Pirre Hyötynen Otto Kanervo TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET , 2014 VALMISTUNEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET"

Transkriptio

1 Pirre Hyötynen Otto Kanervo TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET , 2014 VALMISTUNEET

2 Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti vuosittain toteuttama palautekysely vastavalmistuneille diplomiinsinööreille ja arkkitehdeille Palautetietoa hyödynnetään tekniikan yliopisto-opetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa TEK koordinoi tutkimuksen, yksiköt vastaavat valmistuvien tavoittamisesta Palautekyselyn kehittämisestä vastaa ohjausryhmä, jossa edustus TEKistä ja kaikista osallistuvista yksiköistä Lisätietoa: Yhteyshenkilöt: asiamies Pirre Hyötynen ja analyytikko Otto Kanervo 2

3 1. Perustietoja vastanneista 2. Opintojen kesto 3. Osaamisen tärkeys ja kehittyminen 4. Opintojen ohjaus 5. Diplomityö 6. Työssäkäynti opintojen aikana 7. Työtilanne valmistumisvaiheessa 8. Tyytyväisyys opintoihin 3

4 Korkeakoulu Vastauksia %- osuus Valmistuneita Vastaus- prosen3 TTY Oulun yliopisto LUT Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka Aalto- yliopisto / PerusFeteet Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet Vaasan yliopisto Åbo akademi Turun yliopisto YHTEENSÄ (teknisfeteellinen)

5 Sukupuoli Nainen Mies YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n=161 8 Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka 4 5 Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=16 7 5

6 Kansalaisuus Suomen Muun EU- maan EU:n ulkopuolisen maan YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n=234 9 Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n=182 8 LUT, n= Oulun yliopisto, n=116 9 TTY, n=525 9 Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=16 7 6

7 Ikäjakauma tai alle tai yli 59 7

8 Maisteriopintoja edeltävä tutkinto Tekniikan kandidaay nykyisestä yliopistosta Tekniikan kandidaay muusta yliopistosta Insinööri, AMK Jokin muu tutkinto YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= % Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n=67 7 Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n=169 7 LUT, n= Oulun yliopisto, n= % TTY, n=511 8 Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=13 8 8

9 Keskimääräinen opintojen kesto (kuukau<a) Kokonaisopiskeluaika kuukausissa Todellinen opiskeluaika kuukausissa, poissaolot huomioitu YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n=11 Åbo akademi, n=

10 Suori<anut opintoja ulkomailla (keskimääräinen kesto 5kk (mediaani) Kyllä Ei YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= % 70 % Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n=64 7 Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n=

11 Koetko opintojesi viivästyneen jostain syystä? Ei, en olisi voinut valmistua aiemmin Kyllä, koen opintojeni viivästyneen YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= % 70 % Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

12 Viivästymistä kokeneet Kuinka paljon arviosi mukaan opintosi viivästyivät? 1-6kk 7-12kk yli 12kk YHTEENSÄ, N= % 20% 45% Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n=109 35% 22% 43% Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n=158 31% 24% 45% Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n=49 47% 14% 39% Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n=105 35% 17% 48% LUT, n=119 43% 18% 39% Oulun yliopisto, n=79 30% 22% 48% TTY, n=396 35% 19% 46% Vaasan yliopisto, n=9 67% 11% 22% Åbo akademi, n=10 50% 30% 20% 12

13 Viivästymistä kokeneet Opintojen viivästymisen syyt, N=1038 Työskentely opintojen ohessa 5 Jokin muu syy 3 Puu]eellinen opiskelumofvaafo 2 Kurssiaikataulujen sopima]omuus/päällekkäisyys 1 Opinnot ulkomailla Puu]eet opintojen ohjauksessa Terveydelliset syyt Osallistuminen opiskelijatoimintaan Ylimääräiset opinnot Huono työflanne valmistu]ua Varusmiespalvelus Puu]eelliset opiskelutaidot 1 Vanhempainvapaa Arvosanojen korotus 0 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 13

14 1 Omaan opintoalaan lii]yvä 25 Ajanhallinta ja priorisoinf 24 Itseluo]amus 23 Urasuunni]eluun lii]yvä 22 Asenne oman osaamisen 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 Oman alan tutkimuksen tuntemus 3 MatemaaYnen ja 4 Teorian soveltaminen käytäntöön 5 Vieraiden kielten taidot Tärkeys 2 työelämässä; 1=ei 21 AnalyyYsyys 1,5 6 Kansainvälisyystaidot lainkaan tärkeä, 1 5=eri]äin tärkeä 20 KriiYsyys 0,5 0 7 Liiketoiminnan perusteiden Kehi]yminen opinnoissa; 1=eri]äin vähän, 5=eri]äin paljon Kehi]yminen työelämässä opintojen aikana; 1=eri]äin vähän, 5=eri]äin paljon 19 Luovuus 18 Itsetuntemus 17 Ihmissuhdetaidot 16 Ryhmätyötaidot 15 Esimiestaidot 14 Esiintymis- ja neuvo]elutaidot 8 Yri]äjyystaidot 9 Ongelmanratkaisutaidot 10 Tiedonhakutaidot 11 EeYsyys 12 ProjekFnhallintataidot 13 Kirjallisen viesfnnän taidot 14

15 1 Omaan opintoalaan lii]yvä osaaminen 25 Ajanhallinta ja priorisoinf 5 2 Oman alan tutkimuksen tuntemus 3 MatemaaYnen ja luonnonfeteellinen 24 Itseluo]amus osaaminen 4 23 Urasuunni]eluun lii]yvä osaaminen 4 Teorian soveltaminen käytäntöön 22 Asenne oman osaamisen kehi]ämiseen työelämässä Tärkeys työelämässä; 1=ei lainkaan tärkeä, 5=eri]äin tärkeä 18 Itsetuntemus Kehi]yminen opinnoissa; 1=eri]äin vähän, 5=eri]äin 17 Ihmissuhdetaidot paljon Kehi]yminen työelämässä opintojen aikana; 1=eri]äin vähän, 5=eri]äin paljon 21 AnalyyYsyys 20 KriiYsyys 19 Luovuus 16 Ryhmätyötaidot 15 Esimiestaidot 14 Esiintymis- ja neuvo]elutaidot EeYsyys 5 Vieraiden kielten taidot 6 Kansainvälisyystaidot 7 Liiketoiminnan perusteiden tuntemus 8 Yri]äjyystaidot 9 Ongelmanratkaisutaidot 10 Tiedonhakutaidot 12 ProjekFnhallintataidot 13 Kirjallisen viesfnnän taidot 15

16 1 Omaan opintoalaan lii]yvä osaaminen 25 Ajanhallinta ja priorisoinf 5 2 Oman alan tutkimuksen tuntemus 3 MatemaaYnen ja luonnonfeteellinen 24 Itseluo]amus osaaminen 4 23 Urasuunni]eluun lii]yvä osaaminen 4 Teorian soveltaminen käytäntöön 22 Asenne oman osaamisen kehi]ämiseen työelämässä 21 AnalyyYsyys 20 KriiYsyys Tärkeys työelämässä; 1=ei 19 Luovuus lainkaan tärkeä, 5=eri]äin tärkeä 18 Itsetuntemus Kehi]yminen opinnoissa; 1=eri]äin vähän, 5=eri]äin 17 Ihmissuhdetaidot paljon 16 Ryhmätyötaidot Kehi]yminen työelämässä opintojen aikana; 1=eri]äin vähän, 5=eri]äin paljon 15 Esimiestaidot 14 Esiintymis- ja neuvo]elutaidot EeYsyys 5 Vieraiden kielten taidot 6 Kansainvälisyystaidot 7 Liiketoiminnan perusteiden tuntemus 8 Yri]äjyystaidot 9 Ongelmanratkaisutaidot 10 Tiedonhakutaidot 12 ProjekFnhallintataidot 13 Kirjallisen viesfnnän taidot 16

17 1 Omaan opintoalaan lii]yvä osaaminen 25 Ajanhallinta ja priorisoinf 5 2 Oman alan tutkimuksen tuntemus 3 MatemaaYnen ja luonnonfeteellinen 24 Itseluo]amus osaaminen 4 23 Urasuunni]eluun lii]yvä osaaminen 4 Teorian soveltaminen käytäntöön 22 Asenne oman osaamisen kehi]ämiseen työelämässä Tärkeys työelämässä; 1=ei lainkaan tärkeä, 5=eri]äin tärkeä 18 Itsetuntemus Kehi]yminen opinnoissa; 1=eri]äin vähän, 5=eri]äin 17 Ihmissuhdetaidot paljon Kehi]yminen työelämässä opintojen aikana; 1=eri]äin vähän, 5=eri]äin paljon 21 AnalyyYsyys 20 KriiYsyys 19 Luovuus 16 Ryhmätyötaidot 15 Esimiestaidot 14 Esiintymis- ja neuvo]elutaidot Vieraiden kielten taidot 6 Kansainvälisyystaidot 7 Liiketoiminnan perusteiden tuntemus 8 Yri]äjyystaidot 9 Ongelmanratkaisutaidot 10 Tiedonhakutaidot 11 EeYsyys 12 ProjekFnhallintataidot 13 Kirjallisen viesfnnän taidot 17

18 1 Omaan opintoalaan lii]yvä osaaminen 25 Ajanhallinta ja priorisoinf 5 2 Oman alan tutkimuksen tuntemus 3 MatemaaYnen ja luonnonfeteellinen 24 Itseluo]amus osaaminen 4 23 Urasuunni]eluun lii]yvä osaaminen 4 Teorian soveltaminen käytäntöön 22 Asenne oman osaamisen kehi]ämiseen työelämässä Tärkeys työelämässä; 1=ei lainkaan tärkeä, 5=eri]äin tärkeä Kehi]yminen opinnoissa; 1=eri]äin vähän, 17 Ihmissuhdetaidot 5=eri]äin paljon 16 Ryhmätyötaidot Kehi]yminen työelämässä opintojen aikana; 1=eri]äin vähän, 5=eri]äin paljon 21 AnalyyYsyys 20 KriiYsyys 19 Luovuus 18 Itsetuntemus 15 Esimiestaidot 14 Esiintymis- ja neuvo]elutaidot Vieraiden kielten taidot 6 Kansainvälisyystaidot 7 Liiketoiminnan perusteiden tuntemus 8 Yri]äjyystaidot 9 Ongelmanratkaisutaidot 10 Tiedonhakutaidot 11 EeYsyys 12 ProjekFnhallintataidot 13 Kirjallisen viesfnnän taidot 18

19 1 Omaan opintoalaan lii]yvä osaaminen 25 Ajanhallinta ja priorisoinf 5 2 Oman alan tutkimuksen tuntemus 3 MatemaaYnen ja luonnonfeteellinen 24 Itseluo]amus osaaminen 4 23 Urasuunni]eluun lii]yvä osaaminen 4 Teorian soveltaminen käytäntöön 22 Asenne oman osaamisen kehi]ämiseen työelämässä Tärkeys työelämässä; 1=ei 19 Luovuus lainkaan tärkeä, 5=eri]äin tärkeä 18 Itsetuntemus Kehi]yminen opinnoissa; 1=eri]äin vähän, 17 Ihmissuhdetaidot 5=eri]äin paljon 16 Ryhmätyötaidot Kehi]yminen työelämässä opintojen aikana; 1=eri]äin vähän, 5=eri]äin paljon 21 AnalyyYsyys 20 KriiYsyys 15 Esimiestaidot 14 Esiintymis- ja neuvo]elutaidot Vieraiden kielten taidot 6 Kansainvälisyystaidot 7 Liiketoiminnan perusteiden tuntemus 8 Yri]äjyystaidot 9 Ongelmanratkaisutaidot 10 Tiedonhakutaidot 11 EeYsyys 12 ProjekFnhallintataidot 13 Kirjallisen viesfnnän taidot 19

20 1 Omaan opintoalaan lii]yvä osaaminen 25 Ajanhallinta ja priorisoinf 5 2 Oman alan tutkimuksen tuntemus 3 MatemaaYnen ja luonnonfeteellinen 24 Itseluo]amus osaaminen 4 23 Urasuunni]eluun lii]yvä osaaminen 4 Teorian soveltaminen käytäntöön 22 Asenne oman osaamisen kehi]ämiseen työelämässä Tärkeys työelämässä; 1=ei lainkaan tärkeä, 5=eri]äin 19 Luovuus tärkeä 18 Itsetuntemus Kehi]yminen opinnoissa; 1=eri]äin vähän, 17 Ihmissuhdetaidot 5=eri]äin paljon Kehi]yminen työelämässä opintojen aikana; 1=eri]äin vähän, 5=eri]äin paljon 21 AnalyyYsyys 20 KriiYsyys 16 Ryhmätyötaidot 15 Esimiestaidot 14 Esiintymis- ja neuvo]elutaidot Vieraiden kielten taidot 6 Kansainvälisyystaidot 7 Liiketoiminnan perusteiden tuntemus 8 Yri]äjyystaidot 9 Ongelmanratkaisutaidot 10 Tiedonhakutaidot 11 EeYsyys 12 ProjekFnhallintataidot 13 Kirjallisen viesfnnän taidot 20

21 1 Omaan opintoalaan lii]yvä osaaminen 25 Ajanhallinta ja priorisoinf 5 2 Oman alan tutkimuksen tuntemus 3 MatemaaYnen ja luonnonfeteellinen 24 Itseluo]amus osaaminen 4 23 Urasuunni]eluun lii]yvä osaaminen 4 Teorian soveltaminen käytäntöön 22 Asenne oman osaamisen kehi]ämiseen työelämässä 21 AnalyyYsyys 20 KriiYsyys Tärkeys työelämässä; 1=ei 19 Luovuus lainkaan tärkeä, 5=eri]äin tärkeä 18 Itsetuntemus Kehi]yminen opinnoissa; 17 Ihmissuhdetaidot 1=eri]äin vähän, 5=eri]äin paljon 16 Ryhmätyötaidot Kehi]yminen työelämässä opintojen aikana; 1=eri]äin vähän, 5=eri]äin paljon 15 Esimiestaidot 14 Esiintymis- ja neuvo]elutaidot EeYsyys 5 Vieraiden kielten taidot 6 Kansainvälisyystaidot 7 Liiketoiminnan perusteiden tuntemus 8 Yri]äjyystaidot 9 Ongelmanratkaisutaidot 10 Tiedonhakutaidot 12 ProjekFnhallintataidot 13 Kirjallisen viesfnnän taidot 21

22 Ohjausta ainevalintoihin TARVE En tarvinnut Tarvitsin jonkin verran Tarvitsin paljon En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n=50 30 % 4 2 Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= % TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

23 Vastaajat, joilla tarve]a ohjaukseen Ohjausta ainevalintoihin SAANTI En hakenut Hain, mu]a en saanut Sain, mu]a en rii]äväsf Sain rii]äväsf En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n=5 60 % Åbo akademi, n=

24 Ohjausta opintojaksojen valintaan TARVE En tarvinnut Tarvitsin jonkin verran Tarvitsin paljon En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= % TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=12 50 % 24

25 Vastaajat, joilla tarve]a ohjaukseen Ohjausta opintojaksojen valintaan SAANTI En hakenut Hain, mu]a en saanut Sain, mu]a en rii]äväsf Sain rii]äväsf En osaa sanoa YHTEENSÄ, N=774 13% 5% 21% 58% 4% Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n=89 16% 3% 28% 52% 1% Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n=129 9% 6% 26% 54% 4% Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n=28 7% 18% 29% 43% 4% Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n=85 11% 5% 22% 53% 9% LUT, n=81 15% 7% 19% 58% 1% Oulun yliopisto, n=48 10% 15% 71% 4% TTY, n=298 15% 3% 15% 64% 3% Vaasan yliopisto, n=6 67% 33% Åbo akademi, n=9 22% 22% 33% 22% 25

26 Ohjausta vaihto- opintoihin tai harjoi<eluun ulkomailla TARVE En tarvinnut Tarvitsin jonkin verran Tarvitsin paljon En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= % 1 TTY, n=492 6 Vaasan yliopisto, n=13 7 Åbo akademi, n=

27 Vastaajat, joilla tarve]a ohjaukseen Ohjausta vaihto- opintoihin tai harjoi<eluun ulkomailla SAANTI En hakenut Hain, mu]a en saanut Sain, mu]a en rii]äväsf Sain rii]äväsf En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n=18 5 Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n=79 7 LUT, n= % Oulun yliopisto, n= % TTY, n= % Vaasan yliopisto, n=3 6 3 Åbo akademi, n=5 80 % 27

28 Ohjausta työnhakuun ja urasuunni<eluun TARVE En tarvinnut Tarvitsin jonkin verran Tarvitsin paljon En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= % 3 1 Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= % 3 Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= % 2 1 Oulun yliopisto, n= TTY, n= % 3 1 Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=12 50 % 28

29 Vastaajat, joilla tarve]a ohjaukseen Ohjausta työnhakuun ja urasuunni<eluun SAANTI Hain, mu]a en saanut Sain, mu]a en rii]äväsf Sain rii]äväsf En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= % 1 LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

30 Ohjausta kurssien sisältöihin lii<yen TARVE En tarvinnut Tarvitsin jonkin verran Tarvitsin paljon En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

31 Vastaajat, joilla tarve]a ohjaukseen Ohjausta kurssien sisältöihin lii<yen SAANTI En hakenut Hain, mu]a en saanut Sain, mu]a en rii]äväsf Sain rii]äväsf En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= % Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n=249 6 Vaasan yliopisto, n=8 3 1 Åbo akademi, n=4 31

32 Ohjausta opiskelutaitoihin ja ajanhallintaan TARVE En tarvinnut Tarvitsin jonkin verran Tarvitsin paljon En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= % 2 1 LUT, n= Oulun yliopisto, n=99 7 TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

33 Vastaajat, joilla tarve]a ohjaukseen Ohjausta opiskelutaitoihin ja ajanhallintaan SAANTI En hakenut Hain, mu]a en saanut Sain, mu]a en rii]äväsf Sain rii]äväsf En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= % 2 Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n=2 100 % Åbo akademi, n=4 50 % 33

34 Ohjausta kandityöhön TARVE En tarvinnut Tarvitsin jonkin verran Tarvitsin paljon En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= % 2 1 Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n=224 5 Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=12 50 % 34

35 Vastaajat, joilla tarve]a ohjaukseen Ohjausta kandityöhön SAANTI En hakenut Hain, mu]a en saanut Sain, mu]a en rii]äväsf Sain rii]äväsf En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n=118 3 % Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n=42 6 Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= % LUT, n= % % 1 70 % Oulun yliopisto, n= % % 8 TTY, n= % % 1 7 Vaasan yliopisto, n=10 30 % 50 % Åbo akademi, n=

36 Vastaajat, joilla tarve]a ohjaukseen Ohjausta kandityöhön SAANTI En hakenut Hain, mu]a en saanut Sain, mu]a en rii]äväsf Sain rii]äväsf En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n=118 3 % Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n=42 6 Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= % LUT, n= % % 1 70 % Oulun yliopisto, n= % % 8 TTY, n= % % 1 7 Vaasan yliopisto, n=10 30 % 50 % Åbo akademi, n=

37 Ohjausta diplomityöhön TARVE En tarvinnut Tarvitsin jonkin verran Tarvitsin paljon En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= % 3 Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= % Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= % Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

38 Vastaajat, joilla tarve]a ohjaukseen Ohjausta diplomityöhön SAANTI En hakenut Hain, mu]a en saanut Sain, mu]a en rii]äväsf Sain rii]äväsf En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n=144 1 % 2 6 Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n=216 4 % 2 7 Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n=48 4 % 2 6 Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n=132 7 LUT, n=144 6 % 1 7 Oulun yliopisto, n= TTY, n= % % 7 Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

39 Ohjausta Oedonhankintaan TARVE En tarvinnut Tarvitsin jonkin verran Tarvitsin paljon En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= % TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

40 Vastaajat, joilla tarve]a ohjaukseen Ohjausta Oedonhankintaan SAANTI Hain, mu]a en saanut Sain, mu]a en rii]äväsf Sain rii]äväsf En osaa sanoa YHTEENSÄ, N=888 7 Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= % Oulun yliopisto, n=69 7 TTY, n= Vaasan yliopisto, n=8 6 1 Åbo akademi, n=

41 Ohjausta Oeto- ja viesontätekniikassa TARVE En tarvinnut Tarvitsin jonkin verran Tarvitsin paljon En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

42 Vastaajat, joilla tarve]a ohjaukseen Ohjausta Oeto- ja viesontätekniikkaan SAANTI En hakenut Hain, mu]a en saanut Sain, mu]a en rii]äväsf Sain rii]äväsf En osaa sanoa YHTEENSä; N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n=54 6 LUT, n=66 50 % Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n=9 2 6 Åbo akademi, n=4 50 % 42

43 Kyllä sain Saitko opintojesi aikana rii<äväso Oetoa työmarkkinoista ja tukea urasuunni<elulle? En kokenut tarvitsevani ko. Fetoa / tukea En osaa sanoa En saanut - Millaista Fetoa / tukea olisit eniten kaivannut? YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

44 Teitkö diplomityösi Yksityiselle sektorille Järjestölle tai yhteisölle Julkiselle sektorille (valfo, kunta, tutkimuslaitos tmv.) Oman laitokseni projekfin YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n=157 5 Oulun yliopisto, n= TTY, n= % 2 Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

45 Diplomityösi rahoitustapa Palkkatyö SFpendi Muu tapa En saanut mitään rahoitusta YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= % 1 Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n=139 6 LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

46 Kuinka kauan dilpomityösi tekeminen keso? Käytetyn akoiviset kuukaudet, keskiarvo 8,7 kk Alle 3kk 4-6kk 7-9kk 10-12kk yli vuoden YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

47 Diplomityön palkkatyösuhteessa tehneet vastaajat Diplomityöpalkka eur/kk YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

48 Opintojen aikana hanki<u työkokemus Ei lainkaan/hyvin vähän Alle 1 vuosi 1-2 vuo]a yli 2 vuo]a YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= % Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= % 2 4 LUT, n= % Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=12 50 % 48

49 Opintoaikaisesta työkokemuksesta oman alan työkokemusta (%) YHTEENSÄ, N=1341 Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n=154 Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n=228 Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n=151 Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n=13 88 Åbo akademi, n=

50 Onko työssäkäyno vaiku<anut opintojesi etenemiseen? Ei Kyllä, arvioin sen hidastaneen opintojani Kyllä, arvioin sen nopeu]aneen opintojani YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= % 4 Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n=99 60 % 3 TTY, n= Vaasan yliopisto, n=12 7 Åbo akademi, n=

51 Tilanne tutkinnon valmistumisvaiheessa Minulla on voimassaoleva työsuhde (muu kuin jatko- opintoihin lii]yvä) En ole vielä työllistynyt, mu]a haen töitä Jatkan päätoimisena jatko- opiskelijana Jokin muu, mikä YHTEENSÄ, N= % Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n=501 6 Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

52 TyöOlanne valmistumisvaiheessa kansalaisuuden mukaan Minulla on voimassaoleva työsuhde (muu kuin jatko- opintoihin lii]yvä) En ole vielä työllistynyt, mu]a haen töitä Jatkan päätoimisena jatko- opiskelijana Jokin muu, mikä Suomi n= Muu EU- maa, n= EU:n ulkopuolinen maa, n=

53 Tilanne valmistumisvaiheessa opiskeluaikaisen työkokemuksen mukaan Minulla on voimassaoleva työsuhde (muu kuin jatko- opintoihin lii]yvä) En ole vielä työllistynyt, mu]a haen töitä Jatkan päätoimisena jatko- opiskelijana Jokin muu, mikä Ei lainkaan, n= Alle 1 vuosi, n= vuo]a, n= yli 2 vuo]a, n=

54 Mitä kau<a sait nykyisen työpaikkasi? Työsuhteessa olevat Vastaamalla julkiseen työpaikkailmoitukseen. Sain työpaikkani suorahaun kau]a (ns. headhunfng). Sain työpaikkani yliopistoni rekrytoinfpalveluiden kau]a. O]amalla yhtey]ä työnantajaan avoimella työhakemuksella. Sain työpaikkani omien aiempien kontakfeni ja verkostojeni kau]a. Sain työpaikkani muun rekrytoinfpalvelun kau]a, minkä Jokin muu tapa, mikä YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= % Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= % % Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= % % 1 LUT, n= Oulun yliopisto, n= % 1 TTY, n= Vaasan yliopisto, n=5 40 % 40 % Åbo akademi, n=6 50 % 54

55 Aikaisempi suhde nykyiseen työnantajaan Työsuhteessa olevat Olen tehnyt diplomityöni ko. organisaafolle. Olen työskennellyt ko. organisaafossa opintojen aikana (muu kuin diplomityö). Minulla ei ole aiempaa suhde]a nykyiseen työpaikkaani. Jokin muu, mikä YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= % 1 Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n=5 40 % 60 % Åbo akademi, n=

56 Työsuhteen laatu Työsuhteessa olevat Määräaikainen työsuhde Toistaiseksi voimassaoleva työsuhde Itsenäinen yri]äjä / ammafnharjoi]aja Työskentelen henkilökohtaisella tutkimusapurahalla YHTEENSÄ, N= % % Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= % Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= % % Oulun yliopisto, n= TTY, n= % Vaasan yliopisto, n=5 40 % 60 % Åbo akademi, n=8 7 56

57 Työn kokoaikaisuus / osa- aikaisuus Työsuhteessa olevat kokopäiväistä osa- aikaista YHTEENSÄ, N=998 9 Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n=112 8 Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n=187 9 Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n=32 9 Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n=111 9 LUT, n=115 9 Oulun yliopisto, n=59 9 TTY, n=366 9 Vaasan yliopisto, n=5 80 % Åbo akademi, n=8 100 % 57

58 Toimiasema Työsuhteessa olevat Johto Keskijohto AsiantunFja Yri]äjä Muu, mikä YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n=97 7 Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n=181 8 Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= % 1 LUT, n=111 6 Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n=5 60 % Åbo akademi, n=6 8 58

59 Työnantajan toimiala Työsuhteessa olevat Yksityinen sektori Yliopisto Kunta ValFo Järjestöt / kolmas sektori Muu, mikä? YHTEENSÄ, N= % 1 1 % Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= % Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= % LUT, n= % Oulun yliopisto, n= % % TTY, n= % 0 1 % Vaasan yliopisto, n=5 80 % Åbo akademi, n=

60 Pääasialliset työtehtävät Työsuhteessa olevat Tutkimus ja kehi]äminen ProjekFtehtävät Tuotekehitys Tuotanto ja ylläpito KonsultoinF Muu YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n=5 40 % Åbo akademi, n=

61 Peruspalkka ja lisät (keskiarvo, euroa/kuukaudessa) Työsuhteessa olevat Bru]okuukausipalkka (ilman luontoisetuja), eur/kk Luontoisedut ja lisät (ei vuosibonusta), eur/kk YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n=29 Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n=98 LUT, n=104 Oulun yliopisto, n=44 TTY, n=309 Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

62 Miten työsi vastaa sisällöltään koulutusalaasi? Työsuhteessa olevat Eri]äin huonosf HuonosF KohtalaisesF Hyvin Eri]äin hyvin En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= % % Vaasan yliopisto, n=5 60 % Åbo akademi, n=

63 Miten työsi vastaa vaaovuudeltaan koulutustasoasi? Työsuhteessa olevat Eri]äin huonosf HuonosF KohtalaisesF Hyvin Eri]äin hyvin En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= % 5 Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= % Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= % % LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n=5 40 % 60 % Åbo akademi, n= Turun yliopisto

64 Työpaikkasi sijaino Työsuhteessa olevat Opiskelupaikkakuntani työssäkäynfalueella (80 km säteellä opiskelupaikkakunnasta) KoFpaikkakuntani työssäkäynfalueella (eri kuin opiskelupaikkakunnan työssäkäynfalue) Muualla Suomessa Ulkomailla YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= % Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n=182 8 Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n=31 7 Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n=108 8 LUT, n= % Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n=5 60 % 40 % Åbo akademi, n=

65 Jos työpaikan sijaitsee mualla kuin opiskelupaikkakunnan työssäkäynoalueella Työsuhteessa olevat Uusimaa Varsinais- Suomi Etelä- Savo Satakunta Pohjanmaa Kymenlaakso Etelä- Pohjanmaa Päijät- Häme Pohjois- Savo Pohjois- Pohjanmaa Pohjois- Karjala Keski- Suomi Keski- Pohjanmaa Kanta- Häme Kainuu Itä- Uusimaa Etelä- Pohjanmaa Etelä- Karjala Lappi

66 Kuinka todennäköiseso työskentelet muussa kuin koomaassasi 5 vuoden kuluessa valmistumisestasi? Eri]äin epätodennäköisenä Epätodennäköisenä Mahdollisena Todennäköisenä Eri]äin todennäköisenä En osaa sanoa YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

67 Koulutuksen myötä kehi<ynyt osaamiseni vastaa odotuksiani 1 = Eri mieltä 2 = Osi]ain eri mieltä 3 = Osi]ain samaa mieltä 4 = Samaa mieltä En pysty arvioimaan tätä väi]ämää YHTEENSÄ, N= % 4 Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= % 5 Oulun yliopisto, n= TTY, n=494 5 % 4 4 Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=

68 Opetus oli pääosin laadukasta 1 = Eri mieltä 2 = Osi]ain eri mieltä 3 = Osi]ain samaa mieltä 4 = Samaa mieltä En pysty arvioimaan tätä väi]ämää YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= % 4 Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= % Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= % LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= % Vaasan yliopisto, n= Åbo akademi, n=10 70 % 68

69 Olen tyytyväinen käyte<yihin opetusmenetelmiin 1 = Eri mieltä 2 = Osi]ain eri mieltä 3 = Osi]ain samaa mieltä 4 = Samaa mieltä En pysty arvioimaan tätä väi]ämää YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= % 40 % Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= % Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= % Vaasan yliopisto, n= % Åbo akademi, n=

70 Koulutusohjelman sisältö vastasi odotuksiani 1 = Eri mieltä 2 = Osi]ain eri mieltä 3 = Osi]ain samaa mieltä 4 = Samaa mieltä En pysty arvioimaan tätä väi]ämää YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= % LUT, n= % 3 Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n=12 6 Åbo akademi, n=12 50 % 3 70

71 Opetuksen sisällöt olivat ajantasalla 1 = Eri mieltä 2 = Osi]ain eri mieltä 3 = Osi]ain samaa mieltä 4 = Samaa mieltä En pysty arvioimaan tätä väi]ämää YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n=12 6 Åbo akademi, n=

72 Opetuksessa hyödynne3in oman Oeteenalan tutkimusoetoa 1 = Eri mieltä 2 = Osi]ain eri mieltä 3 = Osi]ain samaa mieltä 4 = Samaa mieltä En pysty arvioimaan tätä väi]ämää YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n= Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n=139 5 % 3 5 LUT, n= % % 4 5 Oulun yliopisto, n= % TTY, n= Vaasan yliopisto, n=12 5 Åbo akademi, n=

73 Valitsisitko DI - /arkkitehokoulutuksen uudestaan? Kyllä En - Miksi et? YHTEENSÄ, N= Aalto- yliopisto / Sähkötekniikka, n=158 8 Aalto- yliopisto / InsinööriFeteet, n= Aalto- yliopisto / Kemian tekniikka, n= Aalto- yliopisto / PerusFeteet, n= LUT, n= Oulun yliopisto, n= TTY, n= Vaasan yliopisto, n=12 7 Åbo akademi, n=

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET 4. - Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama vuotuinen palautekysely vastavalmistuneille

Lisätiedot

2013 VALMISTUNEIDEN TULOKSET Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Omat kysymykset

2013 VALMISTUNEIDEN TULOKSET Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Omat kysymykset 2013 VALMISTUNEIDEN TULOKSET Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Omat kysymykset 1 - TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama palautekysely vastavalmistuneille diplomi-insinööreille

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOSKOOSTE, 2013 VALMISTUNEET

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOSKOOSTE, 2013 VALMISTUNEET TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOSKOOSTE, 2013 VALMISTUNEET 4. - Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama vuotuinen palautekysely vastavalmistuneille

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELYN TULOKSET, 2014 VALMISTUNEET

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELYN TULOKSET, 2014 VALMISTUNEET TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELYN TULOKSET, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama palautekysely vastavalmistuneille diplomi-insinööreille

Lisätiedot

Tekniikan alalta vastavalmistuneiden kysely 2012 Tulokset

Tekniikan alalta vastavalmistuneiden kysely 2012 Tulokset Tekniikan alalta vastavalmistuneiden kysely 2012 Tulokset Arttu Piri Perustietoa tutkimuksesta - TEK toteuttaa ja koordinoi kaikkien tekniikan alan korkeakoulujen palautekyselyn valmistuville - Korkeakoulut

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Tekniikan alan vastavalmistuneiden kysely 2012 Aalto/ENG tulosesittely

Tekniikan alan vastavalmistuneiden kysely 2012 Aalto/ENG tulosesittely Tekniikan alan vastavalmistuneiden kysely 2012 Aalto/ENG tulosesittely 8.4.2013 DI Pirre Hyötynen Asiamies, Tekniikan akateemiset TEK Perustietoa tutkimuksesta - TEK toteuttaa ja koordinoi kaikkien tekniikan

Lisätiedot

Palaute5a hyödynnetään tekniikan yliopisto- opetuksen kehi5ämisessä ja koulutuspolii>sessa vaiku5amisessa

Palaute5a hyödynnetään tekniikan yliopisto- opetuksen kehi5ämisessä ja koulutuspolii>sessa vaiku5amisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteu5avat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi- insinööreille ja arkkitehdeille Palaute5a hyödynnetään tekniikan yliopisto- opetuksen

Lisätiedot

Kysely tekniikan alan vastavalmistuneille. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu ja koko maa 2011 tulosten esittely 16.4.

Kysely tekniikan alan vastavalmistuneille. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu ja koko maa 2011 tulosten esittely 16.4. Kysely tekniikan alan vastavalmistuneille Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu ja koko maa 2011 tulosten esittely 16.4.2012 Perustietoa kyselystä TEK tehnyt 1982 lähtien Yliopistoilla ollut

Lisätiedot

TEKNIIKAN YLIOPISTOKOULUTUSTA KEHITTÄMÄSSÄ 2014

TEKNIIKAN YLIOPISTOKOULUTUSTA KEHITTÄMÄSSÄ 2014 TEKNIIKAN YLIOPISTOKOULUTUSTA KEHITTÄMÄSSÄ 2014 RAPORTTI 2013 VALMISTUNEIDEN PALAUTTEESTA JA TYÖSEMINAARIN ANNISTA Toimittanut Jussi-Pekka Teini ja Pirre Hyötynen www.tek.fi/vastavalmistuneet Julkaisija:

Lisätiedot

Pirre Hyötynen DI, asiamies Tekniikan akateemiset TEK

Pirre Hyötynen DI, asiamies Tekniikan akateemiset TEK Pirre Hyötynen DI, asiamies Tekniikan akateemiset TEK 1 TEK tehnyt 1982 lähtien omaa vastavalmistuneiden kyselyä Silloin painopiste erityisesti työllisyyden seurannassa Yliopistoilla rinnalla omia palautejärjestelmiään

Lisätiedot

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Aalto-yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseurantatutkimuksen taustaa ja kohderyhmä Uraseurantatutkimus on Aarresaariverkoston (Suomen yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Curriculum mapping - mikä, miten ja mihin?

Curriculum mapping - mikä, miten ja mihin? Maria Kääriäinen, Eila Pajarre, Päivi Palosaari-Aubry Peda-forum, 17.8.2017 Curriculum mapping - mikä, miten ja mihin? Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä

Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä 2012 Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä Raportti vastavalmistuneiden palautteesta ja työseminaarin keskustelusta Toimittanut Kaisa Harmaala Julkaisija: Tekniikan akateemiset TEK Taitto: Juho Heikkinen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä Raportti tekniikan alan vastavalmistuneiden palautteesta ja työseminaarin keskustelusta

Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä Raportti tekniikan alan vastavalmistuneiden palautteesta ja työseminaarin keskustelusta Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä Raportti tekniikan alan vastavalmistuneiden palautteesta ja työseminaarin keskustelusta Toimittanut: Pirre Hyötynen 1 Sisällysluettelo Yhteenveto....3 Palautekyselyn

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina

Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina Työpaikkojen sijainti vastavalmistuneilla vuosina 2011-2015 Vuosina 2010-2014 valmistuneet Suunnittelija Outi Suorsa Kaikkien vastavalmistuneiden työpaikkojen sijaintimaakunnat (f. = 2553) 25 20 21 19,2

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Maaliskuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 5,2 % työvoimasta

Maaliskuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 5,2 % työvoimasta TEK Työllisyyskatsaus / Otto Kanervo 19.5.015 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Maaliskuu 01 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 3 5 17 % 5, % työvoimasta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Joulukuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 5,1 % työvoimasta

Joulukuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 5,1 % työvoimasta / Otto Kanervo 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Joulukuu 01 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 3090 370 15 % 5,1 % työvoimasta Vastavalmistuneet

Lisätiedot

Napsu.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Marraskuu 2012

Napsu.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Marraskuu 2012 Napsu.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Marraskuu 2012 Tutkimuksen toteutus Napsu.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Napsu.fi-sivuston 25. lokakuuta - 7. marraskuuta 2012 välisenä

Lisätiedot

Ohjatusti onnistuneisiin yliopistoopintoihin. työelämään

Ohjatusti onnistuneisiin yliopistoopintoihin. työelämään Ohjatusti onnistuneisiin yliopistoopintoihin ja osaavana oppijana työelämään Kaisa Karhu, Koulutuspalvelut, Opiskelun tuki .. Ja siitä se ajatus sitten lähti.. Opiskelun merkitys Opiskelutaidot 2 Mikä

Lisätiedot

Palkat nousivat NIUKASTI

Palkat nousivat NIUKASTI Palkat nousivat NIUKASTI Teksti Henna Laasonen Diplomi-insinöörien keskipalkka toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa joulukuussa 2011 nousi 5 015 euroon. Mediaanipalkka oli 4 500 euroa kuukaudessa.

Lisätiedot

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin.

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Tämä pätee arkisten haasteiden ohella suuriin kysymyksiin: kestävä kehitys, talous, lääketiede,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KYSELY 2014 tuloksia 16.5.

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KYSELY 2014 tuloksia 16.5. OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KYSELY 2014 tuloksia 16.5. TEK 1. TUTKIMUKSEN TAVOITE Osaamisen kehittämisen tutkimus on toteutettu 7 kertaa 2000-luvulla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää TEK:n jäsenten osaamisen

Lisätiedot

Syyskuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 4,9 % työvoimasta

Syyskuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 4,9 % työvoimasta / Otto Kanervo.11.01 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Syyskuu 01 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 930 0 1 %,9 % työvoimasta Vastavalmistuneet

Lisätiedot

Sähköalan koulutus. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot. STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso

Sähköalan koulutus. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot. STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso Sähköalan koulutus Ammattikorkeakoulut ja yliopistot STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka P Harsia 22.04.2010

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas

Suomi vuonna 2030. Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013. Hannu Saarikangas Suomi vuonna 2030 Insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymät TAF-seminaari 25.1.2013 Hannu Saarikangas Liiton koulutuspolitiikka Toinen liiton edunvalvonnan painopisteistä Hyvä koulutus edellytys työllistymiselle

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja

Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja Ohjaus ja opintojen eteneminen: ajankäyttö, opintoihin kiinnittyminen ja tulevaisuusorientaatio Kuvallinen aloitussivu, tavoitteellisella kuvan koko 230 x 68 mm opintopolulla Penttinen, Kosonen, Annala

Lisätiedot

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely

RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely RAPORTTI OPALA-PÄÄTTÖKYSELYSTÄ Kajaanin AMK 15.3.2010 Rekrytointipalvelut/PV Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen OPALA-päättökysely OPALA-kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet. Mika Sutela Kesäkuu 2018

Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet. Mika Sutela Kesäkuu 2018 Yliopistojen opiskelijapalaute (Kandipalaute) Oikeustieteet Mika Sutela Kesäkuu 2018 Opiskelijapalautteet Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen (https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/sivut/opiskelijapalaute.aspx)

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2017 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2017 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo ,

lähtijöistä EU EUC YLIOPISTOT Lappeenrannan teknillinen yo , ERASMUS OPISKELIJA-APURAHAT (SMS) 2008-09 170 / vaihtokk, kk Keskim EU lähtijöistä (2v (2v vaihdon 08/09 lähtijöistä 2007-08 EU toteuma) toteuma) kesto, kk 07/08 + OPM 29582 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Teekkarit työelämässä - tutkittua tietoa TEKin opiskelijajäsenistä

Teekkarit työelämässä - tutkittua tietoa TEKin opiskelijajäsenistä Teekkarit elämässä - tutkittua tietoa TEKin opiskelijajäsenistä Lisätietoja: Jarna Savolainen TEK, koulutuspoliittinen asiamies jarna.savolainen@tek.fi Tuloksia kahdesta vuosittain tehtävästä TEKin tutkimuksesta

Lisätiedot

Miten opiskelijat viihtyvät Turussa? Opiskelijakaupunki Turku -media-aamiainen Vierailukeskus Joki

Miten opiskelijat viihtyvät Turussa? Opiskelijakaupunki Turku -media-aamiainen Vierailukeskus Joki Miten opiskelijat viihtyvät Turussa? Opiskelijakaupunki Turku -media-aamiainen 30.8.2018 Vierailukeskus Joki Mistä on kyse? Pysyvä toimintamalli Turun kaupungin, korkeakoulujen, opiskelijajärjestöjen ja

Lisätiedot

Millaisia työelämätaitoja yritykset odottavat vastavalmistuneilta?

Millaisia työelämätaitoja yritykset odottavat vastavalmistuneilta? Millaisia työelämätaitoja yritykset odottavat vastavalmistuneilta? Eila Pajarre, Veli-Pekka Pyrhönen, Saara Kuismanen, Patrik Nieminen ja Laura Valtonen Tampereen teknillinen yliopisto Peda-forum-päivät

Lisätiedot

Vieraskieliset ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa -tilaisuus Marianne Portin

Vieraskieliset ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa -tilaisuus Marianne Portin ammatillisessa koulutuksessa 14.3.2017 Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa -tilaisuus Marianne Portin . 13/03/2017 Opetushallitus 2 Vieraskielisten opiskelijoiden lukumäärä ja osuus (%) kaikista

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Liite 2: Opiskelijakysely

Liite 2: Opiskelijakysely Liite 2: Opiskelijakysely Sukupuoli ( ) Nainen ( ) Mies Ikä ( ) 18-24 ( ) 25-30 ( ) 31-44 ( ) 45-59 ( ) yli 60 Mistä maasta olet kotoisin? (pudotusvalikko, maat) Mikä on äidinkielesi? (pudotusvalikko,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

YKSITYISEN SEKTORIN TYÖVOIMASELVITYS 2018 VASTAANOTTOKOHTAISET TULOKSET

YKSITYISEN SEKTORIN TYÖVOIMASELVITYS 2018 VASTAANOTTOKOHTAISET TULOKSET YKSITYISEN SEKTORIN TYÖVOIMASELVITYS 2018 VASTAANOTTOKOHTAISET TULOKSET TUTKIMUKSEN AINEISTO Hammaslääkäriliitto toteutti tutkimuksen yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n ja KT Kuntatyönantajien

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

JHL:n jäsenkysely lastenhoitajien koulutustarpeista

JHL:n jäsenkysely lastenhoitajien koulutustarpeista JHL:n jäsenkysely lastenhoitajien koulutustarpeista Syyskuu 2018 Kyselyyn vastasi 2953 JHL:n lastenhoitajana tai perhepäivähoitajana työskentelevää jäsentä. 2. Mikä on ammatillinen koulutuksesi? Vastaajien

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Katsaus talouteen ja henkilöstöön Sisällys: Kuvio 1a: Tikauden tuloksen osuus kokonaistuotoista Kuvio 1b: Tilikauden tuloksen osuus

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %.

Keväällä 2010 valmistuneista kyselyyn vastanneista opiskelijoista oli työllistynyt 59,6 % ja syksyllä 2010 valmistuneista 54,2 %. Ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen Päättökysely Kysely toteutetaan opintojen loppuvaiheessa ja se kuvaa opiskelijoiden käsityksiä koulutuksesta sekä heidän työtilanteestaan valmistumisvaiheessa. Kysely

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1

Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1 Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK 2018 3/14/2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen18 29

Lisätiedot

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola

25.-26.5.2010. LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola 25.-26.5.2010 LitM, opinto-ohjaaja Riitta Aikkola Vaasan AMK henkilöstöä noin 240 ja opiskelijoita noin 3500 seuraavilla koulutusaloilla: Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun projekti

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun projekti Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura ja jatko

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

LÄPÄISYHANKKEIDEN SEMINAARI. Seurannan kehittäminen.

LÄPÄISYHANKKEIDEN SEMINAARI. Seurannan kehittäminen. LÄPÄISYHANKKEIDEN SEMINAARI. Seurannan kehittäminen. 6.2.2012 / Hämeenlinna Jukka Vehviläinen, DiaLoog Millaista tietoa tarvitaan? Valtakunnallinen tieto (tuloksellisuusrahoitus, koulutustilastot): koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta Opintopalvelut Suunnittelija Outi Suorsa Uraseuranta 18 tuloksia vuonna 13 valmistuneiden uraseurannasta Uraseuranta 18 toteutettu syksyllä 18 valtakunnallisena kysely lähetetty kaikille vuonna 13 päättyvän

Lisätiedot

Ohjaus- ja työelämäpalvelut

Ohjaus- ja työelämäpalvelut Ohjaus- ja työelämäpalvelut www.oulu.fi/careerservices Opintokatu KE 1143 career@oulu.fi Opetus- ja opiskelijapalvelut Opiskelijapalvelut Opetuksen kehittämisyksikkö Kansainväliset asiat Liikuntapalvelut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI. Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili

AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI. Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili Autotalli.comin tyypillinen kävijä, desktop 90 % Mies 69 % 30 59 vuotias 39 % Johtavassa asemassa

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Jäsenkysely Sote. uudistuksesta 2017

Jäsenkysely Sote. uudistuksesta 2017 Jäsenkysely Sote uudistuksesta 2017 Työskentelen (N=1836) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Julkisella sektorilla n=1562, 85% Yksityisellä sektorilla n=215, 12% Kolmannella sektorilla n=28, 1

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Kysely tekniikan alan vastavalmistuneille. Kaikki vastaukset 2011

Kysely tekniikan alan vastavalmistuneille. Kaikki vastaukset 2011 Kysely tekniikan alan vastavalmistuneille Kaikki vastaukset 2011 Vastaajia, henkeä Vastausprosen2 27 % 2500 2000 2 051 1500 1000 500 550 0 Vastaajia Valmistuneita diplomi- insinöörejä ja arkkitehtejä vuonna

Lisätiedot

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet 1..01 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Kesäkuu 01 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 95 +5 +1 %,9 % työvoimasta Vastavalmistuneet 15 +33 9 %,0 %

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 3 KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 3 KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 3 3.5.2010 200 / vaihtokk, kk YO 177925 Aalto-yliopisto 221 1 243 248 600 255 000-6 400 Helsingin kauppakorkeakoulu 94 200 Taideteollinen korkeakoulu 26 400

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2016 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 9 500, vastausprosentti noin 22 Erilaiset vastauspolut työmarkkina-aseman mukaan (palkkatyössä olevat,

Lisätiedot