TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä"

Transkriptio

1 TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

2 Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä (Otto Kanervo) 3. Tietoja työttömien taustoista ja näkemyksistä TEKin työmarkkinatutkimuksen 2014 (TMT 2014) mukaan (Tuunia Keränen) työmarkkinatutkimus tehtiin loka-marraskuussa 2014 ja siihen vastasi 691 työtöntä TEKin jäsentä

3 Yhteenvetoa tuloksista 3

4 Työttömyysbarometrissa on tietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä yleisesti sekä erityisesti TEKkiläisten työttömyydestä työmarkkinatutkimuksen 2014 (TMT 2014) mukaan. Työmarkkinatutkimukseen vastasi kaikkiaan 691 työtöntä TEKin jäsentä. Tekniikan alan yliopistokoulutetusta työvoimasta on keväällä 2015 työttömänä noin viisi prosenttia, ja työttömyys on ollut kasvussa jo useamman vuoden. Työmarkkinatutkimuksen mukaan työttömät olivat keskimäärin vanhempia kuin kaikki kyselyyn vastanneet. Työttömien mediaani-ikä oli keskimäärin 47 vuotta, kun kaikkien vastanneiden mediaani-ikä oli 40 vuotta. Työttömien osuus oli sitä suurempi, mitä vanhemmasta ikäryhmästä oli kyse. Kaikista työmarkkinatutkimukseen vastanneista työttömänä oli kuusi prosenttia vanhimmassa ikäryhmässä (55 64-vuotiaat) osuus oli 12 prosenttia. Työttömiä oli lähes kaikilta toimialoilta, eniten kuitenkin ICT-alalta, elektroniikkateollisuudesta ja tietojenkäsittelypalveluista. Työttömiä oli myös kaikilta toimiasematasoilta. Kuusi kymmenestä työttömästä oli toiminut asiantuntijatehtävissä ennen työttömäksi jäämistään. Johtotehtävissä oli työskennellyt noin 30 prosenttia. Työttömyyden syy vaihteli iän mukaan. Nuorimmassa ikäryhmässä työttömyyden yleisin syy oli määräaikaisen työsuhteen päättyminen. Mitä vanhemmasta ikäryhmästä oli kyse, sitä suurempi oli tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen osuus.

5 Myös työttömyyden kesto vaihteli iän mukaan. Mitä nuoremmasta henkilöstä oli kyse, sitä lyhyemmän aikaa työttömyys oli kestänyt ja päinvastoin. Myös arvio tulevan työttömyyden kestosta vaihteli iän mukaan niin, että mitä vanhemmasta henkilöstä oli kyse, sitä pidempään hän uskoi työttömyytensä kestävän. Noin 44 prosenttia työttömistä uskoi työllistyvänsä omaa osaamistaan vastaaviin tehtäviin. Lähes yhtä moni oli sitä mieltä, ettei tule työllistymään osaamistaan vastaaviin tehtäviin. Ikääntyneet ja pitkään työttömänä olleet arvioivat työllistymismahdollisuutensa muita heikommiksi. Neljä kymmenestä työttömästä oli valmis muuttamaan työn perässä kotimaassa. Muuttohalukkuus ulkomaille oli hieman vähäisempää. Nuoret olivat innokkaimpia muuttamaan työn perässä. Valtaosa työttömistä oli valmis tinkimään työn vaativuudesta työllistyäkseen. Työn kiinnostavuudesta oli valmis tinkimään harvempi, mutta kuitenkin huomattava osa työttömistä. Työn sisältöä pidettiin asemaa tärkeämpänä. Noin 30 prosenttia työttömistä piti yrittäjyyttä varteenotettavana vaihtoehtona itsensä työllistämiseksi. Yrittäjämyönteisimpiä olivat vuotiaat.

6 Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

7 6,0 % Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut; osuus työvoimasta (Lähde: Tilastokeskus työssäkäyntitilasto, TEM työnvälitystilasto) 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 %

8 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 09/14 12/ Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut; määrä ikäryhmittäin

9 14,0 % Työttömien diplomi-insinöörien osuus työvoimasta iän mukaan 2008 ja 2012 Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 12,7 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 7,8 % 6,0 % 4,7 % 5,4 % 6,5 % 6,2 % 5,3 % ,0 % 2,0 % 2,4 % 3,8 % 1,4 % 3,3 % 1,8 % 3,7 % 2,3 % 2,8 % 3,1 % 0,0 % 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v

10 Tietoja työttömien taustoista ja näkemyksistä työmarkkinatutkimuksen 2014 mukaan (TMT 2014)

11 TAUSTATIETOJA TYÖTTÖMISTÄ VASTAAJISTA Sukupuoli Ikä nainen 27 % % % mies 73 % filosofian maisteri tai vastaava 6 % Ylin suoritettu tutkinto tohtori tai muu lisensiaatti 3 % 9 % % % arkkitehti tai maisemaarkkitehti 1 % diplomiinsinööri 81 %

12 TYÖTTÖMIEN OSUUS KAIKISTA VASTAAJISTA IKÄRYHMITTÄIN Työttömien osuus kaikista vastaajista ikäryhmittäin 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % ,8 % ,3 % ,9 % ,6 % Kaikki 6,0 %

13 TOIMIALAT, JOILTA ENITEN TYÖTTÖMIÄ Millä toimialalla työskentelit viimeksi ennen jäämistäsi työttömäksi? N % ICT-ala (esim. televiestintä, verkon hallinta) ,1 tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 87 12,8 tietojenkäsittelypalvelut (esim. ohjelmistosuunnittelu, tietopalvelutoiminta) 79 11,6 metallituotteiden, koneiden ja laitteiden valmistus 66 9,7 koulutus 46 6,8 arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä konsultointi (esim. insinööri- ja suunnittelutoimistot) 30 4,4 energia-ala (sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto) 24 3,5 paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus, puunhankinta, metsänhoito 23 3,4 metallien ja metallituotteiden jalostus 23 3,4 kemikaalien, kemiallisten tuotteiden, kumi- ja muovituotteiden, keraamisten ja lasi-, betoni- ja kivituotteiden valmistus 21 3,1 KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ

14 ALUEET, JOILTA ENITEN TYÖTTÖMIÄ Mikä oli edellisen työpaikkasi sijainti? N % Helsingin seutu, Uusimaa ,8 Tampereen seutu ,2 Oulun seutu 89 13,2 Turun seutu 39 5,8 Jyväskylän seutu 23 3,4 Lappeenrannan seutu 19 2,8 KAIKKI ALUEET YHTEENSÄ

15 TOIMIASEMA ENNEN TYÖTTÖMYYTTÄ Mikä oli toimiasemasi edellisessä päätoimessasi? toimihenkilö 4 % muu 5 % ylin johto 4 % johto 7 % asiantuntijatehtävät 29 % ylempi keskijohto 16 % alempi keskijohto 3 % vaativat asiantuntijatehtävät 25 % erittäin vaativat asiantuntijatehtävät 7 %

16 TEHTÄVÄ ENNEN TYÖTTÖMYYTTÄ Mihin yrityksen/työnantajayhteisön päätoimintoon oma tehtäväsi kuului? tuotekehitys tutkimus tai kehittäminen myynti tai markkinointi projektitoiminta tietojenkäsittely, ICT-tehtävät tuotanto, valmistus tai ylläpito strateginen suunnittelu tai johtaminen hankinnat tai logistiikka konsultointi hallinto tai talous opetus tai koulutus laadunhallinta, auditointi suunnittelu (rakenne-, arkkitehtuuri- jne.)

17 TYÖTTÖMYYDEN SYY Mikä on työttömyytesi virallinen syy? valmistuin työttömänä 6 % muu syy 4 % irtisanouduin työsuhteestani omista syistä 15 % määräaikainen työsuhteeni päättyi 25 % työsuhteeni irtisanottiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä 44 % työsuhteeni irtisanottiin muista syistä 6 %

18 TYÖTTÖMYYDEN SYY IÄN MUKAAN Mikä on työttömyytesi virallinen syy? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1% % 48% 6% 25% 3% 1% % 6% 31% 19% 2% 1% % 8% 16% 20% 4% % 7% 14% 15% 4% työsuhteeni irtisanottiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä työsuhteeni irtisanottiin muista syistä määräaikainen työsuhteeni päättyi irtisanouduin työsuhteestani omista syistä valmistuin työttömänä muu syy

19 TYÖTTÖMYYDEN SYY TOIMIALAN MUKAAN (SUURIMMAT TOIMIALAT) Mikä on työttömyytesi virallinen syy? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % koulutus 13% 2% 72% 4% 7% 2% energia-ala (sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto) 21% 13% 38% 4% 17% 8% arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä konsultointi (esim. insinööri- ja suunnittelutoimistot) 37% 10% 17% 20% 7% 10% paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus, puunhankinta, metsänhoito kemikaalien, kemiallisten tuotteiden, kumi- ja muovituotteiden, keraamisten ja lasi-, betoni- ja kivituotteiden valmistus 39% 43% 0% 10% 39% 38% 4% 9% 9% 10% metallien ja metallituotteiden jalostus 52% 4% 22% 13% 4% 4% ICT-ala (esim. televiestintä, verkon hallinta) 57% 3% 9% 29% 1% 1% tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 59% 3% 7% 25% 1% 5% metallituotteiden, koneiden ja laitteiden valmistus 61% 6% 20% 8% 3% 3% tietojenkäsittelypalvelut (esim. ohjelmistosuunnittelu, tietopalvelutoiminta) 66% 5% 11% 15% 3% työsuhteeni irtisanottiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä määräaikainen työsuhteeni päättyi valmistuin työttömänä työsuhteeni irtisanottiin muista syistä irtisanouduin työsuhteestani omista syistä muu syy

20 TYÖTTÖMYYDEN KESTO Kuinka kauan nykyinen työttömyysjaksosi on kestänyt? tieto puuttuu 4 % 2 vuotta tai enemmän 18 % alle puoli vuotta 33 % yli vuoden, mutta alle 2 vuotta 26 % 6-12 kuukautta 19 %

21 TYÖTTÖMYYDEN KESTO IÄN MUKAAN Työttömyyden kesto ikäluokittain 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % % 25% 15% 3% % 17% 27% 16% % 18% 30% 23% % 19% 32% 29% alle puoli vuotta 6-12 kuukautta yli vuoden, mutta alle 2 vuotta 2 vuotta tai enemmän

22 ARVIO TYÖTTÖMYYDEN KESTOSTA Kuinka kauan uskot työttömyytesi vielä kestävän? 2 vuotta tai enemmän 23 % alle puoli vuotta 37 % yli vuoden, mutta alle 2 vuotta 12 % 6-12 kuukautta 28 %

23 ARVIO TYÖTTÖMYYDEN KESTOSTA IÄN MUKAAN Kuinka kauan uskot työttömyytesi vielä kestävän? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % % 28% 6% 6% % 33% 13% 12% % 33% 11% 20% % 19% 15% 49% alle puoli vuotta 6-12 kuukautta yli vuoden, mutta alle 2 vuotta 2 vuotta tai enemmän

24 ARVIO TYÖTTÖMYYDEN KESTOSTA TOIMIALAN MUKAAN Kuinka kauan uskot työttömyytesi vielä kestävän? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % energia-ala (sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto) 46% 21% 21% 13% arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä konsultointi (esim. insinööri- ja suunnittelutoimistot) 41% 17% 17% 24% metallien ja metallituotteiden jalostus 39% 39% 4% 17% metallituotteiden, koneiden ja laitteiden valmistus 39% 30% 9% 22% koulutus 38% 33% 9% 20% ICT-ala (esim. televiestintä, verkon hallinta) 36% 28% 14% 22% tietojenkäsittelypalvelut (esim. ohjelmistosuunnittelu, tietopalvelutoiminta) 32% 32% 9% 27% paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus, puunhankinta, metsänhoito 32% 41% 9% 18% tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 23% 32% 12% 33% kemikaalien, kemiallisten tuotteiden, kumi- ja muovituotteiden, keraamisten ja lasi-, betoni- ja kivituotteiden valmistus 19% 33% 10% 38% alle puoli vuotta 6-12 kuukautta yli vuoden, mutta alle 2 vuotta 2 vuotta tai enemmän

25 VÄITTÄMÄT, KAIKKI TYÖTTÖMÄT Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Uskon työllistyväni omaa osaamistani vastaaviin tehtäviin 10,8 % 33,4 % 11,4 % 21,5 % 19,6 % 3,4 % Uskon työllistyväni omaa tavoitettani vastaaviin tehtäviin 8,8 % 35,6 % 13,1 % 20,4 % 17,8 % 4,3 % Minun täytyy kehittää omaa osaamistani työllistyäkseni (lisäosaamista nykyiseen, esim. täydennyskoulutus) 13,5 % 25,6 % 20,1 % 19,8 % 17,3 % 3,7 % Minun täytyy kouluttautua uudelleen työllistyäkseni (uudelleenkoulutus nykyisellä alalla uuteen ammattiin) 5,9 % 13,8 % 18,6 % 26,0 % 29,9 % 5,9 % Minun täytyy vaihtaa kokonaan alaa työllistyäkseni (pois nykyiseltä alalta jollekin toiselle alalle) 11,8 % 23,5 % 16,2 % 17,6 % 26,0 % 4,9 % Olen valmis muuttamaan työn perässä kotimaassa 17,4 % 21,8 % 9,8 % 18,6 % 30,3 % 2,0 % Olen valmis muuttamaan työn perässä ulkomaille 15,0 % 19,8 % 10,5 % 13,8 % 37,1 % 3,8 % Olen valmis tinkimään työn vaativuudesta työllistyäkseni 21,6 % 48,7 % 12,7 % 9,7 % 6,3 % 0,9 % Olen valmis tinkimään työn kiinnostavuudesta työllistyäkseni 13,9 % 38,3 % 14,8 % 18,8 % 13,3 % 0,9 % Yrittäjyys on minulle varteenotettava vaihtoehto, jotta saan itseni työllistettyä 10,2 % 19,4 % 15,8 % 19,6 % 31,2 % 3,8 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa

26 USKO TYÖLLISTYMISMAHDOLLISUUKSIIN 80% Täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa olevien osuus ikäryhmittäin 70% 60% 50% 63,9 % 52,8 % 60,7 % 54,3 % 54,2 % 49,3 % 44,2 % 44,4 % 40% 30% 20% 10% 12,0 % 17,5 % 0% Uskon työllistyväni omaa osaamistani vastaaviin tehtäviin kaikki Uskon työllistyväni omaa tavoitettani vastaaviin tehtäviin

27 OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TARVE 80% Täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa olevien osuus ikäryhmittäin 70% 60% 50% 40% 30% 20% 48,0 % 43,7 % 43,7 % 39,1 % 23,8 % 27,3 % 24,3 % 19,7 % 14,8 % 12,6 % 44,5 % 39,9 % 35,3 % 31,6 % 24,5 % 10% 0% Minun täytyy kehittää omaa osaamistani työllistyäkseni (lisäosaamista nykyiseen, esim. täydennyskoulutus) Minun täytyy kouluttautua uudelleen Minun täytyy vaihtaa kokonaan alaa työllistyäkseni (uudelleenkoulutus nykyisellä työllistyäkseni (pois nykyiseltä alalta jollekin alalla uuteen ammattiin) toiselle alalle) kaikki

28 MUUTTOHALUKKUUS 80% Täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa olevien osuus ikäryhmittäin 70% 60% 53,1 % 50% 40% 43,2 % 39,6 % 38,3 % 39,2 % 39,6 % 34,5 % 34,8 % 30% 29,5 % 25,1 % 20% 10% 0% Olen valmis muuttamaan työn perässä kotimaassa Olen valmis muuttamaan työn perässä ulkomaille kaikki

29 MISTÄ ON VALMIS TINKIMÄÄN TYÖLLISTYÄKSEEN Täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa olevien osuus ikäryhmittäin 80% 70% 60% 50% 78,9 % 77,6 % 73,8 % 54,8 % 70,3 % 62,5 % 62,0 % 50,5 % 52,2 % 40% 38,8 % 30% 20% 10% 0% Olen valmis tinkimään työn vaativuudesta työllistyäkseni Olen valmis tinkimään työn kiinnostavuudesta työllistyäkseni kaikki

30 YRITTÄJYYS Täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa olevien osuus ikäryhmittäin 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 20,2 % 31,8 % 38,3 % 25,8 % 29,6 % 10% 0% kaikki Yrittäjyys on minulle varteenotettava vaihtoehto, jotta saan itseni työllistettyä

31 VÄITTÄMÄT, ENINTÄÄN VUODEN TYÖTTÖMÄNÄ OLLEET Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Uskon työllistyväni omaa osaamistani vastaaviin tehtäviin 13,9 % 42,3 % 11,1 % 18,9 % 10,9 % 2,8 % Uskon työllistyväni omaa tavoitettani vastaaviin tehtäviin 10,9 % 42,6 % 12,9 % 19,0 % 10,6 % 3,9 % Minun täytyy kehittää omaa osaamistani työllistyäkseni (lisäosaamista nykyiseen, esim. täydennyskoulutus) 12,6 % 27,2 % 21,3 % 21,3 % 13,7 % 3,9 % Minun täytyy kouluttautua uudelleen työllistyäkseni (uudelleenkoulutus nykyisellä alalla uuteen ammattiin) 5,3 % 11,5 % 19,3 % 26,9 % 31,4 % 5,6 % Minun täytyy vaihtaa kokonaan alaa työllistyäkseni (pois nykyiseltä alalta jollekin toiselle alalle) 7,6 % 22,8 % 14,0 % 20,5 % 30,3 % 4,8 % Olen valmis muuttamaan työn perässä kotimaassa 17,9 % 25,7 % 10,9 % 19,8 % 23,7 % 2,0 % Olen valmis muuttamaan työn perässä ulkomaille 14,7 % 24,7 % 10,8 % 16,1 % 30,5 % 3,3 % Olen valmis tinkimään työn vaativuudesta työllistyäkseni 18,5 % 54,5 % 9,8 % 11,5 % 5,1 % 0,6 % Olen valmis tinkimään työn kiinnostavuudesta työllistyäkseni 10,1 % 43,7 % 15,8 % 18,3 % 12,1 % Yrittäjyys on minulle varteenotettava vaihtoehto, jotta saan itseni työllistettyä 8,9 % 17,9 % 17,0 % 24,3 % 28,5 % 3,4 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa

32 VÄITTÄMÄT, YLI VUODEN TYÖTTÖMÄNÄ OLLEET Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Uskon työllistyväni omaa osaamistani vastaaviin tehtäviin 7,0 % 23,9 % 12,0 % 24,9 % 28,6 % 3,7 % Uskon työllistyväni omaa tavoitettani vastaaviin tehtäviin 6,0 % 27,9 % 14,4 % 20,8 % 26,2 % 4,7 % Minun täytyy kehittää omaa osaamistani työllistyäkseni (lisäosaamista nykyiseen, esim. täydennyskoulutus) 13,7 % 23,4 % 19,7 % 18,1 % 21,7 % 3,3 % Minun täytyy kouluttautua uudelleen työllistyäkseni (uudelleenkoulutus nykyisellä alalla uuteen ammattiin) 6,3 % 16,3 % 18,0 % 26,0 % 27,7 % 5,7 % Minun täytyy vaihtaa kokonaan alaa työllistyäkseni (pois nykyiseltä alalta jollekin toiselle alalle) 16,1 % 24,4 % 17,7 % 15,4 % 21,4 % 5,0 % Olen valmis muuttamaan työn perässä kotimaassa 16,7 % 18,0 % 7,3 % 18,0 % 38,0 % 2,0 % Olen valmis muuttamaan työn perässä ulkomaille 15,0 % 15,0 % 9,6 % 12,0 % 44,5 % 4,0 % Olen valmis tinkimään työn vaativuudesta työllistyäkseni 25,2 % 43,0 % 14,8 % 8,1 % 7,7 % 1,3 % Olen valmis tinkimään työn kiinnostavuudesta työllistyäkseni 18,6 % 32,4 % 12,2 % 19,3 % 15,5 % 2,0 % Yrittäjyys on minulle varteenotettava vaihtoehto, jotta saan itseni työllistettyä 11,3 % 21,6 % 15,0 % 14,3 % 33,2 % 4,7 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä en osaa sanoa

33 VÄITTÄMÄT TYÖTTÖMYYDEN KESTON MUKAAN Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa olevien osuus työttömyyden keston mukaan Uskon työllistyväni omaa osaamistani vastaaviin tehtäviin Uskon työllistyväni omaa tavoitettani vastaaviin tehtäviin Minun täytyy kehittää omaa osaamistani työllistyäkseni (lisäosaamista nykyiseen, esim. täydennyskoulutus) Minun täytyy kouluttautua uudelleen työllistyäkseni (uudelleenkoulutus nykyisellä alalla uuteen ammattiin) Minun täytyy vaihtaa kokonaan alaa työllistyäkseni (pois nykyiseltä alalta jollekin toiselle alalle) Olen valmis muuttamaan työn perässä kotimaassa Olen valmis muuttamaan työn perässä ulkomaille Olen valmis tinkimään työn vaativuudesta työllistyäkseni Olen valmis tinkimään työn kiinnostavuudesta työllistyäkseni Yrittäjyys on minulle varteenotettava vaihtoehto, jotta saan itseni työllistettyä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% työttömyys kestänyt enintään vuoden työttömyys kestänyt vuoden tai enemmän

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA TEKNIIKAN ALAN TYÖMARKKINOILLA Sisältö: Tutkinnon suorittaneiden määrä (Tilastokeskus) Tutkinnot (Opetushallitus) TEK työmarkkinatutkimus (TEK 10/2014) Työttömyyskehitys (TEM) Työttömyystutkimus (TEK 2013-2014)

Lisätiedot

Vuoden 2014 lokakuussa tehdyn

Vuoden 2014 lokakuussa tehdyn Työmarkkinatutkimus 2014 PALKOISSA maltillista nousua Vain 9 prosenttia työssä olevista vastaajista keskustelee palkasta säännöllisesti esimiehensä kanssa. teksti Tuunia Keränen Diplomi-insinöörin keskipalkka

Lisätiedot

Kilpailukieltosopimukset akavalaisilla. Akavan selvitys 2017

Kilpailukieltosopimukset akavalaisilla. Akavan selvitys 2017 Kilpailukieltosopimukset akavalaisilla Akavan selvitys 2017 Taustaa Akava selvitti keväällä 2017 kilpailukieltoehtojen yleisyyttä ja sisältöjä jäsenjärjestöjensä yrityksissä työskentelevien palkansaajajäsenten

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 213 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 (31.3.) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 21 Minna Jokinen Vastanneiden yritysten henkilöstö toimialoittain ja kokoluokittain Yrityksen koko, henkilöä Toimiala 1-49 5-99 1-249 25-499 5- Yht. Osuus koko alasta, % Elektroniikka-

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - heinäkuu Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - heinäkuu Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - heinäkuu 2015 - Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 27.8.2015 Taustaksi ICT-sektorin määritys perustuu vahvasti valintoihin mitä aloja, luokkia

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot.

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot. 28 työmarkkinaedunvalvonta Teksti: Teuvo Muhonen TEKin työmarkkinatutkimus Tulospalkkiot lievässä laskussa Tulospalkkioiden osuus kokonaisvuosiansioista oli viime vuonna 7,2 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin

Lisätiedot

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00

Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen. HRM Partners Oy Julkaistavissa klo 03.00 Tutkimustulokset Nokiasta lähteneiden uudelleensijoittuminen HRM Partners Oy Julkaistavissa 21.3.2014 klo 03.00 Taustaa Nokia tarjosi henkilöstövähennysten kohteena oleville työntekijöilleen laajan Bridge-yhteiskuntavastuuohjelman,

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI EHYT RY Lääkkeet ja huumeet työelämässä. Taloustutkimus

TUTKIMUSRAPORTTI EHYT RY Lääkkeet ja huumeet työelämässä. Taloustutkimus TUTKIMUSRAPORTTI EHYT RY Lääkkeet ja huumeet työelämässä Taloustutkimus 0.5.017 Kuinka vaativana kokee oman työnsä 4 Erittäin vaativana Melko vaativana Vähän vaativana 1 Työni ei ole lainkaan vaativaa

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Maaliskuu. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Toukokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Toukokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Toukokuu. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Maaliskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Maaliskuu. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Lokakuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Marraskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Marraskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Marraskuu. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Syyskuu 2015. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Lokakuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Lokakuu 2015. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Elokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Elokuu Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Elokuu 2015. Lähde: TEM, työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto.

Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa. Syyskuu Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Nuorisotakuun seuranta Kaakkois-Suomessa Syyskuu 2014. Lähde: TEM, Työnvälitystilasto. Terminologiaa Alle 25-vuotiaiden virta yli 3kk työttömyyteen, % Alle 25-vuotiaiden kolmen kuukauden työttömyyden ylittävien

Lisätiedot

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - lokakuu

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - lokakuu ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - lokakuu 2016 - Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Taustaksi ICT-sektorin määritys perustuu vahvasti valintoihin mitä aloja, luokkia tai ryhmiä

Lisätiedot

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kaikki vastaajat, n=1177 Ikäryhmät Alle 35-vuotiaat, n=211 35-50 vuotiaat, n=427 51-65-vuotiaat, n=414 Sukupuoli Naiset, n=746 Miehet, n=422 Ammattiasema Työntekijä,

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.7.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

Piilotyöttömyys. Liisa Larja Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Piilotyöttömyys. Liisa Larja Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Piilotyöttömyys Liisa Larja Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 18.5.2017 Rakenne - Kaksi tilastoa, eri määritelmät Työtön & piilotyötön Työtön työnhakija & pitkäaikaistyötön - Piilotyöttömyyden

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2004

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2004 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2004 Tutkimus/JS TAMMIKUU 2005 Työttömistä diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä kaksi viidesosaa yli 50- vuotiaita Työttömien

Lisätiedot

Maaliskuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 5,2 % työvoimasta

Maaliskuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 5,2 % työvoimasta TEK Työllisyyskatsaus / Otto Kanervo 19.5.015 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Maaliskuu 01 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 3 5 17 % 5, % työvoimasta

Lisätiedot

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009

Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009 Maaseuturakentamisen suunnittelun ajankohtaispäivä 3.2. 2009 2 Aluksi Uusi Insinööriliitto UIL ry, on edunvalvoja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka tarjoaa jäsenistölleen turvaa, menestymisen mahdollisuuksia

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.11. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Työttömyyden kasvun pääasiallinen syy

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011

Yliopistoissa käytetään erilaisia. ja suoriutumisen arviointiin. Yliopistoissa harjoitellaan TYÖMARKKINATUTKIMUS 2011 TYÖMARKKINATUTKIMUS Yliopistoissa harjoitellaan suoriutumisen arviointia Teksti Henna Laasonen Kuvat istockphoto TEKin joulu tammikuussa toteutetussa työmarkkinatutkimuksessa kerättiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.8. klo 9.00 Työttömyys kasvaa, mutta hitaasti Naisten työttömyys kasvaa, miesten vähenee Työttömyyden kasvu jatkui myös kuussa,

Lisätiedot

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja Kotoutuminen, maahanmuuttajat Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja 9.3.2017 % Naisten heikko työllistyminen painaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta alas 80 70 60 Työllisyysaste

Lisätiedot

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2015 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2015 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet ..015 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Kesäkuu 015 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 3337 39 1 % 5,5 % työvoimasta Vastavalmistuneet 1 1 %, % 1kk

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) maaliskuu 2016 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) joulukuu 2017 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Tammikuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Syyskuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) maaliskuu 2017 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Joulukuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Lokakuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan)

Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Nuoret työttömät ja nuorisotakuun toteutuminen Pohjois-Karjalassa (tiedot työnhakijan asuinkunnan mukaan) Marraskuu 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskus 1 Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - huhtikuu

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - huhtikuu ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - huhtikuu 2016 - Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Taustaksi ICT-sektorin määritys perustuu vahvasti valintoihin mitä aloja, luokkia tai

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu 2014 Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 1. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2007 www.tek.fi DIA-kunnan työllisyyskatsaus I-2007: Työttömyyden lasku voimistunut huomattavasti, Etelä-Suomi ja Häme työllisyyden

Lisätiedot

LIITE 6: TYÖVOIMAN TARVE JA ALOITTAJATARVE

LIITE 6: TYÖVOIMAN TARVE JA ALOITTAJATARVE LIITE 6: TYÖVOIMAN TARVE JA ALOITTAJATARVE 2017-2025 KASVU (SEKTORI) KAIKKI TARKASTELLUT TUTKINTONIMIKKEET YHTEENSÄ 7 116 7 636 6 526 6 662 9 488 10 181 Kaikki tarkastellut tutkintonimikkeet yhteensä,

Lisätiedot

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016

YTN:n jäsenen kokovartalokuva 2016 YTN-datan esittely Esityksen sisältö Taustaa Palkkaus Tulospalkkaus Työaika, ylitöiden korvaaminen, matkapäivät ja matka-ajan korvaaminen Työsuhteen varmuus Yt-neuvottelut ja etujen leikkaus TAUSTAA Mikä

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa

Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Tutkimus/tm 7.5.2003 Työttömyys sama kuin vuodenvaihteessa Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien lukumäärä maaliskuun 2003 lopussa oli 1217 henkilöä ja työttömyysaste 2,6 prosenttia. Vuoden aikana

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuus: Suomen merkittävin elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 TEK Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2003 Tutkimus/HT 05.08.2003 Työttömyydessä tyypillistä kasvua keväästä kesään Työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 NÄKYMIÄ 2014 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 Julkistettavissa 24.4.2014 klo 9.00 Lomautukset ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu lisäsivät Kainuun työttömyyttä Kainuussa oli maaliskuun

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9..2011 klo

Lisätiedot

Etelä-Savossa TE-toimiston aktivointipalveluissa 350 henkilöä edellisvuoden lokakuuta vähemmän. Työllisyyskatsaus, lokakuu klo 9.

Etelä-Savossa TE-toimiston aktivointipalveluissa 350 henkilöä edellisvuoden lokakuuta vähemmän. Työllisyyskatsaus, lokakuu klo 9. NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa TE-toimiston aktivointipalveluissa 350 henkilöä edellisvuoden lokakuuta vähemmän Työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 24.11.2015 klo 9.00 Työttömät

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat yhteensä

Työttömät työnhakijat yhteensä Niilo Melolinna, Erikoistutkija 28.5.2013 OTE jaosto TIETOJA AKATEEMISESTA TYÖTTÖMYYDESTÄ JA SEN VIIME AJAN MUUTOKSISTA TEM:N TYÖNVÄLITYSTILASTON POHJALTA 1207. Työnhakijat ammatin, koulutuksen ja kansalaisuuden

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL. Huhtikuu 2008. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Huhtikuu 2008 DI-katsaus 2008 SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO RIL Tietoja saa lainata vain mikäli lähde mainitaan. RIL Palkkatutkimus 2007 2 (18) 1. Yhteenveto Yleistä Rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörikuntaa

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2005 www.tek.fi Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus Eero Siljander Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2005 Tutkimus/JS TOUKOKUU 2005 Vastavalmistuneet työllistyivät parhaiten kahteen vuoteen Työttömien diplomi-insinöörien

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 214 puh. 29 54 85 ja 29 54 8253 Julkistettavissa 24.6.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 11.6.2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen

KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 11.6.2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen Pääkaupunkiseutu, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen ICT-toimialat Lähde:

Lisätiedot

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas Suomi vuonna 2030 Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013 Hannu Saarikangas Liiton koulutuspolitiikka Toinen liiton edunvalvonnan painopisteistä Hyvä koulutus edellytys työllistymiselle

Lisätiedot

Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös elokuussa

Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös elokuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.9. klo 9.00 Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös kuussa Työttömyysjaksot pitkittyvät, kun uutta työvoimaa

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu 2013

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu 2013 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu Jesse Marola / Hämeen ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen

KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011 klo 12 Tampereen kauppakamari / Noora Nieminen Helsingin seudun, Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pohjois-Karjalan, Rauman, Satakunnan, Tampereen ja Turun kauppakamarit KAUPPAKAMARIEN 10. ICT-BAROMETRI 2011 Julkaistavissa 9.6.2011

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2006 www.tek.fi Tutkimus/ES Työllisyyden kasvu jatkuu suhdannenousun vauhdittamana Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT)

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

LIITE 5: TYÖVOIMAN PERUSKEHITYS

LIITE 5: TYÖVOIMAN PERUSKEHITYS LIITE 5: TYÖVOIMAN PERUSKEHITYS OPINTOALA/TARKASTELURYHMÄ/TUTKINTONIMIKE TYÖVOIMA (TILASTOVUOSI 2014) VUOSITTAINEN POISTUMA 1 KAIKKI TARKASTELLUT TUTKINTONIMIKKEET YHTEENSÄ 158 581 5 199 4 895-304 Kaikki

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 24.9.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.4.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot