Laukaan ja Konneveden kuntaliitosselvitys. Hallintotyöryhmän loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laukaan ja Konneveden kuntaliitosselvitys. Hallintotyöryhmän loppuraportti"

Transkriptio

1 Hallintotyöryhmän loppuraportti

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hallintopalveluiden nykytilan kuvaus Hallintopalveluiden organisaatiot ja johtamisjärjestelmät Nykytilan kuvaus palveluittain Henkilöstömäärä Palvelurakenne Toimitilat Tietojärjestelmät Ehdotukset hallintopalveluiden järjestämisen tavoitteiksi Hallintopalveluiden järjestämisen yleiset tavoitteet Uuden kunnan organisaatio ja ehdotukset palveluiden järjestämiseksi Hallintopalveluiden kokonaisorganisaatio ja johtamisjärjestelmä Hallintopalveluiden järjestäminen Henkilöjärjestelyjen tavoitteet Palveluiden järjestämistapa uudessa kunnassa Palvelurakenne Arvio kustannusvaikutuksista nykytilanteeseen verrattuna Kuntayhteistyön muu syventäminen ICT-yhteistyön syventäminen Hankintayhteistyö... 12

3 1 Hallintopalveluiden nykytilan kuvaus 1.1 Hallintopalveluiden organisaatiot ja johtamisjärjestelmät Laukaassa kunnanhallituksen alaisena osastona toimii Kanslia. Kansliaan kuuluu neljä tulosyksikköä: keskushallinto, taloushallinto, henkilöstöhallinto sekä elinkeino- ja maaseututoimi. Konnevedellä Laukaan Kansliaa vastaava osasto on Keskushallinto. 1.2 Nykytilan kuvaus palveluittain Alla olevaan taulukkoon on kerätty vuoden 2011 talousarvion pohjalta Laukaan ja Konneveden kuntien yleishallintojen (Kanslia) palvelut, kulut ja henkilöstömäärä: Toiminnon erittely Palvelutuotannon kuvaus (mm. toimipaikkojen lkm ja asiakasmäärä) Henkilöresurssi eriteltynä / htv TA2011 Laukaa Konnevesi Laukaa Konnevesi Laukaa Konnevesi KESKUSHALLINTO vaalit vaalien järjestäminen hj 0,1 hallinto arkistotoimi ja asiakirjahallinto hallituksen ja valtuuston asiakirjojen ja päätösten valmistelu ja täytäntöönpano, kunnan viestintä ja tiedottaminen, suhdetoiminta ja kunnan edustaminen, johdon sihteeritehtävät arkistotoimen lakisääteinen järjestäminen: arkistotoimen ja asiakirjahallinnon johtaminen ja ohjaus, keskusarkiston hoito ja palvelutehtävät, asianhallinta, sähköinen asianhallinta, kirjaustehtävät ts 0,1 kj 1 hj 0,9 ps 0,3 js 1 ap 0,9 ts 0,6 ks. 0, =8 732 kj. 0,7 ks. 0,7 ts. 0,45 ts. 0, = luottamushenkilöiden rekisteröintipalvelut ts 0,1 pkp. 0,05 kunnan virallisten ilmoitusten ja kuulutusten hoitaminen ts 0,1 ap 0,1 ps. 0,05 keskus avoinna ma-pe , Lievestuoreen yhteispalvelupiste asiakaspalvelu, laskujen skannaus ja reititys, puhelinkeskus ja neuvonta, kopiointipalvelut, postituspalvelut, kassapalvelut, tilojen varauspalvelut (vaatii jatkuvasti 2 hlöä) auki perjantaisin resurssien salliessa ps 1,5 ts 0,1 ps. 0,9 ts. 0,3 kp. 0,05 ps 0,2 ps. 0,05 3

4 ELINKEINOTOIMI elinkeinotoimi MAATALOUSTOIMI kunnan valitseman yrittäjyys-strategian mukaiset toimet yrittäjien palvelut yritystä perustaessa sekä yritystoimintaan liittyvissä asioissa kunta-strategiaa tukevan hanketoiminnan hallinnointi seutu- ja yrityspalvelut ea 1 kj. 0,2 900 maataloustoimi maatalouden tukijärjestelmien hallinnointi ms 1 ts 1 ms. 1,0 N TALOUSHALLINTO taloushallinto oma tuotanto (perintä ulkoistettu) hallinto kirjanpito maksuliikenne 2 htv 2 htv 3 htv ts. 1,0 kp. 0,95 M T N verotus ostopalvelu M T N ICT oma tuotanto+ostopalvelut (70/30) 6 htv atk-suunn. 1,0 M T N HENKILÖSTÖHALLINTO henkilöstöhallinto henkilöstöhallinnon suunnittelu, johtaminen ja ohjaus 2 htv kj. 0,1 ks. 0,1 pkp. 0,1 M T N palkanlaskenta oma tuotanto 6 htv pkp. 1,0 pkp. 0,85 työllisyystyöt oma toiminta yhteistyö työllisyysprojektien ja sosiaalitoimen kanssa sekä kolmannen sektorin kanssa (kuntalisä) toim.virk.- yl. edunv. 0,2 M T N

5 henkilöstöpalvelut työsuojelun järjestäminen, työpaikkaruokailun järjestäminen, keskitetty koulutus, keskitetty työhyvinvointitoiminta, henkilöstön muistamiset ym. ks. 0,1 ts. 0,1 tj. 0,02 N henkilöstöstrategia, virkaja työehtosopimukset työsuojelulainsäädäntö yhteistoimintalaki valtakunnalliset suositukset( mm. henkilöstön kehittäminen, työhyvinvointi) oma toiminta, tuki järjestäjälle, osto omalta organisaatiolta, ostopalveluna yrityksiltä työterveyshuolto osto Jyväskylältä M T N nuorten kesätyöt yhteistyö nuorisotoimen kanssa M isännöinti isänn. 1,0 ts. 0,05 muuta edunvalvonta (myyntipalvelu), tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät, Watti-asiat toim.virk.-yl. ed.valvoja 0, Henkilöstömäärä Laukaan kunnan kansliassa on 29,2 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet jakautuvat seuraavasti: kunnanjohtaja, keskushallinto 6, taloushallinto ja ICT 12,2, henkilöstöhallinto 7 ja elinkeino- ja maaseututoimi 3. Konneveden kunnassa Laukaan kansliaa vastaa keskushallinto, jossa on 11,55 henkilötyövuotta. Lukuun sisältyy isännöitsijä, joka Laukaan organisaatiossa on asuntotoimen alla. Henkilötyövuodet ilman isännöitsijää jakautuvat seuraavasti: kunnanjohtaja, keskushallinto 3,55, taloushallinto ja ICT 3, henkilöstöhallinto 2 ja elinkeino- ja maaseututoimi 1. Konneveden maataloushallinto siirtyy yhteistoiminta-alueelle, jonka muodostavat Äänekosken kaupunki, Saarijärven kaupunki, Kannonkosken kunta ja Konneveden kunta Palvelurakenne Laukaan hallintopalvelut sijaitsevat Laukaan kunnanvirastossa osoitteessa Laukaantie 14. Lähipalveluna Lievestuoreella osoitteessa Tervatie 1 ylläpidetään yhteispalvelupistettä jokaisen viikon perjantaina. Konneveden hallintopalvelut sijaitsevat kunnantalossa osoitteessa Kauppatie 25. 5

6 1.2.3 Toimitilat Laukaan kunnanvirasto, Kuntala, on rakennettu vuonna julkaistu Laukaan kunnan rakennuskannan luokittelu ja omistajapoliittinen suunnitelma raportti luokittelee Kuntalan kunnossapidon tavoitetasoksi kiinteistön nykyistä kuntotasoa parannetaan. Raportissa luokitellaan Kuntalan tuottavuudeksi ylläpitomenot tulevat osittain katettua. Kuntalan toiminnallinen soveltuvuus nykyiseen käyttötarkoitukseen luokitellaan raportissa tyydyttäväksi. Kuntalan sijainti on raportissa todettu erinomaiseksi ja käyttötehokkuus (väljyys) on luokiteltu tilanpuutetta, ahdasta -arviolla. Kuntalan nykyinen kunto on raportissa todettu tyydyttäväksi. Lievestuoreella ei tällä hetkellä ole asianmukaista tilaa yhteispalvelupisteelle. Asiaan on suunniteltu korjaus Lievestuoreen terveysaseman korjaus/uudelleenrakennushankkeen yhteydessä. Tällöin varmistetaan, että yhteispalvelupiste on päivittäin kuntalaisten saavutettavissa. Konneveden kunnantalo on valmistunut vuonna Talo sijaitsee kunnan ydinkeskustassa, joten sen saavutettavuus on hyvä. Paikoitustilaa on riittävästi. Talo on peruskunnoltaan hyvä ja viihtyisä, ja sen työtilat sopivat hyvin nykyiseen käyttöön. Muutama vuosi sitten ilmanvaihtoon lisättiin jäähdytys, mikä paransi työskentelyolosuhteita oleellisesti. Kunnantalossa on Konnevesisali, joka sopii hyvin erilaisten yleisötilaisuuksien pitämiseen. Salin akustiikka on hyvä. Kunnantalossa on muutaman vuoden ajan ollut käytössä sähköinen työajanseuranta, jota on tarvittaessa mahdollista käyttää myös kulunvalvontaan. Talon arkistotilat ovat toimivat, mutta alkavat olla täynnä. Varastotilaa kunnantalossa tulisi olla nykyistä enemmän Tietojärjestelmät Laukaan keskushallinnon tietojärjestelmät: Asianhallintajärjestelmä Dynasty for SQL Laukaan kunnan kanslian keskushallinto hallinnoi asianhallintajärjestelmää Dynasty for SQL, joka on otettu käyttöön lähtien kaikilla osastoilla. Käsitellyt asiat asiakirjoineen löytyvät tätä aikaisemmalta ajalta lähtien sähköisesti Dynasty for Domino asianhallintajärjestelmästä. Dynasty for SQL asianhallintajärjestelmän avulla toteutetaan julkisuuslainsäädännön vaatimusten mukainen, kunnan käsittelyyn saapuneiden tai muuten vireille laitettujen asioiden rekisteröinti ja asioiden käsittelyvaiheiden seuranta. Järjestelmällä hallitaan myös asioiden käsittelyssä ja päätöksenteossa kertyneet asiakirjat. (JulkL 621/1999, JulkA 1030/1999) Ohjelma mahdollistaa tulevaisuudessa pysyvästi ja pitkään säilytettävien asiakirjojen säilyttämisen vain sähköisessä muodossa (=sähköinen arkistointi). Asianhallintajärjestelmä pitää sisällään asioiden ja asiakirjojen rekisteröinnin eli kirjaamisen, sähköisen valmisteluun lähettämisen, sähköisen valmistelun, käsittelyyn liittyvien dokumenttien laadinnan, päätöksenteon (lautakunnat, viranhaltijat), tiedottamisen sekä julkaisemisen kunnan kotisivuilla ja luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. 6

7 Luottamushenkilöiden verkkopalvelu ts. sähköinen kokouskäytäntö otettiin Laukaassa käyttöön syksyllä 2010 kunnanhallituksen kokouksissa. Vuoden 2011 lopussa kaikissa toimielimissä valtuustoa lukuun ottamatta käytettiin tätä järjestelmää. Ohjelman osioista sopimusten hallinta otettiin käyttöön vuoden 2012 alusta. Tiedonohjausjärjestelmän käyttöön ottoa ei ole vielä lopullisesti aikataulutettu. Laukaan kunnalla on käytössään rajoittamaton määrä lisenssejä, mikä tarkoittaa sitä, ettei käyttäjämäärän lisäys nosta lisenssikuluja. Puhelinvaihteen tietojärjestelmät Keskuksessa käytetään Elisan tarjoamaa puhelinvaihdepalvelua Lava. Lava-järjestelmällä ylläpidetään Elisa Helpnettiä (sähköinen puhelinluettelo) Laukaan kunnan työntekijöiden osalta. Elisa Helpnet-sovelluksesta löytyvät yhteystietojen lisäksi myös työntekijöiden Elisa Helpnettiin kirjaamat poissaolotiedot. Esmikko-järjestelmällä toteutetaan työajan seuranta. Muut tietojärjestelmät Vaalien järjestämisessä ja toteuttamisessa käytetään valtakunnallista pohjatieto- ja vaalitietojärjestelmää. Maataloustoimi käyttää tukien hallinnoinnissa valtakunnallista IACS-tietojärjestelmää. Konneveden keskushallinnon tietojärjestelmät: Puhelinvaihteen tietojärjestelmät Puhelinvaihteena toimii Soneran tarjoama langaton vaihde. Konneveden kunnalla ei ole käytössä asianhallintajärjestelmää. Työajanseurantajärjestelmänä käytetään Hedsam-järjestelmää. 7

8 2 Ehdotukset hallintopalveluiden järjestämisen tavoitteiksi 2.1 Hallintopalveluiden järjestämisen yleiset tavoitteet Uusi kunta koostuu vahvoista taajamista ja niitä ympäröivistä maaseutualueista. Kunta kehittää eri alueitaan tasapuolisesti siten, että lähipalvelut ovat kaikille kuntalaisille kohtuudella saavutettavissa. Palvelutuotannossaan kunta tekee hyvää yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Kunta tiedottaa tärkeistä asioista tehokkaasti siten, että kuntalaiset saavat tietoa asioista jo valmisteluvaiheessa eivätkä vasta jälkikäteen. Tiedottamisessa kunta ottaa käyttöön uusia, nykyistä tehokkaampia keinoja vuorovaikutteisen viestinnän aikaansaamiseksi. Uusi kunta ottaa päätöksenteossaan ja palvelutuotannossaan huomioon ympäristöasiat. Esimerkiksi sähköisen asioinnin lisääminen vähentää turhaa matkustamista. Uusi kunta hyödyntää nykyiset toimitilansa tehokkaasti siten, että uudisrakentamisen tarve on mahdollisimman pieni. 2.2 Erityiset tavoitteet, jotka kuntien yhdistymisellä voidaan saavuttaa Kuntaliitoksella voidaan saavuttaa hallinnossa päällekkäisyyksien karsimista ja tästä aiheutuvia kustannussäästöjä. Kuntaliitoksen erityisenä tavoitteena on luoda matala hallinto siten, että henkilöstölisäykset painottuvat suorittaviin tehtäviin. Kahden kunnan hallintoorganisaatioiden yhdistäminen mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen nykyistä paremmin. Myös loma- ja sijaisuusjärjestelyt helpottuvat, kun pätevää henkilöstöä saadaan lisää. Sekä Laukaassa että Konnevedellä on tehtäviä, joita hoidetaan oman työn ohessa, ja joihin on keskusteluissa havaittu tarvetta panostaa nykyistä enemmän. Näihin tehtäviin kuuluvat mm. hankinta ja joukkoliikenne. Yhdistymisen yhtenä tavoitteena on läpikäydä ja mahdollisesti uudelleen organisoida tämän kaltaisia tehtäviä. Yhdistynyt hallinto-organisaatio toisi mahdollisesti lisää resursseja näiden tehtävien keskittämiseen. Uusi kunta pystyy hoitamaan pääosan hallintopalveluistaan itse, mutta hyödyntää palvelutuotannossaan yhteistyötä muiden kuntien kanssa, yksityistä sektoria ja kolmatta sektoria. Uuden kunnan hallinto on mahdollisimman kevyt, jolloin voimavarat kohdentuvat tehokkaasti palvelutuotantoon. Uuden kunnan hallinto koostuu sekä Laukaan että Konneveden nykyisestä henkilöstöstä ja sen kokemuksesta. Tämä mahdollistaa kummankin kunnan parhaiden toimintatapojen käyttöönoton uudessa kunnassa. Uusia ulkopuolisia rekrytointeja tarvitaan lähivuosina vain vähän. Uusi kunta voi tulevaisuudessa korvata eläkepoistumaa nykyistä suunnitelmallisemmin. Uusiin tehtäviin kunnan organisaatiossa siirtyvä henkilö voidaan opastaa ja kouluttaa tuleviin tehtäviin hyvissä ajoin etukäteen, mikä kuntaorganisaation ulkopuolelta tulevassa uuden työntekijän rekrytointitilanteessa ei yleensä ole mahdollista. 8

9 3 Uuden kunnan organisaatio ja ehdotukset palveluiden järjestämiseksi Hallintotyöryhmä ehdottaa ohjausryhmälle valmistelunsa perusteella seuraavan kaavion mukaista luottamushenkilöorganisaatiota: Kuva 1 luottamushenkilöorganisaatio Tässä raportissa hallintotyöryhmä keskittyy hallinto-osaston tuottamien palveluiden kuvaamiseen, muiden osastojen palvelut ja niiden järjestäminen uudessa kunnassa kuvataan omissa loppuraporteissaan. Hallinto-osasto tuottaa kunnan ylimmälle johdolle ja muille toimialoille hallinnollisia, taloudellisia sekä henkilöstöpalveluja. Tehtäviin kuuluvat kunnan strateginen ohjaus ja kehittäminen sekä viestintä, edustaminen ja markkinointi. Uuden kunnan hallintopalveluina järjestetään myös elinkeino- ja maaseutuhallinnon palvelut. 3.1 Hallintopalveluiden kokonaisorganisaatio ja johtamisjärjestelmä Hallintotyöryhmä esittää, että uuden kunnan hallinto-osasto organisoidaan seuraavasti: 1. Hallinto-osastoon kuuluu 5 työyksikköä: Keskushallinto, Taloushallinto, Henkilöstöhallinto, Maaseutuhallinto ja Elinkeinotoimi. 2. Keskushallinnon yksikköä johtaa hallintojohtaja, Taloushallinnon yksikköä johtaa talousjohtaja, Henkilöstöhallinnon yksikköä johtaa henkilöstöjohtaja, Maaseutuhallinnon yksikköä johtaa maaseututoimenjohtaja ja Elinkeinotoimea johtaa elinkeinoasiamies. 3. Hallinto-osastolle valitaan osastopäällikkö Hallinto-osasto osastopäällikkö Taloushallinto Keskushallinto Henkilöstöhallinto Maaseutuhallinto Elinkeinotoimi Talousjohtaja hallintojohtaja henkilöstöjohtaja maaseututoimenjohtaja elinkeinoasiamies Kuva 2 Hallinto-osaston organisaatio 9

10 3.2 Hallintopalveluiden järjestäminen Henkilöjärjestelyjen tavoitteet Henkilöjärjestelyt tehdään yhdistymissopimuksessa sovituin periaattein siten, että henkilökunta jatkaa nykyisissä tai niitä vastaavissa tehtävissä, mikäli työtä koskevista järjestelyistä, henkilön osaamisesta, soveltuvuudesta tai omista toiveista ei aiheudu muutostarvetta. Molempien kuntien nykyinen, haavoittuvampi, organisaatio vahvistuu kuntaliitoksessa ja on yhteisesti resursoitu kattamaan uuden kunnan palvelutarve. Kaivattua lisäresurssia saadaan erityisesti asian- ja arkistonhallintaan sekä viestinnällisiin tehtäviin verrattuna molempien kuntien nykyiseen tilanteeseen Palveluiden järjestämistapa uudessa kunnassa Uusi kunta tuottaa hallintopalvelunsa pääsääntöisesti itse. Kunta voi järjestää osan hallintopalveluista myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa silloin kun se on kunnan kannalta tarkoituksenmukaista. Ostopalveluita kunta käyttää tarpeen mukaan. Hallinto-osaston palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että ne on uudessa kunnassa järkevää keskittää yhteen hallintopisteeseen lukuun ottamatta maaseutuhallinnon palveluita, jotka sijoittuvat omaan toimipisteeseensä. Hallintopalveluiden järjestämistapaa tullaan tulevaisuuden organisaatiota valmistellessa arvioimaan mm. yhteispalvelu- ja asiakaspalvelupisteiden perustamisen ja palvelutarpeen paikallisen arvioinnin keinoin (Konnevesi, Lievestuore). Viestinnän ja mm. kuntalaispalautteen keräämisen kehittämiseksi uusi kunta huomioi hallintopalveluissaan sähköisen viestinnän tehokkaan hyödyntämisen. Tulevaisuuden organisaation valmistelussa huomioidaan erityisten asiakas/kuntalais raatien perustaminen Palvelurakenne Uuden kunnan hallinto-osasto sijaitsee Laukaassa, nykyisellä paikallaan osoitteessa Laukaantie 14. Maaseutuhallinnon yksikkö sijaitsee sille rakentuvassa toimitilassa osoitteessa Kantolantie alkaen. Tulevaisuuden organisaation valmistelussa huomioidaan mahdollisten yhteispalvelu- ja asiakaspalvelupisteiden sijoittelu uuden kunnan alueella Arvio kustannusvaikutuksista nykytilanteeseen verrattuna Laukaan ja Konneveden hallintopalveluiden tämän hetkiset kustannukset koostuvat pääasiassa henkilöstömenoista, toimitilavuokrista, toimistotarvikkeista, ohjelmistoista ja laitteista. Kustannuksia on kuvattu tämän loppuraportin kohdassa 1.2. Laukaan kunnalla on asianhallintaohjelmistoon ns. kuntalisenssi, joka mahdollistaa käyttäjien lisäämisen kustannuksia nostamatta. Konneveden kunnalla ei tällä hetkellä ole asianhallintajärjestelmää, joten tältä osin yhdistyminen olisi toimintaa tehostava ja kustannuksia säästävä. 10

11 Kuntien yhdistyminen tulisi vaikuttamaan kustannusrakenteeseen henkilöstön osalta siten, että nykyistä 40,75 henkilötyövuoden resurssia voitaisiin tehtäviä järjestelemällä supistaa. Konneveden keskushallinnon isännöitsijän tehtävä siirtyy uuden kunnan tilapalveluyksikköön. Nykyisten kunnanjohtajien jäätyä eläkkeelle jatketaan yhden kunnanjohtajan mallilla. Hallintotyöryhmä ei näitä kahta muutosta lukuun ottamatta esitä muita henkilöstövähennyksiä. Hallinto-osasto on nykyisellään liian haavoittuva ja esimerkiksi lomien järjestely ilman toivotun palvelutason laskemista ei käytännössä ole mahdollista. Organisaatiot yhdistämällä saavutettaisiin kaivattua varmuutta ja tehokkuutta operatiiviseen toimintaan. Kustannusten nousun hillitsemistä voidaan tukea toimintoja keskittämällä. Mahdollisen yhteis- ja asiakaspalvelupisteen sijoittaminen Konnevedelle kasvattaisi pieniltä osin toimitilakustannuksia, vaikkakin nykytilanteeseen verrattuna tämä ratkaisu olisi kokonaiskustannuksia keventävä. Näin turvattaisiin myös hallinnon lähipalvelut Konneveden alueella. Kustannuskehitykseen vaikuttava tekijä on arkisto- ja tietopalveluiden järjestäminen uudessa kunnassa. Mikäli Konnevedellä tarjotaan jatkossa näitä lähipalveluna, tulisi tämä suorittaa Konnevedelle perustettavan asiakaspalvelupisteen työnä. Mikäli taas arkisto- ja tietopalvelut keskitetään Laukaaseen, aiheuttaa tämä lisäkustannuksia esimerkiksi arkistotilojen lisätarpeesta johtuen. Kuntaliitos toisi hallinnon kustannussäätöjä. Taloudellisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta pystytään parantamaan yhdistämällä resurssit, poistamalla hallinnon ja luottamushenkilöorganisaation päällekkäisyyksiä, selkiyttämällä henkilöstön työnjakoa ja vahvistamalla työntekijöiden erityisosaamista, jolloin voidaan suunnata enemmän resursseja myös toiminnan kehittämistyöhön. Samalla kasvaa toimintavarmuus, asiantuntijuus ja kuntatyön houkuttelevuus. Myös sijaisuuksien hoitaminen helpottuu. Kuntalaisille tämä näkyy niin, että palvelut voidaan tulevaisuudessakin turvata. Laukaan kunnassa käytössä oleva asianhallintajärjestelmä eri osioineen sekä sähköisen asioinnin ja sähköisten vaikuttamiskanavien kehittäminen lisäävät toiminnan avoimuutta, helpottavat ja rationalisoivat työprosesseja sekä tuottavat kustannussäätöjä niin kunnalle kuin kuntalaisillekin. 11

12 4 Kuntayhteistyön muu syventäminen 4.1 ICT-yhteistyön syventäminen ICT-yhteistyön kehittämistä vaikeuttaa toimivien yhteyksien puuttuminen. Myös ICTtyöntekijöiden sijaisuuksien hoitaminen on vaikeaa, koska kunnilla on erilaisia järjestelmiä. ICT-yhteistyön syventäminen edellyttäisi toimivien yhteyksien rakentamista kuntakeskusten välille ja samojen järjestelmien käyttöönottoa. Näin sijaisuuksien hoitaminen helpottuisi. Esimerkiksi palkanlaskijat voisivat hoitaa toistensa sijaisuuksia etätyönä. 4.2 Hankintayhteistyö Kunnissa ei tällä hetkellä ole keskitettyä hankintatointa, vaan hankinta hoidetaan muiden tehtävien ohessa. Mikäli Laukaan kunta lisää jatkossa resursseja keskitettyyn hankintatoimeen, Konnevesi voisi hyödyntää näitä palveluja. 12

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAA KONNEVESI KUNTALIITOSSELVITYS TIETOTEKNIIKKA- JA VIESTINTÄTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

LAUKAA KONNEVESI KUNTALIITOSSELVITYS TIETOTEKNIIKKA- JA VIESTINTÄTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI LAUKAA KONNEVESI KUNTALIITOSSELVITYS TIETOTEKNIIKKA- JA VIESTINTÄTYÖRYHMÄN 30.3.2012 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Ohjausryhmän tehtävämäärittely... 4 Nykytilan kuvaus... 5 Tietotekniikka... 5 Talous...

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8.

8.3 HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET...24 8.4 HANKINNAT...24 8.5 MAKSU- JA TAKSAPOLITIIKKA...25 8.6 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN PERUSTEET...25 8. Sisällysluettelo A TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT SEKÄ TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERUSTELUT...4 1. JOHDANTO...5 2. KUNNAN TÄRKEIMMÄT PAINOPISTEALUEET...5 2.1. TOIMINTA-AJATUS...5 2.1.1 Kunnan tavoitteet

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Hallinto-, henkilöstö- ja tukipalvelut -työryhmä Loppuraportti 1. Palveluiden nykytilakuvaus kunnittain 1. Palvelujen järjestämis- ja organisoitumistavat palveluittain

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 2 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 18 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 26 1 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys 10.5.2004 2 SISÄLTÖ YHTEENVETO 4 1 JOHDANTO 10 1.1 Jatkohankkeen lähtökohdat... 10 1.2 Jatkohankkeen tehtävänanto ja rajaukset...

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015

EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS. Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 EURAJOEN JA LUVIAN KUNTARAKENNESELVITYS Hyväksytty ohjausryhmässä 2.2.2015 1 Sisällys 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKY... 5 2.1 Väestömäärän kehitys... 5

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kuntajohtajakokous 16.9.2011 Katriina Damski palvelupäällikkö Tampereen kaupunki, taloushallinnon palvelukeskus Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto,

Lisätiedot

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen

Virolahden kunta. Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013. Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Virolahden kunta Talousarvio 2011 ja Taloussuunnitelma 2011 2013 Virolahden kunnantalo joulunajan hämärässä Kuva: Heikki Arpiainen Kunnanvaltuusto 20.12.2010 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut...3 Määrärahojen

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA

HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA HALLINTOPALVELUT KAARINASSA 1.1.2009 ALKAEN PROJEKTISUUNNITELMA Versio 1.2 Sisällysluettelo: 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA...1 1.1. Kuntaliitos...1 1.2. Hallintopalveluiden nykytilanne...1 1.3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009

VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 VIHDIN KUNTA TALOUSARVIO 2007 TALOUSSUUNNITELMA 2007-2009 Kv 13.11.2006 SISÄLTÖ KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...2 TALOUSARVION SITOVUUS...3 TALOUSSUUNNITELMA 2007 2009...4 JOHDANTO...4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Hallinto, demokratia ja viestintä -teemaryhmän raportti

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys. Hallinto, demokratia ja viestintä -teemaryhmän raportti Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Hallinto, demokratia ja viestintä -teemaryhmän raportti Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2 NYKYTILA SELVITYSKUNNISSA... 4

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

Valtuusto 25.10.2006 78

Valtuusto 25.10.2006 78 Valtuusto 25.10.2006 78 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Palvelustrategian lähtökohdat ja muutokset palvelutarpeissa... 4 2.1. Palvelustrategian tavoitteet ja suhde kunnan muihin ohjelmiin ja talousarvioon...

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot