BUILDERNEWS BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan- ja toiminnanohjauksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BUILDERNEWS BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2014. Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan- ja toiminnanohjauksen"

Transkriptio

1 BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2014 BUILDERNEWS Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan- ja toiminnanohjauksen järjestelmät Asiakas-case: Kokonaisvaltaista tiedonhallintaa Savon koulutuskuntayhtymässä Buildercom Oy ja Tilaajavastuu Oy yhteistyössä harmaata taloutta vastaan Buildercom mukana kesän 2014 asuntomessuilla Jyväskylässä

2 PÄÄKIRJOITUS Rakennetun ympäristön tiedonhallinnanja toiminnanohjauksen järjestelmät Kiinteistöjen ja infra-rakenteiden omistajat ovat hankkineet vuosien saatossa käyttöönsä lukuisia eri tarkoituksiin suunniteltuja toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmiä. Tiedonhallintajärjestelmien yhteensopivuudesta toistensa kanssa ei kuitenkaan ole kannettu huolta, vaan on hankittu yksittäisiä järjestelmiä pienten osa-alueiden hallitsemista varten. Organisaatioissa kenenkään intressissä ei ole ollut huolehtia tietoteknisestä kokonaisarkkitehtuurista. Nykysuuntaus on toinen: nyt hankitaan laajoja kokonaisuuksia, joilla hallitaan suurta osaa siitä tiedosta, jolla toimintaa ohjataan. Lisäksi järjestelmäintegraatiot ovat yleistyneet. Ei haluta luopua pitkään käytössä olleista järjestelmistä, joita on ajan myötä räätälöity omia tarpeita varten. Omat toimintaprosessit on muokattu sellaisiksi, että ne tukeutuvat käytössä oleviin tietoteknisiin järjestelmiin. Tietomallit ja niissä olevan tiedon hyödyntäminen Johtavat rakennuttajat vaativat suurten hankkeittensa suunnittelemista tietomallintamalla. Silti malleihin kertyvän tiedon hyödyntäminen koko hankeen elinkaaren ajalla on vielä kehitysvaiheessa. Malleissa olevaa tietoa kyetään hyödyntämään laajasti hankkeiden alkuvaiheessa ja niistä saadaan helposti lähtötiedot kustannusten määrittämistä varten. Yhdistelmämallien avulla suunnitelmat voidaan sovittaa toisiinsa, ja suunnitelmien keskinäiset ristiriidat poistaa. Toisaalta mallien avulla hankkeita on helppo visualisoida. Lisäksi ne ovat oiva apu hankkeiden lupakäsittelyvaiheissa. Mallien sisältämää tietoa hyödynnetään heikosti kiinteistöjen tai infra-kohteiden käytön ja ylläpidon aikana. Rakennetun ympäristön omistajilla on erilliset järjestelmät sekä käytön että ylläpidon aikaista tiedonhallintaa ja toiminnanohjausta varten. Tietomallit ja nämä muut käytössä olevat järjestelmät on saatava vaihtamaan tietoja keskenään. Järjestelmät on saatava integroiduksi siten, että eri tietolähteissä oleva tieto on käytettävissä, pyrittiinpä tietoon käsiksi minkä järjestelmän kautta hyvänsä. Viime aikoina on erityisesti noussut esille tietomallien ja erilaisten kiinteistötietojärjestelmien yhteen liittäminen. Suunnitteluvaiheessa malliin taltioitunut tieto halutaan integroida tai siirtää kiinteistötietojärjestelmään automaattisesti. USA:sta Britannian kautta meillekin rantautunut COBie-standardi on mahdollisesti avain tietomalleissa olevan tiedon hyödyntämisessä kiinteistötietojärjestelmissä. Buildercom Oy tutkii ja kehittää asiakkaittensa ja ohjelmistotoimittajien kanssa menetelmiä ja käytäntöjä hyödyntää tietomallien tietoja omissa palveluissaan. Tietomallitiedon hyödyntäminen palveluissamme on tuotekehityksemme prioriteettilistalla kärkipaikalla. Mobiliteetin hyödyntäminen päivittäisessä projektien hallinnassa ja kiinteistönhoidossa Rakennus- ja saneerausprojektit ovat nykyään nopeatempoisia ja projekteista vastaavilla on useita projekteja me- 2

3 neillään samalla kertaa. Perinteisiä työmaatukikohtia perustetaan vain suuriin hankkeisiin, joitten kesto on vuosi tai enemmän. Toisaalta kiinteistönhoito on jo vuosia ollut siihen erikoituneitten toimijoitten tekemää ja yhdellä kiinteistönhoitajalla on lukuisia kohteita hoidettavanaan. Siksi tekeminen pitää kyetä dokumentoimaan liikkeellä ollessa ja tehtävät on voitava vastaanottaa mobiililaitteeseen. Liikkuva työ vaatii siihen tarkoitetut työkalut ja taustajärjestelmät. Mobiilisti käytettävät tietotekniset palvelut tulevat tulevaisuudessa olemaan tietotekniikkapalveluntarjoajille välttämätön osa palvelutarjontaa. Näin ollen osa palveluista on oltava sellaisenaan käytettävissä mobiilisti. Osalle palveluista tehdään erillisiä mobiiliversioita tai appletteja, joilla palveluita käytetään. Tärkeä osuus on myös offline-toiminnallisuudella. Suurena haasteena tulee olemaan erilaisten mobiililaitteiden nopea kehittyminen. Laitekirjo on valtava ja käyttöjärjestelmistä on käytössä useita versioita yhtäaikaisesti. Siksi palveluntarjoajat joutuvat tekemään vaikeita valintoja siitä, mitä käyttöjärjestelmiä ja millaisia laitteita tuetaan. Buildercom Oy tekee mittavaa tuoteuudistusta palvelujensa uudistamiseksi. Uudistuksen yhtenä johtavana perusajatuksena on ollut huomioida työn luonteen muuttuminen liikkuvaksi. Tulemme huomioimaan tuotekehityksessämme mahdollisimman laajasti markkinoilla olevat eri käyttöjärjestelmät sekä päätelaitteet mobiiliominaisuuksia kehittäessämme. Matti Luhtanen, toimitusjohtaja

4 KIRJOITTAJA: ELINA PORKKA Kokonaisvaltaista tiedonhallintaa Savon koulutuskuntayhtymässä Savon koulutuskuntayhtymä (jäljempänä myös Sakky) on perustettu v ja tällä hetkellä kuntayhtymä koostuu Savon ammatti- ja aikuisopistosta, Varkauden lukiosta ja Savon oppisopimuskeskuksesta. Näiden rinnalla toimivat organisaation tukipalvelut sekä kiinteistöyksikkö. Kuntayhtymällä on yhteensä n kerros-m 2 kiinteistömassa kuudella eri paikkakunnalla. KIINTEISTÖMASSAA YHTEENSÄ KERROS M 2 6 PAIKKAKUNNALLA Kiinteistöyksikkö teki hankintapäätöksen sähköisen huoltokirjajärjestelmän hankkimisesta v. 2006, jolloin markkinoille alkoi tulla ensimmäisiä sähköisiä huoltokirjoja. Sakkylla pidettiin tärkeänä sitä, että kaikki kiinteistötiedot löytyisivät keskitetysti yhdestä paikasta. Lisäksi haluttiin mahdollisuus alkaa seurata huoltotoiminnan laatua. Sakkylla ulkoalueiden hoito ja siivous on pääosin ulkoistettu, mutta ns. sisäpuoliset työt, kuten talotekniikka, iv-nuohous, keittiölaitehuollot ja käyttäjäpalvelut on katsottu järkevämmäksi hoitaa omana työnä. Käyttäjäpalvelut ovat iso osa organisaation toimintaa, joka näkyy kiinteistöjen käyttäjille: opiskelijoille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Ari Orsjoen, kiinteistöjohtajan, mukaan kiinteistöyksikön tavoite on tarjota täyden palvelun toimintaa ja tässä FacilityInfo on apuna. Kiinteistöpäällikkö Toni Helin kertoo, että uutena asiana huoltokirjaan on liitetty koulutusmateriaalille oma paikka. Käymme kaikki säännöllisesti päivittämässä kiinteistötietojamme eri koulutuksissa ja niissä hankitun tiedon jakaminen on ollut puutteellista. Jatkossa kaikki pääsevät tutustumaan uusimpiin tutkimustuloksiin ja viimeisimpään tietoon ohjelman kautta, Toni täsmentää. HUOLTOKIRJAJÄRJESTELMÄN VALINTA Sakkylla tehtiin vertailua eri järjestelmien välillä ja tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat Buildercomin FacilityInfon myötä mahdollisuus linkittää tietoja huoltokirjasta suoraan kiinteistöissä meneillä oleviin projekteihin sekä palvelupyyntöjen käsittelyn helppous. Järjestelmää valitessa Sakkylla pidettiin tärkeänä meriittinä myös muita Buildercomin asiakkaita. Huoltokirjan käyttäjinä olivat jo vuonna 2006 esimerkiksi Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt, joilla on paljon kiinteistömassaa. Orsjoen mukaan se vahvisti käsitystä siitä, että myös savolaisten kiinteistötiedot pysyvät järjestelmässä varmassa tallessa eikä järjestelmän kehitystyö ole jäänyt paikalleen. Isoilta kiinteistönomistajilta tulee varmasti painetta kehittää järjestelmää ja toimintamalleja eteenpäin, joten hyötyjä tulee sitä kautta meillekin, perustelee Orsjoki. MIKSI SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ? Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto on mahdollistanut koulutuskuntayhtymässä sen, että kiinteistöhuollon ammattilais- 4

5 BUILDERNEWS 2014 Sekä Ari Orsjoki (vas.) että Toni Helin ovat tyytyväisiä Buildercomin palveluihin niin kiinteistöjen ylläpidossa kuin rakennushankkeiden tiedonhallinnassa ja toiminnanohjauksessa. ten hiljainen tieto tulee myös järjestelmän kautta kerättyä. Tämä on kaikkien etu siinä vaiheessa, kun talossa vaihtuu tekijät, mutta välttämättömät tiedot huolellisen kiinteistönpidon kannalta ovat kuitenkin varmassa tallessa. Tiedonvaihto tulee olemaan merkittävässä osassa lähivuosina, kun henkilökunnassa tapahtuu paljon ikäpolven vaihdosta, toteaa Orsjoki. Toni Helin, kiinteistöpäällikkö, puolestaan jatkaa: huoltokirja teettää nyt hieman työtä, mutta on varmasti vaivan väärti jatkossa, kun kaikki tiedot ovat aina saatavilla ja ajan tasalla. Erityisesti keittiölaitehuolloissa huolto-ohjeiden, kytkentäkaavioiden ja varaosaluettelon löytyminen heti on tehostanut huoltotyötä huomattavasti. Kun yhdestä keittiöstä tarjotaan ateriat 2000 opiskelijalle, ei homma saa pysähtyä. PALVELUT HYÖDYKSI RAKENNUSHANKKEISSAKIN Huoltokirjan lisäksi koulutuskuntayhtymä on laajentanut Buildercomin palveluiden käytön myös rakennuttamisen puolelle. Uusi palvelusopimus hyödyttää yhä useampaa henkilöä isossa organisaatiossa. Aineisto, joka projektipankkiin kertyy hankkeiden tiimoilta leviää palvelun kautta yhä useamman henkilön tietoon ja on siellä koko ajan useamman tahon käytettävissä myös kiinteistönhoidossa, selventää Orsjoki. Aiemmin ongelmaksi koettiin se, että vain yksi tai kaksi henkilöä oli perillä asioista ja muut jäivät paitsioon. Nyt kaikki informaatio on käytössä, vaikka joku olisi poissakin, ja asiat pystytään silti hoitamaan, hän jatkaa. Kun hinta ja laatu ovat kohdallaan, niin se on sekä palveluun tilaajan että tuottajan etu, toteaa Orsjoki yhteistyöstä Buildercomin kanssa. Koulutuskuntayhtymän toimintaan sopivia tietojärjestelmäratkaisuja on kehitetty yhdessä asiakkaan tarpeista lähtien Buildercomin asiantuntijoiden kanssa alusta alkaen. OPISKELIJOITA

6 KIRJOITTAJA: ELINA PORKKA, KUVA: TOMI SETÄLÄ Räätälöinnillä toimiva ratkaisu kunnossapidon urakointiin RTA-Yhtiöt tarjoaa luotettavaa ja ammattitaitoista palvelua 40 vuoden kokemuksella. Yrityksen liikevaihto on noin 4 milj. euroa ja se tarjoaa rakennuttajaasiakkailleen osaavan henkilöstön ja nykyaikaisen kaluston maarakennuksen ja kunnossapidon tarpeisiin. Yhtiöihin kuuluvan Maarakennusliike Raimo T.A. Virtasen kunnossapitopäällikkö Pauli Raudanpäälle tietotekniikka on tärkeä työväline. Hän arvostaa nykyaikaista teknologiaa, joka on helpottanut ja nopeuttanut päivittäisiä rutiineja. Tavallisesti yrityksen urakat ovat pitkiä, 4 5 vuoden mittaisia kunnossapitourakoita. Dokumentoinnin on oltava huolellista ja säännöllistä urakan alusta loppuun, mistä seuraa melkoinen määrä työtä ja muistettavaa. Tilanteeseen etsittiin ratkaisua pohtimalla sopisiko rakennuspuolelta tuttu sähköinen työmaapäiväkirja myös kunnossapidon tarpeisiin. - Palvelua räätälöitiin Buildercomin kanssa siihen malliin, että sopiihan se. Siitä alkaa olla jo pari vuotta kun internetpohjainen työmaapäiväkirja otettiin meillä käyttöön. Eipä mennyt miettiminen hukkaan, sillä nyt päiväkirja palvelee meitä hienosti ja sen käyttö on sujunut jouhevasti, Pauli Raudanpää toteaa. PARAS TYÖMAAPÄIVÄKIRJA KUNNOSSAPITOURAKKAAN Työmaapäiväkirja helpottaa päivittäistä työskentelyä monella tavalla. Pauli Raudanpää löytää nopeasti kolme itselleen tärkeintä hyötyä: 1. Päiväkirjaa täyttää mielellään, sillä sen käyttö on tehty helpoksi. 2. Kuvat voi ottaa suoraan työmaalla tabletilla ja ne ovat automaattisesti oikean merkinnän kohdalla. 3. Tilaaja on tyytyväinen raportointiin. Sähköinen työmaapäiväkirja on paras väline kunnossapitourakoiden työkaluksi. RTA-Yhtiöt pääkaupunkiseudulla ovatkin ottaneet työmaapäiväkirjan ja tabletit päivittäisiksi työkaluikseen. TYÖAIKA SÄÄSTYY OLENNAISEEN Sähköisen työmaapäiväkirjan ansiosta Raudanpään ei tarvitse olla läsnä jokaisella työmaalla. Hän näkee reaaliajassa työkoneeltaan tai tabletilta, mitä työmaalla on tehty ja jopa sen, miltä siellä näyttää. - Kuvan ottaminen on tabletilla näppärää ja kuva menee suoraan päiväkirjaan oikealle sivulle, Raudanpää kiittelee. Raudanpään päivät eivät enää kulu puhelimessa, sillä työmaan valvojat ja työnjohtajat voivat työmaapäiväkirjasta tarkistaa asiat, joista ennen joutuivat soittelemaan. - Puheluiden vähentyminen on ollut iso juttu, kun jokaista asiaa päivittäin ei enää kysytä minulta. Tiedot voi jokainen katsoa itse päiväkirjasta silloin, KOKEMUSTA KUNNOSSAPIDOSTA 40 VUOTTA TYÖMAAPÄIVÄKIRJAN HYÖDYT 1 HELPPO KÄYTTÄÄ 2 3 KUVAT TABLETILLA SUORAAN OIKEAN MERKINNÄN KOHDALLE SELKEÄ RAPORTOINTI TILAAJALLE 6

7 BUILDERNEWS 2014 Buildercom Oy ja Tilaajavastuu Oy yhteistyössä harmaata taloutta vastaan Kunnossapitopäällikkö Pauli Raudanpäälle tabletti on jo jokapäiväinen työkalu. kun tietoja tarvitsee, Raudanpää huomauttaa. Myös kunnossapitourakoiden tilaajalta on tullut hyvää palautetta RTA-Yhtiöiden toiminnasta. - Helsingin kaupunki vaatii urakoitsijoiltaan internet-pohjaisen työmaapäiväkirjan käyttöä. Kaupunki on ollut erittäin tyytyväinen meidän päiväkirjaamme, sillä valvoja pystyy kuittaamaan työt suoraan sen kautta. Kaupunki onkin sanonut, että meillä on käytössä paras kunnossapidon päiväkirja! Raudanpää myhäilee. HYVÄ YHTEISTYÖ BUILDERCOMIN KANSSA JATKUU Säännöllinen yhteydenpito on Buildercomilla arvossaan, sillä siten voidaan varmistaa asiakkaan tyytyväisyys palveluun ja mahdollisimman nopea reagointi kehitystarpeisiin. - Kasvotusten on aina mukavampi jutella kehitysideat ja muut asiat läpi, toteavat Raudanpää ja hänen asiakasvastuuhenkilönsä Pekka Rohula Buildercomilla. - Meille Buildercomissa on tärkeää, että asiakas saa sellaisen työvälineen, joka tekee työstä helpompaa ja tehokkaampaa. Siinä on RTA-Yhtiöillä onnistuttu, sillä ainakin Pauli Raudanpää kollegoineen ovat palveluun tyytyväisiä, Pekka Rohula kertoo. Heinäkuussa voimaantuleva laki rakennusalan tiedonantovelvollisuudesta velvoittaa rakentamistyötä tilaavat yritykset ja itsenäiset ammatinharjoittajat ilmoittamaan Verohallinnolle kuukausittain työmaakohtaisia tietoja ostamistaan rakennusurakoista. Buildercomin ja Tilaajavastuun yhteistyön tavoitteena on tarjota rakennusalan yrityksille yhteinen, selkeä toimintamalli uusien lakisääteisten ilmoitusten hoitamiseksi. Buildercom ja Tilaajavastuu ovat allekirjoittaneet keskinäisen sopimuksen, jonka puitteissa EVRY Jydacom Oy toimii veronumero.fi-palvelun tarjoaman, toimialan yhteisen Työmaarekisterin jälleenmyyjänä. Tällä tavalla asiakkaat voivat jatkossa hankkia kaikki ilmoittamiseen tarvittavat järjestelmät yhdestä paikasta. Tällä hetkellä Buildercomin järjestelmän ja Suomen Tilaajavastuun tarjoaman Luotettava kumppani -palvelun välille kehitetään myös automaattista rajapintaa. Jatkossa yritykset rakentavat järjestelmien välille myös muut tarvittavat automaattisesti toimivat rajapinnat. Tällä tavalla käyttäjäyritys voi hallinnoida tietojaan yrityksen omassa järjestelmässä ja halutessaan samanaikaisesti hyödyntää koko toimialan yhteisiä rekisteritietoja, kuten esim. VALTTI-korttien ja työmaarekisterin ja -avaimen tietoja. Jatkossa myös työaikaleimaukset saadaan jaettua yhteisen työmaarekisterin kautta työmaan eri osapuolille. Rakennusalalla on nyt hyvä vauhti rakentamisen arvoketjun läpinäkyvyyden kehittämiseksi uudelle tasolle. Harmaan talouden kitkeminen on kansantaloudellisestikin iso asia, sitä on jopa 35 prosentissa alan yrityksistä. Rakentamisen arvo oli vuonna 2013 noin 28,8 miljardia euroa, Suomen Tilaajavastuun toimitusjohtaja Lars Albäck kertoo Kauppalehdessä Suomen Tilaajavastuu Oy ja Buildercom Oy haluavat yhteistyössä olla rakentamassa toimialalle yhteisiä toimintamalleja ja työkaluja, joilla voidaan vahvistaa harmaan talouden torjuntaa ja hoitaa uudet lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet mahdollisimman helposti. KIRJOITTAJA: ELINA PORKKA 7

8 KIRJOITTAJA: ELINA PORKKA, KUVA: SUOMEN ASUNTOMESSUT Buildercom mukana kesän 2014 asuntomessuilla Jyväskylässä Vuoden 2014 asuntomessut järjestetään Jyväskylän Äijälänrannassa Messualueelle rakentuu 37 pientaloa, yksityinen päiväkoti sekä 13-kerroksinen tornitalo Jyväsjärven rantaan. Jyväskylän asuntomessualueen rakentamisessa yhtenä teemana on ollut moderni arkkitehtuuri yhdistettynä luonnonläheiseen kaupunkiasumiseen. Toisena teemana on puu-tarha, joka juontaa juurensa alueen vahvasta taimisto- ja puutarhahistoriasta. Alueen koko on n. 30 ha ja asukkaita sinne mahtuu Buildercom on ollut mukana Jyväskylän asuntomessuhankkeessa projektin alusta lähtien, sillä rakentajien työkaluna on ollut perinteisten sahan ja vasaran lisäksi myös projektipankki. Asuntomessut Jyväskylässä 2014 hankkeen projektipäällikkö Anu Hakala kertoo, että projektipankin käytöllä oli kaksi selkeää tavoitetta. Halusimme tarjota rakentajille tietoturvallisen paikan saada talteen koko rakentamisen aikainen dokumentaatio rakennusteknisine kuvineen ja suunnitelmineen. Lisäksi projektipankki on ollut myös meidän kannalta erinomainen foorumi tiedon jakamiseen rakentajien kesken. Myös projektikoordinaattori Pirkko Flinkman näyttää vihreää valoa projektipankille asuntomessuhankkeissa, sillä se tarjoaa messutoimistolle, rakentajille sekä yhteistyökumppaneille laajemmat käyttömahdollisuudet kuin perinteisemmät extranet-palvelut. Projektipankin suurimmat hyödyt tulevat ilmi käytännössä sähköpostit eivät tukkeudu isoista liitetiedostoista ja kuvista ja lisäksi kaikki aineisto on aina saatavilla verkosta käsin paikasta riippumatta. Projektipankin ilmoitustaulun avulla on kätevää tiedottaa kaikkia hankkeen osapuolia kerralla. Lisäksi meille jää talteen tieto siitä, mitä informaatiota on jaettu, kenelle ja ketkä sen ovat lukeneet, Pirkko täsmentää. Rakentajat ovat voineet tallentaa palveluun kaikki dokumentit arkkitehtisuunnitelmista kokousmuistioihin ja pöytäkirjoihin saakka. Hankkeen päätyttyä heillä on automaattisesti käytössä valmis loppudokumentaatio koko rakennusprojektista. Myös Jyväskylän asuntomessutoimistolle tämä on iso etu. Etenkin minulle projektikoordinaattorina on tärkeää, että koko projektin dokumentaatio on selkeästi koottuna nyt, kun hanke päättyy, niin meillä on kaikki materiaali valmiina arkistoitavaksi projektipankin ansiosta, Pirkko kiittelee. Asuntomessutoimisto on myös saanut kiitosta toiminnastaan aktiivisen tiedottamisen ja hyvin järjestetyn tiedonjaon ansiosta. Jyväskylän kaupungin organisaatiossa tunnuksia projektipankkiin on jaettu siten, että yhteydenpito eri osapuolien välillä on mahdollisimman sujuvaa. Tämä on helpottanut esimerkiksi aluevalvojan työtä. Asuntomessutoimiston osalta työt alkavat olla loppusuoralla, sillä messut au- keavat yleisölle Hektisestä messuarjesta huolimatta sekä Anulla että Pirkolla on vielä virtaa tsempata rakentajia viimeistelytöihin. Odotukset ovat korkealla, sillä Jyväskylän Äijälänranta on asuntomessualueena ainutlaatuinen ympäristö, jonka laadukkaaseen ja kestävään rakentamiseen on ahkerasti panostettu. LUE LISÄÄ JYVÄSKYLÄN ASUNTOMESSUISTA OSOITTEESSA: Buildercom Oy Matarankatu 2, JYVÄSKYLÄ Äyritie 12 A, VANTAA Buildernews Buildercom Oy:n tiedotuslehti rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille. Toimitus: Buildercom Oy Taitto: Katse Design Kansikuva: Anu Hakala, Asuntomessut Jyväskylässä 2014 Valokuvat: Buildercom Oy Painos: 1300 kpl Painopaikka: Kirjapaino Kari Oy

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI

AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI AS OY KORJAUSTEN INTEGROIVAT TOIMINTAMALLIT - KOMMENTTI Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2 hankkeen työpaja Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi korjausrakentamisessa www.consti.fi

Lisätiedot

BUILDERNEWS BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2015. Lainsäädännön ja viranomaistoiminnan. ympäristön tiedonhallintaan

BUILDERNEWS BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2015. Lainsäädännön ja viranomaistoiminnan. ympäristön tiedonhallintaan BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2015 BUILDERNEWS 2 4 7 8 Lainsäädännön ja viranomaistoiminnan vaikutus rakennetun ympäristön tiedonhallintaan Case SRV: Projektinhallinta Kalasataman megahankkeessa Palvelumme

Lisätiedot

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.

Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero. Olet sitten rakennuttaja, tilaaja tai urakoitsija, Veronumero.fi tarjoaa sinulle ratkaisut lakikokonaisuuksien hoitamiseksi. www.veronumero.fi Veronumerolaki Julkisuudessa rakentamisen lakisääteisiä velvoitteita

Lisätiedot

Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi. 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu.

Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi. 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu. Veronumero.fi-palvelu http://www.veronumero.fi 23.8.2012 Lars Albäck Toimitusjohtaja +358 40 503 3672 lars.alback@tilaajavastuu.fi 2 Laki veronumerorekisteristä (HE 58/2011) Veronumero ja veronumerorekisteri

Lisätiedot

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT

JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT JOS RAKENNAT NIIN REKISTERÖIDYT Tietojen ilmoittaminen Veronumero.fi-palveluun vie muutaman minuutin. Se ei maksa mitään, mutta merkitsee suuria asioita yrityksesi tulevaisuudelle. Ilmoitusmenettely on

Lisätiedot

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy

Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt. Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Veronumero.fi Palvelukokonaisuus ja työmaakäytännöt Antti-Eemeli Mäkinen Johtaja, kumppanuudet Suomen Tilaajavastuu Oy Yhtenäiset käytännöt luovat sujuvuutta Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden mukanaan

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi Esitelmä 17.9.-14 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimintaympäristö Onnistunut rakennusinvestointi Tietomallipohjainen investointiprosessi Tietomallintamisen

Lisätiedot

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli?

Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa. Entäpä tietomalli? Länsimetron sähköinen huoltokirja osa laajempaa tiedonhallintaa Entäpä tietomalli? Projektitiedonhallinnan hallinta tiedonhallinnan tiedon hallinta Helppoa? Haastavaa? Mahdotonta? Mielenkiintoista? 4.6.2015

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri

Visma Liikkuvan työn ratkaisut. Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Visma Liikkuvan työn ratkaisut Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus ja Visma Työmaarekisteri Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus Lakimuutos veromenettelyyn, voimaan 1.7.2014 Koskettavat yhteisiä työmaita, joissa

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

PMhankintajärjestelmä

PMhankintajärjestelmä PMhankintajärjestelmä Yleisesitys kumppaneille 19.1.2015 Tuomme tilalle ratkaisut Sisältö Hankintojen sähköistys projekti Senaatti-kiinteistöissä Ylläpidon hankintatoimen sähköistäminen Hankintajärjestelmän

Lisätiedot

Inoptics langattomat NFC-työaikapäätelaitteet ovat Suomen markkinajohtajia rakennustyömailla.

Inoptics langattomat NFC-työaikapäätelaitteet ovat Suomen markkinajohtajia rakennustyömailla. Työajanseuranta Kulunseuranta Viranomaisraportit Ratkaisut rakennustyömaille Inoptics langattomat NFC-työaikapäätelaitteet ovat Suomen markkinajohtajia rakennustyömailla. Inoptics Oy Johtava rakennustyömaiden

Lisätiedot

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Yksityiskohtainen esittely Sisältö Pientalonlaadun kokonaisuuden yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun yleisesittely Seudullisen

Lisätiedot

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0

PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 Kari Alatalo Senaatti-kiinteistöt Projektipankki-tehtäväluettelo 1 (9) PROJEKTILA -TEHTÄVÄLUETTELO IM-MANAGERILLE Versio 1.0 1. Omien tietojen päivitys ja ylläpito 2. Koulutus- ja konsultointipalvelut

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Cieltum Oy. pilviteknologiaa hyödyntävä ohjelmistotalo. verkostoituneille yhteisöille

Cieltum Oy. pilviteknologiaa hyödyntävä ohjelmistotalo. verkostoituneille yhteisöille Cieltum Oy on pilviteknologiaa hyödyntävä ohjelmistotalo verkostoituneille yhteisöille liiketoimintaideanaan (C-Care) käytön aikaisen elinkaaren tiedonhallinta eli Runtime Lifecycle Management (RLM) Maksat

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa

Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmasto ja kiinteistöpalveluiden järjestäminen elinkaarihankkeissa Sisäilmastoseminaari 11.3.2015 toimitusjohtaja Tarja Andersson Elinkaarihanke (1) Hankintatapa, joissa tilaajan valitseman palveluntuottajan

Lisätiedot

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

Modernit toimintatavat kunnossapidossa. Markku Tervo Jarkko Pirinen

Modernit toimintatavat kunnossapidossa. Markku Tervo Jarkko Pirinen Modernit toimintatavat kunnossapidossa Markku Tervo Jarkko Pirinen 21.1.2014 MIHIN OLEMME MENOSSA? VISIO paperiton toiminta KUINKA TOIMITAAN 2020-2025? Mitkä ovat kriittiset tekijät? Mitä tarkoittaa käytännössä?

Lisätiedot

ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000

ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000 ebusiness seminaari Helsingissä 6.9.2000 1 perustettu Turussa 1996 perustava ajatus jatkokehittää vuodesta 1992 käytettyä Majakkaranta Oy:n projektipankkia :n perustajat Olli Vahtera Oy Majakkaranta Oy

Lisätiedot

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn?

Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Miten valmistautua 1.7 alkavaan ilmoitusmenettelyyn? Suomen Tilaajavastuu Oy Lakivelvoitteet kunnialla kuntoon! Tarjoamme tarvittavat palvelut sekä tilaajavastuulain että veronumerolain noudattamista varten.

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

Rakennuttamistiedon uudet ominaisuudet 2011-2014

Rakennuttamistiedon uudet ominaisuudet 2011-2014 Rakennuttamistiedon uudet ominaisuudet 2011-2014 Oulu 15.5.2014 Vuoden 2011 päivitys Tilaajavastuu.fi raportin haku Haahtela Aikataulu + aikataulumalleja Mm. Tate valvonnan asiakirjamalleja lisätty Raklin

Lisätiedot

AO HARJUN KAMPUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS. projektinhallinnan haasteet ja ratkaisut

AO HARJUN KAMPUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS. projektinhallinnan haasteet ja ratkaisut AO HARJUN KAMPUKSEN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS projektinhallinnan haasteet ja ratkaisut Kiinteistöliikelaitos Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Kiinteistöliikelaitos on kuntayhtymän kiinteistöistä vastaava

Lisätiedot

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet

Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Tietotili Consulting Oy Rakennusalan uudet ilmoitusvelvollisuudet Veikko Virkki, KHT Auktorisoitu tilitoimisto ja KHT-yhteisö kansainvälisillä valmiuksilla ja nykyaikaisimmilla järjestelmillä Rakennusalan

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen

LUC Service Desk. Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen LUC Service Desk Käyttöönottoprojektin taustat ja kokemukset Sakari Tarvainen Taustaa IT-palvelut ovat osa konsernin tukipalvelukeskusta IT-henkilöstöä noin 70 IT-palveluja tarjotaan seuraaville asiakkaille

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 1 2011 Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 BUILDERNEWS 1 2011 2 Buildecomin palvelut käytössä Vuoden

Lisätiedot

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015

Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista. Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Yhteenveto tuotteenhallinnan tiimoilta kertyneistä opeista Jukka Kääriäinen Jukka.kaariainen@vtt.fi 22.4.2015 Sisältö Mistä tietoja koottu? Opit Yhteenveto Mistä tietoja koottu? Nämä tiedot on kerätty

Lisätiedot

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE

Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy / ProCountor International Oy REKRYTOINTIOHJELMA TILITOIMISTOILLE Poolia Suomi Oy - Rekrytointiohjelma ProCountor International Oy:n tilitoimistokumppaneille Poolia on toiminut ProCountorin

Lisätiedot

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu

Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Granlund Manager - Scudo Pro Hankkeiden kustannusohjauksen kokonaisratkaisu Uudet ilmoitusvelvollisuudet voimaan 1.7.2014 rakentamispalveluiden tilaajille Rakentamispalveluihin liittyvä tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi.

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. 40 vuotta asiantuntijuutta Meillä on 40 vuoden kokemus sosiaali ja terveydenhuollosta. Haluamme jatkossakin kehittää parhaita ratkaisuja

Lisätiedot

BUILDERNEWS BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI Lainsäädännön ja viranomaistoiminnan vaikutus rakennetun. ympäristön tiedonhallintaan

BUILDERNEWS BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI Lainsäädännön ja viranomaistoiminnan vaikutus rakennetun. ympäristön tiedonhallintaan BUILDERNEWS BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2015 2 Lainsäädännön ja viranomaistoiminnan vaikutus rakennetun ympäristön tiedonhallintaan 4 Case SRV: Projektinhallinta Kalasataman megahankkeessa 7 Palvelumme

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

lämpö- ja wesíjohtoliike Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h

lämpö- ja wesíjohtoliike Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h Museokatu 34, 00100 Helsinki Tietoa meistä HUOLTO KORJAUS URAKOINTI TARVIKKEET 24H PÄIVYSTYS Tilaukset ja päivystys 24h 09 495 106 ja 0400 249 920 toimisto@pj.fi Täyden palvelun LVIS-talo Helsingissä Lämpö-

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015

KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017. Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 KIINTEISTÖPALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 Liiketoiminnan johtokunta 15.1.2015 NYKYTILAN KUVAUS Palvelutuotantoalueet Kiinteistönhoito Rakennus- ja talotekniset korjaus- ja huoltotyöt Liikuntapaikkojen

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

JUULIA - Varhaiskasvatuksen tilastointijärjestelmä. Vertikal Oy Luvaton käyttö kielletty

JUULIA - Varhaiskasvatuksen tilastointijärjestelmä. Vertikal Oy Luvaton käyttö kielletty Nykyisin käytössä olevat järjestelmät Eivät tuota tietoja, joita johtamiseen tarvitaan Vaativat erillisen ja kalliin raportointiosion Eivät kaikilta osin käytä kertoimia, joiden varaan täyttö- ja käyttöastelaskenta

Lisätiedot

Kohti verkottunutta ja vuorovaikutteista sähköistä työpöytää. Tuomo Peltola Johtava konsultti, Digia Oyj

Kohti verkottunutta ja vuorovaikutteista sähköistä työpöytää. Tuomo Peltola Johtava konsultti, Digia Oyj Kohti verkottunutta vuorovaikutteista sähköistä työpöytää Tuomo Peltola Johtava konsultti, Digia Oyj Sanottua tietotyön vuonna 2010 AD "Työpäiväni koostuu niin monista asioista tehtävistä, että minulla

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA

VEROLAKI JA VEROTTAJAN TULKINTA VOI OLLA MUUTTUNUT SIITÄ KUIN TÄMÄ TEKSTI ON KIRJOITETTU. TARKISTA OHJEET JA SÄÄNNÖT VEROTTAJAN SIVUILTA 1 2 HOIDA PAKOLLINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS KUSTANNUSTEHOKKAASTI PALVELULLA Mitä ilmoitusvelvollisuus pitää sisällään? Heinäkuussa2014 voimaanastuneen uudistuksen mukaan työmaalla toimivan työnantajan tai

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori

Rakentamisen uudet velvoitteet. Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Rakentamisen uudet velvoitteet Rakennuttajapäivät 2015 Ylitarkastaja Pirkko Vuori Käsiteltävät aiheet 1. Taustaa 2. Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus Tilaajan velvollisuudet / urakkatiedot Päätoteuttajan

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy Kimmo Virtanen 14.11.2007 14.11.2007 Tallinna 1 Agenda Ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta

Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta Seminaariesitelmä 28.5.-13 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimintaympäristö tietomallivaatimukset ja ohjeistus miten tietomallihanke toimii? tilaajan rooli tietomallihankkeessa

Lisätiedot

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta KUVALLINEN HENKILÖTUNNISTE Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä henkilöillä, työtehtävästä riippumatta, on oltava näkyvillä kuvallinen henkilötunniste,

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

+ OMISTAJIEN TUOTTOVAATIMUS + MK/M 2 JA %/SIJ.P.O.

+ OMISTAJIEN TUOTTOVAATIMUS + MK/M 2 JA %/SIJ.P.O. TAVOITE: 1. ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2. OMISTAJALLE JA MUILLE SIDOSRYHMILLE + KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ + LISÄÄ LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA Projektien hallinta ja kommunikaatio Asiakirjat Yhteydenpito RAKENTAJA Palaute

Lisätiedot

Työmaarekisteri ja työmaaavain. Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014

Työmaarekisteri ja työmaaavain. Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014 Työmaarekisteri ja työmaaavain Visma Työmaarekisteri ja työmaa-avain Visma L7:ssa Vanajanlinna 8.5.2014 Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena on tehostaa verotulojen

Lisätiedot

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Rakennussuunnittelu on muuttunut piirtämisestä rakennusten simuloinniksi. Pelkkä paperikopio ei enää riitä, vaan tilaaja haluaa rakennuksesta usein tietomallin, joka sisältää

Lisätiedot

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa buildingsmart Finland ja Rakennustieto Tuotetiedon hallinta rakennusprojektin vaatimusten hallinnasta suunnitteluun 13.11.2014 Lauri Kaunisvirta

Lisätiedot

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 1.3.2013 Sisältö Taustaa Infra TM ja Infra FINBIM Inframalli - mallinnusvaatimukset Nimikkeistö: InfraBIM -sanasto InfraModel3 Viestintä Kuvat: SITO Oy Kuva:

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi

Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Build Up Skills, Tampere 24.5.2012 Teuvo Aro: Tapre-työkaluilla hyvä energiatehokkuus tavaksi Tapren perusajatus Tampereen alueen palvelurakennukset energiatehokkaiksi Tapre - hankkeen tavoite on luoda

Lisätiedot

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely

Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Rakentamiseen liittyvä kuukausittainen tiedonantomenettely Verohallinto Kuka, mitä, miten ja milloin? Ketä menettely koskee? Asunto-osakeyhtiöitä, kuntia, yhdistyksiä, valtiota sekä kaikkia yrityksiä toimialasta

Lisätiedot

kasvimaa ja kaupungin valot northern gardens & city lights

kasvimaa ja kaupungin valot northern gardens & city lights kasvimaa ja kaupungin valot northern gardens & city lights Jyväskylän kaupunki ja Osuuskunta Suomen Asuntomessut järjestävät asuntomessut Jyväskylän Äijälänrannassa 11.7.-10.8.2014. Messualueelle rakentuu

Lisätiedot

Ohjelma (09.00 11.30)

Ohjelma (09.00 11.30) 28.5.2008 1 Ohjelma (09.00 11.30) Tilaisuuden avaus Jukka Lehtinen, Toimitussihteeri, it-viikko TDC Zoo uuden ajan mobiiliratkaisu business-viidakkoon Pasi Mäki, Johtaja, TDC yritysmyynti Business Benefits

Lisätiedot

Näytesivut. Marraskuu

Näytesivut. Marraskuu Marraskuu Marraskuussa päivitetään kiinteistöstrategia ja sen pohjalta käynniste tään seuraavan vuoden talousarvion valmistelu. Huoltoyhtiö valmistelee kiinteistön tulevaan talveen. Hallinto Päivitetään

Lisätiedot

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA

TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emma Oy TOIMIVIA TALOUSHALLINNON RATKAISUJA Tilitalo Emman erikoisosaamista ovat taloushallinnon palvelut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille. Palvelemme mielellämme myös pieniä ja keskisuuria

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa. KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten vertailu Suomessa ja Virossa KTI Kiinteistötieto Oy 26.05.2008 Agenda KTI:n osaprojekti: kiinteistöjen ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Kulujen ryhmittely

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

Haahtela RES huoltokirja

Haahtela RES huoltokirja Haahtela RES huoltokirja Katri Korpela 15.5.2014 Haahtela RES Real Estate System Toiminnanohjausjärjestelmä kiinteistöjen ylläpito- ja huoltotehtävien hallinnointiin Selainpohjainen Helppokäyttöinen Voidaan

Lisätiedot

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN

TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN TYÖKALU HYVÄN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUN TUOTTAMISEEN HYVÄT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEKUNTOUTUSPALVELUT TARVITSEVAT PÄIVITTÄISTÄ TYÖTÄ HELPOTTAVAN ASIAKASTIETOJÄRJESTELMÄN NAPPULA TUKEE LAADUKASTA

Lisätiedot

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle 18.9.2010 Helsinki Hallitusforum Timo Tossavainen Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Kotitalon kotisivut

Lisätiedot

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä seminaari 6.3.2013 Kimmo Laatunen Aloitimme runsaat 150 vuotta sitten

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

BUILDERNEWS BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2016 PÄÄKIRJOITUS ASIAKASLÄHTÖINEN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITYSTYÖ

BUILDERNEWS BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2016 PÄÄKIRJOITUS ASIAKASLÄHTÖINEN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITYSTYÖ BUILDERNEWS BUILDERCOM OY:N TIEDOTUSLEHTI 2016 PÄÄKIRJOITUS ASIAKASLÄHTÖINEN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITYSTYÖ 4 CASE TERVE TALO Terve talo -tarkastuksen avulla terveellinen lopputulos 6 TIETOMALLIT rakentamisessa

Lisätiedot

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN

PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN PALVELUMALLIT ASUKASLÄHTÖISEEN PERUSPARANTAMISEEN ATTE STAMBEJ JARMO HALONEN OSAKKAIDEN OMAT MUUTOSTYÖT LUONNOS SUUNNIT- TELU LUONNOS SUUNNIT- TELU SUUNNIT TELU KILPAILUT TAMINEN URAKKA- SOPIMUS KORJAUS-

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

Sähköisen kilpailuttamisen hyödyt

Sähköisen kilpailuttamisen hyödyt Sähköisen kilpailuttamisen hyödyt 15.11.2012 PTCS Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi Sähköisen kilpailuttamisen hyödyt 1 Keskitettynä hallittavampi kokonaisuus Kaikki kilpailutukset, sopimukset ja

Lisätiedot

Bitcompin kesäseminaari 4.6.2015

Bitcompin kesäseminaari 4.6.2015 Bitcompin kesäseminaari 4.6.2015 Aikataulu ja esiintyjät Bitcompin Kesäseminaari 4.6.2015 klo 12:30-16:30 Tunnelmallinen ja upea vanhan viilatehtaan pääsali Vantaanjoen kulttuurihistoriallisessa miljöössä:

Lisätiedot

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE

ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE ISA-AUKTORISOINNIN HYÖDYT ISÄNNÖINTIYRITYKSILLE TALOYHTIÖ 2015 15.4.2015 TOIMITUSJOHTAJA IIRO MÄHÖNEN (AIT FMA) ISÄNNÖINTIVERKKO OY ISA ISÄNNÖINTIVERKKO OY LIIKEVAIHTO N. 5,5 MILJ EUROA TARJOAA TYÖPAIKAN

Lisätiedot

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen

www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen www.työmaakorttiheti.com Palvelu rakentajille helposti ja heti Työmaan työmaakortit ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttaminen Yleistä Rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus voimaan 1.7.2014. Tavoitteena

Lisätiedot

Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa

Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa Ari Bergström, yksikönjohtaja 3.3.2015 Infra 2015 Wanha Satama yit.fi/infra Kuva: Naantalin CHP-laitos Suomi 2014 Liikevaihto : 972 milj. e, 54 %

Lisätiedot

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna

Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Mittaaminen projektipäällikön ja prosessinkehittäjän työkaluna Finesse-seminaari 22.03.00 Matias Vierimaa 1 Mittauksen lähtökohdat Mittauksen tulee palvella sekä organisaatiota että projekteja Organisaatiotasolla

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Suomen johtava projektipankki. Mobiili-TR ja MVR

Suomen johtava projektipankki. Mobiili-TR ja MVR Suomen johtava projektipankki Mobiili-TR ja MVR Sisällysluettelo SokoPro MVR-Mittari...4 Mobiili-MVR...7 Mobiili-MVR Valitse projektipankki...8 Mobiili-MVR Valitse mobiili-mvr...9 Mobiili-MVR Uusi mittari...11

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014

ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 ILMOITUSVELVOLLISUUS ALKAA 1.7.2014 Yhteistyössä urakoitsijan asialla Paremman rakentamisen puolesta! Sähköisen taloushallinnon edelläkävijä! Suomen Rakennusmestarit lyhyesti! Rakentamisen PROJEKTINJOHTO

Lisätiedot

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 22.1.2014 Tiina Perttula 2 Toiminnanohjaus Ongelmia nykyisessä tavassa Sama informaatio on useissa kuvissa Pituusleikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset Geotekniset

Lisätiedot