VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan Toiminnan vaikuttavuus Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen 2.2. Kaukopalvelu 3. Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus 3.2. Toiminnan tuottavuus 4. Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 4.2. Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 15 Allekirjoitussivu

2 1. Johdon katsaus toimintaan Vuosi 2012 oli kolmivuotisen tuloskauden viimeinen vuosi. Tuloskaudella toiminnan kehittämisen painopisteenä oli entiseen tapaan kirjastojen tukeminen tilaongelmissa ottamalla vastaan kirjastojen siirtotarpeiden edellyttämä aineisto sekä aineiston käyttöön asettaminen. Tulostavoitteet toteutuivat pääosin. Aineistoa otettiin vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä. Aineistoa käsiteltiin nopeasti ja tehokkaasti, mutta koska sitä saapui ennakoitua enemmän, käsittelyä odottavaa aineistoa kertyi vuoden aikana noin 2 hyllykilometriä. Aineisto asetettiin käyttöön tavoitteiden mukaisesti pääosin samana päivänä kuin tilaus saapui. Vuonna 2012 aineistoa otettiin vastaan noin 3,2 hyllykilometriä enemmän kuin oli arvioitu. Erityisesti yliopistokirjastoista tuli runsaasti sekä monografia-aineistoa että jatkuvia julkaisuja. Aineistoa myös käsiteltiin huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina. Kaukopalvelu toimi tavoitteiden mukaisesti ja tilausten määrä oli suunnilleen sama kuin parina edellisenä vuotena. Kuluneen vuoden pääongelma oli käsittelyä odottavan aineiston voimakas lisääntyminen. Varastokirjasto toteutti tuottavuusohjelman mukaiset henkilöstövähennykset vuoden 2011 loppuun mennessä, ja vuonna 2012 tämä johti siihen, että käsittelyä odottavaa aineistoa oli ja sitä tuli jatkuvasti enemmän kuin ehdittiin käsitellä. Käsittelyrästit kasvoivat erityisesti monografiaaineiston osalta. Vuoden aikana valmisteltiin suunnitelmaa aiemmilta vuosilta kertyneiden rästien purkamiseksi. Näitä rästejä oli vuoden lopussa noin kolme hyllykilometriä ja vuoden aikana rästejä kertyi lisää noin kaksi hyllykilometriä. Rästien yhteismäärä on enemmän kuin Varastokirjasto pystyy vuodessa käsittelemään. Vuoden aikana alettiin suunnitella myös Varastokirjaston kokoelmapolitiikan muuttamista siten, että kirjastot entistä tarkemmin arvioisivat siirrettävän aineiston arvon ja ottaisivat kantaa siihen, miksi lähetettävä aineisto tulee säilyttää Suomessa. Varastokirjaston kokoelmat kasvoivat entiseen tapaan. Järjestettyä aineistoa oli vuoden lopulla noin 3,25 miljoonaa nidettä/säilytysyksikköä. Tämä on runsaat 76 hyllykilometriä. Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus paranivat aineiston käsittelyssä. Käsitellyn aineiston määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna, samoin kuin hyllyyn saadun aineiston määrä. Aineiston käsittelyn taloudellisuus parantui huomattavasti. Luetteloinnin taloudellisuus pysyi ennallaan. Aineiston käsittelyn tuottavuus lisääntyi, ja luetteloidun aineiston tuottavuus pysyi ennallaan. Aineiston käyttöön asettaminen sujui entiseen tapaan. Saapuneet tilaukset toimitettiin tilauspäivänä. Tilausten määrä hieman väheni, ja kaukopalvelun taloudellisuus ja tuottavuus hieman laskivat. Vuoden aikana osallistuttiin uuden kirjastojärjestelmän (UKJ) suunnittelutyöhön. Varastokirjastona kannalta yksi tavoite on parantaa metadatan siirtymistä kirjastojen välillä siten, että Varastokirjastossa luettelointiin liittyvä työ vähenee tai vähintäänkin tehostuu. Varastokirjaston aineistoluettelo asetettiin Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK) käyttöliittymään. Jatkossa Varastokirjaston tiedot vaikuttanevat erityisesti aineiston saatavuuden parantumiseen ja kansallisen aineistojen yhteiskäyttölogistiikan kehittämiseen. 1

3 Muutoksia kirjastokentässä Varastokirjasto palvelee koko kirjastoverkkoa, joten Varastokirjastossa on reagoitava siihen, mitä muutoksia eri kirjastosektoreilla tapahtuu ja millaisia vaikutuksia näillä muutoksilla on Varastokirjaston toiminnalle. Tärkein varastokirjaston toimintaan vaikuttanut asia oli yliopistojen ja yliopistokirjastojen tilasäästötarpeiden voimakas kasvu. Yliopistojen asema on siinä määrin vakiintunut lainmuutoksen ja rakenteellisen kehittämisen jälkeen, että tiedetään millaisissa tiloissa toiminta tulisi tapahtua. Kirjastot ovat joutuneet vähentämään tilojaan. Seurauksena aineistonsiirrot lisääntyivät erittäin paljon. Myös suuria siirtoja tehneitä kirjastoja oli ennätysmäärä. Lähes kaikki yliopistokirjastot lähettivät aineistoa. Jatkossakin yliopistokirjastoissa on suuria siirtotarpeita, ja yksi vuoden 2013 haasteista onkin siirtojen koordinoinnin ja hallinnan kehittäminen. Ammattikorkeakoulukenttä on tiivistymässä ja resursseja ollaan monin paikoin leikkaamassa. Tämä näkyy myös kirjastojen toiminnassa. Varastokirjaston on syytä varautua myös ammattikorkeakoulujen aineistolähetysten kasvuun. Varastokirjasto on ollut tärkeä resurssi ja palveluntuottaja ammattikorkeakoulukirjastoille. Yleisten kirjastojen toimintaan saattaa vaikuttaa kuntauudistus. Vaikutuksia kirjastoihin on vaikea arvioida. On todennäköistä, että myös yleiset kirjastot yhdistyvät suuremmiksi yksiköiksi. Toimintakertomusvuotena yleiset kirjastot käyttivät Varastokirjaston aineistoja runsaasti. Aineistonsiirtoja tuli normaalisti. Erikoiskirjastoilla on samantyyppisiä uudistushankkeita kuin korkeakoulukirjastoilla. Yhteisöjen, yritysten ja julkishallinnon palvelulaitoksissa on uudistettu kirjasto- ja tietopalveluja joko yhdistämällä, lakkauttamalla tai ulkoistamalla. Erikoiskirjastot ovat olleet muutaman vuoden yliopistokirjastojen jälkeen suurin aineistojen siirtäjä Varastokirjastoon. Määrät voivat vielä nykyisestään kasvaa. Yleisesti ottaen näyttää siltä, että kirjastojen toimintaa kokoelmiensa suhteen on vaikea ennakoida. Siirtojen määrä vaihtelee vuosittain sekä kausijulkaisujen että monografioiden osalta. Myös eri kirjastosektoreiden lähettämän aineiston määrä vaihtelee. Muuta Vuonna 2012 toimi OKM:n nimittämä Varastokirjaston Kansalliskirjastoon yhdistämistä suunnitteleva työryhmä. Varastokirjaston nykyiset tilat täyttyvät vuonna Vuonna 2012 valmisteltiin laajennushanketta, jonka mukaan Varastokirjasto saisi noin 1800 m2 lisätilaa. Lisätilan tulee olla käytössä vuonna

4 Henkilöstö Vuoden aikana jatkettiin tiettyjen virkojen ja työtehtävien uudelleen järjestelyä. Tavoitteena on vastata vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman vaatimuksiin. Varastokirjastossa tehtiin luonnos ydintoimintoanalyysistä, jonka tarkoituksena oli karsia turhia toimintoja. Ohjelman inhimillisen pääoman kehittämisen puolella keskityttiin johtamisen ja osaamisen kehittämiseen sekä työkyvyn ylläpitoon liittyviin asioihin. Valtion palkkausjärjestelmän kehittämistä jatkettiin seuranta- ja kehittämisryhmässä. Kuluneena vuonna jatkettiin henkilöstön työkunnon ja työtyytyväisyyden edistämistä monin tavoin. Sairauspoissaolojen määrä laski edellisvuodesta ja oli 12,6 päivää/htv. Määrä on edelleen kuitenkin korkea valtion keskiarvoon verrattuna. Syy suureen sairauspoissaolojen määrään on muutaman yksittäisen virkamiehen pitkät sairauslomat. Edellä mainitut toimet sekä niiden avulla kohentuneet tulokset näyttävät korreloivan myös työtyytyväisyyden kanssa. VMBaron työtyytyväisyysindeksi kohosi hieman edellisestä vuodesta ollen nyt 3,62 yli valtakunnallisen keskiarvon. 2. Vaikuttavuus Varastokirjaston toiminnan tarkoituksena on vähentää kirjastojen tilatarvetta ottamalla vastaan aineistoa kirjastoista näiden siirtotarpeiden mukainen määrä. Samalla varmistetaan se, että maahan hankittu tutkimusaineisto säilyy tiedontarvitsijoiden käytössä. Vuoden 2012 lopussa Varastokirjastoon on siirretty kirjastoista aineistoa hyllymetriä. Yliopistokirjastoissa on vapaakappalekirjastoja lukuun ottamatta pystytty vähentämään varastotiloja. Säästöjä syntyy myös siitä, että Varastokirjaston tilakulut neliötä kohden ovat alle puolet yliopistokirjastojen keskimääräisistä tilakuluista. Aineistoa on saatu käyttöä varten hyllyihin hyllymetriä. Monografioita on noin 1,5 miljoonaa nidettä ja kausijulkaisuja yli nimekettä. Aineiston käyttö on vakiintunut noin tilaukseen vuodessa, mikä on enemmän kuin yliopistokirjastoista tilattu kaukopalvelu yhteensä. Asiakasrekisterissä oli vuoden lopussa asiakasta, joista kirjastoja ja tietopalveluyksiköitä oli Avohyllymitoituksen mukaan (Hagman, Kirjaston mitoitus) tieteellisissä kirjastoissa aineistoa on 4,33 hm/m 2. Siirretyn aineiston pitäminen kirjastoissa vaatisi noin neliömetriä avokokoelmatiloja. Yliopistokirjastoista on siirretty aineistoa hyllymetriä. Täten tilansäästö yliopistokirjastoissa on minimissään neliömetriä. Koska siirtojen lisäksi kirjastot voivat poistaa paikallisesti Varastokirjastossa jo olevaa aineistoa, tilasäästöt ovat huomattavasti suuremmat. Vuoden 2011 yhteistilaston mukaan yliopistokirjastojen tilakulut olivat keskimäärin 188,94 /m 2 /v. Varastokirjaston tilakulut olivat 67,96 /m 2 /v. Siirtojen ansiosta yliopistokirjastojen on ollut mahdollista saada säästöä tilakuluissaan vuoden 2011 kustannustasolla vähintään kolme miljoonaa euroa vuodessa. 3

5 Tilan vapauttaminen siirrettyä aineistoa (hm) vaikuttavuus - vuositaso (m 2 ) - kumulatiivinen (m 2 ) Pitkän ajan vaikuttavuutta tiloihin voidaan arvioida esim. suljettujen varastotilojen määrää seuraamalla. Seuraavassa taulukossa eritellään kirjastotilojen muutosta vuodesta 1990 vuoteen 2011 yliopistokirjastoissa tieteellisten kirjastojen yhteistilaston pohjalta. m 2 Kirjastotilat Suljetut varastot Yliopistokirjastot yhteensä Vapaakappalekirjastot Muut yliopistokirjastot Kirjastotilat ovat kasvaneet noin 13,5 %. Varastotilat ovat kasvaneet noin 6 %. Vapaakappalekirjastoissa kaikki kirjastotilat ovat kasvaneet 69 % ja suljetut varastotilat noin 24%. Varastokirjaston vaikutus näkyy suoraan muiden yo-kirjastojen varastotilatarpeen vähenemisenä Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Tavoitteena oli: Varastokirjaston keskeisenä tavoitteena on tilan vapauttaminen muissa kirjastoissa. Kirjasto ottaa vastaan kirjastojen siirtotarpeiden edellyttämän määrän aineistoa. Tulossopimuskaudella vastaanotettava aineisto käsitellään nopeasti ja tehokkaasti yleensä alle kuuden kuukauden kuluessa saapumisesta. Varastokirjasto vastaa kirjastoista toimitettavan aineiston ohjeistuksesta ja ohjeistuksen noudattamisesta Aineiston vastaanotto Kirjastoista siirrettiin aineistoa Varastokirjastoon hyllymetriä, mikä oli metriä enemmän kuin edellisvuonna. Kaikki kirjastojen siirrot kyettiin ottamaan vastaan, mutta varastointitilat ovat nyt täynnä. Vuoden lopussa kirjastoon oli siirretty yhteensä yli hyllymetriä aineistoa. Aineistoa on otettu vastaan seuraavasti: Yht. koko % toiminnan aikana Yliopistojen kirjastot ,1 AMK-kirjastot ,9 Erikoiskirjastot * * Yleiset kirjastot ,7 Muut ,3 Yhteensä ,0 *Yhteensä koko toiminnan aikana: AMK:it ja erikoiskirjastot yhdessä 4

6 Vuonna 2012 vastaanotettu aineisto koostuu seuraavan taulukon mukaisesti (hyllymetreinä): Mono- Jatkuvat Väitösgrafiat julkaisut kirjat Muu Yhteensä % Yliopistojen kirjastot ,9 AMK-kirjastot ,2 Erikoiskirjastot ,5 Yleiset kirjastot ,3 Vaihdot 2 2 0,02 Yksityiset ,07 Yhteensä Sekä monografioita että varsinkin jatkuvia julkaisuja siirrettiin enemmän kuin edellisvuosina, huomattavasti enemmän kuin vuotuinen keskiarvo (ka. monografioita 2 126, jatkuvia julkaisuja hm). Suurimmat siirrot vuonna 2012 tulivat pääasiassa yliopistokirjastoista: - Turun yliopiston kirjasto 990 hm - Aalto-yliopiston kirjasto 841 hm - Venäjän ja Itä-Euroopan instituutti 742 hm - Helsingin yliopiston kirjasto 691 hm - Oulun yliopiston kirjasto 593 hm - Kansalliskirjasto 381 hm - Itä-Suomen yliopiston kirjasto 283 hm - Jyväskylän yliopiston kirjasto 274 hm - Metsäntutkimuslaitoksen kirjasto 206 hm - Eduskunnan kirjasto 199 hm - Suomen Pankin kirjasto 165 hm - Helsingin kaupunginkirjasto 161 hm - Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto 140 hm - Tampereen yliopiston kirjasto Tampereen kaupunginkirjasto 118 hm Vuonna 2012 Varastokirjastoon toimitti aineistoa 190 (v ) kirjastoa tai tietopalvelua. Kirjastoista oli yliopistoissa toimivia kirjastoyksiköitä 28, ammattikorkeakouluissa toimivia 22, erikoiskirjastoja 68 ja yleisiä kirjastoja 72. Ulkomaisia vaihtokeskuksia oli viisi. Koko toiminnan aikana aineistoa ovat luovuttaneet kaikki yliopistokirjastot, 27 AMK-kirjastoa, kaikki maakuntakirjastot ja muista yleisistä kirjastoista lähes puolet sekä yli 300 muuta kirjastoa. Vastaanotetusta aineistosta 59,1 % on peräisin yliopistojen kirjastoista. Koko toiminnan aikana siirretyn aineiston määrä on noin 20% yliopistokirjastojen painetuista kirja- ja kausijulkaisukokoelmista Aineiston käsittely Aineistoa on käsitelty seuraavasti: Käsitelty (hm) Hyllyyn saatu (hm)

7 Käsittely aineistotyypeittäin (hyllymetreissä): Monografioita käsiteltiin hieman edellisvuotista vähemmän. Monografialuetteloijia oli x htv vähemmän kuin vuonna Jatkuvia julkaisuja käsiteltiin enemmän kuin keskimäärin. Yhteensä käsiteltyä aineistoa oli vähentyneestä käsittelijämäärästä huolimatta lähes yhtä paljon kuin keskiarvo koko toiminnan ajalta (ka hm). Henkilötyövuotta kohden käsittely lisääntyi. Seuraavassa taulukossa esitellään aineistotilanne koko toiminnan ajalta (hyllymetreinä). Yhteenveto : Monografiat julkaisut Jatkuvat Väitösk. Musiikki Yhteensä Valmista Yhteensä koko toiminnan aikana % käsittelystä hm Monografiat Jatkuvat Väitös- Musiikki- Yhteensä julkaisut kirjat aineisto Vast.otettu Valmista Ei otettu kokoelmiin Odottaa käsittelyä Monografia-aineistoa vastaanotettiin niin paljon, että kaikkea saapunutta ei pystytty käsittelemään alle kuuden kuukauden tavoiteaikaa. Jatkuvien julkaisujen osalta tavoitteeseen käsittelyaika oli tavoitteen mukainen. Kaksoiskappaleina tai muun syyn takia kokoelmiin ei liitetty kirjastoista siirrettyä aineistoa: hm Monografiat Jatkuvat julkaisut Muut Yhteensä Varastokirjastossa poistettua aineistoa on noin 30 % siirretystä aineistosta. Osuus on vähentynyt jatkuvasti. Luetteloituja tietueita oli seuraavasti: Monografiat Jatkuvat julkaisut Tietueita Tietueet yht

8 Vuonna 2012 uusia monografiatietueita lisättiin tietokantaan Monografianiteitä oli vuoden 2012 lopussa Nimekkeitä oli Uusia jatkuvia julkaisuja luetteloitiin noin 30 % enemmän kuin edellisenä vuotena, nimekettä. Jatkuvia julkaisuja oli vuoden lopussa yhteensä noin nimekettä. Väitöskirjoja oli yhteensä hyllymetriä (noin nidettä) hyllymetrin tilassa. Musiikkiaineistoa oli säilytysyksikköä. Järjestettyä aineistoa oli vuoden lopussa yhteensä noin 3,25 miljoonaa nidettä/säilytysyksikköä. Vuonna 2012 uusista VAARI- tietokantaan tallennetuista luettelointitietueista 11 % oli primääriluetteloituja ja 89 % poimittuja tietueita. Jatkossa primääriluetteloinnin osuus todennäköisesti vähenee, sillä MELINDA-tietokantaan tulee lisää tiedontuottajia. Varastokirjastossa luetteloiduista tietueista 36 % oli uusia tietueita MELINDAan. Vuonna 2012 luetteloijien henkilötyövuosimäärä väheni, sillä luettelointiresursseja käytettiin jatkuvien julkaisujen käsittelyyn. Vuonna 2012 Linnea2 konsortiossa toteutettiin ISBD-konversio uusien kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen mukaisesti. Konversiosta aiheutui neljän päivän mittainen luettelointikatko. Sekä Aleph että Voyager kirjastojärjestelmät päivitettiin uusiin versioihin vuonna Näistä päivityksistä aiheutui yhteensä viikon mittainen katko luettelointiin. Vuoden 2011 luettelointimääriin päästiin panostamalla koulutukseen, ergonomiaan ja työskentelyolosuhteisiin sekä kohdentamalla henkilöstöä joustavasti monografioiden luetteloinnin ja jatkuvien julkaisujen käsittelyn kesken. Luetteloinnin esimies toimi Linnea2 konsortion hankinta- ja luettelointityöryhmässä sekä UKJ:n suunnitteluryhmässä Kaukopalvelu Tavoitteena oli: Kaukopalvelu pidetään ajantasaisena, tilaukset toimitetaan vuorokauden sisällä. Kirjasto kehittää elektronisia aineistonvälityspalveluita ja osallistuu kaukopalvelun kehittämishankkeisiin. Palvelut ovat jatkossakin maksuttomia. Varastokirjaston kaukopalvelu on antolainausta, se ei itse tilaa mitään. Varastokirjaston kaukopalvelu on kehittynyt viime vuosina seuraavasti: Lainaus Pdf-kopiot Ei toimitettu Yhteensä Kaukopalvelu toimi asetetun tulostavoitteen mukaisesti ajantasaisena siten, että lainat ja jäljenteet toimitettiin pääsääntöisesti samana päivänä kuin tilaus saapui, kuitenkin 24 tunnin sisällä tilauksesta. 7

9 Tilausten kokonaismäärä väheni hiukan edellisvuodesta. Lainapyyntöjen määrä väheni, mutta kopiopyyntöjen määrä lisääntyi. Syynä voi olla normaali vuotuinen vaihtelu. Lainauksen kokonaismäärässä on mukana myös lainojen uusinnat. Keskimäärin laina uusittiin 1,2 kertaa. Eri kirjastotyyppien lainausosuudet vaihtelevat vuosittain. Alla olevassa taulukossa näkyy, miten eri kirjastosektorien lainausosuus on muutaman viime vuoden aikana vaihdellut. Osuus lainauksesta (%) Yo-kirjastot Amk-kirjastot Yleiset kirjastot Erikoiskirjastot Jäljenteiden osuus tilauksista oli 44 % ( %). Jäljenteistä 80 % meni tieteellisiin kirjastoihin. Asiakaskirjastojen määrä on kasvanut vuosittain. Uusia kirjastoja tai tietopalveluyksiköitä saatiin 44. Yhteensä asiakasrekisterissä oli vuoden 2012 lopussa kirjastoa/tietopalvelua. Aktiivikäyttäjiä oli 688. Kaukopalvelun kehittäminen Varastokirjastokonsepti tukee ajatusta kansallisista yhteisistä kokoelmista ja kirjastojen luottamusta aineiston nopeaan ja maksuttomaan saatavuuteen. Kirjasto osallistui UKJ:n suunnitteluun kaukopalvelu kehittämisen kannalta sekä vanhan Voyager-systeemin kaukopalveluosion ylläpitoon. Voyager Universal Borrowing ohjelmiston käyttöä tuettiin. UB on Voyager-ohjelmiston osa, joka mahdollistaa sen, että minkä tahansa Voyager-kirjaston henkilöasiakas voi tilata kirjan Varastokirjastosta oman kirjastonsa lainaustunnuksella. Varastokirjasto toimittaa tilatun kirjan asiakkaan kotikirjastoon. Lähes kaikki yliopistokirjastot käyttävät tätä palvelua. Lisäksi UBmoduulia käytti muutama ammattikorkeakoulukirjasto ja muu tieteellinen kirjasto. UB-lainoja oli vuoden aikana kaikkiaan Viisi yliopistokirjastoa salli asiakkaiden itsensä jättää artikkelikopiotilauksia suoraan Vaaritietokantaan. Näitä tilauksia toimitettiin Saadun palautteen mukaan palvelun nopeutumiseen oltiin erittäin tyytyväisiä. Lisäksi käynnissä oli kokeilu, jossa artikkeleita toimitettiin suoraan loppukäyttäjille ilman, että artikkelikopio välillä tulostettiin paikallisessa kirjastossa. Kokeilussa olivat mukana Itä-Suomen yliopiston kirjasto, Aalto-yliopiston kirjasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Metsäntutkimuslaitos, YLE ARMI, Suomen ympäristökeskuksen kirjasto sekä Maatalouden tutkimuskeskuksen kirjasto. Artikkelikopioita toimitettiin kokeilussa kpl. 8

10 2.3. Asiakaspalaute Vuonna 2010 Varastokirjasto järjesti yhdessä Kansalliskirjaston kanssa palvelukyselyn asiakaskirjastoilleen. Saadun palautteen mukaan asiakkaat pitivät Varastokirjastoa tarpeellisena, laadukkaana, luotettavana ja yhteistyökykyisenä kumppanina, jolla on ammattitaitoinen henkilöstö. Koko Varastokirjaston toiminta arvioitiin numeroin 3,50 kiitettäväksi. Asiakaspalautetta on kerätty myös web-lomakkeella aineistosiirtojen yhteydessä. Lisäksi eri tilaisuuksien yhteydessä on saatu vapaamuotoista palautetta. Kaikki palaute on analysoitu säännöllisesti. 3. Toiminnallinen tehokkuus 3.1. Toiminnan taloudellisuus Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Vuonna 2012 aineiston vastaanottoon, käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvät kustannukset olivat euroa. Aineiston käsittelyn yksikkökustannukset olivat seuraavan taulukon mukaiset (euroa/hyllymetri) Käsitelty Kustannukset Euroa / hm Taloudellisuus koheni edellisvuoteen verrattuna. Syynä oli käsitellyn aineiston kasvanut määrä vähemmillä henkilötyövuosilla. Edelliseen sisältyvät, mutta tässä vielä erikseen, tilan vapauttamiseen ja aineiston vastaanottoon liittyvät kustannukset, jotka olivat euroa. Vastaanotetun aineiston yksikkökustannukset (euroa/hyllymetri) Vastaanotettu Kustannukset Euroa / hm 9,0 8,9 7,5 Yksikkökustannukset laskivat edellisvuosista suuren aineistomäärän vuoksi Kaukopalvelu Vuonna 2012 kaukopalveluun liittyvät kustannukset olivat euroa. Kaukopalvelutapahtuman yksikkökustannukset (euroa/tapahtuma): Tilauksia Kustannukset Euroa / tilaus 4,55 4,37 4,77 9

11 Kaukopalvelun yksikkökustannukset nousivat. Yleinen kustannustaso (mm. posti) jatkoi nousuaan. Henkilöstökustannukset olivat suurin menoerä. Suhteutettuna tilausten määrään niiden osuus pysyi lähes ennallaan ollen 2,88 euroa/tilaus Toiminnan tuottavuus Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Aineistoa käsiteltiin hyllymetriä. Vastaanottoon ja käsittelyyn osallistui 13,50 (vuonna ,23 henkilötyövuotta. Aineistoa käsiteltiin 347 hm/htv. Alla vertailutiedot: Käsitelty (hm) HTV 14,81 14,23 13,50 Käsitelty aineisto (hm/htv) Tuottavuus kasvoi merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtuu siitä, että jatkuvia julkaisuja käsiteltiin selvästi enemmän kuin edellisenä vuotena. Tuottavuutta voidaan kuvata myös suhteuttamalla luetteloitujen tietueiden määrä henkilötyövuosiin: Luetteloituja tietueita HTV 14,81 14,23 13,50 Luetteloitu aineisto (tietuetta/htv) Luetteloituja tietueita henkilötyövuotta kohti oli saman verran kuin edellisenä vuonna Kaukopalvelu Tilauksia oli Henkilötyövuosia käytettiin 5,45 (v ,48). Tilauksia oli henkilötyövuotta kohden Alla vertailutiedot: Tilauksia HTV 5,44 5,48 5,45 Tilauksia / htv Tuottavuus laski edellisvuoteen verrattuna johtuen vähentyneestä tilausmäärästä. Ruuhkahuippujen tasoittamiseen käytettiin muun henkilökunnan apua. Kaukopalvelussa työskenteli myös tuetun työllistämisen harjoittelijoita sekä työkokeilijoita. 10

12 4. Tuotokset ja laadunhallinta 4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Koska suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkissuoritteet liittyvät suoraan kirjaston toiminnan vaikuttavuuteen, on niitä analysoitu vaikuttavuusosiossa Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Tavoitteena on käsitellä aineisto kuuden kuukauden kuluessa sen saapumisesta. Vuonna 2012 siirretyn aineiston käsittelyyn kuluu nykyisellä henkilömäärällä noin kaksi vuotta. Aiempina vuosina kertynyttä käsittelyrästiä (monografioita) on lisäksi hm, mikä vastaa noin 19 kuukauden käsittelyaikaa. Varastokirjasto haluaa auttaa kirjastoja entistä parempaan suunnitelmallisuuteen kokoelmiensa hallinnassa ja aineistojen siirroissa. Loppuvuodesta otettiin käyttöön uusi web-pohjainen aineistonsiirtolomake. Vastuu lähetysten sisällön tarkoituksenmukaisuudesta on entistä enemmän siirtävällä kirjastolla. Parantuneen vuorovaikutuksen ja aineiston evaluoinnin myötä lähetysten käsittelyn odotetaan tehostuvan. Varastokirjastoon siirretty aineisto halutaan entistä nopeammin asiakkaiden käyttöön. Samalla pyritään estämään uusien käsittelyrästien syntyminen Kaukopalvelu Kaukopalvelun asiakasrekisterissä kirjastoja on seuraavasti: - kaikki kotimaiset yliopistojen kirjastot - kaikki maakuntakirjastot - lähes kaikki muut kunnalliset kirjastot. Yleisistä kirjastoista oli rekisteröitynyt 508 toimipistettä. - kaikki ammattikorkeakoulukirjastot, niissä160 toimipistettä. - erikoiskirjastoja yrityskirjastoja 191. Näkövammaisten kirjaston Celian asiakkaista 141 kuului asiakasrekisteriin. Celia maksaa postikulut Varastokirjastossa olevien Braille-julkaisujen lähettämisestä. Pohjoismaisia asiakkaita oli 301. Muita ulkomaisia asiakkaita oli 178. Vuoden 2012 lopussa rekisterissä oli yhteensä asiakasta, näistä kirjastoja ja tietopalveluyksiköitä Aktiivisia käyttäjiä oli 688 kirjastoa. 11

13 5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulossopimuksen mukaan Varastokirjasto on vastuullinen työnantaja, joka arvioi toimintaansa jatkuvasti. Johtamista kehitetään kaikilla tasoilla. Tavoitteena on ammattitaitoinen, motivoitunut, oikein kohdistettu ja joustava henkilöstö. Henkilöstön työkyvystä ja työhyvinvoinnista huolehditaan. Työyhteisön kehittämistä tapahtui monella suunnalla. Vuoden aikana jatkettiin henkilöstörakenteen ja johtamisjärjestelmän kehittämistä. Asia liittyy osin vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan ja osin toiminnallisiin tarpeisiin. Henkilöstörakenteen kehittämisellä on pyritty mahdollistamaan henkilöstön entistä joustavampi sijoittuminen tarpeiden mukaisiin tehtäviin. Aiemmin toteutetun tuottavuusohjelman seurauksena on kuitenkin muodostunut ongelmia, eikä henkilöstöä ole voitu käyttää optimaalisesti. Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistämiseen liittyviä toimintoja olivat mm. henkilöstön virkistystoiminta sekä työterveyshuollon kanssa toteutetut tyhy-hankkeet. Syksyllä toteutettiin henkilökunnan yhteinen virkistys- ja opintomatka Tallinnaan. Seuraavassa työhyvinvointiin liittyviä tunnuslukuja: Työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5) Sairauspoissaolot (päivää/htv) Työterveyskustannukset (euroa/htv) Työkunnon ja työtyytyväisyyden edistäminen ( /htv) 3,64 3,65 3,62 17,4 15,9 12, Koulutuskustannukset ( /htv) Koulutukseen käytetty aika (tpv/htv) ,0 2,9 3,2 Muita henkilöstöön liittyviä seurattavia tunnuslukuja ovat mm henkilötyövuosien määrä ja kustannukset (= palkat ja sivukulut) sekä henkilöstön ikärakenne. Henkilötyövuodet 20,3 19,7 18,95 Kustannukset ( ) /htv Työvoimakustannukset ovat valtion keskimääräistä hieman alempia. Tehdyn työajan palkat suhteessa palkkasummaan ovat melko matalia, mikä johtuu henkilöstön pitkästä työurasta ja sitä kautta vuosilomaoikeuden määrästä. Kirjastossa työskenteli vuoden aikana 20 vakinaista ja kaksi määräaikaista virkamiestä. Vuoden alussa vakinaisia oli

14 Aineiston vastaanottoon, luettelointiin ja aineiston käsittelyyn käytettiin 13,50 htv. Kaukopalveluun käytettiin 5,45 kokoaikaista henkilötyövuotta. Yhteensä käytettiin kokoaikaiseksi muutettuna 18,95 henkilötyövuotta. Tukitoimintoihin mm. atk-tehtäviin, tiedotukseen ja toimisto- sekä johtotehtäviin käytettiin yhteensä 2,78 henkilötyövuotta. Tämä osuus on jyvitetty yllä oleviin toiminnallisiin htvosuuksiin. Lisäksi kirjastossa työskenteli vuoden aikana työllistettyjä ja työharjoittelijoita. Keski-ikä vuoden lopussa: Miehet 50,5 51,5 52,5 Naiset 54,3 51,1 48,9 seniori-ikäisiä* (%) (* Seniori-ikäinen on yli 45-vuotias.) Hallinto Varastokirjaston toimintaa ohjaa johtokunta, jonka opetusministeriö nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan tehtävänä on huolehtia kirjaston yleisestä kehittämisestä ja päättää toiminnan suuntaviivoista sekä toimia yhteistyöelimenä kirjastoihin päin. Tämä tarkoittaa mm. toiminta- ja taloussuunnitelman- sekä talousarvioehdotusten tekemistä, päätöksentekoa periaatteellisista asioista sekä kirjastojen toiveiden ja aloitteiden käsittelemistä. Varastokirjaston johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Nykyinen johtokunta, jonka jäsenet edustavat koko kirjastoverkkoa, aloitti toimintansa Siihen kuuluvat: kampuskirjastonjohtaja Ari Muhonen (Helsingin yliopiston kirjasto), puheenjohtaja kirjastonjohtaja Ulla Nygrén (Turun yliopiston kirjasto), varapuheenjohtaja hallinto- ja kehittämispalvelujen johtaja Dorrit Gustafsson, Kansalliskirjasto kirjastotoimenjohtaja Asko Hursti (Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto) kirjasto-tietopalvelun päällikkö Janne Ranta (YLE ARMI) tietopalvelupäällikkö Tuula Snicker (Savonia-ammattikorkeakoulun kirjasto, Kuopio) Esittelijänä johtokunnan kokouksissa toimi kirjastonjohtaja Pentti Vattulainen. Asiantuntijoina olivat kirjastonhoitaja Sirpa Janhonen sekä toimistopäällikkö Ari Kotonen. Johtokunta kokoontui viisi kertaa. Varastokirjaston toimintaa johti kirjastonjohtaja Pentti Vattulainen. Kirjastonjohtajan apuna oli johtoryhmä, johon kuuluivat kirjastonhoitaja Sirpa Janhonen, toimistopäällikkö Ari Kotonen ja henkilökunnan kokouksen puheenjohtaja kirjastosihteeri Kaija Kirjavainen. Johtoryhmä kokoontui yhdeksän kertaa. 13

15 6. Tilinpäätösanalyysi a. rahoituksen rakenne Varastokirjaston perusrahoitus tuli valtion talousarvion kautta. Varastokirjaston momentti on b. talousarvion toteutuminen Varastokirjasto sai valtion talousarviossa ja lisätalousarviossa euroa. Siirtomäärärahoja oli ,27 euroa. Välivaraston vuokriin saatiin euroa momentilta Käytettävänä oli ,27 euroa. Lisäksi saatiin kansainvälisen konferenssin järjestämiseen euroa momentilta (va:250) ja kokoelmapolitiikka-hankkeen suunnittelua varten euroa momentilta (va:250). Varastokirjaston kulut momentilla olivat euroa. Siirtomäärärahoja vuodelta 2011 käytettiin (momentti ) euroa. Varastokirjaston nettomenot olivat ,45 euroa. Tuloja kertyi yhteensä euroa. Määrärahoja siirtyi ,82 euroa vuodelle c. tuotto- ja kululaskelma Varastokirjaston tulosalueiden kokonaiskustannukset v. 2012, euroa (momentit ja ) Kustannuslaji Tilan vapauttaminen, aineiston käsittely ja säilyttäminen Kaukopalvelu Yhteensä muutos ed. vuodesta % Investoinnit % Aineet, tarvikkeet ja ,3 % tavarat Henkilöstökustannukset ,2 % Vuokrat % Palvelujen ostot ,6 % Muut kulut % Yhteensä ,23 % d. tase Taseessa on eriteltynä arvon muutokset hankintojen ja suunnitelmanmukaisten poistojen jälkeen. 14

16 7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Varastokirjaston johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b :n mukaisesti vastuussa sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tarkoitus on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että kirjaston toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja hyvän hallinnon vaatimuksia. Varastokirjaston sisäisen valvonnan tilaa on vuoden aikana arvioitu käyttämällä COSO-ERM viitekehystä. Sen mukaan: - Toimintaympäristön tila on hyvä - Tavoitteiden asettaminen toimii: toimintaa suunnitellaan johdonmukaisesti, seuranta ja ohjaus ovat kunnossa. - Valvontatoimenpiteet ovat asianmukaisia - Informaatio ja tiedonkulku on asianmukaista - Seuranta on asianmukaista Kaudella ei havaittu väärinkäytöksiä. 15

17 VARASTOKIRJASTO HYVÄKSYMME JA ALLEKIRJOITAMME Varastokirjaston vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen, tuotto- ja kululaskelman sekä taseen. Kuopiossa helmikuun 26. päivänä 2013 Ari Muhonen johtokunnan puheenjohtaja Ulla Nygrén johtokunnan varapuheenjohtaja Dorrit Gustafsson jäsen Asko Hursti jäsen Janne Ranta jäsen Tuula Snicker jäsen Pentti Vattulainen kirjastonjohtaja 16

18 Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilytys Toteuma 2010 Toteuma 2011 Tavoite 2012 Toteuma 2012 Arvio /v Tuotokset: vastannotetun aineiston määrä (hm) käsitellyn aineiston määrä (hm) valmista (hm) luetteloidut tietueet (m) (j) Toiminnallinen tehokkuus: taloudellisuus käsittelyn yksikkökustannukset ( /hm) euroa / luetteloidut tietueet 24,4 21, aineiston vastaanoton kustannukset ( /hm) 9 8,9 10 7,4 10 tuottavuus käsitelty aineisto (hm/htv) luetteloitu aineisto (tietue/htv) Laatu: käsittelyyn kuluva aika (kk) monografiat 4,3 12,7 <6kk < 6kk käsittelyyn kuluva aika (kk) jatkuvat 2,5 3,3 <6kk <6kk < 6kk tietueiden virheprosentti (%) alle 0,1 alle 0,1 Kaukopalvelu Toteuma 2010 Toteuma 2011 Tavoite 2012 Toteuma 2012 Arvio /v Tuotokset: tilausten määrä toimitettuja tilauksia Toiminnallinen tehokkuus: taloudellisuus yksikkökustannukset ( ) 4,55 4,37 4,20 4,77 4,30 tuottavuus tilauksia/htv Laatu ja palvelukyky: asiakastyytyväisyys (asiakaskirjastojen määrä) aktiiviasiakkaiden määrä tyytyväisyys palveluihin (1-4) 3,75 3,75 3,75 palvelun nopeus (t) < 24 h < 24 h 24 h <24 h 24 h 17

19 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Toteuma 2010 Toteuma 2011 Tavoite 2012 Toteuma 2012 Arvio /v Henkilöstö henkilöstön määrä tehdyt henkilötyövuodet 20,3 19, koulutustaso 4,9 4,9 5 5 keski-ikä vuoden lopussa (n/m) 54,3/49,6 51,1/51,5 52/52 49/53 51/51 tehty työaika/säännöllinen vuosityöaika (%) 72,8 75, kokonaistyövoimakustannukset ( /v) välilliset työvoimakustannukset ( /v) tehdyn työajan palkat tehdyn työajan palkat (% palkkasummasta) 70,6 73, ,48 75 välilliset työvoimakustannukset tehdyn työajan palkoista (%) 75,2 65, Työhyvinvointi työtyytyväisyysindeksi (VMBaro 1-5) 3,64 3,65 3,7 3,62 3,7 työterveyshuolto ( /htv) sairauspoissaolot (työpäivää/htv) 17,4 15,9 < 10 12,6 <10 työkunnon ja työtyytyväisyyden edistäminen ( /htv) Osaaminen, aineeton pääoma henkilöstökoulutuskustannukset ( /htv) koulutukseen käytetty aika (työpäivää/htv) 3 2,9 3,5 3,2 3,5 Käytetyt lyhenteet: hm = hyllymetri m = monografia j = jatkuva julkaisu (kausijulkaisu) nid = nide htv = henkilötyövuosi t = tunti kk = kuukausi 18

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2013

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan..1 2. Toiminnan vaikuttavuus..2 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen 2.2. Aineiston käyttö 3. Toiminnallinen

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2015

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 1.1 Aineiston vastaanotto... 1 1.2 Aineiston käsittely... 1 1.3 Aineiston käyttö... 2 1.4 Henkilöstö... 2 1.5 Kehittämishankkeet...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2014

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 1.1 Aineiston vastaanotto... 1 1.2 Aineiston käsittely... 1 1.3 Käyttöön asettaminen... 2 1.4 Henkilöstö... 2 1.5 Kehittämishankkeet...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2016

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2016 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Tuloksellisuus... 2 2.1 Aineiston vastaanotto... 2 2.2 Aineiston käsittely... 2 2.3 Aineiston käyttö... 3 2.4 Kehittämishankkeet...

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2011

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen... 3 2.2. Kaukopalvelu... 8 2.3. Asiakaspalaute...

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2009

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2009 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2009 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010

VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 VARASTOKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen... 3 2.2. Kaukopalvelu... 7 2.3. Asiakaspalaute...

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2006 Toimintakertomus 2006 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan...1 2. Vaikuttavuus...2 2.1. Tilan vapauttaminen...2 2.2. Aineiston käsittely ja

Lisätiedot

Varastokirjastoa koskevan asetuksen mukaan johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä.

Varastokirjastoa koskevan asetuksen mukaan johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on läsnä. VARASTOKIRJASTO Johtokunta ESITTELYLISTA/PÖYTÄKIRJA Kokous n:o 1/2009 Lista n:o 1 klo 12.00 Aika: 26.1.2009 Paikka: Varastokirjasto Läsnä: Christina Flemming Dorrit Gustafsson Tuula Haavisto Kauko Maskulainen

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus VARASTOKIRJASTO 2013-2016 Tulossopimus 19.4.2012 VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO OKM johtokunta johtaja metadata logistiikka JOHTOKUNTA Ari Muhonen, pj Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto Dorrit Gustafsson,

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2008 Toimintakertomus 2008 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2014 TOIMINNASTA

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2014 TOIMINNASTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2014 TOIMINNASTA 1. TULOKSELLISUUS JA TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa tieteellisistä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009

OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009 Opetusministeriö 8.1.2007 OPETUSMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2007 2009 VARASTOKIRJASTON TOIMINTA-AJATUS Varastokirjaston tehtävänä on vastaanottaa ja säilyttää tieteellisistä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2015 TOIMINNASTA

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2015 TOIMINNASTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO VARASTOKIRJASTON VUODEN 2015 TOIMINNASTA 1. TULOKSELLISUUS JA TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Varastokirjasto on osa yleisten ja tieteellisten kirjastojen

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008

VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008 VARASTOKIRJASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2005-2008 Varastokirjasto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja. Varastokirjaston

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 2 4.3.2009. 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 2 4.3.2009. 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Johtokunnan kokous n:o 2 4.3.2009 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasioita 4 Katsaus taloustilanteeseen 5 Rakenteellisen

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2019 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VARASTOKIRJASTO Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 v. 2009 toimintakertomus 5 Tulossopimus vuosille 2010

Lisätiedot

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä.

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä. 1 Toimintakertomus 2005 1. Johdon katsaus toimintaan Vuosi 2005 oli Varastokirjastolle toiminnallisesti normaali. Aineistoa otettiin vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä, joka viime vuonna

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo Perustehtävä ja tavoite

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo Perustehtävä ja tavoite 6.10.2015 VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2020 Sisällysluettelo 1 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2021 Sisällysluettelo 1 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma

Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2009-2012 Sisällys 1. Johdanto 1.1. Tehtävä 1.2. Visio 1.3. Strategia 2. Toimintaympäristön muutoksia 2.1. Opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma

Varastokirjasto Toiminta- ja taloussuunnitelma Varastokirjasto 2.10.2006 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008-2011 Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 13.9.2006 ja täydennetty toimintakertomuksen valmistuttua v. 2006 tiedoilla aineiston vastaanoton,

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

Varastokirjasto. Toimintakertomus vuodelta 2003. 1. Toimintakatsaus. 1.1. Toimintaympäristön muutoksia

Varastokirjasto. Toimintakertomus vuodelta 2003. 1. Toimintakatsaus. 1.1. Toimintaympäristön muutoksia Varastokirjasto Toimintakertomus vuodelta 2003 1. Toimintakatsaus Varastokirjasto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja.

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VARASTOKIRJASTO TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 Sisällysluettelo 1. Perustehtävä ja tavoite 2. Ympäristö- ja käyttäjäanalyysi 2.1. Hallinnolliset muutokset 2.2. Digitalisoituminen 3. Keskeisimmät

Lisätiedot

Varastokirjasto. Toimintakertomus vuodelta 2002. 1. Toimintakatsaus. 1.1. Toimintaympäristön muutoksia

Varastokirjasto. Toimintakertomus vuodelta 2002. 1. Toimintakatsaus. 1.1. Toimintaympäristön muutoksia Varastokirjasto Toimintakertomus vuodelta 2002 1. Toimintakatsaus Varastokirjasto on opetusministeriön alainen valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muita kirjastoja.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOIMAVARAT VUODELLE 2017 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE - JA VOIMAVARAT VUODELLE 1. STRATEGISET VALINNAT Strategiset valinnat muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsernille

Lisätiedot

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja

Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta. ylikirjastonhoitaja Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston (yhteisestä) tulevaisuudesta Ari Muhonen ylikirjastonhoitaja 12.5.2011 2011 Kansalliskirjasto Vastaa toimialallaan kansallisen kulttuuriperinnön tallettamisesta,

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO VUOSIKERTOMUS 2005

VARASTOKIRJASTO VUOSIKERTOMUS 2005 VARASTOKIRJASTO VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö Sisältö Esipuhe... 2 Tietoa kirjastosta... 3 Tehtävät Kokoelmat Kokonaisarviointi Strategia Toimintakatsaus... 7 Kansainvälinen toiminta Tilan vapauttaminen ja

Lisätiedot

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos

Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009. Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos Museoiden keskustelutilaisuus 20.8.2009 Kansalliskirjasto Museovirasto Arkistolaitos AGENDA Mikä KDK:n asiakasliittymä? Mitä asiakkaat siitä saavat? tiedonhaku Palvelut Europeana ja muut ulkoiset järjestelmät

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUUKDVHNISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOBIAVARAT VUODELLE 2018

OPETUS- JA KULTTUUKDVHNISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE JA VOBIAVARAT VUODELLE 2018 OPETUS- JA KULTTUUKDVHNISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 17- JA VOBIAVARAT VUODELLE l. STRATEGISET VALINNAT Strategiset valinnat muodostuvat hallitusohjelman koko valtiokonsemille

Lisätiedot

Yhteistilastojen mukaan Suomen kirjastojen paperimuotoiset kokoelmat vuodelta 2004 ovat seuraavat ilman Varastokirjaston

Yhteistilastojen mukaan Suomen kirjastojen paperimuotoiset kokoelmat vuodelta 2004 ovat seuraavat ilman Varastokirjaston Mikäli hieman ontuen toimivaan tieteellisten kirjastojen yhteisluetteloon on uskomista, Suomen tieteellisissä kirjastoissa on yhteensä noin 20 miljoonaa säilytysyksikköä painettua aineistoa. Näissä kirjastoissa

Lisätiedot

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen

Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen. Annu Jauhiainen Yhteisten palvelujen ohjauksen uudistaminen Annu Jauhiainen Kirjastojen yhteiset palvelut Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Johtaminen Talous Viestintä Koulutus Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTIN ESITTELY KOKOELMAPOLITIIKKA. Pentti Vattulainen Varastokirjasto Seinäjoki 10.10.2013

KANSALLINEN RAPORTIN ESITTELY KOKOELMAPOLITIIKKA. Pentti Vattulainen Varastokirjasto Seinäjoki 10.10.2013 KANSALLINEN KOKOELMAPOLITIIKKA RAPORTIN ESITTELY Pentti Vattulainen Varastokirjasto Seinäjoki 10.10.2013 KOKOELMAYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSISTA SUOMESSA KOKOELMAYHTEISTYÖ Kokoelmien yhteiskäyttö (resource

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (6) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu kaikkiin muihin maakuntakirjastoihin

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012

Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Kirjastoverkkopalvelujen palvelukysely 2012 Asiantuntijaseminaari 25.4.2012 Anna Niemelä Esityksen kulku Palvelukyselyn tarkoitus ja toteuttaminen Keskeiset tulokset Jatkotoimenpiteet Silmäys vuoden 2010

Lisätiedot

Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne Minna Olkinuora-Tauru

Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne Minna Olkinuora-Tauru Metatietovaranto Melinda Hankkeen tilanne 13.11.2012 Minna Olkinuora-Tauru Tavoite : Yhteinen metatietovaranto Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle uuden työskentely- ja toimintaympäristön

Lisätiedot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Kirjastotilastoinnin prosessikuvaus Yhteistilastoprosessi

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen

Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena. Pori Nina Hyvönen Kansallinen yhteisluettelo kirjastojen luettelointiyhteistyön tukena Pori 8.12.2010 Nina Hyvönen Agenda Kansallinen yhteisluettelo- tavoiteltavat hyödyt Lindasta liikkeelle Jatkosuunnitelmat Muuta huomioitavaa

Lisätiedot

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi Jarmo Saarti Kokoelmista vapautetut aineistojen poistaminen kirjaston kokoelmista 1.11.2010 Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (5) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu muihin maakuntakirjastoihin, mutta pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Taloustilastoinnin perusteista

Taloustilastoinnin perusteista Taloustilastoinnin perusteista Markku Laitinen Korkeakoulukirjastojen talousseminaari 28.11.2012 Taloustilastot päätöksenteon tukena Kirjaston osakkaat johtajat, päättäjät, rahoittajat tarvitsevat tietoa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio

Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus. Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Kansallisen metatietovarannon (yhteisluettelo) tilannekatsaus Nina Hyvönen 22.11.2011 Linnea2-konsortio Tavoiteltavat hyödyt Luo edellytyksiä kirjastojärjestelmäarkkitehtuurin muutokselle. Tehostaa kirjastojen

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta

Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta Kirjastoa kehittämässä yhteistyön tuulia pohjoisesta AMK-kirjastopäivät 10.6.2010 Maija Koponen ja Marjatta Puustinen Lapin korkeakoulukirjasto Lapin korkeakoulukonserni Korkeakouluyhteisö, jossa mukana

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011

Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011 Relais-katsaus Teija Jokiharju-Keso 11.5.2011 Pilotoinnista Pilotti aloitettiin 2010 Sopimus allekirjoitettiin 17.2.2010 Pilottikirjastot Aalto yliopisto / Otaniemen kampuskirjasto Lapin korkeakoulukirjasto

Lisätiedot

3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA. Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1.

3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA. Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1. 3.9.2010 Kansalliskirjasto KIRJASTOJEN YHTEISET PALVELUT JA TALOUDEN SEURANTA Kirjastojen yhteiset palvelut on kuvattu liitteessä 1. 1. Tausta YLIOPISTOUUDISTUS Uusi yliopistolaki astui voimaan 1. tammikuuta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto

Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012. Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Kirjastojen kansallinen metatietovaranto KDK 2012 seminaari 30.5.2012 Terhi Mikkola, Kansalliskirjasto Tavoite : Yhteinen metatietovaranto kaikille Suomen kirjastoille tarjoaa kirjastojen metatiedon tuotannolle

Lisätiedot

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA

TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2012 KALVOT VUOKKO PALONEN & MARITA AHOLA TRITONIA 2010- Vaasan yliopisto Vaasan ammattikorkeakoulu ÅA i Vasa Åbo Akademi Tritonia, Vaasan tiedekirjasto 2001- ja oppimiskeskus 2004-2010- 3 yliopistoa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit? Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit? Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä

Lisätiedot

Kansallinen kokoelmapolitiikka ja aineistojen yhteiskäyttö Ari Muhonen Kaukopalvelupäivät 2013 16.5.2013

Kansallinen kokoelmapolitiikka ja aineistojen yhteiskäyttö Ari Muhonen Kaukopalvelupäivät 2013 16.5.2013 Kansallinen kokoelmapolitiikka ja aineistojen yhteiskäyttö Ari Muhonen Kaukopalvelupäivät 2013 16.5.2013 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 31.5.2013 1 Kirjaston ydintoiminnot ASIAKKAAT KOKOELMA-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33

Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Vastausten määrä: 597 Tulostettu 16.4.2010 12:11:33 Poiminta kaikki vastaukset ovat mukana Taustasi Mitä kirjastosektoria edustat? yliopistokirjasto (ml. Kansalliskirjasto) 160 27% ammattikorkeakoulukirjasto

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JA VARASTOKIRJASTON LOWTAG-KÄYTÄNTÖ

OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JA VARASTOKIRJASTON LOWTAG-KÄYTÄNTÖ OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JA VARASTOKIRJASTON LOWTAG-KÄYTÄNTÖ Anne Kivinen & Heino Puoskari Oulun yliopiston kirjasto Tietoaineistopalvelut 15.9.2016 Kuopio, Varastokirjaston kokoelmayhdyshenkilötapaaminen

Lisätiedot

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous

Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä. Tommi Jauhiainen Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmästä Tommi Jauhiainen 9.12.2011. Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Uuden kirjastojärjestelmän valmisteluryhmä Ryhmä piti järjestäytymiskokouksensa 15.6.2011.

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KAUKOPALVELUSUOSITUKSET OSANA TIETOAINEISTOJEN YHTEISKÄYTÖN EDISTÄMISTÄ

SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KAUKOPALVELUSUOSITUKSET OSANA TIETOAINEISTOJEN YHTEISKÄYTÖN EDISTÄMISTÄ 1 SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN NEUVOSTON KAUKOPALVELUSUOSITUKSET OSANA TIETOAINEISTOJEN YHTEISKÄYTÖN EDISTÄMISTÄ Valtakunnalliset kaukopalvelupäivät 15.-16.5.2013 Päivi Kytömäki Ylikirjastonhoitaja Oulun

Lisätiedot

Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu!

Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu! Kasvun vuosi Melindassa. Yhteistyö jatkuu! Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö Kirjastoverkkopäivät 23.10.2013 Kasvun vuosi Melindassa Oppiminen Muutos Laajeneminen Melinda Kansallinen metatietovaranto

Lisätiedot

Kirjastojen tietojärjestelmien uudistaminen AMKIT johtoryhmän ja Linnea2 ohjausryhmän työkokous

Kirjastojen tietojärjestelmien uudistaminen AMKIT johtoryhmän ja Linnea2 ohjausryhmän työkokous Kirjastojen tietojärjestelmien uudistaminen AMKIT johtoryhmän ja Linnea2 ohjausryhmän työkokous 25.11.2015 Linnea2 ohjausryhmän ja AMKIT johtoryhmän työkokous 25.11.2015 Osallistujien esittely Lyhyt johdanto

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

UKJ 2014 -> Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Asiantuntijaseminaari 13.2.2014. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

UKJ 2014 -> Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Asiantuntijaseminaari 13.2.2014. KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut UKJ 2014 -> Ari Ahlqvist Kehittämispäällikkö Asiantuntijaseminaari 13.2.2014 Rahoitushakemus OKM:lle Kansalliskirjasto haki uuden kirjastojärjestelmän (UKJ) toteutushankkeen vaiheen 1 rahoittamiseksi vuosittaista

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Maakuntakirjastokokous 2.11.2006 Tuija Venäläinen Poistot kokoelmatyön osana Kokoelmaa olisi kehitettävä siten, että pääpaino

Lisätiedot

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE?

MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? MARC 21 YHTEISEKSI FORMAATIKSI -- SUOSITUS ERIKOISKIRJASTOILLE? Erikoiskirjastojen neuvosto Helsingissä 21.11.2006 Esittelijä: Nanna Jokinen TAUSTOJA LYHYESTI ja lisää osoitteessa www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/formaatti/

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti 3.12.2013 Mihin tilastotietoja tarvitaan? Budjetin laadinta Kokoelmatyö Henkilöstön mitoitus Aukioloajat Maakunnallinen

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Iisalmen kampuskirjasto Savonia-amk:n kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto Kuopiossa Microkadun kampuskirjasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI

HELSINGIN KAUPUNKI HELSINGIN KAUPUNKI 31.1.2013 2 08 Hankintakeskus Käyttötalousosan toteutumatekstit Myyntitulot ja vastaavasti osto- ja toimituskulut toteutuivat noin 5,8 % talousarviota suurempina. Kasvu johtui mm. virastojen

Lisätiedot

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen

KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY. Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen KANSALLINEN KOKOELMAKARTTA SUOMEN PROJEKTIN TAUSTOITUS JA YLEISESITTELY Helsinki, 29.11.2005 Vuokko Palonen Kokoelmakartta yliopistokirjastojen verkoston strategiassa n Strategian (2002-) keskeisiä tavoitteita

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta

Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Katsaus työryhmien toimintaan Kansalliskirjaston johtokunta Erikoiskirjastojen neuvoston kevätkokous Tilastokeskus, 28.3.2012 Valmistellut Jarmo Saarikko Tehtävät Kansalliskirjaston johtokunta käsittelee

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Melindan hankauskohtia

Melindan hankauskohtia Melindan hankauskohtia Ulla Ikäheimo Kuvailupäivät 26.3.2014 Melindan historiaa Vuosina 1992-1995 kaikkien yliopistokirjastojen, Varastokirjaston, Eduskunnan kirjaston, kausijulkaisujen yhteisluettelon

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden

Lisätiedot

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen

Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista. Nina Hyvönen Kansallinen metatietovaranto sisältöjä ja jaettua osaamista Nina Hyvönen 25.11.2011 Nykytilanne LINDA- tietokannassa on yliopistokirjastojen, eräiden erikoiskirjastojen ja yhteiskirjastoissa mukana olevien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere

Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta. PIKI-yhteistyö 10 vuotta Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmien tulevaisuudesta PIKI-yhteistyö 10 vuotta 31.10.2012 Tuula Haavisto, kirjastopalvelujohtaja, Tampere Kirjastojärjestelmät toissapäivänä 70-luvulla aivan ensimmäiset järjestelmät hoitivat

Lisätiedot

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat

Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Kansalliset kehittämishankkeet: Etenemissuunnitelmat Sektorikokous 6.11.2014 Finna: painopisteet 2014-2015 Metatietovaranto Versio 1.2 1.8.2013 2008-2011 2012 2013 2014 2015-2016 Ø Palvelun tuen nykytilan

Lisätiedot