PENTTILÄNKADUN VESIHUOLTO- JA KATU SANEERAUS RAKENTAMISURAKKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PENTTILÄNKADUN VESIHUOLTO- JA KATU SANEERAUS RAKENTAMISURAKKA"

Transkriptio

1 PENTTILÄNKADUN VESIHUOLTO- JA KATU SANEERAUS RAKENTAMISURAKKA

2 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA RAKENNUSKOHDE URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS URAKKAMUOTO MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat SIVUVELVOLLISUUDET Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet TYÖMAAPALVELUT TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT MÄÄRÄLASKENTA SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS URAKKA-AIKA SUORITUSAIKA Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty VIIVÄSTYSSAKKO VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus TILAAJAN VAKUUDET VAKUUTUKSET Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Maksuerätaulukko Ennakko HINTASIDONNAISUUDET LASKUJEN MAKSUAIKA ORGANISAATIOT TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT YHTEISET TOIMITUKSET KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET... 11

3 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 3 (12) TYÖMAAPÄIVÄKIRJA VASTAANOTTOTARKASTUS TAKUUTARKASTUS LAADUNVARMISTUS TILAAJAN LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ ILMOITUKSET VEROHALLINNOLLE ERITYISESTI HUOMIOITAVAA... 12

4 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 4 (12) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuttaja 1.2. Tilaaja Rakennuttaja on Hyvinkään kaupunki / Hyvinkään Vesi. Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Hyvinkään kaupungin teknisen keskus Rakennuskohde Urakkakohde sijaitsee Puolimatkan koulun ja hautausmaan vieressä Hyvinkään kaupungin Kirjavantolpan kaupunginosassa. Urakka käsittää Penttilänkadun vesihuollon ja kadun saneerauksen sekä korotetun suojatien rakentamisen. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1. Urakkamuoto Urakka on kokonaishintaurakka Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1. Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää suunnitelmien mukaisten vesihuollon rakentamisen urakkaohjelman ja urakkarajapiirustuksen mukaisessa laajuudessa suunnitelmien mukaisten vesihuoltokaivantojen kaivu- ja täyttötyöt. suunnitelmien mukaisten kadun rakennekerrosten kaivu-ja täyttötyöt. Suunnitelmien mukaisten uusien graniittireunatukien hankinta ja asennustyöt Suunnitelmien mukaisten uusien betonisidekivien hankinta ja asennustyöt Kaivutöiden takia purettujen betonireunatukien korvaaminen uusilla. Suunnitelmien mukaisten ajoradan ja kevyenliikenteen väylien asfaltointityöt Katujen puhtaanapito työmaalta tulevista maa-aineksista Kaikki mittaustyöt. Kaikki laadunvarmistukseen liittyvät mittaustyöt sekä viettoviemäreiden TVkuvaukset.

5 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 5 (12) Kaivantojen kuivana pito pumppaamalla. Kaikki työaikaiset liikennejärjestelyt hankintoineen. Työnaikaisten liikenteenohjaussuunnitelmien laatiminen Putkikaivannon kaivantosuunnitelman laatiminen Asukkaiden, liikkeiden, liikennöitsijöiden, pelastus- ja poliisiviranomaisten pitäminen ajan tasalla liikennejärjestelyistä Urakoitsijan tulee hankkia 1kpl työmaaninformaatiotauluja kooltaan vähintään 2,0 x 2,5m. Informaatiotauluun tuleva teksti ja taulun pystytyspaikka sovitaan tarkemmin urakan alkuvaiheessa. Rakennusosat 1. Raivaustyöt sekä pintamaan poisto Kantojen ja pintamaan poisto kuuluu urakkaan ja urakoitsijan on toimitettava ne kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. Tilaaja poistaa kaadettavat puut urakka-alueelta. 2. Rakenteiden suojaus, siirto ja purku Urakka-alueella olevan asfaltin, kenttä- ja betonireunakivien poisto kuuluu urakkaan ja nämä urakoitsija toimittaa kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. Käyttöön jäävien kaivojen kansien korkeussäätö kuuluu urakkaan. Urakka-alueelle olevia sähkö ja tietoliikenne kaapeleita on varottava ja tarpeen vaatiessa suojattava ja siirrettävä. Työskentelyalueen välittömässä läheisyydessä olevat puut on suojattava. Katuvalosuunnitelman mukaisten uusittavien katuvalopylväiden ja betonijalustojen purku kuuluu urakkaan. Urakoitsijan on toimitettava pylväät Kulomäkeen (Pohjoinen yhdystie 106, ajomatka n. 5-6 km) ja betonijalustat kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. 3. Maanleikkaus ja kaivu Käsittää suunnitelmien mukaisten vesihuoltolinjojen ja katurakenteiden maaleikkauksen ja kaivuun. Ylijäämämassat urakoitsija toimittaa kustannuksellaan asianmukaiseen paikkaan. Kaivantosuunnitelman teko sekä kaivantojen tuenta kaikkine töineen ja hankintoineen kuuluu urakkaan. Kaivantojen kuivana pito kuuluu urakkaan. 4. Putkitustyöt Urakkaan kuuluu sadevesi-, jätevesiviemäriputkien ja kaivojen asennustyöt suunnitelmien mukaisesti. Vanhojen ja uusien putkilinjojen yhdistämiset kuuluvat urakkaan. Asennustöissä on käytettävä ammattitaitoisia ja kokemusta omaavia asentajia. Hyvinkään Vesi asentaa vesijohdot, venttiilit ja palovesiaseman mutta kaikki niihin liittyvät kone- ja aputyöt kuuluvat urakkaan. 5. Kiviainesrakenteet Työ käsittää, soran ja murskattujen kiviainesten hankinnan sekä materiaalin käsittelyn vastaanottopaikassa. 6. Asfaltointi

6 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 6 (12) Urakkaan kuuluu kaikki suunnitelmissa esitettyjen asfaltoitavien alueiden päällystystyöt. Ajoratojen asfaltointi ABK 32 III luokan kiviaines ja AB 16 II-luokan kiviaineksista. Kevyenliikenteenväylien asfaltointi AB 8 III-luokan kiviaineksista. 7. Kivityöt Urakkaan kuuluu kaikki suunnitelmissa esitettyjen graniittireunatukien hankinta ja asennustyöt. Urakkaan kuuluu kaikki suunnitelmissa esitettyjen betonisidekivien hankinta ja asennus. 8. Katuvalaistus ja kaapelointi Urakkaan kuuluu suunnitelman mukaiset katuvalaistuspylväiden perustuksien ja kaapeliputkien asentaminen sekä kaapelointi perustuksille. 9. Mittaustyöt Kaikki mittaustyöt kuuluvat urakkaan ja ne on sisällytettävä urakkahintaan. Mittaustyöt on teetettävä ammattitaitoisella työryhmällä. Siirtotyöt Urakkaan kuuluu putki-, kaivo- pientarvikkeiden haku Onninen Oy:n toimipisteestä (Hakakalliontie 7, ajomatka n. 3-4 km) ja siirto työmaalle. Suurin osa putki- ja kaivotarvikkeista tilataan ja toimitetaan suoraan työmaalle. Hankinnat Urakoitsija hankkii kustannuksellaan seuraavat suunnitelmien ja työselityksen mukaiset materiaalit. kaikki kiviainekset kaikki työnaikaisiin liikennejärjestelyihin tarvittavat materiaalit ja liikennemerkit työmaan infotaulun 1kpl suunnitelmien mukaiset graniittireunakivet ja betonisidekivet Urakkarajat Urakkarajat on merkitty liitteenä oleviin piirustuksiin Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Tilaaja suorittaa kustannuksellaan seuraavat työt: suunnitelmien edellyttämän puuston poiston työalueelta valmiiden putkistojen, kaivojen ja rakenteiden tarkistusmittauksia uusien katuvalopylväiden ja valaisemien asentamisen sekä katuvalaistuksen sähköasennustyöt uusien liikennemerkki putkien ja merkkien asentamisen Hyvinkään Vesi asentaa vesijohdot ja venttiilit viherviimeistelyt ja istutukset Tilaaja suorittaa urakkaan kuuluvat seuraavat hankinnat: kaikki vesihuollon rakentamiseen tarvittavat putki, kaivo ym. materiaalit katuvalojen suojaputket / kaapelit, pylväsjalustat ja pylväät uudet liikennemerkit, liikennemerkkiputket ja jalustat

7 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 7 (12) Päivittäinen työaika Urakkaan kuuluvat työt on tehtävä pääosin arkisin klo välisenä aikana. Hyvinkään kaupungin ympäristömääräysten mukaisesti poraus, räjäytykset ja iskuvasarointi sekä murskaus ovat sallittuja arkisin Mikäli työaikaa halutaan pidentää edellisestä, on urakoitsijan meluilmoituksella haettava kaupungin ympäristökeskukselta tälle lupa Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, KOHTA 1 J) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa kaupparekisteriote ja RALA:n (Rakentamisen Laatu RALA ry) tai Tilaajavastuu.fi:n (Suomen tilaajavastuu OY) tilaajavastuulain tiedot. Mikäli urakoitsijalla ei ole toimittaa edellä mainittujen tahojen antamia tilaajavastuulain tietoja, niin urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa YTJ:n (Yritys ja yhteistietojärjestelmä) rekisteritiedot verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä sekä todistus siitä, että sillä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen. Jos urakoitsijalla on verovelkoja ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja, niin siinä tapauksessa on toimitettava selvitys siitä, että verovelkaa ja/tai erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaapalveluista vastaa urakoitsija Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1. Tilaajan suoritusvelvollisuus Tilaaja asentaa vesijohdot, venttiilit, palovesiaseman ja voi suorittaa rakennuskohteessa urakka-aikana katuvalopylväiden asennustöitä.

8 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 8 (12) 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1. Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a. urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b. urakkaneuvottelupöytäkirja c. Yleiset sopimusehdot YSE 1998 d. tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e. urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja f. tarjous g. muutostöiden yksikköhintaluettelo h. Infra 2015, Määrämittausohje B. Tekniset asiakirjat i. sopimuspiirustukset (piirustusluettelo) j. Työkohtainen työselostus k. InfraRYL 2006 ja InfraRYL 2010 l. tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla (Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 1/2013) 5.2. Määrälaskenta (POIKKEUS YSE 24, KOHTA 2B) Urakoitsijan on suoritettava työmenetelmäänsä perustuva määrälaskenta tarjouksensa pohjaksi Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1. Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ) Töiden valmistuminen Urakan on oltava täysin valmiina viimeistään Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,3 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta

9 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 9 (12) (poikkeus YSE 18 ). Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. 6.3 Muut sanktiot: Kirjallinen muistutus Liikenteen ohjaukseen liittyvistä puutteista ensimmäinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Rahallinen sanktio Tilaaja voi määrätä rahallisen sanktion, jos urakoitsija laiminlyö liikenteen ohjaukseen tai työturvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia. Liikenteen ohjaukseen liittyvistä puutteista urakoitsija on velvollinen suorittamaan sakkoa toisen muistutuksen jälkeen 1000 seuraavalla kerralla 2000 ja tämän jälkeen 3000 seuraavilta kerroilta. Tilaajalle ei siirry perittävän sakon perusteella mitään liikenteen hoitoon liittyviä päätoteuttajan tätä urakkaa koskevia velvoitteita. Työturvallisuuteen liittyvistä puutteista tai laiminlyönneistä on urakoitsija velvollinen suorittamaan sakkoa 1000 ensimmäisellä kerralla, 2000 toisella kerralla ja 3000 seuraavilta kerroilta. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1. Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu ja takuuajan vakuus on asetettu. Kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 JA 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ) Vakuutukset (YSE 38 )

10 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 10 (12) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n kohdan 10. mukainen vastuuvakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1. Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen/tilaukseen urakoitsija laatii tilaajan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukaisen maksuerätaulukon. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin Laskujen maksuaika Urakkaan sisältyvät työt kuuluvat rakentamisen käännetyn arvonlisäverollisuuden piiriin. Laskut ovat ilman arvonlisäveroa ja laskussa on oltava maksajan y- tunnus sekä maininta, että maksaja on veronmaksuvelvollinen. Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 9. ORGANISAATIOT 9.1. Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii tekninen johtaja Jouni Mattsson. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu rakennuttajainsinööri Mauri Rusi. Paikallisvalvojana toimii rakennuttajainsinööri Tapani Heikkinen Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. Kaikilla urakassa työskentelevillä urakoitsijan sekä alaurakoitsijoiden henkilöillä on oltava voimassa oleva tieturvakortti. Työmaalla on kaikkien käytettävä turvajalkineita sekä suojalaseilla ja kuulosuojaimilla varustettua suojakypärää.

11 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 11 (12) 10. YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä voidaan pitää tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. Ennen takuutarkastuksen pitämistä urakoitsijan on suoritettava viemärilinjojen kuvaus ja toimitettava dvd-levy tilaajalle. 11. LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun. Ennen urakan vastaanottotarkastusta luovutetaan tilaajalle laatukansio. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Hyvinkään kaupungin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Ilmoitukset verohallinnolle Tilaaja ilmoittaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät urakkatiedot. Urakoitsijan tulee antaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden

12 HYVINKÄÄN KAUPUNKI 12 (12) edellyttämät tiedot Erityisesti huomioitavaa Kohde sijaitsee pohjavesialueella ja kohteen vieressä toimii 540 oppilaan yhtenäiskoulu. Hyvinkäällä Jouni Mattsson tekninen johtaja