Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2013

2 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6-21 Toimintakertomus 7-13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 21 Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Toimintakertomus Tuloslaskelma 26 Tase 27 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto 32 Hallinto ja asiantuntijat Henkilökunta 34 Riskienhallinta 35 Tilinpäätöskäsitteitä 35

3 Valion Eläkekassa ja Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö Valion Eläkekassa (VEK, perustettu 1920) Eläkekassan A-osasto myöntää säännöissään tarkemmin määriteltyjä vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perheeläkkeitä sekä sairaus- ja hautausavustuksia. A-osastoa ei ole suljettu. Eläkekassan B-osasto myöntää työntekijän eläkelaissa (TyEL) säädettyä vähimmäiseläketurvaa vastaavia vanhuus-, osa-aika-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä työeläkekuntoutusta. Jäseniä ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat työntekijän eläkelain piiriin kuuluvat henkilöt. Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö (VKV, perustettu 1920) Yhtiö harjoittaa lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja salmonellavakuutusta. Valion Eläkekassa ja Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö ovat kaksi oikeudellisesti itsenäistä yritystä, jotka hoitavat Valio Oy:n ja sen yhteistyömeijereiden, Pellervo-Seuran ja eräiden muiden osakasyritystensä eläke- ja vakuutuspalveluja. Eläkekassa ja vakuutusyhtiö eivät muodosta konsernia eikä niillä ole tytär- tai sisaryhtiösuhteita. Vuosikokoukset Valion Eläkekassan varsinainen kassankokous sekä Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 8. huhtikuuta 2014 klo 9.00 alkaen Valio Oy:n pääkonttorin auditoriossa, Meijeritie 6, Helsinki. Viralliset tilinpäätökset ovat nähtävissä kassan ja vakuutusyhtiön toimistossa, Meijeritie 4, Helsinki. 3

4 Avainlukuja Vuosi VEK, A-osasto, lisäeläkevakuutus Työnantajia Jäseniä Jäsenten palkat (Milj. ) Jäsenmaksu, % palkoista 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 Kannatusmaksu, % palkoista 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 Eläkevastuu (Milj. ) Maksetut eläkkeet (Milj. ) Eläkkeensaajia vuoden lopussa VEK, B-osasto, TyEL-vakuutus Työnantajia Vakuutettuja Vakuutettujen palkat (Milj. ) Vakuutusmaksut jäsenten TyEL-maksu, % palkoista 5,15-6,5 5,15-6,5 4,7-6,0 4,5-5,7 4,3-5,4 osakkaiden TyEL-maksu, % palkoista 5,1 9,7 8,1 16,2 14,2 valtakunnallinen suurtyönantajien TyEL-maksu % 17,35 17,35 17,1 16,9 16,8 Eläkevastuu (Milj. ) Vakavaraisuusaste, % 63,76 57,95 49,97 64,41 51,32 Vakavaraisuusasema (z-luku) 4,01 3,95 3,87 4,11 4,39 Maksetut eläkkeet (Milj. ) Eläkkeensaajia vuoden lopussa VKV, lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuutusten lukumäärä Vakuutettuja Vakuutettujen palkat (Milj. ) Vakuutusmaksut, % palkoista 0,48 0,80 1,2 0,97 0,64 Vahinkoja Vahinkotiheys, % 7,0 7,6 7,9 8,4 8,4 Maksetut korvaukset (Milj. ) 1,0 1,2 1,2 1,0 1,0 4

5 Toimitusjohtajan katsaus Valion Eläkekassan ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön 93. toimintavuosi oli tuloksekas. Kassan ja yhtiön perimät maksut olivat selkeästi pienemmät kuin alalla yleensä. Vakavaraisuus vahvistui ja on erinomainen. Myös sijoitustoiminnan tuotot olivat hyvät ja työeläkeyhtiöiden keskiarvoa paremmat. Kassan osakkaita oli kertomusvuonna 17 (17). Jäseniä oli vuoden päättyessä (4 399). Eläkkeitä maksettiin yhteensä 100 (98) milj. euroa. Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä nousi edellisvuodesta ja oli 35 (17). Vastaavasti nousi myös myönnettyjen eläkkeiden kokonaismäärä 250 (226). Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli 60,5 (61,6) vuotta. Vastaava luku Suomessa oli 60,9 (60,9). B-osaston sijoitusten kokonaistuotto oli 11,2 prosenttia (11,1). Kaikkien omaisuusluokkien tuotot olivat positiivisia. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset 21,2 (16,9) ja kiinteistösijoitukset 6,6 (5,2). Korkosijoitusten tuotto oli 2,1 (11,3) prosenttia. Yhtiöiden keskiarvo oli 6,9 prosenttia. Viiden vuoden nimellistuotot ovat 8,9 prosenttia ja kymmenen vuoden 6,6 prosenttia. Viiden työeläkeyhtiön vastaavat keskiarvot ovat 7,5 ja 5,5. Eläkekassan B-osaston sijoitusten markkina-arvo oli vuoden lopussa 742 (683) miljoonaa euroa. Tästä osakkeisiin oli sijoitettu 43 (42), kiinteistöihin 27 (29) ja korkosijoituksiin 30 (29) prosenttia. Eläkekassan A-osaston sijoitusten arvo oli 248 (249) miljoonaa euroa ja kokonaistuotto 8,5 (10,7) prosenttia. Osakkaiden TyEL-maksuprosentti oli 5,1 (9,7), kun se oli työeläkeyhtiöillä keskimäärin n. 17. Tämä tarkoittaa, että osakkaiden maksut olivat n. 23 milj. euroa alhaisemmat verrattuna yhtiöiden maksutasoon. Vastaava ero on viiden viimeisen vuoden aikana yhteensä n. 58 milj. euroa. Alhaisesta työeläkemaksusta huolimatta B-osaston vakavaraisuutta vahvistettiin kartuttamalla lisävakuutusvastuuta 6,4 milj. eurolla. Vakavaraisuusaste eli vakavaraisuuspääoman suhde vastuuvelkaan oli 64 (58) prosenttia. Vastaava prosentti oli työeläkeyhtiöillä keskimäärin 25,5 (24,4). Vakavaraisuuspääoman suhde vakavaraisuusrajaan nähden oli 4,01 (3,95) kertainen. Vakuutusyhtiöstä korvattujen tapaturmien jakauma työssä, työpaikalla ja työmatkalla oli sama kuin vuonna Vakavilta työtapaturmilta vältyttiin. Vahinkotiheys eli sattuneiden tapaturmien lukumäärä sataa työntekijää kohden oli 7,0 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 7,6 prosenttia. Vakuutusyhtiön sijoitusten kokonaistuotto oli 8,5 (11,1) prosenttia. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksuprosentti palkoista oli 0,5 (0,8). Aiomme alkaneenakin vuonna saavuttaa kaksi keskeistä tavoitettamme: pitää työnantajan työeläkemaksu selkeästi alle yleisen tason ja säilyttää vakavaraisuutemme vahvempana kuin työeläkeyhtiöillä keskimäärin. Kiitän kaikkia yhteistyökumppaneitamme sekä sitoutunutta, ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaamme hyvästä yhteistyöstä. Menestymme yhdessä tänäkin vuonna. Heikki Halkilahti 5

6 Valion Eläkekassa Kassan 93. toimintavuosi 2013

7 Toimintakertomus Toimintapiiri Valion Eläkekassan A-osastossa oli 11 (12) osakasta vuoden 2013 lopussa. B-osastossa oli osakkaita 17 (17). A-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä A-osaston jäseniä ovat ne työntekijät, joille osakkaat ovat järjestäneet lisäedun. Lisäksi A-osaston jäsenmäärään lasketaan ne henkilöt, jotka ovat säilyttäneet lisäedun sääntöjen mukaisen jatkojäsenyyden perusteella. A-osastoa ei ole suljettu. Työnantajat voivat edelleen ilmoittaa uusiksi jäseniksi säännöissä lueteltuihin henkilöstöryhmiin kuuluvia toimihenkilöitä. B-osasto Jäsenet Naiset Miehet Yhteensä B-osaston jäseniä ovat kaikki osakkaiden palveluksessa olevat TyEL-vakuutetut työntekijät sekä osakkaiden TyELvakuutetut hallintohenkilöt. 7 Valion Eläkekassa

8 Vakuutustoiminta A-osasto A-osastossa annettiin toimintavuoden aikana yhteensä 92 eläke- ja avustuspäätöstä. Luku sisältää myös muutos-, hylkäysja ennakkopäätökset sekä määräaikaisten eläkkeiden jatkamista koskevat päätökset. Osavanhuuseläkeoikeutta käytti kuusi henkilöä. Naiset jäivät A-osaston vanhuuseläkkeelle keskimäärin 60,2 vuoden iässä ja miehet 61,1 vuoden iässä. Uudet eläke- ja avustuspäätökset Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke, uudet Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä Sairausavustus Hautausavustus Yhteensä Kaikki yhteensä Maksetut eläkkeet ja avustukset euroa Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Yhteensä Sairausavustus Hautausavustus Yhteensä Kaikki yhteensä Valion Eläkekassa

9 B-osasto Lakisääteisiin eläke-etuuksiin ei tullut merkittäviä muutoksia vuonna Ylijohtaja Jukka Pekkarisen johtaman eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti julkaistiin lokakuun lopussa. Raportissa todetaan, että vuonna 2005 tehdyt uudistukset eivät olleet riittäviä ja lisätoimia tarvitaan eläkejärjestelmän sopeuttamiseksi eliniän pitenemiseen. Raportti on työmarkkinaosapuolten sopima osa vuoden 2017 eläkeuudistuksen valmistelua. Uudistuksen valmistelu jatkuu kuluvana vuonna ja työmarkkinaosapuolten neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen syksyllä Uusia lakisääteisiä eläkkeitä myönnettiin yhteensä 250. Vanhuuseläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyi yhteensä 111 henkilöä. Suoraan työsuhteesta näistä jäi eläkkeelle 53 henkilöä ja loput olivat vapaakirjaeläkkeitä ja niitä, jotka olivat jo A-osaston vanhuuseläkkeellä. Ammatillista kuntoutusta myönnettiin 15 henkilölle vuonna 2013 ja kaikkiaan ammatillisen kuntoutuksen piirissä oli 22 henkilöä. Suurimmassa osassa tapauksista Eläkekassa tuki henkilön työhön paluuta työkokeilun avulla. Uudelleen koulutuksessa oli vuoden aikana kuusi kuntoutujaa. Vuonna 2013 päättyi 14 kuntoutusta ja näistä viisi palasi takaisin työelämään. Kuntoutuksen onnistumista edesauttaa työntekijän mahdollisuus pohtia työssä jaksamista parantavia toimenpiteitä yhdessä esimiehen, työterveyshuollon ja kuntoutusasiantuntijan kanssa. Vuonna 2013 miehet jäivät eläkkeelle keskimäärin 58,9 (61,9) vuoden iässä ja naiset 61,8 (62,5) vuoden iässä. Miesten ja naisten yhteenlaskettu keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli 60,5 (61,6) vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 51,0 (53,4) vuoden iässä. Miehet jäivät työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 48,9 (56,5) vuoden iässä ja naiset 54,5 (41,7) -vuotiaina. Työkyvyttömyyseläkkeiden vähäisestä lukumäärästä johtuen yhdenkin nuoren henkilön eläkkeelle siirtyminen heilauttaa lukua merkittävästi. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 63,4 (63,6) vuoden iässä. Toimintavuoden aikana annettiin yhteensä 388 eläkepäätöstä. Lukuun sisältyvät uusien eläkkeiden lisäksi ennakko-, muutos- ja hylkäyspäätökset sekä määräaikaisten eläkkeiden jatkamista koskevat päätökset. Eläkkeiden arviolaskelmia tehtiin 70. Työeläkeotteita lähetettiin 1925 kappaletta. Vuodesta 2013 alkaen työeläkeote lähetetään postitse kerran kolmessa vuodessa. Yli 60-vuotiaille työeläkeote lähetetään edelleen vuosittain. Maksussa olevia eläkkeitä tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä. Vuonna 2013 eläkkeet nousivat 2,83 prosenttia ja työeläkeindeksin pisteluku oli Eläkkeensaajia oli toimintavuoden lopussa Uudet eläkepäätökset Lukumäärä (kpl) Vanhuuseläke, uudet Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Kuntoutusraha/-korotus Perhe-eläke Yhteensä Valion Eläkekassa

10 Vuonna 2013 myönnettiin 35 uutta työkyvyttömyyseläkettä. Luku sisältää sekä täydet työkyvyttömyyseläkkeet ja osatyökyvyttömyyseläkkeet että määräaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet eli kuntoutustuet ja toistaiseksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet. Selvästi eniten työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella. Myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet 2013, 35 kpl diagnoosin mukaan ( % ) Tuki- ja liikuntaelimet 57 % Kasvaimet, hengityselimet, iho ja ihonalaiskudokset 11 % Mielenterveys 11 % Hermosto, verenkiertoelimet, virtsa- ja sukuelimet 15 % Muut 6 % Maksetut eläkkeet euroa Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Osa-aikaeläke Kuntoutusraha/-korotus Perhe-eläke Yhteensä Eläkkeiden lukumäärä eläkelajeittain ( kpl ) 1) Vanhuuseläke kpl 4) 5) 6) 3) 2) Perhe-eläke kpl 3) Osa-aikaeläke 32 kpl 4) Työkyvyttömyyseläke 392 kpl 5) Kuntoutusraha 5 kpl 6) Varhennettu vanhuuseläke 551 kpl 2) 1) 10 Valion Eläkekassa

11 Sijoitustoiminta Sijoitusomaisuus Eläkekassan sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo (ml. korkosaamiset) oli tilikauden lopussa 813,7 (790,6) milj. euroa, josta A-osaston osuus oli 215,2 (215,1) milj. euroa ja B- osaston 598,5 (575,5) milj. euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa oli 62,9 (63,7) milj. euroa. Arvonalennusten ja palautuneiden arvonalennusten nettovaikutukset lisäsivät tuottoja 1,5 (9,4) milj. euroa ja arvostuserot lisääntyivät arvopapereiden osalta 31,4 milj. euroa. Lainat Lainojen yhteismäärä oli tilikauden lopussa 117,1 (106,8) milj. euroa, mikä on 14,4 (13,5) prosenttia sijoitusomaisuudesta. A-osaston lainat olivat 42,8 (41,6) milj. euroa ja B-osaston 74,3 (65,1) milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja oli vuoden lopussa 95,2 (95,2) milj. euroa. Lyhytaikaisia lainasaamisia oli tilinpäätöksessä 21,9 (11,6) milj. euroa. Kiinteistösijoitukset Kiinteistösijoitusten kirjanpitoarvo oli vuoden lopussa 188,4 (193,9) milj. euroa, mikä oli 23,2 (25,0) prosenttia sijoitusomaisuudesta. Suoraan omistettuja kiinteistöjä oli kirjanpitoarvoltaan 162,1 (168,6) milj. euroa. Epäsuoria kiinteistösijoituksia, lähinnä suomalaisiin kiinteistöpääomarahastoihin tehtyjä oli 26,3 (25,3) milj. euroa. Kiinteistösijoitusten (B-osasto) nettotuotto käyvälle arvolle oli 6,6 (5,2) prosenttia. Suorien kiinteistösijoitusten tuotto oli 6,2 (4,9) prosenttia ja epäsuorien 8,9 (7,2) prosenttia. Kiinteistökannan vajaakäyttöaste oli vuoden lopussa 2,1 (1,6) prosenttia. Kiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste oli 98,2 (98,3) prosenttia. Kiinteistösijoitusten keskeiset tunnusluvut (Milj. ) Vuokratuotot 19,4 19,0 Ylläpitokulut -5,0-6,2 Nettovuokratuotot 14,4 12,8 Suorat kiinteistösijoitukset kp-arvo ,6 171,5 Investoinnit yht. (ostot, uudisrakentaminen, perusparannukset) 0,6 1,6 Poistot -4,4-4,5 Myynnit -2,7 - Suorat kiinteistösijoitukset kp-arvo ,1 168,6 Epäsuorat kiinteistösijoitukset kp-arvo ,3 25,3 Kiinteistösijoitukset yhteensä kp-arvo ,4 193,9 11 Valion Eläkekassa

12 Kiinteistösijoitusten rakenne (%), yhteensä 188,4 Milj. Hotellikiinteistöt 45 % Toimistokiinteistöt 11 % Logistiikkakiinteistöt 11 % Asuinkiinteistöt 14 % Epäsuorat sijoitukset 14 % Liikekiinteistöt 5 % Korkosijoitukset Korkosijoitusten yhteenlaskettu kirjanpitoarvo oli 197,3 (168,1) milj. euroa ja osuus sijoitusomaisuudesta 24,2 (21) prosenttia. Korkosijoituksista joukkovelkakirjalainoja (euroalueen valtionlainoja) oli 4 prosenttia, pitkän koronrahastoja 15 prosenttia ja lyhyen koronrahastoja 5 prosenttia. Osakesijoitukset Pörssiosakkeiden ja osakerahasto-osuuksien yhteenlaskettu kirjanpitoarvo oli 310,8 (321,8) milj. euroa ja 38,2 (40,7) prosenttia sijoitusomaisuudesta. Osakesijoituksia on hajautettu ulkomaille pääasiassa sijoittamalla euroalueen pörssiosakkeisiin ja osakerahastoihin. Ulkomaisten osakesijoitusten osuus vuoden 2013 lopussa oli 209 milj. euroa, mikä on 26 prosenttia sijoitusomaisuudesta. Sijoitusomaisuus % Korkosijoitukset Kiinteistösijoitukset Osakesijoitukset Lainat Valion Eläkekassa

13 Vakuutusmaksut A-osaston jäsenmaksu oli 0,5 (0,5) prosenttia jäsenten palkasta. Työnantajien maksu oli 3 (3) prosenttia. B-osaston työntekijöiden eläkevakuutusmaksu oli alle 53-vuotiaiden osalta 5,15 (5,15) prosenttia ja 53 vuotta täyttäneiden osalta 6,5 (6,5) prosenttia työntekijöiden palkasta. Työnantajien maksu oli 5,1 (9,7) prosenttia. Sisäinen siirto A-osastolta siirrettiin B-osastolle sisäisenä siirtona ,12 euroa, joka sisältyy A-osaston siirtovelkoihin ja B-osaston siirtosaamisiin. Tulevaisuuden näkymät Eläkekassan toimintapiiristä ja jäsenkunnasta seuraa, että kassan toiminta on vakiintunutta ja sen jäsenmäärä sekä eläkekustannukset ovat hyvin ennustettavissa. A-osaston laskuperustekorko on 2,75 prosenttia ja indeksikorotusvastuu tulevia indeksikorotuksia varten on 13,7 milj. euroa. Vastuuvelka on täysin katettu. B-osaston vakavaraisuuspääoma on 4,01 -kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna ja 63,76 prosenttia vastuuvelasta laskettuna. Sijoitustoiminta pysyy haastavana myös alkaneen vuoden aikana. Kassan hyvä vakavaraisuusasema mahdollistaa kuitenkin vakaat vakuutusmaksut osakkaille. 13 Valion Eläkekassa

14 Tuloslaskelma (1 000 ) Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Sijoitustoiminnan tuotot Korvauskulut Lakisääteisten eläkkeiden maksetut korvaukset Lakisääteisten eläkkeiden korvausvastuun muutos Muiden eläkkeiden maksetut korvaukset Muiden eläkkeiden korvausvastuun muutos Vakuutusmaksuvastuun muutos Lakisääteiset eläkkeet Muut eläkkeet Hoitokulut Sijoitustoiminnan kulut Vakuutustekninen tulos Muu kuin vakuutustekninen laskelma Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Sisäinen siirto Lakisääteiset eläkkeet Muut eläkkeet Tilikauden ylijäämä Valion Eläkekassa

15 Tase (1 000 ) Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet 3 6 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Sijoitukset osakkaana olevaan työnantajayritykseen Velkakirjasaamiset osakkaana olevalta työnantajayritykseltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Muut lainasaamiset Muut sijoitukset Saamiset Muut saamiset Muu omaisuus Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Vastattavaa Oma pääoma Takuupääoma Vararahasto Muut rahastot 8 8 Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä Tilinpäätössiirtojen kertymä Vapaaehtoiset varaukset Vakuutustekninen vastuuvelka Lakisääteiset eläkkeet Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Lisävakuutusvastuu Muut eläkkeet Vakuutusmaksuvastuu Korvausvastuu Indeksikorotusvastuu Velat Muut velat Siirtovelat Velka vastuunjakoon Muut siirtovelat Valion Eläkekassa

16 Tilinpäätöksen liitetiedot (1 000 ) B-osasto Lakisääteisten eläkkeiden vakuutusmaksutulo TyEL:n mukainen Työnantajan osuus Työntekijän osuus Yhteensä Vakuutusmaksuvastuun muutos Lakisääteiset eläkkeet: TyEL Vakuutusmaksuvastuu Lisävakuutusvastuu Yhteensä A- ja B-osastot yhteensä Korvauskulut Maksetut korvaukset Lakisääteiset eläkkeet: Maksetut eläkkeet: TyEL Vastuunjakokorvaukset TyEL YEL Osuus työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta VEKL:n valtion korvaus -2-1 Muut korvaukset Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut Muut eläkkeet: Maksetut eläkkeet Muut korvaukset - 0 Takaisinostot Yhteensä Hoitokulut Lakisääteiset maksut Valion Eläkekassa

17 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely (A+B) Sijoitustoiminnan tuotot: Tuotot sijoituksista osakkaana olevaan työnantajayritykseen Korkotuotot Tuotot kiinteistösijoituksista Korkotuotot 2 4 Muut tuotot Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot Korkotuotot Muut tuotot Yhteensä Arvonalentumisten palautukset Myyntivoitot Yhteensä Sijoitustoiminnan kulut: Kulut kiinteistösijoituksista Kulut muista sijoituksista Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentumiset Rakennusten poistot Myyntitappiot Yhteensä Sijoitustoiminnan nettotuotto ennen arvonkorotuksia ja niiden oikaisua Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa Sijoitustoiminnan kuluihin sisältyvä hoitokulujen yhteismäärä Sijoitustoimen hoitokulut Sijoitustoiminnan tuottoihin sisältyy kurssitappiota/-voittoa Valion Eläkekassa

18 Sijoitukset (A+B) Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Sijoitusten Jäljellä oleva hankintameno Kirjanpitoarvo Käypä arvo Jäljellä oleva hankintameno Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Kiinteistöosakkeet Sijoitukset osakkaana olevaan työnantajayritykseen Velkakirjasaamiset työnantajayritykseltä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Muut lainasaamiset Muut sijoitukset Yhteensä Arvostuserot yhteensä Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta (+/-) Kirjanpitoarvo sisältää arvonkorotuksia Sijoitusomaisuuden arvonkorotukset Vakuutustekninen vastuuvelka (A+B) Lakisääteiset eläkkeet Vakuutusmaksuvastuu ja korvausvastuu Lisävakuutusvastuu Lakisääteisten eläkkeiden osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu Muiden eläkkeiden vastuuvelka Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä Velka vastuunjakoon Saaminen vastuunjaosta 44 - Vastuuvelan kattaminen Vastuuvelka Vastuuvelan kate Valion Eläkekassa

19 Katteena olevan omaisuuden arvostus Katteena oleva omaisuus on arvostettu noudattaen vakuutuskassalakia sekä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Finanssivalvonnan antamia ohjeita ja määräyksiä. Kiinteistösijoitukset on arvostettu vuosittain tehtävän kiinteistökohtaisen arvion perusteella käypään arvoon. Pörssiosakkeet, rahasto-osuudet ja rahoitusmarkkinavälineet on arvostettu tilinpäätöshetken viimeisen jatkuvan kaupankäynnin mukaisen ostokurssin mukaiseen hintaan. Muut osakkeet on arvostettu hankintamenon suuruisina. Muut saamiset on arvostettu pääsääntöisesti nimellisarvoon. Tunnusluvut ja analyysit B-osasto Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo/Maksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % 11,18 11,0 8-5,30 13,90 13,65 Liikevaihto, Kokonaishoitokulut, Kokonaishoitokulut % liikevaihdosta 1,85 % 1,62 % 2,29 % 1,96 % 2,13 % Hoitokulut ilman työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokuluja ja lakisääteisiä maksuja % TyEL-palkkasummasta 0,37 % 0,37 % 0,41 % 0,51 % 0,49 % Kokonaistulos, Vastuuvelka/Eläkevastuu, Vakavaraisuuspääoma, ) Vakavaraisuuspääoma % vastuuvelasta/eläkevastuusta 3) 63,76 % 57,95 % 49,97 % 64,41 % 51,32 % Vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan 4,01 3,95 3,87 4,11 4,39 Tasoitusmäärä, Eläkevarat, ) Tuloksen käyttö kannatusmaksujen alentamiseen (%) TyEL-palkkasummasta 12,25 % 7,43 % 7,05 % 0,00 % 0,00 % TyEL-palkkasumma, TyEL-vakuutettuja Eläkkeensaajia ) Vastaa tuloslaskelman erää maksetut korvaukset (ilman työkyvyn ylläpitotoiminnan kuluja) 2) Vuoden 2012 saakka toimintapääoma laskettuna kunakin ajankohtana voimassa olleiden säädösten mukaisesti (vastaava periaate koskee myös muita vakavaraisuustunnuslukuja) 3) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta 4) Vastuuvelka/Eläkevastuu + arvostuserot Vakavaraisuuspääoma ja sen rajat % vakavaraisuuslaskennassa käytetystä vastuuvelasta Vakavaraisuuspääoma % Vakavaraisuusraja % Vakavaraisuusraja x1,4 % Vakavaraisuusraja x 4 % % Valion Eläkekassa

20 B-osaston sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle Sijoitustoim. nettotuotot markkina-arvo 8) Sitoutunut pääoma 9) Tuotto- % sitoutuneelle pääomalle % Tuotto- % sitoutuneelle pääomalle % Tuotto- % sitoutuneelle pääomalle % Tuotto- % sitoutuneelle pääomalle % Tuotto- % sitoutuneelle pääomalle % Tuotto / % sit. pääomalle Korkosijoitukset yhteensä ,10 9,45 2,24 4,14 8,89 Lainasaamiset 1) ,43 3,99 3,66 4,82 5,30 Joukkovelkakirjalainat ,55 12,80 2,20 4,11 11,83 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1) 2) ,75 6,10 0,66 1,60 4,23 Osakesijoitukset yhteensä ,18 16,91-15,52 26,31 32,53 Noteeratut osakkeet 3) ,76 18,10-17,16 Pääomasijoitukset 4) ,13 3,77 27,39 Noteeraamattomat osakkeet 5) ,76 0,00 10,88 Kiinteistösijoitukset yhteensä ,58 5,19 4,39 6,72-1,60 Suorat kiinteistösijoitukset ,18 4,88 4,18 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset ,10 7,15 5,78 Muut sijoitukset ,89 8,56-0,56 0,00 0,00 Hedge-rahastosijoitukset 6) ,90 8,56-0,42 Hyödykesijoitukset 0 0 0,00 0,00-25,03 Muut sijoitukset 7) 0 0 0,00 0,00 0,00 Sijoitukset yhteensä ,15 11,08-5,32 13,90 13,65 Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut 208 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin ,18 1) 2) 3) Sisältää kertyneet korot Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida 4) 5) kohdistaa muualle Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infratruktuurisijoitukset Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahastot-osuudet riippumatta rahaston strategiasta Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin 6) 7) 8) sijoituslajeihin Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan 9) myyntien/tuottojen ja ostojen/kulujen erotusta Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin / kuukausittain aikapainotetut kassavirrat Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta 2014 Sauli Lähteenmäki Heikki Halkilahti toimitusjohtaja Reijo Aalto Pentti Eklund Tarja Loppi Kuvassa Valion Eläkekassan ja Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallitus. Eturivissä vasemmalta hallintoneuvoston puheenjohtaja Jaakko Rouhiainen, hallituksen puheenjohtaja Sauli Lähteenmäki ja hallituksen varapuheenjohtaja Reijo Aalto. Takarivissä vasemmalta hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Pasi Mäkinen, Pentti Eklund, Tarja Loppi ja Heikki Halkilahti. 20 Valion Eläkekassa

21 Tilintarkastuskertomus Valion Eläkekassan kassankokoukselle Olemme tilintarkastaneet Valion Eläkekassan kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallintoneuvosto, hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus eläkekassaa kohtaan, taikka rikkoneet vakuutuskassalakia tai eläkekassan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on eläkekassassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon eläkekassan sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot eläkekassan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Eläkekassan tilinpäätöksessä tehdyt arvonmuutokset ovat asianmukaisesti perusteltuja. Lausunto vastuuvapaudesta Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Helsinki 19. maaliskuuta 2014 KPMG OY AB Paula Pasanen PricewaterhouseCoopers Oy Markku Marjomaa KHT KHT-yhteisö KHT Mannerheimintie 20 B Itämerentori Helsinki Helsinki Hallintoneuvoston lausunto Olemme tutustuneet toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen ajalta sekä tilintarkastuskertomukseen. Puollamme tuloslaskelman ja taseen vahvistamista. Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa: 1. jäsenten valitsemista Sirpa Korhonen ja Eija Saharinen, 2. osakkaiden valitsemista Kai Anttila ja Hannu Kainu. Helsingissä 20. maaliskuuta 2014 Hallintoneuvoston puolesta Jaakko Rouhiainen puheenjohtaja 21 Valion Eläkekassa

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2003 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA Kuvassa Riksa SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2002 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Vakuutusyhtiö ja eläkekassa lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 3 16

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA

VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA VUOSIKERTOMUS 2001 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VALION ELÄKEKASSA SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Yleistä 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 4 16 Toimintakertomus 5 7 Tuloslaskelma

Lisätiedot

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS TOIMINTA- 2014 KERTOMUS 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖ Hannu Hokka, toimitusjohtaja (09) 6126 2711 Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö (09) 6126 2713 TALOUS Varpu Hyvönen, talouspäällikkö (09) 6126 2715

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.01.2013-31.12.2013. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.01.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(26) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös- ja tasekirjan sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013... 1 10 Tilinpäätös Eteran ja konsernin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet...

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti.

TASEKIRJA. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Y-tunnus: 2446938-0 01.07.2011-31.12.2012. Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. TASEKIRJA Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö Y-tunnus: 01.07.2011-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti. Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö 2(27) Tilinpäätös tilikaudelta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2014. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2014 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164, 13101 HÄMEENLINNA Puhelin 020 763 4000 Y-tunnus 0146905-4, kotipaikka Hämeenlinna

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12

TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJA 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS- JA TASEKIRJAN SISÄLTÖ Sivu Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 1-12 TILINPÄÄTÖS Eteran ja

Lisätiedot

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konserniyhtiöt

Lisätiedot

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo 2 6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 7 Tuloslaskelma 8 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 11 12 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 13 15 Tuloslaskelman

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 7 Tase 10 Emoyhtiön rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013

Tilinpäätös. Tilinpäätös 2014 2013 Tilinpäätös Tilinpäätös 2014 2013 Tuloste verkkovuosikertomuksesta www.annualreport.finnfund.fi/2014 Sisältö Tilinpäätös Johtokunnan toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palveleva vakuutusyhtiö. Vuosikertomus 2013. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2013 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot