Laukaan ja Konneveden kuntaliitosselvitys. Hallintotyöryhmän loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laukaan ja Konneveden kuntaliitosselvitys. Hallintotyöryhmän loppuraportti"

Transkriptio

1 Hallintotyöryhmän loppuraportti

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hallintopalveluiden nykytilan kuvaus Hallintopalveluiden organisaatiot ja johtamisjärjestelmät Nykytilan kuvaus palveluittain Henkilöstömäärä Palvelurakenne Toimitilat Tietojärjestelmät Ehdotukset hallintopalveluiden järjestämisen tavoitteiksi Hallintopalveluiden järjestämisen yleiset tavoitteet Uuden kunnan organisaatio ja ehdotukset palveluiden järjestämiseksi Hallintopalveluiden kokonaisorganisaatio ja johtamisjärjestelmä Hallintopalveluiden järjestäminen Henkilöjärjestelyjen tavoitteet Palveluiden järjestämistapa uudessa kunnassa Palvelurakenne Arvio kustannusvaikutuksista nykytilanteeseen verrattuna Kuntayhteistyön muu syventäminen ICT-yhteistyön syventäminen Hankintayhteistyö... 12

3 1 Hallintopalveluiden nykytilan kuvaus 1.1 Hallintopalveluiden organisaatiot ja johtamisjärjestelmät Laukaassa kunnanhallituksen alaisena osastona toimii Kanslia. Kansliaan kuuluu neljä tulosyksikköä: keskushallinto, taloushallinto, henkilöstöhallinto sekä elinkeino- ja maaseututoimi. Konnevedellä Laukaan Kansliaa vastaava osasto on Keskushallinto. 1.2 Nykytilan kuvaus palveluittain Alla olevaan taulukkoon on kerätty vuoden 2011 talousarvion pohjalta Laukaan ja Konneveden kuntien yleishallintojen (Kanslia) palvelut, kulut ja henkilöstömäärä: Toiminnon erittely Palvelutuotannon kuvaus (mm. toimipaikkojen lkm ja asiakasmäärä) Henkilöresurssi eriteltynä / htv TA2011 Laukaa Konnevesi Laukaa Konnevesi Laukaa Konnevesi KESKUSHALLINTO vaalit vaalien järjestäminen hj 0,1 hallinto arkistotoimi ja asiakirjahallinto hallituksen ja valtuuston asiakirjojen ja päätösten valmistelu ja täytäntöönpano, kunnan viestintä ja tiedottaminen, suhdetoiminta ja kunnan edustaminen, johdon sihteeritehtävät arkistotoimen lakisääteinen järjestäminen: arkistotoimen ja asiakirjahallinnon johtaminen ja ohjaus, keskusarkiston hoito ja palvelutehtävät, asianhallinta, sähköinen asianhallinta, kirjaustehtävät ts 0,1 kj 1 hj 0,9 ps 0,3 js 1 ap 0,9 ts 0,6 ks. 0, =8 732 kj. 0,7 ks. 0,7 ts. 0,45 ts. 0, = luottamushenkilöiden rekisteröintipalvelut ts 0,1 pkp. 0,05 kunnan virallisten ilmoitusten ja kuulutusten hoitaminen ts 0,1 ap 0,1 ps. 0,05 keskus avoinna ma-pe , Lievestuoreen yhteispalvelupiste asiakaspalvelu, laskujen skannaus ja reititys, puhelinkeskus ja neuvonta, kopiointipalvelut, postituspalvelut, kassapalvelut, tilojen varauspalvelut (vaatii jatkuvasti 2 hlöä) auki perjantaisin resurssien salliessa ps 1,5 ts 0,1 ps. 0,9 ts. 0,3 kp. 0,05 ps 0,2 ps. 0,05 3

4 ELINKEINOTOIMI elinkeinotoimi MAATALOUSTOIMI kunnan valitseman yrittäjyys-strategian mukaiset toimet yrittäjien palvelut yritystä perustaessa sekä yritystoimintaan liittyvissä asioissa kunta-strategiaa tukevan hanketoiminnan hallinnointi seutu- ja yrityspalvelut ea 1 kj. 0,2 900 maataloustoimi maatalouden tukijärjestelmien hallinnointi ms 1 ts 1 ms. 1,0 N TALOUSHALLINTO taloushallinto oma tuotanto (perintä ulkoistettu) hallinto kirjanpito maksuliikenne 2 htv 2 htv 3 htv ts. 1,0 kp. 0,95 M T N verotus ostopalvelu M T N ICT oma tuotanto+ostopalvelut (70/30) 6 htv atk-suunn. 1,0 M T N HENKILÖSTÖHALLINTO henkilöstöhallinto henkilöstöhallinnon suunnittelu, johtaminen ja ohjaus 2 htv kj. 0,1 ks. 0,1 pkp. 0,1 M T N palkanlaskenta oma tuotanto 6 htv pkp. 1,0 pkp. 0,85 työllisyystyöt oma toiminta yhteistyö työllisyysprojektien ja sosiaalitoimen kanssa sekä kolmannen sektorin kanssa (kuntalisä) toim.virk.- yl. edunv. 0,2 M T N

5 henkilöstöpalvelut työsuojelun järjestäminen, työpaikkaruokailun järjestäminen, keskitetty koulutus, keskitetty työhyvinvointitoiminta, henkilöstön muistamiset ym. ks. 0,1 ts. 0,1 tj. 0,02 N henkilöstöstrategia, virkaja työehtosopimukset työsuojelulainsäädäntö yhteistoimintalaki valtakunnalliset suositukset( mm. henkilöstön kehittäminen, työhyvinvointi) oma toiminta, tuki järjestäjälle, osto omalta organisaatiolta, ostopalveluna yrityksiltä työterveyshuolto osto Jyväskylältä M T N nuorten kesätyöt yhteistyö nuorisotoimen kanssa M isännöinti isänn. 1,0 ts. 0,05 muuta edunvalvonta (myyntipalvelu), tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät, Watti-asiat toim.virk.-yl. ed.valvoja 0, Henkilöstömäärä Laukaan kunnan kansliassa on 29,2 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet jakautuvat seuraavasti: kunnanjohtaja, keskushallinto 6, taloushallinto ja ICT 12,2, henkilöstöhallinto 7 ja elinkeino- ja maaseututoimi 3. Konneveden kunnassa Laukaan kansliaa vastaa keskushallinto, jossa on 11,55 henkilötyövuotta. Lukuun sisältyy isännöitsijä, joka Laukaan organisaatiossa on asuntotoimen alla. Henkilötyövuodet ilman isännöitsijää jakautuvat seuraavasti: kunnanjohtaja, keskushallinto 3,55, taloushallinto ja ICT 3, henkilöstöhallinto 2 ja elinkeino- ja maaseututoimi 1. Konneveden maataloushallinto siirtyy yhteistoiminta-alueelle, jonka muodostavat Äänekosken kaupunki, Saarijärven kaupunki, Kannonkosken kunta ja Konneveden kunta Palvelurakenne Laukaan hallintopalvelut sijaitsevat Laukaan kunnanvirastossa osoitteessa Laukaantie 14. Lähipalveluna Lievestuoreella osoitteessa Tervatie 1 ylläpidetään yhteispalvelupistettä jokaisen viikon perjantaina. Konneveden hallintopalvelut sijaitsevat kunnantalossa osoitteessa Kauppatie 25. 5

6 1.2.3 Toimitilat Laukaan kunnanvirasto, Kuntala, on rakennettu vuonna julkaistu Laukaan kunnan rakennuskannan luokittelu ja omistajapoliittinen suunnitelma raportti luokittelee Kuntalan kunnossapidon tavoitetasoksi kiinteistön nykyistä kuntotasoa parannetaan. Raportissa luokitellaan Kuntalan tuottavuudeksi ylläpitomenot tulevat osittain katettua. Kuntalan toiminnallinen soveltuvuus nykyiseen käyttötarkoitukseen luokitellaan raportissa tyydyttäväksi. Kuntalan sijainti on raportissa todettu erinomaiseksi ja käyttötehokkuus (väljyys) on luokiteltu tilanpuutetta, ahdasta -arviolla. Kuntalan nykyinen kunto on raportissa todettu tyydyttäväksi. Lievestuoreella ei tällä hetkellä ole asianmukaista tilaa yhteispalvelupisteelle. Asiaan on suunniteltu korjaus Lievestuoreen terveysaseman korjaus/uudelleenrakennushankkeen yhteydessä. Tällöin varmistetaan, että yhteispalvelupiste on päivittäin kuntalaisten saavutettavissa. Konneveden kunnantalo on valmistunut vuonna Talo sijaitsee kunnan ydinkeskustassa, joten sen saavutettavuus on hyvä. Paikoitustilaa on riittävästi. Talo on peruskunnoltaan hyvä ja viihtyisä, ja sen työtilat sopivat hyvin nykyiseen käyttöön. Muutama vuosi sitten ilmanvaihtoon lisättiin jäähdytys, mikä paransi työskentelyolosuhteita oleellisesti. Kunnantalossa on Konnevesisali, joka sopii hyvin erilaisten yleisötilaisuuksien pitämiseen. Salin akustiikka on hyvä. Kunnantalossa on muutaman vuoden ajan ollut käytössä sähköinen työajanseuranta, jota on tarvittaessa mahdollista käyttää myös kulunvalvontaan. Talon arkistotilat ovat toimivat, mutta alkavat olla täynnä. Varastotilaa kunnantalossa tulisi olla nykyistä enemmän Tietojärjestelmät Laukaan keskushallinnon tietojärjestelmät: Asianhallintajärjestelmä Dynasty for SQL Laukaan kunnan kanslian keskushallinto hallinnoi asianhallintajärjestelmää Dynasty for SQL, joka on otettu käyttöön lähtien kaikilla osastoilla. Käsitellyt asiat asiakirjoineen löytyvät tätä aikaisemmalta ajalta lähtien sähköisesti Dynasty for Domino asianhallintajärjestelmästä. Dynasty for SQL asianhallintajärjestelmän avulla toteutetaan julkisuuslainsäädännön vaatimusten mukainen, kunnan käsittelyyn saapuneiden tai muuten vireille laitettujen asioiden rekisteröinti ja asioiden käsittelyvaiheiden seuranta. Järjestelmällä hallitaan myös asioiden käsittelyssä ja päätöksenteossa kertyneet asiakirjat. (JulkL 621/1999, JulkA 1030/1999) Ohjelma mahdollistaa tulevaisuudessa pysyvästi ja pitkään säilytettävien asiakirjojen säilyttämisen vain sähköisessä muodossa (=sähköinen arkistointi). Asianhallintajärjestelmä pitää sisällään asioiden ja asiakirjojen rekisteröinnin eli kirjaamisen, sähköisen valmisteluun lähettämisen, sähköisen valmistelun, käsittelyyn liittyvien dokumenttien laadinnan, päätöksenteon (lautakunnat, viranhaltijat), tiedottamisen sekä julkaisemisen kunnan kotisivuilla ja luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. 6

7 Luottamushenkilöiden verkkopalvelu ts. sähköinen kokouskäytäntö otettiin Laukaassa käyttöön syksyllä 2010 kunnanhallituksen kokouksissa. Vuoden 2011 lopussa kaikissa toimielimissä valtuustoa lukuun ottamatta käytettiin tätä järjestelmää. Ohjelman osioista sopimusten hallinta otettiin käyttöön vuoden 2012 alusta. Tiedonohjausjärjestelmän käyttöön ottoa ei ole vielä lopullisesti aikataulutettu. Laukaan kunnalla on käytössään rajoittamaton määrä lisenssejä, mikä tarkoittaa sitä, ettei käyttäjämäärän lisäys nosta lisenssikuluja. Puhelinvaihteen tietojärjestelmät Keskuksessa käytetään Elisan tarjoamaa puhelinvaihdepalvelua Lava. Lava-järjestelmällä ylläpidetään Elisa Helpnettiä (sähköinen puhelinluettelo) Laukaan kunnan työntekijöiden osalta. Elisa Helpnet-sovelluksesta löytyvät yhteystietojen lisäksi myös työntekijöiden Elisa Helpnettiin kirjaamat poissaolotiedot. Esmikko-järjestelmällä toteutetaan työajan seuranta. Muut tietojärjestelmät Vaalien järjestämisessä ja toteuttamisessa käytetään valtakunnallista pohjatieto- ja vaalitietojärjestelmää. Maataloustoimi käyttää tukien hallinnoinnissa valtakunnallista IACS-tietojärjestelmää. Konneveden keskushallinnon tietojärjestelmät: Puhelinvaihteen tietojärjestelmät Puhelinvaihteena toimii Soneran tarjoama langaton vaihde. Konneveden kunnalla ei ole käytössä asianhallintajärjestelmää. Työajanseurantajärjestelmänä käytetään Hedsam-järjestelmää. 7

8 2 Ehdotukset hallintopalveluiden järjestämisen tavoitteiksi 2.1 Hallintopalveluiden järjestämisen yleiset tavoitteet Uusi kunta koostuu vahvoista taajamista ja niitä ympäröivistä maaseutualueista. Kunta kehittää eri alueitaan tasapuolisesti siten, että lähipalvelut ovat kaikille kuntalaisille kohtuudella saavutettavissa. Palvelutuotannossaan kunta tekee hyvää yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Kunta tiedottaa tärkeistä asioista tehokkaasti siten, että kuntalaiset saavat tietoa asioista jo valmisteluvaiheessa eivätkä vasta jälkikäteen. Tiedottamisessa kunta ottaa käyttöön uusia, nykyistä tehokkaampia keinoja vuorovaikutteisen viestinnän aikaansaamiseksi. Uusi kunta ottaa päätöksenteossaan ja palvelutuotannossaan huomioon ympäristöasiat. Esimerkiksi sähköisen asioinnin lisääminen vähentää turhaa matkustamista. Uusi kunta hyödyntää nykyiset toimitilansa tehokkaasti siten, että uudisrakentamisen tarve on mahdollisimman pieni. 2.2 Erityiset tavoitteet, jotka kuntien yhdistymisellä voidaan saavuttaa Kuntaliitoksella voidaan saavuttaa hallinnossa päällekkäisyyksien karsimista ja tästä aiheutuvia kustannussäästöjä. Kuntaliitoksen erityisenä tavoitteena on luoda matala hallinto siten, että henkilöstölisäykset painottuvat suorittaviin tehtäviin. Kahden kunnan hallintoorganisaatioiden yhdistäminen mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen nykyistä paremmin. Myös loma- ja sijaisuusjärjestelyt helpottuvat, kun pätevää henkilöstöä saadaan lisää. Sekä Laukaassa että Konnevedellä on tehtäviä, joita hoidetaan oman työn ohessa, ja joihin on keskusteluissa havaittu tarvetta panostaa nykyistä enemmän. Näihin tehtäviin kuuluvat mm. hankinta ja joukkoliikenne. Yhdistymisen yhtenä tavoitteena on läpikäydä ja mahdollisesti uudelleen organisoida tämän kaltaisia tehtäviä. Yhdistynyt hallinto-organisaatio toisi mahdollisesti lisää resursseja näiden tehtävien keskittämiseen. Uusi kunta pystyy hoitamaan pääosan hallintopalveluistaan itse, mutta hyödyntää palvelutuotannossaan yhteistyötä muiden kuntien kanssa, yksityistä sektoria ja kolmatta sektoria. Uuden kunnan hallinto on mahdollisimman kevyt, jolloin voimavarat kohdentuvat tehokkaasti palvelutuotantoon. Uuden kunnan hallinto koostuu sekä Laukaan että Konneveden nykyisestä henkilöstöstä ja sen kokemuksesta. Tämä mahdollistaa kummankin kunnan parhaiden toimintatapojen käyttöönoton uudessa kunnassa. Uusia ulkopuolisia rekrytointeja tarvitaan lähivuosina vain vähän. Uusi kunta voi tulevaisuudessa korvata eläkepoistumaa nykyistä suunnitelmallisemmin. Uusiin tehtäviin kunnan organisaatiossa siirtyvä henkilö voidaan opastaa ja kouluttaa tuleviin tehtäviin hyvissä ajoin etukäteen, mikä kuntaorganisaation ulkopuolelta tulevassa uuden työntekijän rekrytointitilanteessa ei yleensä ole mahdollista. 8

9 3 Uuden kunnan organisaatio ja ehdotukset palveluiden järjestämiseksi Hallintotyöryhmä ehdottaa ohjausryhmälle valmistelunsa perusteella seuraavan kaavion mukaista luottamushenkilöorganisaatiota: Kuva 1 luottamushenkilöorganisaatio Tässä raportissa hallintotyöryhmä keskittyy hallinto-osaston tuottamien palveluiden kuvaamiseen, muiden osastojen palvelut ja niiden järjestäminen uudessa kunnassa kuvataan omissa loppuraporteissaan. Hallinto-osasto tuottaa kunnan ylimmälle johdolle ja muille toimialoille hallinnollisia, taloudellisia sekä henkilöstöpalveluja. Tehtäviin kuuluvat kunnan strateginen ohjaus ja kehittäminen sekä viestintä, edustaminen ja markkinointi. Uuden kunnan hallintopalveluina järjestetään myös elinkeino- ja maaseutuhallinnon palvelut. 3.1 Hallintopalveluiden kokonaisorganisaatio ja johtamisjärjestelmä Hallintotyöryhmä esittää, että uuden kunnan hallinto-osasto organisoidaan seuraavasti: 1. Hallinto-osastoon kuuluu 5 työyksikköä: Keskushallinto, Taloushallinto, Henkilöstöhallinto, Maaseutuhallinto ja Elinkeinotoimi. 2. Keskushallinnon yksikköä johtaa hallintojohtaja, Taloushallinnon yksikköä johtaa talousjohtaja, Henkilöstöhallinnon yksikköä johtaa henkilöstöjohtaja, Maaseutuhallinnon yksikköä johtaa maaseututoimenjohtaja ja Elinkeinotoimea johtaa elinkeinoasiamies. 3. Hallinto-osastolle valitaan osastopäällikkö Hallinto-osasto osastopäällikkö Taloushallinto Keskushallinto Henkilöstöhallinto Maaseutuhallinto Elinkeinotoimi Talousjohtaja hallintojohtaja henkilöstöjohtaja maaseututoimenjohtaja elinkeinoasiamies Kuva 2 Hallinto-osaston organisaatio 9

10 3.2 Hallintopalveluiden järjestäminen Henkilöjärjestelyjen tavoitteet Henkilöjärjestelyt tehdään yhdistymissopimuksessa sovituin periaattein siten, että henkilökunta jatkaa nykyisissä tai niitä vastaavissa tehtävissä, mikäli työtä koskevista järjestelyistä, henkilön osaamisesta, soveltuvuudesta tai omista toiveista ei aiheudu muutostarvetta. Molempien kuntien nykyinen, haavoittuvampi, organisaatio vahvistuu kuntaliitoksessa ja on yhteisesti resursoitu kattamaan uuden kunnan palvelutarve. Kaivattua lisäresurssia saadaan erityisesti asian- ja arkistonhallintaan sekä viestinnällisiin tehtäviin verrattuna molempien kuntien nykyiseen tilanteeseen Palveluiden järjestämistapa uudessa kunnassa Uusi kunta tuottaa hallintopalvelunsa pääsääntöisesti itse. Kunta voi järjestää osan hallintopalveluista myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa silloin kun se on kunnan kannalta tarkoituksenmukaista. Ostopalveluita kunta käyttää tarpeen mukaan. Hallinto-osaston palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että ne on uudessa kunnassa järkevää keskittää yhteen hallintopisteeseen lukuun ottamatta maaseutuhallinnon palveluita, jotka sijoittuvat omaan toimipisteeseensä. Hallintopalveluiden järjestämistapaa tullaan tulevaisuuden organisaatiota valmistellessa arvioimaan mm. yhteispalvelu- ja asiakaspalvelupisteiden perustamisen ja palvelutarpeen paikallisen arvioinnin keinoin (Konnevesi, Lievestuore). Viestinnän ja mm. kuntalaispalautteen keräämisen kehittämiseksi uusi kunta huomioi hallintopalveluissaan sähköisen viestinnän tehokkaan hyödyntämisen. Tulevaisuuden organisaation valmistelussa huomioidaan erityisten asiakas/kuntalais raatien perustaminen Palvelurakenne Uuden kunnan hallinto-osasto sijaitsee Laukaassa, nykyisellä paikallaan osoitteessa Laukaantie 14. Maaseutuhallinnon yksikkö sijaitsee sille rakentuvassa toimitilassa osoitteessa Kantolantie alkaen. Tulevaisuuden organisaation valmistelussa huomioidaan mahdollisten yhteispalvelu- ja asiakaspalvelupisteiden sijoittelu uuden kunnan alueella Arvio kustannusvaikutuksista nykytilanteeseen verrattuna Laukaan ja Konneveden hallintopalveluiden tämän hetkiset kustannukset koostuvat pääasiassa henkilöstömenoista, toimitilavuokrista, toimistotarvikkeista, ohjelmistoista ja laitteista. Kustannuksia on kuvattu tämän loppuraportin kohdassa 1.2. Laukaan kunnalla on asianhallintaohjelmistoon ns. kuntalisenssi, joka mahdollistaa käyttäjien lisäämisen kustannuksia nostamatta. Konneveden kunnalla ei tällä hetkellä ole asianhallintajärjestelmää, joten tältä osin yhdistyminen olisi toimintaa tehostava ja kustannuksia säästävä. 10

11 Kuntien yhdistyminen tulisi vaikuttamaan kustannusrakenteeseen henkilöstön osalta siten, että nykyistä 40,75 henkilötyövuoden resurssia voitaisiin tehtäviä järjestelemällä supistaa. Konneveden keskushallinnon isännöitsijän tehtävä siirtyy uuden kunnan tilapalveluyksikköön. Nykyisten kunnanjohtajien jäätyä eläkkeelle jatketaan yhden kunnanjohtajan mallilla. Hallintotyöryhmä ei näitä kahta muutosta lukuun ottamatta esitä muita henkilöstövähennyksiä. Hallinto-osasto on nykyisellään liian haavoittuva ja esimerkiksi lomien järjestely ilman toivotun palvelutason laskemista ei käytännössä ole mahdollista. Organisaatiot yhdistämällä saavutettaisiin kaivattua varmuutta ja tehokkuutta operatiiviseen toimintaan. Kustannusten nousun hillitsemistä voidaan tukea toimintoja keskittämällä. Mahdollisen yhteis- ja asiakaspalvelupisteen sijoittaminen Konnevedelle kasvattaisi pieniltä osin toimitilakustannuksia, vaikkakin nykytilanteeseen verrattuna tämä ratkaisu olisi kokonaiskustannuksia keventävä. Näin turvattaisiin myös hallinnon lähipalvelut Konneveden alueella. Kustannuskehitykseen vaikuttava tekijä on arkisto- ja tietopalveluiden järjestäminen uudessa kunnassa. Mikäli Konnevedellä tarjotaan jatkossa näitä lähipalveluna, tulisi tämä suorittaa Konnevedelle perustettavan asiakaspalvelupisteen työnä. Mikäli taas arkisto- ja tietopalvelut keskitetään Laukaaseen, aiheuttaa tämä lisäkustannuksia esimerkiksi arkistotilojen lisätarpeesta johtuen. Kuntaliitos toisi hallinnon kustannussäätöjä. Taloudellisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta pystytään parantamaan yhdistämällä resurssit, poistamalla hallinnon ja luottamushenkilöorganisaation päällekkäisyyksiä, selkiyttämällä henkilöstön työnjakoa ja vahvistamalla työntekijöiden erityisosaamista, jolloin voidaan suunnata enemmän resursseja myös toiminnan kehittämistyöhön. Samalla kasvaa toimintavarmuus, asiantuntijuus ja kuntatyön houkuttelevuus. Myös sijaisuuksien hoitaminen helpottuu. Kuntalaisille tämä näkyy niin, että palvelut voidaan tulevaisuudessakin turvata. Laukaan kunnassa käytössä oleva asianhallintajärjestelmä eri osioineen sekä sähköisen asioinnin ja sähköisten vaikuttamiskanavien kehittäminen lisäävät toiminnan avoimuutta, helpottavat ja rationalisoivat työprosesseja sekä tuottavat kustannussäätöjä niin kunnalle kuin kuntalaisillekin. 11

12 4 Kuntayhteistyön muu syventäminen 4.1 ICT-yhteistyön syventäminen ICT-yhteistyön kehittämistä vaikeuttaa toimivien yhteyksien puuttuminen. Myös ICTtyöntekijöiden sijaisuuksien hoitaminen on vaikeaa, koska kunnilla on erilaisia järjestelmiä. ICT-yhteistyön syventäminen edellyttäisi toimivien yhteyksien rakentamista kuntakeskusten välille ja samojen järjestelmien käyttöönottoa. Näin sijaisuuksien hoitaminen helpottuisi. Esimerkiksi palkanlaskijat voisivat hoitaa toistensa sijaisuuksia etätyönä. 4.2 Hankintayhteistyö Kunnissa ei tällä hetkellä ole keskitettyä hankintatointa, vaan hankinta hoidetaan muiden tehtävien ohessa. Mikäli Laukaan kunta lisää jatkossa resursseja keskitettyyn hankintatoimeen, Konnevesi voisi hyödyntää näitä palveluja. 12

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOSSELVITYS Hallinto- ja tukipalvelut Henkilöstöpolitiikka SELVITYKSEN KOHDE kansliapalvelut ja yhteispalvelupisteen palvelut taloushallintopalvelut henkilöstöhallintopalvelut

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29

Kunnanhallitus 29 03.02.2014. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014. Kunnanhallitus 29 Kunnanhallitus 29 03.02.2014 Kunnanhallituksen käyttösuunnitelma 2014 95/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 29 Valmistelija: vs. talousjohtaja Lasse Leppä, puh. 014 2675 200 Kunnanhallituksen talousarvion kokonaisuus

Lisätiedot

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto ja -palvelut 23.3.2015 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 16.2.2015 Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS

Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS Laukaan ja Konneveden kuntien YHDISTYMISSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopimuksen tarkoitus ja sitovuus... 3 2. Yhdistymisen toteuttamistapa ja ajankohta... 3 3. Kunnan nimi ja vaakuna... 3 4. Kuntien yhdistymisen

Lisätiedot

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Asiakaspalvelu2014 hankkeen aluekierros Kehittämisjohtaja Marko Puttonen / Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari Hyvän ja laadukkaan asiakaspalvelun periaatteita

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen 14.10.2016 KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Valtakunnalliset

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 214 Toholammin kunta Kunnanjohtaja 12.2.214 1 Kunnanhallitus 17.2.214 1 TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toholammin kunta Hallintojohtaja 29.01.2015 1 Kunnanhallitus 09.02.2015 1 TULOSALUE KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 27.05.2016 klo 13:10-14:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 37-42 Otsikko Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 DIAARI:237/2010 41 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Taustaa PPSHP:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan 7/2010 89 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät

Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Utajärven hallinto-organisaatio ja toimikuntien tehtävät Kuntakonserni UYP Oy, Järvenneito k-oy Valtuusto Kunnanhallitus KJ Luottamushenkilöt JR/Henkilöstö Luottamushenkilöt Kuntastrategia Lupa- ja valvontalautakunta

Lisätiedot

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö

Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki. Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Demokratian vahvistaminen ja uusi kuntalaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, valtiovarainministeriö Kuntalain uudistamisen tavoitteet TALOUDEN KESTÄVYYS Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen

Lisätiedot

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö 11-3-2015/tl Kurikka-Jalasjärvi palvelujen järjestämissuunnitelman ja myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan yhdistyneen kaupungin konsernitalous, palkkahallinto,

Lisätiedot

Sähköiseen säilyttämiseen siirtyminen johdon näkökulmasta

Sähköiseen säilyttämiseen siirtyminen johdon näkökulmasta Sähköiseen säilyttämiseen siirtyminen johdon näkökulmasta case Pirkkalan kunta Hallintojohtaja Olli Niemi, Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Asukkaita 18 071 (31.8.2012) Pinta-ala 104 km², josta maata 81

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta?

Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Mitä yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustaminen edellyttää niitä ylläpitäviltä kunnilta? Kuntamarkkinat 12.9.2013 Finanssineuvos Teemu Eriksson Miksi yhteinen asiakaspalvelu? Käyntiasiakaspalvelu ehdotetaan

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015

Katsaus SOTE-valmisteluun. Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Katsaus SOTE-valmisteluun Silja Ässämäki Kehittämisjohtaja, KS SOTE 2020-hankkeen vastuuhenkilö 15.4.2015 Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän valmistelu kuntien yhteistyönä Kuntien päätöksenteko

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS (121000)

KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS (121000) KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 1 VALTUUSTO JA (121000) Tulot 2 030 Menot -264 010 Toimintakate -261 980 Valtuusto (121020) Menot -79 170 Toimintakate -79 170 Kaupunginhallitus (121020)

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN

KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN KEURUUN KAUPUNGIN JOHTAMINEN Keuruun kaupunkia johdetaan seuraavien asiakirjojen pohjalta: 1. Keuruun kaupungin johtamisen periaatteet 2. johtosääntö (osittain nykyisessä toimintasäännössä) 3. hallintosääntö

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 96 1 Soveltamisala Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan keskushallinnon toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

SADe-palvelut käytettävissä,

SADe-palvelut käytettävissä, Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) SADe-palvelut käytettävissä, onko kuntasi valmis? Kuntamarkkinat 11.9.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Tähän uusi palvelukartta

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kaupunginhallituksen talousarvion 2015 käyttösuunnitelma 12.1.2015

Heinolan kaupunki Kaupunginhallituksen talousarvion 2015 käyttösuunnitelma 12.1.2015 12 KAUPUNGINHALLITUS 110 (TH) YLEISHALLINTO* 1100 (OT1) LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 1100 (OT3) YLIN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 1100 Kaupunginvaltuusto 1102 Kaupunginhallitus 1105 (OT3) MUU LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO

Lisätiedot

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa Harri Karhunen, kehittämispäällikkö Itä-Suomen Aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.5.2011 1 Maistraatit

Lisätiedot

Palvelutyöryhmien työn sisältö

Palvelutyöryhmien työn sisältö Palvelutyöryhmien työn sisältö 1. Nykytilakuvaus 2. Palvelujen tavoitteet ja organisointi uudessa kunnassa 3. Arvio uuden kunnan perustamisen vaikutuksista 4. Erityiskysymykset 5. Kunta- ja palveluyhteistyömahdollisuudet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA VALTUUSTO

LAUKAAN KUNTA VALTUUSTO Julkaisu: - ilmoitustaulu - kunnan kotisivut Katso tarkemmat ja päivittyvät tiedot LAUKAAN KUNTA Käyntiosoite Laukaantie 14 (kirkonkylä) Kunnan virallinen sähköpostiosoite: Postiosoite PL 6, 41341 Laukaa

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan Hankasalmen kunnan riskien hallinnan arviointiohjelma 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointiohjelmaan kunnan johtoryhmä määrittelee mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN LIITE 3 MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN HENKILÖSTÖKRITEERI 1, TÄYTÄNTÖÖNPANO 1. vaihe, otetaan käyttöön (johto- ja ohjausryhmän päätöksiin

Lisätiedot

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015

Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Tampereen Ateria Liikelaitoksen toimintasääntö 1.8.2015 Toimitusjohtajan päätös 1.7.2015 136 1.7.2015 Tampereen Ateria Sisältö Organisaatio Liiketoiminta-alueen/tukitoiminnon päällikön tehtävät Liiketoiminta-alueiden

Lisätiedot

2. Virkoja ja toimia koskevat hakuilmoitukset julkaistaan sillä tavoin kuin viran tai toimen haettavaksi julistava viranomainen päättää.

2. Virkoja ja toimia koskevat hakuilmoitukset julkaistaan sillä tavoin kuin viran tai toimen haettavaksi julistava viranomainen päättää. VUOSI-ILMOITUS 2014 Julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla Kuulutettu 13.3.2014 LAUKAAN KUNTA Käyntiosoite Laukaantie 14 (kirkonkylä) Kunnan virallinen sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet

Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet Asiakirjahallinnon ja arkistoalan tarjoamat työmahdollisuudet Tampereen yliopisto, työelämäpäivä 24.4.2012 Kehittämispäällikkö Armi Helenius, Kansallisarkisto Alan keskeiset työtehtävät Arkistotoimea ja

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet. Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013

Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet. Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013 Uuden kuntalain rakenne ja keskeiset periaatteet Parlamentaarinen seurantaryhmä 10.9.2013 Kuntalaisten kaupunkinäkymä Yksityinen palveluntuottaja Sairaanhoitopiiri Kuntayhtymät Maakunnat, seudut ym. yhteistyö

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylijohtaja Terttu Savolainen 13.10.2016 Uusi julkisen hallinnon työnjako maakuntauudistuksen myötä 2 Mikä muuttuu julkisen hallinnon

Lisätiedot

HALLINTOHENKILÖSTÖ/ 1000 AS

HALLINTOHENKILÖSTÖ/ 1000 AS 1(6) Jyväskylän erityinen kuntajakoselvitys HALLINTO- JA TUKIPALVELUT -RYHMÄN RAPORTTI 1. NYKYTILANTEEN KUVAUS Hallinto- ja tukipalvelujen nykytilanteen kuvaus toteutettiin liitteenä olevilla lomakkeilla.

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi

KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390 0066, marjukka.manninen@haukipudas.fi Kunnanhallitus 112 23.05.2011 Kunnanvaltuusto 31 30.05.2011 Alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 5502/10/101/2011 KHALL 112 Valmistelija: kunnankamreeri Marjukka Manninen, p. 050 390

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Yhteispalvelu Kiimingissä. Talousjohtaja (Kiiminki) ja rahoituspäällikkö (Oulu) Veli-Matti Keloneva

Yhteispalvelu Kiimingissä. Talousjohtaja (Kiiminki) ja rahoituspäällikkö (Oulu) Veli-Matti Keloneva Yhteispalvelu Kiimingissä Talousjohtaja (Kiiminki) ja rahoituspäällikkö (Oulu) Veli-Matti Keloneva KIIMINGIN KUNTA Oulusta 20 km asukasluku 13 253 as (31.12.2011) keski-ikä 32,6 v uusi Oulu 1.1.2013-

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö

Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö Hollolan kunta Kunnanhallituksen johtosääntö 1 HOLLOLAN KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 2.4.2012 Voimaantulo 1.5.2012 1 Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa

Lisätiedot

Pyydämme vastaamaan kyselyyn keskiviikkoon 4.9.2013 klo 18:00 mennessä.

Pyydämme vastaamaan kyselyyn keskiviikkoon 4.9.2013 klo 18:00 mennessä. 1 (10) ETÄPALVELUKYSELY Valtiovarainministeriö on lähettänyt organisaatiollenne etäpalvelupilottia (7.5.2012-31.8.2013) koskevan kyselyn. Kyselyssä kartoitetaan kuntien ja viranomaisten etäpalvelupilotista

Lisätiedot

Sosiaali ja Terveys Veli Nummela esitteli ryhmän työn tuloksia.

Sosiaali ja Terveys Veli Nummela esitteli ryhmän työn tuloksia. KUNTARAKENNESELVITYS Ohjausryhmä Pöytäkirja Ti 20.12.2011 Teuva Kurikka klo 13.00 16.00, Kurikan kaupungintalo Läsnä: Kunnanjohtaja Veli Nummela Esko Lehtimäki, Teuva Paula Kaleva, Teuva Teijo Toivonen,

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Sinikka Valtonen henkilöstöpäällikkö Kaarinan kaupunki

Sinikka Valtonen henkilöstöpäällikkö Kaarinan kaupunki 27.5.2008 MUISTIO 10/2008 Hallintopalvelujen suunnitteluryhmä Aika: 22.5.2008 kello 10.00-12:30 Paikka: Kaarinan kaupunginvirasto, hallituksen huone Läsnä: Pirkko Aalto kansliasihteeri Kaarinan kaupunki

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola

Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta. Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Kysymyksiä yhdistymissopimuksesta Johtoryhmä 8.2.2010 Nastola Toteuttamistapa ja ajankohta Nykyiset kunnat lakkautetaan 31.12.2012 Uusi Kunta perustetaan 1.1.2013 Yhdistymissopimus voimassa 2015 loppuun

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Liite 2: Toteuttamissuunnitelma vuosille 2014-2015

Liite 2: Toteuttamissuunnitelma vuosille 2014-2015 Liite 2: Toteuttamissuunnitelma vuosille 2014-2015 Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 11/2013 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot