PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO"

Transkriptio

1 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D KUOPIO puh. (017) ,

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIEDOT Rakennuskohde Rakennuttaja Suunnittelijat ja valvojat Työalue Työjärjestys Läjityspaikat Sähkön saanti URAKKAMUOTO Yleistä Maksuperuste URAKAN LAAJUUS Yleistä Urakan laajuus Toteutuksen yleisjärjestelyt ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat Asiakirjojen pätevyysjärjestys URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Viivästyminen Työaikataulun tekeminen URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Takuun laajuus Vakuudet Vastuu kolmannelle osapuolelle Vakuutukset Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Hintasidonnaisuudet Muutos- ja lisätyöt Urakkasumman maksaminen RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET Luvat VALVONTA Valvontatoimenpiteet Laadunvarmistus... 12

3 3 9.3 Urakoitsijan laadunvalvonta Rakennuttajan laadunvalvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Paikallisvalvonta Tarkastukset TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Kirjaukset Urakoitsijan vastuu TYÖVOIMA Työvoiman ottaminen ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjoukseen liitettävät todistukset ja selvitykset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Lisätiedot... 15

4 4 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 YLEISTIEDOT 1.1 Rakennuskohde 1.2 Rakennuttaja Rakennusalue sijaitsee Polvijärven kunnassa Sotkuman taajaman koillispuolella. Rakennustyöhön kuuluu vesijohto- ja viemärilinjojen rakentaminen suunnitelmien mukaisessa laajuudessa sekä linjoihin liittyvät jäteveden pumppaamo ja muut verkoston laitteet. Rakennusalue on esitetty suunnitelmakartalla Polvijärven kunta Tekninen toimisto PL Polvijärvi Yhteyshenkilö: Jarmo Hakkarainen puh s-posti: 1.3 Suunnittelijat ja valvojat Versokuja 4D Kuopio Yhteyshenkilö: Pekka Makkonen, puh. (017) s-posti: Valvojat - rakennuttajan nimeämä henkilö 1.4 Työalue Työalueeksi varataan rakennuskohteen ympäriltä tarpeelliseksi katsottava alue (n. 10 m). Rakennuttaja hakkaa hyötypuuston ja toimittaa sen pois työalueelta. Raivaustyö sisältyy urakkaan mm. kaikki puusto ja vesakot hyötypuun hakkuun jälkeen. Rakennustyö on suoritettava tarpeetonta puuston kaatoa välttäen. Rakennuttaja tekee maanomistajien kanssa sopimuksen linjojen rakentamisesta, jota myös urakoitsijan tulee omalta osaltaan noudattaa. 1.5 Työjärjestys Työjärjestys sovitaan urakkasopimusneuvottelussa.

5 5 1.6 Läjityspaikat Louhe, ylijäämämaa ja raivausjätteet sijoittamiseksi rakennuttaja läjitetään pumppaamon alapuolella olevalla peltoalueelle ja tasataan sinne. 1.7 Sähkön saanti Urakoitsija kustantaa tarvitsemansa sähkön. Viemärivesipumppaamolle tarvittavan sähköliittymän hankkii rakennuttaja. Urakoitsija hankkii ja asentaa kaikki sähkökaapelit. 2 URAKKAMUOTO 2.1 Yleistä 2.2 Maksuperuste Urakkamuotona on kokonaishintaurakka, jolloin urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille. Rakennuttaja pidättää oikeuden hyväksyä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Urakoitsija toimii kokonaisurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Rakennustyöt suoritetaan kokonaishintaurakkana erillisen maksuerätaulukon mukaan. 3 URAKAN LAAJUUS 3.1 Yleistä Urakkaan kuuluvat kaikki suoritemäärät, jotka voidaan määrämitata urakkaasiakirjoista. Rakennuttaja ei pyydä sähkötöistä erillistä urakkaa vaan sähkötyöt kuuluvat tähän urakkaan. rakennuttaja hankkii sähköliittymän urakkarajana on pumppaamon läheisyydessä oleva pylväs. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki urakkatarjoukset. Rakennuttaja ei korvaa urakoitsijoiden laskentakuluja. Urakoitsijat ovat velvollisia tutustumaan omalla kustannuksellaan toteutuskohteisiin ennen tarjouksensa jättämistä. Urakoitsijoiden käyttöön luovutetaan rakennusalue siinä kunnossa kun se sopimuksen allekirjoitushetkellä on. 3.2 Urakan laajuus Urakkaan sisältyy viemäri- ja vesijohtolinjojen ja viemärivedenpumppaamon rakennus- ja sähkötyöt piirustusten mukaisesti hankintoineen täysin valmiina ja käyttökuntoon saatettuina viimeistelytöineen. Kaikki perustamistarpeet todetaan työvaiheen aikana.

6 6 Urakkaan sisältyy mm. seuraavat työt: - vesi- ja viemäjohtojen sekä pumppaamon rakentaminen sekä liitännät nykyisiin viemäreihin ja vesijohtoihin - viemärin tarkastuskaivojen hankintaan liittyvät kaivokortit - pumppaamon syöttökaapelit, maadoitukset, asennukset ja kytkennät sekä vahvasähkötyöt. - kaikki mittaus- ja laadunvalvontatyöt. - raivaustyöt sekä raivausjätteen poisto. Höytypuu on poistettu tilaajan toimesta rakennusalueeksi varatulta alueelta. - raivausmassojen ja kantojen kuljetus rakennuttajan osoittamalle läjityspaikalle. - huoltotien rakentaminen pumppaamolle. - piha- ja yksityisteiden poikitusten rakennekerrosten rakentaminen (murske mm, väh. 250 mm). - piha-alueiden nurmetukset ja istutukset kasvualustoineen (sis. seulottu multa 200 mm) materiaaleineen niiltä osin kuin ne ovat rakennustyön osalta vaurioituneet. - linjan paikan merkitseminen metsä- ja tienvarsialueilla taitepisteiden ja väh. 50 m:n välein sinisillä muoviputkilla (halk. n mm, pituusmaanpinnasta väh. 1,5 m). Merkitsemiseen käytetyn putken maanalainen osa on varustettava ylösvetoa estävillä haitta mekanismilla. - huuhteluihin ja painekokeisiin tarvittavan veden hankinta - viettoviemäreille ei tehdä painekoetta vaan ne kuvataan urakkaan kuuluvana. Viemäreiden kuvamateriaali (muistitikulle) tulee olla analysoitavissa kuvauksen jälkeen. Kuvauksista tehdään pöytäkirja. - lämpöeristeenä käytetään vain suulakepuristettua levyeristettä - painevesijohdon ja paineviemärin painekoe tehdään RIL mukaisesti - vesijohdon desinfiointi ja vesinäyteanalyysit. Vesitutkimuksessa huomioidaan myös heterotrofinen pesäkeluku, jonka tulee olla < linjavarusteiden merkitseminen ( venttiilit, kaivot yms.) kuten linjan paikan merkitseminen. - kalliokanaaleihin korvaavan täyttömateriaalin hankinta - hienorakeista louhetta (< 300 mm) voi käyttää lopputäytön yläosassa, mutta se on verhottava > 300 mm moreenikerroksella. Louhetta ei saa loppusijoittaa eikä haudata työalueelle - asennusalusta tehdään louhintaosuuksilla murskeesta - tasaussoran, -hiekan tai murskeen sekä alkutäyttöhiekan hankinta - sähkö-, valaisin-, puhelinpylväiden, aitojen sekä muiden rakenteiden työnaikainen siirto ja takaisin asennus - tarkepiirustukset on esitettävä sekä linjan että varusteiden osalta x,y,z tiedostoina ja kohdetiedot tiedostoina tai valmiina digitaalisena kuvatiedostona koordinaatistossa. Tarkepiirustukset tulee olla yhteneväiset Polvijärven kunnan tietojärjestelmien kanssa. Pituusleikkauksissa on esitettävä korkeustietojen lisäksi louhinta- ja eristystiedot/kohteet. - johtolinjojen liitostyöt rakennettuihin johto-osiin. - viemärivedenpumppaamon hankinta ja asennus - jälkityöt (alueet saatetaan siihen kuntoon, kun ne olivat ennen rakennustöiden aloittamista). - tonttiliittymissä rakennetaan putkenpätkä kiinteistölle päin kaivolta vähintään kol-

7 7 me metriä. Kiinteistöille rakennettaviin vesijohtoihin asennetaan sulkuventtiilit ja putken pää nostetaan urakkarajalla maanpinnalle ja tulpataan. Urakkaan ei kuulu: - hyötypuun hakkuu - rajamerkkien sidonnat ja siirrot työalueilla - pohjaveden alennus erillisellä pohjavedenalennuskalustolla automaatio Rakennuttaja pidättää oikeuden urakan laajuuden suhteen. Samoin rakennuttaja pidättää oikeuden mahdollisesti hylätä kaikki tarjoukset. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/ kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista. 3.3 Toteutuksen yleisjärjestelyt Kokonaisurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. 4 ASIAKIRJAT 4.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Kokonaisurakoitsija huolehtii alueella oleville kiinteistöille esteettömän ja turvallisen liikkumisen. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä. 4.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakoissa noudatetaan "Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT ".

8 8 Urakkasopimukseen liitetään tämä urakkaohjelma, tarjouspyyntökirje, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäkirjeet, tarjous sekä asiakirjaluettelossa mainitut työselitykset, työturvallisuusasiakirja, piirustukset ja muut asiakirjat. Edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava kaikkia Suomessa voimassa olevia, rakentamista koskevia lakeja ja asetuksia sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksiä ja määräyksiä sekä voimassa olevia virallisia ja tahdonvaltaisia normaalimääräyksiä, ohjeita ja standardeja. Asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ, joka ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan. Mikäli asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttaja, mitä teknillisessä mielessä noudatetaan kuultuaan eri osapuolia. Yleensä myöhemmin laadittu asiakirja täydentää aikaisempaa. Edellä mainittujen lisäksi on noudatettava rakennuttajan tai työn ylivalvojana toimivan suunnittelijan työn kestäessä antamia työ- ja rakennepiirustuksia sekä suullisia ja kirjallisia ohjeita, jotka koskevat rakennusaineita tai työn suoritusta. 4.3 Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on yleisten sopimusehtojen RT mukainen. 5 URAKKA-AIKA 5.1 Töiden aloitus Työt tulee aloittaa välittömästi urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen tai viimeistään kahden viikon kuluttua allekirjoituksesta. Allekirjoitus tapahtuu, kun rakennuttaja on valinnut urakoitsijan ja päätöksen valitusaika on päättynyt, eikä siitä ole valitettu. 5.2 Rakennusaika Kaikkien rakennustöiden tulee olla valmiit tarjouspyynnön mukaisesti. 5.3 Viivästyminen Mikäli urakka ei ole valmis määräajassa, on rakennuttajalla oikeus periä urakoitsijalta viivästyssakkoa määräajan ylityksestä 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta kultakin työpäivältä, jonka työ on viivästynyt yli sanotun määräajan, kuitenkin enintään 50 työpäivältä.

9 9 5.4 Työaikataulun tekeminen Kokonaisurakoitsijan tulee laatia ennen töiden aloittamisesta työaikataulu, johon on merkittävä työvaiheet. Työaikataulussa on otettava huomioon rakennuttajan tarpeet. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan sovittua aikataulua on huolehdittava tarvittavista vakuutuksista yleisten sopimusehtojen mukaan. 6 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 6.1 Takuuaika Urakoitsijan takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin rakennuttaja on urakan hyväksynyt ja vastaanottanut. Takuuajan pituus on kaksi (2) vuotta. 6.2 Takuun laajuus Takuu käsittää kaikki urakkaan kuuluvat työt sekä laitteet ja tarvikkeet. Urakoitsija sitoutuu takuuaikana korjaamaan kaikki virheet, jotka johtuvat rakenteen, valmistuksen ja asennuksen virheellisyydestä. Vaihdetut ja korjatut osat tulee taata samoin perustein kuin alkuperäisetkin. Kun urakoitsija on vastaanottanut ilmoituksen virheistä, hänen tulee omalla kustannuksellaan korjata virheet olosuhteiden vaatimalla kiireellisyydellä uhalla, että rakennuttaja korjaa vian tai puutteet urakoitsijan laskuun. 6.3 Vakuudet Kokonaisurakoitsija antaa rakennuttajalle rakennusajaksi ennakkomaksujen ja työn sopimuksenmukaisen kunnollisen suorittamisen vakuudeksi omavelkaisen, rakennuttajan hyväksymän, suomalaisen, vakuutuslaitos- tai pankkitakauksen tai rakennuttajan nimiin asetetun talletuksen, jonka määrä on vähintään 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan. Takuuajan vakuudeksi annettava samanlainen takaus tai talletus on vähintään 5 % arvonlisäverottomasta kokonaisurakkahinnasta. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen. Tarjouksessa on ilmoitettava, minkä rahalaitoksen kautta takuu järjestetään. 6.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle Noudatetaan YSE Vakuutukset Noudatetaan YSE

10 Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Työnantajavelvoitteiden täyttäminen Kokonaisurakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen maksamisesta, selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Selvitykset eivät saa olla yhtä kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Kokonaisurakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä, selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Kokonaisurakoitsijan on esitettävä rakennuttajalle aliurakoitsijoita koskevat selvitykset ennen töiden aloittamista. Rakennuttajalla ja kokonaisurakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija ja aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen. Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille. Rakennuttaja ilmoittaa kokonaisurakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimi, LY-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta) veroviranomaiselle. 7 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on tarjouksen mukainen kokonaishinta. 7.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin.

11 Muutos- ja lisätyöt Muutostyöt Kokonaisurakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Muutostöissä noudatetaan yksikköhintaluettelossa sovittuja hintoja tai näiden puuttuessa vastaavin perustein sovittuja hintoja. Jos sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan määräämisperusteita eikä hinnasta voida muuten sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan yleisten sopimusehtojen 47 :n mukaisesti. Mikäli suunnitelmia muutetaan urakoitsijan toivomuksesta, maksaa kokonaisurakoitsija tästä aiheutuvat suunnittelukustannukset. Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutos- ja lisätyöt suoritetaan. Kokonaisurakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkatarjouksen liitteenä. 7.4 Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Viimeinen maksuerä on 10% urakkasummasta. Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan 21 vuorokauden kuluessa valvojan allekirjoituksesta ja siitä, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Työvaiheen valmiuden toteaa rakennuttajan puolesta asianomainen töiden valvoja. Tämän ylittävältä ajalta on kokonaisurakoitsijalla oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko. Muutos- ja lisätöistä aiheutuvat laskut maksetaan kunkin työn tultua tarkastetuksi ja hyväksytyksi. Viimeisen maksuerän maksuehto: 1) kun, työt on hyväksytysti vastaanotettu, 2) kun, luovutusasiakirjat on hyväksytty, 3) kun, vastaanottotarkastuksessa urakoitsijan vastattaviksi katsottavat virheet on korjattu ja hyväksytty, 4) kun, takuuajan vakuus on annettu tilaajalle.

12 12 8 RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 8.1 Luvat Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii kokonaisurakoitsija kustannuksellaan. 8.2 Suunnitelmat 8.3 Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennuttaja toimittaa kokonaisurakoitsijalle työmaatarpeisiin kolme sarjaa kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisäsarjat voi tilata suunnittelijalta. Rakennuttaja ei anna vakuutta kokonaisurakoitsijalle. 9 VALVONTA 9.1 Valvontatoimenpiteet Sen lisäksi mitä yleisissä sopimusehdoissa on sanottu rakennusaineiden ja tarvikkeiden laadun toteamiseksi suoritettavista kokeista, urakoitsijan tulee suorittaa kaikki työselityksien mukaiset kokeet valvojan läsnä ollessa. Valvontaa varten urakoitsijan tulee laatia työsuunnitelma työaikatauluineen. Alustava työsuunnitelma työaikatauluineen tulee urakoitsijan esittää urakkasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. Työaikataulu tulee myös pitää ajan tasalla. 9.2 Laadunvarmistus Kokonaisurakoitsijan tulee laatia työkohtainen laadunvarmistussuunnitelma, joka tulee esittää rakennuttajan hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. Lisäksi kokonaisurakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. 9.3 Urakoitsijan laadunvalvonta Kokonaisurakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden osaamista ja työnsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kokonaisurakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliura-

13 13 koitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työnsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 9.4 Rakennuttajan laadunvalvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä kokonaisurakoitsijan laatuvastuuta. 9.5 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisista muutoksista, vaan kaikki muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä. 9.6 Paikallisvalvonta Rakennuttaja asettaa työmaalle paikallisvalvojan. 9.7 Tarkastukset Kokonaisurakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaistarkastukset tulevat pidetyiksi. Tarkastuksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. 10 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 10.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan paikallisvalvojan ja tarvittavat asiantuntijat Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Kokonaisurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja, jonka tulee olla vähintään teknillisen koulun suorittanut. Sivu- ja aliurakoitsijoiden tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtaja.

14 Kirjaukset Kokonaisurakoitsijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa, johon päivittäin merkitään työtä koskevat tiedot ja tapahtumat. Työmaapäiväkirjan on oltava asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettu, ja valvoja kuittaa sen säännöllisesti tarkastetuksi. Kokonaisurakoitsijalla on velvollisuus kirjata työmaapäiväkirjaan muiden urakoitsijoiden tekemät työmaan kulkua koskevat huomautukset. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa Urakoitsijan vastuu Kokonaisurakoitsijan tulee viimeistään urakkasopimusneuvotteluissa ilmoittaa rakennuttajalle em. sopimuspiirustuksissa tai työselityksissä havaitsemistaan virheellisyyksistä tai epäselvyyksistä sopimusehtojen mukaisesti. 11 TYÖVOIMA 11.1 Työvoiman ottaminen Kokonaisurakoitsijan tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on huolehdittava siitä, että yhteisellä rakennustyömaalla noudatetaan kulkulupakäytäntöä ja työmaalla liikuttaessa käytetään työturvallisuuslain mukaisia kuvallisia henkilötunnisteita sekä valvottava niiden käyttöä. Sama koskee myös hänen käyttämiään aliurakoitsijoita. Verottajan antama työntekijän veronumero on pakollinen henkilötunnisteessa. 12 ERIMIELISYYDET 12.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riitaisuudet ratkaistaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa. 13 TARJOUS 13.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheista lomaketta. Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja. Muutoin tarjous jätetään hyväksymättä.

15 15 Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt. Vakuuden antaja ja vakuuden laatu on mainittava tarjouksessa. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Rakennuttaja ei korvaa urakkakilpailussa mukana olleiden laskentakuluja Tarjoukseen liitettävät todistukset ja selvitykset Teknisen ja taloudellisen suorituskyvyn varmistamiseksi tarjoukseen on liitettävä yrityksen tilinpäätöstiedot kolmelta edelliseltä tilikaudelta sekä referenssiluettelo ja tilaajavastuulainmukaiset selvitykset ja todistukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään (3) kolme kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien Tarjouksen tekeminen 13.5 Lisätiedot Tarjous, tullakseen käsitellyksi, on toimitettava suljetussa kuoressa rakennuttajalle tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoreen merkintä: "Urakkatarjous, Pitkäsenlahdentien vesihuolto. Mikäli urakkalaskenta-asiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti (sähköposti: ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 7 päivää ennen urakkalaskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tullaan toimittamaan sähköpostitse kaikille yhteystietonsa ilmoittaneille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Rakennuttaja edellyttää, että kokonaisurakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Kuopiossa tammikuun 26. päivänä 2015 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/23 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/23 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNNIKÖN POHJOISEN ALUEEN 2-VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKKA URAKKAOHJELMA TYÖNRO 201021 18.10.2011 Matti Sulonen Suunnitteluinsinööri Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 Mäntsälä p. +358 40

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA

Polvijärven kunta. Kallioniementien saneeraus plv. 0-760 URAKKAOHJELMA SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUTTAJA... 4 1.2. TILAAJA... 4 1.3. SUUNNITTELIJA... 4 1.4. RAKENNUSKOHDE... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 5 2.1. URAKKAMUOTO... 5

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA URAKKAOHJELMA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 84101 YLIVIESKA... 1 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT

PORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA

NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA URAKKAOHJELMA NUMMISILLANKADUN VESIHUOLTOLINJAN RAKEN- TAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (11) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde ja yleiskuva rakennustyöstä 4 2 URAKKAMUOTO

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot