JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA. Ajoratamerkintäurakan urakkaohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA. Ajoratamerkintäurakan urakkaohjelma 2013-2015"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Ajoratamerkintäurakan urakkaohjelma

2 2 (19) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA RAKENNUSKOHDE, URAKKAMUOTO, URAKAN LAAJUUS JA OHJELMOINTI SUORITUSVASTUUN LAAJUUS MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS SIVUVELVOLLISUUDET URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA HANKINNAT YHTEISET TYÖT AJORATAMERKINTÄTYÖT ALUSTA- JA ESITYÖT URAKKAAN KUULUMATTOMAT TYÖT JA HANKINNAT SIVUVELVOLLISUUDET URAKOITSIJAN TYÖNANTAJA-ASEMASTA JOHTUVAT VELVOLLISUUDET (LAKI TILAAJAN SELVITYSVELVOLLISUUDESTA JA VASTUUSTA ULKOPUOLISTA TYÖVOIMAA KÄYTETTÄESSÄ, 1233/2006) TYÖMAAPALVELUT TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT URAKKA-AIKA JA VIIVÄSTYSSAKOT URAKKA-AIKA SUORITUSAIKA TÖIDEN ALOITUS JA TÖISTÄ TIEDOTTAMINEN VÄLITAVOITTEET... 10

3 3 (19) 6.2 VIIVÄSTYSSAKKO YKSITTÄISEN KOHTEEN VIIVÄSTYSSAKKO VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET TAKUUAIKA JA VAKUUDET VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUTUKSET TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN URAKKAHINNAN MAKSAMINEN ENNAKKO MAKSUSUORITUKSET HINTASIDONNAISUUDET KUSTANNUSINDEKSI YKSIKKÖHINTOJEN MUUNNOKSET / MUUTOKSET TYÖMÄÄRIEN MITTAUS JA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET ORGANISAATIOT TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT YHTEISET TOIMITUKSET KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET TYÖMAAPÄIVÄKIRJA AUDITOINTI KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS VASTAANOTTOTARKASTUS TAKUUTARKASTUS LAADUNVARMISTUS LAATUVAATIMUKSET JA ARVONMUUTOSPERUSTEET TILAAJAN LAADUNVARMISTUS... 17

4 4 (19) 11.3 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS LAATUSUUNNITELMA ENNAKKOKOKEET SOPIMUKSEN PURKAMINEN RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET... 19

5 5 (19) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA 1.2 TILAAJA Rakennuttajana on Jyväskylän kaupunki. Urakasta tehdään sopimus, jonka molemmat sopimusosapuolet allekirjoittavat. Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalvelujen liikenne- ja viheralueet vastuualue. 1.3 RAKENNUSKOHDE, URAKKAMUOTO, URAKAN LAAJUUS JA OHJELMOINTI Merkintäkohteina ovat eri puolilla Jyväskylän kaupunkia sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevat kadut ja muut liikenne- ja piha-alueet. Urakka on yksikköhintainen kokonaisurakka, joka sisältää vuosien merkintätyöt yksikköhintalomakkeen mukaisesti. Vuoden 2013 alustava työmäärä on esitetty määrä- ja yksikköhintaluettelossa. Tilaaja antaa urakoitsijalle mahdollisuuden esittää tarjous jatkosopimukseksi vuosien 2016 ja 2017 merkintätöistä. Option osalta urakoitsijan tulee toimittaa tarjous tilaajalle vuoden 2015 marraskuun loppuun mennessä. Tarjouksessa urakoitsija esittää tarjouksen vuosien 2016 ja 2017 merkintätöistä. Tilaajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjous. 2. SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 MAKSUPERUSTE Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat ja tässä urakkaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät. 2.2 URAKKASUHTEET Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsijan tulee sitoutua siihen, että osa töistä voidaan alistaa alistetuksi sivu-urakaksi tilaajan teettämiin muihin urakoihin. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE 98 1 :n mukainen.

6 6 (19) 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan sivuvelvollisuudet ovat YSE 98 mukaiset siltä osin, kuin urakkaasiakirjoissa ei ole muuta sanottu. 3.3 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Yhteiset työt Urakkaan kuuluvat merkintätyöt kohdan 1.3 mukaisesti. Määrä- ja yksikköhintaluettelossa ilmoitetut pinta-alat, kappalemäärät yms. ovat likimääräisiä ja ilmoittavat vain suuruusluokan. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta ja/tai kohteita urakan aikana ilman korvausvelvollisuutta. Yhteisiin töihin kuuluvat työmaan hallintoon, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvät työt. Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä osapuolten sopimalla tavalla (Yleisohje: Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla, päivitetty versio kyseisestä ohjeesta otetaan käyttöön heti sen ilmestymisen jälkeen). Urakoitsijan tulee hyväksyttää liikennejärjestelysuunnitelmat tilaajalla tai alueen haltijalla, ellei työtä suoriteta Jyväskylän kaupungin hallinnoimalla alueella sekä ilmoittaa liikennejärjestelyistä poliisi- ja pelastusviranomaisille sekä tarvittaessa joukkoliikenteestä vastaaville tahoille. Näistä töistä ei suoriteta erillistä korvausta, vaan niiden kustannukset on sisällytettävä annettuihin merkintä- ja muiden töiden yksikköhintoihin Ajoratamerkintätyöt Merkintöjen yksikköhintoihin kuuluu massan valmistus kaikkine raaka-ainehankintoineen, kuljetus työmaalle ja levitystyö täysin valmiiksi merkinnäksi sekä käytettyjen materiaalien ja työtuloksen laadun toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja kokeet. Merkintätöiden yksikköhintoina käytetään määrä- ja yksikköhintalomakkeelle urakoitsijan tarjoamia yksikköhintoja Alusta- ja esityöt Kestomerkintöjen yksikköhintoihin on sisällytettävä mm. seuraavat aputyöt: - sidotun alustan puhdistus ja kuivaus, lukuun ottamatta koneellista alkupuhdistusta

7 7 (19) - työnaikaiset suunnitelmat mukaan lukien liikenteenohjaukseen tarvittavat suunnitelmat - työssä syntyvien jätteiden poisto välittömästi työn jälkeen Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Urakkaan ei sisälly vanhojen merkintöjen poistamiseen tai muuhun käsittelyyn kuuluvat työt. Tilaaja voi teettää muun urakan osana tämän urakkaohjelman mukaisia töitä myös muilla urakoitsijoilla. 3.4 SIVUVELVOLLISUUDET Urakoitsijalle kuuluvat sivuvelvollisuudet on lueteltu yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98 2 ). Urakoitsijan edustaja suorittaa työmäärien mittauksen kaikissa kohteissa välittömästi työn suorittamisen jälkeen. Tilaajan edustaja (voi olla myös ulkopuolinen valvoja) on halutessaan mukana mittauksen suorittamisessa. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa, joka luovutetaan tilaajan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen laskutusta Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 1233/2006) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Urakoitsijan on esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä vuosittain ennen päällystyskauden alkua. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset kuin laki edellyttää ja mitkä siltä itseltään on vaadittu. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Pääurakoitsijan / päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työturvallisuuslain 52 a mukainen valokuvalla varustettu kulkulupa, johon on merkitty myös veronumero. Pääurakoitsijan / päätoteuttajan on pidettävä luetteloa työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä heidän suorittamistaan Tie-/katuturva sekä tulityökursseista.

8 8 (19) 3.5 TYÖMAAPALVELUT Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet ja hankkii tarvittaessa viranomaisluvat. Mikäli työn suorittamista varten tarvitsee tehdä meluilmoitus, vastaa ilmoituksen tekemisestä urakoitsija. Vastuu työkohteesta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt. Vastuu liikennejärjestelyistä ja turvallisuuteen vaikuttavista asioista päättyy, kun urakoitsija on palauttanut työalueen ennalleen. Urakoitsijan tulee hankkia muiden mahdollisesti tarvitsemiensa alueiden käyttöoikeudet. Urakoitsijan tulee hoitaa lupa- ja ilmoitusasiat. Urakoitsija on velvollinen niiltä osin, joilta työmaa-alue on luovutettu urakoitsijan käyttöön, huolehtimaan tilaajan hyväksymällä tavalla merkintätyön takia tarvittavista liikennejärjestelyistä ja liikenneturvallisuudesta asettamalla määräysten mukaisia liikennemerkkejä, puomeja, varoitusvilkkuja yms. Urakoitsija vastaa niistä mahdollisista liikennevahingoista, jotka tapahtuvat luovutetulla katuosalla ja/tai jotka aiheutuvat urakoitsijan työstä tai toimenpiteistä sekä kunnossapidon laiminlyönneistä. Urakoitsijan tehtäviin kuuluu mm. liikenteen ohjaus työmaa-alueilla ja niiden läheisyydessä liikenneturvallisuuden edellyttämällä tavalla, merkintätyön etenemisen mukaan muutettavien liikennemerkkien siirto, ajokaistan liikenteeltä sulkemisen takia tarvittavien liikennemerkkien ja sulkulaitteiden sijoittaminen ja siirto sekä katualueen liikennemerkkien tilapäinen peittäminen työn / liikenteen ohjauksen ajaksi. Keskeytysten sattuessa liikennettä tarpeettomasti rajoittavat liikennemerkit ja sulkulaitteet on poistettava viikonlopuksi ja juhlapyhien ajaksi. Samoin on keskeytysten ajaksi siirrettävä työkoneet ja laitteet sellaisiin paikkoihin, etteivät ne rajoita ja/tai vaaranna liikennettä. Työmaalla on aina oltava sellainen urakoitsijan nimeämä henkilö, joka huolehtii ja vastaa tien liikennekelpoisuudesta, liikennejärjestelyistä ja liikennemerkeistä. Jos urakoitsija ei hoida liikennejärjestelyihin kuuluvia tehtäviä, on tilaajalla oikeus teettää niitä urakoitsijan kustannuksella välittömästi puutteen havaittuaan. Urakoitsijan työnjohdon tai muun työstä vastaavan henkilön pätevyysvaatimuksena on Tieturva II-koulutuksen tai vastaavan liikenteelle vaarallisen työn työturvallisuuskoulutuksen hyväksytty suorittaminen. Työntekijöillä tulee olla Tieturva I tai vastaavan koulutuksen pätevyys. Urakoitsijan on erityisesti kiinnitettävä huomiota liikennejärjestelyissä siihen, ettei liikennettä päästetä merkitylle pinnalle ennen kuin se on jäähtynyt riittävästi. Erityiskohteiden liikennejärjestelyratkaisuista sovitaan tilaajan kanssa ennen työn aloitusta.

9 9 (19) 3.6 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana työkohteissa, joilla ei samanaikaisesti työskentele tilaajan omajohtoista työvoimaa tai tilaajan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, jolle kuuluu työmaan johtovelvollisuudet. Urakoitsija toimii aina päätoteuttajana käyttämiinsä aliurakoitsijoihin nähden. 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja toteuttaa tarvittaessa kustannuksellaan tavanomaista suuremmat liikennejärjestelyt (kiertotiet, bussireittien järjestelyt, sulkemiset, yksisuuntaistamiset). Mikäli liikennejärjestelyt voidaan toteuttaa/toteutetaan olemassa väylien kautta liikenteenohjauslaitteilla ja liikennemerkeillä, kaikista kustannuksista vastaa urakoitsija. Tilaaja ilmoittaa tiedossaan olevat urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat, jotka voivat rajoittaa tai haitata urakan toteutusta. Tästä mahdollisesti aiheutuvasta haitasta ei urakoitsija ole oikeutettu saamaan lisäkorvausta. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 SOPIMUSASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A KAUPALLISET ASIAKIRJAT a) urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma liitteineen f) työturvallisuusasiakirja g) Infra 2006 Määrämittausohje h) tarjous liitteineen. B TEKNISET ASIAKIRJAT i) Infra RYL 2010 j) Liikenneviraston ohjeet: Tiemerkinnät, TIEH sekä Tiemerkintätyöt 5C-3, liikennejärjestelyt ja työturvallisuus tiemerkintätyössä sekä TIEH ja Tiemerkintöjen laatuvaatimukset, TIEH v 08 soveltuvin osin

10 10 (19) k) Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla (tai julkaisun uudempi versio, mikäli se ilmestyy urakkasopimuksen voimassaoloaikana) l) piirustukset. Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pätevyysjärjestyksessä tarjouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä. Lisäksi työssä on noudatettava kestomerkittyjen katujen vahvistettuja suunnitelmia, urakkaan kuuluvia töitä koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä, ympäristönsuojelua koskevia ohjeita sekä työtä varten myönnetyissä luvissa noudatettavaksi asetettuja ehtoja. 6. URAKKA-AIKA JA VIIVÄSTYSSAKOT 6.1 URAKKA-AIKA Suoritusaika Urakan vuotuinen suoritusaika on Muuna aikana tehtävistä töistä sovitaan erikseen. Näistä töistä aiheutuvat lisäkustannukset maksaa tilaaja. Tilaajan ylläpitomerkintätyöt painottuvat urakka-ajan alkuun touko-kesäkuulle ja muut työt tasaisesti koko urakka-ajalle lokakuuhun saakka Töiden aloitus ja töistä tiedottaminen Välitavoitteet Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja aloituskokous pidetty. Ensimmäistä vuotta seuraavien vuosien työt voidaan aloittaa, kun kutakin vuotta koskeva aloituskokous on pidetty. Säännöllisesti pidettävissä työmaakokouksissa tarkennetaan työohjelma seuraavaan kokoukseen saakka. Työt pyritään keräämään järkeviksi kokonaisuuksiksi. Merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttavista töistä tiedotetaan yhteistyössä. Tilaaja vastaa tiedotteen laatimisesta ja jakelusta. Urakoitsija vastaa lisätietojen antamisesta ja tiedotteen karttamateriaalin toimittamisesta tilaajalle. Työt on suoritettava tilaajan määrittelemää työjärjestystä noudattaen. Mikäli urakoitsija ei, merkintäkelpoisista kohteista huolimatta, suoriudu työmaakokouksessa sovitusta työohjelmasta, kirjallisen huomautuksen jälkeenkään, on rakennuttajalla oikeus teettää kohteet muilla urakoitsijoilla ja periä näin aiheutuneet lisäkustannukset alkuperäiseltä urakoitsijalta.

11 11 (19) 6.2 VIIVÄSTYSSAKKO Vuotuisen urakka-ajan ( ) päätymisen jälkeen tehtävistä töistä sovitaan erikseen. Näissä töissä ei käytetä viivästyssakkoa Yksittäisen kohteen viivästyssakko Yksittäisen työkohteen valmistumisen viivästyessä sovitusta valmistumisajasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, peritään viivästyssakkona 100 /työkohde/päivä. Yksittäisen työkohteen viivästyssakolle ei aseteta ylärajaa. Työtilaus tehdään aina kirjallisesti (työmaakokouksen kirjaus, sähköposti tms.) ja urakoitsijalla on 30 vrk aikaa tehdä työ. Urakoitsijan tehdessä kirjallisesti poikkeamailmoituksen, joilla raportoidaan työn suorittamiseen oleellisesti vaikuttavista sääoloista, sovitaan kohteen työaika erikseen. Jos töiden aloitus siirtyy sovitusta alkamisajankohdasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, tilaajalla on oikeus periä korvaus ylimääräisistä valvonta- ja kunnossapitokuluista. Vastaavasti urakoitsijalla on ylimääräisten kulujensa perimisoikeus tilaajalta, jos aloitus viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä. Töiden aloitukseksi katsotaan se ajankohta, jolloin merkintätyö on alkanut normaalilla teholla. Urakoitsija on velvollinen laatusuunnitelmansa mukaisesti dokumentein osoittamaan laadun täyttymisen sekä mahdolliset laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat. Laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat tulee esittää poikkeamaraportilla, joka toimitetaan tilaajalle sen päivän kuluessa kuin laadun alitus tai poikkeama havaitaan. Säätilan aiheuttamista muutoksista viikkoohjelmaan on sovittava tilaajan kanssa. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET Takuuaika ja vakuudet Takuuaika kunkin merkintäkauden töistä alkaa vuosittain syksyllä pidettävän merkintäkauden loppukokouksen (vastaanottotarkastus) jälkeen ja on kaksi vuotta (YSE ). Takuuajan vakuus on 2 % kunkin merkintäkauden urakkahinnasta ja sen tulee olla voimassa 3 kuukautta yli takuuajan. Vuosittainen rakennusajan vakuus on 10 % (YSE ) urakkatarjouksen mukaisesta ensimmäisen merkintäkauden arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja sen tulee olla voimassa saakka. Mikäli optiot lunastetaan, jatketaan vakuuden voimassa oloa 3 kk yli urakka-ajan.

12 12 (19) 7.2 VAKUUTUKSET Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa: a) urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä b) viivästyssakon suorittamisesta c) niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen d) urakka-aikana ilmenevien takuuseen kuuluvien töiden suorittamisesta (takuuajanvakuus urakan aikana). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle urakan päättymisen jälkeen, kun työ on kokonaisuudessaan otettu vastaan vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu takuuajan vakuus on asetettu mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. Annettavista takuuajan vakuuksista tulee ilmetä, että ne koskevat koko urakkasopimuksen tarkoittamaa työtä muutos- ja lisätöineen. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä ettei takuun antaja vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan YSE :n perusteella. Tilaaja ei esitä selvitystä maksuvelvollisuutensa täyttämisestä eikä aseta vakuutta Urakoitsijan vakuutukset Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, joka korvaa tästä työstä tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvat vahingot. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN Urakkahinta muodostuu mitattujen suoritemäärien ja sopimuksenmukaisten yksikköhintojen perusteella.

13 13 (19) Työt hinnoitellaan määrä- ja yksikköhintalomakkeilla arvonlisäverottomin yksikköhinnoin. Näin hinnoiteltujen määrä- ja yksikköhintalomakkeiden mukaisten työmäärien avulla laskettu loppusumma on veroton urakkahinta. Verotonta urakkahintaa käytetään rakennusajan vakuuden ja viivästyssakon laskentaperusteena. Tarjottavien yksikköhintojen tulee perustua määrä- ja yksikköhintaluettelossa ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmeneviin tietoihin. Jotta tarjoukset olisivat vertailukelpoisia, on määräluettelon kohtiin aina merkittävä yksikköhinta. Mikäli kaikkia yksikköhintoja ei ole annettu, tarjous hylätään. 8.2 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Maksusuoritukset Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitattujen määrien sekä yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella. Laskut osoitetaan seuraavalla osoitteella: Jyväskylän kaupunki, Kaupunkirakennepalvelut, liikenne- ja viheralueet, osoitteella PL 184, Basware Urakoitsija toimittaa tilaajalle työkohteista erikseen mittauspöytäkirjan, jossa on mainittava mittauksen suorittajat, päivämäärä sekä aika, milloin työ on tehty ja työkohteen tarkka sijainti, nimi ja merkinnän laatu sekä muut kyseiseen työkohteeseen tehdyt työsuoritukset. Laskutus tehdään tilaajan edustajan hyväksymän mittauspöytäkirjan perusteella. Jyväskylän kaupungin laskutus on suoritettava siten, ettei uudisrakennuskohteita ja uudelleenmerkintäkohteita koskevia töitä laskuteta samalla laskulla. Laskussa on oltava selvästi näkyvillä tilaajan kullekin kohteelle antamat tunnistetiedot. Tämän urakkaohjelman perusteella tehdyllä urakkasopimuksella muille kuin sopimuksen allekirjoittaneelle osapuolelle tehdyistä töistä urakoitsija laskuttaa suoraan työn tilaajaa. Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko. Tilaaja hyväksyy työn laskutettavaksi vasta, kun kohde on siivottu asianmukaisesti ja liikennejärjestelyt on palautettu eli työ voidaan todeta täysin valmiiksi.

14 14 (19) 8.3 HINTASIDONNAISUUDET Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen Säädöskokoelmassa. Hinta- ja palkkatason muutokset (YSE ) Hinta- ja palkkatason muutokset eivät lisää eivätkä vähennä urakkasummaa. Arvonlisävero (YSE ) Maksut ja kustannusten muutokset käsitellään verottomien hintojen pohjalta ja arvonlisäveron osuus otetaan huomioon erikseen. Arvonlisäveron mahdolliset muutokset otetaan urakkahintaa lisäävänä tai vähentävänä aina huomioon muutoksen suuruisena. Jyväskylän kaupunki on arvonlisäverolain (AVL) 8 c :n 1. momentissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja. Tässä urakassa noudatetaan käännettyä verovelvollisuutta. Laskuissa tulee näkyä arvonlisäveroton hinta, rakennuttajan alv tunniste (Y-tunnus ) ja tieto siitä, että rakennuttaja rakentamispalvelun ostajana on AVL 8 c :n mukainen veronmaksuvelvollinen Kustannusindeksi Urakkaa ei sidota indeksiin Yksikköhintojen muunnokset / muutokset Kaikkia yksikköhintoja korotetaan kerran vuodessa 2,5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna. Ensimmäisen kerran hintoja korotetaan kaudelle TYÖMÄÄRIEN MITTAUS JA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS Työkohteen valmistuttua suoritetaan siinä tarvittaessa käyttöönottotarkastus ja määrämittaus urakoitsijan ja tilaajan kesken. Urakoitsijan on suoritettava määrämittaus välittömästi työn valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään seuraavan päivän aikana. Urakoitsijan edustaja suorittaa työmäärien mittauksen kaikissa kohteissa työn suorittamisen jälkeen. Tilaajan edustajalle ilmoitetaan mittauksen ajankohta ja tilaajan edustaja (voi olla myös ulkopuolinen valvoja) on halutessaan mukana mittauksen suorittamisessa. Massajätteet ja muut jätteet on poistettava ja työalue siivottava ennen mittauksen suorittamista. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa, joka luovutetaan tilaajan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen laskutusta. Mittauspöytäkirjaan merkitään mittaustulosten lisäksi mahdolliset viat, puutteet ja muut huomautukset. Mikäli käyttöönottokatselmus suoritetaan eri aikaan, käydään katselmuksen aikana läpi mittauspöytäkirjaan tehdyt merkinnät ja niitä täydennetään tarvittaessa.

15 15 (19) Merkintöjen pinta-alaa laskettaessa mitataan merkityn osan pituus keskiviivaa pitkin ja leveydeksi lasketaan todellinen, mutta kuitenkin enintään tilattu tai sovittu merkintäleveys. Lopullinen pinta-ala pyöristetään täysiksi neliömetreiksi kohteittain. Jyrsitty pinta-ala lasketaan jyrsittäväksi määrätyn alueen pituuden ja leveyden mukaan. 8.5 SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä sovellettavista yksikköhinnoista on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Urakan työmäärien pieneneminen tai suureneminen yksikköhintaluettelossa annetuista arvioiduista työmääristä ei oikeuta muuttamaan urakan yksikköhintoja (poikkeus YSE ). Tarjoukseen sisältyvissä muutos- ja lisätöissä käytettävän yksikköhintaluettelon yksikköhintojen tulee tarkoittaa täysin valmista työtä yleis- ym. kustannuksineen ja olla sovellettavissa sekä lisäyksiä että vähennyksiä laskettaessa. Tarjouksessa esitetyn yksikköhinnan tulee olla oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin nähden. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, jos epäsuhde on ilmeinen. 9. ORGANISAATIOT 9.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Päätöksen tästä urakasta tekee Jyväskylän kaupungin Kaupunkirakennepalveluiden liikenne- ja viheralueet vastuualue. Rakennustyön valvonta kuuluu vastaavasti Jyväskylän kaupungin Kaupunkirakennepalveluiden liikenne- ja viheralueet vastuualueelle. Vuosittaisessa aloituskokouksessa nimetään urakan vastuuhenkilöt ja valvontaorganisaatio sekä mahdollinen ulkopuolinen valvoja. 9.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä työn työturvallisuudesta vastuussa oleva henkilö. Urakoitsijan toimivaltaisen edustajan on kyettävä kommunikoimaan suomen kielellä. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hylätä perustellusta syystä urakoitsijan esittämä työnjohto.

16 16 (19) 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 KATSELMUKSET Katselmuksia pidetään tarvittaessa TYÖMAAKOKOUKSET Urakan aikana pidetään työmaakokouksia noin kuukauden välein tai tarvittaessa. Työmaakokouksessa sovitaan alustavan työohjelman toteuttamisesta, aikataulutuksesta ja muista urakkaan liittyvistä asioista. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa TYÖMAAPÄIVÄKIRJA 10.4 AUDITOINTI Urakoitsijan tulee pitää mittauspöytäkirjaa. Päivittäistä työmaapäiväkirjaa ei tarvitse pitää (YSE ). Kaikki työssä tapahtuvat poikkeamat raportoidaan poikkeamaraportilla. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden järjestää sopimusaikana tarvittavan määrän urakoitsijan laatusuunnitelman ja siihen liittyvien asiakirjojen auditointitilaisuuksia. Tilaajalle on merkintäkauden aikana pyydettäessä luovutettava kohdan 11 mukaisia dokumentteja KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS Työkohteen valmistuttua suoritetaan työn silmämääräinen tarkastus ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteistä sekä työkohteen tilaajan käyttöön luovuttamisen aiheuttamista liikenne- ja muista järjestelyistä. Ellei tilaajan edustaja ole paikalla tarkastuksen aikana, on urakoitsijan edustajalla velvollisuus ottaa välittömästi yhteyttä tilaajan edustajaan sopiakseen tarvittaessa edellä mainituista asioista tai muista mahdollisesti esille tulevista seikoista VASTAANOTTOTARKASTUS Vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään merkintäkausittain. Vastaanottotarkastuksessa sovitaan seuraavana keväänä pidettävässä jälkitarkastuksessa suoritettavat tarkastustoimenpiteet. Jälkitarkastus pidetään kesäkuun loppuun mennessä.

17 17 (19) 10.7 TAKUUTARKASTUS Takuutarkastus pidetään YSE :n mukaisesti. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 LAATUVAATIMUKSET JA ARVONMUUTOSPERUSTEET Merkintätöiden laatu arvostellaan urakka-asiakirjojen mukaisesti. Massan valmistukseen käytetään sopimusasiakirjoissa määriteltyjä ja laatuvaatimukset täyttäviä side-, maali- ja lisäaineita TILAAJAN LAADUNVARMISTUS Tilaajalla on oikeus ottaa ja tutkia kustannuksellaan merkintäainenäytteitä. Tilaajan urakan aikana suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS Laatusuunnitelma Urakoitsijan on laadittava tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma toimintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla. Urakoitsijan tulee esittää tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Kaikki laatusuunnitelmaan urakan aikana tehtävät muutokset on hyväksytettävä tilaajalla. Urakoitsijan laatusuunnitelmassa tulee esittää mm. seuraavat asiat: Laadunvalvontaorganisaatio toteutustasolla. Tiedonkulun varmistaminen. Laadunvalvonnassa käytettävä kalusto. Aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden työn ja toimitusten laadun varmistaminen. Kelpoisuuden osoittaminen ja laadunmittaustulosten dokumentointi Ennakkokokeet Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle ennen työn alkua voimassa oleva tutkimusseloste, joka osoittaa massan täyttävän sille asetetut vaatimukset. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laadunohjaukseen, laadunvarmistukseen ja laadunarvosteluun kuuluvasta näytteenotosta ja tutkimuksesta. Laa-

18 18 (19) dun arvostelussa otetaan huomioon vain sellaiset näytteet, joiden otosta ja näytteenottopaikasta on sovittu tilaajan edustajan kanssa ja jotka on tutkittu yhteisesti sovitussa laboratoriossa. Sopimusosapuolten on viipymättä toimitettava suorittamiensa laadunvalvontatutkimusten ja -mittausten tulokset toisilleen tiedoksi. 12. SOPIMUKSEN PURKAMINEN Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, mikäli on perusteltu syy uskoa, ettei urakoitsija kykene suorittamaan velvoitteitaan sovitun aikataulun puitteissa tai toistuvasti viivästyy suorituksessaan. Mikäli urakoitsija ei tee tilaajan esittämien kohteiden merkintätöitä, voidaan sopimus purkaa kahden erillisen, vähintään viikon välein jätetyn kirjallisen huomautuksen jälkeen. Jos urakoitsija joutuu sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin myös yrityksen ryhtyessä yritysjärjestelyihin, ellei palvelusopimuksen oikeuksien ja velvoitteiden siirtymisestä kirjallisesti erikseen sovita. Sopijapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla, jos toinen toistuvasti rikkoo sopimusvelvoitteensa eikä kirjallisen huomautuksen saatuaan korjaa toimintaansa 30 päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan. Olennaisena rikkomuksena ei pidetä maksujen vähäistä myöhästymistä. Irtisanomisaikana noudatetaan irtisanomishetkellä voimassa olevia hintoja. Sopimuksen purkaminen on tehtävä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sopijapuolelle. 13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan ensiasteen tuomioistuimena Suomen lain mukaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa (YSE ). 14. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 14.1 ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkahinnat.

19

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka 17.3.2017 TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 URAKKAOHJELMA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Urakkaohjelma 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 1(8) LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 2(8) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 3 1.1 RAKENNUTTAJA... 3 1.2 TILAAJA... 3 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2. ARVONLISÄVERO... 4 3. URAKOITSIJAN

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997

Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 Liite 4 Urakkaohjelma Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie

Lisätiedot

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut

Turun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut SOPIMUSLUONNOS 1 (9) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen Urakkasopimus X pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA 29.1.2014 LIITE 1 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 Päällysteet ja merkinnät 29.1.2014 2(19) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA

KAUHAVAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA KAUHAVAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄLLYSTYSTYÖT 2016 URAKKAOHJELMA 2 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA

TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA 1.3.2012 Katutuotanto VUONNA 2012 2013 URAKKAOHJELMA 1.3.2012 2(15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA...4 1.2 TILAAJA...4 1.3 TYÖKOHDE...4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY TARJOUSPYYNTÖ 2(7) 1. Työn nimi Päällystystyöt 2012-2013 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat on

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.10.2014. Liite 1. Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.10.2014. Liite 1. Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(9) 14.10.2014 Oulujokilaakson moottorikelkkailureitistön URAKKAOHJELMA 14.11.2014 URAKKAOHJELMA 2(9) 14.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet...

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA Pyydämme yksikköhintaista urakkatarjoustanne liukuvalettavien reunatukien rakentamisesta Jyväskylän kaupungin kadunrakennuskohteissa

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 12.4.2012 KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012 - URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.5.2012-30.4. & OPTIO 1.5. - 30.4.2014 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATUYLLÄPITO

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA URAKKATARJOUSPYYNTÖ Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO Puh: 016-687111 Fax: 016-662 628 24.1.2018 Ivalon tulvasuojelu, tulvapenkereiden korotus (tulvapenger 2 ja 5) Inarin

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYSURAKKA 2015 URAKKAOHJELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYSURAKKA 2015 URAKKAOHJELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÄÄLLYSTYSURAKKA 2015 URAKKAOHJELMA Mäntsälän kunta Urakkaohjelma 2 (19) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4

Lisätiedot

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 1 (15) TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuvaus rakennustyöstä...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut. Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut. Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 2 Sisällysluettelo HAMINAN KAUPUNKI... 1 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA Hyyppäräntie Hyvinkää Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE

URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE MYLLYVAARAN TIEKUNTA URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE 2013 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 2 (14) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja... 4 1.2. Tilaaja... 4 1.3. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Ruotulan alueen katusaneeraukset. Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA

Ruotulan alueen katusaneeraukset. Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA Ruotulan alueen katusaneeraukset Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA. Tampereen kaupunki 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY URAKKAOHJELMA. Päällystysurakan urakkaohjelma 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY URAKKAOHJELMA. Päällystysurakan urakkaohjelma 2012-2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI/ JYVÄSKYLÄN ENERGIA OY URAKKAOHJELMA Päällystysurakan urakkaohjelma 2012-2013 2(30) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 5 1.1 RAKENNUTTAJA... 5 1.2 TILAAJA... 5 1.3 RAKENNUSKOHDE, URAKKAMUOTO,

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos P. Heiskanen URAKKAOHJELMA. Irtilouhinnat

Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos P. Heiskanen URAKKAOHJELMA. Irtilouhinnat P. Heiskanen URAKKAOHJELMA Irtilouhinnat 2014-2015 30.9.2013 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017 TARJOUSPYYNTÖ 2017 3.3.2017 Sisällys 1 Tarjouspyynnön kohde... 3 2 Hankintamenettely... 3 3 Urakkamuoto... 3 4 Urakka-aika... 3 5 Maksuperuste... 3 6 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 7 Vaatimukset urakoitsijalle...

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 Tekninen osasto Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 2 26.3.2015 Räikäntie 3. 33470 Ylöjärvi TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2015 Tarjouspyynnön kohde Ylöjärven kaupunki pyytää teiltä tarjousta

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (7) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Iitti VUOLENKOSKEN VESIOSUUSKUNTA. Vuolenkosken vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostojen rakentaminen URAKKAOHJELMA

Iitti VUOLENKOSKEN VESIOSUUSKUNTA. Vuolenkosken vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostojen rakentaminen URAKKAOHJELMA Iitti VUOLENKOSKEN VESIOSUUSKUNTA Vuolenkosken vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostojen rakentaminen URAKKAOHJELMA 24.3.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunta Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus

Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sopimusluonnos 1 (5) Kiiruun koulukeskuksen ensikertainen kalustus Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo... 2 4 Asiakirjojen noudattamisjärjestys...

Lisätiedot

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella Liite 5 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella 2016-2018 URAKKAOHJELMA 9.8.2016 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3

Lisätiedot

Liite 4. Urakkaohjelma. Jätkäsaaren pudotustiivistys 2017 HEL

Liite 4. Urakkaohjelma. Jätkäsaaren pudotustiivistys 2017 HEL Liite 4 Urakkaohjelma Jätkäsaaren pudotustiivistys 2017 HEL 2016 014402 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja...

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen ulkovalaistus, vaihe 3, vuosi 2013 Valaisimien vaihto

Ympäristöystävällinen ulkovalaistus, vaihe 3, vuosi 2013 Valaisimien vaihto Sivu 1/14 Ympäristöystävällinen ulkovalaistus, vaihe 3, vuosi 2013 Valaisimien vaihto URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 26.3.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA)

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN URAKKAOHJELMA TYÖNRO

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN URAKKAOHJELMA TYÖNRO MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi www.mantsala.fi

Lisätiedot

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS KATUYLLÄPITO URAKKAOHJELMA 1(16)

Lisätiedot

U R A K K A S O P I M U S (luonnos)

U R A K K A S O P I M U S (luonnos) U R A K K A S O P I M U S (luonnos) sopimusnro: Tilaaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Urakoitsija Urakka URAKKASOPIMUS 2 (11) SISÄLTÖ 1 Sopijapuolet 3 2 Urakan määrittely 3 2.1 Yleistä

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015

HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) OPETUSVIRASTO 15.4.2015 HELSINGIN KAUPUNKI SOPIMUSLUONNOS Liite 3 1(6) SOPIMUSLUONNOS, ERIKOISIKKUNOIDEN PESUPALVELU 1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupungin opetusvirasto, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki jäljempänä Tilaaja

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyvinkään kaupunki TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2 (5) TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2016 Tarjouspyynnön kohde Hyvinkään kaupunki pyytää teiltä tarjousta vuoden 2016 päällystystöistä yksikköhintaisena

Lisätiedot