Danske Bank Oyj, Sijoitusnäkemys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi. Sijoitusnäkemys"

Transkriptio

1 Danske Bank Oyj, Sijoitusnäkemys Syyskuu 2015

2 Sijoitusnäkemys Syyskuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Makrotalous ja sijoitusnäkemys 4 Korot 5 Osakkeet 6 Sijoitusnäkemys on Danske Bankin Varallisuudenhoidon kuukausittain julkaisema näkemys markkinoista ja niiden kehityksestä lähiviikkoina ja -kuukausina. Se perustuu Danske Capitalin markkinanäkemykseen ja se päivitetään kuukausittain. Näkemystä toteutetaan Danske Invest Kompassi - rahastoissa, joiden kautta asiakas saa näkemyksen helposti käyttöönsä. Asiakas voi myös halutessaan toteuttaa näkemystämme yksittäisillä rahastoilla. Sivulla 9 listatut rahastot ovat Varallisuudenhoidon valitsemia rahastoja, joita käytetään keskeisesti näkemyksen toteuttamisessa. Danske Invest Kompassi rahastojen näkemyksen mukaiset markkinapainotukset 8 Danske Invest Top -rahastot 9 Danske Bank Varallisuudenhoito Danske Bank Oyj Hiililaiturinkuja Helsinki TÄMÄN JULKAISUN KOPIOIMINEN JA LAINAAMINEN ON KIELLETTY SIJOITUSNÄKEMYS SYYSKUU

3 YHTEENVETO Maailmantalouden kasvu on loivasti vahvistumassa länsimaiden vetovoimalla. Tilastot talouden kehityksestä sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ovat olleet rohkaisevia, emmekä odota Kiinan kasvun ennakoitavissa olevan hidastumisen kääntävän maailmantalouden suuntaa merkittävästi. Globaalisti kasvun vauhdittumista tukee raaka-öljyn uudelleen laskenut hinta, julkisen talouden kiristystoimenpiteiden helpottaminen, elvyttävä rahapolitiikka (Euroopassa, Japanissa sekä useissa kehittyvissä maissa) sekä globaalien rahoitusolojen kohentuminen. USA:n talous tuntuu jälleen kiihdyttävän ja Eurooppakin kasvaa vaimeasti eli odotusten mukaisesti. Kiinan talouden hidastuminen on ollut tiedossa jo pitkään kuten eräiden muidenkin kehittyvien maiden hankaluudet. Näin ollen maailmantalouden fundamenteissa ei sinänsä ole havaittavissa merkittävää muutosta. Sijoitusmarkkinoilla huolet Kiinan talouskasvun hidastumisesta ovat kuitenkin alkaneet heijastua entistä enemmän myös Kiinan ulkopuolelle. Globaaleilla osakemarkkinoilla on tapahtunut raju korjausliike monien pörssien pudotessa lyhyessä ajassa yli 10 prosenttia. Elokuun aikana hintaliikkeet olivat varsin rajuja niin osakemarkkinoilla, korkomarkkinoilla, valuuttamarkkinoilla kuin hyödykemarkkinoillakin. Olemme reagoineet riskiympäristön heikkenemiseen sekä syksyn aikana mahdollisesti toteutuvaan normaalia korkeampaan sijoitusmarkkinoiden arvonvaihteluun laskemalla osakesijoitusten osuuden neutraalipainoon (aiemmin 5 %-yksikön ylipaino) Kompassi 25/50/75 rahastoissa. Danske Invest Kompassi -rahastojen keskeiset sijoitusteemat Kiinan talouskuvan heikentyminen ja devalvaatio luovat epävarmuutta osakemarkkinoille. Osakkeet neutraalipainossa Euroopan talouskuva on edelleen myönteinen, ja rahapolitiikka tukee reaalitaloutta ja yritysten toimintaympäristöä. Eurooppalaiset osakkeet ylipainossa Euroopan positiivinen talouskuva tukee euroalueen yrityslainoja. Inflaation nostaessa päätään valtionlainat ovat edelleen riskivyöhykkeellä. Valtiolainat alipainossa HY lainat ylipainossa SIJOITUSNÄKEMYS SYYSKUU

4 MAKROTALOUS JA SIJOITUSNÄKEMYS: Makrotalous Sijoitusnäkemys Maailmantalouden kasvu on loivasti vahvistumassa länsimaiden vetovoimalla. Tilastot talouden kehityksestä sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ovat olleet rohkaisevia, emmekä odota Kiinan kasvun ennakoitavissa olevan hidastumisen kääntävän maailmantalouden suuntaa merkittävästi. Globaalisti kasvun vauhdittumista tukee raaka-öljyn uudelleen laskenut hinta, julkisen talouden kiristystoimenpiteiden helpottaminen, elvyttävä rahapolitiikka (Euroopassa, Japanissa sekä useissa kehittyvissä maissa) sekä globaalien rahoitusolojen kohentuminen. USA:n talouskasvu on piristymässä heikohkon alkuvuoden jälkeen. Vuoden 1. neljänneksen BKT kasvulukua tarkistettiin ylöspäin ja toisella neljänneksellä USA:n kasvu oli revisiointien jälkeen peräti +3,7 %. Keskuspankki Fedin ensimmäisen koronnoston odotetaan kuitenkin nyt siirtyneen joulukuulle (tai jopa ensi vuoteen), sillä päätöksenteossaan Fed tulee huomioimaan hieman lisääntyneen globaalin epävarmuuden (mm. Kiinan kasvuhuolet). Euroopan talouskehitys on jatkunut myönteisenä ja tuoreimmat eteenpäin katsovat indikaattorit ovat olleet odotuksia vahvempia. EKP:n velkapapereiden osto-ohjelma, heikentynyt euro sekä laskenut öljyn hinta tukevat Euroopan talouskasvua. Kreikan ongelmat saataneen ratkaistua kolmannella tukipaketilla. Euroalueen sisällä Suomen talouskehitys on ollut heikkoa. Heikentynyt euro, hitaasti koheneva hintakilpailukyky sekä voimistuva globaali talouskasvu antavat kuitenkin tukea Suomen vientiteollisuudelle. Uuden hallituksen odotetaan toteuttavan säästöjä sekä käynnistävän laajoja rakenteellisia uudistuksia. Japanissa elvyttävä ja talouden rakenteita uudistava Abenomics -politiikka jatkuu. Japanin kasvua tukee myös BOJ:n suuruudeltaan merkittävä arvopapereiden osto-ohjelma, heikentynyt jeni sekä laskenut öljyn hinta. Kehittyvissä talouksissa maakohtaiset erot ovat levenneet suuriksi. Kiinan kasvu on rakenteellisesti hidastumassa (tämä on ollut keskeisesti esillä alkusyksyn aikana) ja myös raaka-aineiden viennistä riippuvaiset Brasilia, Venäjä ja Etelä- Afrikka ovat omien haasteidensa edessä. Sen sijaan Intian sekä usean Kaakkois- Aasian ja Afrikan maan kasvunäkymät ovat lupaavat. Sijoitusmarkkinoilla huolet Kiinan talouskasvun hidastumisesta ovat alkaneet heijastua entistä enemmän myös Kiinan ulkopuolelle. Globaaleilla osakemarkkinoilla on tapahtunut raju korjausliike monien pörssien pudotessa lyhyessä ajassa yli 10 prosenttia. Elokuun aikana hintaliikkeet olivat varsin rajuja niin osakemarkkinoilla, korkomarkkinoilla, valuuttamarkkinoilla kuin hyödykemarkkinoillakin. Olemme reagoineet riskiympäristön heikkenemiseen sekä syksyn aikana mahdollisesti toteutuvaan normaalia korkeampaan sijoitusmarkkinoiden arvonvaihteluun laskemalla osakesijoitusten osuuden neutraalipainoon (aiemmin 5 %-yksikön ylipaino) Kompassi 25/50/75 rahastoissa. Osakepainon lasku toteutettiin pienentämällä Euroopan osakemarkkinoiden painotusta, joskin Eurooppa jää edelleen ylipainoon. Myynneistä saadut varat allokoitiin rahamarkkinasijoituksiin (kts. tarkat painotukset sivulta 8). SIJOITUSNÄKEMYS SYYSKUU

5 KOROT Lyhyt korko: Neutraali Valtionlainat: Alipaino Yrityslainat: Ylipaino Kehittyvien maiden lainat: Neutraali Euroopan keskuspankin seuraava kokous pidetään 3. syyskuuta. Markkinoilla on kasvavaa huolta siitä, että euroalueen inflaatio-odotukset eivät ole nousseet saati ankkuroituneet EKP:n haluamiksi, vaikka EKP onkin toteuttanut valtionlainojen osto-ohjelmaansa jo yli puolen vuoden ajan. Näin ollen uusia rahapoliittisia toimia voi olla agendalla (mm. Kiinan huolet huomioiden). Lyhyet korot ovat alkuvuoden aikana painuneet hyvin matalalle eivätkä ne voi enää juurikaan laskea, ellei EKP muuta osto-ohjelmansa ehtoja tai laske ohjauskorkoa (muutoksia ohjelmaan ei markkinoilla odoteta). Lyhimpien lainojen hintaliike on siten koettu, eikä vallitseva tuottotaso ole houkutteleva. Lyhyen koron sijoitukset ovat näkemyksessämme neutraalipainossa osakeylipainon purkamisen seurauksena. Rahamarkkinasijoitusten rooli on turvata rahastojen likviditeettiä. Euroalueen valtionlainamarkkinoilla korkotason liikkeet ovat selvästi voimistuneet, joskin elokuussa korkotasossa nähtiin suuntaliikkeenä nousua. Esimerkiksi Saksan 10 vuoden valtionlainan tuottotaso nousi kuukauden aikana melkein 20 korkopisteellä 0,80 prosenttiin. Myös muiden euroalueen maiden valtionlainojen tuottotasoissa nähtiin nousua, joskin Saksaan verrattuna niiden tuottotasot ovat lähtökohtaisesti korkeammat ja tuottotasojen heilunta voimakkaampaa. Valtionlainojen tuottotasojen kasvanutta heiluntaa selittää mm. huolet Kiinan taloustilanteen kehittymisestä. Valtionlainojen tuottotasoja pyrkii nostamaan odotukset euroalueen talouskehityksen kohenemisesta, merkit luotonannon- ja rahanmäärän kasvusta sekä deflaatiopelkojen hellittäminen. Toisaalta EKP:n valtionlainojen osto-ohjelma jatkuu vielä yli vuoden ja nämä ostot painavat valtionlainojen tuottotasoja alaspäin vielä pitkään. Näkemyksessämme valtionlainat ovat alipainossa. Yleisen korkotason mataluudesta johtuen merkittävä osa yrityslainojen tuottopotentiaalista muodostuu yrityskohtaisista riskilisistä. Korkean luottoluokituksen IG yrityslainoissa nämä riskilisät ovat varsin matalat, mutta alhaisen luottoluokituksen HY yrityslainoissa riskilisät ovat edelleen houkuttelevat ja niillä on tilaa kaventua. Näemme erityisesti HY -yrityslainojen riskilisien hyötyvän Euroopan keskuspankin valmiudesta puolustaa eurooppalaista rahoitusjärjestelmää, vaikka lyhyellä aikavälillä kasvanut markkinastressi aiheuttaneekin heiluntaa myös yrityslainojen tuottotasoissa. Salkkumme korko-osiossa yrityslainat ovat kokonaisuutena edelleen ylipainossa ja ylipainotus on toteutettu suosimalla korkeamman tuottopotentiaalin omaavia heikomman luottoluokituksen eurooppalaisia high yield yrityslainoja. Kehittyvien maiden lainat reagoivat yleisen riskisentimentin muutoksiin muita korkoluokkia voimakkaammin. Tällä hetkellä kehittyvien maiden lainojen riskilisät ovat nousseet ja ne edustavat jo varsin korkeita tasoja. Lisääntyneen epävarmuuden taustalla on mm. Kiinan kasvukuvan heikkeneminen, johon sijoittajat ja media ovat alkusyksyn aikana kiinnittäneet runsaasti huomiota. Lisäksi lainoja painaa odotukset Yhdysvaltojen rahapolitiikan kiristymisestä, sillä kehittyvien maiden lainojen tuottotasot ovat riippuvaisia Yhdysvaltojen korkokäyrästä. Myös raaka-aineiden voimakkailla hintaliikkeillä on ollut vaikutuksensa kehittyvien maiden riskimarginaalien kasvuun. Näkemyksessämme kehittyvien maiden dollarimääräiset lainat ovat neutraalipainossa. Voimakkaamman hintaheilunnan paikallisvaluuttamääräiset lainat on aikaisemmin tänä vuonna myyty kokonaan pois. SIJOITUSNÄKEMYS SYYSKUU

6 OSAKESIJOITUKSET Yleistä Eurooppa: Ylipaino Suomi: Neutraali Maailman osakemarkkinat olivat selvässä laskupaineessa elokuun aikana. Tätä selittää lähes yksinomaan huolet Kiinan talouden kasvunäkymistä sekä näiden mahdollisesta vaikutuksesta koko maailmantalouden kasvuun. Esimerkiksi globaaleja osakemarkkinoita mittaava MSCI Maailma indeksi romahti elokuun aikana peräti 8,5 % euromääräisesti. Odotamme osakemarkkinoiden kehittyvän kuitenkin myönteisesti loppuvuoden aikana. Lähiviikkojen aikana markkinaliikkeet voivat kuitenkin olla voimakkaita molempiin suuntiin. Osakemarkkinoiden nousua tukee edelleen myönteisenä jatkuva yritysten tuloskehitys erityisesti länsimaissa. Tulosennusteisiin ei mielestämme ole tässä vaiheessa syytä tai tarvetta tehdä muutoksia. Lisäksi osakemarkkinoita tukea antaa matalana pysyvä korkotaso. Euroopan talouskehitys on koko alkuvuoden ollut myönteinen yllätys ja myös jatkossa EKP:n velkapapereiden osto-ohjelma, heikentynyt euron kurssi sekä laskenut öljyn hinta tukevat Euroopan talouskasvua. Kreikan tilanne on kuitenkin edelleen epävarmuuden lähde Euroopassa, vaikka kolmannen tukipaketin pääperiaatteista onkin päästy sopuun. Uskomme siten pahimman olevan Kreikan osalta takanapäin, vaikka uuden tukipaketin neuvotteluissa varmasti tullaan näkemään vielä jännittäviä tilanteita. Toisen neljänneksen tuloskausi on sujui eurooppalaisilta yrityksiltä myönteisesti, sillä pörssiyhtiöiden liikevaihdon ja osakekohtaisten tulosten kasvu on nopeutunut mm. heikentyneen euron seurauksena. Euroopan osakemarkkinoilla arvostustasot ovat edelleen varsin kohtuulliset keskimääräisen PE-luvun ollessa 15,6. Olemme kuitenkin näkemyksessämme pienentäneet Euroopan ylipainotusta, sillä osakepainon lasku toteutettiin myymällä nimenomaisesti Eurooppalaisia osakkeita. Suomi on pienenä ja avoimena kansantaloutena voimakkaasti altistunut Euroopan ja muun maailmantalouden kehitykselle. Vaikka kotimainen kysyntä kärsii tällä hetkellä kotitalouksien ostovoiman heikosta kehityksestä, on maamme viennillä edellytykset elpyä muun euroalueen vanavedessä. Euron heikentynyt kurssi tukee luonnollisesti myös Suomen vientinäkymiä. Venäjän ja länsimaiden väliset kauppapakotteet Ukrainan kriisin seurauksena tuovat lisähaasteita Suomen taloudelle, jolle Venäjä on tärkeä kauppakumppani. Kokonaisuutena katsottuna suomalaisten pörssiyhtiöiden riippuvuus Venäjästä on kuitenkin rajallinen. Suomalaisten pörssiyritysten kohdalla toisen neljänneksen tuloskausi sujui varsin vahvasti ja yleisesti nähtiin tuloskasvua. Erityisesti kansainväliselle kysynnälle altistuvien vientiyritysten tuloskehityksen liittyy myös jatkoa ajatellen odotuksia kohentuvasta tuloskehityksestä. Suomi on allokaatiossa neutraalipainossa, sillä Suomi hyötyy muun euroalueen tavoin EKP:n toimista sekä valuuttakurssin voimakkaasta heikentymisestä. Suomen osakemarkkinoiden arvostustasot ovat kuitenkin jonkin verran muuta Eurooppaa korkeammalla tasolla keskimääräisen PE-luvun ollessa 17,1. SIJOITUSNÄKEMYS SYYSKUU

7 Pohjois- Amerikka: Alipaino Aasia: Neutraali Kehittyvät markkinat: Neutraali Yhdysvaltojen talous vaikuttaisi palautuneen uudelleen vahvaan kasvuun 2. neljänneksellä, kun maan BKT kasvoi revisiointien jälkeen peräti +3,7 %. Myös tuoreimmat taloustilastot tukevat hyviä kasvunäkymiä jälkimmäiselle vuosipuoliskolle. Myös USA:n työllisyyskehitys on viime aikoina ollut vahvaa. Sijoitusmarkkinoiden fokus kohdistuukin tällä hetkellä USA:n keskuspankki Fedin tuleviin rahapoliittisiin toimiin. Fedin ensimmäisen koronnoston ennakoidaan nyt ajoittuvan joulukuulle, sillä päätöksenteossaan Fed huomioi lisääntyneen globaalin epävarmuuden. Pohjoisamerikkalaisten yritysten tuloskehitys osoitti 2. neljänneksellä heikkoutta - etenkin energiasektorin osalta. Myös laajemmin amerikkalaisten yritysten liikevaihdon sekä osakekohtaisten tulosten kasvussa on ollut heikkoutta. USA:ssa talouskasvu kohenee vahvasti, mutta silti vahvistunut dollari sekä laskenut öljyn hinta ovat painaneet yritystuloksia. USA:n osakemarkkinoiden arvostustasot (keskimääräinen PE-luku 16,8) ovat nousseet keskimääräisiä tasoja korkeammalle. USA on näkemyksessämme lievässä alipainossa. Kehittyneen Aasian alueella Japanin talousnäkymiä tukee uuden hallituksen ajamat rakenteelliset uudistukset (ns. Abenomics), Japanin keskuspankin BOJ:n arvopapereiden osto-ohjelma, heikentynyt jeni sekä laskenut öljyn hinta. Japanilaisten pörssiyhtiöiden liikevaihdon ja osakekohtaisten tulosten kasvu on ollut viime vuosina positiivista, mutta nyt se on lievästi hidastunut. Myös arvostustasot ovat nousseet osakemarkkinan hyvän kehityksen myötä. Japanin pörssin arvostustasot ovat linjassa Euroopan ja USA:n kanssa keskimääräisen PE-luvun ollessa 15,5. Aasia on kokonaisuutena neutraalipainossa näkemyksessämme, joskin Aasian sisällä ylipainotamme Japania maan vientiyhtiöitä suosien. Kehittyvien maiden talousnäkymät ovat eriytyneet toisistaan, sillä osa kehittyvistä maista on onnistunut ylläpitämään vahvaa talouskasvua (esim. Intia sekä useat Kaakkois-Aasian ja Afrikan maat) kun taas toisten näkymät ovat pysyneet heikkoina (esim. Venäjä sekä Brasilia). Alkusyksyn aikana huomion keskipisteenä on ollut Kiina. Maan talousmalli on asteittain muuttumassa investointi- ja vientivetoisesta kasvusta kohti enemmän yksityisen kulutuksen varaan nojaavaksi. Tämä muutos tarkoittaa väistämättä totuttua hitaampaa BKT:n kasvua sekä tarvetta rakenteellisille uudistuksille. Lähikuukausien aikana USA:n keskuspankin ohjauskoron nosto-odotukset voivat heilutella kehittyvien maiden osakkeita ja valuuttakursseja, jotka ovat tyypillisesti alttiita muutoksille globaalissa likviditeettitilanteessa. Myös Euroopan keskuspankin elvytystoimilla voi olla vaikutus kehittyvien maiden osakemarkkinoilla globaalien rahavirtojen seurauksena. Kehittyvien maiden osakkeiden arvostustaso (keskimääräinen PE-luku 11,3) on selvästi länsimaita maltillisempi. Kehittyvien maiden tarkastelussa on kuitenkin jatkossa oltava valikoiva, sillä maakohtaiset erot näkymissä ja arvostustasoissa ovat suuria. Kehittyvät markkinat ovat näkemyksessämme neutraalipainossa. Suosimme näkemyksessämme Intiaa sekä Vietnamia ja nyt myös laskeneen kurssikehityksen myötä Kiinaa. Teemaperusteisesti suosimme kehittyvillä markkinoilla pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä kotimaisesta kulutuskysynnästä hyötyviä yhtiöitä. SIJOITUSNÄKEMYS SYYSKUU

8 DANSKE INVEST KOMPASSI -RAHASTOJEN NÄKEMYKSEN MUKAISET MARKKINAPAINOTUKSET Kompassi Korko Kompassi 25 Kompassi 50 Kompassi 75 Kompassi Osake Neutr. Nyt Neutr. Nyt Neutr. Nyt Neutr. Nyt Neutr. Nyt Osakesijoitukset 25 % 25 % 50 % 50 % 75 % 75 % 100 % 100 % Suomi 5,0 % 5,0 % 10,0 % 10,0 % 15 % 15 % 20 % 19 % Länsi-Eurooppa 8,5 % 9,5 % 17,5 % 19,0 % 26 % 28,5 % 35 % 40 % Pohjois-Amerikka 5,0 % 4,0 % 10,0 % 8,5 % 15 % 12,5 % 20 % 16 % Aasia ja Tyynimeri 2,5 % 2,5 % 5,0 % 5,0 % 7,5 % 7,5 % 10 % 10 % Kehittyvät markkinat 4,0 % 4,0% 7,5 % 7,5 % 11,5 % 11,5 % 15 % 15 % Pitkät korot 70 % 83,5 % 67,5 % 67,5 % 45 % 45 % 22,5 % 22,0 % Valtionlainat 25 % 24 % 30 % 23 % 20 % 15,5 % 10% 7,5 % Yrityslainat (IG) 20 % 27,5 % 22,5 % 23 % 15 % 15 % 7,5 % 7,5 % High Yield -yrityslainat 5 % 22 % 7,5 % 14 % 5,0 % 9,5 % 2,5 % 4,5 % Kehittyvien maiden lainat 10 % 10 % 7,5 % 7,5 % 5,0% 5 % 2,5 % 2,5 % Muut lainat (esim. vvk-lainat) 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Lyhyet korot 30 % 16,5 % 7,5 % 7,5 % 5,0 % 5,0 % 2,5 % 3,0 % Yllä näkyvät painotukset ovat näkemyksemme mukaisia suosituksia, eivät välttämättä Kompassistrategioiden tarkkoja painoja. Kompassistrategioiden omaisuuslaji- ja/tai aluepainotukset voivat poiketa yllä näkyvästä mm. kaupankäyntiteknisistä syistä. SIJOITUSNÄKEMYS SYYSKUU

9 DANSKE INVEST TOP -RAHASTOT Danske Invest TOP -rahastot ovat Danske Bankin Varallisuudenhoidon valitsemia rahastoja, joita käytetään keskeisesti näkemyksen toteuttamisessa. Eurooppalaiset osakkeet Eurooppalaiset high yield yrityslainat Danske Invest Eurooppa Osake Danske Invest Eurooppa Osake -rahasto sijoittaa Euroopan osakemarkkinoilla listattuihin pörssiyhtiöihin (ml. Iso-Britannia ja Sveitsi). Euroopan keskuspankin käynnistämä valtionlainojen osto-ohjelma parantaa yleistä talousluottamusta sekä sijoitusmarkkinoiden näkymiä Euroopassa. Euroopan talouskehityksellä ja yritysten tuloksilla on mahdollisuus yllättää positiivisesti. Toisen neljänneksen tuloskausi antoi merkkejä siitä, että eurooppalaisten yritysten liikevaihto- ja tuloskehitys olisi paranemassa mm. heikentyneen euron seurauksena. Danske Invest Euro High Yield Danske Invest Euro High Yield rahasto sijoittaa laajasti hajauttaen eurooppalaisiin alhaisen luottoluokituksen yrityslainoihin. Euroopassa yrityslainojen luottosykli on edelleen houkutteleva, sillä korkotason odotetaan pysyvän matalalla pitkään ja yritysten taseet ovat vahvat. Lisäksi EKP:n toimet tukevat riskillisten omaisuusluokkien tuottonäkymiä. SIJOITUSNÄKEMYS SYYSKUU

10 VASTUUVARAUMA Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen. Rahoitusvälineisiin liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista. Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Esitetyt näkemykset edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Danske Bank Oyj, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy tai Danske Invest Management A/S eivät vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa. Materiaali sisältää pankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa. Rahastoja hallinnoi Danske Invest Rahastoyhtiö Oy tai tanskalainen Danske Invest Management A/S. Danske Bank Oyj toimii Danske Invest Rahastoyhtiön asiamiehenä tarjotessaan rahastoyhtiön sijoitusrahastoja. Danske Invest Management A/S:n hallinnoimien rahastojen jakelusta vastaa asiamiehenä Danske Bank A/S. Danske Bank A/S on nimittänyt Danske Bank Oyj:n toimimaan asiamiehenä tarjottaessa Danske Invest Management A/S:n hallinnoimia sijoitusrahastoja. Rahastojen avaintietoesitteisiin, sääntöihin ja hinnastoon voit tutustua osoitteessa tai Danske Bankin konttorissa.

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi

Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Missä talous seilaa, mitä kuuluu markkinoille? Vesa Engdahl, päästrategi Markkinaympäristö talouden fundamentit edelleen kunnossa Maailmantalouden kasvu on edelleen vahvaa, joskin hidastunut viime vuodesta

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

Talouden näkymät Syyskuu 2015

Talouden näkymät Syyskuu 2015 Talouden näkymät Syyskuu 2015 Maailmantalous kasvaa verkkaisesti indeksi 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Maailmankauppa* ja globaali teollisuuden ostopäällikköindeksi muutos ed. vuodesta, % 20 15 10 5 0-5 -10-15

Lisätiedot

Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa

Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa >JXRRQUJRJZYJ[Y ZV[RVR[[ *()) 1 Markkinanäkemys Globaali suhdannekuva vahva positiivinen talouskasvuyllätys on mahdollinen kehittyneissä maissa Inflaation nousu on johtanut rahapolitiikan kiristämiseen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2015

Markkinakatsaus. Helmikuu 2015 Markkinakatsaus Helmikuu 2015 Talouskehitys Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan yritysten suhdannekuva on Suomessa edelleen vaimea, mutta teollisuuden tuotanto olisi kasvamassa loivasti lähikuukausina

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000076161 Valuuttaobligaatio

Lisätiedot

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista EU-EDUNVALVONTAPÄIVÄ Energiateollisuus Paavo Suni, ETLA Kalastajatorppa 13.2. 2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Raakaöljyn hinta päivittäin, Brent,

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria

Allokaatiomuutos 26.1.2015. Alexandria Allokaatiomuutos 26.1.2015 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 23.1.2015 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,22 Suomi 5,23 SEB Finlandia SEB 5,23 Eurooppa 8,43 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007

Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 AVAIMESI VAHVAAN VARAINHOITOON Helsingin pörssin lupaavimmat osakkeet 2007 Markus Salin Salkunhoitaja Elina Pankkiiriliike Oy www.elinavh.fi Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö

Lisätiedot

Makrokatsaus. Toukokuu 2016

Makrokatsaus. Toukokuu 2016 Makrokatsaus Toukokuu 2016 Osakkeet nousivat toukokuussa 2 Oslon pörssi kehittyi myönteisesti myös toukokuussa 1,8 prosentin nousulla. Öljyn tynnyrihinta nousi edelleen ja oli kuukauden lopussa noin 50

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. Matti Kantomaa Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan Matti Kantomaa Tämän päivän haasteet korkosijoittajalle 1 kk Euribor 0,4 % Saksan 2 vuoden obligaatiotuotto 0,17 % Saksan 10 vuoden obligaatiotuotto 1,7 %

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin

Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin Mitä tekisit 100 miljoonalla? Mitä tekisit 100 miljoonalla? The recent record-breaking sale of a penthouse at Extell's One57 for over $100 million will

Lisätiedot

SIJOITUSSTRATEGIA Syksy 2014

SIJOITUSSTRATEGIA Syksy 2014 SIJOITUSSTRATEGIA Syksy 2014 Sisällysluettelo Yhteenveto ja näkemyksemme...3 Katsaus markkinoihin...4 Makrotalous...5 Riskiympäristö...6 Sijoitusstrategia...7 Globaali Osakestrategia...8 Korkostrategia...9

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Outoja aikoja OUTOJA AIKOJA Maailmantalouden nousu vahvistuu Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Suomen pohjat on ehkä jo nähty nousu on omissa käsissä Euroalueen kasvuarvioita

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN. Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio KATSAUS ILMARISEN SIJOITUSTOIMINTAAN JA SIJOITUSMARKKINOIDEN NÄKYMIIN Johdon työeläkepäivä 26.11.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 2 Ilmarisen sijoitustoiminnan kehitys tammi- syyskuussa 2014

Lisätiedot

SIJOITUSSTRATEGIA Talvi 2015

SIJOITUSSTRATEGIA Talvi 2015 SIJOITUSSTRATEGIA Talvi 215 Sisällysluettelo Yhteenveto ja näkemyksemme...3 Katsaus markkinoihin...4 Makrotalous...5 Riskiympäristö...6 Allokaationäkemys...7 Osakenäkemys...11 Korkonäkemys... 13 Markkinainformaatio...

Lisätiedot

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011

Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa. Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Kansainvälinen sijoitusstrategia Ylös, alas vai vaakalentoa Investment Strategy and Advice Syyskuu 2011 Markkinat reippaassa pudotuksessa Omaisuuslajien kehitys, viimeiset 12 kk 2 Osakkeet eivät saavuttaneet

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? 1 Leena Mörttinen Maailmantalous laskusuhdanteeseen kysyntäpaineet hieman helpottamassa 2006 2007 2008E 2009E BKT:n kasvu, % Tammi Huhti Tammi

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

SIJOITUSSTRATEGIA Kesä 2015

SIJOITUSSTRATEGIA Kesä 2015 SIJOITUSSTRATEGIA Kesä 215 Sisällysluettelo Yhteenveto ja näkemyksemme...3 Katsaus markkinoihin...4 Makrotalous...5 Riskiympäristö...6 Allokaationäkemys...7 Osakenäkemys...9 Korkonäkemys... 1 Markkinainformaatio...11

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Ennustamisen vaikeus Maailma Eurooppa Suomi Talouden näkymät; 2008, 2009, 2010,

Lisätiedot

Handelsbanken Rahastosalkku -

Handelsbanken Rahastosalkku - Rahastosalkku - aktiivista varainhoitoa sijoitusrahastoilla Sijoitusristeily 2007 Salkunrakentamisen perusperiaatteet Hajauta sijoituksia sekä korko- että osakemarkkinoille Hajauta sijoituksia myös omaisuusluokkien

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu kasvun riskit markkinoiden tunnelmat jatkuuko osakemarkkinoiden

Lisätiedot

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl.

Elina Pankkiiriliike. 5. huhtikuuta 2008. Elina Pankkiiriliike Oy, Uudenmaankatu 7, 00120 Helsinki, p. 09 6120 750, www.elinapl.fi, info@elinapl. Varainhoito Rahastot Pääomaturvatut Elina Pankkiiriliike 5. huhtikuuta 2008 Elina Pankkiiriliike Oy Elina on sitoutumaton kotimainen varainhoitoyhtiö Elina toimii Rahoitustarkastuksen myöntämällä toimiluvalla

Lisätiedot

Front Kuukausikatsaus

Front Kuukausikatsaus Front Kuukausikatsaus Epävarmuus väistyy sijoitusmarkkinoilla Epävarmuus on vähentynyt tuntuvasti sijoitusmarkkinoilla EKP:n joulukuun alussa tekemien päätösten jälkeen ja vuosi 2012 on alkanut poikkeuksellisen

Lisätiedot

2014 4 Kuukausikatsaus

2014 4 Kuukausikatsaus 2014 4 Kuukausikatsaus - 1 - Osakemarkkinat toipuivat Ukrainan kriisistä Maaliskuu alkoi rahoitusmarkkinoilla synkissä tunnelmissa, kun Venäjä käynnisti Ukrainaan kuuluvan Krimin miehityksen. Epävarmuutta

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016

Markkinakatsaus. Tammikuu 2016 Markkinakatsaus Tammikuu 2016 Talouskehitys Maailmanpankki laski globaalia kasvuennustetta, kuluvan vuoden kasvuvauhti 2,9 prosenttia Yhdysvalloista edelleen vahvoja työllisyyslukuja, työttömyysaste viisi

Lisätiedot

2015 8 Kuukausikatsaus

2015 8 Kuukausikatsaus 2015 8 Kuukausikatsaus Kreikka vältti euroeron, Kiinan osakemarkkinat turbulenssissa Rahoitusmarkkinoiden epävakaus jatkui heinäkuussa ja Kreikan velkakriisin dramaattiset käänteet heiluttivat markkinoita

Lisätiedot

2014 1 Kuukausikatsaus

2014 1 Kuukausikatsaus 2014 1 Kuukausikatsaus Epävarmuustekijöitä väistyi Joulukuun alussa alkanut osakekurssien lasku jäi tilapäiseksi ja kuun jälkipuoliskolla kurssit toipuivat. Markkinoita tuki mm. se, että kahteen epävarmuustekijään

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

TU-91.1001 KERTAUSTA. Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä

TU-91.1001 KERTAUSTA. Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä TU-91.1001 KERTAUSTA Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä 1 Yrityksen tasapainohinnan ja määrän määräytyminen Yritys maksimoi/minimoi

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Kuukausikatsaus. Huhtikuu 2016

Kuukausikatsaus. Kuukausikatsaus. Huhtikuu 2016 Kuukausikatsaus Kuukausikatsaus Huhtikuu 2016 Huhtikuu 2016 EKP:lta uusi elvytyspaketti markkinoille, deflaatiouhka todellinen Maaliskuussa rahoitusmarkkinoiden kehitys rauhoittui tuntuvasti siitä, mitä

Lisätiedot

Kuukausikatsaus. Odotusten mukaisia taloustilastoja, keskuspankkiodotuksia. Joulukuu 2015

Kuukausikatsaus. Odotusten mukaisia taloustilastoja, keskuspankkiodotuksia. Joulukuu 2015 Kuukausikatsaus Joulukuu 2015 Yhdysvalloissa keskuspankin koronnosto lähellä, talous hyvällä uralla Euroopassa keskuspankilta tulossa lisätoimia, laimea inflaatio painaa Kehittyvillä markkinoilla kasvu

Lisätiedot

2015 9 Kuukausikatsaus

2015 9 Kuukausikatsaus 2015 9 Kuukausikatsaus Osakemarkkinoilla miniromahdus Rahoitusmarkkinoiden ja varsinkin osakekurssien epävakaus jatkui elokuussa, kun markkinoilla koettiin miniromahdus. Elokuun alkupuolella Kiina jatkoi

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto

Markkinanäkymät 2012. AnttiKatajisto Markkinanäkymät 2012 AnttiKatajisto 2011 Globaali BKT United States 22 % China 10 % Japan 8 % Germany 5 % France 4 % Brazil 4 % United Kingdom 3 % Italy 3 % Russia 3 % Canada 2 % India 2 % Spain 2 % Korea

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

Pohjoismaista potkua portfolioon

Pohjoismaista potkua portfolioon Arvopaperi Sijoitusristeily 2007 Toni Teppala Equities Finland 24.3.2007 Ms Galaxy Esityksen sisältö Nordean tuki pohjoismaiseen osakekaupankäyntiin Pohjoismaisten osakemarkkinoiden näkymät Nordic 10 -suosituslista

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Öljyn hinnan romahdus

Öljyn hinnan romahdus Samu Kurri Suomen Pankki Öljyn hinnan romahdus Hiekkaa vai öljyä maailmantalouden rattaisiin? 21.5.215 Julkinen 1 Teemat Hinnan laskun välittömät seuraukset Vaikutukset talouden toimijoihin Markkinat,

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys

Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys Osakemarkkinoiden korjausliikkeen tarjoamat tuottomahdollisuudet Mandatumin ja Danske Capitalin näkemys Tuomas Virtala, salkunhoitaja Mandatum Omaisuudenhoito Oy Sampo Pankin liiketoiminta-alueet Sampo

Lisätiedot

2015 5 Kuukausikatsaus

2015 5 Kuukausikatsaus 2015 5 Kuukausikatsaus - 1 - Vahvan alkuvuoden jälkeen hermoilua osake- ja korkomarkkinoilla Huhtikuussa mielialat muuttuivat sekä osake- että korkomarkkinoilla. Kuun alkupuolella kurssit vielä nousivat

Lisätiedot

Mandatum Hellen ja Mandatum Pyrrha Indeksilainat. Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007

Mandatum Hellen ja Mandatum Pyrrha Indeksilainat. Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007 Indeksilainat Merkintäaika: 21.5. 14.6.2007 Osakemarkkinatuottoa pääomaturvatusti - Mandatum Yksityispankki tuo markkinoille kaksi uutta indeksilainaa, joiden avulla sijoittaja voi hyötyä pääomaturvatusti

Lisätiedot

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt

OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori Myyntiesite/säännöt Voimassa 24.9.2014 alkaen. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskori (jäljempänä sijoituskori) tarjoaa valmiin,

Lisätiedot

Makrokatsaus. Marraskuu 2015

Makrokatsaus. Marraskuu 2015 Makrokatsaus Marraskuu 2015 Markkinat rauhoittuivat marraskuussa Vaihtelevissa tunnelmissa käynnistyneen syksyn jälkeen markkinoiden volatiliteetti väheni lokakuussa ja marraskuussa. Markkinoiden riskinottohalukkuutta

Lisätiedot

2013 2 Kuukausikatsaus

2013 2 Kuukausikatsaus 2013 2 Kuukausikatsaus Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Korot ja valuutat liikkeessä Vuosi 2013 alkoi vauhdikkaasti sijoitusmarkkinoilla. Osakekurssit nousivat heti vuodenvaihteen jälkeen,

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa

Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Nordean yrityslainarahastot suosikkimme tässä markkinatilanteessa Arvopaperin aamuseminaari 8. toukokuuta 2012 Miia Hukari Nordea Rahastoyhtiö Oy Korkosijoittajan näkymät Hidas talouskasvu ja matala korkotaso

Lisätiedot

2013 3 Kuukausikatsaus

2013 3 Kuukausikatsaus 2013 3 Kuukausikatsaus Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Tapahtumarikas helmikuu Helmikuu oli varsin tapahtumarikas sekä taloudessa, politiikassa että sijoitusmarkkinoilla. Suhdanneodotuksiin

Lisätiedot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot

JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Silkkitie & Komodo -rahastot JOM Rahastoyhtiö JOM Rahastoyhtiö Oy on Suomeen rekisteröity Aasian osakemarkkinoihin erikoistunut rahastoyhtiö. Hallinnoimme kahta aktiivisesti suoraan osakemarkkinoille

Lisätiedot

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy

jälkeen Return on Knowledge Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Rahastojen tuottonäkymät finanssikriisin jälkeen Arvopaperin Rahapäivä, 16. syyskuuta 2009 Finlandia-talo Aku Leijala Sampo Rahastoyhtiö Oy Return on Knowledge Houkuttelevat vaihtoehdot eri markkinatilanteisiin.

Lisätiedot

2015 11 Kuukausikatsaus

2015 11 Kuukausikatsaus 2015 11 Kuukausikatsaus Kiinapelot väistyivät, EU:n kaaos syvenee Elo- ja syyskuun markkinaturbulenssin jälkeen osakemarkkinat kääntyivät nousuun lokakuussa. Nousu koski sekä DM- että EM-maiden pörssejä,

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj

Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Talouden näkymät Pörssi-ilta Tampere 27.11.2013 Kim Gorschelnik, pääanalyytikko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Talouden näkymissä aiempaa positiivisempaa virettä myös suomalaisten yhtiöiden kannalta

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 1 1 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Maailmantalouden näkymät kohentuivat vuoden 13 jälkipuoliskolla. Finanssi kriisin jälki on kuitenkin pitkä. Erityisesti euroalueella tuotanto on edelleen alhaisella

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011 Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Hanna Freystätter, VTL Ekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Hyvä Asiakas Sijoittajakirje 3/2006

Hyvä Asiakas Sijoittajakirje 3/2006 Hyvä Asiakas Sijoittajakirje 3/2006 Kesän ja alkusyksyn aikana Eliten salkun yhtiörakenne on pidetty hyvinkin ennallaan. Hyvää ja halpaa ei ole ollut syytä vaihtaa. Thaimaan pörssi on ollut vaisu, vaihdon

Lisätiedot

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011

Kuukausikatsaus Myynnissä olevat tuotteet Kesäkuu 2011 Front Capitalin uudet sijoitusvaihtoehdot kesäkuussa Front Capital siirtyi viime kuussa kokonaan sähköisen markkinointimateriaalin ja tiedottamisen käytäntöön. Tässä Kuukausikatsauksessa keskitymme kertomaan

Lisätiedot

2015 2 Kuukausikatsaus

2015 2 Kuukausikatsaus 2015 2 Kuukausikatsaus - 1 - Vahva tammikuu osake- ja korkomarkkinoilla Vuosi 2015 alkoi vauhdikkaasti sijoitusmarkkinoilla. Osakekurssit nousivat voimakkaasti varsinkin Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla.

Lisätiedot

2015 4 Kuukausikatsaus

2015 4 Kuukausikatsaus 2015 4 Kuukausikatsaus - 1 - Vahva alkuvuosi kiihdytti kuplaspekulaatiota Maaliskuussa kurssinousu jatkui vahvana osakemarkkinoilla. Kaikkien päämarkkinoiden euromääräiset tuotot olivat positiivisia, kun

Lisätiedot

UB Korkosalkku. Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013

UB Korkosalkku. Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013 UB Korkosalkku Toimintakertomus tammikuu kesäkuu 2013 Markkinat Euroopan korkomarkkina on jo pitkään ollut pääosin kahden muuttujan armoilla: euroalueen velkaongelman ja sitä seuranneen pankkikriisin sekä

Lisätiedot

Osakkeiden noususykli kypsässä vaiheessa. Vesa Engdahl, Päästrategi / maaliskuu 2015

Osakkeiden noususykli kypsässä vaiheessa. Vesa Engdahl, Päästrategi / maaliskuu 2015 Osakkeiden noususykli kypsässä vaiheessa Vesa Engdahl, Päästrategi / maaliskuu 2015 USA:n talouskasvu trendiä vahvempaa Talous toimii lähellä täyskapasiteettia 17000 16000 y = 58,424x + 12557 R² = 0,9163

Lisätiedot

2013 6 Kuukausikatsaus

2013 6 Kuukausikatsaus 2013 6 Kuukausikatsaus Markkinoiden volatiliteetti kasvoi Toukokuussa sijoitusmarkkinoiden epävakaus lisääntyi. Joukkolainamarkkinoilla korkokehitys kääntyi selvään nousuun, kun spekulaatiot keskuspankkien

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

2013 8 Kuukausikatsaus

2013 8 Kuukausikatsaus 2013 8 Kuukausikatsaus Korkomarkkinat rauhoittuivat Toukokuussa alkaneet spekulaatiot siitä, miten ja milloin tärkeimmät keskuspankit muuttavat rahapolitiikkaansa vaimenivat selvästi kesällä. Erityisesti

Lisätiedot

ODIN Rahastot. Menestyksekästä osakepoimintaa jo 20 vuotta mihin ODIN sijoittaa v. 2010? 23.4.2010 Sijoitusristeily

ODIN Rahastot. Menestyksekästä osakepoimintaa jo 20 vuotta mihin ODIN sijoittaa v. 2010? 23.4.2010 Sijoitusristeily ODIN Rahastot Menestyksekästä osakepoimintaa jo 20 vuotta mihin ODIN sijoittaa v. 2010? 23.4.2010 Sijoitusristeily 1 ODIN Rahastot Perustettu vuonna 1990 Keskittyy osakerahastoihin Hallinnoitavat varat:

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 1-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 1 / 2014 Timo Vuori, maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 World Economic

Lisätiedot