MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja Mäntsälä p

2 2 SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA YHTEYSHENKILÖT RAKENNUSKOHDE MUUT URAKOITSIJAT ALUEET URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS URAKKAMUOTO MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET TARJOUS URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt SIVUVELVOLLISUUDET Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut määräykset TYÖMAAPALVELUT JA TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET RAKENNUTTAJAN HANKINNAT JA ERILLISURAKAT TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS YHTEISTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET TYÖMAATAULU URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT MÄÄRÄLASKENTA SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS URAKKA-AIKA SUORITUSAIKA Töiden aloitus Töiden valmistuminen VIIVÄSTYSSAKKO VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus TILAAJAN VAKUUDET VAKUUTUKSET Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Maksuerätaulukko Ennakko HINTASIDONNAISUUDET SOPIMUSSAKOT Sanktioperusteet...13

3 Rahallinen rangaistus eli sakko LASKUJEN MAKSUAIKA ORGANISAATIOT TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT YHTEISET TOIMITUKSET KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET TYÖMAAPÄIVÄKIRJA VASTAANOTTOTARKASTUS TAKUUTARKASTUS LAADUNVARMISTUS TILAAJAN LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN ONGELMAJÄTTEET TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE...17

4 4 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Nimi: Mäntsälän kunta Osoite: Heikinkuja Mäntsälä Puh: (019) Faksi: (019) Tilaaja Tilaajana toimivat Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus ja Mäntsälän Vesi. 1.3 Yhteyshenkilöt Tekninen palvelukeskus Asko Määttänen, katupäällikkö puh Tekninen palvelukeskus Matti Sulonen, suunnitteluinsinööri puh Mäntsälän Vesi Hanna Yli-Tolppa, toimitusjohtaja puh Rakennuskohde Rakennustyö käsittää Männikön pohjoisosan toisen vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen Mäntsälän kunnassa. Urakkaan kuuluu seuraavat kohteet katu-, vesihuolto-, kuivatus-, katuvalaistus- ja kaapeliputkityöt ympäristörakenteineen suunnitelmassa esitetyssä laajuudessa (pois lukien vihertyöt, reunatuet ja asfalttipäällyste): - Rautasentie - Evakontie (plv ) Rakennuttaja edellyttää, että tarjouksenantaja tutustuu ennen tarjouksen antamista rakennuskohteeseen. 1.5 Muut urakoitsijat Mäntsälän Sähkö Oy ja Sonera tekevät kohteessa kaukolämpö- ja johtotöitä. Työkohteeseen tulee mahdollisesti muidenkin yhtiöiden laitteita. Sähkö- ja teleyhtiöiden putkien ja johtojen sekä muiden yhdyskuntateknisten laitteiden asentamisesta ja kartoituksesta on sovittava kyseisten yritysten kanssa.

5 5 Urakoitsija ilmoittaa kadunrakennustyön aloitusajankohdan ja aikataulun operaattoreille ja sähköyhtiölle vähintään neljä (4) viikkoa ennen työn aloittamista. Tilaaja voi tehdä ilmoituksen, jos tilaajan ja urakoitsijan kesken näin sovitaan. Operaattoreiden ja sähköyhtiön yhteystiedot urakoitsija pyytää tilaajan edustajalta. Urakoitsija ilmoittaa vähintään viikkoa (1) ennen kadunrakennustöiden aloittamista operaattoreille ja sähköyhtiölle putkien varastoalueen ja sopii operaattoreiden ja sähköyhtiön kanssa putkien toimittamisesta työmaalle. Operaattoreille ja sähköyhtiölle on annettava mahdollisuus kadunrakennustyön aikana kartoittaa omat katurakenteeseen jäävät laitteensa. Operaattoreiden ja sähköyhtiön on mahdollisuus tehdä kaukolämpö- ja kaapelityöt kadunrakennustöiden yhteydessä, jos putkien, johtojen ja muiden laitteiden asentamisen hinnoista ja asentamisesta kadunrakennustyön yhteydessä ei päästä sopimukseen urakoitsijan ja operaattoreiden ja sähköyhtiön kesken. Myös tilaajalla on mahdollisuus rakennustöihin urakan aikana. 1.6 Alueet Urakoitsija saa perustaa tukikohtansa urakka-alueelle. Tukikohdan järjestelyistä on sovittava rakennuttajan kanssa. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Työ tehdään kokonaisurakkana. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkatarjouksen perusteella määräytyvä kokonaishinta eriteltynä kadun- ja vesihuollon kustannuksiin. Lisäksi urakoitsijan on annettava yksikkö- ja hyvityshinnat tarjouslomakkeella pyydetyistä työsuorituksista. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 2.4 Tarjous Tarjous annetaan tämän urakkaohjelman ja siinä mainittujen asiakirjojen pohjalta niin, että kokonaishinta sisältää kaikki urakkaasiakirjoissa mainitut työt hankintoineen täysin valmiiksi ja toimintavarmaan kuntoon tehtynä. Urakkahintaa ei sidota rakennuskustannusindeksiin. Valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä aiheutuvat olennaiset kustannusmuutokset otetaan huomioon yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

6 6 Urakoitsijan tulee tehdä tarjouksensa käyttäen tarjoushetkellä voimassaolevaa arvonlisäveroprosenttia. Muut valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä johtuvat kustannusmuutokset otetaan vastaavasti huomioon vain, jos niiden yhteisvaikutus on vähintään 0,5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Kustannusmuutoksia koskevat vaatimukset on perusteiltaan esitettävä viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Kokonaishinta kaikista kohdassa luetelluista töistä tulee jakaa osatöille urakkatarjouskirjeen mallin mukaan. Erikseen on ilmoitettava omakustannushintaan lisättävä yleiskustannusprosentti laskutyönä mahdollisesti suoritettavista töistä. Mahdollisten lisä- ja muutostöiden sekä hyvitysten varalta on annettava liitteessä esitetyt yksikköhinnat. Yksikköhinnat on annettava siten, että niihin sisältyy ko. työ täysin valmiina yleis-, työnjohto- ja sosiaalikustannuksineen. Hyvityksen ollessa kyseessä vähennetään näistä hinnoista yleiskuluina 5 %. Prosenttivähennystä ei tehdä materiaalin vaihtotapauksissa. Lisäksi on ilmoitettava urakoitsijan antaman työnaikaisen vakuuden antajan nimi. Urakoitsijan tulee urakkatarjouksessaan ilmoittaa mahdollisten aliurakoitsijoiden nimet. Tarjous on tehtävä oheista tarjouskirjeen mallia käyttäen. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää kadun kunnallistekniikan rakentamisen kaikkine töineen ja hankintoineen suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa lukuun ottamatta vihertöitä, kivetyksiä ja asfalttipäällystettä. Kaukolämpötyöt suorittaa paikallinen sähköyhtiö erillisurakkana. Katuvalaistus rakennettavalla katualueella kuuluu tähän urakkaan (sisältäen mm. kaapeloinnin, kaapeliojien kaivu- ja täyttötyöt, pylväsperustuksien hankinnan ja asennuksen sekä valaisinpylväät valaisimineen ja asennuksineen). Urakoitsija asentaa myös tarvittavat mm kaapeliputket, jotka asennetaan kadun rakenteisiin. Kaapeliputkia asennetaan tarpeen mukaisesti 2-4 kpl. Mäntsälän Sähkö Oy toimittaa työmaalle putkitarvikkeet, jolloin urakoitsijalle jää pelkkä asennustyö. Mäntsälän Sähkö Oy tarkistaa putkien asennuksen ennen kaivannon täyttöä.

7 7 Lisäksi urakkaan kuuluvat: - tarvittavat mittaustyöt, Mäntsälän kunnan mittajärjestelmässä - Mäntsälän Veden tarkemittausohjeiden mukaiset tarkemittaukset - työnaikaiset liikennejärjestelyt suunnitelmineen, jotka on hyväksytettävä Mäntsälän kunnalla - työselityksissä mainitut laadunvalvontatehtävät - nykyisten vesijohtojen ja viemäreiden sijainnin määritykset - kaapeleiden ja johtojen sijainnin määritykset ennen kaivutöitä sekä niiden suojaukset ja täyttötyöt - tarvittavat kaivantojen kuivanapidot - kaivantojen tuennat - olemassa olevien rakenteiden tarvittavat suojaukset - työkohteen kunnossapito Alueelta poistettavat maa- ja kalliomassat ajetaan ensisijaisesti rakennuttajan osoittamaan paikkaan, tässä tapauksessa Mäntsälän kunnan Marjalan maankaatopaikalle (Suoniityntie 151). Marjalaan menevistä kuormista ei peritä maankaatopaikkamaksuja. Vesihuoltotöihin lasketaan sadevesiviemärin runkojohto tarkastuskaivoineen. Kadun ja sen vierialueiden kuivatusta palvelevat ritiläkaivot haaroineen lasketaan kadun rakennuskustannuksiin. Urakoitsija suorittaa tarvittavat tarkemittaukset urakkasuorituksestaan sisältäen maan alle jäävät putket, laitteet ja kaapelit. Tiedot on toimitettava tilaajan hyväksyttäväksi ennen työn vastaanottoa Urakkarajat Urakkaan kuuluu seuraavat kohteet katu-, vesihuolto-, kuivatus-, katuvalaistus- ja kaapeliputkityöt ympäristörakenteineen suunnitelmassa esitetyssä laajuudessa (pois lukien vihertyöt, reunatuet ja asfalttipäällyste): - Rautasentie - Evakontie (plv ) Urakkaan kuuluu lisäksi vesihuollon liittäminen rakennettuun jätevesiviemäriin ja vesijohtoon (jätevesi 160 M, vesijohto 110 M) Ansaritiellä. Vesihuoltolinjojen liittämisen olemassa oleviin verkostoihin suorittaa Mäntsälän Vesi urakoitsijan kustantamilla osilla. Liitostyön maanrakennustyöt suorittaa urakoitsija. Liittämiseen liittyvät mahdolliset linjojen sulkemiset ja vesikatkoista tiedottamisen suorittaa Mäntsälän Vesi. Louhinnan osalta urakkarajan muodostaa katualueen raja sekä suunnitelmissa esitetyt rakennettavat vesihuoltolinjat Urakkaan kuulumattomat työt Urakkaan eivät sisälly seuraavat työt ja materiaalit: Asfalttipäällyste

8 8 Kiveykset Vihertyöt (kasvualustat ja nurmetus) Kaukolämpötyöt suoritetaan erillisurakkana kohdan 3.4 mukaisesti. 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin merkitsemisestä ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Tilaajalla on tilaajavastuulain (1233/2006) mukainen oikeus selvittää ja varmistaa sopimuskumppaninsa työnantajavelvoitteet ja työntekijöiden työsuhteiden ehtojen toteutuminen Muut määräykset Urakoitsijan tulee vastata, että työkohteessa noudatetaan voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä. Urakoitsijan tulee valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista, myös aliurakoitsijoiden osalta. Pääurakoitsijan tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on huolehdittava siitä, että yhteisellä rakennustyömaalla noudatetaan kulkulupakäytäntöä ja työmaalla liikuttaessa käytetään työturvallisuuslain mukaisia kuvallisia henkilötunnisteita sekä valvottava niiden käyttöä. Sama koskee myös urakoitsijan käyttämiä alaurakoitsijoita. Muut noudatettavat yleiset työselitykset ja määräykset on esitetty tämän urakkaohjelman liitteinä olevissa työkohtaisissa työselityksissä.

9 9 3.3 Työmaapalvelut ja työmaan johtovelvollisuudet (YSE 3 ja 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Päätoteuttajalle kuuluu työaikataulun laatiminen, aikataulusta tiedottaminen muille kohteessa töitä tekeville sekä töiden yhteensovittaminen. 3.4 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Kaukolämpöputkien asennukset tehdään erillisurakkana. Lisäksi teleoperaattoreilla on mahdollisuus asentaa urakka-alueella kaapelointejaan. Tähän työhön kuuluvat työt ja hankinnat on eritelty kohdassa TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaaja ei suorita rakennuskohteessa urakka-aikana rakennustöitä. Urakkaan ei myöskään sisälly tilaajan hankintoja. 4.2 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Urakoitsijan on noudatettava rakennuttajan työn kestäessä antamia työ- ja rakennuspiirustuksia sekä suullisia ja kirjallisia ohjeita, jotka koskevat työn suoritusta tai rakennusaineita. Samoin on noudatettava suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden sekä työmaavalvojan antamia ohjeita ja määräyksiä sekä vakiintuneita hyviä tapoja. Urakoitsijan on huomioitava tarjouksessa työmaa-alueella ja sen läheisyydessä samanaikaisesti työskentelevät muut urakoitsijat. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden ja liikenteen vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava työmaan aluesuunnitelma rakennuttajalle kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Työkohteessa ja sen läheisyydessä samanaikaisesti suoritettavat muut työt: Suunnitelmissa esitetyt kaukolämpöputket rakentaa/rakennuttaa Mäntsälän Sähkö Oy. Teleoperaattorit, kuten Sonera, asentavat katualueelle kaapeleita ja johtoja. Urakoitsijalle kuuluu töiden yhteensovittamisvastuu tämän urakan urakka-alueella. Urakoitsijan on pyydettävä edellä mainituilta yrityksiltä tiedot katualueelle tulevien laitteiden varaustarpeista ja varattava yrityksille mahdollisuus niiden asentamiseen ennen kadun päällysrakennekerrosten tekemistä. Mäntsälän Sähkö Oy:lle ja kaapeliurakoitsijoille on annettava tieto kaukolämpöputkiston sekä kaapelointien asennusajankohdasta

10 10 neljä (4) viikkoa etukäteen. Putkien urakoitsijoille on varattava riittävästi aikaa asennus- ja liitostöiden suorittamiseen. 4.3 Työmaataulu Työmaatunnisteeksi tulee valmistuttaa riittävän suuri työmaataulu, joka sijoitetaan näkymään Ansaritien suuntaan. Työmaataulussa tulee olla tunnistetekstit työmaasta ja organisaatiosta. Työmaataulu sisältyy urakkaan. Rakennuttajalla tulee hyväksyttää työmaataulun tiedot ennen valmistusta. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja f) tarjous g) määräluettelot h) muutostöiden yksikköhintaluettelo i) Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys KT02 B. Tekniset asiakirjat a) työselitykset katujen ja vesihuollon rakennustapaselostus b) piirustukset (piirustusluettelon mukaisesti) c) Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys KT02

11 Määrälaskenta (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Tilaaja on suorittanut määrälaskennan (määräluettelot). Määräluettelot ovat suuntaa-antavia ja urakoitsijan tulee itse määrittää suunnitelmapiirustuksista massat. Työmäärät tarkistetaan vain siltä osin, kun työn aikana joudutaan poikkeamaan rakennussuunnitelmista. Paljastettu kalliopinta mitataan työselityksen ja tilaajan ohjeiden mukaisesti joka tapauksessa. Urakkaan sisältyy tarpeen vaatiessa suoritettavat tien ja vesihuollon johtokaivantojen louhinta sekä louheen siirto 0-3 km. Poikkeamiset louhintamääristä korvataan tai hyvitetään yksikköhintaluettelon mukaisesti. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ). Tilaajan ja urakoitsijan yhteinen aloituskokous tai alkukatselmus pidetään ennen töiden aloittamisesta. Poikkeavasta menettelystä voidaan sopia urakkaneuvottelussa, jossa voidaan sopia tarkempi aikataulu välitavoitteineen Töiden valmistuminen Urakan on oltava täysin valmis ja hyväksytysti luovutettuna tilaajalle viimeistään tarjouspyynnössä mainittuun päivämäärään mennessä. Tällöin myös tontteihin rajautuvien katualueiden tulee olla esteettä tonttien rakentajien käytössä ja vesi- ja viemäriputkistot rakennustapaselostuksen mukaisin toimenpitein hyväksyttävästi Mäntsälän Vedelle luovutettuna. 6.2 Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin alkavalta työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta 0,05

12 12 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ). Viivästymissakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. Mikäli urakan myöhästymisestä aiheutuu vahinkoa kolmannelle osapuolelle, on urakoitsija velvollinen korvaamaan vahingon. 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan vastaanotettu kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu kun takuuajan vakuus on asetettu kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 mukainen vahinkovakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko, jossa on eroteltu kadun- ja vesihuollonrakentaminen.

13 13 Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta. Vesihuollon rakentamiseen liittyviin tarkemittauksiin tulee varata 10 % maksuerä Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) 8.3 Sopimussakot Urakkahintaa ei sidota indeksiin Sanktioperusteet Mahdollisia sopimussakkoja määriteltäessä noudatetaan seuraavia sanktioperusteita. Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta. Teknisten laatuvaatimusten alittumisesta johtuvat laatupoikkeamat käsitellään arvonmuutoksina. Menettelytavat toiminnallisen laatupoikkeaman yhteydessä ovat: kirjallinen muistutus, sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) tai urakoitsijan edustajan vaihto. Kirjallinen muistutus on virallinen sanktio, joka kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään: urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laadunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu muistutus tai tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastuvan toiminnallisen laadun alittumisen perusteella annettu muistutus, josta ei ole tehty poikkeamaraporttia Rahallinen rangaistus eli sakko Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon. Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, että urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta tai ovat kysymys myöhemmin mainitusta vakavasta laiminlyönnistä.

14 14 Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa. Urakoitsijan edustajaksi katsotaan urakan vastaava mestari (vastuunalainen työnjohtaja YSE 56 ) vrt. YSE 58 4.mom. Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä ja määräytyvät taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Sakon määräytymisperusteet Urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat ja niiden sakot Sakon peruste Seuraavat 1. kerta 2. kerta kerrat 1. Liikenteenhoitoon, työnaikaisin liikennejärjestelyihin tai työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai vakavat laiminlyönnit (mm. kulkuyhteydet kiinteistölle ei ole järjestetty asianmukaisesti). Muistutus Laatusuunnitelman vastainen toiminta 3. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laaturaporteissa. Muistutus Muistutus Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (laaturaporteissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja. Muistutus ja urakoitsijan edustajan vaihto ja urakoitsijan edustajan vaihto Tilaajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes epäkohdat on poistettu.

15 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle ja tilaajan asettama valvoja on sen hyväksynyt allekirjoituksellaan. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii rakennuttajan myöhemmin määräämä henkilö, joka on myös oikeutettu antamaan määräyksiä pienistä ja kiireellisistä muutoksista. Paikallisvalvojana tulee toimimaan rakennuttajan myöhemmin määräämä henkilö. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat: - urakoitsijan edustaja - vastaava työnjohtaja - suunnitelmissa mahdollisesti vaadittavien betoni- ja kivitöiden tekijät sekä materiaalin toimittajat Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. Urakoitsijan on järjestettävä mahdollisiin räjäytystöihin liittyvät kiinteistöjen ja muiden ympäristön rakenteiden katselmukset. Näiden katselmuksien kustannukset on sisällytettävä louhinnan yksikköhintoihin Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaan aloituskokouksen ajankohdan urakoitsija ehdottaa tilaajalle ja kohteen suunnittelijalle. Muut työn aikaiset katselmukset ja kokoukset sovitaan aloituskokouksessa. Aloituskokouksessa käydään läpi kohteen suunnitelma.

16 16 Turvallisuusasiakirjan ja tekemänsä riskien kartoituksen pohjalta urakoitsija laatii työmaan turvallisuusohjeen. Turvallisuusohje luovutetaan tilaajalle aloituskokouksessa. Mäntsälän kunnan hyväksymät liikennejärjestelyt ja työmaan käyttöön varatut työmaa-alueen ulkopuoliset alueet esitetään urakoitsijan toimesta tilaajalle aloituskokouksessa. Työmaa-alueen ulkopuolisten alueiden vuokrauksesta on sovittava maanomistajien kanssa Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Urakoitsija toimittaa tilaajalle mittapöytäkirjat ja laadunvalvonnan tulokset, joissa katu ja vesihuoltolinjat osoitetaan suunnitelmien ja teknisten asiakirjojen vaatiman laadun mukaiseksi. Nämä asiakirjat on toimitettava ennen kuin työ katsotaan valmistuneeksi. Toteutuneet työsuoritukset todetaan tilaajan ja urakoitsijan yhteisessä vastaanottokatselmuksessa ja todetaan mahdolliset korjaustarpeet. Vastaanottokatselmus on pidettävä sulan maan aikana ja sen järjestää urakoitsija. Työkohteen kunnossapito pölynsidontoineen kuuluu urakoitsijalle siihen asti kunnes vastaanottokatselmus on pidetty ja katselmuksessa mahdollisesti vaaditut korjaukset on tehty. Toteutuneet määrät käydään läpi tilaajan ja urakoitsijan yhteisessä työmaan taloudellisessa loppuselvityksessä. Kokous voidaan pitää vastaanottokatselmuksen jälkeen Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 9 ja :n mukaisesti. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan.

17 17 Tilaaja voi suorittaa urakan laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Valitun urakoitsijan tulee toimittaa laatusuunnitelma, jossa esitetään toimet laatuvaatimukset täyttävän työn tekemiseksi ja menettelyt laadun toteamiseksi. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan paikkakunnan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu tilaajalle Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) 13.3 Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Mäntsälän kunnan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Mäntsälässä 18. päivänä lokakuuta 2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot