Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallituksen istuntosali/sä hkö inen kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallituksen istuntosali/sä hkö inen kokous"

Transkriptio

1 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) Aika , klo 16:00-19:27 Paikka Kaupunginhallituksen istuntosali/sä hkö inen kokous Käsitellyt asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Pöytäkirjan tarkastus 90 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 91 Ajankohtaiset asiat Asemakaava nro 8671, Kaukajärvi, Keskisenkatu 20, tontin käyttötarkoituksen muuttaminen ja asuinrakennusten rakentaminen Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: VIII (Särkänniemi), Tikkutehtaanrinne 3, asemakaavamääräysten tarkistaminen, asemakaava nro 8749 Asemakaava nro 8718, Lentävänniemi, Halkoniemenkatu, Pyhällönpuisto, raitiotien päätepysäkki Asemakaava nro 8791, Leinola, Mikkolankatu 8 ja 12, tonttien jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville Sarankulma, Patamäenkatu 2, asemakaavamääräysten tarkistaminen, asemakaava 8787 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: XV (Tammela), Pinninkatu 21, täydennysrakentaminen, asemakaava 8744 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, XXVI (Jokipohja) Motarinkuja 2, asemakaava 8780 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Messukylä, Kivikirkontie 7, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro Asemakaavojen keskeyttäminen ja lopettaminen Poikkeamislupahakemus tontille Hammareninkatu 6, XVII, liikerakennuksen sisätila- ja julkisivumuutokset Poikkeamislupahakemus kiinteistöille Hatanpään valtatie 21 ja Viinikanlahdenpuisto, pumppaamon rakentaminen Poikkeamislupahakemus tontille Mäntykatu 6, VI (Kaakinmaa), asuinkerrostalon korottaminen Niemen ja Lentävänniemen alueella sijaitsevien raitiotiekohteiden katusuunnitelmat

2 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) 105 Ojalan alueen katusuunnitelmat 106 Massunlastenpuiston yleissuunnitelma Valtuustoaloite eteläisen Tampereen ulkoilumahdollisuuksien kehittämiseksi - Ari Wigelius ym. Valtuustoaloite Åkerlundinkadun liikenneturvallisuuden parantamiseksi - Milka Hanhela ym. 109 Viranhaltijoiden päätösten otto- oikeus

3 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Poissa Jäntti Aleksi, puheenjohtaja Sirniö Ilpo, 1. varapuheenjohtaja, poistui 19:15 Aho Ossi, saapui 16:05 Ahonen Reeta Harmaala Sonja Höyssä Matti Järvinen Matti Kampman Ulla Karintaus Katja Leino Joanna, varajäsen Lydén Erik Nisumaa-Saarela Katja Sirén Jouni Koivumäki Jonna, hallintosihteeri, sihteeri Aarnikko Heljä, liikenneinsinööri, poistui 18:16 Hurme Taru, suunnittelujohtaja Hyry Anna-Leea, viestintäpäällikkö Järvelä Antti, nuorisovaltuuston edustaja, poistui 17:44 Kaivonen Juha, hankekehityspäällikkö, poistui 17:20 Kaleva Lassi, kaupunginhallituksen edustaja Karppinen Elina, asemakaavapäällikkö, poistui 19:09 Koski Timo, suunnittelupäällikkö, poistui 18:32 Koukku Kiia, nuorisovaltuuston edustaja Laakkonen Iina, projektiarkkitehti, poistui 17:20 Leinonen Mikko, toimitusjohtaja (Hiedanrannan kehitys Oy), poistui 17:20 Nurminen Mikko, johtaja, esittelijä Rahkonen Riikka, projektiarkkitehti, poistui 17:20 Seimelä Timo, liikenneinsinööri, poistui 17:48 Tenhunen Tero, hankejohtaja, poistui 17:20 Vandell Ari, suunnittelupäällikkö Väliharju Reijo, hankekehitysjohtaja (Hiedanrannan Kehitys Oy), poistui 17:20 Vatanen Kaisa Allekirjoitukset Aleksi Jäntti Puheenjohtaja Jonna Koivumäki Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus

4 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Ilpo Sirniö :t Reeta Ahonen Sonja Harmaala :t Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi kaupungin internetsivulle www. tampere.fi Jonna Koivumäki, pöytäkirjanpitäjä

5 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perustelut Mahdollistettu osallistuminen sähköiseen kokoukseen yhtäläisin näkö- ja ääniyhteyksin kuntalain 99 :n ja hallintosäännön 120 :n mukaan Selman kokoustyötilalla ja Teams- kokouksella.

6 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) 89 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ilpo Sirniö ja Reeta Ahonen (varalle Sonja Harmaala).

7 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) 90 Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus :n Ajankohtaiset asiat saakka: projektiarkkitehti Iina Laakkoselle, projektiarkkitehti Riikka Rahkoselle, toimitusjohtaja Mikko Leinoselle (Hiedanrannan Kehitys Oy), hankekehitysjohtaja Reijo Väliharjulle (Hiedanrannan Kehitys Oy), hankekehityspäällikkö Juha Kaivoselle, hankejohtaja Tero Tenhuselle, liikenneinsinööri Timo Seimelälle, liikenneinsinööri Heljä Aarnikolle sekä suunnittelupäällikkö Timo Koskelle. Kokouskäsittely Ossi Aho saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana.

8 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) 91 Ajankohtaiset asiat Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja Päätösehdotus oli Merkitään tiedoksi. Iina Laakkonen, Riikka Rahkonen, Juha Kaivonen, Tero Tenhunen, Reijo Väliharju ja Mikko Leinonen olivat paikalla asiantuntijoina Hiedanrannan yleissuunnitelman esittelyn ajan ja poistuivat kokouksesta esityksen jälkeen. Timo Seimelä, Heljä Aarnikko ja Timo Koski olivat paikalla asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta omien esitystensä jälkeen ennen päätöksentekoa. Antti Järvelä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Perustelut Johtaja Mikko Nurmisen katsaus ajankohtaisiin asioihin: - Hiedanrannan yleissuunnitelma, Iina Laakkonen ja Riikka Rahkonen - Hervannan baana, Timo Seimelä - 30 km/h nopeusrajoitusaluesuunnitelmat Tesoma- Tohloppi, Rahola- Kalkku, Atala- Olkahinen sekä Linnainmaa- Holvasti, Heljä Aarnikko - Massunlastenpuiston suunnitelma, Timo Koski - Koronan vaikutukset lautakunnan tehtäväalueella, Mikko Nurminen

9 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) Yhdyskuntalautakunta, 92, Yhdyskuntalautakunta, 35, Asemakaava nro 8671, Kaukajärvi, Keskisenkatu 20, tontin käyttötarkoituksen muuttaminen ja asuinrakennusten rakentaminen TRE:8168/ /2016 Yhdyskuntalautakunta, , 92 Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Valmistelijan yhteystiedot Projektiarkkitehti Anna Hyyppä, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh , etunimi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja Päätösehdotus oli Asemakaavaehdotus nro 8671 (päivätty , tarkistettu ja ) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty. Esteellisyys Katja Karintaus ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 :n 1 momentin 5) kohdan perusteella. Karintaus poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Perustelut Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut päivätyn sekä ja tarkistetun asemakaavamuutoksen nro Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: bin/kaava/kaavadoc? 8671 Diaarinumero: TRE:8168/ /2016 Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 13.2.# Siitä saatiin 10 muistutusta sekä Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnot. Muistutuksissa vastustettiin tontin käyttötarkoituksen muutosta ja

10 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) seurakuntatalon purkamista. Seurakuntatalo on kaukajärveläisten mielestä toimiva, korjauskelpoinen ja maisemaan sopiva julkinen rakennus, jota monet yhteisöt käyttävät kokoontumiseen. Purkamisen myötä Kaukajärven vähäiset kokoontumistilat vähenevät entisestään. Kaupungin tulee tukea alueen kehittämistä tarjoamalla yhteisiä tiloja. Uudet kerrostalot heikentävät lähinaapureiden näköaloja ja asuinolosuhteita eivätkä sovellu paikkaan. Lisäksi oltiin huolissaan mm. rakentamisen aikaisista haitoista, uudesta pysäköintihallista, hulevesien hallinnasta ja liikennejärjestelyistä. Henkilötietoja sisältävän liitteen ja oheismateriaalin verkkojulkisuutta on rajoitettu. Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, että hanke on kulttuuriympäristön arvojen osalta hyväksyttävissä. Pirkanmaan liiton mukaan kaavaselostusta on täydennetty vaikutusten arvioinnin osalta. Rakennushistoriaselvityksessä kannustettiin punnitsemaan seurakuntarakennuksen merkitystä luvun rakentamisajan julkisena rakennuksena, mutta tämä arviointi jää varsin niukaksi. Seurakuntatalolla on kulttuurihistoriallisia arvoja osana Kaukajärven lähiön rakennuskantaa sekä aikakautensa seurakuntatalorakentamista. Näitä ei kuitenkaan ole todettu niin merkityksellisiksi, että rakennuksen purkamiseen perustuva asemakaavaratkaisu olisi täysin mahdoton. Korkeammalle uudisrakennukselle merkittiin vesikaton ylin korkeusasema, millä varmistetaan rakennuksen jääminen selvästi tontin itäpuolisia kerrostaloja matalammaksi. Selostusta täydennettiin Pirkanmaan liiton lausunnon pohjalta. Kirkon jäsenmäärän pieneneminen vähentää seurakunnan tilatarvetta ja vaikuttaa seurakunnan mahdollisuuksiin ylläpitää nykyisiä tiloja, joten seurakunta on päättänyt luopua rakennuksesta. Nykyinen seurakuntatalo ei täytä esteettömyysvaatimuksia ja seurakuntayhtymä aikoo jatkossakin toimia Kaukajärvellä paremmin saavutettavassa paikassa. Kaupungilla ei ole tavoitteena sijoittaa uusia palveluita kaavamuutosalueelle. Seurakuntatalon rakennuksella itsellään ei ole arvioitu olevan erityisen merkittäviä arvoja, joten sen purkamista voidaan pitää mahdollisena. Suunnittelualue sijoittuu Kantakaupungin yleiskaava 2040:ssa kasvun vyöhykkeelle, jonne ohjataan kestävän kaupunkirakenteen tavoitteiden mukaan suurin osa kaavoitettavasta asuinkerrosalasta. Asemakaavamuutoksen mahdollistama uudisrakentaminen on tavanomaista kerrostalorakentamista, joka vastaa kerrosluvuiltaan ja sijoittelultaan lähiympäristön kerrostalokortteleiden rakentamistapaa. Kaavan liitteenä oleva viitesuunnitelma havainnollistaa mm. rakentamisen suhdetta ympäristöön ja varjostusvaikutuksia. Asemakaava edellyttää mm. hulevesien hallintaa. Pysäköintimitoitus on Tampereen pysäköintipolitiikan mukainen. Tiedoksi

11 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) Hakija, Pirkanmaan ELY- keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo, muistuttajat (9 kpl), Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen Liitteet Oheismateriaali 1 Liite yla Asemakaava 2 Liite yla Asemakaavan selostus sekä kaupungin vastine muistutuksiin ja lausuntoihin 3 Liite yla Asemakaavan seurantalomake 1 Oheismateriaali yla Havainnepiirros 2 Oheismateriaali yla Viitesuunnitelma 3 Oheismateriaali yla Hulevesiselvitys 4 Oheismateriaali yla Rakennushistoriaselvitys 5 Oheismateriaali yla Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6 Oheismateriaali yla Kaupunkikuvatoimikunnan lausunto 7 Oheismateriaali yla Ehdotusvaiheen lausunnot 8 Oheismateriaali yla Ehdotusvaiheen muistutukset (Verkkojulkisuus rajoitettu) 9 Oheismateriaali yla Aloitus- ja valmisteluvaiheen kommentit 10 Oheismateriaali yla Aloitus- ja valmisteluvaiheen mielipiteet (Verkkojulkisuus rajoitettu) Yhdyskuntalautakunta, , 35 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Karppinen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja Päätösehdotus oli Asemakaavaehdotus nro 8671 (päivätty , tarkistettu ) hyväksytään asetettavaksi nähtäville. Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty. Perustelut Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut päivätyn ja tarkistetun asemakaavamuutoksen nro Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: bin/kaava/kaavadoc? 8671 Diaarinumero: TRE:8168/ /2016

12 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) Suunnittelualue sijaitsee Kaukajärvellä 7 km keskustasta itään osoitteessa Keskisenkatu Asemakaavamuutos koskee korttelin nro 6116 tontteja nro 9 ja 10. Tontilla nro 9 sijaitsee 2008 valmistunut asuinkerrostalo ja tontilla nro 10 sijaitsee 1973 valmistunut seurakuntatalo. Molemmat tontit ovat Tampereen kaupungin omistuksessa. Asemakaava laaditaan tontin nro 10 haltijan Tampereen evankelis- luterilaisen seurakuntayhtymän aloitteesta. Asemakaavalla mahdollistetaan kahden asuinkerrostalon rakentaminen nykyisen seurakuntarakennuksen tilalle. Tonttien käyttötarkoitus muutetaan seurakunnallista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta (YK) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Rakennusoikeutta osoitetaan yhteensä k- m2. Rakennusoikeus kasvaa 5350 k- m2 ja suunnittelualueen tehokkuudeksi muodostuu e=1, 34. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa kuulutettiin nähtäville Aineistosta saatiin 11 mielipidettä ja 7 viranomaiskommenttia. Valmisteluvaiheessa suunnittelualueeseen liitettiin myös tontti nro Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville Aineistosta saatiin 6 mielipidettä ja 6 viranomaisten kommenttia. Mielipiteissä vastustettiin seurakuntatalon purkamista ja käyttötarkoituksen muuttamista sekä oltiin huolissaan mm. uudesta pysäköintihallista, hulevesien hallinnasta ja liikenneongelmista. Kommenteissa tuotiin esiin mm. pelastustiet, hulevesien hallinta, maakunnallinen arvoympäristö ja vaikutusten arvioinnin täydennystarpeet. Palautteen perusteella asemakaavan selostukseen täydennettiin vaikutusten arviointia sekä tavoitteiden, suunnittelualueen, selvitysten ja asemakaavaprosessin kuvausta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistettiin. Hulevesiä koskevaa kaavamääräystä täsmennettiin. Suunnitelman kerrosluvut ja laajuudet eivät muuttuneet valmisteluvaiheesta, mutta kaavakartan kerroslukumerkintöihin tehtiin tekninen tarkennus ja rakennusoikeudet täsmennettiin viitesuunnitelman mukaisiksi. Lausunnot Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto Tiedoksi Hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen Liitteet 1 Liite yla Asemakaava 2 Liite yla Asemakaavan selostus 3 Liite yla Asemakaavan seurantalomake Oheismateriaali

13 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) 1 Oheismateriaali yla Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 Oheismateriaali yla Havainnepiirros 3 Oheismateriaali yla Viitesuunnitelma 4 Oheismateriaali yla Hulevesiselvitys 5 Oheismateriaali yla Rakennushistoriaselvitys 6 Oheismateriaali yla Aloitus- ja valmisteluvaiheen kommentit 7 Oheismateriaali yla Kaupunkikuvatoimikunnan lausunto

14 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) 93 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: VIII (Särkänniemi), Tikkutehtaanrinne 3, asemakaavamääräysten tarkistaminen, asemakaava nro 8749 TRE:4874/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Valmistelijan yhteystiedot Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh , etunimi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja Päätösehdotus oli Asemakaavaehdotus nro 8749 (päivätty , tarkistettu ) hyväksytään asetettavaksi nähtäville. Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvä uusi vuokrasopimus on allekirjoitettu. Perustelut Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut päivätyn ja tarkistetun asemakaavamuutoksen nro Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: bin/kaava/kaavadoc? 8749 Diaarinumero: TRE:4874/ /2018 Kaava- alue sijaitsee n. 2 km länteen kaupungin keskustasta VIII kaupunginosassa (Särkänniemi), rautatien ja Rantatien välisellä alueella. Kaava- alueeseen sisältyy kaavatontti 808-7, Ruutivarastonrinne- niminen virkistysalue sekä osa tontin lounaispuolella sijaitsevaa suojaviheraluetta. Kaava- alue rajautuu koillisessa, kaakossa ja luoteessa kerrostalotontteihin ja lounaassa rautatiehen. Kaava- alueen pinta- ala on m2. Tontilla sijaitsevat vuonna 1926 valmistuneet kolmekerroksinen tulitikkutehdas, kaksikerroksinen ruutivarasto, tehtaan piippu sekä tehtaan ja ruutivaraston väliin sijoittuva kulkusilta. Asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalon rakentaminen, tarkistetaan asemakaavan suojelumääräyksiä, lasketaan rakennusoikeuden määrää sekä nostetaan tontin luoteispäähän tulevan

15 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) rakennuksen kerroslukua yhdellä kerroksella. Lisäksi tontilta poistetaan jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu. Korvaava kevyenliikenteen yhteys toteutetaan tontin koillis- ja kaakkoisosaan. Kaupunkikuvallisesti tärkeät Tiporaittia rajaavat julkisivut esitetään säilytettäviksi. Piippu ja yhdyssilta esitetään korvattaviksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville sekä lähettiin tiedoksi osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin seitsemän viranomaiskommenttia. Yhtään mielipidettä ei jätetty. Neljässä kommentissa ei ollut huomautettavaa. Saatu palaute koski mm. pohjavesialueen rajausta, päiväkodin sijoittamista alueelle ja uudisrakennuksen korkeutta. Aloitusvaiheen palaute vastineineen on kaavan oheismateriaalina. Vireilletulovaiheen jälkeen kaava- aluetta jouduttiin laajentamaan alueen lounaispuolella olevalle suojaviheralueelle. Voimassa olevassa asemakaavassa oli ruutivaraston lounaispuolelle osoitettu rakennusala rakenteelle, jota ei enää ole. Rakennusala ulottui myös viereiselle suojaviheralueelle (EV), ja jotta tarpeeton rakennusala saatiin poistettua, tuli osa EV- alueesta ottaa mukaan kaavaan. Asemakaavan valmisteluaineisto - kaavaluonnos, selostus, selvitysaineistoa ja viitesuunnitelma - asetettiin nähtäville ja siitä pyydettiin kommentit. Aineistosta saatiin viisi viranomaiskommenttia. Yhtään mielipidettä ei tullut. Kahdessa kommentissa ei ollut huomautettavaa. Kolmessa kommentissa otettiin kantaa mm. kaavamääräysten esitystapaan ja sanamuotoon sekä meluselvityksen ja kaavaselostuksen päivitystarpeeseen. Meluselvitystä ja kaavaselostusta päivitettiin, kaavakarttaan lisättiin pima- 1- ja hule- 42 (1)- määräykset sekä joidenkin yleismääräysten sanamuotoja tarkistettiin. Valmisteluvaiheen palaute vastineineen on kaavan oheismateriaalina. Lausunnot Kaavaehdotuksesta pyydetään Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto. Tiedoksi Hakija, Pasi Kamppari, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen Liitteet Oheismateriaali 1 Liite YLA Asemakaava 2 Liite YLA Asemakaavan selostus 3 Liite YLA Asemakaavan seurantalomake 1 Oheismateriaali YLA Lepakkoselvitys 2 Oheismateriaali YLA Tikku- ja pahvitehtaan lepakkoselvitys 3 Oheismateriaali YLA Liikennemeluselvitys 4 Oheismateriaali YLA Liikennetärinäselvitys 5 Oheismateriaali YLA Tärinämittausraportti

16 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) 6 Oheismateriaali YLA Palaute ja vastineraportti valmisteluvaihe 7 Oheismateriaali YLA Palaute- ja vastineraportti vireilletulovaihe

17 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) 94 Asemakaava nro 8718, Lentävänniemi, Halkoniemenkatu, Pyhällönpuisto, raitiotien päätepysäkki TRE:607/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Valmistelijan yhteystiedot Toimistoarkkitehti Merja Kinos, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh , etunimi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja Päätösehdotus oli Yhdyskuntalautakunnan päätös poistetaan. Asemakaavaehdotus nro 8718 (päivätty , tarkistettu , ) hyväksytään. Perustelut Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut päivätyn ja ja tarkistetun asemakaavan muutoksen nro Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: bin/kaava/kaavadoc?8718 Diaarinumero: TRE:607/ /2018 Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Eeva Hakola ja toimistoarkkitehti Merja Kinos. Lautakunnan päätöksessä on ollut virhe, kun kaavakartasta on puuttunut kaavamääräys sl- 6: Alueen osa, jolla liito- oravan elinolosuhteiden ja kulkureittien turvaamiseksi tulee säilyttää ja istuttaa lajiltaan liito- oravalle suotuisaa puustoa. Tämän johdosta lautakunnan päätös poistetaan ja asia ratkaistaan uudelleen hallintolain 50 :n perusteella. Asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville Kaavaehdotuksesta jätettiin kolme viranomaislausuntoa. Yhtään muistutusta ei jätetty. Pirkanmaan maakuntamuseolla ei ollut

18 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) huomautettavaa. Pirkanmaan ELY- keskus totesi, että Pirkanmaan ELY- keskuksessa on käsiteltävänä Tampereen kaupungin hakema poikkeamislupa koskien liito- oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämistä Pyhällönpuistossa. Kaavaa ei voi hyväksyä ennen kuin poikkeamislupahakemus on käsitelty ELY- keskuksessa. Pirkanmaan liitto huomautti, että kaava- alue ei sijoitu maakuntakaava 2040:ssä kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeelle. ELY- keskuksen lausunnon saamisen jälkeen Tampereen kaupunki teki tarkistus- katselmuksen raidealueelle sijoittuvalle Pyhällönpuiston risupesälle, joka aiemmassa tarkistuksessa oli todettu oravanpesäksi tehdyssä tarkistuksessa todettiin, että romahtanut pesä muistuttaa muodoltaan linnunpesää, sivussa näkyy edelleen vanha oravanpesän suuaukko. Tarkistuksen tulokset toimitettiin Pirkanmaan ELY- keskukselle. Pirkanmaan ELY- keskus ilmoitti , että Tampereen kaupungin tekemä Pyhällönpuiston raitiotiealueen pesäpuutarkistus on tehty asianmukaisesti. Tarkistuksen perusteella Pyhällönpuiston raitiotiealueella oleva puu ei sovellu liito- oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Puun kaatamiselle ei siten tarvitse hakea luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa. Näin ollen Tampereen kaupungin ELY- keskukselle jättämä luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupahakemus on peruttu tarpeettomana. Lausunnot eivät aiheuttaneet muutoksia kaavakarttaan. Henkilötietoja sisältävien oheismateriaalien verkkojulkisuutta on rajoitettu. Tiedoksi Hakija, Pirkanmaan ELY- keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen Liitteet Oheismateriaali 1 Liite YLA Asemakaava 2 Liite YLA Asemakaavan selostus 3 Liite YLA Asemakaavan seurantalomake 1 Oheismateriaali YLA Arkeologinen selvitys 2 Oheismateriaali YLA Hulevesiselvitys 3 Oheismateriaali YLA Luontoarvoista 4 Oheismateriaali YLA Runkomelu- ja tärinäselvitys 5 Oheismateriaali YLA Pyhällönpuiston ja Niemenpuiston lepakkoselvitys Oheismateriaali YLA Tampereen raitiotien osan 2, väli Pyynikintori-Lentävänniemi, meluvaikutusten arviointi

19 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) 7 Oheismateriaali YLA Katujärjestelypiirustus Halkoniemenkatu YS VE2 8 Oheismateriaali YLA ELY-keskuksen vastaus poikkeamislupahakemuksen tarpeellisuuteen 9 Oheismateriaali YLA Ehdotusvaiheen viranomaiskommentit 10 Oheismateriaali YLA Valmisteluvaiheen viranomaiskommentit 11 Oheismateriaali YLA Valmisteluvaiheen mielipiteet (Verkkojulkisuus rajoitettu) 12 Oheismateriaali YLA Vireilletulovaiheen viranomaiskommentit 13 Oheismateriaali YLA Vireilletulovaiheen mielipiteet (Verkkojulkisuus rajoitettu) 14 Oheismateriaali YLA Osallistumis- ja arviointisuunitelma

20 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) Yhdyskuntalautakunta, 95, Yhdyskuntalautakunta, 59, Asemakaava nro 8791, Leinola, Mikkolankatu 8 ja 12, tonttien jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen TRE:4902/ /2019 Yhdyskuntalautakunta, , 95 Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Valmistelijan yhteystiedot Erikoissuunnittelija Heidi Sumkin, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh , etunimi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja Päätösehdotus oli Asemakaavaehdotus nro 8791 (päivätty , tarkistettu ) hyväksytään. Perustelut Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut päivätyn ja tarkistetun asemakaavamuutoksen nro Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: bin/kaava/kaavadoc? 8791 Dno: TRE: 4902/ /2019 Kaavan laatija Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, erikoissuunnittelija Heidi Sumkin. Asemakaavaehdotus kuulutettiin nähtäville Asemakaavaehdotuksesta saatiin kaksi viranomaislausuntoa (Pirkanmaan ELY- keskus, TUKES), mielipiteitä ei tullut. Pirkanmaan ELY- keskuksen lausunnossa todettiin, ettei ole MRL 18.2 :n mukaisen edistämistehtävän puitteissa tarvetta lausua asemakaavaehdotuksesta. ELY:n palaute on huomioitu eikä se johda muutoksiin asemakaavan sisällössä.

21 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) TUKESin lausunnossa huomautettiin, että asemakaavaehdotus sijaitsee Tukesin valvonnassa olevan Amerplast Oy:n konsultointivyöhykkeellä, joka on 500 metriä. Tukesin valvonnassa oleva Bodycote Lämpökäsittely Oy (konsultointivyöhyke 500 m) sijaitsee kauempana. Tukesilla olevien tietojen perusteella Amerplast Oy:lla tunnistettujen, kaavoituksessa huomioitavien onnettomuuksien vaikutusalueet eivät ulotu suunnitteilla oleviin koulutiloihin. Mahdolliset onnettomuustilanteet tulee kuitenkin huomioida mm. ilmanvaihdonsuunnittelussa, pelastussuunnitelmissa sekä tiedottamisessa. Tukesilla ei ole muuta huomautettavaa. Tukesin lausunnon johdosta kaavakarttaan lisätään yleismääräys: 500m:n sisällä SEVESO- kohteesta sijaitsevien tonttien rakennusten suunnittelussa on esitettävä menettely rakennusten ilmanvaihdon sulkemisesta. Tiedoksi hakija, Pirkanmaan Ely- keskus, TUKES, Jaana Huttunen, Sirpa Lehtonen Liitteet Oheismateriaali 1 Liite YLA Asemakaava 2 Liite YLA Asemakaavan selostus ja kaupungin vastine lausuntoon 3 Liite YLA Asemakaavan seurantalomake 1 Oheismateriaali YLA Havainnekuva 2 Oheismateriaali YLA TUKESin lausunto 3 Oheismateriaali YLA Pirkanmaan Ely-keskuksen lausunto Yhdyskuntalautakunta, , 59 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Karppinen Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja Päätösehdotus oli Asemakaavaehdotus nro 8791 (päivätty , tarkistettu ) hyväksytään asetettavaksi nähtäville. Perustelut Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut päivätyn asemakaavamuutoksen nro Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: bin/kaava/kaavadoc? 8791 Dno: TRE: 4902/ /2019

22 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) Kaavan laatija Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, erikoissuunnittelija Heidi Sumkin. Asemakaavan kuvaus Asemakaavamuutosalue koostuu kahdesta tontista. Asemakaavamuutoksella muodostetaan neljä uutta tonttia. Tontti nro , jonka pinta- ala 1246 m2, jaetaan kahdeksi pientalotontiksi ja Olemassa olevaa rakennusta varten muodostettavan tontin pinta- ala on 609 m2 ja tehokkuusluku e=0, 30. Uutta rakennuspaikkaa varten muodostetaan tontti , jonka pinta- ala on 636 m2 ja tehokkuusluku e=0, 29. Tontti nro , jonka pinta- ala 1348 m2, jaetaan kahdeksi pientalotontiksi ja Olemassa olevaa rakennusta varten muodostettavan tontin pinta- ala on 679 m2 ja tehokkuusluku e=0, 27. Uutta rakennuspaikkaa varten muodostetaan tontti , jonka pinta- ala on 669 m2 ja tehokkuusluku e=0, 27. Jokaiselle tontille osoitetaan yksi rakennusala ja sille rakennusoikeutta 150+v35 m2, josta toinen luku ainoastaan maanpäälliseksi autosuoja- ja taloustilaksi varattavan kerrosalan neliömetrimäärän. Tonteille myönnetään rakennusoikeutta yhteensä 370 k- m2. Rakennusoikeus lisääntyy yhteensä 176 k- m2. Tontit osoitetaan yksiasuntoisten erillispientalojen korttelialueeksi (AO- 33). Kaava- alueen sijainti ja luonne Suunnittelualue sijaitsee Tampereen kaupungin Leinolan kaupunginosassa noin 8 km itään kaupungin keskustasta osoitteessa Mikkolankatu 8 ja 12. Asemakaavan muutos koskee korttelin 5654 tontteja 4 ja 6. Tontit ovat yksityisomistuksessa. Suunnittelualueen ympäristö on pientaloaluetta, joka koostuu pääosin eri- ikäisistä kerroksisista omakotitaloista. Lähiympäristön tonttitehokkuudet vaihtelevat välillä 0, 15 0, 43. Tontin pinta- ala on 1246 m² ja se rajautuu pohjoisessa Mikkolankatuun ja muissa suunnissa pientalotontteihin. Tontilla on rakennusoikeutta 194 k- m² ja tehokkuusluku on e= 0, 16. Tontilla sijaitsee vuonna 1969 valmistunut tiilirakenteinen yksikerroksinen asuinrakennus, jonka kerrosala on 125 m². Tontin pinta- ala on 1348 m² ja se rajautuu idässä Mikkolan puistikon ja Mikkolankadun kulmaan. Tontilla on rakennusoikeutta 194k- m², tehokkuusluku on e= 0, 14. Tontilla sijaitsee vuonna 1986 valmistunut

23 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) elementtirakenteinen yksikerroksinen asuinrakennus, jonka kerrosala on 172 m². Tontit ovat liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Asemakaavan tavoitteet Tavoitteena on tonttien jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen. Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto (asemakaavakartta, asemakaavaselostus ja havainnekuva) olivat nähtävillä Aineistosta saatiin kolme kommenttia (Viheralueet ja hulevedet - yksikkö, Ympäristönsuojelu ja Pirkanmaan maakuntamuseo). Viheralueet ja hulevedet - yksikkö suosittelee Hule 42(1) määräystä. Lähtökohtaisesti ei tarvetta hulevesiselvitykselle. Ympäristönsuojelulla ei ole asemakaavan muuttamisesta kommentoitavaa kuin hulevesien hallintaperiaatteita yleisemmällä tasolla. Pirkanmaan maakuntamuseo on tutustunut hankkeeseen ja toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa. Mikäli hanke etenee esitettyjen periaatteiden mukaisesti, kaavaehdotuksesta ei ole välttämätöntä pyytää maakuntamuseon lausuntoa. Kaavan vaikutukset Asemakaavan vaikutukset on arvioitu maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 :n mukaisesti. Kaavamuutos tehostaa alueen maankäyttöä ja vastaa tonttien omistajien laatimaa aloitetta. Rakentaminen on tavanomaista pientalorakentamista, eikä vaikuta heikentävästi alueen viihtyisyyteen. Kyseessä on rakennettuun ympäristöön liittyvä, suppeaa aluetta koskeva asemakaavan muutos, jolla ei ole lähiympäristöä laajempia ympäristövaikutuksia. Kaava- alueella ei ole tiedossa suojeltavia luontokohteita. Yksittäisen tontin asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia luonnonympäristöön. Asemakaavan muutos tiivistää vähäisesti yhdyskuntarakennetta. Rakentaminen tukeutuu olemassa olevaan kunnallistekniikkaan sekä katuverkkoon. Asemakaavalla mahdollistetaan pientalojen uudisrakentaminen tontille, mikä lisää paikallisesti pientaloalueen tiiviyttä. Muutos on vähäinen, eikä muuta alueen luonnetta tai kulttuurihistoriallista arvoa. Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia. Kiinteistötoimella ei ole hankkeesta huomautettavaa.

24 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) Asemakaavan toteuttaminen Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. Lausunnot Pirkanmaan ELY- keskus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) Tiedoksi hakijat, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen, Henna Blåfield Liitteet Oheismateriaali 1 Liite Yla Asemakaava 2 Liite Yla Asemakaavan selostus 3 Liite Yla Asemakaavan seurantalomake 1 Oheismateriaali Yla Havainnekuva

25 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) 96 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville Sarankulma, Patamäenkatu 2, asemakaavamääräysten tarkistaminen, asemakaava 8787 TRE:1934/ /2019 Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Valmistelijan yhteystiedot Kaavoitusarkkitehti Anne Karsson, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh , etunimi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja Päätösehdotus oli Asemakaavaehdotus 8787 (päivätty , tarkistettu ) hyväksytään asetettavaksi nähtäville. Kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset tulee olla hyväksyttyinä ennen yhdyskuntalautakunnan hyväksymiskäsittelyä. Perustelut Suunnittelualue sijaitsee Sarankulman kaupunginosassa korttelissa 783, jossa toimii Wigrenin lihajalostusalan tuotantolaitos. Asemakaavamuutos on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloitteesta. Tavoitteena on asemakaavamuutos, joka vastaa sekä käyttötarkoituksen toteutunutta nykytilannetta että mahdollistaa kehittämisen ja täydentävän uudisrakentamisen. Alue ei ole enää yksinomaan voimassa olevan kaavan osoittamassa tuotantokäytössä, vaan sillä sijaitsevat myös mm. tehtaan myymälä ja lounasravintola. Ne on toteutettu myönnetyn rakennusluvan yhteydessä tehdyllä poikkeamisella. Asemakaavamuutoksessa rakennusoikeus pysyy ennallaan. Tontit säilyvät edelleen teollisuus- ja varastokäytössä, mutta tonteille lisätään kehittämis- ja täydentämismahdollisuuksia osoittamalla ne teollisuus-, varasto-, sekä liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi TK, joille sallitaan liike- ja toimistotilojen rakentamista lto 49%. MRL 91b :n tarkoittama maankäyttösopimus laaditaan ennen asemakaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyä. Maankäyttösopimuksen lisäksi tulee tehtäväksi luovutuskirja noin 6 m2:n suuruisesta katualueesta (tontin nro 71 itäosan kärki).

26 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville Valmisteluaineistosta saatiin kuusi (6) viranomaiskommenttia ja yksi (1) mielipide. Palautteet koskivat teknisluonteisia tarkennuksia, jotka on täydennetty kaava- asiakirjoihin ja tehdyt toimenpiteet kirjattu selostukseen (4.1.1). Ympäristönsuojelu nosti esille pyrkimyksen hulevesien laadun parantamisesta. Hulevesiä koskien yleismääräyksiä on täydennetty ja lisätty pysäköintialueiden osalta määräys öljyn- ja hiekanerotusjärjestelmästä hule- 30(1.5) parantamaan hulevesien laatua. Mielipiteessä todettu kevyenliikenteen väylällä oleva tontinkulma (6 m²) on muutettu katualueeksi ja tontista nro 69 on tontin rajan muuttuessa tehty kaavatontti nro 71. Kaavamuutoksen yhteydessä päivitetään alue todellisen käytön mukaiseksi eli alueen osoittaminen liikennealueeksi on perusteltu. Kaavamuutosratkaisu on valmisteltu yhteistyössä yrityksen kanssa kaavamuutoshakemuksessa esitettyjen toiveiden pohjalta. Yrityksen toimintaedellytyksiä on parannettu joustavimmilla kaavamääräyksillä tilankäytön muutoksen ja toteutuksen suhteen, joten kaava edistää myös rakentumattoman korttelialueen rakentumista. Vaikutukset Sarankulman alueen yritystoimintaan ovat positiiviset. Kaavamuutoksella tuetaan teollisuusalueen muutoskehitystä sekoittuneeksi toimintojen alueeksi yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Yleisen kilpailukyvyn ja elinvoiman näkökulmasta arvioituna myönteisiä vaikutuksia syntyy, kun alueen yrityskannan monipuolistumista vahvistetaan ja toimintaympäristön uudistumismahdollisuuksia parannetaan. Erillinen yritysvaikutusten arvioinnin tarve on selvitetty. Kokonaisarviointina voidaan todeta sekä välittömät että välilliset vaikutukset myönteisiksi. Henkilötietoja sisältävän oheismateriaalin verkkojulkisuutta on rajoitettu. Lausunnot Ympäristönsuojelu Tiedoksi Hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen Liitteet Oheismateriaali 1 Liite YLA Asemakaava 2 Liite YLA Asemakaavan selostus 3 Liite YLA Asemakaavan seurantalomake 1 Oheismateriaali YLA Hulevesiselvitys 2 Oheismateriaali YLA Ojansiirron raportti 3 Oheismateriaali YLA Havainnekuva 4 Oheismateriaali YLA Yritysvaikutusten arviointi

27 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) 5 Oheismateriaali YLA Tarkistettu osallistumis-ja arviointisuunitelma 6 Oheismateriaali YLA Vireilletulo- ja valmisteluvaiheen kommentit 7 Oheismateriaali YLA Mielipide (Verkkojulkisuus rajoitettu)

28 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) 97 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: XV (Tammela), Pinninkatu 21, täydennysrakentaminen, asemakaava 8744 TRE:4254/ /2018 Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Valmistelijan yhteystiedot Projektiarkkitehti Raija Mikkola, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh , etunimi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja Päätösehdotus oli Asemakaavaehdotus nro 8744 (päivätty , tarkistettu ) hyväksytään asetettavaksi nähtäville. Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty. Kokouskäsittely Katja Nisumaa- Saarela ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Sonja Harmaala kannatti ehdotusta. Koska oli tehty kannatettu palautusehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Asian käsittelyn jatkaminen = JAA Nisumaa- Saarelan palautusehdotus = EI Äänestysesitys hyväksyttiin. Asian käsittelyn jatkaminen voitti äänin 9-3, 1 tyhjä. Asian käsittelyä jatkettiin.

29 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) Äänestykset Jaa Matti Höyssä Matti Järvinen Ilpo Sirniö Ulla Kampman Katja Karintaus Joanna Leino Reeta Ahonen Aleksi Jäntti Ossi Aho Ei Erik Lydén Katja Nisumaa-Saarela Sonja Harmaala Tyhjä Jouni Sirén Perustelut Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut päivätyn ja tarkistetun asemakaavan nro Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisätietoja osoitteesta: bin/kaava/kaavadoc?8744 Diaarinumero: TRE:4254/ /2018 Kaavan laatija Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus Projektiarkkitehti Raija Mikkola Asemakaavan muutos koskee Tammelantorin pohjoisreunalla sijaitsevan korttelin 258 tonttia 1. Sitä rajaavat pohjoisessa Kullervonkatu, idässä Tammelan puistokatu, etelässä Tammelantorin ohella naapuritontti sekä lännessä Pinninkatu. Asemakaava laaditaan tontin omistajan, asunto- osakeyhtiö Tamronkulman, aloitteesta. Asemakaavalla mahdollistetaan uuden asuin- ja liikerakennuksen rakentaminen tontille 1. Tontin käyttötarkoitus muutetaan yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialueesta (ALK) asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Uutta rakennusoikeutta osoitetaan 7000 k- m², josta 300 k- m² tulee toteuttaa liiketiloina. Tontin kokonaisrakennusoikeus kasvaa noin 6000 k- m². Uusia asuntoja tontille voidaan rakentaa noin 130 ja liikehuoneistoja noin seitsemän. Tontin eteläreunalla sijaitseva asuinkerrostalo säilyy, mutta Tammelan puistokadun ja Kullervonkadun risteyksessä oleva

30 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) kaksikerroksinen liikerakennus on tarkoitus purkaa. Pysäköintitilat on suunniteltu pihan alle kahteen kerrokseen. Ajoyhteys pysäköintihalliin järjestetään Tammelan puistokadun puolelta. Asemakaava on yksi Tampereen kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja vehreyden kehittämiseen suunnitellun viherkerroin- työkalun pilottikohteista. Asemakaavasuunnittelun yhteydessä on laadittu pihasuunnitelma, jossa esitetään pihan toiminnot, istutukset ja pintakäsittely. Pihasuunnitelman pohjalta on tehty viherkerroinlaskelma. Kaavan yleismääräyksissä on esitetty viherkerrointa koskeva kaavamääräys. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin viisi viranomaiskommenttia. Palaute koski osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkentamista, maakunnallisesti arvokkaan Tammelantorin ja lähiympäristön huomioimista sekä kortteliin muodostuvia asumisen ja ulko- oleskelun olosuhteita. Asemakaavan valmisteluaineisto - kaavaluonnos, siihen liittyvä havainnekuva, selostus ja selvitysaineistoa - asetettiin nähtäville Valmisteluaineistoa esiteltiin yleisölle asukastilaisuudessa Aineistosta saatiin kuusi viranomaiskommenttia ja kaksi mielipidettä. Pirkanmaan ELY- keskuksen lausunnossa todettiin kaupunkikuvaa koskevat kaavamääräykset riittäviksi, mutta esitettiin melua koskevien määräysten tarkentamista. Ely- keskuksen mukaan meluselvitystä tulee täydentää parvekkeiden suuntautumisen ja lasituksen tarkastelulla ja antaa niistä tarvittavat kaavamääräykset kaavaehdotukseen. Tarkastelussa on huomioitava, että melun ohjearvot on saavutettava parvekkeilla parvekelasitusten ollessa raollaan. Asemakaavoituksessa tulisi taata edellytykset meluongelmien ratkaisemiselle eikä jättää niitä rakennuslupavaiheeseen. Pirkanmaan maakuntamuseolla ja maakuntaliitolla ei ollut huomauttamista hankkeesta. Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön mukaan melumääräyksissä tulisi huomioida VNp:n 993/1992 perustelumuistio ja ympäristöministeriön LIME- työryhmän mietintö. Tampereen kaupungin viheralueet ja hulevedet - yksiköllä ja Tampereen Sähköverkko Oy:llä ei ollut huomauttamista hankkeeseen. Mielipiteitä esittivät yksi yksityishenkilö ja yksi taloyhtiö. Yksityishenkilön mielipiteenä oli, että Tamronkulman kaavamuutos- ja rakennushanke tulisi huomioida Pinninkadun tulevassa uudistamisessa. Naapuritaloyhtiö ei vastusta hanketta, mutta otti kantaa useisiin rakennussuunnittelua ja rakennusvaihetta koskeviin seikkoihin. Asemakaavaan liittyen uudisrakennuksen kerroslukua toivottiin pienemmäksi Tammelan puistokadun puolella.

31 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) Valmisteluvaiheessa saadun palautteen ja ohjausryhmän linjausten pohjalta kaavan yleismääräyksiä tarkennettiin mm. ohjeilla kadun puoleisten parvekkeiden sisäänvedosta ja lasittamisesta, yhtenäisestä vesikaton muodosta, korttelin maanalaisista ajoyhteyksistä ja hulevesien viivytyksestä. Viitesuunnitelmia on kehitetty kaupunkikuvatoimikunnan lausunto huomioiden. Asemakaavan melumääräykset säilytettiin yhdyskuntalautakunnan melulinjausten mukaisina. Asemakaavalla ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia. Kiinteistötoimen lausunto: Ei huomauttamista asemakaavan sisällöstä. Maankäyttösopimus laaditaan ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Henkilötietoja sisältävän oheismateriaalin verkkojulkisuutta on rajoitettu. Lausunnot Pirkanmaan Ely- keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan maakuntamuseo, TUKES Tiedoksi Hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen Liitteet Oheismateriaali 1 Liite yla Asemakaava 2 Liite yla Asemakaavaselostus 3 Liite yla Asemakaavan seurantalomake 1 Oheismateriaali yla Viitesuunnitelma 2 Oheismateriaali yla Pihasuunnitelma 3 Oheismateriaali yla Viherkerroinlaskelma 4 Oheismateriaali yla Hulevesikaavio 5 Oheismateriaali yla Meluselvitys 6 Oheismateriaali yla Liikenteen toimivuustarkastelu 7 Oheismateriaali yla Alkuperäiset viranomaislausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 8 Oheismateriaali yla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9 Oheismateriaali yla Alkuperäiset viranomaislausunnot valmisteluaineistosta 10 Oheismateriaali yla Palauteraportti 11 Oheismateriaali yla Alkuperäiset mielipiteet valmisteluvaiheesta (Verkkojulkisuus rajoitettu)

32 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) 98 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, XXVI (Jokipohja) Motarinkuja 2, asemakaava 8780 TRE:1994/ /2019 Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Valmistelijan yhteystiedot Kaavoitusarkkitehti Altti Moisala, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh , etunimi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja Päätösehdotus oli Asemakaavaehdotus nro 8780 (päivätty , tarkistettu ) hyväksytään asetettavaksi nähtäville. Perustelut Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut päivätyn ja tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: bin/kaava/kaavadoc? 8780 Diaarinumero: TRE:1994/ /2019 Kaavan laatija: Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus Asemakaavalla mahdollistetaan uuden asuinkerrostalon rakentaminen Jokipohjan kaupunginosaan, tonteille ja Tonteilla on alaa yhteensä 4120 m². Asemakaava- alueella on nyt kaksikerroksinen luhtitalo ja toimintakeskus. Tonteilla on rakennusoikeutta yhteensä 1648, 5 k- m², josta käytettyä on 1322 k- m², käyttämättä 326, 5 k- m². Uudessa asemakaavassa rakennusoikeudellista kerrosalaa on yhteensä 3050 k- m², joka jakaantuu seuraavasti: Tontti 11, ala 2804 m²: asuminen 2325 k- m²; autotalli 80 k- m²; e=0, 85 Tontti 12, ala 1316 m²: palvelut 620 k- m²; talousrakennus 25 k- m²; e=0, 49 Uusien rakennusalojen rakennusoikeus on 1705 k- m². Rakennusoikeus tonteilla kasvaa 1401, 5 k- m².

33 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) Valmisteluaineistosta saatiin neljä viranomaiskommenttia ja yksi mielipide. Viranomaisten puolesta luonnokseen ei tullut muutostarpeita. Kaavamuutosta koskevissa mielipiteissä on oltu huolissaan lisäasukkaiden aiheuttamista haitoista. Rakennusta pidetään liian korkeana Iidesjärven maisemallisista ja luonnonsuojelullisista syistä ja toivotaan sen olevan korkeintaan kaksikerroksinen. Tiedoksi Hakija, Sirpa Lehtonen, Jaana Huttunen Liitteet Oheismateriaali 1 Liite Yla Asemakaava 2 Liite Yla Asemakaavan selostus, palaute ja vastineet 3 Liite Yla Seurantalomake 1 Oheismateriaali Yla Viitesuunnitelma 2 Oheismateriaali Yla Meluselvitys 3 Oheismateriaali Yla Hulevesiselvitys

34 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) 99 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville: Messukylä, Kivikirkontie 7, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8794 TRE:4469/ /2019 Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Valmistelijan yhteystiedot Toimistoarkkitehti Marjukka Huotari, puh , etunimi. Lisätietoja päätöksestä Hallintosihteeri Jonna Koivumäki, puh , etunimi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Mikko Nurminen, Johtaja Päätösehdotus oli Asemakaavaehdotus nro 8794 (päivätty , tarkistettu ) hyväksytään asetettavaksi nähtäville. Perustelut Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut päivätyn ja tarkistetun asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro Asian hyväksyminen kuuluu yhdyskuntalautakunnan toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: bin/kaava/kaavadoc? 8794 Dno: TRE: 4469/ /2019 Kaavan laatija Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, toimistoarkkitehdit Else Luotinen ja Marjukka Huotari Asemakaavan muutoksessa tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 500 k- m2. Kerrosala lisääntyy 228 k- m2. Tontti , 840 m2, e= 0, 21 Tontti , 579 m2, e= 0, 28 Tontti , 585 m2, e= 0, 27 Tontit osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Kaava- alueen sijainti ja luonne

35 Tampere Pöytäkirja 7/ ( 78) Suunnittelualue sijaitsee Messukylän kaupunginosassa noin 4, 5 km kaakkoon kaupungin keskustasta osoitteessa Kivikirkonkatu 7. Tontti rajautuu lännessä Kivikirkontiehen, etelässä Viskarinkatuun ja idässä pientalotontteihin. Pohjoispuolella sijaitsee Tampereen vanhin rakennus, luvun alussa rakennettu Messukylän vanha kivikirkko. Messukylän vanha ja uusi kirkko hautausmaineen ja makasiineineen muodostavat maakunnallisesti merkittävän rakennetun ympäristön. Molemmat kirkot on suojattu kirkkolailla. Tontin pinta- ala on 2004 m2, ja sillä sijaitsee vuonna 1956 valmistunut puolitoistakerroksinen tiilirakenteinen asuinrakennus, jonka kerrosala on 160 m2, sekä pieni talousrakennus. Rakennusoikeutta tontilla on yhteensä 272 k- m2, tonttitehokkuus e= 0, 14. Lähiympäristön tonttitehokkuudet vaihtelevat välillä 0, 14 0, 33. Alueen lähiympäristössä on pientaloja eri vuosikymmeniltä, ja rakennukset ovat pääosin 1-1, 5- kerroksisia. Tontti on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Asemakaavan tavoitteet Tavoitteena on tontin jakaminen kolmeen osaan ja rakennusoikeuden lisääminen. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon alueen sijainti kaupunkirakenteessa ja kaupunkikuvallinen luonne kiinnittäen erityisesti huomiota Viskarinkadun eteläpuolen palstoitusajan rakennuksiin ja pohjoispuolen Messukylän kivikirkkoon. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä Aineistosta saatiin viisi kommenttia (Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan ELY- keskus, Viheralueet ja hulevedet - yksikkö, Seudullinen ympäristöterveys ja Kiinteistötoimi). Terveydensuojelulla ei ole huomautettavaa. Kommentissa mainitaan, että mikäli uudisrakennuskohteisiin rakennetaan puulämmitteisiä tulisijoja, kiinteistöillä tulisi olla asianmukaiset tilat kuivien polttopuiden säilytystä varten. Kaava- alueelle suunnitellut talousrakennukset mahdollistavat säilytystilat polttopuille, mikäli kiinteistöissä on tulisijat. Pirkanmaan ELY- keskus: Kaava kuuluu liito- oravan osalta Pirkanmaan ELY- keskuksen valvontatehtävän piiriin. Mikäli kaava- alueen olosuhteissa tai liito- oravan esiintymisessä ei tapahdu muutosta, ELY- keskuksella ei ole tarvetta lausua kaavaehdotuksesta. Valmisteluvaiheen aineistosta ELY- keskuksella ei ole huomautettavaa. Kaavoittajan vastine: Tontilla oleva vyöhyke muodostuu kahdesta isohkosta koivusta; risteyksessä ja talon luoteisnurkalla sekä näiden välisestä terijoensalavapensaikosta. Tätä ei voi pitää liito- oravan kannalta merkittävänä vyöhykkeenä, kun parempaa puustona on ympärillä. Laaditussa selvityksessä todetaan, että tontille merkitty liito- oravan

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen

67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (5) 67 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro 8584 TRE:7568/10.02.01/2014 Valmistelija / lisätiedot: Elina

Lisätiedot

69 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Viiala, Nuijatie 31, täydennysrakentaminen vuokra-asumiseen, asemakaava nro 8627

69 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Viiala, Nuijatie 31, täydennysrakentaminen vuokra-asumiseen, asemakaava nro 8627 Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (5) 69 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, Viiala, Nuijatie 31, täydennysrakentaminen vuokra-asumiseen, asemakaava nro 8627 TRE:8066/10.02.01/2015 Valmistelija

Lisätiedot

LEINOLA MAIJANNIITYNKATU 2, HOLVASTI, , KÄRJENNIITYNKATU 12, TONTTIEN JAKAMINEN JA RAKEN- NUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN Asemakaavan selostus

LEINOLA MAIJANNIITYNKATU 2, HOLVASTI, , KÄRJENNIITYNKATU 12, TONTTIEN JAKAMINEN JA RAKEN- NUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN Asemakaavan selostus LEINOLA 5671-1 MAIJANNIITYNKATU 2, HOLVASTI, 5754-1, KÄRJENNIITYNKATU 12, TONTTIEN JAKAMINEN JA RAKEN- NUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN Asemakaavan selostus 3.5.2018. Tarkistettu 17.9.2018 Asemakaava nro 8683 TRE:3155/10.02.01/2017

Lisätiedot

PAPPILA, HEVOSHAANKATU 3b. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8571.

PAPPILA, HEVOSHAANKATU 3b. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8571. PAPPILA, HEVOSHAANKATU 3b. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8571. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä ja 8.6.2015 tarkistettua

Lisätiedot

71 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, XV (Tammela), Tammelan puistokatu 20, täydennysrakentaminen, asemakaava nro 8583

71 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, XV (Tammela), Tammelan puistokatu 20, täydennysrakentaminen, asemakaava nro 8583 Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2018 1 (5) 71 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, XV (Tammela), Tammelan puistokatu 20, täydennysrakentaminen, asemakaava nro 8583 TRE:499/10.02.01/2017 Valmistelija

Lisätiedot

LINNAINMAA, YLINIKKILÄNKATU 10. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8594.

LINNAINMAA, YLINIKKILÄNKATU 10. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8594. LINNAINMAA, YLINIKKILÄNKATU 10. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8594. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 24. päivänä syyskuuta 2015 päivättyä ja 2.11.2015

Lisätiedot

86 Lausunto, muistutukset ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro 8584

86 Lausunto, muistutukset ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, III (Nalkala), Hämeenpuisto 37 ja 39, asemakaava nro 8584 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2017 1 (6) Yhdyskuntalautakunta, 86, 21.03.2017 Yhdyskuntalautakunta, 67, 01.11.2016 86 Lausunto, muistutukset ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, III (Nalkala), Hämeenpuisto

Lisätiedot

VEHMAINEN, SEIMENKATU 18, TONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LI- SÄÄMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8620.

VEHMAINEN, SEIMENKATU 18, TONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LI- SÄÄMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8620. VEHMAINEN, SEIMENKATU 18, TONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LI- SÄÄMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8620. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 31. päivänä maaliskuuta 2016 päivättyä ja 9.5.2016 tarkistettua

Lisätiedot

LINNAINMAA , YLIMÄNNYNKATU 32. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8518.

LINNAINMAA , YLIMÄNNYNKATU 32. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8518. LINNAINMAA-5628-3, YLIMÄNNYNKATU 32. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8518. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 9. päivänä syyskuuta 2013 päivättyä ja 14. lokakuuta

Lisätiedot

9 Lausunto ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Koivistonkylä, Koivistontie 30 A, rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8630

9 Lausunto ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Koivistonkylä, Koivistontie 30 A, rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro 8630 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (7) Yhdyskuntalautakunta, 9, 10.01.2017 Yhdyskuntalautakunta, 6, 06.09.2016 9 Lausunto ja asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Koivistonkylä, Koivistontie 30 A, rakennusoikeuden

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2024-8, MURRONKORVENTIE 15. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KARTTA NRO 8336. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä elokuuta 2011 päivättyä ja 5.1.2012

Lisätiedot

LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317.

LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317. LEINOLA-6461-8, AITONIITYNKATU 18, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN KATOKSEN MUUTTAMISEKSI AUTOTALLIKSI, KAAVA NRO 8317. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30. päivänä maaliskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206.

LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. LAMMINPÄÄ-2029-9, KIVILEVONTIE 9, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KARTTA NRO 8206. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 14. päivänä toukokuuta 2007 päivättyä ja 11.06.2007 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

VIIALA, KIRVESTIE 15 Asemakaava nro 8711 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS. Ehdotusvaihe. Diaarinumero: TRE: 8607/ /2017. Tampereen kaupunki

VIIALA, KIRVESTIE 15 Asemakaava nro 8711 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS. Ehdotusvaihe. Diaarinumero: TRE: 8607/ /2017. Tampereen kaupunki VIIALA, KIRVESTIE 15 Asemakaava nro 8711 Diaarinumero: TRE: 8607/10.02.01/2017 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Ehdotusvaihe Tampereen kaupunki 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee: Tampereen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ , PAJUPURONKATU 6, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8441.

KOIVISTONKYLÄ , PAJUPURONKATU 6, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8441. KOIVISTONKYLÄ-5384-3, PAJUPURONKATU 6, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8441. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 27. päivänä helmikuuta 2012 päivättyä ja 21.

Lisätiedot

PAPPILA-5565-2, TANHUANKATU 52. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8481. Kaava-alueen sijainti ja luonne

PAPPILA-5565-2, TANHUANKATU 52. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8481. Kaava-alueen sijainti ja luonne PAPPILA-5565-2, TANHUANKATU 52. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8481. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä maaliskuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

VEISU , SANTAMATINKATU 11 A, PIENTALOTONTIN RA- KENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN ASUINRAKENNUKSEN LAAJEN- TAMISTA VARTEN, KAAVA NRO 8384

VEISU , SANTAMATINKATU 11 A, PIENTALOTONTIN RA- KENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN ASUINRAKENNUKSEN LAAJEN- TAMISTA VARTEN, KAAVA NRO 8384 VEISU-5474-6, SANTAMATINKATU 11 A, PIENTALOTONTIN RA- KENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN ASUINRAKENNUKSEN LAAJEN- TAMISTA VARTEN, KAAVA NRO 8384 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. huhtikuuta 2011 päivättyä

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Elina Karppinen

Valmistelija / lisätiedot: Elina Karppinen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Elina Karppinen Tampere Ote pöytäkirjasta 7/2016 1 (9) Yhdyskuntalautakunta, 70, 01.11.2016 Yhdyskuntalautakunta, 31, 20.09.2016 70 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen, Härmälä, Vihurinkatu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, Valmetinkatu

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Kaupunginhallitus 253 19.9.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 81 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja)

Lisätiedot

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ORIMATTILAN KAUPUNKI PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 4.5.2018 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee korttelin

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

88 Asemakaavan hyväksyminen, Holvasti, Pihlajamajankatu 8, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisäys, asemakaava nro 8606

88 Asemakaavan hyväksyminen, Holvasti, Pihlajamajankatu 8, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden lisäys, asemakaava nro 8606 Tampere Ote pöytäkirjasta 6/2017 1 (7) Yhdyskuntalautakunta, 88, 21.03.2017 Yhdyskuntalautakunta, 39, 07.02.2017 88 Asemakaavan hyväksyminen, Holvasti, Pihlajamajankatu 8, tontin jakaminen ja rakennusoikeuden

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012 KAUKAJÄRVI-6065-3, 4 JA 5, HIKIVUORENKATU 53 55 JA ROSMARIININKATU 2, RI- VITALOKORTTELIN MUUTTAMINEN OMAKOTITONTEIKSI, KAAVA

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.6.2016 KOIVISTONKYLÄ, KOIVISTONTIE 30 A, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8630 Kaava-alue lähivaikutusalueineen. Ilmakuva.

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235.

KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. KOIVISTONKYLÄ-5362-7, JOKIPOHJANTIE 38. TONTIN JAKAMINEN JA POHJOISRAJAN TARKISTAMINEN SEKÄ PUISTOJEN NIMEÄMINEN, KAAVA NRO 8235. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17. päivänä lokakuuta 2007

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.3.2014 MESSUKYLÄ 5102-13, MESSUKYLÄNKATU 37, TÄYDENNYSRAKENTAMINEN. KAAVA NRO 8536. Kaava-alue lähivaikutusalueineen Ilmakuva kaava-alueesta

Lisätiedot

Lamminpää , Lannemäentie 29, rakennusoikeuden lisääminen, kaava nro 8575

Lamminpää , Lannemäentie 29, rakennusoikeuden lisääminen, kaava nro 8575 Lamminpää 2051-2, Lannemäentie 29, rakennusoikeuden lisääminen, kaava nro 8575 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 5. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8575. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36

PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ORIMATTILAN KAUPUNKI PENNALA LASTIKANRINNE KORTTELI 36 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 9.2.2018 TARKISTETTU 19.3.2018 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 15.3.2018 päivättyä ehdotusvaiheen

Lisätiedot

KOIVISTONKYLÄ , KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567

KOIVISTONKYLÄ , KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567 KOIVISTONKYLÄ 5375-13, KAUKOLANKATU 4, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8567 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 26. päivänä tammikuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

VEHMAINEN , PYSÄKKIKUJA 10, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN. KARTTA NRO 8488.

VEHMAINEN , PYSÄKKIKUJA 10, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN. KARTTA NRO 8488. VEHMAINEN 4482-6, PYSÄKKIKUJA 10, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN. KARTTA NRO 8488. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18. päivänä helmikuuta 2013 päivättyä ja 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus Asemakaavan selostus 12.5.2014 12.5.2014 päivättyyn Oulun kaupungin Haukiputaan kaupunginosan korttelin 2607 tonttia 2 ja katualuetta koskevaan asemakaavan muutokseen (Koulukuja 4) Kaavatunnus 564-2211

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590

KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590 TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 tark. 15.6.2015 KAUKAJÄRVI, JUVANKATU 14, ASUIN- JA LIIKERAKENTAMINEN, ASEMAKAAVA NRO 8590 Kaava-alue lähivaikutusalueineen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.8.2012 TAATALA 5315 8, EKANKULMA 2, ASEMAKAAVANMUUTOS POLTTONESTEEN JAKELUASEMAA VARTEN. KAAVA NRO 8427. Kaava-alue, lähivaikutusalue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS KAARILA, OJUSTENKATU 11. TONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8633 Diaarinumero: TRE: 227/10.02.01/2016 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 3.4.2017 Ehdotusvaihe 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS KOIVISTONKYLÄ 5396-3, HYLLINIITYNKATU 13. Asemakaava nro 8632 Diaarinumero: TRE: 372/10.02.01/2016 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 3.10.2016 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee: Tampereen

Lisätiedot

HYHKY JA HYHKYN TILA RN:O 1:120, PISPALAN VALTATIE 66 JA 68, PIENTEOLLISUUSTONTIN MUUTTAMINEN ASUIN- JA LIIKERAKENNUSTEN TON- TIKSI.

HYHKY JA HYHKYN TILA RN:O 1:120, PISPALAN VALTATIE 66 JA 68, PIENTEOLLISUUSTONTIN MUUTTAMINEN ASUIN- JA LIIKERAKENNUSTEN TON- TIKSI. Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.11.2011. HYHKY-1104-9 JA HYHKYN TILA RN:O 1:120, PISPALAN VALTATIE 66 JA 68, PIENTEOLLISUUSTONTIN MUUTTAMINEN ASUIN- JA LIIKERAKENNUSTEN TON-

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA V kaupunginosan korttelia 10 tonttia nro 3 sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos (Uusikatu 72) AM2070 26.1.2010 asemakaavan

Lisätiedot

LAMMINPÄÄ , LINTUVIIDANKATU 5, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄYS ULLAKKORAKENTAMISTA VARTEN, KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne

LAMMINPÄÄ , LINTUVIIDANKATU 5, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄYS ULLAKKORAKENTAMISTA VARTEN, KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne LAMMINPÄÄ-2090-5, LINTUVIIDANKATU 5, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄYS ULLAKKORAKENTAMISTA VARTEN, KAAVA NRO 8326 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS NIEMI, KIVIKAARENKATU 22, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN Asemakaava nro 8657 Diaarinumero: TRE: 8803/10.02.01/2016 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 3.4.2017 Vireilletulo: 2.2.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIERTOLANTIE

NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIERTOLANTIE KANGASALAN KAUPUNKI Kaavaselostus 1 (7) NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, VIERTOLANTIE 1. Perus- ja tunnistetiedot PÄIVÄYS 20.8.2018 ASEMAKAAVAN NUMERO 818 KAUPUNKI Kangasala OSA-ALUE Nattari/002 KORTTELI 1008

Lisätiedot

261 Asemakaavan hyväksyminen, Huikas, Ali-Huikkaantie 22, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina

261 Asemakaavan hyväksyminen, Huikas, Ali-Huikkaantie 22, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina Tampere Ote pöytäkirjasta 17/2017 1 (6) Yhdyskuntalautakunta, 261, 26.09.2017 Yhdyskuntalautakunta, 223, 15.08.2017 261 Asemakaavan hyväksyminen, Huikas, Ali-Huikkaantie 22, asemakaava nro 8675 TRE:9264/10.02.01/2016

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, EEROLANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 19.9.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 798 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI/2 KORTTELI 1007 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5.

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 1. OULAS KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTIA 5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.12.2017 Suunnitelman tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2016 KORKINMÄKI, HÄRKÄLÄNMÄENKATU 8 ja 9, TONTIN JAKAMINEN JA RAKEN- NUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8607. Kaava-alue, lähivaikutusalue

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.3.2014 LINNAINMAA-5609-12, KARKONMÄENKATU 8, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN. KAAVA NRO 8530. Kaava-alue lähivaikutusalueineen Ilmakuva kaava-alueesta

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LOUKKAANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 13.9.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 782 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI/2 KORTTELI 1112 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

PAPPILA , TANHUANKATU 44. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne

PAPPILA , TANHUANKATU 44. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne PAPPILA-5563-4, TANHUANKATU 44. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8482. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä maaliskuuta 2013 päivättyä ja 30. huhtikuuta

Lisätiedot

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE

kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen lautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVAN- MUUTOSALUE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16.12.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Kiviniemen kaupunginosan korttelin 86 tonttia nro 2 koskevaan asemakaavan muutokseen (Kultasirkuntie 21) kaavatunnus AM2092 Dnro 3401/2010 Tekninen

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI LEVONMÄENKATU 14, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8512

KAUKAJÄRVI LEVONMÄENKATU 14, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8512 KAUKAJÄRVI-5829-1 LEVONMÄENKATU 14, PIENTALOTONTIN RAKENNUSOIKEU- DEN LISÄÄMINEN, KAAVA NRO 8512 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 26. päivänä elokuuta 2013 päivättyä ja 18. marraskuuta 2013

Lisätiedot

UUSIKYLÄ , KYRÖLÄNKATU 11, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN. KAAVA NRO 8545.

UUSIKYLÄ , KYRÖLÄNKATU 11, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN. KAAVA NRO 8545. UUSIKYLÄ 4820 11, KYRÖLÄNKATU 11, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN. KAAVA NRO 8545. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 26. päivänä tammikuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8545. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.6.2013 SARANKULMA-786-12, NUUTISARANKATU 9, PIHKANOKANKATU 1, ASEMAKAAVA- MUUTOS POLTTONESTEEN MYYNTIPISTEEN OSOITTAMISEKSI TONTILLE,

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

VIIALA , VIIALANTIE 54. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8486.

VIIALA , VIIALANTIE 54. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8486. VIIALA-5205-9, VIIALANTIE 54. PIENTALOTONTIN JAKAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. KAAVA NRO 8486. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä maaliskuuta 2013 päivättyä ja 27. toukokuuta

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma , tark TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.2.2013, tark. 20.6.2016 HÄRMÄLÄ, VIHURINKATU 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, VALMETINKATU 12 SEKÄ OSA TEHTAANKALLIONPUISTOA. ASEMAKAAVA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/9 20.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 10/2015 1 (5) 9 Munkkiniemen Kartanontie 22:n asemakaavan muuttaminen (nro 12255, tontti 30008/22) HEL 2011-006696 T 10 03 03 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.11.2015 TAKAHUHTI, KIRJAVAISENKATU 1, PUISTO- JA KATUALUETTA, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8616. Kaava-alue lähivaikutusalueineen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

163 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, IX (Tampella) ja X (Jussinkylä), Työnpuisto ja Vapriikinraitti, asemakaava nro 8652

163 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, IX (Tampella) ja X (Jussinkylä), Työnpuisto ja Vapriikinraitti, asemakaava nro 8652 Tampere Ote pöytäkirjasta 13/2016 1 (5) Yhdyskuntalautakunta, 163, 29.12.2016 Yhdyskuntalautakunta, 100, 29.11.2016 163 Asemakaavaehdotuksen asettaminen nähtäville, IX (Tampella) ja X (Jussinkylä), Työnpuisto

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Akm 217: Asemakadun ja Niittykadun asemakaavan muutos 1418/10.1002.100203/2014 TELA 61 Asemakaavan muutos sisältyy Raahen kaupungin teknisen lautakunnan 20.2.2014 hyväksymään

Lisätiedot

271 Asemakaavan hyväksyminen, Veisu, Pihtikannonkatu 11, rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina

271 Asemakaavan hyväksyminen, Veisu, Pihtikannonkatu 11, rakennusoikeuden lisääminen, asemakaava nro Valmistelija / lisätiedot: Karppinen Elina Tampere Ote pöytäkirjasta 18/2017 1 (6) Yhdyskuntalautakunta, 271, 10.10.2017 Yhdyskuntalautakunta, 236, 29.08.2017 271 Asemakaavan hyväksyminen, Veisu, Pihtikannonkatu 11, rakennusoikeuden lisääminen,

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 31, tontit 7, 8, 10 ja 11

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 31, tontit 7, 8, 10 ja 11 Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti punaisella rajauksella. Pohjakartta Maanmittauslaitos. KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 31, tontit 7, 8, 10 ja 11 KANNUKSEN KAUPUNKI SISÄLLYS 1 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, EEROLANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 21.11.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 798 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI/2 KORTTELI 1007 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

LINNAINMAA , KOTIPELLONKATU 6, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne

LINNAINMAA , KOTIPELLONKATU 6, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne LINNAINMAA-5602-3, KOTIPELLONKATU 6, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO 8459. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8459. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

RYYDYNPOHJA , LINTULAMMINKATU 17, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne

RYYDYNPOHJA , LINTULAMMINKATU 17, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne RYYDYNPOHJA-2578-12, LINTULAMMINKATU 17, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO 8342. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 26. päivä lokakuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8342. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 2. KAUPUNGINOSA KORTTELI 2502 SEKÄ VIRKISTYSALUE Puustellin alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2014 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven

Lisätiedot

VEISU , PIHTIKANNONKATU 2, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne

VEISU , PIHTIKANNONKATU 2, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne VEISU-5481-5, PIHTIKANNONKATU 2, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO 8323. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 4. päivänä toukokuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8323. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Päivämäärä 10.02.2015. Asemakaavan muutos 564-2129, Kaakkurin kaupunginosa (Lapinrauniontie 3), OAS

Päivämäärä 10.02.2015. Asemakaavan muutos 564-2129, Kaakkurin kaupunginosa (Lapinrauniontie 3), OAS Oulun kaupunki Yhdyskuntalautakunta 53 Dno Päivämäärä 10.02.2015 Asemakaavan muutos 564-2129, Kaakkurin kaupunginosa (Lapinrauniontie 3), OAS OUKA/2691/10.02.03/2014 Ote pöytäkirjasta 3/2015 Sivu 1 Päätöshistoria

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAHKOLAN KAUPUNGINOSAN (3) VÄHÄINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSA KORTTELIA 16 KIINTEISTÖT 143-406-12-5, 143-406-12-7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.6.2019 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2019 1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.9.2014 tark. 23.4.2015 TEOLLISUUSALUEEN LAAJENTAMINEN LINNAINMAA, LEINOLA, YRITTÄJÄNKATU, HAUTALANKATU, ASEMAKAAVA

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MYLLYTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 14.2.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 790 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KORTTELI 3127 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kortteli 1725 18.5.2018 Asemakaavan muutos JARDno-2018-2139 Kaavatunnus 170010 Vireilletulo ja kaavaluonnos, kuuleminen kirjeellä (MRA 30 ) 24.5. 8.6.2018 Asemakaavaehdotuksen hyväksyminen

Lisätiedot

MESSUKYLÄ , GRÖNBERGINKATU 10, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne

MESSUKYLÄ , GRÖNBERGINKATU 10, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO Kaava-alueen sijainti ja luonne MESSUKYLÄ-5135-13, GRÖNBERGINKATU 10, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO 8296 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 12. päivänä tammikuuta 2009 päivättyä ja 11. päivänä helmikuuta 2009 tarkistettua

Lisätiedot

LEINOLA , LOUHIKONKATU 10, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO 8252

LEINOLA , LOUHIKONKATU 10, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO 8252 LEINOLA-5661-1, LOUHIKONKATU 10, PIENTALOTONTIN JAKAMINEN, KAAVA NRO 8252 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 17.6.2008 päivättyä ja 28.7.2008 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 8252. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 03/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7954/ /2013. Kaupunkirakennelautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 03/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7954/ /2013. Kaupunkirakennelautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 03/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 307 8.9.2014 49 Asianro 7954/10.02.03/2013 Asemakaavan muutos / Tahkovuori, kortteli 215 (osa) tontti 11 historia Kaupunginhallitus 8.9.2014

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma TAMPERE Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.12.2014 HYHKY-1137-18,19 JA 21 PISPALAN VALTATIE 74-78, MYYMÄLÄRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN. KAAVA NRO 8542 Kaava-alue lähivaikutusalueineen.

Lisätiedot

IKURI, RAIVAAJANTIE 48, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8573.

IKURI, RAIVAAJANTIE 48, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8573. IKURI, RAIVAAJANTIE 48, RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN. ASEMAKAAVA NRO 8573. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30. päivänä maaliskuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8573. Asian hyväksyminen

Lisätiedot