VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2015"

Transkriptio

1 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan Aineiston vastaanotto Aineiston käsittely Aineiston käyttö Henkilöstö Kehittämishankkeet Kansainvälinen konferenssi Vaikuttavuus Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Aineiston vastaanotto Aineiston käsittely Aineiston käyttö Aineiston välittämisen kehittäminen Asiakaspalaute Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Aineiston käyttö Toiminnan tuottavuus Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Aineiston käyttö Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Aineiston käyttö Inhimillisen pääoman hallinta (Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen) Tilinpäätösanalyysi a. rahoituksen rakenne b. talousarvion toteutuminen c. tuotto- ja kululaskelma Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Allekirjoitussivu - Indikaattorit

2 1. Johdon katsaus toimintaan Vuosi 2015 oli nelivuotisen tuloskauden kolmas vuosi. Tulossopimuksen pääkohdat olivat entiseen tapaan seuraavat: 1 - aineiston vastaanotto - käsittely - käyttöön asettaminen 1.1 Aineiston vastaanotto Aineistoa otettiin vastaan hyllymetriä. Yksi vuoden 2015 tavoitteita oli saada saapuvan aineiston määrä vähenemään siten, että kaikki vuoden aikana tullut aineisto pystytään käsittelemään määräajassa. Tässä onnistuttiinkin osin jo edellisenä vuonna sovittujen uusien käytäntöjen ansiosta. Kirjastojen kanssa jatkettiin yhteistyötä kokoelmapolitiikan kehittämiseksi. Kokoelmayhdyshenkilöverkosto laati uudet täsmennetyt ohjeet aineiston lähetyksille. Aiemmin kehitetty palvelusopimusjärjestelmä määritteli aineistoa siirtävien kirjastojen velvollisuudet ja Varastokirjaston tehtävät. Kuten muutamana viime vuotena tärkein Varastokirjaston toimintaan vaikuttanut asia oli yliopistojen ja yliopistokirjastojen tilasäästötarpeiden voimakas kasvu. Nyt onnistuttiin erityisesti yliopistokirjastojen siirtojen koordinoinnin ja hallinnan kehittämisessä. Aineistoa tuli edelleen huomattavasti vähemmän kuin edellisinä vuosina. Lähetyksiä tuli eniten yliopistokirjastoista, joista lähes kaikki lähettivät aineistoa. Muiden sektoreiden lähetykset säilyivät ennallaan. 1.2 Aineiston käsittely Aineistoa käsiteltiin hyllymetriä. Käsitellystä aineistosta kokoelmiin otettiin hm aineistoa. Määrät ovat suuria verrattuna vuotuiseen keskiarvoon, joka on käsittelyn osalta noin hyllymetriä. Käsittelymääriä selittävät yhtäältä loppujen rästien käsittely (rästit ovat ennen vuotta 2013 vastaanotettu aineisto). Näitä käsiteltiin hyllymetriä. Rästit saatiin purettua vuoden aikana. Samalla luettelointia tehostettiin. Luetteloituja tietueita oli , mikä on eniten koko Varastokirjaston toiminnan aikana. Vuoden aikana jatkettiin yhteistyötä pilottikirjastojen kanssa metadatan siirtämisen tehostamiseksi. Tätä tehtiin siten, että aineistoa lähettävät kirjastot siirsivät tietueen valmiiksi Vaari-tietokantaan Vaari-tietokannasta aineistoa tarkistaessaan. Tämä nopeutti ja yksinkertaisti aineiston käsittelyä Varastokirjastossa, jossa siirretylle aineistolle annettiin sijaintitietueet. Aineiston käsittelyn tavoitteena oli vuoden aikana saapuneen aineiston käsittely määräajassa. Tässä onnistuttiin, vaikka aineistoa tuli paljon. Suuri osa saapuneesta aineistosta oli kausijulkaisuja, joiden käsittely on nopeaa. Monografioita tuli vuoden aikana täsmennettyjen aineiston siirtoihin liittyvien ohjeiden ja käytäntöjen ansiosta määrä, joka pystyttiin käsittelemään suunnilleen aikataulussa.

3 1.3 Aineiston käyttö Kuluvan vuoden aikana oli yhteensä toimitettua tilaustapahtumaa eli lainoja, artikkelikopioita ja uusintoja. Saapuneet tilaukset toimitettiin tilauspäivänä. Aineiston käytöntaloudellisuus (euroa/tilaus) pysyi ennallaan. Tuottavuus (tapahtumia/htv) puolestaan nousi. 1.4 Henkilöstö Kirjaston työprosesseja kehitettiin vuoden aikana. Tämän johdosta normaaliaineiston käsittely toimi entistä sujuvammin, rästien purkaminen saatiin loppuun, eikä uusia rästejä kertynyt. Valtion palkkausjärjestelmän kehittämistä jatkettiin Varastokirjaston omassa seuranta- ja kehittämisryhmässä.tarkoituksena oli uusia tehtävien vaativuuden arviointia henkilöstöryhmittäiseksi. Sukupuolten palkkauksellista tasa-arvoa seurataan mm. VES-ratkaisujen yhteydessä. Henkilöstön työkyvyn ja työtyytyväisyyden edistämistä jatkettiin monin tavoin. Näitä olivat mm. liikunnan edistäminen, ergonomiaratkaisut ja henkilökunnan yhteiset retket. VMBaron työtyytyväisyysindeksi nousi edellisestä vuodesta ollen nyt 3,51.Sairauspoissaolojen määrä oli 8,27 päivää/htv, mikä oli tavoitteena. Sairauspoissaolojen suhteellinen määrä tippui merkittävästi vuoteen 2014 verrattuna, jolloin poissaoloja oli 15,8 päivää/htv. 1.5 Kehittämishankkeet Varastokirjaston kannalta keskeinen tavoite oli parantaa metadatan siirtymistä kirjastojen välillä siten, että Varastokirjastossa luettelointiin liittyvä työ vähenee tai vähintäänkin tehostuu. Hankkeessa onnistuttiin kehittämään metadatan siirtoa nykyisten Voyager ja Melinda -järjestelmien avulla. Tätä jatketaan jo mukana olevien kirjastojen kanssa. Jatkossa hankkeeseen liittyy muitakin kirjastoja. Varastokirjaston aineistoluettelo oli monen kirjaston Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) käyttöliittymä Finnassa. Tämä vaikutti tilausten määrän nousuun. Jatkossa Varastokirjaston tiedot vaikuttavat erityisesti aineiston saatavuuden parantumiseen ja kansallisen aineistojen yhteiskäyttölogistiikan kehittämiseen. Uudet tilat saatiin käyttöön vuoden 2014 syyskuussa yli puoli vuotta suunniteltua myöhemmin. Vuonna 2015 uudet tilat olivat tuotantokäytössä. Uuden hyllyratkaisun ansiosta tilan käyttö tehostui, ja hyllytilaa saatiin noin kaksinkertainen määrä neliölle vanhaan ratkaisuun verrattuna. 1.6 Kansainvälinen konferenssi Toukokuussa järjestettiin kansainvälinen konferenssi juhlistamaan Varastokirjaston 25-vuotista toimintaa. Konferenssin teema oli Aligning commercial and public document repositories to facilitate free and sustainable information. Osallistujia oli 57 neljästätoista maasta. Esitykset tullaan julkaisemaan Library Management lehdessä. 2

4 2. Vaikuttavuus Varastokirjaston toiminnan tarkoituksena on vähentää kaikkien Suomen kirjastojen kokoelmatilatarvetta ottamalla vastaan niiden siirtotarpeiden mukainen määrä aineistoa. Samalla varmistetaan se, että Varastokirjastoon siirretty tutkimusaineisto säilyy tiedontarvitsijoiden käytössä. Vuoden 2015 lopussa Varastokirjastoon on siirretty kirjastoista aineistoa hyllymetriä. Erityisesti yliopistokirjastoissa, mutta myös muissa kirjastoissa on pystytty vähentämään kokoelmatiloja. Varastokirjaston tilakulut neliötä kohden ovat alle puolet yliopistokirjastojen keskimääräisistä tilakuluista. Aineistoa on uuden kartunnan ja vuoden aikana toteutettujen poistojen jälkeen hyllymetriä. Monografioita on lähes 1,8 miljoonaa nidettä ja kausijulkaisuja yli nimekettä. Aineiston käyttö nousi hieman ja oli yli Asiakasrekisterissä oli vuoden lopussa kirjastoa ja tietopalveluyksikköä. Käytön kasvun takana on se, että Varastokirjastossa oleva aineisto on entistä helpommin löydettävissä mm. KDK:n Finna-käyttöliittymän kautta. 2.1 Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Tavoitteena oli: Varastokirjasto ottaa vastaan voimavarojensa puitteissa kirjastoista siirrettävää aineistoa ja käsittelee sen tehokkaasti sekä kiinnittää huomiota kirjastoille annettavaan ohjeistukseen koskien Varastokirjastoon toimitettavaa aineistoa Aineiston vastaanotto Kirjastoista siirrettiin aineistoa Varastokirjastoon hyllymetriä. Uuden kokoelmapolitiikan seurauksena kirjastoja on ohjeistettu arvioimaan entistä huolellisemmin, mitä aineistoa kannattaa säilyttää Varastokirjastossa ja ylipäätään Suomessa. Kaikki kirjastojen siirrot kyettiin ottamaan vastaan. Vuoden lopussa Varastokirjastoon oli siirretty yhteensä noin hyllymetriä aineistoa. Vuoden aikana järjestettiin kokoelmayhdyshenkilötapaaminen, jossa yhdessä kirjastojen edustajien kanssa pohdittiin Varastokirjaston kokoelmapolitiikan uudistamista. Tapaamisessa perustettu kokoelmapoliittinen työryhmä laati tarkennetut ohjeet lähettäville kirjastoille. Aineistosiirtojen palvelusopimus oli voimassa 71 kirjaston kanssa. Mukana olivat kaikki yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja maakuntakirjastot sekä eniten aineistoa toimittavat erikoiskirjastot. Vuoden aikana sopimuskirjastoista tuli yli 80 % kaikesta siirretystä aineistosta. 3

5 Aineistoa on otettu vastaan seuraavasti: *Yhteensä koko toiminnan aikana: AMK:it ja erikoiskirjastot yhdessä. Vuonna 2015 vastaanotettu aineisto koostuu seuraavan taulukon mukaisesti (hyllymetreinä): % Yht. koko toiminnan aikana Yliopistojen kirjastot , AMK-kirjastot , Erikoiskirjastot ,2 * Yleiset kirjastot , Muut ,1 440 Yhteensä Mono- Kausijulkaisut grafiat Muu Yhteensä Yliopistojen kirjastot AMK-kirjastot Erikoiskirjastot Yleiset kirjastot Vaihdot Yksityiset Yhteensä Kausijulkaisuja tuli runsaasti jo kolmatta vuotta peräkkäin erityisesti yliopisto- ja erikoiskirjastoista. Monografioita siirrettiin tavanomainen määrä. Kausijulkaisuja siirrettiin hieman vuotuista keskiarvoa vähemmän (ka. monografiat ja kausijulkaisut hm). Suurimmat siirrot vuonna 2015 tulivat seuraavilta kirjastoilta: - Aalto-yliopiston kirjasto 968 hm - Oulun yliopiston kirjasto 605 hm - Helsingin yliopiston kirjasto 428 hm - Turun yliopiston kirjasto 365 hm - Jyväskylän yliopiston kirjasto 210 hm Vuonna 2015 Varastokirjastoon toimitti aineistoa 130 kirjastoa tai tietopalvelua (v. 2014: 143). Näistä yliopistoissa toimivia kirjastoyksiköitä oli 23, ammattikorkeakouluissa toimivia 15, erikoiskirjastoja 51 ja yleisiä kirjastoja 41. Koko toiminnan aikana aineistoa ovat luovuttaneet kaikki yliopisto- ja AMK-kirjastot, kaikki maakuntakirjastot ja muista yleisistä kirjastoista noin puolet sekä yli sata muuta kirjastoa. Vastaanotetusta aineistosta 62 % on peräisin yliopistojen kirjastoista. 4

6 2.1.2 Aineiston käsittely Aineistoa on käsitelty seuraavasti: Käsitelty (hm) Kokoelmiin otettu (hm) Käsittely aineistotyypeittäin (hyllymetreissä): Monografiajulkaisut otettu Kausi- Kokoelmiin Väitösk. Yhteensä Yhteensä koko toiminnan aikana % käsittelystä 40 56,5 3, ,5 Monografioita käsiteltiin hieman vähemmän kuin vuonna 2014, kuitenkin huomattavasti enemmän kuin keskimäärin. Siirtomäärärahojen ansiosta monografialuetteloijia ja muita aineiston käsittelijöitä oli mahdollista työllistää, ja se näkyy tuloksissa: vuoden aikana aineistoa on käsitelty yhteensä lähes hm, kun keskimääräinen käsittely on noin hm. Siirtomäärärahalla palkattu henkilöstö käsitteli hm rästiaineistoa. Aineistoa käsiteltiin lähes kaksi kertaa enemmän kuin sitä vuoden aikana saapui. Seuraavassa taulukossa esitellään aineistotilanne koko toiminnan ajalta (hyllymetreinä). Yhteenveto hm Monografiajulkaisut Kausi- Väitös- Musiikki- Yhteensä kirjat aineisto Vast.otettu Valmista Ei otettu kokoelmiin Odottaa käsittelyä Lähetyksistä poistettiin seuraavan taulukon mukaisesti: 5 hm Monografiat Kausijulkaisut Muut 0 Yhteensä Koko toiminnan aikana poistoja on ollut 36 %.

7 Luetteloituja tietueita oli seuraavasti: Monografiat Jatkuvat julkaisut Tietueita Tietueet yht Vuonna 2015 uusia monografiatietueita lisättiin tietokantaan Näistä perinteiseen tapaan luetteloituja monografiatietueita oli Ns. LowTag menetelmää käyttäen luetteloitiin monografiatietuetta. LowTag tarkoittaa, että aineistoa lähettävä kirjasto merkitsee aineiston omistajuuden Varastokirjaston tietokantaan. Monografianiteitä oli vuoden 2015 lopussa Uusia kausijulkaisuja luetteloitiin 3401 nimekettä. Kausijulkaisuja oli vuoden lopussa nimekettä. Väitöskirjoja oli yhteensä hyllymetriä (noin nidettä) hyllymetrin tilassa. Musiikkiaineistoa oli säilytysyksikköä.käsittelyä odottaa154 hm. Järjestettyä aineistoa oli vuoden lopussa yhteensä noin 3,4 miljoonaa nidettä/säilytysyksikköä. Vuonna 2015 uusista VAARI- tietokantaan tallennetuista luettelointitietueista 4 % oli primääriluetteloituja ja 96 % poimittuja tietueita. Primääriluetteloinnin määrä pysyi vuoden 2014 tasolla. Varastokirjastossa luetteloiduista tietueista 23 % oli uusia tietueita yhteistietokanta Melindaan. Tämä lisää Varastokirjaston kokoelmien näkyvyyttä ja löytyvyyttä. Rästit Rästit ovat aineistoa, joita oli kertynyt vuosina odottamaan käsittelyä. Rästiaineistosta otettiin kokoelmiin ja poistettiin seuraavasti vuonna 2015: Monografiat (hm) % Kausijulkaisut (hm) Hyllyyn Roskiin Yhteensä % Kaikki rästit (ennen vuotta 2013 tulleet) saatiin vuoden aikana käsitellyksi, mikä oli tavoitteena. 6

8 2.2. Aineiston käyttö Tavoitteena oli: Tilaukset toimitetaan viivytyksettä. Kirjasto kehittää elektronisia aineistonvälityspalveluita ja osallistuu kaukopalvelun kehittämishankkeisiin. Varastokirjaston aineistoa on käytetty viime vuosina seuraavasti: Lainaus Pdf-kopiot Virheelliset tilaukset Yhteensä Tilaukset toimitettiin viivytyksettä pääsääntöisesti samana päivänä kuin tilaus saapui, kuitenkin 24 tunnin sisällä tilauksesta. Tilausten kokonaismäärä on noussut, ja kasvu vuodesta 2014 oli 9,4 %. Aikaisempiin vuosiin verrattuna kopiopyyntöjen määrä väheni hieman. Lainauksen kokonaismäärässä on mukana myös lainojen uusinnat. Keskimäärin laina uusittiin 1,2 kertaa. Lainoista 66 % meni asiakkaille yleisten kirjastojen kautta. Jäljenteiden osuus tilauksista oli 17 %. Jäljenteistä 84 % toimitettiin yliopisto- ja erikoiskirjastoihin. Asiakaskirjastojen määrä on kasvanut vuosittain. Yhteensä asiakasrekisterissä oli vuoden 2015 lopussa kirjastoa/tietopalvelua. Aktiivilainaajia oli 658 (aktiivisista jäljenteiden tilaajista ei ole tilastotietoa saatavilla). 2.3 Aineiston välittämisen kehittäminen Varastokirjastokonsepti tukee ajatusta kansallisista kaikille avoimista kokoelmista ja kirjastojen luottamusta aineiston nopeaan ja maksuttomaan saatavuuteen. Kirjasto osallistui Voyagerohjelmiston Universal Borrowing moduulin (UB) ylläpitoon. UB on Voyager-ohjelmiston osa, joka ansiosta minkä tahansa Voyager-kirjaston henkilöasiakas voi jättää tilauksen Varastokirjaston tietokantaan oman kirjastonsa lainaustunnuksella. Varastokirjasto toimittaa tilatun kirjan asiakkaan kotikirjastoon. Lähes kaikki yliopistokirjastot käyttävät tätä palvelua. Lisäksi UB-moduulia käytti moni ammattikorkeakoulukirjasto ja muu tieteellinen kirjasto. Moni yliopisto- ja tutkimuskirjasto salli asiakkaiden itsensä jättää artikkelikopiotilauksia suoraan Vaari-tietokantaan joko oman tietokantansa tai Finnan kautta. Näitä tilauksia toimitettiin 4 895, mikä on 32 % kaikista artikkelikopioista Asiakaspalaute Asiakaspalautetta on kerätty web-lomakkeella (webropol) aineistosiirtojen yhteydessä. Lisäksi eri tilaisuuksien yhteydessä on saatu vapaamuotoista palautetta. Pääosa palautteesta liittyy aineiston siirtoihin ja uuteen kokoelmapolitiikkaan. Saatua palautetta hyödynnetään mm. ohjeistuksen täsmentämisessä. 7

9 3. Toiminnallinen tehokkuus 3.1. Toiminnan taloudellisuus Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Vuonna 2015 aineiston vastaanottoon, käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvät kustannukset olivat euroa (momentit ja ). Aineiston käsittelyn yksikkökustannukset olivat seuraavan taulukon mukaiset (euroa/hyllymetri): Käsitelty Kustannukset Euroa / hm Tähän sisältyvät tilan vapauttamiseen ja aineiston vastaanottoon liittyvät kustannukset, jotka olivat euroa. Yksikkökustannus oli 6,8 euroa/hyllymetri Aineiston käyttö Vuonna 2015 aineiston käyttöön liittyvät kustannukset olivat euroa. Aineiston välitystapahtuman yksikkökustannukset (euroa/tapahtuma): Tapahtumia Kustannukset Euroa/tapahtuma 4,84 4,52 4, Toiminnan tuottavuus Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Aineistoa käsiteltiin hyllymetriä. Vastaanottoon ja käsittelyyn osallistui 16,46 henkilötyövuotta. Aineistoa käsiteltiin 484 hm/htv. Alla vertailutiedot: Käsitelty (hm) HTV 16,74 18,23 16,46 Käsitelty aineisto (hm/htv) Vuoden 2013 luvuissa on mukana rästiprojekti 3,20 htv. Vuonna 2014 rästiprojektin htv-määrä oli 4,68. Vuoden 2015 aikana rästien purkuun käytettiin 4,96 henkilötyövuotta. 8

10 Tuottavuuden poikkeuksellisen suuri nousu vuonna 2014 johtuu siitä, että uuden kokoelmapolitiikan mukaisesti arvioitua tarpeetonta aineistoa poistettiin aikaisempia vuosia enemmän. Vuonna 2015 poistoja oli vähemmän. Kausijulkaisujen suuri käsittelymäärä lisää tuottavuutta. Tuottavuutta voidaan kuvata myös suhteuttamalla luetteloitujen tietueiden määrä henkilötyövuosiin: Luetteloituja tietueita HTV 16,74 18,23 16,46 Luetteloitu aineisto (tietuetta/htv) Tuottavuus nousi huomattavasti. Luetteloituja tietueita henkilötyövuotta kohti oli korkea normaalitilanteeseen verrattuna, ja nousi edellisestä vuodesta. Tämä johtuu siitä, että kahden viime vuoden aikana rästien käsittelyn lisäksi on tehostettu myös luettelointiprosesseja Aineiston käyttö Tilaustapahtumia oli Henkilötyövuosia käytettiin 5,68.Tilauksia oli henkilötyövuotta kohden Alla vertailutiedot: Tilauksia HTV 5,45 5,42 5,68 Tilauksia / htv Tuottavuus nousi edellisvuoteen verrattuna. Töitä organisoitiin paremmin vastaamaan mm. ruuhkahuippujen tasoittamisessa. Aineiston käyttöön liittyvissä tehtävissä työskenteli oman henkilökunnan lisäksi myös palkkatuettuja, tuetun työllistämisen harjoittelijoita sekä työkokeilijoita. 4. Tuotokset ja laadunhallinta 4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkissuoritteet liittyvät suoraan kirjaston toiminnan vaikuttavuuteen, joten niitä on analysoitu vaikuttavuusosiossa Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Tavoitteena on käsitellä aineisto kuuden kuukauden kuluessa sen saapumisesta. Vuonna 2015 vastaanotettu aineisto käsiteltiin pääosin alle kuudessa kuukaudessa sekä monografioiden että kausijulkaisujen osalta. Varastokirjasto tukee kirjastoja kokoelmiensa hallinnassa ja aineistojen siirroissa. Kaikkien paljon aineistoa lähettävien kirjastojen kanssa on solmittu palvelusopimus, jossa on sovittu kirjastojen roolista aineistonsiirroissa. Kirjastoille on myös luotu Webropol -ohjelman avulla työkalu, joka ohjaa 9

11 kirjastoja suunnittelemaan aineistonsiirtoja. Vastuu lähetysten sisällön tarkoituksenmukaisuudesta on siirtävällä kirjastolla. Varastokirjasto uudisti kokoelmapolitiikkaansa ja toimintatapojaan. Parantuneen vuorovaikutuksen ja kirjastoissa tehtävän siirrettävän aineiston evaluoinnin myötä monografialähetysten määrä laski. Myös aineiston käsittelyn odotetaan tehostuvan, koska yhä useampi lähetys on tarkastettu yhteistietokannasta. Aineiston käsittelyä tehostaa myös se, että aineistoa lähettävät kirjastot itse siirtävät metadatan Varastokirjaston tietokantaan Aineiston käyttö Vuoden 2015 lopussa rekisterissä oli yhteensä kirjastoa ja tietopalveluyksikköä. Aktiivisia lainaajia oli 658 kirjastoa. Käyttäjärekisterissä on lähes kaikki Suomen kirjastot. Pohjoismaisia asiakkaita oli 342. Muita ulkomaisia asiakkaita oli Inhimillisen pääoman hallinta (Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen) Tulossopimuksen mukaan Varastokirjasto on vastuullinen työnantaja, joka arvioi toimintaansa jatkuvasti. Tavoitteena oli ammattitaitoinen, motivoitunut, oikein kohdistettu ja joustava henkilöstö. Henkilöstön työkyvystä ja työhyvinvoinnista huolehdittiin. Ongelmia oli kuitenkin edelleen esimiestyössä, mikä vaikeutti suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toimintaa. Tähän liittyvät ongelmat on vuoden aikana ratkaistu. Työkuntoa ja työtyytyväisyyttä edistettiin järjestämällä muun muassa henkilöstön virkistystoimintaa. Omaehtoista liikuntaa tuettiin kulttuuri- ja liikuntaseteleillä. Seuraavassa on työhyvinvointiin liittyviä tunnuslukuja: Työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5) Sairauspoissaolot (päivää/htv) Työterveyskustannukset (euroa/htv) Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistäminen ( /htv) 3,53 3,39 3,51 13,3 15,8 8, Työtyytyväisyysindeksi nousi. Muun muassa seuraavien osioiden tunnusluvut nousivat: johtaminen, työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet, työyhteisön toimintakulttuuri. Kehitettävää oli palkkauksessa sekä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Sairauspoissaolojen määrä laski. Vuonna 2015 sairauspoissaoloja oli 8,3 päivää/htv, kun vuonna 2014 se oli vielä 15,8 päivää/htv. Työterveyskustannukset nousivat tavanomaiselle tasolle. Työterveyshuollon kustannusten painotus siirtyi ennaltaehkäisevän työterveyshuollon puolelle. 10

12 Seuraavassa muutama osaamisen kehittämiseen liittyviä tunnuslukuja: Koulutuskustannukset ( /htv) Koulutukseen käytetty aika (tpv/htv) ,4 2,1 3,2 Koulutuskuluihin on laskettu käytetty työaika ja koulutuksen muut kulut (matkakulut, päivärahat, kurssimaksut, kouluttajien palkkiot ym.). Edelliseen vuoteen verrattuna koulutuskulut nousivat hieman vuonna Kuluneena vuonna koulutusten määrää lisäsi erityisesti Kiekun käyttöönotto. Lisäksi käyttöönotettiin uusi versio Valtiolle.fi rekrytointiohjelmasta. Muita henkilöstöön liittyviä seurattavia tunnuslukuja ovat mm henkilötyövuosien määrä ja kustannukset (= palkat ja sivukulut) sekä henkilöstön ikärakenne. 11 Henkilötyövuodet 18,99 19,99 22,13 Kustannukset ( ) /htv Vuoden 2015 luvussa mukana toimintameno- ja siirtomäärärahamomentilta maksettu henkilöstö. Työvoimakustannukset ovat valtion keskimääräistä hieman alempia. Tehdyn työajan palkat suhteessa palkkasummaan ovat melko matalia, mikä johtuu henkilöstön pitkästä työurasta ja sitä kautta vuosilomaoikeuden määrästä. Kirjastossa työskenteli vuoden aikana 19 vakinaista ja 6 määräaikaista virkamiestä. Vakinaisesta henkilöstöstä aineiston vastaanottoon, luettelointiin ja aineiston käsittelyyn käytettiin laskennallisesti 9,60 henkilötyövuotta. Aineiston käytössä oli 4,74 henkilötyövuotta. Tukitoimintoihin, kuten atk-tehtäviin, tiedotukseen ja toimisto- sekä johtotehtäviin käytettiin yhteensä 1,92 henkilötyövuotta. Vakinaisen henkilöstön osalta yhteensä käytettiin kokoaikaiseksi muutettuna 16,26 henkilötyövuotta. Määräaikaisten virkamiesten työpanos jakautui seuraavasti: - Aineiston vastaanotto, luettelointi ja aineiston käsittely 4,96 henkilötyövuotta. - Toimiston hallintosihteerin viransijaisuus 0,92 henkilötyövuotta. Koko vuoden aikana henkilötyövuosia kertyi yhteensä 22,13. Tämä osuus on jyvitetty yllä oleviin toiminnallisiin htv -osuuksiin. Lisäksi kirjastossa työskenteli vuoden aikana työllistettyjä ja työharjoittelijoita Keski-ikä vuoden lopussa: Miehet 50,3 53,4 56,6 Naiset 46,1 41,2 42,3 seniori-ikäisiä* (%) * Seniori-ikäinen on yli 45-vuotias.

13 Hallinto Varastokirjaston toimintaa ohjaa johtokunta, jonka opetusministeriö nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävänä on huolehtia kirjaston yleisestä kehittämisestä ja päättää toiminnan suuntaviivoista sekä toimia yhteistyöelimenä kirjastoihin päin. Tämä tarkoittaa mm. toimintaja taloussuunnitelman- sekä talousarvioehdotusten tekemistä, päätöksentekoa periaatteellisista asioista sekä kirjastojen toiveiden ja aloitteiden käsittelemistä. Nykyinen johtokunta, jonka jäsenet edustavat koko kirjastoverkkoa, aloitti toimintansa Siihen kuuluvat: kirjastonjohtaja Ulla Nygrén (Turun yliopiston kirjasto), puheenjohtaja kirjastonjohtaja Jarmo Saarti (Itä-Suomen yliopiston kirjasto), varapuheenjohtaja kirjastonhoitaja Harri Ahonen (Kansalliskirjasto) kirjastotoimenjohtaja Asko Hursti (Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto) esimies, hankinta ja erikoiskokoelmat Janne Ranta (Yle Arkisto) saakka johtava informaatikko Tuula Snicker (Savonia ammattikorkeakoulun kirjasto, Kuopio) alkaen kirjastonjohtaja Riitta-Liisa Karjalainen (Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto, Kajaani) Esittelijänä johtokunnan kokouksissa toimi kirjastonjohtaja Pentti Vattulainen. Asiantuntijoina olivat kirjastonhoitaja sekä toimistopäällikkö. Johtokunta kokoontui neljä kertaa. Johtokunnan työvaliokunta kokoontui 3 kertaa. 6. Tilinpäätösanalyysi a. rahoituksen rakenne Varastokirjaston perusrahoitus tuli valtion talousarvion kautta. Varastokirjaston momentti on b. talousarvion toteutuminen Varastokirjasto sai valtion talousarviossa euroa. Siirtomäärärahoja vuodelta 2014 oli euroa. Käytettävänä oli yhteensä euroa. Varastokirjaston kulut momentilla olivat euroa. Siirtomäärärahoja (momentti ) vuodelta 2014 käytettiin kokonaisuudessaan eli euroa. Varastokirjaston nettomenot olivat euroa. Tuloja kertyi yhteensä 3 657,93 euroa. Vuodelta 2014 siirtyneitä määrärahoja käytettiin sovitun mukaisesti rästien purun henkilöstökuluihin euroa sekä vuokrakuluihin euroa. Lisäksi momentin siirtomäärärahoja käytettiin toukokuussa pidetyn 25th Anniversary Conference of The National Repository Library of Finland konferenssin järjestelyihin yhteensä euroa. Määrärahoja vuodelle 2016 siirtyi euroa. 12

14 c. tuotto- ja kululaskelma Varastokirjaston tulosalueiden v kokonaiskustannukset euroa (momentit ja ) Kustannuslaji Tilan vapauttaminen, aineiston käsittely ja säilyttäminen Aineiston käyttö Yhteensä muutos ed. vuodesta % Investoinnit Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Henkilöstökustannukset ,1% Vuokrat* ,8% Palvelujen ostot ,1 % Muut kulut (matkat ym.) ,2 % Yhteensä ,4 % *Vuoden 2015 vuokrat sisältävät vuodelta 2014 myöhässä maksuun tulleita vuokrakuluja euroa sekä uuden tilan vuokrat. d. tase Taseessa on eriteltynä arvon muutokset hankintojen ja suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen. 7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Varastokirjaston johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b :n mukaisesti vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tarkoitus on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että kirjaston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja hyvän hallinnon vaatimuksia. Kaudella havaittiin väärinkäytöksiä, jotka johtivat irtisanomiseen. Varastokirjaston sisäisen valvonnan tilaa on vuoden aikana arvioitu käyttämällä COSO-ERM viitekehystä. Sen mukaan: 13 - Toimintaympäristön tila on hyvä - Tavoitteiden asettaminen toimii: toimintaa suunnitellaan johdonmukaisesti, seuranta ja ohjaus ovat kunnossa. - Valvontatoimenpiteet ovat asianmukaisia - Informaatio ja tiedonkulku ovat asianmukaisia - Seuranta on asianmukaista

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2014

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 1.1 Aineiston vastaanotto... 1 1.2 Aineiston käsittely... 1 1.3 Käyttöön asettaminen... 2 1.4 Henkilöstö... 2 1.5 Kehittämishankkeet...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2016

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Tuloksellisuus... 2 2.1 Aineiston vastaanotto... 2 2.2 Aineiston käsittely... 2 2.3 Aineiston käyttö... 3 2.4 Kehittämishankkeet...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2013

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan..1 2. Toiminnan vaikuttavuus..2 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen 2.2. Aineiston käyttö 3. Toiminnallinen

Lisätiedot

Varastokirjastoa koskevan asetuksen mukaan johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä.

Varastokirjastoa koskevan asetuksen mukaan johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. VARASTOKIRJASTO Johtokunta ESITTELYLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokous n:o 1/2009 Lista n:o 1 klo 12.00 Aika: 26.1.2009 Paikka: Varastokirjasto Läsnä: Christina Flemming Dorrit Gustafsson Tuula Haavisto Kauko Maskulainen

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008

VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008 VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008 Varastokirjasto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja. Varastokirjaston

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2015 TOIMINNASTA

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2015 TOIMINNASTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2015 TOIMINNASTA 1. TULOKSELLISUUS JA TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Varastokirjasto on osa yleisten ja tieteellisten kirjastojen

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2012

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan..1 2. Toiminnan vaikuttavuus..3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen 2.2. Kaukopalvelu 3. Toiminnallinen tehokkuus..9

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009

OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009 Opetusministeriö 8.1.2007 OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009 VARASTOKIRJASTON TOIMINTA-AJATUS Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2011

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen... 3 2.2. Kaukopalvelu... 8 2.3. Asiakaspalaute...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen... 3 2.2. Kaukopalvelu... 7 2.3. Asiakaspalaute...

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2006 Toimintakertomus 2006 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan...1 2. Vaikuttavuus...2 2.1. Tilan vapauttaminen...2 2.2. Aineiston käsittely ja

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2008 Toimintakertomus 2008 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä.

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä. 1 Toimintakertomus 2005 1. Johdon katsaus toimintaan Vuosi 2005 oli Varastokirjastolle toiminnallisesti normaali. Aineistoa otettiin vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä, joka viime vuonna

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 2 4.3.2009. 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 2 4.3.2009. 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Johtokunnan kokous n:o 2 4.3.2009 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasioita 4 Katsaus taloustilanteeseen 5 Rakenteellisen

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2019 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 Sisällysluettelo 1 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus VARASTOKIRJASTO 2013-2016 Tulossopimus 19.4.2012 VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO OKM johtokunta johtaja metadata logistiikka JOHTOKUNTA Ari Muhonen, pj Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto Dorrit Gustafsson,

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo Perustehtävä ja tavoite

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo Perustehtävä ja tavoite 6.10.2015 VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2020 Sisällysluettelo 1 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VARASTOKIRJASTO Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 v. 2009 toimintakertomus 5 Tulossopimus vuosille 2010

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2014 TOIMINNASTA

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2014 TOIMINNASTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2014 TOIMINNASTA 1. TULOKSELLISUUS JA TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa tieteellisistä

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2009

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2009 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2009 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Kirjastotilastoinnin prosessikuvaus Yhteistilastoprosessi

Lisätiedot

Varastokirjasto. Toimintakertomus vuodelta 2003. 1. Toimintakatsaus. 1.1. Toimintaympäristön muutoksia

Varastokirjasto. Toimintakertomus vuodelta 2003. 1. Toimintakatsaus. 1.1. Toimintaympäristön muutoksia Varastokirjasto Toimintakertomus vuodelta 2003 1. Toimintakatsaus Varastokirjasto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja.

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Tavoiteltavat hyödyt Luo edellytyksiä kirjastojärjestelmäarkkitehtuurin muutokselle. Tehostaa kirjastojen

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTIN ESITTELY KOKOELMAPOLITIIKKA. Pentti Vattulainen Varastokirjasto Seinäjoki 10.10.2013

KANSALLINEN RAPORTIN ESITTELY KOKOELMAPOLITIIKKA. Pentti Vattulainen Varastokirjasto Seinäjoki 10.10.2013 KANSALLINEN KOKOELMAPOLITIIKKA RAPORTIN ESITTELY Pentti Vattulainen Varastokirjasto Seinäjoki 10.10.2013 KOKOELMAYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSISTA SUOMESSA KOKOELMAYHTEISTYÖ Kokoelmien yhteiskäyttö (resource

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO VUOSIKERTOMUS 2005

VARASTOKIRJASTO VUOSIKERTOMUS 2005 VARASTOKIRJASTO VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö Sisältö Esipuhe... 2 Tietoa kirjastosta... 3 Tehtävät Kokoelmat Kokonaisarviointi Strategia Toimintakatsaus... 7 Kansainvälinen toiminta Tilan vapauttaminen ja

Lisätiedot

Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011

Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011 Relais-katsaus Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011 Pilotoinnista Pilotti aloitettiin 2010 Sopimus allekirjoitettiin 17.2.2010 Pilottikirjastot Aalto yliopisto / Otaniemen kampuskirjasto Lapin korkeakoulukirjasto

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu!

Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu! Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu! Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2013 Kasvun vuosi Melindassa Oppiminen Muutos Laajeneminen Melinda Kansallinen metatietovaranto

Lisätiedot

Varastokirjasto. Toimintakertomus vuodelta 2002. 1. Toimintakatsaus. 1.1. Toimintaympäristön muutoksia

Varastokirjasto. Toimintakertomus vuodelta 2002. 1. Toimintakatsaus. 1.1. Toimintaympäristön muutoksia Varastokirjasto Toimintakertomus vuodelta 2002 1. Toimintakatsaus Varastokirjasto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja.

Lisätiedot

Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma

Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma Varastokirjasto 2.10.2006 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008-2011 Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 13.9.2006 ja täydennetty toimintakertomuksen valmistuttua v. 2006 tiedoilla aineiston vastaanoton,

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE - JA VOIMAVARAT VUODELLE 1. STRATEGISET VALINNAT Strategiset valinnat muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille

Lisätiedot

Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009

Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009 Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009 Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Kirjastopalvelujen tuotteistaminen seminaari

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

Yhteistilastojen mukaan Suomen kirjastojen paperimuotoiset kokoelmat vuodelta 2004 ovat seuraavat ilman Varastokirjaston

Yhteistilastojen mukaan Suomen kirjastojen paperimuotoiset kokoelmat vuodelta 2004 ovat seuraavat ilman Varastokirjaston Mikäli hieman ontuen toimivaan tieteellisten kirjastojen yhteisluetteloon on uskomista, Suomen tieteellisissä kirjastoissa on yhteensä noin 20 miljoonaa säilytysyksikköä painettua aineistoa. Näissä kirjastoissa

Lisätiedot

Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma

Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2012 Sisällys 1. Johdanto 1.1. Tehtävä 1.2. Visio 1.3. Strategia 2. Toimintaympäristön muutoksia 2.1. Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi Jarmo Saarti Kokoelmista vapautetut aineistojen poistaminen kirjaston kokoelmista 1.11.2010 Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Iisalmen kampuskirjasto Savonia-amk:n kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto Kuopiossa Microkadun kampuskirjasto

Lisätiedot

Taloustilastoinnin perusteista

Taloustilastoinnin perusteista Taloustilastoinnin perusteista Markku Laitinen Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Taloustilastot päätöksenteon tukena Kirjaston osakkaat johtajat, päättäjät, rahoittajat tarvitsevat tietoa

Lisätiedot

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2010- Vaasan yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu ÅA i Vasa Åbo Akademi Tritonia, Vaasan tiedekirjasto 2001- ja oppimiskeskus 2004-2010- 3 yliopistoa

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti. Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto

Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti. Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto Tampereen Melinda - yhteisluettelon pilottiprojekti Pirkko Lindberg Kirjastopalvelujohtaja Tampereen kaupunginkirjasto-pirkanmaan maakuntakirjasto Mikä Melinda on? (Diojen 1-7 sisältö: Johanna Jauhonen)

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUUKDVHNISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOBIAVARAT VUODELLE 2018

OPETUS- JA KULTTUUKDVHNISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOBIAVARAT VUODELLE 2018 OPETUS- JA KULTTUUKDVHNISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 17- JA VOBIAVARAT VUODELLE l. STRATEGISET VALINNAT Strategiset valinnat muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsemille

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012 Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Tavoite : Yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle

Lisätiedot

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit? Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit? Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä

Lisätiedot

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012

Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastoverkkopäivät 23.10.2012 Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut

Lisätiedot

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat

Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastojen muuttuva toimintaympäristö haastaa perinteiset mittaustavat Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Lahti 1.10.2015 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi Toimintaympäristön

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

Kirjaston talous 2013-2014

Kirjaston talous 2013-2014 Asukkaita 41 640 1.1.2013 182 072 180 225 Tunnusluvut 2014 Sarake1 Lainat 2 995 623 Lainat/as 16,45 Käynnit 1 858 898 Käynnit/as 10,21 Verkkokäynnit (laskennallinen) 1 756 251 Nettomenot 10 892 435 Nettomenot/as

Lisätiedot

KITT. Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen. w w w. h a m k. f i. Ohjausryhmä

KITT. Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen. w w w. h a m k. f i. Ohjausryhmä KITT Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen Ohjausryhmä Ryhmän kokoonpano kaudelle 2007-2009 on seuraava. Yliopistokirjastot Reino Lipponen, LaYK Eila Tapio, OYK Ammattikorkeakoulukirjastot Sinikka

Lisätiedot

Tilaston sovellukset ja sudenkuopat

Tilaston sovellukset ja sudenkuopat Tilaston sovellukset ja sudenkuopat 24.1.-13.3.2012 Tilastoista tietoa - tilastovalmennusta yleisille kirjastoille Markku Laitinen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut markku.laitinen@helsinki.fi

Lisätiedot

Luettelointi tilastoina

Luettelointi tilastoina Luettelointi tilastoina AMK metatietoryhmä, kehittämispäivä Diakonia-ammattikorkeakoulu 10.12.2014 Markku Laitinen, Kansalliskirjasto markku.laitinen@helsinki.fi http://www.helsinki.fi/~malaitin/ Tietoisku

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen Kokoelmakartta yliopistokirjastojen verkoston strategiassa n Strategian (2002-) keskeisiä tavoitteita

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI 31.1.2013 2 08 Hankintakeskus Käyttötalousosan toteutumatekstit Myyntitulot ja vastaavasti osto- ja toimituskulut toteutuivat noin 5,8 % talousarviota suurempina. Kasvu johtui mm. virastojen

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta Ari Muhonen ylikirjastonhoitaja 12.5.2011 2011 Kansalliskirjasto Vastaa toimialallaan kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta,

Lisätiedot

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA

KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA KOPIOLUETTELOINTI KANSALLISKIRJASTON TIETOKANNOISTA Maakuntakirjastokokous, Jyväskylä 16.3.2006 Lauri Aho SISÄLTÖ Mitä on kopioluettelointi? Tilastoja Tietokannat Tietoliikenneyhteydet Asiakasohjelmistot

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011

Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus. Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 Uuden kirjastojärjestelmän valmistelun tilannekatsaus Tommi Jauhiainen Linnea2-konsortion yleiskokous 22.11.2011 UKJ valmisteluryhmän järjestäytymiskokous 15.6.2011 Valmisteluryhmän puheenjohtajaksi valittiin

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous Tilastokeskus, 28.3.2012 Valmistellut Jarmo Saarikko Tehtävät Kansalliskirjaston johtokunta käsittelee

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Pori 8.12.2010 Nina Hyvönen Agenda Kansallinen yhteisluettelo- tavoiteltavat hyödyt Lindasta liikkeelle Jatkosuunnitelmat Muuta huomioitavaa

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2013

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2013 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 2 2. Tuloksellisuuden kuvaus 3 2.1 Ylioppilastutkintolautakunnan toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Ylioppilastutkintolautakunnan

Lisätiedot

Melindan hankauskohtia

Melindan hankauskohtia Melindan hankauskohtia Ulla Ikäheimo Kuvailupäivät 26.3.2014 Melindan historiaa Vuosina 1992-1995 kaikkien yliopistokirjastojen, Varastokirjaston, Eduskunnan kirjaston, kausijulkaisujen yhteisluettelon

Lisätiedot

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016-31.12.2016 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 480.00 Muut suoritteiden myyntituotot 43252.63 37500.00 42000.00 12.0 43732.63 37500.00 42000.00 12.0 Maksutuotot

Lisätiedot

Uutta oppimassa Suomessa ja Unkarissa - Jyväskylässä ja Budapestissä. Marjaana Salminen Jyväskylän yliopiston kirjasto

Uutta oppimassa Suomessa ja Unkarissa - Jyväskylässä ja Budapestissä. Marjaana Salminen Jyväskylän yliopiston kirjasto Uutta oppimassa Suomessa ja Unkarissa - Jyväskylässä ja Budapestissä Marjaana Salminen Jyväskylän yliopiston kirjasto Henkilöstövaihtoa kolmen kirjaston välillä Marja Sarvilinnan alustuksessa on tietoa

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone. Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto

Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone. Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto Kokoelmakartta Yleiskokous Aika: pe 15.01.2010 klo 9.35 11.16 Paikka: Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Maria Forsman Helsingin yliopiston kirjasto/keskusta kampuskirjasto

Lisätiedot

Kaukopalvelusta aineistojen yhteiskäyttöön

Kaukopalvelusta aineistojen yhteiskäyttöön Kaukopalvelusta aineistojen yhteiskäyttöön Pentti Vattulainen Kansainvälinen kaukopalvelukonferenssi järjestettiin kolmannentoista kerran Beijingissä viime syksynä. Konferenssi on jo pitkään ollut sisällöltään

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne Minna Olkinuora-Tauru

Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne Minna Olkinuora-Tauru Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne 13.11.2012 Minna Olkinuora-Tauru Tavoite : Yhteinen metatietovaranto Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle uuden työskentely- ja toimintaympäristön

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS Pihtiputaan kunta Sivu 1 TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖ Liiketoiminnan myyntituotot 550 Muut suoritteiden myyntituotot 7.674 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 8.224 33.500 34.000 1,5 Maksetut palkat

Lisätiedot

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti isatakirjastott - yhteisjärjestelmä ä Satakunnan kunnat Asukasmäärä Eura 12 500 Eurajoki 5 900 Harjavalta 7 500 Honkajoki 1 900 Huittinen 10 700

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista Nina Hyvönen 25.11.2011 Nykytilanne LINDA- tietokannassa on yliopistokirjastojen, eräiden erikoiskirjastojen ja yhteiskirjastoissa mukana olevien

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS

ARKISTOLAITOS 10.2.2014 AL/17418/00.01.00/2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2015 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot