Toinen valtatie Pietarista Suomeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toinen valtatie Pietarista Suomeen"

Transkriptio

1 LIITE 7. Parikkala - Syväoron rajanylityspaikan toteutettavuusselvitys Parikkala Syväoron rajanylityspaikan toteutettavuusselvitys Toinen valtatie Pietarista Suomeen Parikkalan kunta

2 Parikkala Syväoron nykyinen liikenne Parikkala Syväoron liikenne on tavaraliikennettä. Nykyisin rajan ylittää Parikkala Syväoron kautta keskimäärin 60 rekkaa vuorokaudessa. Rekat kuljettavat puutavaraa Venäjältä Suomeen. Rajanylityspaikan liikennemäärä on laskenut viimeisen neljän vuoden aikana noin :sta noin :een. Syynä tähän on ainakin osin se, että Syväorossa rajanylitykseen vaaditaan erillislupa. Puutavaran tuonti väheni myös Venäjän puutavaran vientitullien vuoksi. Nyt Venäjän WTOjäsenyys on laskenut tulleja ja puutavaran tuonti Suomeen on hitaasti kääntynyt kasvuun. Parikkalan rajanylityspaikan rakennukset ja järjestelyt riittävät hyvin nykyiselle liikenteelle. Liikennemäärät voivat kasvaa rajanylittäjään ilman, että rajanylityspaikalla tarvitsee tehdä merkittäviä toimenpiteitä. Tärkeimmät Parikkala Syväoron liikennemääriin vaikuttavat tekijät ovat tällä hetkellä: liittovaltion tien parantaminen tien perukorjaus ja päällystäminen Ihalasta Syväoroon henkilöliikenteen ja kaiken tavaraliikenteen salliminen ilman poikkeuslupaa Syväoro Parikkalan rajanylityspaikan muuttaminen monenkeskiseksi viisumivapaus. Kaksi ensimmäistä kohtaa toteutuvat lähivuosina. Niiden jälkeen henkilö- ja tavaraliikenteen salliminen rajanylityspaikalla ilman erillislupia ja rajanylityspaikan muuttaminen kansainväliseksi ovat välttämättömiä, jotta liikenne kasvaa ja nopeutuu. Mahdollisella viisumivapaudella on vaikutusta liikennemääriin vasta sen jälkeen, kun rajanylitys on mahdollista ilman poikkeuslupia. Liikennemääriin vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan lähemmin seuraavissa luvuissa. Rajanylitysliikenteen kaksinkertaistuminen Rajavartiolaitoksen mukaan itärajan liikennemäärien arvioidaan kasvavan 1,5 2 kertaa nykyistä suuremmaksi vuosikymmenen loppuun mennessä, mikä tarkoittaa noin miljoonaa rajanylittäjää (Kuva 2). Henkilöliikenteessä pitkät jonotusajat voivat kuitenkin rajoittaa rajanylitysten määrän kasvua. 13

3 Kuva 2. Kansainvälisten rajanylityspaikkojen kapasiteetit ja liikennemääräarviot. (Lähde: Kehittämisohjelman tiedotustilaisuusmateriaali , Rajavartiolaitos.) Itärajan tavaraliikenteen ennuste Suomen ja Venäjän välinen tavaraliikenne on kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti ja sen kehitys on seurannut yleistä talouskehitystä. Liikenne- ja viestintäministeriö on arvioinut (Julkaisuja 5/2013) Suomen ja Venäjän välisen liikenteen tulevaa kehitystä soveltamalla mallia, jonka avulla voidaan tarkastella vaikutusalueen strategisen tason kehittämisvaihtoehtoja erilaisissa kuljetustilanteissa ja vertailla liikenneverkkovaihtoehtoja sekä arvioida niiden vaikutuksia. Saman mallin avulla tehtiin tätä selvitystä varten Parikkala Syväoron tavaraliikenne-ennuste, jota on käsitelty kappaleessa 2.3. Liikenne- ja viestintäministeriön yleisen ennusteen mukaan tiekuljetukset kasvavat Suomen ja Venäjän välisillä raja-asemilla noin 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja noin 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2011 tasoon nähden. Tällöin kuljetukset lisääntyvät etenkin E18-tiellä. Myös transitoliikenteen odotetaan kasvavan Suomen ja Venäjän välisillä rajanylityspaikoilla. Itärajan henkilöliikenteen ennuste Liikenne- ja viestintäministeriön ennusteen (Julkaisuja 5/2013) mukaan itärajan henkilöliikenteen määrä tulee kasvamaan 2,5-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä. Ennusteessa on määritelty rajanylittävät vuorovaikutusalueet. Suomen ja Venäjän yhteiseen vuorovaikutusalueeseen kuuluvat Helsingin (n. 1,5 miljoonaa asukasta) ja Pietarin (n. 7 miljoonaa asukasta) metropolialueet sekä muita 14

4 Suomen alueita (n. 0,5 miljoonaa asukasta). Tämän alueen asukkaiden ennustetaan tekevän 2,5 3 rajanylitysmatkaa vuodessa asukasta kohden, mikä tekee yhteensä 22,5 27 miljoonaa matkaa vuodessa. Lähivyöhykkeeseen sen sijaan kuuluvat rajan läheiset alueet, kuten Svetogorsk ja Viipuri lähialueineen (n. 0,2 miljoonaa asukasta) sekä Imatra, Lappeenranta, Kotka ja Hamina (yhteensä n. 0,45 miljoonaa asukasta). Tämän alueen asukkaiden odotetaan tekevän 3 4 matkaa vuodessa asukasta kohden, mikä tekee yhteensä noin 1,35 1,8 miljoonaa matkaa vuosittain. Kuten kartasta 1 ilmenee, Parikkala, Savonlinna ja Lahdenpohja kuuluvat Pietarin vaikutusalueeseen ja Suomi Venäjä-vuorovaikutusvyöhykkeeseen. Lähivyöhykkeessä on kuitenkin aukko Lahdenpohjan ja Parikkalan kohdalla, koska rajanylitykseen tarvitaan erillislupa Parikkala Syväoron rajanylityspaikalla. Lähivyöhyke voidaan yhtenäistää poistamalla rajanylitysliikenteen rajoitukset Parikkala Syväoron rajanylityspaikalla. Silloin myös Parikkala, Lahdenpohja ja Savonlinna kuuluvat lähivyöhykkeeseen ja Pietarin vaikutusalue ulottuu entistä pidemmälle. Suomi - Venäjä lähivyöhyke Vaikutusalueen asukasluku Venäjä: Svetogorsk, Viipuri ym. n. 0,2 milj. as. Suomi: Imatra, Lappeenranta, Hamina, Kotka n. 0,2 milj. as. Suomi - Venäjä vuorovaikutusvyöhyke : Helsingin metropolialue/pietari/leningradin alue Vaikutusalueen asukasluku Helsingin metropolialue n. 1,5 milj. as. Muu Suomi: 0,5 milj. as. Pietari + Leningradin alue 7,0 milj. as. Yhteensä 0,45 milj. as. Yhteensä 9 milj. as. Kartta 1. Vuorovaikutusvyöhykkeet. (Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö, Julkaisuja 5/2013) 15

5 Kartta 2. Sortavala-tie (osat A, B ja C), Skandinavia-tie ja Kola-tie. 21

6 Kartta 3. Sortavala-tien uusi linjaus Leningradin oblastin rajalta Sortavalaan ja sen rakennusaikataulu. Uusi linjaus on merkitty karttaan kirkkaanpunaisella ja Ihala-Ravio-valtion raja -tie vihreällä. 22

7 Kartta 5. Etäisyydet Petroskoista ja Pietarista Sortavala-tien ja Ihala-Raivio-valtion raja -tien valmistumisen sekä Parikkala Syväoron kansainvälistämisen jälkeen. Huom. Etäisyydet ovat arvioita, jotka on laskettu internetin karttapalvelujen perusteella. Lisäksi Sortavala-tien liittyminen nykyiseen tieverkkoon voi aiheuttaa muutamien kilometrien eroja. 25

8 Näistä 91 on kuormattuja, jolloin kuormattujen ajoneuvojen määrä on ajoneuvoa vuosittain (Taulukko 1). Rajanylityspaikan palvelutason paranemisen jälkeen tavaraa kuljetetaan Parikkalan kautta myös Venäjälle päin. Ennusteen mukaan noin 30 prosenttia rajanylityspaikan potentiaalisista tavaramääristä suuntautuu Suomesta Venäjälle. Taulukko 1. Kuormattujen kuorma-autojen toteutuneet määrät raja-asemilla vuonna 2011 sekä ennusteet vuosille 2020 ja Parikkala Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistäminen vaikutukset muiden rajanylityspaikkojen raskaan liikenteen määriin ovat vähäiset. Ennusteen mukaan Parikkala Syväoron avaaminen kansainvälisenä vähentää muiden Kaakkois- Suomen rajanylityspaikkojen ennustettuja kuljetusmääriä vain 1 4 prosenttia. Vaikutus tulee näkymään lähinnä Imatralla, jossa raskas liikenne vähenee 3-4 prosentilla eli noin ajoneuvolla vuorokaudessa. Näistä noin puolet on tyhjiä kuorma-autoja. Niiralassa, Nuijamaalla ja Vaalimaalla ennustemäärät eivät muutu oleellisesti. Tarkastelluilla hankkeilla on hyvin vähän vaikutusta myöskään Kaakkois-Suomen ja Venäjän välisiin rautatiekuljetuksiin. Ennusteessa oletettiin, että tuonti Venäjältä Suomeen kasvaa 21 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 63 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2011 määriin verrattuna. Suomen vienti Venäjälle kasvaa vastaavasti 33 prosenttia ja 100 prosenttia. Ennuste on kokonaisuudessaan tämän selvityksen liitteenä (Liite 3). Ennusteen perusteella Parikkala Syväoro tulee olemaan merkittävä tavaraliikenteen rajanylityspaikka, jonka liikennemäärät kasvavat huomattavasti kansainvälisen liikenteen aloittamisen jälkeen. Parikkala Syväoron kansainvälistäminen ei juuri vähennä lähimpien rajanylityspaikkojen raskaan liikenteen rajanylitysmääriä, vaikka Parikkala Syväoron rajanylitysten määrät kasvavat 4-5-kertaa suuremmiksi. Tämä kertoo siitä, että Parikkala Syväoron rajanylityspaikalle on kysyntää ja rajanylityspaikka houkuttelee uusia rajanylittäjiä. 27

9 2.4. Viranomaisten arviot Parikkala Syväoron kokonaisliikenteestä Suomen viranomaisten arviot Parikkala Syväoron liikennemääristä kansainvälistämisen jälkeen ovat noin rajanylittäjää vuodessa. Rajaviranomaisten puolesta venäläiset voisivat sallia henkilöliikenteen Parikkala Syväorossa ilman, että suuret investoinnit ovat Suomen puolella välttämättömiä. Investoinnit ovat tarpeen, kun rajanylitysmäärät kasvavat noin :een. Kun Parikkalaan rakennetaan täysin uusi raja-asema, se tullaan mitoittamaan rajanylittäjälle vuodessa. Tavoitteessa on otettu huomioon se, että aiemmin avattujen kansainvälisten rajanylityspaikkojen liikennearviot ovat osoittautuneet liian pieniksi. Kansainvälistämisen jälkeen Parikkala Syväoroon todennäköisesti siirtyy rajanylittäjiä muilta rajanylityspaikoilta, lähinnä Imatralta ja Niiralasta. Rajanylityspaikan kansainvälistäminen tuo helpotusta isojen rajanylityspaikkojen ruuhkiin etenkin viikonloppuisin ja iltaisin sekä lomasesonkeina. Rajanylityspaikka tarjoaisi uuden reitin myös ostosmatkailijoille. Pietarilaisten ostosmatkailu suuntautuu tällä hetkellä Lappeenrantaan ja Imatralle, ja Petroskoista mennään ostoksille Joensuuhun. Parikkala Syväoron kansainvälistämisen jälkeen osa Petroskoista tulevista ostosmatkailijoista voi suunnata ostoksille myös Parikkalaan, Savonlinnaan, Imatralle tai Lappeenrantaan. Lisäksi Parikkala Syväoro voi toimia rajanylityspaikkana niille matkailijoille, jotka suuntaavat lomailemaan Itä- ja Pohjois-Suomeen sekä Keski-Suomesta Laatokalle ja Pietariin. Suomesta Venäjälle suuntautuvien ostosmatkojen määrän suuri kasvu on epätodennäköisempää, sillä Venäjältä haetaan lähinnä polttoainetta, tupakkaa ja alkoholia. 3. Parikkalan rajanylityspaikka Parikkalan kunnassa Etelä-Karjalan maakunnassa sijaitseva Parikkala Syväoron rajanylityspaikka perustettiin vuonna Rajanylitysliikenne alkoi perustamista seuraavana vuonna, ja on jatkunut vuodesta 2000 lähtien keskeytyksettä. Rajanylityspaikka on avoinna maanantaista perjantaihin kello Rajanylityspaikka sijaitsee kahden suuren järvialueen, Laatokan ja Saimaan välissä. Parikkala sijaitsee 115 kilometrin etäisyydellä Niirala-Värtsilän rajanylityspaikasta ja 60 kilometrin etäisyydellä Imatra-Svetogorskin rajanylityspaikasta. Parikkala Syväoro on tilapäinen rajanylityspaikka, jota vuoden 1994 valtionsopimuksen mukaan suomalainen ja venäläinen henkilö-, ajoneuvo- ja tavaraliikenne voi käyttää yksinkertaistetussa järjestyksessä. Rajaviranomaiset 28

10 6. Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan edellytykset ja mahdollisuudet 6.1. Perustelut Parikkala-Syväoron kehittämiselle Parikkala Syväoron rajanylityspaikan kehittämiselle on kaksi tärkeää perustetta: uudet tiet ja tavaraliikenteen huomattava kysyntä. 1) Tiet Uusi, kunnostettu liittovaltion Sortavala-tie Pietarista Lahdenpohjaan on merkittävin Parikkalan Syväoron rajanylityspaikan kehittämistä puoltava tekijä. Se on toinen merkittävä liittovaltion tie Pietarista rajalle ja tulee jatkossa olemaan entistä tärkeämpi. Skandinavia-tien (Pietari Viipuri Vaalimaa) välityskyky käy pieneksi, vaikka se rakennetaankin kaksisajoraitaiseksi lähivuosina. Rajan ylittäväinen autojen osuus sen liikenteestä on jo yli ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemäärä on jo niin suuri, että Pietarista rajalle tarvitaan toinen valtatietasoinen väylä. Se siis on nyt olemassa. Osa Soratavala-tien liikenteestä suuntautuu Imatralle, mutta tarvitaan ehdottomasti myös Parikkala Syväoron rajanylityspaikka. Liikenneministeriön vuoden 1993 selvityksen (A Study on transport Infrastructure of St. Petersburg and the Leningrad region) liikenne-ennusteen mukaan vuonna 2005 rajanylittäviä autoja on (B scen. moderate growth). Se on lähellä tämän päivän tilannetta, joka on noin autoa. Saman ennusteen mukaan maksimipotentiaali Pietarin ja Suomen välillä on autoa vuorokaudessa. Ennusteessa Pietarin alueen asukasmäärä oli ennusteessa 5 miljoonaa. Nyt se on 7 miljoonaa. Nämä luvut osoittavat, että Pietarin alueen kysyntä on erittäin suuri ja että liikenteen kasvun voi olettaa jatkuvan kohtalaisena. 2) Tavaraliikenne Parikkala Syväoro olisi merkittävä tavaraliikenteen rajanylityspaikka. Tavaraliikenne-ennusteen mukaan raskaan liikenteen rajanylitykset kasvavat 4 5- kertaisiksi vuoteen 2020 mennessä. Ennuste tukee vahvasti Parikkala Syväoron kansainvälistämistä. Ennustetta on käsitelty tarkemmin kappaleessa ) Saimaan ja Laatokan luonto- ja kulttuurimatkailu Parikkalan ja Lahdenpohjan sijainti Saimaan ja Laatokan välissä mahdollistaa erinomaiset edellytykset matkailupalvelujen kehittämiselle. Saimaan ja Laatokan luontokohteet sekä Valamon luostari tulevat houkuttelemaan huomattavasti nykyistä enemmän venäläisiä ja suomalaisia turisteja Sortavala-tien ja Ihala- Raivio-valtion raja -tien parannusten valmistumisen jälkeen. 4) Ostosmatkailu Venäläisten ostosmatkailu käynnistyy Parikkalan alueella, kun henkilöliikenne sallitaan Parikkala Syväorossa ilman erillislupia. Ostosmatkailu lisää tuotteiden ja 40

11 palvelujen kysyntää, luo edellytyksiä uusien yritysten perustamiselle ja tuo alueelle lisää tuloja Poliittinen keskustelu Suomen ja Venäjän viranomaiset pitävät Parikkala Syväoroa tärkeänä rajanylityspaikkana. Viranomaiset ovat valmiita laajentamaan rajanylityspaikan toimintaa, kun asiasta on saatu kummankin valtion päätös. Karjalan tasavalta on nostanut asian esiin viimeksi tasavallan päämiehen Aleksandr Hudilaisen ja suomalaisen delegaation tapaamisessa elokuussa Hudilainen kertoi suomalaisille Ihala-Raivio-valtion raja -tien rakentamisesta ja rajanylityspaikan kehittämisestä. Hudilainen totesi, että Karjalan tasavalta on tehnyt hakemuksen Venäjän valtion raja -ohjelmaan Parikkala Syväoron kansainvälisen rajanylityspaikan rakentamisesta. Karjalan tasavallan tavoitteena on, että vaatimusten mukainen Syväoron raja-asema otetaan käyttöön vuosina Rajanylityspaikka on Karjalan tasavallan ensisijainen kehityskohde. Parikkala Syväorosta on keskustelu myös erilaisissa foorumeissa ja kokouksissa, joissa viranomaisten suhtautuminen rajanylityspaikan rajoitusten poistamiseen ja kansainvälistämiseen on ollut myönteinen. Yle uutisten ( ) mukaan Suomen ulkoministeriön kanta on myönteinen Parikkala Syväoron kansainvälistämiselle. 7. Yhteenveto ja suositukset Parikkala Syväoron rajanylityspaikka on kahden valtion ja neljän alueen yhdistäjä. Se sijaitsee merkittävällä paikalla lähellä Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Karjalan tasavallan ja Leningradin oblastin rajaa Suomen ja Venäjän välisellä rajalla. Rajanylityspaikan kautta muodostuu lyhyt reitti Saimaan ja Laatokan luontokohteiden välille. Rajanylityspaikan nykyinen tilapäinen status kuitenkin rajoittaa matkailu- ja liiketoimintayhteyksien muodostumista alueiden välillä sekä vaikeuttaa palvelujen ja yritystoiminnan kehittymistä. Karjalan tasavallan alueella käynnistyneet tiehankkeet parantavat merkittävästi Parikkala Syväoron mahdollisuuksia toimia kansainvälisenä rajanylityspaikkana. Sortavala-tiestä muodostuu uusi yhteys Suomeen. Tie tulee houkuttelemaan huomattavia määriä tavaraliikennettä ja matkustajia Pietarista. Peruskorjattu Ihala- Raivio-valtion raja -tie on hyvälaatuinen tieyhteys Sortavala-tieltä Parikkala Syväoroon. Parikkala Syväoron kansainvälistämisestä tulee tehdä valtiotasoinen päätös. Se pitää saada aikaan nopeasti, sillä tie rajanylityspaikalle on valmis vuoteen 2015 mennessä ja federaation Sortavala-tie on valmis Sortavalaan asti vuoteen 2017 mennessä. Silloin kansainvälinen rajanylitysliikenne on mahdollista aloittaa. 41

12 Parikkala Syväoroon tehdyn tavaraliikenne-ennusteen mukaan rajanylityspaikalla tulee olemaan merkittävästi tavaraliikennettä rajanylityspaikan kansainvälistämisen ja Karjalan tasavallan alueella käynnissä olevien tiehankkeiden valmistumisen jälkeen. Raskaan liikenteen määrä kasvaa 4 5- kertaiseksi vuoden 2011 määrästä. Se tarkoittaa, että raskaan liikenteen liikennemäärät kasvavat Niiralan kansainvälisen rajanylityspaikan vastaavien liikennemäärien tasolle. Parikkala Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistäminen on merkittävä kehityssysäys Parikkalan ja Lahdenpohjan alueille. Loma- ja ostosmatkailu lisää palvelujen ja tuotteiden kysyntää rajan läheisyydessä. Palvelujen määrä ja laatu nousevat, mikä parantaa alueen työllisyyttä ja lisää hyvinvointia. Alueen yritykset hyötyvät myös parantuneista kuljetusyhteyksistä ja yhteistyömahdollisuuksista. Ehdotamme, että Parikkalan kunta järjestää tapaamisen, jossa ovat mukana Venäjän rajanylityspaikkahallinnon päällikkö ja Suomen rajaviranomaiset. Tapaamisen tarkoituksena olisi Parikkala Syväoron tilanteen selvittäminen ja ryhtyminen toimenpiteisiin rajanylityspaikan kehittämiseksi. Lisäksi ehdotamme, että rajanylityspaikasta tehdään uutta esittelymateriaalia, jossa parantuneiden tieyhteyksien hyödyt nostetaan esiin ja jossa esitellään rajanylityspaikalle tehtyä tavaraliikenne-ennustetta. 42

13 PARIKKALA - SYVÄORO RAJANYLITYSPAIKAN TAVARALIIKENNE- ENNUSTE (7) Tiivistelmä Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan tulevaisuudessa liittyy monia epävarmuustekijöitä. Talouden kysynnän ja tarjonnan muutokset vaikuttavat tavaroiden liikkumiseen. Tässä työssä lähtökohdaksi valittiin selvityksessä Suomen ja venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 (LVM:n julkaisuja 5/2013) tehdyt oletukset Venäjän talouden ja kaupan kasvusta. Suomen tuonti Venäjältä kasvaisi selvityksen mukaan 21 % ja vienti Venäjälle 33 % vuoteen 2020 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä vastaava kasvu olisi 63 % ja 100 %. Parikkala - Syväoro raja-aseman avaaminen ympärivuorokautiselle tavaraliikenteelle helpottaisi jatkossa osaltaan Kaakkois-Suomen raja-asemien ruuhkautumista. Karjalassa parannettavat tieyhteydet (Ihala-Raivio-valtion raja -tie sekä Sortavala -tie uudella linjauksella) nopeuttaisivat Suomen ja Venäjän välisiä tiekuljetuksia erityisesti Parikkala Syväoro raja-aseman kautta, mutta myös esimerkiksi Niiralan rajaaseman kautta tapahtuvat kuljetukset voisivat hyötyä tiehankkeista. Parikala Syväoro raja-aseman kautta kuljetetaan nykyisin tavaraa (pääosin raakapuuta) lähinnä vain Venäjältä Suomeen päin. Vuonna 2011 raja-aseman ylitti keskimäärin 21 raskasta kuormattua ajoneuvoa vuorokaudessa. Ennusteen mukaan rajaaseman potentiaalinen tavaraliikenne voisi kasvaa 4 5 kertaa nykyisiä määriä suuremmaksi. Tämä tarkoittaisi vuoden 2020 tilanteessa yhteensä noin 150 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Kuormattuja ajoneuvoja tästä olisi vajaat 90. Potentiaalisia tavararyhmiä raja-aseman kautta tapahtuviksi kuljetuksiksi ovat raaka-aineet, kemikaalit sekä myös paperi- ja metallituotteet. Raja-aseman palvelutason parantaminen ja nopeammat tieyhteydet Venäjän Karjalassa mahdollistaisivat tavaroiden kuljetukset nykyistä paremmin myös Suomesta Venäjälle päin. Ennusteen mukaan raja-aseman potentiaalisista tavaramääristä noin 30 % voisi suuntautua Suomesta Venäjälle. Vaikutukset muiden Kaakkois-Suomen raja-asemien tieliikenteen kuljetusmäärin olisivat varsin vähäisiä. Eniten vaikutusta olisi Imatran raja-aseman kautta tapahtuviin kuljetuksiin. Raskas liikenne vähenisi ennusteen mukaan kuitenkin vain 3 4 %:lla eli ajoneuvolla vuorokaudessa. Tästä määrästä noin puolet olisi tyhjiä kuormaautoja. Niiralan raja-aseman potentiaaliset ennustemäärät eivät oleellisesti muuttuisi. Tarkastelluilla hankkeilla olisi vähäisiä vaikutuksia myös Suomen ja Venäjän välisiin rautatiekuljetuksiin. Ennustetut potentiaaliset rautatiekuljetukset Imatran ja Niiralan raja-asemien kautta vähenisivät yhteensä noin tonnilla vuonna 2020.

Etelä Karjalan ja Etelä Savon maakuntaliitot sekä Parikkalan kunta ja Savonlinnan kaupunki esittävät, että

Etelä Karjalan ja Etelä Savon maakuntaliitot sekä Parikkalan kunta ja Savonlinnan kaupunki esittävät, että 1 PM 23.2.2015 Parikkalan tilapäisen rajanylityspaikan kansainvälistäminen Etelä Karjalan ja Etelä Savon maakuntaliitot sekä Parikkalan kunta ja Savonlinnan kaupunki esittävät, että Perustelut: hallitus

Lisätiedot

Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä

Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä Liikenneyhteydet Taustatietoa Venäjän ja Suomen välisistä liikenneyhteyksistä ja arvioita liikenteen kehittymisestä viisumivapauden myötä Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 ::

Lisätiedot

Rajaliikenteen ohjausjärjestelmän esiselvitys

Rajaliikenteen ohjausjärjestelmän esiselvitys RAPORTTEJA 31 2013 Rajaliikenteen ohjausjärjestelmän esiselvitys ELINA VÄISTÖ NOORA SALONEN KAISA MÄKINEN RAPORTTEJA 31 2013 RAJALIIKENTEEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN ESISELVITYS Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Kaavaselostus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston hyväksymä 24.2.2014 Kaavaselostus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Etelä-Karjalan liiton maakuntahallitus

Lisätiedot

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008

VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Barents Link Forum VARTIUKSEN KANSAINVÄLISEN RAJA-ASEMAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kajaani, tammikuu 2008 SISÄLTÖ Alkusanat...4 1 Yleistä...5 2 Raja-aseman liikennejärjestelyt

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus. Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Kaavaselostus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Ehdotus 30.9.2013 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Ehdotus Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne Kaavaselostus

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liitto Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2009 Kaavoituspäällikkö Marjo Wallenius ISBN 952-9560-31-1 ISSN 1235-8185 Sisällysluettelo 1 VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 23.03.2007 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys.

TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. TriK hanke. Kotka Kunda - Kronstadt välisen laivareitin matkustaja- ja rahtipotentiaalin selvitys. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Kotka, 2013. Jari Hyyrynen, Pia Paukku ja Emmi Rantavuo. Sisällysluettelo

Lisätiedot

PARIKKALA-SYVÄORON RAJANYLITYSPAIKAN KEHITTÄMINEN

PARIKKALA-SYVÄORON RAJANYLITYSPAIKAN KEHITTÄMINEN DEVELOPMENT OF PARIKKALA SYVÄORO BORDER CROSSING PARIKKALA-SYVÄORON RAJANYLITYSPAIKAN KEHITTÄMINEN Kaakkois-Suomi -Venäjä Naapuruusohjelma 1 1. HANKETIEDOT Hankkeen nimi: Development of Parikkala Syväoro

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK OY :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 135 2006 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 030 päivitys 014 Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 014 Maankäyttöpäällikkö Marjo Wallenius ISBN 978-95-9560-41-7

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun

Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Viisumivapauden vaikutukset Mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden vaikutukset venäläisten Suomen-matkailuun Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK OY :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 14/2008. Suomen ja Venäjän rajaliikenneyhteyksien kehittäminen Itä- ja Pohjois-Suomessa

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 14/2008. Suomen ja Venäjän rajaliikenneyhteyksien kehittäminen Itä- ja Pohjois-Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 14/2008 Suomen ja Venäjän rajaliikenneyhteyksien kehittäminen Itä- ja Pohjois-Suomessa Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 29.2.2008 Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Kasvavan rajaliikenteen hallinta

Kasvavan rajaliikenteen hallinta Kasvavan rajaliikenteen hallinta Sisäinen turvallisuus SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 42/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Sisäinen turvallisuus Kasvavan rajaliikenteen hallinta Helsinki 2012 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Raporttiluonnos 18.8.2014 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 4 1.1 Valtakunnalliset ja alueelliset strategiset suunnitelmat... 4 1.2

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 11.10.2013 2 (34) SISÄLTÖ 1 KULJETUSKÄYTÄVÄT... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Kuljetuskäytävät Etelä-Pohjanmaalla... 4 2 KULJETUSVIRRAT KULJETUSMUODOITTAIN... 7

Lisätiedot

Itä-Suomen neuvottelukunta Esityslista 2/ 2011

Itä-Suomen neuvottelukunta Esityslista 2/ 2011 Itä-Suomen neuvottelukunta Esityslista 2/ 2011 Kokousaika Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Osanottajat Scandic Simonkenttä, kokoustila Mansku Simonkatu 9, 00100 Helsinki Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Viranomaishaastattelut ja artikkelit Viranomaisten ja päättäjien näkemyksiä viisumivapauden vaikutuksista

Viranomaishaastattelut ja artikkelit Viranomaisten ja päättäjien näkemyksiä viisumivapauden vaikutuksista Viranomaishaastattelut ja artikkelit Viranomaisten ja päättäjien näkemyksiä viisumivapauden vaikutuksista Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

Pielisen lauttaliikenteen taliikenteen kehittäminen 1 Yhteiskuntataloudellinen vaikutusarviointi SISÄLTÖ

Pielisen lauttaliikenteen taliikenteen kehittäminen 1 Yhteiskuntataloudellinen vaikutusarviointi SISÄLTÖ PIELISEN LAUTTALIIKENTEEN KEHITTÄMINEN YHTEISKUNTATALOUDELLINEN VAIKUTUSARVIOINTI 28.11.2006 Pielisen lauttaliikenteen taliikenteen kehittäminen 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto...2 2. Tarkastelun sisältö...2 3.

Lisätiedot

Seinäjoki Kaskinen-radan parantaminen

Seinäjoki Kaskinen-radan parantaminen Seinäjoki Kaskinen-radan parantaminen Alueellisten vaikutusten ja vaiheittain toteuttamisen selvitys 2012 www.midnordictc.net i ESIPUHE Selvitys on laadittu Kaskinen Seinäjoki-radan vaikutusalueen kuntien,

Lisätiedot

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi

Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi PORI PARKANO HAAPAMÄKI-RADAN UUDELLEENAVAAMISEN ARVIOINTI TIIVISTELMÄ Pori Parkano Haapamäki radan uudelleenavaamisen arviointi on osa laajempaa

Lisätiedot

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointi- ja kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009 Barents Link Kansainvälisen raideliikenteen markkinointija kehittämiskonsepti Vartius-Kotshkoma 2009

Lisätiedot