Laukaan ja Konneveden kuntaliitosselvitys. Hallintotyöryhmän loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laukaan ja Konneveden kuntaliitosselvitys. Hallintotyöryhmän loppuraportti"

Transkriptio

1 Hallintotyöryhmän loppuraportti

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hallintopalveluiden nykytilan kuvaus Hallintopalveluiden organisaatiot ja johtamisjärjestelmät Nykytilan kuvaus palveluittain Henkilöstömäärä Palvelurakenne Toimitilat Tietojärjestelmät Ehdotukset hallintopalveluiden järjestämisen tavoitteiksi Hallintopalveluiden järjestämisen yleiset tavoitteet Uuden kunnan organisaatio ja ehdotukset palveluiden järjestämiseksi Hallintopalveluiden kokonaisorganisaatio ja johtamisjärjestelmä Hallintopalveluiden järjestäminen Henkilöjärjestelyjen tavoitteet Palveluiden järjestämistapa uudessa kunnassa Palvelurakenne Arvio kustannusvaikutuksista nykytilanteeseen verrattuna Kuntayhteistyön muu syventäminen ICT-yhteistyön syventäminen Hankintayhteistyö... 12

3 1 Hallintopalveluiden nykytilan kuvaus 1.1 Hallintopalveluiden organisaatiot ja johtamisjärjestelmät Laukaassa kunnanhallituksen alaisena osastona toimii Kanslia. Kansliaan kuuluu neljä tulosyksikköä: keskushallinto, taloushallinto, henkilöstöhallinto sekä elinkeino- ja maaseututoimi. Konnevedellä Laukaan Kansliaa vastaava osasto on Keskushallinto. 1.2 Nykytilan kuvaus palveluittain Alla olevaan taulukkoon on kerätty vuoden 2011 talousarvion pohjalta Laukaan ja Konneveden kuntien yleishallintojen (Kanslia) palvelut, kulut ja henkilöstömäärä: Toiminnon erittely Palvelutuotannon kuvaus (mm. toimipaikkojen lkm ja asiakasmäärä) Henkilöresurssi eriteltynä / htv TA2011 Laukaa Konnevesi Laukaa Konnevesi Laukaa Konnevesi KESKUSHALLINTO vaalit vaalien järjestäminen hj 0,1 hallinto arkistotoimi ja asiakirjahallinto hallituksen ja valtuuston asiakirjojen ja päätösten valmistelu ja täytäntöönpano, kunnan viestintä ja tiedottaminen, suhdetoiminta ja kunnan edustaminen, johdon sihteeritehtävät arkistotoimen lakisääteinen järjestäminen: arkistotoimen ja asiakirjahallinnon johtaminen ja ohjaus, keskusarkiston hoito ja palvelutehtävät, asianhallinta, sähköinen asianhallinta, kirjaustehtävät ts 0,1 kj 1 hj 0,9 ps 0,3 js 1 ap 0,9 ts 0,6 ks. 0, =8 732 kj. 0,7 ks. 0,7 ts. 0,45 ts. 0, = luottamushenkilöiden rekisteröintipalvelut ts 0,1 pkp. 0,05 kunnan virallisten ilmoitusten ja kuulutusten hoitaminen ts 0,1 ap 0,1 ps. 0,05 keskus avoinna ma-pe , Lievestuoreen yhteispalvelupiste asiakaspalvelu, laskujen skannaus ja reititys, puhelinkeskus ja neuvonta, kopiointipalvelut, postituspalvelut, kassapalvelut, tilojen varauspalvelut (vaatii jatkuvasti 2 hlöä) auki perjantaisin resurssien salliessa ps 1,5 ts 0,1 ps. 0,9 ts. 0,3 kp. 0,05 ps 0,2 ps. 0,05 3

4 ELINKEINOTOIMI elinkeinotoimi MAATALOUSTOIMI kunnan valitseman yrittäjyys-strategian mukaiset toimet yrittäjien palvelut yritystä perustaessa sekä yritystoimintaan liittyvissä asioissa kunta-strategiaa tukevan hanketoiminnan hallinnointi seutu- ja yrityspalvelut ea 1 kj. 0,2 900 maataloustoimi maatalouden tukijärjestelmien hallinnointi ms 1 ts 1 ms. 1,0 N TALOUSHALLINTO taloushallinto oma tuotanto (perintä ulkoistettu) hallinto kirjanpito maksuliikenne 2 htv 2 htv 3 htv ts. 1,0 kp. 0,95 M T N verotus ostopalvelu M T N ICT oma tuotanto+ostopalvelut (70/30) 6 htv atk-suunn. 1,0 M T N HENKILÖSTÖHALLINTO henkilöstöhallinto henkilöstöhallinnon suunnittelu, johtaminen ja ohjaus 2 htv kj. 0,1 ks. 0,1 pkp. 0,1 M T N palkanlaskenta oma tuotanto 6 htv pkp. 1,0 pkp. 0,85 työllisyystyöt oma toiminta yhteistyö työllisyysprojektien ja sosiaalitoimen kanssa sekä kolmannen sektorin kanssa (kuntalisä) toim.virk.- yl. edunv. 0,2 M T N

5 henkilöstöpalvelut työsuojelun järjestäminen, työpaikkaruokailun järjestäminen, keskitetty koulutus, keskitetty työhyvinvointitoiminta, henkilöstön muistamiset ym. ks. 0,1 ts. 0,1 tj. 0,02 N henkilöstöstrategia, virkaja työehtosopimukset työsuojelulainsäädäntö yhteistoimintalaki valtakunnalliset suositukset( mm. henkilöstön kehittäminen, työhyvinvointi) oma toiminta, tuki järjestäjälle, osto omalta organisaatiolta, ostopalveluna yrityksiltä työterveyshuolto osto Jyväskylältä M T N nuorten kesätyöt yhteistyö nuorisotoimen kanssa M isännöinti isänn. 1,0 ts. 0,05 muuta edunvalvonta (myyntipalvelu), tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät, Watti-asiat toim.virk.-yl. ed.valvoja 0, Henkilöstömäärä Laukaan kunnan kansliassa on 29,2 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet jakautuvat seuraavasti: kunnanjohtaja, keskushallinto 6, taloushallinto ja ICT 12,2, henkilöstöhallinto 7 ja elinkeino- ja maaseututoimi 3. Konneveden kunnassa Laukaan kansliaa vastaa keskushallinto, jossa on 11,55 henkilötyövuotta. Lukuun sisältyy isännöitsijä, joka Laukaan organisaatiossa on asuntotoimen alla. Henkilötyövuodet ilman isännöitsijää jakautuvat seuraavasti: kunnanjohtaja, keskushallinto 3,55, taloushallinto ja ICT 3, henkilöstöhallinto 2 ja elinkeino- ja maaseututoimi 1. Konneveden maataloushallinto siirtyy yhteistoiminta-alueelle, jonka muodostavat Äänekosken kaupunki, Saarijärven kaupunki, Kannonkosken kunta ja Konneveden kunta Palvelurakenne Laukaan hallintopalvelut sijaitsevat Laukaan kunnanvirastossa osoitteessa Laukaantie 14. Lähipalveluna Lievestuoreella osoitteessa Tervatie 1 ylläpidetään yhteispalvelupistettä jokaisen viikon perjantaina. Konneveden hallintopalvelut sijaitsevat kunnantalossa osoitteessa Kauppatie 25. 5

6 1.2.3 Toimitilat Laukaan kunnanvirasto, Kuntala, on rakennettu vuonna julkaistu Laukaan kunnan rakennuskannan luokittelu ja omistajapoliittinen suunnitelma raportti luokittelee Kuntalan kunnossapidon tavoitetasoksi kiinteistön nykyistä kuntotasoa parannetaan. Raportissa luokitellaan Kuntalan tuottavuudeksi ylläpitomenot tulevat osittain katettua. Kuntalan toiminnallinen soveltuvuus nykyiseen käyttötarkoitukseen luokitellaan raportissa tyydyttäväksi. Kuntalan sijainti on raportissa todettu erinomaiseksi ja käyttötehokkuus (väljyys) on luokiteltu tilanpuutetta, ahdasta -arviolla. Kuntalan nykyinen kunto on raportissa todettu tyydyttäväksi. Lievestuoreella ei tällä hetkellä ole asianmukaista tilaa yhteispalvelupisteelle. Asiaan on suunniteltu korjaus Lievestuoreen terveysaseman korjaus/uudelleenrakennushankkeen yhteydessä. Tällöin varmistetaan, että yhteispalvelupiste on päivittäin kuntalaisten saavutettavissa. Konneveden kunnantalo on valmistunut vuonna Talo sijaitsee kunnan ydinkeskustassa, joten sen saavutettavuus on hyvä. Paikoitustilaa on riittävästi. Talo on peruskunnoltaan hyvä ja viihtyisä, ja sen työtilat sopivat hyvin nykyiseen käyttöön. Muutama vuosi sitten ilmanvaihtoon lisättiin jäähdytys, mikä paransi työskentelyolosuhteita oleellisesti. Kunnantalossa on Konnevesisali, joka sopii hyvin erilaisten yleisötilaisuuksien pitämiseen. Salin akustiikka on hyvä. Kunnantalossa on muutaman vuoden ajan ollut käytössä sähköinen työajanseuranta, jota on tarvittaessa mahdollista käyttää myös kulunvalvontaan. Talon arkistotilat ovat toimivat, mutta alkavat olla täynnä. Varastotilaa kunnantalossa tulisi olla nykyistä enemmän Tietojärjestelmät Laukaan keskushallinnon tietojärjestelmät: Asianhallintajärjestelmä Dynasty for SQL Laukaan kunnan kanslian keskushallinto hallinnoi asianhallintajärjestelmää Dynasty for SQL, joka on otettu käyttöön lähtien kaikilla osastoilla. Käsitellyt asiat asiakirjoineen löytyvät tätä aikaisemmalta ajalta lähtien sähköisesti Dynasty for Domino asianhallintajärjestelmästä. Dynasty for SQL asianhallintajärjestelmän avulla toteutetaan julkisuuslainsäädännön vaatimusten mukainen, kunnan käsittelyyn saapuneiden tai muuten vireille laitettujen asioiden rekisteröinti ja asioiden käsittelyvaiheiden seuranta. Järjestelmällä hallitaan myös asioiden käsittelyssä ja päätöksenteossa kertyneet asiakirjat. (JulkL 621/1999, JulkA 1030/1999) Ohjelma mahdollistaa tulevaisuudessa pysyvästi ja pitkään säilytettävien asiakirjojen säilyttämisen vain sähköisessä muodossa (=sähköinen arkistointi). Asianhallintajärjestelmä pitää sisällään asioiden ja asiakirjojen rekisteröinnin eli kirjaamisen, sähköisen valmisteluun lähettämisen, sähköisen valmistelun, käsittelyyn liittyvien dokumenttien laadinnan, päätöksenteon (lautakunnat, viranhaltijat), tiedottamisen sekä julkaisemisen kunnan kotisivuilla ja luottamushenkilöiden verkkopalvelussa. 6

7 Luottamushenkilöiden verkkopalvelu ts. sähköinen kokouskäytäntö otettiin Laukaassa käyttöön syksyllä 2010 kunnanhallituksen kokouksissa. Vuoden 2011 lopussa kaikissa toimielimissä valtuustoa lukuun ottamatta käytettiin tätä järjestelmää. Ohjelman osioista sopimusten hallinta otettiin käyttöön vuoden 2012 alusta. Tiedonohjausjärjestelmän käyttöön ottoa ei ole vielä lopullisesti aikataulutettu. Laukaan kunnalla on käytössään rajoittamaton määrä lisenssejä, mikä tarkoittaa sitä, ettei käyttäjämäärän lisäys nosta lisenssikuluja. Puhelinvaihteen tietojärjestelmät Keskuksessa käytetään Elisan tarjoamaa puhelinvaihdepalvelua Lava. Lava-järjestelmällä ylläpidetään Elisa Helpnettiä (sähköinen puhelinluettelo) Laukaan kunnan työntekijöiden osalta. Elisa Helpnet-sovelluksesta löytyvät yhteystietojen lisäksi myös työntekijöiden Elisa Helpnettiin kirjaamat poissaolotiedot. Esmikko-järjestelmällä toteutetaan työajan seuranta. Muut tietojärjestelmät Vaalien järjestämisessä ja toteuttamisessa käytetään valtakunnallista pohjatieto- ja vaalitietojärjestelmää. Maataloustoimi käyttää tukien hallinnoinnissa valtakunnallista IACS-tietojärjestelmää. Konneveden keskushallinnon tietojärjestelmät: Puhelinvaihteen tietojärjestelmät Puhelinvaihteena toimii Soneran tarjoama langaton vaihde. Konneveden kunnalla ei ole käytössä asianhallintajärjestelmää. Työajanseurantajärjestelmänä käytetään Hedsam-järjestelmää. 7

8 2 Ehdotukset hallintopalveluiden järjestämisen tavoitteiksi 2.1 Hallintopalveluiden järjestämisen yleiset tavoitteet Uusi kunta koostuu vahvoista taajamista ja niitä ympäröivistä maaseutualueista. Kunta kehittää eri alueitaan tasapuolisesti siten, että lähipalvelut ovat kaikille kuntalaisille kohtuudella saavutettavissa. Palvelutuotannossaan kunta tekee hyvää yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Kunta tiedottaa tärkeistä asioista tehokkaasti siten, että kuntalaiset saavat tietoa asioista jo valmisteluvaiheessa eivätkä vasta jälkikäteen. Tiedottamisessa kunta ottaa käyttöön uusia, nykyistä tehokkaampia keinoja vuorovaikutteisen viestinnän aikaansaamiseksi. Uusi kunta ottaa päätöksenteossaan ja palvelutuotannossaan huomioon ympäristöasiat. Esimerkiksi sähköisen asioinnin lisääminen vähentää turhaa matkustamista. Uusi kunta hyödyntää nykyiset toimitilansa tehokkaasti siten, että uudisrakentamisen tarve on mahdollisimman pieni. 2.2 Erityiset tavoitteet, jotka kuntien yhdistymisellä voidaan saavuttaa Kuntaliitoksella voidaan saavuttaa hallinnossa päällekkäisyyksien karsimista ja tästä aiheutuvia kustannussäästöjä. Kuntaliitoksen erityisenä tavoitteena on luoda matala hallinto siten, että henkilöstölisäykset painottuvat suorittaviin tehtäviin. Kahden kunnan hallintoorganisaatioiden yhdistäminen mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen nykyistä paremmin. Myös loma- ja sijaisuusjärjestelyt helpottuvat, kun pätevää henkilöstöä saadaan lisää. Sekä Laukaassa että Konnevedellä on tehtäviä, joita hoidetaan oman työn ohessa, ja joihin on keskusteluissa havaittu tarvetta panostaa nykyistä enemmän. Näihin tehtäviin kuuluvat mm. hankinta ja joukkoliikenne. Yhdistymisen yhtenä tavoitteena on läpikäydä ja mahdollisesti uudelleen organisoida tämän kaltaisia tehtäviä. Yhdistynyt hallinto-organisaatio toisi mahdollisesti lisää resursseja näiden tehtävien keskittämiseen. Uusi kunta pystyy hoitamaan pääosan hallintopalveluistaan itse, mutta hyödyntää palvelutuotannossaan yhteistyötä muiden kuntien kanssa, yksityistä sektoria ja kolmatta sektoria. Uuden kunnan hallinto on mahdollisimman kevyt, jolloin voimavarat kohdentuvat tehokkaasti palvelutuotantoon. Uuden kunnan hallinto koostuu sekä Laukaan että Konneveden nykyisestä henkilöstöstä ja sen kokemuksesta. Tämä mahdollistaa kummankin kunnan parhaiden toimintatapojen käyttöönoton uudessa kunnassa. Uusia ulkopuolisia rekrytointeja tarvitaan lähivuosina vain vähän. Uusi kunta voi tulevaisuudessa korvata eläkepoistumaa nykyistä suunnitelmallisemmin. Uusiin tehtäviin kunnan organisaatiossa siirtyvä henkilö voidaan opastaa ja kouluttaa tuleviin tehtäviin hyvissä ajoin etukäteen, mikä kuntaorganisaation ulkopuolelta tulevassa uuden työntekijän rekrytointitilanteessa ei yleensä ole mahdollista. 8

9 3 Uuden kunnan organisaatio ja ehdotukset palveluiden järjestämiseksi Hallintotyöryhmä ehdottaa ohjausryhmälle valmistelunsa perusteella seuraavan kaavion mukaista luottamushenkilöorganisaatiota: Kuva 1 luottamushenkilöorganisaatio Tässä raportissa hallintotyöryhmä keskittyy hallinto-osaston tuottamien palveluiden kuvaamiseen, muiden osastojen palvelut ja niiden järjestäminen uudessa kunnassa kuvataan omissa loppuraporteissaan. Hallinto-osasto tuottaa kunnan ylimmälle johdolle ja muille toimialoille hallinnollisia, taloudellisia sekä henkilöstöpalveluja. Tehtäviin kuuluvat kunnan strateginen ohjaus ja kehittäminen sekä viestintä, edustaminen ja markkinointi. Uuden kunnan hallintopalveluina järjestetään myös elinkeino- ja maaseutuhallinnon palvelut. 3.1 Hallintopalveluiden kokonaisorganisaatio ja johtamisjärjestelmä Hallintotyöryhmä esittää, että uuden kunnan hallinto-osasto organisoidaan seuraavasti: 1. Hallinto-osastoon kuuluu 5 työyksikköä: Keskushallinto, Taloushallinto, Henkilöstöhallinto, Maaseutuhallinto ja Elinkeinotoimi. 2. Keskushallinnon yksikköä johtaa hallintojohtaja, Taloushallinnon yksikköä johtaa talousjohtaja, Henkilöstöhallinnon yksikköä johtaa henkilöstöjohtaja, Maaseutuhallinnon yksikköä johtaa maaseututoimenjohtaja ja Elinkeinotoimea johtaa elinkeinoasiamies. 3. Hallinto-osastolle valitaan osastopäällikkö Hallinto-osasto osastopäällikkö Taloushallinto Keskushallinto Henkilöstöhallinto Maaseutuhallinto Elinkeinotoimi Talousjohtaja hallintojohtaja henkilöstöjohtaja maaseututoimenjohtaja elinkeinoasiamies Kuva 2 Hallinto-osaston organisaatio 9

10 3.2 Hallintopalveluiden järjestäminen Henkilöjärjestelyjen tavoitteet Henkilöjärjestelyt tehdään yhdistymissopimuksessa sovituin periaattein siten, että henkilökunta jatkaa nykyisissä tai niitä vastaavissa tehtävissä, mikäli työtä koskevista järjestelyistä, henkilön osaamisesta, soveltuvuudesta tai omista toiveista ei aiheudu muutostarvetta. Molempien kuntien nykyinen, haavoittuvampi, organisaatio vahvistuu kuntaliitoksessa ja on yhteisesti resursoitu kattamaan uuden kunnan palvelutarve. Kaivattua lisäresurssia saadaan erityisesti asian- ja arkistonhallintaan sekä viestinnällisiin tehtäviin verrattuna molempien kuntien nykyiseen tilanteeseen Palveluiden järjestämistapa uudessa kunnassa Uusi kunta tuottaa hallintopalvelunsa pääsääntöisesti itse. Kunta voi järjestää osan hallintopalveluista myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa silloin kun se on kunnan kannalta tarkoituksenmukaista. Ostopalveluita kunta käyttää tarpeen mukaan. Hallinto-osaston palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että ne on uudessa kunnassa järkevää keskittää yhteen hallintopisteeseen lukuun ottamatta maaseutuhallinnon palveluita, jotka sijoittuvat omaan toimipisteeseensä. Hallintopalveluiden järjestämistapaa tullaan tulevaisuuden organisaatiota valmistellessa arvioimaan mm. yhteispalvelu- ja asiakaspalvelupisteiden perustamisen ja palvelutarpeen paikallisen arvioinnin keinoin (Konnevesi, Lievestuore). Viestinnän ja mm. kuntalaispalautteen keräämisen kehittämiseksi uusi kunta huomioi hallintopalveluissaan sähköisen viestinnän tehokkaan hyödyntämisen. Tulevaisuuden organisaation valmistelussa huomioidaan erityisten asiakas/kuntalais raatien perustaminen Palvelurakenne Uuden kunnan hallinto-osasto sijaitsee Laukaassa, nykyisellä paikallaan osoitteessa Laukaantie 14. Maaseutuhallinnon yksikkö sijaitsee sille rakentuvassa toimitilassa osoitteessa Kantolantie alkaen. Tulevaisuuden organisaation valmistelussa huomioidaan mahdollisten yhteispalvelu- ja asiakaspalvelupisteiden sijoittelu uuden kunnan alueella Arvio kustannusvaikutuksista nykytilanteeseen verrattuna Laukaan ja Konneveden hallintopalveluiden tämän hetkiset kustannukset koostuvat pääasiassa henkilöstömenoista, toimitilavuokrista, toimistotarvikkeista, ohjelmistoista ja laitteista. Kustannuksia on kuvattu tämän loppuraportin kohdassa 1.2. Laukaan kunnalla on asianhallintaohjelmistoon ns. kuntalisenssi, joka mahdollistaa käyttäjien lisäämisen kustannuksia nostamatta. Konneveden kunnalla ei tällä hetkellä ole asianhallintajärjestelmää, joten tältä osin yhdistyminen olisi toimintaa tehostava ja kustannuksia säästävä. 10

11 Kuntien yhdistyminen tulisi vaikuttamaan kustannusrakenteeseen henkilöstön osalta siten, että nykyistä 40,75 henkilötyövuoden resurssia voitaisiin tehtäviä järjestelemällä supistaa. Konneveden keskushallinnon isännöitsijän tehtävä siirtyy uuden kunnan tilapalveluyksikköön. Nykyisten kunnanjohtajien jäätyä eläkkeelle jatketaan yhden kunnanjohtajan mallilla. Hallintotyöryhmä ei näitä kahta muutosta lukuun ottamatta esitä muita henkilöstövähennyksiä. Hallinto-osasto on nykyisellään liian haavoittuva ja esimerkiksi lomien järjestely ilman toivotun palvelutason laskemista ei käytännössä ole mahdollista. Organisaatiot yhdistämällä saavutettaisiin kaivattua varmuutta ja tehokkuutta operatiiviseen toimintaan. Kustannusten nousun hillitsemistä voidaan tukea toimintoja keskittämällä. Mahdollisen yhteis- ja asiakaspalvelupisteen sijoittaminen Konnevedelle kasvattaisi pieniltä osin toimitilakustannuksia, vaikkakin nykytilanteeseen verrattuna tämä ratkaisu olisi kokonaiskustannuksia keventävä. Näin turvattaisiin myös hallinnon lähipalvelut Konneveden alueella. Kustannuskehitykseen vaikuttava tekijä on arkisto- ja tietopalveluiden järjestäminen uudessa kunnassa. Mikäli Konnevedellä tarjotaan jatkossa näitä lähipalveluna, tulisi tämä suorittaa Konnevedelle perustettavan asiakaspalvelupisteen työnä. Mikäli taas arkisto- ja tietopalvelut keskitetään Laukaaseen, aiheuttaa tämä lisäkustannuksia esimerkiksi arkistotilojen lisätarpeesta johtuen. Kuntaliitos toisi hallinnon kustannussäätöjä. Taloudellisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta pystytään parantamaan yhdistämällä resurssit, poistamalla hallinnon ja luottamushenkilöorganisaation päällekkäisyyksiä, selkiyttämällä henkilöstön työnjakoa ja vahvistamalla työntekijöiden erityisosaamista, jolloin voidaan suunnata enemmän resursseja myös toiminnan kehittämistyöhön. Samalla kasvaa toimintavarmuus, asiantuntijuus ja kuntatyön houkuttelevuus. Myös sijaisuuksien hoitaminen helpottuu. Kuntalaisille tämä näkyy niin, että palvelut voidaan tulevaisuudessakin turvata. Laukaan kunnassa käytössä oleva asianhallintajärjestelmä eri osioineen sekä sähköisen asioinnin ja sähköisten vaikuttamiskanavien kehittäminen lisäävät toiminnan avoimuutta, helpottavat ja rationalisoivat työprosesseja sekä tuottavat kustannussäätöjä niin kunnalle kuin kuntalaisillekin. 11

12 4 Kuntayhteistyön muu syventäminen 4.1 ICT-yhteistyön syventäminen ICT-yhteistyön kehittämistä vaikeuttaa toimivien yhteyksien puuttuminen. Myös ICTtyöntekijöiden sijaisuuksien hoitaminen on vaikeaa, koska kunnilla on erilaisia järjestelmiä. ICT-yhteistyön syventäminen edellyttäisi toimivien yhteyksien rakentamista kuntakeskusten välille ja samojen järjestelmien käyttöönottoa. Näin sijaisuuksien hoitaminen helpottuisi. Esimerkiksi palkanlaskijat voisivat hoitaa toistensa sijaisuuksia etätyönä. 4.2 Hankintayhteistyö Kunnissa ei tällä hetkellä ole keskitettyä hankintatointa, vaan hankinta hoidetaan muiden tehtävien ohessa. Mikäli Laukaan kunta lisää jatkossa resursseja keskitettyyn hankintatoimeen, Konnevesi voisi hyödyntää näitä palveluja. 12

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma Tehtäväalue: Kunnanvaltuusto Toimielimet: Kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Toiminnan kuvaus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut

Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Maakunnan perustaminen: Hallinnon järjestäminen Väliaikaishallinto Tukipalvelut Paikkakunta: Päivämäärä: Muutosjohtajien maakuntakierros 1 23.2.17 Julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen rakenne Maakunta

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen

KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ. Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Paavo Kaitokari Johanna Heikkilä Kari Jaatinen Asta Suomi Pirjo Tiikkainen 14.10.2016 KESKI-SUOMEN MAAKUNTA SOTE PALVELUIDEN JÄRJESTÄJÄNÄ Valtakunnalliset

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta 1 Toimintaperiaate Osa kunnan keskeisistä

Lisätiedot

Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen. Ylijohtaja Ari Niiranen

Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen. Ylijohtaja Ari Niiranen Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen kannalta Ylijohtaja ELY-keskusten tehtävät pääosin itsehallintoalueille ELY-keskukset kannattavat ELY-keskusten, maakunnan liittojen ja TE-toimistojen

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti. Taustat, tavoitteet ja muutokset. Lapin TE-toimiston kuntainfo , strategiapäällikkö Tuija Ohtonen Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin TE-toimiston kuntainfo 11.6.2015, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen TE-palveluiden keskeiset

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 214 Toholammin kunta Kunnanjohtaja 12.2.214 1 Kunnanhallitus 17.2.214 1 TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013

Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 14.2.2014 Oulunkaaren toiminnan ja omistajaohjauksen arviointi vuodelta 2013 Oulunkaaren toimielimissä toimivat ja muut kuntien Kyselyn aihealueet Kuntayhtymän toiminnan ja omistajaohjauksen toteutuminen

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 27.05.2016 klo 13:10-14:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 37-42 Otsikko Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen N U R M I J Ä R V I Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta Toimintaperiaate

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta

ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta Kuulemistilaisuus 13.1.2016. Valtiovarainministeriö. ELY-keskusten ylijohtajat Elinkeinot, työllisyys ja osaaminen -tehtävät 1/2

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Kunnan elinkeinopoiitinen kysely

Kunnan elinkeinopoiitinen kysely Kunnan elinkeinopoiitinen kysely 1. Minkä kouluarvosanan annat Hankasalmen kunnan elinkeinopolitiikalle yrittäjän näkökulmasta? Vastaajien määrä: 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 2. Minkä arvosanan

Lisätiedot

ARTTU kuntaseminaari. Kuntatalo Pentti Meklin emeritusprofessori

ARTTU kuntaseminaari. Kuntatalo Pentti Meklin emeritusprofessori ARTTU kuntaseminaari Kuntatalo 15.12.2011 Pentti Meklin emeritusprofessori Tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. II vaiheen keinot a. Johtamisjärjestelmä rakenne ja toiminta

Lisätiedot

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa

1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat. 1.2. Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo. 1.3. Kuntajaon muutoksen toteutustapa 1 KAUHAJOEN KAUPUNKI TEUVAN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1. Yhdistymissopimuksen lähtökohdat 1.1. Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on liitteineen kuntajakolain (1698/2009) 8 :n tarkoittama yhdistymissopimus,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi

Siilinjärven kunta, Kasurilantie 1, Siilinjärvi SOPIMUS OSAKASKUNTIEN MAHDOLLISESTI JÄRJESTÄMIEN TUKIPALVELUIDEN KUSTANNUSTEN JAKO- JA LASKUTUSPERUSTEISTA MAANINGAN KUNNAN, NILSIÄN KAUPUNGIN JA SIILINJÄRVEN KUNNAN YHTEISTOIMINNASSA JÄRJESTÄMISSÄ SOSIAALI-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 26.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan Hankasalmen kunnan riskien hallinnan arviointiohjelma 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointiohjelmaan kunnan johtoryhmä määrittelee mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä Uuden kaupungin arvosana kyseisen palvelun tai teeman osalta. Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä DEMOKRATIA KRITEERI NYKYTILAN EDUT ERILLISET KUNNAT:

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

Demokratiapäivä

Demokratiapäivä Demokratiapäivä 13.10.2015 Teemasessio 2:Edustuksellisen ja suoran demokratian muodostama kokonaisuus - miten niiden johtaminen ja kehittäminen vaikuttaa toisiinsa ja miten niitä kehitetään samanaikaisesti?

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS (121000)

KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 KAUPUNGINHALLITUS VALTUUSTO JA KAUPUNGINHALLITUS (121000) KEURUUN KAUPUNKI TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 1 VALTUUSTO JA (121000) Tulot 2 030 Menot -264 010 Toimintakate -261 980 Valtuusto (121020) Menot -79 170 Toimintakate -79 170 Kaupunginhallitus (121020)

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Pentti Meklin emeritusprofessori

Pentti Meklin emeritusprofessori Pentti Meklin emeritusprofessori ARTTU-hankkeen eri modulit tuottavat raportin lähtötilanteesta 2006-2008 Paras-hanke on yllättävän jäsentymätön Tarve viitekehyksen rakentamiseen > jäsennys uudistuksesta

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa Harri Karhunen, kehittämispäällikkö Itä-Suomen Aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.5.2011 1 Maistraatit

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Valtuusto 39 14.11.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 23.8.2016 Ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylijohtaja Terttu Savolainen 13.10.2016 Uusi julkisen hallinnon työnjako maakuntauudistuksen myötä 2 Mikä muuttuu julkisen hallinnon

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO Kunnanhallitus 61 21.02.2011 Valtuusto 23 28.03.2011 Kunnanhallitus 167 06.06.2011 Valtuusto 42 20.06.2011 KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOKSESTA ANNETUN LAIN MUUTOKSET JA KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEKO KHALL 61 Valmistelija:

Lisätiedot

Yhdistymisselvityksen tavoitteet

Yhdistymisselvityksen tavoitteet Yhdistymisselvityksen tavoitteet 1. Aikaansaada esitys Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdistymissopimus.

Lisätiedot

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN

LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN LIIKUNTAYHTEISÖN PERUSTAMINEN Toiminnan siirtäminen Raahen Seudun Uimahallisäätiölle LOPPURAPORTTI Raahen kaupunki BDO Oy Alpo Ronkainen 13.6.2016 Page 1 TOIMEKSIANTO Tämä raportti perustuu Raahen kaupungin

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ (1 KAUPUNKI) NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA)

TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ (1 KAUPUNKI) NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) Johtoryhmä 8.11.2013 21.11.2013 Päivitetty 23.4. Prosessi ja kokousajat NYKYTILA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TALOUDEN JA PALVELUVERKON NÄKÖKULMASTA (8 ERILLISTÄ KUNTAA) TULEVAISUUS TYÖRYHMÄN MIELESTÄ

Lisätiedot

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot KUJO 23.2.2016 Sakari Kela Lakimies Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 1 Voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista,

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Yhteisen asiakaspalvelun järjestäminen ja siinä tarjottavat palvelut Kysymys 1

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN, NURMEKSEN KAUPUNGIN, JUUAN KUNNAN JA VALTIMON KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI 24.4.

LIEKSAN KAUPUNGIN, NURMEKSEN KAUPUNGIN, JUUAN KUNNAN JA VALTIMON KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI 24.4. LIEKSAN KAUPUNGIN, NURMEKSEN KAUPUNGIN, JUUAN KUNNAN JA VALTIMON KUNNAN YHTEISTYÖSOPIMUS LUONNOS KESKUSTELUN POHJAKSI 24.4. JULKINEN 28.4.2014 seminaarin jälkeen 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS Tämän sopimuksen

Lisätiedot

Uuden kunnan järjestelytoimikunta (1) Yhdistymissopimus

Uuden kunnan järjestelytoimikunta (1) Yhdistymissopimus Uuden kunnan järjestelytoimikunta (1) Yhdistymissopimus Valtioneuvoston päätöksen jälkeen lääninhallitus asettaa järjestelytoimikunnan, joka asettamisensa jälkeen vastaa uuden kunnan hallinnon järjestämisen

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Voimaanpanolain ydinkohdat - Maakunta- ja sotelakien voimaanpanolain luonnos

Voimaanpanolain ydinkohdat - Maakunta- ja sotelakien voimaanpanolain luonnos Voimaanpanolain ydinkohdat - Maakunta- ja sotelakien voimaanpanolain luonnos 27.6.2016 19.8.2016 Maakuntauudistuksen vaiheet TOIMIKAUSI ESIVALMISTELU VÄLIAIKAIS- HALLINTO KÄYNNISTYMINEN 30.6.2017 saakka

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen

KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen. Arto Sulonen KUNTALAKI - toimielimet ja johtaminen Arto Sulonen Uudistuksen organisointi Parlamentaarinen seurantaryhmä, pj. hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen Työvaliokunta, pj. ylijohtaja Päivi Laajala,

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tilapalveluiden osio 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1. Ateriapalvelut... 2 1.2. Siivouspalvelut... 4 1.3. Tilalaitos...

Lisätiedot

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Kenen osallisuus?-seminaari 2.9.2014 Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti. Kuntajakoselvittäjien työseminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta

Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti. Kuntajakoselvittäjien työseminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti Kuntajakoselvittäjien työseminaari 12.3.2015 Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Rooli ja tausta asiantuntijana Kehittäjä: työtehtävät maaseudun

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa?

Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Mitä voisi kansallinen koordinaatio moniammatillisen toiminnan edistämiseksi olla tulevissa sote-rakenteissa? Ulla Närhi Neuvotteleva virkamies, FaT Sosiaali- ja terveysministeriö Aikataulu 2016 2017 2018

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittinen johtaminen Ohjausryhmän 13.12.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 18.12.2013 Page 1 Uuden kuntalain tuki demokratialle 1. Säilyttämällä

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016

RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 RÄÄKKYLÄN KUNNAN JA KITEEN KAUPUNGIN KUNTARAKENNELAIN 8 :n MUKAINEN YHDISTYMISSOPIMUS 16.3.2016 Sisällys 1 Sopimuksen tarkoitus... 3 1.1 Sopimuksen sitovuus ja voimaantulo... 3 1.2 Yhdistymisen toteuttaminen

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita

Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita 11.12.2014 Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen kuntayhteistyö kehitystiensä päässä 2. Valtion paine kuntaliitoksiin tarpeen, jos liitoksia halutaan saada aikaan

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen

Neuvonta- ja asiakaspalvelut. Jonna Hyppönen Neuvonta- ja asiakaspalvelut Jonna Hyppönen 26.3.2015 Yleistä Jyväskylän kaupungin neuvonta- ja asiakaspalveluista Jyväskylä-neuvonta, puhelinvaihde ja yhteispalvelupisteet (Tikkakoski, Vaajakoski, Korpilahti

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot