Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013"

Transkriptio

1 Ilmanlaatu Porissa vuonna 2012 Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2014

2 2

3 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET 2013 Ilmanlaatutyöryhmä Huhtikuu 2014 Mittausaineisto, tulokset ja raportointi Jari Lampinen 3

4 4

5 TIIVISTELMÄ Porissa energiantuotanto ja liikenne ovat suurimmat ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät. Teollisuuden päästömäärät ovat suoraan verrannollisia tuotannon määriin. Suurteollisuuden sekä energiantuotantolaitosten päästöt 2013 olivat rikkidioksidia t, typen oksideja t, hiukkasia 79 t sekä hiilidioksidia t. Tärkeimmät päästö lähteet ovat Fortum Power and Heat Oy, PVO-Lämpövoima Oy, Sachtleben Pigments Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy sekä liikenne. Porin kaupungin ja teollisuuden yhteinen ilmanlaadun mittausjärjestelmä käsittää yhteensä neljä mittausasemaa. Kaksi niistä on sääasemia yksi keskusta-asema ja yksi tausta-asema. Mitattavat kaasumaiset tai kiinteät epäpuhtaudet ovat hiilimonoksidi, pienhiukkaset, hengitettävät hiukkaset, otsoni, rikkidioksidi sekä typenoksidit. Sääasemista saadaan informaatiota tuulen suunnasta, ja nopeudesta sekä ilman lämpötilasta, - paineesta ja kosteudesta. Lisäksi Porin verkkoon on liitetty yksi mittausasema Rauman keskustasta, jossa mittauskomponentit ovat hengitettävät hiukkaset sekä typen oksidit. Porin ja Rauman tulosten lähetetään Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuportaliin ( kerran tunnissa. Valtioneuvoston antaman ilmasuojeluasetuksen (38/2011) raja- tai kynnysarvot eivät ylittyneet millään Porissa mitattavalla komponentilla, eikä myöskään valtioneuvoston päätöksen (480/96) mukaiset ilmanlaadun ohjearvot. Ilman rikkidioksidipitoisuudet olivat edellisten vuosien tapaan alhaiset mittauspisteissä Itätulli ja Lampaluoto./ Pastuskeri. Vuoden 2013 suurin 99 %:n tuntiarvo 20 g/m 3 mitattiin Itätullissa maaliskuussa. Pitoisuus oli 8 % tuntiohjearvosta 250 g/m 3. Tunti- ja vuorokausiohjearvon ylityksiä ei esiintynyt mittausjakson aikana. Typpidioksidipitoisuuksien suurin 99 %- tuntipitoisuus 2013 esiintyi tammikuussa, jolloin tuntiarvo 102 g/m 3 oli 68 % ohjearvoista. Suurin vrk-pitoisuus esiintyi maaliskuussa ollen 54 g/m 3. Tämä vrk-arvo oli 77 % ohjearvosta. Tunti- ja vuorokausiohjearvon ylityksiä ei esiintynyt mittausjakson aikana. Hiilimonoksidin mittauspitoisuudet verrattuna tunnin ja 8-tunnin ohjearvoihin eivät ylittyneet Itätullissa vuonna Tammi- ja lokakuussa 8 h:n liukuva keskiarvo 1,8 mg/m 3 nousi lähimmäksi pitoisuuksien enimmäistasoa tammikuussa ollen siitä 22,5 %. Suurin tuntikeskiarvo mitattiin tammikuussa, jolloin häkäpitoisuuksien maksimipitoisuus oli 2,9 mg/m 3. Otsonin osalta 8 tunnin keskiarvopitoisuuden 120 g/m 3 ylityksiä ei ollut yhtään kappaletta. Suurin 8-tunnin k.a-pitoisuus mitattiin huhtikuussa 100 g/m 3, joka oli 83 % ohjearvosta. Valtioneuvoston päätöksien 480/96 ja 38/2011 ilmanlaatuohjearvo sekä raja-arvo eivät ylittyneet Porissa hengitettävien hiukkasten osalta. Keväthiukkaspitoisuudet ovat suoraan verrannollisia kaukokulkeutumiseen, katupuhtaanapidon onnistumiseen keväällä sekä säätilaan, lähinnä sadantaan. Hengitettäviä hiukkasia mitattiin Itätullissa. Pienhiukkasia (PM 2,5 ) mitattiin Itätullissa. Pienhiukkasten (PM2,5) vuosikeskiarvolle on annettu raja-arvo 25 g/m 3, joka ei ylittynyt. Vuosikeskiarvo oli 5 g/m 3. Ilmanlaatuindeksi osoitti, että keskustassa ilman laadun ajallinen edustavuus mittausjaksolla vuonna 2013 oli hyvä 16 %, tyydyttävä 39 %, välttävä 32 %, huono 10 % sekä erittäin huono 3 %. Ilmanlaatuindeksillä mitattuna vuosi 2013 oli laadultaan huonompi kuin sitä edeltävät vuosi Ilmanlaatuindeksin vuosikeskiarvo oli 76. 5

6 SISÄLTÖ JOHDANTO ILMANTARKKAILUTUTKIMUSTEN KUSTANNUSOSUUDET ILMANLAADUN MITTAUKSIIN LIITYVÄ PALVELUTOIMINTA ILMANLAADUN ARVIOINNIN PERUSTEET MITTAUSPAIKAT JA - KOMPONENTIT MITATTAVAT KOMPONENTIT, MITTAUSASEMIEN SIJAINTI JA MITTAUSJAKSOT MITTAUSJÄRJESTELMÄ JA -MENETELMÄT PITOISUUSMITTAUKSISSA KÄYTETYT MENETELMÄT Rikkidioksidi Typpidioksidi Hiilimonoksidi Otsoni Hengitettävät hiukkaset SÄÄTIEDOT JA -ASEMAT SÄÄASEMAT LÄMPÖTILAT PORIN KESKUSTASSA VALLITSEVAT TUULET PORIN KESKUSTASSA TULOKSET MITTAUSJAKSON 2013 AIKANA RIKKIDIOKSIDI Itätulli Pastuskeri Rikkidioksidipäästöt, suurteollisuus ja energiantuotanto TYPPIDIOKSIDI ITÄTULLI Typpidioksidipäästöt, suurteollisuus ja energiantuotanto HIILIMONOKSIDI ITÄTULLI OTSONI ITÄTULLI HENGITETTÄVÄT HIUKKASET ITÄTULLI PIENHIUKKASET ITÄTULLI Hiukkaspäästöt, suurteollisuus ja energiantuotanto ILMANLAATUINDEKSI ITÄTULLI MERKITTÄVIMMÄT HÄIRIÖT MITTAUSASEMILLA MITTAUSTULOSTEN LAADUNVARMISTUS LISÄTIETOJA ILMANLAADUSTA INTERNETISTÄ LISÄTIETOJA PORIN KAUPUNGIN MUISTA ILMANSUOJELUJULKAISUISTA MITTAUSTULOSTEN YHTEENVETO HAISEVIEN RIKKIYHDISTEIDEN KOKONAISMÄÄRÄ (TRS) YHTEENVETO LAITOSTEN PÄÄSTÖISTÄ HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT POLTTOPERÄISET, PISTELÄHTEET LIIKENTEEN AIHEUTTAMAT PÄÄSTÖT PORISSA LIITTEET: LIITE 1 PORIN MITTAUSVERKON MITTAUSASEMAT LIITE 2 ITÄTULLI3, MITTAUSASEMA LIITE 3 PASTUSKERIN MITTAUSASEMA LIITE 4 YMPÄRISTÖVIRASTON, SÄÄASEMA 6

7 JOHDANTO Tähän raporttiin on koottu Porin ilmanlaatumittausten tulokset sekä tiedot teollisuus- ja energiantuotantolaitosten päästömääristä vuodelta Mittausjärjestelmän hoidosta, tuloksista ja raportoinnista on vastannut ilmansuojeluinsinööri (YAMK) Jari Lampinen Porin kaupungin ympäristövirastosta. Laitteiden määräaikaiskalibroinnit on tehnyt ins. (YAMK) Juha Pulkkinen /JPP-Kalibrointi Ky, osallistuen myös tulosten laskentaan. Ilmantarkkailujärjestelmän ylläpidosta on sovittu toiminnanharjoittajien ja Porin kaupungin kesken. Nykyinen sopimuskausi on voimassa vuoden 2015 loppuun. Palvelun tuottajana on Porin kaupungin ympäristövirasto. Palvelusopimus Rauman kaupungin kanssa on voimassa vuoden 2014 loppuun. Mittausjärjestelmän hallinnosta ja ylläpidosta vastaa Porin ilmanlaatutyöryhmä, jonka jäsenet vuonna 2013 olivat: Kari Hannus (pj) Jari Grönvall Arja Valli Hanna-Leena Heikkilä Ari Savola Katriina Heikkilä Matti Lankiniemi (siht.) Eljas Hietamäki Porin kaupunki, hallintokeskus PVO-Lämpövoima Oy Fortum Power and Heat Oy Boliden Harjavalta Oy Pori Energia Oy Porin Prosessivoima Oy Sachtleben Pigments Oy Porin kaupunki, ympäristövirasto Varsinais-Suomen ELY-keskus Ilmanlaatutyöryhmä kokoontui vuonna 2013 kahdesti. Tietoa reaaliaikaisesta ilman laadusta välitetään internetissä Ilmatieteen laitoksen ylläpitämän ilmanlaatuportaalin välityksellä osoitteessa: Lisätietoja: Porin kaupunki puhelin ympäristövirasto Jari Lampinen sähköposti: etunimi.sukunimi(at)pori.fi Valtakatu 11 Pori internet: ymparistontila/ilmanlaatu.html 7

8 1 ILMANTARKKAILUTUTKIMUSTEN KUSTANNUSOSUUDET 2013 Ilmantarkkailujärjestelmän kokonaiskäyttömenot vuonna 2013 olivat Kustannuksiin osallistuivat alueen suurimmat teollisuus- ja energiantuotantolaitokset sekä Porin kaupunki. Teollisuuden ja energiantuotantolaitoksien maksuosuudet kokonaiskustannuksista olivat 75 %, eli ja Porin kaupungin 25 %, eli Kustannuksista päätettiin ilmanlaatutyöryhmän kokouksessa Puolet teollisuuden maksuosuudesta jaettiin tasaeriin kuuden toiminnanharjoittajan kesken ja toinen puoli osuutta viiden suurimman laitoksen kesken suhteutettuina laitoskohtaisiin päästömääriin. Maksuosuuksien määräytyminen on taulukossa 1. TAULUKKO 1 Maksuosuuksien määräytyminen 2013 Maksuosuudet Kokonaismaksuosuus Päästöjen suhteessa Tasaosuus/laitos Toiminnanharjoittajat (6) Päästöjen suhteessa (5) Porin kaupunki Yhteensä Kustannuslaskenta on tehty laitoksilta saatujen vuoden 2012 päästötietojen perusteella. Laskentakomponenteiksi on yhteisesti sovittu rikkidioksidi, typen oksidit sekä hiukkaset. Päästötiedot ja laitoskohtaiset kustannusosuudet ovat taulukoissa 2 ja 3. TAULUKKO 2 Laitosten päästötiedot 2012 Laitos SO 2 t/a NO 2 t/a hiuk. t/a yht. t/a Sachtleben Pigments Oy 751,0 100,0 10,3 861,3 Fortum Power and Heat Oy 276,4 441,4 5,8 723,6 PVO- Lämpövoima Oy 55,5 230,1 10,6 296,2 Porin Prosessivoima Oy 326,8 374,7 10,1 711,6 Pori Energia Oy 341,0 360,1 26,2 727,3 Boliden Harjavalta Oy, Pori 99,0 6,5 0,5 106,0 Yhteensä 1 849, ,8 63, ,0 TAULUKKO 3 Laitoskohtaiset kustannusosuudet 2013 Laitos kiinteä osuus %-osuus yhteensä Sachtleben Pigments Oy Fortum Power and Heat Oy PVO- Lämpövoima Oy Porin Prosessivoima Oy Pori Energia Oy Boliden Harjavalta Oy, Pori Porin kaupungin ymp. ltk Yhteensä

9 2 ILMANLAADUN MITTAUKSIIN LIITYVÄ PALVELUTOIMINTA Porin kaupungin ympäristötoimisto myi vuonna 2013 Rauman kaupungille ilmansuojelun asiantuntijapalveluita. Porissa valvottiin Rauman keskustan Hallikadun mittausaseman toimintaa sekä linkitettiin mittaustulokset Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatuportaaliin. Kuukausittain mittaustulokset editoitiin JPP-Kalibrointi Ky:n toimesta, josta myös ostettiin neljä kertaa vuodessa analysaattoreiden kalibrointipalvelut. Editoidut tulokset siirrettiin Porin tietohallinto-osaston SQL-tietokantaan. Mittaustuloksia vertailtiin kansallisiin ohjearvoihin sekä valtioneuvoston antamiin ilmasuojeluasetuksen raja- tai kynnysarvoihin. 3 ILMANLAADUN ARVIOINNIN PERUSTEET Ilman laatua arvioitaessa sille on annettu erilaisia ohje-, raja-, tavoite- ja kynnysarvoja. Ohjearvot: Valtioneuvoston päätös (480/1996), ilman laadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvoista. Ohjearvot ovat ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia joiden tavoitteena on pitoisuuksien alittaminen. Ohjearvot ovat tilastollinen menetelmä, jotka sallivat tietyn määrän pitoisuusylityksiä vuosittain. Ohjearvot on esitetty taulukossa 4. Raja-arvot: Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011), uusimmista raja-arvoista sekä lisäksi tavoitearvot alailmakehän otsonille sekä pienhiukkasten kansallisista altistumisen vähentämistavoitteista. Raja-arvot velvoittavat tiettyjen pitoisuuksien alittamista annetussa määräajassa. Jos rajaarvo ylittyy pitää kunnan tehdä suunnitelma miten raja-arvopitoisuudet alitetaan. Suunnitelmasta pitää tiedottaa kuntalaisia. Raja-arvot on säädetty terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Raja-arvo katsotaan ylitetyksi vasta, kun numeroarvon ylityksiä on yli sallitun määrän. Raja-arvot on esitetty taulukossa 5. Tavoitearvot: Valtioneuvoston asetus (164/2007) koskee arseenin, kadmiumin, elohopean, nikkelin ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen tavoitearvoja. Tavoitearvot ovat pitoisuustasoja jotka tiettyyn asetettuun aikamäärään tulee alittaa. Tavoitearvot ovat voimassa koko EU:n alueella. Tavoitearvot otsonille on esitetty taulukossa 6. Kriittiset tasot: Kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi on ilmanlaatuasetuksessa (38/2011) annettu erikseen kriittiset tasot rikkidioksidille ja typen oksideille. Varoituskynnys: On pitoisuus joka edellyttää, että väestöä on varoitettava. Varoituskynnys on annettu otsoni-, rikkidioksidi- ja typpidioksidipitoisuuksille. Tiedotuskynnys: Koskee otsonia. Tiedotuskynnyksen edellyttämän pitoisuuden ylittyessä on väestöä tiedotettava. Altistumisen pitoisuuskatto ja altistumisen vähennystavoite: Koskee asetuksen (38/2011) perusteella pienhiukkasia. Tavoitteena on vähentää väestön keskimääräistä altistumista pienhiukkasille. 9

10 Alemmalla arviointikynnyksellä: Tarkoitetaan ilman epäpuhtauksien pitoisuutta, jota alemmissa pitoisuuksissa ilmanlaadun arvioimiseksi riittää, että seuranta-alueella käytetään yksinomaan mallintamista tai muuta menetelmää, kuten päästökartoituksia. Ylemmällä arviointikynnyksellä: Tarkoitetaan ilman epäpuhtauksien pitoisuutta, jota korkeammissa pitoisuuksissa seurantaalueella jatkuvat mittaukset ovat ensisijainen ilmanlaadun seurantamenetelmä ja jota alemmissa pitoisuuksissa jatkuvien mittausten tarve on vähäisempi ja ilmanlaadun arvioinnissa voidaan käyttää jatkuvien mittausten ja mallinnustekniikoiden tai suuntaa-antavien mittausten yhdistelmää. TAULUKKO 4 Ilmanlaadun ohjearvot Aine Hiilimonoksidi (CO) Typpidioksidi (NO 2) Rikkidioksidi (SO 2) Hiukkaset kokonaisleijuma (TSP) Ohje-arvo (20 o Tilastollinen määrittely C, 1 atm) 20 mg/m 3 tuntikeskiarvo 8 mg/m 3 tuntiarvojen liukuva 8 tunnin keskiarvo 150 µg/m 3 kuukauden tuntiarvojen 99. % -piste 70 µg/m 3 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo 250 µg/m 3 kuukauden tuntiarvojen 99. % -piste 80 µg/m 3 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo 120 µg/m 3 vuoden vrk-arvojen 98. % -piste 50 µg/m 3 vuosikeskiarvo Hengitettävät hiukkaset (PM 10) 70 µg/m 3 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo Haisevat rikkiyhdisteet TRS (rikkinä) 10 µg/m 3 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo TAULUKKO 5 Raja-arvot terveyshaittojen ehkäisemiseksi Aine Raja-arvo µg/m 3 Rikkidioksidi (SO 2) Typpidioksidi (NO 2) Keskiarvon laskenta-aika 1 tunti 24 tuntia tunti kalenterivuosi Sallitut ylitykset kalenterivuosi tuntia - Voimaantulo Hiilimonoksidi (CO) tuntia 2) Bentseeni (C 6H 6) 5 kalenterivuosi Lyijy (Pb) 0,5 1) kalenterivuosi Hengitettävät hiukkaset (PM 10) 50 1) 40 1) 24-tuntia kalenterivuosi 35 vrk / vuosi Pienhiukkaset (PM 2,5) 25 kalenterivuosi ) 2) Tulokset ilmaistaan lämpötilassa 293 K-astetta ja 101,3 kpa:n paineessa. Rajaarvolaskennassa lämpötilat muutetaan mittausajankohdan vallitsevaan lämpötilaan. Vuorokauden korkein 8 tunnin keskiarvo, joka valitaan tarkastelemalla 8-tunnin liukuvia keskiarvoja. Kunkin kahdeksan tunnin jakso osoitetaan sille päivälle, jona jakso päättyy. 10

11 TAULUKKO 6 Tavoitearvot otsonille Keskiarvon laskenta-aika tai tilastollinen tunnusluku 2) Peruste 1) Tavoitearvo vuodelle µg/m 3, joka saa ylittyä enintään Terveyshaittojen ehkäiseminen ja 8 tuntia 3) 25 päivänä kalenterivuodessa kolmen vuoden keskiarvona vähentäminen Kasvillisuuden suojeleminen AOT40 4) µg/m3 h viiden vuoden keskiarvona 1) Mittaustuloksia yhdistettäessä ja tilastollisia tunnuslukuja laskettaessa on noudatettava liitteen 9 perusteita 2) Tulokset ilmaistaan lämpötilassa 293 K-astetta ja 101,3 kpa:n paineessa. 3) Vuorokauden korkein kahdeksan tunnin keskiarvo valitaan tarkastelemalla kahdeksan tunnin liukuvia keskiarvoja. Kunkin kahdeksan tunnin jakso osoitetaan sille päivälle, jona se päättyy. 4) AOT40 lasketaan välisen ajan tuntiarvoista, jotka mitataan klo välisenä aikana Suomen normaaliaikaa, joka on Suomen kesäaikaa. 4 MITTAUSPAIKAT JA - KOMPONENTIT 4.1 Mitattavat komponentit, mittausasemien sijainti ja mittausjaksot Porin mittausasemat sijaitsevat Mikonkadulla, ympäristövirastossa os. Valtakatu 11 sekä Pastuskerissa. Rauman asema on Hallikadulla. Porissa ja Raumalla mitattavat komponentit sekä mittauspaikat on esitetty taulukoissa 7 ja 8. Porin mittauspaikat on esitetty myös liitetiedostossa 1. TAULUKKO 7 Porissa mitattavat komponentit, mittauspaikat sekä analysaattorien merkit Parametri Paikka Mittausaika Analysaattorin malli Rikkidioksidi, SO 2 Pastuskeri jatkuva Thermo Electron 43 A Rikkidioksidi, SO 2 Itätulli 3 jatkuva Thermo Electron 43 A Typpidioksidi, NO 2 Itätulli 3 jatkuva Monitor Labs Inc. 9941B Hiilimonoksidi, CO Itätulli 3 jatkuva CO12M Otsoni, O 3 Itätulli 3 jatkuva API 400 A Hengitettävät hiukkaset, PM 10 Itätulli 3 jatkuva MP101M+CPM Pienhiukkaset, PM 2,5 Itätulli 3 jatkuva MP101M+CPM Säätiedot, t-suunta, t-nop, l-tila Pastuskeri jatkuva SMA-300 Säätiedot, t-suunta, l-tila, t-nop, suhteellinen kosteus ja ilmanpaine, sadanta ymp. virasto jatkuva Vaisala WXT520 TAULUKKO 8 Raumalla mitattavat komponentit, mittauspaikat sekä analysaattorien merkit Parametri Paikka Mittausaika Analysaattorin malli Typpidioksidi, NO 2 Hallikatu jatkuva Environment S.A. AC32M Hengitettävät hiukkaset, PM 10 Hallikatu jatkuva Eberline FH 62 I-R 11

12 5 MITTAUSJÄRJESTELMÄ JA -MENETELMÄT KUVA 1 Mittausjärjestelmän toimintakaavio Mittaustietojen kerääminen ja niiden käsittely Jatkuvatoimisten mittalaitteiden tulokset mittausasemilta kerätään Porin kaupungin itpalvelujen SQL tietokantaan gsm-puhelimen avulla tunnin välein. Raakamittausaineistolle tehdään kuukausittain tarvittavat tarkistukset ja korjaukset, eli editoinnit. Editoinnit tekee JPP-Kalibrointi Ky. Mittaustulokset kerätään, arkistoidaan ja raportoidaan Enview Software Manager ohjelmistolla. 5.2 Pitoisuusmittauksissa käytetyt menetelmät Rikkidioksidi Rikkidioksidin mittaamiseen käytetään UV-fluoresenssiin perustuvaa menetelmää. UV-valo virittää rikkidioksidimolekyylit fluoresenssikammiossa. Viritystilan purkautuessa molekyylit emittoivat säteilyä, jonka voimakkuus on verrannollinen rikkidioksidin pitoisuuteen Typpidioksidi Typen oksidien mittauksiin käytetään kemiluminenssimenetelmää (SFS 5425). Typen oksideja sisältävä ilmanäyte johdetaan analysaattorissa olevaan konvertteriin, jossa typen oksidit pelkistyvät typpimonoksidiksi. Typpimonoksidin ja otsonin reagoidessa syntyy virittyneitä typpimonoksidimolekyylejä. Viritetystä tilasta molekyyli palaa perustilaan emittoimalla ylimääräisen energian. Säteilyn intensiteetti riippuu lineaarisesti pelkistetyn ilmanäytteen typpimonoksidipitoisuudesta. Mittaamalla rinnan pelkistettyä ja pelkistämätöntä ilmanäytettä saadaan typpidioksidipitoisuus typen oksidien pitoisuuden ja typpimonoksidipitoisuuden erotuksena. 12

13 5.2.3 Hiilimonoksidi Häkäpitoisuus mitataan vertaamalla korrelaatiopyörän CO-kennon ja mittauskennon vaimentamaa IR-säteilyä. Inrapunasäde heijastetaan peileillä mittauskyvetistä jatkuvasti pyörivän korrelaatiopyörän ja aallonpituussuodattimen kautta anturille. Korrelaatiopyörässä on CO-kenno, joka joutuessaan IR-säteen eteen vaimentaa täysin säteilyn ja mittauskenno jonka läpi IR-säde pääsee kulkemaan vaimentumatta. Vertaamalla korrelaatiopyörän kennojen vaimentamaa säteilyä keskenään voidaan laskea näytteen häkäpitoisuus Otsoni Otsonin määrää analysoidaan ultraviolettivalon absorptioon perustuvalla menetelmällä. Jatkuvatoiminen otsonin mittaaminen perustuu otsonin ominaisuuteen absorboida tietyn aallonpituista UV-säteilyä Hengitettävät hiukkaset Hengitettävän pölyn pitoisuutta seurataan jatkuvatoimisella analysaattorilla. Mittaus perustuu beta-säteilyyn, joka on matala-aktiivinen suljettu C-14 säteilylähde. Laite määrittää hiukkaspitoisuuden keräysnauhalle kertyneiden hiukkasten vaimentaman säteilyn mukaan. Säteilyn vaimenemiseen vaikuttaa ainoastaan hiukkasten massa, riippumatta niiden olomuodosta, väristä tai koosta. Pienhiukkasissa PM 1 ja PM 2,5 mittausmenetelmä on optinen, laservalon sirontaan perustuva, jota korjataan beta-tuloksista. 6 SÄÄTIEDOT JA -ASEMAT 6.1 Sääasemat Ympäristöviraston sääasemalla mitattiin tuulen suuntaa, nopeutta, ilman lämpötilaa, vallitsevaa ilmanpainetta sekä suhteellista kosteutta. Pastuskerin asemalla tuulen suuntaa ja nopeutta sekä lämpötilaa. Tiedot mittausasemista ovat taulukossa 9. TAULUKKO 9 Sääasemien sijainnit ja niiden mittausparametrit Mittauspaikka Mittausjakso Mittausparametrit Ympäristövirasto jatkuva T-suunta, -nopeus, l-tila, kosteus- %, ilmanpaine, sadanta Pastuskeri jatkuva T-suunta, -nopeus, l-tila 6.2 Lämpötilat Porin keskustassa 2013 Keskustan sääasema sijaitsee ympäristövirastossa os. Valtakatu 11. Vuorokausikeskiarvojen lämpötilaminimi -19,5 C o esiintyi ja lämpötilamaksimi +23,1 C o Vuoden keskilämpötila oli +6,6 C o. Vuoden 2013 lämpötilan vuosikeskiarvo oli 1,3 C o korkeampi verrattuna vuoden 2012 keskiarvoon. Lämpötilajakauma on esitetty kuvassa 2. 13

14 KUVA 2 Lämpötilajakauma Porin keskustassa Vallitsevat tuulet Porin keskustassa 2013 Keskustan tuulen suunnan ja nopeuden mittauspiste sijaitsee ympäristövirastossa os. Valtakatu 11. Suurin tuulen nopeuden tuntikeskiarvo 9 m/s esiintyi Vallitsevat tuulen suunnat olivat idän ja lännen välillä. Tuulen suunnan ja nopeuden jakaumat on esitetty kuvassa 3. KUVA 3 Tuulen suunta- ja nopeusjakauma Porin keskustassa

15 7 TULOKSET MITTAUSJAKSON 2013 AIKANA 7.1 Rikkidioksidi Rikkidioksidia mitataan Itätullin kaupunginosassa sekä Pastuskerissa. Itätullin asema sijaitsee kaupunkikeskustassa ja siellä mitataan pääasiassa liikenneperäisiä päästöjä. Pastuskerin mittausasema on tyypiltään tausta-asema Itätulli 3 Mittausasema sijaitsee Itätullin kaupunginosassa, Mikonkadun ja Vähälinnankadun risteyksen välittömässä läheisyydessä. Koko vuoden mittausvaliditeetti oli 98 %. Mittaustulokset on esitetty taulukoissa 10 ja 11 sekä kuvissa 4 ja 5. TAULUKKO 10 Itätullin rikkidioksidin mittaustulokset 2013 Asema Monitor Dimenssio Agv 99 % 2nd Max/8h Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. kk 1. Itätulli 3 SO 2 µg/m ,1 2. Itätulli 3 SO 2 µg/m ,4 3. Itätulli 3 SO 2 µg/m ,9 4. Itätulli 3 SO 2 µg/m ,1 5. Itätulli 3 SO 2 µg/m ,9 6. Itätulli 3 SO 2 µg/m ,0 7. Itätulli 3 SO 2 µg/m ,1 8. Itätulli 3 SO 2 µg/m ,8 9. Itätulli 3 SO 2 µg/m ,0 10. Itätulli 3 SO 2 µg/m ,0 11. Itätulli 3 SO 2 µg/m ,9 12. Itätulli 3 SO 2 µg/m ,0 TAULUKKO 11 Itätullin rikkidioksidin mittaustulosten tunti- ja vrk-arvot ohjearvovertailuineen 2013 Itätulli 3 SO 2 ta he ma hu to ke he el sy lo ma jo Ohjearvo µg/m 3 Tuntipitoisuus % ohjearvosta 2 0, ,4 0,8 Vrk-pitoisuus % ohjearvosta Pastuskeri Asema sijaitsee Pastuskerissa, Suomen Punaisen Ristin Koivuniemen leirikeskuksen tontilla. Koko vuoden mittausvaliditeetti oli 97 %. Mittaustulokset on esitetty taulukoissa 12 ja 13 sekä kuvissa 4 ja 5. 15

16 TAULUKKO 12 Pastuskerin rikkidioksidin mittaustulokset 2013 Asema Monitor Dimenssio Agv 99 % 2nd Max/8h Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. kk 1. Pastuskeri SO 2 µg/m ,1 2. Pastuskeri SO 2 µg/m ,9 3. Pastuskeri SO 2 µg/m ,6 4. Pastuskeri SO 2 µg/m ,8 5. Pastuskeri SO 2 µg/m ,9 6. Pastuskeri SO 2 µg/m ,3 7. Pastuskeri SO 2 µg/m ,5 8. Pastuskeri SO 2 µg/m ,4 9. Pastuskeri SO 2 µg/m ,8 10. Pastuskeri SO 2 µg/m ,9 11. Pastuskeri SO 2 µg/m ,2 12. Pastuskeri SO 2 µg/m ,4 TAULUKKO 13 Pastuskerin rikkidioksidin mittaustulosten tunti- ja vrkpitoisuudet ohjearvovertailuineen 2013 Pastuskeri SO 2 ta he ma hu to ke he el sy lo ma jo Ohjearvo µg/m3 Tuntipitoisuus % ohjearvosta 1 0, ,4 1 Vrk-pitoisuus % ohjearvosta pitoisuus µg/m Itätulli Pastuskeri 0 ta he ma hu to ke he el sy lo ma jo KUVA 4 Rikkidioksidin tuntiarvot 2013 Ohjearvo tuntiarvolle on 250 g/m 3 16

17 pitoisuus µg/m Itätulli Pastuskeri 0 ta he ma hu to ke he el sy lo ma jo KUVA 5 Rikkidioksidin vrk-pitoisuudet 2013 Ohjearvo vuorokausiarvolle on 80 g/m 3 Rikkidioksidin pitkän aikavälin rikkidioksidin tuntiarvot Itätullissa ja Lampaluodossa /Pastuskerissa vuosina kuvat 6 ja 7. Rikkidioksidipitoisuuksia on mitattu aikaisemmin myös Kaanaassa ja Ahlaisissa. pitoisuus µg/m KUVA 6 Rikkidioksidin tuntipitoisuuksien kehitys Itätullissa

18 pitoisuus µg/m KUVA 7 Rikkidioksidin tuntipitoisuuksien kehitys Lampaluodossa / Pastuskerissa Rikkidioksidin raja-arvot ovat tuntikeskiarvolle 350 g/m 3 ja vuorokauden keskiarvolle 125 g/m 3. Raja-arvot saavat tuntiarvon osalta ylittyä 24 kertaa vuodessa ja vuorokausiarvon osalta 3 kertaa vuodessa ilman, että raja-arvo virallisesti tulkitaan ylitetyksi. Mittausjaksolla 2013 rikkidioksidin tuntikeskiarvon sekä vuorokausikeskiarvon rajaarvoylityksiä ei esiintynyt. Rikkidioksidin vuosikeskiarvo Itätullissa oli 1 µg/m 3 ja Pastuskerissa 1 g/m Rikkidioksidipäästöt, suurteollisuus ja energiantuotanto Porilaisten laitosten rikkidioksidin vuosipäästöt 2013 olivat yhteensä t Boliden PVO-Lämpövoima Oy Pori Energia Oy PLV Oy Aittaluoto PLV Oy Pihlava Muut PPV Oy Sachtleben Pigments Oy Fortum Oyj KUVA 8 Teollisuus- ja energiatuotantolaitosten SO 2 päästöt t/a

19 7.2 Typpidioksidi Itätulli Mittausasema sijaitsee Itätullin kaupunginosassa, Mikonkadun ja Vähälinnankadun risteyksen välittömässä läheisyydessä. Itätullissa mitatut typenoksidien pitoisuudet ovat peräisin suurimmalta osin liikenneperäisistä lähteistä. Koko vuoden mittausvaliditeetti oli 97 %. Mittaustulokset on esitetty taulukoissa 14 ja 15 sekä kuvassa 9. TAULUKKO 14 Itätullin typpidioksidin mittaustulokset 2013 Asema Monitor Dimenssio Agv 99 % 2nd Max/8h Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. kk 1. Itätulli 3 NO 2 µg/m ,9 2. Itätulli 3 NO 2 µg/m ,7 3. Itätulli 3 NO 2 µg/m ,6 4. Itätulli 3 NO 2 µg/m ,9 5. Itätulli 3 NO 2 µg/m ,2 6. Itätulli 3 NO 2 µg/m ,9 7. Itätulli 3 NO 2 µg/m ,9 8. Itätulli 3 NO 2 µg/m ,2 9. Itätulli 3 NO 2 µg/m ,9 10. Itätulli 3 NO 2 µg/m ,9 11. Itätulli 3 NO 2 µg/m ,7 12. Itätulli 3 NO 2 µg/m ,9 TAULUKKO 15 Itätullin typpidioksidin mittaustulosten tunti- ja vrkpitoisuudet ohjearvovertailuineen 2013 Itätulli 3 NO 2 ta he ma hu to ke he el sy lo ma jo Ohjearvo µg/m 3 Tuntipitoisuus % ohjearvosta Vrk-pitoisuus % ohjearvosta

20 250 pitoisuus µg/m Tuntipitoisuus Vrk-pitoisuus 0 ta he ma hu to ke he el sy lo ma jo KUVA 9 Typpidioksidin ohjearvoihin verrattavat tunti- ja vrk-pitoisuudet Ohjearvo tuntiarvolle on 150 g/m 3 ja vrk-arvolle 70 g/m 3 Pitkän aikavälin mittaustulosten tunti- ja vrk-arvojen vertailu ohjearvoihin vuosina on esitetty taulukossa 16 sekä kuvissa 10 ja 11. TAULUKKO 16 Typpidioksidin tuntiarvojen- ja vrk-arvojen vuosikeskiarvojen vertailu Vuosi Tuntiarvojen vuosi k.a. g/m 3 Vuorokausiarvojen vuosi k.a g/m ,8 32, ,3 36, ,6 42, ,1 42, ,6 37, ,0 34, ,0 35, ,1 33, ,8 30, ,8 32, ,5 38, ,5 32, ,6 31, ,2 34,3 20

21 KUVA 10 Typpidioksidin tuntipitoisuuksien kehitys Itätullissa KUVA 11 Typpidioksidin vuorokausipitoisuuksien kehitys Itätullissa Typpidioksidin tuntiarvon raja-arvo on 200 g/m 3 ja vuosikeskiarvon 40 g/m 3. Tuntiarvon raja-arvo sallii 18 ylitystä vuodessa ilman, että raja-arvo tulkitaan ylitetyksi. Mittausjaksolla 2012 typpidioksidin tuntikeskiarvon sekä vuorokausikeskiarvon rajaarvoylityksiä ei esiintynyt. Typpidioksidin vuosikeskiarvo Itätullin mittausasemalla oli 18 g/m 3. 21

22 7.2.1 Typpidioksidipäästöt, suurteollisuus ja energiantuotanto Porilaisten laitosten typen oksidien vuosipäästöt 2013 olivat yhteensä t Boliden PVO Oy Pori Energia Oy PLV Oy Pihlava PLV Oy Aittaluoto Muut PPV Oy Sachtleben Pigments Oy Fortum Oyj KUVA 12 Teollisuus- ja energiatuotantolaitosten NO 2 päästöt t/a Hiilimonoksidi Itätulli 3 Mittausasema sijaitsee Itätullin kaupunginosassa, Mikonkadun ja Vähälinnankadun risteyksen välittömässä läheisyydessä. Koko vuoden mittausvaliditeetti oli 99 %. Mittaustulokset ovat taulukoissa 17 ja 18 sekä kuvassa 13. Pitkän aikavälin kehitys tuntiarvojen sekä 8 h:n liukuvan keskiarvopitoisuuksien osalta käyvät ilmi kuvista 14 ja 15. TAULUKKO 17 Itätullin hiilimonoksidipitoisuuksien mittaustulokset 2013 Asema Monitor Dimenssio Agv 99 % 2nd Max/8h Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. kk 1. Itätulli 3 CO mg/m 3 0,3 1,7 0,6 1,8 2,9 1,1 99,2 2. Itätulli 3 CO mg/m 3 0,2 0,5 0,3 0,5 0,7 0,4 99,1 3. Itätulli 3 CO mg/m 3 0,3 1,4 0,6 1,2 2,0 0,6 99,1 4. Itätulli 3 CO mg/m 3 0,2 0,6 0,3 0,5 0,9 0,4 99,0 5. Itätulli 3 CO mg/m 3 0,2 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4 99,0 6. Itätulli 3 CO mg/m 3 0,3 0,6 0,4 0,6 0,7 0,4 98,6 7. Itätulli 3 CO mg/m 3 0,2 0,5 0,4 0,5 0,6 0,4 99,2 8. Itätulli 3 CO mg/m 3 0,2 0,5 0,3 0,6 0,6 0,4 99,0 9. Itätulli 3 CO mg/m 3 0,3 0,7 0,4 0,6 1,0 0,4 99,2 10. Itätulli 3 CO mg/m 3 0,3 1,2 0,5 1,8 2,9 1,0 99,2 11. Itätulli 3 CO mg/m 3 0,3 0,8 0,4 0,7 1,2 0,4 98,9 12. Itätulli 3 CO mg/m 3 0,2 0,7 0,4 0,8 1,2 0,5 99,2 22

23 TAULUKKO 18 Itätullin hiilimonoksidipitoisuuksien mittaustulosten tuntiarvojen ja 8-tunnin liukuvat keskiarvot ohjearvovertailuineen 2013 Itätulli 3 CO ta he ma hu to ke he el sy lo ma jo Ohjearvo mg/m 3 Tuntipitoisuus 1,7 0,5 1,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 1,2 0,8 0,7 20 % ohjearvosta 9,0 3,0 7,0 3,0 2,5 3,0 2,5 2,5 3,5 6,0 4,0 3,5 8 h:n keskiarvo 1,8 0,5 1,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 1,8 0,7 0,8 8 % ohjearvosta 22,5 6,3 15,0 6,3 6,3 7,5 6,3 7,5 7,5 22,5 8,7 10,0 pitoisuus mg/m3 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 ta he ma hu to ke he el sy lo ma jo Tuntipitoisuus 8h:n keskiarvo KUVA 13 Hiilimonoksidin ohjearvoon verrattavat tuntipitoisuudet ja 8 h:n liukuvat keskiarvot. Ohjearvo 8h:n liukuvalle keskiarvolle on 8 mg/m 3 ja tuntipitoisuudelle 20 mg/m 3 23

24 pitoisuus mg/m KUVA 14 Hiilimonoksidin tuntipitoisuuksien kehitys Itätullissa pitoisuus mg/m KUVA 15 Hiilimonoksidin 8 h:n liukuvan keskiarvon kehitys Itätullissa Hiilimonoksidille tuntiarvojen liukuva 8-tunnin keskiarvo on 8 mg/m 3. 24

25 7.4 Otsoni Itätulli 3 Mittausasema sijaitsee Itätullin kaupunginosassa, Mikonkadun ja Vähälinnankadun risteyksen välittömässä läheisyydessä. Koko vuoden mittausvaliditeetti oli 100 %. Koko vuoden m mittausvaliditeetti oli 100 %. Tulokset ovat taulukoissa 19 ja 20 sekä kuvassa 16. TAULUKKO 19 Itätullin otsonipitoisuuksien mittaustulokset 2013 Asema Monitor Dimenssio Agv 99 % 2nd Max/8h Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. kk 1. Itätulli 3 O 3 µg/m ,0 2. Itätulli 3 O 3 µg/m ,0 3. Itätulli 3 O 3 µg/m ,9 4. Itätulli 3 O 3 µg/m ,0 5. Itätulli 3 O 3 µg/m ,0 6. Itätulli 3 O 3 µg/m ,9 7. Itätulli 3 O 3 µg/m ,0 8. Itätulli 3 O 3 µg/m ,7 9. Itätulli 3 O 3 µg/m ,0 10. Itätulli 3 O 3 µg/m ,0 11. Itätulli 3 O 3 µg/m ,0 12. Itätulli 3 O 3 µg/m ,0 TAULUKKO 20 Itätullin otsonipitoisuuksien mittaustulosten tuntipitoisuuksien ja 8-tunnin liukuvan keskiarvon pitoisuudet ohjearvovertailuineen 2013 Itätulli 3 O 3 ta he ma hu to ke he el sy lo ma jo Ohjearvo µg/m 3 Tuntipitoisuus % tiedottamisk h:n keskiarvo % tavoitearv Otsonipitoisuudet olivat korkeimmillaan huhti-kesäkuussa. Yleensä olosuhteet otsonin muodostumiselle ilmakehässä ovat otollisimmat keväällä. Väestölle tiedottamista edellytetään, jos otsonin tuntiarvo ylittää 180 g/m3 ja väestön varoittamista tuntiarvon 240 g/m 3 ylittyessä. 8 tunnin keskiarvopitoisuuden 120 g/m 3 ylityksiä ei ollut yhtään kappaletta. Tavoitearvo on saavutettava vuoteen 2010 mennessä. Tavoitearvo saa ylittyä enintään 25 päivänä vuodessa kolmen vuoden keskiarvona. Mittaustulosten vertaaminen tavoitearvoon tehdään 8 tunnin liukuvana keskiarvona. Väestölle tiedottamiskynnys 180 g/m3 tuntiarvojen osalta ei ylittynyt kertaakaan. 25

26 Kasvillisuuden suojelemiseksi otsonille on annettu tavoitearvo AOT40 ( g/m 3 h), joka ilmaistaan 80 g/m 3 ylittävien otsonin tuntipitoisuuksien ja 80 g/m 3 erotuksen kumulatiivisena summana ajanjaksolla klo välisenä aikana. Tavoitearvo vuodelle 2010 on g/m 3 h ja pitkän ajan tavoitearvo on g/m 3 h. Vuodelle 2010 asetettua tavoitearvoa tulee tarkastella viiden vuoden keskiarvona. AOT40-arvo alitti kasvillisuuden suojelemiseksi annetun pitkänajan tavoitearvon ollen ( g/m 3 h). Pitkän ajan tavoitearvo g/m 3 h) on viiden vuoden keskiarvona 6 000/ pitoisuus µg/m Tuntipitoisuus 8h:n keskiarvo 0 ta he ma hu to ke he el sy lo ma jo KUVA 16 Otsonin tuntipitoisuudet sekä liukuvat kahdeksan tunnin keskiarvot Itätullissa Hengitettävät hiukkaset Itätulli 3 Hiukkaspitoisuutta mitattiin jatkuvatoimisella analysaattorilla Itätullin mittausasemalla, joka sijaitsee Mikonkadun ja Vähälinnankadun risteyksen välittömässä läheisyydessä. Laitteisto on varustettu karkeajakoisen pölyn erottimella, jolloin tuloksissa on huomioitu vain hengitysteihin joutuvan, hienojakoisen (alle 10 m) pölyn osuus. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiohjearvo on 70 g/m 3. Ohjearvo on ylittynyt, mikäli kalenterikuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo on suurempi kuin 70 g/m 3. Suurin ohjearvoon verrattava vrk-pitoisuus Porissa 51 g/m 3 mitattiin maaliskuussa. Mittausjaksolla ohjearvoylityksiä on esiintynyt viitenätoista (15) kuukautena. Suurin mitattu tuntipitoisuus 211 g/m 3 esiintyi huhtikuussa. Koko vuoden validiteetti oli 91 %. Mittausvaliditeetti ei täyttynyt kesä- ja syyskuun osalta. Mittaustulokset on esitetty taulukossa 21 ja 22 sekä kuvassa

27 TAULUKKO 21 Itätullin hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien mittaustulokset 2013 Asema Monitor Dimenssio Agv 99 % 2nd Max/8h Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. kk 1. Itätulli 3 PM 10 µg/m ,5 2. Itätulli 3 PM 10 µg/m ,3 3. Itätulli 3 PM 10 µg/m ,4 4. Itätulli 3 PM 10 µg/m ,6 5. Itätulli 3 PM 10 µg/m ,6 6. Itätulli 3 PM 10 µg/m ,4 7. Itätulli 3 PM 10 µg/m ,6 8. Itätulli 3 PM 10 µg/m ,3 9. Itätulli 3 PM 10 µg/m ,3 10. Itätulli 3 PM 10 µg/m ,7 11. Itätulli 3 PM 10 µg/m ,3 12. Itätulli 3 PM 10 µg/m ,2 TAULUKKO 22 Itätullin hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuudet ohjearvovertailuineen Itätulli 3 PM 10 ta he ma hu to ke he el sy lo ma jo Ohjearvo µg/m 3 Vrk-pitoisuus % ohjearvosta Pitoisuus µg/m ta he ma hu to ke he el sy lo ma jo Vrk-pitoisuus KUVA 17 Hiukkasten PM 10 vuorokausiarvot 2013 Ohjearvo vuorokausiarvolle on 70 g/m 3. Raja-arvo vuorokausiarvolle on 50 g/m 3 Raja-arvo vuosikeskiarvolle on 40 g/m 3 27

28 Taulukossa 23 on hiukkaspitoisuudet (PM 10 ) Porin keskustassa (Itätullissa) vuosina Katupölyä esiintyy eniten keväisin. Rakennusten purkaminen ja varsinainen rakentaminen sekä katukunnostus- ja huoltotyöt saavat aikaan hetkellisiä pitoisuuspiikkejä. TAULUKKO 23 Hiukkaspitoisuuksien toiseksi suurimmat vuorokausipitoisuudet (PM 10 ) Itätullissa vuosi ta he ma hu to ke he el sy lo ma jo Pitkän aikavälin, hengitettävien hiukkasten PM 10 pitoisuuksien toiseksi suurimpien vuorokausiarvojen kehitys Itätullin mittausasemalla vuosina on kuvassa 18. KUVA 18 Hengitettävien hiukkasten PM 10 toiseksi suurimman vuorokausipitoisuuden kehitys Itätullissa

29 Mittaustuloksien vertaaminen valtioneuvoston asetuksen (38/2011) raja-arvoihin Hengitettäville hiukkasille vuorokausiarvojen raja-arvo on 50 g/m 3 ja vuosikeskiarvo 40 g/m 3. Vuorokausiarvon ylityksiä sallitaan 35 kpl vuodessa, ennen kuin raja-arvo katsotaan ylitetyksi. Pitoisuuksia laskettaessa tulee huomioida pitoisuutta vastaavan ajanjakson ilman lämpötila sekä vallitseva ilmanpaine. Porissa 24-tunnin raja-arvon numeroarvo 50 g/m 3 ylittyi Itätullissa kerran mittausjakson 2013 aikana. Ylitys tapahtui vuorokausipitoisuuden ollessa 86 g/m 3, joten raja-arvoihin verrattavaa pitoisuusylitystä hengitettävien hiukkasten osalta ei esiintynyt. Raja-arvopitoi-suuksien ylitykset Porissa on esitetty taulukossa 24. Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvo oli 9 g/m 3. TAULUKKO 24 Raja-arvojen 50 g/m 3 vuorokausiylitykset Itätullissa 2013 PM 10 Suurin mitattu pitoisuus µg/m 3 Raja-arvo µg/m 3 Ylitysten määrä Sallittujen ylitysten määrä vrk- arvo vuosi ka Pienhiukkaset Itätulli 3 Pienhiukkaspitoisuutta PM 2,5 mitattiin jatkuvatoimisella analysaattorilla Itätullin mittausasemalla, joka sijaitsee Mikonkadun ja Vähälinnankadun risteyksen välittömässä läheisyydessä. Mittaustulokset ovat taulukossa 25 ja kuvassa 19. TAULUKKO 25 Itätullin pienhiukkasten pitoisuuksien mittaustulokset 2013 kk Asema Monitor Dimenssio Agv 99 % 2nd Max/8h Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. 1. Itätulli 3 PM 2,5 µg/m ,5 2. Itätulli 3 PM 2,5 µg/m ,3 3. Itätulli 3 PM 2,5 µg/m ,4 4. Itätulli 3 PM 2,5 µg/m ,6 5. Itätulli 3 PM 2,5 µg/m ,3 6. Itätulli 3 PM 2,5 µg/m ,4 7. Itätulli 3 PM 2,5 µg/m ,6 8. Itätulli 3 PM 2,5 µg/m ,3 9. Itätulli 3 PM 2,5 µg/m ,3 10. Itätulli 3 PM 2,5 µg/m ,6 11. Itätulli 3 PM 2,5 µg/m ,8 12. Itätulli 3 PM 2,5 µg/m ,8 Pienhiukkasten (PM 2,5 ) vuosikeskiarvolle on annettu raja-arvoksi 25 g/m 3, joten se ei mittausjaksolla ylittynyt. Hengitettäville hiukkasille vuosikeskiarvo on 40 g/m 3, joka ei myös- 29

30 kään ylittynyt. Mittausvaliditeetti ei täyttynyt kesä- ja syyskuun osalta. Kuvassa 18 on vertailtu kahden hiukkaskoon (PM 10 ja PM 2,5 ) toiseksi suurimpia vuorokausipitoisuuksia Itätullin asemalla Pitoisuus µg/m PM10 PM2, ta he ma hu to ke he el sy lo ma jo KUVA 19 Hiukkasten PM 10 ja pienhiukkasten PM 2,5 vuorokausipitoisuudet Hiukkaspäästöt, suurteollisuus ja energiantuotanto Porilaisten laitosten hiukkasten vuosipäästöt 2013 olivat yhteensä 79 t Yhteensä Boliden PVO Oy Pori Energia Oy PLV Oy Aittaluoto PLV Oy Pihlava Muut PPV Oy Sachtleben Pigments Oy Fortum Oyj KUVA 20 Teollisuus- ja energiatuotantolaitosten hiukkaspäästöt t/a

31 7.7 Ilmanlaatuindeksi Itätulli 3 Ilmanlaatuindeksin laskenta tapahtuu tunneittain ja ilmanlaatuluokkia on 5. Indeksi-lukuarvon laskennassa otettaan huomioon rikkidioksidi (SO 2 ), typpidioksidi (NO 2 ), hiilimonoksidi (CO) otsoni (O 3 ), pienhiukkaset PM 2,5 sekä hengitettävät hiukkaset (PM 10 ). Tulokset on selvitetty kuvassa 21 sekä taulukossa 26. Taulukosta 27 nähdään ilmanlaadun luokittelu indeksin lukuarvonperusteella. Taulukossa 28 on ilmanlaadun indeksin laskennan taitepisteet. 200 Erittäin huono tunti-indeksi Huono Välttävä Tyydyttävä Hyvä 0 ta hel ma hu to ke hei el sy lo ma jo KUVA 21 Ilmanlaatuindeksit Itätullissa laskettuna 1-tunnin arvoilla TAULUKKO 26 Ilmanlaatuindeksien laatuluokittelu Itätullissa mittausvuorokausien perusteella. Vuosi Hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono Erittäin huono Vuorokausia yht. Tunteja yht Ilmanlaatuindeksin luokittelussa määräävimmät komponentit ajallisen edustavuuden mukaan olivat hengitettävät hiukkaset ja pienhiukkaset. 31

32 TAULUKKO 27 Ilman laadun luokittelu indeksin perusteella Laatu Lukuarvo Terveysvaikutukset Muut vaikutukset Hyvä 0-50 ei todettuja lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä Tyydyttävä hyvin epätodennäköisiä mahdollisia herkillä väestöryhmillä Välttävä epätodennäköisiä selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä Huono mahdollisia herkillä yksilöillä selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä Erittäin huono 151- selviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä mahdollisia herkillä väestöryhmillä aikavälillä TAULUKKO 28 Indeksin arvo Hyvä (< 50) Tyydyttävä (50-75) Välttävä (75-100) Huono ( ) Erittäin huono (>150) SO 2 (µg/m 3 ) Indeksilaskennan taitepisteet mittauskomponenteittain NO 2 (µg/m 3 ) CO (mg/m 3 ) O 3 (µg/m 3 ) PM 2,5 (µg/m 3 ) PM 10 (µg/m 3 ) MERKITTÄVIMMÄT HÄIRIÖT MITTAUSASEMILLA Hiukkasanalysaattori oli kahtena kuukautena epävakaa. Mittausepävarmuus johtui ulkoisen kosteusmittausanturin piilevästä viasta ja lopuksi rikkoontumisesta. 8.1 Mittaustulosten laadunvarmistus Typen oksidien ja rikkidioksidianalysaattorien nolla- ja aluetason tarkastukset tehdään vuorokausittain Enview-käyttöjärjestelmän ohjatessa toimintoja. Kaasuanalysaattorien monipistekalibroinnit tehtiin neljä kertaa vuodessa J. Pulkkisen kalibrointi KY:n toimesta kaasulaimennukseen perustuvalla kalibraattorilla. Konsultin käyttämän kaasun pitoisuudet tarkistettiin kaksi kertaa Ilmatieteen laitoksella. Analysaattorien toimintaa seurattiin päivittäin. Kaikista kalibroinneista on kirjalliset dokumentit sekä Ilmatieteen laitoksen kaasujen kalibrointipöytäkirjoista. Ilmatieteen laitokselle toimitetaan vuosittain dokumentit miten tulosten epävarmuus on laskettu. 8.2 Lisätietoja ilmanlaadusta internetistä Porin ilmanlaadun mittaustuloksia julkaistaan Ilmatieteen laitoksen internet-sivuilla, osoitteesta: Mittaustulosten vuosiraportit ovat osoitteesta Lisätietoja Porin kaupungin muista ilmansuojelujulkaisuista Ilmansuojelunraportit ovat ladattavissa osoitteesta 32

33 8.4 Porin kaupungin ilmasto-ohjelma ja sen toimeenpano-ohjelma Porin kaupungin ilmasto-ohjelma, toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi , hyväksyttiin Porin kaupunginvaltuustossa huhtikuussa Ilmasto-ohjelman valmistelusta vastasi kaupungin virkamiehistä koostuva työryhmä ja ilmansuojeluinsinööri Jari Lampinen Porin kaupungin ympäristövirastosta toimi työryhmän puheenjohtajana ja oli vastuussa ilmasto-ohjelman valmistumisesta. Ohjelman avulla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitsemään ilmastonmuutosta Porin kaupungin toiminnoissa. Ilmasto-ohjelman tavoitteena on 20 prosentin päästövähennys aikavälillä ja merkittävimmiksi toimialoiksi on valittu energian tuotanto ja kulutus sekä ajoneuvoliikenne. Porin kaupungin ilmasto-ohjelma päivetetään vuonna 2014 ja jatkossa ilmasto-ohjelmaa päivitetään neljän vuoden välein. Ilmasto-ohjelman toimeenpanemiseksi Porin kaupungin ympäristövirastossa käynnistyi elokuussa 2012 EAKR-rahoitteinen Ilmastoasiat kunnassa - toimeenpanoa ja yhteistyötä - hanke. Hanke jatkuu elokuuhun 2014 asti. Hankkeessa tuetaan Porin ja Ulvilan kaupungin sekä Nakkilan kunnan ilmasto-ohjelmien tavoitteisiin pääsemistä. Lisäksi hanke kannustaa yrityksiä lähtemään mukaan ilmastotalkoisiin ryhtymällä Ilmastokumppaneiksi, eli tekemään oman suunnitelmansa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Ilmastokumppaneiksi ovat joulukuuhun 2013 mennessä ryhtyneet Prismat, Nelostuote Oy ja Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy Porista sekä K-Supermarket Hansa Ulvilasta ja LVI-Energiakeskus Aro Nakkilasta. 9 MITTAUSTULOSTEN YHTEENVETO Ilman rikkidioksidipitoisuudet ovat edellisten vuosien tapaan alhaiset Itätullin ja Pastuskerin mittauspisteissä. Suuria pitoisuushuippuja ei myöskään esiintynyt. Vuoden suurin 99 %:n tuntiarvo 20 g/m 3 mitattiin Itätullissa maaliskuussa. Pitoisuus oli 8 % tuntiohjearvosta 250 g/m 3. Mittausjaksolla tunti-, vuorokausi-, eikä raja-arvon ylityksiä esiintynyt. Rikkidioksidin vuosikeskiarvo Itätullissa ja Lampaluodossa/Pastuskerissa olivat 1 µg/m 3. Typpidioksidipitoisuuksien 99 % -pitoisuus esiintyi tammikuussa, ollen 102 g/m 3, joka oli 68 % ohjearvoista. Suurin vrk-pitoisuus esiintyi maaliskuussa ollen 54 g/m 3. Tämä vrkarvo oli 77 % ohjearvosta. Tunti- ja vuorokausiohjearvon ylityksiä ei mittausjakson aikana esiintynyt. Mitattavat typen oksidien pitoisuudet ovat Itätullissa peräisin lähes yksinomaan tieliikenteestä. Mittausjaksolla tunti-, vuorokausi-, eikä raja-arvon ylityksiä esiintynyt. Typpidioksidin vuosikeskiarvo Itätullin mittausasemalla oli 18 g/m 3. Hiilimonoksidin mittauspitoisuudet verrattuna tunnin ja 8-tunnin ohjearvoihin verrattavat pitoisuudet eivät Itätullissa ylittyneet. Tammi- ja lokakuussa 8 h:n liukuva keskiarvo nousi kuitenkin lähimmäksi pitoisuuksien enimmäistasoa ollen siitä 22,5 %. Suurin tuntikeskiarvo mitattiin myös tammikuussa, jolloin häkäpitoisuuksien maksimipitoisuus oli 2,9 mg/m 3. Otsonin osalta 8 tunnin keskiarvopitoisuuden 120 g/m 3 ylityksiä ei ollut yhtään kappaletta. Hengitettävien hiukkasten (alle 10 m) pitoisuuksia mitattiin Itätullissa. Tulokset vaihtelivat vuodenaikojen mukaan siten, että matalimmat pitoisuudet esiintyivät kesällä. Talvi ja syksykuukausina nousivat selvästi. Pitoisuushuippu oli huhtikuussa, jolloin vuorokausiohjearvoon verrattava pitoisuus oli 38 g/m 3 ja suurin mitattu tuntipitoisuus oli 211 g/m 3. Hengitettävien hiukkasten raja-arvon numeroarvon ylityksiä oli Itätullin asemalla 2 kpl. Tämä tulos ei kuitenkaan aiheuttanut raja-arvon ylittymistä. Raja-arvo ylittyy jos vuorokausipitoisuus ylittää tason 50 g/m 3 yli 35 kertaa vuoden aikana. Hengitettävien hiukkasten terveyshaittojen 33

34 ehkäisemiseksi säädetty vuosiraja-arvo on 40 g/m 3. Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvo Itätullissa oli 9 µg/m 3. Pienhiukkasten (PM2,5) vuosikeskiarvolle on annettu raja-arvo 25 g/m 3, joka ei ylittynyt. Pienhiukkasten vuosikeskiarvo Itätullissa oli 5 g/m 3. Ilmanlaatuindeksi osoitti, että keskustassa ilman laadun ajallinen edustavuus mittausjaksolla vuonna 2013 oli hyvä 16 %, tyydyttävä 39 %, välttävä 32 %, huono 10 % sekä erittäin huono 3 %. Ilmanlatuindeksillä mitattuna vuosi 2013 oli laadultaan huonompi, kuin sitä edeltävä vuosi Ilmanlaatuindeksin vuosikeskiarvo oli HAISEVIEN RIKKIYHDISTEIDEN KOKONAISMÄÄRÄ (TRS) TRS-mittauksia ei suoritettu yhteistarkkailuna vuonna Puolisellun keitto Corenso United Ltd, Oy:n Porin tuotantolaitoksella päättyi elokuussa Tämän seurauksena keittoprosessista vapautuneiden, ulkoilmaan johtuneiden, pelkistyneiden hajurikkiyhdisteiden päästöt loppuivat. 11 YHTEENVETO LAITOSTEN PÄÄSTÖISTÄ Porin alueella toimii lauhde-, lämpö- ja prosessivoimalaitoksia. Niissä tuotetaan energiaa sähkönä, lämpönä ja prosessihöyrynä. Sähköä tuotetaan paikalliseen ja valtakunnalliseen kulutukseen. Lämmöntuotannosta suurin osuus tuotannosta on kaukolämpöä, jota toimitetaan Poriin ja Ulvilaan. Lauhdevoimalaitosten tuotantovuorokausien määrä riippuu Suomen sähkömarkkinatilanteesta ja ne vaihtelevat huomattavasti ajanjaksolla Tuotantovuorokausien lukumäärät eivät käy selville kuvista 8,12, 20 ja 22. Verrattaessa suurteollisuuden 2013 vuoden päästöjä viiden edellisen vuoden keskiarvopäästöihin, olivat ne rikkidioksidin osalta 120 t suuremmat, typpidioksidin osalta 362 t suuremmat, hiukkasten osalta 33,8 t suuremmat sekä hiilidioksidin osalta t suuremmat. 11.1Hiilidioksidipäästöt polttoperäiset, pistelähteet Porilaisten laitosten hiilidioksidin vuosipäästöt 2013 olivat yhteensä t. 34

35 Boliden PVO Oy Pori Energia Oy PLV Oy Pihlava PPV Oy Aittaluoto Sachtleben Pigments Oy Fortum Oyj KUVA 22 Teollisuus- ja energiatuotantolaitosten CO 2 päästöt t/a Taulukossa 29 on nähtävissä fossiilisten polttoaineiden ja turpeenkäytön poltosta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt TAULUKKO 29 Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön hiilidioksidipäästöt Suomessa Lähde: Tilastokeskus 35

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012 Ilmanlaatu Porissa vuonna 2012 Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2013 2 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/29 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu 2 ESIPUHE Tampereen ilmanlaadun tarkkailu vuonna 29 on järjestetty

Lisätiedot

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Porin ympäristövirasto Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Tiivistelmä Mittausaineisto ja tulokset: Heidi Leppänen, Boliden Harjavalta Oy Juha Pulkkinen, JPP Kalibrointi Ky Jari Lampinen, Porin kaupungin

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO Turun kaupunki ympäristönsuojelutoimisto 2006 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tuntiindeksillä määriteltynä

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 2016 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin

Lisätiedot

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004 KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 04 Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala Ympäristö ja maankäyttö 04 ILMANLAADUN SEURANTA KAJAANISSA Kajaanin ilmanlaadun seurannan toteuttavat Kajaanin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU Ilmanlaatuindeksi vuonna Mansikkalassa Mansikkala ERITTÄIN HUONO ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ 15 HUONO 1 VÄLTTÄVÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Mitattavia komponentteja... 3 3. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot... 4 4. Imatran ilmanlaatutulokset 2015... 5 4.1 Imatran hajurikkiyhdisteet

Lisätiedot

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli heinäkuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maalikuu Neljännesvuosiraportti 1/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011 PÄÄTE RVEYS JPP Kalibrointi Ky 2012 TIIVISTELMÄ Vuonna 2011 typen oksidien päästöt Varkaudessa olivat noin 1000 t, hiukkaspäästöt

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 29.5.2015 Heini Tanskanen 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2014 ympäristönsuojelulain mukaisten

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ huhtikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli huhtikuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Kaarinassa

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 216 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 216 METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ toukokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli toukokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus elokuussa oli ssa ja Turun Orikedolla hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 1. Yleistä Etelä-Karjalan yhdyskuntailmanlaaduntarkkailun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin mittauspisteistä. Vuonna 2013 mittausverkossa oli

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2007 Ilmanlaatutyöryhmä

Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2007 Ilmanlaatutyöryhmä 27.8.2008 Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2007 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI HARJAVALLAN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 2 3 Harjavallan ilmanlaatu Mittaustulokset 2007 Ilmanlaatutyöryhmä Mittausaineisto,

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa hyvä Raisiossa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Maaliskuussa hengitysilmaa heikensi katupöly. Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa välttävä, Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi ssa ja

Lisätiedot

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli ssa ja Paraisilla hyvä, ssa hyvä tai tyydyttävä ja muilla mittausasemilla

Lisätiedot

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus syyskuussa oli kaikilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan erittäin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä ssa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010

VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010 PÄÄTE RVEYS ASEMA JPP Kalibrointi Ky 2011 TIIVISTELMÄ Vuonna 2009 typen oksidien päästöt Varkaudessa olivat noin 1035

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli syyskuussa Turun Kauppatorilla, Raisiossa sekä Paraisilla tyydyttävä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2009 ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

Porin ilmanlaatu. Mittaustulokset Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI

Porin ilmanlaatu. Mittaustulokset Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2010 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2011 1 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET 2010 Ilmanlaatutyöryhmä Toukokuu

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa tyydyttävä tai välttävä ja muilla asemilla tyydyttävä lukuun ottamatta

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2013 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristöpalvelut Katja Sippola 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2013 ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus joulukuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 3053/11.01.01/2015 67 Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Ohtonen, puh. 043 826 5216 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Lokakuu joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2011

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Lokakuu joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2011 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Lokakuu joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/211 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3

Lisätiedot

Lyhenteiden selitykset:

Lyhenteiden selitykset: Tampereella Lyhenteiden selitykset: CO NO x O 3 SO 2 TSP PM 10 PM 2.5 Temp Ws Wd RH μg/m 3 mg/m 3 hiilimonoksidi eli häkä typen oksidit (laskettu NO 2 :na eli typpidioksidina) otsoni rikkidioksidi leijuma

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka - joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2013

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka - joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2013 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka - joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/213 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015 PÄÄTE RVEYS ASEMA JPP Kalibrointi Ky 2016 Määritelmiä, yksiköitä ja symboleita µg/m 3 mikrogrammaa kuutiometrissä AOT40 kumuloitunut

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: UPM Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 213 ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

PORIN ILMANLAATU. Porin kaupungin ilmanlaatu vuosina 1992-2002 mittaustulosten perusteella

PORIN ILMANLAATU. Porin kaupungin ilmanlaatu vuosina 1992-2002 mittaustulosten perusteella PORIN ILMANLAATU Porin kaupungin ilmanlaatu vuosina 1992-2002 mittaustulosten perusteella PORIN KAUPUNKI ILMANSUOJELUJULKAISU YMPÄRISTÖTOIMISTO 2/2003 JOHANNA LAAKSO TIIVISTELMÄ Porin kaupungissa ilmanlaatua

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2014 ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi - maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2014

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi - maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2014 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi - maaliskuu Neljännesvuosiraportti 1/214 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3

Lisätiedot

Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2012

Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2012 Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2012 ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2011 ESIPUHE Tämä raportti käsittää vuoden 2011 ilmanlaadun tarkkailun Pietarsaaren kaupungissa sekä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN ILMANLAADUN TARKKAILU 2015

ÄÄNEKOSKEN ILMANLAADUN TARKKAILU 2015 1 ÄÄNEKOSKEN ILMANLAADUN TARKKAILU 2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTOIMI UNTO HUTTUNEN ILMANSUOJELUJULKAISU 1 / 2016 2 YHTEENVETO Äänekosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2015 ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2010 VALKEAKO SKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2010 ympäristönsuojelulain mukaisten

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2012 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2012 ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2009 Ilmanlaatutyöryhmä

Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2009 Ilmanlaatutyöryhmä Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2009 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI HARJAVALLAN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 2 Harjavallan ilmanlaatu Mittaustulokset 2009 Ilmanlaatutyöryhmä Mittausaineisto, tulokset

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2014

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2014 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Heinä-syyskuu Neljännesvuosiraportti 3/214 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2011 ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2010

ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2010 ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2010 Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2011 ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2010 ESIPUHE Tämä raportti käsittää vuoden 2010 ilmanlaadun

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Elokuu oli Pohjois-Savossa sääolosuhteiltaan varsin tavanomainen. Kuopion ja Varkauden ilmanlaatu oli

Lisätiedot

1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2007 - Tiivistelmä

1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2007 - Tiivistelmä Ilmanlaadun tarkkailun vuosiraportti 2007 1 1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2007 - Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan vuoden 2007 aikana saatuja rikkidioksidin, typen oksidien, hiilimonoksidin ja hengitettävien

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Huhti-kesäkuu Neljännesvuosiraportti 2/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2012

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2012 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/212 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys vuosina 2006-2010 sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2012-2016

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys vuosina 2006-2010 sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2012-2016 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys vuosina 2006-2010 sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2012-2016 JPP Kalibrointi Ky 2011 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun kehitys vuosina 2006-2010 sekä

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2006

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2006 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 26 Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän Ympäristöpalvelut ESIPUHE 2 Tämä vuosiraportti sisältää yhteenvedon Anjalankosken, Elimäen, Iitin, Jaalan,

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Heinä-syyskuu Neljännesvuosiraportti 3/15 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 331 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3 5656

Lisätiedot

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto. Pirkkalan ympäristömittausasema

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto. Pirkkalan ympäristömittausasema Harjavallan 2010 ilmanlaatu Vuosiyhteenveto Pirkkalan ympäristömittausasema Harjavallan ilmanlaaturaportti 2010 2 (27) Mittausaineisto, tulokset ja raportointi Boliden Harjavalta Oy Kai Wasén Harjavallan

Lisätiedot

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto

Harjavallan. ilmanlaatu. Vuosiyhteenveto Harjavallan ilmanlaatu Vuosiyhteenveto 2 (28) Mittausaineisto, tulokset ja raportointi Boliden Harjavalta Oy Miia Anttila Harjavallan kaupunki Reijo Roininen 3 (28) TIIVISTELMÄ Ilmanlaatua on tarkkailtu

Lisätiedot

Porin ilmanlaatu. Mittaustulokset 2011. Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI

Porin ilmanlaatu. Mittaustulokset 2011. Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2011 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2012 1 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET 2011 Ilmanlaatutyöryhmä Huhtikuu

Lisätiedot

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015 RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015 Yhteenveto PM₁₀- ja NO₂-mittauksista Hallikadun mittausasemalla Rauman kaupunki Tekninen virasto Ympäristönsuojelu Katriina Mannonen SISÄLLYSLUETTELO 1 SANASTOA... 3 2

Lisätiedot

Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun kehitys 1990- ja 2000-luvuilla sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2010-2015

Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun kehitys 1990- ja 2000-luvuilla sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2010-2015 Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaadun kehitys 199- ja 2-luvuilla sekä esitys ilmanlaadun seurannaksi vuosille 21-215 KUOPION KAUPUNKI Ympäristökeskus 29 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1 Ilman epäpuhtauksien terveys-

Lisätiedot

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu Harjavallan ja Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 216 Ilmanlaatutyöryhmä Harjavalta-Pori RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 2/217 Porin kaupunki ympäristövirasto Harjavallan ja Porin ilmanlaatu Mittaustulokset

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka-joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Alkutalven lauha säätyyppi jatkui tammi- ja helmikuussakin. Tammikuun keskilämpötila

Lisätiedot

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2016

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2016 RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2016 Yhteenveto NO₂- ja PM₁₀-mittauksista Hallikadun mittausasemalla Rauman kaupunki Tekninen toimiala Ympäristönsuojelu Helmi Sipilä 25.7.2017 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ILMANLAADUN

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2017

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2017 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maaliskuu Neljännesvuosiraportti 1/217 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3 5656 6374 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Jyväskylän ilmantarkkailun vuosiraportti 2016 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 JYVÄSKYLÄN ILMANLAADUN

Lisätiedot

RAAHEN ALUEEN ILMANLAATU 2014

RAAHEN ALUEEN ILMANLAATU 2014 RAAHEN ALUEEN ILMANLAATU 2014 RAAHEN ALUEEN ILMANLAATU 2014 Päivämäärä 7.4.2015 Laatija Kimmo Salokannel, Leena Junnila, Kati Nuutinen Tarkastaja Eerik Järvinen Hyväksyjä Outi Salonen Kuvaus Ilmanlaadun

Lisätiedot

Kemin ilmanlaadun seuranta 2013-2014

Kemin ilmanlaadun seuranta 2013-2014 Kemin ilmanlaadun seuranta 2013-2014 Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 16/2015 Marjo Saarinen Toni Keskitalo 1 / 20 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 TUTKIMUSALUE

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Kevään alku maaliskuussa oli sääolosuhteiltaan melko tavanomainen, mutta huhtikuussa

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2007 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2007 ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2016

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2016 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka-joulukuu Neljännesvuosiraportti /1 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO B PL 7, 3311 TAMPERE PUH. 3 55 7 FAKSI 3 55 37 Loka-joulukuu

Lisätiedot

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015

ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ 2015 Vastaanottaja Endomines Oy Anne Valkama Pampalontie 11 82967 Hattu Asiakirjatyyppi Mittausraportti Päivämäärä 16.9.2015 Projekti 1510015909 ENDOMINES OY, RÄMEPURON KAIVOS ILMANLAATUMITTAUKSET, KEVÄT-KESÄ

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Joulukuu oli varsin lauha talvikuukausi. Koska pakkasia oli varsin vähän, myös Ilmanlaatu

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA UPM JA OY METSÄ-BOTNIA AB RAUMAN TEHTAAT JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva:U PM Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 21 ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2016

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2016 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 2017 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2016 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017

LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 LAPPEENRANNAN SEUDUN ILMANLAADUN TARKKAILUSUUNNITELMA 2013-2017 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11.12.2012 1(7) 1. JOHDANTO Lappeenrannan seudun ympäristötoimi vastaa ympäristönsuojelusta Lappeenrannan,

Lisätiedot

YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI

YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI Valkeakosken kaupunki Ympäristönsuojelu PL 2 (Sääksmäentie 2) 3761 VALKEAKOSKI YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI HEINÄ-SYYSKUU 215 2 Yhteenveto ilmanlaadusta neljännesvuosijaksolla heinä-syyskuu: Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

Ilmanlaatumittaukset Torniossa vuonna Ilmatieteen laitos, Helsinki 2006

Ilmanlaatumittaukset Torniossa vuonna Ilmatieteen laitos, Helsinki 2006 TIEDOTE Vapaa julkaistavaksi 1.11.2006 klo 10.00 Ilmanlaatumittaukset Torniossa vuonna 2005. Ilmatieteen laitos, Helsinki 2006 Yhteenveto ja johtopäätöksiä Tekstiä ja kuvia voi lainata/käyttää vapaasti

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Touko- ja kesäkuu olivat molemmat ajankohtaan nähden selvästi koleampia. Touko-

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA UPM JA OY METSÄ-BOTNIA AB RAUMAN TEHTAAT JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: UPM Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 212 ILMANLAADUN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

Porin ilmanlaatu. Mittaustulokset 2009. Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI

Porin ilmanlaatu. Mittaustulokset 2009. Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2009 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2010 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET 2009 Ilmanlaatutyöryhmä Toukokuu

Lisätiedot

Rovaniemen ilmanlaadun seuranta

Rovaniemen ilmanlaadun seuranta Tutkimusraportti 87/217 4.7.217 Rovaniemen ilmanlaadun seuranta 1.1.216-28.2.217 Nab Labs Oy Janne Ruuth Sisällys 1. Tiivistelmä... 1 2. Johdanto... 1 3. Aineisto ja menetelmät... 2 3.1 Tutkimusalue ja

Lisätiedot

Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin ilmanlaatu vuonna 2015

Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin ilmanlaatu vuonna 2015 Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin ilmanlaatu vuonna 2015 Imatran kaupunki 2016 TIIVISTELMÄ Etelä-Karjalan ilmanlaadun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin kaupunkien alueille

Lisätiedot

Liite 2. Lappeenrannan

Liite 2. Lappeenrannan Liite 2 Yhteenveto Lappeenrannan yhdyskuntailmanlaadun tarkkailutuloksista 27 211 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11..12.2122 2(15) Taulukko 1: Lappeenrannan ilmanlaadun mittauspisteet ja mitatut ilman

Lisätiedot

Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut 2010

Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut 2010 Lahden kaupunki Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut 21 ILMANLAATU HEINOLASSA VUONNA 29 ILMANLAATU HEINOLASSA VUONNA 29 Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala, Lahden seudun

Lisätiedot