LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : Pekka Ulvila, Pöyry CM Oy Väinönkatu 1 B Jyväskylä, puh Tarkistukset: Kari Seuranen Hyväksynyt: Kari Seuranen Hannikaisenkatu 17 PL 233, Jyväskylä (014) Faksi (014)

2 URAKKAOHJELMA 2/19 Sisällys 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA SUUNNITTELIJAT RAKENNUSKOHDE ALUEIDEN HANKINTA JA LUVAT Urakoitsijan hankittavat alueet Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet Luvat (YSE 8 ) TYÖSKENTELYAIKA TYÖNAIKAISET LIIKENNEJÄRJESTELYT TYÖNAIKAINEN HUOLTO URAKKAKOHTEEN RAKENNUKSET, RAKENTEET JA LAITTEET SEKÄ MUUT TYÖN SUORITUKSEEN VAIKUTTAVAT KOHTEET URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS URAKKAMUOTO MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat SIVUVELVOLLISUUDET (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1) Muut sivuvelvollisuudet TYÖMAAPALVELUT (YSE 3 ) TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET (YSE 4 ) URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT (YSE 13 ) MÄÄRÄLASKENTA (YSE 24, KOHTA 2B JA 45 ) SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS URAKKA-AIKA SUORITUSAIKA (YSE 17 ) Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko (YSE 18 ) VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) TILAAJAN VAKUUDET (YSE 37 ) VAKUUTUKSET (YSE 38 )... 12

3 URAKKAOHJELMA 3/ Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutus TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MAKSAMINEN (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Ennakko HINTASIDONNAISUUDET (YSE 48 ) LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS JA HINNAT SANKTIOPERUSTEET LASKUJEN MAKSUAIKA ORGANISAATIOT TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT (YSE 56 ) YHTEISET TOIMITUKSET KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET (YSE 66 ) TYÖMAAPÄIVÄKIRJA (YSE 75 ) VASTAANOTTOTARKASTUS (YSE 71 ) TAKUUTARKASTUS (YSE 74 ) LAADUNVARMISTUS TILAAJAN LAADUNVARMISTUS (YSE 9 ) URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS (YSE 10 ) RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIA MÄÄRÄYKSIÄ OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN ONGELMAJÄTTEET (YSE 53, KOHTA 3) TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET TYÖSUOJELU... UU URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET TARJOUKSEN TEKEMINEN TARJOUKSEN HYLKÄÄMINEN TARJOUKSEN VERTAILUPERUSTEET VAIHTOEHTOTARJOUKSET... 19

4 URAKKAOHJELMA 4/19 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Suunnittelijat Rakennuttaja on Jyväskylän kaupunki. Rakennuttajana ja työn tilaajana toimii Jyväskylän kaupunki, kaupunkirakennepalvelut yhdyskuntatekniikan vastuualue. Työn tilaajan edustajana toimii Kari Seuranen puh. (014) Kohteen suunnittelijana toimii Ramboll Finland Oy. 1.4 Rakennuskohde Rakennuskohde sijaitsee Lutakon satamassa Jyväsjärven rannassa. Lutakon sataman rakentamisesta on valmistunut yleissuunnitelma tammikuussa 2008 ja yleissuunnitelman tarkistus Yleissuunnitelmasta on toteutettu 2009 rantaalueen täyttö rakentamalla ensin rantaan louhepenger ja täyttämällä sen jälkeen tausta-alue. Nyt rakennuskohteena on rantaviivan rakentaminen laiturimaiseksi rakenteeksi ja rannan taakse tulevien kevyenliikenteen väylien rakentaminen. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijat ovat tutustuneet rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Hankinnan kilpailutuksesta on tehty ilmoitus julkisten hankintojen sähköiseen ilmoituspalveluun (HILMA). 1.5 Alueiden hankinta ja luvat Urakoitsijan hankittavat alueet Toiminta tapahtuu tilaajan suunnitelmissa osoittamalla urakka-alueella Jyväsjärven rannassa. Muilta osin urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki työssään tarvitsemat alueet, joita ei myöhemmin tässä urakkaohjelmassa ole määrätty tilaajan hankittavaksi. Muiden alueiden käytölle on hankittava omistajan ja/tai haltijan lupa sekä tilaajan hyväksyminen. Näiden alueiden sijaintipaikka on valittava ja alueita on käytettävä siten, että yleistä tai yksityistä liikennettä

5 URAKKAOHJELMA 5/19 ei estetä, häiritä tai vaaranneta ja ettei niistä aiheudu tarpeetonta häiriötä, haittaa tai vaaraa ympäristölle Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet Varastoalue Urakoitsija saa käyttöönsä työn ajaksi rajattavan osan ranta-aluetta. Osaa alueesta urakoitsija voi käyttää varastoalueena, jonka sijainti ja koko määritellään tarkemmin urakkaneuvottelun yhteydessä. Urakoitsija voi käyttää aluetta myös sosiaalitilojen, varastokoppien ja rakennustarvikkeiden varastointiin. Varastoalueen siisteydessä ja alueelle sijoitettavissa tilapäisissä rakennelmissa tulee huomioida, että ne sijoittuvat keskeiselle kaupunkialueelle. Urakoitsijalla ei ole tilaajan luovuttamaan alueeseen sen laajempaa käyttöoikeutta kuin mihin tilaajalla on laillinen oikeus. Tilaaja informoi urakoitsijaa naista oikeuksista viimeistään alueen luovutuksen yhteydessä. Urakoitsija vastaa alueen vartioinnista ja puhtaanapidosta. Urakoitsijan on aidattava koko urakka-alue vähintään 2,0 m korkea teräsaidalla. Alueen vartiointi ja järjestyksenpito kuuluvat urakoitsijalle. Työhön käytettävä ranta-alue on merkittävä näkyvästi myös järven puolelta poijuin ja lipuin sekä valoin pimeään aikaan. Urakoitsijan kuuluu huolehtia siitä, ettei asiattomia pääse liikkumaan urakoitsijan käytössä olevilla työmaa-alueilla (myös silloin, kun työmaalla ei työskennellä) Luvat (YSE 8 ) Rakentamiselle on haettu vesilain mukainen lupa 131/08/ , jonka mukaisia ehtoja ja ohjeita urakoitsijan tulee noudattaa työssä. Urakoitsija hakee katutyöluvan, mikä on tässä tapauksessa maksuton. Urakoitsijan tulee tehdä myös melutyöilmoitus. Hankkimistaan luvista ja tehdyistä sopimuksista on urakoitsijan toimitettava jäljennökset tilaajalle ennen ko. rakennustoimenpiteiden aloittamista. Urakoitsijan on huolehdittava lupien voimassaolosta työn aikana.

6 URAKKAOHJELMA 6/ Työskentelyaika Käytössä oleva työskentelyaika on arkisin Poikkeuksena edelliseen alueen tuntumassa järjestettävien yleisötapahtumien Sataman Yö ja Nesteralli Finland sallittu työskentelyaika on Työnaikaiset liikennejärjestelyt Työnaikaisissa liikennejärjestelyissä on huomioitava Satamakadun erittäin vilkas ajoneuvoliikenne. Urakka-aluepiirustuksessa on esitetty työmaaliikenteelle sallitut liittymät Siltakadulle. Yleisötapahtumien aikaan ja jo noin viikkoa ennen tapahtumia (katso kappale 1.6 työskentelyaika) urakoitsijan on varauduttava lähialueen liikenteen hidastumiseen ja liikenteellisiin rajoituksiin. Työmaa-alueen aitaus on purettava ja alue tasattava liikkumista vaarantavista esteistä ja kaivannoista mennessä. Keväällä 2011 urakoitsijalle luovutetaan töiden loppuunsaattamiseksi tarpeellinen alue erillisen maastokatselmuksen perusteella. Aikavälin ja myöhemmin tarkemmin sovittavan ajan (kevät 2011) välisen ajan työmaa-alue on avoinna käyttäjille. Rakenteilla olevalla kevytväylällä talvikaudella tilaaja vastaa mahdollisesta talvikunnossapidosta. Urakoitsijan työnaikaisista liikennejärjestelyistä vastaavalla henkilöllä on oltava Tieturva II tai vastaava pätevyys. Rannassa työskenneltäessä on huomioitava mahdollinen laiva- ja veneliikenne. Urakoitsijan on minimoitava rakennustöiden aiheuttama haitta laiva- ja veneliikenteelle ja laiturien käytölle. 1.8 Työnaikainen huolto Urakoitsijan tulee huolehtia työmaalla tarvitsemistaan väliaikaisista vesi-, viemäri-, sähkö- ja puhelinlaiteasennuksista ja liittymistä sekä niiden purkamisesta kustannuksellaan. Sähkölaitteiden tulee olla Sähkötarkastuskeskuksen määräysten mukaisia. Urakoitsija vastaa omien työntekijöittensä sosiaalitiloista sekä tarvitsemistaan varasto- ym. tiloista. 1.9 Urakkakohteen rakennukset, rakenteet ja laitteet sekä muut työn suoritukseen vaikuttavat kohteet Ennen rakennustöiden aloittamista järjestetään urakkakohteessa katselmus, jossa käydään läpi erityisesti ne kohteet, rakenteet ja laitteet joita urakoitsijan on suojattava ja varottava.

7 URAKKAOHJELMA 7/19 Urakkakohteessa on seuraavia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, joita urakoitsijan on erityisesti varottava työn suorituksen aikana: nykyiset putket (viemärilinjat, vesijohdot) ja kaapelit Paviljonki rakennus satamassa Liikennelaituri ja siihen liittyvät rakenteet kuten vetoankkurit Satamakadun ja sataman ajoneuvo- ja kevytliikenne Kaupungin keskustan puoleisen rannan kevytliikenne vesialueella sekä talvi- että kesäaikaan tapahtuva liikenne Urakoitsijan on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa otettava yhteys ao. johtojen, kaapeleiden, yms. laitteiden omistajiin tai haltijoihin ja tilaajaan sekä sovittava tarpeellisista toimenpiteistä (tuenta, suojaus, siirto yms.). Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että em. laitteiden yms. sijainti on selvästi merkitty ja on tiedossa rakentamisen ajan. Urakoitsijan tulee tiedottaa ja informoida työn edistymisestä työn aikana myös ympäristössä olevien kiinteistöjen omistajille ja Jyväskylän Energian edustajille. Urakoitsijan on oltava kesäaikana vesialueella liikuttaessa yhteydessä myös alueella liikennöivien laivayhtiöiden edustajiin. Yleisötapahtumien aikaan ja jo noin viikkoa ennen tapahtumia (katso kappale 1.6 työskentelyaika) urakoitsijan on varauduttava urakka-alueen käytössä ja erityisesti pölynsidonnassa ja melua aiheuttavissa töissä ettei tapahtumille aiheuteta haittaa. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaishintaurakka. 2.2 Maksuperuste 2.3 Urakkasuhteet Saaduista hyväksytyistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.

8 URAKKAOHJELMA 8/19 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluu työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rannan ja sen taakse kevytväylien rakentaminen siinä laajuudessa kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa on määritelty kaikkine töineen ja hankintoineen täysin valmiiksi saatettuna Urakkarajat Urakkaan kuuluu työmaataulun hankinta ja pystyttäminen rakennuttajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jyväskylän kaupunki saa hankkeeseen Keski- Suomen työ- ja elinkeinokeskukselta (TE-keskus) työllisyysperusteista investointiavustusta. TE-keskus muuttui vuoden 2010 alussa osaksi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY-keskus). Työmaatauluun laitetaan kaupungin vaakunan ja tekstien lisäksi ELY-keskuksen logo tai teksti. Urakkarajat käyvät ilmi tästä urakkaohjelmasta ja suunnitelma-asiakirjoista Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Urakkaan ei kuulu alueelle tulevat valaisimet ja pylväät eikä niiden sähköistys. Nämä työt tehdään erillisen valaistussuunnitelman mukaan tilaajan erillishankintana. 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tarjouspyynnön mukaiset asiakirjat lakisääteisten maksujen ja velvoitteiden täyttämisestä. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset kuin siltä itseltäkin vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakoitsijan on esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste.

9 URAKKAOHJELMA 9/ Muut sivuvelvollisuudet Työmaakoppien ja tarvikkeiden säilyttämistä varten luovutettavasta alueesta ja sen käytöstä ja tarvikkeiden varastoinnista urakoitsijan tulee tehdä suunnitelma jossa huomioidaan aitaukset yms. asiat. Urakoitsijan tulee työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. Haitta-aineita sisältäviin massoihin liittyvissä töissä on estettävä haittaaineiden leviäminen ympäristöön mm. kuljetusvälineistä. Urakoitsijan tulee pitää päivittäin puhtaana alueet, jotka ovat yleisessä käytössä tai ovat alueen kiinteistöjen tai kevyenliikenteen käytössä. Puhtaanapito on tehtävä vuodenaika huomioiden esimerkiksi harjaamalla ja tarvittaessa pesemällä. Urakka-alueella on huolehdittava riittävästä pölynsidonnasta tai muulla tavoin estettävä pölyn leviäminen työmaa-alueen ulkopuolelle. 3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 ) Urakoitsija vastaa työmaapalveluista YSE:n mukaisesti. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 4.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset Iisäselvitykset e) tämä urakkaohjelma ja sen Iiitteet f) tarjous g) Infra 2006, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje h) Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet, KM 02 (ei Iiitetä sopimukseen)

10 URAKKAOHJELMA 10/19 B. Tekniset asiakirjat j) työselitys : rantalaiturirakenteet ja kevyenliikenteen väylät ( ) k) sopimuspiirustukset (piirustusluettelo ) l) yleiset Iaatuvaatimukset ja työselitykset (ei Iiitetä sopimukseen) Urakkasopimus laaditaan RT urakkasopimuspohjalle. 4.2 Määrälaskenta (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Tarjouspyyntöasiakirjoissa on suunnittelijan laatimat informatiiviset määräluettelot. Suurimmassa osassa teräsbetonirakenteiden piirustuksissa ei ole esitetty raudoituksia vaan vain raudoitusten paino. Raudoitukset ovat näiltä osin tavanomaisia teräsbetonirakenteiden raudoituksia. Esitetyt raudoitusten painot ovat tilaajaa sitovia. Tilaaja tarkentaa lisätiedoin raudoituksia vielä urakkalaskennan aikana. Urakoitsijan tulee tarkistaa määräluettelot ennen tarjouksen jättämistä. Mikäli urakoitsija havaitsee virheellisyyksiä määräluetteloissa, on siitä ilmoitettava kirjallisesti tilaajalle viimeistään kun tarjouspyynnössä määritelty lisätietojen kysymysaika päättyy. Valitulle urakoitsijalle annetaan kaksi viikkoa aikaa tarkistaa määräluettelo ennen urakkasopimuksen solmimista. Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen vastuu määristä on urakoitsijalla. Urakoitsijalla on velvollisuus tarkistaa rakennuttajan toimittamat piirustukset ja työselitykset sekä ilmoittaa niissä havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista ennen tarjouksen jättämistä. 4.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä.

11 URAKKAOHJELMA 11/19 5. URAKKA-AIKA 5.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Työt voidaan aikaisintaan aloittaa tai kun urakkasopimus on lainvoimainen. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan Töiden valmistuminen Välitavoitteet Urakka toteutetaan siten, että ensi vaiheessa rakennetaan paviljongin kohdalla oleva puukantinen rantalaituri ja sen tausta pintarakenteineen ja varusteineen täysin valmiiksi. Muilta osin rantarakenteet ja kevyenliikenteen väylät rakennetaan valmiiksi ilman kevyenliikenteenväylien pintarakenteita ja varusteita marraskuun 2010 loppuun mennessä. Kevyenliikenteen väylien pintarakenteet ja varusteet rakennetaan roudan sulettua keväällä Kaikkien urakkasopimuksen mukaisten töiden tulee olla täysin valmiina viimeistään mennessä. Välitavoite 1 : Puukantinen rantalaituri ja sen tausta (nupukivikaista, kevyenliikenteenväylä) Paviljongin kohdalla pintarakenteineen, istutuksineen ja varusteineen täysin valmiina mennessä. Välitavoite 2 : Rantarakenteet (paikalla valettu reunapalkki, päälle tulevat luonnonkivet, kansilankut, puuverhous, paasikivimuuri, pollarit, turvatikkaat) täysin valmiina sekä kevytväylät ilman pintarakenteita ja varusteita (päällysteet, kiveykset, istutukset, penkit, roska-astiat) valmiina Määrätyt valmistusajankohdat ovat urakan sakollisia välitavoitteita Viivästyssakko (YSE 18 ) Urakan valmistumisen osalta viivästyssakko kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy töiden valmistumisajankohdasta, on YSE 18 :n mukainen. Kohdassa mainittujen välitavoitteiden osalta viivästyssakko on 0,5 % työpäivältä. Välitavoitteiden osalta peritty viivästyssakko ei vähennä valmistumisen viivästyessä perittäviä viivästyssakkoja.

12 URAKKAOHJELMA 12/19 6. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 6.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ) Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle, kun kaikki seuraavat ehdot ovat täytetty: o kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, o kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, o kun takuuajan vakuus on asetettu, o kun mahdolliset korvaukset kolmannelle henkilölle jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen on suoritettu sekä o kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Takuuaika alkaa kun koko urakka on luovutettu tilaajalle. Puukantisen rantalaiturin ja sen taustarakenteiden takuuaika on 2 vuotta ja takuuaika alkaa erillisen vastaanottotarkastuksen jälkeen. Tältä osin takuuajan vakuuden suuruuden määrittelee tilaaja urakan aikana yhteistyössä urakoitsijan kanssa. 6.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 6.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsija on velvollinen hankkimaan YSE:n 38 mukaisen rakennustyövakuutuksen rakennuttajan nimiin.

13 URAKKAOHJELMA 13/ Urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutus Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 7. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksueriä määriteltäessä noudatetaan seuraavia periaatteita: Rakennusaineista, -tarvikkeista ja laitteista maksetaan vasta, kun ne on kiinnitetty tai asennettu rakenteisiin ja asennustyö on tarkastettu ja hyväksytty. Osasuorituksen valmistumiseen perustuvien maksuerien määrittelyssä on otettava huomioon, että valmiiden ja rakennuttajan puolesta tarkastettujen ja hyväksyttyjen suoritusten arvon tulee vastata maksettua urakkahintaa. Maksueriä ei voida sitoa apurakenteiden valmistumiseen, elleivät ne ole rakennuspaikkaan kiinnitettyjä ja laadultaan kestäviä ja ellei niitä voida siirtää ja erottaa rakennuttajan omaisuudeksi. Mitään maksuerää ei makseta ennen rakennusaikaisen vakuuden hyväksymistä, eikä loppuerää ennen takuuajan vakuuden hyväksymistä Työn itselle luovutus on oma maksueränsä suuruudeltaan 2% Viimeisen 6 % maksuerän maksamisen edellytyksenä on laadunvalvontatulosten, laatu- ja loppudokumenttien sekä loppu- ja tarkepiirustusten luovuttaminen rakennuttajalle. kevyenliikenteen väylien pintarakennetyöt ja varusteet : maksuerän suuruus on vähintään 4 %. Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä kolmannelle osapuolelle korvattavan maksun suuruinen osuus laskusta.

14 URAKKAOHJELMA 14/ Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 7.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 7.3 Lisä- ja muutostyötarjous ja hinnat Niiltä osin kuin urakkatarjouksessa ei ole määriteltyä yksikköhintaa, lisä ja muutostöissä noudatetaan YSE :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä kuitenkin käytetään 10 % lukuun ottamatta aliurakoita, joiden osalta yleiskustannuslisänä käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 8 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti (esim. RAKLI:n tai RTK:n julkaisemat sosiaalikuluprosentit). 7.4 Sanktioperusteet Sanktiolla tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta. Teknisten laatuvaatimusten alittumisesta johtuvat laatupoikkeamat käsitellään arvonmuutoksina. Menettelytavat toiminnallisen laatupoikkeaman yhteydessä ovat: o kirjallinen muistutus, o sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) o tai urakoitsijan edustajan vaihto. Kirjallinen muistutus on virallinen sanktio, joka kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään: urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laadunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu muistutus tai tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastuvan toiminnallisen laadun alittumisen perusteella annettu muistutus, josta ei ole tehty poikkeamaraporttia. Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon.

15 URAKKAOHJELMA 15/19 Lisaksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, että urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta tai kysymys on jäljempänä mainitusta laiminlyönnistä. Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä ja ne määräytyvät seuraavan taulukon mukaisesti: Sakon peruste 1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympäristöasioihin Iiittyvät laiminlyönnit ja rikkomukset 2. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus (ei ole osoitettu urakoitsijan laaturaporteissa) 3. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja 4. Liikenteenhoitoon, työnaikaisiin Iiikennejärjestelyihin tai työturvallisuuteen Iiittyvät vakavat puutteet tai vakavat laiminlyönnit: urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat ja niiden sakot 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat muistutus muistutus ja urakoitsijan edustajan vaihto ja urakoitsijan edustajan vaihto muistutus Tilaajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes epäkohdat on poistettu. 7.5 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty valvojalle.

16 URAKKAOHJELMA 16/19 8. ORGANISAATIOT 8.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii Kari Seuranen. Työn valvojat ja heidän oikeutensa tullaan ilmoittamaan ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Rakennuttajan asiantuntijoina toimivat myös kohteen suunnittelijat. 8.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä käytettävät aliurakoitsijat ja heidän vastuuhenkilöt. Koko työnsuorituksen ajan tulee urakoitsijan työnjohdon olla tavoitettavissa työkohteelta. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 9. YHTEISET TOIMITUKSET 9.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttama urakka-alue ja alueen käyttö täsmennetään yhteisessä alkukatselmuksessa. Ennen töiden aloittamista pidetään alkukatselmus jossa todetaan ainakin seuraavat asiat: urakka-alue, oleva liikennelaituri ja sen varusteet, tarvittavat suojaustoimenpiteet yms. Ennen töihin alkamista tulee myös pitää katselmus alueella johtojen, vesi- ja viemärilinjojen omistavien laitosten kanssa. 9.2 Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työn edistymisen mukaan järjestetään työmaakokouksia noin kolmen viikon välein.

17 URAKKAOHJELMA 17/ Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. 9.4 Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Rakennuskohde otetaan vastaan kun kohde on valmis. Puurakenteinen paalulaituri ja sen taustan rakenteet Paviljongin kohdalla otetaan vastaan erillisessä vastaanottokatselmuksessa. 9.5 Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 10. LAADUNVARMISTUS 10.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana pistokoeluonteisia laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijalla edellytetään olevan käytössä yrityskohtainen toimiva laatujärjestelmä. Urakoitsijan tulee liittää tarjoukseensa alustava laadunvarmistussuunnitelma. Ennen kunkin työvaiheen aloittamista urakoitsijan on tehtävä ko. työvaiheen työ- ja laadunvarmistussuunnitelma, mikä hyväksytetään tilaajan edustajalla ennen työn aloitusta. Ennen töiden luovutusta urakoitsijan on suoritettava ns. itselle luovutus (koskee myös ns kelpoisuusasiakirjaa, mikä luovutetaan tilaajalle katso työselostus). 11. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Urakkaa koskevat mahdolliset erimielisyydet jätetään Jyväskylän käräjäoikeuden ratkaistavaksi (poikkeus YSE 92 ).

18 URAKKAOHJELMA 18/ MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIA MÄÄRÄYKSIÄ 12.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu tilaajalle Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) Ongelmajätteitä ei ole tiedossa. Jos niitä kohteesta kuitenkin löytyy, niin tästä tulee ilmoittaa tilaajalle välittömästi Työvoimamääräykset 12.4 Työsuojelu Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus työmaakokouksien yhteydessä. Tilaaja laatima urakkaa koskeva urakan alustavaa turvallisuusasiakirjaa täydennetään ennen rakennustöiden aloitusta. Tilaajan edustaja työturvallisuuskoordinaattorin tehtäviin määrätään urakan aloituskokouksessa. Urakoitsijan tulee laatia urakkakohtainen turvallisuussuunnitelma. Urakoitsijan tulee tehdä ilmoitus töiden aloittamisesta Keski-Suomen työsuojelupiiriin. 13. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 13.1 Tarjouksen tekeminen Tarjous on annettava käyttämällä annettua tarjouslomaketta. Urakkatarjouksessa tulee olla kaikki pyydetyt hinnat. Puuttuva hinta on peruste tarjouksen hylkäämiseen. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset. Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Tarjousten käsittelyvaiheen 2

19 URAKKAOHJELMA 19/19 tarjous on oltava erillisessä suljetussa tarjouskuoressa. Kuoren päällä on oltava tarjouspyyntökirjeessä esitetyt merkinnät. Mikäli tarjouksen tekijä on työyhteenliittymä on yhteenliittymän oltava perustettu ennen tarjouksen jättämistä. Yrityksen tiedot tarjousten käsittelyssä otetaan huomioon kaikkien työyhteenliittymän jäsenten osalta. Esimerkiksi RALAtoimintatapojen pätevyys tai vastaava selvitys tarjouspyynnössä pyydetyltä toimialueelta tulee olla kaikilla työyhteenliittymän jäsenillä Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tehty tarjous ilman korvausvelvollisuutta Tarjouksen vertailuperusteet Tarjoukset käsitellään kaksivaiheisena. Tarjousten vertailu on kuvattu tarjouspyynnössä. Hyväksytyistä tarjouksista hyväksytään kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä Vaihtoehtotarjoukset Tilaaja ei huomioi vaihtoehtotarjouksia.

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt.

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt. Tarjouspyynnön 27.8.2013 liite 5 MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus Järvenpään kaupunki URAKKAOHJELMA A-Insinöörit Suunnittelu Oy Työ N:o

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot