HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/21 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, JYVÄSKYLÄ URAKKAOHJELMA Laatinut : Tommi Rantala, Ramboll Finland Oy Sepänkatu 14 C Jyväskylä Tarkistukset: Ilpo Irva Hyväksynyt: Ilpo Irva Hannikaisenkatu 17 PL 233, Jyväskylä (014) Faksi (014)

2 URAKKAOHJELMA 2/21 Sisällys U1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTAU...4 U1.1 RAKENNUTTAJAU...4 U1.2 TILAAJAU...4 U1.3 SUUNNITTELIJATU...4 U1.4 RAKENNUSKOHDEU...4 U1.5 ALUEIDEN HANKINTA JA LUVATU...4 U1.5.1 Urakoitsijan hankittavat alueetu...4 U1.5.2 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueetu...5 U1.5.3 Luvat (YSE 8 )U...5 U1.6 TYÖSKENTELYAIKAU...6 U1.7 TYÖNAIKAISET LIIKENNEJÄRJESTELYTU...6 U1.8 TYÖNAIKAINEN HUOLTOU...6 U1.9 URAKKAKOHTEEN RAKENNUKSET, RAKENTEET JA LAITTEET SEKÄ MUUT TYÖN SUORITUKSEEN VAIKUTTAVAT KOHTEETU...6 U2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUSU...7 U2.1 URAKKAMUOTOU...7 U2.2 MAKSUPERUSTEU...7 U2.3 URAKKASUHTEETU...7 U3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUSU...8 U3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUSU...8 U3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnatu...8 U3.1.2 UrakkarajatU...8 U3.1.3 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnatu...8 U3.2 SIVUVELVOLLISUUDET (YSE 2 )U...8 U3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1)U...8 U3.2.2 Muut sivuvelvollisuudetu...9 U3.3 TYÖMAAPALVELUT (YSE 3 )U...9 U3.4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET (YSE 4 )U...9 U4. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJATU...9 U4.1 SOPIMUSASIAKIRJAT (YSE 13 )U...9 U4.2 MÄÄRÄLASKENTA (YSE 24, KOHTA 2B JA 45 )U...10 U4.3 SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUSU...10 U5. URAKKA-AIKAU...11 U5.1 SUORITUSAIKA (YSE 17 )U...11 U5.1.1 Töiden aloitusu...11 U5.1.2 Töiden valmistuminenu...11 U5.1.3 VälitavoitteetU...11 U5.1.4 Viivästyssakko (YSE 18 )U...11 U6. VAKUUDET JA VAKUUTUKSETU...12 U6.1 URAKOITSIJAN VAKUUDETU...12 U6.1.1 Rakennusajan vakuusu...12 U6.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 )U...12 U6.2 TILAAJAN VAKUUDET (YSE 37 )U...12 U6.3 VAKUUTUKSET (YSE 38 )U...12

3 URAKKAOHJELMA 3/21 U6.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminenu...12 U6.3.2 Urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutusu...13 U7. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUSU...13 U7.1 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN (YSE 40 )U...13 U7.1.1 MaksuerätaulukkoU...13 U7.1.2 EnnakkoU...14 U7.2 HINTASIDONNAISUUDET (YSE 48 )U...14 U7.3 LISÄ- JA MUUTOSTYÖTARJOUS JA HINNATU...14 U7.4 SANKTIOPERUSTEETU...14 U7.5 LASKUJEN MAKSUAIKAU...15 U8. ORGANISAATIOTU...16 U8.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJATU...16 U8.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT (YSE 56 )U...16 U9. YHTEISET TOIMITUKSETU...16 U9.1 KATSELMUKSETU...16 U9.2 TYÖMAAKOKOUKSET (YSE 66 )U...16 U9.3 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA (YSE 75 )U...17 U9.4 VASTAANOTTOTARKASTUS (YSE 71 )U...17 U9.5 TAKUUTARKASTUS (YSE 74 )U...17 U10. LAADUNVARMISTUSU...17 U10.1 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS (YSE 9 )U...17 U10.2 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS (YSE 10 )U...17 U11. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINENU...17 U12. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIA MÄÄRÄYKSIÄU...18 U12.1 OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIINU...18 U12.2 ONGELMAJÄTTEET (YSE 53, KOHTA 3)U...18 U12.3 TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSETU...18 U12.4 TYÖSUOJELUU...18 U13. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEETU...18 U13.1 TARJOUKSEN TEKEMINENU...18 U13.1 TARJOUKSEN HYLKÄÄMINENU...19 U13.2 TARJOUKSEN VERTAILUPERUSTEETU...19 U13.3 VAIHTOEHTOTARJOUKSETU...19

4 URAKKAOHJELMA 4/21 0B1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 14B1.1 Rakennuttaja 15B1.2 Tilaaja 16B1.3 Suunnittelijat Rakennuttaja on Jyväskylän kaupunki. Rakennuttajana ja työn tilaajana toimii Jyväskylän kaupunki, kaupunkirakennepalvelut yhdyskuntatekniikan vastuualue. Työn tilaajan edustajana toimii Ilpo Irva puh. (014) Kohteen suunnittelijana toimii A-Insinöörit Suunnittelu Oy. 17B1.4 Rakennuskohde Rakennuskohde sijaitsee Halssilan koulun välittömässä läheisyydessä Jyväskylän kaupungissa. Siltaa pitkin Vaajakoskentie ylittää kevyen liikenteen väylän. Tien liikennemäärä (KVL) sillan kohdalla on noin ajoneuvoa vuorokaudessa, alikulkukäytävää käyttävät erityisesti koululaiset ja alueen asukkaat. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijat ovat tutustuneet rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Hankinnan kilpailutuksesta on tehty ilmoitus julkisten hankintojen sähköiseen ilmoituspalveluun (HILMA). 18B1.5 Alueiden hankinta ja luvat 58B1.5.1 Urakoitsijan hankittavat alueet Toiminta tapahtuu tilaajan osoittamalla urakka-alueella alikulkukäytävän välittömässä läheisyydessä. Muilta osin urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki työssään tarvitsemat alueet, joita ei myöhemmin tässä urakkaohjelmassa ole määrätty tilaajan hankittavaksi. Muiden alueiden käytölle on hankittava omistajan ja/tai haltijan lupa sekä tilaajan hyväksyminen. Näiden alueiden sijaintipaikka on valittava ja alueita on käytettävä siten, että yleistä tai yksityistä liikennettä ei estetä, häiritä tai vaaranneta ja ettei niistä aiheudu tarpeetonta häiriötä, haittaa tai vaaraa ympäristölle.

5 URAKKAOHJELMA 5/21 59B1.5.2 Urakoitsijan käyttöön asetettavat alueet 76B Varastoalue Urakoitsija saa käyttöönsä työn ajaksi rajattavan osan yleistä kaupunkialuetta. Osaa alueesta urakoitsija voi käyttää varastoalueena, jonka sijainti ja koko määritellään tarkemmin sopimuskatselmuksen yhteydessä. Urakoitsija voi käyttää aluetta myös sosiaalitilojen, varastokoppien ja rakennustarvikkeiden varastointiin. Urakoitsijalla ei ole tilaajan luovuttamaan alueeseen sen laajempaa käyttöoikeutta kuin mihin tilaajalla on laillinen oikeus. Tilaaja informoi urakoitsijaa näista oikeuksista viimeistään alueen luovutuksen yhteydessä. Urakoitsija vastaa alueen vartioinnista ja puhtaanapidosta. Urakoitsijan on aidattava koko urakka-alue vähintään 2,0 m korkealla teräsaidalla ja urakoitsija voi käyttää olemassa olevaa pallokentän aitaa hyödyksi. Alueen vartiointi ja järjestyksenpito kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsijan kuuluu huolehtia siitä, ettei asiattomia pääse liikkumaan urakoitsijan käytössä olevilla työmaa-alueilla (myös silloin, kun työmaalla ei työskennellä). 60B1.5.3 Luvat (YSE 8 ) Tilaaja hakee katutyöluvan. Urakoitsijan tulee tehdä myös melutyöilmoitus. Hankkimistaan luvista ja tehdyistä sopimuksista on urakoitsijan toimitettava jäljennökset tilaajalle ennen ko. rakennustoimenpiteiden aloittamista. Urakoitsijan on huolehdittava lupien voimassaolosta työn aikana.

6 URAKKAOHJELMA 6/21 19B1.6 Työskentelyaika Käytössä oleva työskentelyaika on arkisin B1.7 Työnaikaiset liikennejärjestelyt Tilaaja valmistelee työnaikaiset kevyenliikenteen liikennejärjestelyt kuntoon ennen urakan aloitusta: kevytliikenne ohjataan kulkemaan aluksi sillan pohjoispuolen kaukalon tukimuurin takaa, ja Vaajakoskentielle tilaaja tekee tilapäiset suojatiet molemmin puolin siltaa, jotta kevyt liikenne voi ylittää tien turvallisesti. Kevytliikenne ohjataan kulkemaan kaukalon tukimuurin takaa kunnes kyseisen tukimuurin kaide uusintamaalataan. Uusintamaalausta varten kevytliikenne ohjataan takaisin Vaajakoskentien kevyen liikenteen väylälle. Kyseisen kevyenliikenteen järjestelyn muutoksen tekee urakoitsija. Urakoitsijan tulee huolehtia kevyenliikenteen järjestelyjen kunnossapidosta ja toimivuudesta koko urakan ajan. Työnaikaiset kevyenliikenteen liikennejärjestelyt sillan pohjoispuolen kaukalon tukimuurin takana palautetaan urakan lopuksi ennalleen tilaajan toimesta. Samoin väliaikaiset suojatiet poistetaan lopuksi tilaajan toimesta. Ajoneuvoliikenteen työnaikaiset järjestelyt Vaajakoskentiellä urakan aikana urakoitsija järjestää kokonaisuudessaan itse, ottaen huomioon sen, mitä suunnitelma-asiakirjoissa on tien liikennöitävyydestä määrätty. Tilaaja toimittaa valitulle urakoitsijalle sopimuskatselmukseen mennessä liikenteenohjauksen periaatepiirustuksen, jonka urakoitsija täydentää liikenteenohjaussuunnitelmaksi ja hyväksyttää tilaajalla. Urakoitsijan työnaikaisista liikennejärjestelyistä vastaavalla henkilöllä on oltava Tieturva II tai vastaava pätevyys. 21B1.8 Työnaikainen huolto Urakoitsijan tulee huolehtia työmaalla tarvitsemistaan väliaikaisista vesi-, viemäri-, sähkö- ja puhelinlaiteasennuksista ja liittymistä sekä niiden purkamisesta kustannuksellaan. Sähkölaitteiden tulee olla Sähkötarkastuskeskuksen määräysten mukaisia. Urakoitsija vastaa omien työntekijöittensä sosiaalitiloista sekä tarvitsemistaan varasto- ym. tiloista.

7 URAKKAOHJELMA 7/21 2B1.9 Urakkakohteen rakennukset, rakenteet ja laitteet sekä muut työn suoritukseen vaikuttavat kohteet Ennen rakennustöiden aloittamista järjestetään urakkakohteessa katselmus, jossa käydään läpi erityisesti ne kohteet, rakenteet ja laitteet joita urakoitsijan on suojattava ja varottava. Urakkakohteessa on seuraavia rakennuksia, rakenteita tai laitteita, sekä muita toimintoja, joita urakoitsijan on erityisesti varottava työn suorituksen aikana: nykyiset putket (viemärilinjat, vesijohdot) ja kaapelit sähkökaappi sillan eteläpään vieressä sillan etelä-länsipuolella olevat puiset portaat, jotka urakoitsijan on siirrettävä työn alta pois ja asennettava urakan päätyttyä takaisin paikoilleen. Vaajakoskentien ajoneuvo- ja kevytliikenne Lisäksi urakoitsijan on otettava erityisesti huomioon lasten ja koululaisten arvaamaton liikkuminen työmaan välittömässä läheisyydessä. Urakoitsijan on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa otettava yhteys ao. johtojen, kaapeleiden, yms. laitteiden omistajiin tai haltijoihin ja tilaajaan sekä sovittava tarpeellisista toimenpiteistä (tuenta, suojaus, siirto yms.). Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että em. laitteiden yms. sijainti on selvästi merkitty ja on tiedossa rakentamisen ajan. Urakoitsijan tulee tiedottaa ja informoida työn edistymisestä työn aikana myös ympäristössä olevien kiinteistöjen omistajille ja Jyväskylän Energian edustajille. Urakoitsijan on oltava hyvissä ajoin yhteydessä myös Halssilan koulun edustajiin muuttuneista liikennejärjestelyistä ja turvallisuusasioista. 1B2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 23B2.1 Urakkamuoto 24B2.2 Maksuperuste Urakka on kokonaishintaurakka. Saaduista hyväksytyistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta.

8 URAKKAOHJELMA 8/21 25B2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 2B3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 26B3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 61B3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluu Halssilan koulun alikulkukäytävän korjaus siinä laajuudessa kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa on määritelty kaikkine töineen ja hankintoineen täysin valmiiksi saatettuna, mukaan lukien työmaanjohtovelvollisuudet ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen kunnossapito ja toimivuudesta huolehtiminen. Urakkaan kuuluu työmaataulujen (2 kpl) hankinta ja pystyttäminen tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti, sekä urakassa käytettyjen alueiden ennalleen saattaminen urakan lopuksi. 62B3.1.2 Urakkarajat Urakkarajat käyvät ilmi tästä urakkaohjelmasta ja suunnitelma-asiakirjoista. 63B3.1.3 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Työnaikaisten kevyen liikenteen liikennejärjestelyjen rakentaminen ja purku. 27B3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) 64B3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1) Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tarjouspyynnön mukaiset asiakirjat lakisääteisten maksujen ja velvoitteiden täyttämisestä. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset kuin siltä itseltäkin vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä.

9 URAKKAOHJELMA 9/21 Urakoitsijan on esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. 65B3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet Työmaakoppien ja tarvikkeiden säilyttämistä varten luovutettavasta alueesta ja sen käytöstä ja tarvikkeiden varastoinnista urakoitsijan tulee tehdä suunnitelma, jossa huomioidaan aitaukset yms. asiat. Urakoitsijan tulee työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. Haitta-aineita sisältäviin massoihin liittyvissä töissä on estettävä haittaaineiden leviäminen ympäristöön mm. kuljetusvälineistä. Urakoitsijan tulee pitää päivittäin puhtaana alueet, jotka ovat yleisessä käytössä tai ovat alueen kiinteistöjen tai kevyenliikenteen käytössä. Puhtaanapito on tehtävä vuodenaika huomioiden esimerkiksi harjaamalla ja tarvittaessa pesemällä. Urakka-alueella on huolehdittava riittävästä pölynsidonnasta tai muulla tavoin estettävä pölyn leviäminen työmaa-alueen ulkopuolelle. 28B3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 ) Urakoitsija vastaa työmaapalveluista YSE:n mukaisesti. 29B3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 3B4. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 30B4.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) sopimuskatselmuspöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset Iisäselvitykset e) tämä urakkaohjelma ja sen Iiitteet (turvallisuusasiakirja ja urakkarajapiirustus)

10 URAKKAOHJELMA 10/21 f) arvonmuutosperusteet (ei liitetä sopimukseen): a. Päällysteet: Yleiset arvonvähennysperusteet (TIEH ), ml. lisäkirje b. Sillanrakentamisen ja -korjaamisen arvonmuutosperusteet SAP 2005 (TIEH v-05) g) tarjous h) sillan määräluettelo i) lisä- ja muutostöiden hinnoiteltu yksikköhintaluettelo j) Infra 2006, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje (ei Iiitetä sopimukseen) k) Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet, KM 02 (ei Iiitetä sopimukseen) B. Tekniset asiakirjat l) siltakohtainen työselitys ja laatuvaatimukset: Halssilan koulun alikulkukäytävän (KeS-4782) korjaus, Jyväskylä m) sopimuspiirustukset n) Liikenneviraston tienpidon tekniset ohjeet (suunnittelua, rakentamista, liikennejärjestelyjä, korjaus- ja ylläpitotöitä sekä niiden raportoimista koskevat yleiset laatuvaatimukset, työselitykset ja ohjeet, sekä sillanrakentamista koskevat hyväksytyt materiaalit, laitteet ja tarvikkeet): Tiehallinnon tekniset ohjeet 1/2010 pdf-luettelo ( ) ja Uudet ohjeet linkki Internetosoitteessa (ei liitetä sopimukseen) Kohdan n) ohjeista keskeisimpiä tässä urakassa ovat: - InfraRYL 2006, osa 3, Sillat ja rakennustekniset osat - InfraRYL 2006, osa 1, Väylät ja alueet - Tiehallinnon hyväksymät sillanrakentamista koskevat materiaalit, laitteet ja tarvikkeet sekä SILKO-ohjeet - Sillan osien tyyppipiirustukset - Sillan laaturaportti Laatimisohje TIEH v-06 - Liikenne tietyömaalla, Tienrakennustyömaat TIEH Liikenne tietyömaalla, Sulku- ja varoituslaitteet TIEH Liikenne tietyömaalla, Kunnossapitotyöt TIEH v- 07 Asiakirjojen pätevyyden osalta erikoistöiden laatuvaatimuksella on parempi pätevyys yleisiin laatuvaatimuksiin verrattuna ja myöhemmin ilmestynyt menee vanhemman edelle. Urakkasopimus laaditaan RT urakkasopimuspohjalle.

11 URAKKAOHJELMA 11/21 31B4.2 Määrälaskenta (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Määräluettelossa esitetyt määrät ovat tilaajaa sitovia ja urakoitsijan tulee tarkistaa määräluettelot ennen tarjouksen jättämistä. Mikäli urakoitsija havaitsee virheellisyyksiä määräluetteloissa, on siitä ilmoitettava kirjallisesti tilaajalle viimeistään kun tarjouspyynnössä määritelty lisätietojen kysymysaika päättyy. Valitulle urakoitsijalle annetaan kaksi viikkoa aikaa tarkistaa määräluettelo ennen urakkasopimuksen solmimista. Urakkasopimuksen solmimisen jälkeen vastuu määristä on urakoitsijalla. Urakoitsijalla on velvollisuus tarkistaa rakennuttajan toimittamat piirustukset ja työselitykset sekä ilmoittaa niissä havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista ennen tarjouksen jättämistä. 32B4.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 4B5. URAKKA-AIKA 3B5.1 Suoritusaika (YSE 17 ) 6B5.1.1 Töiden aloitus Työt voidaan aikaisintaan aloittaa , kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan. 67B5.1.2 Töiden valmistuminen 68B5.1.3 Välitavoitteet Kaikkien urakkasopimuksen mukaisten töiden tulee olla täysin valmiina viimeistään mennessä. Tässä urakassa ei ole välitavoitteita. 69B5.1.4 Viivästyssakko (YSE 18 ) Urakan valmistumisen osalta viivästyssakko kultakin työpäivältä, jonka urakka

12 URAKKAOHJELMA 12/21 myöhästyy töiden valmistumisajankohdasta, on YSE 18 :n mukainen. 5B6. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 34B6.1 Urakoitsijan vakuudet 70B6.1.1 Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ) Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle, kun kaikki seuraavat ehdot ovat täytetty: o kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, o kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, o kun takuuajan vakuus on asetettu, o kun mahdolliset korvaukset kolmannelle henkilölle jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen on suoritettu sekä o kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 71B6.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi (2) vuotta. Sillan eristyksen ja teräsrakenteen uusintamaalaustöiden osalta takuuaika on viisi (5) vuotta. Takuuaika alkaa kun koko urakka on luovutettu tilaajalle. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. 35B6.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 36B6.3 Vakuutukset (YSE 38 ) 72B6.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko korjaustyön osalta.

13 URAKKAOHJELMA 13/21 73B6.3.2 Urakoitsijan toiminnan vastuuvakuutus Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 6B7. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 37B7.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) 74B7.1.1 Maksuerätaulukko 75B7.1.2 Ennakko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksueriä määriteltäessä noudatetaan seuraavia periaatteita: Rakennusaineista, -tarvikkeista ja laitteista maksetaan vasta, kun ne on kiinnitetty tai asennettu rakenteisiin ja asennustyö on tarkastettu ja hyväksytty. Osasuorituksen valmistumiseen perustuvien maksuerien määrittelyssä on otettava huomioon, että valmiiden ja rakennuttajan puolesta tarkastettujen ja hyväksyttyjen suoritusten arvon tulee vastata maksettua urakkahintaa. Maksueriä ei voida sitoa apurakenteiden valmistumiseen, elleivät ne ole rakennuspaikkaan kiinnitettyjä ja laadultaan kestäviä ja ellei niitä voida siirtää ja erottaa rakennuttajan omaisuudeksi. Mitään maksuerää ei makseta ennen rakennusaikaisen vakuuden hyväksymistä, eikä loppuerää ennen takuuajan vakuuden hyväksymistä Työn itselle luovutus on oma maksueränsä suuruudeltaan 2 % Viimeisen 10 % maksuerän maksamisen edellytyksenä on laadunvalvontatulosten, laatu- ja loppudokumenttien sekä loppu- ja tarkepiirustusten luovuttaminen rakennuttajalle. Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä kolmannelle osapuolelle korvattavan maksun suuruinen osuus laskusta. Ennakkomaksua ei suoriteta.

14 URAKKAOHJELMA 14/21 38B7.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 39B7.3 Lisä- ja muutostyötarjous ja hinnat Niiltä osin kuin urakkatarjouksessa ei ole määriteltyä yksikköhintaa, lisä- ja muutostöissä noudatetaan YSE :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti (esim. RAKLI:n tai RTK:n julkaisemat sosiaalikuluprosentit). 40B7.4 Sanktioperusteet Sanktiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta. Teknisten laatuvaatimusten alittumisesta johtuvat laatupoikkeamat käsitellään arvonmuutoksina. Menettelytavat toiminnallisen laatupoikkeaman yhteydessä ovat: kirjallinen muistutus sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) urakoitsijan edustajan vaihto. Kirjallinen muistutus on virallinen sanktio, joka kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Kirjalliset muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään: urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laadunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu kirjallinen muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastuvan toiminnallisen laadun alittumisen perusteella annettu kirjallinen muistutus (tilaajalle ei ole toimitettu poikkeamaraporttia laadunalituksesta). Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon. Lisaksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, jos käy ilmi, että urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta tai kun on kysymys jäljempänä mainitusta laiminlyönnistä.

15 URAKKAOHJELMA 15/21 Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä ja ne määräytyvät seuraavan taulukon mukaisesti: Sakon peruste 1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympäristöasioihin Iiittyvät laiminlyönnit ja rikkomukset 2. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus (ei ole osoitettu urakoitsijan laaturaporteissa) 3. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja 4. Liikenteenhoitoon, työnaikaisiin Iiikennejärjestelyihin tai työturvallisuuteen Iiittyvät vakavat puutteet tai vakavat laiminlyönnit: urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat ja niiden sakot 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat muistutus muistutus ja urakoitsijan edustajan vaihto ja urakoitsijan edustajan vaihto Tilaajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes epäkohdat on poistettu. 41B7.5 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty valvojalle. 7B8. ORGANISAATIOT 42B8.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii Jyväskylän kaupungin rakennuttajainsinööri Ilpo Irva.

16 URAKKAOHJELMA 16/21 Työn valvojat ja heidän oikeutensa tullaan ilmoittamaan ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista pidettävässä sopimuskatselmuksessa. Rakennuttajan asiantuntijoina toimivat myös kohteen suunnittelijat. 43B8.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä käytettävät aliurakoitsijat ja heidän vastuuhenkilönsä. Koko työnsuorituksen ajan tulee urakoitsijan työnjohdon olla tavoitettavissa työkohteelta. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 8B9. YHTEISET TOIMITUKSET 9.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttama urakka-alue ja alueen käyttö täsmennetään yhteisessä alkukatselmuksessa, joka pidetään ennen töiden aloittamista. Alkukatselmuksen yhteydessä käydään läpi myös turvallisuuteen liittyvät asiat, erityisesti lasten ja koululaisten liikkuminen alueella, liikennejärjestelyt työn aikana, sekä muut kohteen sijainnista johtuvat urakan suorittamiseen vaikuttavat asiat. 4B9.2 Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työn edistymisen mukaan järjestetään työmaakokouksia noin kolmen viikon välein. 45B9.3 Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. 46B9.4 Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) Rakennuskohde otetaan vastaan kun kohde on valmis.

17 URAKKAOHJELMA 17/21 47B9.5 Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 10B10. LAADUNVARMISTUS 10.1 Yleistä Urakka toteutetaan urakoitsijan laadunhallintajärjestelmän / laatusuunnitelman ja täydennettynä mahdollisten aliurakoitsijoiden laatimien erillisten urakkakohtaisten laatusuunnitelmien mukaisesti. Edellä mainitut laatusuunnitelmat sekä kohdissa mainitut työ- ja laatusuunnitelmat on hyväksytettävä tilaajalla InfraRYL 2006, osa 3, kohdan sekä sopimuskatselmuksessa sovittavan mukaisesti. Urakoitsijan itsensä tai käyttämänsä aliurakoitsijan tulee täyttää työn koon ja vaativuuden edellyttämä RALA ry:n yritystasoinen toimintatapojen hyväksyntä tai muu vastaava näyttö pätevyydestä, esim. ISO 9000 sertifikaatti. Työ- ja ympäristönsuojelulle asetetut vaatimukset on laatu-, työ- ja liikenteenohjaussuunnitelmia laadittaessa otettava huomioon. Korjaustyön laadun seurantaa ja valvontaa varten tilaaja valmistelee Sillan laaturaportin laatimisohjeen (TIEH v-06) mukaisen laatukansiorakenteen, jota urakoitsija täyttää sopimuskatselmuksessa tarkemmin sovittavalla tavalla. Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana pistokoeluonteisia laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakkakohtainen laatusuunnitelma Urakoitsija laatii toimintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi koko työn kattavan laatusuunnitelman, jossa urakoitsijan menettely kuvataan. Edelleen urakoitsijan tulee aliurakoita järjestäessään huolehtia siitä, että ennen kunkin urakan aloitusta aliurakoitsija laatii kyseisestä työstä koko työn kattavan laatusuunnitelman.

18 URAKKAOHJELMA 18/21 Urakan korjaustöitä tekevältä yritykseltä edellytetään voimassaoleva yritystasoinen RALA- toimintatapojen hyväksyntä tai soveltuva sertifikaatti. Urakoitsija on velvollinen varmistamaan sopimuksen mukaisen tuotteen laadun laatusuunnitelmansa periaatteita noudattaen. Kaikki urakkakohteen ja sen osien toimivuuden ja laadun kannalta tarpeelliset laadunvarmistustoimenpiteet tehdään urakoitsijan ja häneen alenevassa sopimussuhteessa olevien alihankkijoiden laatusuunnitelmien laadunvarmistusperiaatteiden mukaisesti. Urakoitsijan laatusuunnitelmassa esitetään InfraRYL 2006:n kohdassa esitetyt asiat. Laatusuunnitelmaan tulee sisällyttää ohjeistus digitaalisten valokuvien ottamisesta kaikista oleellisista työvaiheista laadun dokumentointia varten Tekniset työsuunnitelmat Urakoitsija laatii jokaisesta työkokonaisuudesta teknisen työsuunnitelman, jossa esitetään InfraRYL 2006:n kohdassa esitetyt asiat Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat Urakoitsija laatii työvaiheittain tai rakenneosittain laatusuunnitelman, jossa esitetään InfraRYL 2006:n kohdassa esitetyt asiat Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja laaturaportointi Urakoitsijan tulee laatia Halssilan koulun alikulkukäytävän korjaamisesta laaturaportti Sillan laaturaportin laatimisohjeen (TIEH v-06) määräyksien mukaisesti, käyttäen tilaajan valmistelemaa laatukansiorakennetta (vrt. kohta 10.1). Kaikissa työvaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että eri rakenteilla on ne ominaisuudet, joita siltä edellytetään. Kaikki laatuun liittyvät tarkastukset on tehtävä ja ne dokumentoidaan laatusuunnitelman mukaisesti. Laadun seurannan raportointi tulee toteuttaa urakoitsijan laatusuunnitelman edellyttämällä tavalla. Urakoitsijan tulee toimittaa laadun osoittamisen edellyttämät tiedot tilaajalle hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Peitettävien rakenneosien, kuten vedeneristysten alustat, osalta on tilaajalle varattava mahdollisuus nähdä rakenteet, mittaustulokset sekä tarkat valokuvat ja muut laatudokumentit ennen rakenteen peittämistä.

19 URAKKAOHJELMA 19/21 Tulokset arkistoidaan siten, että kaikki puutteellisuudet ja poikkeavuudet sekä niiden syyt ovat jäljitettävissä. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että tiedot urakoissa käytetyistä materiaaleista ja niiden testaustuloksista dokumentoidaan. Jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta tulee urakoitsijan vaatia aliurakoitsijaltaan laatupoikkeamaraportti, jossa tulee kuvata tapahtunut laadun alitus ja mahdollisesti toteutetut korjaustoimenpiteet. Kaikki poikkeamaraportit luovutetaan välittömästi tilaajan edustajalle. Jos laatupoikkeama ei ole enää korjattavissa tai sen korjaaminen on kustannuksiltaan kohtuutonta siihen haittaan nähden, joka poikkeamasta aiheutuu, tulee raportissa esittää syyt, jotka ovat estäneet poikkeaman korvaamisen uudella suorituksella. Urakoitsijan on koottava kaikki laatudokumentit siten, että ne ovat tilaajan edustajien nähtävillä (urakoitsijan tiloissa) ja laadun perusdokumenteista on koottava laatusuunnitelman mukaisesti säännöllisesti laaturaportit. Urakoitsija laatii urakan luovutusta varten kaikki laaturaportit ja luovuttaa ne tilaajalle. Ennen töiden luovutusta urakoitsijan on suoritettava ns. itselle luovutus. 1B11. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Urakkaa koskevat mahdolliset erimielisyydet jätetään Jyväskylän käräjäoikeuden ratkaistavaksi (poikkeus YSE 92 ). 12B12. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIA MÄÄRÄYKSIÄ 50B12.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (sisältävät myös kaatopaikkamaksut ja kuljetukset yms.). 51B12.2 Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) Ongelmajätteitä ei ole tiedossa. Jos niitä kohteesta kuitenkin löytyy, niin tästä tulee ilmoittaa tilaajalle välittömästi.

20 URAKKAOHJELMA 20/21 52B12.3 Työvoimamääräykset 53B12.4 Työsuojelu Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus työmaakokouksien yhteydessä. Tilaaja laatima urakkaa koskeva urakan turvallisuusasiakirja täydennetään ennen rakennustöiden aloitusta turvallisuussuunnitelmaksi (urakoitsija laatii). Tilaajan edustaja työturvallisuuskoordinaattorin tehtäviin ilmoitetaan viimeistään urakan sopimuskatselmuksessa. Urakoitsijan tulee laatia urakkakohtainen turvallisuussuunnitelma. Urakoitsijan tulee tehdä ilmoitus töiden aloittamisesta Keski-Suomen työsuojelupiiriin. 13B13. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 54B13.1 Tarjouksen tekeminen Tarjous on annettava käyttämällä annettua tarjouslomaketta. Urakkatarjouksessa tulee olla kaikki pyydetyt hinnat. Puuttuva hinta on peruste tarjouksen hylkäämiseen. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset. Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Tarjousten käsittelyvaiheen 2 tarjous on oltava erillisessä suljetussa tarjouskuoressa. Kuoren päällä on oltava tarjouspyyntökirjeessä esitetyt merkinnät. Mikäli tarjouksen tekijä on työyhteenliittymä, on yhteenliittymän oltava perustettu ennen tarjouksen jättämistä. Yrityksen tiedot tarjousten käsittelyssä otetaan huomioon kaikkien työyhteenliittymän jäsenten osalta. Esimerkiksi RALAtoimintatapojen pätevyys tai vastaava selvitys tarjouspyynnössä pyydetyltä toimialueelta tulee olla kaikilla työyhteenliittymän jäsenillä. 5B13.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, jos se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai jos se sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on

21 URAKKAOHJELMA 21/21 lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tehty tarjous ilman korvausvelvollisuutta. 56B13.2 Tarjouksen vertailuperusteet Tarjoukset käsitellään kaksivaiheisena. Tarjousten vertailu on kuvattu tarjouspyynnössä. Hyväksytyistä tarjouksista hyväksytään kokonaishinnaltaan halvin tarjous. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. 57B13.3 Vaihtoehtotarjoukset Tilaaja ei huomioi vaihtoehtotarjouksia.

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1/19 Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT URAKKAOHJELMA Laatinut : 17.3.2010 Pekka Ulvila, Pöyry CM

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997

Liite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 Liite 4 Urakkaohjelma Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka 17.3.2017 TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 URAKKAOHJELMA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Urakkaohjelma 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 1(8) LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 2(8) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 3 1.1 RAKENNUTTAJA... 3 1.2 TILAAJA... 3 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2. ARVONLISÄVERO... 4 3. URAKOITSIJAN

Lisätiedot

Ruotulan alueen katusaneeraukset. Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA

Ruotulan alueen katusaneeraukset. Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA Ruotulan alueen katusaneeraukset Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA. Tampereen kaupunki 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut. Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut. Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkikehitys / Aluepalvelut Tervasaaren Rampsinkarin vieraslaituri rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 2 Sisällysluettelo HAMINAN KAUPUNKI... 1 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015

TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 1 (15) TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA

PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA 29.1.2014 LIITE 1 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 Päällysteet ja merkinnät 29.1.2014 2(19) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

PUITESOPIMUS - puitejärjestely

PUITESOPIMUS - puitejärjestely PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet

Lisätiedot

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka

Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet

Lisätiedot

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka

Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE

URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE MYLLYVAARAN TIEKUNTA URAKKAOHJELMA BERGIN PERÄN SILTA JA METSÄTIE 2013 Myllyvaaran tiekunta URAKKAOHJELMA 2 (14) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja... 4 1.2. Tilaaja... 4 1.3. Rakennuskohde...

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA

TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA VUONNA 1.3.2012 Katutuotanto VUONNA 2012 2013 URAKKAOHJELMA 1.3.2012 2(15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA...4 1.2 TILAAJA...4 1.3 TYÖKOHDE...4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA HANGONSILLAN ALUEEN ORSIVESIEN KUIVATUS, VAIHE 1 RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuvaus rakennustyöstä...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN URAKKAOHJELMA TYÖNRO

MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN URAKKAOHJELMA TYÖNRO MÄNTSÄLÄN KUNTA FÄRJÄRINRAITIN HULEVERUMMUN UUSIMINEN URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201464 20.1.2014 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä p. (019) 264 5000 fax (019) 6890 444 email: etunimi.sukunimi@mantsala.fi www.mantsala.fi

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA

Hyyppäräntie Hyvinkää. Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen URAKKAOHJELMA Hyyppäräntie Hyvinkää Sillan leventäminen ja Hyyppäräntien sekä ulkoilureitin rakentaminen HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017

RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarjouspyyntö TEKLA/135/2017 TARJOUSPYYNTÖ 2017 3.3.2017 Sisällys 1 Tarjouspyynnön kohde... 3 2 Hankintamenettely... 3 3 Urakkamuoto... 3 4 Urakka-aika... 3 5 Maksuperuste... 3 6 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3 7 Vaatimukset urakoitsijalle...

Lisätiedot

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere

Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan

Lisätiedot

Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere

Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere 19.2.2009 1 (6) Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere 1. Tarjouspyyntö rakennuskohteesta Tampereen kaupunki / pyytää tarjoustanne Ratinanrannan promenadin pintarakenteiden, kalusteiden

Lisätiedot

Liite 4. Urakkaohjelma. Jätkäsaaren pudotustiivistys 2017 HEL

Liite 4. Urakkaohjelma. Jätkäsaaren pudotustiivistys 2017 HEL Liite 4 Urakkaohjelma Jätkäsaaren pudotustiivistys 2017 HEL 2016 014402 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja...

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA Pyydämme yksikköhintaista urakkatarjoustanne liukuvalettavien reunatukien rakentamisesta Jyväskylän kaupungin kadunrakennuskohteissa

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN SYVÄSTABILOINTIURAKKA 2014

VIHDIN KUNNAN SYVÄSTABILOINTIURAKKA 2014 VIHDIN KUNNAN SYVÄSTABILOINTIURAKKA 2014 26.6.2014 Sisällysluettelo: 1 tietoja rakennushankkeesta... 4 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 1.4 Tutustuminen rakennuspaikkaan...

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA URAKKATARJOUSPYYNTÖ Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO Puh: 016-687111 Fax: 016-662 628 24.1.2018 Ivalon tulvasuojelu, tulvapenkereiden korotus (tulvapenger 2 ja 5) Inarin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

Iitti VUOLENKOSKEN VESIOSUUSKUNTA. Vuolenkosken vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostojen rakentaminen URAKKAOHJELMA

Iitti VUOLENKOSKEN VESIOSUUSKUNTA. Vuolenkosken vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostojen rakentaminen URAKKAOHJELMA Iitti VUOLENKOSKEN VESIOSUUSKUNTA Vuolenkosken vesiosuuskunnan vesihuoltoverkostojen rakentaminen URAKKAOHJELMA 24.3.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunta Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA

KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 12.4.2012 KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012 - URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.5.2012-30.4. & OPTIO 1.5. - 30.4.2014 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATUYLLÄPITO

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen ulkovalaistus, vaihe 3, vuosi 2013 Valaisimien vaihto

Ympäristöystävällinen ulkovalaistus, vaihe 3, vuosi 2013 Valaisimien vaihto Sivu 1/14 Ympäristöystävällinen ulkovalaistus, vaihe 3, vuosi 2013 Valaisimien vaihto URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 26.3.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA)

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

"KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 5 1/ INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 17.5.2016 "KETTINKIKADUN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyhkyn katusaneerausurakka 2009-2010, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen ja Tampereen Vesi pyytävät tarjoustanne Hyhkyn alueen katujen

Lisätiedot

Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos P. Heiskanen URAKKAOHJELMA. Irtilouhinnat

Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos P. Heiskanen URAKKAOHJELMA. Irtilouhinnat P. Heiskanen URAKKAOHJELMA Irtilouhinnat 2014-2015 30.9.2013 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö

PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö PÖYTYÄN KUNTA PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö Pöytyän kunta Tarjouspyyntö I SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankinnan kuvaus... 1 1.1 Tarjouspyynnön sisältö... 1 2 Tarjouksen jättäminen... 1 2.1 Tavoitteellinen

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

PAJALAN ALIKULUN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

PAJALAN ALIKULUN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1 (17) PAJALAN ALIKULUN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 9.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA)

KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Laatija:

Lisätiedot

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017

Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Yhdyskuntatekniikka TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Ulkovalaistuksen itäisen alueen hoito- ja kunnossapitotyöt 2013 2017 Jyväskylä VALAISTUKSENHUOLTOURAKAN TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyynnön kohde Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatekniikka,

Lisätiedot

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella

Liite 5. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella Liite 5 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka alueella 2016-2018 URAKKAOHJELMA 9.8.2016 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Urakan kohteet... 4 1.3

Lisätiedot