Mitkä ovat merkityksellisiä työperäisiä kemikaaliriskejä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitkä ovat merkityksellisiä työperäisiä kemikaaliriskejä?"

Transkriptio

1 Mitkä ovat merkityksellisiä työperäisiä kemikaaliriskejä? Kyösti Louhelainen, Tiina Santonen, Sanni Uuksulainen, Anja Saalo, Eija-Riitta Hyytinen

2 Työ ja terveys Suomessa 2012

3 Työ ja terveys Suomessa 2012

4 Taustaa altistumisista ASA-rekisterin mukaan syöpävaarallisille altisteille altistuneiden määrä

5 Taustaa - altistuneiden määriä v 2006 Priha E., Karjalainen A., Kauppinen T (2010) Työympäristön altisteiden terveysvaikutukset. Ympäristö ja Terveys 3; Altiste Altistuneet Työ, työpaikka Asbesti asbestin poisto vanhoista rakennuksista Bentseeni koksaus, öljyn jalostus, bensiinin käsittely Formaldehydi puu- ja huonekaluteollisuus, valimo Kvartsipöly rakennustyö, kaivokset, louhokset Hitsaushuurut metalli ja koneteollisuus Dieselpakokaasu dieselmoottorit, kuljetus, kaivokset Nikkeli * polttoleikkaus, nikkelijalostamo, pinnoitus Kromi(VI) * polttoleikkaus, nikkelijalostamo, pinnoitus Puupöly puu- ja huonekaluteollisuus, rakennustyö Ionisoiva säteily atomivoimala, terveydenhuolto, ilmailu *ei sisällä hitsaustyötä

6 Työperäisten tekijöiden aiheuttama tautitaakka Priha E., Karjalainen A., Kauppinen T (2010) Työympäristön altisteiden terveysvaikutukset. Ympäristö ja Terveys 3; Altistus Tauti tapauksia/vuosi min-max Asbesti keuhkosyöpä, mesotelioma Bentseeni leukemia Formaldehydi nenäsyöpä Kvartsipöly keuhkosyöpä Hitsaushuurut keuhkosyöpä Dieselpakokaasu keuhkosyöpä Nikkeli keuhkosyöpä Kromi(VI) keuhkosyöpä Puupöly nenäsyöpä Ionisoiva säteily syöpä

7 KemKu- kemikaaliriskien hallinta kuntoon Työpaketti 1. Tehdään rekisteripohjainen selvitys altistumisesta eri kemiallisille tekijöille suomalaisilla työpaikoilla. Selvityksessä otetaan huomioon altistuvien määrät ja altistumistasot. Työpaketti 2. Altisteet ja altistumiset priorisoidaan ottaen huomioon niiden aiheuttama laskennallinen tautikuorma sekä haitta

8 KemKu- käytetyt TTL lähteet 1. Työhygieeniset mittauslausunnot ja työhygieenisten altistumismittausten rekisteri THAM Haettiin altisteet ja työtehtävät, joissa epäpuhtausmittausten tulos >50% HTP v Biologisten altistumismittausten rekisteri Haettiin altisteet ja työtehtävät, joissa epäpuhtausmittausten tulos >50% TTL:n käyttämästä biologisesta toimenpiderajasta v Työperäisten sairauksien rekisteri TPSR Haettiin vuosien aineistosta ammattinimikkeet, altisteet, ammattitautidiagnoosit ja vahvistettujen ammattitautien määrät

9 KemKu- käytetyt TTL lähteet 4. ASA eli Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiden rekisteri Aineistosta menetelmäkuvaukset/työtehtävät ja ASA altisteet 5. FINJEM altistumistietojärjestelmä, työaltistematriisi Voimakkaasti altistuneiden määrät 6. Carex Suomi (Kymcarex) altistumistietojärjestelmä syöpävaarallisista aineista Voimakkaasti altistuneiden määrät

10 KemKu- käytetyt muut lähteet 7.Työsuojeluhallistuksen tapaturmarekisteri Haettiin v aineistosta tiedot kemiallisten aineiden aiheuttamista tapaturmista ja vammoista (palovammat, ihovamma, silmävamma tai myrkytys) 8. TTL:n järjestämän altistumisseminaarin (2006) nimeämät riskityöt Asiantuntijaseminaari tuotti taulukon, jossa arvioitiin tärkeimpien työssä esiintyvien kemiallisten altisteiden altistumistasoja eri töissä

11 Menetelmä ALKUKARSINTA: kerättyjen aineistojen pohjalta alkukarsinnan teki projektiryhmä (8 hlöä) joka oli tuottanut riskityölistaukset eri tietolähteistä Saatiin listaus 57 työtehtävästä näistä tuotettiin yhtenäiset kuvaukset (riskityö ammatti, altisteet, tietoja altistumistasosta ja määristä sekä terveyshaitoista) Webropol-kysely, Delfoi-menetelmä yhteensä 33 kemian asiantuntijaa 1. kierros: Vastauksia kierros: Listalta 35 eniten ääniä saanutta työtä/tehtävää Vastauksia 27 Hankeryhmän arvio: esim. ammattitauteja aiheuttavien alojen/ammattien huomioiminen

12 Esimerkki työtehtävästä Riskityö/ammatti Betonituotteiden valmistustyö (mm. betonit. hionta ja muu koneellinen työstö; siivous) Tärkeimmät kemialliset altisteet kvartsi, muut mineraalipölyt, sementin kromi, liuotinaineet Altistumisen taso Korkeita kvartsipitoisuuksia (>50% HTP-arvosta) on mitattu usein (46/63 näytteestä) betonituotetehtaissa (THAM ), Korkeita hengittyvän pölynpitoisuuksia (>50% HTP-arvosta) on myös mitattu usein (25/26 näytteestä)(tham ). Altistuneiden työntekijöiden määrä Korkeille kvartsipitoisuuksille (>50% HTP-arvosta) altistuneita työntekijöitä on arvioitu olevan noin 1500 betoni-, sementti- ja kipsituotteiden valmistuksessa (CAREX Suomi 2000). Altistumisen aiheuttamat terveyshaitat Kvartsi voi aiheuttaa jkivipölykeuhkon (silikoosi) ja keuhkosyöpää (IARC, luokka 1)). Altisteen aiheuttamat ammattitaudit / tapaturmat Betoni- ym tuotteiden valmistajilla oli kemikaaliammattitauteja 9 tapausta/10000 työntekijää vuodessa. Ammattitauteja oli keskimäärin 3/vuosi, joista kromiin tai sementtiin liittyviä ihottumia 2/v (allergisia ja ärsytysihottumia). 2 silikoosia viiden vuoden aikana eli 1/10000 työllistä vuodessa.

13 TOP19-prioriteettilista: Perustuu vajaan 30 TTL:n ja AVI:n kemian alan asiantuntijan arvioon (Delfoi-kysely). Lopullinen listaus TTL:n asiantuntijoiden toimesta 1/ Lujitemuovityö, veneiden laminointi (mm käsinlaminointi, hionta) Rakennusten purkutyö (mm. vanhojen putkieristeiden purku, rakennusjätteiden siivous) ja muut pölyiset rakennustyöt (mm. betonin piikkaus ja hionta) Metallimalmien kaivos- ja louhostoiminnan pölyiset työt Lattioiden päällystystyö (mm. parkettien sahaus, hionta ja lakkaus, muovimattojen liimaus) Betonituotteiden valmistustyö (mm. betonituotteiden hionta ja muu koneellinen työstö; siivous) styreeni, muut liuotinaineet, muovipöly ja puupöly kvartsi, muut rakennuspölyt, (asbestipurku luvanvaraista, altistuminen rajoitettu) kvartsi, sivukiven asbesti, nikkeli, dieselpakokaasut formaldehydi, puupöly (tammi, pyökki ym), liimojen komponentit (mm epoksihartsit) ja liuottimet kvartsi, muut mineraalipölyt, sementin kromi, liuotinaineet 6 Automaalarin työ (mm. ruiskumaalaus, hionta, maalien sekoitus) maalisumu, maalipigmenttien metallit, maalien sideaineiden epoksit ja isosyanaatit, liuotinaineet

14 Kemialliset tekijät prioriteettilista 2/3 7 Formaldehydiliimojen käyttö puuteollisuudessa (mm. vanerin ladonta, kuumapuristus, liimakeittiö) formaldehydi, fenoli, erikoisvanereiden torjunta-aineet 8 Hitsaustyö ja polttoleikkaus metallituotteiden, muiden koneiden ja laitteiden sekä kulkuneuvojen valmistuksessa. hengittyvä pöly, hitsaushuurut, nikkeli ja nikkeliyhdisteet, kromi ja sen (II, III)- yhdisteet, mangaani, alumiini, rauta 9 Alumiinin hitsaus ja polttoleikkaus alumiini, otsoni, hengittyvä pöly 10 Leipomotyö (mm. jauhojen ja taikinan käsittely, siivous) jauhopöly, pesuaineet, mausteet 11 Metalliteollisuuden maalarin työ (mm. ruiskumaalaus, hionta, maalien sekoitus) maalisumu, maalipigmenttien metallit, maalien sideaineiden epoksit ja isosyanaatit, liuotinaineet, ksyleeni 12 Muovituotteiden valmistustyö (mm. säkitys, valu ja koneiden pesu) liuotinaineet (metyleenikloridi, metyylimetrakrylaatti, styreeni, tolueeni, ym.), muovien komponentit (epoksit, isosyanaatit, ftaalihappoanhydridit), muovipöly

15 Kemialliset tekijät prioriteettilista 3/3 13 Haponkestävän ja ruostumattoman teräksen hitsaus kromi (VI) ja muut kromiyhdisteet, alumiini, nikkeli ja nikkeliyhdisteet, mangaani, rauta, hitsaushuurut, muut metallit, pesuaineet 14 Sementin ja betonin valmistus (mm. prosessinhoito, siivous) pöly, kvartsi (alveolijae) Kampaajan ja parturin työ (mm hiusvärien, vaalennusaineiden, permanenttiaineiden, pesuaineiden käsittely) Allergisoivien puulajien käsittely puuteollisuudessa (mm. puun sahaus ja hionta) 17 Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät hiusvärit (mm. p-fenyleenidiamiini), vaalennusaineet (mm persulfaatit), permanettiaineet, hiuslakat puupöly (abachi, tiikki, mahonki ym) kromi, rikkidioksidi, lyijy, nikkeli, mineraalipöly 18 Koneellinen puun työstö puu- ja huonekaluteollisuudessa (mm hionta, levyjen sahaus, jyrsintä) puupöly 19 Valimotyöt (mm. kaavaus, valu, valunpuhdistus) kvartsi, muut mineraalipölyt, metallihuurut ja pölyt (mm. kromi, nikkeli, lyijy), arseeni, PAH-yhdisteet, formaldehydi, isosyanaatit, häkä

16 Toimialat yhteenveto työtehtävistä - Rakennusteollisuus: betonityö, puutyö, viimeistely, purkutyö - Veneteollisuus: laminointi, - Kaivos- ja louhosteollisuus - Metalliteollisuus: hitsaus, maalaus - Leipomotyö - Alumiinityöt - Puuteollisuus: allergisoivat puulajit, puuntyöstö - Kampaajat, parturit - Sulatot, valimot - Perinteiset toimialat ja teollisuudet ovat kemiallisten tekijöiden kannalta epäterveellisiä yhä 2010 luvulla - Riskienhallinta on todennäköisesti puutteellista, ne pitää hoitaa yrityksissä, erityisesti PK-puolella

17 Työpaketti 2. Tautitaakan arviointi Arvioidaan astman, keuhkosyövän, keuhkoahtaumataudin ja liuotinaineaivosairauden tautitaakkaa saatavilla olevan kirjallisuuden perusteella Tautitaakka pyritään laskemaan DALYina (Disability Adjusted Life Year) Haittapainotettu elinvuosi= ennenaikaisen kuoleman ja haitan (vaurio/sairaus) takia menetetyt vuodet Tietolähtei (totaalitautitaakka-arvot sekä syyosuudet): 1) WHO (2004), Environmental Burden of Disease Ser. 7, Occupational airborne particulates 2) Hänninen, Knol (2011) European Perspectives on Environmental Burden of Disease, THL 3) Nurminen, Karjalainen (2001) Epidemiologic estimate of the proportion of fatalities related to occupational factors in Finland

18 Tautitaakka arviot Esim. Hitsaustyö ja polttoleikkaus (keuhkosyöpä, COPD, astma) Kampaajan ja parturin työ (keuhkosyöpä, astma) Rakennusten purkutyö (keuhkosyöpä, astma, COPD) Sementin ja betonin valmistus (keuhkosyöpä, astma, COPD) Metallimalmien kaivos- ja louhostoiminta (keuhkosyöpä, astma, COPD) Leipomotyö (astma) Betonituotteiden valmistustyö (keuhkosyöpä, astma, COPD) Valimotyö (keuhkosyöpä, COPD) Laminointityö (liuotinaineaivosairaus) Automaalarin työ, mm. ruiskumaalaus (liuotinaineaivosairaus)

19 Työpaketit 3 ja 4 Työpaketti 3 tehdään sellaisissa yrityksissä, joissa voidaan altistua merkittävästi kemiallisille tekijöille. Yhteistyössä yritysten kanssa. Työpaikkakäyntien tarkoituksena on löytää hyviä käytäntöjä altistumisten hallintaan sekä selvittää yritysten kemikaaliturvallisuuden tieto-, tahto- ja osaamisvajeita. Torjuntakeinoja kartoitetaan havainnoimalla ja käyttämällä Stoffenmanager-työkalua. Tuotetaan malliratkaisuja yritysten käyttöön Työpaketti 4 tuotetaan materiaalia työpaikoille, työsuojelun asiantuntijoille ja työterveyshuolloille koko hankkeen tuloksista. Tämä vaihe tehdään vuoden 2015 aikana.

20 Haittojen torjunta, esimerkki Näiden alojen riskienhallinta vaatii yritysten/ko alan etujärjestöjen sitoutumista ja kehittämishankkeita, jotka tehdään läheisessä yhteistyössä näiden kanssa. Hankkeissa tärkeää on etsiä helppoja ja käyttökelpoisia ja kustannustehokkaita riskinhallintakeinoja YHDESSÄ yritysten kanssa. Pöly leipomossa: Oppaan myynti:

21

22 Kysymyksiä, kommentteja?

Työ- ja ympäristöperäisten terveysriskien torjunta: Miten päästä tehokkaisiin tuloksiin?

Työ- ja ympäristöperäisten terveysriskien torjunta: Miten päästä tehokkaisiin tuloksiin? Yhteistyöseminaari: Työ- ja ympäristöperäisten terveysriskien torjunta: Miten päästä tehokkaisiin tuloksiin? Keskiviikkona 8.10.2014 kello 8:45 14:00 Suuri luentosali, Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

ASA 2009. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa

ASA 2009. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2009 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa ASA 2009 Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi

Lisätiedot

Pölynhallinta korjausrakentamisessa

Pölynhallinta korjausrakentamisessa ANNA KOKKONEN, MARKKU LINNAINMAA, HANNU KOSKI, TOMI KANERVA, JARMO LAAMANEN, VUOKKO LAPPALAINEN, MAIJA- LEENA MERIVIRTA, PANU OKSA, JUHANI PIIRAINEN, SIRPA RAUTIALA, ARTO SÄÄMÄNEN, PERTTI PASANEN Pölynhallinta

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001)

KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Liite 1 KEMIALLISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMIEN RISKIEN ARVIOINTI (VNa 715/2001) Työpaikka Päiväys Osasto Allekirjoitus ALTISTEET ALTISTUMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET Kemikaali tai muu työssä esiintyvä altiste Ktt:n

Lisätiedot

Elinympäristön altisteiden terveysvaikutukset Suomessa

Elinympäristön altisteiden terveysvaikutukset Suomessa Otto Hänninen, Olli Leino, Erkki Kuusisto, Hannu Komulainen, Päivi Meriläinen, Ulla Haverinen-Shaugnessy, Ilkka Miettinen, Juha Pekkanen Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Ympäristöterveyden osasto Kuopio

Lisätiedot

Hiekkapöly poissa keuhkoista

Hiekkapöly poissa keuhkoista Hiekkapöly poissa keuhkoista Kvartsihiekan oikea käsittely Työturvallisuuskeskus Sisältö Lukijalle... 3 Kvartsipöly työterveysongelmana... 4 Mitä piidioksidi on?... 5 Mitä kvartsipöly on?... 7 Silikoosi

Lisätiedot

Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013

Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013 Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013 Yleistä Valvonnasta Säädöksistä Mielenkiintoista Kirsi Kyrkkö 31.1.2013 Yleiset tavoitteet STM: Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 (SKS 2020) Hyvinvoinnille

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

Arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet

Arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet Perustelumuistio virtsan arseenin toimenpiderajaksi 1(10) Arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet PERUSTELUMUISTIO ARSEENIN BIOLOGISEN ALTISTUMISINDIKAATTORIN OHJERAJA-ARVOLLE Yksilöinti ja ominaisuudet

Lisätiedot

Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla

Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta kiteisen piidioksidin ja sitä sisältävien tuotteiden oikean käsittelyn ja käytön avulla Hyvä käytäntö -opas työntekijöiden terveyden suojelusta

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennustuotanto. Kimmo Spiring PURKUTYÖT SANEERAUSKOHTEESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennustuotanto. Kimmo Spiring PURKUTYÖT SANEERAUSKOHTEESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / rakennustuotanto Kimmo Spiring PURKUTYÖT SANEERAUSKOHTEESSA Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATIKORKEAKOULU Rakennnustekniikka

Lisätiedot

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla

Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Kreosootin terveysvaikutusten ehkäiseminen linjatyömailla Loppuraportti kehittämishankkeesta Mauri Mäkelä Jari Rajala Tuija Niemelä Tapani Tuomi rahoittajat: Työsuojelusrahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus,

Lisätiedot

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Mirja Laajoki ja Ari Lehtinen Vaarojen arviointi ongelmakohteissa Rakennusten tutkimus- ja korjaustöissä Opinnäytetyöt, rakennusterveys 2012 MIRJA LAAJOKI JA ARI LEHTINEN Vaarojen arviointi ongelmakohteissa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖRISKIEN TORJUNTATOIMENPITEIDEN TERVEYSHYÖTYJEN, KUSTANNUSTEN JA KOETTUJEN ARVOJEN VERTAILU

YMPÄRISTÖRISKIEN TORJUNTATOIMENPITEIDEN TERVEYSHYÖTYJEN, KUSTANNUSTEN JA KOETTUJEN ARVOJEN VERTAILU YMPÄRISTÖRISKIEN TORJUNTATOIMENPITEIDEN TERVEYSHYÖTYJEN, KUSTANNUSTEN JA KOETTUJEN ARVOJEN VERTAILU Juho Kutvonen Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen laitos Helmikuu

Lisätiedot

Kemikaalialtistumisen rajoittaminen automaalaamoissa

Kemikaalialtistumisen rajoittaminen automaalaamoissa Kemikaalialtistumisen rajoittaminen automaalaamoissa Timo Hautalampi, Maj-Len Henriks-Eckerman, Kerstin Engström, Hannu Koskela, Pekka Saarinen ja Jarmo Välimaa Työterveyslaitos, Turku Työympäristötutkimuksen

Lisätiedot

Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla

Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Terttu Rönkä Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Aducate Reports and Books 15/2011 Aducate Centre for Training and Development TERTTU RÖNKÄ Epäpuhtauksien hallinta rakennustyömaalla Aducate Reports

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN MENETTELYTAPAOHJE SISÄILMA-ASIOISSA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä Kesäkuu 2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. OHJEIDEN TAUSTA JA TARKOITUS... 3 2. SISÄILMASTO...

Lisätiedot

Asfalttityöntekijän terveystarkastuksessa huomioitavat kuormitus ja vaaratekijät

Asfalttityöntekijän terveystarkastuksessa huomioitavat kuormitus ja vaaratekijät Asfalttityöntekijän terveystarkastuksessa huomioitavat kuormitus ja vaaratekijät Fysikaaliset Merkittävin riski on kuuman asfalttimassan ja aurinkoisten ja helteisten sääjaksojen sekä raskaan fyysisen

Lisätiedot

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 7/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2806-1 (nid.) ISBN 952-13-2807-X (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

1. Johdanto. 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu

1. Johdanto. 1.1 Saneeraustyön keskeiset vaiheet ja aikataulu Sisältö 1. Johdanto 1 2. Riskien luokittelu 2 3. Yksityiskohtaisempi tarkastelu 4 4. Saneeraustyön työturvallisuuden edistäminen 8 5. Loppuyhteenveto 11 Lähteet 1. Johdanto Itse olen ammatiltani kirvesmies

Lisätiedot

SUOMEN MINERAALISET AJURIT. Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle

SUOMEN MINERAALISET AJURIT. Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle SUOMEN MINERAALISET AJURIT Selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle Riikka Virtanen Helsinki 2015 TIIVISTELMÄ Mineraalisten raaka-aineiden kysyntä ja tarve on lisääntynyt väestönkasvun, kaupungistumisen

Lisätiedot

Ohjeellinen hyvien toimintatapojen opas

Ohjeellinen hyvien toimintatapojen opas Hyvien toimintatapojen opas Hyvien toimintatapojen käytännön opas asbestiin liittyvien riskien ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi työssä, jossa esiintyy (tai saattaa esiintyä) asbestia: työnantajille, työntekijöille

Lisätiedot

Hengitysliitto Heli ry:n opas. Vaarallinen asbesti

Hengitysliitto Heli ry:n opas. Vaarallinen asbesti Hengitysliitto Heli ry:n opas Vaarallinen asbesti Asbestisairauksien määrä on nyt suurimmillaan Asbesti on merkittävin työelämässä terveydellisiä haittavaikutuksia aiheuttanut aine. 2 Asbestisairauksien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.1.2007 KOM(2007) 27 lopullinen VIHREÄ KIRJA Tavoitteena savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot (komission esittämä) FI FI SISÄLLYSLUETTELO I JOHDANTO... 4 II

Lisätiedot

Dieselpakokaasujen tavoitetasoperustelumuistio

Dieselpakokaasujen tavoitetasoperustelumuistio Dieselpakokaasujen tavoitetasoperustelumuistio Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki puh. 030 4741, faksi 030 474 2779 Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto

Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2005:3 Kari Reijula Sairaaloiden kunto ja ilmanvaihto Selvityshenkilön raportti Ensipainos SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2005 3 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot