OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2006"

Transkriptio

1 OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2006 Johdanto Menestyksekkään ja tuloksekkaan pörssitoiminnan perusta on markkinoiden luottamus pörssiin. Markkinavalvonta Pohjoismaisessa Pörssissä (OMX:ään kuuluvissa pörsseissä) on laajalti vastuussa markkinoiden luottamuksen ylläpitämisestä. Tämä saavutetaan uskottavalla, ammattimaisella ja yhtenäisellä valvonnalla, sääntörikkomusten seuraamusten toimeenpanolla sekä korkealaatuisella listausprosessilla. OMX:n Surveillance koostuu kolmesta markkinavalvontayksiköstä: Tukholman Pörssin Surveillance (SSE), Kööpenhaminan Pörssin Surveillance (CSE) ja Helsingin Pörssin Surveillance (HSE). Edellä mainitut yksiköt koostuvat kahdesta toiminnosta: kaupankäynnin valvonnasta (Trading Surveillance) ja listayhtiöiden valvonnasta (Issuer Surveillance). Tämän lisäksi yksittäiset toimihenkilöt suorittavat markkinavalvontaa kaikissa kolmessa Baltian pörssissä. Valvontatoiminnot liittyvät kaupankäynnin valvontaan sellaisenaan sekä välittäjien, listayhtiöiden ja muiden markkinaosapuolien toimintaan markkinoilla. Tämän lisäksi valvonta käsittää uusien instrumenttien listalleottamisen, pääosin osakkeiden, velkakirjojen, erilaisten korkoinstrumenttien ja warranttien listalleottamisen. Kööpenhaminassa valvonta kohdistuu myös rahastoihin ja syyskuun ensimmäiseen päivään asti listalleottoesitteisiin. OMX:n Surveillance on aiemmin julkaissut yhteisen vuosikertomuksensa vuodelta Tämä SSE:n, CSE:n ja HSE:n yhteinen vuosikertomus on luettavissa kunkin pörssin verkkosivuilla, katso Tämä puolivuotiskertomus koskee markkinavalvontaa vuoden 2006 kuuden ensimmäisen kuukauden osalta. Lisätietoja aiheesta antavat Anders Ackebo Erik Bruun Hansen Janne Seppänen Tukholman Pörssi Kööpenhaminan Pörssi Helsingin Pörssi Tukholmassa 10 heinäkuuta 2006 Anders Ackebo Senior Vice President Head of OMX Surveillance

2 Tukholman Pörssi (SSE) Listalleotto ja listalta poistaminen Osakkeet Jakson aikana yhdeksän uutta osaketta otettiin listalle Tukholman Pörsissä. Old Mutual Plc otettiin A-listalle ja muut kahdeksan yhtiötä otettiin O-listalle. KappAhl Holding AB, Gant Company AB ja Diös Fastigheter AB otettiin kaikki listalle uusmerkinnän tai olemassa olevien osakkeiden myynnin jälkeen. Wihlborgs Fastigheter AB, Catena AB ja Husqvarna AB irtautuivat olemassa olevista listayhtiöistä. PA Resources AB listautui poistuttuaan toisen pörssin listalta. EpiCept Corp., Lawson Software Inc. ja Old Mutual Plc listautuivat Tukholmaan niiden ollessa samaan aikaan listattuna toisessa pörssissä. Kahdeksan yhtiötä poistettiin listalta, mutta osa näistä on yhä läsnä pörssissä niiden fuusioiduttua tai tultua muiden listayhtiöiden ostamaksi. AcandoFrontec AB osti Resco AB:n, Lawson Software Inc osti Intentia International AB:n ja Old Mutual Plc osti Skandia AB:n. Optimail AB, Glocalnet AB, Strålfors AB ja Klippan AB poistuivat listalta toteutuneiden ostotarjousten seurauksena. Powerwave Technologies Inc. poistui Tukholman pörssin listalta, mutta on edelleen listautuneena USA:ssa. Listattujen yhtiöiden kokonaismäärä jakson lopussa oli 271, yksi enemmän kuin vuoden 2005 lopussa. Warrantit Jakson aikana listalle otettiin 764 uutta warranttia, enemmän kuin vastaavalla jaksolla 2005 jolloin 618 warranttia otettiin listalle. Listalta poistui 744 (773) warranttia. Jakson aikana Tukholman Pörssin listalle otettiin 111 (71) knock-out warranttia. Jakson lopussa Tukholman Pörssissä oli listattuna yhteensä 1132 warranttia. Velkakirjat Yhteensä 198 (185) uutta velkakirjaa otettiin listalle vuoden 2006 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana, joista 144 (63) SOX-listalle, 41 (91) Monthly -listalle ja 13(19) Bulletin Board and Reporting -listalle. Yhteensä 3 (12) MTN-ohjelmaa ja 7 (0) yritystodistus ohjelmaa hyväksyttiin vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Jakson aikana kaksi uutta liikkeeseenlaskijaa, Post Danmark A/S ja JP Morgan International Derivatives Ltd laskivat liikkeelle velkakirjoja Tukholman Pörssissä. Rahasto-osuudet (ETF:t) Yksi uusi ETF otettiin listalle jakson aikana: XACT VINX30, joka on VINX30 -indeksiä replikoiva osakerahasto. Jakson lopulla Tukholman Pörssin listoilla oli yhteensä 5 ETF:ää. Yhtiön siirtäminen tarkkailulistalle Yhtiön osake voidaan väliaikaisesti siirtää tarkkailulistalle, jolloin se on erityisen valvonnan kohteena. Tarkkailulistalle siirtämisellä halutaan antaa markkinoille varoittava signaali. Osake voi olla tarkkailulistalla ainoastaan rajoitetun ajan, kerrallaan enintään kuusi kuukautta. Jakson aikana Tukholman Pörssi siirsi 11 yhtiön (15 vuonna 2005) osakkeen tarkkailulistalle. Yhtiöistä viisi ei täyttänyt listalleottamisen edellytyksiä koskien osakkeen omistuksen riittävää jakautumista, yksi yhtiö ei täyttänyt listalleottamisen edellytyksiä koskien osakkeenomistajien

3 lukumäärää, kaksi yhtiötä johtuen suunnitellusta merkittävästä muutoksesta yhtiön toimialassa ja kolme yhtiötä siirrettiin tarkkailulistalle, koska ne olivat jättäneet hakemuksen osakkeensa poistamiseksi pörssistä. Yhden yhtiön osakkeilla käytiin kauppaa O-listan tarkkailulistalla, koska yhtiö julkisti suunnitelmat merkittävään muutokseen yhtiön liiketoiminnassa. Osake siirrettiin takaisin tavanomaiselle paikalleen O-listalle uudelleenarvioinnin jälkeen. Pääomatapahtumat Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toteutettiin 12 osakeantia, yhtä paljon kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Jakson aikana osakkeen splittauksia oli 22 ja käänteisiä splittauksia yksi, merkittävästi enemmän kuin vuonna Tavallisten osinkojen lisäksi Electrolux jakoi Husqvarnan Ruotsin kaikkien aikojen suurimmassa irtautumisessa. Tämä oli huomattavan suuri osa kaikesta osakkeenomistajille siirtyneestä pääomasta. Jakson aikana suoritettiin yhteensä 7 lunastusohjelmaa, joista 3 oli yhdistetty splittaukseen. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli samalla tasolla. 2 yhtiötä jaettiin osakkeenomistajille ja 5 yhtiötä vaihtoi nimeä. Pääomatapahtumien seurauksena kaupankäynnin kohteena oli kaiken kaikkiaan 13 merkintäoikeutta, 13 merkintäoikeudella maksettua osaketta, 6 lunastusoikeutta ja 10 lunastusosaketta. Pörssitiedotteet ja -ilmoitukset Listauksiin ja listalta poistamisiin liittyvissä asioissa Issuer Surveillance julkisti yhteensä 684 (638) pörssitiedotetta. Helpottaakseen tiedonsaantia omitusten muutoksista listayhtiöissä, Issuer Surveillance-yksikkö antaa markkinoille tiedotteita julkistettujen omistusosuuksien muutoksista. Vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla tiedotteita lähetettiin 315 (385) kappaletta. Listayhtiöiden, välittäjien ja muiden markkinaosapuolten sääntörikkomukset Tukholman pörssi käsitteli vuoden 2006 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 36 sääntörikkomusta. Näistä 24 oli tapauksia, joissa päädyttiin pörssin antamaan kirjalliseen huomion kiinnittämiseen. Huomautukset johtuivat seuraavista tapahtumista. Kahden yhtiön huomiota kiinnitettiin niiden annettua arvopaperin arvoon vaikuttavaa tietoa haastatteluissa, puhelinkonferensseissa tai pääomamarkkinapäivillä. Määrä on selvästi vähentynyt verrattuna vuoteen 2005, jolloin vastaavia tapauksia oli 11 kappaletta. Kahden yhtiön huomiota on kiinnitetty niiden julkistettua puutteellista tietoa markkinoille. Kahdessa muussa tapauskessa yhtiöiden huomiota kiinnitettiin niiden rikottua pörssin sääntöjä yhtiökokoukseen liittyen. Yhden yhtiön huomiota kiinnitettiin siihen, että osa lehdistötiedotteessa julkistetuista tiedoista oli saatavilla osakemarkkinoita koskevalla keskustelupalstalla internetissä ennen tiedotteen julkaistamista. Yhden yhtiön huomiota kiinnitettiin, koska yhtiö ei ollut ehtinyt ajoissa tiedottaa tekemänsä tutkimuksen tuloksista. Yhden yhtiön huomiota kiinnitettiin siihen, ettei sen lehdistötiedote ollut kaikilla markkinaosapuolilla samanaikaisesti. Tukholman Pörssi on vuoden 2006 aikana priorisoinut valvonnassaan liputussääntöjen noudattamista. Pörssi on ottanut yhteyttä useisiin markkinaosapuoliin, niin välittäjiin kuin muihinkin markkinaosapuoliin, tapauksissa, joissa on ollut syytä epäillä sääntörikkomusta. Näiden seurauksena Kurinpitolautakunta on antanut yhden päätöksen (katso tarkemmin osio Kurinpitolautakunnan päätöksiä). Pörssi on 18 tapauksessa pyytänyt asianomaista kiinnittämään tarkempaa huomiota sääntökohdan noudattamiseen.

4 Tukholman Pörssi on vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla kiinnittänyt kirjallisesti 6 välittäjän huomiota. Huomautus on annettu yhdelle paikalliselle välittäjälle ja viidelle etävälittäjälle. Kaksi tapauksista annettiin Kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi. Osa huomion kiinnittämisiin johtaneista tapauksista aiheutui siitä, että kurssi jolla arvopaperikauppaa käytiin ei vastannut vallitsevaa markkinahintaa. Osa tapauksista puolestaan johtui kauppojen raportointia koskevien sääntöjen rikkomuksista. Verrattuna vuoteen 2005, sellaiset tapaukset, jotka aiheutuivat kaupankäynnistä markkinahinnasta poikkeavilla hinnoilla, ovat tapahtuneet jatkuvassa kaupankäynnissä kaupankäynnin päättävän jakson sijaan. Kahdessa yllä mainitussa tapauksessa kyseessä oleva kaupankäynti on tapahtunut Automaattisen Tarjousten Välityksen kautta ja huomion kiinnittäminen on perustunut välittäjien vastuuseen asiakkaiden kaupankäynnissä. Molemmissa tapauksissa välittäjät ovat myöntäneet kyseessä olleen kaupankäynnin sopimattomuuden, mutta eivät ole kyenneet ylläpitämään sen estämiseksi tarvittuja toimenpiteitä. Yksi huomion kiinnittämiseen johtaneista tapauksista aiheutui tilanteesta, jossa automaattinen kaupankäyntiohjelmisto tallensi tarjouksia useampaan tarjouskirjaan. Ennakoimattomien tapahtumien seurauksena kaupankäynnistä tuli agressiivisempaa kuin mitä välittäjä tarkoitti ja tästä seurasi äkillisiä hintavaihteluja tietyissä tarjouskirjoissa. Yllämainituissa kolmessa tapauksessa kyseessä olleet välittäjät ovat myöntäneet, että kaupankäyntisääntöjä on rikottu ja, että markkinoiden luottamusta on vaarannettu kuvaillun kaupankäynnin seurauksena. Tapaukset ja niitä seuranneet tutkimukset ovat osaltaan kuitenkin johtaneet välittäjien osalta toimiin, jotka vähentävät riskejä ja ennaltaehkäisevät vastaavien tapausten syntyä. Kahden välittäjän huomiota on kiinnitetty niiden jätettyä raportoimatta tekemiään sopimuskauppoja sääntöjen edellyttämällä tavalla. Nämä raportoimatta jättämiset johtuivat järjestelmävioista välittäjien kaupankäyntijärjestelmissä ja seurauksena automaattinen kauppojen raportointi jäi molemmilla välittäjillä suhteellisen pitkäksi aikaa tekemättä. Yhden välittäjän huomiota kiinnitettiin, kun se ei ollut välittömästi ilmoittanut pörssille, miksi se poisti tarjoukset liikkeeseenlaskemassaan warranteissaan 25. lokakuuta Syy miksi tarjoukset poistettiin oli se, että välittäjä oli asettanut väärän kertoimen tallentaessaan warrantteja back-office järjestelmään ennen ensimmäistä kaupankäyntipäivää. Tukholman Pörssi on osavuosikatsausten tutkimisen jälkeen ollut yhteydessä 28:aan listayhtiöön (57 koko vuonna 2005) osavuosikatsauksissa ilmenneiden virheiden tai puutteellisuuksien osalta. Tukholman Pörssin kurinpitolautakunnan päätöksiä Tukholman Pörssin kurinpitolautakunnan tehtävänä on käsitellä epäiltyjä listayhtiöiden, välittäjien tai meklarien sääntörikkomuksia. Pörssin epäillessä osapuolten rikkovan sääntöjä tapaus ilmoitetaan kurinpitolautakunnalle. Pörssi tutkii ja valmistelee asian, jonka jälkeen kurinpitolautakunta tekee päätökset mahdollisista toimista. Listayhtiöille langetettavat mahdolliset sanktiot ovat varoitus, sakko tai listalta poistaminen. Sakot joita voidaan langettaa ovat suuruudeltaan yhdestä viiteentoista vuosimaksua. Välittäjille langetettavat mahdolliset rangaistukset ovat puolestaan varoitus, sakko tai jäsenyyden lopettaminen. Meklareita voidaan puolestaan varoittaa tai joissakin tapauksissa perua meklarioikeus. Kurinpitolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla lakimiehiä ja

5 heillä tulee olla kokemusta tuomarin tehtävistä. Vähintään kahdella jäsenellä tulee puolestaan olla syvällistä kokemusta toimimisesta osakemarkkinoilla. Kurinpitolautakunta on vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana tehnyt päätöksen neljässä tapauksessa. Kaksi näistä koski listayhtiöitä. Wedins Skor & Accessoarer AB oli rikkonut yhtiön pörssin kanssa tekemäänsä listautumissopimusta jättäessään toimittamatta ajoissa tietoja ylimääräisestä yhtiökokouksesta ja käsitellessään arvopaperin arvoon vaikuttavaa tietoa väärällä tavalla. Tukholman Pörssin kurinpitolautakunta päätti antaa Wedinsille 576,000 Ruotsin kruunun suuruisen sakon, joka vastaa kolmea vuosimaksua. Wise Group AB, aiemmalta nimeltään Sign On i Stockholm AB, rikkoi pörssin kanssa tekemäänsä listautumissopimusta, kun sen julkistamassa lehdistötiedotteessa ei mainittu riittäviä tietoja. Lehdistötiedotteessa, joka oli päivätty 9. kesäkuuta 2004, Sign On kertoi sopimuksesta, jonka se oli tehnyt ostaakseen Svea Ekonomi AB:n. Tiedolla oli positiivinen vaikutus Sign Onin osakekurssiin. Lehdistötiedotteessa ei kuitenkaan mainittu, että yrityskaupan ehtona oli suoritettava due diligence - tarkastus sekä molemmilla osapuolilla oli oikeus perua kauppa, jos yhteisymmärrykseen ei päästäisi. Siksi ainoa tulkinta, mikä lehdistötiedotteesta voitiin tehdä oli, että sopimus oli ehdoton ja peruuttamaton. Tukholman Pörssin kurinpitolautakunta päätti antaa Wise Groupille sakkoja 384,000 Ruotsin kruunua, joka vastaa kahta vuosimaksua. Kaksi kurinpitolautakunnan päätöstä koski pörssin välittäjiä. Yksi näistä välittäjien kaupankäyntiä koskevista tapauksista johti sanktion langettamiseen. Goldman Sachs International sai varoituksen siitä, että jätti julkistamatta tiedot hankkimistaan osakkeista, mitä edellytetään NBK:n (Näringslivets Börskommité) säännöissä. Yksi välittäjän kaupankäyntiä koskenut tapaus ei johtanut sanktion langettamiseen. Tapauksessa välittäjä sai asiakkaaltaan tarjouksia kaupankäyntiin usealla eri osakkeella useampien päivien ajan, ja vertailuhintana tuli käyttää edellisen päivän viimeistä hintaa kuukauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Pörssin mielestä yhdessä kaupankäynnin kohteena olleista osakkeista kaupankäynti kuun viimeisen päivän päättävässä huutokaupassa, jossa vertailuhinta määritettiin, oli liian agressiivista sekä välittäjällä oli asiakkaansa lukuun intressi vaikuttaa päätöshintaan. Lautakunnan mukaan toimintaa voitiin pitää Norex-sääntöjen vastaisena, mutta ei riittävänä sanktion langettamiseen. Kurinpitolautakunnan päätökset kokonaisuudessaan löytyvät Tukholman Pörssin kotisivuilta osoitteesta Kaupankäynnin keskeytykset Tukholman Pörssi voi pörssi- ja selvitystoiminnasta annetun lain perusteella tietyissä olosuhteissa päättää kaupankäynnin keskeytyksestä. Edellä mainittu tilanne saattaa olla sellainen, jossa kaikilla kaupankäynnin osapuolilla ei ole mahdollista saada käsiinsä riittävää ja tasapuolista tietoa listayhtiöistä tai arvopaperista. Päätös kaupankäynnin keskeytyksestä voidaan tehdä myös olosuhteissa, jossa listayhtiö aikoo julkaista arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa jatkuvan kaupankäynnin aikana. Kaupankäynnin keskeytyksen tulee olla ajallisesti lyhyt, tavallisesti muutaman tunnin mittainen. Yli päivän mittaiset keskeytykset ovat harvinaisia. Vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana Tukholman Pörssi keskeytti kaupankäynnin 10 (13 vuonna 2005) kertaa.

6 Rahoitustarkastukselle (Finansinspektionen) tai Ekobrottsmyndighet:lle ilmoitetut, sisäpiirintiedon väärinkäyttöä tai markkinamanipulaatiota koskevat asiat Vuoden 2006 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana rahoitustarkastukelle ja/tai Ekobrotsmyndighet:lle ilmoitettiin 24 epäiltyä lakien ja säädösten rikkomusta. Koko vuonna 2005 vastaava määrä oli 42 tapausta ja puolestaan vuonna 2004 ilmoitettiin 33:sta tapauksesta. Suurin osa 24:stä tapauksesta koski epäiltyä markkinamanipulaatiota sekä sisäpiirikaupankäyntiä ja sisäpiiritiedon levittämistä. Tapauksista seitsemän koski erilaisia hinnan vääristämisiä, muun muuassa epäiltyä window dressing - tai wash trading -tyypistä kaupankäyntiä. (Window dressing viittaa tilanteeseen, jossa pienillä määrillä käydään kauppaa tietyn hinnan mahdollistamiseksi, joka puolestaan määrittelee suuremman omistuksen tai position arvon. Wash trading puolestaan viittaa kahden eri oikeudellisten yhteisöjen välisiin transaktioihin, yleensä etukäteen sovittuihin, joissa tarkoituksena on siirtää varallisuutta tai voittoja/tappioita.). Yksi seitsemästä markkinamanipulaatioepäilystä viittasi tilanteeseen, jossa tietty taho yritti levittää paikkaansa pitämätöntä ja harhaanjohtavaa tietoa yhtiöstä vaikuttaakseen kaupankäyntiin sen osakkeilla. Osa raportoiduista tapauksista koskivat tilanteita, joissa tietty markkinaosapuoli edusti eri oikeudellisia yhteisöjä, joilla on erilaiset velvollisuudet verojen maksamisen suhteen. Näissä tapauksissa transaktiot on tehty tarkoituksena muuttaa verotuksen perusteita eri verotuskohteiden välillä. Yhdessä rahoitustarkastukselle ilmoitetussa tapauksessa oli kyseessä tilanne, missä Pörssi kyseenalaisti välittäjän eturistiriitatilanteen käsittelyä. Välittäjä teki kauppaa suurella määrällä yhtiön osakkeilla, joka oli heidän asiakkaansa. Osakkeet puolestaan myytiin asiakkaalle, joka edusti myös kyseessä ollutta yhtiötä. Listayhtiöiden hallitusten jäsenten, johtajien ja tilintarkastajien koulutus Vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana järjestettiin 18 seminaaria, joiden aiheena olivat pörssin säännöt sekä sisäpiirisäännöt. Osanottajia seminaareissa oli yli 340. Tukholman Pörssin listalleottoedellytysten mukaan listayhtiön hallituksen jäsenten, ylimmän johdon ja tilintarkastajien on otettava osaa koulutukseen. Koulutus tuli pakolliseksi heinäkuussa 2003 ja siitä lähtien 4203 ihmistä on osallistunut koulutusseminaareihin. Muut toimet luottamuksen kasvattamiseksi Jakson aikana Surveillancen henkilöstö osallistui kymmeneen yhtiökokoukseen. Yhdessä rahoitustarkastuksen kanssa järjestettiin tilaisuus, jossa käsiteltiin listalleottodirektiivin käyttöönottoa. Tämän lisäksi järjestettiin tilaisuuksia toimittajille, listayhtiöille ja neuvonantajille listayhtiöitä koskevista säännöistä. Surveillancen henkilöstöä osallistui myös useisiin seminaareihin puhujina. Jakaakseen tietoa toiminnastaan ja vaihtaakseen kokemuksia välittäjien kanssa, Surveillance on vieraillut useassa jäsenyhtiössä. Edellisen kaltainen toiminta aloitettiin syksyllä 2005 ja sen on tarkoitus jatkua sekä laajentua tapaamisiin etävälittäjien kanssa. Surveillancen henkilöstöä on myös toiminut kouluttajina uusille meklareille järjestettävillä kursseilla ja yhdellä seminaarilla, joka oli suunnattu selvitystoiminnasta vastaaville henkilöille Ruotsalaisissa rahoitusinstituutioissa. Tilintarkastusasiat

7 Tilintarkastuksia käsittelevän paneelin (Redovisningsrådet) tehtävänä on varmistaa, että ruotsalaiset yhtiöt valmistelevat taloudelliset tiedotteensa asiaankuuluvien lakien ja säännösten mukaisesti, ja että ne on tehty hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana paneeli on julkaissut kolme (10 vuonna 2005) lausuntoa. Lisää tietoa yksittäisistä tapauksista on saatavilla osoitteesta Helsingin Pörssi (HSE) Listalleotto ja listalta poistaminen Osakkeet Listauskomitea päätti jakson aikana ottaa Helsingin Pörssin Päälistalle viisi yhtiötä. Salcomp Oyj:n, Ahlstrom Oyj:n and FIM Group Oyj:n osakkeet otettiin ensin Pre-listalle ja myöhemmin Päälistalle. Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n osakkeet otettiin Päälistalle heinäkuun kolmas Listauskomitea päätti poistaa listalta neljä yhtiötä. Pohjola Oyj poistettiin päälistalta OKO Pankki Oyj:n ostettua yhtiön. Elisa Oyj osti Saunalahti Group Oyj:n osakkeet. Myös Suomen Spar Oyj:n osake poistettiin Päälistalta sen tultua toisen yhtiön ostamaksi. Orion Oyj:n osake poistettiin Päälistalta sen jakauduttua kahdeksi uudeksi yhtiöksi. Listayhtiöiden lukumäärä kesäkuun 2006 lopussa oli 137, yhtä monta kuin vuoden 2005 lopussa. Yhden yhtiön osake on listattuna ML-markkina -listalla. Warrantit Jakson aikana listalle otettiin 430 warranttia. Tämä oli huomattavasti enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2005, jolloin listalle otettiin 167 warranttia. Listalta poistui 377 (250) warranttia. Jakson lopussa Helsingin Pörssissä oli listattuna yhteensä 298 warranttia. Velkakirjat Myös velkakirjojen määrä oli vuoden takaiseen jaksoon verrattuna suurempi. Yhteensä 49 (38) velkakirjaa otettiin listalle ja listalta poistui 34(29) velkakirjaa. Rahasto-osuudet (ETF:t) Yksi uusi ETF, XACT OMXH25, otettiin jakson aikana listalle. Jakson lopussa listattuna oli yhteensä kaksi ETF:ää. Optio-oikeudet Neljätoista (18) optio-oikeutta ja yksitoista (16) optio-oikeuksien lisäerää listattiin ja 20 (19) optiooikeutta poistui listalta. Yhtiön siirtäminen tarkkailulistalle Tarkkailulistan tarkoituksena on kiinnittää markkinoiden huomio erityisiin seikkoihin tai toimenpiteisiin kyseessä olevassa yhtiössä tai sen osakkeessa. Tarkkailulista on virallisen listan osa. Saunalahti Group Oyj:n, Suomen Spar Oyj:n ja Pohjola Oyj:n osake siirrettiin tarkkailulistalle johtuen siitä, että yhtiöt olivat hakeneet listalta poistamista.

8 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osake siirrettiin tarkkailulistalle yhtiön toimialan vaihduttua yrityskaupan seurauksena. Yhtiön osake siirrettiin takaisin tavanomaisella paikalleen listalleottoesitteen julkistamisen jälkeen. Pääomatapahtumat ja omien osakkeiden hankinta Surveillance päätti 148 (166) osakkeen lisäerän ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi. Näistä 13 koski suunnattuja anteja ja yksi osakesarjojen yhdistämistä. Tämän lisäksi käsiteltiin käsiteltiin kuusi osakkeen splittausta ja kolme rahastoantia. Jakson aikana yksitoista yhtiötä hankki omia osakkeitaan. Pörssitiedotteet Helsingin Pörssi valmisteli ja lähetti jakson aikana 640 pörssitiedotetta liittyen uusien instrumenttien listalleottoon, osakkeiden ja muiden instrumenttien lisäeriin, markkinatakaukseen ja muutoksiin nimissä tai kaupankäyntitunnuksissa. Listayhtiöiden, välittäjien ja muiden markkinaosapuolten sääntörikkomuksiin liittyvät asiat Helsingin Pörssi lähetti jakson aikana 13 kirjallista lausuntopyyntöä. Niistä seitsemän johti pörssin antamaan kirjalliseen huomautukseen, kolme niistä on siirretty käsiteltäväksi Kurinpitolautakunnan sihteerille ja yksi Kurinpitolautakuntaan. Tapaukset, jotka johtivat pörssin kirjalliseen huomautukseen johtuivat seuraavassa käsitellyistä asioista. Yhden yhtiön huomiota kiinnitettiin sen jättäessä julkistamatta muutokset hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle. Toisen listayhtiön huomiota kiinnitettiin julkisen information kommentointiin, jota ei tehty sääntöjen mukaisesti. Tämän lisäksi todettiin, että listayhtiöllä ei ole lupaa rajoittaa tiedonantovelvollisuuttaan sopimuksissaan. Yhden yhtiön huomiota kiinnitettiin toimittajatapaamisessa annettuihin ennusteisiin, jotka olivat tarkempia kuin mitä yhtiö oli aiemmin julkistanut. Kahden listayhtiön huomiota kiinnitettiin hallituksen yhtiökokoukselle tekemien ehdotusten julkistamiseen, mitä ei oltu tehty ilman aiheetonta viivytystä. Tämän lisäksi Helsingin Pörssi on kiinnittänyt yhden listayhtiön huomiota yhtiökokouksessa annettuun information. Listayhtiö antoi yhtiökokouksessa arvopaperin arvoon mahdollisesti olennaisesti vaikuttavaa informaatiota, josta julkistettiin pörssitiedote vasta yhtiökokouksen päätyttyä. Tämän lisäksi kesäkuussa yhden listayhtiön huomiota kiinnitettiin taloudelliseen raportoinnin järjestämiseen, mikä ei ollut toiminnan luonteeseen ja kokoon nähden riittävällä tasolla. Kahta Helsingin Pörssin välittäjää huomautettiin sopimuskauppojen raportointia koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Helsingin Pörssin Kurinpitolautakunnnan ja lautakunnan sihteerin tekemät päätökset Kurinpitolautakunta antoi varoituksen yhdelle listayhtiölle ja Kurinpitolautakunnan sihteeri antoi muistutuksen kolmelle yhtiölle vuoden ensimmäisen puoliskon aikana.

9 Helsingin Pörssin Kurinpitolautakunta antoi Stora Enso Oyj:lle varoituksen listayhtiöiden tiedonantovelvollisuuteen liittyvästä sääntörikkomuksesta. Kurinpitolautakunta katsoi, ettei muun ohella yhtiökokouksessa esitettyjä ennusteita liittyen yhtiön kannattavuuteen ja liikevoittoon oltu aiemmin julkistettu yhtiön pörssitiedotteissa. Kurinpitolautakunnan sihteeri antoi yhdelle listayhtiölle varoituksen tiedonantovelvollisuutta koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Yhtiötä muistutettiin siitä, ettei se ollut kommentoinut sitä koskevaa julkista informaatiota ilman aiheetonta viivytystä. Julkisella informaatiolla oli olennainen vaikutus yhtiön arvopaperin arvoon. Yhtiön julkistaessa asiaan liittyvän pörssitiedotteen kävi ilmi, että julkisuudessa oleva informaatio oli pääosin paikkaansa pitävää. Tämän lisäksi pörssi muistutti yhtiölle, että sen on noudatettava tiedonantovelvollisuutta huolimatta mahdollisista toisten kanssa tehdyistä luottamuksellisista sopimuksista. Toiselle yhtiölle annettiin muistutus, sillä se ei ollut samanaikaisesti julkistanut päätöstä, jolla oli arvopaperin arvoon vaikuttava merkitys. Päätös julkistettiin yhtiökokouksessa ja siitä tiedotettiin vasta yhtiökokouksen loputtua. Lisäksi Kurinpitolautakunnan sihteeri antoi yhdelle yhtiölle muistutuksen tulosvaroituksen julkistamatta jättämisestä. Yhteenvedot Kurinpitolautakunnan markkinavalvontapäätöksistä ovat luettavissa Helsingin Pörssin kotisivuilla, osoitteessa Kaupankäynnin keskeytykset Arvopaperimarkkinalain perusteella Pörssin tulee keskeyttää kaupankäynti arvopaperilla, kun se on tarpeen pörssin toiminnasta annettujen säännösten ja määräysten, pörssin sääntöjen tai hyvän tavan vastaisen menettelyn taikka muun arvopaperin hinnanmuodostukseen olennaisesti vaikuttavan seikan vuoksi. Kaupankäynti Capman Oyj:n osakkeilla oli keskeytettynä yhtiön pyynnöstä johtuen julkisuudessa olleista huhuista mahdolliseen fuusioon yhtiön osalta. Kaupankäynti TJ Group Oyj:n osakkeilla ja optio-oikeuksilla oli keskeytettynä Helsingin käräjäoikeuden julkistaessa päätöksen liittyen yhtiön vuoden 2000 osakeantiin ja myynteihin. Epäiltyyn sisäpiiritiedon väärinkäyttöön tai markkinamanipulaatioon liittyvät, Rahoitustarkastukselle ilmoitetut asiat Helsingin pörssi ilmoitti jakson aikana rahoitustarkastukselle kahdesta mahdollisesta sisäpiiritiedon väärinkäytöstä ja yhdestä mahdolliseen markkinamanipulaatioon liittyvästä tapauksesta. Koulutus Surveillance on tarjonnut koulutusta sekä uusille että vanhoille listeyhtiöille. Kesäkuussa Helsingin Pörssi järjesti koulutustilaisuuden listayhtiöille, joka käsitteli muun ohella tiedonantovelvollisuutta, sisäpiirikaupankäyntiä ja corporate governancea. Tilaisuudessa oli läsnä noin 140 osanottajaa. Surveillance on myös osallistunut uusien meklerien koulutukseen ja valmistellut sekä korjannut meklaritutkintoon vaadittavat kokeet, jotka sisältävät kysymyksiä arvopaperimarkkinalainsäädännöstä sekä Helsingin Pörssin säännöistä. Corporate Governance

10 Uusi Corporate Governance -suositus (CG-suositus) astui voimaan heinäkuussa Tutkimus listayhtiöiden Corporate Governance-suosituksen noudattamisesta tehtiin keväällä. Listayhtiöille järjestetyssä koulutustilaisuudessa esitettiin kevään aikana tehdyn tutkimuksen tuloksia. Tutkimus oli jatkoa syksyllä 2005 tehtyyn tutkimukseen, jossa selvitettiin Corporate Governance- suosituksen noudattamista ja sen tiedottamista yhtiöiden verkkosivuilla ja vuosikertomuksissa. Tutkimuksen mukaan yhtiöistä 97 noudatti Corporate Governance- suositusta kokonaisuudessaan, kun vuonna 2005 tehdyssä tutkimuksessa yhtiöistä 80 noudatti suositusta kokonaisuudessaan. Yhtiöistä 34 poikkesi suosituksesta ja selostaa poikkeuksensa Comply or Explain -periaatteen mukaisesti. Yhtiöistä kuudella oli vielä joko poikkeuksia, joita ei oltu selitetty tai puutteita CG-tiedottamisessa. Kööpenhaminan Pörssi (CSE) Listalleotto ja listalta poistaminen Osakkeet Kööpenhaminan Pörssi toivotti yhdeksän uutta yhtiötä tervetulleeksi pörssiin vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Yksi yhtiö, Rella Holding A/S, otettiin listalle ilman osakeantia. Kaikki muut kahdeksan yhtiötä tarjosivat uusia osakkeita ennen listalleottoa. Toimialaluokassa Rahoitus otettiiin listalle kuusi uutta yhtiötä, KapitalPleje, Formuepleje Safe, Formuepleje Epikur, Formuepleje Penta, Formuepleje Optimum ja Formuepleje Pareto. KapitalPleje keräsi 867 miljoonaa Tanskan kruunua uutta pääomaa, kun taas viisi Formuepleje-yhtiötä keräsivät yhteensä 1,266 miljoonaa Tanskan kruunua uutta pääomaa. Curalogic otettiin listalle Terveydenhuolto - toimialaluokassa ja yhtiö keräsi 216 miljoonaa Tanskan kruunua uutta pääomaa. Informaatioteknologia -toimialaluokassa listalle otettiin yksi yhtiö, cbrain, joka keräsi uutta pääomaa 10 miljoonaa Tanskan kruunua. Neljä yhtiötä poistettiin listalta vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana, yksi johtuen fuusiosta toisen listatun yhtiön kanssa. Velkakirjat Vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana tuli Kööpenhaminan Pörssiin neljä uutta velkakirjojen liikkeeseenlaskijaa. 90 uutta velkakirjaa otettiin listalle, näistä 30 oli kiinitysluottolainoja, neljä valtion liikkeellelaskemia joukkuovelkakirjalainoja, neljä vaihtovelkakirjalainoja ja 52 yrityksen liikkeeseenlaskemia joukkovelkakirjalainoja. Kesäkuun lopussa Kööpenhaminan Pörssissä oli listattuna yhteensä 2,725 velkakirjaa, joiden markkina-arvo oli 321,4 miljardia Tanskan kruunua. Vastaavana ajankohtana vuonna 2005 listattuna oli 2,278 velkakirjaa, joiden markkina-arvo oli 316,5 miljardia Tanskan kruunua. Sijoitusrahastot Jakson aikana listalle otettiin kaksi sijoitusrahastoa ja neljä ala-rahastoa (olemassa olevien umbrella-rahastoihin kuuluvia), joiden jälkeen listattujen rahastojen kokonaismäärä oli 196. Rahastojen markkina-arvo kasvoi 167,1:een miljardiin Tanskan kruunuun, joka on lähes 40% enemmän kuin vuoden 2005 lopussa. XtraMarketissa (säännelty markkina) otettiin kaupankäynnin kohteeksi viisi uutta ala-rahastoa. Myös XtraMarketissa rahastojen markkina-arvo nousi 40 %:lla 155,2 miljardiin Tanskan kruunuun. Rahastojen ja ala-rahastojen määrä oli kesäkuun lopussa yhteensä 59.

11 XtraList:lle lisättiin jakson aikana kaksi uutta ala-rahastoa ja yksi hedge-rahasto. XtraListillä olevien rahastojen lukumäärä on yhteensä 63 ja niiden yhteenlaskettu markkina-arvo on 22 miljardia Tanskan kruunua (30 miljardia vuoden 2005 lopussa). Edelliset luvut eivät sisällä ex dividend ala-rahastoja, joista 13 otettiin varsinaiselle pörssilistalle, 20 XtraMarkediin ja viisi XtraListille. Vuoden 2006 ensimmäinen puolisko sisälsi suuren määrä pääomatapahtumia, joista suurin osa oli nimenmuutoksia tietyissä eläkerahastoissa johtuen muutoksesta verotuksessa 1. tammikuuta Pääomatapahtumia oli yhteensä 45. Pääomatapahtumat ja omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset Vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla listayhtiöt keräsivät anneilla uutta pääomaa yhteensä 11,2 miljardia Tanskan kruunua. Teollisuus -toimialaluokan yhtiöt keräsivät yhteensä 7,9 miljardia uutta pääomaa. Rahoitus ja Terveydenhuolto -toimialaluokat puolestaan keräsivät uutta pääomaa yhteensä 1,5 ja 1,2 miljardia Tanskan kruunua. Vuonna 2005 listayhtiöt keräsivät anneilla 3,5 miljardia tanskan kruunua ja vuonna 2004 puolestaan 11,1 miljardia Tanskan kruunua. Kööpenhaminan Pörssille ilmoitettiin jakson aikana n. 40:stä omien osakkeiden hankinnasta tai luovutuksesta, joissa omistusosuuden muutos oli 2 % yhtiöiden osakepääomasta. Jakson aikana listalle otettiin eri instrumentteja yhteensä 65 kappaletta. Yhtiön siirtäminen tarkkailulistalle Kahdeksan yhtiön osake siirrettiin tarkkailulistalle vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Näistä kolme johtui ostotarjouksista ja loput siirrettiin eri syistä, kuten listalta poistaminen tai tärkeän sopimuksen viimeistely. DSV A/S siirrettiin tarkkailulistalle sen aikoessa antaa ostotarjouksen Koninklijke Frans Maas Groep:n osakkeenomistajille. N.V. Theodor Ejendomsvest A/S siirrettiin tarkkailulistalle kun AM Gruppen A/S ja Aandahl A/S halusivat antaa siitä ostotarjouksen. SIF Fodbold Support A/S siirrettiin, koska Silkeborg Fodbold Holding A/S oli ilmoittanut antavansa pakollisen lunastustarjouksen yhtiöstä. Olicom siirrettiin, koska yhtiön rahoituslaskelmia ei oltu tilintarkastettu, eikä neuvottelut mahdollisen rahoittajan kanssa eivät olleet päättyneet. PARKEN Sport & Entertainment siirrettiin, koska yhtiö ilmoitti puitesopimuksesta, jonka tarkoituksena oli ostaa enemmistö Fitness.dk A/S:n osakkeista. Nesa A/S siirrettiin, koska enemmistöomistaja halusi käynnistää vähemmistöosakkeiden lunastuksen ja poistaa Nesa A/S pörssistä. Keops A/S siirrettiin, koska yhtiö ilmoitti, että sen hallintoneuvosto oli päättänyt hankkia enemmistön rakennuskonserni M2 A/S:n osakkeista. Sopimuksen ehtona oli M2:ssa suoritettava ostajaa tyydyttävä due diligencetarkastus. Torsana siirrettiin, koska yhtiö oli saanut tietoa siitä, että Juel Nielsen Holding A/S oli tehnyt ehollisen sopimuksen siirtääkseen koko osakeomistuksensa Torsanassa Vipro Holding A/S:lle. Sopimuksen toteutuessa Vipro Holding A/S tekee tarjouksen jäljellä oleville B-osakkeen omistajille. 14 yhtiötä poistettiin tarkkailulistalta. BioMar Holding poistettiin koska Schouw & Co. oli hankkinut alle 90 % osakkeista ja äänivallasta BioMar Holdingissa julkisen ostotarjouksen päättyessä. Näin ollen BioMar Holding pysyy Kööpenhaminan Pörssin listalla Schouw & Co.:n ollessa yhtiön pääomistaja. D/S Orion A/S poistettiin tarkkailulistalta, kun yhtiön pääoma ei enää

12 alittanut Tanskan osakeyhtiölain pykälän 69a vaatimaa määrää. Schaumann Holding A/S poistettiin tarkkailulistalta, kun yhtiö oli merkinnyt 100 prosenttia Schaumann Properties A/S:n osakeannista, kaikkiaan 3,750,000 uutta osaketta. Solar Holding A/S poistettiin tarkkailulistalta, koska muodollisuudet Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni ja Solar Holding A/S välisessä fuusiossa olivat päättyneet ja Tanskan kaupparekisteri oli rekisteröinyt fuusion. FLSmidth & Co poistettiin tarkkailulistalta, koska yhtiön osakesarjat yhdistyivät toukokuun 2. päivä. SIF Fodbold Support A/S poistettiin tarkkailulistalta, koska yhtiö julkisti lunastustarjouksen. Olicom A/S poistettiin tarkkailulistalta, kun yhtiö julkisti, että Olicom ja Investeringsselkabet Elkaer Invest A/S oli aloittanut yhteistyösopimuksen implementoinnin. Walls A/S poistettiin tarkkailulistalta, kun yhtiö julkisti, että fuusio Walls:in ja seitsemän kiinteistöyhtiön välillä saatiin valmiiksi. Live Networks Holding A/S poistettiin tarkkailulistalta, kun yhtiö julkisti Commerce and Companies Agency:n tiedonannon perusteellisista tukimuksista yhtiön puolivuotiskatsauksesta. Aasgaard Development poistettiin tarkkailulistalta, kun yhtiö tiedotti, että viimeisteli sopimuksen myydä yhtiön omistus Agnito A/S:ssa ja ProTelevision Technologies Corp. A/S:ssa Stensdal Holding A/S:lle. PARKEN Sport & Entertainment poistettiin tarkkailulistalta, kun yhtiö ilmoitti, että puitesopimus Fitnessdk A/S osakepääoman hankkimiseksi viimeisteltiin osapuolten saatua due diligence-prosessi valmiiksi ja sopimus osakkeiden siirrosta allekirjoitettua. Tiedotteet omistusosuuksien muutoksissa Kööpenhaminan Pörssille tehtiin 152 tiedotetta liittyen omistusosuuksien muutoksiin vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. Sääntörikkomukset (listayhtiöt, välittäjä ja muut) Kööpenhaminan Pörsissä ei tällä hetkellä ole Kurinpitolautakuntaa. Pörssi suorittaa lautakunnan tehtävät itse. Vuoden 2006 ensimmäisen puoliskon aikana Surveillance teki viisi päätöstä liittyen listayhtiöiden toimintaan. Yhdessä tapauksista listayhtiö julkaisi osavuosikatsauksessaan ennusteita, jotka olivat huomattavasti alemmalla tasolla kuin yhtiön aikaisemmin antamat ennusteet.. Tämä vaikutti huomattavalla tavalla yhtiön osakkeen hintaan. Kööpenhaminan Pörssi ilmoitti yhtiölle, että listayhtiön tulee jatkuvasti kiinnittää huomiota raportointiinsa, jotta ennusteita voitaisiin tarpeen tullen jatkuvasti päivittää. Toisessa tapauksessa Kööpenhaminan Pörssi huomasi sanomalehden julkaisseen tietoa listayhtiöstä, mistä sai käsityksen, että yhtiön toimitusjohtaja vaikutti ilmaisseen yhtiön tuloksen laskevan tulevaisuudessa. Yhtiön pörssille antaman selvityksen perusteella Kööpenhaminan Pörssi vakuuttui, ettei haastattelussa oltu annettu arvopaperin arvoon vaikuttavaa tietoa. Yksi listayhtiö ilmoitti tiedotteessaan, että sen työntekijä oli erehdyksellisesti julkaissut sisäisen raportin liittyen yhtiön julkaisemattomaan vuosikertomukseen. Sisäinen raportti oli tiedotteen liitteenä. Kööpenhaminan Pörssi ilmaisi tyytymättömyytensä siihen, että tietoja julkaisemattomasta vuosikertomuksesta julkaistiin internetissä ennen kuin se oli julkaistu pörssitiedotteena. Tapauksen jälkeen yhtiö on muuttanut toimintatapojaan ehkäistäkseen vastaavien tapausten syntyä. Kööpenhaminan Pörssi huomasi yhden listyhtiön toimitusjohtajan kertovan erään uutistoimiston verkkosivuilla, että mahdolliset ostajat olivat olleet yhteydessä yhtiöön. Yhtiön osakekurssi nousi

13 välittömästi lausunnon tultua julki. Pörssi muistutti yhtiölle, että lausunnon, joka vaikuttaa yhtiön osakkeen arvoon antaminen haastattelussa ei ole hyväksyttävää. Kööpenhaminan Pörssi on kiinnittänyt yhden listayhtiön huomiota, kun se ei ollut julkaissut tietoja vuoden 2005 tuloksestaan tiedonatovelvollisuuden mukaisen kolmen kuukauden jakson kuluessa. Kaupankäynnin keskeytykset Kööpenhaminan Pörssi päättää tavallisesti kaupankäynnin keskeytyksistä listayhtiöiden julkistaessa arvopaperin arvon kannalta olennaista tietoa. Tämän lisäksi joissakin tapauksissa pörssi aloittaa kaupankäynnin keskeytyksen, kun tiedotteen odotetaan sisältävän arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa. 812 kaupankäynnin keskeytystä suoritettiin vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Epäiltyyn sisäpiirintiedon väärinkäyttöön tai markkinamanipulaatioon liittyvät, Rahoitustarkastukselle ilmoitetut asiat Tanskan Surveillance valvoo listayhtiöitä koskevaa sisäpiirikaupankäyntiä ja markkinamanipulaatiota. Pörssi suorittaa jatkuvaa markkinavalvontaa, joka saattaa johtaa perusteellisiin tutkimuksiin. Joissain tapauksissa asia siirretään Tanskan Rahoitustarkastukselle jatkotoimenpiteitä varten. Puutteet kaupankäyntiä ja kaupparaportointia koskevien sääntöjen noudattamisessa Surveillance on antanut kaksi kirjallista huomautusta Norex-kaupankäyntisääntöjen rikkomisesta. Muissa tapauksissa Surveillance on kiinnittänyt välittäjien huomiota kaupankäyntiä ja kaupparaportointia koskevien sääntöjen noudattamisen suhteen. Jotkut tapauksista on ilmoitettu Tanskan rahoitustarkastukselle. Koulutus Vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla Surveillance järjesti yhden koulutustilaisuuden liittyen listayhtiöiden ja tilintarkastajien tiedonantovelvollisuuteen. Tämän lisäksi järjestettiin useita ad hoc tilaisuuksia ja esitelmiä yritysjohtajille ja hallituksen jäsenille tietyissä listayhtiöissä. Surveillance on myös osallistunut useisiin seminaareihin, joissa koulutetaan uusia meklareita. Seminaareissa käsitellään pääosin Kööpenhaminan Pörssin kaupankäyntisääntöja ja muita kaupankäyntiin liittyviä asioita. Säännöt ja määräykset 20. toukokokuuta 2006 implementoitiin uusi määräys ostotarjouksista ja osakkeenomistajien tiedonantovelvollisuudesta.

Viranomaisille raportoidut tapaukset epäillystä markkinoiden väärinkäytöstä

Viranomaisille raportoidut tapaukset epäillystä markkinoiden väärinkäytöstä Markkinavalvonnan vuosiraportti 2008 Helsinki Osakkeet Listauskomitea ei tehnyt vuonna 2008 yhtään (2) listalleottopäätöstä. Neljä yhtiötä poistettiin pörssilistalta. Birka Line Oyj:n, Perlos Oyj:n ja

Lisätiedot

OMX Surveillance Vuosikertomus 2005

OMX Surveillance Vuosikertomus 2005 OMX Surveillance Vuosikertomus 2005 Johdanto Menestyvän ja tuloksekkaan pörssitoiminnan perusta on markkinoiden luottamus pörssiä kohtaan. Asia saattaa unohtua nykyisenkaltaisessa tilanteessa, jossa markkinoiden

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Tukholman kurinpitolautakunta on huhtikuussa käsitellyt neljää mahdollista Pörssin sääntöjen rikkomustapausta.

OMX Pohjoismainen Pörssi Tukholman kurinpitolautakunta on huhtikuussa käsitellyt neljää mahdollista Pörssin sääntöjen rikkomustapausta. OMX Surveillance Kuukausiraportti huhtikuu 2008 Tukholma OMX Pohjoismainen Pörssi Tukholman kurinpitolautakunta on huhtikuussa käsitellyt neljää mahdollista Pörssin sääntöjen rikkomustapausta. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Yhdelle yhtiölle annettiin huomautus, koska yhtiö ei noudattanut Pörssin sääntöjä julkistaessaan yhtiökokouksen päätökset viiveellä.

Yhdelle yhtiölle annettiin huomautus, koska yhtiö ei noudattanut Pörssin sääntöjä julkistaessaan yhtiökokouksen päätökset viiveellä. OMX Surveillance Kuukausiraportti syyskuu 2008 Tukholma Tukholman Pörssin kurinpitolautakunnassa käsiteltiin syyskuun aikana yhtä tapausta.tapaus koski tilannetta, jossa Avanza Bank AB.N meklari oli vastaanottanut

Lisätiedot

OMX Exchanges 1 : Kuukausitilasto huhtikuu 2005

OMX Exchanges 1 : Kuukausitilasto huhtikuu 2005 Lehdistötiedote 2.5.2005 OMX Exchanges 1 : Kuukausitilasto huhtikuu 2005 1 Tämä tilasto kattaa Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Liettuan pörssien luvut. Raportoidut luvut viittaavat

Lisätiedot

OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2007

OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2007 OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2007 Sisällys: Johdanto...3 Yhteenveto...4 Tukholma...8 Helsinki...15 Kööpenhamina...19 Vilna...23 Islanti...26 Riika...30 Tallinna...31 2(33) Johdanto Menestyksekkään

Lisätiedot

OMX Surveillance Vuosikatsaus 2006

OMX Surveillance Vuosikatsaus 2006 OMX Surveillance Vuosikatsaus 2006 Johdanto...2 Yhteenveto...2 Tukholman Pörssi...5 Helsingin Pörssi...16 Kööpenhaminan Pörssi...22 EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS Johdanto Menestyksekkään ja tuloksekkaan

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Yhtiöiden listautumisvaihtoehdot Suomessa Miksi vaihtoehtoinen

Lisätiedot

OMX Surveillance. Tukholma

OMX Surveillance. Tukholma OMX Surveillance Kuukausiraportti marraskuu 2008 Tukholma NASDAQ OMX Tukholman kurinpitolautakunta on marraskuun tehnyt päätöksen yhdestä tapauksesta koskien HQ Bankaktiebolagia ja yhtä sen työntekijää.

Lisätiedot

MARKKINAVALVONTA HELSINGIN PÖRSSISSÄ. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

MARKKINAVALVONTA HELSINGIN PÖRSSISSÄ. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. MARKKINAVALVONTA HELSINGIN PÖRSSISSÄ Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. ESITYKSEN SISÄLTÖ Markkinat ja listaukset Markkinavalvonnan tehtävät Listayhtiöiden valvonta Kaupankäynnin

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

OMX Surveillance. Tukholma

OMX Surveillance. Tukholma OMX Surveillance Kuukausiraportti lokakuu 2008 Tukholma Tukholman Pörssi on lokakuun aikana huomauttanut viittä yhtiötä päämarkkinoilla. Ensimmäinen tapaus koski tilannetta, jossa yhtiö ei puutteellisten

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä. LISTAYHTIÖN OMAT OSAKKEET 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pekka Loikkanen KHT Oy 22.2.2006 P C Säädöstausta Arvopaperimarkkinalaki Rikoslaki Valtiovarainministeriön asetukset ja päätökset

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, kesäkuu 2009

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, kesäkuu 2009 1.heinäkuuta NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, kesäkuu n osakevaihto oli 2,0 miljardia euroa, ja vastaava lukema viime 12 kuukauden ajalta on 2,7 miljardia. Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin

Lisätiedot

Incapin sijoittajaviestintää hoitaa konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa viime kädessä tiedonantovelvollisuudesta.

Incapin sijoittajaviestintää hoitaa konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa viime kädessä tiedonantovelvollisuudesta. TIEDONANTOPOLITIIKKA 1 (5) INCAP OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA (DISCLOSURE POLICY) Incap-konsernin emoyhtiön Incap Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Incap noudattaa tiedonantopolitiikassaan

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 :n mukaisesti ilmoitamme, että Suomen Helasto Oyj

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

Johdannaiskaupankäynnissä saavutettiin ennätys myös 20.3.2008, jolloin tehtiin 2 127 958 sopimusta (entinen ennätys 21.4.2006: 1 989 325 sopimusta).

Johdannaiskaupankäynnissä saavutettiin ennätys myös 20.3.2008, jolloin tehtiin 2 127 958 sopimusta (entinen ennätys 21.4.2006: 1 989 325 sopimusta). LEHDISTÖTIEDOTE S 1.4. OMX Pohjoismaisessa Pörssissä tehtiin maaliskuussa ennätys johdannaiskaupankäynnissä Helsinki, 1.4. OMX Pohjoismaisessa Pörssissä, joka kuuluu NASDAQ OMX Group, Inc:iin (NASDAQ:

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä. OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

OMXH25-OSAKEINDEKSIN INDEKSIKUVAUS

OMXH25-OSAKEINDEKSIN INDEKSIKUVAUS OMXH25-osakeindeksin indeksikuvaus 1(7) OMXH25-OSAKEINDEKSIN INDEKSIKUVAUS 1. OMXH25-osakeindeksin laskija OMXH25-osakeindeksin laskija on Helsingin Pörssi. Laskemista valvoo pörssin valitsema puolueeton,

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

OMX Pohjoismaisen Pörssin elokuun tilastoraportti

OMX Pohjoismaisen Pörssin elokuun tilastoraportti 2.9. OMX Pohjoismaisen Pörssin elokuun tilastoraportti Elokuun osakevaihto Keskimääräinen päivävaihto oli 2,7 miljardia euroa, ja vastaava lukema viime 12 kuukauden ajalta on 4,3 miljardia. Kauppoja päivässä

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismaisten pörssien tilastoraportti, huhtikuu 2010

NASDAQ OMX:n pohjoismaisten pörssien tilastoraportti, huhtikuu 2010 3. toukokuuta NASDAQ OMX:n pohjoismaisten pörssien tilastoraportti, huhtikuu Ennätys osakekauppojen määrässä Osakekauppojen määrä pohjoismaisissa pörsseissä ylsi huhtikuussa uuteen ennätykseen, kun päivässä

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.1. Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus. Päivitetty: 9.12.2013

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.1. Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus. Päivitetty: 9.12.2013 TIEDONANTOPOLITIIKKA Versio 1.1 Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus Päivitetty: 9.12.2013 ASPOCOMP GROUP OYJ, Keilaranta 1, FI-02150 Espoo, Finland. Phone: +358 20 775 6860. Fax:+358 20 775 6868. www.aspocomp.com

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

OMXH25-OSAKEINDEKSIN INDEKSIKUVAUS

OMXH25-OSAKEINDEKSIN INDEKSIKUVAUS OMXH25-OSAKEINDEKSIN INDEKSIKUVAUS 1. OMXH25-osakeindeksin laskija OMXH25-osakeindeksin laskija on OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki (pörssi). 2. Laskentakausi OMXH25-osakeindeksin laskentakausi on pörssin

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, helmikuu 2009

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, helmikuu 2009 2. maaliskuuta NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, helmikuu NASDAQ OMX Nordic otti helmikuussa käyttöön First North Premier luokittelun, joka on tarkoitettu auttamaan First North yhtiöitä vahvistamaan

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 27.4.2017 Versio: 2.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän periaatteet

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014

Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Osakekaupankäynti Nuutti Hartikainen / Veromessut12.3.2014 Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun

Lisätiedot

GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA

GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA 1. Yleistä Glastonin tiedonantopolitiikassa kuvataan periaatteet ja menettelyt, joiden mukaisesti yhtiö tiedottaa pääomamarkkinoille. Glaston pyrkii varmistamaan, että kaikilla

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaikkien aikojen ennätys OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä

Kaikkien aikojen ennätys OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Lehdistötiedote 1.3. Kaikkien aikojen ennätys OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä saavutettiin helmikuussa osakekaupankäynnin kaikkien aikojen ennätys. n 28. päivänä osakevaihto

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, maaliskuu 2009

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, maaliskuu 2009 1. huhtikuuta NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, maaliskuu - Osakekauppoja tehtiin aktiivisesti NASDAQ OMX:n pohjoismaisessa pörssissä tehtiin maaliskuussa korkea määrä osakekauppoja. oli 222

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

Lyhyeksimyynti mitä ja miksi?

Lyhyeksimyynti mitä ja miksi? Lyhyeksimyynti mitä ja miksi? Sijoitus Invest 2014, Wanha Satama 13.11.2014 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Lyhyeksimyyntiasetus tuli voimaan 1.11.2012 Sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Politiikan hyväksyjä: Nixu Oyj:n hallitus Politiikan vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Politiikka on hyväksytty: 13.11.2014 1 Yleistä Nixu Oyj:n ( Nixu, yhtiö ) osakkeet noteerataan

Lisätiedot

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT

ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT Arvopaperipörssin säännöt 1(47) ARVOPAPERIPÖRSSIN SÄÄNNÖT LISTALLEOTTAMINEN JA PÖRSSIARVOPAPERIN LIIKKEESEEN- LASKIJAN TIEDONANTO- JA MUUT VELVOLLISUUDET 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 3 1.1 SOVELTAMISALA JA

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12 TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12.2009 PÄIVÄTTYYN YHDISTETTYYN TARJOUSASIAKIR- JAAN JA LISTALLEOTTOESITTEESEEN KOSKIEN LAROX OYJ:N OSAKKEISTA JA MERKIN- TÄOIKEUKSISTA TEHTYÄ JULKISTA OSTOTARJOUSTA 29.12.2009

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN lallllsuuden JA PAATOSVAlTAISUUDEN TOTEAMINEN

1 KOKOUKSEN lallllsuuden JA PAATOSVAlTAISUUDEN TOTEAMINEN ETTEPLAN OYJ POYTAKIRJA 1/2010 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika ja paikka: Lasna: 24.3.2010 osoitteessa Ensimmainen savu, 01510 Vantaa Aaniluettelo yhtiokokoukseen osallistuneista osakkeenomistajista on taman

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 20.8.2015

SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 20.8.2015 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 2/2015 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 20.8.2015 AIKA: 20.8.2015 alkaen klo. 10:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite

Lisätiedot

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS

ALFRED BERG FINLAND OYJ ABP PUOLIVUOTISKATSAUS PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 PUOLIVUOTISKATSAUS 30.6.2004 Yleistä Vuosi 2004 on yhtiön kolmastoista toimintavuosi. Yhtiö on kansainväliseen ABN AMRO - pankkikonserniin kuuluvan ruotsalaisen Alfred Berg

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka eq Oyj

Tiedonantopolitiikka eq Oyj Tiedonantopolitiikka eq Oyj SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 1.1 Tarkoitus... 1 1.2 Soveltamisala... 1 1.3 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet... 1 1.4 Viestinnän vastuualueet... 2 1.5 Tulkinnat ja poikkeamat...

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

KOOSTE TILIKAUDEN 2008 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA

KOOSTE TILIKAUDEN 2008 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA 1 (10) KOOSTE TILIKAUDEN 2008 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA Ruukki Group Oyj:n kaikki pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 62/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 62/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 62/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi

Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012 AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. JOHDANTO Tämä Caverion Oyj:n sisäpiiriohje koskee kaikkia Caverion Oyj:ssä tai jossakin sen konserniyhtiössä (yhdessä Yhtiö ) työ- tai toimisuhteessa olevia henkilöitä.

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 1 :N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 (8) Vastaanottaja Honkarakenne Oyj FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 Päätös 2 Kuuleminen 3 Honkarakenne Oyj:n menettely asiassa Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot