KANSALLINEN RAPORTIN ESITTELY KOKOELMAPOLITIIKKA. Pentti Vattulainen Varastokirjasto Seinäjoki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN RAPORTIN ESITTELY KOKOELMAPOLITIIKKA. Pentti Vattulainen Varastokirjasto Seinäjoki 10.10.2013"

Transkriptio

1 KANSALLINEN KOKOELMAPOLITIIKKA RAPORTIN ESITTELY Pentti Vattulainen Varastokirjasto Seinäjoki

2 KOKOELMAYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSISTA SUOMESSA

3 KOKOELMAYHTEISTYÖ Kokoelmien yhteiskäyttö (resource sharing) Kaukopalvelu Aineiston löytyminen, logistiikka (miten aineisto liikkuu) Yhteiset resurssit Varastokirjasto, vapaakappalekirjastot, yleisten kirjastojen keskuskirjasto, muut Paikalliset kirjastot Poliittiset päätökset Kustannusten jakaminen

4 SEKTOREIDEN YHTEINEN KOKOELMAPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ Kaikkien sektoreiden kirjastonjohtajien yhteiskokous Sovittiin ad hoc työryhmän perustamisesta Vetovastuu Varastokirjastolla, kokoonkutsuja Pentti Vattulainen Kaksi edustajaa / sektori Kansalliskirjasto

5 OSALLISTUJAT Hanna Isoranta, Vastaava tietoasiantuntija, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Pirkko Lindberg, Kirjastopalveluiden johtaja, Oulun kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto Ulla Ohvo, Kirjastonjohtaja, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kaisa Saikkonen, Kokoelmapäällikkö, Jyväskylän yliopiston kirjasto Tuija Siimes, Kirjastonjohtaja, Museovirasto Tuula Snicker, Tietopalvelupäällikkö, Savonia amk Anna-Maria Soininvaara, Kirjastotoimen apulaisjohtaja, Helsingin kaupunginkirjasto Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Kari Tiainen, Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö, Karelia amk Harri Ahonen, kirjastonhoitaja, Kansalliskirjasto asiantuntija: Ari Muhonen, Helsingin yliopiston kirjasto

6 SEKTOREIDEN YHTEINEN KOKOELMAPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ Työryhmä määritteli tavoitteekseen kartoittaa kirjastosektoreiden tarpeita, näkemyksiä ja ongelmia kokoelmayhteistyön suhteen. Tähän kuuluu aineiston löytyminen ja saatavuuden varmistaminen keskitettyjen palveluiden tarve ja järjestäminen aineistologistiikka ja kaukopalvelu hankintayhteistyö elektroninen aineisto

7 KESKUSTELUN AIHEITA Termit Tarve selvitykselle Kirjastojen tehtävät ja työnjako Nykytilanteen haasteet eri sektoreilla Suomalainen kokoelmapolitiikka (taustat, historiaa) Yhteistyön käytännöt nykytilassa Kokoelmayhteistyön esteitä Yhteistyön tekniset edellytykset Hankintayhteistyö

8 TARVE SELVITYKSELLE Kaikkia kirjastoja näyttävät koskevan säästöpaineet. Vaikka eri sektoreilla perustellaan säästötarpeita eri tavalla, seuraukset ovat samantyyppisiä. Säästöjä tulee saada aikaan monella tavalla, joihin kuuluvat kirjastojen lakkauttamiset, yhdistämiset, tilojen käytön uudelleen arviointi, hankintamäärärahojen vähentyminen etc

9 TARVE SELVITYKSELLE kirjastojen ulkopuolella maailma muuttuu: talouden imperatiivit yhdistyvät kirjastoparadigman muuttumiseen. Kirjasto näyttäytyy asiakkaalle eri tavalla kuin aiemmin, jolloin kirjastoilla oli kokoelmien ja kokoelmapalveluiden suhteen monopoli. Tarvetta yhteistyöhön on monessa suhteessa, myös kokoelmien tarjonnan suhteen. Vaikka kunkin kirjaston ja kirjastosektorin kokoelmien kehittämispolitiikka tähtää sellaisen tietovarannon kehittämiseen, joka tukee kehysorganisaation käyttäjien tarpeita on jopa Suomen kokoisessa maassa toivottavaa, että kollektiivisesti kirjastojen kokoelmat palvelevat kansakunnan tarpeita.

10 TARVE SELVITYKSELLE Emme elä yksi tässä maailmassa Kansallisen omavaraisuuden tarve? Kansainvälinen yhteistyö E-aineistot muuttavat tilannetta: välittäjät tulevat mukaan Esimerkki kokoelmayhteistyön vaikeudesta: Kokoelmakartta yliopistokirjastojen neuvoston hanke vv

11 MUITA TAVOITTEITA mitä Suomessa on kokoelmapolitiikan / kokoelmayhteistyön suhteen tapahtunut miten maailma on muuttunut uudet haasteet tarvitaanko uudenlaista yhteistyötä ja onko kokoelmayhteistyö järkevää mm. päällekkäisen työn välttämiseksi. Tämä työ on tehty otona ja voluntääriperiaatteella Lopputulos jää nähtäväksi, tämäkin tilaisuus on osa prosessia, jossa näitä asioita yritetään selvittää

12 KIRJASTOJEN TEHTÄVÄT JA TYÖNJAKO (OKM) Yleiset kirjastot Yliopistokirjastot Ammattikorkeakoulukirjastot Erikoiskirjastot Kansalliskirjasto Varastokirjasto Celia

13 YLEISET KIRJASTOT Yleiset kirjastot tekevät yli kuntarajojen yhteistyötä mm. kirjastojärjestelmissä, aineistohankinnassa, kuljetuksissa ja verkkopalvelujen tuottamisessa Yleisten kirjastojen keskuskirjasto yleisten kirjastojen valtakunnallinen kaukopalvelukeskus edistää yhteistoimintaa ylläpitää yhteisiä keskitettyjä palveluja, esim. yleisten kirjastojen verkkopalveluita (www.kirjastot.fi) sekä toimii monikielisenä kirjastona. Maakuntakirjastot tukea alueensa yleisten kirjastojen tieto- ja

14 YLEISET KIRJASTOT Kuntarakenneuudistus vähentää kuntien määrää, mikä tarkoittaa kirjastojen osalta esim. hankintojen keskittymistä yhä suurempiin kokonaisuuksiin. hankintojen väheneminen. Myös varastointi vähenee kuntaliitosten myötä. monikulttuurisuus. Tämä lisää erikielisten aineistojen tarvetta ja myös niiden varastointia on mietittävä uudelleen. kimppakirjastot turvautuvat yhä enemmän toisiinsa, todella heikossa tilanteessa olevat kunnat lainaavat enemmän muilta, koska aineistomäärärahat voivat olla hälyttävän pieniä. Yleisten kirjastojen kansallinen e-aineistokonsortio on rakentumassa

15 TIETEELLISET KIRJASTOT Yliopistokirjastot ovat yleisiä tutkimuskirjastoja, joihin on vapaa pääsy Ammattikorkeakoulukirjastot laadukkaat kirjasto- ja tietopalvelut oppimisen, opetuksen sekä tutkimus- ja kehitystyön käyttöön Erikoiskirjastot julkishallinnon, yksityisten ja valtionapua saavien tutkimuslaitosten, säätiöiden ja yhteisöjen sekä yritysten kirjastot ja tietopalvelut

16 YLIOPISTOKIRJASTOT korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen sisäinen rakenteellinen muutos Rahoitusmalli painetun aineiston kartunta pienentynyt suuri kustannuserä kirjastoissa ovat tilat Vapaakappalekirjastojen ongelmat

17 MUUTOKSIA YO-KIRJASTOJEN YHTEISTYÖSSÄ Yliopistojen aseman muutos Valtion rahoituksen ja roolin muutos Päätöksentekoprosessin muutos: Kansalliskirjaston asema rakenteiden muutostarve (KK/Vark) Tarve pitkän hännän hallintaan ja kokoelmayhteistyöhön

18 AMMATTIKORKEAKOULUT Rakenteellinen kehittäminen, palvelujen keskittäminen fyysiset kokoelmat eivät enää tule kasvamaan kirjastot joutuvat turvautumaan aineiston saatavuuteen muusta kuin omasta kirjastosta Kokoelmayhteistyön tarve kasvaa

19 ERIKOISKIRJASTOT taustaorganisaatioiden hajanaisuus vaikeuttaa kokoelmayhteistyöstä sopimista Taloudellisen tilanteen heikkeneminen on aiheuttanut supistamispaineita Hankinta yksittäisten tutkijoiden ja asiantuntijoiden käyttöön

20 MUUT KIRJASTOT Kansalliskirjasto kansallisen kulttuuriperinnön tallettaminen, ylläpito ja saatavuudesta. kansallisia palveluja yleisille, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja erikoiskirjastoille. Varastokirjasto vastaanottaa tieteellisistä ja yleisistä kirjastoista siirrettävää aineistoa ja asettaa se käyttöön Näkövammaisten kirjasto palvelee näkövammaisia ja muita lukemisesteisiä

21 SÄÄDÖSPOHJAINEN KOKOELMA- POLITIIKKA ENNEN DIGIAIKAA Vapaakappalekirjastot Kotimaisen aineiston käyttö Tieteelliset keskuskirjastot Tieteellinen tietohuolto Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Varastokirjasto Resurssien yhteiskäyttö verovaroilla

22 PAINETUN AINEISTON AIKAISET KESKEISET TEKIJÄT Organisaatio Vapaakappalekstot Keskuskirjastot Varastokirjasto Kokoelmat ja käyttö Toimijat Kansallisen painetun kulttuuriperinnön säilytys ja käyttö Vapaakappalelaki: kuusi Tieteelliset keskuskirjastot: tutkimuskokoelmien säilytys ja käyttö 10 keskuskirjastoa Kirjastoista siirrettävän From the centralised aineiston vastaanotto ja säilytys sekä käyttöönanto Palvelee kaikkia vapaakappalekirjastoa tieteiden eri aloilta kirjastosektoreita 22

23 KESKITETYT KOKOELMAPALVELUT Varastokirjasto Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Keskuskirjastojärjestelmän jäänteet Erikoiskirjastot Erityisiä kokoelmia

24 YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT Eri sektoreilla ja sektorien välillä Esim. AMKien koulutusvastuiden muutos ja vaikutus kokoelmiin Yo-kirjastojen yhteistyö, mutta vähäistä kokoelmien suhteen Esimerkkejä onnistumisesta (parempi palvelu, resurssien säästö jne): monikielinen kirjasto, yhteiskirjastot, onnistuneet logistiikkaratkaisut, alueelliset rakenteet

25 KOKOELMAYHTEISTYÖN ESTEITÄ Tekijänoikeussäädökset Digitaalinen kappaleenvalmistus Rajoitukset kokoelmien käytölle Esim. resursseista johtuen vain oman henkilökunnan käyttöön Vanhat asenteet Muu kuin kirja-aineisto (esim. musiikki)

26 YHTEISTYÖN TEKNISET EDELLYTYKSET Aineiston löytyminen Melinda, Finna, UKJ Kaukopalvelun toimivuus SYN-suositukset Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys Asiakkaan osallistuminen Logistiikka Aineiston liikkuminen Kansainvälinen kaukopalvelu

27 SYN: KAUKOPALVELUSUOSITUKSET Lainattava aineisto Perus(kirja)kokoelma Laina-ajat 28 vrk; 14 vrk Uusinnat 10 kertaa Laskutus kausilaskutus Hinnasto Kirjastojen väliset maksut (9 6 ) Yhteiset käytännöt Nopeus, laatu

28 ASIAKAS LÄHTÖKOHTANA Yliopistokirjastot: oman yliopiston opetuksen ja tutkimuksen tuki Yleiset kirjastot: monikielisyys, laaja-alaisuus Erikoiskirjastot: omien tutkijoiden käyttöön, säästöt. Hyväksytäänkö omien aineistojen yhteiskäyttö AMKit: käytännönläheinen ammattikirjallisuus (ketteryys)

29 ASIAKASTOIMINEN AINEISTOJEN YHTEISKÄYTTÖ Kaukopalvelun paradigman muutos Kaukopalvelun uusi määritelmä: Kaukopalvelu (aineistojen yhteiskäyttö) on kirjastojen ja heidän luotettujen asiakkaidensa välistä toimintaa. Kirjastot takaavat omien asiakkaittensa luotettavuuden. Mahdollisuus tilasäästöihin, koska mahdollistaa painettujen aineistokokoelmien pienentämisen Asiakastoiminen kaukopalvelu nopeuttaa toimintaa Kaukopalvelun laskutus voitaisiin uudistaa Osa hankintarahasta voitaisiin kanavoida uudelleen täsmäkaukopalveluun From the centralised

30 HANKINTAYHTEISTYÖ E-aineisto FinELib Yleisten kirjastojen hankintakonsortio Painettu aineisto Asiakastoiminen hankinta (PDA): määrärahoja laitoksille etc Hankinta yhteiskäyttöön? yhteiskilpailutukset

31 SUOMEN MALLIN HAASTEET ELI KOHTI TULEVAISUUTTA Työnjaon ja tehtävien uudelleen miettiminen Aineistojen yhteiskäyttö digitaalisessa maailmassa Painettu aineisto vs. digitaalinen aineisto Eri kirjastosektoreiden tarpeet Kansainvälinen työnjako ja yhteistyö Kustannukset ja niiden kattaminen Varastointitekniikka, tähän liittyvä logistiikka ja sen modernisointi Tekijänoikeudet vs. kirjastojen oikeudet vs. asiakkaiden oikeudet Asiakkaiden tarpeet Kansallinen kokoelmapolitiikka vai sopimus menettelytavoista ja resurssien yhteiskäytöstä ja niiden kustannusten kattamisesta? 31

32 PARADIGMAN MUUTOS Kirjastoalan suuret muutokset Internet sähköiset aineistot tietokannat tiukentuva talous Asiakkaita voi palvella muullakin tavalla kuin hankkimalla mahdollisimman paljon kaikkea omiin kokoelmiin! Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 32

33 LAAJENNETTU KIRJAN ELINKAARIMALLI Kirja on siellä, missä sille on eniten potentiaalista käyttöä vaikka se sitten olisi jokin toinen kirjasto Käytetään hyväksi kunkin kirjaston omia, nimettyjä vahvuuksia kansallisella tasolla kansainvälisellä tasolla Luotetaan toisiimme ja yhteiseen osaamiseemme Aito kirjastojen verkosto jokainen kirjasto on toisen kirjaston etävarasto Viikin kampuskirjasto

34 LAAJENNETTU KIRJAN ELINKAARIMALLI Varastokirjasto Pääkirjasto Aineiston yhteiskäyttö Vahvuusaluekirjasto Vahvuusaluekirjasto Vahvuusaluekirjasto Laitoskirjasto Vahvuusaluekirjasto Laitoskirjasto Tutkija Ranganathan: - joka lukijalle kirja - joka kirjalle lukija 34

35 KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Elinkaariverkosto pidettävä yksinkertaisena Varastokirjaston koordinoiva rooli Maksujärjestelyt tilakustannukset Asiakastoimisuus Uudet hankintamallit (esim. PDA)

36 From the centralised Fig. 2. Description of the traditional ILDS 36

37 From the centralised Fig. 3. Description of the patron initiated request 37

38 VAIKUTUKSIA Fokus palveluihin Kaikki maailman tieto asiakkaiden ulottuville uudet sähköiset palvelut jos asiakas ei löydä, kirjasto löytää! kirjasto takaa aina saatavuuden Kustannukset -> kustannustehokkuus kannattaako kaikkea paperia säilyttää? esim. vaihdot, vapaakappaleet? kannattaako kaikkea sähköistä aineistoa ostaa? => OPTIMOINTI Ari Muhonen 38

39 KANSALLINEN KOKOELMAPOLITIIKKA Lähtökohtana ovat asiakkaiden tiedontarpeet Kansallisen tason vapaaehtoinen yhteistyöjärjestelmä julistus, yhteenliittymä (ei välttämättä sopimus) perustuu kunkin kirjaston kokoelmapolitiikkaan kukin kirjasto määrittelee vahvuusalueensa jonkinlainen koordinointi päällekkäisyyksien välttämiseksi kirjaston itsensä määrittämät lainakokoelmat mukaan aineistojen yhteiskäytön piiriin harvemmin käytetty aineisto yhteiseen käyttöön yhteiset pelisäännöt aineistojen yhteiskäytölle soveltuva ohjelmisto, asiakastoiminen tilausjärjestelmä logistiikka kuntoon Ari Muhonen 39

40 MAHDOLLISIA TOIMENPITEITÄ Varastokirjaston asema Tilat Henkilöstöresurssit Overlap-analyysi Melindassa (ja muuallakin) Holdingsit yhdestä ylöspäin Uniikin aineiston määrä Kansallisen omavaraisuuden tarve Kansainvälinen yhteistyö

41 AINEISTOJEN YHTEISKÄYTÖN VAHVISTAMINEN Ohjelmistot Jo ennen UKJ:tä Pelisäännöt hinnat, laina-ajat, uusinnat etc Mukana olevat kokoelmat

42 KIRJASTOSEKTOREIDEN KOKOELMAYHTEISTYÖ JA UUSI VARASTOKIRJASTO: VAIKUTUKSET KIRJASTOIHIN

43 KEHITTÄMISHANKKEET Osallistuminen UKJ:n kehittämiseen Aineiston vastaanottomäärät hallintaan Kirjastot tulisi saada sitoutettua lähettämään Suomessa säilyttämisenarvoista aineistoa

44 AINEISTOTILANNE Käsittelemätöntä aineistoa: Monografiat hm Kausijulkaisut hm Käsittely n hm/normaali vuosi

45 AINEISTOTILANNE 2 Vastaanotto vuonna hm Alkuvuosi antaa viitteitä jopa hm siirroista 2013

46 UUSI KOKOELMAPOLITIIKKA Kirjastojen siirtotarpeet vs Varastokirjaston resurssit Uudenlaisia ohjeistuksia ja vastuutuksia Siirtojen hallinnointityökalu Palvelusopimus Kokoelmayhdyshenkilöverkosto

47 PALVELUSOPIMUS: ASIAKASKIRJASTON VELVOITTEET Aineiston tarkistus Vaari tietokannasta Aineiston evaluointi: onko aineiston säilyttäminen Suomessa tarpeen? Onko aineiston metatieto kansallisessa yhteisluettelossa? Täyttää siirtolomakkeen Nimeää kokoelmayhdyshenkilön

48 YHDYSHENKILÖVERKOSTO Palvelusopimuksessa kirjasto on nimennyt kokoelmayhdyshenkilön: tiedonkulun varmistaminen kirjastojen ja Varastokirjaston välillä sekä kirjastojen sisällä Ensimmäinen tapaaminen Varastokirjastossa

49 VAIKUTUKSET KIRJASTOILLE Kirjastojen asiantuntemuksen merkitys aineiston evaluoinnissa lisääntyy onko tarpeen säilyttää Suomessa lähettävän saako tilattua kohtuullisin kustannuksin ja riittävän nopeasti muualta löytyykö elektronisena ja onko pääsy lukemaan/lainaamaan Kokoelmayhdyshenkilön ajankäyttö: riittävät resurssit työskentelyyn sekä kirjaston ulkopuolella että sisällä.

50 VAIKUTUKSET KIRJASTOILLE 2 Varastokirjasto auttaa edelleen kokoelmatilojen vähentämisessä Varastokirjastoon lähetetyn aineiston käsittelyaika lyhenee aineisto nopeammin asiakkaalle Vaari tietokantaan vähemmän tuplia eli VK:n poistoprosentti pienenee

51 LISÄTIETOJA Esityksessä on mukana Jarmo Saartin ja Ari Muhosen slaideja

Näkymätön kokoelma. Ari Muhonen STKS seminaari 17.3.2015

Näkymätön kokoelma. Ari Muhonen STKS seminaari 17.3.2015 Näkymätön kokoelma Ari Muhonen STKS seminaari 17.3.2015 Asiani tänään Näkymätön kokoelma Kirjaston uusi paradigma Tarjooma Kirjaston omat kokoelmat Aineistojen yhteiskäyttö Avoimesti saatavilla olevat

Lisätiedot

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti Sisällys 2/2004 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) 70421 KUOPIO sähköposti: varkirja@nrl.fi telefax: (017) 364 5050 16. vuosikerta Päätoimittaja: Kari

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VARASTOKIRJASTO Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 v. 2009 toimintakertomus 5 Tulossopimus vuosille 2010

Lisätiedot

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti

Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti Sisällys 1/2005 Varastokirjasto tiedottaa - Varastokirjaston tiedotuslehti PL 1710 (Päivärannantie 10) 70421 KUOPIO sähköposti: varkirja@nrl.fi telefax: (017) 364 5050 17. vuosikerta Päätoimittaja: Kari

Lisätiedot

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous

Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (7) Kirjastosektoreiden puheenjohtajien ja sihteerien kokous Aika Tiistai 12.2.2013 klo 13.07 15.10 Paikka Kansalliskirjasto, Teollisuuskatu 23, 3. krs, huone D 326, Helsinki Läsnä

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2008 Toimintakertomus 2008 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

Kirjastopalvelut kaikilla mausteilla Palvelutuotannon tila, tarpeet ja tulevaisuuden linjauksia

Kirjastopalvelut kaikilla mausteilla Palvelutuotannon tila, tarpeet ja tulevaisuuden linjauksia Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kirjastopalvelut kaikilla mausteilla Palvelutuotannon tila, tarpeet ja tulevaisuuden linjauksia Rami Heinisuo Opetusministeriön julkaisuja 2004:5 Sanna Koskela

Lisätiedot

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun seutukirjastoselvitys Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto 21.10.2009 Turun seutukirjastoselvitys

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

Asia: Lausunto raporttiin Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020 korkeakoulukirjastojen kehittäminen digitaaliseksi palveluverkoksi.

Asia: Lausunto raporttiin Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020 korkeakoulukirjastojen kehittäminen digitaaliseksi palveluverkoksi. 5.2.2010 Opetusministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO anne.luoto-halvari@minedu.fi Asia: Lausunto raporttiin Opetuksen ja tutkimuksen toimintaympäristö 2020 korkeakoulukirjastojen kehittäminen digitaaliseksi

Lisätiedot

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE!

1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY. Vastauksia ja kommentteja. AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 1 (21) SYKSYN 2005 KIRJASTOKYSELY Vastauksia ja kommentteja AJANKOHTAISTA KIRJASTOALALLA -seminaari Helsinki 9.12.2005 KIITOS KAIKILLE VASTANNEILLE! 2 (21) KOOSTEEN SISÄLLYS KIRJASTOVERKKOA JA MAASEUDUN

Lisätiedot

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen

Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Kansalliskirjaston palvelut erikoiskirjastoille näkymiä tulevaisuuteen Tiedotustilaisuus erikoiskirjastoille 28.11.2014 Minna-Liisa Kivinen, suunnittelupäällikkö Esityksen sisältö Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen

Digimaan kartta. Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon. Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen Digimaan kartta Puheenvuoroja digitaaliseen tietohuoltoon Toimittanut Kirsti Kekki ja Oili Salminen ISBN 952-442-970-5 Julkaisija Opetusministeriö Kansi Riitta Forsman Taitto Jussi Vuori (jussi.vuori@hut.fi)

Lisätiedot

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa?

Kaisa Salomaa. Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? 1 Kaisa Salomaa Yhteistyötä Tampereen korkeakoulukirjastojen kaukopalvelussa? Selvitys kirjastojen välisen yhteistyön mahdollisuudesta Opinnäytetyö Talvi 2011 Kulttuurialan yksikkö Kirjasto- ja tietopalvelun

Lisätiedot

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 41:2002 2 (42) ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 Selvitys kirjastoalan osaamisen ja resurssien kaupallisista hyödyntämismahdollisuuksista isbn: 952-442-166-6

Lisätiedot

FinELibin toimintasuunnitelma 2013

FinELibin toimintasuunnitelma 2013 FinELibin toimintasuunnitelma 2013 1. Johdanto... 1 2. FinELibin perustehtävä ja strategiset päämäärät... 2 2.1. Infrastruktuurihaku... 2 3. Aineistohankinta... 2 3.1. Aineistoneuvottelut... 2 3.2. Irtaantumislauseke...

Lisätiedot

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen.

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen. 1 30.4.2004 KIRJASTOTOIMINTA UUDELLE TASOLLE! Keski-Karjalan kirjastosta alueellista kulttuurista ja sivistyksellistä elinvoimaa strategiset linjaukset vuosille 2005-2010 Pk-yritysten tietopalvelu Hakeutuva

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Oulun yliopisto Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Informaatiotutkimuksen pro gradu tutkielma Oulu 2006 Tiivistelmä opinnäytetyöstä Laitos

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Työryhmämuistio MMM 2005:14 Julkisen tutkimustiedon hallinnan kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla hankkeen MMM29:00/2003 loppuraportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle

Lisätiedot

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta 2011 Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta Tiivistelmä Kirjastot ovat pysyneet pitkään varsin muuttumattomina pääasiassa kirjojen ja muun painetun aineiston välittäjinä. Tämä perinteinen tehtävä on

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55

6 Hallinto ja johtaminen... 55 6.1 Johtaminen, organisaatio ja toiminnanohjaus... 55 KANSALLISKIRJASTON KIRJASTOVERKKOPALVELUIDEN VUOSIRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1 Johtajan katsaus... 5 2 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1 Kärkihankkeet... 7 2.1.1 Tietojärjestelmien kehittäminen... 7

Lisätiedot

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Suomessa on 21 akateemista opetusta järjestävää yliopistoa. Suuri osa niistä on monitieteellisiä, mutta lisäksi on sotilaskoulutukseen,

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2006 Toimintakertomus 2006 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan...1 2. Vaikuttavuus...2 2.1. Tilan vapauttaminen...2 2.2. Aineiston käsittely ja

Lisätiedot

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007

Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) FinELib 2.10.2007 Kansallinen elektroninen kirjasto PÖYTÄKIRJA 3/2007 1 (8) OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2007 Aika 26.9.2007 klo 13.00 15.00 Paikka Läsnä Esittelijä Kansalliskirjasto, Vallilan kiinteistö, Teollisuuskatu 23 A,

Lisätiedot

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KIRJASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN KERAVAN KAUPUNKI TYÖRYHMÄRAPORTTI 10.3.1999 Kirjastotoimintojen kehittäminen Sivu 2 (38) SISÄLLYS Työryhmän toimeksianto... 3 Keskeiset johtopäätökset... 5 Kehittämisen

Lisätiedot

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN

KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN KANSALLINEN ELEKTRONINEN KIRJASTO FinELib KATSAUS VUODEN 2008 TOIMINTAAN SISÄLTÖ 1 YLEISKATSAUS... 4 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot