TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015"

Transkriptio

1 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maalikuu Neljännesvuosiraportti 1/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH FAKSI

2 Tammi-maaliskuu Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ JOHDANTO HENGITETTÄVÄT HIUKKASET (PM 1 ) JA KARKEAT HIUKKASET (PM ) PIENHIUKKASET (PM 2,5 ) TYPEN OKSIDIT (NO X ) OTSONI (O 3 ) ILMANLAATUINDEKSI SÄÄOLOSUHTEET KIRJALLISUUTTA LIITETAULUKOT...

3 Tammi-maaliskuu TIIVISTELMÄ Tampereen ilmanlaatua seurattiin neljännesvuosijaksolla Pirkankadun varrella, Linjaautoasemalla, Kalevassa ja Epilässä. Mitattavia komponentteja ovat pienhiukkaset (PM 2.5 ), hengitettävät hiukkaset (PM 1 ), karkeat hiukkaset (PM ), typen oksidit (NO x ), otsoni (O 3 ) ja sääolosuhteet (lämpötila, suhteellinen kosteus, tuulen suunta ja nopeus). Hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle annettu vuorokausiraja-arvon numeroarvo (5 µg/m 3 vuorokausikeskiarvona) ylittyi mittausjakson aikana Pirkankadun varrella 9 kertaa ja Epilässä 11 kertaa. Hengitettävien hiukkasten raja-arvon numeroarvon ylitykset vuoden 215 ajalta on esitetty liitetaulukoissa. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden maaliskuun kuukausikeskiarvo oli Pirkankadulla suurin 11 vuoteen vuosien aikasarjaa tarkasteltaessa. Hengitettävien hiukkasten (PM 1 ) toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo vaihteli eri kuukausina Pirkankadun mittausasemalla välillä 13-1 µg/m 3 ja Epilässä välillä µg/m 3. Karkeiden hiukkasten (PM ) pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli mittausjakson aikana Epilässä 1-33 µg/m 3, suurin vuorokausikeskiarvo µg/m 3 ja suurin tuntikeskiarvo 8-75 µg/m 3. Pienhiukkasten (PM 2.5 ) pitoisuuden kuukausikeskiarvot olivat jakson aikana Linjaautoasemalla 6-9 µg/m 3, Kalevassa 6-8 µg/m 3 ja Epilässä 7-14 µg/m 3. Eri kuukausien suurimmat vuorokausikeskiarvot olivat Linja-autoasemalla µg/m 3, Kalevassa 9-15 µg/m 3 ja Epilässä µg/m 3. Pienhiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvo ylitti WHO:n antaman ohjearvon Epilässä maaliskuun aikana 4 kertaa. Typpidioksidipitoisuuden toiseksi suurimmat vuorokausikeskiarvot eri mittausasemilla olivat neljännesvuosijakson aikana 3-83 % ohjearvosta (7 g/m 3 ). Tuntiarvot olivat % ohjearvosta (15 g/m 3 ). Ohjearvot eivät siis ylittyneet. Korkeimmat asemakohtaiset typpidioksidipitoisuuden tuntikeskiarvot olivat mittausjaksolla g/m 3, joten raja-arvo 2 g/m 3 ei ylittynyt. Otsonipitoisuuden suurimmat kuukausikohtaiset kahdeksan tunnin liukuvat keskiarvot olivat mittausjakson aikana Kalevassa g/m 3 ja tuntikeskiarvot 78-1 µg/m 3. Tiedotusvelvoitteen aiheuttavat kynnysarvot eivät ylittyneet. Sadetiedot ovat Ilmatieteen laitoksen ilmastotilastoista. Nokian Tottijärvellä satoi tammikuussa 67 mm (137% keskiarvosta), helmikuussa 26 mm (72% keskiarvosta) ja maaliskuussa 37 mm ( 13% keskiarvosta). Reaaliaikaista tietoa eri kaupunkien ilmanlaadusta löytyy ilmanlaatuportaalista osoitteesta:

4 Tammi-maaliskuu JOHDANTO Tampereen ilmanlaadun tarkkailu on järjestetty Tampereen alueen ilmanlaadun yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti. Toteutuksesta vastaa ympäristö- ja rakennusjaoston alaisuudessa ympäristönsuojeluyksikkö. Mittaustuloksista laaditaan sähköinen raportti neljännesvuosittain ja yhteenvetoraportti kerran vuodessa. Neljännesvuosiraportin on laatinut ympäristötarkastaja Ari Elsilä. Mittausverkon ylläpidosta on huolehtinut ympäristötarkastaja Hanne Liukkonen. Ilmanlaatua mitattiin neljännesvuosijaksolla Amurissa Pirkankadun varrella, Linja-autoasemalla, Kalevassa ja Epilässä (Kuva 1.). Ilmanlaadun mittausmenetelmät on esitetty taulukossa 1. Analysaattoreita on käytössä kahdeksan kappaletta, joiden lisäksi säätietoja saadaan kahdesta säämastosta. Ilmatieteen laitos lopetti säämittaukset Näsinneulassa , joten Näsinneulan säädataa ei ole enää saatavissa. Ympäristönsuojeluyksikkö aloitti säätietojen keräämisen Pirkankadun mittausasemalla Kuva 1.1. Ilmanlaadun mittausasemat.

5 Tammi-maaliskuu Taulukko 1.1. Ilmanlaadun mittausmenetelmät. Mittauspaikka komponentti laite / menetelmä / mittauskorkeus Kaleva typen oksidit NO x Thermo 42i / kemiluminesenssi otsoni O 3 API 4E / UV-absorptio pienhiukkaset PM 2,5 TEOM 14a / värähtelevä mikrovaaka Pirkankatu typen oksidit NO x Thermo 42i / kemiluminesenssi hengitettävät hiukkaset PM 1 TEOM 14a / värähtelevä mikrovaaka säätiedot tuulen suunta ja nopeus lämpötila kosteus (paine ja sademäärä WXT52 ( alkaen) 5 metriä maanpinnasta 5 metriä maanpinnasta 5 metriä maanpinnasta 5 metriä maanpinnasta) Epilä hengitettävät hiukkaset PM 1 Grimm 18 / laserdiffraktio pienhiukkaset PM 2,5 karkeat hiukkaset PM (kaikki em. kolme komponenttia samalla laitteella) Linja-autoasema typen oksidit NO x Thermo 42i / kemiluminesenssi 1 pienhiukkaset PM 2.5 TEOM14a / värähtelevä mikrovaaka Keskustori, Kauppa-Hämeen kiinteistö säätiedot tuulitiedot lämpötila kosteus 3 metriä maanpinnasta 3 metriä maanpinnasta 3 metriä maanpinnasta Kauppa-Hämeen kiinteistön pohjataso on noin 89 metriä meren pinnan yläpuolella ja sondit 119 m mpy. Pirkankadulla pohjataso noin 118 m mpy ja sondi 122 m mpy. Mittaustulosten arvioinnissa sovelletaan valtioneuvoston päätöstä ilmanlaadun ohjearvoista (48/1996) ja valtioneuvoston asetusta ilmanlaadusta (38/211).

6 Tammi-maaliskuu HENGITETTÄVÄT HIUKKASET (PM 1 ) JA KARKEAT HIUKKASET (PM ) Hengitettävät hiukkaset (PM 1 ) ovat aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle,1 mm:n kokoisia hiukkasia. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden valtioneuvoston päätöksellä 48/1996 annettu vuorokausiohjearvo on 7 g/m 3 (kunkin kuukauden toiseksi suurimmalle vrk-keskiarvolle). Hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle annettu vuosiraja-arvo on 4 µg/m 3 ja pitoisuuden vuorokausiraja-arvon numeroarvo on 5 µg/m 3 (joka saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana kullakin mittausasemalla). WHO:n antama ohjearvo hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuosikeskiarvolle on 2 µg/m 3 ja vuorokausikeskiarvolle 5 µg/m 3. (WHO 26, p. 9) Hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle annettu vuorokausiraja-arvon numeroarvo (5 µg/m 3 vuorokausikeskiarvona) ylittyi mittausjakson aikana Pirkankadun varrella 9 kertaa, Epilässä 11 kertaa. Hengitettävien hiukkasten raja-arvon numeroarvon ylitykset vuoden 215 ajalta on esitetty liitetaulukoissa. Hengitettävien hiukkasten (PM 1 ) toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo vaihteli eri kuukausina Pirkankadun mittausasemalla välillä 13-1 µg/m 3 ja Epilässä välillä µg/m 3. Kuva 2.1. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden kuukausikauskiarvoja (maalis-huhtikuun osalta) vuosina Pirkankadun mittausasemalla. PM 1 -pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli maaliskuussa 215 toiseksi korkein, mitä Pirkankadulla on todettu vuonna 25 aloitettujen mittausten aikana. Yleensä pitoisuuden korkein kuukausikeskiarvo on todettu huhtikuussa.

7 Tammi-maaliskuu PM1[µg/m3] Periodic Station Report Pirkankatu : : Interval 24 Hour PM1[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/2 11/2 18/2 25/2 4/3 11/3 18/3 25/3 Kuva 2.2.a Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvot Pirkankadulla. PM1[µg/m3] Periodic Station Report Epila : : Interval 24 Hour PM1[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/2 11/2 18/2 25/2 4/3 11/3 18/3 25/3 Kuva 2.2.b Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvot Epilässä.

8 Tammi-maaliskuu PM1[µg/m3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PM1[µg/m3] PM1[µg/m3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PM1[µg/m3] PM1[µg/m3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PM1[µg/m3] Kuva 2.3. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot Pirkankadulla.

9 Tammi-maaliskuu PM1[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PM1[µg/m3] PM1[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PM1[µg/m3] PM1[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PM1[µg/m3] Kuva 2.4. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot Epilässä.

10 Tammi-maaliskuu Karkeilla hiukkasilla tarkoitetaan hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten erotusta, eli halkaisijaltaan kokoluokkaa,1,25 mm olevia hiukkasia. Tälle kokoluokalle ei ole annettu ohje- eikä raja-arvoa. Karkeiden hiukkasten osuutta mitataan Epilässä. Karkeiden hiukkasten (PM ) pitoisuuden kuukausikeskiarvo oli mittausjakson aikana Epilässä 1-33 µg/m 3, suurin vuorokausikeskiarvo µg/m 3 ja suurin tuntikeskiarvo 8-75 µg/m 3. PMcoarse[µg/m3] Periodic Station Report Epila : : Interval 24 Hour PMcoarse[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/2 11/2 18/2 25/2 4/3 11/3 18/3 25/3 Kuva 2.5. Karkeiden hiukkasten (PM ) pitoisuuden vuorokausikeskiarvot Epilässä.

11 Tammi-maaliskuu PMcoarse[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PMcoarse[µg/m3] PMcoarse[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PMcoarse[µg/m3] PMcoarse[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PMcoarse[µg/m3] Kuva 2.6. Karkeiden hiukkasten (PM ) pitoisuuden tuntikeskiarvot Epilässä.

12 Tammi-maaliskuu PIENHIUKKASET (PM 2,5 ) Pienhiukkaset ovat aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle,25 mm:n kokoisia hiukkasia. Pienhiukkasten pitoisuuden vuosikeskiarvolle annettu raja-arvo on 25 µg/m 3. WHO:n antama ohjearvo pienhiukkasten pitoisuuden vuosikeskiarvolle on 1 µg/m 3 ja pitoisuuden vuorokausikeskiarvolle 25 µg/m 3. Pienhiukkasten (PM 2.5 ) pitoisuuden kuukausikeskiarvot olivat jakson aikana Linja-autoasemalla 6-9 µg/m 3, Kalevassa 6-8 µg/m 3 ja Epilässä 7-14 µg/m 3. Eri kuukausien suurimmat vuorokausikeskiarvot olivat Linja-autoasemalla µg/m 3, Kalevassa 9-15 µg/m 3 ja Epilässä µg/m 3. Pienhiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvo ylitti WHO:n antaman ohjearvon Epilässä maaliskuun aikana 4 kertaa.

13 Tammi-maaliskuu PM2.5[µg/m3] Periodic Station Report Epila : : Interval 24 Hour PM2.5[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/2 11/2 18/2 25/2 4/3 11/3 18/3 25/3 PM2,5[µg/m3] Periodic Station Report Linja-autoasema : : Interval 24 Hour PM2,5[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/2 11/2 18/2 25/2 4/3 11/3 18/3 25/3 PM2,5[µg/m3] Periodic Station Report Kaleva : : Interval 24 Hour PM2,5[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/2 11/2 18/2 25/2 4/3 11/3 18/3 25/3 Kuva Pienhiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvot Epilässä, Linja-autoasemalla ja Kalevassa.

14 Tammi-maaliskuu PM2.5[µg/m3] Periodic Station Report Epila : : Interval 1 Hour PM2.5[µg/m3] /1 13/1 2/1 27/1 PM2.5[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PM2.5[µg/m3] PM2.5[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PM2.5[µg/m3] Kuva 3.2. Pienhiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot Epilässä.

15 Tammi-maaliskuu PM2,5[µg/m3] Periodic Station Report Kaleva : : Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 PM2,5[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] PM2,5[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] Kuva 3.4. Pienhiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot Kalevassa. Laite oli huollossa

16 Tammi-maaliskuu TYPEN OKSIDIT (NO X ) Typenoksideilla (NOx) tarkoitetaan typpimonoksidia (NO) ja typpidioksidia (NO 2 ). Suurin osa ulkoilman typenoksidien pitoisuuksista aiheutuu liikenteen päästöistä. Eniten terveyshaittoja aiheuttava typen oksideista on typpidioksidi (NO 2 ), joka tunkeutuu syvälle hengitysteihin. Se lisää hengityselinoireita erityisesti lapsilla ja astmaatikoilla. Typpidioksidi voi lisätä hengitysteiden herkkyyttä muille ärsykkeille, kuten kylmälle ilmalle ja siitepölyille. Valtioneuvoston asetuksessa (711/21) typpidioksidin tuntipitoisuudelle annettu raja-arvo 2 µg/m 3 saa ylittyä 18 kertaa kalenterivuodessa. Typpidioksidin pitoisuuden vuosikeskiarvolle annettu vuosiraja-arvo on 4 µg/m 3. Typpidioksidin kuukausikohtaisen pitoisuuden toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo ja 99 % tuntiarvo ovat tunnuslukuja, joita verrataan kansallisin ohjearvoihin (valtioneuvoston päätös 48/1996). Kuukausikeskiarvolle ei ole annettu ohjearvoa. WHO:n antama ohjearvo typpidioksidin pitoisuuden vuosikeskiarvolle on 4 µg/m 3 ja pitoisuuden yhden tunnin keskiarvolle 2 µg/m 3. Typpidioksidipitoisuuden toiseksi suurimmat vuorokausikeskiarvot eri mittausasemilla olivat neljännesvuosijakson aikana 3-83 % ohjearvosta (7 g/m 3 ). Tuntiarvot olivat % ohjearvosta (15). Ohjearvot eivät siis ylittyneet. Korkeimmat asemakohtaiset typpidioksidipitoisuuden tuntikeskiarvot olivat mittausjaksolla g/m 3, joten raja-arvo 2 g/m 3 ei ylittynyt.

17 Tammi-maaliskuu NO2[µg/m3] Periodic Station Report Kaleva : : Interval 24 Hour NO2[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/2 11/2 18/2 25/2 4/3 11/3 18/3 25/3 NO2[µg/m3] Periodic Station Report Linja-autoasema : : Interval 24 Hour NO2[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/2 11/2 18/2 25/2 4/3 11/3 18/3 25/3 NO2[µg/m3] Periodic Station Report Pirkankatu : : Interval 24 Hour NO2[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/2 11/2 18/2 25/2 4/3 11/3 18/3 25/3 Kuva 4.1. Typpidioksidin pitoisuuden vuorokausikeskiarvot eri mittausasemilla.

18 Tammi-maaliskuu Monthly Station Report Pirkankatu Interval 1 Hour Value NO2 - µg/m3 NO - µg/m3 Monthly Station Report Pirkankatu Interval 1 Hour Value NO2 - µg/m3 NO - µg/m3 Monthly Station Report Pirkankatu Interval 1 Hour 26 Value NO2 - µg/m3 NO - µg/m3 Kuva 4.2. Typen oksidien pitoisuuden tuntikeskiarvot Pirkankadun mittausasemalla.

19 Tammi-maaliskuu Monthly Station Report Linja-autoasema Interval 1 Hour 26 Value NO2 - µg/m3 NO - µg/m3 Monthly Station Report Linja-autoasema Interval 1 Hour 4 Value NO2 - µg/m3 NO - µg/m3 Monthly Station Report Linja-autoasema Interval 1 Hour 5 Value NO2 - µg/m3 NO - µg/m3 Kuva 4.3. Typen oksidien pitoisuuden tuntikeskiarvot Linja-autoasemalla.

20 Tammi-maaliskuu Monthly Station Report Kaleva Interval 1 Hour Value NO2 - µg/m3 NO - µg/m3 Monthly Station Report Kaleva Interval 1 Hour Value NO2 - µg/m3 NO - µg/m3 Monthly Station Report Kaleva Interval 1 Hour Value NO2 - µg/m3 NO - µg/m3 Kuva 4.4. Typen oksidien pitoisuuden tuntikeskiarvot Kalevan mittausasemalla.

21 Tammi-maaliskuu OTSONI (O 3 ) Valtioneuvoston asetuksen (38/211) mukaan terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi ja kasvillisuuden suojelemiseksi otsonin tavoitearvot ovat: Lisäksi väestölle on tiedotettava kohonneista pitoisuuksista, mikäli otsonipitoisuus ylittää tuntikeskiarvona tiedotuskynnysarvon 18 g/m 3 ja väestöä on varoitettava, mikäli otsonipitoisuuden tuntikeskiarvo ylittää varoituskynnysarvon 24 g/m 3. WHO:n antama ohjearvo otsonin päivittäisen pitoisuuden 8 h maksimikeskiarvolle on 1 µg/m 3. Otsonipitoisuuden suurimmat kuukausikohtaiset kahdeksan tunnin liukuvat keskiarvot olivat mittausjakson aikana Kalevassa g/m 3 ja tuntikeskiarvot 78-1 µg/m 3. Tiedotusvelvoitteen aiheuttavat kynnysarvot eivät ylittyneet. O3[µg/m3] Periodic Station Report Kaleva : : Interval 24 Hour O3[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/2 11/2 18/2 25/2 4/3 11/3 18/3 25/3 Kuva 5.1. Otsonipitoisuuden vuorokausikeskiarvot Kalevan mittausasemalla.

22 Tammi-maaliskuu O3[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour O3[µg/m3] O3[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour O3[µg/m3] O3[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour O3[µg/m3] Kuva 5.2. Otsonipitoisuuden tuntikeskiarvot Kalevan mittausasemalla.

23 Tammi-maaliskuu ILMANLAATUINDEKSI Kansallisen käytännön mukaisesti ilmanlaatutietojen mittaustulosten perusteella lasketaan tunneittain indeksi, jolla voidaan kuvata ilmanlaatua. Indeksiä laskettaessa mitattuja ilman epäpuhtauspitoisuuksia verrataan vuonna 211 voimaan tulleen ilmanlaatuasetuksen mukaisiin pitoisuustasoihin. Mittausasemasta riippuen rikkidioksidin, typpidioksidin, hiilimonoksidin, otsonin, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten mittaustuloksia verrataan joka tunti pienin tarkennuksin asetuksen mukaisiin pitoisuustasoihin ja korkein tulos valitaan ilmanlaatuindeksiksi. Indeksin luokat ja sanallinen selostus on annettu pääosin terveysperustein, mutta siinä on myös otettu huomioon materiaali- ja luontovaikutuksia. Tässä raportissa esitettyjä Tampereen indeksiarvoja laskettaessa on otettu huomioon typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuus Pirkankadun mittausasemalta. Lisätietoa ilmanlaatuindeksistä löytyy internetistä osoitteesta: Ilmanlaatuportaalista löytyvät laskennalliset indeksiarvot myös muille asemille, mutta Pirkankadun asema on keskeisin, koska se sijaitsee asutuksen lähellä liikenneympäristössä ja sillä seurataan sekä typpidioksidin että hengitettävien hiukkasten pitoisuutta. Indeksi Luo Taulukko 6.1. Indeksin määrittely Indeksi Luonnehdinta Terveysvaikutukset Muut vaikutukset 5 hyvä ei todettuja lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä tyydyttävä hyvin epätodennäköisiä lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä 76 1 välttävä epätodennäköisiä selviä kasvillisuusvaikutuksia, materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä huono mahdollisia herkillä selviä kasvillisuus- ja yksilöillä materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä 151 erittäin huono mahdollisia herkillä selviä kasvillisuus- ja yksilöillä materiaali vaikutuksia pitkällä aikavälillä Ilmanlaatu oli mittausjakson aikana Pirkankadun varrella 42 päivänä hyvä, 27 päivänä tyydyttävä, 5 päivänä välttävä, 6 päivänä huono ja 7 päivänä erittäin huono (Taulukko 6.2.) kunkin vuorokauden suurin tunti-indeksiarvo huomioiden.

24 Tammi-maaliskuu Taulukko 6.2. Ilmanlaatu Pirkankadun mittausasemalla indeksiluokittain mittausjakson aikana (vuorokausien maksimitunti-indeksit). Tammikuu helmikuu maaliskuu yhteensä hyvä tyydyttävä välttävä huono erittäin huono 7 7 yhteensä INDEXMAX[] Periodic Station Report Pirkankatu : : Interval 1 Hour INDEXMAX[] /1 14/1 21/1 28/1 4/2 11/2 18/2 25/2 4/3 11/3 18/3 25/3 Kuva 6.1. Ilmanlaatu mittausjaksolla tunneittain Pirkankadun mittausasemalla ilmanlaatuindeksillä arvioituna. Asteikko: 5=hyvä, 51 75=tyydyttävä, 76 1=välttävä, 11 15=huono, 151 =erittäin huono.

25 Tammi-maaliskuu SÄÄOLOSUHTEET Sääolosuhteita seurataan Näsinneulassa ja Keskustorin lounaiskulmassa, Kauppa-Hämeen kiinteistön katolla. Näsinneulan säätiedot saadaan Ilmatieteen laitokselta. Mittausjakson sääolosuhteet on esitetty kuvissa. Sadetiedot ovat Ilmatieteen laitoksen ilmastotilastoista. Nokian Tottijärvellä satoi tammikuussa 67 mm (137% keskiarvosta), helmikuussa 26 mm (72% keskiarvosta) ja maaliskuussa 37 mm ( 13% keskiarvosta).

26 Tammi-maaliskuu Kuva 7.1. Tuuliruusut Keskustorin sääasemalta.

27 Tammi-maaliskuu Tnop[m/s] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Hour 8 Tnop[m/s] Tnop[m/s] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Hour Tnop[m/s] Tnop[m/s] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Hour 8 Tnop[m/s] Kuva 7.2. Tuulen nopeuden 1 h keskiarvot Keskustorin sääasemalla.

28 Tammi-maaliskuu Temp[ C] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Hour Temp[ C] Temp[ C] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Hour Temp[ C] Temp[ C] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Hour Temp[ C] Kuva 7.3. Lämpötilan 1 h keskiarvot Keskustorin sääasemalla.

29 Tammi-maaliskuu Kuva Sademäärät (vesi) Tampereella tammi-maaliskuussa 215 Suomen sääpalvelun Finlaysonin alueella tekemien mittausten mukaan.

30 Tammi-maaliskuu Kuva Sademäärät (lumi) Tampereella marraskuu 214 maaliskuu 215 Suomen sääpalvelun Finlaysonin alueella tekemien mittausten mukaan.

31 Tammi-maaliskuu Skosteus[%] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Hour Skosteus[%] Skosteus[%] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Hour Skosteus[%] Skosteus[%] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Hour Skosteus[%] Kuva 7.4. Suhteellisen kosteuden 1 h keskiarvot Keskustorin sääasemalla.

32 Tammi-maaliskuu Kuva 7.5 Tuuliruusut Pirkankadun sääasemalta. Mittaukset aloitettiin tammikuun lopulla.

33 Tammi-maaliskuu WDS[m/s] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour 3 WDS[m/s] WDS[m/s] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour WDS[m/s] Kuva 7.6 Tuulen nopeuden 1h keskiarvot Pirkankadun sääasemalla.

34 Tammi-maaliskuu WXT Temp[ C] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour WXT Temp[ C] WXT Temp[ C] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour WXT Temp[ C] Kuva 7.7. Lämpötilan 1 h keskiarvot Pirkankadun sääasemalla.

35 Tammi-maaliskuu WXT RH[%] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour WXT RH[%] WXT RH[%] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour WXT RH[%] Kuva 7.8. Suhteellisen kosteuden 1 h keskiarvot Pirkankadun sääasemalla.

36 Tammi-maaliskuu KIRJALLISUUTTA Kartastenpää R. ym. 24. Ilmanlaadun mittausohje, versio 1.. Ilmatieteen laitos ilmanlaadun tutkimus. Helsinki, 68 s. + liitteet. SFS Ilmansuojelu. Ilman laatu. Typen oksidien määritys kemiluminesenssimenetelmällä. 8 s. Tamminen, T. ja Tamminen, A Tampereen ilmanlaatuselvitys. Tampereen kaupunki, ympäristönsuojelun julkaisuja 5/ s. (A3). Tampereen ilmanlaatu 213. Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset. Tampereen kaupunki, ympäristönsuojelun julkaisuja 1/214, 6 s. WHO 26. Air Quality Guidelines: Global Update 25. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide. World Health Organization. INTERNET-LINKKEJÄ: (Tampereen kaupungin ymp.suojelu) (Valtakunnallinen siitepölytiedote) (Mittaustuloksia valtakunnallisesti) (WHO:n ohjearvot) raportti%2214_2%23%2215%2kansissa%2(2).pdf (Tunnelihanke-mittausten vuosiraportti 214) (Rantaväylän tunnelihankkeen ilmanlaatumittaukset 213-) (Rantaväylän tunnelihankkeen ilmanlaatumittaukset 213-)

37 Tammi-maaliskuu Tunnusluvut Liitetaulukko 1. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet Pirkankadun mittausasemalla (Teom). Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta Pirkankatu 1.15 PM1 µg/m % 19 Pirkankatu 2.15 PM1 µg/m % 46 Pirkankatu 3.15 PM1 µg/m % % Liitetaulukko 2. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet Epilän mittausasemalla (Grimm) Laite huollossa elo-syyskuun Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta Epila 1.15 PM1 µg/m % 19 Epila 2.15 PM1 µg/m % 29 Epila 3.15 PM1 µg/m % 194 keskiarvo % Liitetaulukko 3. Karkeiden hiukkasten (PM1-2.5) pitoisuudet Epilässä (Grimm) Laite huollossa elo-syyskuun Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Epila 1.15 PMcoarse µg/m % Epila 2.15 PMcoarse µg/m % Epila 3.15 PMcoarse µg/m % keskiarvo % Liitetaulukko 4. Pienhiukkasten pitoisuudet Kalevan mittausasemalla (Teom) Laite oli huollossa maaliskuussa Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % WHO Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. ohjearvosta Kaleva 1.15 PM2,5 µg/m % 38 Kaleva 2.15 PM2,5 µg/m % 6 Kaleva 3.15 PM2,5 µg/m % 56 keskiarvo % Liitetaulukko 5. Pienhiukkasten pitoisuudet Linja-autoasemalla (Teom) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % WHO Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. ohjearvosta Linja-autoasema 1.15 PM2,5 µg/m % 44 Linja-autoasema 2.15 PM2,5 µg/m % 62 Linja-autoasema 3.15 PM2,5 µg/m % 1 keskiarvo % Liitetaulukko 6. Pienhiukkasten pitoisuudet Epilässä (Grimm) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % WHO Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. ohjearvosta Epila 1.15 PM2.5 µg/m % 49 Epila 2.15 PM2.5 µg/m % 8 Epila 3.15 PM2.5 µg/m % 126 keskiarvo %

38 Tammi-maaliskuu Liitetaulukko 7. PM1 pitoisuudet Epilässä (Grimm) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Epila 1.15 PM1 µg/m % Epila 2.15 PM1 µg/m % Epila 3.15 PM1 µg/m % % Liitetaulukko 8. Typpimonoksidin pitoisuudet Kalevan mittausasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kaleva 1.15 NO µg/m % Kaleva 2.15 NO µg/m % Kaleva 3.15 NO µg/m % keskiarvo % Liitetaulukko 9. Typpidioksidin pitoisuudet Kalevan mittausasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk % 99% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta arvosta Kaleva 1.15 NO2 µg/m % 3 31 Kaleva 2.15 NO2 µg/m % Kaleva 3.15 NO2 µg/m % % Liitetaulukko 1. Typpimonoksidin pitoisuudet Linja-autoasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Linja-autoasema 1.15 NO µg/m % Linja-autoasema 2.15 NO µg/m % Linja-autoasema 3.15 NO µg/m % keskiarvo % Liitetaulukko 11. Typpidioksidin pitoisuudet Linja-autoasemalla. Syyskuun alusta lähtien laitteena Thermo 42i Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk % 99% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta arvosta Linja-autoasema 1.15 NO2 µg/m % Linja-autoasema 2.15 NO2 µg/m % Linja-autoasema 3.15 NO2 µg/m % keskiarvo % Liitetaulukko 12. Typpimonoksidin pitoisuudet Pirkankadun mittausasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Pirkankatu 1.15 NO µg/m % Pirkankatu 2.15 NO µg/m % Pirkankatu 3.15 NO µg/m % keskiarvo %

39 Tammi-maaliskuu Liitetaulukko 13. Typpidioksidin pitoisuudet Pirkankadun mittausasemalla. Syyskuun alusta lähtien laitteena Thermo 42i Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk % 99% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta arvosta Pirkankatu 1.15 NO2 µg/m % Pirkankatu 2.15 NO2 µg/m % Pirkankatu 3.15 NO2 µg/m % keskiarvo % Liitetaulukko 14. Otsonin pitoisuudet Kalevan mittausasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kaleva 1.15 O3 µg/m % Kaleva 2.15 O3 µg/m % Kaleva 3.15 O3 µg/m % keskiarvo % AOT µg/m >8 µg/m3 Liitetaulukko 15. Tuulen suunta Kauppahämeen sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kauppahame 1.15 Tsuu DEG 92.4 % Kauppahame 2.15 Tsuu DEG 92.4 % Kauppahame 3.15 Tsuu DEG 85.7 % 9.2 % Liitetaulukko 16. Tuulen nopeus Kauppahämeen sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kauppahame 1.15 Tnop m/s % Kauppahame 2.15 Tnop m/s % Kauppahame 3.15 Tnop m/s % keskiarvo % Liitetaulukko 17. Lämpötila Kauppahämeen sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kauppahame 1.15 Temp C % Kauppahame 2.15 Temp C % Kauppahame 3.15 Temp C % keskiarvo % Liitetaulukko 18. Suhteellinen kosteus Kauppahämeen sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kauppahame 1.15 Skosteus % % Kauppahame 2.15 Skosteus % % Kauppahame 3.15 Skosteus % % keskiarvo %

40 Tammi-maaliskuu Liitetaulukko 19. Tuulen suunta Pirkankadun säasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Pirkankatu 1.15 WDD deg 34.3 % Pirkankatu 2.15 WDD deg 1. % Pirkankatu 3.15 WDD deg 99.9 % #VIITTAUS! Liitetaulukko 2. Tuulen nopeus Pirknakadun sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Pirkankatu 1.15 WDS m/s % Pirkankatu 2.15 WDS m/s % Pirkankatu 3.15 WDS m/s % keskiarvo.83 Liitetaulukko 21. Lämpötila Pirkankadun sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Pirkankatu 1.15 Temp C % Pirkankatu 2.15 Temp C % Pirkankatu 3.15 Temp C % - keskiarvo.67 Liitetaulukko 22. Suhteellinen kosteus Pirkankadun sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Pirkankatu 1.15 WXT RH % % Pirkankatu 2.15 WXT RH % % Pirkankatu 3.15 WXT RH % % keskiarvo 77.6 Liitetaulukko 23. Sademäärä Nokian Tottijärvellä Date Units % keski- Table arvosta Tottijärvi sademäärä mm % Tottijärvi sademäärä mm % Tottijärvi sademäärä mm % Yhteensä % Liitetaulukko 24. Ilmanlaatu Pirkankadun mittausasemalla. Indeksi hyvä tyyd. vältt. huono er.huo Päiviä n.a Indeksi Indeksi Indeksi Yhteensä

41 Tammi-maaliskuu Liitetaulukko 25. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon numeroarvon (5 µg/m3) ylitykset Date Pirkankatu PM1 µg/m : : : : : : : : : 57 Ylitysten lkm yhteensä 9 kpl Date Epila PM1 µg/m : : : : : : : : : : : 65 Ylitysten lkm yhteensä 11 kpl

42 Tammi-maaliskuu Liitetaulukko 26. WHO:n pienhiukkasille antaman vuorokausiohjearvon (25 µg/m3) ylitykset Kaleva Base: 24Hour PM2,5 Date µg/m3 Ylitysten lkm yhteensä kpl Criteria: Base: PM2,5>25 Linjaautoasema PM2,5 Date µg/m3 Ylitysten lkm yhteensä kpl Criteria: PM2.5>25 Epila Base: 24Hour PM2.5 Date µg/m : : : : 26.9 Ylitysten lkm yhteensä 4 kpl Liitetaulukko 27. Typpidioksidin tuntiraja-arvon numeroarvon ylitykset Ylitysten lkm yht. kpl tulosta ei saatavilla =..

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka - joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2013

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka - joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2013 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka - joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/213 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi - maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2014

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi - maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2014 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi - maaliskuu Neljännesvuosiraportti 1/214 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2012

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2012 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/212 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Lokakuu joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2011

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Lokakuu joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2011 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Lokakuu joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/211 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Heinä-syyskuu Neljännesvuosiraportti 3/15 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 331 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2014

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2014 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Heinä-syyskuu Neljännesvuosiraportti 3/214 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Huhti-kesäkuu Neljännesvuosiraportti 2/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2017

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2017 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maaliskuu Neljännesvuosiraportti 1/217 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3 5656 6374 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka-joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2014

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2014 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka-joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/214 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2016

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2016 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka-joulukuu Neljännesvuosiraportti /1 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO B PL 7, 3311 TAMPERE PUH. 3 55 7 FAKSI 3 55 37 Loka-joulukuu

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/29 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu 2 ESIPUHE Tampereen ilmanlaadun tarkkailu vuonna 29 on järjestetty

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2017

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2017 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Huhti-kesäkuu Neljännesvuosiraportti 2/17 TAMPEREEN KAUPUNKI KESTÄVÄ KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 331 TAMPERE PUH. 3 5656 FAKSI 3 5656 6374

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2018

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2018 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maaliskuu Neljännesvuosiraportti 1/218 TAMPEREEN KAUPUNKI KESTÄVÄ KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2018

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2018 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Huhti-kesäkuu Neljännesvuosiraportti 2/218 TAMPEREEN KAUPUNKI KESTÄVÄ KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3 5656

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 3/2018. Ympäristönsuojeluyksikkö

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 3/2018. Ympäristönsuojeluyksikkö 24.10. ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 3/ Ympäristönsuojeluyksikkö Heinä-syyskuu 2 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO... 4 2. HENGITETTÄVÄT HIUKKASET (PM 10 ) JA KARKEAT HIUKKASET

Lisätiedot

päivitys päivitys päivitys ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/2018 Ympäristönsuojeluyksikkö

päivitys päivitys päivitys ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/2018 Ympäristönsuojeluyksikkö 23.1.2019 24.1.2019 päivitys 28.1.2019 päivitys 14.2.2019 päivitys ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/ Ympäristönsuojeluyksikkö Loka-joulukuu 2 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä kaikilla muilla asemilla, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus elokuussa oli ssa ja Turun Orikedolla hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2012 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2012 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2012 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 2/2013 TAMPEREEN ILMANLAATU 2012 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tuntiindeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli syyskuussa hyvä Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa. Paraisilla

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2014 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2014 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2014 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 2/2015 TAMPEREEN ILMANLAATU 2014 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2006. Tampereen kaupunki Viranomaispalvelut/ympäristöpalvelut

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2006. Tampereen kaupunki Viranomaispalvelut/ympäristöpalvelut TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/26 Tampereen kaupunki Viranomaispalvelut/ympäristöpalvelut 2 ESIPUHE Tampereen ilmanlaadun tarkkailu vuonna 26 on järjestetty Tampereen alueen

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa tyydyttävä muilla asemilla, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa hyvä Raisiossa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja

Lisätiedot

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa tyydyttävä tai välttävä ja muilla asemilla tyydyttävä lukuun ottamatta

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2013 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2013 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2013 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 1/2014 TAMPEREEN ILMANLAATU 2013 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli syyskuussa Turun Kauppatorilla, Raisiossa sekä Paraisilla tyydyttävä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ huhtikuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli huhtikuussa tyydyttävä kaikilla asemilla. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2015 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2015 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2015 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 1/2016 TAMPEREEN ILMANLAATU 2015 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

tammikuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

tammikuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus tammikuussa oli kaikilla asemilla hyvä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan ksi ssa ja välttäväksi

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli ssa ja Paraisilla hyvä, ssa hyvä tai tyydyttävä ja muilla mittausasemilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä ssa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi ssa ja

Lisätiedot

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli heinäkuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2016 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2016 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2016 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 1/2017 TAMPEREEN ILMANLAATU 2016 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ toukokuussa 2018 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli toukokuussa tyydyttävä kaikilla asemilla. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus tammikuussa oli ssa, ssa, Turun Orikedolla ja Paraisilla hyvä. ssa tavallisin laatuluokitus

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä kaikilla asemilla. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus syyskuussa oli kaikilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan erittäin

Lisätiedot

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Maaliskuussa hengitysilmaa heikensi katupöly. Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa välttävä, Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ huhtikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli huhtikuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Kaarinassa

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

heinäkuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

heinäkuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ heinäkuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus heinäkuussa oli ssa hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ toukokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli toukokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus joulukuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

lokakuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

lokakuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ lokakuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus lokakuussa oli Turun Kauppatorilla tyydyttävä ja kaikilla muilla mittausasemilla hyvä. Orikedon

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2017 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2017 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2017 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 2/2018 TAMPEREEN ILMANLAATU 2017 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2011 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2011 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 211 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/212 TAMPEREEN ILMANLAATU 211 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI

YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI Valkeakosken kaupunki Ympäristönsuojelu PL 2 (Sääksmäentie 2) 3761 VALKEAKOSKI YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI HEINÄ-SYYSKUU 215 2 Yhteenveto ilmanlaadusta neljännesvuosijaksolla heinä-syyskuu: Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 29.5.2015 Heini Tanskanen 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2014 ympäristönsuojelulain mukaisten

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Jyväskylän ilmantarkkailun vuosiraportti 2016 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 JYVÄSKYLÄN ILMANLAADUN

Lisätiedot

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004 KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 04 Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala Ympäristö ja maankäyttö 04 ILMANLAADUN SEURANTA KAJAANISSA Kajaanin ilmanlaadun seurannan toteuttavat Kajaanin

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2013 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristöpalvelut Katja Sippola 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2013 ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten

Lisätiedot

Lyhenteiden selitykset:

Lyhenteiden selitykset: Tampereella Lyhenteiden selitykset: CO NO x O 3 SO 2 TSP PM 10 PM 2.5 Temp Ws Wd RH μg/m 3 mg/m 3 hiilimonoksidi eli häkä typen oksidit (laskettu NO 2 :na eli typpidioksidina) otsoni rikkidioksidi leijuma

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 1. Yleistä Etelä-Karjalan yhdyskuntailmanlaaduntarkkailun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin mittauspisteistä. Vuonna 2013 mittausverkossa oli

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2009 ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO Turun kaupunki ympäristönsuojelutoimisto 2006 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset.

TAMPEREEN ILMANLAATU Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset. TAMPEREEN ILMANLAATU 2009 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 1/2010 TAMPEREEN ILMANLAATU 2009 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Mitattavia komponentteja... 3 3. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot... 4 4. Imatran ilmanlaatutulokset 2015... 5 4.1 Imatran hajurikkiyhdisteet

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2012 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2012 ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 216 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 216 METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN

Lisätiedot

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Porin ympäristövirasto Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Tiivistelmä Mittausaineisto ja tulokset: Heidi Leppänen, Boliden Harjavalta Oy Juha Pulkkinen, JPP Kalibrointi Ky Jari Lampinen, Porin kaupungin

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset. > ilmanlaatu > Muita kaupunkeja

TAMPEREEN ILMANLAATU Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset.  > ilmanlaatu > Muita kaupunkeja TAMPEREEN ILMANLAATU 2005 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ytv.fi > ilmanlaatu > Muita kaupunkeja Tampereen kaupunki Ympäristövalvonnan julkaisuja 2/2006 TAMPEREEN ILMANLAATU 2005 Päästöt ja

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Kevään alku maaliskuussa oli sääolosuhteiltaan melko tavanomainen, mutta huhtikuussa

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2010

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2010 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2010 Kouvolan kaupunki Ympäristöpalvelut ESIPUHE 3 Tämä vuosiraportti sisältää yhteenvedon Kouvolan ja Iitin ilmanlaadun tarkkailun tuloksista vuodelta 2010.

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Elokuu oli Pohjois-Savossa sääolosuhteiltaan varsin tavanomainen. Kuopion ja Varkauden ilmanlaatu oli

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2011 ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti heinäkuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti heinäkuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti heinäkuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Heinäkuu oli yleisilmeeltään kolea. Sademäärä Pohjois-Savossa oli ajankohtaan nähden varsin

Lisätiedot

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015 RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015 Yhteenveto PM₁₀- ja NO₂-mittauksista Hallikadun mittausasemalla Rauman kaupunki Tekninen virasto Ympäristönsuojelu Katriina Mannonen SISÄLLYSLUETTELO 1 SANASTOA... 3 2

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Alkutalven lauha säätyyppi jatkui tammi- ja helmikuussakin. Tammikuun keskilämpötila

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2010 VALKEAKO SKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2010 ympäristönsuojelulain mukaisten

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta helmikuulta 2018

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta helmikuulta 2018 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 17 - helmikuulta 18 YHTEENVETO TULOKSISTA Kuopion, Varkauden ja Siilinjärven ilmanlaatu heikkeni selvästi lauhan loppusyksyn

Lisätiedot

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013 Ilmanlaatu Porissa vuonna 2012 Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2014 2 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET

Lisätiedot

Jakson toukokuu heinäkuu 2016 ilmanlaatu Kotkassa ja Haminan sataman

Jakson toukokuu heinäkuu 2016 ilmanlaatu Kotkassa ja Haminan sataman 1 Jakson toukokuu heinäkuu 216 ilmanlaatu Kotkassa ja Haminan sataman lla laa ja: ympäristönsuojelusuunni elija Eija Värri, p. 44 72 484 Jaksolla toukokuu heinäkuu ilma oli Kotkan ja Haminan satama-alueen

Lisätiedot

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012 Ilmanlaatu Porissa vuonna 2012 Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2013 2 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Touko- ja kesäkuu olivat molemmat ajankohtaan nähden selvästi koleampia. Touko-

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2006 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2006 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2006 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Tampereen kaupunki Ympäristöpalvelujen julkaisuja 2/2007 TAMPEREEN ILMANLAATU 2006 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011 PÄÄTE RVEYS JPP Kalibrointi Ky 2012 TIIVISTELMÄ Vuonna 2011 typen oksidien päästöt Varkaudessa olivat noin 1000 t, hiukkaspäästöt

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU Ilmanlaatuindeksi vuonna Mansikkalassa Mansikkala ERITTÄIN HUONO ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ 15 HUONO 1 VÄLTTÄVÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015 PÄÄTE RVEYS ASEMA JPP Kalibrointi Ky 2016 Määritelmiä, yksiköitä ja symboleita µg/m 3 mikrogrammaa kuutiometrissä AOT40 kumuloitunut

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Joulukuu oli varsin lauha talvikuukausi. Koska pakkasia oli varsin vähän, myös Ilmanlaatu

Lisätiedot