Etelä Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry, Kotka TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry, Kotka TOIMINTASUUNNITELMA 2020"

Transkriptio

1 1 / 8 JOHDANTO Historiatietojen mukaan Etelä Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry:n toiminta alkoi , jolloin Kotkassa pidettiin Kotkan Talonomistajayhdistys ry:n perustamiskokous. Nimi on muuttunut Kotkan Asuntokiinteistöyhdistyksen, Kotkan Kiinteistöyhdistyksen (v. 1956) kautta Etelä Kymenlaakson Kiinteistöyhdistykseksi (v. 1986), joka kuvaa entistä paremmin jäsenistön kotipaikkoja. TOIMINTA AJATUS Vuosi 2020 on yhdistyksen 113. toimintavuosi. Toimintasuunnitelma perustuu vuonna 2016 hyväksyttyyn yhdistyksen palvelustrategiaan. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta sääntöjen 2 :n mukaan: Yhdistyksen tarkoituksena on: toimia jäsentensä ja jäsentalojensa edustajien yhdyssiteenä ja valvoa niiden yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää oikean tiedon leviämistä kiinteistöjä koskevista asioista, herättää ja ylläpitää jäsenissään kiinnostusta kiinteistöalan kysymyksiin sekä kehittää niiden piirissä kiinteistöalan ammattitaitoa, toimia kiinteistöalan yhteisten pyrkimysten ja päämäärien hyväksi. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: järjestämällä neuvontatoimintaa, keskustelu ja esitelmätilaisuuksia sekä muita koulutustilaisuuksia, tutkimalla ja tilastoimalla kiinteistöalaa, tiedottamalla ja harjoittamalla julkaisutoimintaa, avustamalla tiedotusvälineitä ja muita media alan toimijoita sekä eri järjestöjä kiinteistöalaa koskevissa asioissa toimimalla viranomaisten ja kiinteistöjen edustajien yhdyssiteenä sekä tukemalla muuta kiinteistöyhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa. TOIMINTA VUONNA 2020 Pääosa yhdistyksen toiminnasta on ennalta suunniteltua ja kirjattua tähän toimintasuunnitelmaan. Toimintavuoden aikana säilytetään kuitenkin tilanneherkkyys ja reagointikyky. Muutokset toimintasuunnitelman lopussa olevaan tapahtumakalenteriin ovat mahdollisia. Lisäksi toiminnassa huomioidaan Suomen Kiinteistöliiton toimintasuunnitelmassa kirjattu soveltuvilta osin. Yhdistyksen tarkoituksen toteuttamisessa yhdistyksen jäsenten palvelu on keskeisessä asemassa. Palvelutoiminta on kuvattuna jäljempänä kohdassa jäsenpalvelut. Yhdistyksen järjestämä koulutus ja tapahtumat on toimintavuoden aikana aktiivista (kuvattu tapahtumakalenterissa). Yhdistyksen järjestämiä koulutustilaisuuksia voidaan hyödyntää myös jäsenhankinnassa ja sen vuoksi osa koulutuksista voidaan järjestää kaikille avoimina maksuttomina tilaisuuksina. Maksuttomien koulutustilaisuuksia mainostamisessa kokeillaan some mainontaa. Toimintavuoden aikana selvitetään mahdollisuutta/resurssia järjestää Kiinteistöliitto Kaakkois Suomen alueelle oma Taloyhtiö messutapahtuma, joka toimisi paikallisena vastineena vuosittain Helsingissä järjestettävälle Taloyhtiö messutapahtumalle. Messut järjestettäisiin yhdessä Kiinteistöliitto Kaakkois Suomen alueen kaupungissa loppusyksystä. Yhteistyössä muiden kiinteistöyhdistysten ja Kiinteistöliiton kanssa pyritään osa koulutuksista taltioimaan jäsensivuille myöhempää katselumahdollisuutta varten. Yhdistys järjestää toimintavuonna kokeiluna myös webinaari koulutuksen, johon osallistuminen tapahtuu verkon kautta. Yhdistys osallistuu webinaarien ja verkkokurssina toteutettavien koulutusten kehittämiseen yhteistyössä Kiinteistöliittoyhteisön toimijoiden kanssa.

2 2 / 8 JÄSENPALVELUT Toimintavuonna yhdistys jatkaa jäsentaloyhtiöiden hallituksien puheenjohtajien välistä verkostoitumista ja keskinäistä tiedon sekä kokemusten vaihtoa järjestämällä jäsentalojen hallitusten puheenjohtajille verkostoitumistilaisuuksia 2x vuodessa. Verkostoitumistapaamisten lisäksi Kiinteistöliitto Kaakkois Suomen alueen hallitusten puheenjohtajille on luotu Facebookissa toimiva keskustelufoorumi keskinäiseen ajatustenvaihtoon. Yhdistys koordinoi verkostoitumistoimintaa ja järjestää verkostoitumistapaamiset. Verkostoitumistoiminnan vetovastuullisena henkilönä/henkilöinä toimii yhdistyksen hallituksen jäsen/jäseniä. Yhdistyksen hallitus arvioi verkostoitumistoiminnan tarpeellisuutta ja mielekkyyttä vuosittain saatavan ja kerättävän palautteen avulla. Yhdistys osallistuu Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla toimintaan levittämällä viestintäkanaviensa kautta tietoa Kotikulmilla toiminnasta alueellamme. Yhdessä kotikulmilla toiminnan tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä sekä lievittää ja ehkäistä ikäihmisten yksinäisyyttä taloyhtiöissä. Hankkeessa toteutetaan yhteistä toimintaa iäkkäille ja muillekin päivisin kotona aikaa viettäville asukkaille. Ikäinstituutti koordinoi ja vastaa toiminnasta. Toimintavuonna jatketaan rakennuksen kunto (RAKU) sovelluksen kouluttamista jäsenistölle. Rakusovellus on yhdistysten jäsenyyteen sisältyvä jäsenpalvelu. Sovelluksen avulla taloyhtiö pystyy laatimaan itselleen selkeän tilannekuvan rakennuksen teknisen elinkaaren vaiheista lyhyellä (5 v ) ja pitkällä (10+ v) tähtäimellä. Sovelluksen avulla voidaan havainnollistaa kiinteistönpidon vaikutukset yhtiön talouden suunnitteluun. Yhdistyksen jäsenmäärää / järjestäytymisastetta pyritään kasvattamaan. Jokainen uusi jäsenkiinteistö lisää yhdistyksen ja liiton kannanottojen painoarvoa ja parantaa resursseja kehittää jäsenille uusia palvelumuotoja. Kiinteistöliitto Kaakkois Suomi toteuttaa alueen yhdistysten yhteisen jäsenesitteen, joka postitetaan alkuvuodesta kiinteistöille, jotka eivät ole vielä kiinteistöyhdistyksen jäseniä. Tavoitteena on lisätä yhdistyksen ja Kiinteistöliiton palveluja ja tunnettuutta taloyhtiöiden keskuudessa sekä saada uusia jäseniä yhdistykseen. Yhdistyksen näkyvyyttä mediassa pyritään lisäämään, mm. tiedottamalla paikallista mediaa yhdistyksen tapahtumista ja tilaisuuksista sekä ajankohtaisista aiheista kiinteistöalalla. Toimintavuoden aikana aloitetaan suunnittelu vuoden 2021 kuntavaalien osalta. Jäsenkunnalle ja päättäjille viestitään kunnallisen päätöksenteon vaikutuksista mm. asumiskustannuksiin. Yhdistys edistää toimillaan kiinteistöalan toimintaympäristön ja taloyhtiöiden yleisten toimintaedellytysten kehittymistä erityisesti Kaakkois Suomen alueella. Kumppanuus on toiminnan keskeisiä arvoja. Se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä jäsenten, yhteistyökumppaneiden, kuntien ja viranomaisten, alan yritysten ja Kiinteistöliittoyhteisön (liitto, alueelliset yhdistykset, liiton konserniyhtiöt) kanssa. Päättäjille yhdistys tarjoaa tutkittua tietoa mm. asumiskustannuksista ja kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä. Kiinteistöyhdistyksen tarjoamien palveluiden tarkoituksena on edistää ja parantaa jäseniensä hyvää hallintoa ja kiinteistönpitoa. Yhdistyksen jäsenet saavat käyttöönsä alan tuoreimman tiedon ja kiinteistöalan asiantuntijoiden palvelut. Palvelumme ovat suunnatut jäsenkiinteistöille, koska jäsenpalvelut tuotetaan jäsenmaksuvaroin. Neuvontapalveluita annetaan taloyhtiöiden johtoon valituille luottamushenkilöille eli hallituksen jäsenille, isännöitsijöille sekä tilin ja toiminnantarkastajille. NEUVONTA Jäsenmaksuun sisältyvänä jäsenille annetaan monipuolista hallinto, talous, laki ja kiinteistönpidon opastusta sekä neuvontaa erilaisten kiinteistöongelmien selvittämiseksi. Neuvontaa antavat yhdistyksen toiminnanjohtaja, Suomen Kiinteistöliiton juristit, talous ja veroasiantuntijat, energia asiantuntija sekä Kiinteistöliitto Varsinais Suomen sekä Kiinteistöliitto Pirkanmaan neuvontainsinöörit (korjaus ja tekninen neuvonta). Neuvontapalvelut toteutetaan pääasiassa puhelinneuvontana. Kiinteistöliitto Kaakkois Suomen toimistolla neuvontaa antaa yhdistyksen toiminnanjohtaja arkisin kello 9 15 välisenä aikana. Kiinteistöliiton lakineuvonta on avoinna ma to klo 9 15, pe klo

3 3 / 8 Kiinteistöalan talous ja veroasioihin perehtyneet ja erikoistuneet asiantuntijat neuvovat puhelimitse jäsenkiinteistöjen edustajia maanantaista torstaihin kello 9 12 Kiinteistöliiton Korjaus ja tekninen neuvonta palvelee tiistaisin ja torstaisin klo Energianeuvontaan voi varata itselle parhaiten sopivan ajan ajanvarauskalenterin ( kautta sekä liittää mukaan taustaaineistoa asiaan liittyen. Varsinainen neuvonta annetaan varattuna aikana puhelimitse. Neuvontapalveluiden laajentamiseksi kehitetään verkossa tapahtuvaa neuvontaa ja opastusta. Yleisimmin kysyttyihin, yksinkertaisiin asunto osakeyhtiön juridisiin kysymyksiin saa neuvontaa myös omatoimisesti Kiinteistöliiton jäsensivuilta löytyvästä Lakihelppi palvelusta. Jäsensivujen tietosisältöä laajennetaan ja syvennetään mm. asunto osakeyhtiölaista, yhtiökokouksista, osakkaiden osallistumista yhtiön toimintaan, palveluiden ostamisesta sekä korjaushankkeista. Palveluja täydentävät Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy:n tarjoama maksullinen puhelinneuvonta ei jäsenille sekä yhtiön tarjoamat juridiset, maksulliset toimeksiantopalvelut jäsenistölle. Lausunnot Tarvittaessa jäsentaloyhtiöt voivat epäselvissä ja kiistanalaisissa asioissa pyytää kirjallista lausuntoa Suomen Kiinteistöliitolta. Kiinteistöliiton kirjallisen lausunnon perusteella varsin usein saadaan asia ratkaistua taloyhtiössä ilman kallista, raskasta ja riskialtista oikeusprosessia. Kirjallinen lausunto on maksullinen palvelu, joka on käytetyn työmäärän mukaisesti hinnoiteltava jäsenhintainen palvelu. Mahdollisessa oikeudenkäynnissä kiinteistöliiton kirjallinen lausunto on hyvä selkänoja ja tuki taloyhtiölle. Kiinteistöliiton juristeilta on myös mahdollista tilata toimeksiantona yhtiöjärjestysmuutoksia. Yhdistyksen jäsenkiinteistöjen työsuhdeneuvonnasta vastaa Kiinteistötyönantajat ry. Neuvontojen käytettävyyttä parantaa mobiilijäsenkortti, jossa on mm. neuvontojen puhelinnumerot ja aukioloajat. Mobiilijäsenkortilla voi myös ilmoittautua yhdistyksen järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Mobiilijäsenkortin voi ladata maksutta älypuhelimen sovelluskaupasta. Mobiilijäsenkortin käyttöönotto edellyttää, että jäsentaloyhtiön yhteystietoihin on lisätty rekisteröityvän henkilön sähköpostiosoite. KOULUTUS JA TAPAHTUMAT Ajankohtaisista aiheista ja jäsenten toivomista aihealueista järjestetyt koulutustilaisuudet ja tapahtumat täydentävät ja lisäävät sekä luottamushenkilöiden että isännöitsijöiden tietoja ja taitoja ja antavat mahdollisuuden hyvään vuorovaikutukseen. Koulutustilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelussa hyödynnetään jäseniltä saatua palautetta ja syksyllä 2019 toteutetun koulutuskyselyn tuloksia. Yhdistyksen järjestämät koulutukset ja tapahtumat ovat jäsenille lähes poikkeuksetta maksuttomia. Yhdistyksen koulutustilaisuuksiin osallistujilta kerätään palaute tilaisuuksista. Palautteen avulla arvioidaan ja pyritään kehittämään mm. järjestelyjen sujuvuutta, luentojen sisältöä, odotusarvon toteutumista, luennoitsijan opetustaitoa ja asiantuntijuutta. Luentoaineisto jaetaan muistiinpanotulosteena luennolle osallistuville. Luentomuistiinpanojen lisäksi koulutusaineisto on saatavilla luentojen jälkeen jäsensivuilta. Perinteisten koulutustilaisuuksien ja tapahtumien lisäksi yhdistyksen jäsenille on tarjolla mahdollisuus itsenäiseen opiskeluun verkossa ajasta, paikasta tai laitteesta riippumatta. Tämän mahdollistaa Hyväksytty Taloyhtiön Hallituksen Jäsen (HTHJ) verkkokurssikokonaisuus sekä Hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä verkkokurssi. Myös toiminnantarkastajille on olemassa oma verkkokurssi, Toiminnantarkastuksen perusteet, joka tarjotaan jäsenetuna toiminnantarkastajille vastaavasti kuin HTHJ kurssi jäsentaloyhtiöiden hallituksille.

4 4 / 8 Verkkokurssit ovat Kiinteistöliiton asiantuntijoiden laatimia ja Kiinteistöalan Kustannus Oy:n tuottamia. Kurssit ovat maksuttomia Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden edustajille. Näiden itseopiskelukurssien käytettävyyttä parannetaan uudistamalla kursseihin kirjautuminen tapahtuvaksi Kiinteistöliiton jäsensivujen kautta. Verkkokoulutuksia tehdään jäsenistölle tutuksi viestinnässämme, yhdistyksen tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä tapaamisissa. Kiinteistöliitto Kaakkois Suomi järjestää myös messubussin Taloyhtiö 2020 tapahtumaan. EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN Paikallisen edunvalvonnan tavoitteena on kiinteistöihin kohdistuvien velvoitteiden ja maksurasitteiden pitäminen siedettävinä, suunnitelmallisen kiinteistön ja taloudenpidon sekä esteettömyyden edistäminen. Etujen valvominen tarkoittaa tiedon välittämistä päätöksentekijöille ja medialle, rakentavaa vuorovaikutusta päättäjien kanssa ja harkittuja, perusteltuja kannanottoja julkisuuteen. Yhdistys vaikuttaa jakamalla ajankohtaista ja luotettavaa tietoa jäsenistön lisäksi paikallisille päätöksentekijöille sekä medialle ja osallistumalla tarvittaessa keskusteluun. Toimialueen kuntien ja niiden omistamien yritysten sekä muiden kiinteistöille palveluja tuottavien yritysten hinnoittelua ja palveluja seurataan sekä pyritään vaikuttamaan niihin em. keinoin. Yhdistyksen ja Kiinteistöliitto Kaakkois Suomen hyvä tunnettuus asunto ja kiinteistöyhtiöiden omistajien, paikallisten päättäjien ja vaikuttajien keskuudessa edistää vaikuttamismahdollisuuksia. Mahdollista sidosryhmätiedottamista varten yhdistyksen jäsentietojärjestelmässä ylläpidetään ajantasaisia yhteystietoja toimialueen päättäjistä ja vaikuttajista. Tärkeä keino vaikuttaa tunnettavuuteensa on laadukkaiden palvelujen tuottaminen ja kasvava järjestäytymisaste. Yhdistys tunnetaan luotettavana, asiantuntevana ja aikaansa seuraavana, joka tarjoaa jäsenilleen tarpeellisia palveluja. Valtakunnallista ja EU tason edunvalvontaa hoidetaan yhteistyössä Suomen Kiinteistöliiton kanssa ja johdolla. VIESTINTÄ JA TIEDONHALLINTA Viestintä ja tiedonhallinta ovat välineitä sekä kehittää osaamista, että vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Toiminnasta, palveluista ja tavoitteista tiedottaminen ja medianäkyvyys tukevat myös toiminnan kasvua. Viestinnällä ja tiedonhallinnalla on vaikuttavuuteen erittäin tärkeä rooli. Vaikuttava viestintä on keino varmistaa, että jäsenistö tietää ja osaa hyödyntää tarjolla olevia jäsenpalveluita saaden siten täyden vastineen jäsenmaksuille. Jäsenille annetaan alaa koskevaa ajankohtaista, monipuolista ja luotettavaa tietoa heidän tehtäviensä hoitoa varten. Olemassa olevien sähköisten palveluiden käytöstä opastetaan ja neuvotaan jäseniä tarpeen mukaan. Jäsentiedotteet Jäsenistölle lähetetään 5 6 jäsentiedotetta kiinteistöalan ajankohtaisista ja paikallisista asioista. Jäsentiedotteiden ilmestymisaikataulu seuraa suunniteltujen tapahtumien/tilaisuuksien rytmiä. Toimintavuoden aikana selvitetään painetun jäsentiedotteen tarpeellisuutta. Puheenjohtajalle postitettavan painetun jäsentiedotteen lisäksi jäsenkiinteistöiden edustajien (hallitus, isännöitsijä, tilin ja toiminnantarkastaja) on mahdollista lukea tiedotteet myös jäsensivuilta. Uutiskirjeet sähköpostilla Hallitusten jäsenille ja isännöitsijöille lähetetään sähköisiä uutiskirjeitä 5 10 kertaa vuodessa. Uutiskirjeissä tiedotetaan mm. ilmestyneistä jäsentiedotteista, koulutustilaisuuksista ja muista ajankohtaisista aiheista. Sähköinen uutiskirje on nopea ja toimiva viestintäväline. Jäsentaloyhtiöiden hallituksen jäsenten, ensisijaisesti puheenjohtajien sähköpostiosoitteiden määrää pyritään kasvattamaan. Yhdistyksen jäsenrekisterissä n. 77 prosentilla (tilanne 11/2019) puheenjohtajista on tiedossa voimassa oleva sähköpostiosoite.

5 5 / 8 Suomen Kiinteistölehti Kymmenen kertaa vuodessa ilmestyvä Suomen Kiinteistölehti on kiinteistönpidon ja korjausrakentamisen ammattilehti. Se on suunnattu kiinteistönhoidon ja rakennuttamisen vastuuhenkilöille, kiinteistöistä vastaavien yhtiöiden johdolle, isännöitsijöille, asunto ja kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenille ja aktiivisille asukkaille. Kiinteistölehden vuosikerta sisältyy jäsenmaksuun. Sähköinen näköislehti on luettavissa Kiinteistöliiton jäsensivuilta. Maksuttoman uutiskirjeen voi tilata osoitteesta Yhdistyksen kotisivut Kiinteistöliitto Kaakkois Suomen kotisivut ovat osoitteessa Yhdistys tiedottaa kotisivuillaan yhdistyksestä, sen hallinnosta, toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Sivuston kautta kävijät saavat monipuolisesti tietoa kiinteistöalan ajankohtaisista aiheista, koulutuksista ja tapahtumista sekä yhdistyksen jäsenyydestä. Sivuston kautta onnistuvat helposti myös ilmoittautumiset yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Sivuilla hyödynnetään Kiinteistöliiton tarjoamaa sivujen julkaisualustaa, juttupankkia ja kuvapankkia sekä koko Kiinteistöliitto yhteisön tiedotteita ja uutisia. Kiinteistöliiton Jäsensivut Jäsensivuille on koottu taloyhtiöiden kannalta hyödyllistä tietoa mm. oppaita, koulutusaineistoja, asiakirjamallipohjia, talousarvio ohjeet ja ennusteet, lomakkeita, laskureita ja oikeustapauksia. Yhdistyksen uutiskirjeet, jäsentiedotteet ja Suomen Kiinteistölehti ovat jäsensivujen kautta luettavissa sähköisessä muodossa. Lisäksi sivuston kautta pääsee käyttämään Rakennuksen kuntosovellusta (Raku). Kiinteistöliiton jäsensivuille rekisteröityminen edellyttää, että jäsentaloyhtiön yhteystietoihin on lisätty rekisteröityvän henkilön sähköpostiosoite. Muita verkkopalveluita ja sosiaalinen media Osoite tarjoaa hyötytietoa, tuotteita ja palveluja yhdestä osoitteesta taloyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille sekä kerros ja rivitaloasukkaille. Suomen Kiinteistöliitto on koonnut opetusvideoita asunto osakeyhtiön hallituksen työskentelystä. Videot ovat maksutta katsottavissa Kiinteistöliiton YouTube kanavassa, Kiinteistöyhdistys jakaa Kiinteistöliitto Kaakkois Suomen facebook sivuilla tietoa ajankohtaisista asioista. Facebook sivustoa päivittää ensisijaisesti yhdistyksen assistentti. Yhdistyksen toiminnanjohtaja twiittaa omalla twitter tilillään kiinteistöalasta ja välillä muustakin. Lisäksi Kiinteistöliitto käyttää monipuolisesti sosiaalisen median kanavia, kuten facebookia ja twitteriä. Sosiaalisen median kanavat tukevat yhdistyksen ja liiton viestintää jäsenistön, sidosryhmien ja päättäjien suuntaan. JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ JTJ Yhdistys käyttää jäsentietojen ylläpitoon Kiinteistöliiton jäsentietojärjestelmää (JTJ). Kiinteistöliitto vastaa JTJ:n ylläpidosta järjestelmänä sekä sen kustannuksista. Yhdistys vastaa jäsentietojen ylläpidosta JTJ:ssä. Jäsentietojen ajantasaisuudesta pidetään systemaattisesti huolta mm. pyytämällä vuosittain isännöintitoimistoilta/isännöitsijöiltä päivitys jäsentaloyhtiöiden yhteystahoista, sekä tarkistamalla neuvontapuheluiden yhteydessä, että tiedot ovat ajantasalla. Jäsentietojärjestelmässä on asianmukaisesti huomioitu EU:n tietosuoja asetuksen ja kansallisen tietosuojalain velvoitteet. TUTKIMUS JA KEHITYS Yhdistys tekee läheistä yhteistyötä Kiinteistöliiton tutkimus ja kehitysyksikön kanssa. Tutkimus ja kehitystyössä yhdistys tukeutuu Kiinteistöliiton T&K resursseihin. Yhdistys osallistuu Kiinteistöliiton ja alan muiden toimijoiden kehityshankkeisiin silloin, kun niiden toiminta on yhdistyksen tavoitteiden mukaista (mm. edistää hyvää asumista ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa). Osallistumista työryhmiin ja foorumeihin yhdistyksen resurssien mahdollistamissa rajoissa priorisoidaan sen mukaan mitä lisäarvoa se tuottaa yhdistyksille ja jäsenille.

6 6 / 8 Loppusyksystä julkaistavia kaupunkikohtaisia talousarvioennusteita varten kerätään ennakkotietoja tulevista hinta ja tariffimuutoksista syksystä alkuvuoteen. Loppusyksystä pyritään järjestämään talousarvion laatijoille taloyhtiön tulevan vuoden talousnäkymiä luotaava tilaisuus. Yhdistys on mukana tietojen kerääjänä Kiinteistöliiton valtakunnallisessa indeksitalovertailututkimuksessa, jossa vertaillaan kaupunkikohtaisia kiinteistöveroja ja maksuja vakiomuotoisessa ns. Indeksitalossa. Tutkimuksen tuloksista tiedotetaan alueen päättäjille ja medialle. JÄSENTAPAAMISET Taloyhtiöiden hallituksia tavataan yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Isännöitsijätoimistoissa käydään antamassa ajankohtaista informaatiota ja saamassa palautetta heiltä. Isännöitsijöihin pidetään säännöllisesti yhteyttä ja järjestetään heille ajankohtaiskatsauksia sekä koulutuksia. MUUT JÄSENEDUT JA PALVELUT Sähkösopimukset ja alennus polttoöljystä Kiinteistösähkön myyntiä koskeva uusi puitesopimuskausi Karhu Voima Oy:n kanssa alkaa ja on voimassa asti. Puitesopimus sisältää myös etuja ja alennuksia Kotkan Energian kaukolämmön tarkastuspalveluista, Haminetti palveluista sekä sähköautojen latauspisteratkaisuista. Puitesopimuksen tuotteista ja ehdoista saa lisätietoja Karhu Voima Oy:n yritysmyynnistä tai Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtajalta. Neste Oil Oyj antaa Kiinteistöliitto Kaakkois Suomen jäsenkiinteistöille polttoöljystä jäsenhinnan. Jäsenetuhinnan saa soittamalla tilauspalveluun, ilmoittamalla olevansa yhdistyksen ja antamalla jäsennumeron. Etuhinta on päivän hinta ja lopullinen hinta määräytyy toimituspäivän mukaan. Maksuttomat kotisivut jäsentaloyhtiöille Jäsenmaksu sisältää myös mahdollisuuden laatia taloyhtiölle omat maksuttomat nettisivut osoitteessa Suomen Kiinteistölehden lisänumerot ja maksuton digilehti Alan ammattijulkaisu Suomen Kiinteistölehti tilataan kaikille jäsenille jäsenmaksuun sisältyvänä. Lehden normaali tilaushinta on 92 /vuosi. Lehti tarjoaa painetun lisävuosikerran jäsentalojen hallituksien jäsenille 25 euron hintaan. Suomen Kiinteistölehden näköislehti on ilmainen lisäetu kaikille Suomen Kiinteistöliiton jäsenille. Kiinteistöalan Kustannus Oy:n painotuotemateriaalit Kiinteistöliiton jäsenet saavat alennuksia kaikista normaalihintaisista julkaisuista. JÄRJESTÖTOIMINTA JA HALLINTO Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Janne Heiliö edustaa yhdistystä Kiinteistöliiton liittohallituksessa ja työvaliokunnassa sekä Kiinteistöalan koulutussäätiö Kiinkon hallituksessa. Toiminnanjohtaja edustaa yhdistystä järjestötoimikunnassa. Hallituksen jäsen Kati Kolari on yhdistyksen edustaja korjausrakentamistoimikunnassa ja Juha Tiitta vuokratalovaliokunnassa. Yhdistyksen edustajat antavat yhteenvedon hallituksen, työryhmien ja toimikuntien toiminnasta yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Kiinteistöliiton liittokokous järjestetään Helsingissä huhtikuussa Yhdistyksen hallitus valitsee edustajansa liittokokoukseen. Hallituksen jäsenille varataan mahdollisuus osallistua Kiinteistöliiton ja jäsenyhdistysten luottamushenkilöille järjestetyille hallituksien neuvottelupäiville elokuussa Alueyhteistyö Kiinteistöliitto Kaakkois Suomi

7 7 / 8 Kiinteistöliitto Kaakkois Suomen palvelukeskus Kotkassa hoitaa myös Etelä Karjalan, Imatran Seudun ja Pohjois Kymen Kiinteistöyhdistyksen hallinto ja jäsenpalvelut. Alueellista yhteistyötä kehitetään ja syvennetään yhdistyksen palvelustrategian mukaisesti. Yhteistyötä arvioidaan vuosittain yhdistysten puheenjohtajien kesken. Yhdistysten luottamushenkilöt tapaavat toisiaan vuosittain järjestettävillä Kiinteistöliitto Kaakkois Suomen hallitusten kesäpäivillä, jonka isäntinä toimii kukin yhdistys vuorollaan. Kesäpäivien tarkoitus on keskustella yhteistyöstä ja Kaakkois Suomen yhdistysten yhteisistä asioista sekä tarjota mahdollisuus yhdistysten hallituksen jäsenille keskinäiseen verkostoitumiseen. Kaakkois Suomen yhdistysten hallitusten kesäpäivien isäntänä toimii vuonna 2020 Pohjois Kymen Kiinteistöyhdistys. HENKILÖSTÖ JA TALOUDELLISET RESURSSIT Kiinteistöliitto Kaakkois Suomen palvelukeskus Kotkassa hoitaa Etelä Karjalan, Etelä Kymenlaakson, Imatran Seudun ja Pohjois Kymen Kiinteistöyhdistyksen hallinto ja jäsenpalvelut. Palvelukeskuksen henkilöstön työnantaja on Etelä Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry. Toimistossa työskentelee päätoiminen toiminnanjohtaja ja assistentti. Toimintavuonna selvitetään mahdollisuutta hyödyntää korkeakouluopiskelijoita harjoittelijoina ja lisäresurssina yhdistyksen toiminnassa. Samoin selvitetään mahdollisuuksia yhdistystä ja sen jäsenistöä hyödyntävien opinnäytetöiden toteuttamiseen. Henkilöstön osaamistasoa ylläpidetään ja kehitetään hyödyntämällä ensisijaisesti Kiinteistöalan koulutuskeskuksen (KIINKO) ja Kiinteistöliiton tarjoamia kouluttautumismahdollisuuksia. Myös muut työtehtäviä tukevat koulutukset ovat mahdollisia. Toiminnanjohtaja osallistuu Kiinkon PGP koulutukseen. Työterveyshuolto ja omaehtoinen liikuntamahdollisuus on järjestetty työnantajan puolesta. Yhdistys noudattaa tiukkaa taloudenpitoa. Yhdistyksen kirjanpito tehdään itse, joka mahdollistaa jatkuvasti ajantasalla olevan tilannetiedon yhdistyksen taloudesta. Yhdistyksen tilit tarkastaa tilintarkastaja. Jäsenmaksutaso pidetään kohtuullisena, kuitenkin sellaisena, että hyvä palvelutaso kyetään järjestämään. Lähtökohtana on se, että varsinaisesta toiminnasta pääosa rahoitetaan jäsenmaksutuloilla. Toiminta mitoitetaan taloudellisten resurssien ja henkilöresurssien mukaan. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus tulevalle vuodelle päätetään varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa keväällä. Toimintavuoden 2020 jäsenmaksut on päätetty varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa keväällä Jäsenmaksut vuodelle 2021 päätetään kevään 2020 varsinaisessa yhdistyksen kokouksessa. Hallitus on hyväksynyt erikseen yhdistyksen talousarvion vuodelle 2020.

8 8 / 8 ALUSTAVA TAPAHTUMAKALENTERI 2020 (MUUTOKSET MAHDOLLISIA) Tammikuu Maaliskuu Jäsentiedote 1/ Koulutus: Hallituksen jäsenen talouskurssi ja tilinpäätöksen tulkinta koulutusilta hallituksille Koulutus: Ajankohtaista kiinteistöjuridiikasta ammattilaisinfo isännöitsijöille Hallitusten puheenjohtajien verkostoitumisilta 1/ Koulutus: Webinaari yhtiökokous haltuun (yhteinen laki, talous ja tekniikka) Jäsentiedote 2/2020 Huhtikuu Kesäkuu Kiinteistöliiton Liittokokous, Helsinki 7.4. Varsinainen yhdistyksen kokous Messumatka Taloyhtiö 2020 messutapahtuma, Helsinki Messukeskus Korjausrakentamisbarometri 1/ Koulutus: Ajankohtaista kiinteistöjuridiikasta / sähköautot taloyhtiössä tekniikka, päätöksenteko ja avustukset Jäsentiedote 3/2020 Kiinteistöliitto Kaakkois Suomen hallituspäivät (Kouvola) Heinäkuu Korjaus ja tekninen neuvonta suljettu Kiinteistöliiton toimisto suljettu Elokuu Syyskuu Valtakunnallinen Kiinteistöyhdistysten hallituksien neuvottelupäivät Asumismenot 2020 tutkimus Indeksitalovertailu Kiinteistöliiton toimihenkilöiden Palveleva Vaikuttaja päivät Jäsentiedote 4/2020 Koulutus: Hallitus ja asumisen arki, yleisimpiä pulmatilanteita ja työkalut niiden hallintaan koulutusilta hallituksille Lokakuu Joulukuu Kiinteistöliiton talousarvio ohje 2021 Kiinteistöyhdistyksen alueellinen talousarvioennuste vuodelle 2021 Korjausrakentamisbarometri 2/2020 Hallitusten puheenjohtajien verkostoitumisilta 2/2020 Jäsentiedote 5/2020 Tilinpäättäjän tietoisku, (maksullinen koulutus tilinpäättäjille/ammattilaisille, yhteistyössä Kiinkon kanssa) Kouvola

Etelä Karjalan Kiinteistöyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Etelä Karjalan Kiinteistöyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2019 1 / 8 TOIMINTA AJATUS Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta sääntöjen 2 :n mukaan: Yhdistyksen tarkoituksena on: toimia jäsentensä ja jäsentalojensa edustajien yhdyssiteenä ja valvoa niiden yleisiä ja yhteisiä

Lisätiedot

Imatran Seudun Kiinteistöyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA /6 Imatra

Imatran Seudun Kiinteistöyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA /6 Imatra n Seudun Kiinteistöyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1/6 JOHDANTO Historiatietojen mukaan n seudun Kiinteistöyhdistys ry:n perustamiskokous on pidetty joulukuun 11. päivä vuonna 1946. Vuosi 2017 on

Lisätiedot

Roolinne taloyhtiössä

Roolinne taloyhtiössä Roolinne taloyhtiössä 1 97 Kaikki vastaajat (=129) 8 6 4 2 12 15 5 Isännöitsijä Puheenjohtaja Hallituksen jäsen Jokin muu, mikä 1/3 Paikkakunta (Taloyhtiön sijainti) 12 111 Kaikki vastaajat (=13) 1 8 6

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Yhdistyksen hallituksen palvelustrategia 2016

Yhdistyksen hallituksen palvelustrategia 2016 Yhdistyksen hallituksen palvelustrategia 2016 Hyväksytty hallituksessa 8.3.2016 Esitetty yhdistyksen vuosikokoukselle 23.3.2016, Kotka Jäsenet Jäsenyhdistykset Kiinteistöliitto Palvelu on vaikuttamista

Lisätiedot

Digitaalinen palvelutarjotin

Digitaalinen palvelutarjotin Digitaalinen palvelutarjotin Kurssi kohti tulevaisuutta Thomas Åberg, kehitysjohtaja Kiinteistöalan Kustannus Oy Tarjoamme digitaalisia sisältöratkaisuja Taloyhtiöille Isännöitsijöille Huoltoyhtiöille

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2018

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2018 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2018 Yhteenveto: n=145 1 Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely 2018 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena on selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton ja jäsenyhdistysten

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2018

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2018 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2018 Yhteenveto: n=70 1 Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely 2018 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena on selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton ja jäsenyhdistysten

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2018

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2018 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2018 Yhteenveto: n=56 1 Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely 2018 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena on selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton ja jäsenyhdistysten

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2018

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2018 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2018 Yhteenveto: n=28 1 Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely 2018 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena on selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton ja jäsenyhdistysten

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 10.6.2015 Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys aikoo toimia saavuttaakseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Maakunnallinen kyläyhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Lappilaiset Kylät ry toimii Lapin kylien kattojärjestönä. Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 1 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 1. YLEISTÄ Varsinais-Suomi on pitkän linjan varsinaissuomalainen asumisen ja kiinteistönpidon edunvalvoja ja vaikuttaja. Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

TOIMINTASUUNNITELMA 2019 Sivu 1 (6) TOIMINTASUUNNITELMA 2019 YHTEENVETO Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys on vuonna 1903 perustettu asunto-osakeyhtiöiden, kiinteistöosakeyhtiöiden, vuokrataloyhtiöiden ja muiden yhteisömuotoisten

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Kiinteistöliitto Kanta Häme 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO SATAKUNTA RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Yleistä

KIINTEISTÖLIITTO SATAKUNTA RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Yleistä 1 KIINTEISTÖLIITTO SATAKUNTA RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 1. Yleistä Kiinteistöliitto Satakunta ry. on kiinteistöalan paikallinen yleishyödyllinen yhteisö eli taloyhtiöiden, vuokranantajien ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Maakunnallinen kyläyhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lappilaiset Kylät ry toimii Lapin kylien kattojärjestönä. Yhdistys toimii kylien asukkaiden, kylätoimikuntien, kylä- ja asukasyhdistysten sekä Lapin

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Etelä Karjalan Kiinteistöyhdistys 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Etelä Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Pohjois Kymen Kiinteistöyhdistys 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely 1 KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN..1 TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Hyväksytty hallituksen kokouksessa YLEISTÄ

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE Hyväksytty hallituksen kokouksessa YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.12.2018 1. YLEISTÄ Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on pitkän linjan varsinaissuomalainen asumisen ja kiinteistönpidon edunvalvoja

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Asunto-osakeyhtiöt & tavoitettavuus Suuri määrä taloyhtiöitä Suomessa = haaste

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

1(5) Kiinteistöliitto Uusimaa ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE YLEISTÄ

1(5) Kiinteistöliitto Uusimaa ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE YLEISTÄ 1(5) Kiinteistöliitto Uusimaa ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 12.12.2012 YLEISTÄ Kiinteistöliitto Uusimaa ry:n (jäljempänä yhdistys) uusittujen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on alueensa

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät Yhteenveto KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät Yhteenveto: Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle

Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle Kotitalon kotisivut Taloyhtiosivut.fi palveluna omalle taloyhtiölle 18.9.2010 Helsinki Hallitusforum Timo Tossavainen Kiinteistöliiton järjestöpäällikkö Taloyhtio.netin päätoimittaja Kotitalon kotisivut

Lisätiedot

Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö

Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö Esteettömyys- ja hissiseminaari 26.10.2015, Kotka Sami Tammisto Toiminnanjohtaja Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n

Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry toimintasuunnitelma 2019 2019 Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry:n toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2019 Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Satakunta Strategia vuosille Johdanto

Kiinteistöliitto Satakunta Strategia vuosille Johdanto Kiinteistöliitto Satakunta Strategia vuosille 2019-2021 1. Johdanto Kiinteistöliitto Satakunnan strategiana on yhdistyksen toiminnan kehittäminen lähtien jäsentaloyhtiöiden tarpeista. Samoin strategian

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Kanta-Häme VAHVA KIINTEISTÖALAN VAIKUTTAJA TOIMINTASTRATEGIA 2020

Kiinteistöliitto Kanta-Häme VAHVA KIINTEISTÖALAN VAIKUTTAJA TOIMINTASTRATEGIA 2020 Kiinteistöliitto Kanta-Häme VAHVA KIINTEISTÖALAN VAIKUTTAJA TOIMINTASTRATEGIA 2020 KIINTEISTÖLIITTO KANTA-HÄME VAHVA VAIKUTTAJA - TOIMINTASTRATEGIA 2020 1 JOHDANTO Kiinteistöliitto Kanta-Häme on toiminut

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten www.lihakunta.fi Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten Lihakunta on nyt avannut aktiivijäsenilleen suunnatut monipuoliset verkkosivut Jäsenten verkkosivuilla voit - tarkastella omaa jäsenyyttäsi koskevia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 2 2. HALLITUS JA SEN TOIMINTA 3 3. JÄSENTOIMINTA 3 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 4 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten

Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten www.itikkaosuuskunta.fi Jäsenten verkkosivut ovat SINUA varten Itikka osuuskunta on nyt avannut aktiivijäsenilleen suunnatut monipuoliset verkkosivut Jäsenten verkkosivuilla voit - tarkastella omaa jäsenyyttäsi

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

toimistonhoitaja luottamusmiehet järjestämisvastaavat hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet koulutiedottaja

toimistonhoitaja luottamusmiehet järjestämisvastaavat hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet koulutiedottaja Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä ja työpaikoista Jäsenhankinta ja jäsenkiinnittyminen Ennakkotietoa tulevaisuuden suunnitteluun ja vertailu edelliseen vuoteen Hankkia lisää jäseniä

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta

Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA STRATEGIA Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.9.2009 Neuvonta-Viestintä-Koulutus-Edunvalvonta 1) Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat yhdistyksen tavoitteet ja miten

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Varsinais-Suomi.

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Varsinais-Suomi. Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y.:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Varsinais-Suomi.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103. Toimintasuunnitelma 2019

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103. Toimintasuunnitelma 2019 Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2019 1 JHL 2022 LIITTOSTRATEGIA VISIO: JHL on kokoava voima, joka toimii vahvimpana ammattiliittona työpaikoilla ja

Lisätiedot

Keliakialiiton palvelut yhdistyksille. Vapaaehtoisten webinaari

Keliakialiiton palvelut yhdistyksille. Vapaaehtoisten webinaari Keliakialiiton palvelut yhdistyksille Vapaaehtoisten webinaari 19.9.2019 Tämän päivän webinaarissa käsittelemme Vapaaehtoistoiminnan tuen muutos (Eeva) Viestintäkanavat - Mistä saan ajankohtaisen tiedon?

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät 6 Yhteenveto KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN 1 TAUSTATIEDOT Koko aineisto Vastaajaryhmät koko aineiston tasolla

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Syyskokous Päätösten vahvistaminen hallitus marraskuu 300 yhdistyksen jäsenet Anneli Nikulainen, Oxana Tarasyuk ja Sanna Husu

puheenjohtaja /sihteeri Syyskokous Päätösten vahvistaminen hallitus marraskuu 300 yhdistyksen jäsenet Anneli Nikulainen, Oxana Tarasyuk ja Sanna Husu Järjestötoiminta Hallituksen kokoukset kuukausittain Edunvalvonnan varmistaminen ja yhdistyksen toiminnan suunnittelu, tiedon jakaminen. puheenjohtaja /sihteeri kerran kuukaudessa Kevätkokous Päätösten

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS RY Hallituksen esitys 23.11 2012

POHJOIS-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS RY Hallituksen esitys 23.11 2012 POHJOIS-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS RY Hallituksen esitys 23.11 2012 STRATEGIA 2013 2018 Yleistä Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on taloyhtiöiden oma järjestö ja luotettava yhteistyökumppani. Yhdistyksestä

Lisätiedot

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 KIINTEISTÖALAN HALLITUSAMMATTILAISET AKHA ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Yhdistyksen vuoden teemana on Hyvä hallintotapa tavaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti

Lisätiedot

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on Jäsenpalvelut Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on tukea opiskelijakuntatoimijoiden edellytyksiä toimia ammattikorkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

YRITYSSUOJELUYHDISTYS RY:N JÄSENKYSELY 2017

YRITYSSUOJELUYHDISTYS RY:N JÄSENKYSELY 2017 YRITYSSUOJELUYHDISTYS RY:N JÄSENKYSELY 2017 1. Jäsenyyden tyyppi: * Osallistujamäärä: 67 9 (13.4%): Henkilöjäsen Henkilöjäsen: 13.43% 56 (83.6%): KTL1E jäsen Kannatusjäsen: 2.99% 2 (3.0%): Kannatusjäsen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Keski-Suomen maakunta.

Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Keski-Suomen maakunta. KESKI-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Keski-Suomen maakunta.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu 1/5 8.11.2016 Vaasan Insinööriopiskelijat VIO ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen Yhdistyksen nimi on Vaasan Insinööriopiskelijat VIO ry, jota kutsutaan

Lisätiedot

Crohn ja Colitis ry.

Crohn ja Colitis ry. Crohn ja Colitis ry www.ibd.fi Strateginen toimintasuunnitelma 2019-2023 #meidänjärjestö 2 IBD lukuina MAAILMASSA IBD:tä SAIRASTAVIA YLI 10 MILJOONAA SUOMESSA IBD:tä SAIRASTAVIA 50 000 Toimisto Tampereella

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuosi 2019 Liittokokous

Toimintasuunnitelma vuosi 2019 Liittokokous Toimintasuunnitelma vuosi 2019 Liittokokous 19.5.2018 Autismi- ja Aspergerliiton tavoitteena on edistää ja valvoa autismikirjon henkilöiden ja heidän läheistensä etujen, osallisuuden ja ihmisoikeuksien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kiinteistöyhdistys.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kiinteistöyhdistys. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kiinteistöyhdistys. Kiinteistöyhdistyksen kotipaikka on Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14

Proplus. Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 Proplus Petri Varjonen, Ammattiliitto Pro Turun aluekeskus Harjavalta 21.1.-14 1 Proplus 1. YLEISTÄ 2. MITEN PROPLUS TOIMII, PERUSIDEA 3. OMAN SIVUN PERUSSISÄLTÖ 4. RYHMÄT (= Proplussan perusta) 5. RYHMIEN

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt

Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kiinteistöyhdistys. Kiinteistöyhdistyksen kotipaikka on Mikkelin kaupunki

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN KUTSU Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n jäsenille VUOSIKOKOUKSEEN Keskiviikkona 23.5.2018 klo 16.30 Sokos Hotel Seurahuone Savonlinna, Kauppatori 4-6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n mukaiset

Lisätiedot

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa.

työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen suomalaisessa yhteiskunnassa. TOIMINTA-AJATUS AJATUS MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattis-luonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 18 LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat

Lisätiedot

Lapin Yrittäjät. Toimintasuunnitelma 2019

Lapin Yrittäjät. Toimintasuunnitelma 2019 Lapin Yrittäjät Toimintasuunnitelma 2019 1 ARVOT Mihin toimintamme perustuu? Rohkeus 2 Luotettavuus Uusiutuminen Tehtäväalueet mitä teemme? VAIKUTTAA VERKOSTOI VAHVISTAA V I E S T I I 3 Vaikuttaa q Resurssien

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot