Uraseuranta aineisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uraseuranta aineisto"

Transkriptio

1 Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

2 Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin syksyllä 2012 vuonna 2007 valmistuneille maistereille sekä päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Vastausprosentti oli 45. Kyselyssä olivat mukana Helsingin, Itä Suomen, Jyväskylän, Lappeenrannan, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot sekä Aalto yliopisto, Hanken, Tampereen teknillinen yliopisto ja Åbo Akademi. Aineiston tarkastelu on tehty koulutusaloittain.

3 Vastaajien määrät koulutusaloittain KOULUTUSALA N % Teknillistieteellinen ,5 Humanistinen ,8 Kasvatustieteellinen ,6 Luonnontieteellinen ,9 Kauppatieteellinen ,7 Yhteiskuntatieteellinen 602 9,8 Terveystieteiden 215 3,5 Lääketieteellinen 199 3,2 Farmasian 195 3,2 Oikeustieteellinen 155 2,5 Maatalous metsätieteellinen 133 2,2 Teologian 114 1,9 Psykologian 92 1,5 Taideteollinen 58 0,9 Liikuntatieteellinen 53 0,9 Hammaslääketieteellinen 29 0,5 Vastauksia tulkittaessa on hyvä huomioida, että etenkin eläin ja hammaslääketieteelliseltä sekä liikuntatieteelliseltä ja taideteolliselta koulutusalalta on hyvin vähän vastauksia. Suurimmat koulutusalat ovat teknillistieteellinen, humanistinen, kasvatustieteellinen, luonnontieteellinen ja kauppatieteellinen. Nämä viisi koulutusalaa kattavat lähes 70 % kaikista vastaajista. Eläinlääketieteellinen 26 0,4 YHTEENSÄ

4 Naisten osuus eri koulutusaloilla (%) Naiset ovat enemmistönä kaikilla muilla paitsi teknillistieteellisellä alalla. Liikuntatieteellisellä ja luonnontieteellisellä alalla naisia on vastanneista vain hieman enemmän kuin miehiä. Naisvaltaisimmat alat ovat terveystieteellinen (96 %), eläinlääketieteellinen (92 %) ja farmasia (91 %).

5 40 Mediaani ikä valmistuessa Kaikkien vastaajien valmistumisikien mediaani on 27 vuotta. Kuten edellisessä, vuonna 2005 valmistuneita tarkastelleessa selvityksessä, myös tässä korkein mediaani löytyy terveystieteiden koulutusalalta (42 v.). Myös taideteollisen alan vastaajat ovat valmistuneet keskimääräistä vanhempina (32,5 v.). Muutoin koulutusalojen väliset erot ovat hyvin vähäisiä. Farmasian koulutusalan vastaajat ovat valmistuneet hieman muita nuorempina (25 v.), mikä varmasti selittyy pitkälti sillä, että suurin osa heistä on suorittanut ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon.

6 Työmarkkinatilanne valmistumishetkellä Terveystieteiden (214) Teknillistieteellinen (1132) Lääketieteellinen (198) Farmasian (195) Eläinlääketieteellinen (26) Kauppatieteellinen (716) Hammaslääketieteellinen (29) Taideteollinen (58) Psykologian (92) Yhteiskuntatieteellinen (598) KAIKKI (6113) Oikeustieteellinen (155) Kasvatustieteellinen (828) Humanistinen (847) Luonnontieteellinen (727) Maatalous metsätiet. (133) Liikuntatieteellinen (52) Teologian (113) Työssä Työtön Muu tilanne 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Valmistumishetkellä hieman yli 70 % kaikista vastaajista oli työssä, vajaa 14 % oli työttömänä ja reilu 13 % muussa tilanteessa (mm. opiskelijana, perhevapaalla, työskentely apurahalla). Apurahalla työskentelijöitä oli noin yksi prosentti vastaajista. Heistä lähes puolet oli valmistunut luonnontieteelliseltä alalta. Koulutusalojen väliset erot työmarkkinatilanteessa ovat tilastollisesti merkitseviä. Teologian, farmasian ja liikuntatieteen aloilla vastaajien valmistumishetken työttömyys oli hieman kohonnut vuonna 2005 valmistuneisiin verrattuna. Muuten valmistumishetken työttömyyslukemat olivat pienempiä kuin edellisessä selvityksessä.

7 Työmarkkinatilanne kyselyhetkellä Teknillistieteellinen (1133) Terveystieteiden (214) Kauppatieteellinen (713) Taideteollinen (57) KAIKKI (6102) Lääketieteellinen (199) Kasvatustieteellinen (829) Luonnontieteellinen (727) Oikeustieteellinen (155) Farmasian (193) Yhteiskuntatieteellinen (597) Teologian (111) Hammaslääketieteellinen (29) Liikuntatieteellinen (53) Psykologian (92) Humanistinen (842) Maatalous metsätiet. (132) Eläinlääketieteellinen (26) Työssä Työtön Muu tilanne 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Syksyllä 2012 eli viitisen vuotta valmistumisen jälkeen työttömien osuus on selvästi pienentynyt; enää reilu 2 % vastaajista ilmoitti olevansa työttömänä. Työssä oli noin 84 % ja muussa tilanteessa 14 % vastaajista. Apurahalla työskenteleviä oli myös kyselyhetkellä noin prosentti vastaajista, mutta luonnontieteilijöiden osuus oli lähes puolittunut valmistumishetkeen verrattuna. Humanistit, yhteiskuntatieteilijät ja terveystieteilijät taas olivat kasvattaneet osuuksiaan.

8 Vakituinen työsuhde (%) Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Terveystieteiden Taideteollinen Farmasian Oikeustieteellinen KAIKKI Yhteiskuntatiet. Liikuntatieteellinen Luonnontieteellinen Hammaslääketiet. Maatalous metsätiet. Kasvatustieteellinen Humanistinen Teologian Eläinlääketieteellinen Psykologian Lääketieteellinen ensimmäinen työ nykyinen työ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kaikista vastaajista hieman yli 40 %:n ensimmäinen työsuhde oli vakituinen. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen vastaava osuus oli noussut peräti 75 prosenttiin. Vakituisten työsuhteiden osuus oli kasvanut kaikilla koulutusaloilla. Ainoastaan lääketieteen vastaajien keskuudessa määräaikaisuudet olivat edelleen kyselyhetkellä vakituisia työsuhteita yleisempiä. Kauppatieteilijät olivat useimmin vakituisessa työsuhteessa niin ensimmäisessä kuin nykyisessä työssään.

9 Työttömyyttä valmistumisensa jälkeen kokeneet (%) Humanistinen (833) Maatalous metsätieteellinen (131) Kasvatustieteellinen (817) Teologian (112) Luonnontieteellinen (723) Taideteollinen (58) Yhteiskuntatieteellinen (596) KAIKKI (6066) Psykologian (92) Liikuntatieteellinen (52) Oikeustieteellinen (153) Teknillistieteellinen (1130) Kauppatieteellinen (711) Eläinlääketieteellinen (26) Farmasian (195) Terveystieteiden (210) Hammaslääketieteellinen (29) Lääketieteellinen (198) Keskimäärin joka kolmas vastaaja on ollut työttömänä valmistumisensa jälkeen. Koulutusalojen väliset erot ovat merkittäviä: humanisteista jopa 53 % vastaajista on ollut työttömänä valmistumisensa jälkeen, kun taas lääketieteellisellä alalla vastaava luku on vain 1 %. Useimmilla aloilla työttömyyttä kokeneiden osuus on suurempi kuin vuonna 2010 tehdyssä selvityksessä. Erityisen suurta nousu on ollut psykologian, teknillistieteellisen ja eläinlääketieteellisen koulutusalan vastaajien keskuudessa. Laskua puolestaan on tapahtunut liikuntatieteellisellä, oikeustieteellisellä ja etenkin hammaslääketieteellisellä alalla.

10 Osuus kaikista vastaajista, jotka arvioivat seuraavien tekijöiden vaikeuttaneen työllistymistä paljon tai erittäin paljon (%) Alueellinen työmarkkinatilanne, alan heikko työmarkkinatilanne sekä työkokemuksen ja suhdeverkostojen puute koettiin eniten työllistymistä vaikeuttaneiksi tekijöiksi.

11 Tärkeimmät työllistymistä vaikeuttaneet tekijät koulutusaloittain (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon, md) KOULUTUSALA Alueellinen työmarkkinatilanne Työkokemuksen puute Puutteelliset suhdeverkostot Alan heikko työmarkkinatilanne Lääketieteellinen 1 1,5 1 1 Hammaslääketieteellinen Terveystieteiden Farmasian Eläinlääketieteellinen Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Oikeustieteellinen Liikuntatieteellinen 3, ,5 Psykologian KAIKKI Yhteiskuntatieteellinen Taideteollinen Luonnontieteellinen Teologian Kasvatustieteellinen Maatalous metsätieteellinen Humanistinen Koulutusalakohtaisesta tarkastelusta käy ilmi, että työkokemuksen puute koettiin ongelmaksi etenkin oikeustieteellisen, yhteiskuntatieteellisen, luonnontieteellisen ja maatalous metsätieteellisen koulutusalan vastaajien keskuudessa. Alan heikko työmarkkinatilanne taas oli vaikeuttanut erityisesti taideteollisen ja maatalous metsätieteellisen alan vastaajien työllistymistä.

12 Valmistumisen jälkeinen oman alan työssäoloaika (ka, vuosia) Hammaslääketieteellinen (27) Teknillistieteellinen (1068) Oikeustieteellinen (149) Psykologian (87) Kauppatieteellinen (666) Farmasian (188) Lääketieteellinen (191) Liikuntatieteellinen (49) Taideteollinen (46) KAIKKI (5683) Eläinlääketieteellinen (24) Kasvatustieteellinen (770) Luonnontieteellinen (679) Terveystieteiden (189) Yhteiskuntatieteellinen (558) Maatalous metsätiet. (126) Teologian (104) Humanistinen (762) Vastaajat ovat olleet valmistumisensa jälkeen koulutusta vastaavassa työssä keskimäärin 4 v 4 kk. Pisimpään kyselyhetkellä olivat työskennelleet hammaslääketieteen vastaajat (4 v 11 kk) ja lyhimmän aikaa humanistiselta alalta valmistuneet vastaajat (3 v 8 kk).

13 Työnantajien lukumäärä (ka) Reilulla kolmanneksella (37 %) on ollut valmistumisensa jälkeen vain yksi työnantaja. Eniten eri työnantajia on ollut lääketieteellisiltä aloilta ja taideteolliselta alalta valmistuneilla vastaajilla ja vähiten taas teknillistieteellisellä alalla.

14 10 Työsuhteiden lukumäärä (ka) Noin viidesosalla vastaajista (21,5 %) on ollut valmistumisensa jälkeen ainoastaan yksi työ tai virkasuhde. Lääketieteellisten alojen vastaajilla on ollut eniten vajaasta kuudesta lähes yhdeksään työsuhteita valmistumisensa jälkeen, kun taas teknillistieteellisen ja kauppatieteellisen alan edustajilla erillisiä työ tai virkasuhteita on ollut keskimäärin alle kolme.

15 Palkka (md) Kaikkien vastaajien mediaanipalkka oli kyselyhetkellä 3520 /kk. Työttömyyttä kokeneiden osalta vastaava luku on 3160,5 ja työttömyyttä kokemattomien 3738,5. Ero on tilastollisesti merkitsevä. Myös koulutusalojen välillä on huomattavia eroja: yli 4000 euron mediaanipalkkoihin päästään hammaslääketieteen, lääketieteen, oikeustieteen, eläinlääketieteen sekä kauppatieteiden koulutusaloilla. Korkeintaan 3000 euron mediaanikuukausitulot puolestaan on humanistisen, kasvatustieteiden ja farmasian alojen vastaajilla.

16 Työnantajasektorit yritys (%) Kauppatieteellinen Farmasian Teknillistieteellinen Oikeustieteellinen Taideteollinen KAIKKI Luonnontieteellinen Maatalous metsätieteellinen Humanistinen Eläinlääketieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Lääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Psykologian Terveystieteiden Liikuntatieteellinen Teologian Kasvatustieteellinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Suurin työllistäjä on yrityssektori, jonka alaisuudessa kyselyhetkellä työskenteli n. 46 % vastaajista. Koulutusaloista kauppatieteelliseltä, teknillistieteelliseltä ja farmasian alalta työllistyttiin selvästi useimmin yrityssektorille. Merkittävin ero ensimmäisen ja nykyisen työn välillä on hammaslääketieteestä valmistuneiden vastaajien keskuudessa: yrityssektorilla työskentelevien osuus kasvoi lähes 40 prosenttiyksikköä.

17 kunta (%) Hammaslääketieteellinen Kasvatustieteellinen Lääketieteellinen Psykologian Liikuntatieteellinen Terveystieteiden Eläinlääketieteellinen Humanistinen Taideteollinen KAIKKI Yhteiskuntatieteellinen Teologian Luonnontieteellinen Maatalous metsätieteellinen Farmasian Oikeustieteellinen Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Kuntasektori työllistää lähes kolmanneksen kaikkien alojen vastaajista. Kasvatustieteellisen ja lääketieteellisen koulutusalan vastaajista noin 80 % työskenteli kyselyhetkellä kuntasektorilla. Hammaslääketieteen vastaajistakin yli 80 % työskenteli kuntasektorilla heti valmistumisensa jälkeen, mutta kyselyhetkellä osuus oli enää reilu 40 % eli hammaslääketieteestä valmistuneet näyttävän aloittavan uransa kuntien palveluksessa mutta siirtyvät nopeasti yrityssektorille.

18 valtio (%) Oikeustieteellinen Maatalous metsätieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Humanistinen Luonnontieteellinen KAIKKI Psykologian Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Eläinlääketieteellinen Terveystieteiden Kasvatustieteellinen Lääketieteellinen Taideteollinen Liikuntatieteellinen Hammaslääketieteellinen Farmasian Teologian Ensimmäinen työ Nykyinen työ Valtio työllistää reilut 6 % kaikista vastaajista. Koulutusaloittain tarkasteltuna oikeustieteilijät olivat useimmin valtion palveluksessa; suurin piirtein kolmannes oikeustieteen vastaajista työskenteli valtiosektorilla. Valtiosektorilla kyselyhetkellä työskentelevien psykologian alan vastaajien osuus lähes kaksinkertaistui valmistumishetkeen verrattuna. Hammaslääketieteellisen, liikuntatieteellisen ja taideteollisen koulutusalan vastaajista kukaan ei työskennellyt valtiosektorilla valmistumis tai kyselyhetkellä.

19 yliopisto (%) Luonnontieteellinen Teknillistieteellinen Maatalous metsätieteellinen KAIKKI Yhteiskuntatieteellinen Humanistinen Liikuntatieteellinen Terveystieteiden Eläinlääketieteellinen Psykologian Teologian Farmasian Taideteollinen Kauppatieteellinen Kasvatustieteellinen Lääketieteellinen Oikeustieteellinen Hammaslääketieteellinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Valmistumishetkellä 11 % kaikista vastaajista työskenteli yliopistoissa, kyselyhetkellä vastaava osuus oli noin 8 %. Useimmin yliopistoissa työskentelivät luonnontieteilijät sekä maatalous metsätieteelliseltä alalta valmistuneet.

20 muu sektori (%) Teologian Yhteiskuntatieteellinen Liikuntatieteellinen Maatalous metsätieteellinen Terveystieteiden Humanistinen Taideteollinen KAIKKI Oikeustieteellinen Kasvatustieteellinen Eläinlääketieteellinen Luonnontieteellinen Kauppatieteellinen Psykologian Farmasian Teknillistieteellinen Lääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Muilla sektoreilla (mm. järjestöt, seurakunnat, säätiöt ja yhteisöt) työskenteli seitsemisen prosenttia vastaajista. Ylivoimaisesti eniten joukossa on teologeja; heistä lähes 60 % lukeutuu tähän sektoriin. Tämä selittyy sillä, että seurakunnat on aineistossa laskettu kuuluviksi luokkaan muu työnantaja.

21 Työskentely suurimmilla paikkakunnilla syksyllä 2012 Jyväskylä Oulu Turku Tampere Hki, Vantaa, Espoo Noin 38 % vastaajista työskenteli kyselyhetkellä Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa. Toiseksi eniten vastaajia, lähes 8 %, työskenteli Tampereella. Turussa ja Oulussa työskenteli nelisen prosenttia ja Jyväskylässä hieman yli 3 %. Pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta kaikkien muiden isojen kaupunkien osuudet laskivat hieman valmistumishetkeen verrattuna. Valmistumishetkellä yhteensä 59 % vastaajista työskenteli jossakin taulukon kaupungeista, kun taas kyselyhetkellä vastaava osuus oli noin 57 %.

22 Työ vastaa koulutusta vaativuustasoltaan hyvin tai on sitä vaativampaa (%) Lääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Psykologian Eläinlääketieteellinen Farmasian Kasvatustieteellinen Liikuntatieteellinen Teknillistieteellinen Teologian Luonnontieteellinen Oikeustieteellinen KAIKKI Taideteollinen Humanistinen Kauppatieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Maatalous metsätieteellinen Terveystieteiden Ensimmäinen työ Nykyinen työ 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vajaa 70 % vastaajista koki, että ensimmäinen työ valmistumisen jälkeen vastasi vaativuudeltaan koulutusta joko hyvin tai oli sitä vaativampaa. Kyselyhetkellä vastaava osuus oli noussut noin 85 %:iin. Loput pitivät työnsä vaativuustasoa osittain tai selvästi yliopistokoulutusta alhaisempana. Lääketieteellisen, hammaslääketieteellisen ja psykologian alan vastaajista yli 95 % piti sekä ensimmäisen että nykyisen työnsä vaativuustasoa koulutusta hyvin vastaavana tai sitä vaativampana. Heikoimmaksi nykyisen työnsä vaativuustason ja koulutuksen vastaavuuden kokivat taideteollisen, humanistisen ja maatalous metsätieteellisen alan vastaajat; näillä aloilla useampi kuin joka viides arvioi nykyisen työnsä olevan vaatimustasoltaan osittain tai selvästi koulutusta alhaisempaa.

23 Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä Hammaslääketiet. (29) Eläinlääketieteellinen (26) Psykologian (88) Lääketieteellinen (199) Oikeustieteellinen (151) Terveystieteiden (205) Kasvatustieteellinen (784) Farmasian (188) Kauppatieteellinen (697) KAIKKI (5785) Yhteiskuntatiet. (564) Maatalous metsätiet. (123) Teknillistieteellinen (1097) Luonnontieteellinen (663) Taideteollinen (54) Liikuntatieteellinen (50) Humanistinen (763) Teologian (104) hyödyntää jatkuvasti hyödyntää jonkin verran ei pysty hyödyntämään lainkaan 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Noin 96 % kaikista vastaajista ilmoitti voivansa hyödyntää yliopistossa opittuja asioita työssään jonkin verran tai jatkuvasti. Lääketieteellisten alojen lisäksi psykologian ja oikeustieteellisen koulutusalan vastaajista lähes kaikki pystyivät hyödyntämään oppimaansa ainakin jonkin verran. Teologian koulutusalan vastaajat olivat selkeästi kaikkein useimmin (11,5 %) sitä mieltä, etteivät pysty hyödyntämään oppimaansa lainkaan. Vastauksista näkyy, että ns. generalistialoilla on toisinaan vaikea arvioida, kuinka laajasti oppimaansa pystyy työssä hyödyntämään. Paremman kuvan koulutusalojen välisistä eroista saa tarkastelemalla niiden osuuksia, jotka eivät pysty hyödyntämään oppimaansa työssä lainkaan.

24 Työssä tarvittavat taidot (kaikkien koulutusalojen ka, 6 = erittäin tärkeä 1 = ei lankaan tärkeä) Kaikkien koulutusalojen vastaajien mielestä tärkeimmät työssä tarvittavat taidot ovat ongelmanratkaisutaidot, ryhmätyötaidot, suomen kielen viestintätaidot, tiedonhankintataidot sekä organisointi ja koordinointitaidot. Vähiten tärkeinä pidettiin ruotsin ja muiden vieraiden kielten (ei englanti) viestintätaitoja. Kunkin taidon perässä oleva keskihajontaluku kuvaa sitä, kuinka yksimielisiä eri koulutusalojen vastaajat ovat. Mitä pienempi keskihajonta on, sitä paremmin keskiarvo kuvaa kyseisen taidon merkitystä koulutusalasta riippumatta.

25 Työssä tarvittavat taidot koulutusaloittain (6 = erittäin tärkeä 1 = ei lainkaan tärkeä; ka) tärkeä tai erittäin tärkeä vähän tai ei lainkaan tärkeä KOULUTUSALA Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyö ym. Sosiaaliset taidot Viestintä suomen kielellä Tiedonhankintataidot Organisointi ja koordi nointitaidot Analyyttiset taidot Neuvottelutaidot Tieto ja viestintätekniikan taidot Esiintymistaidot Oman alan teoreettinen osaaminen Opetus /koulutus /ohjaustaidot Projektinhallintataidot Viestintä englannin kielellä Lainsäädännön tuntemus Esimiestaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Viestintä ruotsin kielellä Viestintä muilla kielillä Humanistinen 5,15 5,2 5,34 5,1 5,16 4,62 4,79 5,02 4,83 4,02 4,61 4,27 4,22 3,56 3,01 2,78 2,57 2,95 2,7 Kasvatustiet. 5,41 5,68 5,45 5,04 5,49 4,55 5,44 4,92 5,37 4,68 5,7 4,3 3,3 4,44 3,56 2,8 2,11 2,31 1,52 Kauppatiet. 5,38 5,28 4,95 5,04 5,27 5,15 4,95 4,88 4,85 4,21 4,09 4,85 4,72 4,07 3,86 4,12 4,38 2,66 1,81 Luonnontiet. 5,35 5,05 4,76 5,17 4,87 5,11 4,46 4,9 4,72 4,46 4,33 4,4 4,54 3,37 3,22 2,83 2,49 1,96 1,44 Lääketiet. 5,62 5,29 5,25 5,35 4,53 5,39 4,87 4,22 3,91 5,62 3,89 3,27 3,73 4,32 3,88 2,39 2,02 3,04 1,78 Oikeustiet. 5,55 4,98 5,51 5,31 4,77 5,37 5,02 4,3 4,93 4,85 3,94 4,16 4,31 5,49 3,16 2,67 3,74 3,16 1,81 Psykologian 5,48 5,57 5,53 4,97 5,09 5,25 5,22 4,33 4,56 5,11 4,5 3,61 3,56 4,35 2,48 2,2 2,16 2,2 1,43 Teknillistiet. 5,43 5,03 4,77 5,16 4,87 5,24 4,57 4,79 4,57 4,43 3,84 4,62 4,98 3,27 3,55 3,36 3,37 1,95 1,72 Teologian 4,84 5,36 5,24 4,79 5,07 4,66 4,91 4,77 5,27 4,31 5,05 4,22 3,37 3,75 3,56 3,28 2,09 2,77 1,86 Terveystiet. 5,45 5,54 5,55 5,28 5,6 5,05 5,45 5,37 5,43 5,06 5,17 4,62 3,68 4,75 4,16 3,87 2,99 2,74 1,46 Yhteiskuntatiet. 5,27 5,28 5,3 5,2 5,24 5,03 4,94 4,94 4,91 3,93 4,24 4,44 4,05 4,27 3,42 3,28 2,88 2,79 1,88 Farmasian 5,17 5,24 5,47 5,35 4,64 4,61 4,64 4,78 4,15 5,07 3,92 3,43 4,35 4,74 2,88 2,47 2,52 3,26 2,12 Maatal. metsätiet. 5,25 5,11 4,92 5 5,19 4,77 4,79 4,85 4,75 4,06 4,23 4,63 4,14 3,91 3,36 3,63 3,19 2,51 1,89 Eläinlääketiet. 5,54 5,23 5,19 5,42 4,88 5,27 4,81 4,12 3,65 5,5 3,42 3,28 3,77 4,62 2,96 2,88 3,54 2,62 1,56 Hammaslääketiet. 5,24 4,83 5,24 4,79 4,21 4,75 4,31 4,07 3,41 5,41 3,45 3,21 3,76 4,14 3,69 2,72 2,93 2,83 1,39 Liikuntatiet. 5,3 5,58 5,08 4,47 5,58 4,12 5,26 4,58 5,4 4,34 5,62 4,17 3,58 3,58 3,38 3,02 2,17 1,91 1,33 Taideteollinen 5,34 5,34 4,82 4,77 5,27 4,62 5,13 5,05 5,11 4,61 4,73 5,05 4,58 3,52 3,91 3,77 3,49 2,59 2,11 KAIKKI 5,34 5,25 5,13 5,12 5,1 4,96 4,87 4,86 4,82 4,44 4,44 4,38 4,25 3,92 3,44 3,14 2,92 2,48 1,84 Eri koulutusalojen vastaajat ovat olleet melko yksimieleisiä viidestä tärkeimmästä taidosta. Koulutusalakohtaisia eroja on selkeimmin mm. esiintymistaitojen, lainsäädännön tuntemuksen, opetus ja koulutustaitojen sekä yritystoiminnan perusteiden tuntemuksen kohdalla.

26 Tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen tutkintoon työuran kannalta (%) Kaikkien vastaajien osalta tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli noin 63 %. Kaikkein tyytyväisimpiä tutkintoonsa olivat lääketieteelliseltä ja eläinlääketieteelliseltä alalta valmistuneet vastaajat. Vähiten tyytyväisiä taas olivat maatalousmetsätieteellisen ja humanistisen alan vastaajat, joiden kohdalla tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli alle puolet kyselyyn vastanneista. Kuitenkin kaikilla koulutusaloilla oli hyvin vähän vastaajia, jotka olivat suoranaisen tyytymättömiä tutkintoonsa. Eniten tyytymättömiä löytyi humanistiselta, teologiselta ja taideteolliselta alalta: heistä joka kymmenes koki olevansa tyytymätön tai erittäin tyytymätön tutkintoonsa.

27 Työura on tavoitteiden mukainen Lääketieteellinen (171) Psykologian (76) Hammaslääketiet. (28) Eläinlääketieteellinen (26) Oikeustieteellinen (113) Kasvatustieteellinen (687) Terveystieteiden (188) Teologian (104) Liikuntatieteellinen (49) KAIKKI (5289) Luonnontieteellinen (576) Humanistinen (674) Kauppatieteellinen (625) Yhteiskuntatiet. (515) Teknillistieteellinen (1095) Farmasian (186) Maatalous metsätiet. (123) Taideteollinen (53) Samaa tai täysin samaa mieltä Hieman eri tai hieman samaa mieltä Eri tai täysin eri mieltä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Työuraansa tyytyväisten osuus kaikista vastaajista oli noin 58 %, vajaa kolmannes (32 %) sijoittui mielipiteessään keskivaiheille ja loppu kymmenys ei pitänyt työuraansa tavoitteiden mukaisena. Koulutusalakohtaiset erot ovat suuria. Lääketieteellisten alojen sekä psykologian ja oikeustieteen vastaajat olivat kaikkein tyytyväisimpiä työuraansa; heistä reilusti alle 5 % oli tyytymättömiä uraansa. Toisessa laidassa taas ovat taideteollisen, maatalous metsätieteellisen ja farmasian alan vastaajat, joista noin 15 % ei pitänyt työuraansa tavoitteiden mukaisena.

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen

Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Uraseuranta 2014 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut Sunna Vainiomaa

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

Viiden vuoden jälkeen

Viiden vuoden jälkeen Viiden vuoden jälkeen Jyväskylän yliopistosta vuonna 2000 valmistuneiden maistereiden työllistyminen Piia Lavikainen Tutkimusraportti 20.6.2006 Jyväskylän yliopisto Tutkimus- ja rekrytointipalvelut Tiivistelmä

Lisätiedot

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE - Kyselyn saaneista 56 % vastasi, tutkinnon suorittaneista puolet. - suuruusjärjestys: Kasvatus 1030, Hum 795, Luonn 678, Yhteisk 551 Oikeus 209, Kauppa 186, Terv

Lisätiedot

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja terveydenhoitaja rakennusinsinööri fysioterapeutti metsäsuunnittelija marketing manager travel supervisor system designer maaseutuneuvoja liikunnanohjaaja maanmittausinsinööri sairaanhoitaja tietotekniikan

Lisätiedot

Asiantuntijana Työmarkkinoille

Asiantuntijana Työmarkkinoille Juha Sainio Asiantuntijana Työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta Tämä julkaisu on tuotettu Aarresaari-verkoston

Lisätiedot

TOHTORIT TYÖELÄMÄSSÄ. Turun yliopistosta vuosina 2006 2009 valmistuneiden tohtoreiden työllistyminen ja heidän arvioitaan tohtorikoulutuksesta

TOHTORIT TYÖELÄMÄSSÄ. Turun yliopistosta vuosina 2006 2009 valmistuneiden tohtoreiden työllistyminen ja heidän arvioitaan tohtorikoulutuksesta TOHTORIT TYÖELÄMÄSSÄ Turun yliopistosta vuosina 2006 2009 valmistuneiden tohtoreiden työllistyminen ja heidän arvioitaan tohtorikoulutuksesta Juha-Matti Ritvanen Turun yliopiston julkaisusarja 1/2012 TOHTORIT

Lisätiedot

Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla

Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla Arja Haapakorpi, Jyri Manninen & Paula Paasto Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla Vuonna 2001 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon ja päättötutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Otin vain En Kyllä osan suositelluista % --------- 1. vuosi 140 35.0 60.0

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8 nainen 8 27 29,6. Luonnontieteellinen koulut.ala 28,8 mies 50 179 27,9 nainen 33 109 30,3

Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8 nainen 8 27 29,6. Luonnontieteellinen koulut.ala 28,8 mies 50 179 27,9 nainen 33 109 30,3 26.9.2013 opinto-oikeus alkanut 1.8.2012 31.7.2013, suoritukset samalta ajalta (sis. korvaavat suoritukset) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö 22,7 Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä SEFEN RAPORTTEJA 5/2011 Viisi vuotta työelämässä Vuonna 2005 KTM-tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkkinoille Antti Raita SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN SEFE & AARRESAARI ERKOSTO Sisältö

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Taulukko 122.1b/2. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK)

Taulukko 122.1b/2. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK) Taulukko 122.1b/1. Internetin käyttö opiskeluun ja työhön opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) 7 N % % % 1. vuosi 417 61.4 28.3 10.3 2.-4. vuosi 1079 48.2 34.7 17.1 5.-7.

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM)

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=98, vastausprosentti 37 n=157,

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Taulukko 93.1b/2. Aikaisempi tutkinto opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK)

Taulukko 93.1b/2. Aikaisempi tutkinto opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (AMK) Taulukko 93.1b/1. Aikaisempi tutkinto opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Ei Kyllä N % % 1. vuosi 424 2.8 97.2 2.-4. vuosi 1090 4.1 95.9 5.-7. vuosi 620 4.7 95.3 8.-

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013

Sijoittumisseuranta 2013 Sijoittumisseuranta 201 Vaasan yliopistossa vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopisto Opintoasiat / Urapalvelut Jaana

Lisätiedot

Taulukko 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Tauluo 103b/1. Rahojen riittävyys opiskelun keston, opiskelupaiakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) erittäin hyvin tulin hyvin toimeen tulin toimeen, kun elin säästäväisesti toimeentuloni oli erittäin

Lisätiedot

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO)

Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO) Taulukko 43/1b. Kuntoliikunnan harrastaminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%)(YO) ---------------------------- ---------------------------- Enintään 1-3 Vähintään Enintään

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä täysin eri mieltä N % % % % hiukan eri mieltä Opiskelun kesto

jokseenkin samaa mieltä täysin samaa mieltä täysin eri mieltä N % % % % hiukan eri mieltä Opiskelun kesto Taulukko 35.1b/1. Arvio väitteestä Sain selvyyden minua huolestuttaneisiin asioihin opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) N % % % % 1. vuosi 328 47.6 39.9 7.9 4.6 2.-4.

Lisätiedot

Taulukko 143.1b/4. Naisten vaivojen esiintyminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan sukupuolittain (%) (AMK)

Taulukko 143.1b/4. Naisten vaivojen esiintyminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan sukupuolittain (%) (AMK) Taulukko 143.1b/3. Naisten vaivojen esiintyminen opiskelun keston, (YO) 1. vuosi 265 39.2 60.8 2.-4. vuosi 698 33.7 66.3 5.-7. vuosi 361 39.3 60.7 8.- vuosi 139 30.9 69.1 Pääkaupunkiseutu 516 35.9 64.1

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Sijoittumisen yhteisseuranta

Sijoittumisen yhteisseuranta Sijoittumisen yhteisseuranta Seuraavat korkeakoulut keräsivät vuonna 2009 yhteistyössä tietoa valmistuneistaan Jyväskylän yliopisto Lapin yliopisto Turun yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Åbo Akademi Hämeen

Lisätiedot

n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti 45 Työmarkkinatilanne 4 % 3 % 1 % 12 % Työssä Työtön Muu

n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti 45 Työmarkkinatilanne 4 % 3 % 1 % 12 % Työssä Työtön Muu OIKEUSTIEDE (OTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=213, vastausprosentti 35 n=299, vastausprosentti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet

SISÄLLYSLUETTELO. Liite: kysymyslomakkeet SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. KYSELY HALLINTOJOHTAJILLE... 3 2.1. Aineiston kuvaus ja professorien lukumäärät... 3 2.2. Mvs-professorien osuus yliopistoittain... 4 2.3. Palkka joulukuussa 2006 ja

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013

Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtionhallinnon ylin johto numeroin kesäkuussa 2013 Valtion työmarkkinalaitos Veli-Matti Lehtonen Syyskuu 2013 2 Sisältö 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne... 3 2 Vanhuuseläköityminen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 211 Metropoliasta valmistuneille YAMK-tutkinnon suorittaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu 22.4.213 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

LIITE 5. Pisteet. YLIOPISTOVERTAILU - Yritysnäkökulma 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2. Vuosi. Pisteet 1,6 1,4. Oikeus tieteellinen 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 LIITE 5,6,4,,8,6,4, HY Teologinen Humanis tinen Oikeus tieteellinen Y hteis kuntatieteellinen Ps y kologia Kas v atus tieteellinen Maatalous - mets ätieteellinen Lääketieteellinen Hammas lääketieteellinen

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja

Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja Avoin yliopisto-opetus: tilastoaineistoja AVOINYLIOPISTO.FI VERKKKOPALVELU JA TARJONTA 2012 Soile Pylsy, CSC 2 Avoinyliopisto.fi verkkopalvelu Kaikki Suomen avoin yliopisto-opetuksen tarjonta Omistaa 15

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖSTÄ Kauppatieteellisen alan valtakunnallinen tapaaminen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 19.8.

AJANKOHTAISTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖSTÄ Kauppatieteellisen alan valtakunnallinen tapaaminen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 19.8. AJANKOHTAISTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖSTÄ Kauppatieteellisen alan valtakunnallinen tapaaminen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 19.8.2013 Ylijohtaja Hannu Sirén Valtiontalouden kehykset vuosille

Lisätiedot

YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN URASEURANTA 2010

YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN URASEURANTA 2010 YLEMMÄN KORKEAKOULUTUTKINNON SUORITTANEIDEN URASEURANTA 2010 Vaasan yliopistossa vuonna 2005 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Sunna

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET

PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PROFESSORILIITTO PROFESSORSFÖRBUNDET PALKKASELVITYKSET 2010 KYSELY YLIOPISTOILLE PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2011 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...5

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppatieteilijät työmarkkinoilla 11.4.2013 Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut Tanja Makkonen Aalto BIZ valmistuneiden sijoittuminen Seuraamme tiiviisti Kauppakorkeakoulusta valmistuneiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012. 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus. yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2012 182/2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 20 päivänä

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 10.2.2009 Janne Vainikainen Helsingin yliopisto Teknillinen korkeakoulu Turun yliopisto Tampereen yliopisto Oulun yliopisto Jyväskylän yliopisto Tampereen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Kitkaa ja kasautuvia vaikeuksia

Kitkaa ja kasautuvia vaikeuksia Juha Sainio Kitkaa ja kasautuvia vaikeuksia Akateemisten työuran alkua hankaloittavia tekijöitä Tämä julkaisu on tuotettu Aarresaari-verkoston eli yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden sekä Akavan

Lisätiedot

N % % N % % Opiskelun kesto. 1. vuosi 499 93.8 6.2 2.-3. vuosi 928 93.9 6.1 4. vuosi 294 93.5 6.5 5.- vuosi 198 93.9 6.1

N % % N % % Opiskelun kesto. 1. vuosi 499 93.8 6.2 2.-3. vuosi 928 93.9 6.1 4. vuosi 294 93.5 6.5 5.- vuosi 198 93.9 6.1 Taulukko 115b/1. Oppimisvaikeudet ja oppimise vaikuttavat sairaudet tai vammat opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) kyllä N % % 1. vuosi 423 96.9 3.1 2.-4. vuosi 1080

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä TAMPEREEN YLIOPISTO Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä Vuosina 2006 ja 2007 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistotutkinnon suorittaneet Ylempien korkeakoulututkintojen määrä kasvoi lähes 6 prosenttia Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan ylempiä korkeakoulututkintoja

Lisätiedot

Kansainvälinen politiikka

Kansainvälinen politiikka Kansainvälinen politiikka Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 1994 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista LUONNOS 25.5.2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1039/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1039/2013 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 19

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007

KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 KYSELYLOMAKE: FSD2709 TOHTORIN TUTKINNON VUOSINA 2004-2005 SUORITTANEI- DEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2007 QUESTIONNAIRE: FSD2709 DOCTORAL GRADUATES OF YEARS 2004-2005: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2007

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot 42 57 63 54 44 143 % 114 % 11 % 8 % Alemmat korkeakoulututkinnot 332 380 361 358 380 95 % 95 % -5 % 4 %

Tohtorin tutkinnot 42 57 63 54 44 143 % 114 % 11 % 8 % Alemmat korkeakoulututkinnot 332 380 361 358 380 95 % 95 % -5 % 4 % Asemointitilastot 2015, Lapppeenrannan 1/5 teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle 2013-2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Taulukko 44b/1. Ruoan terveellisyyden ajatteleminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 44b/1. Ruoan terveellisyyden ajatteleminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 44b/1. Ruoan terveellisyyden ajatteleminen opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) en koskaan tai hyvin harvoin silloin tällöin usein N % % % 1. vuosi 425 2.6 32.0

Lisätiedot

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016

Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtionhallinnon ylin johto numeroin huhtikuussa 2016 Valtion ylimmän johdon määrä ja rakenne Valtion työmarkkinalaitos Seija Korhonen Kesäkuu 2016 2 1 Valtionhallinnon ylimmän johdon määrä ja rakenne

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 1 Metropoliasta valmistuneille Tekniikan ja liikenteen ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 1.5.1 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30. Arto Selkälä, tilastotieteen lehtori (YTT), Lapin yliopisto

Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30. Arto Selkälä, tilastotieteen lehtori (YTT), Lapin yliopisto Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30 Arto Selkälä, tilastotieteen lehtori (YTT), Lapin yliopisto Vuonna 2011 näyttötutkinnon suorittaneet: Verkkokyselyiden toteutustietoja Verkkokyselyt

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopistosta vuosina 2010-2012 valmistuneiden työllistyminen

Itä-Suomen yliopistosta vuosina 2010-2012 valmistuneiden työllistyminen Itä-Suomen yliopistosta vuosina 2010-2012 valmistuneiden työllistyminen OUTI SUORSA Itä-Suomen yliopistosta vuosina 2010-2012 valmistuneiden työllistyminen Raportti vuosina 2011-2013 kerätyistä työllistymisseurantojen

Lisätiedot

PALKKASELVITYKSET 2014

PALKKASELVITYKSET 2014 PALKKASELVITYKSET 2014 TYÖNANTAJASELVITYS PALKKAKYSELY JÄSENILLE RAPORTTI HUHTIKUU 2015 FOCUS MASTER OY SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. AINEISTON KUVAUS...6 2. TYÖNANTAJASELVITYS...7 2.1. Professorien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Vuonna 2007 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen

Vuonna 2007 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuonna 2007 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Uraseuranta 2012 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut Jaana Pulkkinen

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Palaute Nyytin ja SPR:n Hengailuillasta 4.11.2011 Yhteenvetoraportti Osallistujia 31, joista 8 miestä. Palautteita 24 Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Nainen 16 66,67% 2. Mies

Lisätiedot

Minne menet, avoin yliopisto?

Minne menet, avoin yliopisto? Minne menet, avoin yliopisto? Mervi Varja Avoimen yliopiston foorumin puheenjohtaja Minne menet, avoin yliopisto? Viime vuodet tilastokatsaus 2010-2013 Uutta opiskelijaprofiilista Lähitulevaisuuden suuntia

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008. Luonnontieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2003 valmistuneiden tilanne syksyllä 2008 Luonnontieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset

KORKEAKOULUJEN IMAGO 2008 YLIOPISTOT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO. Kirjekysely helmikuussa 2008 17-29-vuotiaat suomalaiset Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa edelleen toimittaa tai julkaista missään muodossa ilman tutkimuslaitoksen lupaa ja nimen mainitsemista.

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2010 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali, terveys ja liikunta ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 2.5.22 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Arja Haapakorpi & Paula Paasto Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Sijoittumisseuranta vuonna 29 Metropoliasta valmistuneille Kulttuuriala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5.2 VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti syksyllä 2 kyselyn,

Lisätiedot

Pohjois-Savon yliopistokoulutuksen tilastotarkastelu

Pohjois-Savon yliopistokoulutuksen tilastotarkastelu Pohjois-Savon yliopistokoulutuksen tilastotarkastelu (KESU-prosessin taustapaperi) Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen Pohjois-Savon liitto teemu.juntunen@pohjois-savo.fi Puh. 0447142670 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot