Viranomaisille raportoidut tapaukset epäillystä markkinoiden väärinkäytöstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomaisille raportoidut tapaukset epäillystä markkinoiden väärinkäytöstä"

Transkriptio

1 Markkinavalvonnan vuosiraportti 2008 Helsinki Osakkeet Listauskomitea ei tehnyt vuonna 2008 yhtään (2) listalleottopäätöstä. Neljä yhtiötä poistettiin pörssilistalta. Birka Line Oyj:n, Perlos Oyj:n ja OMX AB:n osakkeet poistettiin pörssilistalta yrityskauppojen johdosta. Stromsdal Oyj osakkeet poistettiin pörssilistalta yhtiön ajauduttua konkurssiin. Vuoden 2008 lopussa listayhtiöitä oli yhteensä 134 (136, joista yksi Meklarien Listalla). Näistä 134 yhtiöstä yksi yhtiö (Soprano Oyj) oli listattuna Prelistalla. Myös Raisio Oyj:n K-osake ja Ilkka- Yhtymä Oyj:n 1 osake olivat listattuina Prelistalla. Warrantit Vuoden aikana listattiin yhteensä 1446 warranttia (1580) (1511) warranttia poistettiin listalta vuonna Vuoden lopussa yhteensä 369 warranttia (408) oli listattuina. Joukkovelkakirjalainat Yhteensä 171 (140) joukkovelkakirjalainaa, mukaan lukien 63 (35) sijoitustodistusta listattiin. Vuoden 2008 aikana yksi uusi liikkeeseenlaskija teki sopimuksen pörssin kanssa, kun Svenska Handelsbanken aloitti sijoitustodistusten listauksen. Yhteensä 104 (86) joukkovelkakirjalainaa poistettiin listalta. Vuoden 2008 lopussa listalla oli yhteensä 460 (393) joukkovelkakirjalainaa. Exchange Traded Funds (ETFs) Yhtään (-) uutta ETF:ää ei listattu vuoden 2008 aikana. Vuoden lopussa listattuna oli yksi (2) ETF. Handelsbanken Rahastoyhtiön XACT OMXH25 index fund units poistettiin pörssilistalta vuoden 2008 lopussa. Optio-oikeudet Yhteensä 13 (20) optio-oikeutta listattiin vuoden 2008 aikana. Yhtään (2) optio-oikeuden lisäerää ei listattu. 23 optio-oikeutta poistettiin listalta vuoden aikana. Vuoden 2008 lopussa yhteensä 44 (54) optio-oikeutta oli listattuina. Pääomatapahtumat Vuoden 2008 aikana toteutettiin yhteensä 37 osakeantia, joista 24 oli maksullisia suunnattuja osakeanteja, kuusi maksuttomia suunnattuja osakeanteja, kaksi maksullisia osakeanteja, yksi maksuton osakeanti, kaksi maksutonta antia yhdistettynä osakevaihtoon ja kaksi osakeantia liittyen yhtiöiden fuusioihin. Kaksi merkintäoikeutta ja kaksi uutta osakesarjaa sekä kolme uutta osakelajia, joilla oli eri oikeudet kuin vanhoilla osakkeilla, olivat kaupankäynnin kohteena. Osakeantien kokonaismäärä vuonna 2008 oli 250,4 miljoonaa euroa. Viranomaisille raportoidut tapaukset epäillystä markkinoiden väärinkäytöstä Kaksitoista (7) epäiltyä sisäpiiritiedon väärinkäyttötapausta ja yhdeksäntoista (7) mahdollista kurssimanipulaatiotapausta annettiin Suomen Rahoitustarkastuksen tutkittavaksi. Kaupankäynnin keskeytykset

2 Kaupankäynti keskeytettiin Helsingissä vuonna 2008 seitsemän (10) kertaa. Esimerkiksi kaupankäynti Ruukki Group Oyj:n osakkeilla keskeytettiin yhtiön pyynnöstä. Kaupankäyntiä jatkettiin sen jälkeen, kun yhtiö oli julkistanut useita pörssitiedotteita, muun ohella kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen lukuisine ehdotuksineen. Yksi ehdotuksista oli hankkia kromimalmi- ja ferrokromitoimintoja Kermas Limited:ltä. Lisäksi yhtiökokoukselle ehdotettiin, että uudelle toimitusjohtajalle annettaisiin optio-oikeuksia ja että yhtiö aloittaisi omien osakkeiden hankinnan. Tarkkailulista Tarkkailulistan tarkoitus on kiinnittää markkinoiden huomiota erityisiin tapahtumiin ja seikkoihin koskien kyseistä liikkeeseenlaskijaa tai osaketta. Tarkkailulista on osa virallista pörssilistaa. Kuuden yhtiön osakkeet siirrettiin tarkkailulistalle vuoden 2008 aikana. Turvatiimi Oyj:n, TietoEnator Oyj:n, Rocla Oyj:n ja Cencorp Oyj:n osakkeet siirrettiin tarkkailulistalle, koska yhtiöiden osakkeista oltiin tehty julkiset ostotarjoukset. Turvatiimi Oyj ja TietoEnator Oyj poistettiin tarkkailulistalta sen jälkeen, kun ostotarjoukset olivat päättyneet. Stromsdal Oyj siirrettiin tarkkailulistalle, koska se julkisti pörssitiedotteen, jonka mukaan yhtiön taloudellinen tilanne oli muodostunut erittäin kireäksi ja yhtiö oli aloittanut neuvottelut rahoittajiensa kanssa. Myöhemmin yhtiö haki yhtiön asettamista konkurssiin ja osake poistettiin pörssilistalta. Evia Oyj:n osakkeet siirrettiin tarkkailulistalle, koska yhtiö tiedotti hankkivansa GSM Suomi Oyj:n. Takoma Oyj:n osakkeet poistettiin tarkkailulistalta, kosta yhtiöllä ei enää ollut puutetta osakkeen hinnanmuodostusta koskevan listalleottokriteerin täyttymisessä. Osakkeet siirrettiin tarkkailulistalle vuonna Yhtiöiden ja välittäjien sääntörikkomukset NASDAQ OMX Helsinki lähetti 29 (23) lausuntopyyntöä. Vuoden aikana 24 (11) listatulle yhtiölle ja välittäjälle annettiin huomautus; kaksi (3) tapausta siirrettiin kurinpitolautakunnan sihteerille ja kolme (3) tapausta kurinpitolautakunnalle. Kurinpitolautakunnan päätöksiä Kurinpitolautakunta teki yhden (3) listayhtiötä koskevan päätöksen vuoden 2008 aikana. Lisäksi se teki kaksi välittäjää koskevaa päätöstä. Kurinpitolautakunta antoi varoituksen Ruukki Group Oyj:lle tiedottamissääntöjen rikkomisesta. Yhtiö julkisti tiedotteen 13. helmikuuta kahden osakkeenomistajan solmimasta sopimuksesta yhtiön omistuksesta ja strategisista tavoitteista. Osakkeenomistajat olivat itse julkistaneet sopimuksesta lehdistötiedotteen lähes kolme tuntia ennen kuin yhtiö julkisti sopimuksen pörssitiedotteena. Koska sopimuksen toinen osapuoli oli yhtiön johtaja ja hallituksen jäsen, kurinpitolautakunta katsoi, että sopimus tuli yhtiön tietoon heti sopimuksen solmimishetkenä eikä vasta lehdistötiedotteen julkistamishetkenä. Yhtiön tiedottaminen ei siten ollut tapahtunut ilman aiheetonta viivytystä. Kurinpitolautakunta antoi varoituksen Kaupthing Bank Oyj:lle ja sen meklarille Norex-sääntöjen kohdan rikkomisesta, joka koskee warranttien tallentamista sisäisinä kauppoina. 2(5)

3 Lisäksi kurinpitolautakunta antoi Danske Bank A/S:lle varoituksen ja euron kurinpitomaksun omien osakkeiden hankintaa koskevien sääntöjen rikkomisesta. Sääntörikkomus tapahtui Danske Bank A/S:n täyttäessä toimeksiantoa hankkia asiakkaanaan olleelle yhtiölle sen omia osakkeita. Danske Bank A/S ei ollut toimeksiantoa täyttäessään ottanut huomioon osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatetta. Kurinpitolautakunnan sihteerin päätöksiä Kurinpitolautakunnan sihteeri antoi muistutuksen kahdelle (3) listayhtiölle vuoden 2008 aikana. Kurinpitolautakunnan sihteeri antoi yhdelle yhtiölle huomautuksen, koska yhtiö julkisti yhtiökokouksen päätökset vasta seuraavana päivänä jatkuvan kaupankäynnin alkamisen jälkeen. Yhdelle yhtiölle annettiin kurinpitolautakunnan sihteerin muistutus, koska se ei julkistanut tulosvaroitusta ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi yhtiötä huomautettiin, koska se ei ollut yhteydessä Pörssiin ennen tulosvaroituksen antamista. Huomautukset listayhtiöille ja välittäjille Seitsemää listayhtiötä huomautettiin, koska ne eivät olleet julkistaneet arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa ilman aiheetonta viivytystä. Kahta yhtiötä huomautettiin, koska ne eivät julkistaneet tulosvaroitusta ilman aiheetonta viivytystä. Yhtä listayhtiötä huomautettiin, koska se ei ollut tiedottanut projektinsa viivästymisestä ilman aiheetonta viivytystä. Toista yhtiötä huomautettiin, koska se ei ollut julkistanut kaikkia hallituksen ehdotuksia yhtiökokoukselle ilman aiheetonta viivytystä. Yhtä yhtiötä huomautettiin, koska se ei ollut julkistanut kaikkia liiketoimintakauppaan liittyviä tietoja ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi yhtä yhtiötä huomautettiin viiveistä sen julkistaessa yhtiön hallituksen päätöksen hankkia yhtiön omia osakkeita tietyltä osakkeenomistajalta julkisen kaupankäynnin lisäksi. Yhtä yhtiötä huomautettiin usean pienemmän tiedonantovelvollisuuden perusteella tiedotettavan asian laiminlyönnistä. Yhtiön, joka oli jo siirretty tarkkailulistalle, huomiota kiinnitettiin listalleottokriteerien täyttämiseen ja riittävien prosessien ylläpitämiseen, jotta markkinoille voidaan toimittaa Pörssin sääntöjen mukaisesti ajantasaista ja luotettavaa informaatiota. Yhtä yhtiötä huomautettiin, koska se ei ollut toimittanut tilinpäätöstään tiedotevarastoon Rahoitustarkastuksen standardin mukaisesti. Kolmea yhtiötä huomautettiin liittyen tietojen luovutukseen medialle. Yhtä yhtiötä huomautettiin, koska se oli julkistanut pörssitiedotteen www-sivuillaan ja toimittanut sen medialle ennen kuin se oli julkistettu pörssissä. Toista yhtiötä huomautettiin, koska se oli antanut medialle tietoja mahdollisista ehdotuksista yhtiökokoukselle ilman, että asiasta julkaistiin pörssitiedotetta. Kolmas tapaus liittyi siihen, että yhtiö ei tiedottanut liiketoimintakauppaan liittyvästä viranomaispäätöksestä ennen tiedon antamista medialle. Lisäksi yhtä listayhtiötä kritisoitiin, koska se ei tiedottanut kahdesta omien osakkeiden luovutuksesta. Osakkeiden luovutus liittyi yhtiön johdon ja avainhenkilöstön kannustinjärjestelmiin. Yhtä yhtiötä huomautettiin, koska se ei liittänyt aiempaa ennustetta tulosvaroitukseen. Sen lisäksi yhtiötä kritisoitiin, koska se ei ollut yhteydessä pörssiin ennen tulosvaroituksen julkistamista. Lisäksi pörssi huomautti kuutta välittäjää koskien sääntöjen rikkomista listayhtiöiden omien osakkeiden hankintojen yhteydessä. 3(5)

4 Pörssi huomautti viittä välittäjää osakkeiden markkinatakauksesta annetun ohjeen toistuvasta laiminlyönnistä. Corporate Governance Nykyinen, listayhiöille suunnattu Corporate Governance suositus astui voimaan joulukuussa NASDAQ OMX Helsinki Oy on ottanut suosituksen osaksi Pörssin itsesääntelyä. Suositus on tarkoitettu kaikkien NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi, mikäli se ei ole ristiriidassa yhtiön kotipaikan pakottavien säännösten kanssa. Corporate Governancesuosituksen tavoitteena on listayhtiöiden toimintatapojen yhtenäistäminen, läpinäkyvyyden parantaminen, sijoittajille ja osakkeenomistajille annettavan tiedon yhtenäistäminen sekä tiedonkulun tehostaminen. Suositus on laadittu noudatettavaksi ns. Comply or Explain -periaatteen mukaisesti siten, että yhtiön tulee noudattaa suositusta kokonaisuudessaan. Jos yhtiö poikkeaa suosituksesta, sen on ilmoitettava poikkeaminen ja poikkeamisen syy. Yhtiön on annettava vuosikertomuksessaan ja Internetsivuillaan tieto suosituksen noudattamisesta. Vuonna 2003 annettua suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä on pidetty hyvin toimivana ja kansainvälisesti korkeatasoisena. Päivittämistarpeita on kuitenkin ilmennyt uuden sääntelyn ja kansainvälisen kehityksen myötä. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallitus on hyväksynyt lokakuussa 2008 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin, joka korvaa vuonna 2003 annetun suosituksen listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä. Hallinnointikoodi astui voimaan Valvontatoimenpiteet ja Pörssin toimesta laaditut selvitykset NASDAQ OMX Helsingin markkinanvalvontayksikkö valvoo listayhtiöiden Corporate Governance -suosituksen noudattamista. Selvitys listayhtiöiden Corporate Governance suosituksen noudattamisesta tehtiin kesän 2008 aikana. Kaikki listayhtiöt olivat omaksuneet suosituksen, mutta muutama yhtiö ei ollut antanut kaikkea vaadittavaa tietoa. Selvityksestä kävi ilmi, että 83 yhtiötä noudatti suositusta kokonaisuudessaan. Vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa yhtiöistä 78 noudatti sitä kokonaisuudessaan. Yhtiöistä 35 poikkesi suosituksesta ja selosti poikkeuksensa Comply or Explain periaatteen mukaisesti. Yhtiöistä yhdeksällä oli joko poikkeuksia, joita ei oltu selitetty tai puutteita Corporate Goverannce - tiedottamiseen liittyvissä yksityiskohdissa. NASDAQ OMX Helsingin markkinavalvontayksikkö on ollut yhteydessä kaikkiin yhtiöihin, joiden Intenet-sivuilta ei löytynyt kaikkea vaadittavaa tietoa. First North Kaksi (1) yhtiötä otettiin kaupankäynnin kohteeksi First North Helsinkiin: PowerFlute Oyj ja SAV- Rahoitus Oyj. Kolme (1) yhtiötä oli kaupankäynnin kohteena vuoden lopussa First North Helsingissä. Yhtään yhtiötä ei poistettu kaupankäynnin kohteesta First North Helsingistä vuoden 2008 aikana. Pohjola Corporate Finance Oy, ProMan Oy Ab ja PwC Corporate Finance Oy hyväksyttiin Certified Advisereiksi First North Helsinkiin. Yhdelle suomalaiselle Certified Adviserille annettiin huomautus, koska se oli laiminlyönyt velvollisuuttaan valvoa, että yhtiö, jonka Certified Adviserina se toimi, noudattaa First Northin tiedonantovelvollisuutta. First North yhtiö oli julkistanut puutteellisen tilinpäätöstiedotteen. Lisäksi yhtiökokouksen tekemiä päätöksiä ei julkistettu ilman aiheetonta viivytystä. Certified Adviserille ei kuitenkaan annettu varoitusta, koska sääntörikkomukset selittyivät osaksi sillä, että First North yhtiö 4(5)

5 oli saanut väärää tietoa ulkopuolisilta oikeudellisilta neuvonantajiltaan ja Certified Arviserilla oli syytä uskoa, että oikeudellisilla neuvonantajilla oli asiaa koskeva sääntötuntemus. NASDAQ OMX Nordicin markkinavalvonnan vuosiraportti 2008 on luettavissa www-sivuilta kokonaisuudessaan englanniksi. 5(5)

OMX Surveillance Vuosikertomus 2005

OMX Surveillance Vuosikertomus 2005 OMX Surveillance Vuosikertomus 2005 Johdanto Menestyvän ja tuloksekkaan pörssitoiminnan perusta on markkinoiden luottamus pörssiä kohtaan. Asia saattaa unohtua nykyisenkaltaisessa tilanteessa, jossa markkinoiden

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Finnairin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta.

Finnairin tiedonantovelvollisuus muodostuu säännöllisestä ja jatkuvasta tiedonantovelvollisuudesta. Finnair Oyj:n tiedonantopolitiikka Julkinen 27.04.2012 Tarkastaja, pvm Finnair Oyj:n johtoryhmä, 24.4.2012 Hyväksyjä, pvm Finnair Oyj:n hallitus, 26.04.2012 Taustaa Tässä Finnairin hallituksen hyväksymässä

Lisätiedot

Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Julkinen Versio 2 Viestintä / Kaisa Lipponen 15.12.2011

Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Julkinen Versio 2 Viestintä / Kaisa Lipponen 15.12.2011 Periaate NOQD-92/FI 1 (8) Jakelu Tarkastaja, pvm NEB, 19.10.2011 Korvaa Neste Oil muutettu Nesteeksi yhtiön virallisen nimen muututtua 1.6.2015. Hyväksyjä, pvm BoD, 15.12.2011 NESTE OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 129 SISÄPIIRINTIEDON Peltolan osuus tuksen jäsenyyden päätyttyä Peltolalla ei ole ollut Jippiissä muodollista eikä tosiasiallista asemaa. PSS-Trade Oy tuli Jippii Group Oyj:n osakkeenomistajaksi 4.7.2000

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2009 1 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2009 Wulff-Yhtiöt Oyj -konsernin muodostavat 24 tytäryritystä, jotka myyvät ja

Lisätiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot PALKITSEMISTA KOSKEVA RAPORTOINTI Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Seuraava selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä koskee vuonna 2009 vallinnutta tilannetta, mutta siinä on myös otettu huomioon tilikauden päättymisen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen Dnro FIVA 9/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Corporate Governance -raportointi Substance over form?

Corporate Governance -raportointi Substance over form? Corporate Governance -raportointi Substance over form? Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 1 Kilpailun yhteenveto 4 2 Raati 6 3 Kilpailun taustaa ja painopisteet 8 3.1 Corporate Governance 8 3.2 Hallinnointikoodi

Lisätiedot

LIITE 7 RUUKKI GROUP OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10 TOUKOKUUTA 2012 KIRJE OSAKKEENOMISTAJILLE TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. Mikäli olet epävarma toimista, joihin sinun tulisi

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

Afarak Group Oyj. Ehdotettu listasegmentin vaihtaminen Premiumista Standardiin Lontoon pörssissä

Afarak Group Oyj. Ehdotettu listasegmentin vaihtaminen Premiumista Standardiin Lontoon pörssissä TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. Mikäli olet epävarma toimista, joihin sinun tulisi ryhtyä, neuvomme sinua pyytämään henkilökohtaista taloudellista neuvontaa omalta pörssivälittäjältäsi,

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2015 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana kehittämässä pörssiyhtiöiden hyvää hallinnointia ja avoimuutta.

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Listautujan käsikirja. Monenkeskinen markkinapaikka Suomessa

Listautujan käsikirja. Monenkeskinen markkinapaikka Suomessa Monenkeskinen markkinapaikka Suomessa Listautujan käsikirja monenkeskiselle markkinapaikalle 2014 projektiin osallistuivat: Castrén & Snellman / Janne Lauha, Anna-Maarit Laurila, Erno Kaskinen, Thomas

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjaus- Financial Statements. järjestelmästä Consectetuer Metso johtava et venenatis teollisuuden eget velit. prosesseja Sed augue tehostavien laite- ja palveluratkaisujen orci, toimittaja lacinia eu asiakkailleen tincidunt et kaivos-, eleifend maarakennus-

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011

GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 GEOSENTRIC OYJ TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 LUKU Sivu TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot