Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA"

Transkriptio

1 Ulkoalueiden viherhoitourakka

2 Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta Tilaaja Tilaajan edustaja ja tiedustelut Hoitourakan kohde ja sisältö Urakkamuoto ja maksuperuste Urakkamuoto ja maksuperuste Alistussuhteet Urakoitsijan suoritusvelvollisuus Pääsuoritusvelvollisuus Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät (tehtäväluettelon mukaan) Yksikköhinnoilla suoritettavat työt Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Hoitourakan johtovelvollisuudet Toimintatapa urakka-alueella Itsenäinen toiminta urakassa Tilaajan suoritusvelvollisuus Urakka-alueen tukikohta Urakassa noudatettavat asiakirjat Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus Työn sopimusaika Sopimusaika Tehtäväkohtaiset toimenpideajat Tehtäväkohtaiset välitavoitteet Tehtäväkohtaiset sanktiot Vakuudet ja vakuutukset Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Vastuu kolmannelle osapuolelle Tilaajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan muodostuminen Hintasidonnaisuudet Muutos- ja lisätyöt Urakkahinnan maksaminen Ennakko Maksuerätaulukko Laskujen maksaminen, maksuaika ja viivästyskorko Organisaatiot Tilaajan organisaatio / edustajat Urakoitsija organisaatio / edustajat Yhteiset toimitukset ja raportointi Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Tiedottaminen Erimielisyydet Erimielisyyksien ratkaiseminen... 12

3 Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 3/ Tarjous ja sen käsittely Tarjouksen antaminen Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen hylkääminen Sopimuksen tekemisen perusteet Asiakirjojen julkisuus Urakan ratkaisusta tiedottaminen Muut sopimusasiat / erityiset määräykset... 14

4 1. Tietoja hankkeesta 1.1 Tilaaja Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 4/14 Tässä sopimuksessa tilaajana: Kiinteistö Oy Auroranlinna Tukholmankatu 2, 3-krs Helsinki puhelin: Tilaajan edustaja ja tiedustelut Tilaajan edustajana Kiinteistö Oy Auroranlinnan toimitusjohtaja Leena Raineranta p , Tiedusteluihin vastaa sopimuksen osalta toimitusjohtaja Leena Raineranta ja työsuoritusten osalta rakennuttajakonsultti Marko Pirttijärvi p , Pirttijärvi lomalla Hoitourakan kohde ja sisältö Urakan kohteena on Kiinteistö Oy Auroranlinnan isännöimien kiinteistöjen viheralueiden hoito. 2. Urakkamuoto ja maksuperuste 2.1 Urakkamuoto ja maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Erikseen tilattavien lisätöiden maksuperusteena on tarjouksessa mainitut yksikköhinnat tai tehtäväkohtainen lisätyötarjous. 2.2 Alistussuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijalle. Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Työnjohtajan tulee olla työsuhteessa valittuun pääurakoitsijaan. Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijan töistä kuten omistaan.

5 3. Urakoitsijan suoritusvelvollisuus Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 5/ Pääsuoritusvelvollisuus Kokonaishintaan sisällytettävät tehtävät (tehtäväluettelon mukaan) Urakka käsittää piha-alueiden kesähoitotehtävät. Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Urakkaan kuuluvat tehtävät on lueteltu tämän urakkaohjelman liitteessä 1 VASTUUNJAKOTAULUKKO Yksikköhinnoilla suoritettavat työt Tapauksissa, joissa maksu suoritetaan annettuun yksikköhintaan työ tehdään tilaajan työmääräyksen perusteella. Lisätyöt suoritetaan yleisten tehtävämäärittelyjen periaatteiden mukaisesti, mikäli työmääräystä annettaessa ei muita ohjeita ole annettu. Työmääräyksessä työn ajoitus ja kesto sovitaan tapauskohtaisesti. Epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tapauksissa urakoitsijan tulee ottaa yhteyttä tilaajan edustajaan. 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakassa noudatetaan tilaajavastuulakia. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoitsijoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakoitsijan on toimitettava esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kk välein tai kuuluttava Tilaajavastuu.fi järjestelmään. Edellä mainittujen velvoitteiden laiminlyönti on urakkasopimuksen purkuperuste.

6 3.3 Hoitourakan johtovelvollisuudet Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 6/14 Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 3.4 Toimintatapa urakka-alueella Itsenäinen toiminta urakassa Tämän hoitourakan tehtävien suorittaja on pääurakoitsijan ominaisuudessa vastuussa urakkaalueella tehtävien töiden työturvallisuudesta työturvallisuuslain ja kunnossapitotehtävissä Valtioneuvoston asetuksen Vna 205/2009 mukaisesti. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että tässä urakkaohjelmassa mainitut tehtävät tulevat suoritetuksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman ja tehtäväkorttien mukaisesti. 4. Tilaajan suoritusvelvollisuus 4.1 Urakka-alueen tukikohta Tilaajalla ei ole osoittaa urakoitsijalle sosiaali- tai varastotiloja. Tilaaja osoittaa urakka-alueelta veloituksetta siirtolavan paikan kasvijätteille. Toimitettavan lavan tulee olla siisti ja lava tulee olla varustettu pressulla. 5. Urakassa noudatettavat asiakirjat 5.1 Sopimusasiakirjat Urakassa noudatetaan seuraavia asiakirjoja alla mainitussa järjestyksessä: *) merkityt asiakirjat on urakoitsijan hankittava A Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja 3. Tarjouspyyntö 4. Urakkaohjelma ja vastuunjakotaulukko 5. Urakoitsijan tarjous, yksikköhintaluettelo ja urakoitsijan laatusuunnitelma 6. Alueurakan yleiset sopimusehdot 2003 *)

7 Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 7/ Määrälaskenta B Tekniset asiakirjat 1. Hoitotyöselostus 2. KiinteistöRYL Viheralueiden hoidon yleinen työselostus VHT 05 *) 4. Hoitoaluekartat Tilaaja on suorittanut määrälaskennan puille, pensasalueille ja nurmikoille (määrät pihakartoissa). 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. Työn sopimusaika 6.1 Sopimusaika Sopimusaika on Sopimusta voidaan mahdollisesti jatkaa varsinaisen sopimusjakson jälkeen (optiovuosi). Tilaaja pidättää oikeuden päättää option käytöstä. Optiovuoden mahdollisesta käytöstä tilaaja ilmoittaa urakoitsijalle vähintään 6 kk ennen sopimuskauden päättymistä. 6.2 Tehtäväkohtaiset toimenpideajat Tehtäväkohtaiset toimenpideajat on kuvattu hoitotyöselostuksessa. 6.3 Tehtäväkohtaiset välitavoitteet Urakalle ei aseteta välitavoitteita. 6.4 Tehtäväkohtaiset sanktiot Urakoitsijan laiminlyödessä yksittäisen tehtävän suoritukset tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaaja voi antaa urakoitsijalle suullisen huomautuksen (laatupoikkeama vähäinen), kirjallisen huomautuksen tai määritellä sakon seuraavasti (sakkohintoihin lisätään alv 23 %):

8 Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 8/14 Poikkeama Ensimmäinen kerta Toinen kerta samasta laatupoikkeamasta Puutteellinen työsuoritus kirjallinen huomautus Tehtävän laiminlyönti (ei kirjallinen huomautus aiheuta vaaraa) Tehtävän laiminlyönti (vaaraa aiheuttava) Seuraavat kerrat samasta laatupoikkeamasta Urakoitsijan edustajan vaihto Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja / tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste. Huomautuksia on oikeutettu antamaan urakan valvoja. Poikkeamat nollataan hoitovuoden päättyessä. 7. Vakuudet ja vakuutukset 7.1 Urakoitsijan vakuudet Työn sopimusajan vakuus Sopimusajan vakuuden suuruus on kymmenen (10) prosenttia urakan ensimmäisen vuoden hoitotehtävien arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuutena pidätetään 10 %:a ensimmäisen vuoden hoitohinnasta. Sopimusajan vakuus palautetaan (maksetaan) urakoitsijalle heti, kun urakka on kokonaisuudessaan tullut hyväksytyksi Takuuaika ja takuuajan vakuus Hoitotehtävillä ei ole takuuaikaa, eikä takuuajan vakuutta vaadita. 7.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 7.3 Vakuutukset Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa työssä tilaajalle, kolmansille osapuolille tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot.

9 7.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 9/14 Mikäli urakoitsija aiheuttaa vahinkoa kolmannelle osapuolelle, niin vahingon korvaa urakoitsija suoraan vahingon kärsineelle osapuolelle. Urakoitsijan on pidettävä kirjaa kaikista vahinkotapauksista, sekä ns. läheltä piti tilanteista. 8. Tilaajan maksuvelvollisuus 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakoitsijan tarjouksessaan antama arvonlisäveroton kokonaishinta. 8.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä sopimuskauden 2 ensimmäistä vuotta. Tämän jälkeen hinnoista voidaan keskustella käyttäen pohjana kustannusten muutoksia, jotka ovat näytettävä toteen. Urakkahintaan ei vaikuta sopimusajan säätilat tai muut olosuhdetekijät. 8.3 Muutos- ja lisätyöt Mikäli koko urakan yksikkömäärät muuttuvat urakoitsijasta riippumattomista syistä tai syistä, joita urakoitsijalla ei ollut mahdollisuutta ottaa huomioon, noudatetaan veloituksessa tai hyvityksessä sopimukseen liitettyä yksikköhintaluetteloa seuraavasti: Yksittäisessä kiinteistökohteessa viherhoitoalueet lisääntyvät tai vähenevät vähemmän kuin 25 % sopimuksessa olevasta määrästä yksikköhintoja ei tarkisteta. Yksittäisessä kiinteistökohteessa viherhoitoalueet lisääntyvät tai vähenevät enemmän kuin 25 % sopimuksessa olevasta määrästä sopijapuolilla on oikeus vaatia yksikköhinnan perusteltua tarkistusta. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla tai sovitun lisätyötarjouksen perusteella. Yksikköhintoihin on sisällytettävä kaikki tehtävän edellyttämät kustannukset ja näin tehdyt työt eivät saa aiheuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia erikseen lisättävää arvonlisäveroa lukuun ottamatta. Muutos- ja lisätyöt sovitaan pääsääntöisesti työmaakokouksissa. Mikäli työmaakokouksen välillä on tilattu lisä- tai muutostöitä tulee tilatut työt käsitellä seuraavassa työmaakokouksessa. Urakoitsija on velvollinen kirjaamaan työmaakokousten välillä tilatut muutos- ja lisätyöt työmaapäiväkirjaan. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman tilausta. Kaikki työmaakokousten välillä tilatut lisätyöt tulee urakoitsijan kirjata työmaapäiväkirjaan. Tehtävän määrittelyn mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta.

10 Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 10/14 Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset puolin tai toisin selvitetään viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta. Tilaajalla on oikeus teettää muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. 8.4 Urakkahinnan maksaminen Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Maksuerätaulukko Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että sopimuksenaikainen vakuus on asetettu. Viheralueiden kesähoidon kokonaishinta jaetaan seuraavan maksuerätaulukon mukaisesti: tammikuu 0 % helmikuu 0 % maaliskuu 0 % huhtikuu 10 % Huhtikuun maksuerä pidätetään urakan aikaisena vakuutena toukokuu 20 % kesäkuu 20 % heinäkuu 20 % elokuu 10 % syyskuu 10 % lokakuu 10 % marraskuu 0 % joulukuu 0 % 100 % 8.4 Laskujen maksaminen, maksuaika ja viivästyskorko Laskut ositetaan tilaajalle erillisen ohjeen mukaan. Lisätyölaskutus suoritetaan allekirjoitettujen työmaapäiväkirjojen perusteella kerran kuukaudessa muun laskutuksen yhteydessä. Tilaaja toimittaa urakoitsijalle laskutusohjeen, jota on noudatettava. Laskuista pidätetään mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta työnsuorituksesta aiheutuvat vahingot, arvonalennukset ym. kustannukset. 9. Organisaatiot

11 9.1 Tilaajan organisaatio / edustajat Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 11/14 Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii Kiinteistö Oy Auroranlinnan toimitusjohtaja Leena Raineranta. Tehtävien suoritustapaa, työjärjestystä ja toimintasuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan on oikeutettu antamaan tekninen isännöitsijä ja urakan valvoja. 9.2 Urakoitsija organisaatio / edustajat Urakoitsijalta edellytetään ammattitaitoa alueurakan töihin. Jokaisessa vihertöihin osallistuvassa työryhmässä tulee olla vähintään yksi puutarhurikoulutuksen saanut henkilö. Urakoitsijaa pyydetään tarjouksen toiminta- ja laatusuunnitelmassa ilmoittamaan ketkä ovat työhön ehdotettavat urakoitsijan edustajat ja kuka on vastaava työnjohtaja sekä työnjohdon koulutus. Tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. Toiminta- ja laatusuunnitelma on sitova ja siitä ei saa poiketa ilman tilaajan lupaa. 10. Yhteiset toimitukset ja raportointi 10.1 Katselmukset Ennen työn aloittamista pidetään urakka-alueella alkukatselmus, jossa silmämääräisesti tarkastetaan urakka-alueen kunto. Mahdolliset hoitovelat kirjataan ja sovitaan kunnossapitotehtävistä. Katselmuksista pidetään pöytäkirjaa Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään hoitokaudella 1 x kk Työmaapäiväkirja Urakoitsija tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Työmaapäiväkirjaan tulee kirjata vähintään seuraavat merkinnät: Töiden aloitus- ja lopetusajat Tehdyt työt Tilatut / tehdyt lisätyöt Koneet, autot, henkilöstö Mahdolliset muut havainnot urakka-alueella Tilaajan reklamaatiot Asiakaspalaute Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä.

12 Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 12/14 Urakoitsija tulee tarvittaessa ottaa käyttöön tilaajan internetpohjainen huoltokirja Tiedottaminen Urakoitsijan tulee laatia kausikohtainen työaikataulutiedote yhtiön ilmoitustauluille. Torjunta-aineiden käytöstä tulee tiedottaa näkyvillä paikoilla yhtiön pihalla. Tiedotteet tulee poistaa heti käytetyn aineen varoajan jälkeen. 11. Erimielisyydet 11.1 Erimielisyyksien ratkaiseminen Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sopimukseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 12. Tarjous ja sen käsittely 12.1 Tarjouksen antaminen Ennen tarjouksen jättämistä tulee urakoitsijan tutustua hoitourakan kohteisiin paikan päällä. Mikäli tarjouksen tekee työyhteenliittymä, tulee työliittymän olla perustettu ennen tarjouksen antamista. Tarjoukseen on liitettävä selvitys työyhteenliittymän perustamisasiakirjoista, joista ilmenee mm. vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken. Urakoitsijan tarjous muodostuu hintatarjouksesta ja toiminta- ja laatusuunnitelmasta, jotka molemmat vaikuttavat urakoitsijan valintaan kohdassa 12.4 esitetyllä tavalla. Hintatarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyyntöön liitettyä tarjouslomaketta ja lähettää se erillisessä suljetussa kirjekuoressa yhdessä urakoitsijan toiminta- ja laatusuusuunnitelman kanssa. Toiminta- ja laatusuunnitelma on annettava liitteessä Kiinteistö Oy Auroranlinnan hoitourakan toiminta- ja laatusuunnitelma mallin mukaisesti. Urakoitsijan toiminta- ja laatusuunnitelman otsikot on oltava yhteneväiset mallin kanssa. Toiminta- ja laatusuunnitelman on annettava yksiselitteinen ja kattava kuvaus siitä, kuinka urakoitsija tulee täyttämään urakkaan sisältyvät tehtävät ja velvoitteet. Toiminta- ja laatusuunnitelma sitoo urakoitsijaa samalla tavoin kuin hintatarjousosa. Tilaaja voi tarvittaessa pyytää urakoitsijaa täydentämään em. selvityksiä tarjousten käsittelyn aikana tarjousvertailun yhteismitallisuuden varmistamiseksi Tarjouksen voimassaolo Tarjous on sitova, kunnes jonkun urakoitsijan kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus, kuitenkin vähintään 8 viikkoa tarjouksen jättämiselle asetetun määräajan yli.

13 12.3 Tarjouksen hylkääminen Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 13/14 Tilaaja voi hylätä kaikki jätetyt tarjoukset ilman korvausvelvollisuutta. Jos jokin tarjous myöhästyy, se palautetaan avaamattomana tarjouksen jättäneelle. Jos tarjous on annettu puutteellisena, ettei sitä voida arvioida eikä verrata riittävän yhdenmukaisella tavalla muihin annettuihin tarjouksiin, se hylätään Sopimuksen tekemisen perusteet Sopimus tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa otetaan tarjoushinnan lisäksi huomioon urakoitsijan toiminta- ja laatusuunnitelmasta ilmenevä selvitys kyvystään huolehtia tämän urakkaohjelman mukaisista tehtävistä. Käytettävät arviointikriteerit ja niiden painoarvot ovat seuraavat: ARVOSTELUKOHTEET Tarjouksen antajan taustatiedot ja resurssit Selvitys yrityksestä tai yhteenliittymän yrityksistä Tarjouksen antajan referenssit ja palaute Henkilöstö Käytettävät autot, koneet ja lisälaitteet Alihankkijat ja niiden vastuut ja valintamenettely Yhteensä PAINOARVO Toiminnan suunnittelu, urakan toteutus ja laadun varmistus Toiminnan mitoituksen suunnittelu Yleinen laadun varmistus Työ- ja liikenneturvallisuus ja ympäristönsuojelu Osaaminen ja tiedonkulku Yhteensä Kaikki yhteensä 100 p Urakoitsijan valinta tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin arvioidaan kunkin tarjouksen jättäneen urakoitsijan toiminta- ja laatusuunnitelman pisteet. Toiminta- ja laatusuunnitelmaan perustuvan arvioinnin tekee tilaajan arviointiryhmä. Hintatarjouskuorta ei avata mikäli yritys on saanut toiminta- ja laatusuunnitelmasta pisteitä alle 70. Tässä tapauksessa hintatarjouskuori lähetetään avaamattomana takaisin urakoitsijalle ja urakoitsijan tarjous hylätään. Hyväksyttävän pistemäärän saaneiden hintakuoret avataan. Halvimman hyväksytyn tarjoushinnan antanut valitaan urakoitsijaksi Asiakirjojen julkisuus Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli urakoitsija katsoo, että jokin osa tarjousta on liikesalaisuuden luontoinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa.

14 Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 14/ Urakan ratkaisusta tiedottaminen Tilaaja lähettää kaikille hyväksyttävän tarjouksen tehneille urakoitsijoille tiedon hankintapäätöksestä ja siihen liittyvästä hintavertailusta. 13. Muut sopimusasiat / erityiset määräykset Tilaaja pidättää oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Kiinteistö Oy Auroranlinnan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkahinnat. Helsingissä Rakennuttajakonsultti Marko Pirttijärvi Piha- ja puistosuunnittelu Pirttijärvi LIITTEET: LIITE 1 Vastuunjakotaulukko

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TYÖKONE- JA KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ 1.10.2012-30.9.2013

TYÖKONE- JA KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ 1.10.2012-30.9.2013 TARJOUSPYYNTÖ NRO 24 juko/ah/pt 27.8.2012 1 (5) TYÖKONE- JA KULJETUSTARJOUSPYYNTÖ 1.10.2012-30.9.2013 Tarjouspyynnön kohde Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjousehdot Kotkan kaupungin kuntatekniikan vastuualue

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Loppuraportti Vantaan korjausrakentaminen 10.12.2011 Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Sisältö 1. Johdanto / kuvaus 3 2. Hankintaklinikan idea ja

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot