Itä-Suomen neuvottelukunta Esityslista 2/ 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen neuvottelukunta Esityslista 2/ 2011"

Transkriptio

1 Itä-Suomen neuvottelukunta Esityslista 2/ 2011 Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Osanottajat Scandic Simonkenttä, kokoustila Mansku Simonkatu 9, Helsinki Etelä-Karjalan liitto ( ) Puttonen Timo ( ) Kaskinen Susanna ( ) Arvela Eeva ( ) Terävä Liisa ( ) Berg Ari ( ) Torniainen Ari ( ) Paajanen Reijo ( ) Metsäkallio Kari ( ) Wallenius Marjo ( ) Pulkkinen Ritva-Liisa Etelä-Savon maakuntaliitto ( ) Selenius Pekka ( ) Kokko Sampsa ( ) Kakriainen Markku ( ) Laukkanen Heikki ( ) Seppälä Arto ( ) Viitamies Pauliina ( ) Viialainen Matti ( ) Aarnio Eero Kainuun maakunta kuntayhtymä ( ) Säkkinen Timo ( ) Lukkari Anne ( ) Polvinen Osmo ( ) Kyllönen Merja ( ) Piirainen Raimo ( ) Väisänen Sanni ( ) Juntunen Hannu ( ) Seppänen Juhani ( ) Jokelainen Alpo ( ) Kärkkäinen Juhani Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ( ) Kämäräinen Matti ( ) Puustinen Timo ( ) Eskelinen Seppo ( ) Rämänen Pirjo ( ) Sihvonen Aulikki ( ) Alsio Ari ( ) Hyttinen Pentti ( ) Poutiainen Risto Pohjois-Savon liitto ( ) Raassina Sari ( ) Leskinen Pekka ( ) Rossi Markku ( ) Katainen Elsi ( ) Rajamäki Kari ( ) Hahtala Mia ( ) Huttunen Jussi ( ) Rissanen Henrik ( ) Eero Aarnio, pöytäkirjanpitäjä Kansanedustajat: Esityslista lähetetään valituille kansaedustajille Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen avaa kokouksen. 2 Osallistujien ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan läsnäolijat ja kokouksen päätösvaltaisuus. 3 Edellisen kokouksen pöytäkirja tiedoksi Liite 1. Edellisen pidetyn kokouksen pöytäkirja on liitteenä 1. Esitys: Merkitään tiedoksi.

2 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 5 Itä-Suomi, uusi eduskunta ja hallitusohjelman valmistelu Uusi eduskunta kokoontuu klo 12. Esitys: Neuvottelukunta merkitsee tiedoksi eduskuntavaalien tuloksen. Kuullaan paikalla olevien uusien kansanedustajien terveiset Itä-Suomen neuvottelukunnalle. Neuvottelukunta keskustelee hallitusohjelmaan liittyvistä tärkeimmistä tavoitteista. 6 Valmistautuminen seuraavaan liikennepoliittiseen selontekoon Neuvottelukunta käsitteli asiaa edellisessä kokouksessaan ja päätyi tuolloin seuraavaan esitykseen hankkeista, jotka tulee toteuttaa seuraavan hallituskauden aikana: Neuvottelukunta päätti, että hyväksytään: 1) Tärkeimmiksi tiehankkeiksi - vt 5 Mikkeli Juva (87 M ) - vt 23 Varkaus Viinijärvi (25 M ) - vt 5 Leppävirta Kuopio (69 M ) - vt 6 Taavetti Lappeenranta (77 M ) 2) Raideliikenteestä valmistellaan erillinen perustelumuistio seuraavaan neuvottelukunnan kokoukseen, jossa ratahankkeet esitellään. Muistion valmistelussa Karjalan radan parantaminen on ykkössijalla. 3) Rajanylityspaikoista ja niiden tarvitsemien yhteyksien kehittämistarpeista laaditaan myös erillinen perustelumuistio. 4) Korostettiin erillisen Infra-rahaston perustamisen tärkeyttä. Neuvottelukunnan päätöksen mukaisesti raideliikenteen kehittämistarpeista on laadittu perustelumuistio. Muistiossa on koottu yhteen tällä hetkellä toteutuksessa olevat isot hankkeet, maakuntien tekemät esitykset sekä muut tiedossa olevat suunnitelmat. Muistio on liitteenä 2. Rajanylityspaikkojen kehittämistarpeista ja suunnitelmista on koottu tiivistelmä (liite 3).. Esitys: Neuvottelukunta merkitsee tiedoksi laaditut muistiot. Neuvottelukunta käy keskustelun ratahankkeista ja niiden keskinäisestä priorisoinnista. Neuvottelukunta päättää liikennepoliittiseen selontekoon liittyvän yhteisen valmistelun jatkotoimista. 7 Muut mahdolliset asiat 8 Ilmoitusasiat 9 Seuraava kokous 10 Kokouksen päättäminen 2

3 Rautatieliikenne Rataverkko Valtion rataverkkoa on koko maassa 5919 km ja tästä kolmasosa (34,4 %) on Itä-Suomessa. Sähköistettyä rataa on kaikkiaan 3067 km ja siitä Itä-Suomessa 30,5 %. Maakunnittain jakauma on seuraava: rataa (km) sähköistetty (km) - Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Kainuu *) yhteensä *) Kainuussa on lisäksi yksityisellä rahoituksella rakennettu sähköistetty 25 km mittainen Talvivaaran rata. Radat on rakennettu yhdistämään merkittävät paikkakunnat samalla minimoiden tarvittava ratapituus. Tällöin kahden etäällä olevan paikkakunnan välinen rautatie voi olla linnuntie-etäisyyttä huomattavasti pidempi. Tieverkko on tiheämpi ja vastaavasti kiertelystä johtuva lisämatkakin on vain puolet ratojen lisämatkasta. Kuvassa 1 on esitetty Itä-Suomen maakuntakeskusten etäisyyksiä Helsingistä ja vertailun vuoksi muutamia vastaavia länsisuomalaisia lukuja. Ratayhteys on Itä-Suomesta % pidempi kuin linnuntieyhteys. Kuopion korkeudella olevan Seinäjoen rautatieyhteys on vain 11 % pidempi kuin linnuntieyhteys. Seinäjoelta matka Helsinkiin on muista poiketen rautateitse lyhyempi kuin tietä pitkin. Lisäksi Seinäjoella on etunaan tarkastelluista paikkakunnista korkein matkanopeus. Jyväskylä on esimerkki toiselta laidalta. Rautateitse matka on lähes puolitoistakertainen linnuntie-etäisyyteen verrattuna ja tietä pitkinkin tulee kiertomatkaa muita enemmän. Matkanopeuksissa erottuu Savonradan viivästyneistä perusparantamisista johtuva tilanne erityisesti Kajaanin matkanopeudessa, joka on joukon alhaisin. Joensuusta ja Kuopiosta Helsinkiin kulkevien kulkevat nopeimpien junien matkanopeudet ovat samalla tasolla. Kuva 1: Yhteydet Helsingin suuntaan

4 Ratojen kuormitus Rautateiden henkilöliikenteessä näkyy matkustajavirtojen pohjois-eteläsuuntaisuus samalla tavalla kuin ajoneuvoliikenteessä (kuva 2). Tavaraliikenteessä poikittaisvirrat ovat erityisesti Lahden ja Imatran, mutta myös Jämsänjokilaakson ja Rauman sekä Kontiomäen ja Oulun välillä huomattava suuria Kuva 2 Liikennemäärät rataverkolla vuonna 2009 (Lähde: Liikenneviraston PTS-työn aineisto) Taulukossa 1 on verrattu kaukoliikenteen matkustajamääriä vuosilta muutamista poikkileikkauksista. Vertailun helpottamiseksi matkustajamäärän yksikkönä käytetään matkaa, joka on lähellä Savonradan matkustajamäärä Kajaanin eteläpuolella. Taulukko 1 : Rautateiden kaukoliikenteen matkustajavirrat ko paikkakunnan eteläpuolella Joensuu Parikkala Lappeenranta Kajaani Kuopio Mikkeli Jyväskylä Seinäjoki Oulu 1000 m m m m m m m m m

5 Vertailussa mukanaolevista kohteista Kajaanin eteläpuolinen matkamäärä on pienin kasvaen niin, että Kuopion Mikkelin korkeudella se on kasvanut kolminkertaiseksi. Karjalanradan matkamäärä on Joensuusta etelän suuntaan lähdettäessä puolet Savonradan matkamäärästä ja ylittää Lappeenrannan jälkeen Savonradan matkamäärän. Jyväskylän suunnan matkamäärä on jonkin verran suurempi kuin Savonradalla, matkamäärän kasvu on kuitenkin ollut hitaampaa kuin Savonradalla. Pohjanmaan radan matkamäärä on lähes kolminkertainen Savonradan matkamäärään verrattuna ja 5-6 -kertainen Karjalanrataan verrattuna. Henkilöliikenteessä matkustajamäärät seuraavat varsin hyvin palvelutason muutoksia kuten Kerava Lahti -oikoradan avaamisen vuoden 2006 syksyllä sekä samanaikaisen aikataulu-uudistuksen vaikutuksista Karjalanradan ja Savonradan luvuista voidaan todeta. Vastaavanlainen merkittävä palvelutason parantaminen tapahtui Pietariin suuntautuvassa junayhteydessä joulukuussa 2010, kun Allegro-junat otettiin käyttöön. Tavaraliikenteen kuljetusvirtoihin vaikuttaa raaka-ainelähteiden, tuotantolaitosten sekä satamien keskinäinen sijainti. Kuormitus jakaantuu rataverkolle henkilöliikennettä tasaisemmin. Taulukossa 2 on esitetty tavaraliikennemäärät samoissa poikkileikkauksissa kuin edellä henkilöliikenne. Yksikkönä on miljoona nettotonnia, joka on lähellä Kajaanin eteläpuolista vuotuista kuljetusmäärää. Taulukko 2: Rautateillä kuljetetut nettotonnit ko. paikkakunnan eteläpuolella vuosina sekä ennuste vuosille 2020 ja 2030 Joensuu Parikkala Lappeenranta Kajaani Kuopio Mikkeli Jyväskylä Seinäjoki Oulu 1000 tn 1000 tn 1000 tn 1000 tn 1000 tn 1000 tn 1000 tn 1000 tn 1000 tn e e Karjalanradan kuljetusmäärä Joensuun eteläpuolella on laskenut tarkastelukautena puoleen ja on nykyään suunnilleen samalla tasolla kuin Savonradalla Mikkelin korkeudella. On huomattava, että tavarakuljetusten osalta vuosi oli poikkeuksellisen alhainen lamasta aiheutuvan notkahduksen vuoksi. Tämän jälkeen kuljetusmäärät ovat olleet kasvussa ja palautumassa normaaleiksi. Kajaanin eteläpuolella kuljetusmäärä on pudonnut vuonna 2009 paikallisen paperiteollisuuden alasajon seurauksena selvästi enemmän kuin muualla. Lappeenrannan kohdan kuljetusmäärä 3,5 4,5 milj. tonnia on yksiraiteisen rataosan välityskyvyn ylärajoilla, kun samoilla raiteilla on hoidettava myös henkilöliikenne. Saman suuruusluokan kuljetusmääriä on Oulun eteläpuolella ja vielä suurempia etelämpänä Kokkolan Ylivieskan tienoilla, jossa on käynnissä kaksoisraiteen rakentaminen (valmis liikenteelle vuona 2014).

6 VR kuljetti vuonna 2009 yhteensä 32,86 milj. tonnia tavaraa. Määrä oli % pienempi kuin muina vuosina 2000-luvulla. Vuoden 2009 kuljetuksista 10,2 milj. tonnia oli raakapuukuljetuksia ja 9,1 milj. tonnia muun metsäteollisuuden kuljetuksia. Tavaraliikenteen ennusteiden mukaan rautatiekuljetukset kasvavat 45,8 milj. tonniin vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2030 ennuste on 44 milj. tonnia. Metsäteollisuuden kuljetukset vähenevät toimialan rakennemuutosten vuoksi % tavararyhmästä riippuen. Kivennäisaineiden ja rikasteiden kuljetukset yli kaksinkertaistuvat ja yhdistetyt kuljetukset, koneiden sekä laitteiden kuljetukset lähes kaksinkertaistuvat ennusteen mukaan vuoteen 2030 mennessä. Yksin Talvivaaran kaivoksen kuljetukset merkitsevät lähes 2 milj. tonnin lisäystä Savonradalle heijastuen sitä kautta poikittaisradoille Iisalmi-Ylivieska sekä Pieksämäki-Jyväskylä-Tampere. Kemikaalien kohdalla kasvun arvioidaan olevan vajaa 20 %. Transiton ennusteeseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä, koska liikenne perustuu harvoihin kuljetussopimuksiin. Nopeat volyymimuutokset ja vuositason vaihtelut ovat tällöin mahdollisia. Merkittävimmän klusterin eli metsäklusterin kuljetusvirrat ovat kuvassa 3. Kuva 3: VR:n raakapuukuljetukset ja muun metsäteollisuuden kuljetukset vuonna Kuljetusmäärät, raakapuun ja muun metsäteollisuuden määrien suhteet sekä osuudet koko kuljetusvirrasta vaihtelevat eri poikkileikkauksissa suuresti (taulukko 3). Karjalanradalla raakapuun ja metsäteollisuuden muiden kuljetusten yhteinen osuus on 86 % ja Etelä-Karjalan puolella yli 90 %. Savonradalla osuudet ovat vähintään kaksi kolmasosaa. Keski- ja Länsi-Suomessa osuudet ovat pienempiä Jämsästä Raumalle suuntautuvia kuljetuksia lukuun ottamatta.

7 Taulukko 3: Rautateillä kuljetetut raakapuun ja muun metsäteollisuuden kuljetusvirrat ko paikkakunnan eteläpuolella Poikkileikkaus (paikkakunnan eteläpuolella) raakapuun+metsäteoll. kuljetukset tonnia osuus koko tavaravirrasta % raakapuun osuus % muun metsäteoll. kuljetusten osuus % Joensuu ,0 67,1 19,0 Parikkala ,4 72,7 19,7 Lappeenranta ,6 31,2 62,4 Kajaani ,1 49,8 32,3 Kuopio ,5 43,3 22,2 Mikkeli ,0 36,3 43,7 Jyväskylä ,8 36,3 37,4 Seinäjoki ,3 20,0 23,3 Oulu ,5 19,8 5,7 Parantamistarpeet Itä-Suomessa Perusparantaminen, routavauriot Ratojen palvelutason säilyttäminen sekä kehittämisinvestoinneista saatavien hyötyjen edellytyksenä on, että perusparantamiset on tehty ajallaan. Kuopion sekä Kajaanin välillä ja siitä pohjoiseen routa aiheutti keväällä 2010 tuntuvia viivästymisiä ja sama tilanne on myös tänä vuonna. Routavauriot hidastavat henkilöliikennettä myös Joensuun ja Pieksämäen välisellä rataosalla. VR muuttaa kaukojunien aikatauluja routavaurioista todennäköisesti kärsivillä rataosilla, jotta junaliikennettä voitaisiin hoitaa viime kevättä suunnitelmallisemmin. Pieksämäen ja Kuopion välillä radan perusparantamisen loppuun saattaminen on pahoin viivästynyt. Osuuden pölkyt on vaihdettu betonisiksi luvulla, mutta tukikerros ja kiskot ovat edelleen osin luvulta. Tukikerros ja kiskot ovat käyttöikänsä lopussa. Parantamishanke sisältyi vuonna 2004 laadittuun liikennepoliittiseen selontekoon ja on sen jälkeen ollut RHK:n TTS:ssa. Radan päällysrakenteen perusparantaminen on kuitenkin toistuvasti siirtynyt radanpitäjän rahoituksen puuttuessa, vaikka Pohjois- Savon liiton ja RHK:n välisessä nopeutushankkeen EU -rahoitusta koskevassa sopimuksessa on yhteisesti sovittu hankkeen toteuttamisesta kiireellisenä. Parantamistöiden siirtymisen seurauksena Suonenjoen ja Kuopion välisellä osuudella ei nopeuksia ole voitu nostaa toteutetuista nopeutushankkeista huolimatta. Nyt hanke sisältyy Liikenneviraston TTS:aan vuosille sekä Itä-Suomen toteuttamissuunnitelmaan (TOTSU).

8 Kapasiteetin lisääminen Luumäen ja Imatran välinen liikenne on rataverkon vilkkaimpia yksiraiteisia ratoja ja sen kapasiteetti on osan vuorokautta lähes kokonaan käytössä. Yksiraiteisen radan kapasiteettina pidetään 50 junaa vuorokaudessa ja tämä raja on kuvan 4 mukaan Lappeenrannan länsipuolella hyvin lähellä. Tällöin pienetkin häiriöt vaikuttavat laajalle alueelle aiheuttaen viivästymisiä. Rautatieliikenteen kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää henkilöliikenteen nopeuttamista ja tavaraliikenteessä akselipainojen nostamista. Liikennemäärien kasvaessa välityskykyä on parannettava. Laaditussa yleissuunnitelmassa tavoitteena on ollut henkilöliikenteen nopeutena Luumäen ja Lappeenrannan välillä 200 km/h kaikella henkilöliikennekalustolla ja Muukko Rauha - osuudella tavanomaisella veturivetoisella kalustollakin km/h. Parannettavan rataosan pituus on 73 km. Imatran rajanylityspaikalle johtavan ratayhteyden parantamisesta on saatavissa hyötyä vasta Imatralta länteen suuntautuvan radan välityskyvyn nostamisen jälkeen. Rajanylityspaikan statuksen nostaminen sekä liikenteen laajentaminen molempiin suuntiin toimivaksi edellyttää toimivia jatkoyhteyksiä Suomen rataverkossa. Imatran rajanylipaikan toimivuuden parantaminen vapauttaisi Vainikkalan kapasiteettia henkilöliikenteelle, mikä on todettavissa Venäjän ratasuunnitelmista Karjalan kannaksella. Liikenteen nopeuttaminen ja kantavuuden nostaminen Kuva 4: Junien lukumääriä eräissä poikkileikkauksissa Karjalanradan ja Savonradan varrella olevat maakunnat ovat pitäneet alueidensa saavutettavuuden nostamista niin tärkeänä, että ovat suunnanneet EU-rahoitusta sekä alueen kuntien rahoitusta ratojen henkilöliikenteen nopeuttamisen sekä tavaraliikenteen akselipainojen nostamisen edellyttämiin investointeihin yhteensä 50 M. Tavoitteena on henkilöliikenteessä nopeustaso km/h ratageometrian sallimissa rajoissa. Samalla parannetaan mahdollisuuksia tavaraliikenteen akselipainojen nostamiseksi 25 tonniin näillä rataosilla. Liikenneviraston PTS-työn yhteydessä tehdyssä, vilkkaimpia rataosia koskeneessa taustaselvityksessä on tarkasteltu rataverkon nopeuttamismahdollisuuksia ja niiden kustannuksia (taulukko 4). Lähtökohtana oli nykyinen rataverkko, johon suunniteltiin nopeuttamisen edellyttämät parannukset. Ratageometriaan on oletettu tehtävän vain vähän parannuksia (siirtymäkaaren ja kallistuksen muutokset noin 80 /m, pienet oikaisut 1100 /m). Tunnelit pidetään nykyisellään. TTS-kauden (Liikenneviraston toiminta ja taloussuunnitelma ) oleellisia hankkeita Itä-Suomen kannalta ovat Lahti-Luumäki tasonnosto sekä EAKR-hankkeet Kitee-Joensuu Karjalanradalla sekä Nuutila-Haapakoski ja Hiirola-Kalvitsa Savonradalla ja näistä tulevat aikasäästöt on jo otettu huomioon.

9 Taulukko 4: Rataverkon nopeuttamismahdollisuudet ja kustannukset rataosittain TTS-kauden jälkeen Rataosa Rataverkon mahdollistama nopeutuminen Nopeuttamisen kustannukset Kustann./ min./matk. Kustann./ min. Kallistuvakorinen Veturivetoinen (2009 matkustajam.) min. min. M M Luumäki - Lappeenranta 4,4 1,9 4,8 1,3 1,1 Lappeenranta - Imatra 4,7 4,3 14,2 5,4 3,0 Imatra - Parikkala 8,5 4,4 4,4 1,2 0,5 Parikkala - Joensuu 8,2 8,8 33,8 12,5 4,1 Kouvola - Mikkeli 7,2 8,2 10,6 2,0 1,5 Mikkeli Pieksämäki 7,2 7,5 20,9 4,7 2,9 Pieksämäki Kuopio 8,4 9,1 10,7 1,8 1,3 Kuopio - Iisalmi 9,3 4,3 38,6 11,5 4,1 Iisalmi - Kajaani 8,0 3,6 19,9 11,1 2,5 Parikkalan ja Joensuun välinen matka-aika lyhenee paitsi varsinaisten nopeuttamistoimien vuoksi myös 6 minuuttia, kun yksi ei-kaupallinen pysähdys voidaan karsia. Vuonna 2009 tehdyssä Tulevaisuuden henkilöliikenneselvityksessä (TUHELI) määriteltiin tavoitematka-ajat ja tarjonnat eri rataosille vuonna Tavoitematka-ajat perustuvat kilpailukykyiseen matka-aikaan lento- ja henkilöautoliikenteeseen verrattuna. Taustaselvityksessä tarkasteltiin myös, millä TUHELIselvityksen yhteysväleillä voitaisiin päästä kilpailukykyisiin matka-aikoihin (taulukko 5). Taulukko 5: Tavoitteellisia matka-aikoja Helsingistä Itä-Suomeen Yhteysväli TTS-kauden jälkeen Rataverkon mahdoll. TUHELI t:mm:ss t:mm:ss t:mm:ss Helsinki - Lappeenranta 1:58:29 1:47:10 1:45:00 Helsinki - Imatra 2:24:29 2:07:53 2:15:00 Helsinki - Joensuu 4:09:24 3:32:36 3:00:00 Helsinki Mikkeli 2:19:20 2:09:34 1:45:00 Helsinki Kuopio 3:48:54 3:24:56 2:30:00 Helsinki - Kajaani 5:33:54 4:55:50 4:00:00 Helsingin ja Imatran välinen matka-aika saadaan painettua rataverkkoa parantamalla alle tavoiteajan ja Lappeenrannankin kohdalla lähes tavoiteaikaan. Helsingin ja Mikkelin välinen matka-ajan lyhentäminen tavoiteaikaan vaatisi uutta ratalinjaa. Kuopion, Kajaanin ja Joensuun Helsinkiin suuntautuvien matkojen matka-aikojen lyhentämiseksi alle tavoiteajan ei riittäisi edes aikaisemmin julkisuudessa esillä olleet uudet ratalinjaukset. Suunnitellut ja esillä olleet parantamistoimet Liikenneviraston TTS Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on käytettävissä olevan kehysrahoituksen perusteella päädytty siihen, että Rataverkon kunto laskee erityisesti rataosilla, jotka eivät kuulu keskeiseen rataverkkoon. Koko

10 rataverkko pidetään kuitenkin liikennöitävässä kunnossa. Päällysrakenteen uusimista esitetään tehtävän mm. rataosilla Pieksämäki-Kuopio ja Kontiomäki-Vartius. Vanhoja kauko-ohjausjärjestelmiä uusitaan mm. Pieksämäki-Iisalmi ja Parikkala-Joensuu -väleillä. Ennen vuotta 2020 on tehtävä perusparannuksia mm Kuopion, Joensuun ja Pieksämäen ratapihoilla, mutta näistäkin vain Kuopion ratapiha on ohjelmassa TTSkaudella. Varsinaisia ratoihin kohdistuvia uus- ja laajennusinvestointeja ei ole käynnistymässä suunnitelmakaudella. Luumäki - Imatra kaksoisraide ja nopeustason nostaminen Luumäen ja Imatran välille on suunniteltu tasonnostoa, johon sisältyy toisen raiteen rakentaminen. Rataosalle on tehty YVA ja yleissuunnitelma on valmistumassa. Seuraavat suunnitteluvaiheet ovat ratasuunnitelman ja rakentamissuunnitelmien tekeminen. Hankkeen kustannusarvio on 270 M. Nopeuttaminen välillä Imatra T Joensuu Kiteen aseman ja Joensuun välillä on luotu edellytyksiä nopeuden nostolle poistamalla 58 km pituisella rataosalla tasoristeyksiä. Rahoituksena on käytettävissä EAKR-rahoitusta. Hanketta toteutetaan Joensuun, Tohmajärven ja Kiteen alueella. Tämän jälkeen Kiteen aseman ja Parikkalan kunnanrajan välille jää vielä 4 tasoristeystä. Imatra Parikkala rataosalla on vielä 18 tasoristeystä. Etelä-Karjalan liitto on myöntänyt Liikennevirastolle maakunnan kehittämisrahaa yleissuunnitelmatasoisen tasoristeysselvityksen tekemiseen. Suunnitelman on määrä valmistua vuoden 2011 loppuun mennessä. Imatran ja Parikkalan välillä ratageometria mahdollistaa 200 / 160 km/h nopeuden. Parikkalan ja Joensuun välillä myös perinteisellä kalustolla voidaan saavuttaa 200 km/h nopeus. Radan parantaminen tuloksena lähes 190 km rataa saadaan nopeutettua. Nopeuttaminen välillä Kouvola - Kuopio Savonradalla ovat maakunnan liitot suunnanneet rahoitusta radan nopeudennostoon. Etelä-Savossa on jo saatu Mouhusta maakunnan etelärajalta Otavaan saakka 45 km osuus valmiiksi edellisellä EU:n ohjelmakaudella ja parhaillaan on käynnissä EU-rahoituksella tasoristeysten poistaminen Mikkelin ja Haukivuoren välillä. Lisäksi Otavan ja Mikkelin välillä on käynnissä kaupungin sekä Liikenneviraston rahoituksella vielä jäljellä olevien kahden tasoristeyksen poistohankkeet. Jäljelle jäävien viime vaiheen töiden eli ajolangan säädön ja nopeuttamisen edellyttämien kulunvalvonnan muutosten jälkeen nopeaa rataa on Etelä-Savon puolella yhteensä 100 km. Pohjois-Savon puolella on edellisellä ohjelmakaudella tehty varsinaiset nopeudennoston edellyttämät työt Suonenjoen ja Kuopion välillä ja parhaillaan on käynnissä työt Suonenjoelta maakunnan etelärajalle Haapakoskelle. Radan päällysrakenteen perusparantaminen (kiskonvaihto ja sepelöinnin uusiminen) Pieksämäen ja Kuopion välillä on toistuvasti siirtynyt radanpitäjän rahoituksen puuttuessa ja sen seurauksena Suonenjoen ja Kuopion välisellä osuudella ei nopeuksia ole voitu nostaa. Maakuntien rajan ja Kuopion välinen matka on 70 km ja sille voidaan sallia nopea liikenne, kun perusparantaminen on valmis ja nopeuttamisen edellyttämät, kustannuksiltaan vähäiset viime vaiheen työt tehty. Kouvolan ja Kuopion välinen rataosa on 273 km pitkä ja siitä on kokonaan edellä mainittujen kehittämistoimien ulkopuolella vielä Kymenlaakson puoli 53,4 km sekä Etelä-Savossa Haukivuori

11 Pieksämäki- Pohjois-Savon raja (Haapakoski) rataosuus (49,4 km). Haukivuoren ja Pohjois-Savon maakunnan rajan välisen rataosuuden tasoristeysten (9 kpl) poistosta ei ole käynnissä/ käynnistymässä selvityksiä tai suunnitelmia. Rataosa ei ole myöskään tällä hetkellä mukana EU- varoin toteutettavien nopeutushankkeiden joukossa. Seuraavan ohjelmakauden tukisummasta eikä tuen suuntautumisesta ole vielä tietoja. Ottaen huomioon molempien maakuntien jo suuntaaman rahoituksen määrän jatkorahoitus tulisi Liikenneviraston osoittaa rahoitus jäljellä oleviin Savonradan nopeutushankkeisiin. Nopeudennostohankkeiden rahoitus Karjalanradalla rahoituksena Pohjois-Karjalan puolella on käytettävissä EAKR-rahoitusta 13,80 M ja Joensuun kaupungin rahoitusosuutena 2,425 M eli yhteensä 16,225 M. Imatran ja Joensuun välisen radan parantaminen nopeudennoston edellyttämään tasoon vaatii vielä nykyisten rahoituspäätösten lisäksi noin 84 M panostuksen (alv 0 %), josta 44 M Etelä-Karjalan ja 40 M Pohjois-Karjalan puolella. Summasta noin 2/3 joudutaan investoimaan rataosuuteen joka tapauksessa seuraavien vuosien aikana. Etelä-Karjalan liitto rahoittaa Imatran ja Parikkalan välillä parhaillaan tehtävää suunnittelua 0,07 M summalla. Savonradalla on Pohjois-Savo osoittanut kahden ohjelmakauden aikana rahoitusta yhteensä 17,1 M. Rahoitus on EU:n rakennerahastosta ja vastaavasta kansallisesta osuudesta. Etelä-Savon puolella vastaavaa rahoitusta on yhteensä 16,76 M. Lisäksi Otavan ja Mikkelin välillä on käynnissä Liikenneviraston ja Mikkelin kaupungin rahoituksella vielä alikulun rakentaminen, josta kaupungin osuus on 0,7 M sekä tiejärjestelyin poistettava tasoristeys Liikenneviraston rahoituksella. Koko Kouvolan ja Pieksämäen välisen osuuden saaminen nopean liikenteen radaksi edellyttää vielä noin 28 M panostusta, josta noin 55 % Etelä-Savon puolella. Pieksämäen ja Pohjois-Savon maakunnan rajan (Haapakoski) välisellä osuudella on jäljellä kolme tasoristeystä ja niiden poistaminen muine nopeutustöineen arvioidaan maksavan noin 5 M. Pieksämäen ja Kuopion välillä päällysrakenteen uusiminen vaatii vielä 31,4 M mm. seulomiseen ja kiskonvaihtoon. Kaikkiaan kustannukset ovat 54,8 M. Pohjois-Savon puolella summasta kuluu kolme neljäsosaa. Summassa ei ole mukana Pieksämäen eikä Kuopion ratapihojen kunnostusta ja uusimista. Nopean liikenteen ulottaminen Kuopiosta Iisalmeen edellyttää tasoristeysten poistamista koskevien selvitysten laatimista rinnan valtatien 5 parantamisselvitysten kanssa. Tällainen selvitystyö on käynnistynyt Pohjois-Savon ELY- keskuksen johdolla. Tasoristeysten poistaminen ja muut tarvittavat työt maksavat noin 72 M. Käynnissä olevat isot hankkeet: Rataosa Lahti Luumäki palvelutason parantaminen sopimusvaltuus 210 M, nopeutta nostettu loppuvuonna 2010 tasolle 200 km/h, viimeistelytöitä vuonna 2011 samassa yhteydessä parannettiin 12 M :lla Luumäki-Vainikkala rataosa niin, nopeus voitiin nostaa 140 km/h Maakuntien esityksiä uusiksi hankkeiksi: Etelä-Karjala 1. Luumäki Imatra -rataosa

12 Kehittäminen kaksoisraiteeksi sekä nopeustason nosto Yleissuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2011, jonka jälkeen tehtävä ratasuunnitelma Kustannusarvio 270 M 2. Imatran rajanylityspaikan raideyhteyden parantaminen ja kolmioraide Rajalle suuntautuvan yhteyden parantaminen rajan ylittävän liikenteen kapasiteetin kasvattamiseksi. Sisältää myös Imatran kolmioraiteen Kustannusarvio 10 M 3. Luumäki Vainikkala lisäraide Etelä-Savo Kainuu Pituus 32 km Henkilöliikenteen nopeustasoksi 200 km/h Kustannusarvio 140 M 1. Savonradan parantaminen välillä Kouvola Haapakoski (maakunnan pohjoisraja) Nopean liikenteen edellyttämään tasoon Akselipaino 25 tonnia Kustannusarvio 41 M, josta Etelä-Savon puolella 28 M 2. Sähköistys välille Pieksämäki Savonlinna Parikkala Kustannusarvio 40 M 1. Ylivieska Vartius rataosan liikennöintiedellytysten parantaminen Kuormituksen jakaminen sekä Oulun että Iisalmen kautta Liikennepaikkojen kehittäminen ja tasoristeysten poistamisia Kontiomäki Vartius akselipaino 25 tn Kustannusarvio 370 M 2. Kouvola Kuopio Kajaani Oulu Perusparantaminen ja junaliikenteen nopeuttaminen, akselipaino 25 tonnia Tasoristeyksiä poistettava (pahin ongelma) Routavauriot 3. Lieksa Porokylä Vuokatti Kontiomäki korvausinvestointi 4. Teemoihin soveltuvia parannuskohteita Kontiomäen raakapuuterminaalin laajentaminen metsäteollisuuden palveluterminaaliksi Pohjois-Karjala 1. Karjalanradan parantaminen välillä Joensuu Imatra Nopean liikenteen edellyttämään tasoon Kustannusarvio 84 M 2. Ratojen sähköistäminen Joensuu Uimaharju Nurmes (kust.arvio täsmentyy suunnittelussa) Säkäniemi Niirala (kust.arvio täsmentyy suunnittelussa) 3. Rataosan Joensuu Siilinjärvi sähköistäminen (kust.arvio täsmentyy suunnittelussa)

13 4. Lieksa - Porokylä - Vuokatti - Kontiomäki rataosa korvausinvestointi 5. Heinävaara - Ilomantsi rataosa Pohjois-Savo korvausinvestointi 1. Savonradan perusparantaminen ja nopeudennosto välillä Pieksämäki-Kuopio sekä Kuopion tavararatapihan peruskorjaus Molemmat hankkeet ovat viivästyneet perusradanpidon niukkuuden vuoksi Rataosan rahoitustarve on 54,8 M, josta yli puolet päällysrakenteen seulomiseen ja kiskonvaihtoon. Perusparantaminen sopii myös yhteiseen esitykseen perusradanpidon tason nostaminen kohtaan perusradanpidon rahoitus (radan perusparantaminen 31,4 M ) Tavararatapihan perusparantamisen kustannusarvio 30 M 2. Iisalmi Ylivieska -radan sähköistys Sisältää myös Iisalmen kolmioraiteen Hankkeen yleissuunnittelu käynnissä Kustannusarvio 44,8 M Maakuntien yhteisiä tavoitteita (koskee koko maata) Perusradanpidon rahoitus Radanpidon rahoitus on vuoden vuosien kehysrahoituksessa noin 100 milj. euroa tarvetta pienempi. Rahoitus joudutaan priorisoimaan vilkkaimmille rataosille ja ratapihoille sekä yli-ikäisten rakenteiden korvausinvestointeihin että toiminnalliseen kehittämiseen rautatiekuljetusten tehostamiseksi. Perusradanpidon rahoituksen taso tulee nostaa sille tasolle, että Liikenneviraston TTS:aan sisältyvät hankkeet (mm. Savonradan perusparantaminen välillä Pieksämäki-Kuopio ja Kuopion tavararatapihan peruskorjaus, yht. 58 M ) voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa. Vähäliikenteisimmillä rataosilla voidaan keskittyä vain radan pitämiseen liikennöitävässä kunnossa. Perusradanpidon rahoitusta tulee nostaa nykytasolta. Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkeva kaukoliikennerata (Lentorata) sekä Pisara-rata Lentoaseman kautta kulkeva kaukoliikenteen rata vapauttaa merkittävästi lisäkapasiteettia taajamaliikenteelle sekä tavaraliikenteelle Keravan eteläpuolella. Kauko- ja taajamaliikenteen kapasiteetin kasvaminen mahdollistaa myös junaliikenteen aikataulujen muuttamisen kysytyimpiin ajankohtiin. Ratayhteys mahdollistaa Helsinki-Vantaa lentoaseman tuntumaan uudenlaisen valtakunnallisen matkakeskuksen syntymisen. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin miljardi euroa. Lentoaseman kautta kulkevan radan toteuttaminen edellyttää Helsingin päärautatieaseman sekä Keravan pohjoispuolisen rataosan kapasiteetti ongelman ratkaisemisen. Helsingin ratapiha on ahdas, eikä uusille raiteille tai asemalaitureille ole tilaa. Vaihtoehdot tilanteen parantamiseksi ovat liikenteen supistaminen tai osan junista ohjaaminen maan alle. Helsingin kapasiteettiongelman ratkaisuksi on suunniteltu Pisararatalenkkiä. Ratalenkki yhdistää pääradan ja rantaradan kaupunkiraiteet Helsingin kantakaupungin alla

14 kiertävällä tunneliradalla, jolle siirtyvät Espoon, Keravan ja Kehäradan kaupunkirataliikenne. Päärautatieasemaa käyttävät kaukoliikenne ja taajamaliikenne. Hankkeen yleissuunnitelma sekä YVA valmistuvat vuoden 2011 alkupuolella. Alustava kustannusarvio on M. Lentorata ja Pisararata vaikuttavat merkittävästi koko valtakunnan rautatieliikenteen kehittämiseen. Sen vuoksi on tarpeen ensi hallituskaudella laatia koko Suomea koskeva rautateiden kaukoliikenteen kokonaisvaltainen kehittämisohjelma. Mahdollisia teemoja - Yhdistettyjen kuljetusten terminaalien toteuttaminen (esim. Kuopio, Joensuu) - Ratapihojen parantaminen (esim. Kuopio, Iisalmi, Joensuu, Niirala, Pieksämäki) - Matkakeskukset (Kuopio, Joensuu, Kajaani, Pieksämäki) - Raakapuuterminaaliverkon (esim. Kontiomäki, Vuokatti, Kiuruvesi, Kitee) ja kuormauspaikkaverkon rakentaminen

15 Rajanylityspaikat Itä-Suomi kokoukset Liite 3 Rajanylityspaikoilla Vaalimaalta Kuusamoon on ollut rajatarkastuksia vuonna 2010 seuraavasti: tarkastuksia muutos ed. vuodesta kpl % - Kuusamo ,9 - Vartius ,4 - Niirala ,5 - Parikkala ,0 - Imatra ,1 - Nuijamaa ,2 - Vainikkala ,5 - Vaalimaa ,3 Yhteensä ,5 Kaikkiaan itärajan ylitti vuonna 2010 yhteensä 8,38 miljoonaa matkustajaa. Vaalimaa on säilyttänyt asemansa vilkkaimpana rajanylityspaikkana, mutta Nuijamaalla rajanylitysten määrä on kasvanut viimeisten 10 vuoden aikana kuten myös viime vuodesta kaksi kertaa nopeammin kuin Vaalimaalla. Imatralla rajanylitysten määrä on lähes nelinkertaistunut 2000-luvulla. Vuonna 2008 Imatran ja Nuijamaan yhteenlaskettu rajanylitysten määrä ylitti Vaalimaan vastaavan luvun ja jo seuraavana vuonna Vaalimaan ja Vainikkalan yhteenlasketun rajanylitysten määrän. Kaakonkulman rajanylityspaikkojen ohella Niirala on yltänyt ensimmäisen kerran vuonna 2009 miljoonaan rajanylityksen sarjaan. Vartiuksessa rajanylitysten määrä on ollut hienoisessa laskusuunnassa. Rautateiden tavaraliikenne Kehitystarpeita ja -suunnitelmia Rajanylityspaikoilla toiminnan kehittäminen vaatii infrasta vastaavien sekä tullin ja rajavartioston yhteistoimintaa. Lisäksi toimet täytyy synkronoida kahden valtion kesken. Rajaliikenne on kehittynyt nopeasti Imatralla, jossa on sekä maantie- että rautatieliikenteen ylityspaikka. Statuksen muuttuminen kesällä 2002 kansainväliseksi rajanylityspaikaksi on nopeuttanut kehitystä maantieliikenteessä. Rautateillä tosin on vain tavaraliikennettä Venäjältä Suomeen päin. Liikenteen edelleen kehittäminen edellyttää merkittäviä muutoksia. Imatrankoskella tulee saada nykyinen Venäjältä Suomeen suuntautuva tavaraliikenne kaksisuuntaiseksi eli myös vienti Suomesta Venäjälle tulisi mahdolliseksi tätä kautta. Lisäksi status on tarpeen nostaa kansainvälisen raideliikenteen rajanylityspaikaksi (EU/Venäjä). Näin voidaan siirtää tavaraliikennettä Vainikkalasta Imatralle ja vapauttaa kapasiteettia Pietariin suuntautuvalle nopealle henkilöliikenteelle. Venäjän puolella Kannaksella rataverkkoa ollaan kehittämässä tähän suuntaan (mm tavaraliikennerata Losevo Kamennogorsk). Suomen puolella tarvitaan kolmioraide Imatralle, toinen raidepari Imatralta rajalle sekä riittävän laaja ratapiha rajalle. Rajanylitystä helpottaisi Suomen ja Venäjän rajaviranomaisten sijoittaminen samoihin

16 toimitiloihin. Luumäki-Imatra kaksoisraiteen rakentaminen on tarpeen jotta Imatran yhteys voi toimia tehokkaasti. Myös tieliikenteessä Nuijamaan ja Imatran raja-asemien ruuhkautuminen aiheuttaa hankaluuksia ja heikentää liikenneturvallisuutta paitsi raja-asemille johtavilla teillä myös valtatiellä 6 eli normaalille sisämaan liikenteelle. Niiralassa on käynnistymässä hankesuunnittelu, jossa rajanylityspaikalla toimivat tahot luovat kokonaiskäsityksen alueen kehittämisestä ja investointitarpeista; tarveselvitys v. 2011, hankesuunnittelu v ja rakennus- ja tiesuunnittelu v Palveluvalikoimaan haluttaisiin lisätä mm konttienkuljetusmahdollisuus rautateitse. Akuuteimpia puutteita ovat rajanylityspaikalle johtavan vt 9 tarpeisiin nähden huono kunto sekä erillisen raskaan liikenteen kaistan puuttuminen rajan molemmilta puolilta. Myös Vartiuksessa koetaan puutteena rautateitse tapahtuva konttienkuljetusmahdollisuuden puuttumisen. Vartiuksen ja Kontiomäen välisen rataosan päällysrakenteen uusiminen on Liikenneviraston toiminta- ja taloussuunnitelmassa Vartiuksen ja Oulun välillä on tarpeen myös radan välityskyvyn parantaminen. Parikkalassa toimii tilapäinen rajanylityspaikka, joka palvelee raakapuun tuontia sekä lähialueyhteistyön puitteissa henkilöliikennettä. Venäjän puolella tieyhteydet paranevat, kun Pietarista rakennetaan federaation tason tie Käkisalmen kautta Sortavalaan ja Petroskoihin. Tällöin yhteys rajalta Laatokan tieverkkoon saadaan parannettua kohtuullisin kustannuksin. Tavoitteena on saada rajanylityspaikka vakinaistettua ja korotettua statukseltaan kansainväliseksi rajanylityspaikaksi. Rajanylityspaikkojen kehittäminen tapahtuu molemmin puolin rajaa. Se edellyttää tiivistä yhteistyötä rajalla toimivien viranomaisten välillä eri toimenpiteiden ja hankkeiden yhteensovittamiseksi. Maakuntien esityksiä uusiksi hankkeiksi: Etelä-Karjala 1. Imatran rajanylityspaikka kansainväliseksi rajanylityspaikaksi myös rautatieliikenteen osalta, raideyhteyden parantaminen Rajalle suuntautuvan yhteyden parantaminen rajan ylittävän liikenteen kapasiteetin mostamiseksi Sisältää myös Imatran kolmioraiteen Kustannusarvio 10 M 2. Vainikkalan raja-asemalle vievän tien (Simola-Vainikkala) parantaminen Yhteydet Allegrolle sekä tavaraterminaalille Parikkala-Syväoron kustannusarvio noin 3 M Suomen puolella ja 6 M Venäjän puolella Etelä-Karjala ja Etelä-Savo Parikkalan rajanylityspaikka Kehittäminen kansainväliseksi rajanylityspaikaksi Kustannusarvio noin 4 M Kainuu

17 Vartiuksen raja-aseman kehittäminen Konttiliikenteen edellyttämät parannukset Pohjois-Karjala Niiralan rajanylityspaikka n raideyhteyden parantaminen ja kolmioraide Vt 9 parantaminen välillä Onkamo - Niirala, ka. 13 M rataosan Onkamo - Niirala sähköistäminen, ka. n. 7,8 M raskaan liikenteen kastan rakentaminen rajan molemmin puolin Muut parannusehdotukset selvityksen valmistuttua (koskevat mm. tiejärjestelyjä, logistiikkaa sekä rakennuksia. Alustava ka. noin 10 M ) Pohjois-Savo -

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä liikennemuotona niin kotimaassa

Lisätiedot

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Raideliikenteen näkymiä Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Sitten aloitusseminaarin Liikenneverkon kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Ratahanke Seinäjoki-Oulu Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 20.6.2016 20.6.2016 Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 24.8.2015 Ohjelma: 11:00 Ratahankkeen yleisinfo, Tommi Rosenvall (Liikennevirasto) Kempele: Kempeleen

Lisätiedot

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Esittely Tenho Aarnikko tenho.aarnikko@sito.fi 28.11.2012 SATAKUNTAVALTUUSKUNTA 2 TYÖRYHMÄ Jäsenet: Porin kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, työryhmän

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä osana kotimaista ja kansainvälistä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 LVM/11.3.2008 Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 Esko Ahon metsätyöryhmän tekemät perusväylänpitoa ja yksityisteiden avustuksia koskevat esitykset sisältyvät

Lisätiedot

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Kainuun rajavartiosto Kokoonpano Esikunta 5 rajavartioasemaa

Lisätiedot

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 12.12.2014

Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen. Timo Välke 12.12.2014 Rataverkon raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkon kehittäminen Timo Välke 12.12.2014 Yhteinen suunnitelma Metsäteollisuuden, metsähallituksen, rautatieyrityksen ja Liikenneviraston yhteistyönä pyritään

Lisätiedot

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Itä-Suomen neuvottelukunta Pöytäki rja (-) Seppälä Arto (x ) Viialainen Matti (x ) Teppo Leinonen. ( ) Lukkari Anne. ( ) Puustinen Timo

Itä-Suomen neuvottelukunta Pöytäki rja (-) Seppälä Arto (x ) Viialainen Matti (x ) Teppo Leinonen. ( ) Lukkari Anne. ( ) Puustinen Timo Itä-Suomen neuvottelukunta Pöytäki rja 112011 Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 16.2.2011 klo 15.00 17.55 Eduskunta, Keskustan ryhmähuone Osanottajat Etelä-Karjalan liitto (x ) Puttonen Timo (x ) Arvela

Lisätiedot

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016

Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski - radan mahdollinen henkilöliikenne Esiselvitys 2016 Kaupunginhallitus 9.5.2016 liite nro 3 (1/17) PIKERA hankkeen projekti 2016 31.3.2016 Jyväskylä Laukaa Äänekoski henkilöjuna

Lisätiedot

Kauppakamariryhmän yhteisenä näkemyksenä tuomme esiin seuraavaa: 1.1 Liikenneverkon kehittämistarpeet elinkeinoelämän näkökulmasta

Kauppakamariryhmän yhteisenä näkemyksenä tuomme esiin seuraavaa: 1.1 Liikenneverkon kehittämistarpeet elinkeinoelämän näkökulmasta Eduskunnan liikennejaosto ASIANTUNTIJALAUSUNTO Lausunnon toimitusosoite kaisa-iso-sipila@eduskunta.fi Lappeenranta, 19.10.2016 ASIA Liikenneverkon kehittämistarpeet alueen elinkeinoelämän näkökulmasta

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 272 800 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) momentille budjetoitujen väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheutuviin

Lisätiedot

Kuva 10-16-5. Ilmakuva poroerotusalueelta

Kuva 10-16-5. Ilmakuva poroerotusalueelta Kuva 10-16-5. Ilmakuva poroerotusalueelta 359 10.17 Rautateiden käytön nykytila Rautarikaste kuljetetaan Rautuvaaran alueelta rautateitse johonkin seuraavista satamavaihtoehdoista Kemi, Raahe tai Kokkola.

Lisätiedot

VR Eurooppalainen kuljettaja

VR Eurooppalainen kuljettaja VR Eurooppalainen kuljettaja KYMENLAAKSO LIIKENTEEN YDINVERKKOJEN KESKIÖSSÄ -tilaisuus 26.3.2015 Rautatiet ulkomaankaupalle keskeinen logistiikkaväylä Rautateiden tavaravirrat 2013 Rautateiden volyymi

Lisätiedot

Ratahanke Seinäjoki-Oulu. Tilannekatsaus Oulun kauppakamari 18.9.2013

Ratahanke Seinäjoki-Oulu. Tilannekatsaus Oulun kauppakamari 18.9.2013 Ratahanke - Tilannekatsaus n kauppakamari 18.9.2013 HANKKEEN TAVOITTEET Lyhentää henkilöliikenteen matka-aikoja Nopeudennosto 140km/h -> 160-200km/h (junatyypistä riippuen) Tasoristeysten poisto Raiteen

Lisätiedot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot Suuntana Venäjä, nopeasti itään VR-konsernin Venäjä-toiminnot 12.10.2010 VR-Yhtymä Oy Päivi Minkkinen VR-konserni - monipuolinen logistiikkayritys Liiketoimintasektorit Kuljetus- ja logistiikkapalvelut

Lisätiedot

Etelä Karjalan tärkeimmät liikenteen kehittämishankkeet

Etelä Karjalan tärkeimmät liikenteen kehittämishankkeet Etelä Karjalan tärkeimmät liikenteen kehittämishankkeet Rajanylityspaikkojen ja liikenneinfran kehittäminen Raja asemien ja liikenneväylien kapasiteetti tulee rakentaa lähimmän viiden vuoden ajanjaksolla

Lisätiedot

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014

PISARARATA. Sisältö. Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 PISARARATA 22.10.2014 Jussi Lindberg projektipäällikkö Sisältö Yhteystiedot Mikä on Pisararata Asemat ja tunnelireitti Erityispiirteitä Hankkeen vaiheet 22.10.2014 2 2 Yhteystiedot Liikennevirasto Projektipäällikkö

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Pirkanmaan maakuntahallitus kokous 17.6.2013 Ville-Mikael Tuominen, projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys

Lisätiedot

POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA

POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika; Keskiviikko 7.11.2007 klo 15.15 16.45 Paikka; Eduskuntatalo, keskustan eduskuntaryhmän huone, 5 krs. Osallistujat Lapin liitto Antti

Lisätiedot

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä Strategia Toiminnan ohjaus Suunnittelu Hankkeet Väylänpito

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

Suomikäytävä

Suomikäytävä Suomikäytävä 18.8.2015 Suomikäytävä Suomikäytävä on osa TEN-T ydinverkkoa ja sen muodostavat päärata Helsinki Kemi Tornio Rautatietä 810 km Neliraiteinen osuus 3 % Kaksiraiteinen osuus 30 % Yksiraiteinen

Lisätiedot

Liite 1 Venäjän suuralueiden tuonti ja vienti. Venäjän suuralueiden tuonti 2003 (1 000 tonnia/v)

Liite 1 Venäjän suuralueiden tuonti ja vienti. Venäjän suuralueiden tuonti 2003 (1 000 tonnia/v) 87 LIITTEET Liite 1 n suuralueiden ja n suuralueiden 2003 (1 000 tonnia/v) 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 Kontitettu tavara Puutuotteet Kappaletavara Kuiva bulk Nestebulk 10 000

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO VALITTAA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN MAAKUNTAKAAVAPÄÄTÖKSESTÄ

ETELÄ-SAVO VALITTAA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN MAAKUNTAKAAVAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTE 25.10.2010 ETELÄ-SAVO VALITTAA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN MAAKUNTAKAAVAPÄÄTÖKSESTÄ Etelä-Savon maakuntaliitto valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ympäristöministeriön maakuntakaavapäätöksestä. Asiasta

Lisätiedot

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe

- IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe La Su + IC 43 Helsinki asema Oulu asema 7:30:00 14:08:00 Ma Ti Ke To Pe - AE 30 Pietari_(Finljandski) Helsinki asema 5:40:00 9:16:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 31 Helsinki asema Moskova_(Leningradski) 17:52:00 7:25:00 Ma Ti Ke To Pe La Su - PVV 32 Moskova_(Leningradski) Helsinki

Lisätiedot

Selvitys Etelä-Suomen liikennekäytävistä ja talousalueen liikennejärjestelmän kehittämispolusta - työn lähtökohdat ja sisältö

Selvitys Etelä-Suomen liikennekäytävistä ja talousalueen liikennejärjestelmän kehittämispolusta - työn lähtökohdat ja sisältö Selvitys Etelä-Suomen liikennekäytävistä ja talousalueen liikennejärjestelmän kehittämispolusta - työn lähtökohdat ja sisältö 5.11.2015 Olli Keinänen Pendelöijät Helsingin seudulle 2. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019 Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 1 Vastataan elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeisiin Elinkeinoelämän toimintaedellytysten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011

LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 LIITE 2: Yksinoikeussopimuksen mukainen liikenne vuonna 2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 (5) Vuosina 2010 ja 2011 lisätään julkisen palvelun velvoitteen

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLINEN Haukivuoren matkustajajunapysähdysten lopettaminen

LUOTTAMUKSELLINEN Haukivuoren matkustajajunapysähdysten lopettaminen Haukivuoren matkustajajunapysähdysten lopettaminen 28.7.2014 Haukivuori kartalla LUOTTAMUKSELLINEN Vuoden 2013 aikana Haukivuorella 12 190 matkustajaa (2,1 % rataosan matkustajavirrasta) Samaan aikaan

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Suomikäytävä 1.9.2015

Suomikäytävä 1.9.2015 Suomikäytävä 1.9.2015 Suomikäytävä Suomikäytävä on osa TEN-T ydinverkkoa ja sen muodostavat päärata Helsinki Kemi Tornio Rautatietä 810 km Neliraiteinen osuus 3 % Kaksiraiteinen osuus 30 % Yksiraiteinen

Lisätiedot

Lielahti Kokemäki-allianssihankkeen käytännön toimenpiteet ja tulokset. Mikko A. Heiskanen ja Mikko Nyhä

Lielahti Kokemäki-allianssihankkeen käytännön toimenpiteet ja tulokset. Mikko A. Heiskanen ja Mikko Nyhä Lielahti Kokemäki-allianssihankkeen käytännön toimenpiteet ja tulokset Mikko A. Heiskanen ja Mikko Nyhä 17.3.2015 1 Hankesuunnittelu Hankesuunnittelu toteutettiin yhteistyössä allianssimallilla Hankkeen

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA korjaus

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 a KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA korjaus HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Lsp/2 1 a 2 LAUSUNTO LENTOASEMAN KAUKOLIIKENNERADAN ESISELVITYKSEN LUONNOKSESTA Kslk 2010-317 Hankenro 1103_9 EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee antaa asiasta

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto Itä-Suomen tila ja mitä on tehtävä? Itä-Suomen huippukokous 30.8. 31.8.2010 Kuopio Matti Viialainen n maakuntaliitto Tosiasioiden tunnustaminen on kaiken viisauden alku - J. K. Paasikivi - SISÄLTÖ Itä-Suomen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla

Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla MUISTIO 31.3.2010 Lähijunaliikenteen toteutusmahdollisuudet Jyväskylän seudulla Tarkastelun sisältö Tässä muistiossa on kuvattu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja rakennemallityöhön

Lisätiedot

Rajanylityksiä ja liikennerevoluutiota

Rajanylityksiä ja liikennerevoluutiota Rajanylityksiä ja liikennerevoluutiota 13.10. Hannu Koverola Kouvolan kaupunki KOUVOLA 2011 7.10.2011 Kouvola 2011 Sisältö Kansalliset odotukset ja investointien edellytykset Painotus rataverkon kehittämiseen

Lisätiedot

Alueellinen yksityistietoimitus

Alueellinen yksityistietoimitus Alueellinen yksityistietoimitus Alueellinen yksityistietoimitus on kiinteistötoimitus Sillä voi saattaa rajatun alueen tieoikeudet vastaamaan nykykäyttöä Tilusjärjestelytoimitus Alueellinen yksityistietoimitus

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Ysitien kehittämisnäkymät Itä- Suomessa

Ysitien kehittämisnäkymät Itä- Suomessa Ysitien kehittämisnäkymät Itä- Suomessa Ysiväylän liikenneseminaari 6.5.2015 Kuopio Airi Muhonen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.5.2015 1 Lähde: Ruut Rissanen, Antti Rehunen, Hanna Kalenoja, Ossi Ahonen, Tommi

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Ylijohtaja Matti Räinä 14.3.2012. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylijohtaja Matti Räinä 14.3.2012. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylijohtaja Matti Räinä 14.3.2012 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 Ylijohtaja Matti Räinä Organisaatio 2012 ELY-keskuksen

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA

VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA 14.02.2017 TAAVETIN JA LAPPEENRANNAN VÄLI ON VILKKAASTI LIIKENNÖITY JA RUUHKAINEN Valtatie 6:n osuudella Taavetti Lappeenranta liikennöi päivittäin noin 9 000 autoa Tästä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset

HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset HLJ 2011:n Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen (MARA) päätulokset 22.3.2010 Tavoitetila ja -verkko Perustuu laajaan asiantuntijakäsittelyyn ja innovatiiviseen mallinnusprosessiin Käyty läpi seudulla

Lisätiedot

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys

Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Päijät-Hämeen lähijunaliikenteen edellytykset -esiselvitys Niko Setälä, 6.9.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Selvityksen sisältö Liikenteellinen tarkastelu Mahdolliset liikennöintimallit ja kapasiteettitarpeet

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit 9.10.2007 MAL seminaari, Siuntio Liikenneneuvos Petri Jalasto 1 Liikenne 2030 Liikennepolitiikan valinnat ovat osa Suomen hyvinvoinnin perustaa Ihmisten

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n)

Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat , koko maa (n) Ensimmäistä kertaa sijoitetut 0 20 vuotiaat 2006 2008, koko maa (n) 3800 3700 3664 3600 3500 3493 3400 3300 koko maa 3200 3177 3100 3000 2900 2006 2007 2008 Ensimmäistä kertaa sijoitetut 2006 2008 ikäryhmien

Lisätiedot

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä suunnitteluprosessin hallinta Heidi Mäenpää 24.9.2015 Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen

Lisätiedot

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun TIEDOTE 23.4.2012 Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston

Lisätiedot

Tiehallinnon näkökulma

Tiehallinnon näkökulma 1 Ysiväylä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Tiehallinnon näkökulma Pääjohtaja Eero Karjaluoto Tiehallinto /ik 13.03.06 2 "PRO tie" -liikkeitä liikkeellä Monilla tiesuunnilla on eri tavoin järjestäytyneet

Lisätiedot

Nykyinen rata (VE 0 ja VE 0+) VE 1 kaksoisraiteen sijaintivaihtoehdot. Liikennepaikka. Nykyinen yli- tai alikulku

Nykyinen rata (VE 0 ja VE 0+) VE 1 kaksoisraiteen sijaintivaihtoehdot. Liikennepaikka. Nykyinen yli- tai alikulku - Melu- ja tärinähaitat lisääntyvät. - Nykytilanteessa tärinäriski huomattava. tärinäriski kasvaa selvästi. outseno Kiilinkankaan ohitusraidejakso Km304 Km305 Km298 Km299 Km300 Km301 Km302 Km303 - Nykytilanteessa

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Jo tapahtuneita sekä odotettavissa olevia muutoksia / Itä-Suomen liikennestrategian uudistaminen Hallitusohjelman leikkaukset

Lisätiedot

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia

Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia Raidehankkeita HLJ 2011 Maankäyttö- ja raideverkkoselvityksen taustamateriaalia 18.12.2008 Kaukoliikenteen radat 1. Helsinki Turku -yhteys, uusi linjaus (ELSA-rata) Nopea junayhteys Turkuun ja Saloon Samassa

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Vekarasta vaariin. Tulevaisuuden näköaloista yksilön näkymiksi. Alueiden ennakointiseminaari Joensuussa 14.-15.3.2013 Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Heikki Eskelinen Karjalan tutkimuslaitos

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi OHJELMA 9.00 Tilaisuuden avaus, yksikön päällikkö Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskus 9.15 Raskaan liikenteen taukopaikkojen

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS

ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN VALMISTELURYHMÄN 1. KOKOUS MUISTIO Aika: tiistai 15.3.2016 kello 10.00 12.15 Paikka: Etelä-Karjalan liiton toimisto, kokoustila Koivikko 4. krs, Kauppakatu 40 D., Lappeenranta

Lisätiedot

Ratakapasiteetin hakeminen ja myöntäminen vaihtotyölle

Ratakapasiteetin hakeminen ja myöntäminen vaihtotyölle 1 OHJE 1 (4) Tekniikka ja ympäristö -osasto Vastaanottaja - Säädösperusta Korvaa - Ratakapasiteetin hakeminen ja myöntäminen vaihtotyölle LIVI/3315/07.01.00/2016 (1.6.2016) Kohdistuvuus Vaihtotyö valtion

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Kuva: Passenger Market Potential Analysis, Scan Of New Air Routes for the Airport of Joensuu, Finland (2013) MKmetric Gesellschaft für Systemplanung

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (11) Aika 10.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

Vt 12 yhteysvälin Kouvola Lahti ylimaakunnallinen edunvalvonta

Vt 12 yhteysvälin Kouvola Lahti ylimaakunnallinen edunvalvonta Vt 12 yhteysvälin Kouvola Lahti ylimaakunnallinen edunvalvonta Kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki Vt 12 Kouvola Lahti yhteysväli Valtatien 12 yhteysvälin Kouvola - Lahti perusparantaminen on ollut vireillä

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016

Säännöllinen kapasiteetti 13.12.2015-26.3.2016 Junatyyppi Junanumero Kulkuväli Lähtöaika Tuloaika Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:12:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 13.12.2015 26.3.2016 S 2 Joensuu asema Helsinki asema

Lisätiedot

Katsaus suunnitteluohjelmaan vuodelle Päivi Nuutinen

Katsaus suunnitteluohjelmaan vuodelle Päivi Nuutinen Katsaus suunnitteluohjelmaan vuodelle 2017 Päivi Nuutinen 25.10.2016 Uudet kehittämisinvestoinnit kaudelle 2017-2020 suunnittelua viedään puuttuvilta osin eteenpäin RATAHANKKEET 1. Luumäki - Imatra - Venäjän

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Niiralan kaupan ja rajaliikenteen yhteensovittaminen

Niiralan kaupan ja rajaliikenteen yhteensovittaminen 2015 Niiralan kaupan ja rajaliikenteen yhteensovittaminen Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaihe, ehdotusvaihe Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Jyrki Suorsa 26.1.2015 1 Niirala Kaupan ja rajaliikenteen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Pohjois-Karjalan liitto Pöytäkirja 4/2003 30 Torikatu 9 80100 JOENSUU Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokous Aika perjantai 22.8.2003 klo 12.05 12.57 Paikka Carelicum, auditorio Torikatu

Lisätiedot

Odotukset maakuntauudistukselta

Odotukset maakuntauudistukselta Odotukset maakuntauudistukselta Kommenttipuheenvuoro Oulu 11.11.2016 Sote- ja Maakuntauudistus Maakunnille kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Ne9sivusto INFRA KUNTOON Perussisältö: KäsiFeet Teoria: - pieni vaurio = pieni kunnossapitokustannus, - iso vaurio=

Lisätiedot