HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/21 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ URAKKAOHJELMA Laatinut : Tommi Rantala, Ramboll Finland Oy Sepänkatu 14 C Jyväskylä Tarkistukset: Ilpo Irva Hyväksynyt: Ilpo Irva Hannikaisenkatu 17 PL 233, Jyväskylä (014) Faksi (014)

2 URAKKAOHJELMA 2/21 Sisällys U1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTAU...4 U1.1 RAKENNUTTAJAU...4 U1.2 TILAAJAU...4 U1.3 SUUNNITTELIJATU...4 U1.4 RAKENNUSKOHDEU...4 U1.5 ALUEIDEN HANKINTA JA LUVATU...4 U1.5.1 Urakoitsijan hankittavat alueetu...4 U1.5.2 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueetu...5 U1.5.3 Luvat (YSE 8 )U...5 U1.6 TYÖSKENTELYAIKAU...6 U1.7 TYÖNAIKAISET LIIKENNEJÄRJESTELYTU...6 U1.8 TYÖNAIKAINEN HUOLTOU...6 U1.9 URAKKAKOHTEEN RAKENNUKSET, RAKENTEET JA LAITTEET SEKÄ MUUT TYÖN SUORITUKSEEN VAIKUTTAVAT KOHTEETU...6 U2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUSU...7 U2.1 URAKKAMUOTOU...7 U2.2 MAKSUPERUSTEU...7 U2.3 URAKKASUHTEETU...7 U3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUSU...8 U3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUSU...8 U3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnatu...8 U3.1.2 UrakkarajatU...8 U3.1.3 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnatu...8 U3.2 SIVUVELVOLLISUUDET (YSE 2 )U...8 U3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1)U...8 U3.2.2 Muut sivuvelvollisuudetu...9 U3.3 TYÖMAAPALVELUT (YSE 3 )U...9 U3.4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET (YSE 4 )U...9 U4. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJATU...9 U4.1 SOPIMUSASIAKIRJAT (YSE 13 )U...9 U4.2 MÄÄRÄLASKENTA (YSE 24, KOHTA 2B JA 45 )U...10 U4.3 SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUSU...10 U5. URAKKA-AIKAU...11 U5.1 SUORITUSAIKA (YSE 17 )U...11 U5.1.1 Töiden aloitusu...11 U5.1.2 Töiden valmistuminenu...11 U5.1.3 VälitavoitteetU...11 U5.1.4 Viivästyssakko (YSE 18 )U...11 U6. VAKUUDET JA VAKUUTUKSETU...12 U6.1 URAKOITSIJAN VAKUUDETU...12 U6.1.1 Rakennusajan vakuusu...12 U6.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 )U...12 U6.2 TILAAJAN VAKUUDET (YSE 37 )U...12 U6.3 VAKUUTUKSET (YSE 38 )U...12

3 URAKKAOHJELMA 3/21 U6.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminenu...12 U6.3.2 Urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutusu...13 U7. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUSU...13 U7.1 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN (YSE 40 )U...13 U7.1.1 MaksuerätaulukkoU...13 U7.1.2 EnnakkoU...14 U7.2 HINTASIDONNAISUUDET (YSE 48 )U...14 U7.3 LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS JA HINNATU...14 U7.4 SANKTIOPERUSTEETU...14 U7.5 LASKUJEN MAKSUAIKAU...15 U8. ORGANISAATIOTU...16 U8.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJATU...16 U8.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT (YSE 56 )U...16 U9. YHTEISET TOIMITUKSETU...16 U9.1 KATSELMUKSETU...16 U9.2 TYÖMAAKOKOUKSET (YSE 66 )U...16 U9.3 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA (YSE 75 )U...17 U9.4 VASTAANOTTOTARKASTUS (YSE 71 )U...17 U9.5 TAKUUTARKASTUS (YSE 74 )U...17 U10. LAADUNVARMISTUSU...17 U10.1 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS (YSE 9 )U...17 U10.2 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS (YSE 10 )U...17 U11. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINENU...17 U12. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIA MÄÄRÄYKSIÄU...18 U12.1 OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIINU...18 U12.2 ONGELMAJÄTTEET (YSE 53, KOHTA 3)U...18 U12.3 TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSETU...18 U12.4 TYÖSUOJELUU...18 U13. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEETU...18 U13.1 TARJOUKSEN TEKEMINENU...18 U13.1 TARJOUKSEN HYLKÄÄMINENU...19 U13.2 TARJOUKSEN VERTAILUPERUSTEETU...19 U13.3 VAIHTOEHTOTARJOUKSETU...19

4 URAKKAOHJELMA 4/21 0B1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 14B1.1 Rakennuttaja 15B1.2 Tilaaja 16B1.3 Suunnittelijat Rakennuttaja on Jyväskylän kaupunki. Rakennuttajana ja työn tilaajana toimii Jyväskylän kaupunki, kaupunkirakennepalvelut yhdyskuntatekniikan vastuualue. Työn tilaajan edustajana toimii Ilpo Irva puh. (014) Kohteen suunnittelijana toimii A-Insinöörit Suunnittelu Oy. 17B1.4 Rakennuskohde Rakennuskohde sijaitsee Halssilan koulun välittömässä läheisyydessä Jyväskylän kaupungissa. Siltaa pitkin Vaajakoskentie ylittää kevyen liikenteen väylän. Tien liikennemäärä (KVL) sillan kohdalla on noin ajoneuvoa vuorokaudessa, alikulkukäytävää käyttävät erityisesti koululaiset ja alueen asukkaat. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijat ovat tutustuneet rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Hankinnan kilpailutuksesta on tehty ilmoitus julkisten hankintojen sähköiseen ilmoituspalveluun (HILMA). 18B1.5 Alueiden hankinta ja luvat 58B1.5.1 Urakoitsijan hankittavat alueet Toiminta tapahtuu tilaajan osoittamalla urakka-alueella alikulkukäytävän välittömässä läheisyydessä. Muilta osin urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki työssään tarvitsemat alueet, joita ei myöhemmin tässä urakkaohjelmassa ole määrätty tilaajan hankittavaksi. Muiden alueiden käytölle on hankittava omistajan ja/tai haltijan lupa sekä tilaajan hyväksyminen. Näiden alueiden sijaintipaikka on valittava ja alueita on käytettävä siten, että yleistä tai yksityistä liikennettä ei estetä, häiritä tai vaaranneta ja ettei niistä aiheudu tarpeetonta häiriötä, haittaa tai vaaraa ympäristölle.

5 URAKKAOHJELMA 5/21 59B1.5.2 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet 76B Varastoalue Urakoitsija saa käyttöönsä työn ajaksi rajattavan osan yleistä kaupunkialuetta. Osaa alueesta urakoitsija voi käyttää varastoalueena, jonka sijainti ja koko määritellään tarkemmin sopimuskatselmuksen yhteydessä. Urakoitsija voi käyttää aluetta myös sosiaalitilojen, varastokoppien ja rakennustarvikkeiden varastointiin. Urakoitsijalla ei ole tilaajan luovuttamaan alueeseen sen laajempaa käyttöoikeutta kuin mihin tilaajalla on laillinen oikeus. Tilaaja informoi urakoitsijaa näista oikeuksista viimeistään alueen luovutuksen yhteydessä. Urakoitsija vastaa alueen vartioinnista ja puhtaanapidosta. Urakoitsijan on aidattava koko urakka-alue vähintään 2,0 m korkealla teräsaidalla ja urakoitsija voi käyttää olemassa olevaa pallokentän aitaa hyödyksi. Alueen vartiointi ja järjestyksenpito kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsijan kuuluu huolehtia siitä, ettei asiattomia pääse liikkumaan urakoitsijan käytössä olevilla työmaa-alueilla (myös silloin, kun työmaalla ei työskennellä). 60B1.5.3 Luvat (YSE 8 ) Tilaaja hakee katutyöluvan. Urakoitsijan tulee tehdä myös melutyöilmoitus. Hankkimistaan luvista ja tehdyistä sopimuksista on urakoitsijan toimitettava jäljennökset tilaajalle ennen ko. rakennustoimenpiteiden aloittamista. Urakoitsijan on huolehdittava lupien voimassaolosta työn aikana.

6 URAKKAOHJELMA 6/21 19B1.6 Työskentelyaika Käytössä oleva työskentelyaika on arkisin B1.7 Työnaikaiset liikennejärjestelyt Tilaaja valmistelee työnaikaiset kevyenliikenteen liikennejärjestelyt kuntoon ennen urakan aloitusta: kevytliikenne ohjataan kulkemaan aluksi sillan pohjoispuolen kaukalon tukimuurin takaa, ja Vaajakoskentielle tilaaja tekee tilapäiset suojatiet molemmin puolin siltaa, jotta kevyt liikenne voi ylittää tien turvallisesti. Kevytliikenne ohjataan kulkemaan kaukalon tukimuurin takaa kunnes kyseisen tukimuurin kaide uusintamaalataan. Uusintamaalausta varten kevytliikenne ohjataan takaisin Vaajakoskentien kevyen liikenteen väylälle. Kyseisen kevyenliikenteen järjestelyn muutoksen tekee urakoitsija. Urakoitsijan tulee huolehtia kevyenliikenteen järjestelyjen kunnossapidosta ja toimivuudesta koko urakan ajan. Työnaikaiset kevyenliikenteen liikennejärjestelyt sillan pohjoispuolen kaukalon tukimuurin takana palautetaan urakan lopuksi ennalleen tilaajan toimesta. Samoin väliaikaiset suojatiet poistetaan lopuksi tilaajan toimesta. Ajoneuvoliikenteen työnaikaiset järjestelyt Vaajakoskentiellä urakan aikana urakoitsija järjestää kokonaisuudessaan itse, ottaen huomioon sen, mitä suunnitelma-asiakirjoissa on tien liikennöitävyydestä määrätty. Tilaaja toimittaa valitulle urakoitsijalle sopimuskatselmukseen mennessä liikenteenohjauksen periaatepiirustuksen, jonka urakoitsija täydentää liikenteenohjaussuunnitelmaksi ja hyväksyttää tilaajalla. Urakoitsijan työnaikaisista liikennejärjestelyistä vastaavalla henkilöllä on oltava Tieturva II tai vastaava pätevyys. 21B1.8 Työnaikainen huolto Urakoitsijan tulee huolehtia työmaalla tarvitsemistaan väliaikaisista vesi-, viemäri-, sähkö- ja puhelinlaiteasennuksista ja liittymistä sekä niiden purkamisesta kustannuksellaan. Sähkölaitteiden tulee olla Sähkötarkastuskeskuksen määräysten mukaisia. Urakoitsija vastaa omien työntekijöittensä sosiaalitiloista sekä tarvitsemistaan varasto- ym. tiloista.

7 URAKKAOHJELMA 7/21 2B1.9 Urakkakohteen rakennukset, rakenteet ja laitteet sekä muut työn suoritukseen vaikuttavat kohteet Ennen rakennustöiden aloittamista järjestetään urakkakohteessa katselmus, jossa käydään läpi erityisesti ne kohteet, rakenteet ja laitteet joita urakoitsijan on suojattava ja varottava. Urakkakohteessa on seuraavia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, sekä muita toimintoja, joita urakoitsijan on erityisesti varottava työn suorituksen aikana: nykyiset putket (viemärilinjat, vesijohdot) ja kaapelit sähkökaappi sillan eteläpään vieressä sillan etelä-länsipuolella olevat puiset portaat, jotka urakoitsijan on siirrettävä työn alta pois ja asennettava urakan päätyttyä takaisin paikoilleen. Vaajakoskentien ajoneuvo- ja kevytliikenne Lisäksi urakoitsijan on otettava erityisesti huomioon lasten ja koululaisten arvaamaton liikkuminen työmaan välittömässä läheisyydessä. Urakoitsijan on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa otettava yhteys ao. johtojen, kaapeleiden, yms. laitteiden omistajiin tai haltijoihin ja tilaajaan sekä sovittava tarpeellisista toimenpiteistä (tuenta, suojaus, siirto yms.). Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että em. laitteiden yms. sijainti on selvästi merkitty ja on tiedossa rakentamisen ajan. Urakoitsijan tulee tiedottaa ja informoida työn edistymisestä työn aikana myös ympäristössä olevien kiinteistöjen omistajille ja Jyväskylän Energian edustajille. Urakoitsijan on oltava hyvissä ajoin yhteydessä myös Halssilan koulun edustajiin muuttuneista liikennejärjestelyistä ja turvallisuusasioista. 1B2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 23B2.1 Urakkamuoto 24B2.2 Maksuperuste Urakka on kokonaishintaurakka. Saaduista hyväksytyistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta.

8 URAKKAOHJELMA 8/21 25B2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 2B3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 26B3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 61B3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluu Halssilan koulun alikulkukäytävän korjaus siinä laajuudessa kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa on määritelty kaikkine töineen ja hankintoineen täysin valmiiksi saatettuna, mukaan lukien työmaanjohtovelvollisuudet ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen kunnossapito ja toimivuudesta huolehtiminen. Urakkaan kuuluu työmaataulujen (2 kpl) hankinta ja pystyttäminen tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti, sekä urakassa käytettyjen alueiden ennalleen saattaminen urakan lopuksi. 62B3.1.2 Urakkarajat Urakkarajat käyvät ilmi tästä urakkaohjelmasta ja suunnitelma-asiakirjoista. 63B3.1.3 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Työnaikaisten kevyen liikenteen liikennejärjestelyjen rakentaminen ja purku. 27B3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) 64B3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tarjouspyynnön mukaiset asiakirjat lakisääteisten maksujen ja velvoitteiden täyttämisestä. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset kuin siltä itseltäkin vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä.

9 URAKKAOHJELMA 9/21 Urakoitsijan on esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. 65B3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet Työmaakoppien ja tarvikkeiden säilyttämistä varten luovutettavasta alueesta ja sen käytöstä ja tarvikkeiden varastoinnista urakoitsijan tulee tehdä suunnitelma, jossa huomioidaan aitaukset yms. asiat. Urakoitsijan tulee työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. Haitta-aineita sisältäviin massoihin liittyvissä töissä on estettävä haittaaineiden leviäminen ympäristöön mm. kuljetusvälineistä. Urakoitsijan tulee pitää päivittäin puhtaana alueet, jotka ovat yleisessä käytössä tai ovat alueen kiinteistöjen tai kevyenliikenteen käytössä. Puhtaanapito on tehtävä vuodenaika huomioiden esimerkiksi harjaamalla ja tarvittaessa pesemällä. Urakka-alueella on huolehdittava riittävästä pölynsidonnasta tai muulla tavoin estettävä pölyn leviäminen työmaa-alueen ulkopuolelle. 28B3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 ) Urakoitsija vastaa työmaapalveluista YSE:n mukaisesti. 29B3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 3B4. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 30B4.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) sopimuskatselmuspöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset Iisäselvitykset e) tämä urakkaohjelma ja sen Iiitteet (turvallisuusasiakirja ja urakkarajapiirustus)

10 URAKKAOHJELMA 10/21 f) arvonmuutosperusteet (ei liitetä sopimukseen): a. Päällysteet: Yleiset arvonvähennysperusteet (TIEH ), ml. lisäkirje b. Sillanrakentamisen ja -korjaamisen arvonmuutosperusteet SAP 2005 (TIEH v-05) g) tarjous h) sillan määräluettelo i) lisä- ja muutostöiden hinnoiteltu yksikköhintaluettelo j) Infra 2006, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje (ei Iiitetä sopimukseen) k) Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet, KM 02 (ei Iiitetä sopimukseen) B. Tekniset asiakirjat l) siltakohtainen työselitys ja laatuvaatimukset: Halssilan koulun alikulkukäytävän (KeS-4782) korjaus, Jyväskylä m) sopimuspiirustukset n) Liikenneviraston tienpidon tekniset ohjeet (suunnittelua, rakentamista, liikennejärjestelyjä, korjaus- ja ylläpitotöitä sekä niiden raportoimista koskevat yleiset laatuvaatimukset, työselitykset ja ohjeet, sekä sillanrakentamista koskevat hyväksytyt materiaalit, laitteet ja tarvikkeet): Tiehallinnon tekniset ohjeet 1/2010 pdf-luettelo ( ) ja Uudet ohjeet linkki Internetosoitteessa (ei liitetä sopimukseen) Kohdan n) ohjeista keskeisimpiä tässä urakassa ovat: - InfraRYL 2006, osa 3, Sillat ja rakennustekniset osat - InfraRYL 2006, osa 1, Väylät ja alueet - Tiehallinnon hyväksymät sillanrakentamista koskevat materiaalit, laitteet ja tarvikkeet sekä SILKO-ohjeet - Sillan osien tyyppipiirustukset - Sillan laaturaportti Laatimisohje TIEH v-06 - Liikenne tietyömaalla, Tienrakennustyömaat TIEH Liikenne tietyömaalla, Sulku- ja varoituslaitteet TIEH Liikenne tietyömaalla, Kunnossapitotyöt TIEH v- 07 Asiakirjojen pätevyyden osalta erikoistöiden laatuvaatimuksella on parempi pätevyys yleisiin laatuvaatimuksiin verrattuna ja myöhemmin ilmestynyt menee vanhemman edelle. Urakkasopimus laaditaan RT urakkasopimuspohjalle.

11 URAKKAOHJELMA 11/21 31B4.2 Määrälaskenta (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Määräluettelossa esitetyt määrät ovat tilaajaa sitovia ja urakoitsijan tulee tarkistaa määräluettelot ennen tarjouksen jättämistä. Mikäli urakoitsija havaitsee virheellisyyksiä määräluetteloissa, on siitä ilmoitettava kirjallisesti tilaajalle viimeistään kun tarjouspyynnössä määritelty lisätietojen kysymysaika päättyy. Valitulle urakoitsijalle annetaan kaksi viikkoa aikaa tarkistaa määräluettelo ennen urakkasopimuksen solmimista. Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen vastuu määristä on urakoitsijalla. Urakoitsijalla on velvollisuus tarkistaa rakennuttajan toimittamat piirustukset ja työselitykset sekä ilmoittaa niissä havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista ennen tarjouksen jättämistä. 32B4.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 4B5. URAKKA-AIKA 3B5.1 Suoritusaika (YSE 17 ) 6B5.1.1 Töiden aloitus Työt voidaan aikaisintaan aloittaa , kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan. 67B5.1.2 Töiden valmistuminen 68B5.1.3 Välitavoitteet Kaikkien urakkasopimuksen mukaisten töiden tulee olla täysin valmiina viimeistään mennessä. Tässä urakassa ei ole välitavoitteita. 69B5.1.4 Viivästyssakko (YSE 18 ) Urakan valmistumisen osalta viivästyssakko kultakin työpäivältä, jonka urakka

12 URAKKAOHJELMA 12/21 myöhästyy töiden valmistumisajankohdasta, on YSE 18 :n mukainen. 5B6. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 34B6.1 Urakoitsijan vakuudet 70B6.1.1 Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ) Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle, kun kaikki seuraavat ehdot ovat täytetty: o kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, o kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, o kun takuuajan vakuus on asetettu, o kun mahdolliset korvaukset kolmannelle henkilölle jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen on suoritettu sekä o kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 71B6.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi (2) vuotta. Sillan eristyksen ja teräsrakenteen uusintamaalaustöiden osalta takuuaika on viisi (5) vuotta. Takuuaika alkaa kun koko urakka on luovutettu tilaajalle. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. 35B6.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 36B6.3 Vakuutukset (YSE 38 ) 72B6.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko korjaustyön osalta.

13 URAKKAOHJELMA 13/21 73B6.3.2 Urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutus Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 6B7. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 37B7.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) 74B7.1.1 Maksuerätaulukko 75B7.1.2 Ennakko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksueriä määriteltäessä noudatetaan seuraavia periaatteita: Rakennusaineista, -tarvikkeista ja laitteista maksetaan vasta, kun ne on kiinnitetty tai asennettu rakenteisiin ja asennustyö on tarkastettu ja hyväksytty. Osasuorituksen valmistumiseen perustuvien maksuerien määrittelyssä on otettava huomioon, että valmiiden ja rakennuttajan puolesta tarkastettujen ja hyväksyttyjen suoritusten arvon tulee vastata maksettua urakkahintaa. Maksueriä ei voida sitoa apurakenteiden valmistumiseen, elleivät ne ole rakennuspaikkaan kiinnitettyjä ja laadultaan kestäviä ja ellei niitä voida siirtää ja erottaa rakennuttajan omaisuudeksi. Mitään maksuerää ei makseta ennen rakennusaikaisen vakuuden hyväksymistä, eikä loppuerää ennen takuuajan vakuuden hyväksymistä Työn itselle luovutus on oma maksueränsä suuruudeltaan 2 % Viimeisen 10 % maksuerän maksamisen edellytyksenä on laadunvalvontatulosten, laatu- ja loppudokumenttien sekä loppu- ja tarkepiirustusten luovuttaminen rakennuttajalle. Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä kolmannelle osapuolelle korvattavan maksun suuruinen osuus laskusta. Ennakkomaksua ei suoriteta.

14 URAKKAOHJELMA 14/21 38B7.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 39B7.3 Lisä- ja muutostyötarjous ja hinnat Niiltä osin kuin urakkatarjouksessa ei ole määriteltyä yksikköhintaa, lisä- ja muutostöissä noudatetaan YSE :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti (esim. RAKLI:n tai RTK:n julkaisemat sosiaalikuluprosentit). 40B7.4 Sanktioperusteet Sanktiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta. Teknisten laatuvaatimusten alittumisesta johtuvat laatupoikkeamat käsitellään arvonmuutoksina. Menettelytavat toiminnallisen laatupoikkeaman yhteydessä ovat: kirjallinen muistutus sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) urakoitsijan edustajan vaihto. Kirjallinen muistutus on virallinen sanktio, joka kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Kirjalliset muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään: urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laadunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu kirjallinen muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastuvan toiminnallisen laadun alittumisen perusteella annettu kirjallinen muistutus (tilaajalle ei ole toimitettu poikkeamaraporttia laadunalituksesta). Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon. Lisaksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, jos käy ilmi, että urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta tai kun on kysymys jäljempänä mainitusta laiminlyönnistä.

15 URAKKAOHJELMA 15/21 Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä ja ne määräytyvät seuraavan taulukon mukaisesti: Sakon peruste 1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympäristöasioihin Iiittyvät laiminlyönnit ja rikkomukset 2. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus (ei ole osoitettu urakoitsijan laaturaporteissa) 3. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja 4. Liikenteenhoitoon, työnaikaisiin Iiikennejärjestelyihin tai työturvallisuuteen Iiittyvät vakavat puutteet tai vakavat laiminlyönnit: urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat ja niiden sakot 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat muistutus muistutus ja urakoitsijan edustajan vaihto ja urakoitsijan edustajan vaihto Tilaajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes epäkohdat on poistettu. 41B7.5 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty valvojalle. 7B8. ORGANISAATIOT 42B8.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii Jyväskylän kaupungin rakennuttajainsinööri Ilpo Irva.

16 URAKKAOHJELMA 16/21 Työn valvojat ja heidän oikeutensa tullaan ilmoittamaan ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista pidettävässä sopimuskatselmuksessa. Rakennuttajan asiantuntijoina toimivat myös kohteen suunnittelijat. 43B8.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä käytettävät aliurakoitsijat ja heidän vastuuhenkilönsä. Koko työnsuorituksen ajan tulee urakoitsijan työnjohdon olla tavoitettavissa työkohteelta. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 8B9. YHTEISET TOIMITUKSET 9.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttama urakka-alue ja alueen käyttö täsmennetään yhteisessä alkukatselmuksessa, joka pidetään ennen töiden aloittamista. Alkukatselmuksen yhteydessä käydään läpi myös turvallisuuteen liittyvät asiat, erityisesti lasten ja koululaisten liikkuminen alueella, liikennejärjestelyt työn aikana, sekä muut kohteen sijainnista johtuvat urakan suorittamiseen vaikuttavat asiat. 4B9.2 Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työn edistymisen mukaan järjestetään työmaakokouksia noin kolmen viikon välein. 45B9.3 Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. 46B9.4 Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Rakennuskohde otetaan vastaan kun kohde on valmis.

17 URAKKAOHJELMA 17/21 47B9.5 Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 10B10. LAADUNVARMISTUS 10.1 Yleistä Urakka toteutetaan urakoitsijan laadunhallintajärjestelmän / laatusuunnitelman ja täydennettynä mahdollisten aliurakoitsijoiden laatimien erillisten urakkakohtaisten laatusuunnitelmien mukaisesti. Edellä mainitut laatusuunnitelmat sekä kohdissa mainitut työ- ja laatusuunnitelmat on hyväksytettävä tilaajalla InfraRYL 2006, osa 3, kohdan sekä sopimuskatselmuksessa sovittavan mukaisesti. Urakoitsijan itsensä tai käyttämänsä aliurakoitsijan tulee täyttää työn koon ja vaativuuden edellyttämä RALA ry:n yritystasoinen toimintatapojen hyväksyntä tai muu vastaava näyttö pätevyydestä, esim. ISO 9000 sertifikaatti. Työ- ja ympäristönsuojelulle asetetut vaatimukset on laatu-, työ- ja liikenteenohjaussuunnitelmia laadittaessa otettava huomioon. Korjaustyön laadun seurantaa ja valvontaa varten tilaaja valmistelee Sillan laaturaportin laatimisohjeen (TIEH v-06) mukaisen laatukansiorakenteen, jota urakoitsija täyttää sopimuskatselmuksessa tarkemmin sovittavalla tavalla. Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana pistokoeluonteisia laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakkakohtainen laatusuunnitelma Urakoitsija laatii toimintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi koko työn kattavan laatusuunnitelman, jossa urakoitsijan menettely kuvataan. Edelleen urakoitsijan tulee aliurakoita järjestäessään huolehtia siitä, että ennen kunkin urakan aloitusta aliurakoitsija laatii kyseisestä työstä koko työn kattavan laatusuunnitelman.

18 URAKKAOHJELMA 18/21 Urakan korjaustöitä tekevältä yritykseltä edellytetään voimassaoleva yritystasoinen RALA- toimintatapojen hyväksyntä tai soveltuva sertifikaatti. Urakoitsija on velvollinen varmistamaan sopimuksen mukaisen tuotteen laadun laatusuunnitelmansa periaatteita noudattaen. Kaikki urakkakohteen ja sen osien toimivuuden ja laadun kannalta tarpeelliset laadunvarmistustoimenpiteet tehdään urakoitsijan ja häneen alenevassa sopimussuhteessa olevien alihankkijoiden laatusuunnitelmien laadunvarmistusperiaatteiden mukaisesti. Urakoitsijan laatusuunnitelmassa esitetään InfraRYL 2006:n kohdassa esitetyt asiat. Laatusuunnitelmaan tulee sisällyttää ohjeistus digitaalisten valokuvien ottamisesta kaikista oleellisista työvaiheista laadun dokumentointia varten Tekniset työsuunnitelmat Urakoitsija laatii jokaisesta työkokonaisuudesta teknisen työsuunnitelman, jossa esitetään InfraRYL 2006:n kohdassa esitetyt asiat Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat Urakoitsija laatii työvaiheittain tai rakenneosittain laatusuunnitelman, jossa esitetään InfraRYL 2006:n kohdassa esitetyt asiat Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja laaturaportointi Urakoitsijan tulee laatia Halssilan koulun alikulkukäytävän korjaamisesta laaturaportti Sillan laaturaportin laatimisohjeen (TIEH v-06) määräyksien mukaisesti, käyttäen tilaajan valmistelemaa laatukansiorakennetta (vrt. kohta 10.1). Kaikissa työvaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että eri rakenteilla on ne ominaisuudet, joita siltä edellytetään. Kaikki laatuun liittyvät tarkastukset on tehtävä ja ne dokumentoidaan laatusuunnitelman mukaisesti. Laadun seurannan raportointi tulee toteuttaa urakoitsijan laatusuunnitelman edellyttämällä tavalla. Urakoitsijan tulee toimittaa laadun osoittamisen edellyttämät tiedot tilaajalle hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Peitettävien rakenneosien, kuten vedeneristysten alustat, osalta on tilaajalle varattava mahdollisuus nähdä rakenteet, mittaustulokset sekä tarkat valokuvat ja muut laatudokumentit ennen rakenteen peittämistä.

19 URAKKAOHJELMA 19/21 Tulokset arkistoidaan siten, että kaikki puutteellisuudet ja poikkeavuudet sekä niiden syyt ovat jäljitettävissä. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että tiedot urakoissa käytetyistä materiaaleista ja niiden testaustuloksista dokumentoidaan. Jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta tulee urakoitsijan vaatia aliurakoitsijaltaan laatupoikkeamaraportti, jossa tulee kuvata tapahtunut laadun alitus ja mahdollisesti toteutetut korjaustoimenpiteet. Kaikki poikkeamaraportit luovutetaan välittömästi tilaajan edustajalle. Jos laatupoikkeama ei ole enää korjattavissa tai sen korjaaminen on kustannuksiltaan kohtuutonta siihen haittaan nähden, joka poikkeamasta aiheutuu, tulee raportissa esittää syyt, jotka ovat estäneet poikkeaman korvaamisen uudella suorituksella. Urakoitsijan on koottava kaikki laatudokumentit siten, että ne ovat tilaajan edustajien nähtävillä (urakoitsijan tiloissa) ja laadun perusdokumenteista on koottava laatusuunnitelman mukaisesti säännöllisesti laaturaportit. Urakoitsija laatii urakan luovutusta varten kaikki laaturaportit ja luovuttaa ne tilaajalle. Ennen töiden luovutusta urakoitsijan on suoritettava ns. itselle luovutus. 1B11. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Urakkaa koskevat mahdolliset erimielisyydet jätetään Jyväskylän käräjäoikeuden ratkaistavaksi (poikkeus YSE 92 ). 12B12. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIA MÄÄRÄYKSIÄ 50B12.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (sisältävät myös kaatopaikkamaksut ja kuljetukset yms.). 51B12.2 Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) Ongelmajätteitä ei ole tiedossa. Jos niitä kohteesta kuitenkin löytyy, niin tästä tulee ilmoittaa tilaajalle välittömästi.

20 URAKKAOHJELMA 20/21 52B12.3 Työvoimamääräykset 53B12.4 Työsuojelu Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus työmaakokouksien yhteydessä. Tilaaja laatima urakkaa koskeva urakan turvallisuusasiakirja täydennetään ennen rakennustöiden aloitusta turvallisuussuunnitelmaksi (urakoitsija laatii). Tilaajan edustaja työturvallisuuskoordinaattorin tehtäviin ilmoitetaan viimeistään urakan sopimuskatselmuksessa. Urakoitsijan tulee laatia urakkakohtainen turvallisuussuunnitelma. Urakoitsijan tulee tehdä ilmoitus töiden aloittamisesta Keski-Suomen työsuojelupiiriin. 13B13. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 54B13.1 Tarjouksen tekeminen Tarjous on annettava käyttämällä annettua tarjouslomaketta. Urakkatarjouksessa tulee olla kaikki pyydetyt hinnat. Puuttuva hinta on peruste tarjouksen hylkäämiseen. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset. Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Tarjousten käsittelyvaiheen 2 tarjous on oltava erillisessä suljetussa tarjouskuoressa. Kuoren päällä on oltava tarjouspyyntökirjeessä esitetyt merkinnät. Mikäli tarjouksen tekijä on työyhteenliittymä, on yhteenliittymän oltava perustettu ennen tarjouksen jättämistä. Yrityksen tiedot tarjousten käsittelyssä otetaan huomioon kaikkien työyhteenliittymän jäsenten osalta. Esimerkiksi RALAtoimintatapojen pätevyys tai vastaava selvitys tarjouspyynnössä pyydetyltä toimialueelta tulee olla kaikilla työyhteenliittymän jäsenillä. 5B13.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, jos se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai jos se sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on

21 URAKKAOHJELMA 21/21 lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tehty tarjous ilman korvausvelvollisuutta. 56B13.2 Tarjouksen vertailuperusteet Tarjoukset käsitellään kaksivaiheisena. Tarjousten vertailu on kuvattu tarjouspyynnössä. Hyväksytyistä tarjouksista hyväksytään kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. 57B13.3 Vaihtoehtotarjoukset Tilaaja ei huomioi vaihtoehtotarjouksia.

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA 21.5.2014 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen 2014 1/19 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttajat...4

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 Urakkaohjelma 1 ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 15561 15560 Urakkaohjelma 2 ja Sisällys Sisällys... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja

Lisätiedot

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt.

MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus URAKKAOHJELMA. Esko Rechardt. Tarjouspyynnön 27.8.2013 liite 5 MT 145 Poikkitie siltojen S3 ja S4 maanpaineseinien RST-koriste-elementtien valmistaminen ja asennus Järvenpään kaupunki URAKKAOHJELMA A-Insinöörit Suunnittelu Oy Työ N:o

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Uudenmaan Urakkaohjelma 1 (14) As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 18.5.2009 Laatija: Sami Koskela Uudenmaan Urakkaohjelma

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN URAKKAOHJELMA 7.3.2011 JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS URAKKAOHJELMA

Lisätiedot