ISLUPA- ALUEEN ASIAKASTUTKIMUS Tunnuslukuja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISLUPA- ALUEEN ASIAKASTUTKIMUS Tunnuslukuja"

Transkriptio

1 PUULAN YHTENÄISLUPA ISLUPA- ALUEEN ASIAKASTUTKIMUS Tunnuslukuja Tiina Asp Maria Laaksonen Joni Tiainen Mikko Vihtakari Ohjaajat: Harri Liikanen & Timo J. Marjomäki HUOM. Tietoja lainattaessa mainittava viite: Asp, T., Laaksonen, M., Tiainen, J., Vihtakari, M., Liikanen, H. & Marjomäki, T. J. 2006: Puulan yntenäislupa-alueen asiakastutkimus. Tunnuslukuja. Viittauspäivämäärä.

2 Menetelmät Kalastustiedustelu lähetettiin l 160 Puulan yhteislupa-alueelta alueelta vuonna 2004 luvan lunastaneelle. Tiedusteltiin mm. Lupatyyppiä,, saalista, kalastusmää äärää ja -aikaa vuosina 2004 ja 2005 Lisäksi kyseltiin mielipiteitä liittyen kalastukseen Puulan yhteislupa-alueella alueella Esim. istutuskäyt ytännöt, saalisvarmuus, valvonta, ym. Uusintatiedustelu lähetettiin l henkilöille, ille, jotka eivät t olleet vastanneet 3 viikon kuluessa

3 Aineisto Lunastettujen lupien määm äärä vuonna 2004 Vuosilupia 170 Kuukausilupia 37 2 vrk lupia 214 HUOM: sama henkilö voinut lunastaa useampia lupia ja eri tyyppejä Otoskoko 160 osoitetta->155 Vuosilupia 110 Kuukausilupia 12 2 vrk lupia 25 Pankkiin maksetut (lupatyyppiä ei tiedetty) 13 5 palautettiin postista, koska vastaanottajaa ei tavoitettu Palautukset 101 = toteutunut otos Vastausaktiivisuus 65 % otoksesta Vuosilupia 81/170 = n. 48 % perusjoukosta Kuukausilupia 8/37 = n. 22 % perusjoukosta 2 vrk lupia 11/214 = n. 5 % perusjoukosta

4 Otoksen edustavuus Osoitetiedot pääp ääosin lupalapun ostaneilta Varsinkin 2 vrk luvat kuitenkin maksettu suoraan pankkitilille ->Ovatko pankkiin maksaneet erilaisia kuin lupalapun ostajat??? kk- ja 2 vrk -lupalaisista pienet otokset Ovatko tiedustelun palauttamatta jättäneet erilaisia kuin palauttaneet??? Ehkä vähemmän n aktiivisia kalastajia

5 Count Count Vuosi Kuukausi 2 päivää lupatyyppi Ei lupaa Vuosi Kuukausi 2 päivää lupatyyppi -05 Mikä lupa vuonna 2004 Vuosi: 82 Kuukausi: 8 2 vrk: 11 Mikä lupa vuonna 2005 Vuosi: 73 Kuukausi: 1 2 vrk: 5 Ei lupaa: 21 Siis n. 20 % vaihtuvuus

6 Asiakasprofiili

7 Ikä % Ikä Vuosi kk 2 vrk Huom: kk- ja 2 vrk luvissa pieni aineisto

8 Asukastyyppi 80,0% lupatyyppi -04 vuosilupa 30 vrk lupa 2 vrk lupa 60,0% Percent 40,0% 20,0% 0,0% rantakunnan asukas kesämökkiläinen muualta kalastamaan tullut asukastyyppi

9 Millä etäisyydell isyydellä asuu 300, , ,00 68 etäisyys 150,00 100,00 50,00 0,00 vuosi kuukausi 2 päivää lupatyyppi -04

10 Puulan tärkeys kalavetenä 70,0% 60,0% lupatyyppi -04 Vuosi Kuukausi 2 päivää 50,0% Percent 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Tärkein kalaveteni Yksi tärkeimmistä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Kuinka tärkeä Puula on teille kalavetenä?

11 Rahaa kuluu kalastusharrastukseen vuodessa yli 1000 /kalastaja Lupatyyppi Keskiarvo Puulalla Vuosi kk vrk

12 Kalastus 2004

13 Kalastuksen alueellinen jakauma Kalastus eri selillä prosenttiosuuksina vastaajista 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Simpiä Karttuu Eteläselkä Mainiemi Kovero Eskola Pauni Vehmassalo Kaisko Uimaniemi Pääsky Vuoja Sammakkoselkä Väisälän eteläinen selkä prosenttia vastaajista

14 Milloin kalastetaan Vuosiluvan lunastaneiden mieluisimmat (1-3) kalastuskuukaudet vuosina 2004 ja ääniä (kpl) touko kesä heinä elo syys loka marras joulu kuukausi Kuukausiluvan lunastaneiden mieluisimmat (1-3) kalastuskuukaudet vuosina 2004 ja 2005 Päiväluvan lunastaneiden mieluisimmat (1-3) kalastuskuukaudet vuosina 2004 ja ääniä (kpl) ääniä (kpl) touko kesä heinä elo syys loka 0 kesä heinä elo syys loka marras kuukausi kuukausi

15 Kalastuksen määm äärä/kalastaja keskimää äärin Vuosilupa kk-lupa 2 vrk lupia Kalastuspäiviä Tuntia/päivä Vapamäärä Tuntia/vuosi Vapatunnit/v HUOM: Vapatunnit=päivät*tunnit*vapamäärä, laskettiin vastaajakohtaisesti

16 Kokonaispyyntiponnistus vuonna 2004 Vuosilupa kk-lupa 2 vrk lupa Yhteensä Päiviä Tunteja Vapatunteja n. 8 h/ha/vuosi ha:n keskusaltaille laskettuna vrt. verkot 4-5 vrk/ha/vuosi

17 Saalis: *Mitä haluttiin *Mitä saatiin 2004 *Oltiinko saaliiseen tyytyväisi isiä *Kannattiko tästt stä maksaa

18 Mitä lajeja haluttiin saaliiksi? Punalihaista Mieluisimmat saalislajit ääniä (kpl) mieluisin 6.mieluisin 5.mieluisin 4.mieluisin 3.mieluisin 2. mieluisin mieluisin 0 järvilohi taimen nieriä kuha hauki ahven siika laji

19 Minkä kokoisia kaloja haluttiin: vähintään n 2 kg, mielellää ään n kg Saalislajien mieluisimmat ala-, keski-, ja ylärajat koko (g) ylä keski ala 0 järvilohi taim en nieriä kuha hauki ahven siika la ji

20 Vuosiluvalla kalastavan lohi- ja taimensaalis, kpl keskimää äärin Koko saalis Palautettu Sopivan kokoinen J-lohi/vuosi 11,8 8,0 2,6 Taimen/vuosi 5,5 3,7 1,4 Yhteensä 17,2 11,6 4,0 J-lohi/päivä 0,7 0,5 0,2 Taimen/päivä 0,3 0,2 0,1 Yhteensä 1,0 0,7 0,2

21 kk-luvalla kalastavan lohi- ja taimensaalis, kpl keskimää äärin Koko saalis Palautettu Sopivan kokoinen J-lohi/vuosi 0,9 0,5 0,4 Taimen/vuosi 0,9 0,0 0,9 Yhteensä 1,8 0,5 1,3 J-lohi/päivä 0,1 0,1 0,0 Taimen/päivä 0,1 0,0 0,1 Yhteensä 0,2 0,1 0,1

22 2 vrk-luvalla kalastavan lohi- ja taimensaalis, kpl keskimää äärin Koko saalis Palautettu Sopivan kokoinen J-lohi/vuosi 3,4 2,9 0,7 Taimen/vuosi 2,7 2,3 0,6 Yhteensä 6,1 5,2 1,4 J-lohi/päivä 1,5 1,3 0,3 Taimen/päivä 1,2 1,0 0,3 Yhteensä 2,7 2,3 0,6

23 Tyytyväisyys kokonaissaaliiseen 50,0% 40,0% lupatyyppi -04 Vuosi Kuukausi 2 päivää Percent 30,0% 20,0% 15 10,0% 22 Luku= Vuosilupalais en lohi+ taimensaalis keskimäärin 0,0% Täysin samaa Jokseenkin samaa Jokseenkin eri Täysin eri Olen tyytyväinen Puulan yhtenäislupaalueelta saamaani saaliin määrään

24 Tyytyväisyys mielisaaliin (lohi tai taimen) saalisvarmuuteen 50,0% 0,2 lupatyyppi -04 Vuosi Kuukausi 2 päivää 40,0% 0,4 Percent 30,0% 20,0% 0,1 Luku= Mieluisan kokoiset lohet+ taimenet pyyntipäivää kohden keskimäärin 10,0% 0,0% 0,4 Täysin samaa Jokseenkin samaa Jokseenkin eri Olen tyytyväinen mielisaaliini saalisvarmuuteen Täysin eri

25 Oliko saalismäärä pyyntikertaa kohden liian pieni 70,0% 60,0% lupatyyppi -04 Vuosi Kuukausi 2 päivää 50,0% 1,1 Percent 40,0% 30,0% 1,0 20,0% 1,6 Luku= Lohi+ taimensaalis pyyntipäivää kohden keskimäärin 10,0% 0,0% Täysin samaa Jokseenkin samaa Jokseenkin eri 1,4 Täysin eri Saalismäärä pyyntikertaa kohden oli liian pieni

26 Oliko lupa liian kallis? 60,0% lupatyyppi -04 Vuosi Kuukausi 2 päivää 50,0% 40,0% Percent 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Täysin samaa Jokseenkin samaa Jokseenkin eri Lupa oli liian kallis Täysin eri

27 Oliko luvan hinta-laatu laatu-suhde hyvä 40,0% lupatyyppi -04 Vuosi Kuukausi 2 päivää 30,0% Percent 20,0% 10,0% 0,0% Täysin samaa Jokseenkin samaa Jokseenkin eri Täysin eri Luvan hinta-laatusuhde oli mielestäni hyvä

28 Frequency 15 Frequency ,00 40,00 Sopiva hinta kuukausiluvalle Mean = 22,00 Std. Dev. = 9,89813 N = ,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 Sopiva hinta vuosiluvalle Mean = 45,4767 Std. Dev. = 24,27234 N = 86 Sopivat lupahinnat eri tyyppisille luville kyselyyn vastanneiden mielestä. Tuloksissa ei ole eriteltynä eri lupatyyppejä kuten aikaisemmissa. Hintaehdotusten keskiarvot ovat lähes samat kuin lupahinnat tällä hetkellä (vuosi 42, kk 25 ja 2vrk 10 ). Frequency ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 Sopiva hinta 2 päivän luvalle Mean = 9,4079 Std. Dev. = 4,33337 N = 76

29 Sopiva luvan hinta ehdotusten keskiarvot lupatyypeittäin in sekä painotettu keskiarvo Lupa Vastaajan lupatyyppi vuosi kk 2 vrk keskiarvo vuosilupa kk-lupa vrk lupa

30 Kokonaissaalis = 95 % luottamusväli kpl vrk kk Vuosi 0 J-lohi Taimen Kuha Hauki

31 Mitä saaliille tapahtui? Yleensä vapautettiin kpl vapautettiin otettiin 0 J-lohi Taimen Kuha Hauki

32 Kalastuksen järjestj rjestäminen ja säätely

33 Lohen alamitta sopiva 70,0% lupatyyppi -04 Vuosi Kuukausi 2 päivää 60,0% 50,0% Percent 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Ei osaa sanoa Pitäisi nostaa Sopiva Pitäisi laskea Järvilohen alamitta

34 Taimenen alamitta sopiva 70,0% 60,0% lupatyyppi -04 Vuosi Kuukausi 2 päivää 50,0% Percent 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Ei osaa sanoa Pitäisi nostaa Sopiva Pitäisi laskea Taimenen alamitta

35 Istutuksia lisää 70,0% lupatyyppi -04 Vuosi 80,0% lupatyyppi -04 Vuosi Kuukausi 2 päivää Kuukausi 2 päivää 60,0% 60,0% 50,0% Percent 40,0% Percent 40,0% 30,0% 20,0% 20,0% 10,0% 0,0% Ei osaa sanoa Lisättävä Sopiva Joku muu Järvilohen istutus 0,0% Ei osaa sanoa Lisättävä Sopiva Vähennettävä Joku muu Taimen istutus Joku muu = vastaaja halusi lisää tutkimusta ennen istutuspäätöksiä

36 ja vielä lisää 80,0% lupatyyppi -04 Vuosi 100,0% lupatyyppi -04 Vuosi Kuukausi 2 päivää Kuukausi 2 päivää 80,0% 60,0% Percent 40,0% Percent 60,0% 40,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% Ei osaa sanoa Lisättävä Sopiva Vähennettävä Joku muu Ei osaa sanoa Lisättävä Sopiva Vähennettävä Joku muu Nieriän istutus Kuhan istutus

37 Ehdotuksia 1. Verkkojen silmäkokorajoitukset 2. Verkkojen ja vapojen määrärajoituksetrajoitukset 3. Lisää valvontaa 4. Verkkoihin merkkiliput 5. Uisteluun saaliskiintiö/p /päivä 6. Verkoilta rauhoitetut alueet 7. Uistelupaineen tasaisempi jakautuminen

38 Valvonta Monet tyytyväisyytt isyyttä valvonnan vähäisyyteenv 60,0% lupatyyppi -04 Vuosi Kuukausi 2 päivää 50,0% 40,0% Percent 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Täysin samaa Jokseenkin samaa Jokseenkin eri Täysin eri Kalastuksen valvonta oli riittävää

39 Palvelut ja niiden kehittäminen

40 Ehdotuksia Yhteislupa-alueen alueen laajentamista toivoi moni Lisää veneenlaskupaikkoja sekä parannuksia niihin Parkkipaikkoja Ehdotettiin myös Kesäsäilytyspaikkoja veneille Leiripaikkoja näkyviä lupamerkkejä veneeseen enemmän n polttoaineenjakelu-pisteit pisteitä ym

41 Majoituspalveluiden käyttö ja tarve 60,0% 50,0% lupatyyppi -04 Vuosi Kuukausi 2 päivää 40,0% Percent 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Käytin kalassa käydessäni majoituspalveluita En käyttänyt, mutta voisin käyttää En käyttänyt, mutta näen ne tarpeellisiksi Ei tarvetta Majoituspalveluiden käyttö Puulan yhteislupa-alueella

42 Lupa oli helppo hankkia 100,0% lupatyyppi -04 Vuosi Kuukausi 2 päivää 80,0% Percent 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Täysin samaa Jokseenkin samaa Lupa oli helppo hankkia Jokseenkin eri

43 70,0% 60,0% lupatyyppi -04 Vuosi Kuukausi 2 päivää 50,0% Percent 40,0% 30,0% 100,0% lupatyyppi -04 Vuosi Kuukausi 2 päivää 20,0% 80,0% 10,0% 0,0% Täysin samaa Jokseenkin samaa Jokseenkin eri Täysin eri Mielestäni erilaisia lupavaihtoehtoja on riittävästi Percent 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Täysin samaa Jokseenkin samaa Jokseenkin eri Täysin eri Ei saanut karttaa Luvan mukana tullut kartta oli hyvä

44 Arvosana kalastusalueen yhtenäislupaj islupajärjestelylle asteikolla

45 Hyvä 8 Keskiarvot Vuosi: 8 kk: 7 2 vrk: 8 Percent 50,0% 40,0% 30,0% lupatyyppi -04 Vuosi Kuukausi 2 päivää 20,0% 10,0% 0,0% 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 Arvosana

46 Yhteenvetoa: Mitä asiakkaat toivovat tuotteelta? Suurempi lupa-alue alue Isompia lohia ja taimenia

VIRKISTYSKALASTUS JA SEN KEHITTÄMINEN METSÄHALLITUKSEN KALASTUSKOHTEISSA VUONNA 2007

VIRKISTYSKALASTUS JA SEN KEHITTÄMINEN METSÄHALLITUKSEN KALASTUSKOHTEISSA VUONNA 2007 Opinnäytetyö VIRKISTYSKALASTUS JA SEN KEHITTÄMINEN METSÄHALLITUKSEN KALASTUSKOHTEISSA VUONNA 2007 Ari Sirkka Kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelma 2008 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU Kala- ja

Lisätiedot

Könkköjoen kalastus vuosina 2006 ja 2007

Könkköjoen kalastus vuosina 2006 ja 2007 Könkköjoen kalastus vuosina 2006 ja 2007 Pentti Valkeajärvi, Jukka Syrjänen ja Petri Heinimaa Konneveden kalatutkimus ry Jyväskylä 2008 1. Johdanto Vuonna 2006 päättyneen Keski-Suomen järvitaimenhankkeen

Lisätiedot

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi

VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005. Kuvalähde: http://www.maretarium.fi VUOHIJÄRVEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2005 Kuvalähde: http://www.maretarium.fi Pasi Kauppinen KYMENLAAKSON KALATALOUSKESKUS 2005 2 KUVAILULEHTI Kalastusalueen nimi: Vuohijärven kalastusalue

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA

VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA Sisältö Tiivistelmä... 1 Summary... 3 Johdanto... 4 1. Taustaa... 5 1.1. Matkustus Suomeen... 5 1.2. Suomen kalastusmatkailun

Lisätiedot

Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina

Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina Opinnäytetyö (AMK) Kala- ja ympäristötalous 2010 Mikko Tommila Yhteislupa-alue sisävesiammattikalastuksen kehitysmallina esiselvitys Puulan ammattikalastuksen yhteislupa-aluehankkeelle 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus LÄNGELMÄVEDEN KALASTUSALUEEN KALASTUSKIRJANPITO VUOSINA -2009 Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 12/2011 Tero Matilainen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT

1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 1 Sisällys sivunumero 1. TOIMEKSIANTAJA JA TUTKIJAT 2 2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 2 3. PERUSJOUKON MÄÄRITYS 3 4. OTANTAMENETELMÄ, OTOS JA SEN EDUSTAVUUS 3 5. VASTAUSPROSENTTI, POISTUMA JA MAHDOLLINEN PAINOTUS

Lisätiedot

Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä

Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä RKTL:n työraportteja 43/214 Kuhan kalastuksen ohjaus ja sen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset sisävesillä Tekijät: Jukka Ruuhijärvi 2), Mikko Olin 1), Tommi Malinen 1), Pasi Ala-Opas

Lisätiedot

Iijärven ja Irnijärven välisen alueen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 1987 2006

Iijärven ja Irnijärven välisen alueen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 1987 2006 Eero Moilanen ja Pirkko-Liisa Luhta Iijärven ja Irnijärven välisen alueen kunnostettujen jokien kalataloudellinen seuranta 1987 2006 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 119 Eero Moilanen

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka Liiketalous / Kotka TUTKIMUSRAPORTTI CRM/ERP RAPORTTI SELVITYS KYMENLAAKSOLAISTEN YRITYSTEN ASIAKASHALLINTA- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TILANTEESTA Heidi Hölttä Leena Piispanen Kati Raikunen Laura

Lisätiedot

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013

Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 2008 2013 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 2 2008 Kalastusmatkailun kehittämisen valtakunnallinen toimenpideohjelma 20082013 Maa- ja metsätalousministeriö 2/2008 Julkaisun

Lisätiedot

Pajakkajoen kunnostushanke Kysely hankkeen vaikutuksista ja merkityksestä

Pajakkajoen kunnostushanke Kysely hankkeen vaikutuksista ja merkityksestä Pajakkajoen kunnostushanke Kysely hankkeen vaikutuksista ja merkityksestä Kuhmon Pajakkajokea kunnostetaan sekä kalataloudellisesti että virkistyskäyttömahdollisuuksia parantaen. Joen kolmessa koskessa

Lisätiedot

Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma

Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma Konneveden koskien taimenkannan hoito- ja kalastussuunnitelma Pentti Valkeajärvi, Jukka Syrjänen ja Petri Heinimaa Konneveden kalatutkimus ry 2013 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Suunnitelma-alueen kuvaus 4 3.

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita?

Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita? Raputuotanto kasvaa, mistä uusia markkinoita? Riitta Savolainen, Markku Pursiainen, Jaakko Mattila, Tiia Arjoranta, Pentti Moilanen, Joonas Rajala Yhteistyössä: Raisa Kääriä, Turun ammattikorkeakoulu Markku

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely KalPa Shop

Asiakastyytyväisyyskysely KalPa Shop Asiakastyytyväisyyskysely KalPa Shop Inka Nuorgam Markkinointitutkimus Saamelaisalueen koulutuskeskus Liiketalouden perustutkinto 2.3.2 1 Saamelaisalueen koulutuskeskus Koulutusala Liiketalouden perustutkinto

Lisätiedot

KALASTAJILLE SUUNNATTU ATK-PROJEKTI Esiselvitys

KALASTAJILLE SUUNNATTU ATK-PROJEKTI Esiselvitys KALASTAJILLE SUUNNATTU ATK-PROJEKTI Esiselvitys Vesa Karttunen Kalatalouden Keskusliitto Helsinki 2002 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Aineisto...3 3. Tulokset ja tulosten tarkastelu...4 3.1. Tietokoneen

Lisätiedot

Valtakunnalliset iktyonomipäivät Helsingissä kokoushotelli Rantapuisto 29.-30.11.2006

Valtakunnalliset iktyonomipäivät Helsingissä kokoushotelli Rantapuisto 29.-30.11.2006 Valtakunnalliset iktyonomipäivät Helsingissä kokoushotelli Rantapuisto 29.-30.11.2006 2 Osallistujat Aaltonen Jussi Lounais Suomen kalastusalue Aulaskari Harri Uudenmaan ympäristökeskus Böhling Paula Tutkimusviestintä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2008 Laatija: Tuire Mäki Ohjaaja: Aila Virtanen JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2

Sisällysluettelo. Oppimisen iloa 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Sidosryhmäkysely... 4 Sidosryhmäkyselyn tulokset ja analysointi... 5 Taustatiedot... 5 Tiedottaminen... 6 Palvelut... 9 Opiston toiminta... 12 Mielikuva... 16 Yhteistyö...

Lisätiedot

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OUTDOORS FINLAND

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OUTDOORS FINLAND Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OUTDOORS FINLAND Tampere 13.02..2012 KV kalavesillä-seminaari projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010

KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 MEK A: 169 2010 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS 2010 2 (49) ISBN 978-952-5682-37-3 ISBN 978-952-5682-38-0 (PDF) ISSN 0355-6204 KANSAINVÄLINEN LUONTOMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Vammalan Seudun Kalastusalueen

Vammalan Seudun Kalastusalueen Vammalan Seudun Kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2014-2018 Simo Suominen, Keijo Sydänmaa Vammalan seudun kalastusalue Kalastusalueen hallitus 2013 Osarahoitus: Ely - keskus kalatalousyksikkö

Lisätiedot

Näyttelijä erämaan vankina Inarissa. Miten luparahat käytetään? Nuorille ilmainen kalastuspäivä Eräammattilaisten kohdevinkit Lapissa

Näyttelijä erämaan vankina Inarissa. Miten luparahat käytetään? Nuorille ilmainen kalastuspäivä Eräammattilaisten kohdevinkit Lapissa 2010 Metsähallituksen lehti kalastajille Miten luparahat käytetään? Nuorille ilmainen kalastuspäivä Eräammattilaisten kohdevinkit Lapissa Näyttelijä erämaan vankina Inarissa Kaikki luvat Kaikki virkistyskalastuskohteet

Lisätiedot

ITÄ-PUULAN KORPIJÄRVEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

ITÄ-PUULAN KORPIJÄRVEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Etelä-Savo 23.04.2014 ITÄ-PUULAN KORPIJÄRVEN OSAKASKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Seppo Lokka avasi kokouksen ja todettiin paikalla olijat. 2. ELY-keskuksen puheenvuoro osakaskunnan

Lisätiedot

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista

Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Selvitys Omnian ammattiopistosta vuosina 2009 ja 2010 valmistuneiden tilanteista Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kehittämispalvelut, Nitoja-hanke Syyskuu 2010 SISÄLLYS 1. Seurannan tarkoitus ja

Lisätiedot