TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Lokakuu joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Lokakuu joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2011"

Transkriptio

1 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Lokakuu joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/211 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH FAKSI

2 Lokakuu joulukuu Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ JOHDANTO HENGITETTÄVÄT HIUKKASET (PM 1 ) JA KARKEAT HIUKKASET (PM ) PIENHIUKKASET (PM 2,5 ) TYPEN OKSIDIT (NO X ) OTSONI (O 3 ) ILMANLAATUINDEKSI SÄÄOLOSUHTEET...28 KIRJALLISUUTTA...37 LIITETAULUKOT...38

3 Lokakuu joulukuu TIIVISTELMÄ Tampereen ilmanlaatua seurattiin neljännesvuosijaksolla Pirkankadun varrella, Linjaautoasemalla, Kalevassa ja Epilässä. Mittaustulokset on esitetty kuvissa ja liitetaulukoissa. Hengitettävien hiukkasten (PM 1 ) toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo eri kuukausina oli Pirkankadun mittausasemalla µg/m 3 ja Epilässä µg/m 3. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle annettu vuorokausiohjearvo ei siis ylittynyt. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle annettu vuorokausiraja arvon numeroarvo (5 µg/m 3 vuorokausikeskiarvona) ylittyi mittausjakson aikana Pirkankadulla 2 kertaa. Hengitettävien hiukkasten raja arvon numeroarvon ylitykset vuoden 211 ajalta on esitetty kuvissa sekä liitetaulukoissa. Karkeiden hiukkasten (PM ) pitoisuuden kuukausikeskiarvot olivat Epilässä 1 2 µg/m 3, suurimmat vuorokausikeskiarvot 4 12 µg/m 3 ja suurimmat tuntikeskiarvot µg/m 3. Pienhiukkasten (PM 2.5 ) pitoisuuden kuukausikeskiarvot olivat jakson aikana Epilässä 6 1 µg/m 3, Linja autoasemalla 6 8 µg/m 3 ja Kalevassa 5 8 µg/m 3. Kuukauden suurimmat vuorokausikeskiarvot olivat Epilässä µg/m 3, Linja autoasemalla 1 24 µg/m 3 ja Kalevassa 8 25 µg/m 3. Pienhiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvo ylittti WHO:n antaman ohjearvon Epilässä neljä kertaatyppidioksidipitoisuuden toiseksi suurimmat vuorokausikeskiarvot eri mittausasemilla olivat neljännesvuosijakson aikana 21 6 % ohjearvosta (7 g/m 3 ). Tuntiarvot olivat % ohjearvosta (15 g/m 3 ). Ohjearvot eivät siis ylittyneet. Otsonipitoisuuden suurimmat kuukausikohtaiset kahdeksan tunnin liukuvat keskiarvot olivat mittausjakson aikana Kalevassa g/m 3 ja tuntikeskiarvot µg/m 3. Tiedotusvelvoitteen aiheuttavat kynnysarvot eivät ylittyneet. Mittaustulokset on esitetty kuvissa ja liitetaulukoissa. Ilmanlaatu oli mittausjakson aikana Pirkankadun varrella 39 päivänä hyvä, 43 päivänä tyydyttävä, 8 päivänä välttävä, 2 päivänä huono. Reaaliaikaista tietoa eri kaupunkien ilmanlaadusta löytyy ilmanlaatuportaalista osoitteesta: Kansikuva: Hiukkasten mittaamiseen käytettävän Teom analysaattorin PM 1 leikkuri Linja autoasemalla.

4 Lokakuu-joulukuu JOHDANTO Tampereen ilmanlaadun tarkkailu on järjestetty Tampereen alueen ilmanlaadun yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti. Toteutuksesta vastaa ympäristö- ja rakennusjaoston alaisuudessa ympäristönsuojeluyksikkö. Mittaustuloksista laaditaan sähköinen raportti neljännesvuosittain ja yhteenvetoraportti kerran vuodessa. Neljännesvuosiraportin on laatinut ympäristötarkastaja Ari Elsilä. Mittausverkon ylläpidosta on huolehtinut Elsilän ohella ympäristötarkastaja Milla HilliLukkarinen. Tarkkailun kenttätyöt on tehnyt ympäristövalvoja Kari Nieminen. Ilmanlaatua mitattiin neljännesvuosijaksolla Pirkankadun varrella, Linjaautoasemalla, Kalevassa ja Epilässä (Kuva 1.). Ilmanlaadun mittausmenetelmät on esitetty taulukossa 1. Analysaattoreita on käytössä kahdeksan kappaletta, joiden lisäksi säätietoja saadaan kahdesta säämastosta. Kuva 1.1. Ilmanlaadun mittausasemat.

5 Lokakuu joulukuu Taulukko 1.1. Ilmanlaadun mittausmenetelmät. Mittauspaikka komponentti laite / menetelmä / mittauskorkeus Kaleva typen oksidit NO x ME 9841B / kemiluminesenssi otsoni O 3 API 4E / UV absorptio pienhiukkaset PM 2,5 TEOM 14a / värähtelevä mikrovaaka Pirkankatu typen oksidit NO x ME 9841B / kemiluminesenssi hengitettävät hiukkaset PM 1 TEOM 14a / värähtelevä mikrovaaka Epilä hengitettävät hiukkaset PM 1 Grimm 18 / laserdiffraktio pienhiukkaset PM 2,5 Grimm 18 / laserdiffraktio karkeat hiukkaset PM Grimm 18 / laserdiffraktio Linja autoasema typen oksidit NO x ME 9841B / kemiluminesenssi pienhiukkaset PM 2.5 TEOM14a / värähtelevä mikrovaaka Keskustori, Kauppa Hämeen kiinteistö tuulitiedot lämpötila kosteus 3 metriä maanpinnasta 3 metriä maanpinnasta 3 metriä maanpinnasta Näsinneula tuulitiedot 135 m maanpinnasta lämpötila 5 m, 43 m, 88 m ja 135 m maanpinnasta kosteus 5 m, 43 m, 88 m ja 135 m maanpinnasta Kauppa Hämeen kiinteistön pohjataso on noin 89 metriä meren pinnan yläpuolella. Näsinneulan pohjataso on noin 115 metriä meren pinnan yläpuolella. Mittaustulosten arvioinnissa sovelletaan valtioneuvoston päätöstä ilmanlaadun ohjearvoista (48/1996) ja tammikuussa 211 voimaan tullutta valtioneuvoston asetusta ilmanlaadusta (38/211). Reaaliaikaista tietoa ilmanlaadusta eri kaupungeissa löytyy internetistä osoitteesta:

6 Lokakuu joulukuu HENGITETTÄVÄT HIUKKASET (PM 1 ) JA KARKEAT HIUKKASET (PM ) Hengitettävät hiukkaset (PM 1 ) ovat aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle,1 mm:n kokoisia hiukkasia. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausiohjearvo on 7 g/m 3 (kuukauden toiseksi suurimmalle vrk keskiarvolle), tuntiohjearvo 15 µg/m 3 (kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste). Hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle annettu vuosiraja arvo on 4 µg/m 3 ja pitoisuuden vuorokausiraja arvon numeroarvo on 5 µg/m 3 (joka saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana kullakin mittausasemalla). WHO:n antama ohjearvo hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuosikeskiarvolle on 2 µg/m 3 ja vuorokausikeskiarvolle 5 µg/m 3. (WHO 26, p. 9) Hengitettävien hiukkasten (PM 1 ) toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo eri kuukausina oli Pirkankadun mittausasemalla µg/m 3 ja Epilässä µg/m 3. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle annettu vuorokausiohjearvo ei siis ylittynyt. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudelle annettu vuorokausiraja arvon numeroarvo (5 µg/m 3 vuorokausikeskiarvona) ylittyi mittausjakson aikana Pirkankadulla 2 kertaa. Hengitettävien hiukkasten raja arvon numeroarvon ylitykset vuoden 211 ajalta on esitetty kuvissa sekä liitetaulukoissa.

7 Lokakuu joulukuu PM1[µg/m3] Periodic Station Report Pirkankatu : : Interval 24 Hour PM1[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 2.1. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvot Pirkankadulla. PM2.5[µg/m3] Periodic Station Report Epila : : Interval 24 Hour PM2.5[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 2.2. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvot Epilässä.

8 Lokakuu joulukuu PM1[µg/m3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PM1[µg/m3] PM1[µg/m3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PM1[µg/m3] PM1[µg/m3] Monthly Report Pirkankatu Interval 1 Hour PM1[µg/m3] Kuva 2.3. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot Pirkankadulla.

9 Lokakuu joulukuu PM1[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PM1[µg/m3] PM1[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PM1[µg/m3] PM1[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PM1[µg/m3] Kuva 2.4. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot Epilässä.

10 Lokakuu joulukuu Karkeilla hiukkasilla tarkoitetaan hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten erotusta, eli halkaisijaltaan kokoluokkaa,1,25 mm olevia hiukkasia. Tälle kokoluokalle ei ole annettu ohje eikä raja arvoa. Karkeiden hiukkasten osuutta mitataan Epilässä. Karkeiden hiukkasten (PM ) pitoisuuden kuukausikeskiarvot olivat Epilässä 1 2 µg/m 3, suurimmat vuorokausikeskiarvot 4 12 µg/m 3 ja suurimmat tuntikeskiarvot µg/m 3. PMcoarse[µg/m3] Periodic Station Report Epila : : Interval 24 Hour PMcoarse[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 2.5. Karkeiden hiukkasten (PM ) pitoisuuden vuorokausikeskiarvot Epilässä.

11 Lokakuu joulukuu PMcoarse[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PMcoarse[µg/m3] PMcoarse[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PMcoarse[µg/m3] PMcoarse[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PMcoarse[µg/m3] Kuva 2.6. Karkeiden hiukkasten (PM ) pitoisuuden tuntikeskiarvot Epilässä.

12 Lokakuu joulukuu PIENHIUKKASET (PM 2,5 ) Pienhiukkaset ovat aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle,25 mm:n kokoisia hiukkasia. Pienhiukkasten pitoisuuden vuosikeskiarvolle annettu raja arvo on 25 µg/m 3. WHO:n antama ohjearvo pienhiukkasten pitoisuuden vuosikeskiarvolle on 1 µg/m 3 ja pitoisuuden vuorokausikeskiarvolle 25 µg/m 3. Pienhiukkasten (PM 2.5 ) pitoisuuden kuukausikeskiarvot olivat jakson aikana Epilässä 6 1 µg/m 3, Linja autoasemalla 6 8 µg/m 3 ja Kalevassa 5 8 µg/m 3. Kuukauden suurimmat vuorokausikeskiarvot olivat Epilässä µg/m 3, Linjaautoasemalla 1 24 µg/m 3 ja Kalevassa 8 25 µg/m 3. Pienhiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvo ylittti WHO:n antaman ohjearvon Epilässä neljä kertaa. Mittaustulokset on esitetty kuvissa ja liitetaulukoissa.

13 Lokakuu joulukuu PM2.5[µg/m3] Periodic Station Report Epila : : Interval 24 Hour PM2.5[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 PM2,5[µg/m3] Periodic Station Report Linja autoasema : : Interval 24 Hour PM2,5[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 PM2,5[µg/m3] Periodic Station Report Kaleva : : Interval 24 Hour PM2,5[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 3.1. Pienhiukkasten pitoisuuden vuorokausikeskiarvot Epilässä, Linja autoasemalla ja Kalevassa.

14 Lokakuu joulukuu PM2.5[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PM2.5[µg/m3] PM2.5[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PM2.5[µg/m3] PM2.5[µg/m3] Monthly Report Epila Interval 1 Hour PM2.5[µg/m3] Kuva 3.2. Pienhiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot Epilässä.

15 Lokakuu joulukuu PM2,5[µg/m3] Monthly Report Linja autoasema Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] PM2,5[µg/m3] Monthly Report Linja autoasema Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] PM2,5[µg/m3] Monthly Report Linja autoasema Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] Kuva 3.3. Pienhiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot Linja autoasemalla.

16 Lokakuu joulukuu PM2,5[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] PM2,5[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] PM2,5[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour PM2,5[µg/m3] Kuva 3.4. Pienhiukkasten pitoisuuden tuntikeskiarvot Kalevassa.

17 Lokakuu joulukuu Periodic 2Y Kaleva PM2,5[µg/m3] Epila PM2.5[µg/m3] 1Min : : Kaleva PM2,5[µg/m3] Epila PM2.5[µg/m3] Kaleva PM2,5[µg/m3] Epila PM2.5[µg/m3] Kuva 3.5 Pienhiukkasten pitoisuuden minuuttikeskiarvot Kalevassa ja Epilässä vuodenvaihteessa.

18 Lokakuu joulukuu TYPEN OKSIDIT (NO X ) Valtioneuvoston asetuksessa (711/21) typpidioksidin tuntipitoisuudelle annettu raja arvo 2 µg/m 3 saa ylittyä 18 kertaa kalenterivuodessa. Typpidioksidin pitoisuuden vuosikeskiarvolle annettu vuosiraja arvo on 4 µg/m 3. Typpidioksidin kuukausikohtaisen pitoisuuden toiseksi suurin vuorokausikeskiarvo ja 99 % tuntiarvo ovat tunnuslukuja, joita verrataan ohjearvoihin. Kuukausikeskiarvolle ei ole annettu ohjearvoa. WHO:n antama ohjearvo typpidioksidin pitoisuuden vuosikeskiarvolle on 4 µg/m 3 ja pitoisuuden yhden tunnin keskiarvolle 2 µg/m 3. Typpidioksidipitoisuuden toiseksi suurimmat vuorokausikeskiarvot eri mittausasemilla olivat neljännesvuosijakson aikana 21 6 % ohjearvosta (7 g/m 3 ). Tuntiarvot olivat % ohjearvosta (15 g/m 3 ). Ohjearvot eivät siis ylittyneet.

19 Lokakuu joulukuu NO2[µg/m3] Periodic Station Report Kaleva : : Interval 24 Hour NO2[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 NO2[µg/m3] Periodic Station Report Linja autoasema : : Interval 24 Hour NO2[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 NO2[µg/m3] Periodic Station Report Pirkankatu : : Interval 24 Hour NO2[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 4.1. Typpidioksidin pitoisuuden vuorokausikeskiarvot eri mittausasemilla.

20 Lokakuu joulukuu Monthly Station Report Pirkankatu Interval 1 Hour 1 Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Monthly Station Report Pirkankatu Interval 1 Hour 1 Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Monthly Station Report Pirkankatu Interval 1 Hour Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Kuva 4.2. Typen oksidien pitoisuuden tuntikeskiarvot Pirkankadun mittausasemalla.

21 Lokakuu joulukuu Monthly Station Report Linja autoasema Interval 1 Hour Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Monthly Station Report Linja autoasema Interval 1 Hour 3 Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Monthly Station Report Linja autoasema Interval 1 Hour Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Kuva 4.3. Typen oksidien pitoisuuden tuntikeskiarvot Linja autoasemalla.

22 Lokakuu joulukuu Monthly Station Report Kaleva Interval 1 Hour Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Monthly Station Report Kaleva Interval 1 Hour 1 Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Monthly Station Report Kaleva Interval 1 Hour Value NO2 µg/m3 NO µg/m3 Kuva 4.4. Typen oksidien pitoisuuden tuntikeskiarvot Kalevan mittausasemalla.

23 Lokakuu joulukuu OTSONI (O 3 ) Valtioneuvoston asetuksen (38/211) mukaan terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi ja kasvillisuuden suojelemiseksi otsonin tavoitearvot ovat: Lisäksi väestölle on tiedotettava kohonneista pitoisuuksista, mikäli otsonipitoisuus ylittää tuntikeskiarvona tiedotuskynnysarvon 18 g/m 3 ja väestöä on varoitettava, mikäli otsonipitoisuuden tuntikeskiarvo ylittää varoituskynnysarvon 24 g/m 3. WHO:n antama ohjearvo otsonin päivittäisen pitoisuuden 8 h maksimikeskiarvolle on 1 µg/m 3. Otsonipitoisuuden suurimmat kuukausikohtaiset kahdeksan tunnin liukuvat keskiarvot olivat mittausjakson aikana Kalevassa g/m 3 ja tuntikeskiarvot µg/m 3. Tiedotusvelvoitteen aiheuttavat kynnysarvot eivät ylittyneet. Mittaustulokset on esitetty kuvissa ja liitetaulukoissa.

24 Lokakuu joulukuu O3[µg/m3] Periodic Station Report Kaleva : : Interval 24 Hour O3[µg/m3] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 5.1. Otsonipitoisuuden vuorokausikeskiarvot Kalevan mittausasemalla.

25 Lokakuu joulukuu O3[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour O3[µg/m3] O3[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour O3[µg/m3] O3[µg/m3] Monthly Report Kaleva Interval 1 Hour O3[µg/m3] Kuva 5.2. Otsonipitoisuuden tuntikeskiarvot Kalevan mittausasemalla.

26 Lokakuu joulukuu ILMANLAATUINDEKSI Ilmanlaatutietojen mittaustulosten perusteella lasketaan tunneittain indeksi, jolla voidaan kuvata ilmanlaatua. Indeksiä laskettaessa mitattuja ilman epäpuhtauspitoisuuksia verrataan vuonna 211 voimaan tulleen ilmanlaatuasetuksen mukaisiin pitoisuustasoihin. Mittausasemasta riippuen rikkidioksidin, typpidioksidin, hiilimonoksidin, otsonin ja hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten mittaustuloksia verrataan joka tunti pienin lisäyksin asetuksen mukaisiin pitoisuustasoihin ja korkein tulos valitaan ilmanlaatuindeksiksi. Indeksin luokat ja sanallinen selostus on annettu pääosin terveysperustein, mutta siinä on myös otettu huomioon materiaali ja luontovaikutuksia. Tässä raportissa esitettyjä Tampereen indeksiarvoja laskettaessa otetaan huomioon typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuus Pirkankadun mittausasemalta. Lisätietoa ilmanlaatuindeksistä löytyy internetistä osoitteesta: Indeksi Luo Taulukko 6.1. Indeksin määrittely Indeksi Luonnehdinta Terveysvaikutukset Muut vaikutukset 5 hyvä ei todettuja lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä tyydyttävä hyvin epätodennäköisiä lieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä 76 1 välttävä epätodennäköisiä selviä kasvillisuusvaikutuksia, materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä huono mahdollisia herkillä selviä kasvillisuus ja yksilöillä materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä 151 erittäin huono mahdollisia herkillä selviä kasvillisuus ja yksilöillä materiaali vaikutuksia pitkällä aikavälillä Ilmanlaatu oli mittausjakson aikana Pirkankadun varrella 39 päivänä hyvä, 43 päivänä tyydyttävä, 8 päivänä välttävä, 2 päivänä huono (Taulukko 6.2.). Taulukko 6.2. Ilmanlaatu Pirkankadun mittausasemalla indeksiluokittain mittausjakson aikana (vuorokausien maksimitunti indeksit). lokakuu marraskuu joulukuu yhteensä hyvä tyydyttävä välttävä huono 2 2 erittäin huono yhteensä

27 Lokakuu joulukuu INDEXMAX[] Periodic Station Report Pirkankatu : : Interval 1 Hour INDEXMAX[] /1 14/1 21/1 28/1 4/11 11/11 18/11 25/11 2/12 9/12 16/12 23/12 3/12 Kuva 6.1. Ilmanlaatu neljännesvuosijaksolla tunneittain Pirkankadun mittausasemalla ilmanlaatuindeksillä arvioituna. Asteikko: 5=hyvä, 51 75=tyydyttävä, 76 1=välttävä, 11 15=huono, 151 =erittäin huono. 1 % Ilmanlaadun jakautuminen eri luokkiin kuukausittain % tunneista Pirkankadun varrella vuonna % 6 % 4 % erittäin huono huono välttävä tyydyttävä hyvä 2 % % tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Kuva 6.2. Ilmanlaadun jakautuminen eri luokkiin (% kunkin kuukauden tunneista) vuonna 211 Pirkankadun mittausasemalla ilmanlaatuindeksillä arvioituna.

28 Lokakuu joulukuu SÄÄOLOSUHTEET Sääolosuhteita seurataan Näsinneulassa ja Keskustorin lounaiskulmassa, Kauppa Hämeen kiinteistön katolla. Näsinneulan säätiedot saadaan Ilmatieteen laitokselta. Mittausjakson sääolosuhteet on esitetty kuvissa. Sadetiedot ovat Ilmatieteen laitoksen ilmastotilastoista. Nokian Tottijärvellä satoi lokakuussa 45 mm (69% keskiarvosta), marraskuussa 35 mm (67% keskiarvosta) ja joulukuussa 11 mm (23% keskiarvosta).

29 Lokakuu joulukuu Kuva 7.1. Tuuliruusut Keskustorin sääasemalta.

30 Lokakuu joulukuu Tnop[m/s] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Hour Tnop[m/s] Tnop[m/s] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Hour 8 Tnop[m/s] Tnop[m/s] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Hour 8 Tnop[m/s] Kuva 7.2. Tuulen nopeuden 1 h keskiarvot Keskustorin sääasemalla.

31 Lokakuu joulukuu Temp[ C] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min Temp[ C] Temp[ C] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min Temp[ C] Temp[ C] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min Temp[ C] Kuva 7.3. Lämpötilan 1 min keskiarvot Keskustorin sääasemalla.

32 Lokakuu joulukuu Skosteus[%] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min Skosteus[%] Skosteus[%] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min Skosteus[%] Skosteus[%] Monthly Report Kauppahame Interval 1 Min Skosteus[%] Kuva 7.4. Suhteellisen kosteuden 1 min keskiarvot Keskustorin sääasemalla.

33 Lokakuu joulukuu Kuva 7.5 Tuuliruusut Näsinneulan sääasemalta.

34 Lokakuu joulukuu WS 135m[m/s] Monthly Report Neula Interval 1 Min WS 135m[m/s] WS 135m[m/s] Monthly Report Neula Interval 1 Min WS 135m[m/s] WS 135m[m/s] Monthly Report Neula Interval 1 Min WS 135m[m/s] Kuva 7.6 Tuulen nopeuden 1 min keskiarvot Näsinneulan sääasemalla.

35 Lokakuu joulukuu Monthly Station Report Neula Interval 1 Min Value TEMP 135m C TEMP 5m C Monthly Station Report Neula Interval 1 Min Value TEMP 135m C TEMP 5m C Monthly Station Report Neula Interval 1 Min Value TEMP 135m C TEMP 5m C Kuva 7.7 Lämpötilan 1 min keskiarvot Näsinneulan sääasemalla 5m ja 135 m.

36 Lokakuu joulukuu Monthly Station Report Neula Interval 1 Min Value RH 88m % RH 5m % Monthly Station Report Neula Interval 1 Min Value RH 88m % RH 5m % Monthly Station Report Neula Interval 1 Min Value RH 88m % RH 5m % Kuva 7.8 Suhteellisen kosteuden 1 min keskiarvot Näsinneulan sääasemalla 5m ja 88m.

37 Lokakuu joulukuu KIRJALLISUUTTA Kartastenpää R. ym. 24. Ilmanlaadun mittausohje, versio 1.. Ilmatieteen laitos ilmanlaadun tutkimus. Helsinki, 68 s. + liitteet. SFS Ilmansuojelu. Ilman laatu. Typen oksidien määritys kemiluminesenssimenetelmällä. 8 s. Tampereen ilmanlaatu 21. Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset. Tampereen kaupunki, ympäristöpalvelujen julkaisuja 2/211, 6 s. WHO 26. Air Quality Guidelines: Global Update 25. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide. World Health Organization. INTERNET LINKKEJÄ: (Tampereen kaupungin ymp.suojelu) (Valtakunnallinen siitepölytiedote) (Mittaustuloksia valtakunnallisesti) (WHO:n ohjearvot)

38 Lokakuu joulukuu LIITETAULUKOT Tampere 211 tunnusluvut Liitetaulukko 1. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet Pirkankadun mittausasemalla (Teom). Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta Pirkankatu 1.11 PM1 µg/m % 33 Pirkankatu 2.11 PM1 µg/m % 56 Pirkankatu 3.11 PM1 µg/m % 74 Pirkankatu 4.11 PM1 µg/m % 89 Pirkankatu 5.11 PM1 µg/m % 44 Pirkankatu 6.11 PM1 µg/m % 44 Pirkankatu 7.11 PM1 µg/m % 34 Pirkankatu 8.11 PM1 µg/m % 36 Pirkankatu 9.11 PM1 µg/m % 27 Pirkankatu 1.11 PM1 µg/m % 3 Pirkankatu PM1 µg/m % 77 Pirkankatu PM1 µg/m % 5 keskiarvo 16 Liitetaulukko 2. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet Epilän mittausasemalla (Grimm) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta Epila 1.11 PM1 µg/m % 39 Epila 2.11 PM1 µg/m % 91 Epila 3.11 PM1 µg/m % 6 Epila 4.11 PM1 µg/m % 86 Epila 5.11 PM1 µg/m % 59 Epila 6.11 PM1 µg/m % 46 Epila 7.11 PM1 µg/m % 41 Epila 8.11 PM1 µg/m % 39 Epila 9.11 PM1 µg/m % 2 Epila 1.11 PM1 µg/m % 37 Epila PM1 µg/m % 56 Epila PM1 µg/m % 19 keskiarvo 15

39 Lokakuu joulukuu Liitetaulukko 3. Karkeiden hiukkasten (PM1 2.5) pitoisuudet Epilässä (Grimm) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Epila 1.11 PMcoarse µg/m % Epila 2.11 PMcoarse µg/m % Epila 3.11 PMcoarse µg/m % Epila 4.11 PMcoarse µg/m % Epila 5.11 PMcoarse µg/m % Epila 6.11 PMcoarse µg/m % Epila 7.11 PMcoarse µg/m % Epila 8.11 PMcoarse µg/m % Epila 9.11 PMcoarse µg/m % Epila 1.11 PMcoarse µg/m % Epila PMcoarse µg/m % Epila PMcoarse µg/m % keskiarvo 6 Liitetaulukko 4. Pienhiukkasten pitoisuudet Kalevan mittausasemalla (Teom) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % WHO Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. ohjearvosta Kaleva 1.11 PM2,5 µg/m % 112 Kaleva 2.11 PM2,5 µg/m % 18 Kaleva 3.11 PM2,5 µg/m % 64 Kaleva 4.11 PM2,5 µg/m % 52 Kaleva 5.11 PM2,5 µg/m % 48 Kaleva 6.11 PM2,5 µg/m % 64 Kaleva 7.11 PM2,5 µg/m % 6 Kaleva 8.11 PM2,5 µg/m % 56 Kaleva 9.11 PM2,5 µg/m % 32 Kaleva 1.11 PM2,5 µg/m % 64 Kaleva PM2,5 µg/m % 1 Kaleva PM2,5 µg/m % 32 keskiarvo 7 Liitetaulukko 5. Pienhiukkasten pitoisuudet Linja autoasemalla (Teom) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % WHO Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. ohjearvosta Linja autoasema 1.11 PM2,5 µg/m % 84 Linja autoasema 2.11 PM2,5 µg/m % 124 Linja autoasema 3.11 PM2,5 µg/m % 68 Linja autoasema 4.11 PM2,5 µg/m % 48 Linja autoasema 5.11 PM2,5 µg/m % 4 Linja autoasema 6.11 PM2,5 µg/m % 4 Linja autoasema 7.11 PM2,5 µg/m % 64 Linja autoasema 8.11 PM2,5 µg/m % 56 Linja autoasema 9.11 PM2,5 µg/m % 4 Linja autoasema 1.11 PM2,5 µg/m % 64 Linja autoasema PM2,5 µg/m % 96 Linja autoasema PM2,5 µg/m % 4 keskiarvo 8

40 Lokakuu joulukuu Liitetaulukko 6. Pienhiukkasten pitoisuudet Epilässä (Grimm) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % WHO Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. ohjearvosta Epila 1.11 PM2.5 µg/m % 18 Epila 2.11 PM2.5 µg/m % 176 Epila 3.11 PM2.5 µg/m % 132 Epila 4.11 PM2.5 µg/m % 88 Epila 5.11 PM2.5 µg/m % 72 Epila 6.11 PM2.5 µg/m % 84 Epila 7.11 PM2.5 µg/m % 84 Epila 8.11 PM2.5 µg/m % 68 Epila 9.11 PM2.5 µg/m % 48 Epila 1.11 PM2.5 µg/m % 112 Epila PM2.5 µg/m % 148 Epila PM2.5 µg/m % 44 keskiarvo 9 Liitetaulukko 7. PM1 pitoisuudet Epilässä (Grimm) Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Epila 1.11 PM1 µg/m % Epila 2.11 PM1 µg/m % Epila 3.11 PM1 µg/m % Epila 4.11 PM1 µg/m % Epila 5.11 PM1 µg/m % Epila 6.11 PM1 µg/m % Epila 7.11 PM1 µg/m % Epila 8.11 PM1 µg/m % Epila 9.11 PM1 µg/m % Epila 1.11 PM1 µg/m % Epila PM1 µg/m % Epila PM1 µg/m % keskiarvo 8 Liitetaulukko 8. Typpimonoksidin pitoisuudet Kalevan mittausasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kaleva 1.11 NO µg/m % Kaleva 2.11 NO µg/m % Kaleva 3.11 NO µg/m % Kaleva 4.11 NO µg/m % Kaleva 5.11 NO µg/m % Kaleva 6.11 NO µg/m % Kaleva 7.11 NO µg/m % Kaleva 8.11 NO µg/m % Kaleva 9.11 NO µg/m % Kaleva 1.11 NO µg/m % Kaleva NO µg/m % Kaleva NO µg/m % keskiarvo 6

41 Lokakuu joulukuu Liitetaulukko 9. Typpidioksidin pitoisuudet Kalevan mittausasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk % 99% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta arvosta Kaleva 1.11 NO2 µg/m % Kaleva 2.11 NO2 µg/m % Kaleva 3.11 NO2 µg/m % Kaleva 4.11 NO2 µg/m % Kaleva 5.11 NO2 µg/m % Kaleva 6.11 NO2 µg/m % Kaleva 7.11 NO2 µg/m % Kaleva 8.11 NO2 µg/m % Kaleva 9.11 NO2 µg/m % Kaleva 1.11 NO2 µg/m % Kaleva NO2 µg/m % Kaleva NO2 µg/m % Liitetaulukko 1. Typpimonoksidin pitoisuudet Linja autoasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Linja autoasema 1.11 NO µg/m % Linja autoasema 2.11 NO µg/m % Linja autoasema 3.11 NO µg/m % Linja autoasema 4.11 NO µg/m % Linja autoasema 5.11 NO µg/m % Linja autoasema 6.11 NO µg/m % Linja autoasema 7.11 NO µg/m % Linja autoasema 8.11 NO µg/m % Linja autoasema 9.11 NO µg/m % Linja autoasema 1.11 NO µg/m % Linja autoasema NO µg/m % Linja autoasema NO µg/m % keskiarvo 15 Liitetaulukko 11. Typpidioksidin pitoisuudet Linja autoasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk % 99% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta arvosta Linja autoasema 1.11 NO2 µg/m % Linja autoasema 2.11 NO2 µg/m % Linja autoasema 3.11 NO2 µg/m % Linja autoasema 4.11 NO2 µg/m % 6 51 Linja autoasema 5.11 NO2 µg/m % 47 4 Linja autoasema 6.11 NO2 µg/m % Linja autoasema 7.11 NO2 µg/m % Linja autoasema 8.11 NO2 µg/m % Linja autoasema 9.11 NO2 µg/m % 4 34 Linja autoasema 1.11 NO2 µg/m % Linja autoasema NO2 µg/m % 6 52 Linja autoasema NO2 µg/m % keskiarvo 23

42 Lokakuu joulukuu Liitetaulukko 12. Typpimonoksidin pitoisuudet Pirkankadun mittausasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Pirkankatu 1.11 NO µg/m % Pirkankatu 2.11 NO µg/m % Pirkankatu 3.11 NO µg/m % Pirkankatu 4.11 NO µg/m % Pirkankatu 5.11 NO µg/m % Pirkankatu 6.11 NO µg/m % Pirkankatu 7.11 NO µg/m % Pirkankatu 8.11 NO µg/m % Pirkankatu 9.11 NO µg/m % Pirkankatu 1.11 NO µg/m % Pirkankatu NO µg/m % Pirkankatu NO µg/m % keskiarvo 11 Liitetaulukko 13. Typpidioksidin pitoisuudet Pirkankadun mittausasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% % 2.vrk % 99% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. arvosta arvosta Pirkankatu 1.11 NO2 µg/m % Pirkankatu 2.11 NO2 µg/m % Pirkankatu 3.11 NO2 µg/m % Pirkankatu 4.11 NO2 µg/m % Pirkankatu 5.11 NO2 µg/m % Pirkankatu 6.11 NO2 µg/m % Pirkankatu 7.11 NO2 µg/m % Pirkankatu 8.11 NO2 µg/m % Pirkankatu 9.11 NO2 µg/m % Pirkankatu 1.11 NO2 µg/m % Pirkankatu NO2 µg/m % Pirkankatu NO2 µg/m % keskiarvo 23 Liitetaulukko 14. Otsonin pitoisuudet Kalevan mittausasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kaleva 1.11 O3 µg/m % Kaleva 2.11 O3 µg/m % Kaleva 3.11 O3 µg/m % Kaleva 4.11 O3 µg/m % Kaleva 5.11 O3 µg/m % Kaleva 6.11 O3 µg/m % Kaleva 7.11 O3 µg/m % Kaleva 8.11 O3 µg/m % Kaleva 9.11 O3 µg/m % Kaleva 1.11 O3 µg/m % Kaleva O3 µg/m % Kaleva O3 µg/m % keskiarvo 48 AOT µg/m3

43 Lokakuu joulukuu Liitetaulukko 15. Tuulen suunta Kauppahämeen sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kauppahame 1.11 Tsuu DEG 94.8% Kauppahame 2.11 Tsuu DEG 98.1% Kauppahame 3.11 Tsuu DEG 99.% Kauppahame 4.11 Tsuu DEG 95.4% Kauppahame 5.11 Tsuu DEG 97.8% Kauppahame 6.11 Tsuu DEG 92.6% Kauppahame 7.11 Tsuu DEG 95.% Kauppahame 8.11 Tsuu DEG 94.8% Kauppahame 9.11 Tsuu DEG 98.3% Kauppahame 1.11 Tsuu DEG 99.1% Kauppahame Tsuu DEG 92.3% Kauppahame Tsuu DEG 98.3% Liitetaulukko 16. Tuulen nopeus Kauppahämeen sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kauppahame 1.11 Tnop m/s % Kauppahame 2.11 Tnop m/s % Kauppahame 3.11 Tnop m/s % Kauppahame 4.11 Tnop m/s % Kauppahame 5.11 Tnop m/s % Kauppahame 6.11 Tnop m/s % Kauppahame 7.11 Tnop m/s % Kauppahame 8.11 Tnop m/s % Kauppahame 9.11 Tnop m/s % Kauppahame 1.11 Tnop m/s % Kauppahame Tnop m/s % Kauppahame Tnop m/s % keskiarvo 2.3 Liitetaulukko 17. Lämpötila Kauppahämeen sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kauppahame 1.11 Temp C % Kauppahame 2.11 Temp C % Kauppahame 3.11 Temp C % Kauppahame 4.11 Temp C % Kauppahame 5.11 Temp C % Kauppahame 6.11 Temp C % Kauppahame 7.11 Temp C % Kauppahame 8.11 Temp C % Kauppahame 9.11 Temp C % Kauppahame 1.11 Temp C % Kauppahame Temp C % Kauppahame Temp C % keskiarvo 6

44 Lokakuu joulukuu Liitetaulukko 18. Suhteellinen kosteus Kauppahämeen sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Kauppahame 1.11 Skosteus % % Kauppahame 2.11 Skosteus % % Kauppahame 3.11 Skosteus % % Kauppahame 4.11 Skosteus % % Kauppahame 5.11 Skosteus % % Kauppahame 6.11 Skosteus % % Kauppahame 7.11 Skosteus % % Kauppahame 8.11 Skosteus % % Kauppahame 9.11 Skosteus % % Kauppahame 1.11 Skosteus % % Kauppahame Skosteus % % Kauppahame Skosteus % % keskiarvo 8 Liitetaulukko 19. Tuulen suunta Näsinneulan säasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.11 WD 135m 87.2% Neula 2.11 WD 135m 1.% Neula 3.11 WD 135m 99.8% Neula 4.11 WD 135m 99.6% Neula 5.11 WD 135m 1.% Neula 6.11 WD 135m 1.% Neula 7.11 WD 135m 1.% Neula 8.11 WD 135m 1.% Neula 9.11 WD 135m 1.% Neula 1.11 WD 135m 1.% Neula WD 135m 1.% Neula WD 135m 1.% Liitetaulukko 2. Tuulen nopeus Näsinneulan sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.11 WS 135m m/s % Neula 2.11 WS 135m m/s % Neula 3.11 WS 135m m/s % Neula 4.11 WS 135m m/s % Neula 5.11 WS 135m m/s % Neula 6.11 WS 135m m/s % Neula 7.11 WS 135m m/s % Neula 8.11 WS 135m m/s % Neula 9.11 WS 135m m/s % Neula 1.11 WS 135m m/s % Neula WS 135m m/s % Neula WS 135m m/s % keskiarvo 7.3

45 Lokakuu joulukuu Liitetaulukko 21. Lämpötila 5 m korkeudella Näsinneulan sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.11 TEMP 5m C % Neula 2.11 TEMP 5m C % Neula 3.11 TEMP 5m C % Neula 4.11 TEMP 5m C % Neula 5.11 TEMP 5m C % Neula 6.11 TEMP 5m C % Neula 7.11 TEMP 5m C % Neula 8.11 TEMP 5m C % Neula 9.11 TEMP 5m C % Neula 1.11 TEMP 5m C % Neula TEMP 5m C % Neula TEMP 5m C % keskiarvo 6.1 Liitetaulukko 22. Lämpötila 135 m korkeudella Näsinneulan sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.11 TEMP 135m C % Neula 2.11 TEMP 135m C % Neula 3.11 TEMP 135m C % Neula 4.11 TEMP 135m C % Neula 5.11 TEMP 135m C % Neula 6.11 TEMP 135m C % Neula 7.11 TEMP 135m C % Neula 8.11 TEMP 135m C % Neula 9.11 TEMP 135m C % Neula 1.11 TEMP 135m C % Neula TEMP 135m C % Neula TEMP 135m C % keskiarvo 5.8 Liitetaulukko 23. Suhteellinen kosteus 5 m korkeudella Näsinneulan sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.11 RH 5m % % Neula 2.11 RH 5m % % Neula 3.11 RH 5m % % Neula 4.11 RH 5m % % Neula 5.11 RH 5m % % Neula 6.11 RH 5m % % Neula 7.11 RH 5m % % Neula 8.11 RH 5m % % Neula 9.11 RH 5m % % Neula 1.11 RH 5m % % Neula RH 5m % % Neula RH 5m % % keskiarvo 78.8

46 Lokakuu joulukuu Liitetaulukko 24. Suhteellinen kosteus 135 m korkeudella Näsinneulan sääasemalla. Date Monitor Units Avg. 99 % 2nd Maxl8t Max Max Valid% Table Reg. Hourly Daily Reg. Hourly Daily Reg. Neula 1.11 RH 135m % % Neula 2.11 RH 135m % % Neula 3.11 RH 135m % % Neula 4.11 RH 135m % % Neula 5.11 RH 135m % % Neula 6.11 RH 135m % % Neula 7.11 RH 135m % % Neula 8.11 RH 135m % % Neula 9.11 RH 135m % % Neula 1.11 RH 135m % % Neula RH 135m % % Neula RH 135m % % keskiarvo 76.2 Liitetaulukko 25. Sademäärä Nokian Tottijärvellä Date Units Total 1971 % keski Table arvosta Tottijärvi 1.11 sademäärä mm Tottijärvi 2.11 sademäärä mm Tottijärvi 3.11 sademäärä mm Tottijärvi 4.11 sademäärä mm Tottijärvi 5.11 sademäärä mm Tottijärvi 6.11 sademäärä mm Tottijärvi 7.11 sademäärä mm Tottijärvi 8.11 sademäärä mm Tottijärvi 9.11 sademäärä mm Tottijärvi 1.11 sademäärä mm Tottijärvi sademäärä mm Tottijärvi sademäärä mm Yhteensä

47 Lokakuu joulukuu Liitetaulukko 26. Ilmanlaatu Pirkankadun mittausasemalla. Indeksi hyvä tyyd. vältt. huono er.huo Päiviä n.a Yhteensä Liitetaulukko 27. Hengitettävien hiukkasten raja arvon numeroarvon ylitykset Date Pirkankatu PM1 µg/m : : : : : : : : 57 Ylitysten lkm yht. 8 kpl Date Epila PM1 µg/m : : : : : : : : 51 Ylitysten lkm yht. 8 kpl

48 Lokakuu joulukuu Liitetaulukko 28. WHO:n pienhiukkasille antaman ohjearvon ylitykset Date Epila PM2.5 µg/m : : : : : : : : : : : : : : : : 34 Ylitysten lkm yht. 16 kpl Date Kaleva PM2,5 µg/m : : : 27 Ylitysten lkm yht. 3 kpl Date Linja autoas PM2,5 µg/m : : : : 31 Ylitysten lkm yht. 4 kpl Liitetaulukko 29. Typpidioksidin tuntiraja arvon numeroarvon ylitykset Date Pirkankatu NO2 µg/m : : 211 Lyhenteet: g/m 3 = mikro(miljoonasosa)grammaa epäpuhtautta ilmakuutiometrissä mg/m 3 = milli(tuhannesosaa)grammaa epäpuhtautta ilmakuutiometrissä validiteetti = tulosten ajallinen kattavuus % kuukauden tunneista Kaasujen pitoisuudet esitetty 2 C:een lämpötilassa ja hiukkasten pitoisuudet ulkoilman lämpötilassa.

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2012

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2012 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/212 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka - joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2013

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka - joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2013 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka - joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/213 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi - maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2014

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi - maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2014 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi - maaliskuu Neljännesvuosiraportti 1/214 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2014

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2014 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Heinä-syyskuu Neljännesvuosiraportti 3/214 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Heinä-syyskuu. Neljännesvuosiraportti 3/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Heinä-syyskuu Neljännesvuosiraportti 3/15 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 331 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3 5656

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Huhti-kesäkuu. Neljännesvuosiraportti 2/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Huhti-kesäkuu Neljännesvuosiraportti 2/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maalikuu. Neljännesvuosiraportti 1/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maalikuu Neljännesvuosiraportti 1/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2017

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Tammi-maaliskuu. Neljännesvuosiraportti 1/2017 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Tammi-maaliskuu Neljännesvuosiraportti 1/217 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3 5656 6374 Tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2015

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2015 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka-joulukuu Neljännesvuosiraportti 4/215 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO 2B PL 487, 3311 TAMPERE PUH. 3 5656 67 FAKSI 3

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2016

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Loka-joulukuu. Neljännesvuosiraportti 4/2016 TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Loka-joulukuu Neljännesvuosiraportti /1 TAMPEREEN KAUPUNKI VIRANOMAISPALVELUT YMPÄRISTÖNSUOJELU FRENCKELLINAUKIO B PL 7, 3311 TAMPERE PUH. 3 55 7 FAKSI 3 55 37 Loka-joulukuu

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2009. Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/29 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Ympäristönsuojelu 2 ESIPUHE Tampereen ilmanlaadun tarkkailu vuonna 29 on järjestetty

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2006. Tampereen kaupunki Viranomaispalvelut/ympäristöpalvelut

TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET. Neljännesvuosiraportti 4/2006. Tampereen kaupunki Viranomaispalvelut/ympäristöpalvelut TAMPEREEN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET Neljännesvuosiraportti 4/26 Tampereen kaupunki Viranomaispalvelut/ympäristöpalvelut 2 ESIPUHE Tampereen ilmanlaadun tarkkailu vuonna 26 on järjestetty Tampereen alueen

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2014 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2014 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2014 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 2/2015 TAMPEREEN ILMANLAATU 2014 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2013 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2013 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2013 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 1/2014 TAMPEREEN ILMANLAATU 2013 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2016 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2016 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2016 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 1/2017 TAMPEREEN ILMANLAATU 2016 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI

YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI Valkeakosken kaupunki Ympäristönsuojelu PL 2 (Sääksmäentie 2) 3761 VALKEAKOSKI YHDYSKUNTAILMAN RAPORTTI HEINÄ-SYYSKUU 215 2 Yhteenveto ilmanlaadusta neljännesvuosijaksolla heinä-syyskuu: Valkeakosken kaupungin

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2015 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2015 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2015 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Ympäristönsuojelun julkaisuja 1/2016 TAMPEREEN ILMANLAATU 2015 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset Teksti ja valokuvat:

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa tyydyttävä tai välttävä ja muilla asemilla tyydyttävä lukuun ottamatta

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli joulukuussa hyvä ssa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli syyskuussa Turun Kauppatorilla, Raisiossa sekä Paraisilla tyydyttävä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ syyskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus syyskuussa oli kaikilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin heikoimmillaan erittäin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli maaliskuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Paraisilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tuntiindeksillä määriteltynä

Lisätiedot

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus marraskuussa oli ssa ja Paraisilla hyvä, ssa hyvä tai tyydyttävä ja muilla mittausasemilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa hyvä Kaarinassa sekä Paraisilla ja tyydyttävä Turun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ joulukuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus joulukuussa oli kaikilla muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli elokuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ maaliskuussa 2014 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Maaliskuussa hengitysilmaa heikensi katupöly. Hengitysilman tavallisin laatuluokitus maaliskuussa oli ssa välttävä, Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus elokuussa oli ssa ja Turun Orikedolla hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin

Lisätiedot

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ heinäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli heinäkuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ tammikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli tammikuussa muilla mittausasemilla tyydyttävä, paitsi ssa ja

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ kesäkuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli kesäkuussa kaikilla muilla asemilla hyvä, paitsi Paraisilla tyydyttävä.

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ huhtikuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli huhtikuussa kaikilla muilla asemilla tyydyttävä, paitsi Kaarinassa

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ toukokuussa 2017 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli toukokuussa kaikilla asemilla hyvä. Tunti-indeksillä määriteltynä

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ marraskuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli marraskuussa hyvä Raisiossa, Kaarinassa sekä Paraisilla ja

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ helmikuussa 2016 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus vuorokausi-indeksin mukaan oli helmikuussa muilla mittausasemilla hyvä, paitsi Turun Kauppatorilla

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2014 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristönsuojelu 29.5.2015 Heini Tanskanen 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2014 ympäristönsuojelulain mukaisten

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET

ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2013 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Ympäristöpalvelut Katja Sippola 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2013 ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset. > ilmanlaatu > Muita kaupunkeja

TAMPEREEN ILMANLAATU Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset.  > ilmanlaatu > Muita kaupunkeja TAMPEREEN ILMANLAATU 2005 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ytv.fi > ilmanlaatu > Muita kaupunkeja Tampereen kaupunki Ympäristövalvonnan julkaisuja 2/2006 TAMPEREEN ILMANLAATU 2005 Päästöt ja

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2016 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Jyväskylän ilmantarkkailun vuosiraportti 2016 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 1 2 JYVÄSKYLÄN ILMANLAADUN

Lisätiedot

Lyhenteiden selitykset:

Lyhenteiden selitykset: Tampereella Lyhenteiden selitykset: CO NO x O 3 SO 2 TSP PM 10 PM 2.5 Temp Ws Wd RH μg/m 3 mg/m 3 hiilimonoksidi eli häkä typen oksidit (laskettu NO 2 :na eli typpidioksidina) otsoni rikkidioksidi leijuma

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2006 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2006 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2006 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Tampereen kaupunki Ympäristöpalvelujen julkaisuja 2/2007 TAMPEREEN ILMANLAATU 2006 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2016 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 216 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 216 METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN

Lisätiedot

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004 KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 04 Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala Ympäristö ja maankäyttö 04 ILMANLAADUN SEURANTA KAJAANISSA Kajaanin ilmanlaadun seurannan toteuttavat Kajaanin

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2009 ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2012 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2012 ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa 2017 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet tammi-kesäkuussa METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti elokuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Elokuu oli Pohjois-Savossa sääolosuhteiltaan varsin tavanomainen. Kuopion ja Varkauden ilmanlaatu oli

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti tammi- ja helmikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Alkutalven lauha säätyyppi jatkui tammi- ja helmikuussakin. Tammikuun keskilämpötila

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 Ympäristöpalvelut YHTEENVETO VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2011 ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten laitosten kanssa vuonna 2005 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Lisätiedot

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015 RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2015 Yhteenveto PM₁₀- ja NO₂-mittauksista Hallikadun mittausasemalla Rauman kaupunki Tekninen virasto Ympäristönsuojelu Katriina Mannonen SISÄLLYSLUETTELO 1 SANASTOA... 3 2

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti maalis- ja huhtikuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Kevään alku maaliskuussa oli sääolosuhteiltaan melko tavanomainen, mutta huhtikuussa

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO Turun kaupunki ympäristönsuojelutoimisto 2006 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2008 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2008 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2008 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 4/2009 TAMPEREEN ILMANLAATU 2008 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

Lisätiedot

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Porin ympäristövirasto Harjavallan ja Porin ilmanlaatu 2014 Tiivistelmä Mittausaineisto ja tulokset: Heidi Leppänen, Boliden Harjavalta Oy Juha Pulkkinen, JPP Kalibrointi Ky Jari Lampinen, Porin kaupungin

Lisätiedot

Jakson toukokuu heinäkuu 2016 ilmanlaatu Kotkassa ja Haminan sataman

Jakson toukokuu heinäkuu 2016 ilmanlaatu Kotkassa ja Haminan sataman 1 Jakson toukokuu heinäkuu 216 ilmanlaatu Kotkassa ja Haminan sataman lla laa ja: ympäristönsuojelusuunni elija Eija Värri, p. 44 72 484 Jaksolla toukokuu heinäkuu ilma oli Kotkan ja Haminan satama-alueen

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2010

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2010 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2010 Kouvolan kaupunki Ympäristöpalvelut ESIPUHE 3 Tämä vuosiraportti sisältää yhteenvedon Kouvolan ja Iitin ilmanlaadun tarkkailun tuloksista vuodelta 2010.

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2009

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2009 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2009 Kouvolan kaupunki Ympäristöpalvelut ESIPUHE 3 Tämä vuosiraportti sisältää yhteenvedon Kouvolan ja Iitin ilmanlaadun tarkkailun tuloksista vuodelta 2009.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 1. Yleistä Etelä-Karjalan yhdyskuntailmanlaaduntarkkailun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin mittauspisteistä. Vuonna 2013 mittausverkossa oli

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2010 VALKEAKO SKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2010 ympäristönsuojelulain mukaisten

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 2017 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti touko- ja kesäkuulta 217 YHTEENVETO TULOKSISTA Touko- ja kesäkuu olivat molemmat ajankohtaan nähden selvästi koleampia. Touko-

Lisätiedot

TAMPEREEN ILMANLAATU 2007 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

TAMPEREEN ILMANLAATU 2007 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset TAMPEREEN ILMANLAATU 2007 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset www.ilmanlaatu.fi Tampereen kaupunki Ympäristöpalvelujen julkaisuja 1/2008 TAMPEREEN ILMANLAATU 2007 Päästöt ja ilmanlaadun mittaustulokset

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2007

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2007 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 27 Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöpalvelut ESIPUHE 2 Tämä vuosiraportti sisältää yhteenvedon Anjalankosken, Elimäen, Iitin, Jaalan,

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN, SUONENJOEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti joulukuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Joulukuu oli varsin lauha talvikuukausi. Koska pakkasia oli varsin vähän, myös Ilmanlaatu

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: UPM Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 213 ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU Ilmanlaatuindeksi vuonna Mansikkalassa Mansikkala ERITTÄIN HUONO ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ 15 HUONO 1 VÄLTTÄVÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2008

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2008 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 28 Kouvolan kaupunki Ympäristöpalvelut ESIPUHE 2 Tämä vuosiraportti sisältää yhteenvedon Anjalankosken, Elimäen, Iitin, Jaalan, Kouvolan, Kuusankosken ja

Lisätiedot

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013 Ilmanlaatu Porissa vuonna 2012 Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2013 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2014 2 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Mitattavia komponentteja... 3 3. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot... 4 4. Imatran ilmanlaatutulokset 2015... 5 4.1 Imatran hajurikkiyhdisteet

Lisätiedot

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2016

RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2016 RAUMAN KESKUSTAN ILMANLAATU 2016 Yhteenveto NO₂- ja PM₁₀-mittauksista Hallikadun mittausasemalla Rauman kaupunki Tekninen toimiala Ympäristönsuojelu Helmi Sipilä 25.7.2017 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ILMANLAADUN

Lisätiedot

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012

Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012 Ilmanlaatu Porissa vuonna 2012 Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 2012 Ilmanlaatutyöryhmä RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 1/2013 2 PORIN KAUPUNKI Ympäristövirasto PORIN ILMANLAATU MITTAUSTULOKSET

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2002

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2002 TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 22 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 22 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ: Satu Laiterä, Fortum Power and Heat

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT VALKEAKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET 2007 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 2 YHTEENVETO Valkeakosken yhdyskuntailman tarkkailua suoritettiin vuonna 2007 ilmansuojelulain mukaisten ilmoitusvelvollisten

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 2016 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2015 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin

Lisätiedot

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2006

Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 2006 Pohjois-Kymenlaakson ilmanlaadun vuosiraportti 26 Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän Ympäristöpalvelut ESIPUHE 2 Tämä vuosiraportti sisältää yhteenvedon Anjalankosken, Elimäen, Iitin, Jaalan,

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2011 PÄÄTE RVEYS JPP Kalibrointi Ky 2012 TIIVISTELMÄ Vuonna 2011 typen oksidien päästöt Varkaudessa olivat noin 1000 t, hiukkaspäästöt

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2016

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2016 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2016 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Mitattavia komponentteja... 3 3. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot... 4 4. Imatran ilmanlaatutulokset 2016... 5 4.1 Imatran hajurikkiyhdisteet

Lisätiedot

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA

ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA METSÄ FIBRE OY RAUMAN TEHTAAT RAUMAN BIOVOIMA OY JA FORCHEM OY ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Kuva: U P M Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2014 ASIANTUNTIJAPALVELUT

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2009

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2009 TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 29 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ: Satu Viranko, Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Caj Karlsson, Neste Oil Oyj, Naantalin jalostamo Minna

Lisätiedot

1 (15) Arto Heikkinen

1 (15) Arto Heikkinen 1 (15) TIIVISTELMÄ Riikinnevan Ekovoimalaitoksen savukaasupäästöjen leviämistä on mallinnettu yleisesti käytössä olevalla AERMOD-mallilla. Tarkastelussa ovat olleet SO 2 -, NO x -, NO 2 - ja hiukkaspäästöt.

Lisätiedot

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu

Harjavallan ja Porin ilmanlaatu Harjavallan ja Porin ilmanlaatu Mittaustulokset 216 Ilmanlaatutyöryhmä Harjavalta-Pori RAPORTTI Porin kaupunki ympäristövirasto 2/217 Porin kaupunki ympäristövirasto Harjavallan ja Porin ilmanlaatu Mittaustulokset

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015

VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUONNA 2015 PÄÄTE RVEYS ASEMA JPP Kalibrointi Ky 2016 Määritelmiä, yksiköitä ja symboleita µg/m 3 mikrogrammaa kuutiometrissä AOT40 kumuloitunut

Lisätiedot

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2016

Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2016 Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia 2017 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet vuonna 2016 ILMANLAADUN SEURANTA RAUMAN SINISAARESSA Rikkidioksidin

Lisätiedot

Liite 2. Lappeenrannan

Liite 2. Lappeenrannan Liite 2 Yhteenveto Lappeenrannan yhdyskuntailmanlaadun tarkkailutuloksista 27 211 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 11..12.2122 2(15) Taulukko 1: Lappeenrannan ilmanlaadun mittauspisteet ja mitatut ilman

Lisätiedot

VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010

VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖTOIMI YMPÄRISTÖNSUOJELU VARKAUDEN ILMANLAATU VUOSINA 2009-2010 PÄÄTE RVEYS ASEMA JPP Kalibrointi Ky 2011 TIIVISTELMÄ Vuonna 2009 typen oksidien päästöt Varkaudessa olivat noin 1035

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen. Luonnos 5.10.2009

Tampereen kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen. Luonnos 5.10.2009 Tampereen kaupungin varautumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen Luonnos 5.10.2009 Kaupunkiympäristön kehittäminen / Ympäristönsuojelu Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2011

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 11 Mansikkalan ilmanlaatuindeksi vuonna 11 ERITTÄIN HUONO Mansikkala 15 1 HUONO VÄLTTÄVÄ ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2012

Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2012 Pietarsaaren kaupunki Ympäristönsuojelutoimisto Raportti 1/2012 ILMANLAATU PIETARSAARENSEUDULLA VUONNA 2011 ESIPUHE Tämä raportti käsittää vuoden 2011 ilmanlaadun tarkkailun Pietarsaaren kaupungissa sekä

Lisätiedot

Kemin ilmanlaadun seuranta 2013-2014

Kemin ilmanlaadun seuranta 2013-2014 Kemin ilmanlaadun seuranta 2013-2014 Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 16/2015 Marjo Saarinen Toni Keskitalo 1 / 20 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 TUTKIMUSALUE

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2010 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 1 Imatran ilmanlaatuindeksi vuonna 1 ERITTÄIN HUONO Mansikkala 15 1 HUONO VÄLTTÄVÄ ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2011

TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2011 TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2011 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ TURUN KAUPUNKISEUDUN ILMANLAATU VUONNA 2011 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ: Satu Viranko, Turun Seudun Maakaasu

Lisätiedot