LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : Pekka Ulvila, Pöyry CM Oy Väinönkatu 1 B Jyväskylä, puh Tarkistukset: Kari Seuranen Hyväksynyt: Kari Seuranen Hannikaisenkatu 17 PL 233, Jyväskylä (014) Faksi (014)

2 URAKKAOHJELMA 2/19 Sisällys 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA SUUNNITTELIJAT RAKENNUSKOHDE ALUEIDEN HANKINTA JA LUVAT Urakoitsijan hankittavat alueet Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet Luvat (YSE 8 ) TYÖSKENTELYAIKA TYÖNAIKAISET LIIKENNEJÄRJESTELYT TYÖNAIKAINEN HUOLTO URAKKAKOHTEEN RAKENNUKSET, RAKENTEET JA LAITTEET SEKÄ MUUT TYÖN SUORITUKSEEN VAIKUTTAVAT KOHTEET URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS URAKKAMUOTO MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat SIVUVELVOLLISUUDET (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1) Muut sivuvelvollisuudet TYÖMAAPALVELUT (YSE 3 ) TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET (YSE 4 ) URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT (YSE 13 ) MÄÄRÄLASKENTA (YSE 24, KOHTA 2B JA 45 ) SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS URAKKA-AIKA SUORITUSAIKA (YSE 17 ) Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko (YSE 18 ) VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) TILAAJAN VAKUUDET (YSE 37 ) VAKUUTUKSET (YSE 38 )... 12

3 URAKKAOHJELMA 3/ Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutus TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MAKSAMINEN (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Ennakko HINTASIDONNAISUUDET (YSE 48 ) LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS JA HINNAT SANKTIOPERUSTEET LASKUJEN MAKSUAIKA ORGANISAATIOT TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT (YSE 56 ) YHTEISET TOIMITUKSET KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET (YSE 66 ) TYÖMAAPÄIVÄKIRJA (YSE 75 ) VASTAANOTTOTARKASTUS (YSE 71 ) TAKUUTARKASTUS (YSE 74 ) LAADUNVARMISTUS TILAAJAN LAADUNVARMISTUS (YSE 9 ) URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS (YSE 10 ) RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIA MÄÄRÄYKSIÄ OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN ONGELMAJÄTTEET (YSE 53, KOHTA 3) TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET TYÖSUOJELU... UU URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET TARJOUKSEN TEKEMINEN TARJOUKSEN HYLKÄÄMINEN TARJOUKSEN VERTAILUPERUSTEET VAIHTOEHTOTARJOUKSET... 19

4 URAKKAOHJELMA 4/19 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Suunnittelijat Rakennuttaja on Jyväskylän kaupunki. Rakennuttajana ja työn tilaajana toimii Jyväskylän kaupunki, kaupunkirakennepalvelut yhdyskuntatekniikan vastuualue. Työn tilaajan edustajana toimii Kari Seuranen puh. (014) Kohteen suunnittelijana toimii Ramboll Finland Oy. 1.4 Rakennuskohde Rakennuskohde sijaitsee Lutakon satamassa Jyväsjärven rannassa. Lutakon sataman rakentamisesta on valmistunut yleissuunnitelma tammikuussa 2008 ja yleissuunnitelman tarkistus Yleissuunnitelmasta on toteutettu 2009 rantaalueen täyttö rakentamalla ensin rantaan louhepenger ja täyttämällä sen jälkeen tausta-alue. Nyt rakennuskohteena on rantaviivan rakentaminen laiturimaiseksi rakenteeksi ja rannan taakse tulevien kevyenliikenteen väylien rakentaminen. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijat ovat tutustuneet rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Hankinnan kilpailutuksesta on tehty ilmoitus julkisten hankintojen sähköiseen ilmoituspalveluun (HILMA). 1.5 Alueiden hankinta ja luvat Urakoitsijan hankittavat alueet Toiminta tapahtuu tilaajan suunnitelmissa osoittamalla urakka-alueella Jyväsjärven rannassa. Muilta osin urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki työssään tarvitsemat alueet, joita ei myöhemmin tässä urakkaohjelmassa ole määrätty tilaajan hankittavaksi. Muiden alueiden käytölle on hankittava omistajan ja/tai haltijan lupa sekä tilaajan hyväksyminen. Näiden alueiden sijaintipaikka on valittava ja alueita on käytettävä siten, että yleistä tai yksityistä liikennettä

5 URAKKAOHJELMA 5/19 ei estetä, häiritä tai vaaranneta ja ettei niistä aiheudu tarpeetonta häiriötä, haittaa tai vaaraa ympäristölle Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet Varastoalue Urakoitsija saa käyttöönsä työn ajaksi rajattavan osan ranta-aluetta. Osaa alueesta urakoitsija voi käyttää varastoalueena, jonka sijainti ja koko määritellään tarkemmin urakkaneuvottelun yhteydessä. Urakoitsija voi käyttää aluetta myös sosiaalitilojen, varastokoppien ja rakennustarvikkeiden varastointiin. Varastoalueen siisteydessä ja alueelle sijoitettavissa tilapäisissä rakennelmissa tulee huomioida, että ne sijoittuvat keskeiselle kaupunkialueelle. Urakoitsijalla ei ole tilaajan luovuttamaan alueeseen sen laajempaa käyttöoikeutta kuin mihin tilaajalla on laillinen oikeus. Tilaaja informoi urakoitsijaa naista oikeuksista viimeistään alueen luovutuksen yhteydessä. Urakoitsija vastaa alueen vartioinnista ja puhtaanapidosta. Urakoitsijan on aidattava koko urakka-alue vähintään 2,0 m korkea teräsaidalla. Alueen vartiointi ja järjestyksenpito kuuluvat urakoitsijalle. Työhön käytettävä ranta-alue on merkittävä näkyvästi myös järven puolelta poijuin ja lipuin sekä valoin pimeään aikaan. Urakoitsijan kuuluu huolehtia siitä, ettei asiattomia pääse liikkumaan urakoitsijan käytössä olevilla työmaa-alueilla (myös silloin, kun työmaalla ei työskennellä) Luvat (YSE 8 ) Rakentamiselle on haettu vesilain mukainen lupa 131/08/ , jonka mukaisia ehtoja ja ohjeita urakoitsijan tulee noudattaa työssä. Urakoitsija hakee katutyöluvan, mikä on tässä tapauksessa maksuton. Urakoitsijan tulee tehdä myös melutyöilmoitus. Hankkimistaan luvista ja tehdyistä sopimuksista on urakoitsijan toimitettava jäljennökset tilaajalle ennen ko. rakennustoimenpiteiden aloittamista. Urakoitsijan on huolehdittava lupien voimassaolosta työn aikana.

6 URAKKAOHJELMA 6/ Työskentelyaika Käytössä oleva työskentelyaika on arkisin Poikkeuksena edelliseen alueen tuntumassa järjestettävien yleisötapahtumien Sataman Yö ja Nesteralli Finland sallittu työskentelyaika on Työnaikaiset liikennejärjestelyt Työnaikaisissa liikennejärjestelyissä on huomioitava Satamakadun erittäin vilkas ajoneuvoliikenne. Urakka-aluepiirustuksessa on esitetty työmaaliikenteelle sallitut liittymät Siltakadulle. Yleisötapahtumien aikaan ja jo noin viikkoa ennen tapahtumia (katso kappale 1.6 työskentelyaika) urakoitsijan on varauduttava lähialueen liikenteen hidastumiseen ja liikenteellisiin rajoituksiin. Työmaa-alueen aitaus on purettava ja alue tasattava liikkumista vaarantavista esteistä ja kaivannoista mennessä. Keväällä 2011 urakoitsijalle luovutetaan töiden loppuunsaattamiseksi tarpeellinen alue erillisen maastokatselmuksen perusteella. Aikavälin ja myöhemmin tarkemmin sovittavan ajan (kevät 2011) välisen ajan työmaa-alue on avoinna käyttäjille. Rakenteilla olevalla kevytväylällä talvikaudella tilaaja vastaa mahdollisesta talvikunnossapidosta. Urakoitsijan työnaikaisista liikennejärjestelyistä vastaavalla henkilöllä on oltava Tieturva II tai vastaava pätevyys. Rannassa työskenneltäessä on huomioitava mahdollinen laiva- ja veneliikenne. Urakoitsijan on minimoitava rakennustöiden aiheuttama haitta laiva- ja veneliikenteelle ja laiturien käytölle. 1.8 Työnaikainen huolto Urakoitsijan tulee huolehtia työmaalla tarvitsemistaan väliaikaisista vesi-, viemäri-, sähkö- ja puhelinlaiteasennuksista ja liittymistä sekä niiden purkamisesta kustannuksellaan. Sähkölaitteiden tulee olla Sähkötarkastuskeskuksen määräysten mukaisia. Urakoitsija vastaa omien työntekijöittensä sosiaalitiloista sekä tarvitsemistaan varasto- ym. tiloista. 1.9 Urakkakohteen rakennukset, rakenteet ja laitteet sekä muut työn suoritukseen vaikuttavat kohteet Ennen rakennustöiden aloittamista järjestetään urakkakohteessa katselmus, jossa käydään läpi erityisesti ne kohteet, rakenteet ja laitteet joita urakoitsijan on suojattava ja varottava.

7 URAKKAOHJELMA 7/19 Urakkakohteessa on seuraavia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, joita urakoitsijan on erityisesti varottava työn suorituksen aikana: nykyiset putket (viemärilinjat, vesijohdot) ja kaapelit Paviljonki rakennus satamassa Liikennelaituri ja siihen liittyvät rakenteet kuten vetoankkurit Satamakadun ja sataman ajoneuvo- ja kevytliikenne Kaupungin keskustan puoleisen rannan kevytliikenne vesialueella sekä talvi- että kesäaikaan tapahtuva liikenne Urakoitsijan on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa otettava yhteys ao. johtojen, kaapeleiden, yms. laitteiden omistajiin tai haltijoihin ja tilaajaan sekä sovittava tarpeellisista toimenpiteistä (tuenta, suojaus, siirto yms.). Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että em. laitteiden yms. sijainti on selvästi merkitty ja on tiedossa rakentamisen ajan. Urakoitsijan tulee tiedottaa ja informoida työn edistymisestä työn aikana myös ympäristössä olevien kiinteistöjen omistajille ja Jyväskylän Energian edustajille. Urakoitsijan on oltava kesäaikana vesialueella liikuttaessa yhteydessä myös alueella liikennöivien laivayhtiöiden edustajiin. Yleisötapahtumien aikaan ja jo noin viikkoa ennen tapahtumia (katso kappale 1.6 työskentelyaika) urakoitsijan on varauduttava urakka-alueen käytössä ja erityisesti pölynsidonnassa ja melua aiheuttavissa töissä ettei tapahtumille aiheuteta haittaa. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaishintaurakka. 2.2 Maksuperuste 2.3 Urakkasuhteet Saaduista hyväksytyistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.

8 URAKKAOHJELMA 8/19 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluu työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rannan ja sen taakse kevytväylien rakentaminen siinä laajuudessa kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa on määritelty kaikkine töineen ja hankintoineen täysin valmiiksi saatettuna Urakkarajat Urakkaan kuuluu työmaataulun hankinta ja pystyttäminen rakennuttajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jyväskylän kaupunki saa hankkeeseen Keski- Suomen työ- ja elinkeinokeskukselta (TE-keskus) työllisyysperusteista investointiavustusta. TE-keskus muuttui vuoden 2010 alussa osaksi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY-keskus). Työmaatauluun laitetaan kaupungin vaakunan ja tekstien lisäksi ELY-keskuksen logo tai teksti. Urakkarajat käyvät ilmi tästä urakkaohjelmasta ja suunnitelma-asiakirjoista Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Urakkaan ei kuulu alueelle tulevat valaisimet ja pylväät eikä niiden sähköistys. Nämä työt tehdään erillisen valaistussuunnitelman mukaan tilaajan erillishankintana. 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tarjouspyynnön mukaiset asiakirjat lakisääteisten maksujen ja velvoitteiden täyttämisestä. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset kuin siltä itseltäkin vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakoitsijan on esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste.

9 URAKKAOHJELMA 9/ Muut sivuvelvollisuudet Työmaakoppien ja tarvikkeiden säilyttämistä varten luovutettavasta alueesta ja sen käytöstä ja tarvikkeiden varastoinnista urakoitsijan tulee tehdä suunnitelma jossa huomioidaan aitaukset yms. asiat. Urakoitsijan tulee työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. Haitta-aineita sisältäviin massoihin liittyvissä töissä on estettävä haittaaineiden leviäminen ympäristöön mm. kuljetusvälineistä. Urakoitsijan tulee pitää päivittäin puhtaana alueet, jotka ovat yleisessä käytössä tai ovat alueen kiinteistöjen tai kevyenliikenteen käytössä. Puhtaanapito on tehtävä vuodenaika huomioiden esimerkiksi harjaamalla ja tarvittaessa pesemällä. Urakka-alueella on huolehdittava riittävästä pölynsidonnasta tai muulla tavoin estettävä pölyn leviäminen työmaa-alueen ulkopuolelle. 3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 ) Urakoitsija vastaa työmaapalveluista YSE:n mukaisesti. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 4.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset Iisäselvitykset e) tämä urakkaohjelma ja sen Iiitteet f) tarjous g) Infra 2006, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje h) Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet, KM 02 (ei Iiitetä sopimukseen)

10 URAKKAOHJELMA 10/19 B. Tekniset asiakirjat j) työselitys : rantalaiturirakenteet ja kevyenliikenteen väylät ( ) k) sopimuspiirustukset (piirustusluettelo ) l) yleiset Iaatuvaatimukset ja työselitykset (ei Iiitetä sopimukseen) Urakkasopimus laaditaan RT urakkasopimuspohjalle. 4.2 Määrälaskenta (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Tarjouspyyntöasiakirjoissa on suunnittelijan laatimat informatiiviset määräluettelot. Suurimmassa osassa teräsbetonirakenteiden piirustuksissa ei ole esitetty raudoituksia vaan vain raudoitusten paino. Raudoitukset ovat näiltä osin tavanomaisia teräsbetonirakenteiden raudoituksia. Esitetyt raudoitusten painot ovat tilaajaa sitovia. Tilaaja tarkentaa lisätiedoin raudoituksia vielä urakkalaskennan aikana. Urakoitsijan tulee tarkistaa määräluettelot ennen tarjouksen jättämistä. Mikäli urakoitsija havaitsee virheellisyyksiä määräluetteloissa, on siitä ilmoitettava kirjallisesti tilaajalle viimeistään kun tarjouspyynnössä määritelty lisätietojen kysymysaika päättyy. Valitulle urakoitsijalle annetaan kaksi viikkoa aikaa tarkistaa määräluettelo ennen urakkasopimuksen solmimista. Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen vastuu määristä on urakoitsijalla. Urakoitsijalla on velvollisuus tarkistaa rakennuttajan toimittamat piirustukset ja työselitykset sekä ilmoittaa niissä havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista ennen tarjouksen jättämistä. 4.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä.

11 URAKKAOHJELMA 11/19 5. URAKKA-AIKA 5.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Työt voidaan aikaisintaan aloittaa tai kun urakkasopimus on lainvoimainen. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan Töiden valmistuminen Välitavoitteet Urakka toteutetaan siten, että ensi vaiheessa rakennetaan paviljongin kohdalla oleva puukantinen rantalaituri ja sen tausta pintarakenteineen ja varusteineen täysin valmiiksi. Muilta osin rantarakenteet ja kevyenliikenteen väylät rakennetaan valmiiksi ilman kevyenliikenteenväylien pintarakenteita ja varusteita marraskuun 2010 loppuun mennessä. Kevyenliikenteen väylien pintarakenteet ja varusteet rakennetaan roudan sulettua keväällä Kaikkien urakkasopimuksen mukaisten töiden tulee olla täysin valmiina viimeistään mennessä. Välitavoite 1 : Puukantinen rantalaituri ja sen tausta (nupukivikaista, kevyenliikenteenväylä) Paviljongin kohdalla pintarakenteineen, istutuksineen ja varusteineen täysin valmiina mennessä. Välitavoite 2 : Rantarakenteet (paikalla valettu reunapalkki, päälle tulevat luonnonkivet, kansilankut, puuverhous, paasikivimuuri, pollarit, turvatikkaat) täysin valmiina sekä kevytväylät ilman pintarakenteita ja varusteita (päällysteet, kiveykset, istutukset, penkit, roska-astiat) valmiina Määrätyt valmistusajankohdat ovat urakan sakollisia välitavoitteita Viivästyssakko (YSE 18 ) Urakan valmistumisen osalta viivästyssakko kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy töiden valmistumisajankohdasta, on YSE 18 :n mukainen. Kohdassa mainittujen välitavoitteiden osalta viivästyssakko on 0,5 % työpäivältä. Välitavoitteiden osalta peritty viivästyssakko ei vähennä valmistumisen viivästyessä perittäviä viivästyssakkoja.

12 URAKKAOHJELMA 12/19 6. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 6.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ) Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle, kun kaikki seuraavat ehdot ovat täytetty: o kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, o kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, o kun takuuajan vakuus on asetettu, o kun mahdolliset korvaukset kolmannelle henkilölle jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen on suoritettu sekä o kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Takuuaika alkaa kun koko urakka on luovutettu tilaajalle. Puukantisen rantalaiturin ja sen taustarakenteiden takuuaika on 2 vuotta ja takuuaika alkaa erillisen vastaanottotarkastuksen jälkeen. Tältä osin takuuajan vakuuden suuruuden määrittelee tilaaja urakan aikana yhteistyössä urakoitsijan kanssa. 6.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 6.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsija on velvollinen hankkimaan YSE:n 38 mukaisen rakennustyövakuutuksen rakennuttajan nimiin.

13 URAKKAOHJELMA 13/ Urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutus Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 7. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksueriä määriteltäessä noudatetaan seuraavia periaatteita: Rakennusaineista, -tarvikkeista ja laitteista maksetaan vasta, kun ne on kiinnitetty tai asennettu rakenteisiin ja asennustyö on tarkastettu ja hyväksytty. Osasuorituksen valmistumiseen perustuvien maksuerien määrittelyssä on otettava huomioon, että valmiiden ja rakennuttajan puolesta tarkastettujen ja hyväksyttyjen suoritusten arvon tulee vastata maksettua urakkahintaa. Maksueriä ei voida sitoa apurakenteiden valmistumiseen, elleivät ne ole rakennuspaikkaan kiinnitettyjä ja laadultaan kestäviä ja ellei niitä voida siirtää ja erottaa rakennuttajan omaisuudeksi. Mitään maksuerää ei makseta ennen rakennusaikaisen vakuuden hyväksymistä, eikä loppuerää ennen takuuajan vakuuden hyväksymistä Työn itselle luovutus on oma maksueränsä suuruudeltaan 2% Viimeisen 6 % maksuerän maksamisen edellytyksenä on laadunvalvontatulosten, laatu- ja loppudokumenttien sekä loppu- ja tarkepiirustusten luovuttaminen rakennuttajalle. kevyenliikenteen väylien pintarakennetyöt ja varusteet : maksuerän suuruus on vähintään 4 %. Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä kolmannelle osapuolelle korvattavan maksun suuruinen osuus laskusta.

14 URAKKAOHJELMA 14/ Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 7.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 7.3 Lisä- ja muutostyötarjous ja hinnat Niiltä osin kuin urakkatarjouksessa ei ole määriteltyä yksikköhintaa, lisä ja muutostöissä noudatetaan YSE :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä kuitenkin käytetään 10 % lukuun ottamatta aliurakoita, joiden osalta yleiskustannuslisänä käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 8 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti (esim. RAKLI:n tai RTK:n julkaisemat sosiaalikuluprosentit). 7.4 Sanktioperusteet Sanktiolla tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta. Teknisten laatuvaatimusten alittumisesta johtuvat laatupoikkeamat käsitellään arvonmuutoksina. Menettelytavat toiminnallisen laatupoikkeaman yhteydessä ovat: o kirjallinen muistutus, o sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) o tai urakoitsijan edustajan vaihto. Kirjallinen muistutus on virallinen sanktio, joka kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään: urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laadunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu muistutus tai tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastuvan toiminnallisen laadun alittumisen perusteella annettu muistutus, josta ei ole tehty poikkeamaraporttia. Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon.

15 URAKKAOHJELMA 15/19 Lisaksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, että urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta tai kysymys on jäljempänä mainitusta laiminlyönnistä. Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä ja ne määräytyvät seuraavan taulukon mukaisesti: Sakon peruste 1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympäristöasioihin Iiittyvät laiminlyönnit ja rikkomukset 2. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus (ei ole osoitettu urakoitsijan laaturaporteissa) 3. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja 4. Liikenteenhoitoon, työnaikaisiin Iiikennejärjestelyihin tai työturvallisuuteen Iiittyvät vakavat puutteet tai vakavat laiminlyönnit: urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat ja niiden sakot 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat muistutus muistutus ja urakoitsijan edustajan vaihto ja urakoitsijan edustajan vaihto muistutus Tilaajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes epäkohdat on poistettu. 7.5 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty valvojalle.

16 URAKKAOHJELMA 16/19 8. ORGANISAATIOT 8.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii Kari Seuranen. Työn valvojat ja heidän oikeutensa tullaan ilmoittamaan ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Rakennuttajan asiantuntijoina toimivat myös kohteen suunnittelijat. 8.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä käytettävät aliurakoitsijat ja heidän vastuuhenkilöt. Koko työnsuorituksen ajan tulee urakoitsijan työnjohdon olla tavoitettavissa työkohteelta. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 9. YHTEISET TOIMITUKSET 9.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttama urakka-alue ja alueen käyttö täsmennetään yhteisessä alkukatselmuksessa. Ennen töiden aloittamista pidetään alkukatselmus jossa todetaan ainakin seuraavat asiat: urakka-alue, oleva liikennelaituri ja sen varusteet, tarvittavat suojaustoimenpiteet yms. Ennen töihin alkamista tulee myös pitää katselmus alueella johtojen, vesi- ja viemärilinjojen omistavien laitosten kanssa. 9.2 Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työn edistymisen mukaan järjestetään työmaakokouksia noin kolmen viikon välein.

17 URAKKAOHJELMA 17/ Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. 9.4 Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Rakennuskohde otetaan vastaan kun kohde on valmis. Puurakenteinen paalulaituri ja sen taustan rakenteet Paviljongin kohdalla otetaan vastaan erillisessä vastaanottokatselmuksessa. 9.5 Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 10. LAADUNVARMISTUS 10.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana pistokoeluonteisia laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijalla edellytetään olevan käytössä yrityskohtainen toimiva laatujärjestelmä. Urakoitsijan tulee liittää tarjoukseensa alustava laadunvarmistussuunnitelma. Ennen kunkin työvaiheen aloittamista urakoitsijan on tehtävä ko. työvaiheen työ- ja laadunvarmistussuunnitelma, mikä hyväksytetään tilaajan edustajalla ennen työn aloitusta. Ennen töiden luovutusta urakoitsijan on suoritettava ns. itselle luovutus (koskee myös ns kelpoisuusasiakirjaa, mikä luovutetaan tilaajalle katso työselostus). 11. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Urakkaa koskevat mahdolliset erimielisyydet jätetään Jyväskylän käräjäoikeuden ratkaistavaksi (poikkeus YSE 92 ).

18 URAKKAOHJELMA 18/ MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIA MÄÄRÄYKSIÄ 12.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu tilaajalle Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) Ongelmajätteitä ei ole tiedossa. Jos niitä kohteesta kuitenkin löytyy, niin tästä tulee ilmoittaa tilaajalle välittömästi Työvoimamääräykset 12.4 Työsuojelu Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus työmaakokouksien yhteydessä. Tilaaja laatima urakkaa koskeva urakan alustavaa turvallisuusasiakirjaa täydennetään ennen rakennustöiden aloitusta. Tilaajan edustaja työturvallisuuskoordinaattorin tehtäviin määrätään urakan aloituskokouksessa. Urakoitsijan tulee laatia urakkakohtainen turvallisuussuunnitelma. Urakoitsijan tulee tehdä ilmoitus töiden aloittamisesta Keski-Suomen työsuojelupiiriin. 13. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 13.1 Tarjouksen tekeminen Tarjous on annettava käyttämällä annettua tarjouslomaketta. Urakkatarjouksessa tulee olla kaikki pyydetyt hinnat. Puuttuva hinta on peruste tarjouksen hylkäämiseen. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset. Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Tarjousten käsittelyvaiheen 2

19 URAKKAOHJELMA 19/19 tarjous on oltava erillisessä suljetussa tarjouskuoressa. Kuoren päällä on oltava tarjouspyyntökirjeessä esitetyt merkinnät. Mikäli tarjouksen tekijä on työyhteenliittymä on yhteenliittymän oltava perustettu ennen tarjouksen jättämistä. Yrityksen tiedot tarjousten käsittelyssä otetaan huomioon kaikkien työyhteenliittymän jäsenten osalta. Esimerkiksi RALAtoimintatapojen pätevyys tai vastaava selvitys tarjouspyynnössä pyydetyltä toimialueelta tulee olla kaikilla työyhteenliittymän jäsenillä Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tehty tarjous ilman korvausvelvollisuutta Tarjouksen vertailuperusteet Tarjoukset käsitellään kaksivaiheisena. Tarjousten vertailu on kuvattu tarjouspyynnössä. Hyväksytyistä tarjouksista hyväksytään kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä Vaihtoehtotarjoukset Tilaaja ei huomioi vaihtoehtotarjouksia.

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA 29.1.2014 LIITE 1 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 Päällysteet ja merkinnät 29.1.2014 2(19) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuvaus rakennustyöstä...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ

LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN URAKKATARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Seuranen 9.4.2010 rantalaituri_tarjouspyynto.doc LUTAKON SATAMAN SAANEERAUS, RANTALAITURIRAKENTEIDEN JA KEVYENLIIKENTEEN

Lisätiedot

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA Hyyppäräntie Hyvinkää Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ KIURUVEDEN KAUPUNKI KUOREVIRRAN JALKAPALLLOKENTTÄ URAKKAOHJELMA 16UTS0069.BAEE1 SISÄLLYSLUOETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...1 1.1 Rakennuskohde...1 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja...1 1.3 Suunnittelijakonsultit...1

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ

1 (5) Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus, kuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyvinkään kaupunki TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2 (5) TARJOUSPYYNTÖ Työn nimi Päällystysurakka 2016 Tarjouspyynnön kohde Hyvinkään kaupunki pyytää teiltä tarjousta vuoden 2016 päällystystöistä yksikköhintaisena

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella Liite 5 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella 2016-2018 URAKKAOHJELMA 9.8.2016 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3

Lisätiedot

Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos P. Heiskanen URAKKAOHJELMA. Irtilouhinnat

Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos P. Heiskanen URAKKAOHJELMA. Irtilouhinnat P. Heiskanen URAKKAOHJELMA Irtilouhinnat 2014-2015 30.9.2013 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Korpilahden satama RAKENNUSURAKKA Käsittelyvaihe 1. tarjouksen sisältövaatimukset Pyydämme tarjoustanne Korpilahden sataman

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA RUUSUTARHAN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO

MÄNTSÄLÄN KUNTA RUUSUTARHAN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO MÄNTSÄLÄN KUNTA RUUSUTARHAN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201014 27.9.2010 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekninen palvelukeskus Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40 314 5462 2(17) SISÄLLYS

Lisätiedot

KATUJEN JA VIHERALUEIDEN RAKENTAMISEN PUITESOPIMUS

KATUJEN JA VIHERALUEIDEN RAKENTAMISEN PUITESOPIMUS SOPIMUS 1 (12) KATUJEN JA VIHERALUEIDEN RAKENTAMISEN PUITESOPIMUS 2017-2018 SOPIMUS 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA... 4 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA... 4 3 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 4

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie

KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie Sivu 1 / 15 Tekninen osasto KITTILÄN YLÄKOULU Piha-alueet ja huoltotie URAKKAOHJELMA Sivu 2 / 15 Sisällys 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

Voltin esikoulurakennus

Voltin esikoulurakennus KVR-URAKKAOHJELMA Voltin koulun esikoulurakennus 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde Laatu ja tarkoitus Nimi Osoite Voltin esikoulurakennus Voltin Eskari Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti Rakennuskohteen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 12.4.2012 KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012 - URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.5.2012-30.4. & OPTIO 1.5. - 30.4.2014 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATUYLLÄPITO

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Sivu 1/15 Liikennevalojen ylläpitotyöt URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 25.10.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Sivu 2/15 1 TIETOJA YLLÄPITOHANKKEESTA... 5 1.1 RAKENNUTTAJA... 5 1.2

Lisätiedot

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014

VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS KATUYLLÄPITO URAKKAOHJELMA 1(16)

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTON RAKENTAMINEN

PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTON RAKENTAMINEN 1 (15) PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTON RAKENTAMINEN Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1.

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen

Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2012 URAKKAOHJELMA

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2012 URAKKAOHJELMA 14.2.2012 ESPOON KAUPUNKI Katutuotanto PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2012 Katutuotanto 14.2.2012 2(16) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

HANKINTAOHJELMA 1 (6)

HANKINTAOHJELMA 1 (6) HANKINTAOHJELMA 1 (6) NOSTOKORIAUTON KÄYTTÖPALVELU 2013-2014 P A L V E L U N H A N K I N T A O H J E L M A 1. YLEISET TIEDOT 1.1 Hankintayksikkö 1.2 Hankinnan kohde 1.3 Hankintamenettely Espoon kaupunki,

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

Espoo kaupunkitekniikka liikelaitos URAKKAOHJELMA. Valaistustyöt 2014-2015

Espoo kaupunkitekniikka liikelaitos URAKKAOHJELMA. Valaistustyöt 2014-2015 23.9.2013 P. Heiskanen 2 (15) 1 1 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 Rakennuttaja on Espoon kaupunki. 4 1.2 Tilaaja 4 Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Espoon kaupungin, Espoo

Lisätiedot

Urakkasopimusluonnos. pvm. 4.3.2016

Urakkasopimusluonnos. pvm. 4.3.2016 Urakkasopimusluonnos pvm. 4.3.2016 Tilaaja Liedon Kunta / Liedon Vesi PL 24 21421 Lieto Y-tunnus 0134698-6 Urakoitsija Y-tunnus Urakka Urakkasopimus,..2016 2 (14) Sisältö 1 Sopijapuolet

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala Lehmuskujan rakentaminen Lehmuskuja, 59100 Parikkala 1 1 RAKENNUSKOHDE Urakka käsittää Lehmuskujan kaavatien, parkkipaikan ja tien alle tulevan kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 22.4.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten uusi ryhmäkoti, Oulainen Urakkaohjelma

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015

KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015 KOKKOLAN SATAMA OY HOPEAKIVEN SATAMAN KENTTIEN RAKENNUSTYÖT 2015 URAKKAOHJELMA 16.6.2015 0 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakenuttaja = tilaaja Kokkolan Satama Oy Kantasatamantie 50 67900 KOKKOLA Puh. 06-824

Lisätiedot

KAAKKURIN KAATOPAIKAN POHJOISOSAN PEITTOURAKKA URAKKAOHJELMA

KAAKKURIN KAATOPAIKAN POHJOISOSAN PEITTOURAKKA URAKKAOHJELMA KAAKKURIN KAATOPAIKAN POHJOISOSAN PEITTOURAKKA URAKKAOHJELMA 1(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 3 1.2 Rakennuskohde... 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA

KAUHAVAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA KAUHAVAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄLLYSTYSTYÖT 2016 URAKKAOHJELMA 2 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4

Lisätiedot

HAARAJOEN PATOSILLAN UUSIMINEN URAKKAOHJELMA

HAARAJOEN PATOSILLAN UUSIMINEN URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1 (16) HAARAJOEN PATOSILLAN UUSIMINEN URAKKAOHJELMA 16.12.2015 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot