Talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymät Antti Katajisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymät 2014. Antti Katajisto"

Transkriptio

1 Talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymät 2014 Antti Katajisto

2 Suhdanteen vaihe Globaali talouskasvu kiihtyy Kovin kiihdytysvaihe Q1-Q stabiloituu H Globaali kokonaistuotannon kasvutahti on v korkeampi kuin v SEB STRATEGIASEMINAARI

3 Talouskasvun piristyminen Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden ja työmarkkinoiden (asteittainen) parantuminen Yhdysvaltain talouden varastosykli Euroopan teollisuuden parantuvat näkymät Matalana säilyvä korkotaso ja rahapoliittinen elvytys 30 ISM (new orders - inventories) /70 01/75 01/80 01/85 01/90 01/95 01/00 01/05 01/10 Source: Bloomberg 3

4 Talouskasvun potentiaalinen taso Talouskasvun kohtuullisesta piristymisestä huolimatta potentiaalinen tuotannon taso on edelleen kaukana Kapasiteetin käyttöasteen ja työmarkkinoiden elpyminen laimeaa Kasvun kiihtyminen tapahtuu ilman hintapaineita historiallisesti tarkasteltuna kasvun kiihtyminen jää laimeaksi Yhdysvalloissa (ja Euroopassa) 4

5 Yhdysvaltain kasvuodotus noin 3% vuonna 2014 Yhdysvaltain keskuspankin asettamat tavoitteet: työttömyysaste 6,5 % tai alle, inflaatio 2-2,5 % Väestön osallistuminen työmarkkinoille on laskenut, mikä on alentanut työttömyyttä. Työttömyystavoitetta saatetaan laskea lähemmäksi 6 % (NAIRU 6,1 %) Asuntomarkkinoiden elpyminen on hidastunut viimeiaikaisen korkojen nousun johdosta Keskuspankki kaventaa maltillisesti osto-ohjelmia (tapering), ohjauskorkoa ei nosteta Rahapolitiikka jatkuu hyvin elvyttävänä Janet Yellenin aloittaessa kuten Ben Bernanken kaudellakin 5

6 Eurooppa nousee taantumasta Teollisuuden tunnelmat piristyneet, kysyntä elpymässä investointien, yksityisen kulutuksen ja viennin piristyessä Euroopan työllisyystilanne ei enää heikkene ja alkaa hiljalleen elpyä Euroalueen velkakriisin väistyminen ja erittäin elvyttävän rahapolitiikan jatkuminen johtaa hitaaseen elpymiseen 6

7 Japani - Abenomics Japanissa hallituksen ensisijainen tavoite nostaa vuotuinen inflaatio 2 % tasolle ja samalla valuutan heikentäminen Keskuspankin valtionlainoihin kohdistettu osto-ohjelma 60 mrd /kk ~ 2014 loppuun noin mrd Abenomics: valtionlainojen osto-ohjelma, rahapoliittinen elvytyspaketti, kasvustrategia Inflaation esteenä heikko yksityinen kulutus, palkkataso ei nouse, korkea säästämisaste sekä julkisen sektorin jatkuva velkaantuminen = rakenteellinen pitkän aikavälin ongelma 7

8 Kiinan kasvuodotus >7 % vuonna 2014 Hallituksen tavoitteena 7 % vuotuinen talouskasvu vuosikymmenen loppuun Talouspoliittiset uudistukset pitävät maan kasvun vakaana (>7 %), kasvua ei pyritä kiihdyttämään Tarpeen mukaan kevenevä rahapolitiikka, inflaatio ei ole rajoitteena Puolueen täysistunto talouspolitiikka Chinese policy 8

9 Kehittyvien markkinoiden kasvu BRICS maiden kasvu hidastunut odottamattoman paljon Potentiaalisen tuotannon taso laskenut (Kiina, Venäjä) Kiinassa rakenteelliset muutokset Venäjällä raaka-aineiden hintojen nousuun perustunut kasvu tauonnut, investointien taso muuhun tuotannolliseen infrastruktuuriin heikko Brasiliassa, Intiassa ja Etelä-Afrikassa hidastumisen luonne syklinen ylijäämien generointi tauonnut Kehittyvien markkinoiden kasvukontribuutio säilyy kuitenkin mittavana Share of world GDP (2012) GDP growth 2013e GDP growth 2014e Average growth Average growth estimate for e Inflation Current account Forex reserves Budget balance Brazil 2,8 % 2,5 % 2,5 % 2,9 % 3,5 % China 14,7 % 7,6 % 7,3 % 9,6 % 7,0 % India 5,7 % 3,8 % 5,1 % 6,9 % 6,7 % Russia 3,0 % 1,5 % 3,0 % 4,4 % 3,5 % South Africa 1,0 % 2,0 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 27,2 % 1,5 % 1,6 % Brazil China India Russia South Africa 9

10 Kehittyvien markkinoiden kasvu Maat, joiden vaihtotase on alijäämäinen, kärsivät likviditeetin heikkenemisestä (FED tapering) nousevien korkojen muodossa Valuuttojen heikkeneminen ei toivottavaa (inflaatio), mikä rajoittaisi keskuspankkien toimintamahdollisuuksia FED tapering rajaa kasvumahdollisuuksia 10

11 Inflaatio ei ole uhka Poikkeamat potentiaalisen tuotannon tasosta suuria inflaation kiihtymistä ei ole näköpiirissä Raaka-aineiden hinnoissa ei nousuodotuksia Palkkapaineita tai teollisuuden tuotantokapeikkoja ei ole näköpiirissä 11

12 Keskuspankkien tuki jatkuu Yhdysvallat (FED): QE osto-ohjelmia kavennetaan sopivasti, ohjauskorko pidetään nollassa v loppuun. Työllisyystavoite, inflaatiorajoite EKP: ohjauskorko pidetään historiallisen matalana, likviditeetti säilyy korkeana (LTRO), inflaatiorajoite Iso-Britannia (BoE): osto-ohjelma ennallaan, ohjauskorko ennallaan 2015 asti. Työllisyystavoite, inflaatiorajoite Japani (BoJ): osto-ohjelmaa voidaan kasvattaa nykyisestä. Inflaatiotavoite Osakemarkkinat ylipainossa 12

13 Search-for-yield laimentunut, mutta validi 13

14 Rahamarkkinoiden tuottotaso erittäin matala Keskuspankkivetoinen elvytys jatkuu FED laimentaa nykyisiä 85 mrd osto-ohjelmia vaiheittain, alkaen keväällä 2014 EKP pitää ohjauskoron matalana Runsas likviditeetti pitää Euribor tasot varsin matalina 14

15 Valtionlainojen tuottonäkymät vaimeat Maltillinen Yhdysvaltain keskuspankin tukitoimenpiteiden supistaminen ja Euroopan vaimea talouskasvu - pitkissä koroissa (Yhdysvallat/Saksa 10 v) maltillinen nousuodotus Etelä-Euroopan ongelmamaiden tukeminen (EKP, ESM) kaventaa jonkin verran riskilisiä. Heikko talousympäristö ja talouden tasapainottamistoimien haasteet pitävät puolestaan riskilisiä koholla 15

16 Investment grade -yrityslainat Korkotason nousu kaventaa tuottopotentiaalia Piristyvä suhdanne, markkinoiden likviditeetti kaventavat riskilisiä Eteläisen Euroopan taloustilanteen helpottaminen vähentää osaltaan pankkisektorin epävarmuuksia sekä tukee Euroalueen taloustilannetta ja kaventaa pankkisektorin riskilisiä 16

17 High yield -yrityslainat High yield yrityslainojen riskilisillä on edelleen tilaa kaventua markkinoiden yield-tason mataluudesta huolimatta search-for-yield Korko- ja luottoriskin hallinta korostuu v aikana (lyhyen duraation high yield rahaston tuottoprofiili näyttää hyvältä) 17

18 High yield -yrityslainat Yritysten taseet poikkeuksellisen vahvassa kunnossa, luottohäiriöiden merkittävä kasvu ei ole todennäköistä High yield markkinoiden maksuhäiriöennuste 12 kk eteenpäin 2 % (keskiarvo Yhdysvalloissa on 4,8 %, ~ 2,5 %) Yritykset ovat parantaneet rahoitusrakenteitaan ja siirtäneet jälleenrahoitusriskiä pidemmälle tulevaisuuteen Default rates, Europe Maturity, bonds, bill USD 18

19 Kehittyvien markkinoiden lainat Kehittyvien markkinoiden kasvuodotus 5,1 % vs. kehittyneet maat 2,0 % Luottoluokitustilanne stabiili, lainojen takaisinmaksukyky edelleen vahva Sijoitusluokan keskeisin ajuri on Yhdysvaltain rahapolitiikka spekulaatio rahapolitiikan ympärillä ylläpitää omaisuusluokan epävarmuutta v

20 Kehittyvien markkinoiden lainat Vaihtotaseiden alijäämät fokuksessa, kun FED supistaa tukitoimenpiteitä Tukevat valuuttareservit mahdollistavat valuuttojen puolustamisen, haasteissa mm. Intia, Etelä-Afrikka EMD LC, tuoton lähteet 20

21 Tuloskasvun odotetaan kiihtyvän Suhdanteen vaihe indikoi tuloskasvun kiihtymistä SP 500 indeksin 35v tuloskasvu nimellisesti keskimäärin 8% pa. Pitkällä aikavälillä Yhdysvaltain yritysten tulokset ovat palanneet BKT:n trenditasolle Yhdysvaltain tuloskasvuennusteet nousussa keväästä 2013 lähtien 3,4% pa

22 Osakemarkkinoiden hinnoittelu pitkän aikavälin tarkastelussa (USA) FEDin mallin perusteella osakkeet edullisia korkotasoon nähden (10 vuoden korko tosin poikkeuksellisen matala, mikä vaikeuttaa tulkintaa) Shiller P/E-luku: Pitkän aikavälin tulostasoon suhteutettuna osakemarkkina näyttää kalliilta. Vallitseva matala inflaatioympäristöstä vaikeuttaa myös tässä mallissa tulkintaa. 22

23 Osakemarkkinoiden hinnoittelu USA & Eurooppa Lähihistoriaan verrattuna Yhdysvalloissa ja Euroopassa hinnoittelu on haastavalla tasolla Hinnoittelu (PE) kuvaa sijoitusmarkkinoiden riskinottohalukkuutta perusskenaariossa markkinoiden riskinottohalukkuus tulee säilymään korkeana PE-hinnoittelun tapaan Ääriolosuhteet eivät näkemyksemme mukaan ensi vuonna mahdollisia, sillä EKP ja FED ovat takuumiehinä estämässä 2008 (Lehman-kriisi) tai 2011 kaltaisia tilanteita (pelko Euroalueen hajoamisesta Italia/Espanja vetoisesti). 23

24 Yritysten tehokkuus tukee osakemarkkinoiden hinnoittelua Operational leverage = kuinka paljon liikevaihdon lisäys kasvattaa tulosta Euroopassa liikevaihdon kasvu on tyypillisesti lisännyt huomattavasti enemmän tulosta kuin Yhdysvalloissa Liikevaihdon lisäyksen voidaan myös olettaa olevan suurempi Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, mikäli BKT ennusteet toteutuvat Operational leverage GDP change 24

25 Kehittyvien markkinoiden osakkeet edullisia Kehittyvillä markkinoilla hinnoittelu on edullista suhteellisesti ja absoluuttisesti Kehittyvien markkinoiden hinnoittelua voidaan perustella epävarmuuksilla varsinkin FEDin taperingin vaikutuksesta (valuuttakurssit, inflaatio, korkotaso) Kehittyvien markkinoiden kasvun piristyminen sisältyy oletukseen piristyvästä suhdanteesta, jota vahvistaa Yhdysvaltain, Euroopan ja Kiinan kasvu 25

26 Kotimaisten osakkeiden hinnoittelu tulkinnanvaraista Kotimaisten osakkeiden hinnoittelukuva kireä Nokian kontribuutio kuitenkin merkittävä ( ~20%) Nokian osuus putsaamalla hinnoittelu kuitenkin huomattavasti maltillisempi ja perusskenaarioon oletettu forward PE 16 Hex25 PE 12m forward Hex24 PE 12m forward 26

27 Talousskenaariot Perusskenaario Globaali talouden kasvu jatkuu ja kiihtyy H1 2014, H2 kasvu tasaantuu Yhdysvalloissa FED vähentää osto-ohjelmiaan maltillisesti alkuvuodesta, myös EKP jatkaa erittäin elvyttävää politiikkaa H1. Rahapolitiikka kiristyy loppuvuotta kohden kasvuympäristön vahvistuessa. Inflaatio on maltillista päämarkkinaalueilla, paineet laimentuvat myös kehittyvillä markkinoilla Pitkissä koroissa nousupaineita, riskipitoisten korko-omaisuusluokkien tuotto kohtuullista. Talous- ja tuloskehitys antaa nostetta osakemarkkinoille. Positiivinen skenaario Globaali talouden kasvu yllättää positiivisesti Kehittyvien markkinoiden taloudet sekä Eurooppa kiihdyttää. Keskuspankkien tuki kuitenkin jatkuu pitkään inflaation ollessa maltillista. FED vähentää tukiostoja voimakkaammin, mutta talouden vahvuus kompensoi likviditeetin kiristymisen. Sijoittajien riskinottohalukkuus kasvaa kaikissa omaisuusluokissa. Pitkät korot nousevat selvästi, riskilisät kaventuvat merkittävästi. Tuloskehitys kiihtyy selvästi odotettua ripeämmän liikevaihdon kasvun tuloutuessa isolla kertoimella tulokseen, osakekurssit nousevat voimakkaasti. Negatiivinen skenaario Suhdanne ei parane, heikkenee jonkin verran kehittyvien markkinoiden talouskasvu hidastuu ja keskuspankkien elvytystoimet eivät tehoa. Pitkät korot laskevat, mutta samaan aikaan riskipitoiset korko-omaisuusluokat kärsivät ja tuloskasvun pettäessä osakkeissa nähdään merkittävä pudotus. Heikossakin skenaariossa Yhdysvalloissa kasvu jatkuu, mutta odotuksia hitaampana. Euroalueella kuluttajien ja teollisuuden luottamus heikkenee, kysyntä pettää ja talous supistuu hieman. 27

28 Yhteenveto 12 kk tuotto-odotuksista Kolme talousskenaariota Omaisuusluokkien tuotto-odotus 12 kk Huono Perus Hyvä Suomi-osakkeet -33 % 9 % 28 % Eurooppa -24 % 8 % 20 % USA -18 % 7 % 20 % Kehittyvät osakemarkkinat -30 % 13 % 33 % Rahamarkkinasijoitukset 0,1 % 0,2 % 0,3 % Euro valtionlainat 2,0 % 0,2 % -0,2 % Investment grade -yrityslainat 0,6 % 1,6 % 1,0 % Euro high yield -yrityslainat -3,5 % 4,4 % 4,3 % US high yield -yrityslainat -3,7 % 4,3 % 4,7 % High yield lyhyt duraatio 1,8 % 4,5 % 4,6 % Kehittyvien markkinoiden lainat Hard Currency -2,0 % 4,2 % 4,5 % Kehittyvien markkinoiden lainat Local Currency -4,0 % 9,1 % 15,8 % 28

29 Tietoa tuotteista ja palveluista Esityksessä mainittuja tuotteita ja palveluja tarjoavat SEB Varainhoito Suomi Oy, SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori sekä muut SEB-konserniin kuuluvat yhtiöt. Lisäksi SEB markkinoivat ulkopuolisten palveluntarjoajien tuotteita, kuten sijoitusrahastoja, ja näissä tapauksissa SEB eivät vastaa tarjotusta tuotteesta. Esityksen maininnat eivät ole yksilöllisiä sijoitusneuvoja eikä pelkästään niiden perusteella pidä tehdä sijoituspäätöksiä. Tuotekohtaiset tiedot (tuotteen kuvaus ja pääominaisuudet, veloitettavat palkkiot ja kulut, verotus ym.) ja rahastojen yksinkertaistetut rahastoesitteet ovat saatavilla SEB Varainhoito Suomi Oy:ltä. Sijoituspäätöksiä ei pidä tehdä tuotekohtaisiin tietoihin tutustumatta. Tarjottaville tuotteille ja palveluille on tyypillistä, että niihin liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei koskaan ole tae tulevasta tuotosta. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin talletustilit kuuluvat ruotsalaisen talletussuojajärjestelmän piiriin ja ovat suojattuja euroon asti. Esiteltyjen tuotteiden ja palvelujen verokohtelu voi muuttua ja verokohtelussa saattaa olla asiakaskohtaisia eroja. 29

30 Liite: laskelmat omaisuusluokkien tuotto-odotuksista 30

31 Osakemarkkinoiden tuotto-odotukset Ohessa esitetty kunkin osakemarkkinan tuotto-odotukset käyttäen seuraavia olettamia perusskenaariossa: 1) markkinoiden riskinottohalukkuus säilyy korkeana 2) tulokset toteutuvat konsensusodotusten mukaisesti, Euroopassa paremmin 3) Korkojen nousu on maltillista ja makrotalous kehittyy odotusten mukaisesti S&P ,93 Huono Perus Hyvä Forward EPS growth 2,0 % 10,8 % 15,0 % Forward PE estimate 12 14,4 15,5 Total Return 12m -18,4 % 6,9 % 19,7 % MSCI Europe 110,24 Huono Perus Hyvä Forward EPS growth -5,0 % 17,0 % 25,0 % Forward PE estimate 11 12,5 13,0 Total Return 12m -23,9 % 8,0 % 20,6 % MSCI Emerging Mkts 1042,75 Huono Perus Hyvä Forward EPS growth 0,0 % 12,2 % 20,0 % Forward PE estimate 8,5 11,0 12,0 Valuuttatuotto -8 % 1 % 5 % Total Return 12m -30,0 % 13,2 % 32,8 % HEX CAP 4674,93 Huono Perus Hyvä Forward EPS growth 0,0 % 23,6 % 33,0 % Forward PE estimate 12 15,6 17,0 Total Return 12m -33,0 % 9,1 % 28,3 % 31

32 Korkomarkkinoiden tuotto-odotukset Perusskenaariossa 1) markkinoiden riskinottohalukkuus säilyy korkeana 2) Fed aloittaa tukiohjelmien supistamisen 3) Korkojen nousu on maltillista ja makrotalous kehittyy odotusten mukaisesti 4) Ei inflaatiopaineita Skenaariot 12kk Lähtötilanne Huono Perus Hyvä Rahamarkkinasijoitukset 0,10 % 0,20 % 0,30 % Saksan 10v laina 5,71 % -0,85 % -3,31 % Yield 1,69 % 1,20 % 2,00 % 2,30 % Duraatio 8,7 8,7 8,7 8,7 Euro valtionlainaindeksi 1,97 % 0,22 % -0,21 % Saksan yield (vastaava maturiteetti) 1,01 % 0,60 % 1,40 % 1,70 % +Spread 0,90 % 1,30 % 0,80 % 0,60 % =indeksin yield 1,91 % 1,90 % 2,20 % 2,30 % Duraatio 6,3 6,3 6,3 6,3 Investment grade -yrityslainat 0,62 % 1,58 % 0,99 % Saman duraation "riskitön" yield 0,65 % 0,50 % 0,90 % 1,20 % +Spread 1,30 % 1,80 % 1,15 % 1,00 % =yrityslainojen yield 1,95 % 2,30 % 2,05 % 2,20 % Duraatio 4,3 4,3 4,3 4,3 32

33 Korkomarkkinoiden tuotto-odotukset Skenaariot 12kk Lähtötilanne Huono Perus Hyvä Euro high yield -yrityslainat -3,48 % 4,35 % 4,28 % Saman duraation "riskitön" yield 0,65 % 0,50 % 0,85 % 1,20 % +Spread 4,40 % 7,00 % 4,00 % 3,80 % =yrityslainojen yield 5,05 % 7,50 % 4,85 % 5,00 % Duraatio 3,0 3,0 3,0 3,0 Maksuhäiriöiden määrä 4,00 % 2,00 % 1,50 % Jäännösarvo 40,00 % 40,00 % 40,00 % US high yield -yrityslainat -3,67 % 4,27 % 4,71 % Saman duraation "riskitön" yield 1,60 % 1,30 % 1,90 % 2,20 % +Spread 4,27 % 6,80 % 4,00 % 3,75 % =yrityslainojen yield 5,87 % 8,10 % 5,90 % 5,95 % Duraatio 3,7 3,7 3,7 3,7 Maksuhäiriöiden määrä 4,00 % 2,50 % 1,50 % Jäännösarvo 40,00 % 40,00 % 40,00 % High yield lyhyt duraatio 1,82 % 4,53 % 4,64 % Saman duraation "riskitön" yield 0,35 % 0,20 % 0,55 % 0,90 % +Spread 4,08 % 7,00 % 3,70 % 3,30 % =yrityslainojen yield 4,43 % 7,20 % 4,25 % 4,20 % Duraatio 1,4 1,4 1,4 1,4 Maksuhäiriöiden määrä 0,20 % 0,10 % 0,00 % Jäännösarvo 40,00 % 40,00 % 40,00 % Kehittyvien markkinoiden lainat Hard Currency -2,03 % 4,16 % 4,46 % Valtiolainojen yield 2,74 % 2,20 % 3,20 % 3,50 % +Spread 3,06 % 4,50 % 2,80 % 2,50 % =Yield 5,80 % 6,70 % 6,00 % 6,00 % Duraatio 7,2 7,2 7,2 7,2 Maksuhäiriöiden määrä 3,00 % 0,50 % 0,00 % Jäännösarvo 40,00 % 40,00 % 100,00 % Kehittyvien markkinoiden lainat Local Currency -4,00 % 9,05 % 15,75 % Yield 6,70 % 7,30 % 6,40 % 5,80 % Duraatio 5,0 5,0 5,0 5,0 Maksuhäiriöiden määrä 0,00 % 0,00 % 0,00 % Jäännösarvo 40,00 % 100,00 % 100,00 % Valuuttatuotto -8,00 % 1,00 % 5,00 % 33

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa

Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa Kuukausikatsaus tammikuu 2015 9.1.2015 Yhdysvallat kasvun veturina Vahvoja taloustilastoja Yhdysvalloista, keskuspankin odotetaan nostavan ohjauskorkoa tulevana kesänä Euroopassa kasvu jatkuu hitaana,

Lisätiedot

Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan

Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan Kuukausikatsaus kesäkuu 2014 6.6.2014 Toukokuussa hyviä tuottoja kautta linjan Hyviä tilastoja Yhdysvalloista, osin myös Euroopasta Kiinasta hyviä uutisia, talous näyttää stabiloituneen, aktiviteetti nousussa

Lisätiedot

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 1 SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 2 1. Taloudellinen ympäristö vuonna 2013 Vuosi 2013 alkoi sijoitusmarkkinoilla positiivissa merkeissä kun keskuspankkien tarjoama runsas likviditeetti yhdessä

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Euroopan keskuspankki aloitti QE-ohjelman

Euroopan keskuspankki aloitti QE-ohjelman Kuukausikatsaus helmikuu 2015 6.2.2015 Euroopan keskuspankki aloitti QE-ohjelman Tammikuussa odotusten mukaisia tilastoja Yhdysvaltain hyvä vire jatkuu, Eurooppa laahaa perässä, suhdannenäkymä ennallaan

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia

Kuukausikatsaus. Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina. Elokuu 2015. Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja. Kiinassa epävarmuuksia Kuukausikatsaus Elokuu 2015 Yhdysvalloista ja Euroopasta hyviä tilastoja Kiina, öljy ja hyvät tilastot markkina-ajureina Kiinassa epävarmuuksia Kehittyvillä markkinoilla useita epävarmuuksien lähteitä

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

vaikutus on jo päättynyt, niin tilastoissa odotetaan nähtävän palautumista kuten 2014 tapahtui.

vaikutus on jo päättynyt, niin tilastoissa odotetaan nähtävän palautumista kuten 2014 tapahtui. Kuukausikatsaus Kesäkuu 2015 Yhdysvaltain tilastot palautumassa, Euroopassa hyvä vire Kiinassa heikkoja tilastoja, keskuspankki lisäsi tukitoimia EKP kiihdyttää ostoja, FED aikoo nostaa ohjauskorkoa tänä

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

2012 5 Kuukausikatsaus

2012 5 Kuukausikatsaus 2012 5 Kuukausikatsaus Huhtikuussa korjausliike osakemarkkinoilla Huhtikuussa sijoitusmarkkinoille palasi epävarmuus vahvan alkuvuoden jälkeen. Varsinkin huhtikuun alkupuolella korkean riskin omaisuusluokkien,

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Talvi

Sijoitusstrategia. Talvi 2014 Sijoitusstrategia Talvi Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

Reflaatio-strategia, markkinoiden yksimielisyys

Reflaatio-strategia, markkinoiden yksimielisyys Jussi Hyöty 11.1.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Reflaatio-strategia, markkinoiden yksimielisyys Odotamme talouden kasvun jatkuvan ja markkinoiden riskien säilyvän korkealla. Koska häntäriskejä

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Keskeiset tunnusluvut 31.12.2013 PORVOON OSUUSPANKKI Markkinaosuus n. 35 % Asiakkaita 32.857 kpl

Lisätiedot

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Suhdannekatsaus maaliskuu 2014 18 maaliskuu 2014 Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Maailmantalouden nousun edellytykset ovat kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä

Lisätiedot

Arvostukset nousevat yksi jäljellä

Arvostukset nousevat yksi jäljellä 6.5.2015 Arvostukset nousevat yksi jäljellä Korkotuottojen metsästyksestä osakearvostusten jahdiksi Rahapolitiikan synnyttämän likviditeettisuhdanteen seuraaminen on ollut seitsemän vuotta paras sijoitusstrategia.

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 3 2011 Talouden näkymät Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 Sisällys Pääkirjoitus...1 Suomen Pankin ennusteet...3 Ennusteen kokonaiskuva...4 Viimeaikainen kehitys...6 Kehikko 1. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti www.handelsbanken.com/research 3. syyskuuta 2009 Talousennuste Suomi elpyy muiden mukana Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti Korot ja valuutat: rahapolitiikan

Lisätiedot

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme

Valuutat Yhdysvaltain dollari on vahvistunut merkittävästi suhteessa euroon. Pitkän aikavälin näkemyksemme -1.5 #88 - JOULUKUU 2008 - NORDEA BANK S.A. Nordea News Talouskriisin synty 18 kuukauden päiväkirja Nordea-konsernin osavuosikatsaus tammisyyskuu 2008 Toimiva sijoitusratkaisu vaikeissakin markkinaolosuhteissa

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia

Lisätiedot