Talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymät Antti Katajisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymät 2014. Antti Katajisto"

Transkriptio

1 Talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymät 2014 Antti Katajisto

2 Suhdanteen vaihe Globaali talouskasvu kiihtyy Kovin kiihdytysvaihe Q1-Q stabiloituu H Globaali kokonaistuotannon kasvutahti on v korkeampi kuin v SEB STRATEGIASEMINAARI

3 Talouskasvun piristyminen Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden ja työmarkkinoiden (asteittainen) parantuminen Yhdysvaltain talouden varastosykli Euroopan teollisuuden parantuvat näkymät Matalana säilyvä korkotaso ja rahapoliittinen elvytys 30 ISM (new orders - inventories) /70 01/75 01/80 01/85 01/90 01/95 01/00 01/05 01/10 Source: Bloomberg 3

4 Talouskasvun potentiaalinen taso Talouskasvun kohtuullisesta piristymisestä huolimatta potentiaalinen tuotannon taso on edelleen kaukana Kapasiteetin käyttöasteen ja työmarkkinoiden elpyminen laimeaa Kasvun kiihtyminen tapahtuu ilman hintapaineita historiallisesti tarkasteltuna kasvun kiihtyminen jää laimeaksi Yhdysvalloissa (ja Euroopassa) 4

5 Yhdysvaltain kasvuodotus noin 3% vuonna 2014 Yhdysvaltain keskuspankin asettamat tavoitteet: työttömyysaste 6,5 % tai alle, inflaatio 2-2,5 % Väestön osallistuminen työmarkkinoille on laskenut, mikä on alentanut työttömyyttä. Työttömyystavoitetta saatetaan laskea lähemmäksi 6 % (NAIRU 6,1 %) Asuntomarkkinoiden elpyminen on hidastunut viimeiaikaisen korkojen nousun johdosta Keskuspankki kaventaa maltillisesti osto-ohjelmia (tapering), ohjauskorkoa ei nosteta Rahapolitiikka jatkuu hyvin elvyttävänä Janet Yellenin aloittaessa kuten Ben Bernanken kaudellakin 5

6 Eurooppa nousee taantumasta Teollisuuden tunnelmat piristyneet, kysyntä elpymässä investointien, yksityisen kulutuksen ja viennin piristyessä Euroopan työllisyystilanne ei enää heikkene ja alkaa hiljalleen elpyä Euroalueen velkakriisin väistyminen ja erittäin elvyttävän rahapolitiikan jatkuminen johtaa hitaaseen elpymiseen 6

7 Japani - Abenomics Japanissa hallituksen ensisijainen tavoite nostaa vuotuinen inflaatio 2 % tasolle ja samalla valuutan heikentäminen Keskuspankin valtionlainoihin kohdistettu osto-ohjelma 60 mrd /kk ~ 2014 loppuun noin mrd Abenomics: valtionlainojen osto-ohjelma, rahapoliittinen elvytyspaketti, kasvustrategia Inflaation esteenä heikko yksityinen kulutus, palkkataso ei nouse, korkea säästämisaste sekä julkisen sektorin jatkuva velkaantuminen = rakenteellinen pitkän aikavälin ongelma 7

8 Kiinan kasvuodotus >7 % vuonna 2014 Hallituksen tavoitteena 7 % vuotuinen talouskasvu vuosikymmenen loppuun Talouspoliittiset uudistukset pitävät maan kasvun vakaana (>7 %), kasvua ei pyritä kiihdyttämään Tarpeen mukaan kevenevä rahapolitiikka, inflaatio ei ole rajoitteena Puolueen täysistunto talouspolitiikka Chinese policy 8

9 Kehittyvien markkinoiden kasvu BRICS maiden kasvu hidastunut odottamattoman paljon Potentiaalisen tuotannon taso laskenut (Kiina, Venäjä) Kiinassa rakenteelliset muutokset Venäjällä raaka-aineiden hintojen nousuun perustunut kasvu tauonnut, investointien taso muuhun tuotannolliseen infrastruktuuriin heikko Brasiliassa, Intiassa ja Etelä-Afrikassa hidastumisen luonne syklinen ylijäämien generointi tauonnut Kehittyvien markkinoiden kasvukontribuutio säilyy kuitenkin mittavana Share of world GDP (2012) GDP growth 2013e GDP growth 2014e Average growth Average growth estimate for e Inflation Current account Forex reserves Budget balance Brazil 2,8 % 2,5 % 2,5 % 2,9 % 3,5 % China 14,7 % 7,6 % 7,3 % 9,6 % 7,0 % India 5,7 % 3,8 % 5,1 % 6,9 % 6,7 % Russia 3,0 % 1,5 % 3,0 % 4,4 % 3,5 % South Africa 1,0 % 2,0 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 27,2 % 1,5 % 1,6 % Brazil China India Russia South Africa 9

10 Kehittyvien markkinoiden kasvu Maat, joiden vaihtotase on alijäämäinen, kärsivät likviditeetin heikkenemisestä (FED tapering) nousevien korkojen muodossa Valuuttojen heikkeneminen ei toivottavaa (inflaatio), mikä rajoittaisi keskuspankkien toimintamahdollisuuksia FED tapering rajaa kasvumahdollisuuksia 10

11 Inflaatio ei ole uhka Poikkeamat potentiaalisen tuotannon tasosta suuria inflaation kiihtymistä ei ole näköpiirissä Raaka-aineiden hinnoissa ei nousuodotuksia Palkkapaineita tai teollisuuden tuotantokapeikkoja ei ole näköpiirissä 11

12 Keskuspankkien tuki jatkuu Yhdysvallat (FED): QE osto-ohjelmia kavennetaan sopivasti, ohjauskorko pidetään nollassa v loppuun. Työllisyystavoite, inflaatiorajoite EKP: ohjauskorko pidetään historiallisen matalana, likviditeetti säilyy korkeana (LTRO), inflaatiorajoite Iso-Britannia (BoE): osto-ohjelma ennallaan, ohjauskorko ennallaan 2015 asti. Työllisyystavoite, inflaatiorajoite Japani (BoJ): osto-ohjelmaa voidaan kasvattaa nykyisestä. Inflaatiotavoite Osakemarkkinat ylipainossa 12

13 Search-for-yield laimentunut, mutta validi 13

14 Rahamarkkinoiden tuottotaso erittäin matala Keskuspankkivetoinen elvytys jatkuu FED laimentaa nykyisiä 85 mrd osto-ohjelmia vaiheittain, alkaen keväällä 2014 EKP pitää ohjauskoron matalana Runsas likviditeetti pitää Euribor tasot varsin matalina 14

15 Valtionlainojen tuottonäkymät vaimeat Maltillinen Yhdysvaltain keskuspankin tukitoimenpiteiden supistaminen ja Euroopan vaimea talouskasvu - pitkissä koroissa (Yhdysvallat/Saksa 10 v) maltillinen nousuodotus Etelä-Euroopan ongelmamaiden tukeminen (EKP, ESM) kaventaa jonkin verran riskilisiä. Heikko talousympäristö ja talouden tasapainottamistoimien haasteet pitävät puolestaan riskilisiä koholla 15

16 Investment grade -yrityslainat Korkotason nousu kaventaa tuottopotentiaalia Piristyvä suhdanne, markkinoiden likviditeetti kaventavat riskilisiä Eteläisen Euroopan taloustilanteen helpottaminen vähentää osaltaan pankkisektorin epävarmuuksia sekä tukee Euroalueen taloustilannetta ja kaventaa pankkisektorin riskilisiä 16

17 High yield -yrityslainat High yield yrityslainojen riskilisillä on edelleen tilaa kaventua markkinoiden yield-tason mataluudesta huolimatta search-for-yield Korko- ja luottoriskin hallinta korostuu v aikana (lyhyen duraation high yield rahaston tuottoprofiili näyttää hyvältä) 17

18 High yield -yrityslainat Yritysten taseet poikkeuksellisen vahvassa kunnossa, luottohäiriöiden merkittävä kasvu ei ole todennäköistä High yield markkinoiden maksuhäiriöennuste 12 kk eteenpäin 2 % (keskiarvo Yhdysvalloissa on 4,8 %, ~ 2,5 %) Yritykset ovat parantaneet rahoitusrakenteitaan ja siirtäneet jälleenrahoitusriskiä pidemmälle tulevaisuuteen Default rates, Europe Maturity, bonds, bill USD 18

19 Kehittyvien markkinoiden lainat Kehittyvien markkinoiden kasvuodotus 5,1 % vs. kehittyneet maat 2,0 % Luottoluokitustilanne stabiili, lainojen takaisinmaksukyky edelleen vahva Sijoitusluokan keskeisin ajuri on Yhdysvaltain rahapolitiikka spekulaatio rahapolitiikan ympärillä ylläpitää omaisuusluokan epävarmuutta v

20 Kehittyvien markkinoiden lainat Vaihtotaseiden alijäämät fokuksessa, kun FED supistaa tukitoimenpiteitä Tukevat valuuttareservit mahdollistavat valuuttojen puolustamisen, haasteissa mm. Intia, Etelä-Afrikka EMD LC, tuoton lähteet 20

21 Tuloskasvun odotetaan kiihtyvän Suhdanteen vaihe indikoi tuloskasvun kiihtymistä SP 500 indeksin 35v tuloskasvu nimellisesti keskimäärin 8% pa. Pitkällä aikavälillä Yhdysvaltain yritysten tulokset ovat palanneet BKT:n trenditasolle Yhdysvaltain tuloskasvuennusteet nousussa keväästä 2013 lähtien 3,4% pa

22 Osakemarkkinoiden hinnoittelu pitkän aikavälin tarkastelussa (USA) FEDin mallin perusteella osakkeet edullisia korkotasoon nähden (10 vuoden korko tosin poikkeuksellisen matala, mikä vaikeuttaa tulkintaa) Shiller P/E-luku: Pitkän aikavälin tulostasoon suhteutettuna osakemarkkina näyttää kalliilta. Vallitseva matala inflaatioympäristöstä vaikeuttaa myös tässä mallissa tulkintaa. 22

23 Osakemarkkinoiden hinnoittelu USA & Eurooppa Lähihistoriaan verrattuna Yhdysvalloissa ja Euroopassa hinnoittelu on haastavalla tasolla Hinnoittelu (PE) kuvaa sijoitusmarkkinoiden riskinottohalukkuutta perusskenaariossa markkinoiden riskinottohalukkuus tulee säilymään korkeana PE-hinnoittelun tapaan Ääriolosuhteet eivät näkemyksemme mukaan ensi vuonna mahdollisia, sillä EKP ja FED ovat takuumiehinä estämässä 2008 (Lehman-kriisi) tai 2011 kaltaisia tilanteita (pelko Euroalueen hajoamisesta Italia/Espanja vetoisesti). 23

24 Yritysten tehokkuus tukee osakemarkkinoiden hinnoittelua Operational leverage = kuinka paljon liikevaihdon lisäys kasvattaa tulosta Euroopassa liikevaihdon kasvu on tyypillisesti lisännyt huomattavasti enemmän tulosta kuin Yhdysvalloissa Liikevaihdon lisäyksen voidaan myös olettaa olevan suurempi Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, mikäli BKT ennusteet toteutuvat Operational leverage GDP change 24

25 Kehittyvien markkinoiden osakkeet edullisia Kehittyvillä markkinoilla hinnoittelu on edullista suhteellisesti ja absoluuttisesti Kehittyvien markkinoiden hinnoittelua voidaan perustella epävarmuuksilla varsinkin FEDin taperingin vaikutuksesta (valuuttakurssit, inflaatio, korkotaso) Kehittyvien markkinoiden kasvun piristyminen sisältyy oletukseen piristyvästä suhdanteesta, jota vahvistaa Yhdysvaltain, Euroopan ja Kiinan kasvu 25

26 Kotimaisten osakkeiden hinnoittelu tulkinnanvaraista Kotimaisten osakkeiden hinnoittelukuva kireä Nokian kontribuutio kuitenkin merkittävä ( ~20%) Nokian osuus putsaamalla hinnoittelu kuitenkin huomattavasti maltillisempi ja perusskenaarioon oletettu forward PE 16 Hex25 PE 12m forward Hex24 PE 12m forward 26

27 Talousskenaariot Perusskenaario Globaali talouden kasvu jatkuu ja kiihtyy H1 2014, H2 kasvu tasaantuu Yhdysvalloissa FED vähentää osto-ohjelmiaan maltillisesti alkuvuodesta, myös EKP jatkaa erittäin elvyttävää politiikkaa H1. Rahapolitiikka kiristyy loppuvuotta kohden kasvuympäristön vahvistuessa. Inflaatio on maltillista päämarkkinaalueilla, paineet laimentuvat myös kehittyvillä markkinoilla Pitkissä koroissa nousupaineita, riskipitoisten korko-omaisuusluokkien tuotto kohtuullista. Talous- ja tuloskehitys antaa nostetta osakemarkkinoille. Positiivinen skenaario Globaali talouden kasvu yllättää positiivisesti Kehittyvien markkinoiden taloudet sekä Eurooppa kiihdyttää. Keskuspankkien tuki kuitenkin jatkuu pitkään inflaation ollessa maltillista. FED vähentää tukiostoja voimakkaammin, mutta talouden vahvuus kompensoi likviditeetin kiristymisen. Sijoittajien riskinottohalukkuus kasvaa kaikissa omaisuusluokissa. Pitkät korot nousevat selvästi, riskilisät kaventuvat merkittävästi. Tuloskehitys kiihtyy selvästi odotettua ripeämmän liikevaihdon kasvun tuloutuessa isolla kertoimella tulokseen, osakekurssit nousevat voimakkaasti. Negatiivinen skenaario Suhdanne ei parane, heikkenee jonkin verran kehittyvien markkinoiden talouskasvu hidastuu ja keskuspankkien elvytystoimet eivät tehoa. Pitkät korot laskevat, mutta samaan aikaan riskipitoiset korko-omaisuusluokat kärsivät ja tuloskasvun pettäessä osakkeissa nähdään merkittävä pudotus. Heikossakin skenaariossa Yhdysvalloissa kasvu jatkuu, mutta odotuksia hitaampana. Euroalueella kuluttajien ja teollisuuden luottamus heikkenee, kysyntä pettää ja talous supistuu hieman. 27

28 Yhteenveto 12 kk tuotto-odotuksista Kolme talousskenaariota Omaisuusluokkien tuotto-odotus 12 kk Huono Perus Hyvä Suomi-osakkeet -33 % 9 % 28 % Eurooppa -24 % 8 % 20 % USA -18 % 7 % 20 % Kehittyvät osakemarkkinat -30 % 13 % 33 % Rahamarkkinasijoitukset 0,1 % 0,2 % 0,3 % Euro valtionlainat 2,0 % 0,2 % -0,2 % Investment grade -yrityslainat 0,6 % 1,6 % 1,0 % Euro high yield -yrityslainat -3,5 % 4,4 % 4,3 % US high yield -yrityslainat -3,7 % 4,3 % 4,7 % High yield lyhyt duraatio 1,8 % 4,5 % 4,6 % Kehittyvien markkinoiden lainat Hard Currency -2,0 % 4,2 % 4,5 % Kehittyvien markkinoiden lainat Local Currency -4,0 % 9,1 % 15,8 % 28

29 Tietoa tuotteista ja palveluista Esityksessä mainittuja tuotteita ja palveluja tarjoavat SEB Varainhoito Suomi Oy, SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori sekä muut SEB-konserniin kuuluvat yhtiöt. Lisäksi SEB markkinoivat ulkopuolisten palveluntarjoajien tuotteita, kuten sijoitusrahastoja, ja näissä tapauksissa SEB eivät vastaa tarjotusta tuotteesta. Esityksen maininnat eivät ole yksilöllisiä sijoitusneuvoja eikä pelkästään niiden perusteella pidä tehdä sijoituspäätöksiä. Tuotekohtaiset tiedot (tuotteen kuvaus ja pääominaisuudet, veloitettavat palkkiot ja kulut, verotus ym.) ja rahastojen yksinkertaistetut rahastoesitteet ovat saatavilla SEB Varainhoito Suomi Oy:ltä. Sijoituspäätöksiä ei pidä tehdä tuotekohtaisiin tietoihin tutustumatta. Tarjottaville tuotteille ja palveluille on tyypillistä, että niihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei koskaan ole tae tulevasta tuotosta. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin talletustilit kuuluvat ruotsalaisen talletussuojajärjestelmän piiriin ja ovat suojattuja euroon asti. Esiteltyjen tuotteiden ja palvelujen verokohtelu voi muuttua ja verokohtelussa saattaa olla asiakaskohtaisia eroja. 29

30 Liite: laskelmat omaisuusluokkien tuotto-odotuksista 30

31 Osakemarkkinoiden tuotto-odotukset Ohessa esitetty kunkin osakemarkkinan tuotto-odotukset käyttäen seuraavia olettamia perusskenaariossa: 1) markkinoiden riskinottohalukkuus säilyy korkeana 2) tulokset toteutuvat konsensusodotusten mukaisesti, Euroopassa paremmin 3) Korkojen nousu on maltillista ja makrotalous kehittyy odotusten mukaisesti S&P ,93 Huono Perus Hyvä Forward EPS growth 2,0 % 10,8 % 15,0 % Forward PE estimate 12 14,4 15,5 Total Return 12m -18,4 % 6,9 % 19,7 % MSCI Europe 110,24 Huono Perus Hyvä Forward EPS growth -5,0 % 17,0 % 25,0 % Forward PE estimate 11 12,5 13,0 Total Return 12m -23,9 % 8,0 % 20,6 % MSCI Emerging Mkts 1042,75 Huono Perus Hyvä Forward EPS growth 0,0 % 12,2 % 20,0 % Forward PE estimate 8,5 11,0 12,0 Valuuttatuotto -8 % 1 % 5 % Total Return 12m -30,0 % 13,2 % 32,8 % HEX CAP 4674,93 Huono Perus Hyvä Forward EPS growth 0,0 % 23,6 % 33,0 % Forward PE estimate 12 15,6 17,0 Total Return 12m -33,0 % 9,1 % 28,3 % 31

32 Korkomarkkinoiden tuotto-odotukset Perusskenaariossa 1) markkinoiden riskinottohalukkuus säilyy korkeana 2) Fed aloittaa tukiohjelmien supistamisen 3) Korkojen nousu on maltillista ja makrotalous kehittyy odotusten mukaisesti 4) Ei inflaatiopaineita Skenaariot 12kk Lähtötilanne Huono Perus Hyvä Rahamarkkinasijoitukset 0,10 % 0,20 % 0,30 % Saksan 10v laina 5,71 % -0,85 % -3,31 % Yield 1,69 % 1,20 % 2,00 % 2,30 % Duraatio 8,7 8,7 8,7 8,7 Euro valtionlainaindeksi 1,97 % 0,22 % -0,21 % Saksan yield (vastaava maturiteetti) 1,01 % 0,60 % 1,40 % 1,70 % +Spread 0,90 % 1,30 % 0,80 % 0,60 % =indeksin yield 1,91 % 1,90 % 2,20 % 2,30 % Duraatio 6,3 6,3 6,3 6,3 Investment grade -yrityslainat 0,62 % 1,58 % 0,99 % Saman duraation "riskitön" yield 0,65 % 0,50 % 0,90 % 1,20 % +Spread 1,30 % 1,80 % 1,15 % 1,00 % =yrityslainojen yield 1,95 % 2,30 % 2,05 % 2,20 % Duraatio 4,3 4,3 4,3 4,3 32

33 Korkomarkkinoiden tuotto-odotukset Skenaariot 12kk Lähtötilanne Huono Perus Hyvä Euro high yield -yrityslainat -3,48 % 4,35 % 4,28 % Saman duraation "riskitön" yield 0,65 % 0,50 % 0,85 % 1,20 % +Spread 4,40 % 7,00 % 4,00 % 3,80 % =yrityslainojen yield 5,05 % 7,50 % 4,85 % 5,00 % Duraatio 3,0 3,0 3,0 3,0 Maksuhäiriöiden määrä 4,00 % 2,00 % 1,50 % Jäännösarvo 40,00 % 40,00 % 40,00 % US high yield -yrityslainat -3,67 % 4,27 % 4,71 % Saman duraation "riskitön" yield 1,60 % 1,30 % 1,90 % 2,20 % +Spread 4,27 % 6,80 % 4,00 % 3,75 % =yrityslainojen yield 5,87 % 8,10 % 5,90 % 5,95 % Duraatio 3,7 3,7 3,7 3,7 Maksuhäiriöiden määrä 4,00 % 2,50 % 1,50 % Jäännösarvo 40,00 % 40,00 % 40,00 % High yield lyhyt duraatio 1,82 % 4,53 % 4,64 % Saman duraation "riskitön" yield 0,35 % 0,20 % 0,55 % 0,90 % +Spread 4,08 % 7,00 % 3,70 % 3,30 % =yrityslainojen yield 4,43 % 7,20 % 4,25 % 4,20 % Duraatio 1,4 1,4 1,4 1,4 Maksuhäiriöiden määrä 0,20 % 0,10 % 0,00 % Jäännösarvo 40,00 % 40,00 % 40,00 % Kehittyvien markkinoiden lainat Hard Currency -2,03 % 4,16 % 4,46 % Valtiolainojen yield 2,74 % 2,20 % 3,20 % 3,50 % +Spread 3,06 % 4,50 % 2,80 % 2,50 % =Yield 5,80 % 6,70 % 6,00 % 6,00 % Duraatio 7,2 7,2 7,2 7,2 Maksuhäiriöiden määrä 3,00 % 0,50 % 0,00 % Jäännösarvo 40,00 % 40,00 % 100,00 % Kehittyvien markkinoiden lainat Local Currency -4,00 % 9,05 % 15,75 % Yield 6,70 % 7,30 % 6,40 % 5,80 % Duraatio 5,0 5,0 5,0 5,0 Maksuhäiriöiden määrä 0,00 % 0,00 % 0,00 % Jäännösarvo 40,00 % 100,00 % 100,00 % Valuuttatuotto -8,00 % 1,00 % 5,00 % 33

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto Markkinanäkymät 2012 AnttiKatajisto 2011 Globaali BKT United States 22 % China 10 % Japan 8 % Germany 5 % France 4 % Brazil 4 % United Kingdom 3 % Italy 3 % Russia 3 % Canada 2 % India 2 % Spain 2 % Korea

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2016

Markkinakatsaus. Elokuu 2016 Markkinakatsaus Elokuu 2016 Talouskehitys Brexit -tulos yllätti finanssimarkkinat, mutta sen aiheuttama volatiliteetti markkinoilla jäi suhteellisen lyhytaikaiseksi IMF laski kuitenkin globaalia kasvuennustettaan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015

Markkinakatsaus. Marraskuu 2015 Markkinakatsaus Marraskuu 2015 Talouskehitys EK:n suhdannebarometrin mukaan Suomessa teollisuuden tilauksiin odotetaan hienoista piristymistä loppuvuonna Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016

Markkinakatsaus. Syyskuu 2016 Markkinakatsaus Syyskuu 2016 Talouskehitys Talouden makroluvut vaihtelevia viime kuukauden aikana, kuitenkin enemmän negatiivisia kuin positiivisia yllätyksiä kehittyneiden talouksien osalta Euroopan keskuspankki

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Markkinakatsaus. tammikuu 2017

Markkinakatsaus. tammikuu 2017 Markkinakatsaus tammikuu 2017 Talouskehitys IMF:n odotukset Maailman BKT-kasvun suhteen ennallaan (3,4 prosenttia 2017 ja 3,6 prosenttia 2018). Talousennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä tavallista

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016

Markkinakatsaus. Lokakuu 2016 Markkinakatsaus Lokakuu 2016 Talouskehitys IMF nosti euroalueen kasvuennustettaan 1,7 prosenttiin kuluvalle vuodelle, ensi vuoden kasvun kuitenkin ennustetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin. Euroalueella Brexit

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Talousvaliokunnan seminaari 20.4.2005 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Piirteitä maailmantalouden kehityksestä Globaalinen osakekurssien

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Erkki Liikanen Bank of Finland. Talouden näkymistä

Erkki Liikanen Bank of Finland. Talouden näkymistä Erkki Liikanen Bank of Finland Talouden näkymistä 29.9.2016 1 Kansainvälisen talouden näkymät epävarmat 29.9.2016 Erkki Liikanen Suomen Pankki Finlands Bank Bank of Finland 2 Osa epävarmuustekijöistä on

Lisätiedot

Makrokatsaus. Joulukuu 2016

Makrokatsaus. Joulukuu 2016 Makrokatsaus Joulukuu 2016 Hyvä kuukausi osakemarkkinoilla Joulukuu oli hyvä kuukausi useimmilla osakemarkkinoilla, ja monet laajat eurooppalaiset osakeindeksit nousivat 7 8 prosenttia. Myös Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016

Makrokatsaus. Kesäkuu 2016 Makrokatsaus Kesäkuu 2016 Iso-Britannia äänesti ei EU:lle 2 Kesäkuuta leimasivat ensin Ison-Britannian EUkansanäänestyksen odottelu ja sen jälkeen äänestyksen jälkimainingit. Britit äänestivät 23. kesäkuuta

Lisätiedot

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu 30.9.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin MAAILMANTALOUS

Lisätiedot

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Putin uhoaa, mutta mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut? Investointiympäristö on entistä kehnompi Luottolaman uhka on todellinen Putinin suosio

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016 Markkinakatsaus Tammikuu 2016 Talouskehitys Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustetta, kuluvan vuoden kasvuvauhti 2,9 prosenttia Yhdysvalloista edelleen vahvoja työllisyyslukuja, työttömyysaste viisi

Lisätiedot

Suhdannekatsaus 2/2015:

Suhdannekatsaus 2/2015: Suhdannekatsaus 2/2015: Joulukuu 2015 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja Jari Järvinen & Timo Vesala LähiTapiola Varainhoito 1 Sisältö: Maailmantalouden näkymät Suomen

Lisätiedot

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP täräyttää Toimintatorstaina Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP viettää vihdoin Toimintatorstaita Tällä viikolla: EKP laskee korkoa BoE odottaa Yhdysvallat: Työmarkkinat tapetilla Suomen BKT supistui Q1:llä?

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike

Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Kuukausikatsaus marraskuu 2014 6.11.2014 Sijoitusmarkkinoilla korjausliike Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, FED lopetti tukiostot Euroopassa laimeutta, Saksan aktiviteetti hidastunut Kiina: epäselviä talouden

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa

Kuukausikatsaus. EKP ja FED ilmoittivat odotetusti uusista toimista. Tammikuu 2016. Taloustilastot ennallaan joulukuussa Kuukausikatsaus Tammikuu 2016 Taloustilastot ennallaan joulukuussa Yhdysvalloissa asuntomarkkinoilta hyviä uutisia Euroopassa teollisuudessa hyvä vire Kiinan taloustilastot yhä laimeita EKP lisäsi tukitoimia,

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Kasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihin

Kasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihin Erkki Liikanen Suomen Pankki Kasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan ympäristöön ja korkoihin Euro & talous 4/2016 29.9.2016 Julkinen 1 Esityksen sisällys 1. Kasvun hidastuminen vaikuttanut rahapolitiikan

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito

Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta. Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito Mitä metsänomistajan on hyvä tietää hajauttamisesta Risto Kuoppamäki, Nordea Varallisuudenhoito 3.9.2016 Sisältö Metsä sijoituskohteena: hyvät puolet ja riskit Eri sijoitusvaihtoehdot ja niiden pääpiirteet

Lisätiedot

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales

Markets Academy Sijoitukset. Lassi Järvinen Asset Sales Markets Academy Sijoitukset Lassi Järvinen Asset Sales Avaus & tavoitteet Tavoitteena luoda yleiskatsaus sijoitusmarkkinoihin ja sijoittamisen perusteisiin Käydään läpi seuraavat aiheet: Sijoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella

Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella Kuukausikatsaus marraskuu 2013 6.11.2013 Kurssinousuja keskuspankkien (FED) tuella Taloustilastoinnin yllätykset vähentyneet Yhdysvalloissa korkea talouskasvuodotus Euroalueella odotukset nousussa FED:n

Lisätiedot

Lokakuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna

Lokakuun taloustilastot olivat globaalisti tarkasteltuna Kuukausikatsaus Marraskuu 2016 Yhdysvaltain talouskasvu piristymässä, presidentinvaalit sotkevat kuvaa Euroopassa ostopäällikköindeksit nousivat, Brexitin vaikutukset jäämässä pelättyä laimeammiksi Yhdysvaltain

Lisätiedot

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/212 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 12.9.212 1 Euro & talous 4/212 sisältö Pääartikkeli: Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Suhdannetilanne, maailmantalouden

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka, osa II: Taylorin sääntö ja QE

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka, osa II: Taylorin sääntö ja QE Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka, osa II: Taylorin sääntö ja QE KT34 Makroteoria I Juha Tervala Rahapolitiikka lyhyellä ajalla Rahapolitiikka on korkojen, rahan määrän ja valuuttakurssin ohjaamista rahapolitiikan

Lisätiedot

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien pähkäilyä ja luottamuksen mittausta Viime viikon antia: Euroalueen nousu jatkuu BoE korjasi linjaansa Suomesta karmeat

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä?

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Tomi Salo Pj Helsingin Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Pitkää nousua takana pörssinousu

Lisätiedot

Euro & talous 4/2010 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero

Euro & talous 4/2010 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero Euro & talous 4/21 ja Rahoitusjärjestelmän vakaus -erikoisnumero Pääjohtaja Erkki Liikanen Teemat Valtioiden velkakriisi ja Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Maailmantalouden näkymät Euroalueen taloustilanne

Lisätiedot

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A

MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A MAKROTALOUDEN NÄKYMÄT OSAKEMARKKINOIHIN S AM U L AN G, S I J O I T U S TO I M I N N O N J O H TAJ A KORKOMARKKINAT LYHYET KOROT KORKOTASO % KORKOTASO % 9/14/2016 2 KORKOMARKKINAT PITKÄT KOROT (HYVÄLAATUISET)

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänäkin vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Erkki Liikanen Suomen Pankki Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Säätytalo 1 Teemat Kehittyneiden maiden ml. euroalueen talouskehityksestä EKP:n rahapolitiikka kasvua tukevaa Kotimaan talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan?

Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Kallista vai halpaa? Myynkö vielä - vai joko ostan? Hämeen Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu yritysten tulosodotukset kasvun riskit markkinoiden

Lisätiedot

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito

Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito Mihin kannattaa sijoittaa voiko menneisyydestä oppia? Lippo Suominen Huhtikuu 2014 Nordea Varallisuudenhoito 2 Suomalainen pitää osakesijoittamista lottoamisena Professori Vesa Puttonen, Helsingin kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen 29.9.2014 Inflaatio hidastuu lisää saako se EKP:n toimimaan? Tulevaa Yhdysvallat: Työmarkkinat palautuvat EKP:n osto-ohjelma kiinnostaa Euroalue: Inflaatio

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Elvyttävä kansalaisosinko tilaisuus 6.2.2016 Esitetyt näkemykset ovat omiani.

Lisätiedot

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto

Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti Konsernipankki Konsernihallinto Tampereen sijoitustoiminnan vuosiraportti 2016 Konsernipankki Konsernihallinto SISÄLLYS Sijoitusmarkkinat Kaupungin sijoitusomaisuus Rahamarkkinasijoitukset Korkosijoitukset Osakesijoitukset Muut sijoitukset

Lisätiedot

Suomi maailmantalouden pyörteissä

Suomi maailmantalouden pyörteissä Suomi maailmantalouden pyörteissä EK:n toimittajaseminaari 2006 Jussi Mustonen Globalisaatio: mitä se on? ENNUSTE 150 VUODEN TAKAA: Vanhan paikallisen ja kansallisen omavaraisuuden ja sulkeutuneisuuden

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen

Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin. Pasi Sorjonen Yhdysvallat ja euroalue eri suuntiin Pasi Sorjonen 13.10.2014 Yhdysvallat jatkaa tukevassa nousussa euroalue kompuroi Tulevaa Yhdysvallat: Hyvä yleiskuva säilyy Euroalue: Teollisuuden heikkous voi painaa

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys

Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys Tuomas Virtala, salkunhoitaja Mandatum Omaisuudenhoito Oy Sampo Pankin liiketoiminta-alueet Sampo

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014

Fed alkaa haukkailla. Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Pasi Sorjonen 15. joulukuuta 2014 Fed alkaa haukkailla Tulevaa Yhdysvallat: Haukkamaisempi Fed Euroalue: Luottamus palailee hieman Suomi: Inflaatio hidastuu Mennyttä Euroalue: TLTRO

Lisätiedot

2014 1 Kuukausikatsaus

2014 1 Kuukausikatsaus 2014 1 Kuukausikatsaus Epävarmuustekijöitä väistyi Joulukuun alussa alkanut osakekurssien lasku jäi tilapäiseksi ja kuun jälkipuoliskolla kurssit toipuivat. Markkinoita tuki mm. se, että kahteen epävarmuustekijään

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 21.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla

Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla Elisa Newby, markkinaoperaatioiden päällikkö elisa.newby@bof.fi Suomen Pankki Velallinen tienaa koron? Rahapolitiikkaa negatiivisilla koroilla After Work Suomen IR-yhdistys ry Suomen Sijoitusanalyytikot

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Maailmantalouden vauhti kiihtyy?

Maailmantalouden vauhti kiihtyy? Maailmantalouden vauhti kiihtyy? Metsänomistajan talvipäivä, 30.1.2010 Timo Vesala, Rahoitusmarkkinaekonomisti timo.vesala@tapiola.fi, 09-4532458 3.2.2010 1 Agenda 1. Taloushistoria n.1980 2007 viidessä

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Makrokatsaus. Marraskuu 2015

Makrokatsaus. Marraskuu 2015 Makrokatsaus Marraskuu 2015 Markkinat rauhoittuivat marraskuussa Vaihtelevissa tunnelmissa käynnistyneen syksyn jälkeen markkinoiden volatiliteetti väheni lokakuussa ja marraskuussa. Markkinoiden riskinottohalukkuutta

Lisätiedot

Ajankohtaista taloudesta

Ajankohtaista taloudesta Erkki Liikanen Bank of Finland Ajankohtaista taloudesta Rakennuskonepäivät 03.11.2016 3.11.2016 Unrestricted 1 Kansainvälisen talouden näkymät epävarmat 3.11.2016 Erkki Liikanen Suomen Pankki Finlands

Lisätiedot