Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016"

Transkriptio

1 Tekninen palvelukeskus PL YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA

2 2(14) SISÄLLYSLUETTELO YLIVIESKA TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA VALVOJA RAKENNUSKOHDE URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS URAKKAMUOTO MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat SIVUVELVOLLISUUDET Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Muut sivuvelvollisuudet TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT ASETUKSIA JA MÄÄRÄYKSIÄ MÄÄRÄLASKENTA SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS URAKKA-AIKA SUORITUSAIKA Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet VIIVÄSTYSSAKKO VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus TILAAJAN VAKUUDET VAKUUTUKSET Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Maksuerätaulukko Ennakko HINTASIDONNAISUUDET LASKUJEN MAKSUAIKA JA VIIVÄSTYSKORKO MUUTOS- JA LISÄTYÖT ORGANISAATIOT... 11

3 3(14) 9.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT YHTEISET TOIMITUKSET KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET TYÖMAAPÄIVÄKIRJA LAADUNVARMISTUS TILAAJAN LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN...VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY ONGELMAJÄTTEET TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE... 14

4 4(14) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttaja on Ylivieskan kaupunki. 1.2 Tilaaja Rakennuttajan edustajana toimii hallinnollisissa asioissa: kuntatekniikanpäällikkö Mauri Haikola, ja teknisissä asioissa: valvoja, tilaajana toimii Ylivieskan kaupunki 1.3 Valvoja Karoliina Mustonen ja Asko Polvi. 1.4 Rakennuskohde Saneerauskohteet sijaitsevat Ylivieskan keskustaajaman alueella. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on yksikköhintainen kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija toimii pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakkakohteessa työskenteleviä muita osapuolia ei alisteta urakoitsijalle. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluu tässä urakkaohjelmassa ja muissa sopimusasiakirjoissa esitetys-

5 5(14) sä laajuudessa ja mukaisesti tehtynä kaikki suoritukset määritetyn työtuloksen aikaansaamiseksi. Urakkaan kuuluu jäteveden viemärilinjojen saneeraaminen auki kaivamatta, joko pätkäsujutuksena (moduulisujutus), pitkäsujutuksena tai muotoputkisujutuksena. Urakaan kuuluu mm. seuraavat osatehtävät: - viemärin sujutus valitulla menetelmällä. - viemärikaivojen uusiminen. - työn kannalta tarpeellinen kaivannon suunnittelu, tarvittavan tuennan rakentaminen, kuivanapito- ja työpatotyöt. - liitokset rakennettuun verkkoon kuuluu urakkaan. - työalueen siivous HANKETEHTÄVÄT Urakkaan kuuluu työmaan hallintoon, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvät työt. Näistä töistä ei suoriteta erillistä korvausta, jollei tässä urakkaohjelmassa ole muuta sanottu, vaan niiden kustannukset on sisällytettävä annettuihin kokonais-, osa- ja yksikköhintoihin. Työmaan hallinto Muiden työn toteuttamiseen tarvittavien alueiden käyttöoikeuksien hankinta kuuluu urakoitsijalle. Urakkaan kuuluu kaikkien työsuorituksesta johtuvien katselmusten suoritus ja dokumentointi. Toiminnan järjestely Urakoitsijan tulee hoitaa työnaikainen puhtaanapito urakka-alueella koko urakkaajan. MAASTOMITTAUKSET JA LAADUNVALVONTA Mittaukset Urakkaan kuuluu kaikki työssä tarvittava mittaus. Laadunvalvonta Urakkaan kuuluu kaikki InfraRYL 2006 mukaiset laadun toteamiseksi tarvittavat toimenpiteet lukuun ottamatta rakennettavien viemärilinjojen peilausta ja videokuvausta. Materiaalien ja työsuoritusten osalta, jotka eivät täytä niille asetettuja laatuvaatimuksia, mutta jotka voidaan hyväksyä käyttöön, on suoritettava arvonvähennystä. Arvonvähennykseen aiheuttavien tekijöiden laatu ja laajuus arvioidaan tapauskoh-

6 6(14) taisesti. Urakoitsija on korvausvelvollinen tonteilta kaadetuista tai vahingoitetuista puista ja katualueen ulkopuolelta hävitetyistä rajamerkeistä. Urakoitsijan vastuulla on työnaikana vaurioituvien aikaisemmin rakennettujen teiden ja piha-alueiden korjaaminen ja liittymien saattaminen siistiksi urakan jäljiltä. Urakkaan kuuluvat työt ja tarveaineet. Urakoitsija vastaa itse tilaamiensa kaivojen ja putkien oikeellisuudesta. MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET Olevat rakenteet ja rakenneosat Ylijäämämassojen käsittely Raivausjätteet, purettavat kaivot (muovi/betoni), viemäriverkoston pesu- ja huuhtelusakka/-hiekka ja muu putkien pesusta ja mahdollisesta juurien poistosta tullut jäte ja mahdollinen ylijäämämaa kuljetetaan Vestia Oy:n jätekeskukseen kuuluen urakkaan. Kaikki jätekeskukseen maksettavat vastaanottomaksut sisältyvät urakkaan. Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet ja järjestelmät Purettavan muovijätteen urakoitsija voi toimittaa kustannuksellaan muuallekin hyötykäyttöön. Maaleikkaukset ja kaivannot Urakkaan kuuluu maan- ja maakaivantojen leikkaus- ja tuentatyöt ja ylijäämämaiden hävitys. Penkereet, maapadot ja täytöt Urakkaan kuuluu kaivantojen täyttötyöt ja rakenteiden ympärystäytöt. PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET Päällysrakenteet Suodatin-, jakava- ja kantavakerros Urakkaan kuuluu kaivojen ja kaivantojen ympäristön jakavan kerroksen ja kantavan kerroksen rakentaminen. Päällysteet ja pintarakenteet

7 7(14) Asfalttipäällysteet Päällysrakenne korjataan päällysteen alapintaan saakka tiivistystöineen, päällystys tehdään väliaikaisena kylmäasfaltilla välittömästi kaivannon täyttämisen jälkeen. Kasvillisuusrakenteet Nurmialueet Viheralueella kaivanto peitetään ja tiivistetään kasvukerroksen pohjaa myöten. Urakoitsija vastaa takuuaikana tapahtuneista mahdollisista jälkipainumisista Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Tilaaja asentaa ruokamullan ja kylvää viheralueet. 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta, mitkä siltä itseltään on vaadittu. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste Muut sivuvelvollisuudet Urakoitsijan tulee laatia ainakin seuraavat työsuunnitelmat, jotka on luovutettava rakennuttajan hyväksyttäväksi: - työaikataulu - työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma - työmaan liikenteen ohjaussuunnitelman - työmaan turvallisuussuunnitelma. Urakoitsijan tule laatia seuraavat asiakirjat, jotka on luovutettava tilaajalle työn aikana ennen lopputarkastusta: - poikkeamaraportit - Videotallenteet tulee luovuttaa tilaajalle vähintään viikkoa ennen työn vastaanottotarkastusta - itselleluovutuspöytäkirja (YSE 71 kohta 3).

8 8(14) 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa urakka-alueella työturvallisuuslain 52 a mukaisten tunnisteiden käytöstä. 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijan käyttöön työn toteuttamiseen tarvittavat alueet. Rakennuttaja laatii ennen saneeraustyön aloittamista tiedotteen, joka jaetaan urakka-alueeseen rajoittuville kiinteistöille. Tarvittavien lupien hankkimisesta vastaa tilaaja. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 13 ) on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja f) tarjous g) muutostöiden yksikköhintaluettelo h) määrä- ja mittaluettelot Infra 2006, Määrämittausohje B Tekniset asiakirjat i) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset j) sopimuspiirustukset k) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset InfraRYL 2006 SYL 5.2 Asetuksia ja määräyksiä Työn suorituksessa noudatetaan voimassaolevia lakeja ja asetuksia sekä seuraavia määräyksiä: - Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry: RIL Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet. - Betoniputkinormit, 2001

9 9(14) - Rakennustietosäätiö: Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset SFS: muoviputkistandardit - Valmistajan ja materiaalitoimittajien ohjeet - InfraRYL Määrälaskenta Tilaajan ilmoittamat määrät eivät sido tilaajaa. 5.4 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän urakkaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ) Töiden valmistuminen Työt tulee suorittaa tilaajan hyväksymää työaikataulua noudattaen niin, että urakka on kokonaisuudessaan valmis Mikäli optio käytetään, niin sen aikataulusta sovitaan erikseen Välitavoitteet Vuoden 2015 urakka tulee olla valmis Viivästyssakko Viivästyssakko on YSE 18 mukainen. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuutta ei asenneta, koska työ laskutetaan toteutuneiden määrien mukaan.

10 10(14) Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 5 % lopullisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Ei tarvitse vakuuttaa. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen Maksuerät Korvaus urakoitsijalle suoritetaan tehdyn työn perusteella ja laskutus kuukausittain pois lukien heinäkuu (kaupungin virastojen kiinnioloaika) Viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta. Viimeinen maksuerä suoritetaan koko urakkaa koskevan taloudellisen loppuselvityksen mukaisesti, kun urakka on vastaanotettu ja vakuus asetettu Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle (poikkeus YSE 41 ). Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (YSE 41 ). Tilaajan valvojan kuitattua työmaapäiväkirjan, siinä tehdyksi ilmoitettu työ on sen jälkeen laskutuskelpoinen.

11 11(14) 8.4 Muutos- ja lisätyöt Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä sovellettavista yksikköhinnoista on kirjallisesti sovittava tilaajan tai tilaajan edustajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Tilaajalla on oikeus suorittaa muutos- ja lisätöitä muulla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. Urakoitsijan tulee tarjousta laatiessaan lisätä yksikköhintaluetteloon ne lähetetystä luettelosta mahdollisesti puuttuvat yksikköhinnat, joita hänen käyttämänsä työmenetelmän yhteydessä voi esiintyä, sekä täydentää luetteloa muutenkin niiltä osin kuin havaitsee siinä puutteellisuuksia. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii kuntatekniikanpäällikkö Mauri Haikola. Muut tilaajan edustajat ja heidän valtuutensa nimetään aloituskokouksessa. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijan on ennen sopimuksen allekirjoitusta ilmoitettava työmaasta ja työsuojelusta vastaava pätevä työjohto. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työn johdon. Asentajilla tulee olla Katuturva tai tieturva I kurssi, sekä muut mahdollisesti työn vaatimat turvallisuuskurssit suoritettuna. Katualueella työskennellessä pitää käyttää huomiovaatteita. Liikenteenohjaussuunnitelman laatijalla tulee olla Tieturva 2 voimassa. Rakennuttaja antaa tarvittaessa tietoja mahdollisista Ylivieskalaisista koneurakoitsijoista. Koneurakoitsijalla tulee olla Katuturva tai tieturva I kurssi suoritettuna, sekä koneenkuljettajan ammattitutkinto suoritettuna. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset Työmaakokouksia tarvittaessa.

12 12(14) 10.3 Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 75 ). Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä aina kadun nimi.

13 13(14) 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus Tilaajan urakan aikana mahdollisesti suorittamat laadunvalvontakokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan kuuluu huolehtia kaikesta työselitysten mukaisista laadunvarmistuksen ja laadun arvosteluun kuuluvista mittauksista, kokeista, näytteiden otoista, tutkimisesta ja raportoinnista tilaajan hyväksymällä tavalla. Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma ja esittää se tilaajalle. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan ensiasteen tuomioistuimena Ylivieskan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Sanktiot Mikäli liikenteen ohjaussuunnitelmaa ja turvallisuussuunnitelmaa ei toimiteta ennen töiden aloitusta siitä seuraa sanktio jonka suuruus on 500. Liikenteenhoitoon ja työturvallisuuteen liittyvistä puutteista, joita urakoitsija ei ole korjannut tilaajan työmaapöytäkirjaan merkitsemästä huomautuksesta huolimatta, on urakoitsija velvollinen suorittamaan sakkoa ensimmäisellä kerralla 500, toisella kerralla 1500 ja kolmannella kerralla Kolmannen kerran jälkeen tarkistetaan onko mahdollista jatkaa urakka loppuun vai puretaanko sopimus. Sopimuksen purku aiheuttaa sen, ettei seuraavalla tarjouskierroksella kyseisen urakoitsijan tarjousta oteta huomioon. Tämä ilmoitetaan urakoitsijalle kirjallisesti. Tilaajalle ei siirry perittävän sakon perusteella mitään liikenteenhoitoon liittyviä päätoteuttajan tätä urakkaa koskevia velvoitteita Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle lukuun.

14 14(14) 13.3 Ongelmajätteet Urakoitsija vastaa työkohtaisessa työselostuksessa mainituista purkutöistä syntyvästä jätteestä. Alueella ei ole rakennuttajan tiedossa olevaa ongelmajätettä Työvoimamääräykset Työmaan kieli on Suomi. Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Ylivieskan kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat ym. yhteystiedot (ly-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta). Ylivieska Mauri Haikola kuntatekniikan päällikkö

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 10 Jätteenkuljetussopimusmalli Kunnan järjestämä jätteenkuljetus 4 JÄTTEENKULJETUSSOPIMUSMALLI Kunnan järjestämä jätteenkuljetus Sisältö Sopijapuolet Noudatettavat asiakirjat Sopimusehdot Sopimusalue Kuljetettavat

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

PURKUTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA

PURKUTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA 25.10.2011 Sivu 1/5 Tilaaja: Porin kaupunki Tekninen Palvelukeskus, Omistamisen yksikkö PL95 28101, Pori Hanke: Ent. Kesoil, P&T Kone -kiinteistön purkutyöt PURKUTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ PIENURAKASTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2

VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 76 999 VESIOSUUSKUNNAN ABC, osa 2 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS Jouko Kakkonen 78 79 SISÄLLYSLUETTELO 6 SUUNNITTELU 81 6.1 Hankintamenettely 81 6.2 Suunnitelmien sisällöstä päättäminen ja sunnittelutarjouspyyntö

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Lempi-nimisen romualuksen nostamisesta, purkamisesta ja purkujätteen käsittelystä

Tarjouspyyntö Lempi-nimisen romualuksen nostamisesta, purkamisesta ja purkujätteen käsittelystä NAANTALIN KAUPUNKI 1 Tarjouspyyntö Lempi-nimisen romualuksen nostamisesta, purkamisesta ja purkujätteen käsittelystä NAANTALIN KAUPUNKI 2 1 Hankkeen organisaatio 1.1 Tilaaja ja yhteyshenkilö sopimusasioissa

Lisätiedot