KITT. Yhteistilastopäivä Sinikka Luokkanen. w w w. h a m k. f i. Ohjausryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITT. Yhteistilastopäivä 4.12.2007 Sinikka Luokkanen. w w w. h a m k. f i. Ohjausryhmä"

Transkriptio

1 KITT Yhteistilastopäivä Sinikka Luokkanen Ohjausryhmä Ryhmän kokoonpano kaudelle on seuraava. Yliopistokirjastot Reino Lipponen, LaYK Eila Tapio, OYK Ammattikorkeakoulukirjastot Sinikka Luokkanen, HAMK (puh.joht.) Päivi Ylätalo, DIAK Erikoiskirjastot Vappu Lappalainen, Tilastokirjasto Eila Vainikka, Suomen kuntaliiton kirjasto Yhteistilastovastaava Markku Laitinen, Kansalliskirjasto 1

2 Muutosehdotusten työstäminen (1/2) Ohjausryhmä on käynyt läpi KITT -tilastokohdat yksityiskohtaisesti, kohta kohdalta, ja käytyjen keskustelujen perusteella esittää kysymyksiä ja muutoksia käsitellään yhteistilastopäivän työryhmissä lausuntopyynnöt sektoreille alkuvuodesta 2008, siten että lausuntojen palautuksen määräaika on 2007 tilastojen tallennusajan jälkeen. Tavoitteena on, että kesään 2008 mennessä ohjausryhmä tekee Kansalliskirjastolle esityksen KITT:iin tehtävistä muutoksista. Muutosehdotusten työstäminen (2/2) Yhteistilastopäivänä muutosesitysten työstäminen on vielä kesken, mikä näkyy mm. siinä, että esillä on samaan aikaan sekä suuria että pieniä asioita samoin kuin asettelu- ja sisältöasioita. Juuri nyt on hyvä aika nostaa kaikki mahdolliset hampaan koloissa olevat asiat esille ja yhteiselle työpöydälle! Tavoitteena nyt koota yhdellä kertaa kaikki KITTin muutostarpeet, jotta muutokset voitaisiin tehdä yhdellä kertaa. 2

3 0.1 Hallinto 0. Kirjastot Esitys: Luovutaan tässä kohdassa pääkirjasto tiedosta NYT kysytään: hallinnollisia yksiköitä pääkirjasto sivukirjasto UUSI: hallinnollisia yksiköitä kirjaston toimipaikkojen lukumäärä 1. Kokoelmat (1/4) Kohtien osalta poistojen kyselystä luovutaan, koska tarvitsijat saavat lasketettua ne muista luvuista. Kokoelmien ilmoitustarkkuus: vaikka saadaan suoraan järjestelmästä, niin onko ykkösen tarkkuus hyvä? Kohtien ryhmittely muutetaan siten, että ylin hierarkiataso on aineistotyyppi (tarkemmin seuraavilla dioilla) Yhtenäistettäisiinkö jaottelu käyttö ja talousosuuksien kanssa? 3

4 1. Kokoelmat (2/4) Nykyinen: 1.1 Painetut monografiat 1.2 Painetut kausijulkaisut 1.3 Käsikirjoitukset 1.4 Mikromuotoinen aineisto 1.5 Kartat 1.6 Painetut nuotit ja partituurit 1.7 Audiovisuaalinen aineisto 1.8 Graafinen aineisto 1.9 Patenttijulkaisut 1.10 Arkistoaineisto 1.11 Muu kirjastoaineisto 1.12 Digitaaliset dokumentit 1.13 Tietokannat 1.14 Saapuvat kausijulkaisut Ehdotus uudeksi ryhmittelyksi: 1.1 Monografia 1.2 Kausijulkaisut 1.3 Kartat 1.4 Musiikkiaineisto 1.5 Visuaalinen aineisto 1.6 Arkistoaineisto 1.7 Käsikirjoitukset 1.8 Patentit 1.9 Tietokannat 1.10 Muu kirjastoaineisto 1. Kokoelmat (3/4) Nykyinen: 1.1 Painetut monografiat a) kokoelmat (30) säilytysyksikköjä (31) nimekkeet (32) b) kartunta (33) säilytysyksikköjä (34) joista (35) ostettuja joista vaihdot joista lahjat joista vapaakappaleet nimekkeet c) poistot (36) säilytysyksikköjä (37) Ehdotus uudeksi ryhmittelyksi: 1.1 Monografia a.1) kokoelmat yhteensä säilytysyksikköinä, joista painettu mikromuotoiset verkkokirja äänikirjat, joista fyysisillä tallenteilla verkossa a.2) kokoelmat yhteensä nimekkeinä, joista painettu mikromuotoiset verkkokirja äänikirjat, joista fyysisillä tallenteilla verkossa b.1) kartunta 4

5 1. Kokoelmat (4/4) Kurssikirjat eivät näy kokoelmien puolella, mutta eritellään talouspuolella. Luovutaanko vai täydennetäänkö? Toisaalta nojaako kurssikirjojen käyttö vain joihinkin opetusmenetelmiin (esim. ongelmaperusteinen opetus)? Osassa kirjastoista kurssikirjakokoelma elää opetusperiodien mukaan eli ne tehdään kurssien ajaksi poimintoina normaalikokoelmasta, jolloin tilastoluvut 0 antavat virheellisen luvun. 2. Kirjaston käyttö ja käyttäjät (1/2) 2.1 Käyttäjäryhmittely: käytetään tunnuslukulaskennassa & tulossa uusia sektorirajat ylittäviä organisaatioita. Mitä jaottelua tarvitaan tulevaisuudessa eli miten tulisi tehdä? Ylläpidetäänkö kirjastoissa tilastoluokituksia? Ovat kaikki luvut luotettavia? Nyt AMK/YO-kirjastoilla 10 kohtainen jaottelu Oma opiskelija Oma henkilökunta Ulkopuolisen amk:n opiskelija / Ulkopuolisen yliopiston opiskelija Ulkopuolisen amk:n henkilökunta / Ulkopuolisen yliopiston henkilökunta Yliopiston opiskelija tai henkilökunta / Amk:n opiskelija tai henkilökunta Muun oppilaitoksen opiskelija tai henkilökunta Julkishallinnon edustaja Elinkeinoelämän edustaja Kotimainen kaukopalveluasiakas Ulkomainen kaukopalveluasiakas 5

6 2. Kirjaston käyttö ja käyttäjät (2/2) jaottelu uusittava? Nyt ei ole samaa jaottelua kokoelmien, talouslukujen eikä HALTIn jaottelun kanssa! Bibliografiset tietokannat Hakuteos- ja sanakirjatietokannat Elektroniset kausijulkaisut Digitaaliset dokumentit 3. Aukioloajat ja tilat 3.1 Aukiolotunnit ja 3.2 Aukiolopäivät muutetaan? aukiolotunnit yhteensä viikon aikana pääkirjaston aukiolotunnit viikon aikana; jos 0.1 kohdassa luovutaan pääkirjastosta, niin tässä voisi olla pisimmät aukioloajat muiden toimipaikkojen aukiolotunnit viikon aikana KESKIARVONA; nyt muiden toimipaikkojen aukioloaikojen summa 3.4. c (asiakkaiden käytössä olevat internetyhteydet) ja d (asiakkaiden käytössä olevien lisälaitteiden määrä) Onko tiedoilla tarvetta poistetaanko? 6

7 4. Talous (1/2) Kirjastoaineistokulut Yhtenäistetäänkö jaottelu kokoelma- ja käyttöosuuksien kanssa? Tietotekniikka ja tietoliikenne Liitetään muihin kuluihin eli ei enää eriteltäisi? 4.2. Kirjastoaineistokulut koko organisaatiossa OPM:n keskitetty rahoitus elektronisen aineiston hankintaan KK:n esitys, että vuonna 2005 käyttöön otetusta ilmoitustavasta luovutaan siten, että OPM:n keskitetty rahoitus näkyy vain KK:n talousluvuissa eikä enää yksittäisten kirjastojen osalta eikä sektoreiden yhteissummia? Aineistohankinnat yhteisprojektien rahoituksella Poistetaan (ei selvää kuvaa missä yhteydessä käytettäisiin)? 4. Talous (2/2) 4.3. ALV Poistetaan? Ne maksettaessa on sisällytettävä toimintamenoihin ja jos otetaan mukaan menoihin, niin pitäisikö ottaa mukaan rahoitukseenkin? Helpompi olisi poistaa kokonaan Pääomakulut Poistetaan? Tilastossa ei täydellistä organisaation tilinpäätöstä, josta nähtäisiin vuosikate eli pääomakulujen rahoitus sekä niiden vuosipoistot. Valtion tilivirastojen kirjanpito eroaa muiden kirjanpitovelvollisten kirjanpidosta Kirjaston rahoitus Ehdotus, että tilastossa ilmoitetaan tilastokauden menojen rahoituslähteet eli menot = tulot tilastokaudella. 7

8 5. Henkilökunta 5.1. a henkilöstön määrä vuoden lopussa Poistetaan? 5.1. b henkilötyövuodet Tarkistettu tulkinta: tässä ilmoitettavat henkilötyövuodet ovat yhteismitalliset henkilöstökuluissa ilmoitettujen menojen kanssa; 2006 ohjeessa pitkät sairaslomat käsketään vähentämään c kohta joista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita Keskusteluun: korkeakoulututkinto vai ylempi korkeakoulututkinto? Tunnusluvut (1/3) Kirjaston käyttö Lainat / kohdeväestö Kirjastokäynnit / kohdeväestö Lainat/ painetut kokoelmat yhteensä Elektronisten palveluiden yhteydenottokerrat / kohdeväestö Kohdeväestön aktiiviset lainaajat/ kaikki aktiiviset lainaajat % Saadut kaukolainat ja jäljenteet / annetut kaukolainat ja jäljenteet Elektronisten palveluiden yhteydenottokerrat / kirjastokäyntien määrä Kirjaston kokoelmat Ostetut monografiat / kohdeväestö Elektroniset kausijulkaisut / kohdeväestö Painetun kokoelman kartunta / painetut kokoelmat yhteensä % Saapuvat painetut ja mikromuotoiset kausijulkaisut / kohdeväestö Kurssikirjahankintakulut (euro)/ kehysorganisaation aloituspaikka Haetut dokumentit / elektroniset kokoelmat verkossa (nimekkeet yhteensä) 8

9 Tunnusluvut (2/3) Kirjaston voimavarat Kohdeväestö / kirjaston henkilökunta (htv) Kirjaston kokonaiskulut (euro) / kohdeväestö Kirjaston henkilökunta (htv) / kohdeväestö (x 1000) Suoran budjettirahoituksen osuus koko rahoituksesta % Kirjastoaineistokulut / kehysorganisaation kokonaiskulut % Kirjaston kokonaiskulut / kehysorganisaation kokonaiskulut % Kirjastoaineistokulut (kirjaston budjetti) / kirjaston kokonaiskulut % Elektronisen aineiston hankintakulut / kirjastoaineiston hankintakulut % Kirjaston luku- ja työskentelypaikat sekä työasemat/omat opiskelijat (x 1000) Elektronisen aineiston hankintakulut / haetut dokumentit elektronisesta aineistosta Kirjaston luku- ja työskentelypaikat sekä työasemat / kohdeväestö (omat opiskelijat ja henkilökunta) (x 1000) Kysymyksiä Tunnusluvut (3/3) Lasketaanko oikeita tunnuslukuja? Lasketaanko niitä oikeista pohjaluvuista (esim. kurssikirjat: vain painetuista ja aloituspaikkoja kohti)? Uusia? 9

10 Koko tilastoa koskevia kysymyksiä? Onko tilastossa turhia lukuja? Onko lukujen ilmoitus- ja julkaisutarkkuus oikea? Pitäisikö saada joitain uusia tilastolukuja? Nyt kaikilta vaaditaan kaikkein lukujen ilmoittamista voisiko tilastossa olla minitason tilasto, jotka vaaditaan kaikilta, samalla kun toiset ilmoittaisivat tilastotiedot laajemmin? Jos niin, mikä olisi pakollinen minimitaso kaikille kirjastoille? Jatkotyöskentely Ryhmiin jakautuminen jokaiseen ryhmään tulee yksi ohjausryhmäläinen kannettavan kanssa Lyhyt palaute ryhmien keskusteluista/esitykistä tänään, mutta kaikki palautteet käsitellään ohjausryhmässä lausuntopyynnöille lähetettävän esityksen muotoilun yhteydessä. 10

11 Kiitos. Sinikka Luokkanen 11

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012. Kirjaston käyttö TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Päivitetty 4.6.2012 Kirjaston käyttö Kirjastokäynnit kohdeväestö Kirjaston käyttö ja käyttäjät 2.10 Kirjastokäynnit a) Käyntien määrä vuodessa (Kirjastot 0.1 Kirjastotyypit

Lisätiedot

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA

Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto. Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Tieteellisten kirjastojen yhteistilasto Kirjastotilastotietokanta - KITT Biblioteksstatistikdatabasen - BIS Library Statistics Database - LISDA Kirjastotilastoinnin prosessikuvaus Yhteistilastoprosessi

Lisätiedot

KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas

KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas 2012 KITT-käyttäjän käsikirja SUOMEN TIETEELLISTEN KIRJASTOJEN YHTEISTILASTO Tilastointiopas Toimittanut: Markku A. Laitinen Kansalliskirjasto, Helsinki 2012 KITT-käyttäjän käsikirja. Suomen tieteellisten

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen talousseminaari Kirjaston johtajan puheenvuoro

Korkeakoulukirjastojen talousseminaari Kirjaston johtajan puheenvuoro Korkeakoulukirjastojen talousseminaari Kirjaston johtajan puheenvuoro Ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäki Oulun yliopisto Päivi Kytömäki 28.11.2012 Seminaarin aiheet Tilastoinnissa ilmenevät ongelmat, esim.

Lisätiedot

Tietoisku tilastoinnista & tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja

Tietoisku tilastoinnista & tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja Tietoisku tilastoinnista & Aik Asiakasdata dt nyt mitä saadaan tilastoista Markku Laitinen 26-27.10.2011 Kirjastoverkkopäivät - työpaja Tietoisku tilastoinnista Standardit ISO 2789: Information and documentation

Lisätiedot

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2011

Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2011 Oulun yliopiston kirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 SISÄLLYS OULUN YLIOPISTON KIRJASTO TUNNUSLUVUIN... 3 HANKINTA... 4 KOKOELMAT JA AINEISTOJEN KÄYTTÖ... 5 LAINAUSPALVELUT JA ASIAKASTILAT... 6 KOULUTUS-

Lisätiedot

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa

Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Yliopistokirjastot takaavat tieteellisen tiedon saatavuuden kaikkialla Suomessa Suomessa on 21 akateemista opetusta järjestävää yliopistoa. Suuri osa niistä on monitieteellisiä, mutta lisäksi on sotilaskoulutukseen,

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2006 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2006 Toimintakertomus 2006 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan...1 2. Vaikuttavuus...2 2.1. Tilan vapauttaminen...2 2.2. Aineiston käsittely ja

Lisätiedot

Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1

Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1 Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Aika: torstai 11.9.2008 klo 10.00-12.05 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä

Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Digitaalisen kirjaston ohjausjärjestelmä KOKOUSMUISTIO Kirjastotoiminnan vaikuttavuuden arviointiryhmä Aika: torstai 17.6.2010 klo 9.00-11.00 Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian auditorio, Yliopistonkatu

Lisätiedot

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava Savonlinnan kaupunginkirjasto HuK Hanna Pitkänen 19.10.2009 18.1.2010 Eräänlaista oravanpyörästä hyppäämistä

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2008 Toimintakertomus 2008 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009

Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009 Kirjastojen toimintatilastojen kehittäminen johtamisen työkaluksi katsaus vaikuttavuuden arviointiryhmän työhön 2005 2009 Jarmo Saarti Kuopion yliopiston kirjasto Kirjastopalvelujen tuotteistaminen seminaari

Lisätiedot

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun seutukirjastoselvitys Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto 21.10.2009 Turun seutukirjastoselvitys

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä.

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä. 1 Toimintakertomus 2005 1. Johdon katsaus toimintaan Vuosi 2005 oli Varastokirjastolle toiminnallisesti normaali. Aineistoa otettiin vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä, joka viime vuonna

Lisätiedot

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VARASTOKIRJASTO Johtokunnan kokous n:o 1 03.02.2010 ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 3 Ilmoitusasiat 4 v. 2009 toimintakertomus 5 Tulossopimus vuosille 2010

Lisätiedot

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005

Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) Suomen Liikemiesten kauppaopisto- Atk-Instituutti Informaatio- ja kirjastopalvelut 25.4.2005 Nina Parkkonen OPINNÄYTETYÖ 1(30) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 ERIKOISKIRJASTOT... 3 2.1 Erikoiskirjastot... 3 2.2 Erikoiskirjastojen neuvosto... 3 3 KIRJASTOJEN ATK-JÄRJESTELMÄ... 4 3.1 Kirjastojärjestelmä...

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

KAARINAN KIRJASTON LAATU

KAARINAN KIRJASTON LAATU KAARINAN KIRJASTON LAATU YLEISKUVAUS... 3 Perustiedot... 3 Arvot, visiot, päämäärät ja tavoitteet... 4 Ennakointi ja arviointijärjestelmä... 5 Asiakkaat ja sidosryhmät... 5 Kumppanit ja yhteistyöverkostot...

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004

Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004 Tritonia Johtokunta 13.5.2005 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällys 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut 2.1 Kokoelmien kehittäminen 2.2 Kirjaston palveluiden käyttö 2.3 Kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 3.11.2004 klo 13:10-15:20 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Nanna Hakala (sihteeri) Annu Jauhiainen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston kehittäminen

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston kehittäminen Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston kehittäminen Alustus 8.5.2015 Opetusneuvos Eija Somervuori Kehittämisen tilanne OKM vahvisti taloushallinnon koodiston 30.12.2014 noudatettavaksi 1.1.2015

Lisätiedot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot

d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS d) Tuki- ja palvelutoiminnot 2D Tuki- ja palvelutoiminnot SISÄLLYS 2d:1 Viestintä -tukiprosessi 2d:2 konseptiuudistus: Rohkeasti

Lisätiedot

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto.

Alakouluja on 4, yläkoulu ja lukio. Lisäksi kaupungissa toimii työväenopisto, kuvataidekoulu, musiikkikoulu ja tanssiopisto. Kirjastoryhmä KARKKILAN KIRJASTOTOIMEN ARVIOINTI 3.10.2010 Laatija: Sivistystoimentarkastaja Kristiina Kontiainen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA

Oulun yliopisto. Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Oulun yliopisto Maria Molander ELEKTRONISEN AINEISTON VAIKUTUS KAUKOPALVELUTOIMINTAAN OULUN YLIOPISTON KIRJASTOSSA Informaatiotutkimuksen pro gradu tutkielma Oulu 2006 Tiivistelmä opinnäytetyöstä Laitos

Lisätiedot

UKJ konsortio?! Ari Muhonen! 28.8.2014!

UKJ konsortio?! Ari Muhonen! 28.8.2014! UKJ konsortio?! Ari Muhonen! 28.8.2014! Missä olemme nyt!! Valmistelua noin kolme vuotta!! Avoimen lähdekoodin järjestelmä: KUALI Ole, Koha! vai sittenkin ostettu järjestelmä: Alma,!! Vaatimusmäärittelyn

Lisätiedot