Antitromboottinen hoito ja toimenpide KYS:n malli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antitromboottinen hoito ja toimenpide KYS:n malli"

Transkriptio

1 TEEMA TROMBOOSI LUKU 4 Antitromboottinen hoito ja toimenpide KYS:n malli MATTI HALINEN eteisvärinä ja aikaisempi tromboembolinen komplikaatio HANNU KOKKI Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee leikkaukseen tulevien potilaiden osalta (I) menettelyä silloin, kun potilaalla on käytössä antikoagulaatio- ja antitromboottinen lääkehoito, ja (II) siltahoidon toteuttamista niillä potilailla, joilla on suuri tromboemboliariski varfariinihoidon tauotuksen aikana. Leikkaus ja antikoagulaatiohoito Aina ennen toimenpidettä harkitaan sekä tromboosin vaara että toimenpiteeseen liittyvä verenvuodon vaara. Tämä riskinarvio tehdään potilaan leikkauksen suunnittelun yhteydessä ja antikoagulaatiohoitoa käyttäviltä suositellaan tilanteen tarkistamista viikkoa kahta ennen suunniteltua toimenpidettä. On suotavaa, että toimenpiteen tekijä neuvottelee potilaan antikoagulaatiohoidosta vastaavan lääkärin kanssa antikoagulaation indikaatiosta ja tromboosin vaarasta. Suuren tromboemboliariskin potilaat Suureen tromboemboliavaaraan viittaavat mm.: syvä laskimotukos tai keuhkoembolia alle 3 kuukautta sitten sairastettuna muusta syystä voimakkaasti lisääntynyt laskimotukosvaara (esim. toistuvat laskimotukokset) tekoläppä erityisesti mitraaliläppänä erityisesti, jos lisäksi eteisvärinä Siltahoito Suuren tromboemboliariskin potilaille annetaan 2. leikkausta edeltävänä vuorokautena kaksi vrk varfarinin lopettamisen jälkeen siltahoitona hoitoannoksin pienimolekyylistä hepariinia. enoksapariini (Klexane ) 1,5 mg/kg kerran tai 1 mg/kg kaksi kertaa vuorokaudessa daltepariini (Fragmin ) 200 ky/kg kerran tai 100 ky/kg kaksi kertaa vuorokaudessa. Fragmin-annos ei saa olla yli ky/vrk. Viimeisen leikkausta edeltävä hepariinin hoitoannoksen voi antaa tuntia ennen toimenpidettä. Leikkauspäivänä voidaan käyttää tromboosin profylaksiannoksia kirurgin harkinnan mukaan 2 tuntia ennen kirurgiaa ja 6 tuntia leikkauksen loputtua. enoksapariini 20 tai 40 mg daltepariini 2500 ky tai 5000 ky Mikäli potilaalle suunnitellaan sydänkeuhkokonetta vaativaa leikkausta tai muuta toimenpidettä, jonka yhteydessä heparinisaation kumoaminen voi olla aiheellista, on heparinisaatioon varminta käyttää fraktioimatonta hepariini-infuusiota, tavoitteena s APTT taso. Pienimolekyylisen hepariinin maksimipitoisuus saavutetaan 3 4 t s.c. annosta, ja se eliminoituu t:ssa. Munuaisten keskivaikeassa ja vaikeassa vajaatoiminnassa on annoksen pienentäminen ja tekijä Xapitoisuuden mittaamista harkittava, kts. tarkemmin Pharmaca Fennicasta. Tarvittaessa aktiivisen hepariinin pitoisuutta voi seurata ja komplisoiduissa tapauksissa se on välttämätöntä Seurataan anti-tekijä Xa-aktiivisuutta Turvallinen hoitoalue on 0,3 0,7 anti- Xa U/ml määritettynä 3-5 tuntia edellisestä pistoksesta 1,5 anti- Xa U/ml ylittäminen johtaa vuotovaaraan. Kun mittaus tehdään 12 t annostelusta 0,3 taso on toivottava. 20 Sydänääni 2008 n 19:2A Teemanumero n Tromboosi

2 Antikoagulaatiohoidon lopetus ennen suunniteltua leikkausta, siltahoidon toteutus suuren trombiriskin potilailla ja antikoagulaation aloitus leikkauksen jälkeen Määritä INR viikkoa ennen suunniteltua leikkausta. Lopeta varfariinihoito 4 vuorokautta ennen leikkausta. Jos potilaan on erityisen suuri tromboemboliavaara ja munuaistoiminta on normaali, aloita 2 vrk ennen suunniteltua toimenpidettä siltahoitona, ihonalainen pienimolekyylinen hepariini hoitoannoksina. Hepariinisiltahoitoa annetaan suuren riskin potilaille (esimerkiksi tekoläppä, sairastettu aivoembolia, toistuvat laskimotukokset, hiljattainen 3kk sairastettu keuhkoembolia tai syvä laskimotukos) Viimeisen leikkausta edeltävä hepariinin hoitoannoksen voi antaa tuntia ennen toimenpidettä. Määritä INR leikkausta edeltävänä iltana. Jos INR on yli 1,8, anna 1 3 mg K-vitamiinia laskimoon tai suun kautta ja määritä INR leikkauspäivän aamuna jos INR on yli leikkauksen/toimenpiteen suhteen turvallisen tason (kts. alla), harkitse leikkauksen välttämättömyys ja turvallisuus, peruuta leikkaus tai menettele samoin kuin päivystysleikkauksen yhteydessä hyytymistekijöiden korvaamiseksi. kirjaa menettelyn perusteet sairauskertomukseen Turvallinen antikoagulaation taso INR-arvoina erityyppisten toimenpiteiden yhteydessä: 2,5 hammastoimenpiteet, kaihileikkaus ja pienkirurgia, jossa on vähäinen vuotovaara 2,0 elektiiviset angiografiat, katetrisaatiot (ACC/AHA ohje < 1,5), keuhkolaskimoiden ablaatiohoito lihasbiopsia, luuydinbiopsia, askitespunktio laparoskopia, endoskopiat ilman biopsiaa 1,7 lannepisto ja spinaalipuudutus, epiduraalipuudutus 1,5 suuret leikkaukset endoskopiat ja niihin liittyvät biopsiat epiduraalianestesia Harkitse leikkauspäivän aamuna fraktioimattoman heparini-infuusion tai pienimolekyylisen hepariinin profylaksiannoksen tarpeellisuutta ottaen huomioon potilaan tromboosiriskin ja leikkauksen vuotovaaran. Leikkauksen jälkeen, hemostaasin varmistuttua (= aikaisintaan 6 tuntia toimenpiteen jälkeen), jatka mahdollisesti aloitettua ihonalaista hepariinihoitoa hoitoannoksina (siltahoito) 5 7 vuorokauden ajan yhtä aikaa aloitetun varfariinihoidon kanssa ja kunnes INR on ollut hoitoalueella kahtena peräkkäisenä päivänä. Pienimolekyylinen hepariini kumuloituu munuaisten vajaatoiminnassa mikä on muistettava leikkauksien jälkeen. Annosta pienennetään tai annosväliä pidennetään verenvuodon tilanteessa tai käytetään fraktioimatonta hepariinia laskimoinfuusiona. Aloita varfariinihoito ylläpitoannoksin pienen leikkauksen jälkeen leikkauspäivän iltana suuren leikkauksen jälkeen sitten kun (i) hemostaasi on varmistunut, (ii) potilas alkaa saada ravintoa suun kautta ja (iii) epiduraalikatetri on poistettu harkitse kotiannosta pienempää varfariinin aloitusannosta suuren toimenpiteen jälkeen Jos potilaalle on aloitettu hepariinihoito leikkauksen ajaksi, lopeta se, kun INR on ollut vähintään 2 vrk hoitoalueella (2,0 3,0 yleensä, 2,5 3,5 tekoläpissä ja fosfolipidivasta-ainepotilailla). Sydänääni 2008 n 19:2A Teemanumero n Tromboosi 21

3 Toimenpidettä edeltävät rutiinikokeet hemostaasin selvittämiseksi: PVK Anemia, hematokriitti alle 30% altistaa vuotokomplikaatioille Leukosytoosi altistaa tukoksille Trombosytopenia (tromb <100 x 109/l) altistaa vuotokomplikaatioille, Muista hepariinihoidon indusoima trombosyyttitason lasku (50%) HIT, joka altistaa tukoksille. Seuraa siksi hepariinihoidetun potilaan trombosyyttimäärää 5 10 vrk ajan, 3 kertaa viikossa Trombosytoosi >400 x 109/l altistaa tukoksille APTT, jos spontaanisti pidentynyt, tulee syy selvittää. Taustalla voi olla fosfolipidivasta-aineoireyhtymä, joka altistaa erittäin hankalahoitoisille tukoskomplikaatioille sekä laskimoissa että valtimoissa P-TT% spontaanisti matala (alle 70 %) viittaa maksan synteesihäiriöön, jonka syynä voi olla korjattavissa oleva K-vitamiinin vajaus (laajakirjoinen antibioottihoito, pitkäaikainen parenteraalinen nutritio, alkoholismi). La/CRP Plasman akuuttivaiheenproteiinin lisäävät veren viskositeettia ja altistavat valtimotukoksille, erityisesti, jos hematokriitti on yli 40 %. HbA1c diabeetikon huono sokeritasapaino ja insuliiniresistenssi altistavat valtimotukoksille. Tämän vuoksi suositellaan preoperatiivista insuliinihoitoa. Antikoagulaation kumoaminen kiireellisen / päivystysleikkauksen yhteydessä: 2 4 yksiköllä virusinaktivoitua jääplasmaa (Octaplas ) huomioi verenkierrolle aiheutuva volyymikuorma ja/tai antamalla neljää hyytymistekijää sisältävää konsentraattia (Cofact, Octaplex ) valmistajan ohjeiden mukaan (kts. Pharmaca Fennica). vaikutus alkaa 15 minuutissa ja kestää 6 8 tuntia ja/tai antamalla K-vitamiinia laskimoon tai suun kautta. K-vitamiinin vaikutus alkaa tunnin kuluessa. 1 3 mg laskimoon tai suun kautta, jos antikoagulaation jatkaminen on leikkauksen jälkeen välttämätöntä esim. tekoläpän vuoksi. ihon alle annettu K-vitamiini ei imeydy eikä korjaa hyytymistasoja 3 10 mg laskimoon tai suun kautta, jos antikoagulaation kumoaminen on välttämätöntä ja jos antikoagulaatiota ei tarvita leikkauksen jälkeen. 10 mg annosta käytetään, jos INR on yli 10 (tai yli mittausalueen ylärajan; INR 7 8) tai jos potilas vuotaa. Leikkaus ja verihiutale-estäjät Preoperatiivinen ASA ja Molemmat ovat verihiutaleen toiminnan estäjiä, joiden vaikutus kestää verihiutaleiden eliniän ajan, n vrk Koska päivittäin 10 % verihiutaleista uusiutuu, verihiutaleiden estovaikutus on vähäinen vasta 5 vrk kuluttua lääkkeen lopettamisesta ASA ASAn käyttö lisää vähän verenvuototaipumusta. Tavallisesti sillä ei ole kliinistä merkitystä leikkausten yhteydessä. ASAa ei tule tauottaa toimenpiteiden yhteydessä, jos sen käytölle on selkeä lääkärin toteama indikaatio sairastettu sydäninfarkti tai aivohalvaus akuutti sepelvaltimokohtaus pallolaajennuksen jälkitila kriittinen ASO-tauti poikkeuksena ovat suuren vuotovaaran toimenpiteet, jolloin ASA tulee tauottaa kallonsisäinen neurokirurgia suuren vuotovaaran leikkaus tai sokkobiopsia potilaalla, jolla on trombosytopenia tai uremia varmuuden vuoksi aloitettu, oma-aloitteinen, stabiilissa sepelvaltimotaudissa käytetty ja primaaripreventioon kohdistettu ASAn käyttö lopetetaan 5 7 vrk ennen toimenpidettä, johon liittyy huomattava verenvuodon vaara. pieniannoksinen, 100 mg, ASAn tai tulehduskipulääkkeiden käytön aikana spinaali- ja epiduraalipuudutukset voidaan tehdä turvallisesti. Klopidogreeli Klopidogreelin indikaatio ja hoidon lopettamiseen liittyvä riski on selvitettävä tapauskohtaisesti ennen klopidogreelin lopettamista. Klopidogreelia ei saa lopettaa ennen neuvottelua kardiologin kanssa, jos potilaalle on asennettu 22 Sydänääni 2008 n 19:2A Teemanumero n Tromboosi

4 vähemmän kuin 12 kk aikaisemmin lääkestentti tai vähemmän kuin 4 6 viikkoa aikaisemmin metallistentti sepelvaltimoon. ASAn ja klopidogreelin samanaikainen käyttö altistaa suurille vuotokomplikaatioille toimenpiteiden yhteydessä. Klopidogreelilääkityksen aikaisten spinaali- tai epiduraalipuudutusten turvallisuudesta ei ole tietoa. Näitä puudutuksia suunniteltaessa suositellaan klopidogreeli lopetettavaksi 5 7 vuorokautta aikaisemmin. Kun klopidogreeli lopetettiin vähintään viisi vuorokautta ennen ohitusleikkausta, ei klopidogreelia saaneilla ollut enemmän vuotoja kuin verrokeilla. Klopidogreelin aktiivisen metaboliitin puoliintumisaika plasmassa on neljä tuntia. Tämän vuoksi n. 12 tuntia edellisestä klopidogreeliannoksesta siirretyt trombosyytit todennäköisesti toimivat hemostaasissa. Verihiutaleiden glykoproteiini (GP) IIb/IIIa estäjät Abciksimabi (ReoPro ), tirofibaani (Aggrastat ) ja eptifibatidi (Integrelin ) ovat käytössä olevia iv. annosteltavia tehokkaita verihiutaleen estäjiä. Niiden käyttöaiheet ovat tällä hetkellä epästabiili angina pectoris ja uhkaava infarkti elektiivisen tai päivystys-angioplastian yhteydessä Tirofibaani ja eptifibatidi ovat lyhytvaikutteisia, T½ n. 2 ½ t, mutta absiksimabi on pitkävaikutteinen, T½ on noin 12 t plasmassa, mutta ad 14 vrk verihiutaleissa Hätäleikkausta varten annetaan 8 12 yks trombosyyttisiirto. Näiden lääkkeiden käyttöön voi liittyä nopeasti kehittyvä trombosytopenia, joten trombosyyttitasoa on seurattava. Kyseessä voi kuitenkin olla myös pseudotrombosytopenia, joten näytteenotto on tavanomaisen EDTA-putken lisäksi saatava myös hyytymistutkimusputkesta (sitraatti-putki) Uudet antikoagulantit Fondaparinuuksi (Arixtra ) suora ATIII:sta aktivoiva FXa:n estäjä Fondaparinuuksi on spesifinen tekijä Xa:n estäjä. Se sitoutuun fysiologiseen antitrombiini III:en ja tehostaa sen FXa-estovaikutuksen n. 300-kertaiseksi. Hyytymistekijä Xa:n neutralisaatio keskeyttää verenhyytymiskaskadin ja estää sekä trombiinin muodostumisen että trombin kehittymisen. Fondaparinuuksi ei inaktivoi trombiinia (aktivoitunut hyytymistekijä II). Fondaparinuuksilla ole vaikutusta verihiutaleisiin. Sen vaikutusta ei voi mitata tavanomaisia hyytymiskokeita käyttäen (APTT; ACT, TT, INR, TromTo, fibrinolyyttinen aktiivisuus). Fondaparinuuksia käytetään suuren riskin potilailla laskimotulppien ehkäisyyn ortopedisen alaraajakirurgian jälkeen. Hepariinin aiheuttamaa tronbosytopeniaa sairastavien potilaiden seerumi ei ristireagoi fondaparinuuksin kanssa. Fondaprinuuksin puoliintumisaika on noin 20 tuntia. Se erittyy munuaisten kautta, joten munuaisten vajaatoiminnassa vaikutus on merkittävästi pidentynyt. Bivalirudiini (Angiox ) - suora parenteraalinen trombiinin estäjä Bivalirudiini estää suoraan trombiinia. Käytetään akuutin sepelvaltimokohtauksen ja kardiologisten toimenpiteiden yhteydessä, hepariinivaikutuksen tulee olla ohi ennen bivalirudiinin antamista Eliminaatiovaiheen puoliintumisaika on normaalin munuaistoiminnan aikana n. 25 minuuttia. N 2 ½ tuntia infuusion sulkemisen jälkeen ei bivalirudiinin vaikutusta ole todetavissa. Dabigatraani eteksilaatti suora suun kautta otettava trombiinin estäjä suun kautta otettava dabigatraani eteksilaatti on vaikuttavan lääkkeen, dabigatraanin esiaste. dabigatraani sitoutuu reversiibelisti trombiiniin dabigatraanin vaikutus alkaa nopeasti, farmakokinetiikka on yksinkertainan ja luotettava, annostelu kerran päivässä on mahdollista tätä kirjoitettaessa ( ) dabigatraanin on osoitettu olevan verrattavissa enoksipariiniin lonkka- ja polvitekonivelleikkausten jälkeisessä angiografialla osoitettujen trombin estossa. Turvallinen spinaali-/epiduraalipuudutus ja antitromboottinen hoito Ennen spinaali- ja epiduraalipuudutuksen käyttöä antikoaguloiduilla potilailla puudutuksen riskit ja hyödyt tulee aina harkita tapauskohtaisesti. Kun potilaalle laitetaan epiduraalipuudutus tai -katetri, selkäoireet, alaraajojen voima ja tunto tulee testata säännöllisesti, vähintään kolmasti vuorokaudessa mahdollisen epiduraalihematooman tunnistamiseksi. Testaus- Sydänääni 2008 n 19:2A Teemanumero n Tromboosi 23

5 ta pitää jatkaa vielä epiduraalikatetrin poiston jälkeenkin (kts. tarkemmin ohje Epiduraalinen kivunhoito). Preoperatiivinen pienimolekyylinen hepariini (LMWH) spinaali- ja epiduraalipuudutus voidaan pistää aikaisintaan 12 t viimeisen hoitoannoksen jälkeen. Leikkausta edeltävänä iltana annetun LMWH-annoksen jälkeen voi puudutuksen pistää seuraavana aamuna. Puudutuspiston jälkeen ei uutta annosta saa antaa ennen kuin siitä on kulunut kaksi tuntia. riskipotilailla kertaspinaalipisto ohuella G27 neulalla on turvallisin vaihtoehto Postoperatiivinen LMWH LMWH voidaan aloittaa, kun spinaalialueen kerta- tai kestopuudutuksesta on kulunut kaksi tuntia epiduraali- tai spinaalikatetri poistetaan tunnin kuluttua edellisestä LMWH-annoksesta. Uusi annos voidaan antaa aikaisintaan kahden tunnin kuluttua katetrin poistosta. Varfariini INR:n tulee olla 1,7 spinaalipuudutuksiin ja 1,5 epiduraalipuudutuksiin. (Epiduraalipuudutuksen yhteydessä INR-rajaa < 1,5/ 1,5 on suositeltu, mutta esimerkiksi ASRA suosittelee vain 4 5 vrk varfariinitaukoa ja INR-mittausta). Turvallisuuden kannalta tärkeintä on kuitenkin luopua puudutuksesta, jos pisto saa aikaan runsasta verenvuotoa. Tällöin on harkittava leikkauksen siirtämistä 24 tunnilla. Varfariinia eli tule aloittaa ennen kuin epiduraali- tai spinaalikatetri on poistettu Klopidogreeli 5 7 vrk tauko ennen puudutusta Asetyylisalisyylihappo ei taukoa Fondaparinuuksi tunnin tauko ennen spinaali- tai epiduraalipuudutusta Kirjallisuutta American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines; Society of Cardiovascular Anesthesiologists; Society for Cardiovascular Angiography and Interventions; Society of Thoracic Surgeons; Bonow RO, Carabello BA, Kanu C,ym. ACC/AHA 2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation Aug 1;114(5):e American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. Second Consensus Conference on Neuraxial Anesthesia and Anticoagulation. April 25-28, <http://www.asra.com/consensus-statements/2.html> Ansell J, J Hirsh, L Poller, H Bussey, A Jacobson ym. The Pharmacology and management of the Vitamin K antagonists: The seventh ACCP conference on antithrombotic and thrombolytic therapy. Chest 2004; 126: 204S 233S. ACC/AHAESC 2006 guidelines for the management of patients with atrial fibrillation. Europace, doi: / europace/eul097. Arayal KR, H Al-khaffaf. Venous thromboembolic complications following air travel. What s the quantitative risk? A literature review. Eur J Vasc Endovasc Surg 2006; 31: Buresly K, Esinberg MJ, Zhang X, Pilote L. Bleeding complications associated with combinations of aspirin, thenopyridine derivatives, and warfarin in elderly patientw following myocardial infarction. Arch Intern Med 2005; 165: Butchart EG, C Gohlke-Bärwolf, MJ Antunes, P Tornos, R DeCaterina ym. Recommendations for the management of patiens after heart valve surgery. Eur Heart J 2005, 26: Eriksson BI, Dahl OE, Rosencher N ym. Oral Dabigatran etexilate vs. subcutaneous enoxaparin for the prevention on venous thromboembolism after total knee replacement: the RE-MODEL randomized trial. J Thromb Haemost 2007; 5: Sydänääni 2008 n 19:2A Teemanumero n Tromboosi

6 Eriksson BI, Dahl OE, Rosencher N ym. Dabigatran etexilate vs. subcutaneous enoxaparin for the prevention on venous thromboembolism after total hip replacement: a ranomised, double-blind, noninferiority trial. Lancet 2007; 370: Gohlke-Bärwolf C, Acar J, Oakley C ym. Guidelines for prevention of thromboembolic events in valvular heart disease. Study group of the working group on valvular heart disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 1995; 16: Halinen M, Jäkälä P, Sipola P, Tapiola T, Mustonen P, Kokkonen j. Sydänperäinen aivoembolisaatio. Duodecim 2005; 121: Kaiser B. A survey of anti-xa-drugs: Potential use in cardiovascular indications. Kirjassa: Pifarré R, toim. New anticoagulants for the cardiovascular patient. Philadelphia: Hanley & Belfus Inc, 1997, s Letsky E A. Oral anticoagulants in pregnancy. Kirjassa: Poller L, Hirsch J, toim. Oral anticoagulants. Lontoo: Arnold, 1996, s Thrift A G, McNeil J J, Forbes A, Doinnan G A. Risk of primary intracerebral haemorrhage associated with aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drugs, a case-control study. Br Med J 1999; 318: n Matti Halinen dosentti, tulosalueen johtaja, Konservatiivisten alojen tulosalue Kuopion yliopistollinen sairaala Pl Kuopio Hannu Kokki erikoislääkäri Anestesiayksikkö Operatiiviset tukipalvelut ja tehohoito Kuopion yliopistollinen sairaala PL Kuopio Marietta M, Bertesi M, Simoni L, Pozzi S, Castelli I, Cappi C, Torelli G. A simple and safe nomogram for the management of oral anticoagulation prior to minor surgery. Clin Lab Haematol Apr;25(2): Markwardt F. The development of hirudin as antithrombotic drug. Kirjassa: Piferré R, toim. New anticoagulants for the cardiovascular patient. Philadelphia: Hanley & Belfus Inc, 1997, s Nair A, B Sealove JL Halperin, G Webber, V Fuster. Anticoagulation in patients with heart failure: who, when, and why? Eur Heart J 2006: 8: suppl. E, E32 E38. Oden A, Fahlen M, Hart RG. Optimal INR for prevention of stroke and death in atrial fibrillation: a critical appraisal. Thromb Res. 2006;117(5): Salem DN, PD Stein, A Al-Ahmed, HI Bussey, D Horstskotte ym. Antithrombotic therapy in valvular heart disease Native and Prosthetic. The Seventh ACCP conference on antithrombotic and thombolytic therapy. Chest 2004, 126, supplement 457S 482S. Sydänääni 2008 n 19:2A Teemanumero n Tromboosi 25

Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä

Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä Yleistä Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ovat erittäin yleisiä Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ovat yleensä potilaalle tarpeen Päivystysaikana

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen 1 1 Esitelmän sisältö varfariinia käyttävä potilas, jolla on aivoverenvuoto maksan vajaatoimintapotilas, joka

Lisätiedot

Hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen ennen elektiivistä toimenpidettä pehmytkudoskirurgian poliklinikoilla

Hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen ennen elektiivistä toimenpidettä pehmytkudoskirurgian poliklinikoilla HYKS Oper ty, ATEK Hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen ennen elektiivistä toimenpidettä pehmytkudoskirurgian poliklinikoilla Laatineet: Edward Munsterhjelm, Tuula Kurki, Juha Virolainen, Elina

Lisätiedot

SUOSITUS ANTITROMBOOTTISEN HOIDON TAUOTUKSESTA TOIMENPITEISSÄ

SUOSITUS ANTITROMBOOTTISEN HOIDON TAUOTUKSESTA TOIMENPITEISSÄ SUOSITUS ANTITROMBOOTTISEN HOIDON TAUOTUKSESTA TOIMENPITEISSÄ Johdanto Antitromboottisen hoidon (antikoagulantit ja trombosyyttiestäjät) tauotus ja profylaksi tulee suunnitella hyvissä ajoin ennen toimenpidettä

Lisätiedot

FRAKTIOIMATON HEPARIINI (UFH) INFUUSIO - OHJE

FRAKTIOIMATON HEPARIINI (UFH) INFUUSIO - OHJE FRAKTIOIMATON HEPARIINI (UFH) INFUUSIO - OHJE *Fraktioimaton hepariini UFH (Heparin Leo ) antikoagulaatiovaikutus perustuu antitrombiinista riippuvaan hyytymistekijä Xa:n estoon, lisäksi se estää tehokkaasti

Lisätiedot

ARGATROBAANI (NOVASTAN ) INFUUSIO - OHJE

ARGATROBAANI (NOVASTAN ) INFUUSIO - OHJE ARGATROBAANI (NOVASTAN ) INFUUSIO - OHJE Argatrobaani (Novastan ) on suora trombiinin estäjä, joka sitoutuu palautuvasti trombiiniin. Argatrobaani pystyy estämään sekä vapaan että hyytymiin kiinnittyneen

Lisätiedot

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS Suositukset viittaavat ainoastaan seuraaviin käyttöaiheisiin: aivohalvausten ehkäisy eteisvärinäpotilaille syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian

Lisätiedot

Vanhojen ja uusien antikoagulanttien etuja ja haittoja. Riitta Lassila Hyytymishäiriöyksikkö, hematologia ja HUSLAB 7.10.2011

Vanhojen ja uusien antikoagulanttien etuja ja haittoja. Riitta Lassila Hyytymishäiriöyksikkö, hematologia ja HUSLAB 7.10.2011 Vanhojen ja uusien antikoagulanttien etuja ja haittoja Riitta Lassila Hyytymishäiriöyksikkö, hematologia ja HUSLAB 7.10.2011 Antitromboottiset lääkkeet Verihiutaleiden estäjät ja Antikoagulantit Asetyylisalisyylihappo

Lisätiedot

ANTIKOAGULAATIOHOIDON SAVOTTA. 8.2.2008 Hyytymishäiriöt Hematologia-HUSLAB Riitta Lassila

ANTIKOAGULAATIOHOIDON SAVOTTA. 8.2.2008 Hyytymishäiriöt Hematologia-HUSLAB Riitta Lassila ANTIKOAGULAATIOHOIDON SAVOTTA 8.2.2008 Hyytymishäiriöt Hematologia-HUSLAB Riitta Lassila TAUSTAA -Suomessa yli 2% väestöstä on antikoagulaatiohoidon piirissä, yli 120 000 varfariinireseptiä - Useamman

Lisätiedot

SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN HOITO

SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN HOITO 24.9.2015 SEPELVALTIMOTAUTIKOHTAUSPOTILAAN HOITO Ohjeistus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle sepelvaltimotautikohtauspotilaan riskinarviosta, invasiivisen tutkimuksen tarpeellisuudesta, antitromboottisesta

Lisätiedot

ELIQUIS (apiksabaani) Määrääjän opas

ELIQUIS (apiksabaani) Määrääjän opas On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyötyhaittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Trombofilian tutkiminen leikkauspotilaalla. 8.5.2006 el Hannele Rintala

Trombofilian tutkiminen leikkauspotilaalla. 8.5.2006 el Hannele Rintala Trombofilian tutkiminen leikkauspotilaalla 8.5.2006 el Hannele Rintala Laskimotukoksen epidemiologia Ilmaantuvuus 1/1000 hv Miehillä yleisempiä Yleisyys lisääntyy 40 v jälkeen 10 v lisäys iässä kaksinkertaistaa

Lisätiedot

Uudet antikoagulantit

Uudet antikoagulantit Suorat (=uudet) antikoagulantit ja niiden seuranta Antikoagulaatiohoitajat 30.3.2016 Pirjo Mustonen, kardiologi Keski-Suomen keskussairaala Uudet antikoagulantit Dabigatraani (Pradaxa ) Rivaroksabaanin

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Edoksabaani

Uutta lääkkeistä: Edoksabaani Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 4/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Edoksabaani Taru Kuittinen / Kirjoitettu 20.10.2015 / Julkaistu 20.1.2016 Lixiana 15 mg, 30 mg, 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen,

Lisätiedot

Pienet ei-kardiologiset toimenpiteet ja pitkäaikainen antikoagulaatiohoito

Pienet ei-kardiologiset toimenpiteet ja pitkäaikainen antikoagulaatiohoito LUKU 2 Pienet ei-kardiologiset toimenpiteet ja pitkäaikainen antikoagulaatiohoito MIKA LEHTO AINO LEPÄNTALO Tiivistelmä Antikoaguloidun potilaan toimenpiteeseen valmistautuessa on arvioitava sekä toimenpiteeseen

Lisätiedot

Eteisvärinäpotilaan revaskularisaatio toimenpiteen valinta ja antikoagulaatio

Eteisvärinäpotilaan revaskularisaatio toimenpiteen valinta ja antikoagulaatio TEEMA TROMBOOSI LUKU 2 Eteisvärinäpotilaan revaskularisaatio toimenpiteen valinta ja antikoagulaatio JUHANI AIRAKSINEN Tiivistelmä Pitkäaikaista antikoagulaatiota tarvitsevia eteisvärinäpotilaita on runsas

Lisätiedot

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK

HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ. Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK HYYTYMISVALMISTEIDEN HALLITTU KÄYTTÖ Riitta Heino Erikoislääkäri TYKS, TOTEK ISCB 2009: KORVAUSPROTOKOLLAT 2010: FIBRINOGEENI 2011: HYYTYMISEN MONITOROINTI KORVAUKSEN HISTORIAA 70-luvulla: 2 litraa kirkkaita,

Lisätiedot

Uusien antikoagulanttien laboratoriomonitorointi

Uusien antikoagulanttien laboratoriomonitorointi Uusien antikoagulanttien laboratoriomonitorointi Lotta Joutsi-Korhonen LT, kliinisen kemian erikoislääkäri HUSLAB ChemBio 24.3.2011 Lääkevasteen monitorointi (1) tehokkaan ja turvallisen hoidon toteuttamisessa

Lisätiedot

MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN?

MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN? MIKSI LASKIMO TUKKEUTUU JA KUINKA TUKOS ESTETÄÄN/HOIDETAAN? Riitta Lassila, oyl, Hematologia Hyytymishäiriöt, HYKS Lotta Joutsi-Korhonen, oyl Hyytymishäiriöt, HUSLAB LYHENTEITÄ DVT = deep vein thrombosis

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fragmin 2 500 IU anti-xa/ml injektioneste, liuos Fragmin 10 000 IU anti-xa/ml injektioneste, liuos Fragmin cum conservans 10 000 IU anti-xa/ml injektioneste,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Fragmin 12 500 IU anti-xa/ml injektioneste, liuos Fragmin 25 000 IU anti-xa/ml injektioneste, liuos

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Fragmin 12 500 IU anti-xa/ml injektioneste, liuos Fragmin 25 000 IU anti-xa/ml injektioneste, liuos VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Fragmin 12 500 IU anti-xa/ml injektioneste, liuos Fragmin 25 000 IU anti-xa/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 12 500 IU anti-xa/ml

Lisätiedot

Ikä ja antikoagulanttihoito. Matti O. Halinen

Ikä ja antikoagulanttihoito. Matti O. Halinen Näin hoidan Matti O. Halinen Pitkäkestoisen antikoagulanttihoidon tavallisimpia käyttöaiheita ovat eteisvärinä sekä laskimoveritulpan ja tekoläppäleikkauksen jälkitila. Verenvuodon vaara on iäkkäiden potilaiden

Lisätiedot

Lääkkeen määrääjän opas

Lääkkeen määrääjän opas ks i Lääkkeen määrääjän opas LIXIANA (edoksabaani) YLEISKATSAUS TÄMÄ LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS LIITTYY ERITYISESTI LIXIANAN (EDOKSABAANIN) KÄYTTÖÖN. SE SISÄLTÄÄ TIETOJA SEURAAVISTA: Käyttöaiheet Annostusohjeet

Lisätiedot

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 Mikko Syvänne Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan

Lisätiedot

Varfariinihoidon toteutus ja seuranta KSSHP:ssa

Varfariinihoidon toteutus ja seuranta KSSHP:ssa Ohje henkilökunnalle KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 1(5) Varfariinihoidon toteutus ja seuranta KSSHP:ssa Terveyskeskus voi valita toteutetaanko antikoagulanttihoidon seuranta hoitaja- vai lääkärivetoisesti.

Lisätiedot

Mihin INR-vieritestiä tarvitaan?

Mihin INR-vieritestiä tarvitaan? Mihin INR-vieritestiä tarvitaan? OYS Pitkäkestoinen antikoagulanttihoito (varfariini) noin 1 % väestöstä saa suun kautta otettavaa antikoagulanttihoitoa eteisvärinä laskimoveritulppa tekoläppäleikkauksen

Lisätiedot

Antikoagulaatio ja verihiutaleiden estäjät tahdistinasennuksen yhteydessä

Antikoagulaatio ja verihiutaleiden estäjät tahdistinasennuksen yhteydessä LUKU 3 Antikoagulaatio ja verihiutaleiden estäjät tahdistinasennuksen yhteydessä P e t r i K o r k e i l a Pirjo Mustonen Tiivistelmä Tahdistimia asentava lääkäri joutuu usein pohtimaan tahdistimen asennukseen

Lisätiedot

Hepariinin indusoima trombosytopenia ja tromboosi (tyyppi II) ja antikoaguloiminen sydänkeuhkokoneen käyttöä varten

Hepariinin indusoima trombosytopenia ja tromboosi (tyyppi II) ja antikoaguloiminen sydänkeuhkokoneen käyttöä varten Hepariinin indusoima trombosytopenia ja tromboosi (tyyppi II) ja antikoaguloiminen sydänkeuhkokoneen käyttöä varten Heikki Kropsu Hepariini on seos erikokoisia (6-20 kd) polysulfatoituneita glukoosiaminoglukaaneja,

Lisätiedot

Uutta eteisvärinän hoidosta

Uutta eteisvärinän hoidosta TYKS 2013 Potilaskeskeisesti toimien talouden realiteetit ymmärtäen Sydänpurjehdus 7.10.2014 Uutta eteisvärinän hoidosta Juhani Airaksinen Kardiologian professori Toimialuejohtaja Sydänkeskus, TYKS VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Heparin LEO 25000 IE/KY/ml injektioneste, liuos

VALMISTEYHTEENVETO. Heparin LEO 25000 IE/KY/ml injektioneste, liuos VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Heparin LEO 25000 IE/KY/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 3. LÄÄKEMUOTO 1 ml sisältää hepariininatriumia vastaten hepariinia 25000

Lisätiedot

Varfariinihoidon hyvään toteutukseen kannattaa edelleen panostaa

Varfariinihoidon hyvään toteutukseen kannattaa edelleen panostaa Mitä on hyvä tietää varfariinihoidosta? 30.3.2016 Lahti 10.112010 Dos, LT, kardiologi Pirjo Pirjo Mustonen, KSKS KSKS 1 Varfariinihoidon hyvään toteutukseen kannattaa edelleen panostaa 1 Eteisvärinään

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

LÄPPÄTAUTIEN KIRURGINEN HOITO ARI HARJULA THORAX- JA VERISUONIKIRURGIAN PROFESSORI

LÄPPÄTAUTIEN KIRURGINEN HOITO ARI HARJULA THORAX- JA VERISUONIKIRURGIAN PROFESSORI LÄPPÄTAUTIEN KIRURGINEN HOITO ARI HARJULA THORAX- JA VERISUONIKIRURGIAN PROFESSORI THORAXKIRURGIAN ALKU RINTAONTELON AVAUS ENSIMMÄINEN INEN PERFUUSIO ENSIMMÄINEN INEN KONE -55 SYDÄNSIIRTO lion heart HEART

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Efient 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää prasugreelihydrokloridia, joka vastaa 5 mg prasugreelia.

Lisätiedot

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti)

Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) Pradaxa (dabigatraanieteksilaatti) LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄJÄN OPAS Suositukset viittaavat ainoastaan seuraaviin käyttöaiheisiin: aivohalvausten ehkäisy eteisvärinäpotilaille syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian

Lisätiedot

INR MITTAUSTAVAT: PERINTEINEN LABORATORIOMITTAUS JA PIKAMITTAUS (VIERITESTAUS) 30.3.2016

INR MITTAUSTAVAT: PERINTEINEN LABORATORIOMITTAUS JA PIKAMITTAUS (VIERITESTAUS) 30.3.2016 INR MITTAUSTAVAT: PERINTEINEN LABORATORIOMITTAUS JA PIKAMITTAUS (VIERITESTAUS) 30.3.2016 Elina Porkkala-Sarataho Tuotantopäällikkö Fimlab Laboratoriot Oy Keski-Suomen alue SISÄLTÖ Tromboplastiiniaika,

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2.

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2. Kuinka varmistan INRpikatestien luotettavuuden? Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB Labquality-päivät 8.2.2008 Antikoagulaatiohoito

Lisätiedot

Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen

Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen Juhani Sivenius Kuopion yliopisto, neurologian klinikka, KYS, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron Aivoinfarktipotilaan seuraava päätetapahtuma on todennäköisesti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Injektioneste kerta-annosruiskussa Valmisteen kuvaus: väritön tai oljenvärinen, kirkas ja sakaton neste kerta-annosruiskussa.

VALMISTEYHTEENVETO. Injektioneste kerta-annosruiskussa Valmisteen kuvaus: väritön tai oljenvärinen, kirkas ja sakaton neste kerta-annosruiskussa. 1(7) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI innohep 20 000 anti-xa IE/KY/ml, injektioneste kerta-annosruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tintsapariininatrium 20 000 anti-xa IE/KY/ml Apuaineet,

Lisätiedot

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei?

Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Koska veriryhmästä voi poiketa - ja koska ei? Turvallinen verensiirto 15.3.2016 Susanna Sainio, SPR Veripalvelu 1 1 1 1 1 Ensisijaisesti potilaan ABO- ja RhD-veriryhmän mukaisia valmisteita 2 222 2 2 Entä

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Tulehduskipulääkkeet tänään

Tulehduskipulääkkeet tänään Tulehduskipulääkkeet tänään Klaus Olkkola Helsingin yliopisto ja HYKS Tulehduskipulääkkeiden vaikutukset Kipua lievi6ävä eli analgee8nen vaikutus Kuume6a alentava eli an:pyree8nen vaikutus Tulehdusta lievi6ävä

Lisätiedot

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa

1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa 1.Kirurginen antimikrobiprofylaksi Lapin keskussairaalassa Profylaksin yleiset periaatteet: Aina tarpeellinen, kun on kyseessä 2. ja 3. puhtausluokan leikkaus, vrt. alla 1. puhtausluokan leikkaus, jos

Lisätiedot

Luentomateriaali Laskimotukos ja keuhkoembolia Mitä uutta? Julkaistu 30.3.2016 Perustuu 4.3.2016 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen

Luentomateriaali Laskimotukos ja keuhkoembolia Mitä uutta? Julkaistu 30.3.2016 Perustuu 4.3.2016 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen Luentomateriaali Laskimotukos ja keuhkoembolia Mitä uutta? Julkaistu 30.3.2016 Perustuu 4.3.2016 päivitettyyn Käypä hoito -suositukseen Miksi tämä aihe? N. 1-2/1000 sairastuu vuosittain KE:an/SLT:een (Suomi:10000)

Lisätiedot

Antikoagulaatiohoito sydäntoimenpiteissä

Antikoagulaatiohoito sydäntoimenpiteissä LUKU 1 Antikoagulaatiohoito sydäntoimenpiteissä TUOMAS KIVINIEMI PASI KARJALAINEN Tiivistelmä Arviolta jopa 30 %:lla eteisvärinäpotilaista on sepelvaltimotauti. Toisaalta sepelvaltimon pallolaajennustoimenpiteeseen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Nykyinen tai aiempi hepariinista johtuva immuunivälitteinen trombosytopenia (tyyppi II) (ks. kohta 4.4).

VALMISTEYHTEENVETO. Nykyinen tai aiempi hepariinista johtuva immuunivälitteinen trombosytopenia (tyyppi II) (ks. kohta 4.4). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Heparin LEO 100 IE/KY/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää hepariininatriumia vastaten hepariinia 100 IE/KY. Apuaineet,

Lisätiedot

Mitä leikkausosastolla tapahtuu

Mitä leikkausosastolla tapahtuu Mitä leikkausosastolla tapahtuu Tervetuloa leikkausosastolle Tämän esitteen tarkoituksena on kertoa sinulle lyhyesti, mitä osastollamme tapahtuu, kun olet täällä hoidettavana. Tiedämme, että moni jännittää

Lisätiedot

Laadukasta aluetyötä Sakari Eskelinen KYS-Laboratoriokeskus

Laadukasta aluetyötä Sakari Eskelinen KYS-Laboratoriokeskus Kokemuksia INRpikamittareista KYS:n alueella Laadukasta aluetyötä 5..04 Sakari Eskelinen KYS-Laboratoriokeskus Pikamittarit Kys:ssä - Sydänlapset n. 0 mittaria vuodesta 996 lähtien - Laboratoriot kpl Rapidpoint

Lisätiedot

Vuotokomplikaatioiden hoito antikoagulaation aikana

Vuotokomplikaatioiden hoito antikoagulaation aikana LUKU 12 Vuotokomplikaatioiden hoito antikoagulaation aikana ANNE KUITUNEN ELINA ARMSTRONG Tiivistelmä Antikoagulanttihoitoihin liittyvien verenvuotojen, erityisesti vakavien ja henkeä uhkaavien, hoito

Lisätiedot

VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015

VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015 VSSHP ALUEEN ENSIVASTEYKSIKÖIDEN LÄÄKEHOITO- OHJEET 2015 Alkuperäinen versio 5/2014: Teemu Elomaa EL, Petri Aaltonen EL Päivitetty 6/2015 (työryhmä: Petri Aaltonen, Anu Keskilohko, Tuomo Maavirta, Aaron

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Koh$%pikaista%toipumista%.anestesialääkärin%niksit. An#$Väänänen$ LT,$Farmaseu#$ Anestesiologian$ja$tehohoidon$EL$ HUS/Naistensairaala$

Koh$%pikaista%toipumista%.anestesialääkärin%niksit. An#$Väänänen$ LT,$Farmaseu#$ Anestesiologian$ja$tehohoidon$EL$ HUS/Naistensairaala$ Koh$%pikaista%toipumista%.anestesialääkärin%niksit An#$Väänänen$ LT,$Farmaseu#$ Anestesiologian$ja$tehohoidon$EL$ HUS/Naistensairaala$ EI%sidonnaisuuksia! Vain$kyniä,$kahvia,$paineCua$materiaalia,$joskus$ruokaakin$

Lisätiedot

EKG:n monitorointi leikkaussalissa. Ville-Veikko Hynninen Anestesiologian el. TYKS

EKG:n monitorointi leikkaussalissa. Ville-Veikko Hynninen Anestesiologian el. TYKS EKG:n monitorointi leikkaussalissa Ville-Veikko Hynninen Anestesiologian el. TYKS EKG leikkaussalissa EKG tulee rekisteröidä teknisesti aina mahdollisimman korkealaatuisena ja virheettömänä. Huonoa EKG-käyrää

Lisätiedot

INR-vieritestaus ja omahoito

INR-vieritestaus ja omahoito INR-vieritestaus ja omahoito Labquality Days 9.2.2017 Tuukka Helin, LL Erikoistuva lääkäri, HUSLAB Varfariini Käytetyin suun kautta annosteltava antikoagulantti Suomessa varfariinin käyttäjiä noin 1,8

Lisätiedot

IÄKÄS POTILAS SYDÄNLEIKKAUKSESSA. Vesa Anttila Sydän- ja thoraxkirurgian ylilääkäri Vastuualuejohtaja Sydänkeskus TYKS

IÄKÄS POTILAS SYDÄNLEIKKAUKSESSA. Vesa Anttila Sydän- ja thoraxkirurgian ylilääkäri Vastuualuejohtaja Sydänkeskus TYKS IÄKÄS POTILAS SYDÄNLEIKKAUKSESSA Vesa Anttila Sydän- ja thoraxkirurgian ylilääkäri Vastuualuejohtaja Sydänkeskus TYKS Yleistä Yli 80-vuotiaiden 5-vuotiselossaoloennuste on 73 % (Tilastokeskus) Sairauksien

Lisätiedot

LIITE VALMISTEYHTEENVETO

LIITE VALMISTEYHTEENVETO LIITE VALMISTEYHTEENVETO 4 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mizollen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Mitsolastiini (INN) 10 mg 3. LÄÄKEMUOTO Depottabletti. 4. KLIINISET TIEDOT 4.1. Terapeuttiset indikaatiot

Lisätiedot

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Leena Moilanen, dosentti Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sisätautien klinikka KYS Valtakunnallinen diabetespäivä

Lisätiedot

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Quixidar 10 mg/0,8 ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi esitäytetty ruisku sisältää 10 mg fondaparinuuksinatriumia 0,8 ml:ssa

Lisätiedot

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma

LEIKO Leikkaukseen kotoa kulma LEIKO Leikkaukseen kotoa - uusi näkökulman kulma Operatiiviset päivät 2005 Ulla Keränen Kirurgiylilääkäri HUS, Hyvinkään sairaala Taustan suunnittelu,, Mikko Keränen Hyvinkään sairaala : väestöpohja 170

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Heparin LEO 5000 IE/KY/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Heparin LEO 5000 IE/KY/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Heparin LEO 5000 IE/KY/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää hepariininatriumia vastaten hepariinia 5000 IE/KY. Apuaineet,

Lisätiedot

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta

Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Apteekin opas itsehoitolääkkeen lisäneuvonnasta Pronaxen 250 mg (10 tabl. itsehoitopakkaus) Pronaxen_Apteekin opas versio 1.0 _08_2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Pronaxenin käyttöaiheet, annostus

Lisätiedot

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK

PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP Tuula Manner TOTEK PÄIVÄKIRURGIA Alueellinen koulutustilaisuus VSSHP 12.12.2016 Tuula Manner TOTEK Päiväkirurgia Päiväkirurginen toimenpide tehdään leikkaussalissa, ja se edellyttää laskimosedaatiota, yleisanestesiaa tai

Lisätiedot

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Kivun lääkehoidon seuranta. Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kivun lääkehoidon seuranta Lääkehoidon päivä 19.3.2015 APS-kipuhoitaja Päivi Kuusisto fifthvital singn viides elintärkeä toiminto Pulssi Hengitys Kehonlämpö, Diureesi RR K i p u Kivunhoidon portaat. mukaillen

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Octaplex, 500 IU, infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Octaplex, 500 IU, infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Octaplex, 500 IU, infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Octaplex-valmiste koostuu ihmisen protrombiinikompleksia

Lisätiedot

Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT

Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT VAIKUTTAVAA TERVEYSPALVELUA Keramidit, sydänkohtausriskitesti, CERT Coronary Event Risk Test eli CERT on uusi tutkimus, jonka avulla voidaan arvioida henkilön sydäninfarktiriskiä.

Lisätiedot

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle?

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Timo Strandberg Geriatrian professori, LKT, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, Helsingin ja Oulun yliopistot, Hyks Tyypin 2 diabetes ja riskit

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan.

VALMISTEYHTEENVETO. Aikuiset (myös iäkkäät): Suositeltu annos on 800 mg eli 2 kapselia vuorokaudessa kerta-annoksena kolmen kuukauden ajan. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 400 mg kondroitiinisulfaattia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VERENSIIRRON INDIKAATIOT MILLOIN POTILAANI TARVITSEE VERTA?

VERENSIIRRON INDIKAATIOT MILLOIN POTILAANI TARVITSEE VERTA? VERENSIIRRON INDIKAATIOT MILLOIN POTILAANI TARVITSEE VERTA? Pia Niittymäki, LL, sis.el Esityksen sisältö Punasoluvalmiste Trombosyyttivalmiste Trombosyyttivalmisteen muutokset Octaplas LG Verituotteiden

Lisätiedot

Onko testosteronihoito turvallista?

Onko testosteronihoito turvallista? Onko testosteronihoito turvallista? Antti Saraste kardiologi, apulaisprofessori Sydänkeskus ja Valtakunnallinen PET keskus, TYKS ja Turun yliopisto, Turku Reproduktioendokrinologia 12.2.2016 J Am Coll

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP

LASKIMOPORTTI. Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP LASKIMOPORTTI Sari Hovila, opetushoitaja (YAMK) KTVa, KSSHP Laskimoportin rakenne Laskimoportin käyttö Keskuslaskimo-, infuusio- eli ihonalainen laskimoportti on potilaan ihon alle asetettu verisuoniyhteyslaite,

Lisätiedot

IV-kanyylien käsittely

IV-kanyylien käsittely IV-kanyylien käsittely Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 26.10.2015 Hygieniahoitaja Tuula Keränen infektioiden torjuntayksikkö, OYS Puh 0405094097 Sisältö

Lisätiedot

Kiireellisen angiografian aiheet Ayl Jyri Koivumäki

Kiireellisen angiografian aiheet Ayl Jyri Koivumäki Kiireellisen angiografian aiheet 27.11.2015 Ayl Jyri Koivumäki Sidonnaisuudet Kongressimatkoja St. Jude Medical ja Boston ScienAfic ACS ST-nousuinfarkA Angiografia (ja PCI), jos mahdollinen < 120 minuuassa

Lisätiedot

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista

Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista. Ennen metyylifenidaattihoidon aloittamista Tarkistuslista 1: Metyylifenidaatin määräämistä edeltävä tarkistuslista Seuraava tarkistuslista on tarkoitettu auttamaan metyylifenidaattia sisältävän lääkkeen määräämisessä vähintään 6-vuotiaille lapsille

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito. LT Antti Liukas

Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito. LT Antti Liukas Ortopedisen potilaan postoperatiivinen kivunhoito LT Antti Liukas Lähtökohta Sairaalaan tultu kipujen vuoksi Kipujen taustalta löydetty vaiva, johonka operatiivisella hoidolla odotettavissa apua. Tavoite

Lisätiedot

Leikkauspotilaan antitromboottinen lääkitys. Tomi Niemi ja Riitta Lassila

Leikkauspotilaan antitromboottinen lääkitys. Tomi Niemi ja Riitta Lassila Lääkevaaka Leikkauspotilaan antitromboottinen lääkitys Tomi Niemi ja Riitta Lassila Leikkauspotilaan verisuonitukosprofylaksiasta pitää huolehtia. Samalla veren hyytymisjärjestelmän tulisi toimia siten,

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan eteisvärinä

Sepelvaltimotautipotilaan eteisvärinä LUKU 4 Sepelvaltimotautipotilaan eteisvärinä TUOMAS KIVINIEMI KARI KERVINEN MIKA LEHTO Tiivistelmä: Sepelvaltimotaudin sekundaaripreventioon kuuluu verihiutaleiden estäjä, tavallisimmin ASA. Toisaalta

Lisätiedot

LASKIMOTUKOKSEN ENNALTAEHKÄISY. Potilasohje antiemboliasukkien pukemiseen

LASKIMOTUKOKSEN ENNALTAEHKÄISY. Potilasohje antiemboliasukkien pukemiseen LASKIMOTUKOKSEN ENNALTAEHKÄISY Potilasohje antiemboliasukkien pukemiseen Anni Pesonen Maija Pietilä Opinnäytetyö Maaliskuu 2016 Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopiankomplikaatiot Anestesia Asento Itse toimenpide tai liitännäistoimenpide Hysteroskopiankomplikaatiot

Lisätiedot

Apuaineet: Yksi 15 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25,4 mg laktoosimonohydraattia, ks. kohta 4.4.

Apuaineet: Yksi 15 mg kalvopäällysteinen tabletti sisältää 25,4 mg laktoosimonohydraattia, ks. kohta 4.4. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xarelto 15 mg tabletit, kalvopäällysteiset 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 15 mg rivaroksabaania. Apuaineet: Yksi 15 mg kalvopäällysteinen

Lisätiedot

Potilaan valmistaminen kohtaamaan leikkauskatabolia. Päivi Silvasti, anestesialääkäri, Meilahden sairaalan leikkausosasto

Potilaan valmistaminen kohtaamaan leikkauskatabolia. Päivi Silvasti, anestesialääkäri, Meilahden sairaalan leikkausosasto Potilaan valmistaminen kohtaamaan leikkauskatabolia Päivi Silvasti, anestesialääkäri, Meilahden sairaalan leikkausosasto eli käytännönläheinen esitys siitä, mitä (pienessä) sairaalassa voidaan tehdä Luennon

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS

1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI. Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Carprofelican vet 50 mg/ml injektioneste, liuos, koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Karprofeeni Apuaineet: Bentsyylialkoholi

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

POSTOPERATIIVINEN AKUUTTI VATSA GKS KOULUTUSPÄIVÄT 28.09.2006 HELSINKI HEIKKI AHTOLA GASTROKIRURGI JOENSUU PKKS postoperatiivinen akuutti vatsa leikkauksen jälkeen ilmenevä vatsan alueen äkillinen hätätilanne,

Lisätiedot

NuvaRing. N.V. Organon. 20.1.2014, versio 6.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

NuvaRing. N.V. Organon. 20.1.2014, versio 6.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO NuvaRing N.V. Organon 20.1.2014, versio 6.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Etonogestreelia ja etinyyliestradiolia

Lisätiedot

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet

Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet Liite IV Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle sekä yksityiskohtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviointikomitean suositukseen liittyvistä eroista Tieteelliset

Lisätiedot

Erityisturvallisuustiedote

Erityisturvallisuustiedote Erityisturvallisuustiedote Arava (leflunomidi) on tautiprosessia hidastava antireumaattinen lääke (DMARD), joka on tarkoitettu aikuisten aktiivista nivelreumaa tai aktiivista nivelpsoriaasia sairastavien

Lisätiedot

Verenvuoto miten diagnosoin, mitä huomioin ja miten hoidan. Aino Lepäntalo LT, hematologian erikoislääkäri 14.4.2016

Verenvuoto miten diagnosoin, mitä huomioin ja miten hoidan. Aino Lepäntalo LT, hematologian erikoislääkäri 14.4.2016 Verenvuoto miten diagnosoin, mitä huomioin ja miten hoidan Aino Lepäntalo LT, hematologian erikoislääkäri 14.4.2016 Sidonnaisuudet Kansainvälisiä kokousmatkoja Amgen, Baxter, BMS, Leo-Pharma, Mundipharma,

Lisätiedot

Eteisvärinän antikoagulaatiohoito muutoksen myllerryksessä: Muuttuvatko kokonaiskustannus ja vaikuttavuus maksajan mukana? Erkki Soini, ESiOR Oy

Eteisvärinän antikoagulaatiohoito muutoksen myllerryksessä: Muuttuvatko kokonaiskustannus ja vaikuttavuus maksajan mukana? Erkki Soini, ESiOR Oy Eteisvärinän antikoagulaatiohoito muutoksen myllerryksessä: Muuttuvatko kokonaiskustannus ja vaikuttavuus maksajan mukana? Erkki Soini, ESiOR Oy 1 Kuka: Erkki Soini Toimitusjohtaja, terveystaloustieteilijä,

Lisätiedot

Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia - Sic!

Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2012 TEEMAT Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Annikka Kalliokoski / Julkaistu 4.4.2012 Itsehoitovalmisteet voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia muiden

Lisätiedot