OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2006"

Transkriptio

1 OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2006 Johdanto Menestyksekkään ja tuloksekkaan pörssitoiminnan perusta on markkinoiden luottamus pörssiin. Markkinavalvonta Pohjoismaisessa Pörssissä (OMX:ään kuuluvissa pörsseissä) on laajalti vastuussa markkinoiden luottamuksen ylläpitämisestä. Tämä saavutetaan uskottavalla, ammattimaisella ja yhtenäisellä valvonnalla, sääntörikkomusten seuraamusten toimeenpanolla sekä korkealaatuisella listausprosessilla. OMX:n Surveillance koostuu kolmesta markkinavalvontayksiköstä: Tukholman Pörssin Surveillance (SSE), Kööpenhaminan Pörssin Surveillance (CSE) ja Helsingin Pörssin Surveillance (HSE). Edellä mainitut yksiköt koostuvat kahdesta toiminnosta: kaupankäynnin valvonnasta (Trading Surveillance) ja listayhtiöiden valvonnasta (Issuer Surveillance). Tämän lisäksi yksittäiset toimihenkilöt suorittavat markkinavalvontaa kaikissa kolmessa Baltian pörssissä. Valvontatoiminnot liittyvät kaupankäynnin valvontaan sellaisenaan sekä välittäjien, listayhtiöiden ja muiden markkinaosapuolien toimintaan markkinoilla. Tämän lisäksi valvonta käsittää uusien instrumenttien listalleottamisen, pääosin osakkeiden, velkakirjojen, erilaisten korkoinstrumenttien ja warranttien listalleottamisen. Kööpenhaminassa valvonta kohdistuu myös rahastoihin ja syyskuun ensimmäiseen päivään asti listalleottoesitteisiin. OMX:n Surveillance on aiemmin julkaissut yhteisen vuosikertomuksensa vuodelta Tämä SSE:n, CSE:n ja HSE:n yhteinen vuosikertomus on luettavissa kunkin pörssin verkkosivuilla, katso Tämä puolivuotiskertomus koskee markkinavalvontaa vuoden 2006 kuuden ensimmäisen kuukauden osalta. Lisätietoja aiheesta antavat Anders Ackebo Erik Bruun Hansen Janne Seppänen Tukholman Pörssi Kööpenhaminan Pörssi Helsingin Pörssi Tukholmassa 10 heinäkuuta 2006 Anders Ackebo Senior Vice President Head of OMX Surveillance

2 Tukholman Pörssi (SSE) Listalleotto ja listalta poistaminen Osakkeet Jakson aikana yhdeksän uutta osaketta otettiin listalle Tukholman Pörsissä. Old Mutual Plc otettiin A-listalle ja muut kahdeksan yhtiötä otettiin O-listalle. KappAhl Holding AB, Gant Company AB ja Diös Fastigheter AB otettiin kaikki listalle uusmerkinnän tai olemassa olevien osakkeiden myynnin jälkeen. Wihlborgs Fastigheter AB, Catena AB ja Husqvarna AB irtautuivat olemassa olevista listayhtiöistä. PA Resources AB listautui poistuttuaan toisen pörssin listalta. EpiCept Corp., Lawson Software Inc. ja Old Mutual Plc listautuivat Tukholmaan niiden ollessa samaan aikaan listattuna toisessa pörssissä. Kahdeksan yhtiötä poistettiin listalta, mutta osa näistä on yhä läsnä pörssissä niiden fuusioiduttua tai tultua muiden listayhtiöiden ostamaksi. AcandoFrontec AB osti Resco AB:n, Lawson Software Inc osti Intentia International AB:n ja Old Mutual Plc osti Skandia AB:n. Optimail AB, Glocalnet AB, Strålfors AB ja Klippan AB poistuivat listalta toteutuneiden ostotarjousten seurauksena. Powerwave Technologies Inc. poistui Tukholman pörssin listalta, mutta on edelleen listautuneena USA:ssa. Listattujen yhtiöiden kokonaismäärä jakson lopussa oli 271, yksi enemmän kuin vuoden 2005 lopussa. Warrantit Jakson aikana listalle otettiin 764 uutta warranttia, enemmän kuin vastaavalla jaksolla 2005 jolloin 618 warranttia otettiin listalle. Listalta poistui 744 (773) warranttia. Jakson aikana Tukholman Pörssin listalle otettiin 111 (71) knock-out warranttia. Jakson lopussa Tukholman Pörssissä oli listattuna yhteensä 1132 warranttia. Velkakirjat Yhteensä 198 (185) uutta velkakirjaa otettiin listalle vuoden 2006 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana, joista 144 (63) SOX-listalle, 41 (91) Monthly -listalle ja 13(19) Bulletin Board and Reporting -listalle. Yhteensä 3 (12) MTN-ohjelmaa ja 7 (0) yritystodistus ohjelmaa hyväksyttiin vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Jakson aikana kaksi uutta liikkeeseenlaskijaa, Post Danmark A/S ja JP Morgan International Derivatives Ltd laskivat liikkeelle velkakirjoja Tukholman Pörssissä. Rahasto-osuudet (ETF:t) Yksi uusi ETF otettiin listalle jakson aikana: XACT VINX30, joka on VINX30 -indeksiä replikoiva osakerahasto. Jakson lopulla Tukholman Pörssin listoilla oli yhteensä 5 ETF:ää. Yhtiön siirtäminen tarkkailulistalle Yhtiön osake voidaan väliaikaisesti siirtää tarkkailulistalle, jolloin se on erityisen valvonnan kohteena. Tarkkailulistalle siirtämisellä halutaan antaa markkinoille varoittava signaali. Osake voi olla tarkkailulistalla ainoastaan rajoitetun ajan, kerrallaan enintään kuusi kuukautta. Jakson aikana Tukholman Pörssi siirsi 11 yhtiön (15 vuonna 2005) osakkeen tarkkailulistalle. Yhtiöistä viisi ei täyttänyt listalleottamisen edellytyksiä koskien osakkeen omistuksen riittävää jakautumista, yksi yhtiö ei täyttänyt listalleottamisen edellytyksiä koskien osakkeenomistajien

3 lukumäärää, kaksi yhtiötä johtuen suunnitellusta merkittävästä muutoksesta yhtiön toimialassa ja kolme yhtiötä siirrettiin tarkkailulistalle, koska ne olivat jättäneet hakemuksen osakkeensa poistamiseksi pörssistä. Yhden yhtiön osakkeilla käytiin kauppaa O-listan tarkkailulistalla, koska yhtiö julkisti suunnitelmat merkittävään muutokseen yhtiön liiketoiminnassa. Osake siirrettiin takaisin tavanomaiselle paikalleen O-listalle uudelleenarvioinnin jälkeen. Pääomatapahtumat Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toteutettiin 12 osakeantia, yhtä paljon kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Jakson aikana osakkeen splittauksia oli 22 ja käänteisiä splittauksia yksi, merkittävästi enemmän kuin vuonna Tavallisten osinkojen lisäksi Electrolux jakoi Husqvarnan Ruotsin kaikkien aikojen suurimmassa irtautumisessa. Tämä oli huomattavan suuri osa kaikesta osakkeenomistajille siirtyneestä pääomasta. Jakson aikana suoritettiin yhteensä 7 lunastusohjelmaa, joista 3 oli yhdistetty splittaukseen. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli samalla tasolla. 2 yhtiötä jaettiin osakkeenomistajille ja 5 yhtiötä vaihtoi nimeä. Pääomatapahtumien seurauksena kaupankäynnin kohteena oli kaiken kaikkiaan 13 merkintäoikeutta, 13 merkintäoikeudella maksettua osaketta, 6 lunastusoikeutta ja 10 lunastusosaketta. Pörssitiedotteet ja -ilmoitukset Listauksiin ja listalta poistamisiin liittyvissä asioissa Issuer Surveillance julkisti yhteensä 684 (638) pörssitiedotetta. Helpottaakseen tiedonsaantia omitusten muutoksista listayhtiöissä, Issuer Surveillance-yksikkö antaa markkinoille tiedotteita julkistettujen omistusosuuksien muutoksista. Vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla tiedotteita lähetettiin 315 (385) kappaletta. Listayhtiöiden, välittäjien ja muiden markkinaosapuolten sääntörikkomukset Tukholman pörssi käsitteli vuoden 2006 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 36 sääntörikkomusta. Näistä 24 oli tapauksia, joissa päädyttiin pörssin antamaan kirjalliseen huomion kiinnittämiseen. Huomautukset johtuivat seuraavista tapahtumista. Kahden yhtiön huomiota kiinnitettiin niiden annettua arvopaperin arvoon vaikuttavaa tietoa haastatteluissa, puhelinkonferensseissa tai pääomamarkkinapäivillä. Määrä on selvästi vähentynyt verrattuna vuoteen 2005, jolloin vastaavia tapauksia oli 11 kappaletta. Kahden yhtiön huomiota on kiinnitetty niiden julkistettua puutteellista tietoa markkinoille. Kahdessa muussa tapauskessa yhtiöiden huomiota kiinnitettiin niiden rikottua pörssin sääntöjä yhtiökokoukseen liittyen. Yhden yhtiön huomiota kiinnitettiin siihen, että osa lehdistötiedotteessa julkistetuista tiedoista oli saatavilla osakemarkkinoita koskevalla keskustelupalstalla internetissä ennen tiedotteen julkaistamista. Yhden yhtiön huomiota kiinnitettiin, koska yhtiö ei ollut ehtinyt ajoissa tiedottaa tekemänsä tutkimuksen tuloksista. Yhden yhtiön huomiota kiinnitettiin siihen, ettei sen lehdistötiedote ollut kaikilla markkinaosapuolilla samanaikaisesti. Tukholman Pörssi on vuoden 2006 aikana priorisoinut valvonnassaan liputussääntöjen noudattamista. Pörssi on ottanut yhteyttä useisiin markkinaosapuoliin, niin välittäjiin kuin muihinkin markkinaosapuoliin, tapauksissa, joissa on ollut syytä epäillä sääntörikkomusta. Näiden seurauksena Kurinpitolautakunta on antanut yhden päätöksen (katso tarkemmin osio Kurinpitolautakunnan päätöksiä). Pörssi on 18 tapauksessa pyytänyt asianomaista kiinnittämään tarkempaa huomiota sääntökohdan noudattamiseen.

4 Tukholman Pörssi on vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla kiinnittänyt kirjallisesti 6 välittäjän huomiota. Huomautus on annettu yhdelle paikalliselle välittäjälle ja viidelle etävälittäjälle. Kaksi tapauksista annettiin Kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi. Osa huomion kiinnittämisiin johtaneista tapauksista aiheutui siitä, että kurssi jolla arvopaperikauppaa käytiin ei vastannut vallitsevaa markkinahintaa. Osa tapauksista puolestaan johtui kauppojen raportointia koskevien sääntöjen rikkomuksista. Verrattuna vuoteen 2005, sellaiset tapaukset, jotka aiheutuivat kaupankäynnistä markkinahinnasta poikkeavilla hinnoilla, ovat tapahtuneet jatkuvassa kaupankäynnissä kaupankäynnin päättävän jakson sijaan. Kahdessa yllä mainitussa tapauksessa kyseessä oleva kaupankäynti on tapahtunut Automaattisen Tarjousten Välityksen kautta ja huomion kiinnittäminen on perustunut välittäjien vastuuseen asiakkaiden kaupankäynnissä. Molemmissa tapauksissa välittäjät ovat myöntäneet kyseessä olleen kaupankäynnin sopimattomuuden, mutta eivät ole kyenneet ylläpitämään sen estämiseksi tarvittuja toimenpiteitä. Yksi huomion kiinnittämiseen johtaneista tapauksista aiheutui tilanteesta, jossa automaattinen kaupankäyntiohjelmisto tallensi tarjouksia useampaan tarjouskirjaan. Ennakoimattomien tapahtumien seurauksena kaupankäynnistä tuli agressiivisempaa kuin mitä välittäjä tarkoitti ja tästä seurasi äkillisiä hintavaihteluja tietyissä tarjouskirjoissa. Yllämainituissa kolmessa tapauksessa kyseessä olleet välittäjät ovat myöntäneet, että kaupankäyntisääntöjä on rikottu ja, että markkinoiden luottamusta on vaarannettu kuvaillun kaupankäynnin seurauksena. Tapaukset ja niitä seuranneet tutkimukset ovat osaltaan kuitenkin johtaneet välittäjien osalta toimiin, jotka vähentävät riskejä ja ennaltaehkäisevät vastaavien tapausten syntyä. Kahden välittäjän huomiota on kiinnitetty niiden jätettyä raportoimatta tekemiään sopimuskauppoja sääntöjen edellyttämällä tavalla. Nämä raportoimatta jättämiset johtuivat järjestelmävioista välittäjien kaupankäyntijärjestelmissä ja seurauksena automaattinen kauppojen raportointi jäi molemmilla välittäjillä suhteellisen pitkäksi aikaa tekemättä. Yhden välittäjän huomiota kiinnitettiin, kun se ei ollut välittömästi ilmoittanut pörssille, miksi se poisti tarjoukset liikkeeseenlaskemassaan warranteissaan 25. lokakuuta Syy miksi tarjoukset poistettiin oli se, että välittäjä oli asettanut väärän kertoimen tallentaessaan warrantteja back-office järjestelmään ennen ensimmäistä kaupankäyntipäivää. Tukholman Pörssi on osavuosikatsausten tutkimisen jälkeen ollut yhteydessä 28:aan listayhtiöön (57 koko vuonna 2005) osavuosikatsauksissa ilmenneiden virheiden tai puutteellisuuksien osalta. Tukholman Pörssin kurinpitolautakunnan päätöksiä Tukholman Pörssin kurinpitolautakunnan tehtävänä on käsitellä epäiltyjä listayhtiöiden, välittäjien tai meklarien sääntörikkomuksia. Pörssin epäillessä osapuolten rikkovan sääntöjä tapaus ilmoitetaan kurinpitolautakunnalle. Pörssi tutkii ja valmistelee asian, jonka jälkeen kurinpitolautakunta tekee päätökset mahdollisista toimista. Listayhtiöille langetettavat mahdolliset sanktiot ovat varoitus, sakko tai listalta poistaminen. Sakot joita voidaan langettaa ovat suuruudeltaan yhdestä viiteentoista vuosimaksua. Välittäjille langetettavat mahdolliset rangaistukset ovat puolestaan varoitus, sakko tai jäsenyyden lopettaminen. Meklareita voidaan puolestaan varoittaa tai joissakin tapauksissa perua meklarioikeus. Kurinpitolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla lakimiehiä ja

5 heillä tulee olla kokemusta tuomarin tehtävistä. Vähintään kahdella jäsenellä tulee puolestaan olla syvällistä kokemusta toimimisesta osakemarkkinoilla. Kurinpitolautakunta on vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana tehnyt päätöksen neljässä tapauksessa. Kaksi näistä koski listayhtiöitä. Wedins Skor & Accessoarer AB oli rikkonut yhtiön pörssin kanssa tekemäänsä listautumissopimusta jättäessään toimittamatta ajoissa tietoja ylimääräisestä yhtiökokouksesta ja käsitellessään arvopaperin arvoon vaikuttavaa tietoa väärällä tavalla. Tukholman Pörssin kurinpitolautakunta päätti antaa Wedinsille 576,000 Ruotsin kruunun suuruisen sakon, joka vastaa kolmea vuosimaksua. Wise Group AB, aiemmalta nimeltään Sign On i Stockholm AB, rikkoi pörssin kanssa tekemäänsä listautumissopimusta, kun sen julkistamassa lehdistötiedotteessa ei mainittu riittäviä tietoja. Lehdistötiedotteessa, joka oli päivätty 9. kesäkuuta 2004, Sign On kertoi sopimuksesta, jonka se oli tehnyt ostaakseen Svea Ekonomi AB:n. Tiedolla oli positiivinen vaikutus Sign Onin osakekurssiin. Lehdistötiedotteessa ei kuitenkaan mainittu, että yrityskaupan ehtona oli suoritettava due diligence - tarkastus sekä molemmilla osapuolilla oli oikeus perua kauppa, jos yhteisymmärrykseen ei päästäisi. Siksi ainoa tulkinta, mikä lehdistötiedotteesta voitiin tehdä oli, että sopimus oli ehdoton ja peruuttamaton. Tukholman Pörssin kurinpitolautakunta päätti antaa Wise Groupille sakkoja 384,000 Ruotsin kruunua, joka vastaa kahta vuosimaksua. Kaksi kurinpitolautakunnan päätöstä koski pörssin välittäjiä. Yksi näistä välittäjien kaupankäyntiä koskevista tapauksista johti sanktion langettamiseen. Goldman Sachs International sai varoituksen siitä, että jätti julkistamatta tiedot hankkimistaan osakkeista, mitä edellytetään NBK:n (Näringslivets Börskommité) säännöissä. Yksi välittäjän kaupankäyntiä koskenut tapaus ei johtanut sanktion langettamiseen. Tapauksessa välittäjä sai asiakkaaltaan tarjouksia kaupankäyntiin usealla eri osakkeella useampien päivien ajan, ja vertailuhintana tuli käyttää edellisen päivän viimeistä hintaa kuukauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Pörssin mielestä yhdessä kaupankäynnin kohteena olleista osakkeista kaupankäynti kuun viimeisen päivän päättävässä huutokaupassa, jossa vertailuhinta määritettiin, oli liian agressiivista sekä välittäjällä oli asiakkaansa lukuun intressi vaikuttaa päätöshintaan. Lautakunnan mukaan toimintaa voitiin pitää Norex-sääntöjen vastaisena, mutta ei riittävänä sanktion langettamiseen. Kurinpitolautakunnan päätökset kokonaisuudessaan löytyvät Tukholman Pörssin kotisivuilta osoitteesta Kaupankäynnin keskeytykset Tukholman Pörssi voi pörssi- ja selvitystoiminnasta annetun lain perusteella tietyissä olosuhteissa päättää kaupankäynnin keskeytyksestä. Edellä mainittu tilanne saattaa olla sellainen, jossa kaikilla kaupankäynnin osapuolilla ei ole mahdollista saada käsiinsä riittävää ja tasapuolista tietoa listayhtiöistä tai arvopaperista. Päätös kaupankäynnin keskeytyksestä voidaan tehdä myös olosuhteissa, jossa listayhtiö aikoo julkaista arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa jatkuvan kaupankäynnin aikana. Kaupankäynnin keskeytyksen tulee olla ajallisesti lyhyt, tavallisesti muutaman tunnin mittainen. Yli päivän mittaiset keskeytykset ovat harvinaisia. Vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana Tukholman Pörssi keskeytti kaupankäynnin 10 (13 vuonna 2005) kertaa.

6 Rahoitustarkastukselle (Finansinspektionen) tai Ekobrottsmyndighet:lle ilmoitetut, sisäpiirintiedon väärinkäyttöä tai markkinamanipulaatiota koskevat asiat Vuoden 2006 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana rahoitustarkastukelle ja/tai Ekobrotsmyndighet:lle ilmoitettiin 24 epäiltyä lakien ja säädösten rikkomusta. Koko vuonna 2005 vastaava määrä oli 42 tapausta ja puolestaan vuonna 2004 ilmoitettiin 33:sta tapauksesta. Suurin osa 24:stä tapauksesta koski epäiltyä markkinamanipulaatiota sekä sisäpiirikaupankäyntiä ja sisäpiiritiedon levittämistä. Tapauksista seitsemän koski erilaisia hinnan vääristämisiä, muun muuassa epäiltyä window dressing - tai wash trading -tyypistä kaupankäyntiä. (Window dressing viittaa tilanteeseen, jossa pienillä määrillä käydään kauppaa tietyn hinnan mahdollistamiseksi, joka puolestaan määrittelee suuremman omistuksen tai position arvon. Wash trading puolestaan viittaa kahden eri oikeudellisten yhteisöjen välisiin transaktioihin, yleensä etukäteen sovittuihin, joissa tarkoituksena on siirtää varallisuutta tai voittoja/tappioita.). Yksi seitsemästä markkinamanipulaatioepäilystä viittasi tilanteeseen, jossa tietty taho yritti levittää paikkaansa pitämätöntä ja harhaanjohtavaa tietoa yhtiöstä vaikuttaakseen kaupankäyntiin sen osakkeilla. Osa raportoiduista tapauksista koskivat tilanteita, joissa tietty markkinaosapuoli edusti eri oikeudellisia yhteisöjä, joilla on erilaiset velvollisuudet verojen maksamisen suhteen. Näissä tapauksissa transaktiot on tehty tarkoituksena muuttaa verotuksen perusteita eri verotuskohteiden välillä. Yhdessä rahoitustarkastukselle ilmoitetussa tapauksessa oli kyseessä tilanne, missä Pörssi kyseenalaisti välittäjän eturistiriitatilanteen käsittelyä. Välittäjä teki kauppaa suurella määrällä yhtiön osakkeilla, joka oli heidän asiakkaansa. Osakkeet puolestaan myytiin asiakkaalle, joka edusti myös kyseessä ollutta yhtiötä. Listayhtiöiden hallitusten jäsenten, johtajien ja tilintarkastajien koulutus Vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana järjestettiin 18 seminaaria, joiden aiheena olivat pörssin säännöt sekä sisäpiirisäännöt. Osanottajia seminaareissa oli yli 340. Tukholman Pörssin listalleottoedellytysten mukaan listayhtiön hallituksen jäsenten, ylimmän johdon ja tilintarkastajien on otettava osaa koulutukseen. Koulutus tuli pakolliseksi heinäkuussa 2003 ja siitä lähtien 4203 ihmistä on osallistunut koulutusseminaareihin. Muut toimet luottamuksen kasvattamiseksi Jakson aikana Surveillancen henkilöstö osallistui kymmeneen yhtiökokoukseen. Yhdessä rahoitustarkastuksen kanssa järjestettiin tilaisuus, jossa käsiteltiin listalleottodirektiivin käyttöönottoa. Tämän lisäksi järjestettiin tilaisuuksia toimittajille, listayhtiöille ja neuvonantajille listayhtiöitä koskevista säännöistä. Surveillancen henkilöstöä osallistui myös useisiin seminaareihin puhujina. Jakaakseen tietoa toiminnastaan ja vaihtaakseen kokemuksia välittäjien kanssa, Surveillance on vieraillut useassa jäsenyhtiössä. Edellisen kaltainen toiminta aloitettiin syksyllä 2005 ja sen on tarkoitus jatkua sekä laajentua tapaamisiin etävälittäjien kanssa. Surveillancen henkilöstöä on myös toiminut kouluttajina uusille meklareille järjestettävillä kursseilla ja yhdellä seminaarilla, joka oli suunnattu selvitystoiminnasta vastaaville henkilöille Ruotsalaisissa rahoitusinstituutioissa. Tilintarkastusasiat

7 Tilintarkastuksia käsittelevän paneelin (Redovisningsrådet) tehtävänä on varmistaa, että ruotsalaiset yhtiöt valmistelevat taloudelliset tiedotteensa asiaankuuluvien lakien ja säännösten mukaisesti, ja että ne on tehty hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana paneeli on julkaissut kolme (10 vuonna 2005) lausuntoa. Lisää tietoa yksittäisistä tapauksista on saatavilla osoitteesta Helsingin Pörssi (HSE) Listalleotto ja listalta poistaminen Osakkeet Listauskomitea päätti jakson aikana ottaa Helsingin Pörssin Päälistalle viisi yhtiötä. Salcomp Oyj:n, Ahlstrom Oyj:n and FIM Group Oyj:n osakkeet otettiin ensin Pre-listalle ja myöhemmin Päälistalle. Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n osakkeet otettiin Päälistalle heinäkuun kolmas Listauskomitea päätti poistaa listalta neljä yhtiötä. Pohjola Oyj poistettiin päälistalta OKO Pankki Oyj:n ostettua yhtiön. Elisa Oyj osti Saunalahti Group Oyj:n osakkeet. Myös Suomen Spar Oyj:n osake poistettiin Päälistalta sen tultua toisen yhtiön ostamaksi. Orion Oyj:n osake poistettiin Päälistalta sen jakauduttua kahdeksi uudeksi yhtiöksi. Listayhtiöiden lukumäärä kesäkuun 2006 lopussa oli 137, yhtä monta kuin vuoden 2005 lopussa. Yhden yhtiön osake on listattuna ML-markkina -listalla. Warrantit Jakson aikana listalle otettiin 430 warranttia. Tämä oli huomattavasti enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2005, jolloin listalle otettiin 167 warranttia. Listalta poistui 377 (250) warranttia. Jakson lopussa Helsingin Pörssissä oli listattuna yhteensä 298 warranttia. Velkakirjat Myös velkakirjojen määrä oli vuoden takaiseen jaksoon verrattuna suurempi. Yhteensä 49 (38) velkakirjaa otettiin listalle ja listalta poistui 34(29) velkakirjaa. Rahasto-osuudet (ETF:t) Yksi uusi ETF, XACT OMXH25, otettiin jakson aikana listalle. Jakson lopussa listattuna oli yhteensä kaksi ETF:ää. Optio-oikeudet Neljätoista (18) optio-oikeutta ja yksitoista (16) optio-oikeuksien lisäerää listattiin ja 20 (19) optiooikeutta poistui listalta. Yhtiön siirtäminen tarkkailulistalle Tarkkailulistan tarkoituksena on kiinnittää markkinoiden huomio erityisiin seikkoihin tai toimenpiteisiin kyseessä olevassa yhtiössä tai sen osakkeessa. Tarkkailulista on virallisen listan osa. Saunalahti Group Oyj:n, Suomen Spar Oyj:n ja Pohjola Oyj:n osake siirrettiin tarkkailulistalle johtuen siitä, että yhtiöt olivat hakeneet listalta poistamista.

8 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osake siirrettiin tarkkailulistalle yhtiön toimialan vaihduttua yrityskaupan seurauksena. Yhtiön osake siirrettiin takaisin tavanomaisella paikalleen listalleottoesitteen julkistamisen jälkeen. Pääomatapahtumat ja omien osakkeiden hankinta Surveillance päätti 148 (166) osakkeen lisäerän ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi. Näistä 13 koski suunnattuja anteja ja yksi osakesarjojen yhdistämistä. Tämän lisäksi käsiteltiin käsiteltiin kuusi osakkeen splittausta ja kolme rahastoantia. Jakson aikana yksitoista yhtiötä hankki omia osakkeitaan. Pörssitiedotteet Helsingin Pörssi valmisteli ja lähetti jakson aikana 640 pörssitiedotetta liittyen uusien instrumenttien listalleottoon, osakkeiden ja muiden instrumenttien lisäeriin, markkinatakaukseen ja muutoksiin nimissä tai kaupankäyntitunnuksissa. Listayhtiöiden, välittäjien ja muiden markkinaosapuolten sääntörikkomuksiin liittyvät asiat Helsingin Pörssi lähetti jakson aikana 13 kirjallista lausuntopyyntöä. Niistä seitsemän johti pörssin antamaan kirjalliseen huomautukseen, kolme niistä on siirretty käsiteltäväksi Kurinpitolautakunnan sihteerille ja yksi Kurinpitolautakuntaan. Tapaukset, jotka johtivat pörssin kirjalliseen huomautukseen johtuivat seuraavassa käsitellyistä asioista. Yhden yhtiön huomiota kiinnitettiin sen jättäessä julkistamatta muutokset hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle. Toisen listayhtiön huomiota kiinnitettiin julkisen information kommentointiin, jota ei tehty sääntöjen mukaisesti. Tämän lisäksi todettiin, että listayhtiöllä ei ole lupaa rajoittaa tiedonantovelvollisuuttaan sopimuksissaan. Yhden yhtiön huomiota kiinnitettiin toimittajatapaamisessa annettuihin ennusteisiin, jotka olivat tarkempia kuin mitä yhtiö oli aiemmin julkistanut. Kahden listayhtiön huomiota kiinnitettiin hallituksen yhtiökokoukselle tekemien ehdotusten julkistamiseen, mitä ei oltu tehty ilman aiheetonta viivytystä. Tämän lisäksi Helsingin Pörssi on kiinnittänyt yhden listayhtiön huomiota yhtiökokouksessa annettuun information. Listayhtiö antoi yhtiökokouksessa arvopaperin arvoon mahdollisesti olennaisesti vaikuttavaa informaatiota, josta julkistettiin pörssitiedote vasta yhtiökokouksen päätyttyä. Tämän lisäksi kesäkuussa yhden listayhtiön huomiota kiinnitettiin taloudelliseen raportoinnin järjestämiseen, mikä ei ollut toiminnan luonteeseen ja kokoon nähden riittävällä tasolla. Kahta Helsingin Pörssin välittäjää huomautettiin sopimuskauppojen raportointia koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Helsingin Pörssin Kurinpitolautakunnnan ja lautakunnan sihteerin tekemät päätökset Kurinpitolautakunta antoi varoituksen yhdelle listayhtiölle ja Kurinpitolautakunnan sihteeri antoi muistutuksen kolmelle yhtiölle vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

9 Helsingin Pörssin Kurinpitolautakunta antoi Stora Enso Oyj:lle varoituksen listayhtiöiden tiedonantovelvollisuuteen liittyvästä sääntörikkomuksesta. Kurinpitolautakunta katsoi, ettei muun ohella yhtiökokouksessa esitettyjä ennusteita liittyen yhtiön kannattavuuteen ja liikevoittoon oltu aiemmin julkistettu yhtiön pörssitiedotteissa. Kurinpitolautakunnan sihteeri antoi yhdelle listayhtiölle varoituksen tiedonantovelvollisuutta koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Yhtiötä muistutettiin siitä, ettei se ollut kommentoinut sitä koskevaa julkista informaatiota ilman aiheetonta viivytystä. Julkisella informaatiolla oli olennainen vaikutus yhtiön arvopaperin arvoon. Yhtiön julkistaessa asiaan liittyvän pörssitiedotteen kävi ilmi, että julkisuudessa oleva informaatio oli pääosin paikkaansa pitävää. Tämän lisäksi pörssi muistutti yhtiölle, että sen on noudatettava tiedonantovelvollisuutta huolimatta mahdollisista toisten kanssa tehdyistä luottamuksellisista sopimuksista. Toiselle yhtiölle annettiin muistutus, sillä se ei ollut samanaikaisesti julkistanut päätöstä, jolla oli arvopaperin arvoon vaikuttava merkitys. Päätös julkistettiin yhtiökokouksessa ja siitä tiedotettiin vasta yhtiökokouksen loputtua. Lisäksi Kurinpitolautakunnan sihteeri antoi yhdelle yhtiölle muistutuksen tulosvaroituksen julkistamatta jättämisestä. Yhteenvedot Kurinpitolautakunnan markkinavalvontapäätöksistä ovat luettavissa Helsingin Pörssin kotisivuilla, osoitteessa Kaupankäynnin keskeytykset Arvopaperimarkkinalain perusteella Pörssin tulee keskeyttää kaupankäynti arvopaperilla, kun se on tarpeen pörssin toiminnasta annettujen säännösten ja määräysten, pörssin sääntöjen tai hyvän tavan vastaisen menettelyn taikka muun arvopaperin hinnanmuodostukseen olennaisesti vaikuttavan seikan vuoksi. Kaupankäynti Capman Oyj:n osakkeilla oli keskeytettynä yhtiön pyynnöstä johtuen julkisuudessa olleista huhuista mahdolliseen fuusioon yhtiön osalta. Kaupankäynti TJ Group Oyj:n osakkeilla ja optio-oikeuksilla oli keskeytettynä Helsingin käräjäoikeuden julkistaessa päätöksen liittyen yhtiön vuoden 2000 osakeantiin ja myynteihin. Epäiltyyn sisäpiiritiedon väärinkäyttöön tai markkinamanipulaatioon liittyvät, Rahoitustarkastukselle ilmoitetut asiat Helsingin pörssi ilmoitti jakson aikana rahoitustarkastukselle kahdesta mahdollisesta sisäpiiritiedon väärinkäytöstä ja yhdestä mahdolliseen markkinamanipulaatioon liittyvästä tapauksesta. Koulutus Surveillance on tarjonnut koulutusta sekä uusille että vanhoille listeyhtiöille. Kesäkuussa Helsingin Pörssi järjesti koulutustilaisuuden listayhtiöille, joka käsitteli muun ohella tiedonantovelvollisuutta, sisäpiirikaupankäyntiä ja corporate governancea. Tilaisuudessa oli läsnä noin 140 osanottajaa. Surveillance on myös osallistunut uusien meklerien koulutukseen ja valmistellut sekä korjannut meklaritutkintoon vaadittavat kokeet, jotka sisältävät kysymyksiä arvopaperimarkkinalainsäädännöstä sekä Helsingin Pörssin säännöistä. Corporate Governance

10 Uusi Corporate Governance -suositus (CG-suositus) astui voimaan heinäkuussa Tutkimus listayhtiöiden Corporate Governance-suosituksen noudattamisesta tehtiin keväällä. Listayhtiöille järjestetyssä koulutustilaisuudessa esitettiin kevään aikana tehdyn tutkimuksen tuloksia. Tutkimus oli jatkoa syksyllä 2005 tehtyyn tutkimukseen, jossa selvitettiin Corporate Governance- suosituksen noudattamista ja sen tiedottamista yhtiöiden verkkosivuilla ja vuosikertomuksissa. Tutkimuksen mukaan yhtiöistä 97 noudatti Corporate Governance- suositusta kokonaisuudessaan, kun vuonna 2005 tehdyssä tutkimuksessa yhtiöistä 80 noudatti suositusta kokonaisuudessaan. Yhtiöistä 34 poikkesi suosituksesta ja selostaa poikkeuksensa Comply or Explain -periaatteen mukaisesti. Yhtiöistä kuudella oli vielä joko poikkeuksia, joita ei oltu selitetty tai puutteita CG-tiedottamisessa. Kööpenhaminan Pörssi (CSE) Listalleotto ja listalta poistaminen Osakkeet Kööpenhaminan Pörssi toivotti yhdeksän uutta yhtiötä tervetulleeksi pörssiin vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Yksi yhtiö, Rella Holding A/S, otettiin listalle ilman osakeantia. Kaikki muut kahdeksan yhtiötä tarjosivat uusia osakkeita ennen listalleottoa. Toimialaluokassa Rahoitus otettiiin listalle kuusi uutta yhtiötä, KapitalPleje, Formuepleje Safe, Formuepleje Epikur, Formuepleje Penta, Formuepleje Optimum ja Formuepleje Pareto. KapitalPleje keräsi 867 miljoonaa Tanskan kruunua uutta pääomaa, kun taas viisi Formuepleje-yhtiötä keräsivät yhteensä 1,266 miljoonaa Tanskan kruunua uutta pääomaa. Curalogic otettiin listalle Terveydenhuolto - toimialaluokassa ja yhtiö keräsi 216 miljoonaa Tanskan kruunua uutta pääomaa. Informaatioteknologia -toimialaluokassa listalle otettiin yksi yhtiö, cbrain, joka keräsi uutta pääomaa 10 miljoonaa Tanskan kruunua. Neljä yhtiötä poistettiin listalta vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana, yksi johtuen fuusiosta toisen listatun yhtiön kanssa. Velkakirjat Vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana tuli Kööpenhaminan Pörssiin neljä uutta velkakirjojen liikkeeseenlaskijaa. 90 uutta velkakirjaa otettiin listalle, näistä 30 oli kiinitysluottolainoja, neljä valtion liikkeellelaskemia joukkuovelkakirjalainoja, neljä vaihtovelkakirjalainoja ja 52 yrityksen liikkeeseenlaskemia joukkovelkakirjalainoja. Kesäkuun lopussa Kööpenhaminan Pörssissä oli listattuna yhteensä 2,725 velkakirjaa, joiden markkina-arvo oli 321,4 miljardia Tanskan kruunua. Vastaavana ajankohtana vuonna 2005 listattuna oli 2,278 velkakirjaa, joiden markkina-arvo oli 316,5 miljardia Tanskan kruunua. Sijoitusrahastot Jakson aikana listalle otettiin kaksi sijoitusrahastoa ja neljä ala-rahastoa (olemassa olevien umbrella-rahastoihin kuuluvia), joiden jälkeen listattujen rahastojen kokonaismäärä oli 196. Rahastojen markkina-arvo kasvoi 167,1:een miljardiin Tanskan kruunuun, joka on lähes 40% enemmän kuin vuoden 2005 lopussa. XtraMarketissa (säännelty markkina) otettiin kaupankäynnin kohteeksi viisi uutta ala-rahastoa. Myös XtraMarketissa rahastojen markkina-arvo nousi 40 %:lla 155,2 miljardiin Tanskan kruunuun. Rahastojen ja ala-rahastojen määrä oli kesäkuun lopussa yhteensä 59.

11 XtraList:lle lisättiin jakson aikana kaksi uutta ala-rahastoa ja yksi hedge-rahasto. XtraListillä olevien rahastojen lukumäärä on yhteensä 63 ja niiden yhteenlaskettu markkina-arvo on 22 miljardia Tanskan kruunua (30 miljardia vuoden 2005 lopussa). Edelliset luvut eivät sisällä ex dividend ala-rahastoja, joista 13 otettiin varsinaiselle pörssilistalle, 20 XtraMarkediin ja viisi XtraListille. Vuoden 2006 ensimmäinen puolisko sisälsi suuren määrä pääomatapahtumia, joista suurin osa oli nimenmuutoksia tietyissä eläkerahastoissa johtuen muutoksesta verotuksessa 1. tammikuuta Pääomatapahtumia oli yhteensä 45. Pääomatapahtumat ja omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset Vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla listayhtiöt keräsivät anneilla uutta pääomaa yhteensä 11,2 miljardia Tanskan kruunua. Teollisuus -toimialaluokan yhtiöt keräsivät yhteensä 7,9 miljardia uutta pääomaa. Rahoitus ja Terveydenhuolto -toimialaluokat puolestaan keräsivät uutta pääomaa yhteensä 1,5 ja 1,2 miljardia Tanskan kruunua. Vuonna 2005 listayhtiöt keräsivät anneilla 3,5 miljardia tanskan kruunua ja vuonna 2004 puolestaan 11,1 miljardia Tanskan kruunua. Kööpenhaminan Pörssille ilmoitettiin jakson aikana n. 40:stä omien osakkeiden hankinnasta tai luovutuksesta, joissa omistusosuuden muutos oli 2 % yhtiöiden osakepääomasta. Jakson aikana listalle otettiin eri instrumentteja yhteensä 65 kappaletta. Yhtiön siirtäminen tarkkailulistalle Kahdeksan yhtiön osake siirrettiin tarkkailulistalle vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Näistä kolme johtui ostotarjouksista ja loput siirrettiin eri syistä, kuten listalta poistaminen tai tärkeän sopimuksen viimeistely. DSV A/S siirrettiin tarkkailulistalle sen aikoessa antaa ostotarjouksen Koninklijke Frans Maas Groep:n osakkeenomistajille. N.V. Theodor Ejendomsvest A/S siirrettiin tarkkailulistalle kun AM Gruppen A/S ja Aandahl A/S halusivat antaa siitä ostotarjouksen. SIF Fodbold Support A/S siirrettiin, koska Silkeborg Fodbold Holding A/S oli ilmoittanut antavansa pakollisen lunastustarjouksen yhtiöstä. Olicom siirrettiin, koska yhtiön rahoituslaskelmia ei oltu tilintarkastettu, eikä neuvottelut mahdollisen rahoittajan kanssa eivät olleet päättyneet. PARKEN Sport & Entertainment siirrettiin, koska yhtiö ilmoitti puitesopimuksesta, jonka tarkoituksena oli ostaa enemmistö Fitness.dk A/S:n osakkeista. Nesa A/S siirrettiin, koska enemmistöomistaja halusi käynnistää vähemmistöosakkeiden lunastuksen ja poistaa Nesa A/S pörssistä. Keops A/S siirrettiin, koska yhtiö ilmoitti, että sen hallintoneuvosto oli päättänyt hankkia enemmistön rakennuskonserni M2 A/S:n osakkeista. Sopimuksen ehtona oli M2:ssa suoritettava ostajaa tyydyttävä due diligencetarkastus. Torsana siirrettiin, koska yhtiö oli saanut tietoa siitä, että Juel Nielsen Holding A/S oli tehnyt ehollisen sopimuksen siirtääkseen koko osakeomistuksensa Torsanassa Vipro Holding A/S:lle. Sopimuksen toteutuessa Vipro Holding A/S tekee tarjouksen jäljellä oleville B-osakkeen omistajille. 14 yhtiötä poistettiin tarkkailulistalta. BioMar Holding poistettiin koska Schouw & Co. oli hankkinut alle 90 % osakkeista ja äänivallasta BioMar Holdingissa julkisen ostotarjouksen päättyessä. Näin ollen BioMar Holding pysyy Kööpenhaminan Pörssin listalla Schouw & Co.:n ollessa yhtiön pääomistaja. D/S Orion A/S poistettiin tarkkailulistalta, kun yhtiön pääoma ei enää

OMX Surveillance Vuosikertomus 2005

OMX Surveillance Vuosikertomus 2005 OMX Surveillance Vuosikertomus 2005 Johdanto Menestyvän ja tuloksekkaan pörssitoiminnan perusta on markkinoiden luottamus pörssiä kohtaan. Asia saattaa unohtua nykyisenkaltaisessa tilanteessa, jossa markkinoiden

Lisätiedot

Viranomaisille raportoidut tapaukset epäillystä markkinoiden väärinkäytöstä

Viranomaisille raportoidut tapaukset epäillystä markkinoiden väärinkäytöstä Markkinavalvonnan vuosiraportti 2008 Helsinki Osakkeet Listauskomitea ei tehnyt vuonna 2008 yhtään (2) listalleottopäätöstä. Neljä yhtiötä poistettiin pörssilistalta. Birka Line Oyj:n, Perlos Oyj:n ja

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2013 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT Arvopaperipörssin säännöt 1(47) ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT LISTALLEOTTAMINEN JA PÖRSSIARVOPAPERIN LIIKKEESEEN- LASKIJAN TIEDONANTO- JA MUUT VELVOLLISUUDET 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 3 1.1 SOVELTAMISALA JA

Lisätiedot

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri

Hankekohtainen sisäpiirirekisteri 129 SISÄPIIRINTIEDON Peltolan osuus tuksen jäsenyyden päätyttyä Peltolalla ei ole ollut Jippiissä muodollista eikä tosiasiallista asemaa. PSS-Trade Oy tuli Jippii Group Oyj:n osakkeenomistajaksi 4.7.2000

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 17.10.2012 INTERAVANTI OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Interavanti Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen, AML ) 6 luvun

Lisätiedot

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 24.4.2014 RENIDEO HOLDING OY:N JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA Renideo Holding Oy ( Tarjouksentekijä tai Renideo Holding ), joka on Suomen lakien

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

LIITE 7 RUUKKI GROUP OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10 TOUKOKUUTA 2012 KIRJE OSAKKEENOMISTAJILLE TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. Mikäli olet epävarma toimista, joihin sinun tulisi

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN TARJOUSASIAKIRJA 9.12.2009 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N JULKINEN OSTOTARJOUS OMISTA OSAKKEISTAAN Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj ( Yhtiö tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain (495/1989

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003. CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA TARJOUSESITE 12.11.2003 CIDRON CAPITAL OY AB:n julkinen ostotarjous HACKMAN OYJ ABP:n osakkeista Cidron Capital Oy Ab ( Tarjouksen tekijä tai Cidron Capital ) tarjoutuu tämän yhdistetyn

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus. Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011. Yleisperustelut Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus Luonnos hallituksen esitykseksi 18.2.2011 Yleisperustelut 2 SISÄLLYS SISÄLLYS...2 YLEISPERUSTELUT...3 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILA...4 2.1 Voimassaoleva lainsäädäntö,

Lisätiedot

Listautujan käsikirja. Monenkeskinen markkinapaikka Suomessa

Listautujan käsikirja. Monenkeskinen markkinapaikka Suomessa Monenkeskinen markkinapaikka Suomessa Listautujan käsikirja monenkeskiselle markkinapaikalle 2014 projektiin osallistuivat: Castrén & Snellman / Janne Lauha, Anna-Maarit Laurila, Erno Kaskinen, Thomas

Lisätiedot

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ

TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Keskuskauppakamarin selvitys TOIMIIKO HYVÄ HALLINNOINTI JA AVOIMUUS PÖRSSIYHTIÖISSÄ Toukokuu 2015 Keskuskauppakamari on aktiivisesti mukana kehittämässä pörssiyhtiöiden hyvää hallinnointia ja avoimuutta.

Lisätiedot

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä

2.2. Hakijan esittämä tapahtumakuvaus ja kirjanpidollinen tulkinta siitä KIRJANPITOLAUTAKUNTA LAUSUNTO 2/2005 IFRS-JAOSTO Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2005 1. Tausta Rahoitustarkastus on 14.11.2005 pyytänyt lausuntoa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA

SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TARJOUSASIAKIRJA 19.6.2006 SYSOPEN DIGIA OYJ:N LUNASTUSTARJOUS SENTERA OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA SysOpen Digia Oyj ( SysOpen Digia ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan ( Tarjousasiakirja ) mukaisin

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. KONE Oyj

LISTALLEOTTOESITE. KONE Oyj LISTALLEOTTOESITE 23. toukokuuta 2005 KONE Oyj Kone Oyj jakautuu arviolta 1. kesäkuuta 2005 ( Jakautumisen Voimaantulopäivä ) siten, että sen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista

TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista TARJOUSASIAKIRJA 16.5.2013 McAfee Suomi Funding LLC:n julkinen ostotarjous Stonesoft Oyj:n kaikista osakkeista ja optio-oikeuksista McAfee Suomi Funding LLC ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006. Ruukki Group Oyj. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 24.3.3006 Ruukki Group Oyj Osakeanti Vähintään 10.000.000 osaketta ja enintään 30.000.000 osaketta. Vähintään kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja enintään kahdeksankymmentä

Lisätiedot

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4.

SSAB:n vaihtotarjous kaikista Rautaruukin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista alkaa 14.4. Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015

TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TARJOUSASIAKIRJA 2.3.2015 TREMOKO OY AB:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA JA IXONOS OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA IXONOS OYJ:N OSAKKEISIIN OIKEUTTAVISTA

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA

TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 25.9.2014 OY DANFOSS AB:N VAPAAEHTOINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA VACON OYJ:N LIIK- KEESEEN LASKEMISTA OSAKKEISTA Oy Danfoss Ab ( Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan tähän Listalleottoesitteeseen ja erityisesti Listalleottoesitteen kohtaan Riskitekijät huolellisesti. LISTALLEOTTOESITE 17.6.2003 Iocore Oyj:n ( Iocore ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Iocore-konserni ) ja Solagem Oy:n ( Solagem ) hallitukset sekä eräät Solagemin osakkeenomistajat ovat 27.5.2003 päättäneet

Lisätiedot

Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä Hallinnointi 1 Selvitys hallinto -ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin

Lisätiedot

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1)

Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) Nordnet Bank AB:n tilisopimuksen Yleiset ehdot (fin 2008:1) MÄÄRITELMÄT Tilisopimuksessa sekä näissä Yleisissä ehdoissa pidetään a) arvopapereina toisaalta rahoitusinstrumentit arvopaperimarkkinalaissa

Lisätiedot