VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008"

Transkriptio

1 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2008

2 Toimintakertomus 2008 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan Vaikuttavuus Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Kaukopalvelu Asiakaspalaute Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus Toiminnan tuottavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Allekirjoitukset Liite: toimintaa kuvaavia tunnuslukuja... 18

3 1. Johdon katsaus toimintaan Vuosi 2008 oli kolmivuotisen tuloskauden toinen vuosi. Tuloskaudella toiminnan kehittämisen painopisteenä oli entiseen tapaan kirjastojen tukeminen tilaongelmissa ottamalla vastaan kirjastojen siirtotarpeiden edellyttämä aineisto sekä aineiston käyttöön asettaminen. Tavoitteena oli edelleenkin kansallisen systemaattisen kokoelmienhallinnan kehittäminen. Opetusministeriön kanssa käydyissä tulosneuvotteluissa sovittiin uudeksi tavoitteeksi Varastokirjaston ja Kansalliskirjaston yhteistyön kehittäminen osana korkeakoulukirjastojen rakenteellisen kehittämisen hanketta. Neuvotteluissa jälleen esillä ollut ja tärkeäksi koettu musiikkiaineiston säilytys on yhä ratkaisematta. Kuluva vuosi oli toiminnallisesti kohtuullinen: pääosa tavoitteista saavutettiin ja tuottavuutta sekä taloudellisuutta pystyttiin nostamaan. Toimintaympäristö Varastokirjaston kehysorganisaationa on koko kirjastolaitos, joten Varastokirjastossa on reagoitava siihen mitä muutoksia eri kirjastosektoreilla tapahtuu ja millaisia vaikutuksia näillä muutoksilla on Varastokirjaston toiminnalle. Tärkein muutos toimintaympäristössä on korkeakoulukirjastojen rakenteellinen kehittämien. Sen ympärille muodostetussa hankkeessa on selvitetty mm. kirjastojen yhdistymisen ja toimintayksiköiden vähenemisen vaikutuksia Varastokirjastoon. Perusolettamus on, että kirjastoilla on jatkossakin tilaongelmia, joiden ratkaiseminen onnistuu varastokirjastokonseptin avulla: palveluiden tulee olla kirjastoille maksuttomia ja tehokkaita. Kaikkia vaikutuksia ei ole vielä selvitetty, mutta näyttää siltä, että esimerkiksi kaukopalvelussa kirjastot jatkossakin luottavat Varastokirjastoon. Hankkeessa on myös pohdittu Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston yhteistyön kehittämistä ja alustavien kaavailujen mukaan organisaatioiden yhdistyminen saattaa toteutua seuraavalla toimintasuunnitelmakaudella Hankkeen loppuraportti ilmestyy kesäkuun loppuun 2009 mennessä. Ammattikorkeakouluissa AMKIT-konsortio pyrkii ennakoimaan rakennemuutoksia etsimällä kumppanuuksia ja verkostoitumalla. Konsortion tavoitteena on edistää yhteistyötä Kansalliskirjaston, opetusministeriön, kirjastoverkon sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien kanssa. Amk-kirjastojen nuoruudesta johtuen tilanahtaus ei ole toistaiseksi ollut suuri ongelma, joten materiaalia on lähetetty Varastokirjastoon vähän. Rakenteellisen kehittämisen myötä tilanne saattaa muuttua, kun amk-kirjastoyksikköjä yhdistetään. Kunnallisen Paras-hankkeen kuntafuusioiden ja muiden yhteistyömuotojen lisääntymisen vaikutukset jäänevät Varastokirjaston toiminnan kannalta vähäisiksi. Sen sijaan paineet yleisten kirjastojen musiikkiaineiston kansallisen varastoinnin asianmukaiseksi järjestämiseksi ovat kasvaneet siihen mittaan, että asia tulisi ratkaista pikaisesti. Varsinkin tieteellisten kirjastojen siirtyminen entistä enemmän elektronisten aineistojen käyttäjiksi alkaa näkyä jatkuvien julkaisujen siirtotarpeen vähenemisenä. Vaikka siirtoja oli enemmän kuin vuonna 2007, siirrettiin jatkuvia julkaisuja huomattavasti pitkäaikaista keskiarvoa vähemmän. Siirtojen lisäksi myös niitä koskevien kaukopalvelupyyntöjen määrän on oletettu pienenevän, ja näin on käynytkin kahtena viime vuonna. Monografioiden osalta sekä siirtotarpeen että lainapyyntöjen osalta on näyttää tapahtuvan vastakkaista. 1

4 Toiminnasta Aineistoa otettiin vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä, runsaasti ennakoitua enemmän. Jatkuvien julkaisujen määrä oli kuitenkin keskimääräistä pienempi. Määrällisesti aineistoa käsiteltiin ja saatiin hyllyyn enemmän kuin oli tavoitteena. Vuoden 2008 aikana saapunut aineisto käsiteltiin alle tavoiteajan. Aiempina vuosina kerääntynyttä käsittelyä odottavaa aineistoa saatiin purettua erillisellä projektilla. Luettelointitietueiden määrä jatkoi selvää kasvuaan tehostuneiden työskentelytapojen ansiosta. Vuoden lopulla käyttöön otettu yhteisluettelointiohjelma näyttää ainakin aluksi kömpelöltä ja sen vähentänee luetteloitujen tietueiden määrää. Aineiston vastaanoton, käsittelyn ja säilyttämisen taloudellisuus (kustannukset / käsitelty hyllymetri) kohentui ja luetteloitujen tietueiden määrä nousi huomattavasti. Tilan vapauttamisen ja aineiston vastaanoton yksikkökustannukset (kustannukset / vastaanotettu aineisto hyllymetreinä) alenivat. Kaukopalvelun taloudellisuus (kustannukset / tilaus) vahvistui jonkin verran. Toiminnan tuottavuus kohosi aineiston käsittelyssä (käsitelty aineisto hyllymetreinä / kustannukset) selvästi. Suurimpana syynä olivat työn organisointiin ja työtapoihin tehdyt parannukset sekä erillinen rästiprojekti. Tuottavuuden nousu näkyy myös luetteloitujen tietueiden suhteuttamisessa käytettyihin henkilötyövuosiin. Kaukopalvelun tuottavuus nousi hieman ja on korkea verrattuna esimerkiksi samantyyppiseen laitokseen Norjassa. Kaukopalvelu toimi asetetun tulostavoitteen mukaisesti ajantasaisena siten, että lainat ja jäljenteet pääsääntöisesti toimitettiin samana päivänä kuin tilaus saapui. Tilausten kokonaismäärä nousi yhden vuoden notkahduksen jälkeen. Artikkelikopioiden määrä väheni, mikä johtunee elektronisten aineistojen käytön lisääntymisestä ja siitä, että jatkuvien julkaisujen vanhoja vuosikertoja on nykyään yhä enemmän elektronisena. Henkilöstö Vuoden aikana jatkettiin tiettyjen virkojen ja työtehtävien uudelleen järjestelyä. Tavoitteena on vastata tuottavuusohjelman vaatimuksiin ja varautua toimintaympäristön muutosten vaikutuksiin mm. mahdollistamalla joustavamman henkilöstön käytön eri työtehtävissä. Tuottavuusohjelman puitteissa tilapäisen henkilöstön määrää vähennettiin. Erillisen rästienkäsittely projektiin osallistui sekä vakinaista henkilöstöä että erikseen palkattua ulkopuolista työvoimaa. Valtion palkkausjärjestelmän kehittämistä jatkettiin seuranta- ja kehittämisryhmässä. Kuluneena vuonna henkilöstön työkunnon ja työtyytyväisyyden edistämiseen satsattiin edellisvuosia enemmän. Henkilöstön osallistuminen rake-hankkeen puitteissa toteutettuun Varastokirjaston (ja Kansalliskirjaston) tulevaisuutta käsittelevään syysseminaariin koettiin myönteisenä. Liikuntaseteleiden avulla mahdollistettiin osallistuminen itse kullekin sopivaan liikuntaharrastukseen. Sisäisesti toteutettiin luettelointi- ja kaukopalvelukoulutusta. Lisäksi järjestettiin yhdistettyjä koulutus- ja virkistystapahtumia. Edellä mainitut toimet sekä niiden avulla kohentuneet tulokset näyttävät korreloivan myös työtyytyväisyyden kanssa. VMBaron työtyytyväisyysindeksi kohosi edellisvuosista reippaasti ollen nyt 3,59 selvästi yli valtakunnallisen keskiarvon. Sairauspoissaolot lisääntyivät johtuen muutamasta pitkästä sairauslomasta. 2

5 2. Vaikuttavuus Varastokirjaston toiminnan tarkoituksena on vähentää kirjastojen tilatarvetta ottamalla vastaan aineistoa kirjastoista näiden siirtotarpeiden mukainen määrä. Samalla varmistetaan se, että maahan hankittu tutkimusaineisto säilyy tiedontarvitsijoiden käytössä. Vuoden 2008 lopussa Varastokirjastoon on siirretty kirjastoista aineistoa hyllymetriä. Tämä merkitsee yli m 2 :n tilasäästöjä. Yliopistokirjastoissa on vapaakappalekirjastoja lukuun ottamatta pystytty vähentämään varastotiloja. Säästöjä syntyy myös siitä, että Varastokirjaston tilakulut neliötä kohden ovat alle puolet yliopistokirjastojen keskimääräisistä tilakuluista. Aineistoa on saatu käyttöä varten hyllyihin hyllymetriä. Monografioita on yli 1,25 miljoonaa nidettä, kausijulkaisuja reilut nimekettä. Aineiston käyttö on vakiintunut noin tilaukseen vuodessa, mikä on enemmän kuin yliopistokirjastojen yhteenlaskettu kaukopalvelu. Asiakkaita oli vuoden lopussa 1 831, näistä kirjastoja ja tietopalveluyksiköitä Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Tavoitteena oli: Varastokirjaston keskeisenä tavoitteena on tilana vapauttaminen muissa kirjastoissa. Kirjasto ottaa vastaan kirjastojen siirtotarpeiden edellyttämän määrän aineistoa. Tulossopimuskaudella vastaanotettava aineisto käsitellään nopeasti ja tehokkaasti yleensä alle kuuden kuukauden kuluessa saapumisesta. Tarkistamattoman aiemmilta vuosilta kertyneen aineiston käsittelemiseksi tulossopimuksen aikana laaditaan erikseen aikataulu. Varastokirjasto vastaa kirjastoista toimitettavan aineiston ohjeistuksesta ja ohjeistuksen noudattamisesta Aineiston vastaanotto Kirjastoista siirrettiin aineistoa Varastokirjastoon hyllymetriä, mikä on selvästi enemmän kuin ennakoitiin (3 500). Kaikki kirjastojen siirrot otettiin vastaan. Vuoden lopussa kirjastoon oli siirretty yhteensä hyllymetriä aineistoa. Avohyllymitoituksen mukaan (Hagman, Kirjaston mitoitus) tieteellisissä kirjastoissa aineistoa on 4,33 hm/m 2. Tämän pitäminen kirjastoissa vaatisi noin neliömetriä avokokoelmatiloja. Yliopistokirjastoista on siirretty aineistoa hyllymetriä. Täten tilansäästö yliopistokirjastoissa on minimissään neliömetriä. Koska siirtojen lisäksi kirjastot voivat paikallisesti poistaa Varastokirjastossa jo olevaa aineistoa, tilasäästöt ovat huomattavasti suuremmat. Vuoden 2007 yhteistilaston mukaan yliopistokirjastojen tilakulut olivat keskimäärin 16,32 /m 2. Varastokirjaston tilakulut olivat 7,68 /m 2. Siirtojen ansiosta yliopistokirjastojen on ollut mahdollista saada säästöä tilakuluissaan vuoden 2007 kustannustasolla vähintään euroa. Aineistoa on otettu vastaan seuraavasti: Yht. koko toiminnan aikana Yliopistojen kirjastot Muut tiet. kirjastot Yleiset kirjastot Muut Yhteensä

6 Vuonna 2008 siirtoja oli kaikkiaan viimevuotista enemmän, mutta pitkäaikaista keskiarvoa vähemmän (ka 5,3 hkm). Merkittävin yksittäinen siirto oli näkövammaisten kirjaston Celian noin 400 hm suuruinen pistekirjalähetys (yli nimekettä). Korkeakoulujen ja niiden kirjastojen yhdistymisen vaikutus näkyi jonkun verran mm. Teknillisen korkeakoulun ja Kuopion yliopiston kirjastojen suurehkoina siirtomäärinä. Vuonna 2008 vastaanotettu aineisto koostuu seuraavan taulukon mukaisesti (hyllymetreinä): Mono- Jatkuvat Väitösgrafiat julkaisut kirjat Muu Yhteensä % Yliopistojen kirjastot , ,2 AMK-kirjastot ,5 Erikoiskirjastot , ,2 Yleiset kirjastot , ,7 Vaihdot 3,2 0,2 3,4 0,1 Yksityiset 5,7 4,1 9,8 0,2 Yhteensä ,0 Sekä monografioita että jatkuvia julkaisuja siirrettiin enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuotuiseen keskiarvoon verrattuna monografioita saapui hiukan enemmän (noin kaksi prosenttia) ja jatkuvia julkaisuja 27 % keskiarvoa vähemmän. Suurimmat siirrot: - Teknillisen korkeakoulun kirjasto 516 hm (12 % m, 88 % j) - Helsingin yliopiston kirjastot 436 hm (52 % m, 48 % j) - Celia (näkövammaisten kirjasto) 397 hm (100 % m) - Kuopion yliopiston kirjasto 314 hm (12 % m, 88 % j) - Kansalliskirjasto 225 hm (84 % m, 16 % j). Vuonna 2008 Varastokirjastoon toimitti aineistoa 198 (v ) kirjastoa tai tietopalvelua. Kirjastoista oli yliopistoissa toimivia kirjastoyksiköitä 25, ammattikorkeakouluissa toimivia 20, erikoiskirjastoja 76 ja yleisiä kirjastoja 66. Ulkomaisia vaihtokeskuksia oli 10. Koko toiminnan aikana aineistoa ovat luovuttaneet kaikki yliopistokirjastot, 28 AMK-kirjastoa, kaikki maakuntakirjastot ja muista yleisistä kirjastoista lähes puolet sekä yli 300 muuta kirjastoa. Vastaanotetusta aineistosta 61,6 % on peräisin yliopistojen kirjastoista. Siirretty määrä on noin 20 % yliopistokirjastojen kirja- ja kausijulkaisukokoelmista. Tilan vapauttaminen 2009 tavoite siirrettyä aineistoa (hm) vaikuttavuus - vuositaso (m 2 ) - kumulatiivinen(m 2 )

7 Pitkän ajan vaikuttavuutta tiloihin voidaan arvioida esim. suljettujen varastotilojen määrää seuraamalla. Seuraavassa taulukossa eritellään kirjastotilojen muutosta vuodesta 1990 vuoteen 2007 yliopistokirjastoissa yhteistilaston pohjalta. m 2 Kirjastotilat Suljetut varastot Yliopistokirjastot yhteensä Vapaakappalekirjastot Muut yliopistokirjastot Kirjastotilat ovat kasvaneet noin 25 %. Varastotilat ovat kasvaneet noin 10 %. Vapaakappalekirjastoissa kaikki kirjastotilat ovat kasvaneet (71 %) ja suljetut varastotilat noin 24 %. Varastokirjaston vaikutus näkyy suoraan muiden yo-kirjastojen varastotilatarpeen vähenemisenä Aineiston käsittely Aineistoa saatiin käsiteltyä hyllymetriä, mikä oli 910 hm enemmän kuin edellisenä vuonna. Lähettävissä kirjastoissa tarkistettu aineisto käsiteltiin välittömästi. Koska monografia-aineistoa käsiteltiin enemmän kuin sitä saapui, saatiin käsittelemättömän aineiston määrää supistettua yli 1000 hm. Monografiarästejä käsiteltiin erillisenä projektina normaalin luetteloinnin rinnalla. Aineistoa on käsitelty seuraavasti: Tavoite 2009 Käsitelty (hm) Valmista (hm) Käsittely aineistotyypeittäin (hyllymetreissä): Monografiat julkaisut Jatkuvat Väitösk. Musiikki Yhteensä Valmista Yhteensä koko toiminnan aikana % käsittelystä Monografioita käsiteltiin enemmän kuin edellisinä vuosina, koska kauden aikana panostettiin vanhojen käsittelyrästien purkamiseen. Vastaavasti jatkuvia julkaisuja käsiteltiin hiukan vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Yhteensä käsiteltyä aineistoa oli enemmän kuin keskiarvo koko toiminnan ajalta (5 305 / ka hm). Henkilötyövuotta kohden käsittely lisääntyi myös. 5

8 Seuraavassa taulukossa esitellään aineistotilanne koko toiminnan ajalta (hyllymetreinä). Yhteenveto : Hm Monografiat Jatkuvat Väitös- Musiikki- Yhteensä julkaisut kirjat aineisto Vast.otettu Valmista Ei otettu kokoelmiin Odottaa käsittelyä Vuoden 2008 aikana saapunut aineisto saatiin käsiteltyä tavoitteen mukaisesti alle kuudessa kuukaudessa. Aikaisempien vuosien aikana ( ) kertynyttä aineistoa saatiin myös purettua, mutta sitä on edelleen odottamassa käsittelyä. Tätä aineistoa on laskennallisesti monografioiden osalta neljän kuukauden käsittelyä vastaava määrä (664 hm). Lisäksi käsittelemätöntä musiikkiaineistoa on varastossa yhteensä noin sy (133 hm), mikä vastaa noin kolmen henkilötyövuoden panosta. Kaksoiskappaleina tai muun syyn takia kokoelmiin ei liitetty kirjastoista siirrettyä aineistoa: hm Monografiat Jatkuvat julkaisut Muut Yhteensä Monografioiden osuuden kasvu selittyy sillä, että vuosien 2007 ja 2008 aikana on panostettu vanhojen käsittelyrästien purkamiseen. Lisäksi kasvuun vaikutti se, että paikkamerkit monografioille antoi keskitetysti yksi henkilö (ei luetteloija), ja siten luetteloijat pystyivät keskittymään varsinaiseen työhönsä. Koko toiminnan aikana siirretystä aineistosta 37 % on jouduttu hylkäämään. Luetteloituja tietueita oli seuraavasti: kpl Monografiat Jatkuvat julkaisut Tietueita Tietueet yht Vuoden aikana uusia monografiatietueita lisättiin tietokantaan , mikä oli 18 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Monografianiteitä oli vuoden lopussa , nimekkeitä Uusia jatkuvia julkaisuja luetteloitiin 24 % vähemmän verrattuna edelliseen vuoteen, nimekettä, säilytysyksikköinä Vuoden lopussa jatkuvia julkaisuja oli yhteensä säilytysyksikköä ( nimekettä). Väitöskirjoja oli yhteensä hyllymetriä (noin nidettä) hyllymetrin tilassa. Musiikkiaineistoa oli säilytysyksikköä. Järjestettyä aineistoa vuoden lopussa oli yhteensä noin 3,1 miljoonaa nidettä/säilytysyksikköä. VAARI-tietokannan uusista tietueista 18,1 % oli primääriluetteloituja. 56,4 % poimittiin LINDAsta ja BookWherestä 25,5 %. Primääriluettelointi nousi edellisestä vuodesta 4 %:lla. Tämä johtui siitä, että rästiaineisto oli suurelta osin niin vanhoja julkaisuja, että niitä ei LINDAsta löydy. 6

9 Varastokirjaston luetteloinnilla on merkittävä osa bibliografisen tiedon tuottamisessa LINDAyhteistietokantaan. Luetteloiduista tietueista peräti 43,6 % oli uusia tietueita LINDAan. Huomattava kasvu monografialuetteloinnissa johtui siitä, että luetteloijat eivät merkinneet sijaintimerkkiä luetteloimalleen niteelle. Erillisen paikkamerkinantajan vaikutus luetteloinnin tehoon oli 2-3 henkilön luettelointipanos. Tehoon vaikutti myös se, että aineisto oli suureksi osaksi hyvin tarkistettua, mm. rästiaineisto oli esitarkistettua. Kausijulkaisujen luettelointitietueiden määrän laskuun vaikutti se, että osa kausijulkaisujen käsittelijöistä osallistui monografiarästien purkutyöhön. Varastokirjaston luettelointitulos syntyi 11 kuukauden aikana, sillä joulukuussa luetteloinnissa oli pitkä tauko luettelointijärjestelmän ja -formaatin vaihtumisen vuoksi. Voyager-LINDAn käyttö loppui , ja Aleph-LINDAan luettelointi aloitettiin MARC21-Fin formaatin tilalle tuli MARC 21. Vuoden viimeisinä päivinä uusia Aleph-LINDAssa tehtyjä tietueita tuotiin VAARIin Voyager-tietokantaan tietuetta. Tietokannan konvertoinnin ja LINDAn järjestelmänvaihdon aiheuttaman tauon aikana henkilökuntaa koulutettiin ja harjoitutettiin perusteellisesti uusien työvälineiden käyttöön Kaukopalvelu Tavoitteena oli: Kaukopalvelu pidetään ajantasaisena, tilaukset toimitetaan vuorokauden sisällä. Kirjasto kehittää elektronisia aineistonvälityspalveluita ja osallistuu kaukopalvelun kehittämishankkeisiin. Palvelut ovat jatkossakin maksuttomia. Varastokirjaston kaukopalvelu on antolainausta, se ei itse tilaa mitään. Jatkossa Varastokirjaston kaukopalvelusta puhuttaessa tarkoitetaan vain antolainausta. Varastokirjaston kaukopalvelu on kehittynyt seuraavasti: Lainaus * Pdf-kopiot Ei toimitettu Yhteensä * sisältää myös UB-lainojen uusinnat (n kpl), jotka eivät ole aikaisempina vuosina näkyneet tilastoissa. Kaukopalvelu toimi asetetun tulostavoitteen mukaisesti ajantasaisena siten, että lainat ja jäljenteet pääsääntöisesti toimitettiin samana päivänä kuin tilaus saapui, kuitenkin 24 tunnin sisällä tilauksesta. Tilausten kokonaismäärä lisääntyi edellisvuodesta ja asettui yli ennakoidun tason. Lainapyyntöjen määrä kasvoi, mutta kopiopyyntöjen väheni toisena vuonna peräkkäin. Syynä voi olla normaali vuotuinen vaihtelu tai elektronisten aineistojen lisääntyminen. Lainauksen kokonaismäärässä on mukana myös lainojen uusinnat. Keskimäärin laina uusittiin 2,5 kertaa. Eri kirjastotyyppien lainausosuudet vaihtelevat vuosittain. Lainoista 61 % meni yleisten kirjastojen kautta ( %). Yliopistokirjastojen lainaosuus on 12 % ( %). Erikois- ja yrityskirjastojen lainaosuus oli 19 % ( %). Ammattikorkeakoulujen kirjastot ovat vakiintuneet suhteellisen alhaiselle tasolle (7 %). Jäljenteiden osuus uusista pyynnöistä oli 44 %. Jäljenteistä 80 % meni tieteellisiin kirjastoihin ( %). Ulkomaille toimitetuista pääosa meni 7

10 pohjoismaihin ja Baltiaan. Vuonna 2008 kaikki jäljenteet lähetettiin digitaalisesti. Jäljenteiden keskipituus oli yhdeksän liuskaa/toimitus. Tyypillisin yliopistokirjaston tilaus oli englanninkielinen lääketieteellinen artikkeli 1960-luvun julkaisusta. Amk-kirjastosta tilattiin yleisimmin lainaksi suomalainen yhteiskuntatieteellinen kirja tai 2000-luvulta. Yleisen kirjaston tavanomaisin tilaus oli myös suomenkielinen yhteiskuntatieteellinen tietokirja 2000-luvulta (Huom! kaunokirjallisuutta huomattavasti vähemmän). Erikois- ja yrityskirjastojen halutuin kaukopalvelutarve koski englanninkielistä lääketieteellistä artikkelia 1990-luvulta. Asiakaskirjastojen määrä on kasvanut vuosittain. Uusia kirjastoja tai tietopalveluyksiköitä saatiin 42. Yhteensä asiakasrekisterissä oli vuoden 2008 lopussa kirjastoa/tietopalvelua. Kaukopalvelun kehittäminen Varastokirjaston kaukopalvelutoiminnan tärkein vaikutus liittyy aineistojen yhteiskäytön edistämiseen. Varastokirjastokonsepti tukee ajatusta kansallisista yhteisistä kokoelmista ja kirjastojen luottamusta aineiston nopeaan ja maksuttomaan saatavuuteen. Varastokirjaston kaukopalvelu on myös merkittävästi edistänyt elektronisen aineistonvälityksen käyttöönottoa suomalaisessa kaukopalvelussa keskeiseksi työtavaksi. PDF-formaattia vastaanottavat kaikentyyppiset kirjastot. Uhkana yhteisen varastointikeskuksen joustavalle toiminnalle saattaa jatkossa olla tekijänoikeussäädösten ahdas tulkinta. Artikkeleita toimitettiin kokeiluna suoraan loppukäyttäjille ilman, että artikkelikopio välillä tulostettiin paikallisessa kirjastossa. Kokeilussa olivat mukana Kuopion yliopiston kirjasto, Oulun yliopiston kirjasto, Teknillisen korkeakoulun kirjasto, Kansanterveyslaitos sekä Metsäntutkimuslaitos. Artikkelikopioita toimitettiin kokeilussa kpl (v ). Lisäksi kolme yliopistokirjastoa salli asiakkaiden jättää artikkelikopiotilauksia suoraan Vaari-tietokantaan. Näitä tilauksia toimitettiin (v ). Saadun palautteen mukaan palvelun nopeutumiseen oltiin erittäin tyytyväisiä. Vuoden 2003 aikana käynnistettyä Voyager Universal Borrowing ohjelmiston käyttöönottoa jatkettiin. UB on Voyager-ohjelmiston osa, joka mahdollistaa sen, että minkä tahansa Voyagerkirjaston asiakas voi tilata kirjan toisesta Voyager-kirjastosta käyttöönsä. Vaikka yliopistokirjastojen neuvosto on tehnyt päätöksen UB:n käyttöönotosta Varastokirjaston ja yliopistokirjastojen välillä, kehitys on ollut hidasta. Vuoden aikana mukaan liittyi kaksi ammattikorkeakoulukirjastoa. UB-käyttäjiä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä kymmenen yliopisto-, seitsemän ammattikorkeakoulukirjastoa sekä yksi erikoiskirjasto. UB-lainoja oli vuoden aikana kaikkiaan (v ). Suuri osa UBlainoista meni yliopistokirjastoihin, ammattikorkeakoulukirjastojen osuus oli kuitenkin hienoisessa kasvussa. Varastokirjaston edustaja on mukana Linnea2-konsortion kaukopalvelutyöryhmässä, jonka tehtävänä on kehittää kaukopalvelua ja edistää kirjastoaineiston yhteiskäyttöä tieteellisissä kirjastoissa. Työryhmä oli asiantuntijaryhmänä tiiviisti mukana konsortion yhteisen kaukopalveluohjelman valintaprosessissa. Tarjouskilpailun voittaneen Relais Internationalin ohjelmisto Relais Erterprise otetaan käyttöön vuosien aikana. 8

11 2.3. Asiakaspalaute Tavoitteena kaudelle on myös, että Varastokirjasto järjestää systemaattisen asiakaspalautteen keruun ja ottaa käyttöön systemaattisen itsearvioinnin. Aiakaspalautetta on kerätty web-lomakkeella aineistosiirtojen yhteydessä. Palautetta on säännöllisesti analysoitu. Osana OPM:n korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen hanketta Varastokirjasto toteutti kyselyn kaikille korkeakoulukirjastoille. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan tulevaa vuoteen 2011 saakka koskien kokoelmapolitiikkaa tilakysymyksenä, aineiston poistotarvetta, elektronisten aineistojen yleistymisnopeutta sekä kaukopalvelutarpeen näkymiä. Kehitystyön valmisteluaste vaihteli suuresti. Vasta suunnittelun alkutaipaleella olevien kirjastojen kohdalla tulevan arviointi tuotti vaikeuksia. Kyselyn tuloksia karkeina suuntaviivoina: o kirjastojen toimipisteiden lukumäärä vähenee noin kolmanneksen o kirjastojen tilat supistuvat, paitsi vapaakappalekirjastoissa, joissa suljettujen varastotilojen laajenemistarpeen myötä ne kasvavat o painetun aineiston poistotarve vähenee selvästi varsinkin jatkuvien julkaisujen kohdalla, koska niissä on jo siirrytty varsin kattavasti e-aineistoihin; myös siirrot Varastokirjastoon vähenevät o e-kirjojen lisääntymisvauhti on vielä epäselvä, riippuu paljolti käyttöliittymien kehittymisestä o kaukopalvelutarve Varastokirjastosta lisääntyy hieman tai pysyy ennallaan, muista kirjastoista vähenee. Johtokunta hyväksyi pitkälti asiakasviestinnän näkökulmasta laaditun Varastokirjaston viestintäsuunnitelman. Suunnitelman yksi tavoitteista oli kirjastojen kokoelmavastaavien ja Varastokirjaston vuorovaikutteisen verkoston luominen. Sen avulla voitaisiin mm. entistä paremmin ennakoida tulevat siirrot ja jäntevöittää niukkenevien resurssien oikeaa kohdentamista. Edellä mainitun RaKe-kyselyn yhteydessä kerättiin kirjastoilta kokokelmavastaavien yhteystiedot verkoston luomista silmällä pitäen. Varastokirjasto valmisteli osallistumista Kansalliskirjaston asiakaspalautekyelyyn, joka toteutetaan joka toinen vuosi. 3. Toiminnallinen tehokkuus 3.1. Toiminnan taloudellisuus Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Vuonna 2008 aineiston vastaanottoon, käsittelyyn ja säilyttämiseen liittyvät kustannukset olivat euroa. Suurimmat menoerät olivat: - henkilöstö euroa - tilat euroa - palvelujen osto euroa - aineet, tavarat euroa. 9

12 Käsitelty Kustannukset * Euroa / hm * sisältää rästiprojektin Aineiston käsittelyn yksikkökustannukset olivat 257 euroa/hyllymetri. Taloudellisuus kohentui edellisvuoteen verrattuna. Tehostuneiden työtapojen ansiosta aineistoa saatiin käsiteltyä entistä enemmän, mutta yleisen kustannustason ennakoitua suuremman nousun vuoksi jäätiin tavoitteesta (230 /hm). Lisäksi erillisellä projektilla purettiin aiempina vuosina kerääntyneitä rästejä. Jatkossa aineisto on hitaampaa käsitellä hyllymetreillä mitattuna, sillä käsittelyrästit on saatu esitarkistettua ja uusi aineisto on paremmin tarkistettua. Siksi luetteloitujen tietueiden määrä suhteutettuna kustannuksiin antaa paremman vertailukohdan toiminnan taloudellisuudesta: Luetteloitu Kustannukset * Euroa / tietue 19,14 19,12 19,29 * sisältää rästiprojektin Vaikka luetteloitujen tietueiden määrässä ei ole mukana koko luettelointityö (jo olemassa olevaan tietueeseen tehdyt lisäykset/muutokset puuttuvat), suuntaus näkyy selvästi: työ on tehostunut kaiken aikaa (ottaen huomioon kohonneen yleisen kustannustason). Vuonna 2008 tilan vapauttamiseen ja aineiston vastaanottoon liittyvät kustannukset olivat euroa. Suurimmat menoerät olivat: - henkilöstö euroa - palvelujen osto (mm. rahti) euroa - tilat euroa. Vastaanotettu Kustannukset Euroa / hm 10,79 9,83 8,15 Aineiston vastaanottoon ja tilan vapauttamiseen liittyvät kustannukset Varastokirjastolle olivat 8,15 euroa/metri (tavoite 12 ). Yksikkökustannukset vähenivät edellisvuodesta, koska lisääntynyt aineistomäärä kyettiin hoitamaan pienemmällä henkilöstöllä Kaukopalvelu Vuonna 2008 kaukopalveluun liittyvät kustannukset olivat euroa. Suurimmat menoerät olivat: - henkilöstö euroa - palvelujen osto (mm. posti) euroa - tilat euroa. 10

13 Tilauksia Kustannukset Euroa / tilaus 4,00 4,39 4,16 Kaukopalveluun liittyvät kustannukset suhteessa tilausten määrään oli 4,16 euroa/tilaus (tavoite 4,30). Tilausten yksikkökustannus laski edellisvuodesta, vaikka yleinen kustannustason nousi ja selvästi lisääntyneen tilausmäärän hoitamiseksi tarvittiin enemmän työvoimaa. Henkilöstökustannukset olivat suurin menoerä, ja suhteutettuna tilausten määrään niiden osuus oli 2,76 euroa/tilaus (v ,94) Toiminnan tuottavuus Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Aineistoa käsiteltiin hyllymetriä. Vastaanottoon ja käsittelyyn osallistui 13,7 + erillisenä rästiprojektina 1,77, yhteensä 15,47 henkilötyövuotta (vuonna ,85 htv). Aineistoa käsiteltiin 343 hm/htv. Alla vertailutiedot: Käsitelty (hm) HTV 13,9 13,85 15,47 Käsitelty aineisto (hm/htv) Tuottavuus kasvoi selvästi edellisvuoteen ja tavoitteeseen (330) verrattuna. Suurimpana syynä tähän oli työn organisointiin ja työtapoihin tehdyt parannukset sekä erillinen rästiprojekti. Kuten edellä taloudellisuuden kohdalla, myös tuottavuutta kuvaa jatkossa paremmin hyllymetrien sijaan luetteloitujen tietueiden suhteuttaminen henkilötyövuosiin: Luetteloituja tietueita HTV 13,9 13,85 15,47 Luetteloitu aineisto (tietuetta/htv) Kaukopalvelu Tilauksia oli Henkilötyövuosia käytettiin 5,08 (v ,58). Tilauksia oli henkilötyövuotta kohden Alla vertailutiedot: Tilauksia HTV 4,7 4,58 5,08 Tilauksia / htv Tuottavuus kohosi selvästi, koska kaukopalvelutilausten määrä lisääntyi ennakoitua enemmän. Ruuhkahuippujen tasoittamiseen käytettiin myös muun henkilökunnan apua. Lisäksi työllisyysmäärärahoin palkattuja oli 0,57 htv. Esimerkiksi Norjan vastaavaan laitokseen verrattuna saavutettu määrä/htv oli korkea ja ylsi yli tavoitteen (14 000). 11

14 4. Tuotokset ja laadunhallinta 4.1. Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Koska suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkissuoritteet liittyvät suoraan kirjaston toiminnan vaikuttavuuteen, on niitä analysoitu vaikuttavuusosiossa Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen Alla olevaan taulukkoon on koottu tilasto siitä, kuinka paljon siirrettyä monografia-aineistoa odottaa käsittelyä ja kuinka paljon sen käsittelyyn kuluisi aikaa, jos kaikki luetteloijat voisivat keskittyä vain niihin. Rästit tarkoittaa katsausvuotta edeltävinä vuosina ja vuosi katsausvuonna kertynyttä käsittelemätöntä aineistoa vuoden lopussa. Jatkuvat julkaisut kyettiin käsittelemään alle kahdessa kuukaudessa aineiston saapumisesta. monografiat rästit vuosi rästit vuosi rästit vuosi hm käs. aika kk ,5 5,5 4 4,5 Vuoden aikana tullut aineisto pystyttiin käsittelemään tavoitteen mukaisesti alle kuudessa kuukaudessa. Tehostetun ohjeistuksen ansiosta vastaanotettu aineisto on aiempaa paremmin tarkistettua, pakattua ja parempikuntoista; laadukkaampaa. Myös luettelointiprosessien muuttaminen nopeutti käsittelyä. Vuoden lopussa käsittelemätöntä monografia-aineistoa oli 775 hm, mikä vastaa 4,5 kuukauden käsittelyä. Jatkuvia julkaisuja oli vuoden lopussa 398 hm, käsittelyaikana 1,6 kk. Aikaisempina vuosina kertynyttä rästiaineistoa purettiin erillisellä projektilla, johon saatiin rahoitusta Projektiin palkatun 1,77 htv lisäksi vakituisen henkilöstön työpanosta käytettiin rästien purkamiseen noin yksi henkilötyövuosi. Varastokirjastossa kiinnitetään erityistä huomiota LINDAn laatuun, ja tietueisiin tehdään jatkuvasti korjauksia ja täydennyksiä. Luettelointitietueiden virheprosentti säilyi alle 1%:ssa. Varastokirjaston edustaja oli mukana Linnea2-konsortin luettelointityöryhmässä, jonka tehtävänä on kehittää Voyager- ja Aleph-järjestelmien luettelointia, antaa luettelointisuosituksia ja järjestää koulutusta Kaukopalvelu Kaukopalvelun asiakkaiksi olivat rekisteröityneet kaikki kotimaiset yliopistojen kirjastot ja niiden 119 toimipistettä. Kaikki maakuntakirjastot ja lähes kaikki muut yleiset kirjastot olivat asiakkaina. Yleisistä kirjastoista oli rekisteröitynyt 508 toimipistettä. Ammattikorkeakouluista asiakasrekisterissä oli 179 toimipistettä. Muita kaukopalvelua käyttäneitä tieteellisiä kirjastoja oli 301 ja yrityskirjastoja 179. Pohjoismaisia asiakkaita oli 255. Muita ulkomaisia asiakkaita oli 105. Näkövammaisia oli 129 asiakasta ja muita kuusi. Vuoden 2008 lopussa rekisterissä oli yhteensä 1831 asiakasta, näistä kirjastoja ja tietopalveluyksiköitä Varastokirjaston kaukopalvelun osuus kirjastojen kaukopalvelusta vaihtelee suuresti. Monille kirjastoille Varastokirjasto on tärkeimpiä toimittajia. Viimeisimmän käytössä olevan kyselyn 12

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä.

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä. 1 Toimintakertomus 2005 1. Johdon katsaus toimintaan Vuosi 2005 oli Varastokirjastolle toiminnallisesti normaali. Aineistoa otettiin vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä, joka viime vuonna

Lisätiedot

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011

Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto. STKS:n seminaari 20.1.2011 Varastokirjasto - ei varasto vaan kirjasto STKS:n seminaari 20.1.2011 Taustaa Varastokirjasto perustettiin Kuopioon 1989 helpottamaan yliopistokirjastojen tilaongelmia (-> useita komiteanmietintöjä tilaongelmista

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 1 Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 115. toimintavuosi Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus 5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 2.2 Toiminnan tuloksellisuus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto

Celia - Näkövammaisten kirjasto Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 3.4.2012 1 Sisältö 1. Johdon katsaus toimintaan... 2 2. Vaikuttavuus... 5 3. Toiminnallinen tehokkuus... 7 4. Tuotokset ja laadunhallinta... 8 4.1. Suoritteiden

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus on hyväksytty kirjaston johtokunnan kokouksessa 23.2.2015. Sisältö Katsaus toimintaan...3 Toiminnallinen tehokkuus...4 Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3

ULOSOTTOLAITOS 2010 SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 Ulosottolaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO ULOSOTTOLAITOS 2010 sivu 1 ESIPUHE 1 2 JOHDON KATSAUS 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3 3.1 Yleistä 3 3.2 Vaikuttavuus 3 4 VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti Sisällys 2/2004 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) 70421 KUOPIO sähköposti: varkirja@nrl.fi telefax: (017) 364 5050 16. vuosikerta Päätoimittaja: Kari

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2014 Kansliatoimikunta 12.3.2015 Dnro: 4/21/2015 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2014 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

HUS-Servis liikelaitos

HUS-Servis liikelaitos 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot