HOITAJAN JAKSAMINEN FYYSISESSÄ TYÖSSÄ. Lähihoitajapäivä Virva Läärä Lehtori, TtM, TREDU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOITAJAN JAKSAMINEN FYYSISESSÄ TYÖSSÄ. Lähihoitajapäivä 28.4.2015 Virva Läärä Lehtori, TtM, TREDU"

Transkriptio

1 HOITAJAN JAKSAMINEN FYYSISESSÄ TYÖSSÄ Lähihoitajapäivä Virva Läärä Lehtori, TtM, TREDU

2 Tilastoja Kunta10-kysely, Työterveyslaitos, tulokset julkaistu vuonna 2014 uskoi eläkeikään jaksavansa 60% lähihoitajista ja lastenhoitajista hieman alle 70% - vuosina lähihoitajista 45% ja lastenhoitajista n. 11% kohtasi henkistä väkivaltaa vuoden aikana - n. 38% lähihoitajista ja 30% lastenhoitajista kohtasi ruumiillista väkivaltaa työssään vuoden aikana

3 Tilastoja - vuonna 2010 lähihoitajilla oli n. 27 ja lastenhoitajilla 22 sairauspoissaolopäivää/vuosi - lyhyitä (1-3) päivää kestäviä sairauspoissaoloja vuonna 2010 lähihoitajilla oli 2,5 kertaa ja lastenhoitajilla 2,7 kertaa - lähihoitajilla oli vuonna 2010 yli kolme päivää kestäneitä sairauspoissaolokertoja 1,4 kertaa ja lastenhoitajilla 1,2 kertaa

4 Tuki- ja liikuntaelimistö oireilee Tuki- ja liikuntaelimistö oireilee monin tavoin: väsyminen, jäykkyys, jomotus, vihlova kipu Tyypillisiä ovat alaselän kivut, iskiasoire, kiertäjäkalvosimen vauriot, epikondyliitti, ja rannekanavan oireyhtymä (Weber 2008) Hankalat työasennot ja niistä johtuva kuormitus on yleisin työperäisten selkävaivojen syy: kumartelu ja työskentely etukumarassa avustettavan nostaminen ja kannattelu, jolloin vaarassa on erityisesti alaselkä

5 Tuki- ja liikuntaelimistö oireilee Niska- ja hartialihaksisto kuormittuu staattisesta lihastyöstä, esim. niska etukumarassa, olkavarret kohotettuina eteen ja/tai raskaan taakan toistuva käsittely potilaiden nostamisesta, liikuttamisesta, siirtämisestä ja avustamisesta käsin (Smith ym. 2002, Cameron ym. 2008)

6 Tuki- ja liikuntaelimistö oireilee Yläraajat ja hartiat kuormittuvat myös, kun vuodepotilaita nostetaan, siirretään vaakatasossa ja käännetään poikkilakanalla/vuodesuojalla jos toiminta ei ole ergonomista esim. ojennetuilla yläraajoilla suoritetut työntö- ja vetoliikkeet (Smedley ym. 2002)

7 Riskivaara avustamistilanteissa Avustamistilanteissa Menzelin ym. (2003) mukaan korkein riski ilmenee, kun - avustettava siirretään käsin istuma-asennosta istuma-asentoon, esim. vuoteesta pyörätuoliin - avustettavan asentoa korjataan pyörätuolissa Toiseksi korkein riski ilmenee, kun - avustettavan asentoa korjataan vuoteessa

8 Fyysistä kuormitusta aiheuttavat lisäksi liian vähäinen henkilökuntamäärä => kiire => työtä ei ehdi tehdä optimaalisella tavalla, tauot jäävät pitämättä työajat: vuorotyö, epäsäännölliset työajat => unen määrä ja laatu heikkoa => elpyminen vajavaista => väsymys, terveys- ja jaksamisongelmat, työsuoritusten heikkeneminen, kohonnut tapaturma-alttius tilanpuute, erityisesti vanhoissa rakennuksissa

9 Mikä neuvoksi????????

10 Työturvallisuuslaki Työturvallisuuslaki 738/2002 (www.finlex.fi) - tarkoituksena on työntekijöiden työkyvyn turvaaminen ja ylläpitäminen - laki suojaa opiskelijoita - koskee myös asiakkaan kotona tehtävää työtä - työnantajan tulee selvittää ja arvioida työstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät

11 Työturvallisuuslaki - työnantajan on suunniteltava työympäristö turvalliseksi (työtilat, työvälineet jne.) - työntekijälle tulee antaa opetusta ja ohjausta turvallisiin työtapoihin, työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä vaarojen välttämiseen - työnantajan on annettava työntekijälle käyttöön apuväline silloin, kun se on välttämätöntä tapaturman tai sairastumisen vaaran välttämiseksi - työntekijän tulee noudattaa saamiaan ohjeita

12 Työturvallisuuslaki - työntekijä voi ilman sanktiota pidättäytyä työstä, josta on vakavaa vaaraa työntekijän/työntekijöiden terveydelle - ilmoitus vaarallisesta työstä on tehtävä työnantajalle välittömästi ja vaara on poistettava

13 Työturvallisuuslaki 24 Työpisteen ergonomia, työasennot ja työliikkeet - työpiste on suunniteltava siten, että työntekijä kykenee työskentelemään ergonomisesti - riittävästi tilaa ja mahdollisuus vaihtaa asentoa - työtä kevennetään apuvälineillä tarvittaessa - käsin tehtävät nostot ja siirrot tehdään mahdollisimman turvallisiksi - toistorasitus pois tai mahdollisimman vähäiseksi

14 Mitä ergonomia on? Ergonomia on ihmisen ja toimintajärjestelmän vuorovaikutuksen tutkimista ja kehittämistä ihmisen hyvinvoinnin ja järjestelmän suorituskyvyn parantamiseksi. Ergonomian avulla työ, työvälineet, työympäristö ja muu toimintajärjestelmä sopeutetaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita. Ergonomian avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa. (Työterveyslaitos 2011)

15 Työympäristöstä riittävä tila yhdelle/kahdelle avustajalle ja apuvälineille mahdollisuus liikkua molemmin puolin vuodetta, myös apuvälineen kanssa: 90 cm ja 150 cm, jos tarvitaan pyörätuolia/nostinta huoneet sijoitetaan suunnitteluvaiheessa siten, että hoitajien kävelymatkat lyhenevät korkeussäädettävät, moniosaiset vuoteet tuolien istuinosissa sähköinen kallistus hygieniatiloista on omat tilaohjeensa (Hignett & Evans 2006, Sipiläinen 2011)

16 Liikkumisen avustaminen Arvioidaan avustettavan toimintakyky - esim. FIM, RAVA, Carethermometer: itsenäinen, omatoiminen vuodepotilas, täysin avustettava Arvioidaan avustamistilanteeseen liittyvät riskit Valitaan avustettavan toimintakykyyn sopiva avustamismenetelmä

17 Liikkumisen avustaminen tue avustettavan jäljellä olevaa toimintakykyä, älä tee puolesta toimi työparisi kanssa yhteistyössä kerro rauhallisesti ja selkeästi potilaalle, mitä tapahtuu ohjaa avustettavaa selkeästi ja rauhallisesti käytä luontevan liikkumisen mallia ja tue sitä myös avustettavalla sopeuta oma ohjaamisesi avustettavan tapaan liikkua fasilitoi niitä avustettavan kehonosia, joita hänen pitää aktivoida, esim. etureidet

18 Liikkumisen avustaminen älä tartu avustettavaa liikkuvista kehonosista (nivelet, lanneranka, kaularanka) eikä vaatteista ohjaa niistä kehonosista, joissa liike juuttuu, esim. lantio anna avustettavalle aikaa aktivoida lihaksensa jaa suoritus osiin työskentele käyntiasennossa avustettavan sivulla käyttäen painonsiirtoa pidä selkäsi S-kirjaimena ja lanneselkäsi tuen päällä päivitä osaamistasi

19 Liikkumisen avustaminen Älä nosta, vaan ohjaa ja tue avustettavan siirtymistä liu uttamalla, rullaamalla ja kampeamalla

20 Liikkumisen avustaminen Käytä luovasti asianmukaisia siirtymisen apuvälineitä ja varmista niiden saatavuus sekä yhteensopivuus A. kitkaa poistavat: liukulakana, siirtolakana, liukukinnas, liukupatja, liukulevy, kääntölevy B. tukeutumista parantavat: kahvat, tukikaiteet, nousutuki, turner, return, tarttumateline C. hoitajan otetta parantavat: kävelyvyö, siirtovyö, slinga, flexi-move D. avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen: lattia-, katto- ja seisomanojanostin

21 Muista myös tauottaa työtäsi: useita lyhyitä taukoja tiheästi ergonominen työvuorosuunnittelu: - enintään 48 tunnin työjaksot - työvuorojen välillä vapaata vähintään 11 tuntia

22 Tutkimustuloksia meiltä ja muualta hyvät siirtotaidot ja apuvälineiden käyttö vähentävät hoitajien tuki- ja liikuntaelimistön kuormittumista (Tamminen - Peter 2005, Kindblom - Rising ym. 2007, Fagerström & Tamminen - Peter 2010) sairauspoissaolot vähenevät (Owen 2002, Collins ym. 2004) siirtotilanteista tulee turvallisia (Yassi ym. 2001, Wångblad ym. 2009) yleinen ja työperäinen väsymys vähenee (Yassi ym. 2001) työtyytyväisyys nousee (Li ym. 2003, Nelson ym. 2006) oman ammatin arvostus nousee (Nelson ym. 2006) Rovaniemen kaupungin esimerkki (Tehy 16/2013)

23 Terveiset Tredun lähihoitajaopiskelijoilta työssäoppimisen ohjaajille Antakaa meidän opetella turvalliset ja ajanmukaiset avustamistavat työssäoppimisen aikana.

24 Suosittelen luettavaksi Fagerström Virpi 2013: Asukkaan ergonomisen avustamisen kehittäminen hoitotyössä monitasoinen kontrolloitu interventiotutkimus vanhustenhuollossa Tamminen-Peter Leena 2005: Hoitajien fyysinen kuormittuminen potilaan siirtymisen avustamisessa kolmen siirtomenetelmän vertailu Tamminen-Peter Leena, Moilanen Aija & Fagerström Virpi 2010: Fyysisten riskien hallintamalli hoitoalalla Tamminen-Peter Leena & Wikström Gustav 2013: Potilassiirrot taitava avustaja aktivoi ja auttaa

25 Luennossa käytetyt lähteet Ilman erillistä lähdeviitettä olevat tekstit ovat teoksesta Tamminen-Peter Leena & Wikström Gustav 2013: Potilassiirrot taitava avustaja aktivoi ja auttaa, Työterveyslaitos Cameron SJ, Armstrong-Stassen M, Kane D & Moro FBP musculoskeletal Problems Experienced by Older Nurses in Hospital Settings. Nursing Forum 43(2), Fagerström V & Tamminen - Peter L Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä. Hoitotiede 22(2), Hignett S Evans D Spatial requirements in hospital shower and toilet rooms. Nursing Standard 21(3) Kindblom - Rising K, Wahlström R & Ekman S Nursing staff s perception of changes in patient transfer habits after a course - a phenomenological-hermeneutic study. Ergonomics 50(7),

26 Luennossa käytetyt lähteet Li J, Wolf L & Evanoff B Use a mechanical patient lifts decreased musculoskeletal symptoms and injuries among health workers. Injury Prevention 10: Menzel NN, Brooks SM, Bernard TE & Nelson A The physical workload of nursing personel: association with musculoskeletal discomfort. International Journal of Nursing Studies. 41, 861, 864. Nelson A, Matz M, Chen F, Siddhartan K, Lloyd J & Fragala G development and evaluation of a multifaceted ergonomics program to prevent injuries associated with patient handling tasks. International journal of Nursing Studies 43,

27 Luennossa käytetyt lähteet Owen BD, Keene K & Olson s An ergonomic approach to reducing back/shoulder stress in hospital nursing personel: a five year follow up. International journal of nursing Studies 39, , 301. Smedley J, Inskip H, Trevelyan F, Buckle P, Cooper C & Coggon D Risk factors for incident neck and shoulder pain in hospital nurses. Occupational & enviromental medicine 60, Smith DR, Guo YL, Lee Y-L & Chang S-J Ergonomic and demographig issues by palliative care workers in southern Taiwan. American Journal of Hospice and Palliative Medicine 19(96),

28 Luennossa käytetyt lähteet Tamminen-Peter L Hoitajan fyysinen kuormittuminen potilaan siirtymisen avustamisessa kolmen siirtomenetelmän vertailu. Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, työterveyshuolto. Sarja: C 228. Scripta lingua Fennica edita Turku. Weber S Ergonomic standars: An owerview. Know your part in establishing programs in skilled nursing facilities, hospitals or assited living settings. Nursing Management July Wångblad C, Ekblad M, Wijk H & Dahlin S Experiences of physical strain during person transfer situations in dementia care units. Skandinavian Journal of Caring Sciences. 23,

29 Luennossa käytetyt lähteet Yassi A, Cooper JE, Tate RB, Gerlach S, Muir M, Trottier J & Massey K Randomised Controlled Trial to Prevent Patient Lift and Transfer Injuries of Health Care Workers. Spine 26(16),

30 Lopuksi Kiitos mielenkiinnostanne, hyvää kevään jatkoa ja turvallisia työpäiviä

OPINNÄYTETYÖ Henna Nevala, Miira Palovaara, 2012

OPINNÄYTETYÖ Henna Nevala, Miira Palovaara, 2012 OPINNÄYTETYÖ Henna Nevala, Miira Palovaara, 2012 SEN KÄYNTIASENNON OON JO OTTANU OMAKSENI - Potilassiirtojen Ergonomiakortti -koulutuksen käyneiden hoitotyöntekijöiden siirtotaito, fyysinen kuormittuvuus,

Lisätiedot

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä

Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä Työsuojelujulkaisuja 83 Kati Karhula Tuija Rönnholm Tuulikki Sjögren Potilassiirtojen kuormittavuuden arviointimenetelmä Työsuojeluhallinto Tampere 2007 Asiantuntijat: Kati Karhula, TtM, tft, Jyväskylän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:6

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:6 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:6 Leena Tamminen-Peter, Maj-Britt Eloranta, Marja-Leena Kivivirta, Eija Mämmelä, Irma Salokoski, Arja Ylikangas Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen

Lisätiedot

Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä

Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä HOITOTIEDE 2010, 22 (2), 118 128 Potilasnostimien ergonomia ja käytettävyys vanhustyössä Virpi Fagerström TtM, ft (amk) Tutkija Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysalantyö Turku Leena Tamminen-Peter

Lisätiedot

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE

Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Juho Lehtinen ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2011 ERGONOMIAOHJAUSTA OMAISHOITAJILLE Lehtinen, Juho Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, työterveyshuolto

AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, työterveyshuolto TUUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVESITATIS TUKUENSIS SAJA - SE. C OSA - TOM. 228 SCIPTA LINGUA FENNICA EDITA HOITAJAN FYYSINEN KUOMITTUMINEN POTILAAN SIITYMISEN AVUSTAMISESSA - KOLMEN SIITOMENETELMÄN

Lisätiedot

TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA

TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA TYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS VANHUSTENHOIDOSSA - seurantatutkimus ergonomisen kehittämistyön tuloksista English Abstract Kristiina Hellstén TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA TURUN YLIOPISTON ANNALES

Lisätiedot

Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus

Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 90 Työsuojelunäyttelyn ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus Hoitohenkilöstön kokemuksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 Tämä julkaisu on toimitettu Raili-Anneli Antilan ja Marja Höltän

Lisätiedot

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ Kati Karhula, TtM, tft, Jyväskylän yliopisto Tuija Rönnholm, TtM, tft, Keski-Suomen työsuojelupiiri Tuulikki Sjögren, TtT, tft, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 3/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu:

Lisätiedot

Mika Nyberg 3.9.2014. Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Mika Nyberg 3.9.2014. Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Mika Nyberg, TtM, tft, koulutussuunnittelija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23. Työsuojeluhallinto. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23. Työsuojeluhallinto. Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Työsuojeluhallinto Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2010 Asiantuntijat:

Lisätiedot

Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen

Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen Ergonomiaopetuksen tavoitteet Opiskelija tietää potilaan siirtymisen avustamisen ergonomiset periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti, tunnistaa potilaan

Lisätiedot

FYYSISEN KUORMITTAVUUDEN VÄHENTÄMINEN TAVARANKULJETUSLINJASTOLLA

FYYSISEN KUORMITTAVUUDEN VÄHENTÄMINEN TAVARANKULJETUSLINJASTOLLA Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma Emilia Koskinen FYYSISEN KUORMITTAVUUDEN VÄHENTÄMINEN TAVARANKULJETUSLINJASTOLLA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe

Lisätiedot

HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT

HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT HAMMASLÄÄKÄRI HAMMASHOITAJA-TYÖPARIN TYÖN KUORMITUSTEKIJÄT Jonna Hassinen Pro gradu -tutkielma Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Maaliskuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Potilaan avustaminen luonnollisia liikemalleja tukien. Eija Olkkonen

Potilaan avustaminen luonnollisia liikemalleja tukien. Eija Olkkonen Potilaan avustaminen luonnollisia liikemalleja tukien Eija Olkkonen Potilassiirrot kuormittavat hoitajia fyysisesti Käsin tehtävät potilasnostot ja kumarat työasennot selittävät osaltaan hoitohenkilökunnan

Lisätiedot

ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta.

ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta. ENSIHOITOTYÖNTEKIJÖIDEN FYYSISTEN TYÖOLOJEN PARANTAMINEN. Työntekijöiden kokemuksia ergonomiakoulutuksesta ja työn ergonomiasta. Marika Isoaho Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen

Lisätiedot

Terhi Rintala ja Anni Paalijärvi. Näyttöpäätetyön ergonomia ja terveysliikuntaan motivoituminen. Koulutustilaisuus tietotekniikan opiskelijoille

Terhi Rintala ja Anni Paalijärvi. Näyttöpäätetyön ergonomia ja terveysliikuntaan motivoituminen. Koulutustilaisuus tietotekniikan opiskelijoille Terhi Rintala ja Anni Paalijärvi Näyttöpäätetyön ergonomia ja terveysliikuntaan motivoituminen Koulutustilaisuus tietotekniikan opiskelijoille Opinnäytetyö Syksy 2013 Sosiaali- ja terveysalanyksikkö Fysioterapian

Lisätiedot

TYÖTUOLIN YHTEYS HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELIJOIDEN NISKA-HARTIASEUDUN JA YLÄRAAJOJEN LIHASTEN KUORMITTUMISEEN HAMPAAN PAIKKAUKSEN AIKANA

TYÖTUOLIN YHTEYS HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELIJOIDEN NISKA-HARTIASEUDUN JA YLÄRAAJOJEN LIHASTEN KUORMITTUMISEEN HAMPAAN PAIKKAUKSEN AIKANA TYÖTUOLIN YHTEYS HAMMASLÄÄKETIETEEN OPISKELIJOIDEN NISKA-HARTIASEUDUN JA YLÄRAAJOJEN LIHASTEN KUORMITTUMISEEN HAMPAAN PAIKKAUKSEN AIKANA Kristiina Turunen Pro Gradu - tutkielma Ergonomia Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla

Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla Näyttöpäätetyön kuormituksen tasaaminen media-assistenttiopiskelijoilla Fysioterapian koulutusohjelma, Fysioterapeutti Opinnäytetyö 17.4.2007 Jenni Jauhiainen Jonna Alaspää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Palvelutalon kylpyhuoneiden ergonomia ja käytettävyys

Palvelutalon kylpyhuoneiden ergonomia ja käytettävyys Loppuraportti 2005 Tett Esteettömyys asuinrakennuksissa Palvelutalon kylpyhuoneiden ergonomia ja käytettävyys Nina Nevala 1, Satu Åkerblom 2, Päivi Aro 2, Raila Vartiainen 2 1 Työterveyslaitos, Kuopio

Lisätiedot

ERGONOMIAINTERVENTIOIDEN TOTEUTUS TYÖIKÄISTEN NISKA-, HARTIA- JA YLÄRAAJAVAIVOISSA. Systemoitu kirjallisuuskatsaus

ERGONOMIAINTERVENTIOIDEN TOTEUTUS TYÖIKÄISTEN NISKA-, HARTIA- JA YLÄRAAJAVAIVOISSA. Systemoitu kirjallisuuskatsaus ERGONOMIAINTERVENTIOIDEN TOTEUTUS TYÖIKÄISTEN NISKA-, HARTIA- JA YLÄRAAJAVAIVOISSA Systemoitu kirjallisuuskatsaus Tuula Sivander-Heinonen Pro gradu Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Biolääketiede Joulukuu

Lisätiedot

ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ

ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ ENSIHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSKENTELYSTÄ RASKAUDEN AIKANA ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSTYÖSSÄ Johanna Kilpinen PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Huhtikuu 2011 TURUN YLIOPISTO

Lisätiedot

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty?

Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Mistä on lähihoitajan työhyvinvointi tehty? Super_kimpassa2012_esite_jatko.indd 1 28.8.2012 9.39 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...s.2 2 Kuormitus...s. 4 2.1 Fyysinen ja psyykkinen kuormitus...s. 4 2.2 Kuormittumisen

Lisätiedot

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto.

Hankkeen on rahoittanut Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto. Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Määritelmät... 4 1. Rakennustyön erityispiirteitä... 5 1.1 Rakennusalan työntekijöiden ikärakenne ja TULE oireet... 6 1.2 TULE sairauksien aiheuttajat... 8 1.3 Fyysisesti

Lisätiedot

Sähköinen oppikirja kosmetologin työasennosta

Sähköinen oppikirja kosmetologin työasennosta Sähköinen oppikirja kosmetologin työasennosta Ritva Kipinä Opinnäytetyö.. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö

ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA. Diplomityö ROSA KRITZ TYÖPERÄINEN STRESSI JA SEN HALLINTA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. lokakuuta 2014

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

Vaatetusalan työturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Vaatetusalan työturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Vaatetusalan työturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot