Sukupolvenvaihdos, salkunsiirto, tuotannon lopettaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sukupolvenvaihdos, salkunsiirto, tuotannon lopettaminen"

Transkriptio

1 Sukupolvenvaihdos, salkunsiirto, tuotannon lopettaminen Luopuminen tilanpidosta on pitkä prosessi. Asian kypsyttely ajatuksissa ja keskustelut jatkajien kanssa tulee aloittaa hyvissä ajoin. Tilan kehityksen ja investointien suunnittelun vuoksi sukupolvenvaihdokseen onkin syytä varautua noin viiden vuoden aikajaksolla ennen tulevaa vaihdosta.

2 Sukupolvenvaihdoksen tekninen suunnittelu voidaan aloittaa, kun luopujien ja jatkajien yhteinen tahtotila on löytynyt Sukupolvenvaihdosneuvonta on viime vuosina jäsentynyt kolmeen perusosaan, 1. sukupolvenvaihdospalvelut 2. salkunsiirtopalvelut 3. yritystoiminnan lopettamiseen liittyvät palvelut Useimmiten sukupolvenvaihdoksen suunnittelu kannattaa aloittaa tulevaisuuskeskustelulla, jossa kartoitetaan yrittäjien ja mahdollisten jatkajien toiveet tulevaisuudesta sekä tilan mahdollisuudet.

3 Sukupolvenvaihdos, salkunsiirto, tuotannon lopettaminen Yrittäjävaihdos on osa tilan elinkaarta, tapahtuipa se perhepiiristä tulevan jatkajan tai salkunsiirron, yrityskaupan, kautta. Hyvin teknisesti toteutettuna ja henkilökohtaiset arvot huomioiden siitä saadaan luonnollinen osa yritystoimintaa.

4 Mikäli sukupolvenvaihdos ei ole mahdollinen; Lopettamisen ja salkunsiirron eroja sukupolvenvaihdokseen nähden MYEL -eläkkeen hakeminen (63-68 v.) ei estä työn teon jatkamista, mm. metsätyöt pellot ym. tuotantovarallisuutta voi myydä tai vuokrata pois, tulee lisätuloja LUTU lisämaaksi luovutettaessa (60 v.) lopettavan tilan ei tarvitse yksin täyttää kannattavuusehtoja ( euroa tulosta), LUTU mahdollistuu kaikille pelloista ja maataloustuotannosta luopuminen riittää, muut businekset saavat jatkua tulorajojen (676 eur/kk ansiotuloja) puitteissa

5 Lopettamisen ja salkunsiirron eroja sukupolvenvaihdokseen nähden VERO myytäessä maita vieraalle tulee aina luovutusvoittoverotus, 30 % 40 %:lla alennetusta hinnasta maitokiintiön myynti erikseen, aina tuloverot kotieläinten ja rehujen myynti oikeaan hintaan, enemmän tuloveroja koneiden ja kaluston myynti oikeaan hintaan, menojäännöksen ylittävä osa kauppahinnasta tulee tuloverolle Myytäessä lähisukulaiselle esim. sukupolvenvaihdoksessa yli 10 v. omistetuilla tiloilla/kiinteistöillä on luovutusvoittoverovapaus. Kauppahintaa voidaan kohdentaa kiinteistöille, myymällä koneirtaimisto menojäännöshintaan, antamalla maitokiintiö lahjakirjalla, (vältytään hallinnollisen osan tuloveroilta), eläinten hinnoittelussa voidaan käyttää verohallinnon hintoja.

6 Päätöksistä suunnittelun kautta sukupolvenvaihdokseen

7 SPV- ja salkunsiirtoprosessin Hyvä suunnittelu työjärjestys Luopujien osalta eläkevaihtoehtojen selvittäminen Jatkajan koulutusvaatimuksen täyttyminen Asumisjärjestelyt kaupan jälkeen Muiden sisarusten mahdollinen huomioon ottaminen lahjanluonteisissa kaupoissa Tavoiteajankohta Kiinteistöjen tiedot (kiinteistötunnukset, pinta-alat ym.) Laskelma tilan käyvästä arvosta Luopujien ja jatkajien nykyinen taloustilanne (lähinnä nykyiset lainat) Kauppahinnan määrittäminen Verotus (lahja-, luovutusvoitto-, tulo-, arvonlisä- sekä varainsiirtovero) Kaupan rahoitus, tukimuodot, muu rahoitus ja muut selvitettävät asiat

8 SPV- ja salkunsiirtoprosessin työjärjestys Kauppakirjan tai muun saantokirjan luonnos Suunnitelman pohjalta Ennakkoratkaisuhakemukset saantokirjan luonnoksen perusteella Verotuksesta Luopumistuesta Nuoren viljelijän tuesta Elinkeinosuunnitelma Laskelma rahan riittävyydestä ja kannattavuudesta Liitteeksi nuoren viljelijän tuen ja luopumistuen hakemista varten Lopullinen kauppa vasta kaikkien ennakkoratkaisujen tultua Jatkajien ja luopujien tehtävät kaupan jälkeen

9 SPV- ja salkunsiirtosuunnitteluun tarvitaan Verolomakkeet 2, 2C ja verotuspäätökset -menojäännökset -pinta-alatiedot tiloittain, maankäyttölajit, salaojat, lainhuudot, metsäntuottoluvut, maarekisterikylät, kiint.tunnukset Viimeksi maksettu kiinteistöverolippu -yksityistalouden kiinteistötiedot kiinteistörekisterissä Tiedot nykyisistä lainoista EU-tukihakemuksen kopiot Tilatukioikeudet (perus- ja lisäosat) Kotieläintiloilla kotieläinten määrät ja tuotanto-oikeudet -maitokiintiöstä ostetut ja hallinnolta saatu erikseen Metsätaloussuunnitelma, jos suunnitelma on olemassa

10 Maatilan hinta sukupolvenvaihdoksissa Arvostamislain mukainen arvo (vrt.ent.verotusarvo) sovelletaan lahjaveron määräämiseksi maatilalahjoituksissa (lahjavero menee arvon 40 prosentin osuudesta) Markkinahintainen käypä arvo vieraitten välinen kauppa Verohallituksen ohje varojen arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa / / useimmiten pohjana sukupolvenvaihdoskaupoissa

11 Maatilan hinta sukupolvenvaihdoksissa, varojen arvostamisohje Pohjois-Karjala, esimerkkejä varojen arvostuksesta Pelto/ha 2800,- sisältää salaojat ja tilatukioikeudet uudet salaojat voi arvostaa myös kuittien perusteella niityt ja laitumet 100,- ja yli 10 v. viljelemättä olleet pellot metsä 2500,- joutomaa 50,-/ha yksityistalouden rakennukset, jälleenhankinta-arvo +- max 30 % tai ikätaulukon mukainen neliöhinta +- max 30 % maapohja (tontti) kiint.rekisterin mukainen arvo, m2 x aluehinta

12 Maatilan hinta sukupolvenvaihdoksissa maitokiintiö, hallinnollinen osa 4 snt/l, ostetut kauppojen keskimarkkinahinta eläimet, mm. lehmät 760,- (mmm:n eläin- hiehot 760,- vahinkojen sonnit 1-2 v. 640,- korvausarvot) vasikat, alle 1 v. 170,- lampaat 105,- hevoset yli 1 v. 2500,- maatal. rakennukset, menojäännöshintaan + käytetyt tasausvaraukset kolmelta vuodelta ja omatoimirakentamisessa + 40 % -poistot maatal. koneet, menojäännöshintaan + käytetyt tasausvaraukset rehu- ja tuotevarastot, nimellinen hinta asuinrakennuksen hallintaoikeuden pidätyksen arvo on asunnon käyvästä arvosta 5 % x ikäkerroin kesämökin hallintaoikeuden pidätyksen arvo on 3 % x ikäkerroin

13 Ennakkopäätös verotuksesta Hakemus luopujat hakijana, samalla maksulla tulee ostajan lahjaverotus- ja myyjien luovutusvoittoverotuspäätökset Liitteet saantokirjan luonnos mahdolliset arviokirjat, esim. metsän arvosta

14 Ennakkopäätös verotuksesta Ratkaisut ja ennakkotiedot ostajan lahjaverotuksesta myyjien luovutusvoittoverotuksesta tarvittaessa myös myyjien tuloverotuksesta (lisähintaan) Muut huomioitavat verolajit arvonlisäverotus varainsiirtovero Ennakkopäätökset ovat voimassa puoli vuotta

15 Jatkajan toimet spv:n jälkeen lainhuutojen haku myel-vakuutus ja mata, MELA-asiamies maatilan vakuutukset (palo, metsä yms.) - entiset voimassa 14 vrk. ajoneuvojen rekisteröinti omiin nimiin 7 vrk:n kuluessa kilpailutus eri vakuutusyhtiöiden välillä (aihetta tehdä jo ennakkoon) lahjaveroilmoitus 3 kk:n kuluessa jos tulee lahjaa erityistukisopimusten (esim. luomu), ympäristötuen ja LFAsitoumusten tarkastelu ja sitoumusten siirtohakemus 10 päivän kuluessa maaseutusihteeriltä, kokotilan hallinnan siirto, lom. 156 luomuala ei saa vähentyä ympäristötuen- ja lfa-sitoumusalat saavat vähentyä max. 20 %

16 Jatkajan toimet spv:n jälkeen yli 6 kk ikäiset sonnit tai emot lomake 167 syyskuun 15 pv mennessä eläintunnisterekisteriin nimenvaihto heti puhelimella maitokiintiön siirtohakemus, maaseutusihteeri/ely-keskus ennakkoverovelvolliseksi ja alv-verovelvolliseksi hakeutuminen verotoimistosta, y-tunnus osuuskuntiin ilmoitukset, esim. Jalostuspalvelu, HK Agri, Järvi- Suomen Portti, ItäMaito, hankintaosuuskunnat muutosilmoitukset; maatalouskaupat, lehdet, posti, pankki, sähkö, puhelin, tv-lupamaksu, metsänhoitoyhdistys jatkajalle uusi oma yrityksen tilinumero pankkiin jäsenmaksut MTK yms.

17 Jatkajan toimet spv:n jälkeen Siirtyvien mp-lainojen nimenmuutos Ilmoittautuminen kunnan lomatoimistoon ja lomaoikeuden selvitys Maitotilaneuvonnan sopimuksen teko, ProAgria Ilmoittautuminen työterveyshuoltoon, terveyskeskus

18 Myyjien toimet spv:n jälkeen VEROTUS Ennakkoveroista vapautumiseksi ilmoitus verottajalle VAKUUTUKSET Vakuutukset kuntoon, sillä ovat aiemmin voineet sisältyä maatilavakuutuksen yhteyteen (vapaa-ajan, auton, asunnon ) MYEL MAKSUT JA MATA Yhteys MELA-asiamieheen, myel-maksuista vapautuminen ja vapaaehtoisen MATA-vakuutuksen jatko, mikäli työskentely tilalla jatkuu

19 Myyjien toimet spv:n jälkeen LUOPUMISTUKI Luopumistuen hakeminen varsinaisella luovutuskirjalla SYYTINGIN KIINNITYS Jos kauppaan on sisältynyt syytinki, niin se kiinnitetään tilaan OSUUSMAKSUJEN IRTISANOMINEN Osuusmaksut sanottava irti heti, jolloin ne palautetaan yleensä vuoden kuluttua irtisanomisen päiväyksestä, mm. meijeri, teurastamot SOPIMUS LUOPUJAN JA JATKAJAN VÄLILLE MM. VAIHEITTAISISSA SUKUPOLVENVAIHDOKSISSA (yhtymäsopimus) MUUT MUISTETTAVAT ASIAT Muutosilmoitukset lehtiin, pankkiin, postiin, televisiolupa yms.

20 Sisarusten toimet spv:n jälkeen Mikäli sisaruksille on tullut lahjaa, tulee tehdä saannosta kolmen kuukauden kuluessa lahjaveroilmoitus asianomaisella lomakkeella kotipaikkakunnan verottajalle.

21 Hakijan iän vaikutus tulotukiin Tukimuoto Luonnollinen henkilö Yhtymä Osakeyhtiö LFA -tuki Tuki maksetaan vuosittain 5 -vuotisen sitoumuskauden ajan iästä riippumatta. Sitoumuksen voi antaa, jos hakija on sitoumusvuotta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18 v, mutta ei yli 65 v. Riittää, että puoliso täyttää ikävaatimuksen. Sitoumuskauden alun tilanne vaikuttaa. Tuki voidaan maksaa ja 5v -sitoumuksen voi antaa: jos vähintään yksi viljelijä, yhtiömies, osakas tai jäsen on sitoumusvuotta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18 v, mutta ei yli 65 v. Tuki voidaan maksaa ja 5v -sitoumuksen voi antaa: jos vähintään yksi viljelijä, yhtiömies, osakas tai jäsen on sitoumusvuotta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18 v, mutta ei yli 65 v. LFA:n kansallinen lisäosa Samat ehdot kuin LFA - tuessa Ympäristötuki Samat ehdot kuin LFA - tuessa Samat ehdot kuin LFA - tuessa Samat ehdot kuin LFA - tuessa Samat ehdot kuin LFA - tuessa Samat ehdot kuin LFA - tuessa

22 Hakijan iän vaikutus tulotukiin Tukimuoto Luonnollinen henkilö Yhtymä Osakeyhtiö Kansalliset tuet: maidon pohjoinen tuki, yleinen ha -tuki, pohjoiset ha - tuet ja pohjoiset ey -tuet Tuki voidaan maksaa, jos hakija tai hänen puolisonsa on hakuvuotta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18 v, mutta ei yli 68 v. (jos ei ole myel-eläkkeellä) Tuki voidaan maksaa, jos vähintään yksi viljelijä, yhtiömies, osakas tai jäsen on hakuvuotta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18 v, mutta ei yli 68 v. Tuki voidaan maksaa, jos vähintään yksi viljelijä, yhtiömies, osakas tai jäsen on hakuvuotta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18 v, mutta ei yli 68 v. Nuoren viljelijän hehtaarituki (n. 36 /ha) Hakija tai puoliso on hakuvuotta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä alle 40 v Kaikki viljelijät, yhtiömiehet, osakkaat tai jäsenet on hakuvuotta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä alle 40 v Kaikki viljelijät, yhtiömiehet, osakkaat tai jäsenet on hakuvuotta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä alle 40 v Tilatuki / peltokasvien tuotantopalkkio Ei ikävaatimusta Ei ikävaatimusta Ei ikävaatimusta

23 Ikärajat luopumistuessa ja myel-eläkkeissä 2012 Sukupolvenvaihdos LUTU 51 v. uinuva Sukupolvenvaihdos tai lisämaaksi myynti lähisukulaiselle LUTU v. Lisämaakauppa vieraalle LUTU v. Sukupolvenvaihdos myynti vieraalle LUTU v. Varhennettu MYEL 62 v. (-0,6 %/varh.kk) MYEL vanhuuseläke 63 v. (+LUTU täyd.osa) Kansaneläkkeen vanhuuseläke 65 v. (täyd.osa loppuu) MYEL vanhuuseläke 68 v. (lis.) MYEL lykätty, (+0,4 %/kk lisää 68 v:n jälkeen)

24 SPV- JA SALKUNSIIRTOASIANTUNTIJAT PALVELUKSESSASI ProAgria Pohjois-Karjala Seppo Kinnunen, läänin eteläinen alue p Vuokko Mähönen, runokarjalan alue p Harri Meriläinen, yläkarjalan alue p sähköposti Pohjois-Karjalan ELY-keskus Mauri Räsänen, Yritysasiantuntija p , sähköposti

25 Sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun liittyviä neuvoja antavat ProAgrian talousneuvojat Meriläinen Harri p Kinnunen Seppo p Mähönen Vuokko p MELA:n asiamies Verottaja Maaseutusihteerit ELY-keskus, yritysasiantuntija Räsänen Mauri p

26 MELA; Luopumistuki, MYEL-eläkeasiat, Mela-turva Eira Mutanen Puntarikoskentie ONTTOLA, p Kunnat: KONTIOLAHTI, OUTOKUMPU, POLVIJÄRVI, LIPERI, VALTIMO, LIEKSA, NURMES, JUUKA Helena Hämäläinen Salmentie RASIVAARA, p Kunnat: RÄÄKKYLÄ, ILOMANTSI, KESÄLAHTI, KITEE, JOENSUU, TOHMAJÄRVI

27 Pohjois-Karjalan verotoimisto, Joensuun toimisto Postiosoite PL 85, Joensuu Käyntiosoite Torikatu 36 A, Joensuu Puhelinvaihde Faksi avoinna ma pe klo kesäaukiolo klo 9 15 asiakirjojen vastaanotto klo 8 9 ovikelloa soittamalla Maaseutusihteerit Pankit

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014

SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 SPV-koulutuspäivä Orivesi 24.10.2014 PÄIVÄN OHJELMA 9.00 Kahvi 9.30 Tilaisuuden avaus Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu ja verotus Nuoren viljelijän aloittamistuki Maatilayrityksen yhtiöittäminen 12.00

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos

Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Sukupolvenvaihdos Ennakkosuunnittelu, 2-5 v, valmistavat toimet Suunnittelu, 1-2 v. Luonnoskauppa tai -lahja

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä

Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdoksen verokysymyksiä Maatilan sukupolvenvaihdospäivä Kälviä 29.10.2010 Maisa Mattjus Esityksen sisältö Keskeisimmät käsitteet ja sovellettavat lainkohdat Maatilavarallisuuden käyvän

Lisätiedot

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008

Metsävero-opas 2010. OP-metsäopas 2008 OP metsäopas 2008 Metsävero-opas 2010 O me säop 20 OP-metsäopas 2008 Tilinpäätöksen aika Taas on se aika vuodesta, jolloin laaditaan metsätalouden edellisen vuoden tilinpäätös veroilmoituksen muodossa.

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

Verohuojennukset voimaan

Verohuojennukset voimaan Metsävero-opas 2009 Verohuojennukset voimaan Verokarhu on tulevina vuosina suopea metsänomistajille. Eduskunnan vahvistamat metsätalouden pääomatulojen verohuojennukset alentavat merkittävästi metsänomistajan

Lisätiedot

USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA

USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA Tiina Pietiläinen Tammikuu 2010 Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta -koulutushanke 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 5 2 KOLMIVAIHEINEN NAUDANLIHANTUOTANTO... 6

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014 NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2014 Pirkanmaan ELY-keskus Maaseutu ja energia Rahoituspäällikkö Heli Hantula p. 0295 036 044 Maatalousrahoituksen asiantuntija Mikko Teivaala p. 0295 036 108 Maksatusasiantuntija

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2009-2013

NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2009-2013 NUOREN VILJELIJÄN ALOITUSTUKI 2009-2013 Pirkanmaan ELY-keskus Maaseutu ja energia Rahoituspäällikkö Heli Hantula p. 050 395 0128 Maatalousrahoituksen asiantuntija Mikko Teivaala p. 040 736 8741 Maksatusasiantuntija

Lisätiedot

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS

METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Eeva-Liisa Väisänen METSÄTILAN SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VEROTUS Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 4.4.2007 Tekijä Eeva-Liisa

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA. Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy SUKUPOLVENVAIHDOKSEN VERO- YM. SEURAAMUKSIA Vantaa 30.1.2010 Tuomo Pesälä, metsälakimies, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy Luovutuksesta monenlaisia seuraamuksia 1. Kenellä on päätösvalta luovutuksen

Lisätiedot

edullisempi eläkevakuutusmaksu lakisääteinen työtapaturmaturva ja mahdollisuus edulliseen vapaa-ajan vakuutukseen

edullisempi eläkevakuutusmaksu lakisääteinen työtapaturmaturva ja mahdollisuus edulliseen vapaa-ajan vakuutukseen 1 Opettajalle Uudelle maatalousyrittäjälle (otsikkodia 1) Maatalousyrittäjyys on valinta (diat 2 ja 3) Suomessa on aktiivisesti kehitetty maatalousyrittäjän sosiaaliturvaa. Tavoitteena on ollut yhtä kattava

Lisätiedot

Toimintamuodon muutos

Toimintamuodon muutos Maatilan hallittu yhtiöittäminen erityistä taloushallinnon näkökulmasta? Yleistietoa, varmistettava aina yrityskohtaisesti Tietovirta -hanke 19.2.2014 Tekijä: Martti Kolehmainen, yrittäjä, konsultti Puhelin:

Lisätiedot

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E

O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E O S A K E Y H T I Ö I T T Ä M I S E N T A L O U D E L L I S E T JA T O I M I N N A L L I S E T V A I K U T U K S E T M A A T I L A L L E Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Maatalousekonomia Pro Gradu

Lisätiedot

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki, pohjoinen kotieläintuki, sikaja siipikarjatalouden pohjoinen tuki sekä sikatalouden kriisituki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä

Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsätilan sukupolvenvaihdos lahjoitus, kauppa vai perintö? Vantaa 10.2.2007 metsälakimies Tuomo Pesälä Metsänomistaja päättää 2 Metsänomistajia lukuisia, esim. Pudasjärvellä 2690 mh-maksua maksavaa omistajia

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2005:3 Osakeyhtiömuotoisten ja monialaisten maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen työryhmän raportti Helsinki 2005

Työryhmämuistio MMM 2005:3 Osakeyhtiömuotoisten ja monialaisten maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen työryhmän raportti Helsinki 2005 Työryhmämuistio MMM 2005:3 Osakeyhtiömuotoisten ja monialaisten maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen työryhmän raportti Helsinki 2005 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa

Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa Verohallitus 2.10.2009 päivitetty 27.8.2010 Päivitetty ohje tulee voimaan 1.9.2010 kuitenkin siten, että lomakiinteistöjen keskineliöhintoja ranta-asemakaavaalueella

Lisätiedot

Nuoren viljelijän aloitustuki

Nuoren viljelijän aloitustuki Nuoren viljelijän aloitustuki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Mauri Räsänen 7.2.2013 1 Tuen saaja Tuen saaja on luonnollinen henkilö iältään hakemuksen vireille tulessa vähintään 18 vuotta ja (ennen kuin täyttää

Lisätiedot

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen

TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen TUNNE SOSIAALITURVASI! Maatalous sivuelinkeinoineen YEL, yrittäjän eläkevakuutus MYEL, maatalousyrittäjän eläkevakuutus TyEL, työntekijän eläkevakuutus MATA, maanviljelijän lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lisätiedot

» Vuoden 2010 lopussa tilalle tuli ensimmäinen

» Vuoden 2010 lopussa tilalle tuli ensimmäinen Elävän maaseudun erikoislehti 1/2014» Vuoden 2010 lopussa tilalle tuli ensimmäinen lypsyrotuinen noin 40 vuoden tauon jälkeen.» Sivu 6 Sukupolvenvaihdos Sivu 3 Vinkkejä maatilan veroilmoitukseen Monimuotoisuus

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki

Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt. VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Maa ja metsätalouden sukupolvenvaihdokset ja omistusjärjestelyt VT Matti Kiviniemi Tmi Metsälaki Milloin kannattaa aloittaa suunnittelu? Metsänomistus ei ole ilo vaan rasite Sopiva ja halukas jatkaja on

Lisätiedot

H A V A L T A N Metsuriyrittäjän

H A V A L T A N Metsuriyrittäjän J U H A V A L T A N E N Metsuriyrittäjän Käsikirja on laadittu Kainuun metsäkeskuksen metsuriyrittäjän laatukäsikirjan valmisteluhankkeen yhteydessä. Käsikirjan kirjoittaja on projektipäällikkö Juha Valtanen

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen

Perintö- ja lahjaverotus KL 2012. Antti Kolehmainen Perintö- ja lahjaverotus KL 2012 Antti Kolehmainen Kurssin sisältö I OSA: Perintö ja lahjaverotus II OSA Jäämistösuunnittelu TAVOITTEET: I OSA Perintö ja lahjaverotus - Tavoitteena ymmärtää järjestelmän

Lisätiedot