Sisällysluettelo. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät Laskentaraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät 2012 2 Laskentaraportti 20.2.2013"

Transkriptio

1 JALANKULUN JA PYÖRÄILYN LIIKENNEMÄÄRÄT 2012

2 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät Laskentaraportti Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 3 Jalankulkijoiden ja pyöräilyn liikennemäärät Tampereella Tammerkosken ylittävien siltojen jalankulkijoiden ja pyöräilyn liikennemäärien kehitys Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenne-määrien kehitys koko keskusta-alueella Koneelliset polkupyörälaskennat LIITTEET 1. Kävelyn ja pyöräilyn huipputunteja kesältä Polkupyöräilijöiden keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät

3 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät Laskentaraportti YLEISTÄ Tampereen keskusta-alueella on suoritettu vuosittain jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden käsilaskentoja vuodesta 1999 lähtien. Laskennat on suoritettu kesä- ja heinäkuussa ja laskentapisteitä on ollut vuosittain noin 80 ja ne ovat olleet pääosin aina samoja pisteitä. Kohde on jätetty laskematta, jos kadulla on ollut jalankulkua ja pyöräilyä merkittävästi haittaavaa toimintaa esim. katutöitä. Laskenta-ajankohdasta johtuen koulujen tuottama liikenne ei ole mukana. Vakiolaskentakohteiden lisäksi on laskentoja suoritettu myös muissa kohteissa suunnittelun tarpeiden mukaan. Laskennat on suoritettu maanantaista torstaihin klo välisenä aikana. Jokaisessa laskentapisteessä on laskettu erikseen sekä jalankulkijat että polkupyöräilijät kolmen tunnin laskentajakson ajan. Laskentojen perusteella on määritelty iltapäivähuipputunnin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrät. Säätilan vaikutus jalankulun ja pyöräilyn liikennemääriin Sääolosuhteilla on suurempi vaikutus pyöräilijämääriin kuin jalankulkijamääriin. Tutkimusten mukaan arkipyöräilyssä sateinen sää vähentää pyöräilijämäärää noin 30 %. Kuvissa 1 ja 2 on esitetty viideltä viime vuodelta laskentapäivien keskimääräiset lämpötilat ja sadepäivien osuus prosentteina. Kuvissa on esitetty myös Tammerkosken ylittävien siltojen laskentapäivien säätilat. Kesän 2008 sateinen sää näkyy jalankulun ja pyöräilyn määrissä. (Kuva 4) Kuva 1. Laskentapäivien keskimääräiset lämpötilat Kuva 2. Sadepäivien osuus laskentapäivistä Polkupyöräliikenteen kuukausivaihtelukerroin Tampereen seudun henkilöliikennetutkimuksen yhteydessä määriteltiin Tampereelle alustavat polkupyöräilyn kuukausivaihtelukertoimet, jotka on esitetty kuvassa 3. Kuva 3. Polkupyöräliikenteen kuukausivaihtelukerroin

4 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät Laskentaraportti Jalankulkijoiden ja pyöräilyn liikennemäärät Tampereella 2012 Kesällä 2012 suoritettiin Tampereen keskusta-alueella 88 laskentapisteessä jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden määrälaskentoja. 76 kohteessa laskettiin kaikki katupoikkileikkauksessa liikkuneet jalankulkijat ja pyöräilijät. (Liite 1). Suojatietä ylittäneet jalankulkijat ja pyöräilijät laskettiin 11 liikennevaloliittymässä sekä suojatiellä Keskustorin bussiterminaalin liittymän kohdalla. Suojateiden ylityslaskentojen tulokset on esitetty taulukossa 1. Kävelyä ja pyöräilyä haittaavia rakennustöitä oli Hämeenpuisto 25:n kohdalla, Kuninkaankadun ja Tuomiokirkonkadun kävelykaduilla, sekä Ratinansillalla Tampereen valtatiellä. Liikennelaskennat suoritettiin kohteissa remonteista huolimatta. Uusina kevyen liikenteen yhteyksinä otettiin keskustassa käyttöön Rongankadun alikulku ( ) sekä Palatsin silta ( ). Vilkkaimmat jalankulku- ja pyöräilyväylät olivat Hämeenkatu, Kuninkaankadun kävelykatu, Hatanpään valtatie ja Vuolteen silta sekä Aleksis Kiven katu. Polkupyöräilijöitä kulki eniten Itsenäisyydenkadulla Rautatietunnelin laskentapisteessä, Teiskontie 5:n kohdalla, Tampereen valtatiellä Jokikadun kohdalla sekä Hämeensillalla. Taulukko 1. Suojateiden ylityslaskennat kesällä 2012 SUOJATIE JK PP YHT Hatanpään valtatie (Tampereen valtatien liittymässä) Hämeenkatu (Aleksis Kiven kadun suojatie) Hämeenkatu (Rautatienkadun liittymä) Hämeenkatu, (Keskustorin bussiterminaali) Hämeenpuisto läntinen (Aleksanterin koulun suojatie) Itsenäisyydenkatu (Yliopistonkadun länsipuolella) Kalevantie (Yliopiston suojatie) Pirkankatu (Hämeenpuiston länsipuolella) Rautatienkatu (Hämeenkadun pohjoispuolella) Rautatienkatu (Rautatieaseman suojatie) Satakunnankatu (Satakunnansillan itäpäässä) Yliopistonkatu (Itsenäisyydenkadun eteläpuolella)

5 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät Laskentaraportti Tammerkosken ylittävien siltojen jalankulkijoiden ja pyöräilyn liikennemäärien kehitys Tammerkosken ylittävien siltojen jalankulkijoiden määrät ovat keskimäärin olleet 4100 jalankulkijaa/huipputunti ja polkupyöräilijöiden määrä on ollut keskimäärin 1300 pyöräilijää/huipputunti viimeisen kymmenen vuoden aikana (Kuva 4). Vuonna 2012 pyöräilijöiden määrä Tammerkosken ylittävillä silloilla oli noin 1400 pyöräilijää huipputunnin aikana. Pyöräilijöiden määrä on hieman kymmenen vuoden laskentatulosten keskiarvoa suurempi. Vuonna 2012 jalankulkijoiden määrä Tammerkosken ylittävillä silloilla oli noin 3800 jalankulkijaa/huipputunti. Jalankulkijoiden määrä oli hieman tarkastelujakson keskiarvoa pienempi. Tuloksissa on huomioitava, että kesien 2008 ja 2011 siltalaskennat suoritettiin keskimääräistä sateisimmissa olosuhteissa (Kuva 2). Kuva 4. Tammerkosken ylittävien siltojen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrät huipputunnin aikana vuosina

6 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät Laskentaraportti Polkupyöräliikenteen jakautumista Tammerkosken ylittäville silloille on tarkasteltu kuvassa 5. Kuvasta erottuu selkeästi Hämeensillan asema merkittävimpänä pyöräilyreittinä Tampereella. Laukonsillan valmistuminen sekä Ratinan sillan peruskorjaus vuosina ovat vähentäneet Ratinansillan houkuttelevuutta pyöräilyreittinä. Kuva 5. Pyöräilijöiden määrä Tammerkosken ylittävillä silloilla huipputunnin aikana kesinä Kävelijöiden jakautumista Tammerkosken ylittäville silloille on tarkasteltu kuvassa 6. Kuvasta erottuu Hämeenkadun rooli tärkeimpänä kävely-yhteytenä Tammerkosken yli. Seuraavaksi vilkkaimpia kävelyreittejä ovat Vuolteensilta ja Satakunnan silta. Kuva 6. Kävelijöiden määrä Tammerkosken ylittävillä silloilla huipputunnin aikana kesinä

7 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät Laskentaraportti Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennemäärien kehitys koko keskusta-alueella Jalankulkijoiden ja pyöräilyn liikennemäärät ovat viiden vuoden aikajaksolla pysyneet suunnilleen samansuuruisina. Vilkkaimmat jalankulun ja pyöräilyn väylät ovat olleet Hämeenkatu, Hatanpään valtatie, Kuninkaankatu, Aleksis Kiven Katu, Tuomiokirkonkatu ja Itsenäisyydenkatu. Hämeenkadun jalankulun ja pyöräilyn määriä on esitetty kuvissa 7 ja 8. Hämeenkadulla Pellavatehtaankadun ja Aleksanterinkadun välisellä osuudella jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrät olivat huomattavasti suurempia kuin vuonna Raatihuoneen kohdalla suoritetussa laskennassa kävelijöiden määrä laski hieman aiempiin vuosiin verrattuna. Pyöräilijöiden määrä Raatihuoneen laskentapisteessä nousi yli hieman yli viiden vuoden keskiarvon Kuva 7. Hämeenkatu 9 (Kahvila Siilinkari) Kuva 8. Hämeenkatu (Raatihuone) Hatanpään valtatien jalankulun ja pyöräilyn liikennemääriä on esitetty kuvissa 9 ja 10. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrät kesän 2012 laskennoissa jäivät selvästi alle keskiarvon viiden vuoden tarkastelujaksolla. Tuloksia vertailtaessa on syytä huomioida että vuosien 2011 ja 2012 laskentatuloksiin ovat vaikuttaneet Koskikeskuksen remontti, sateiset laskentapäivät sekä uuden vaihtoehtoisen kevyen liikenteen yhteyden valmistuminen Laukonsillalle. Kuva 9. Hatanpään valtatie 2 (pohjoispää) Kuva 10. Hatanpään valtatie (linja-autoasema)

8 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät Laskentaraportti Puutarhakadulla Aleksis Kiven kadun liittymän länsipuolella jalankulkijoiden määrä laski kesän 2012 laskennassa selvästi alle pitkäaikaisen keskiarvon. Pyöräilijöiden määrä laskentapisteessä oli suurin vuonna 2003 aloitettujen laskentojen aikana (Kuva 11). Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun välisellä Puutarhakadun osuudella pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden määrät olivat selvässä kasvussa edellisvuosiin verrattuna (Kuva 12). Kuva 11. Puutarhakatu, virastotalo Kuva 12. Puutarhakatu, Hämeenpuiston itäpuolella Suojatielaskennoista on tarkasteltu kahta kohdetta. Ensimmäinen on Hämeenkadun ylittävä suojatie Keskustorilla Raatihuoneen vieressä ja toinen Hämeenkadun ja rautatieaseman välille sijaitseva rautatienkadun suojatie. Hämeenkadulla Raatihuoneen suojatien laskennassa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä lisääntyi selvästi edellisen vuoden laskentaan verrattuna. (Kuva 13). Kesällä 2012 Rautatienkadun laskentapisteessä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä on laskenut selvästi viime vuosien aikana. (Kuva 14). Kuva 13. Hämeenkatu, Raatihuoneen suojatie Kuva 14. Rautatienkatu, Rautatieaseman suojatie

9 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät Laskentaraportti Hämeenkadun jatkoyhteyksistä on otettu tarkasteluun Hämeenpuisto. Laskentapisteinä olivat pääkirjasto Metso ja Hämeenpuiston eteläpää. Metson kohdalla suoritetuissa laskennoissa jalankulkijoiden määrä on pysynyt viime vuodet tasaisena. Pyöräilijöiden määrä Metson kohdalla on viime vuoden huippulukemien jälkeen palannut aiempien vuosien tasolle (Kuva 15). Hämeenpuiston eteläpäässä kävelyn ja pyöräilyn liikennemäärät ovat selvästi laskeneet Ratinan sillan korjaustöiden aikana. (Kuva 16). Kuva 15. Hämeenpuisto (Metson kohta) Kuva 16. Hämeenpuisto 55 (eteläpää) Kävelykatujen liikennemäärät Kuvissa 17 ja 18 on esitetty Kuninkaankadun ja Tuomiokirkonkadun kävelykatujen jalankulku- ja polkupyöräilijämäärät viimeisen kolmen kesän ajalta. Kuninkaankadulla kesän 2012 laskennassa pyöräilijöiden määrät ovat edellisten vuosien tasolla, sen sijaan kävelijöiden määrä laski selvästi aiempiin vuosiin verrattuna. Tuomiokirkonkadun kävelykadulla jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna, mutta tulokset pysyivät edelleen hieman pitkän ajan keskiarvojen alapuolella. Tuomiokirkonkadun liikennemäärien vertailussa on huomioitava laskentapisteen läheisyydessä suoritettu Hämpin parkin rakennustyö, joka hankaloitti kulkua kävelykadulla vuosien 2011 ja 2012 laskentojen aikana. Kuva 17. Kuninkaankatu 24 (kävelykatu) Kuva 18. Tuomiokirkonkatu (kävelykatu)

10 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät Laskentaraportti Alla olevassa yhteenvetotaulukossa on joitakin kävelyn ja pyöräilyn laskentatuloksia vuosilta KÄVELYN JA PYÖRÄILYN LASKENTATULOKSET HUIPPUTUNNIN AIKANA VUOSINA Paikka JK PP JK PP JK PP JK PP JK PP Aleksis Kiven katu (Hallituskadun pohjoispuoli) Aleksis Kiven katu (virastotalo) Hatanpään valtatie 12 (Vuolteenkadun eteläpuoli) Hatanpään valtatie 2 (Paapan kapakka) Hämeenkatu 2 (Stockmannin kohta) Hämeenkatu 20 (Sokoksen kohta) Hämeenpuisto 1 (Näsinpuisto) Hämeenpuisto 25 (Metson kohta) Hämeenpuisto 39 (Satamakadun pohjoispuoli) Hämeensilta (Hämeenkatu) Itsenäisyydenkatu (Kalevan pt:n länsipuoli) Itsenäisyydenkatu (Yliopiston länsipuolen suojatie) Itsenäisyydenkatu Rautatietunneli (ei sisätunneli) Kalevan puistotie (Ilmarinkadun pohjoispuoli) Kalevantie (Hautausmaa) Kauppakatu (Keskustori) Kehräsaarensilta (Kehräsaari) Kuninkaankatu 16 (Anttilan kohta) Kuninkaankatu 24 (Seppälä) Kuninkaankatu 36 (Satamakadun pohjoispuoli) Laukonsilta Näsinpuiston silta (Kuninkaankadun jatke) Näsinsilta (Kekkosentien klv) Paasikiventie (Sepänkadun liitt. länsipuol.) Patosilta Pirkankatu (Hämeenpuiston länsipuolella) Puutarhakatu (Virastotalo) Puutarhakatu 16 (Hämeenpuiston itäpuoli) Ratinan silta (Tampereen valtatie) Rautatienkatu 10 (Kyttälänkadun eteläpuoli) Rautatienkatu 20 (Verkatehtaankadun eteläpuoli) Rongankadun alikulku Rongankatu (Koskipuisto) Sammonkatu (Sampola) Satakunnankatu (Amurin koulu) Satakunnansilta (Satakunnankatu) Satamakatu (Kuninkaankadun länsip.) Sorinahteen silta (Kalevantie) Tammelan puistokatu (Itsenäisyydenkadun pohjoisp.) Tammelan puistokatu (Tammelantori) Teiskontie 5 (Sampola) Tuomiokirkonkatu (Hämeenkadun eteläpuolella) Tuomiokirkonkatu 11 (Kävelykatu) Viinikankatu (Saarioinen) Yliopistonkatu 55 (Tampere-talo)

11 Jalankulun ja pyöräilyn liikennemäärät Laskentaraportti Koneelliset polkupyörälaskennat 2000-luvun alusta asti on polkupyöräilijöiden määriä laskettu koneellisten mittauspisteiden avulla. Laskentapisteistä 20 perustuu liikennevaloliittymien yhteydessä oleviin induktiosilmukoihin ja kuusi pistettä vuosina käyttöönotettuihin Eco counter-laitteisiin. Kesäajan 2011 ( ) laskennassa oli 17 mittauspistettä (Liite 2). Mittauspisteistä saatujen tulosten perusteella on laskettu polkupyöräilijöiden määrän kehitystä kuvaava indeksi. Kesäkauden pyöräilyindeksiä tarkasteltaessa käy ilmi että polkupyöräilijöiden määrä kasvoi 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. (Kuva 19). Kuva 19. Polkupyöräilijöiden määrän suhteellinen kehitys kesäkausina (vuosi 2000=100). Tarkasteltaessa koko vuoden 2012 ajalta laskettua indeksiä selviää, että polkupyöräilijöiden suhteellinen liikennemäärä on kasvanut vuoteen 2011 kerrattuna 2 prosenttia. Vuoden 2012 tulosta vertailtaessa on syytä huomioida, että varsinainen pyöräilykausi loppui lumen tulon vuoksi vuonna 2012 huomattavasti aikaisemmin kuin kahtena edellisvuonna. (Kuva 20). Kuva 20. Polkupyöräilijöiden määrän suhteellinen kehitys vuositasolla (vuosi 2000=100) Lisätietoja: Liikenneinsinööri Timo Seimelä Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Frenckellinaukio 2 B PL 487, TAMPERE puh sähköposti: Erikoissuunnittelija Jarno Hietanen Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Frenckellinaukio 2 B PL 487, TAMPERE puh sähköposti:

12 60/ / /189 98/303 89/ / / /446 56/624 58/427 46/ / /441 97/ / / /415 98/ / /184 68/308 75/158 70/ / / /373 67/ /174 82/210 29/ / / / / /306 99/572 89/ /152 84/ /62 232/ /17 16/13 82/46 359/66 56/75 98/72 141/28 71/153 37/59 165/ /152 61/14 78/37 241/ / /12 241/24 32/11 230/249 54/46 188/15 158/245 84/97 60/ / /189 98/303 89/ / / /446 56/624 58/427 46/ / /441 97/ / / /415 98/ / /184 68/308 75/158 70/ / / /373 67/ /174 82/210 29/ / / / / /306 99/572 89/ /152 84/ /62 232/ /17 16/13 82/46 359/66 56/75 98/72 141/28 71/153 37/59 165/ /152 61/14 78/37 241/ / /12 241/24 32/11 230/249 54/46 188/15 158/245 84/97 KÄVELYN JA PYÖRÄILYN HUIPPUTUNTEJA KESÄLTÄ 2012 Poikkileikkauksen ylittäneiden määrät (kpl/h) 180/2429 Kävelijät Pyöräilijät Liite 1

13 KONEELLISET POLKUPYÖRÄLASKIMET POLKUPYÖRÄILIJÖIDEN KESKIMÄÄRÄISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT polkupyöräilijät (kpl/vrk) 370 Liite

14 Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Frenckellinaukio 2 B PL 487, Tampere

KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2010

KEVYEN LIIKENTEEN LIIKENNEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2010 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN YLEISTÄ Tampereen keskusta-alueen kevyen liikenteen laskentoja on suoritettu kesäisin käsilaskentana kesä- ja heinäkuussa noin viiden viikon aikana. Laskentapisteitä

Lisätiedot

TKL:n linjat vuosittain Vuosi 1957

TKL:n linjat vuosittain Vuosi 1957 TKL:n linjat vuosittain Vuosi 1957 2 Lappi Hyhky 6,8 km 4 Järvensivu Rahola 12,1 km 5 Kalevankangas Pyynikki 4,7 km 6 Hippos Lamminpää 1.1. 19.5.1957 11,2 km Hipposkylä Lamminpää 20.5. 31.12.1957 12,3

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 2012

HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 2012 HENKILÖAUTOJEN KESKIKUORMITUS NIEMEN RAJALLA HELSINGISSÄ VUONNA 212 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto Muistio 16.11 212 / Tuija Hellman 1 1. Johdanto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN TILASTOJA PORISTA 2001-2013

KEVYEN LIIKENTEEN TILASTOJA PORISTA 2001-2013 KEVYEN LIIKENTEEN TILASTOJA PORISTA 2001-2013 Riikka-Liisa Säikkö Pekka Pylsy Tekninen palvelukeskus/ katu- ja puistosuunnittelu 2012/ päivitetty 2013 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 ESIPUHE... 3 1 LASKENTOJEN

Lisätiedot

Yrityksen (ja osaston) nimi Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Yrityksen www-osoite

Yrityksen (ja osaston) nimi Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Yrityksen www-osoite Yrityksen (ja osaston) nimi Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Yrityksen www-osoite ABC Päiväkoti Pyynikintori 4-6 33230 Tampere www.abcpaivakoti.fi Ahjolan Kannatusyhdistys ry Vainiokatu 2 33500

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Liikennesuunnittelu 30.3.2004. Kevyen liikenteen laskennat Espoossa 2003

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Liikennesuunnittelu 30.3.2004. Kevyen liikenteen laskennat Espoossa 2003 Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Liikennesuunnittelu 30.3.2004 Kevyen liikenteen laskennat Espoossa 2003 Kansikuva: Leppävaaranraitti Pohjois - Leppävaarassa Kuvaaja: Tuula Nykänen Julkaisija: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Kimmo Saastamoinen, Kati Kiiskilä, Terhi Luukkonen & Hanna Kalenoja Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Liikennelaskennat ja läpiajoliikenteen tutkimus Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Keskustan strateginen osayleiskaava ja Hämeenkatu KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

Keskustan strateginen osayleiskaava ja Hämeenkatu KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Tampereen kaupunkikeskustan aamukahvit 18.11. 2013 klo 8-10 Finlayson, Galleria Nottbeck, Satakunnank. 18, Tampere Keskustan strateginen osayleiskaava ja Hämeenkatu MUISTIO Tampere Tunnetuksi ry:n ja Tampereen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.2.2012

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.2.2012 TAMPERE Dno 7834/10.02.01/2011 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.2.2012 KYTTÄLÄ XI-174-3 JA 4, RAUTATIENKATU 21, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN TONTILLE. KAAVA NRO 8428. Kaava-alue,

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

K10 - AUKIOIDEN KORTTELI. rev A

K10 - AUKIOIDEN KORTTELI. rev A K10 - AUKIOIDEN KORTTELI rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A rev A Tontti 3 2 214 m 2 käytetty rakennusoikeus: n.5920 m2 (tarkista) e 2,7 59 ap (39 ap kellarissa, 20 ap pihalla) PUUTARHAKATU

Lisätiedot

TERVETULOA HERKUTTELEMAAN GLUTEENITTOMASTI TAMPEREELLE

TERVETULOA HERKUTTELEMAAN GLUTEENITTOMASTI TAMPEREELLE TERVETULOA HERKUTTELEMAAN GLUTEENITTOMASTI TAMPEREELLE - Tähän listaukseen on koottu tiedot Tampereen keskustan alueen ravintoloista ja kahviloista, joiden valikoimissa on kattavasti gluteenittomia vaihtoehtoja

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yleistietoa liikennetutkimuksesta Toteutettiin syksyllä 2012 Tietoa liikennesuunnittelun tueksi

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta

Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Muistutus Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotuksesta Haaralammenpolun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/15990, Lamminpään kaupunginosassa, TRE: 6480/10.03.02/2012. Suunnitelmassa oleva reunakivi on laskettava

Lisätiedot

KOy Suutalankatu 8. Uudet paritaloasunnot Korkinmäen viihtyisälle alueelle

KOy Suutalankatu 8. Uudet paritaloasunnot Korkinmäen viihtyisälle alueelle KOy Suutalankatu 8 Uudet paritaloasunnot Korkinmäen viihtyisälle alueelle Rakennustapaselostus myyntiin 10.12.2015 1. Yleistä Paritalo 1.2 Rakennuttaja KOy Suutalankatu 8 Siitamankylätie 855 35300 Orivesi

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

Salon osayleiskaavan liikenneselvitys

Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Salon osayleiskaavan liikenneselvitys Pysäköintitutkimukset Kulkutapajakaumat Katuverkon jäsentäminen Pysäköinnin järjestelyt Liikennemäärät Isot kehityshankkeet (Itäinen

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä

Muistio. Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu. Sääskensuontien liittymä Muistio Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulun kaupunki Vt 22 kehittämisselvitys välillä valtatie 4 kaupungin raja, Oulu Valo-ohjaamattomien liittymien (Sääskensuontie ja Madekoskentie) toimivuustarkastelu

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KORPILAHDELLA SYKSYLLÄ 2011 Kaupungin eri osien asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista sekä asukasyhteistyöstä on

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Kartat laskentapisteiden sijainnista ja laskentasuunnista laatii työn tilaaja.

Kartat laskentapisteiden sijainnista ja laskentasuunnista laatii työn tilaaja. HELSINGIN KAUPUNKI 1 HELSINGIN JALANKULUN KÄSINLASKENNAT VUONNA 2014: KENTTÄTÖIDEN Tutkimuksen tausta ja tarkoitus Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto käynnistää Helsingin keskusta-alueiden jalankulkututkimuksen,

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Liikenne 19.3.2012

Toimintaympäristö: Liikenne 19.3.2012 Toimintaympäristö: Liikenne Toimintaympäristö: Liikenne Tampere Aino Järventausta www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Liikenne 2011 Autojen

Lisätiedot

Komissioraportoinnin ohjeet osoitteessa http://www.tampere.fi/logistiikka/hankinnat/komissio.html

Komissioraportoinnin ohjeet osoitteessa http://www.tampere.fi/logistiikka/hankinnat/komissio.html Aaltosenkadun päiväkoti Päivähoito ja perusopetus (1310) Tampere 33500 Aaltosenkatu 31 33 Acuta suun terveydenhuolto Avopalvelut (1220) Tampere 33520 Teiskontie 35 Ahvenisjärven hammashoitola Avopalvelut

Lisätiedot

Jukka Ollila 28.1.2016 1. Lähde:

Jukka Ollila 28.1.2016 1. Lähde: Yhteenvetoa Länsi-Uudenmaan työllisyystilanteesta vuonna 2015. Mukana tarkastelussa on seudun 7 kuntaa Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Aiempien vuosien tavoin työttömien määrä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

NIILONTIEN LIIKENNESELVITYS MUSTASAARI

NIILONTIEN LIIKENNESELVITYS MUSTASAARI NIILONTIEN LIIKENNESELVITYS MUSTASAARI 2013 Esipuhe Niilontien liikenneselvityksen tavoitteena on selvittää liikenteen nykytila ja ennustaa sen kehitystä, sekä antaa suosituksia toimenpiteistä. Tarkemmin

Lisätiedot

4.11.2014 TAMPEREEN YDINKESKUSTAN KATUTILAOHJE

4.11.2014 TAMPEREEN YDINKESKUSTAN KATUTILAOHJE 4.11.2014 TAMPEREEN YDINKESKUSTAN KATUTILAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TYÖN LÄHTÖKOHDAT...4 3. KATUTILAOHJEEN SISÄLTÖ...5 4. SUUNNITTELUALUEEN NYKYTILANNE...6 4.1 Keskustan paikat...6 4.2 Jalankulku

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna 2013

Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna 2013 Liikenteen kehitys Vantaalla vuonna 2013 Kuntatekniikan keskus Vantaan kaupunki Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Kuntatekniikan keskus Liikennesuunnittelu Teksti ja taulukot: Suvi Rytkönen-Halonen,

Lisätiedot

PORIN MATKAKESKUKSEN JA KAMPUKSEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU

PORIN MATKAKESKUKSEN JA KAMPUKSEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU Vastaanottaja Porin kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 03/2015 PORIN MATKAKESKUKSEN JA KAMPUKSEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU PORIN MATKAKESKUKSEN JA KAMPUKSEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

SUTI. Suojateiden turvallisuus

SUTI. Suojateiden turvallisuus SUTI Suojateiden turvallisuus Suojatie Övergångsställe Pedestrian (zebra) crossing Fußgängerüberweg El paso cebra Le strisce zebra Keskusta 1965 Suojatie Keskusta 2007 Helsinki ( = Rautatieasema) Pariisi

Lisätiedot

Tampere. Top 5. Lenin Museum Everything you always wanted to know about Lenin can be found in one buildin...

Tampere. Top 5. Lenin Museum Everything you always wanted to know about Lenin can be found in one buildin... Photo: Estea/Shutterstock.com Tampere Tampere, a young and vibrant place, is the third largest city in Finland and located deep in Lake District. With everything within walking distance, this is yet another

Lisätiedot

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012

Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012 Liikenne osana Tampereen ilmasto- ja energiatehokkuustyötä Apulaispormestari Timo Hanhilahti Live-tilaisuus 17.4.2012 Miten yhdistetään kaupungin kasvu ja ekotehokkuus? Haaste 1: Tampereelle tulee 45 000

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 31.5.2004 KESKUSTAN LIIKENNEOSAYLEISKAAVA

Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 31.5.2004 KESKUSTAN LIIKENNEOSAYLEISKAAVA Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 31.5.2004 KESKUSTAN LIIKENNEOSAYLEISKAAVA Osayleiskaavaluonnoksista 10.6.2003 jätettyjen mielipiteiden ja lausuntojen tiivistelmä Kaupallisten vaikutusten arvio,

Lisätiedot

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA

RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 8.1.2013 1 (5) HUSLAB RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISET JÄRJESTELYT KATUVERKOSSA 1. Työmaan sijainti ja aikataulu Rakentamiskohde sijaitsee Meilahdessa Tukholmankadun, Topeliuksenkadun ja Haartmaninkadun välisellä

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014. Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat

Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014. Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet 23.10.2014 Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat 3.10.2014 2 Alustavat liikenneympäristön parantamisesitykset

Lisätiedot

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Auraus: ajoradat... 3 Auraus: jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, laatukäytävät... 4 Sohjon poisto: ajoradat, kevyen liikenteen väylät...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Tampereen kaupunkiseudun ja Liikennetutkimuksen tarve ja käyttökohteet alueellisen liikenteen kysynnän perustietoaineisto merkitys kasvanut kaupunkiseutujenjaniidenja niiden kehysalueiden kasvun myötä

Lisätiedot

Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen. Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10.

Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen. Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10. Kaupunkikeskustojen pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Case: Oulun keskustan pyöräilyn ja kävelyn kehittäminen Liikenne ja maankäyttö 7.-8.10.2015 Hankkeen ydintavoitteet Parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita

Lisätiedot

Kysely Tampereen raitiotiekaduista

Kysely Tampereen raitiotiekaduista Kysely Tampereen raitiotiekaduista www.tampere.fi/kaotie Tu lo k se t k e säku u 2 01 5 Kysely Tampereen raitiotiekaduista Tulokset kesäkuu 2015 Sisällysluettelo sivu 1. Kyselyn toteutus 3 2. Tiivistelmä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus

Jyväskylän seudun liikennetutkimus. Jyväskylän seudun liikennetutkimus Jyväskylän seudun Jyväskylän seudun A Henkilöhaastattelut noin 7 200 asukkaan otanta yli 14-vuotiaat Jyväskylän seudulla asuvat matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia

Lisätiedot

Makuuni Ala-Tikkurila 021. Aamuruskontie 2 00750 HELSINKI Puh. 0444700820. Maksuvälineet: Lajit: Lipunvälitys/Lippupalvelu. Makuuni Pasila 063

Makuuni Ala-Tikkurila 021. Aamuruskontie 2 00750 HELSINKI Puh. 0444700820. Maksuvälineet: Lajit: Lipunvälitys/Lippupalvelu. Makuuni Pasila 063 ESPOO HAMINA Stockmann Tapiola Länsituulentie 5 02100 ESPOO Puh. 091212232, S-Market Hamina, asiakaspalvelupiste Isoympyräkatu 15 49400 HAMINA Puh. 0107635403 Makuuni Ala-Tikkurila 021 Aamuruskontie 2

Lisätiedot

HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN

HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN HAVAINNEPYLVÄIDEN LED-VALOJEN VAIKUTUKSET SUOJATEIDEN TURVALLISUUTEEN Havainnepylväidenledvalojenvaikutuksetsuojateidenturvallisuuteen 2 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet... 3 2. Tutkimuksen sisältö... 3

Lisätiedot

Sivu 1/6 Perustiedot 2015 (Kaikki investoinnit) - 445 riviä 16.2.2015

Sivu 1/6 Perustiedot 2015 (Kaikki investoinnit) - 445 riviä 16.2.2015 Sivu 1/6 Perustiedot 2015 (Kaikki investoinnit) - 445 riviä 16.2.2015 Ta Rakennuskohde Työt Kaupunginosa n:o *****SUUNNITTELUINVESTOINNIT***** Lyhenteet Peruskohteet Katuraitiotie ar ajorata Vuores jk

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu

Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Outlet-kylän asemakaava Valtatien 2 Lasitehtaantien ja Kauppatien liittymien toimivuustarkastelu Humppilan kunta 12.2.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut Nykytilanne vuonna 2015 Outlet-kylä

Lisätiedot

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos 1 (6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tampere / J.Mäkelä 3.4.2007 TÄMÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ 13.4.-4.5.2007 Yhdyskuntalautakunnan kuulutuksella 12.4.2007 Asemakaavan

Lisätiedot

Seutuliikenteen aikatauluja Regional Timetables YLÖJÄRVI

Seutuliikenteen aikatauluja Regional Timetables YLÖJÄRVI Seutuliikenteen aikatauluja Regional Timetables YLÖJÄRVI Aikataulutiedustelut, hinnat, lippu- ja paikkavaraukset Schedule inquiries, fares, ticket reservations 0200 4000 (1,99 / min + pvm) ma-pe klo 8-17

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

RAITIOTIEPYSÄKIN YLEISSUUNNITELMA TEISKONTIE, ILMARINKATU Kaupunkiliikenteen suunnittelu harjoitustyö, syksy 2015 Eero Kauppinen, Saara Pölkki,

RAITIOTIEPYSÄKIN YLEISSUUNNITELMA TEISKONTIE, ILMARINKATU Kaupunkiliikenteen suunnittelu harjoitustyö, syksy 2015 Eero Kauppinen, Saara Pölkki, RAITIOTIEPYSÄKIN YLEISSUUNNITELMA TEISKONTIE, ILMARINKATU Kaupunkiliikenteen suunnittelu harjoitustyö, syksy 2015 Eero Kauppinen, Saara Pölkki, Anette Korkiakangas, Mikko Vallbacka i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

TOIMENPITEET MÄNTSÄLÄ Liite 1 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2. Onn. Väh. (hvjo/v) Liikennevalojen kokonaistarkastelu SV 2 SV 3 SV 2

TOIMENPITEET MÄNTSÄLÄ Liite 1 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2. Onn. Väh. (hvjo/v) Liikennevalojen kokonaistarkastelu SV 2 SV 3 SV 2 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2 1 Lahdentie, keskustaajaman 2 Lahdentie, keskustaajaman 3 Lahdentie, keskustaajaman 140/12/200 140/13/1000 140/11/4500 140/13/1000 140/11/4500 140/13/1500 Liikennevaloliittymien

Lisätiedot

Tampereen raitiotie,

Tampereen raitiotie, Tampereen raitiotie, yleissuunnitelma Raitiotie joukkoliikennejärjestelmän runkona Kaupunginvaltuuston iltakoulu 24.4.2013 joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita Lähtökohtia vuoden 2030 joukkoliikennejärjestelmän

Lisätiedot

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS

HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS HARSUN TYÖPAIKKA-ALUEEN ALIKULKUSELVITYS 2.9.2015 2 TOIMEKSIANTO JA SELVITYSALUEEN SIJAINTI Toimeksiannosta olemme laatineet alikulkuselvityksen Harsun työpaikkaalueen kaavaluonnoksen perusteella. Toimeksiantajana

Lisätiedot

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48

käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 käihmiset.dgn 08.06.2006 11:50:48 TURVALLINEN LIIKKUMINEN LÄHIYMPÄRISTÖSSÄ kysely Iisalmen kaupungin ikäihmisille 2006 Kyselyn yhteenveto 22.3.2007 Ongelma Ongelmapaikka Toimenpide Vastuutaho Ongelmakohteen

Lisätiedot

Insinöörikoulutus 100 vuotta: TAMKin tekniikan opiskelijoiden toimintaviikon yritysvierailut

Insinöörikoulutus 100 vuotta: TAMKin tekniikan opiskelijoiden toimintaviikon yritysvierailut Insinöörikoulutus 100 vuotta: TAMKin tekniikan opiskelijoiden toimintaviikon yritysvierailut Maanantai 1.10.2012 Pvm. Vierailuaika Vierailukohde Osallistujamäärä Sijainti 1.10. 13.00 AVANT TECNO Oy 50/50

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Asukaskyselyn tuloksia 11.1.2013 Kalvosarjan sisältö Taustatietoja kyselystä Liikennekäyttäytyminen Turvalaitteiden käyttö Liikenteessä

Lisätiedot

KUNKUN PARKIN ASEMAKAAVA KAUPUNKIKUVA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS

KUNKUN PARKIN ASEMAKAAVA KAUPUNKIKUVA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS KUNKUN PARKIN ASEMAKAAVA KAUPUNKIKUVA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS WSP FINLAND OY - TAMPEREEN KAUPUNKI 15.1.2014 TYÖN TILAAJA TAMPEREEN KAUPUNKI Kaupunkiympäristön suunnittelu Maankäytön suunnittelu

Lisätiedot

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008

SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS V. 2008 SAVONLINNAN KAUPUNKI 10.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO SAVONLINNAN LIIKENNEONNETTOMUUSSELVITYS VUODELTA 2008 1. YLEISTÄ 3 2. LIIKENNEONNETTOMUUDET LAJITTAIN 4 KEVYTLIIKENNEONNETTOMUUDET

Lisätiedot

TRIUVARE AJO-OHJEET JA PYSÄKÖINTI

TRIUVARE AJO-OHJEET JA PYSÄKÖINTI 12.9.2014 1(7) TRIUVARE AJO-OHJEET JA PYSÄKÖINTI Käyntisoite Takojankatu 1c B 13 33540 Tampere Sisäänkäynti Tursonkadun puolelta sisäpihan kautta Pysäköinti - Punaisella merkityillä kaduilla maksuton pysäköinti

Lisätiedot

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta

Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen luonnoksesta Helsingin Polkupyöräilijät ry PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi LAUSUNTO Rakennustietosäätiö viljo.lukkarinen@rakennustieto.fi Lausunto RT:n taajama alueen jalankulku ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen

Lisätiedot

Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2013

Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2013 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:1 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2013 HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON

Lisätiedot

Esimerkkejä Pohjanlahden öljyvahinkolaskelmista

Esimerkkejä Pohjanlahden öljyvahinkolaskelmista 20.08.2014 KJ Esimerkkejä Pohjanlahden öljyvahinkolaskelmista 1. Perusteet 1.1. Yleistä Pohjanlahdelle on vuosina 2010-2014 tehty Suomen ympäristökeskuksessa SpillModlaskentaohjelmistolla laskelmia ensiksi

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 18.12.2012 Sivu 1 / 1 5214/00.01.03/2012 154 Espoon liikenneonnettomuusraportti ja katsaus pitkäaikaiseen liikenneturvallisuustyöhön Valmistelijat / lisätiedot: Saarinen Tuomo, puh.

Lisätiedot

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005. A.C. Nielsen Finland Oy

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005. A.C. Nielsen Finland Oy ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005 1(8) Alkon myymälän vaikutus ympäristönsä päivittäistavaramyyntiin: 1. Tutkimuksen tavoite 2. Menetelmä Tutkimuksen tavoitteena on

Lisätiedot

Palveluliikenteen. vihreät pikkubussit. Tampereen sinisten bussien rinnalla huristelevat

Palveluliikenteen. vihreät pikkubussit. Tampereen sinisten bussien rinnalla huristelevat Palveluliikenteellä kuljet pääasiassa maanantaista perjantaihin klo 8.30-14.30. Osa palveluliikenteen autoista liikennöi arkisin pidempään ja myös viikonloppuisin. Palveluliikenteen avulla pääset lähipalveluihisi,

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Modernin rakennuskulttuurin kohteet 2012

Modernin rakennuskulttuurin kohteet 2012 Tampereen keskustan rakennettu kulttuuriympäristö 2012 Liite 2. Modernin rakennuskulttuurin kohteet 1 / 2 Modernin rakennuskulttuurin kohteet 2012 Tampereen keskustan rakenne u kul uuriympäristö 2012 -selvityksen

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

Tampereen raitiotieliikenneratkaisut. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013

Tampereen raitiotieliikenneratkaisut. Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 Tampereen raitiotieliikenneratkaisut Pirkanmaan ympäristöohjelman 2. seurantaseminaari 11.6.2013 1 Projektipäällikkö Ville-Mikael Tuominen 11.6.2013 Suunnittelun lähtökohtana alustava yleissuunnitelma

Lisätiedot

Johanna Takatalo Timo Paavilainen Marko Friberg. Tanja Jylhä-Ollila Koulukuljetus Marjo Yli-Alho-Virtanen Riikka Helenius Nuoret / vapaa-aika

Johanna Takatalo Timo Paavilainen Marko Friberg. Tanja Jylhä-Ollila Koulukuljetus Marjo Yli-Alho-Virtanen Riikka Helenius Nuoret / vapaa-aika LIEDON LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS nro 9 Aika 13.1.2016 Klo 12.00 14.20 Paikka Liedon kunnantalo, kokoushuone 3, 3 kerros Kutsutut Jaakko Klang ELY Tapio Heiskanen Liikenneturva Paula Väisänen Valonia

Lisätiedot

Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun katusuunnitelmaluonnoksista

Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun katusuunnitelmaluonnoksista Helsingin Polkupyöräilijät ry KOMMENTTI PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 14.11.2014 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Juha Lahti juha.lahti@hel.fi Kommentti Hermannin rantatien, Työpajankadun ja Leonkadun

Lisätiedot

Hämeenkadun yleissuunnitelma 2014 LUONNOS 12.5.2014. Tampereen kaupunki

Hämeenkadun yleissuunnitelma 2014 LUONNOS 12.5.2014. Tampereen kaupunki Hämeenkadun yleissuunnitelma 2014 LUONNOS 12.5.2014 Tampereen kaupunki 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITTELUKOHDE 4 2 HÄMEENKADUN HISTORIA 6 2.1 KADUN HISTORIALLINEN KEHITYS 6 2.2 KAUPUNKIKUVA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET

NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET Vastaanottaja Nastolan kunta Päivämäärä 13.5.2015 NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS- HANKKEET NASTOLAN LIIKENNETURVALLISUUS-HANKKEET Päivämäärä 13.5.2015 Laatija Tarkastaja Janne Rautio, Jani Saarinen Kimmo

Lisätiedot

962 107 Metsokangas II, päällystystä 100 000. 962 111 Ritaharju, päällystystä 400 000

962 107 Metsokangas II, päällystystä 100 000. 962 111 Ritaharju, päällystystä 400 000 Vuoden 2013 katurakennusohjelma; liitteet Dno TEKE: 117 /662/2013 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ rakennuttajapäällikkö Ari Haapalainen, puh. 044 7032121, kirjoittaa 4.1.2013: Vuoden 2013 talousarviossa

Lisätiedot

KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014

KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014 KOHTI PAREMPAA INFRASTRUKTUURIA - KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SUUNNITTELUOHJE 2014 PYÖRÄILYKUNTIEN VERKOSTON SEMINAARI 9.5.2014 TAUSTALLA VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET JA AJATTELUTAVAN MUUTOS 2011 Kävelyn ja pyöräilyn

Lisätiedot

2. KESKUSTAN LIIKENNEVERKKO LAHDEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA

2. KESKUSTAN LIIKENNEVERKKO LAHDEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA 2. KESKUSTAN LIIKENNEVERKKO LAHDEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA 15 2.8 KÄVELY Kävelypainotusta vahvistetaan ydinkeskustassa luomalla keskustaan katukehän sisäpuolelle hidaskatualueita sekä parantamalla nykyisiä

Lisätiedot

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 1. Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Alkon myymälöiden vaikutus niiden välittömässä läheisyydessä tai vaikutuspiirissä

Lisätiedot

ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska

ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska ASEMANSEUDUN KAAVA, Ylivieska Lähtökohdat Liikenne 1 Liite 2. Asemanseudun asemakaavasuunnittelun liikenteelliset lähtökohdat Asemakaavan alikulkuvaihtoehtojen tekniset ratkaisut perustuvat vuonna 2007

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. - Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. - Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE - Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23 LEMÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA YSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMÄÄLÄN KESKUSTA SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 1.1 Suunnittelualue 3. Kaava-alueen pysäköinnin mitoitus 3.1. Asemakaavaluonnoksissa käytetyt pysäköintinormit

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot