KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS"

Transkriptio

1 KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

2 Tekninen toimi Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja/Rakennuttaja Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu Rakennuskohde Alueiden hankinta ja luvat Urakoitsijan hankittavat alueet Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet Luvat Urakkakohteen rakennukset, rakenteet ja laitteet sekä muut työn suoritukseen vaikuttavat kohteet URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Yksikköhintaurakkaan kuuluvat työt Urakkarajat Sivuvelvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet Työn toteutus ja yhteistoiminta Tilaajan suoritusvelvollisuus Alueen muu toiminta URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutus TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika... 12

3 Tekninen toimi Sivu 3 / Suunnitelma- ja hintamuutokset ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat LAADUNVALVONTA Tilaajan laadunvalvonta Urakoitsijan laadunvalvonta YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Vastaanottotarkastus Takuutarkastus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjousten vertailuperusteet Tarjousten yleiset vertailuperusteet Tarjousvertailu Urakoitsijan valinta Vaihtoehtotarjous TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjouksessa annettavat tiedot ja liitteet Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tekeminen Tarjousten avaus MUUT URAKKAA KOSKEVAT ASIAT Työvoimamääräykset... 17

4 Tekninen toimi Sivu 4 / 17 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja Rakennushankkeen tilaaja on Karvian kunta, Tekninen toimi, Kylä-Karviantien 17, KARVIA. Tilaajan vastuuhenkilönä toimii Karvian kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi. 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu Rakennuttamisesta ja valvonnasta vastaavat Paikallisvalvonta: Karvian kunta Jaakko Kallioniemi Puh Suunnittelu: PM-SUUNNITTELU OY Pekka Mäkinen Puh Rakennuskohde Rakennuskohde sijaitsee Karvian keskustassa, Aukustinkadulla. Työhön sisältyy: Aukustinkadun katurakenteen saneeraus Aukustinkadun katuvalaistuksen saneeraus Aukustinkadun varrella sijaitsevan vesihuollon saneeraus 1.4 Alueiden hankinta ja luvat Urakoitsijan hankittavat alueet Urakoitsija hankkii omalla kustannuksellaan kaikki ne työssään tarvitsemansa alueet, joita ei tässä ssa ole määrätty tilaajan hankittaviksi. Alueiden käytölle urakoitsija hankkii tarvittavat luvat omistajalta ja/tai haltijalta sekä hyväksymisen tilaajalta. Tarvittavien alueiden sijainti tulee valita ja alueita tulee käyttää siten, että ei vaaranneta, estetä eikä häiritä yleistä tai yksityistä liikennettä. Alueiden käytöstä ei myöskään saa aiheutua ympäristölle ja asukkaille tarpeetonta vaaraa, häiriötä tai muuta haittaa. Urakoitsijalle kuuluvat työmaa-alueiden aitaus, vartiointi ja järjestyksenpito.

5 Tekninen toimi Sivu 5 / Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet Työalue sovitaan alkukatselmuksessa. Työalue määräytyy suunnitelma-asiakirjojen ja paikallisten olosuhteiden mukaan. Urakoitsijan velvollisuus on tutustua työkohteen olosuhteisiin ja työtä vaikeuttaviin esteisiin maastossa ennen tarjouksen jättämistä. Työn valmistuttua urakoitsijan tulee saattaa käyttämänsä työalueet vähintään alkuperäistä vastaavaan kuntoon. Tilaaja asettaa vanhan terveystalon (Kylä-Karviantie 40) piha-alueelta urakoitsijan käyttöön alueen, johon urakoitsija voi tuoda tarvitsemansa sosiaali-, toimisto- ja varastotilansa sekä varastoida rakennustarvikkeensa. Urakoitsija vastaa vesi-, viemäri-, sähkö- yms. liittymistä. Työn valmistumisen jälkeen alue siistitään alkuperäiseen kuntoon. Ylimääräinen maa-aines, kadulta poistettavat päällysteet ja vanhat käytöstä poistuneet rummut, putket ja kaivot kuljetetaan kunnan vanhalle kaatopaikalle, kuljetusmatka kohteelta on noin 2,5km. Rakennus- ja työmaajätteet kuljetetaan kaatopaikalle. Urakoitsija vastaa kaatopaikan käsittelymaksuista. Urakoitsijan käyttöoikeus tilaajan luovuttamiin alueisiin on laajuudeltaan sama kuin on tilaajan laillinen oikeus. Tilaaja tiedottaa urakoitsijalle oikeuksien laajuuden viimeistään alueen käyttöön luovutuksen yhteydessä. Urakoitsijan on toimitettava suunnitelmat työmaa-alueiden järjestelyistä (työmaasuunnitelma) rakennuttajalle hyväksyttäväksi neljäntoista (14) päivän kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta Luvat Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan (poikkeus YSE:n 8 ) kaikki ne urakan toteuttamista varten tarvittavat luvat, joita ei tässä asiakirjassa jäljempänä tai muissa asiakirjoissa ole määrätty tilaajan hankittaviksi. Työmaalla noudatettava työaika on maanantaista perjantaihin klo 07:00 18:00. Tästä poikkeavista työajoista tulee sopia valvojan kanssa erikseen. Valvojan tarkastusta tai hyväksyntää vaativat työvaiheet tulee olla tarkastettavissa klo 08:00 15:30 välisenä aikana. Urakoitsijan on toimitettava jäljennökset hankkimistaan luvista ja tehdyistä sopimuksista tilaajalle ennekuin ko. toimenpide aloitetaan. Urakoitsijan on huolehdittava lupien voimassaolosta työn aikana.

6 Tekninen toimi Sivu 6 / Urakkakohteen rakennukset, rakenteet ja laitteet sekä muut työn suoritukseen vaikuttavat kohteet Tilaajan valvojat järjestävät urakkakohteessa katselmuksen urakoitsijan kanssa ennen rakennustöiden aloittamista. Katselmuksessa käydään läpi kaikki ne kohteet, rakenteet ja laitteet joita urakoitsijan on varottava ja suojattava. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole merkitty sellaisia rakenteita, johtoja ja laitteita, joita ei ole riittävällä tarkkuudella rakennuttaja voinut määrittää. Urakoitsijan tulee ottaa työssään huomioon em. verkostot, laitteet ja rakenteet sekä työalueella olevat aidat, rajapyykit, ilmajohdot, kaivot liikenneohjauslaitteet yms. Urakoitsijan on ennen työhön ryhtymistä varmistauduttava kaikkien kaapeleiden, johtojen ja rakenteiden omistajien kanssa tarvittavista suojauksista, tuennoista, työnaikaisista siirroista ym. vastaavista toimenpiteistä. Urakoitsija vastaa em. verkostoihin, laitteisiin ja rakenteisiin kohdistuvista toimenpiteistä ja työnaikaisesta toimivuudesta. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakkamuoto on kokonaishintaurakka (kohta 3.1.1). Lisäksi yksikköhintaurakkana suoritetaan kohdan mainitut työt. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Urakoitsijan on laadittava maksuerätaulukko, jonka tilaaja hyväksyy, ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Urakkatarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetut määrätiedot eivät sido tilaajaa. Tilaajan kanssa on sovittava muutos- ja lisätöistä ennen työhön ryhtymistä. Urakoitsija tekee laskutustyönä ne yksikköhintaluetteloon kuulumattomat työt, joista ei voida muutoin sopia hintaa seuraavasti: urakoitsija veloittaa tilaajalta tarvikkeiden hankinta-, työpalkka- ja työntekijän sosiaalikustannukset ja lisää näiden summaan urakoitsijan palkkio- ja yleiskustannuksina 12 %. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.

7 Tekninen toimi Sivu 7 / 17 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE 98 1 mukainen Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkasummaan kuuluvat kaikki ne työt, hankinnat ja toimenpiteet, jotka ovat tarpeen jäljempänä mainitun rakennuskohteen saattamiseksi työselityksen ja piirustusten mukaiseen täysin valmiiseen ja viimeisteltyyn kuntoon. Urakkakohde työmäärineen on esitetty liitteenä olevassa työselostuksessa (pvm ), joka käsittää lisäksi piirustusluettelon piirustuksien mukaisesti vesihuoltolinjojen, katurakenteen ja katuvalaistuksen uusimisen/rakentamisen Aukustinkadulla Yksikköhintaurakkaan kuuluvat työt a. Kallion louhinta ja louhoksen poiskuljetus kolmen kilometrin etäisyydelle rakennuttajan osoittamaan paikkaan ( / k-m3). b. Yli 1.0 m3 kivien irrotus, tarvittaessa louhinta ja poiskuljetus enintään kolmen kilometrin etäisyydelle rakennuttajan osoittamaan paikkaan ( / k-m3). c. Johtokaivannon seinämien tukeminen teräsponttiseinällä ( / m2) Urakkarajat Kohteen urakkarajat on esitetty yleispiirustuksessa. 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Muut sivuvelvollisuudet Urakoitsijan tulee pitää puhtaana päivittäin alueet, jotka ovat yleisessä, kiinteistöjen huoltoliikenteen, kevyen liikenteen tai ajoneuvojen käytössä ja huolehdittava riittävästä pölyn sidonnasta.

8 Tekninen toimi Sivu 8 / Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaapalvelut kuuluvat YSE 3 :n mukaisesti pääurakkaan. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 98 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana työkohteissa, joilla ei samanaikaisesti työskentele tilaajan omajohtoista työvoimaa tai tilaajan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, jolle kuuluu työmaan johtovelvollisuudet. Urakoitsija toimii päätoteuttajana käyttämiinsä aliurakoitsijoihin nähden. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus 4.2 Alueen muu toiminta Urakoitsijan on pyrittävä siihen, että nykyinen vesihuolto pystytään pitämään toiminnassa koko rakennustyön ilman pitkiä käyttökatkoksia. Urakoitsijan on järjestettävä joka tilanteessa kulkuyhteys alueen kiinteistöihin huoltoliikenteelle, siellä asuville ja asioiville ihmisille. Kulkuyhteys osoitetaan tarvittavilla liikennemerkeillä. 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus, joka laaditaan lomakkeella RT b) mahdolliset sopimusneuvottelumuistiot c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) turvallisuusasiakirja f) g) tarjous h) muutostöiden yksikköhintaluettelo

9 Tekninen toimi Sivu 9 / 17 B Tekniset asiakirjat i) rakennussuunnitelma työselityksineen, piirustuksineen ja viittauksineen j) Infraryl 2010 k) Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys KT02 l) Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, asennusohjeet RIL 77/99 m) Rakennuskaivanto-ohjeet RIL n) Katualueen tilapäiset liikennejärjestelyt, SKTY 1999 Edellä esitettyjen asiakirjojen lisäksi on noudatettava Suomessa voimassa olevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia virallisia ja puolivirallisia normimääräyksiä. Myös yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa on noudatettava. Lisäksi on noudatettava työsuojelu- ja työvoimaviranomaisten antamia määräyksiä. 5.2 Määrälaskenta (YSE 24, kohta 2 b ja 45 ) Suunnitelma-asiakirjoissa on esitetty alustavia määrätietoja. Määrätiedot eivät ole rakennuttajaa sitovia. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6 URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan. Työt voidaan aloittaa kuitenkin aikaisintaan Kun kaivutyöt on aloitettu, on urakoitsijalla 70 vuorokautta aikaa suorittaa urakka. Ennen kaivutöiden aloittamista voi urakoitsija mahdollisesti suorittaa urakkaa esivalmistelevia töitä kuten viemärikuvauksia, mittaus- ja merkitsemistöitä tilaajan kirjallisella luvalla Töiden valmistuminen Urakan pitää olla valmiina viimeistään

10 Tekninen toimi Sivu 10 / Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakka sopimuksessa mainitusta valmistumisesta ja/tai välitavoitteesta 0,5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä. 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet (YSE 36 ) Vakuudeksi hyväksytään rakennuttajan nimiin otettu suomalaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Sen tulee olla voimassa 3 kuukautta yli sovitun rakennusajan. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle: kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu kun takuuajan vakuus on asetettu kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Hyväksytyn vastaanoton jälkeen jättää urakoitsija rakennuttajalle takuuajan vakuuden. Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Takuuajan vakuus on voimassa 3 kuukautta yli takuuajan.

11 Tekninen toimi Sivu 11 / Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Rakennuskohteen vakuuttamista ei vaadita urakoitsijalta Urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutus Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, joka korvaa tästä työstä tilaajalle tai kolmannelle henkilölle sekä tämän omaisuudelle aiheutuvat vahingot. 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakka-asiakirjoihin liitettäväksi laaditaan maksuerätaulukko. Laadinnan periaatteena on, että ensimmäinen maksuerä on viisi (5) prosenttia urakkasummasta, ja se maksetaan, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, työt rakennuskohteessa aloitettu, ja kun rakennuttaja on hyväksynyt urakoitsijan jättämän rakennusaikaisen vakuuden. Viimeistelytöiden maksueräksi varataan viisi (5) prosenttia urakkasummasta. Paine- ja tiiveyskokeiden vastineeksi varataan kymmenen (10) prosenttia urakkasummasta, mikä maksetaan urakoitsijalle kun työt on ko. kokeissa todettu hyväksyttävästi suoritetuiksi. Viimeinen maksuerätaulukon erä, kymmenen (10) prosenttia urakkasopimuksen mukaisesta urakkasummasta, maksetaan kun työ on vastaanotettu, loppuselvitys toimitettu ja kun rakennuttaja on hyväksynyt urakoitsijan takuuajan vakuuden. Jäljelle jäävän urakkasumman osa jaetaan tasaisiin työn edistymisen mukaan maksettaviin eriin, ja ne maksetaan urakoitsijalle sitä mukaan, kun työn osasuoritus on tullut tarkastetuksi ja hyväksytyksi.

12 Tekninen toimi Sivu 12 / 17 Mikäli maksuerätaulukon mukainen työerä sisältää yksikköhinnoin suoritettuja töitä, maksetaan yksikköhintaurakkatöistä aiheutuvat kustannukset ko. työerän maksujen yhteydessä. Työmaalle varastoidut laitteet ja tarvikkeet eivät ole edellytyksenä maksuerien suorittamiselle Ennakko Maksuerätaulukon mukaisen ennakkomaksun suuruus on 5 % urakkahinnasta. Ennakko maksetaan kun rakennusajan vakuus on asetettu ja työt aloitettu. 8.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika (YSE 41 ) Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle ja valvoja on todennut työn tehdyksi. 8.4 Suunnitelma- ja hintamuutokset Mikäli sopimusasiakirjojen mukaisista suunnitelmista joudutaan poikkeamaan urakkasuorituksen aikana niin paljon, että muutokset vaikuttavat kustannusten huomattavaan lisääntymiseen tai vähentymiseen, on niistä sovittava kirjallisesti etukäteen. Jos kuitenkin lisä- ja muutostyö toteutetaan rakennuttajan nimenomaisesta määräyksestä hintaa etukäteen sopimatta ja työ johtaa kustannustason nousuun on urakoitsijalla oikeus veloittaa rakennuttajaa yksikköhintaluettelon mukaisin hinnoin tai yksikköhinnan puuttuessa veloittaa rakennuttajalta tarvikkeiden hankinta, työpalkat ja työntekijäin sosiaalikustannukset, sekä lisätä niiden hintaan palkkioina ja yleiskustannuksina 12 prosenttia. Mikäli suunnitelmien muutos johtaa kustannustason vähenemiseen, tulee tilaajan saada urakkasummasta vastaava hyvitys myös yleiskustannusten osalta.

13 Tekninen toimi Sivu 13 / 17 9 ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii Jaakko Kallioniemi. Tilaajan asiantuntijana toimii kohteen suunnittelija. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavan urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla oikeus edustaa urakoitsijaa kaikissa töitä koskevissa kysymyksissä. 10 LAADUNVALVONTA 10.1 Tilaajan laadunvalvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen periaatteiden mukaisesti. Vesijohtoveden näytteet ottaa ja tutkituttaa rakennuttaja kustannuksellaan Urakoitsijan laadunvalvonta Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleisen työselityksen VSY 95 sekä Kunnallisteknisten töiden yleisen työselityksen 90 mukaiset laadunvalvontaan liittyvät mittaukset ja tutkimukset suorittaa urakoitsija kustannuksellaan, lukuun ottamatta kohdassa 10.1 mainittuja rakennuttajan suorittamia laadunvalvontatoimenpiteitä. Vesijohdon painekokeet suorittaa niin ikään urakoitsija kustannuksellaan ja niistä on rakennuttajaa informoitava 3 vuorokautta ennen niiden suorittamista. Urakoitsija pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa jonka urakoitsija toimittaa sähköisessä muodossa viikoittain rakennuttajalle.

14 Tekninen toimi Sivu 14 / YHTEISET TOIMITUKSET 11.1 Katselmukset Ennen töiden aloittamista pidetään alkukatselmus, jossa tarkistetaan suunnitelmat ja työalueen järjestelyihin liittyvät asiat. Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Mikäli käsiteltävinä on myös rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, kokoukseen on pyydettävä rakennuttajan edustaja Työmaakokoukset (YSE 66 ) Pidetään tarvittaessa. Kokouksissa käydään lävitse työn eteneminen urakoitsijan laatiman kirjallisen esityksen mukaisesti. Käsiteltävät asiat: työmaan nykyvaihe aikataulutilanne suunniteltuun työmaapäiväkirjan merkinnät (rakennuttajan kommenttien pohjalta) tehdyt poikkeamat suunnitelmiin työnaikaisen vedenjakelutoimien selvitykset lisä- ja muutostyöt laskutustilanne 11.3 Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Rakennuskohde vastaanotetaan kun kohde on valmis urakassa määrätyssä laajuudessa Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuutarkastus pidetään YSE 74 :n mukaisesti. Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä.

15 Tekninen toimi Sivu 15 / RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan Satakunnan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 13.1 Tarjouksen hylkääminen Rakennuttaja hylkää tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen. Rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden ilman korvausvelvollisuutta hyväksyä muunkin kuin halvimman tarjouksen, tai hylätä kaikki annetut tarjoukset, mikäli katsoo ne itselleen hinnaltaan tai muutoin epäedullisiksi Tarjousten vertailuperusteet Tarjousten yleiset vertailuperusteet Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se on kaikilta osin tarjouspyynnön mukainen. Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin Tarjousvertailu Tarjousvertailu suoritetaan tarjouksessa annetun kokonaisurakkasumman avulla Urakoitsijan valinta Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin Vaihtoehtotarjous Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä.

16 Tekninen toimi Sivu 16 / TARJOUS 14.1 Tarjouksen muoto Tarjouksessa on annettava urakan kokonaisurakkahinta sekä yksikköhinnat oheista tarjouslomaketta ja yksikköhintaluetteloa käyttäen Tarjouksessa annettavat tiedot ja liitteet Tarjouksen antaja ei saa tehdä tarjouspyyntöasiakirjoihin mitään lisäyksiä, muutoksia tai poistoja lukuun ottamatta alla esitettyjä täydennyksiä. Tarjouksen antaja voi pyytää ja rakennuttaja voi muutenkin lähettää tarjouspyyntöasiakirjoja koskevia muutoksia, lisäselvityksiä ja tulkintoja. Tarjouksen antajan on esitettävä pyyntönsä kirjallisesti ja sen on saavuttava rakennuttajalle Rakennuttaja antaa tarvittaessa vastauksensa kirjallisesti kaikille tarjouksen antajille yhteisesti mahdollisuuksien mukaan ainakin kolme vuorokautta ennen sisäänjättöajan umpeutumista. Tarjouksen antajien tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. Ennen määräajan päättymistä suullisesti annetut selvitykset ja ilmoitukset eivät sido rakennuttajaa eivätkä tarjouksen antajaa. Rakennuttaja hyväksyy vain kirjallisena tulosteena annetun tarjouksen, joka on saapunut klo mennessä. Tarjoukset toimitetaan osoitteella: Karvian kunta Tekninen toimi Kylä-Karviantie Karvia Kuoreen maininta Aukustinkadun vesihuollon ja kadun saneeraus, urakkatarjous Tarjouksen antaja on hankittava kaikki ne tiedot ja asiakirjat, joita hän tässä ssa mainittujen lisäksi pitää tarpeellisina tarjousta laatiessaan. Tarjous on tehtävä täyttämällä tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevalla tarjouslomakkeella ja lisäksi täyttämällä yksikköhintaluettelo muutos- ja lisätöistä. Rakennuttaja voi hylätä kaikki tarjoukset. Tarjoukset voidaan hylätä perustetta ilmoittamatta. Hylkäämisestä ilmoitetaan ensi tilassa tarjouksen antajille. Urakoitsija saa pyytäessään tiedon valitusta urakoitsijasta. Tarjouksen mukana tulee toimittaa tilaajavastuulain mukaiset tiedot (enintään 2kk vanhat): 1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin; 2) kaupparekisteriote;

17 Tekninen toimi Sivu 17 / 17 3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus. Selvitys vakuutuksen voimassaolosta tulee esittää viimeistään urakkaneuvottelussa tai ennen sopimuksen tekoa. Lisäksi tarjouksessa on esitettävä urakoitsijan referenssit vastaavanlaatuisista töistä siten, että niistä käy ilmi kohteiden sisältö ja laajuus (vähintään 2 kohdetta ). Tarjouksessa on ilmoitettava myös työmaalla olevien vastuuhenkilöiden nimet referensseineen. Urakoitsijan on varmennettava tarjouksensa jokainen sivu leimalla ja / tai nimikirjoituksella Tarjouksen voimassaolo Tarjous on antajaansa sitova ja se on voimassa 30 päivää tarjouspyyntökirjeessä ilmoitetusta sisäänjättöajasta lukien Tarjouksen tekeminen Tilaajan tulee saada tarjous suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana Tarjousten avaus Määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset avataan rakennuttajan edustajien toimesta avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen. Karvian kunnalle toimitetut asiakirjat ovat viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla pääsääntöisesti julkisia. Mikäli tarjousasiakirjat sisältävät liike- ja ammattisalaisuuksia on urakoitsijan selvästi merkittävä tarjousasiakirjoihin, miltä osin ne urakoitsijan näkemyksen mukaa olisi pidettävä salassa. 15 MUUT URAKKAA KOSKEVAT ASIAT 15.1 Työvoimamääräykset Ammattitaitoa vaativissa töissä on käytettävä pätevää ammattityövoimaa. Urakoitsijan on pyydettäessä esitettävä rakennuttajalle selvitys työmaan työvoimasta. Vesijohtoasennuksissa on työntekijöillä oltava voimassaoleva vesihygieniapassi.

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot