LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015"

Transkriptio

1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

2 SISÄLTÖ: 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5. Toiminnan yksikkökohtaiset tavoitteet 6. Menetelmät 7. Esiopetuksen oppilashuolto 8. Retket ja tapahtumat 9. Yhteistyö vanhempien kanssa 10. Yhteistyö koulun kanssa 11. Arviointi 12. LIITE 1. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma

3 1. YKSIKKÖ Länsikaaren päiväkoti/ Seikkailusaari Länsikaari 10, Rajamäki p TOIMINTA- AIKA Esiopetussuunnitelma on laadittu ajalle Esiopetusta toteutetaan vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetus noudattaa koulun toiminta-aikoja. Loma- ajat: Syysloma (vko 42) Joululoma Talviloma (vko 8) Pääsiäisloma Ryhmässämme on tällä kaudella 21 esiopetusikäistä lasta. Ryhmässämme työskentelee lastentarhanopettaja, 2 lastenhoitajaa ja erityisavustaja. Virallinen esiopetusaikamme on klo 8 12; esiopetusta toteutetaan kuitenkin koko sinä aikana, kun lapset ovat päiväkodissa. Perustana ovat luonnolliset päivittäiset tilanteet (mm. ulkoilu, ruokailu, pukeminen yms.), joihin kytkeytyy jatkuvasti opittavia asioita. Lisäksi harjoittelemme erilaisia asioita erillisillä aamupäivien tuokioilla, joille jakaannumme yleensä kahteen pienryhmään. 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Länsikaaren päiväkoti sijaitsee keskellä omakotialuetta Rajamäessä, Länsikaaren koulun naapurissa. Elokuussa 2008 toimintansa aloittaneen päiväkotimme piha rajoittuu pääosin koulun alueeseen sekä urheilukenttään. Kävelymatkan päästä löytyy metsiä, peltoja, puistoja sekä muita retkikohteita, kuten kirjasto ja uimahalli. Käytämme toiminnassamme hyödyksi viereistä urheilukenttää, johon jäädytetään talveksi luistelukenttä sääolojen mukaan, sekä käymme mahdollisuuksien mukaan hiihtämässä lähipellon laduilla.

4 Päiväkodin sisätiloihin kuuluu omien ryhmätilojen lisäksi suurehko monitoimitila, josta käytämme nimitystä Touhula. Talon ensimmäiset hoitoon tulevat lapset kerääntyvät aamuisin Touhulaan ennen omiin ryhmiin siirtymistä, Touhulassa on noin kerran kuukaudessa koko talon yhteinen toimintatuokio ja siellä järjestetään ajoittain myös muita yhteisiä toimintoja (esimerkiksi heijastinnäyttely). Ryhmien omat Touhulavuorot on aamupäivien osalta jaettu koko talon kesken ja meidän vuoromme on pääsääntöisesti perjantaisin. Tuolloin osa ryhmämme lapsista pääsee useimmiten leikkimään sinne vapaata leikkiä. Omissa ryhmätiloissamme oppimisvälineitä säilytetään lasten saatavilla ja käytetään monipuolisesti. Lapset voivat hyödyntää välineitä ja materiaaleja leikkiin, pelaamisen, kädentaitoihin ja liikuntaan yksin, muiden lasten kanssa tai yhdessä aikuisen kanssa. Ryhmätilamme muuttavat ilmettään opetusaiheiden, projektien ja tapahtumien myötä. Kalustuksessa on nähtävissä voimakkaasti mediakasvatus ja siihen liittyvä TVT-hanke, johon osallistumme yhdessä Länsikaaren koulun kanssa. Päiväkotimme tilojen lisäksi käytämme Länsikaaren koulun tiloja esi- ja alkuopetuksen niveltapahtumiin sekä koulun liikuntasalia lähes viikoittain jumppatuokioihimme. Luomme lapsille kannustavan ja avoimen oppimisympäristön, jossa lapsi kokee onnistumisen elämyksiä, oppimisen iloa sekä kiinnostusta uusien asioiden oppimiseen. Toimintaympäristön tarkoituksena on tarjota mahdollisuus kokeilemiseen ja tutkimiseen lapsen edellytysten mukaisesti. Järjestämme lapsille myös mahdollisuuden leikkirauhaan erilaisten nurkkausten luomisella. Ryhmässä korostamme myös yhteisten sääntöjen ja rajojen noudattamisen tärkeyttä, joustavuutta toiminnassa sekä lapsen yksilöllisyyden huomioimista. 4. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET - itsetunnon ja itsenäisen ajattelun tukeminen - leikki - sosiaaliset taidot - äidinkieli ja matematiikka - hyvät tavat - liikunta

5 5. TOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET TAVOITTEET Annamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä, fyysisesti ja psyykkisesti turvallisessa ympäristössä - yhteistyössä vanhempien kanssa. Tavoitteena lasten itsetunnon vahvistuminen, erilaisuuden hyväksyminen, omatoimisuus sekä koululaiseksi kasvaminen. Kiinnitämme myös erityistä huomiota lasten ja aikuisten väliseen vuorovaikutukseen. 6. MENETELMÄT Seikkailusaaren esiopetusryhmä osallistuu yhdessä Länsikaaren koulun kanssa kunnan esi- ja alkuopetuksen yhteiseen TVT-hankkeeseen (tieto- ja viestintätekniikka). Hankkeen myötä esiopetusryhmämme tilat on varustettu mm. interaktiivisella projektorilla ja dokumentointikameralla. I pad-koneita on yhteensä 16 kappaletta koulun ja esiopetusryhmän käyttöön yhteisesti; koneet ovat käytössämme kaksi viikkoa kuukaudessa ja tuolloin käytämme niitä ajoittain pienryhmissä esiopetuksen tukena. Tietotekniikkaa hyödynnetään mm. (paperinukkeesitysten) videoinnissa ja tiedonhankinnassa. Lisäksi olemme hankkineet (ilmaisia) ohjelmia joilla lapset saavat harjoitella mm. käsitteitä, kirjaimia, numeroita, loogista ajattelua, rahojen arvoja, hahmottamista jne. Toimintamme perustuu eheytettyihin kokonaisuuksiin, joissa käymme läpi eri sisältöalueita. Oppiminen tapahtuu luontevasti kokemusten ja tekemisen kautta; kuuntelemista ja kynätyöskentelyä kuitenkaan unohtamatta. Joustamme myös suunnitelluissa toiminnan menetelmissä, koska pyrimme lapsikeskeiseen sekä lasten yksilöllisistä tarpeista lähtevään toimintaan. Lapsia kannustetaan jatkuvasti yrittämään ja uskaltamaan sekä sietämään virheitä; mottonamme voisi olla: Parhaansa yrittäminen riittää!. Huumori, keskustelu, yhteiset säännöt ja aito kiinnostus jokaista lasta kohtaan, ovat olennainen osa arkipäiväämme. Esiopetuksen suunnittelun ja etenemisen apuna käytämme Nurmijärven kunnan esiopetuksen äidinkielen ja matematiikan vuosikalenteria. Matemaattisen puolen leikkejä ja harjoitteita teemme piireillä, jonoissa, ruokailussa ja pienryhmittäin erillisillä Matikasta moneksi - tuokioilla. Matikasta moneksi - tuokiot perustuvat samannimisen kirjan harjoitteisiin, jossa matematiikkaa lähestytään, aina uutta asiaa opeteltaessa,

6 toiminnallisuuden kautta konkreettisesta abstraktimpaan suuntaan. Ensin harjoittelemme hahmottamista ja sen jälkeen siirrymme mm. luokittelun, sarjoittamisen ja lukumäärien vertailun kautta numeromerkkeihin ja lukumääriin. Pohjustetaanpa vielä ennen kesää yhteen- ja vähennyslaskujen laskemistakin. Äidinkielellisiä harjoitteita teemme kaikessa arjessa, piireillä, jonoissa yms. koko ajan. Lähdemme liikkeelle mm. nimeämisestä, tarinoista, riimittelystä, rytmityksestä, tavutuksesta ja etenemme pikkuhiljaa kohti kirjaimia ja äänteitä. Kirjainten ja numeroiden harjoitteleminen kynän ja paperin avulla alkaa vasta myöhemmin, ensin panostamme käytännön kielen hahmottamiseen. Mm. äidinkielellistä puolta tukee myös viikoittain etenevä Salaisen maan-satu, jota luetaan pienryhmissä. Sadussa tulee esille monia lapsia kiehtovia ja askarruttavia aiheita, joista keskustellaan yhdessä, pitkälti lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan, mutta kuitenkin aikuisjohtoisesti. Salaisen maan satujen kautta pohdimme mm. erilaisia sosiaalisia tilanteita, tunteita ja ongelmia. Lasten tunneälyä edistää myös Askeleittain materiaali. Askeleittain ohjelma on lasten tunnetaitoja parantava ohjelma, jota etenemme pienryhmissä lähes viikoittain. Tuokioilla opettelemme tunnistamaan omia ja toisten tunteita, käsittelemään niitä ja selviytymään hankalistakin sosiaalisista tilanteista (esimerkiksi ristiriitatilanteet). Edellä mainittujen materiaalien lisäksi käytämme vaihtelevasti monenlaista muutakin materiaalia, kuten luonto-, ihminen- ja matematiikkakirjat, testit, pelit, monisteet yms. Varsinaista tehtäväkirjaa emme täytä. Oman kehon hallintaa ja lapsen motorisia perustaitoja vahvistamme vapaalla ja ohjatulla leikillä metsäretkillä sekä muussa sisä- ja ulkoliikunnassa. Sisäliikunnassa paneudumme mm. liikuntaleikkeihin, temppuratoihin ja joukkuepeleihin. Ulkona harrastamme mm. jalkapalloa, koripalloa, polttopalloa, hippaa, luistelua ja hiihtoa. Toimintamme tärkeänä osana on leikkiminen, jossa lapsi voi käydä läpi ja harjoitella hänelle sillä hetkellä tärkeitä asioita. Leikki kehittää lasta kokonaisvaltaisesti; sekä psyykkinen että fyysinen puoli harjaantuu leikkien kautta. Pyrimme tietoisesti jättämään tilaa pitkäkestoiselle leikille.

7 Teemme erilaisia kädentöitä, kuten esim. piirros- ja maalaustöitä sekä luonnonmateriaaliaskartelua. Luovuutta ja mielikuvitusta kehittäviä harjoituksia ovat myös mm. tanssi, omat sadut ja tarinat sekä roolileikit. Laulut ja erilaisiin musiikkilajeihin tutustuminen kuuluvat myös toimintaamme. Luonnosta nauttimista ja sen kunnioittamista opettelemme silloin tällöin tehtävillä metsäretkillä. Useimmiten lapset saavat harjoitella metsässä leikkimistä ilman valmiita leluja ja tasapainoilla erilaisilla alustoilla. Välillä harjoittelemme mm. puiden, kasvien, sienien ja eläinten tunnistamista esimerkiksi luontokirjoja, luuppeja ja suurennuslaseja hyödyntäen. Teemme myös maatumiskokeen (omenanranka muovipussi). Lapsille opetetaan luonnossa mm. ettei eläviä puita revitä, sammalten ja jäkälien annetaan olla rauhassa eikä luontoa roskata. Päivittäin lepäämme ruokailun jälkeen noin tunnin ajan kuunnellen satua ja rauhallista musiikkia. Tarkoituksena on rentoutua ja hiljentyä toiminnan keskellä. Liikennekasvatus on kiinteästi mukana toiminnassamme. Hyödynnämme Nurmijärven kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän toimintasuunnitelmaa ja opetamme liikennekasvatusta lapsille aina, kun poistumme päiväkodilta. Tien ylittäminen, suojatien käyttäminen, heijastimien pitäminen jne. ovat tärkeitä opeteltavia asioita liikkuessamme päiväkodin pihan ulkopuolella. Pidämme vuoden aikana lapsille myös liikenneturvallisuuteen liittyviä tuokioita (esimerkiksi kypärän käyttö, heijastimet, liikennevalot) 7. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Esiopetusikäiset kuuluvat esiopetuksen suhteen perusopetuslainpiiriin, johon oppilashuolto kuuluu. Esiopetusikäisellä on näin ollen oikeus käyttää myös kuraattorin palveluita. Yksikölle on laadittu oma esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma, joka kokoontuu moniammatillisesti säännöllisesti 1-2 kertaa toimintakaudessa päiväkodinjohtajan johdolla. Työryhmä pohtii ilmiötasolla esiopetuksessa tapahtuvia lapsen terveyteen, hyvinvointiin, elinoloihin, kasvuun ja yhteisöön liittyviä asioita. Esiopetuksen oppilashuollolla tarkoitetaan lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Siihen kuuluu oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä. Lapsikohtaista esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat päivittäin kaikki esiopetusyksikössä työskentelevät.

8 Kasvatamme lapsia yhteistyössä vanhempien kanssa kasvatuskumppanuusideologiaa noudattaen. Keskustelemme avoimesti vanhempien kanssa varhaisessa vaiheessa pienistäkin lapseen liittyvistä huolenaiheista kunnan varhaisen avoimen yhteistyön- mallin mukaisesti. Tarvittaessa teemme vanhempien suostumuksella moniammatillista yhteistyötä muiden sosiaali- ja terveysalan osaajien, esimerkiksi konsultoivan erityislastentarhanopettajan, psykologin, neuvolaterveydenhoitajan, kuraattorin ym., kanssa. Jokaisella lapsella on oikeus olla myös henkisesti turvallisessa ympäristössä, joten kiusaamisen mahdollista esiintymistä seurataan tarkasti ja tapauksiin puututaan nopeasti ja tiukasti keskustelemalla sekä lapsen/lasten että vanhempien kanssa. Ennaltaehkäisyssä käytämme mm. Askeleittain-opetusohjelmaa. Liitteenä taloomme on luotu kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma. 8. RETKET JA TAPAHTUMAT - metsäretket ja muut retket lähiympäristöön - Joulujuhla - Isänpäivä, Äitienpäivä - Halloweenjuhlat - teatterit - Nuoren Suomen Varpaat Vauhtiin-kampanja - päiväkodin yhteiset tuokiot noin kerran kuussa - eskariluistelut Klaukkalan jäähallissa ja viereisellä kentällä - yhteiset tapahtumat alkuopetuksen kanssa - koko talon kevätretki - muut mahdolliset retket - Rajamäen alueen eskareiden Maailmalle!- tapahtuma toukokuussa - kevätjuhla, jossa jaetaan osallistumistodistus esiopetuksesta 9. YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA Vaalimme Nurmijärven kunnan kasvatuskumppanuusideologiaa, joten teemme vanhempien kanssa tiivistä yhteistyötä heidän lastensa parhaaksi. Toimivan yhteistyön pohjana on keskinäinen luottamus, tasavertaisuus, avoimuus ja kunnioitus.

9 Mikäli lapsi aloittaa esiopetuksen suoraan kotihoidosta, esiopettaja käy vanhempien kanssa aloituskeskustelun ennen esiopetuksen alkua. Mikäli lapsella on aiempi hoitopaikka, aloituskeskusteluun kutsutaan mukaan myös aiemman hoitoryhmän työntekijä. Päiväkotimme sisällä ryhmästä toiseen siirtyvien lasten kohdalla keskustelu hoidetaan tiedonsiirtona lastentarhanopettajien kesken vanhempien luvalla. Noin kahden kuukauden sisällä esiopetuksen alkamisesta esiopettaja laatii yhdessä vanhempien kanssa lapselle henkilökohtaisen esiopetuksen oppimissuunnitelman (yleinen tuki). Tässä oppimissuunnitelmassa arvioidaan miten lapsella esiopetuksessa menee, mitä taitoja hänellä on jo hallussa ja mitä pitää vielä harjoitella. Esiopetuksen oppimissuunnitelmaan kirjataan lapsen yksilökohtaiset tavoitteet esiopetusvuodelle. Lapsille joilla on tehostetun tuen tarvetta, laaditaan yllä mainitun yleisen tuen oppimissuunnitelman lisäksi tehostetun tuen oppimissuunnitelma. Tämä kirjataan sen jälkeen, kun hänelle on tehty yhteistyössä vanhempien, kelton ja joko terveydenhoitajan, kuraattorin tai psykologin kanssa pedagoginen arvio. Joulukuussa esiopettaja tekee tarvittaessa, ja kaikille tehostetun tuen piiriin kuuluville lapsille väliarvioinnin kouluvalmiutta ajatellen. Tammikuussa pidetään moniammatillinen palaveri niiden lasten asioissa joiden koulumuotoa mietitään. Mikäli lapselle haetaan erityisluokkapaikkaa, tehdään hänelle yhteistyössä vanhempien kanssa tässä vaiheessa pedagoginen selvitys, johon kirjataan tärkeimmät tuen tarpeet ja hänet siirretään erityisen tuen piiriin. Vanhemmat päättävät aina viimekädessä millaiselle luokalle lasta hakevat vai meneekö hän lähikouluun tehostetulla tuella. Huhtikuussa esiopettaja kirjaa kaikkien lasten henkilökohtaiseen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan loppuarvioinnin joka käydään läpi vanhempien kanssa ns. loppukeskustelussa. Oppimissuunnitelmaan kirjataan näkyviin myös lapsen oma itsearviointi. Vanhemmilta pyydetään loppukeskustelussa lupa luovuttaa esiopetuksen oppimissuunnitelma tulevalle luokanopettajalle kouluun. Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien lasten asioista pidetään keväällä nivelpalaveri koululla esiopettajan, luokanopettajan, vanhempien ja muiden tarvittavien tahojen kesken.

10 Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö sisältää yllämainitun lisäksi mm.: - päivittäiset keskustelut lasta tuodessa ja hakiessa - mahdolliset lapsikohtaiset neuvottelut, jotka aiheuttavat esiopetukseen toimenpiteitä (esimerkiksi kiusaamistilanteet) - toiminnasta tiedottaminen ilmoitustaululla - kotiin menevä posti, esim. kuukausikirjeet ja Askeleittain-kirjeet - vanhempainillat - juhlat ja muut tapahtumat - yhteistyö Länsikaaren päiväkodin kannatusyhdistyksen kanssa 10. YHTEISTYÖ KOULUN KANSSA Päiväkotimme sijaitsee Länsikaaren koulun vieressä, joten yhteistyömme koulun kanssa on tiivistä. Tavoitteena on madaltaa lapsen kynnystä esiopetuksesta kouluun siirtymisessä. Teemme kautena yhteistyötä koko alkuopetuksen kanssa. Yhteistyöluokkinamme ovat: 1. luokka, opettajana Riikka Ahoniemi (koulun yhteyshenkilö) p luokka, opettajana Auli Kangas-Mero 2. luokka, opettajana Leena Flink Kaudelle sovittuja yhteistyömuotoja ovat syyskaudella: klo pihaleikkejä yms.. Erilaisia toimintapisteitä koulun pihalla ja kentällä. Kaikki eskarilaiset ja oppilaat samalla kertaa. Eskarilaiset saavat tietää omat kummioppilaansa. Pihaleikkien jälkeen eskarilaiset ruokailevat koululla klo Temppurata koulun salissa. Tämän jälkeen eskarilaiset ruokailevat koululla klo Puolet koululaisista tulee päiväkodille tekemään jouluaiheisen askartelun Tutkimusmatkailijoiden ryhmän kanssa. Askartelun jälkeen myös koululaiset voivat siirtyä ohjatusti leikkimään, pelaamaan tms. päiväkodin tiloihin klo Sama ohjelma kuin yllä, mutta nyt loput koululaiset askartelevat Aarteenetsijöiden ryhmän kanssa.

11 kevätkaudella: klo Puolet koululaisista luistelee Tutkimusmatkailijoiden ryhmän kanssa koulun kentällä. Yhteisiä leikkejä Sama aika ja ohjelma, mutta nyt Aarteenetsijöiden ryhmän kanssa Yhdessä hiihtämään. Lähtö koulun pihasta klo klo Tutkimusmatkailijat ja puolet koululaisista tekevät pääsiäisaiheisen esityksen I padeilla koululla. Tuokion jälkeen esitykset katsotaan luokassa. Eskarit syövät koululla Sama aika ja ohjelma, mutta Aarteenetsijöiden kanssa + loput koululaisista. Eskarit syövät koululla. Sovittiin myös, että eskarit saavat käydä toukokuun aikana seuraamassa normaalin opetustunnin koululla (kahdessa osassa). Tarkempi päivä sovitaan myöhemmin. Näinä päivinä eskarit mahdollisesti harjoittelevat myös ruokailua koululla. Lisäksi: - Toukokuussa opettajien kanssa käytävät oppilaskohtaiset nivelvaiheen palaverit erityistä tukea tarvitsevien lasten siirtymisestä kouluun. Keskustelua käydään esiopetussuunnitelmien pohjalta yhdessä vanhempien kanssa. - yleisen tuen eskareiden tiedonsiirto koululle vanhempien luvalla toukokuussa - yhteistyötahot suunnittelevat, kehittävät ja arvioivat yhteistyötä useita kertoja vuoden aikana yhteisissä tapaamisissa 11. ARVIOINTI - lapsilta saatava välitön palaute - keskustelut vanhempien kanssa - toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen ryhmän työntekijöiden kesken päivittäin toiminnan lomassa sekä kerran viikossa ryhmän omassa palaverissa (lisäksi välillä koko päiväkodin viikkopalaverissa) - arviointia henkilökunnan kesken syksyn ja kevään kehittämispäivissä koko kautta koskien - arviointia koulun yhteistyötahojen kanssa yhteistyön toimivuudesta ja muodoista - esiopetuksen oppimissuunnitelmat, joissa arviointia lapsen vahvoista/ tuettavista osa-alueista

12 Liite 1: Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma Länsikaaren päiväkoti Nurmijärven kunta Lapsella on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun ja turvallisiin ihmissuhteisiin Arvomme pohjautuvat Nurmijärven kunnan arvoihin sekä kunnan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin. Varhaiskasvatuksessa jokaista lasta kohdellaan tasa-arvoisesti, lapsen etu ja mielipide huomioon ottaen. Keskeisiä periaatteita toiminnan järjestämisessä ovat turvalliset ihmissuhteet sekä ympäristö, joka mahdollistaa monipuolisen toiminnan ja leikkimisen. Lapsella on oikeus turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen sekä tarvittaessa erityiseen tukeen. Lisäksi yhteisöön liittyminen, toisten huomioiminen ja huomioonottaminen sekä omien halujen ja tarpeiden säätelyn oppiminen ovat tärkeitä oppimisen tavoitteita. Päiväkotimme toiminta-ajatus onkin edistää lapsen kasvua ja kehitystä olemalla läsnä ja osoittamalla herkkyyttä lapsen asioille sekä ajatuksille aikuisina. Tätä ajatusta toteutamme yhteistyössä lasten vanhempien kanssa avoimessa kasvatuskumppanuudessa toimien ja keskustellen. Mitä on kiusaaminen varhaiskasvatuksessa? Kiusaamisessa lapsi joutuu toistuvasti ja pidemmän aikaa yhden tai useamman ihmisen kielteisten, tahallisten tekojen kohteeksi. Aikuisten on tärkeää tuntea konftiktin ja kiusaamisen erot. Yksittäiset teot eivät ole kiusaamista. Ne voivat kuitenkin johtaa siihen, että lapsi tuntee itsensä uhatuksi toisten lasten taholta. Kiusaamisen muodot varhaiskasvatuksessa Kiusaamisen muotoja ovat fyysinen, sanallinen ja psyykkinen kiusaaminen. Fyysinen kiusaaminen voi ilmetä lyömisenä, potkimisena, estämisenä tai leikkien sotkemisena. Sanalliseen kiusaamiseen kuuluvat haukkuminen, nimittely, härnääminen ja selän takana puhuminen, kun taas psyykkistä kiusaamista ovat uhkailu, manipulointi, leikin sääntöjen muuttaminen, leikistä poissulkeminen ja puhumatta jättäminen. Varhaiskasvatuksessa kiusaamista ilmenee eniten vapaan leikin aikana, mutta tämän lisäksi myös aikuisen

13 opetus- ja toimintatuokioissa. Kiusaamisen ehkäisy Päiväkotimme arvojen mukaisesti pyrimme ehkäisemään kiusaamista lasten keskuudessa aikuisten aidolla läsnäololla. Turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön takaamiseksi päiväkotimme aikuiset ovat kaikkia lapsia varten ryhmään katsomatta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että aikuiset ovat siellä, missä lapset toimivat ja leikkivät. Lisäksi muita toimenpiteitämme ovat * lasten kanssa yhdessä laaditut ryhmäsäännöt * aikuisen osallistuminen leikkiin lasten vuorovaikutustilanteita tukien * lasta kunnioittava ja arvostava kuunteleminen sekä lapsen oikeudenmukainen kohtelu * lasten toiminnan havainnointi ja kirjaaminen * tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen (esim. Askeleittain, Lions Quest) * pienryhmätoiminta, osallistava yhteistoiminta ja erilaisten sosiaalisia taitoja vahvistavien materiaalien käyttäminen ryhmissä * lapsen itsearviointitaitojen vahvistaminen * ryhmädynamiikan seuranta ja arviointi (hymynaamakysely, kaverikysely) * omahoitajan seuranta ja konsultointi * tiedottaminen aikuisten kesken * avoin vuorovaikutus vanhempien kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä * henkilöstön jatkuva kouluttautuminen Rohkaisemme lapsia kertomaan aikuisille kiusaamisesta ja tunnistamaan kiusaamista vertaisryhmässä. Lisäksi pyrimme draaman, satujen, laulujen ja keskustelun keinoin opettamaan lapsia ymmärtämään hyviä käytöstapoja ja kiusaamisen seurauksia. Kiusaamistilanteisiin puuttuminen Lastensuojelulainsäädäntö velvoittaa kaikkia lasta kasvattavia tahoja suojelemaan lapsen oikeutta turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Näin ollen lainsäädännön näkökulmasta kiusaamiseen puuttuminen on sekä kasvatushenkilöstön että vanhempien vastuulla.

14 1. Kiusaamistilanteisiin puutumme välittömästi. Tilanne selvitetään aikuisen johdolla keskustellen niiden lasten kesken, joita tilanne koski. Keskustelulle varataan tarvittaessa erillinen tila ja riittävästi aikaa. Keskustelussa kuunnellaan kaikkia osapuolia ja otetaan selville tapahtumien kulku. Aikuinen kirjaa ylös saamansa tiedon kuunnellen lapsia tasapuolisesti tuomitsematta ketään. Lapsia voidaan puhutella erikseen ja yhdessä. Mikäli kiusaamistilanteen havainnut aikuinen ei ole kyseisen ryhmän aikuinen, tämän on tiedotettava asiasta ensi tilassa ryhmän omia aikuisia ja tarvittaessa osallistuttava myöhemmin lapsen oman ryhmän aikuisen johtamaan keskustelutilanteeseen. Tieto kiusaamisesta voi tulla myös vanhempien taholta. Tällöin toimenpiteet mahdollisen kiusaamistilanteen setvittämiseksi ovat päiväkodissa samat kuin edellä. 2. Vanhempia tiedotamme kiusaamisesta akuutisti. Kiusaamistilanteissa vanhempia ja päiväkodin johtajaa tiedotetaan välittömästi. Yhdessä vanhempien kanssa sovimme jatkotoimenpiteistä niin kotona kuin päiväkodissa. Tarvittaessa kasvatushenkilöstö, päiväkodin johtaja ja vanhemmat sopivat yhdessä jatkotoimenpiteistä erillisessä keskustelussa, jonka kulku kirjataan ja allekirjoitetaan kaikkien osapuolten taholta. Tarvittaessa myös lapset itse voivat osallistua tähän keskusteluun ja olla vaikuttamassa päätöksentekoon. Keskustelussa voimme myös konsultoida kuntamme eri asiantuntijatahoja, kuten varhaiskasvatuksen verkostotyön koordinaattoria, varhaiskasvatuksen konsultoivaa erityisopettajaa, perhetyöntekijää, perheneuvolaa, terapeutteja tai psykologia. 3. Kiusaamistilanteiden seuranta ja tiedonsiirto Kiusaamistilanteissa järjestämme myös seurantakeskusteluja vanhempien ja kasvatushenkilöstön kesken. Ennen seurantakeskustelua kasvatushenkilöstö havainnoi ja kirjaa lasten toimintaa ohjaten ja tukien omalla toiminnallaan tarvittaessa vuorovaikutustilanteiden kulkua. Lisäksi huolehdimme avoimesta ja luottamuksellisesta tiedonkulusta kodin ja kasvatushenkilöstön kesken. Mikäli lapsi siirtyy toiseen päivähoitoyksikköön tai kouluun, kasvatushenkilöstö huolehtii tiedonsiirrosta vanhempien luvalla. Tiedonsiirrolla pyritään ehkäisemään kiusaamistilanteiden syntymistä jatkossa.

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 2 SISÄLTÖ: 1. Yksikkö 1 2. Toiminta-aika 1 3. Toimintaympäristön kuvaus 1 4. Toiminnan painopistealueet 2 5. Toiminnan yksikkökohtaiset

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 14.8.2012 31.5.2013

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 14.8.2012 31.5.2013 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 14.8.2012 31.5.2013 Satumetsän ja Seikkailusaaren esiopetusryhmät Tärkeintä, mitä aikuinen voi antaa lapselle tässä maailmassa, ovat Juuret ja Siivet.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2010 31.5.2011

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2010 31.5.2011 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2010 31.5.2011 Seikkailusaaren esiopetusryhmä Tärkeintä, mitä aikuinen voi antaa lapselle tässä maailmassa, ovat Juuret ja Siivet. 1. YKSIKKÖ

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Päiväkotimme tarjoaa lapsille ainoana kunnassa ympärivuorokautista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Talossamme toimii viisi ympärivuorokautista ryhmää (Kiiltomadot

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 Yksikkö Perttulan päiväkoti, esiopetusryhmä Leijonat. Ryhmään kuuluu sekä osa- että kokopäiväeskareita. Uotilan koulutie 81, 01860 Perttula Toiminta-aika

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset

Lisätiedot

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014 Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Toivojentien, Länsikaaren ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015 2016

Toivojentien, Länsikaaren ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015 2016 Toivojentien, Länsikaaren ja Kylänpään päiväkotien Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015 2016 1. YKSIKÖT Toivojentien päiväkoti Aarne Einari Toivojentie 4 Toivojentie 1 05200 Rajamäki 05200 Rajamäki p.040-317

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Röykän päiväkoti Kangastie 1, 05100 Röykkä Esiopetusikäisiä lapsia on 29. Esiopetusta toteutetaan Metsäläisten, Tiitiäisten ja Maahisten

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 30.5.2014

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 30.5.2014 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 30.5.2014 Seikkailusaaren esiopetusryhmä Tärkeintä, mitä aikuinen voi antaa lapselle tässä maailmassa, ovat Juuret ja Siivet. 1. YKSIKKÖ

Lisätiedot

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma Ylitilantien päiväkodin Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Ylitilantien päiväkoti Ylitilantie 5 01800 Klaukkala Puh. 040 317 4447 2. TOIMINTA-AIKA Ajalla 11.8. 2010-31.5.2011 Esiopetusta

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015-2016

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015-2016 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015-2016 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Päiväkotimme tarjoaa lapsille ainoana kunnassa ympärivuorokautista

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri -fontilla, fontti 18-20 keskitettynä, kaksirivinen otsikko laitetaan näin Tänne sijoitetaan

Lisätiedot

Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015

Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 1 Sisältö 1. YKSIKKÖ... 2 2.TOIMINTA-AIKA... 3 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 3 4. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut Sipoon kunta Päivämäärä TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Huvikumpu pk, Pitkätossut Osoite

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA Esiopetusyksikkö: Kangasniemen pk lukuvuosi 2015-2016 Esiopetusyksikön yhteistyökoulu: Metsäkylän koulu Käsitelty päiväkodissa (pvm) 15.09.2015

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 1. YKSIKKÖ Perttulan päiväkodin koko- ja osapäiväryhmä. Osoite: Uotilan koulutie 50, 01860 Perttula Puhelin: kokopäiväryhmä 040-317 2691,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäkituvan päiväkoti Toreenintie 4 01900 NURMIJÄRVI 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetusta

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA. Kettukallion päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2014-2015 JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma 2014 2015 hyväksytty:. 2014 Marianna Kokko Päiväkodin johtaja Jere Lindroos Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA. Pikkuniitun päiväkoti ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 JANAKKALAN KUNTA Pikkuniitun päiväkoti Työsuunnitelma 2015 2016 hyväksytty:. 2015 Johanna Jalli-Karimäki Päiväkodin johtaja Pauli Hurvi Johtokunnan puheenjohtaja Työsuunnitelman

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2013-2014

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2013-2014 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2013-2014 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Talossamme toimii viisi ympärivuorokautista ryhmää (Kiiltomadot

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN PERUSTUVA LUKUVUOSISUUNNITELMA Esiopetusyksikkö Kalliorinne Asuntila lukuvuosi 2015-2016 Esiopetusyksikön yhteistyökoulu: Asuntilan koulu Käsitelty päiväkodissa (pvm) 14.9.2015

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMARUNKO

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMARUNKO ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMARUNKO 1. YKSIKKÖ Toivojentien päiväkoti, Einarit-ryhmä. Toivojentie 1, 05200 Rajamäki puh. 040-317 4256 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetusta vuodessa 700 tuntia. Ajalle: 16.8.2011

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä.

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 1. TIEDOT YKSIKÖSTÄ Päiväkoti Tuulenpesä * 4 ryhmää, 3 kokopäiväryhmää ja 1 osapäiväryhmä Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 2. KIUSAAMISEN MÄÄRITELMÄ Kiusaaminen on

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA Kettukallion päiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty: 5.9.2012 Leena Mäntylä Päiväkodin johtaja Tiina Heino Johtokunnan puheenjohtaja Kettukallion päiväkoti Esiopetusryhmän

Lisätiedot

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin.

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin. Hyvä huoltaja Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajan kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Kun lapsi vaihtaa

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016

Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 Tervetuloa esiopetuksen infoon 20.1.2016 9.12.2014 www.kerava.fi 1 Esiopetuksen velvoittavuus Perusopetuslain (628/1998) 26 a ja 35 mom. 1 mukaan lapsen on koulun aloittamistaan edeltävänä vuonna osallistuttava

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011-2012 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti sijaitsee Nurmijärven kirkonkylässä, osoitteessa Toreenintie 30. Esiopetusta annetaan

Lisätiedot

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sorilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Sorilan päiväkoti aloitti toimintansa vuonna 1990 Aitolahden kaupungin osassa kauniin maaseudun keskellä. Lapsiryhmiä on kolme, joista esiopetusryhmä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA

ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA ESIOPETUKSEN TYÖSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 2013 2014 Pikkuniitun vuoropäiväkoti Työsuunnitelma hyväksytty..20 Päiväkodin johtaja Johtokunnan puheenjohtaja Päiväkoti / Koulu Pikkuniitun vuoropäiväkoti

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

SUOPOLUN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

SUOPOLUN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 SUOPOLUN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika 3. Toimintaympäristön kuvaus 3.1 Psyykkinen toimintaympäristö 3.2 Fyysinen toimintaympäristö 3.3

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2014-2015

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2014-2015 Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2014-2015 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA LINNAINMAAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖN KUVAUS Esiopetuksemme tavoitteena on tutustuttaa lapsi koulumaailmaan vähitellen. Siksi esiopetusta annetaan

Lisätiedot

MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI

MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI MYLLYOJAN PÄIVÄKODIN KIUSAAMISELTA SUOJAAMISEN TOIMINTAMALLI MIKÄ OHJAA MEITÄ SUOJAAMAAN LAPSIA KIUSAAMISELTA? YK:n lasten oikeuksien sopimus Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Päivähoitoa

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan.

Osa alue Ydinkohdat Tavoitearvot Mittarit Seuranta. oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveydenhoito Oppilashuoltoon osallistuminen terveydenhoitaja osallistuu oppilaitoskohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintaan. Terveystarkastus kaikille vuosiluokille Toteutuu vuosittain Laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KELJONKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

KELJONKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 KELJONKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 Varhaiskasvatuspalvelut Keljonkankaan päiväkoti Särkäntie 14 40530 Jyväskylä www.jyvaskyla.fi SISÄLLYS 1. KELJONKANKAAN ALUEEN PÄIVÄHOITOPALVELUT

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen omakuva (piirustus tai kuva) Lapsen nimi: Syntymäaika: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: Tämä suunnitelma yhdessä hoitosopimuksen kanssa on varhaiskasvatuksen perusta

Lisätiedot

NENÄINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSUUNNITELMA

NENÄINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSUUNNITELMA NENÄINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSUUNNITELMA 2012 www.jyvaskyla.fi NENÄINNIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 1. NENÄINNIEMEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS 2. NENÄINNIEMITALO 3. NENÄINNIEMEN

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2012-2013

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2012-2013 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäntysalon päiväkoti Eräpolku 2 01820 Klaukkala 040-317 4232 (Haltijat) Päiväkodissamme toimii neljä kokopäiväryhmää. Mäntysalon esiopetus on integroitua

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot