Hyvinvointia työstä Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. 25.1.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä

2 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 29 Työperäisten sairauksien rekisteriin vakuutusyhtiöiden ilmoituksista kirjatut uudet tapaukset Tämän esityksen tietoja saa käyttää lähde mainiten.

3 Vuoden 29 ammattitautitiedoissa esitetään nyt toista kertaa ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen kokonaismäärien lisäksi erikseen vakuutuslaitosten ammattitaudeiksi vahvistamat sairaudet. Vahvistettu ammattitauti tarkoittaa, että vakuutuslaitos on saanut riittävät selvitykset ja tehnyt päätöksen pitää tutkitun sairautta ammattitautina. Kuvissa ammattitauti tarkoittaa vahvistettua ammattitautia.

4 Todennäköisiä syitä ammattitautien ja - epäilyjen lisääntymiseen vuodesta 25 alkaen verrattuna vuoteen 22 ja sitä edeltävään aikaan Työllisten määrän ja ammattitauteja aiheuttavien riskitekijöiden muutokset selittävät lisäyksestä korkeintaan muutaman prosentin. Todennäköisesti merkittävin eroa selittävä tekijä on vakuutuslaitosten kirjaamien ilmoitusten aiempaa kattavampi toimittaminen sähköisessä muodossa Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kautta Työterveyslaitokseen. Tämä on seurausta vuoden 22 tapaturmavakuutuslain muutoksesta. Toinen tapausmäärien eroa selittävä tekijä on lakisääteinen siirtyminen ns. täyskustannusvastuuseen, mikä on todennäköisesti lisännyt mm. julkisen sektorin hoitolaitosten tekemien ilmoitusten määrää ja lievien tapausten ilmoittamista.

5 jatkuu Edellä mainittujen tiedonkeruuseen ja korvauskäytäntöön liittyvien muutosten takia vuosien tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, eivätkä ammattitautien ja epäilyjen kehityssuunnat ole sen takia luotettavasti arvioitavissa.

6 Muutokset tiedon kertymisessä Työperäisten sairauksien rekisteriin Vuonna 22 Vuodesta 25 lähtien Vakuutuslaitosilmoitukset Vakuutuslaitosilmoitukset Työterveyslaitokseen Työterveyslaitokseen pääasiallisesti ammattitauti- sähköisesti Tapaturmakorteilla vakuutuslaitosten liitosta Työsuojelupiiri/Aluehallinto- virastojen Työsuojelun vastuualue -ilmoitukset täydentävinä tietoina ja erillisselvityksiin. Työsuojelupiiri-ilmoitukset mukana tapausssä MELAn tiedot hyväksytyistä MELAn tiedot hyväksytyistä ammattitaudeista ammattitaudeista ammattiammattitautikorteilla tautikorteilla. AT epäilyt sähköisesti (v. 29).

7 Tiedon kertyminen Työperäisten sairauksien rekisteriin työnantajan tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus lääkärinlausunto (E-lääkärinlausunto) ammattitaudista tai tapaturmasta Vakuutuslaitos vuonna 22 ja aiemmin vuodesta 25 lähtien vuodesta 25 lähtien täydentävinä tietoina ja erillisselvityksiin Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) lääkärin ilmoitus todetusta ammattitaudista maatalousyrittäjän tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus lääkärinlausunto (E-lääkärinlausunto) ammattitaudista tai tapaturmasta Työsuojelupiirit/ Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) Työperäisten sairauksien rekisteri (TPSR) TYÖTERVEYSLAITOS

8 Tiedon kertyminen Työperäisten sairauksien rekisteriin vuonna 22 ja sitä aiemmin työnantajan tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus lääkärinlausunto (E-lääkärinlausunto) ammattitaudista tai tapaturmasta vakuutuslaitos maatalousyrittäjän tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus lääkärinlausunto (E-lääkärinlausunto) ammattitaudista tai tapaturmasta lääkärin ilmoitus todetusta ammattitaudista Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) Työsuojelupiirit Työperäisten sairauksien rekisteri (TPSR) TYÖTERVEYSLAITOS

9 Vuonna 29 ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen määrä oli reilun prosentin verran suurempi kuin vuonna 28 (N=6299 eli 25,6 tapausta 1 työssäkäyvää kohden) 168 meluvammaa eniten toimialoissa: massan, paperin ja paperituott., kulkuneuvojen, puutavaran ja puutuott. valmistus eniten ammateissa: kemian prosessi-, massa- ja paperi- sekä metalli-, valimo- ja konepajatyö, puutyö määrä nousi 12 % vuodesta ihotautia eniten toimialoissa: kumi- ja muovituott., elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus, sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa eniten ammateissa: elintarviketeoll.työ, muu teollinen työ, metalli-, valimo- ja konepajatyö määrä oli 3 % pienempi kuin vuonna rasitussairautta, lähes puolet olkaluun sivunastan tulehduksia eniten toimialoissa: elitarvikk., juomien ja tupakan. valmist., tekstiilien, vaatt., nahkatuott. jalkineiden valmist. sekä puutavaran ja puutuott. valmist. eniten ammateissa: elintarviketeollisuustyö, tekstiili- ym. työ, puutyö sekä muu teollinen työ tapausmäärä laski 13 prosenttia vuodesta hengitystieallergiaa, 831 astmaa, 283 allergista nuhaa ja 53 homepölykeuhkoa eniten toimialoissa: maa- ja metsätalous, elintarvikk., juomien ja tupakan valmistus sekä puutavaran ja puutuotteiden valmistus eniten ammateissa: elintarviketeollisuustyö, maa- ja metsätalous, kalastus ja puutyö astman yleisimmät aiheuttajat: homesienet, erilaiset kemialliset tekijät, jauhot, eläinten epiteeli 83 asbestisairautta eniten toimialoissa: kulkuneuvojen valmist., kaivostoiminta ja louhinta eniten ammateissa: rakennustyö, sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ, metalli-, valimo- ja konepajatyö em. aloilla altistuminen asbestille on ollut aiemmin tavallista

10 Päätautiryhmien tapauslukumääriä eräillä toimialoilla v. 29 Meluvammat lkm Rasitussairaudet lkm Hengitystieallergiat lkm (kaikki=1 68) (kaikki=81) (kaikki=1 173) rakentaminen 246 rakentaminen 112 julkiset ja muut palvelut 57 metallien ja metalli- maa-, metsä- ja maa-, metsä- ja tuott. valmistus 181 kalatalous 12 kalatalous 226 massan, paperin ja elintarvikk., juomien ja elintarvikk., juomien ja paperituott. valmist. 169 tupakan valmistus 82 tupakan valmistus 88 Ihotaudit lkm Asbestisairaudet lkm Muut lkm (kaikki=1 188) (kaikki=83) (kaikki=627) maa-, metsä- ja rakentaminen 26 julkiset ja muut palvelut 259 kalatalous 114 kulkuneuvojen valmistus 63 maa-, metsä- ja metallien ja metalli- metallien ja metalli- kalatalous 14 tuott. valmistus 57 tuott. valmistus 42 metallien ja metallikoneiden ja laitt. tuott. valmistus 26 valmist. ja huolto 48

11 Päätautiryhmien tapauslukumääriä eräissä ammattiryhmissä v. 29 Meluvammat lkm Rasitussairaudet lkm Hengitystieallergiat lkm (kaikki=1 68) (kaikki=81) (kaikki=1 117) metalli-, valimo- ja maa- ja metsätalous, terveydenhuolto, konepajatyö 491 kalastus 14 sosiaalialan työ 229 rakennustyö 245 metalli-, valimo- ja maa- ja metsätalous, kemian prosessi-, konepajatyö 1 kalastus 223 massa- ja paperityö 118 rakennustyö 93 palvelutyö ym. 129 Ihotaudit lkm Asbestisairaudet lkm Muut lkm (kaikki=1 188) (kaikki=83) (kaikki=627) terveydenhuolto, rakennustyö 329 maa- ja metsätalous, sosiaalialan työ 29 metalli-, valimo- ja kalastus 134 palvelutyö ym. 23 konepajatyö 181 terveydenhuolto,

12 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt (vuosien tiedot puuttuvat) muut asbestisairaudet ihotaudit hengitystieallergiat rasitussairaudet meluvammat tiedot vuosilta puuttuvat

13 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt vuosina (vuosien luvut puuttuvat) 1 tapauksia/1 työllistä kohti tapausten tapauksia/1 työllistä

14 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattitaudit ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapauksia/1 työllistä ammattitautitapauksia/1 työllistä tapauksia/1 työllistä kohti Kuvan luvut sisältävät myös maatalousyrittäjien ammattitautiepäilyt

15 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt päätautiryhmittäin (vuosien tiedot muuttuvat) meluvammat rasitussairaudet hengitystieallergiat ihotaudit asbestisairaudet muut

16 Kaikki ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt v. 29 (N=6299) Ikäryhmä ja sukupuoli ikä, v miehet naiset

17 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt v. 29 (N=6299) miehet, lkm=42 ikäryhmä ja sukupuoli naiset, lkm= ammattitaudit ammattitautiepäilyt ikä, vuosia

18 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt tautiryhmän ja maakunnan mukaan v. 29 tapauksia/1 työllistä Pohjois-Savo 545 Pohjois-Karjala 31 Kainuu 158 Etelä-Pohjanmaa 35 Etelä-Karjala 219 Etelä-Savo 213 Keski-Suomi 369 Varsinais-Suomi 639 Lappi 27 Pohjois-Pohjanmaa 464 Satakunta 279 Pirkanmaa 599 Pohjanmaa 21 Päijät-Häme 211 Kanta-Häme 183 Keski-Pohjanmaa 65 Uusimaa 197 Kymenlaakso 111 Itä-Uusimaa 6 Ahvenanmaan 5 Ulkomaat 5 Koko maa 6299 meluvammat rasitussairaudet hengitystieallergiat ihotaudit asbestisairaudet muut

19 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt maakunnan mukaan v. 29 Pohjois-Savo 545 Pohjois-Karjala 31 Kainuu 158 Etelä-Pohjanmaa 35 Etelä-Karjala 219 Etelä-Savo 213 Keski-Suom i 369 Varsinais-Suom i 639 Lappi 27 Pohjois-Pohjanmaa 464 Satakunta 279 Pirkanmaa 599 Pohjanmaa 21 Päijät-Häme 211 Kanta-Häme 183 Keski-Pohjanmaa 65 Uusim aa 197 tapauksia/1 työllistä Kym enlaakso 111 Itä-Uusim aa 6 Ahvenanmaa 5 Ulkom aat 5 ammattitaudit ammattitautiepäilyt Koko m aa 6299

20 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt toimialaryhmän mukaan v. 29 kulkuneuvojen valmistus 21 massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 222 puutavaran ja puutuotteiden valmistus 177 elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 233 kaivostoiminta ja louhinta 34 metallien ja metallituotteiden valmistus 43 maa-, metsä- ja kalatalous 664 ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 93 tekstiilien, vaatt., nahkatuott. ja jalkineiden valmistus 61 rakentaminen 759 kumi- ja muovituotteiden valmistus 64 koneiden ja laitteiden valmistus ja huolto 288 sähkö-, lämpö- ja vesihuolto 48 kemiallisten tuotteiden valmistus, öljyn jalostus 61 huonekalujen valmistus 29 sähköteknisten tuott. ja optisten laitt. valmistus 12 julkiset ja muut palvelut 1548 kauppa, majoitus- ja ravitsemistoiminta; korjaus 586 muu teollinen toiminta 43 kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 227 rahoitus, vakuutus ja liike-elämän palvelut 438 kaikki toimialat 6299 tapauksia/1 työllistä ammattitaudit ammattitautiepäilyt

21 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattiryhmän mukaan v elintarviketeollisuustyö 192 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 198 metalli-, valimo- ja konepajatyö 144 rakennustyö 85 puutyö 16 muu teollinen työ 225 sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ 28 maa- ja metsätalous, kalastus 668 tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö 77 graafinen työ 47 työ- ja kiinteiden koneiden käyttö 96 palvelutyö ym. 646 pakkaus-, varastointi ja ahtaustyö 14 te rv eydenhuolto, sosiaalialan työ 688 kuljetus- ja liikennetyö 145 teknill., tieteell., opetus- ym. humanistinen työ 485 kaupallinen työ 153 hallinto- ja toimistotyö 279 kaikki ammatit 6299 tapauksia/1 työllistä ammattitaudit ammattitautiepäilyt

22 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt tautiryhmän mukaan v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2 ammattitaudit rasitussairaudet meluvammat 4 2 ihotaudit asbestisairaudet hengitystieallergiat muut

23 Kaikki meluvammat vuosina (vuosien tiedot puuttuvat)

24 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt: Meluvammat v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattitaudit

25 Meluvammat toimialaryhmän mukaan v. 29 massan, paperin ja paperituott. valmist. 169 tapauksia/1 työllistä kulkuneuvojen valmistus 93 puutavaran ja puutuott. valmist. 81 kaivostoiminta ja louhinta 16 metallien ja metallituott. valmist. 181 koneiden ja laitteiden valmist. ja huolto 15 ei-metallisten mineraalituott. valmist. 36 tekst., vaatt., nahkatuott. ja jalkin. valmist. 17 rakentaminen 246 kemiallisten tuott. valmist., öljyn jalostus 28 kaikki toimialat 168 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

26 Meluvammat ammattiryhmän mukaan v. 29 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 118 metalli-, valimo- ja konepajatyö 491 puutyö 42 rakennustyö 245 graafinen työ 22 sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ 92 muu teollinen työ 65 työ- ja kiinteiden koneiden käyttö 6 elintarv.teollisuustyö 24 tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö 2 kaikki ammatit 168 tapauksia/1 työllistä ammattitaudit ammattitautiepäilyt

27 Rasitussairaudet vuosina (vuosien tiedot puuttuvat) Jännetupen tulehdus Olkaluun sivunastan tulehdus Limapussin tulehdus Rannekanavaoireyhtymä Muut ja tarkemmin määrittelemättömät rasitussairaudet

28 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt: Rasitussairaudet diagnoosin mukaan v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt ammattitaudit 8 olkaluun sivunastan tulehdus 7 jännetuppitulehdus rannekanavaoireyhtymä 6 limapussitulehdus muut ja tarkemmin määrittelemättömät

29 Rasitussairaudet toimialaryhmän mukaan v. 29 elintarvikk., juomien ja tupakan valmist. 82 tapauksia/1 työllistä tekst., vaatt., nahkatuott. ja jalkin. valmist. 19 puutavaran ja puutuott. valmist. 23 maa-, metsä- ja kalatalous 12 metallien ja metallituott. valmistus 53 kulkuneuvojen valmistus 14 kumi- ja muovituott. valmist. 1 rakentaminen 112 ei-metallisten mineraalituott. valmist. 9 huonekalujen valmistus 5 kaikki toimialat 81 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

30 Rasitussairaudet ammattiryhmän mukaan v. 29 elintarv.teollisuustyö 8 tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö 23 puutyö 19 muu teollinen työ 35 sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ 46 maa- ja metsätalous, kalastus 14 metalli-, valimo- ja konepajatyö 1 rakennustyö 93 graafinen työ 8 pakkaus-, varastointi ja ahtaustyö 3 kaikki ammatit 81 tapauksia/1 työllistä ammattitaudit ammattitautiepäilyt

31 Hengitystieallergiat vuosina (vuosien tiedot puuttuvat) astma allerginen nuha allerginen alveoliitti kurkunpäätulehdus

32 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt: Hengitystieallergiat diagnoosin mukaan v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 7 ammattitaudit astma allerginen nuha allerginen alveoliitti kurkunpäätulehdus astma allerginen nuha allerginen alveoliitti kurkunpäätulehdus

33 Hengitystieallergiat toimialaryhmän mukaan v. 29 maa- ja metsätalous, kalastus 226 elintarvikk., juomien ja tupakan valmist. 44 puutavaran ja puutuott. valmist. 28 tekst., vaatt., nahkatuott. ja jalkin. valmist. 11 kulkuneuvojen valmistus 15 huonekalujen valmistus 8 metallien ja metallituott. valmist. 44 julkiset ja muut palvelut 57 kumi- ja muovituott. valmist. 8 tapauksia/1 työllistä ei-metallisten mineraalituott. valmist. 8 kaikki toimialat 1173 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

34 Hengitystieallergiat ammattiryhmän mukaan v. 29 elintarv.teollisuustyö 44 maa- ja metsätalous, kalastus puutyö 19 muu teollinen työ 35 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 23 tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö 15 terveydenhuolto, sosiaalialan työ 229 metalli-, valimo- ja konepajatyö 67 sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ 22 tapauksia/1 työllistä palvelutyö ym. 129 kaikki ammatit 1173 ammattitauti ammattitautiepäily

35 Ihotaudit vuosina (vuosien tiedot puuttuvat) ärsytyskosketusihottuma allerginen hottuma proteiinikosketusihottuma tai kosketusurtikaria ihoinfektio muut

36 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt: Ihotaudit diagnoosin mukaan v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 5 ammattitaudit ärsytyskosketusihottuma allerginen kosketusihottuma 4 4 proteiinikosketusihottuma tai kosketusurtikaria ihoinfektio muut ihotaudit ärsytyskosketusihottuma allerginen kosketusihottuma proteiinikosketusihottuma tai kosketusurtikaria ihoinfektio muut ihotaudit

37 Ihotaudit toimialaryhmän mukaan v. 29 kumi- ja muovituotteiden valmistus 19 elintarvikk., juomien ja tupakan valmist. 39 maa-, metsä- ja kalatalous 114 metallien ja metallituott. valmistus 57 tekst., vaatt., nahkatuott. ja jalkin. valmist. 1 puutavaran ja puutuotteiden valmistus 21 koneiden ja laitteiden valmistus ja huolto 48 kemiall. tuott. valmistus, öljyn jalostus 12 ei-metallisten mineraalituott. valmistus 1 tapauksia/1 työllistä kaivostoiminta ja louhinta 3 kaikki toimialat 1188 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

38 Ihotaudit ammattiryhmän mukaan v. 29 elintarv.teollisuustyö 32 tapauksia/1 työllistä muu teollinen työ 4 metalli-, valimo- ja konepajatyö 139 maa- ja metsätalous, kalastus 118 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 23 graafinen työ 9 puutyö 13 sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ 36 terveydenhuolto, sosiaalialan työ 29 palvelutyö ym. 23 kaikki ammatit 1188 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

39 Asbestisairaudet vuosina (vuosien tiedot puuttuvat) keuhkopussin kiinnikkeet ja paksuuntumat asbestoosit syövät muut

40 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt: Asbestisairaudet diagnoosin mukaan v ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 6 ammattitaudit keuhkopussin kiinnikkeet ja paksuuntumat asbestoosi hengityselinten syöpä mesoteliooma muu syöpä keuhkopussin kiinnikkeet ja paksuuntumat asbestoosi hengityselinten syöpä mesoteliooma muu syöpä

41 Asbestisairaudet toimialaryhmän mukaan v. 29 kulkuneuvojen valmistus 63 tapauksia/1 työllistä kaivostoiminta ja louhinta 9 massan, paperin ja paperituott. valmist. 35 sähkö-, lämpö- ja vesihuolto 26 rakentaminen 26 ei-metallisten mineraalituott. valmist. 21 metallien ja metallituott. valmist. 42 puutavaran ja puutuott. valmistus 15 koneiden ja laitteiden valmist. ja huolto 31 tekst., vaatt., nahkatuott. ja jalkin. valmist. 4 kaikki toimialat 83 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

42 Asbestisairaudet ammattiryhmän mukaan v. 29 rakennustyö 329 tapauksia/1 työllistä sähkö-, radio-, tv- ja videotekninen työ 74 metalli-, valimo- ja konepajatyö 181 muu teollinen työ 21 työ- ja kiinteiden koneiden käyttö 2 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 13 puutyö 7 tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö 5 kuljetus- ja liikennetyö 33 graafinen työ 2 kaikki ammatit 83 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

43 Työperäiset syövät vuosina (vuosien tiedot puuttuvat) hengityselinten syöpä mesoteliooma muu syöpä

44 Eräitä ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä Muut ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt tautiryhmästä v t vuosilta puuttuvat sarveiskalvotulehdus tärinätauti toksinen aivosairaus tuberkuloosi kivipölykeuhko

45 Muut sairaudet toimialaryhmän mukaan v. 29 maa-, metsä- ja kalatalous 14 tapauksia/1 työllistä kaivostoiminta ja louhinta 5 ei-metallisten mineraalituott. valmist. 9 kulkuneuvojen valmistus 8 metallien ja metallituott. valmist. 26 elintarvikk., juomien ja tupakan valmist. 14 puutavaran ja puutuott. valmist. 9 julkiset ja muut palvelut 259 koneiden ja laitteiden valmistus ja huolto 2 kemiall. tuott. valmist., öljyn jalostus 4 kaikki toimialat 627 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

46 Muut sairaudet ammattiryhmän mukaan v. 29 maa- ja metsätalous, kalastus 134 muu teollinen työ 29 elintarv.teollisuustyö 12 metalli-, valimo- ja konepajatyö 66 kemian prosessi-, massa- ja paperityö 1 puutyö 6 graafinen työ 4 terveydenhuolto, sosiaalialan työ 119 palvelutyö ym. 79 tapauksia/1 työllistä rakennustyö 27 kaikki ammatit 627 ammattitaudit ammattitautiepäilyt

47 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt sosioekonomisen aseman, sukupuolen ja tautiryhmän mukaan v. 29 sosioekonom inen asema melu- rasitus- hengitys- iho- asbesti- muut yhvam- sairau- tiealler- taudit sairau- teensä kaikki m at det giat det 1 m aataloustyönantajat m aatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä miehet 1 m aataloustyönantajat m aatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä naiset 1 m aataloustyönantajat m aatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä

48 Ammattitaudit sosioekonomisen aseman, sukupuolen ja tautiryhmän mukaan v. 29 sosioekonominen asema melu- rasitus- hengitys- iho- asbesti- muut yhvam- sairau- tiealler- taudit sairau- teensä kaikki mat det giat det 1 maataloustyönantajat ja maatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä miehet 1 maataloustyönantajat ja maatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon yhteensä naiset 1 maataloustyönantajat ja maatalouden yrittäjät ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tuntematon

49 Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt vuonna 29 sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan (tapauksia/1 työllistä) Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan v. 29 tapauksia tapauksia/1 työllistä sosioekonominen asema miehet naiset yhteensä miehet naiset yhteensä 1 maataloustyönantajat maatalouden yrittäjät ,8 47,1 49, 3 ylem m ät ,8 8,3 6,9 4 alemmat ,1 14,3 13,9 5 työntekijät ,8 39,7 52,1 9 tuntem aton ,4 135,7 81,6 yhteensä ,9 19,1 25,6 Ammattitaudit sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan v. 29 tapauksia tapauksia/1 työllistä sosioekonominen asema miehet naiset yhteensä miehet naiset yhteensä 1 maataloustyönantajat maatalouden yrittäjät ,8 43,6 43,1 3 ylem m ät ,7 1,7 2,3 4 alem m at ,6 4,6 5,2 5 työntekijät , 11,6 26,2 9 tuntem aton ,2 48,2 32,1 yhteensä ,4 6,2 12,4

50 Kiitos!

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2010 Työperäisten sairauksien rekisteriin vakuutusyhtiöiden ilmoituksista kirjatut uudet tapaukset Tämän esityksen tietoja saa käyttää lähde mainiten.

Lisätiedot

Työperäiset allergiset hengityselinsairaudet

Työperäiset allergiset hengityselinsairaudet Työperäiset allergiset hengityselinsairaudet SAK:n Työympäristöseminaari 23.3.2013 Kari Reijula, professori Työterveyslaitos Ammattitauti on osa laajempaa kokonaisuutta Työperäiset sairaudet Työhön liittyvät

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2008. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2008. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2008 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2008 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2011. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2011. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2011 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2011 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2012. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2012. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2012 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2012 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2013. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2013. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2013 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2013 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2010 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2010 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2009 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2012 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2012 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2006. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2006. Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2006 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2006 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Toimintaympäristö. TTL Lappeenranta

Toimintaympäristö. TTL Lappeenranta Toimintaympäristö TTL Lappeenranta Toiminta-alue Työterveyslaitoksen Lappeenrannan aluetoimipisteen vastuualueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Alue on kooltaan 26 482

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.2015) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2007 Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Toimintaympäristö. TTL Turku

Toimintaympäristö. TTL Turku Toimintaympäristö TTL Turku Toiminta-alue Työterveyslaitoksen Turun aluetoimipisteen vastuualueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Ahvenanmaan maakunnat Alue on kooltaan 25 696 km², mikä on

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Toimintaympäristö. TTL Tampere

Toimintaympäristö. TTL Tampere Toimintaympäristö TTL Tampere Toiminta-alue Työterveyslaitoksen Tampereen aluetoimipisteen vastuualueeseen kuuluvat Kanta-Hämeeen, Päijät- Hämeen, Pirkanmaan, Etelä- Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski- Pohjanmaan

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella AINEISTO Haastateltujen työnantajien määrä 300 250 200 150 100 50 0 Etelä-Pohjanmaan TE-K... 267 Hämeen TE-Keskus 60 73 Pirkanmaan

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Toimialarakenne 2009, P:maa+ K-P yht. n. 112 800 työllistä 28 % 10 % 24 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkinen

Lisätiedot

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006

MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET. Olli Poropudas. Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.2006 MUUTTUVAT TYÖELÄMÄN KOULUTUS- JA OSAAMISTARPEET Olli Poropudas Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet, Tampere 14.2.26 Työpaikka-avaukset ammattiryhmittäin 2-15 1 HOITOTYÖ 2 TEOLLINEN TYÖ 9 TAL.-HALL.

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Ammattiastmat Suomessa rekisteritietojen valossa

Ammattiastmat Suomessa rekisteritietojen valossa Panu Oksa TEEMA: ASTMA JA TYÖ Ammattiastmat Suomessa rekisteritietojen valossa Ammattitauteja on rekisteröity Suomessa vuodesta 1964 alkaen. Ammattiastmatutkimuksissa olleiden potilaiden vuotuinen lukumäärä

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa

Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa Hankinnat haltuun! Seminaari- ja keskustelutilaisuus Itä-Suomen yliopisto 12.11.2013 Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa Jani Saastamoinen Esityksen nimi 12.11.2013 / Tekijä1

Lisätiedot

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA

METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA METSÄSEKTORI SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA Suomi KOKO SUOMI ON HYVIN METSÄINEN Metsää* on maapinta-alasta 86 %. Mikäli mukaan ei lasketa joutomaata**, metsän osuus maapinta-alasta on 67 %. Metsän osuus maapinta-alasta

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2 / 2010 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q2/2010 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa

Lisätiedot

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012

Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Valtakunnallinen maksuviivetutkimus Q4/2012 Tutkimuksen taustaa ja tavoitteet Tällä tutkimuksella profiloitiin perinnän kohteena olevat yritykset suhteessa Suomen

Lisätiedot

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa llomantsi 256 324 341 330 74 28,9 Outokumpu 988 1 035 1 096 1 076 88 8,9 Joensuu 5 184 5308 5377 5321 137 2,6 abs. % Kunta/seutukunta 2009 2010 2011 2012 Muutos C Teollisuus C 1315 Tekstiilien, vaatteiden

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa. Dosentti, tutkimusjohtaja Elli Heikkilä Siirtolaisuusinstituutti

Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa. Dosentti, tutkimusjohtaja Elli Heikkilä Siirtolaisuusinstituutti Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa Dosentti, tutkimusjohtaja Elli Heikkilä Siirtolaisuusinstituutti Ennakointihanke Kansainvälinen liikkuvuus, työvoiman tarve ja maahanmuuton

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Toimialakatsaus 2011

Toimialakatsaus 2011 Toimialakatsaus 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne 2009, P:maa + K-P

Lisätiedot

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Aluetilinpito

Aluetilinpito Aluetilinpito 2000-2016 - työlliset - bruttokansantuote - arvonlisäys, brutto perushintaan - kiinteän pääoman bruttomuodostus (investoinnit) - tuotos perushintaan - kotitalouksien käytettävissä oleva tulo

Lisätiedot

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215

Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma. Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Tilastoaineisto Pohjanmaan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Irina Nori, Pohjanmaan liitto, versio 181215 Elinkeinorakenne Muutosjoustavuus Riskitoimialojen tunnistaminen Teollisuus on edelleen suurin

Lisätiedot

Toimintaympäristö. TTL Oulu

Toimintaympäristö. TTL Oulu Toimintaympäristö TTL Oulu Toiminta-alue Työterveyslaitoksen Oulun aluetoimipisteen vastuualue on koko Pohjois-Suomi, sisältäen Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat Alue on kooltaan 160 518 km²

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia. 2014, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia. 2014, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 05 Työvoimatutkimus 04, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8,8 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 04 joulukuussa 000, mikä oli

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Varsinais Suomen, Satakunnan ja Ahvenanmaan toimintaympäristön analyysi. Liitteet. Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste

Varsinais Suomen, Satakunnan ja Ahvenanmaan toimintaympäristön analyysi. Liitteet. Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Varsinais Suomen, Satakunnan ja Ahvenanmaan toimintaympäristön analyysi Liitteet Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste 2006 Liiteluettelo 1. Varsinais Suomen, Satakunnan ja Ahvenanmaan oppilaitoksia 2.

Lisätiedot

Miten selviytyä terveenä työelämässä

Miten selviytyä terveenä työelämässä Miten selviytyä terveenä työelämässä ammatilliset riskit hius- ja kauneudenhoitoalalla tutkimusten valossa 29.10.2014 1 Timo Leino, LT, dos. Ylilääkäri Työterveyslaitos 29.10.2014 Nuori kampaaja uransa

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 Lähteet: Tilastokeskus, Genimap Oy (L6022/05) Metsäsektorin merkitys maakunnissa ja seutukunnissa vuonna 2002 1 Toimiala- ja aluejako Metsäsektori:

Lisätiedot

Varkauden seudun kehitys. Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014

Varkauden seudun kehitys. Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014 Varkauden seudun kehitys Maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto 25.8.2014 Väestö ikäryhmittäin v. 1990-2013 Lähde: Tilastokeskus Ikäryhmä Ikäryhmä YHTEENSÄ -14 15-64 65 - YHTEENSÄ -14 15-64

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari

Pohjanmaan kauppakamari Pohjanmaan kauppakamari Alue-esittelyt ja tilastokatsaus Toimialarakenne Kokkolan sk 2012 yht. n. 22 500 työllistä 5 % 33 % 19 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkiset

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 9.3.2016 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2016 Väkiluku yhteensä 178 594 ennakko (1.1.2016) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10. TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.2006 LIITTEET Palkansaajien määrä toimialoittain ja vuosittain

Lisätiedot

Miten selviytyä terveenä työelämässä

Miten selviytyä terveenä työelämässä Miten selviytyä terveenä työelämässä ammatilliset riskit hius- ja kauneudenhoitoalalla tutkimusten valossa 29.10.2014 Timo Leino, LT, dos. Ylilääkäri Työterveyslaitos 29.10.2014 Nuori kampaaja uransa alussa

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010 Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 28 21 Aineistoanalyysi yritysten innovaatiotoiminta 28 21 -aineiston pohjalta Mervi Niemi 2(11) Käyttäjätiedon,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Ruralia-instituutti / RegFin-tiimi www.helsinki.fi/ruralia

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 2018 Työvoimatutkimus 2017, joulukuu,. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8, prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 joulukuussa 227 000,

Lisätiedot

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi

ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET. Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUEIDEN KOULUTUSTARPEET Luova tulevaisuus -ennakointiseminaari Turku 30. 31.8.2011 Matti Kimari Opetushallitus/Ennakointi ALUSTUKSEN SISÄLTÖ - Yleistä koulutustarpeiden ennakoinnista - Ennakointiyhteistyö

Lisätiedot

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3)

Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) Tilastotietoja suuralue- ja maakuntajaolla (NUTS2 ja NUTS3) 18.12.2012 Maakunnat (NUTS3) 1.1.2012 Yhteensä 18 (+1) maakuntaa 01 Uusimaa 02 Varsinais-Suomi 04 Satakunta 05 Kanta-Häme 06 Pirkanmaa 07 Päijät-Häme

Lisätiedot

Työperäinen syöpä ja ammattisyöpä Suomessa

Työperäinen syöpä ja ammattisyöpä Suomessa Työperäinen syöpä ja ammattisyöpä Suomessa, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 8.3.2017 Käsitehierarkia Työhön liittyvät sairaudet Ei syy-yhteyttä työhön, mutta - tauti

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9 /2012 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2012 Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. 2012 klo.00 Työttömyys kiihtyvässä kasvussa Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Mihin pilotti koneen ohjaa?

Mihin pilotti koneen ohjaa? Mihin pilotti koneen ohjaa? Terveyskeskusten tuottavuus VATT Kati Myllymäki, Kouvola 30.5.2011 Kuolleisuus ja sen syyt vaihtelevat maakunnittain!"#$%&'()*+,-./01,.23./0,45'+4,),3(04()66.,2((204()6.1+/277/01(4++/01++4(//,8+,/0!99:#;

Lisätiedot

Työterveyslaitos Hille Suojalehto

Työterveyslaitos Hille Suojalehto Paakkilan kaivos, Tuusniemi 1907-1975 ASBESTISAIRAUDET Hille Suojalehto 11.5.2017 Työterveyslaitos Hille Suojalehto www.ttl.fi 1 Asbestille altistuminen Asbestiruiskutustyössä, asbestikaivoksissa (Paakkila),

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 26.11.2008 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeiden alue-erot. Tutkimusseminaari 21.03.2013 Mikko Laaksonen

Työkyvyttömyyseläkkeiden alue-erot. Tutkimusseminaari 21.03.2013 Mikko Laaksonen Työkyvyttömyyseläkkeiden alue-erot Tutkimusseminaari 21.03.2013 Mikko Laaksonen Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat (%), 2011 Ahvenanmaa 5,3 Etelä-Karjala 9,9 Etelä-Pohjanmaa 10,4 Etelä-Savo 11,9

Lisätiedot

TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA

TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA Elintarvikeyrityksen toimialoittain 7/2014 Teurastus ja lihanjalostus Vihannesten sekä marjojen ja hedelmien jalostus Maidon jatkojalostus Ruoka-Kouvola

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot