Uraseuranta aineisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uraseuranta aineisto"

Transkriptio

1 Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

2 Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin syksyllä 2012 vuonna 2007 valmistuneille maistereille sekä päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Vastausprosentti oli 45. Kyselyssä olivat mukana Helsingin, Itä Suomen, Jyväskylän, Lappeenrannan, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot sekä Aalto yliopisto, Hanken, Tampereen teknillinen yliopisto ja Åbo Akademi. Aineiston tarkastelu on tehty koulutusaloittain.

3 Vastaajien määrät koulutusaloittain KOULUTUSALA N % Teknillistieteellinen ,5 Humanistinen ,8 Kasvatustieteellinen ,6 Luonnontieteellinen ,9 Kauppatieteellinen ,7 Yhteiskuntatieteellinen 602 9,8 Terveystieteiden 215 3,5 Lääketieteellinen 199 3,2 Farmasian 195 3,2 Oikeustieteellinen 155 2,5 Maatalous metsätieteellinen 133 2,2 Teologian 114 1,9 Psykologian 92 1,5 Taideteollinen 58 0,9 Liikuntatieteellinen 53 0,9 Hammaslääketieteellinen 29 0,5 Vastauksia tulkittaessa on hyvä huomioida, että etenkin eläin ja hammaslääketieteelliseltä sekä liikuntatieteelliseltä ja taideteolliselta koulutusalalta on hyvin vähän vastauksia. Suurimmat koulutusalat ovat teknillistieteellinen, humanistinen, kasvatustieteellinen, luonnontieteellinen ja kauppatieteellinen. Nämä viisi koulutusalaa kattavat lähes 70 % kaikista vastaajista. Eläinlääketieteellinen 26 0,4 YHTEENSÄ

4 Naisten osuus eri koulutusaloilla (%) Naiset ovat enemmistönä kaikilla muilla paitsi teknillistieteellisellä alalla. Liikuntatieteellisellä ja luonnontieteellisellä alalla naisia on vastanneista vain hieman enemmän kuin miehiä. Naisvaltaisimmat alat ovat terveystieteellinen (96 %), eläinlääketieteellinen (92 %) ja farmasia (91 %).

5 40 Mediaani ikä valmistuessa Kaikkien vastaajien valmistumisikien mediaani on 27 vuotta. Kuten edellisessä, vuonna 2005 valmistuneita tarkastelleessa selvityksessä, myös tässä korkein mediaani löytyy terveystieteiden koulutusalalta (42 v.). Myös taideteollisen alan vastaajat ovat valmistuneet keskimääräistä vanhempina (32,5 v.). Muutoin koulutusalojen väliset erot ovat hyvin vähäisiä. Farmasian koulutusalan vastaajat ovat valmistuneet hieman muita nuorempina (25 v.), mikä varmasti selittyy pitkälti sillä, että suurin osa heistä on suorittanut ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon.

6 Työmarkkinatilanne valmistumishetkellä Terveystieteiden (214) Teknillistieteellinen (1132) Lääketieteellinen (198) Farmasian (195) Eläinlääketieteellinen (26) Kauppatieteellinen (716) Hammaslääketieteellinen (29) Taideteollinen (58) Psykologian (92) Yhteiskuntatieteellinen (598) KAIKKI (6113) Oikeustieteellinen (155) Kasvatustieteellinen (828) Humanistinen (847) Luonnontieteellinen (727) Maatalous metsätiet. (133) Liikuntatieteellinen (52) Teologian (113) Työssä Työtön Muu tilanne 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Valmistumishetkellä hieman yli 70 % kaikista vastaajista oli työssä, vajaa 14 % oli työttömänä ja reilu 13 % muussa tilanteessa (mm. opiskelijana, perhevapaalla, työskentely apurahalla). Apurahalla työskentelijöitä oli noin yksi prosentti vastaajista. Heistä lähes puolet oli valmistunut luonnontieteelliseltä alalta. Koulutusalojen väliset erot työmarkkinatilanteessa ovat tilastollisesti merkitseviä. Teologian, farmasian ja liikuntatieteen aloilla vastaajien valmistumishetken työttömyys oli hieman kohonnut vuonna 2005 valmistuneisiin verrattuna. Muuten valmistumishetken työttömyyslukemat olivat pienempiä kuin edellisessä selvityksessä.

7 Työmarkkinatilanne kyselyhetkellä Teknillistieteellinen (1133) Terveystieteiden (214) Kauppatieteellinen (713) Taideteollinen (57) KAIKKI (6102) Lääketieteellinen (199) Kasvatustieteellinen (829) Luonnontieteellinen (727) Oikeustieteellinen (155) Farmasian (193) Yhteiskuntatieteellinen (597) Teologian (111) Hammaslääketieteellinen (29) Liikuntatieteellinen (53) Psykologian (92) Humanistinen (842) Maatalous metsätiet. (132) Eläinlääketieteellinen (26) Työssä Työtön Muu tilanne 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Syksyllä 2012 eli viitisen vuotta valmistumisen jälkeen työttömien osuus on selvästi pienentynyt; enää reilu 2 % vastaajista ilmoitti olevansa työttömänä. Työssä oli noin 84 % ja muussa tilanteessa 14 % vastaajista. Apurahalla työskenteleviä oli myös kyselyhetkellä noin prosentti vastaajista, mutta luonnontieteilijöiden osuus oli lähes puolittunut valmistumishetkeen verrattuna. Humanistit, yhteiskuntatieteilijät ja terveystieteilijät taas olivat kasvattaneet osuuksiaan.

8 Vakituinen työsuhde (%) Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Terveystieteiden Taideteollinen Farmasian Oikeustieteellinen KAIKKI Yhteiskuntatiet. Liikuntatieteellinen Luonnontieteellinen Hammaslääketiet. Maatalous metsätiet. Kasvatustieteellinen Humanistinen Teologian Eläinlääketieteellinen Psykologian Lääketieteellinen ensimmäinen työ nykyinen työ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kaikista vastaajista hieman yli 40 %:n ensimmäinen työsuhde oli vakituinen. Viisi vuotta valmistumisen jälkeen vastaava osuus oli noussut peräti 75 prosenttiin. Vakituisten työsuhteiden osuus oli kasvanut kaikilla koulutusaloilla. Ainoastaan lääketieteen vastaajien keskuudessa määräaikaisuudet olivat edelleen kyselyhetkellä vakituisia työsuhteita yleisempiä. Kauppatieteilijät olivat useimmin vakituisessa työsuhteessa niin ensimmäisessä kuin nykyisessä työssään.

9 Työttömyyttä valmistumisensa jälkeen kokeneet (%) Humanistinen (833) Maatalous metsätieteellinen (131) Kasvatustieteellinen (817) Teologian (112) Luonnontieteellinen (723) Taideteollinen (58) Yhteiskuntatieteellinen (596) KAIKKI (6066) Psykologian (92) Liikuntatieteellinen (52) Oikeustieteellinen (153) Teknillistieteellinen (1130) Kauppatieteellinen (711) Eläinlääketieteellinen (26) Farmasian (195) Terveystieteiden (210) Hammaslääketieteellinen (29) Lääketieteellinen (198) Keskimäärin joka kolmas vastaaja on ollut työttömänä valmistumisensa jälkeen. Koulutusalojen väliset erot ovat merkittäviä: humanisteista jopa 53 % vastaajista on ollut työttömänä valmistumisensa jälkeen, kun taas lääketieteellisellä alalla vastaava luku on vain 1 %. Useimmilla aloilla työttömyyttä kokeneiden osuus on suurempi kuin vuonna 2010 tehdyssä selvityksessä. Erityisen suurta nousu on ollut psykologian, teknillistieteellisen ja eläinlääketieteellisen koulutusalan vastaajien keskuudessa. Laskua puolestaan on tapahtunut liikuntatieteellisellä, oikeustieteellisellä ja etenkin hammaslääketieteellisellä alalla.

10 Osuus kaikista vastaajista, jotka arvioivat seuraavien tekijöiden vaikeuttaneen työllistymistä paljon tai erittäin paljon (%) Alueellinen työmarkkinatilanne, alan heikko työmarkkinatilanne sekä työkokemuksen ja suhdeverkostojen puute koettiin eniten työllistymistä vaikeuttaneiksi tekijöiksi.

11 Tärkeimmät työllistymistä vaikeuttaneet tekijät koulutusaloittain (1 = ei lainkaan 6 = erittäin paljon, md) KOULUTUSALA Alueellinen työmarkkinatilanne Työkokemuksen puute Puutteelliset suhdeverkostot Alan heikko työmarkkinatilanne Lääketieteellinen 1 1,5 1 1 Hammaslääketieteellinen Terveystieteiden Farmasian Eläinlääketieteellinen Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Oikeustieteellinen Liikuntatieteellinen 3, ,5 Psykologian KAIKKI Yhteiskuntatieteellinen Taideteollinen Luonnontieteellinen Teologian Kasvatustieteellinen Maatalous metsätieteellinen Humanistinen Koulutusalakohtaisesta tarkastelusta käy ilmi, että työkokemuksen puute koettiin ongelmaksi etenkin oikeustieteellisen, yhteiskuntatieteellisen, luonnontieteellisen ja maatalous metsätieteellisen koulutusalan vastaajien keskuudessa. Alan heikko työmarkkinatilanne taas oli vaikeuttanut erityisesti taideteollisen ja maatalous metsätieteellisen alan vastaajien työllistymistä.

12 Valmistumisen jälkeinen oman alan työssäoloaika (ka, vuosia) Hammaslääketieteellinen (27) Teknillistieteellinen (1068) Oikeustieteellinen (149) Psykologian (87) Kauppatieteellinen (666) Farmasian (188) Lääketieteellinen (191) Liikuntatieteellinen (49) Taideteollinen (46) KAIKKI (5683) Eläinlääketieteellinen (24) Kasvatustieteellinen (770) Luonnontieteellinen (679) Terveystieteiden (189) Yhteiskuntatieteellinen (558) Maatalous metsätiet. (126) Teologian (104) Humanistinen (762) Vastaajat ovat olleet valmistumisensa jälkeen koulutusta vastaavassa työssä keskimäärin 4 v 4 kk. Pisimpään kyselyhetkellä olivat työskennelleet hammaslääketieteen vastaajat (4 v 11 kk) ja lyhimmän aikaa humanistiselta alalta valmistuneet vastaajat (3 v 8 kk).

13 Työnantajien lukumäärä (ka) Reilulla kolmanneksella (37 %) on ollut valmistumisensa jälkeen vain yksi työnantaja. Eniten eri työnantajia on ollut lääketieteellisiltä aloilta ja taideteolliselta alalta valmistuneilla vastaajilla ja vähiten taas teknillistieteellisellä alalla.

14 10 Työsuhteiden lukumäärä (ka) Noin viidesosalla vastaajista (21,5 %) on ollut valmistumisensa jälkeen ainoastaan yksi työ tai virkasuhde. Lääketieteellisten alojen vastaajilla on ollut eniten vajaasta kuudesta lähes yhdeksään työsuhteita valmistumisensa jälkeen, kun taas teknillistieteellisen ja kauppatieteellisen alan edustajilla erillisiä työ tai virkasuhteita on ollut keskimäärin alle kolme.

15 Palkka (md) Kaikkien vastaajien mediaanipalkka oli kyselyhetkellä 3520 /kk. Työttömyyttä kokeneiden osalta vastaava luku on 3160,5 ja työttömyyttä kokemattomien 3738,5. Ero on tilastollisesti merkitsevä. Myös koulutusalojen välillä on huomattavia eroja: yli 4000 euron mediaanipalkkoihin päästään hammaslääketieteen, lääketieteen, oikeustieteen, eläinlääketieteen sekä kauppatieteiden koulutusaloilla. Korkeintaan 3000 euron mediaanikuukausitulot puolestaan on humanistisen, kasvatustieteiden ja farmasian alojen vastaajilla.

16 Työnantajasektorit yritys (%) Kauppatieteellinen Farmasian Teknillistieteellinen Oikeustieteellinen Taideteollinen KAIKKI Luonnontieteellinen Maatalous metsätieteellinen Humanistinen Eläinlääketieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Lääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Psykologian Terveystieteiden Liikuntatieteellinen Teologian Kasvatustieteellinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Suurin työllistäjä on yrityssektori, jonka alaisuudessa kyselyhetkellä työskenteli n. 46 % vastaajista. Koulutusaloista kauppatieteelliseltä, teknillistieteelliseltä ja farmasian alalta työllistyttiin selvästi useimmin yrityssektorille. Merkittävin ero ensimmäisen ja nykyisen työn välillä on hammaslääketieteestä valmistuneiden vastaajien keskuudessa: yrityssektorilla työskentelevien osuus kasvoi lähes 40 prosenttiyksikköä.

17 kunta (%) Hammaslääketieteellinen Kasvatustieteellinen Lääketieteellinen Psykologian Liikuntatieteellinen Terveystieteiden Eläinlääketieteellinen Humanistinen Taideteollinen KAIKKI Yhteiskuntatieteellinen Teologian Luonnontieteellinen Maatalous metsätieteellinen Farmasian Oikeustieteellinen Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Kuntasektori työllistää lähes kolmanneksen kaikkien alojen vastaajista. Kasvatustieteellisen ja lääketieteellisen koulutusalan vastaajista noin 80 % työskenteli kyselyhetkellä kuntasektorilla. Hammaslääketieteen vastaajistakin yli 80 % työskenteli kuntasektorilla heti valmistumisensa jälkeen, mutta kyselyhetkellä osuus oli enää reilu 40 % eli hammaslääketieteestä valmistuneet näyttävän aloittavan uransa kuntien palveluksessa mutta siirtyvät nopeasti yrityssektorille.

18 valtio (%) Oikeustieteellinen Maatalous metsätieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Humanistinen Luonnontieteellinen KAIKKI Psykologian Kauppatieteellinen Teknillistieteellinen Eläinlääketieteellinen Terveystieteiden Kasvatustieteellinen Lääketieteellinen Taideteollinen Liikuntatieteellinen Hammaslääketieteellinen Farmasian Teologian Ensimmäinen työ Nykyinen työ Valtio työllistää reilut 6 % kaikista vastaajista. Koulutusaloittain tarkasteltuna oikeustieteilijät olivat useimmin valtion palveluksessa; suurin piirtein kolmannes oikeustieteen vastaajista työskenteli valtiosektorilla. Valtiosektorilla kyselyhetkellä työskentelevien psykologian alan vastaajien osuus lähes kaksinkertaistui valmistumishetkeen verrattuna. Hammaslääketieteellisen, liikuntatieteellisen ja taideteollisen koulutusalan vastaajista kukaan ei työskennellyt valtiosektorilla valmistumis tai kyselyhetkellä.

19 yliopisto (%) Luonnontieteellinen Teknillistieteellinen Maatalous metsätieteellinen KAIKKI Yhteiskuntatieteellinen Humanistinen Liikuntatieteellinen Terveystieteiden Eläinlääketieteellinen Psykologian Teologian Farmasian Taideteollinen Kauppatieteellinen Kasvatustieteellinen Lääketieteellinen Oikeustieteellinen Hammaslääketieteellinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Valmistumishetkellä 11 % kaikista vastaajista työskenteli yliopistoissa, kyselyhetkellä vastaava osuus oli noin 8 %. Useimmin yliopistoissa työskentelivät luonnontieteilijät sekä maatalous metsätieteelliseltä alalta valmistuneet.

20 muu sektori (%) Teologian Yhteiskuntatieteellinen Liikuntatieteellinen Maatalous metsätieteellinen Terveystieteiden Humanistinen Taideteollinen KAIKKI Oikeustieteellinen Kasvatustieteellinen Eläinlääketieteellinen Luonnontieteellinen Kauppatieteellinen Psykologian Farmasian Teknillistieteellinen Lääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Ensimmäinen työ Nykyinen työ Muilla sektoreilla (mm. järjestöt, seurakunnat, säätiöt ja yhteisöt) työskenteli seitsemisen prosenttia vastaajista. Ylivoimaisesti eniten joukossa on teologeja; heistä lähes 60 % lukeutuu tähän sektoriin. Tämä selittyy sillä, että seurakunnat on aineistossa laskettu kuuluviksi luokkaan muu työnantaja.

21 Työskentely suurimmilla paikkakunnilla syksyllä 2012 Jyväskylä Oulu Turku Tampere Hki, Vantaa, Espoo Noin 38 % vastaajista työskenteli kyselyhetkellä Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa. Toiseksi eniten vastaajia, lähes 8 %, työskenteli Tampereella. Turussa ja Oulussa työskenteli nelisen prosenttia ja Jyväskylässä hieman yli 3 %. Pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta kaikkien muiden isojen kaupunkien osuudet laskivat hieman valmistumishetkeen verrattuna. Valmistumishetkellä yhteensä 59 % vastaajista työskenteli jossakin taulukon kaupungeista, kun taas kyselyhetkellä vastaava osuus oli noin 57 %.

22 Työ vastaa koulutusta vaativuustasoltaan hyvin tai on sitä vaativampaa (%) Lääketieteellinen Hammaslääketieteellinen Psykologian Eläinlääketieteellinen Farmasian Kasvatustieteellinen Liikuntatieteellinen Teknillistieteellinen Teologian Luonnontieteellinen Oikeustieteellinen KAIKKI Taideteollinen Humanistinen Kauppatieteellinen Yhteiskuntatieteellinen Maatalous metsätieteellinen Terveystieteiden Ensimmäinen työ Nykyinen työ 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vajaa 70 % vastaajista koki, että ensimmäinen työ valmistumisen jälkeen vastasi vaativuudeltaan koulutusta joko hyvin tai oli sitä vaativampaa. Kyselyhetkellä vastaava osuus oli noussut noin 85 %:iin. Loput pitivät työnsä vaativuustasoa osittain tai selvästi yliopistokoulutusta alhaisempana. Lääketieteellisen, hammaslääketieteellisen ja psykologian alan vastaajista yli 95 % piti sekä ensimmäisen että nykyisen työnsä vaativuustasoa koulutusta hyvin vastaavana tai sitä vaativampana. Heikoimmaksi nykyisen työnsä vaativuustason ja koulutuksen vastaavuuden kokivat taideteollisen, humanistisen ja maatalous metsätieteellisen alan vastaajat; näillä aloilla useampi kuin joka viides arvioi nykyisen työnsä olevan vaatimustasoltaan osittain tai selvästi koulutusta alhaisempaa.

23 Yliopistossa opittujen asioiden hyödyntäminen nykyisessä työssä Hammaslääketiet. (29) Eläinlääketieteellinen (26) Psykologian (88) Lääketieteellinen (199) Oikeustieteellinen (151) Terveystieteiden (205) Kasvatustieteellinen (784) Farmasian (188) Kauppatieteellinen (697) KAIKKI (5785) Yhteiskuntatiet. (564) Maatalous metsätiet. (123) Teknillistieteellinen (1097) Luonnontieteellinen (663) Taideteollinen (54) Liikuntatieteellinen (50) Humanistinen (763) Teologian (104) hyödyntää jatkuvasti hyödyntää jonkin verran ei pysty hyödyntämään lainkaan 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Noin 96 % kaikista vastaajista ilmoitti voivansa hyödyntää yliopistossa opittuja asioita työssään jonkin verran tai jatkuvasti. Lääketieteellisten alojen lisäksi psykologian ja oikeustieteellisen koulutusalan vastaajista lähes kaikki pystyivät hyödyntämään oppimaansa ainakin jonkin verran. Teologian koulutusalan vastaajat olivat selkeästi kaikkein useimmin (11,5 %) sitä mieltä, etteivät pysty hyödyntämään oppimaansa lainkaan. Vastauksista näkyy, että ns. generalistialoilla on toisinaan vaikea arvioida, kuinka laajasti oppimaansa pystyy työssä hyödyntämään. Paremman kuvan koulutusalojen välisistä eroista saa tarkastelemalla niiden osuuksia, jotka eivät pysty hyödyntämään oppimaansa työssä lainkaan.

24 Työssä tarvittavat taidot (kaikkien koulutusalojen ka, 6 = erittäin tärkeä 1 = ei lankaan tärkeä) Kaikkien koulutusalojen vastaajien mielestä tärkeimmät työssä tarvittavat taidot ovat ongelmanratkaisutaidot, ryhmätyötaidot, suomen kielen viestintätaidot, tiedonhankintataidot sekä organisointi ja koordinointitaidot. Vähiten tärkeinä pidettiin ruotsin ja muiden vieraiden kielten (ei englanti) viestintätaitoja. Kunkin taidon perässä oleva keskihajontaluku kuvaa sitä, kuinka yksimielisiä eri koulutusalojen vastaajat ovat. Mitä pienempi keskihajonta on, sitä paremmin keskiarvo kuvaa kyseisen taidon merkitystä koulutusalasta riippumatta.

25 Työssä tarvittavat taidot koulutusaloittain (6 = erittäin tärkeä 1 = ei lainkaan tärkeä; ka) tärkeä tai erittäin tärkeä vähän tai ei lainkaan tärkeä KOULUTUSALA Ongelmanratkaisutaidot Ryhmätyö ym. Sosiaaliset taidot Viestintä suomen kielellä Tiedonhankintataidot Organisointi ja koordi nointitaidot Analyyttiset taidot Neuvottelutaidot Tieto ja viestintätekniikan taidot Esiintymistaidot Oman alan teoreettinen osaaminen Opetus /koulutus /ohjaustaidot Projektinhallintataidot Viestintä englannin kielellä Lainsäädännön tuntemus Esimiestaidot Taloussuunnittelu ja budjetointi Yritystoiminnan perusteiden tuntemus Viestintä ruotsin kielellä Viestintä muilla kielillä Humanistinen 5,15 5,2 5,34 5,1 5,16 4,62 4,79 5,02 4,83 4,02 4,61 4,27 4,22 3,56 3,01 2,78 2,57 2,95 2,7 Kasvatustiet. 5,41 5,68 5,45 5,04 5,49 4,55 5,44 4,92 5,37 4,68 5,7 4,3 3,3 4,44 3,56 2,8 2,11 2,31 1,52 Kauppatiet. 5,38 5,28 4,95 5,04 5,27 5,15 4,95 4,88 4,85 4,21 4,09 4,85 4,72 4,07 3,86 4,12 4,38 2,66 1,81 Luonnontiet. 5,35 5,05 4,76 5,17 4,87 5,11 4,46 4,9 4,72 4,46 4,33 4,4 4,54 3,37 3,22 2,83 2,49 1,96 1,44 Lääketiet. 5,62 5,29 5,25 5,35 4,53 5,39 4,87 4,22 3,91 5,62 3,89 3,27 3,73 4,32 3,88 2,39 2,02 3,04 1,78 Oikeustiet. 5,55 4,98 5,51 5,31 4,77 5,37 5,02 4,3 4,93 4,85 3,94 4,16 4,31 5,49 3,16 2,67 3,74 3,16 1,81 Psykologian 5,48 5,57 5,53 4,97 5,09 5,25 5,22 4,33 4,56 5,11 4,5 3,61 3,56 4,35 2,48 2,2 2,16 2,2 1,43 Teknillistiet. 5,43 5,03 4,77 5,16 4,87 5,24 4,57 4,79 4,57 4,43 3,84 4,62 4,98 3,27 3,55 3,36 3,37 1,95 1,72 Teologian 4,84 5,36 5,24 4,79 5,07 4,66 4,91 4,77 5,27 4,31 5,05 4,22 3,37 3,75 3,56 3,28 2,09 2,77 1,86 Terveystiet. 5,45 5,54 5,55 5,28 5,6 5,05 5,45 5,37 5,43 5,06 5,17 4,62 3,68 4,75 4,16 3,87 2,99 2,74 1,46 Yhteiskuntatiet. 5,27 5,28 5,3 5,2 5,24 5,03 4,94 4,94 4,91 3,93 4,24 4,44 4,05 4,27 3,42 3,28 2,88 2,79 1,88 Farmasian 5,17 5,24 5,47 5,35 4,64 4,61 4,64 4,78 4,15 5,07 3,92 3,43 4,35 4,74 2,88 2,47 2,52 3,26 2,12 Maatal. metsätiet. 5,25 5,11 4,92 5 5,19 4,77 4,79 4,85 4,75 4,06 4,23 4,63 4,14 3,91 3,36 3,63 3,19 2,51 1,89 Eläinlääketiet. 5,54 5,23 5,19 5,42 4,88 5,27 4,81 4,12 3,65 5,5 3,42 3,28 3,77 4,62 2,96 2,88 3,54 2,62 1,56 Hammaslääketiet. 5,24 4,83 5,24 4,79 4,21 4,75 4,31 4,07 3,41 5,41 3,45 3,21 3,76 4,14 3,69 2,72 2,93 2,83 1,39 Liikuntatiet. 5,3 5,58 5,08 4,47 5,58 4,12 5,26 4,58 5,4 4,34 5,62 4,17 3,58 3,58 3,38 3,02 2,17 1,91 1,33 Taideteollinen 5,34 5,34 4,82 4,77 5,27 4,62 5,13 5,05 5,11 4,61 4,73 5,05 4,58 3,52 3,91 3,77 3,49 2,59 2,11 KAIKKI 5,34 5,25 5,13 5,12 5,1 4,96 4,87 4,86 4,82 4,44 4,44 4,38 4,25 3,92 3,44 3,14 2,92 2,48 1,84 Eri koulutusalojen vastaajat ovat olleet melko yksimieleisiä viidestä tärkeimmästä taidosta. Koulutusalakohtaisia eroja on selkeimmin mm. esiintymistaitojen, lainsäädännön tuntemuksen, opetus ja koulutustaitojen sekä yritystoiminnan perusteiden tuntemuksen kohdalla.

26 Tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen tutkintoon työuran kannalta (%) Kaikkien vastaajien osalta tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli noin 63 %. Kaikkein tyytyväisimpiä tutkintoonsa olivat lääketieteelliseltä ja eläinlääketieteelliseltä alalta valmistuneet vastaajat. Vähiten tyytyväisiä taas olivat maatalousmetsätieteellisen ja humanistisen alan vastaajat, joiden kohdalla tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli alle puolet kyselyyn vastanneista. Kuitenkin kaikilla koulutusaloilla oli hyvin vähän vastaajia, jotka olivat suoranaisen tyytymättömiä tutkintoonsa. Eniten tyytymättömiä löytyi humanistiselta, teologiselta ja taideteolliselta alalta: heistä joka kymmenes koki olevansa tyytymätön tai erittäin tyytymätön tutkintoonsa.

27 Työura on tavoitteiden mukainen Lääketieteellinen (171) Psykologian (76) Hammaslääketiet. (28) Eläinlääketieteellinen (26) Oikeustieteellinen (113) Kasvatustieteellinen (687) Terveystieteiden (188) Teologian (104) Liikuntatieteellinen (49) KAIKKI (5289) Luonnontieteellinen (576) Humanistinen (674) Kauppatieteellinen (625) Yhteiskuntatiet. (515) Teknillistieteellinen (1095) Farmasian (186) Maatalous metsätiet. (123) Taideteollinen (53) Samaa tai täysin samaa mieltä Hieman eri tai hieman samaa mieltä Eri tai täysin eri mieltä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Työuraansa tyytyväisten osuus kaikista vastaajista oli noin 58 %, vajaa kolmannes (32 %) sijoittui mielipiteessään keskivaiheille ja loppu kymmenys ei pitänyt työuraansa tavoitteiden mukaisena. Koulutusalakohtaiset erot ovat suuria. Lääketieteellisten alojen sekä psykologian ja oikeustieteen vastaajat olivat kaikkein tyytyväisimpiä työuraansa; heistä reilusti alle 5 % oli tyytymättömiä uraansa. Toisessa laidassa taas ovat taideteollisen, maatalous metsätieteellisen ja farmasian alan vastaajat, joista noin 15 % ei pitänyt työuraansa tavoitteiden mukaisena.

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Uraseuranta. Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseuranta Vuonna 2005 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Taustatietoja kysely tehtiin kaikille vuonna 2005 loppututkinnon suorittaneille eli farmaseuteille, lastentarhaopettajille, maistereille sekä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Aalto-yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseurantatutkimuksen taustaa ja kohderyhmä Uraseurantatutkimus on Aarresaariverkoston (Suomen yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA 2010 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO Ura- ja rekrytointipalvelut Huhtikuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 3 I TAMPEREEN YLIOPISTOSTA VUONNA

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen

KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ. Vuonna 2010 Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen KANDIDAATIN TUTKINNOSTA VALMISTUNEET TYÖELÄMÄSSÄ Vuonna Tampereen yliopistosta valmistuneiden kandidaattien työelämään sijoittuminen Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Lokakuu 12 Sisällys

Lisätiedot

Aarresaari-verkoston toteuttama uraseuranta. KOTA-seminaari Jyväskylä Juha Sainio, TY

Aarresaari-verkoston toteuttama uraseuranta. KOTA-seminaari Jyväskylä Juha Sainio, TY Aarresaari-verkoston toteuttama uraseuranta KOTA-seminaari 17.9.2014 Jyväskylä Juha Sainio, TY Uraseurannan tausta Sijoittumisen seurannasta viivästettyyn uraseurantaan yliopistoilla omia valmistuneiden

Lisätiedot

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001

KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 KOULUTUSALAT KOULUTUSALOJEN % -OSUUKSIA KOULUTUSALOISTA YHTEENSÄ 2001 Uudet Kaikki Alemmat Ylemmät Lis. Tri Muut tutkinnot Opettajat Muu Yhteensä lkm 20 651 162 785 2 461 11 581 695 1 203 734 7 559 20

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa?

Kuva 2 - Vastaako nykyinen työtehtäväsi vaatimustasoltaan yliopistollista tutkintoa? SIJOITTUMISSEURANNAN 2013 TULOKSET Sijoittumisseurannassa selvitettiin vuonna 2013 ylemmän kk-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä. Kyselyyn kertyi vastauksia yhteensä 702 kappaletta vastausprosentin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista KOTA-seminaari 22.8.2017 Jyväskylä Juha Sainio, TY Mitä kertoisit nyt generalistitutkintoa aloittavalle hänen mahdollisuudesta löytää töitä v. 2022? 1. Mitä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen

Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuonna 2009 Vaasan yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään viisi vuotta valmistumisen jälkeen Uraseuranta 2014 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut Sunna Vainiomaa

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

En Kyllä Otin En Kyllä Otin

En Kyllä Otin En Kyllä Otin Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) -------------- En Kyllä Otin En Kyllä Otin vain osan vain osan suositel- suositel-

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Viiden vuoden jälkeen

Viiden vuoden jälkeen Viiden vuoden jälkeen Jyväskylän yliopistosta vuonna 2000 valmistuneiden maistereiden työllistyminen Piia Lavikainen Tutkimusraportti 20.6.2006 Jyväskylän yliopisto Tutkimus- ja rekrytointipalvelut Tiivistelmä

Lisätiedot

Eväitä hyvän työuran rakentamiseen

Eväitä hyvän työuran rakentamiseen Eväitä hyvän työuran rakentamiseen Aarresaari-verkoston maisteriuraseuranta 2016 Juha Sainio Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit yliopistojen työelämäja urapalvelujen sivuille.

Lisätiedot

Asiantuntijana Työmarkkinoille

Asiantuntijana Työmarkkinoille Juha Sainio Asiantuntijana Työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta Tämä julkaisu on tuotettu Aarresaari-verkoston

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

TOHTORIT TYÖELÄMÄSSÄ. Turun yliopistosta vuosina 2006 2009 valmistuneiden tohtoreiden työllistyminen ja heidän arvioitaan tohtorikoulutuksesta

TOHTORIT TYÖELÄMÄSSÄ. Turun yliopistosta vuosina 2006 2009 valmistuneiden tohtoreiden työllistyminen ja heidän arvioitaan tohtorikoulutuksesta TOHTORIT TYÖELÄMÄSSÄ Turun yliopistosta vuosina 2006 2009 valmistuneiden tohtoreiden työllistyminen ja heidän arvioitaan tohtorikoulutuksesta Juha-Matti Ritvanen Turun yliopiston julkaisusarja 1/2012 TOHTORIT

Lisätiedot

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

N:o 794 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 2220 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: HKKK HY HY (SSKH) JoY JY KY KuvA LTY LY

Lisätiedot

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja terveydenhoitaja rakennusinsinööri fysioterapeutti metsäsuunnittelija marketing manager travel supervisor system designer maaseutuneuvoja liikunnanohjaaja maanmittausinsinööri sairaanhoitaja tietotekniikan

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Taulukko 111/1b. Kiusatuksi joutumisen määrä kouluaikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 111/1b. Kiusatuksi joutumisen määrä kouluaikana opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 107/1b. Arvio väitteestä "Sain selvyyden minua huolestuttaneisiin asioihin" opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) ---------------- ---------------- Samaa Eri Samaa

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE - Kyselyn saaneista 56 % vastasi, tutkinnon suorittaneista puolet. - suuruusjärjestys: Kasvatus 1030, Hum 795, Luonn 678, Yhteisk 551 Oikeus 209, Kauppa 186, Terv

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016) Jyväskylän yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 16) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 4 valmistuneista) Vastaajien

Lisätiedot

Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla

Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla Arja Haapakorpi, Jyri Manninen & Paula Paasto Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla Vuonna 2001 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon ja päättötutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista LUOKANOPETTAJAKOULUTUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista kasvatustieteen maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1 TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

Taulukko 87b/1. Tarve käyttää rahaa pelaamiseen yhä enemmän opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 87b/1. Tarve käyttää rahaa pelaamiseen yhä enemmän opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 87b/1. Tarve käyttää rahaa pelaamiseen yhä enemmän opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) en kyllä N % % 1. vuosi 381 97.9 2.1 2.-4. vuosi 838 96.7 3.3 5.-7. vuosi

Lisätiedot

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO)

Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Taulukko 135/1b. Rokotukset ja lääkitykset ennen matkaa opiskelun keston, opiskelupaikkakunnan ja koulutusalan mukaan (%) (YO) Otin vain En Kyllä osan suositelluista % --------- 1. vuosi 140 35.0 60.0

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Katsaus yliopistojen maisteriuraseurantakyselyn tuloksiin. Yliopistojen oposeminaari 3.11.2017 Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut Agenda 1. Uraohjaajan

Lisätiedot

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto

Ikä valmistuessa. Keskiarvo (v) Yliopisto 35 Ikä valmistuessa 30 25 (v) 20 15 10 5 0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika työssäolleilla (v) 0,0 Valmistumisen jälkeinen työssäoloaika koulutusta vastaavassa työssä työssäolleilla (v) 0,0 6 Työnantajien

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA VNA yliopistojen tutkinnoista (794/2004) LUONNOS 16.9.2013 Liite LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA Koulutusyksiköiden nimien

Lisätiedot

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS

Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista PÄÄAINEENA MATKAILUTUTKIMUS Vuosi työmarkkinoilla Sijoittumisseuranta vuonna 2012 Lapin yliopistosta valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista Kaisa Kivelä Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2014 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Työpaja 1. Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ovat korkealla miten ne toteutuvat? Korkeakoulujen uraseurantafoorumi

Työpaja 1. Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ovat korkealla miten ne toteutuvat? Korkeakoulujen uraseurantafoorumi Työpaja 1. Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ovat korkealla miten ne toteutuvat? Korkeakoulujen uraseurantafoorumi 11.12.2017, Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ovat korkealla

Lisätiedot

Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8 nainen 8 27 29,6. Luonnontieteellinen koulut.ala 28,8 mies 50 179 27,9 nainen 33 109 30,3

Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8 nainen 8 27 29,6. Luonnontieteellinen koulut.ala 28,8 mies 50 179 27,9 nainen 33 109 30,3 26.9.2013 opinto-oikeus alkanut 1.8.2012 31.7.2013, suoritukset samalta ajalta (sis. korvaavat suoritukset) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö 22,7 Luonnontieteellinen koulut.ala 22,7 mies 2 17 11,8

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM)

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM) Vuosi valmistumisen jälkeen Viisi vuotta valmistumisen jälkeen Vuosina 2009 2013 valmistuneet Vuosina 2001 2005, 2007, 2009 valmistuneet n=98, vastausprosentti 37 n=157,

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot