PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ"

Transkriptio

1 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC

2 PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan yhtiöiden vuosikertomuksissa ja internet-sivuilla tilanteesta : - Päälistan yhtiöitä 99-82%:lla internet-sivut CG:n osalta ajan tasalla -> näistä 27 %:lla ulkomainen omistus yli 30 % -> näistä 11 %:lla ulkomainen omistus yli 50 % -> näistä 5 %:lla SEC-listaus - 18 %:lla vuosikertomus 2004 ilmestymättä ja CG sivut tämän takia päivittämättä -> nämä jätetty pois tutkimuksesta

3 vuosikertomuksen valmistuminen ohjaa Internet-sivujen päivittämistä. Toteutuuko suosituksen tarkoittama ajantasainen tiedottaminen internet-sivujen kautta?

4 TIEDOTTAMINEN Corporate Governance Statement (suositus 55): Corporate Governance Statement sisältää yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevat tiedot näitä ovat mm: - tieto listayhtiöiden CG-suosituksen noudattamisesta sekä mahdollisista poikkeamista ja niiden syistä - yhtiökokous - yhtiöjärjestys - hallitus ja hallintoneuvosto - toimitusjohtaja ja muu johto - tilintarkastaja

5 tiedot on esitettävä asiakokonaisuuksittain internet-sivuilla ja soveltuvin osin vuosikertomuksessa tutkimuksen mukaan (yhtiöt, joiden internet-sivut CG:n osalta ajan tasalla): 96 % antoi Internet-sivuilla selvityksen => kahdella ei selvitystä suosituksen edellyttämässä muodossa => yksi yhtiö laiminlöi suosituksen noudattamisen kaikilta osin

6 selostettuja poikkeamisen syitä olivat mm.: - hallintoneuvoston toimivalta, joka poikkesi suosituksesta - nimitysvaliokunnan kokoonpano, joka poikkesi suosituksesta - toiminta muun maan lakien mukaan - vasta kevään 2005 yhtiökokouksessa tehtävät päätökset => poikkeamisen syyt asianmukaisia ulkomaisen omistuksen määrällä ei vaikutusta suosituksen noudattamiseen pääosa yrityksistä antanut suosituksen mukaisen selvityksen

7 HALLINTONEUVOSTO Hallintoneuvostoa koskevat tiedot (suositus 6): yhtiön selostettava hallintoneuvoston tehtävät ja toimintaperiaatteet sekä hallintoneuvoston jäsenten palkitsemisperiaatteet tutkimuksen mukaan 7 yhtiöllä oli hallintoneuvosto ja niistä annettiin selostus vuosikertomuksissa ja internet-sivuilla

8 kun ulkomainen omistus yli 50 %, ei hallintoneuvostoja hallintoneuvostoista annettu suosituksen mukainen selvitys

9 HALLITUS Hallituksen työjärjestys (suositus 7): hallituksen laadittava toimintaansa varten kirjallinen työjärjestys, jonka keskeinen sisältö selostettava tutkimuksen mukaan: - 63 % antoi vuosikertomuksessa selvityksen - 77 % antoi internet-sivuilla selvityksen => osa mainitsi, että työjärjestys on, mutta ei selostanut sisältöä

10 kun ulkomainen omistus yli 50 %, suositusta noudatetaan kattavimmin 1/3:lla yrityksistä puuttuu suosituksen mukainen selvitys

11 Hallituksen kokoukset (suositus 8): hallituksen ilmoitettava tilikauden aikana pidettyjen hallituksen kokousten lukumäärä sekä jäsenten keskimääräinen osallistuminen hallituksen kokouksiin tutkimuksen mukaan: - 93 % antoi vuosikertomuksessa selvityksen - 90 % antoi internet-sivuilla selvityksen => yhdellä: jäsenet osallistuivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta

12 ulkomaisen omistuksen määrällä ei vaikutusta suosituksen noudattamiseen pääosa yrityksistä antanut suosituksen mukaisen selvityksen

13 Riippumattomuuden arviointi (suositus 18): hallituksen arvioitava jäsentensä riippumattomuus ja ilmoitettava, ketkä heistä katsottu riippumattomiksi tutkimuksen mukaan: - 74 % antoi vuosikertomuksessa selvityksen - 81 % antoi internet-sivuilla selvityksen -> osa mainitsi arvioinnin puuttumisen syyksi kevään yhtiökokouksen > osa kommentoi koko hallitusta, ei yksittäisiä henkilöitä

14 ulkomaisen omistuksen määrällä ei vaikutusta suosituksen noudattamiseen 1/4:lla yrityksistä puuttuu suosituksen mukainen selvitys

15 Hallituksen jäsenistä ilmoitettavat tiedot (suositus 19): yhtiön ilmoitettava hallituksen jäsenistä yksilöidyt henkilö ja omistustiedot tutkimuksen mukaan: - 78 % antoi vuosikertomuksessa selvityksen - 74 % antoi internet-sivuilla selvityksen -> osalla jäsenten keskeinen työkokemus puuttuu -> pääosalla omistusta koskevat tiedot kattavat

16 ulkomaisen omistuksen määrällä ei vaikutusta suosituksen noudattamisessa 1/4:lla yrityksistä suosituksen mukainen selvitys puutteellinen

17 HALLITUKSEN VALIOKUNNAT Valiokunnan työjärjestys (suositus 23): hallituksen vahvistettava valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä, jonka pääkohdat selostettava tutkimuksen mukaan (yhtiöt, joilla valiokuntia): - 19 % antoi vuosikertomuksessa selvityksen - 28 % antoi internet-sivuilla selvityksen -> osa mainitsi, että työjärjestys on, mutta ei selostanut sisältöä

18 kun ulkomainen omistus yli 30 % / 50 %, suositusta noudatetaan kattavimmin 4/5:lla yrityksistä suosituksen mukainen selvitys puutteellinen

19 Valiokunnan kokoukset (suositus 24): yhtiön ilmoitettava tilikauden aikana pidettyjen valiokunnan kokousten lukumäärä tutkimuksen mukaan (yhtiöt, joilla valiokuntia): - 83 % antoi vuosikertomuksessa selvityksen - 70 % antoi internet-sivuilla selvityksen kun ulkomainen omistus yli 50 %, suositusta noudatetaan kattavimmin 1/4:lla yrityksistä puuttuu suosituksen mukainen selvitys

20 Valiokunnan kokoonpano (suositus 26): yhtiön ilmoitettava valiokunnan kokoonpano tutkimuksen mukaan (yhtiöt, joilla valiokuntia): - 91 % antoi vuosikertomuksessa selvityksen - 96 % antoi internet-sivuilla selvityksen kun ulkomainen omistus yli 50 %, suositusta noudatetaan kattavimmin pääosa yrityksistä antanut suosituksen mukaisen selvityksen

21 TOIMITUSJOHTAJA Toimitusjohtajasta ilmoitettavat tiedot (suositus 39): yhtiön ilmoitettava toimitusjohtajasta yksilöidyt henkilö ja omistustiedot (samat tiedot kuin hallituksen jäsenistä) tutkimuksen mukaan: - 44 % antoi vuosikertomuksessa selvityksen - 59 % antoi internet-sivuilla selvityksen -> osalla keskeinen työkokemus puuttuu -> osalla keskeiset luottamustehtävät puuttuvat -> pääosalla omistusta koskevat tiedot kattavat

22 SEC-yhtiöillä tietojen anto selvästi kattavinta 1/2:lla yrityksistä suosituksen mukainen selvitys puutteellinen

23 MUU JOHTO Johdon organisaatio (suositus 41): yhtiön selostettava johdon organisaatio. Mikäli yhtiössä on johtoryhmä, yhtiön selostettava johtoryhmän kokoonpano, tehtävät sekä jäsenten vastuualueet tutkimuksen mukaan: - 96 % antoi vuosikertomuksessa selvityksen - 97 % antoi internet-sivuilla selvityksen

24 ulkomaisen omistuksen määrällä ei vaikutusta suosituksen noudattamiseen pääosa yrityksistä antanut suosituksen mukaisen selvityksen

25 Johtoryhmän jäsenistä ilmoitettavat tiedot (suositus 42): yhtiön ilmoitettava johtoryhmän jäsenten henkilö- ja omistustiedot tutkimuksen mukaan: - 49 % antoi vuosikertomuksessa selvityksen - 61 % antoi internet-sivuilla selvityksen -> osalla keskeinen työkokemus puuttuu -> osalla keskeiset luottamustehtävät puuttuvat

26 ulkomaisen omistuksen määrällä ei vaikutusta suosituksen noudattamiseen 1/2:lla yrityksistä suosituksen mukainen selvitys puutteellinen

27 PALKITSEMINEN Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet (suositus 43): yhtiön ilmoitettava hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä tilikaudelta tutkimuksen mukaan: - 93 % antoi vuosikertomuksessa selvityksen - 89 % antoi internet-sivuilla selvityksen -> osalla hallituksen palkkiot yhteissummana

28 SEC-yhtiöillä tietojen anto selvästi kattavinta pääosa yrityksistä antanut suosituksen mukaisen selvityksen

29 Hallituksen jäsenten keskimääräiset palkkiot vuonna 2004: tutkimuksen mukaan: (vuosipalkkio, euroa) Jäsen Varapj. Puh.joht. Ulkom. om. alle 30 % Ulkom. om. yli 30 % Keskimäärin SEC-yhtiöt

30 Toimisuhdetta koskevat tiedot (suositus 48): yhtiön selostettava tietyt toimitusjohtajan ja hallituksen päätoimisen puheenjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat edut tutkimuksen mukaan: - 83 % antoi vuosikertomuksessa selvityksen - 77 % antoi internet-sivuilla selvityksen SEC-yhtiöillä tietojen anto selvästi kattavinta 1/4:lla yrityksistä suosituksen mukainen selvitys puutteellinen

31 Toimitusjohtajan keskimääräinen palkka vuonna 2004: tutkimuksen mukaan: (vuosipalkka + lisät, euroa) Ulkom. om. alle 30 % Ulkom. om. yli 30 % Keskimäärin SEC-yhtiöt

32 SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN TARKASTUS Riskienhallinnan järjestäminen (suositus 50) yhtiön selostettava periaatteet, joiden mukaan riskienhallinta järjestetty tutkimuksen mukaan: - 95 % antoi vuosikertomuksessa selvityksen - 91 % antoi internet-sivuilla selvityksen

33 ulkomaisen omistuksen määrällä ei vaikutusta suosituksen noudattamiseen pääosa yrityksistä antanut suosituksen mukaisen selvityksen

34 Sisäinen tarkastus (suositus 51) yhtiön selostettava, miten sisäisen tarkastuksen toiminto yhtiössä järjestetty tutkimuksen mukaan: - 78 % antoi vuosikertomuksessa selvityksen - 86 % antoi internet-sivuilla selvityksen kun ulkomainen omistus yli 30 % / 50 %, suositusta noudatetaan kattavimmin 1/4:lla yrityksistä puuttuu suosituksen mukainen selvitys

35 SISÄPIIRIHALLINTO Helsingin Pörssin sisäpiiriohjeen noudattaminen (suositus 52) yhtiön noudatettava Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta ja selostettava sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat tutkimuksen mukaan: - 96 % antoi vuosikertomuksessa selvityksen - 96 % antoi internet-sivuilla selvityksen

36 kun ulkomainen omistus yli 50 %, suositusta noudatetaan kattavimmin pääosa yrityksistä antanut suosituksen mukaisen selvityksen

37 TILINTARKASTUS Tilintarkastajan palkkiot ja tilintarkastukseen liittymättömät palvelut (suositus 54) yhtiön ilmoitettava tilintarkastajan palkkiot tilikaudelta. Jos tilintarkastajalle maksettu palkkioita tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista, nämä palkkiot mainittava erikseen tutkimuksen mukaan: - 89 % antoi vuosikertomuksessa selvityksen - 85 % antoi internet-sivuilla selvityksen

38 ulkomaisen omistuksen määrällä ei vaikutusta suosituksen noudattamiseen pääosa yrityksistä antanut suosituksen mukaisen selvityksen

39 Tilintarkastuspalkkio vuonna 2004: tutkimuksen mukaan: (vuosipalkkio, euroa) tilintarkastus muut Ulkom. om. alle 30 % Ulkom. om. yli 30 % Keskimäärin SEC-yhtiöt

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot PALKITSEMISTA KOSKEVA RAPORTOINTI Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja

Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja 1 (8) SELVITYS HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

Lounea Oy Corporate Governance

Lounea Oy Corporate Governance Lounea Oy Corporate Governance 2 Sisällysluettelo 1 HALLINTOKOODI... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Osakkeen omistajien asiat... 5 1.2.1 Yleiset periaatteet... 5 1.2.2 Osake... 5 1.3 Yhtiöjärjestys... 5 1.4 Yhtiökokous...

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (12) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (12) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjaus-järjestelmästä

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

CORPORATE GOVERNANCE YHTIÖKOKOUS HALLITUS JA VALIOKUNNAT

CORPORATE GOVERNANCE YHTIÖKOKOUS HALLITUS JA VALIOKUNNAT CORPORATE GOVERNANCE Sievi Capital Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi

Lisätiedot

Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen

Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen Panostaja Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen Panostaja Oyj noudattaa toiminnassaan ja hallintonsa järjestämisessä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutusten

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (Corporate Governance Statement)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (Corporate Governance Statement) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (Corporate Governance Statement) SISÄLLYS Hallinnointiperiaatteet Palkka- ja palkkioselvitys 1 Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj 2

Lisätiedot

11 Hallinnointiperiaatteet

11 Hallinnointiperiaatteet 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluetteloelo Hallinnointi Palkitseminen 11 Hallinnointiperiaatteet Yhtiökokous Hallitus Hallituksen valiokunnat Toimitusjohtaja 3 5 6 7 9 Riskienhallinta ja valvonta Tilintarkastus

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012 1 (10) :n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, :n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä selostetuin poikkeuksin.

Lisätiedot

Kuvaus yhtiökokouksen, hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien ja muiden valvontaa suorittavien elinten kokoonpanosta ja toiminnasta

Kuvaus yhtiökokouksen, hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien ja muiden valvontaa suorittavien elinten kokoonpanosta ja toiminnasta SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 Vuonna 2009 Tecnotree on noudattanut NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj

Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj SISÄLLYS Hallinnointiperiaatteet Palkka- ja palkkioselvitys SISÄLLYSLUETTELO Hallinnointiperiaatteet 1. Hallinnointiperiaatteet... 3 1.1 Yhtiöjärjestys...

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2009 1 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2009 Wulff-Yhtiöt Oyj -konsernin muodostavat 24 tytäryritystä, jotka myyvät ja

Lisätiedot

Ålandsbanken Abp. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi 2011

Ålandsbanken Abp. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi 2011 Ålandsbanken Abp Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan vuoden

Lisätiedot

Corporate Governance. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2009

Corporate Governance. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2009 Corporate Governance Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin Suositus 51:n ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä HALLINNOINTI Valoe Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden hallinto perustuu lakiin, yhtiöjärjestykseen ja vuonna 2010 voimaan tulleeseen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Yhtiö noudattaa myös Finanssivalvonnan

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti,

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti,

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Yleistä Kemira Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamiin,

Lisätiedot

Hallitus. Yhtiökokous Yhtiökokouksen tehtävät yhtiön ylimpänä päättävänä elimenä on säännelty osakeyhtiölaissa

Hallitus. Yhtiökokous Yhtiökokouksen tehtävät yhtiön ylimpänä päättävänä elimenä on säännelty osakeyhtiölaissa Efore OYJ:n Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 Eforen eri toimielinten velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien ja yhtiön hallituksen määrittelemien periaatteiden mukaan. Eforen konsernihallinnoinnissa

Lisätiedot

Yhtiön toimintaorganisaatio on suunniteltu toteuttamaan yhtiön avaintoimintoja, alkoholituotteiden tuotantoa, tuontia, vientiä ja myyntiä.

Yhtiön toimintaorganisaatio on suunniteltu toteuttamaan yhtiön avaintoimintoja, alkoholituotteiden tuotantoa, tuontia, vientiä ja myyntiä. Altia Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2011 Altia Oyj (yhtiö) on Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö. Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto vastaa yhtiön omistajaohjauksesta ja valvonnasta.

Lisätiedot