KOOSTE TILIKAUDEN 2007 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOOSTE TILIKAUDEN 2007 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA"

Transkriptio

1 1 (7) KOOSTE TILIKAUDEN 2007 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA Ruukki Group Oyj:n kaikki pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: Alla on esitetty yhteenveto yhtiön tilikauden 2007 pörssitiedotteista ja sijoittajauutisista asiasisällön mukaan luokiteltuna. 1. TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN Tilinpäätöstiedote tilikaudelta Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus YHTIÖKOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous Päätökset: - Konsernin ja emoyhtiön tilikauden 2007 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; - Osingonjakopäätös: 0,03 euron osinko per osake; - Hallituksen jäsenten valinta: Danielsson, Mäkelä, Haapanen, Honkala, Kankaala, Lainema, Vikkula, Vilppula; - Tilintarkastajien valinta: KHT Reino Tikkanen sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab; - Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle euroa ja hallituksen puheenjohtajalle euroa; - Yhtiöjärjestyksen osittainen muuttaminen uuden osakeyhtiölain mukaisella tavalla; - Yhtiön optio-ohjelman I/2005 ehtojen päivittäminen uuden osakeyhtiölain mahdollistamalla tavalla; - Maksuton suunnattu osakeanti Lappipaneli Oy:n ja Pan-Oston Oy:n myyjille lisäkauppahintavelkojen maksamiseksi; - Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optiooikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastaa noin 17,9 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta;

2 2 (7) - Päätös yhteiselle arvo-osuustilille merkittyjen osakkeiden myymisestä julkisella kaupankäynnillä, joiden osalta ei ole vaadittu omistusoikeuden kirjaamista arvo-osuustilille, vaikka viisi vuotta on kulunut ilmoittautumispäivästä Ylimääräinen yhtiökokous Päätökset: - Yhtiökokous valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi Arno Pelkosen ja Timo Porasen. Yhtiön hallituksen jäseninä jatkavat edelleen Mikko Haapanen, Markku Kankaala, Matti Lainema, Kai Mäkelä, Matti Vikkula ja Ahti Vilppula. Hallituksen jäsenet Timo Honkala ja Fredrik Danielsson ilmoittivat erostaan per ; - Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestyksen toimialapykälää tarkennettiin ja että yhtiön englanninkielinen nimeksi päätettiin Ruukki Group Plc; - Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti suunnatusta maksullisesta osakeannista ja valtuutti hallituksen päättämään lisäosakeannista. Osakeannista saatavilla varoilla on tarkoitus ensisijaisesti rahoittaa Venäjälle tehtäväksi suunniteltujen sahaa ja kemi-mekaanista markkinamassatehdasta tai vaihtoehtoisesti kemiallista sellutehdasta koskevien investointien osittaista rahoittamista. Suunnatussa maksullisessa osakeannissa tarjotaan vähintään ja enintään uutta osaketta yhtiön osakkeenomistajien ja niihin rinnastuvien tahojen sekä institutionaalisten sijoittajien merkittäviksi. Osakekohtaisen merkintähinnan hintaväli on 1,90-2,90 euroa. Lisäksi yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään enintään yhtiön uuden osakkeen liikkeeseen laskemisesta mahdollisen ylikysyntätilanteen kattamiseksi. 3. YRITYSJÄRJESTELYT Ruukki Groupin omistusosuus huonekaluteollisuuden liiketoimintaryhmän yhtiössä Incap Furniture Oy:ssä nousi suunnatun osakeannin kautta 70,3 %:n tasolle Ruukki Groupin huonekalutoimialaa koskeva omistusjärjestely on saatu päätökseen Ruukki Group Oyj ostanut loput Oplax Oy:n osakekannasta Tilikaudella 2006 toteutetun Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n kokonaiskauppahinta arviolta 8,1 miljoonaa euroa

3 3 (7) Ruukki Groupin talonrakentamisen liiketoimintaryhmä hankkinut 70,1 % Pohjolan Design-Sähkö Oy:n osakkeista Ruukki Group myynyt Pan-Oston Oy:n osakekannan 4. VENÄJÄN SUUNNITELLUT LIIKETOIMINNOT Ruukki Groupin Kostroman investointisopimukset rekisteröity Ruukki Group on sopinut mahdollisuudesta laajentaa Venäjän Kostroman investointeja osakeannin järjestämistä suunnitellaan Ruukki Groupin Kostroman uusitut investointisopimukset rekisteröity Ruukki Group sopimukseen Venäjän sahan päätuotantolaitteista Ruukki Group sopimukseen Venäjän sahan tuotantolaitteista 5. MUUT TIEDOTETUT ASIAT Ruukki Groupin sosiaalipalveluiden liiketoimintaryhmän toiminta laajenee Kutsu Ruukki Group Oyj:n lehdistö- ja analyytikkotilaisuuteen Vuosikertomus 2006 on ilmestynyt Ruukki Group Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle ja yhtiökokouskutsu Ehdotus Ruukki Group Oyj:n hallituksen jäseniksi Vaihdoksia huonekaluliiketoimintaryhmän johdossa Täydennetty versio Ruukki Groupin vuosikertomuksesta julkaistu Kutsu Ruukki Group Oyj:n lehdistö- ja analyytikkotilaisuuteen Ruukki Group Oyj:n hallituksen ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle ja yhtiökokouskutsu Ruukki Group Oyj:n hallitus on päättänyt tarkastusvaliokunnan perustamisesta Ruukki Group Oyj:n hallituksen täsmennetty esitys ylimääräiselle yhtiökokoukselle suunnatusta maksullisesta osakeannista

4 4 (7) Ruukki Group Oyj:n hallitusta ja johtoa vahvistetaan: esitys uusiksi hallituksen jäseniksi ja päätös Matti Vikkulan valinnasta toimitusjohtajaksi; sekä päätös Matti Vikkulan kannustinjärjestelmästä ja siihen liittyvästä maksuttomasta suunnatusta osakeannista Ruukki Group Oyj:n hallitus päättänyt tarkentaa yhtiön osingonjakoperiaatteita Ruukki Group Oyj:n osakeannin esite julkaistaan esitteen sisältämä lisäinformaatio Ruukki Group Oyj:n tytäryhtiö Oplax Oy nimittänyt uuden toimitusjohtajan Ylikysyntää Ruukki Group Oyj:n suunnatussa osakeannissa Huonekaluliiketoimintaryhmän Lestijärven tehtaalla tulipalo Ruukki Group Oyj:n suunnatun osakeannin merkinnät hyväksytty Ruukki Group Oyj:n suunnatun osakeannin merkinnät hyväksytty ja uudet osakkeet rekisteröity Ruukki Group Oyj:n tulevalle toimitusjohtajalle suunnatut osakkeet rekisteröity Ruukki Group Oyj:n suunnatussa osakeannissa ei tehdä stabilointitoimenpiteitä, osakeannin järjestäjä käyttää lisäosakeoption täysimääräisesti Järjestäjä merkinnyt lisäosakkeet Ruukki Group Oyj:n suunnatussa osakeannissa Ruukki Group Oyj:n suunnatun osakeannin lisäosakkeet rekisteröity Kutsu Ruukki Group Oyj:n lehdistö- ja analyytikkotilaisuuteen Ruukki Group Oyj:n tarkastusvaliokunnan jäsenet valittu Muutokset Ruukki Group Oyj:n johdossa täytäntöön: Matti Lainemasta hallituksen puheenjohtaja ja Matti Vikkulasta toimitusjohtaja Toimitusjohtajan kannustinjärjestelyt Ruukki-toiminimeä koskevassa riita-asiassa hovioikeuden päätös

5 5 (7) Ruukki Group täsmentää julkisuudessa esillä olleita tietoja koskien Stora Enson lakkautettavia tuotantolaitoksia Huonekaluliiketoimintaryhmän Lestijärven tehtaalla aloitetaan ytneuvottelut Kutsu Ruukki Group Oyj:n lehdistö- ja analyytikkotilaisuuteen Huonekaluliiketoimintaryhmän Lestijärven tehtaan yt-neuvottelut päättyneet Ruukki Group konsernin avainhenkilöille uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille Ruukki Group Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna Sahaliiketoimintaryhmän Oplax tehnyt merkittävän toimitussopimuksen Ratkaisuehdotus Kemijärven sellutehtaan jatkolle 6. OSAKETTA KOSKEVAT TEKNISET MUUTOSTIEDOT Teknisiä muutostietoja Ruukki Group Oyj:n osakkeesta: uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksien konvertointien perusteella Omana osakesarjanaan olleet osaketta yhdistellään vanhaan osakesarjaan Teknisiä muutostietoja Ruukki Group Oyj:n osakkeesta: uutta osaketta vaihtovelkakirjalainaosuuksien konvertointien perusteella 7. LIPUTUSIMOITUKSET (arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaiset ilmoitukset) Liputtaja: Mandatum Pankkiiriliike Oy Omistuksen muutos: ylittää 1/ Liputtaja: Mandatum Pankkiiriliike Oy Omistuksen muutos: alittaa 1/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: ylittää 3/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: tulee alittamaan 1/20

6 6 (7) Liputtaja: Evli Pankki Oyj Omistuksen muutos: alittaa1/ Liputtaja: Markku Kankaala Omistuksen muutos: alittaa 1/ Liputtaja: Oy Herttakakkonen Ab Omistuksen muutos: alittaa 1/ Liputtaja: Helsingin Mekaanikontalo Oy Omistuksen muutos: alittaa 1/ Liputtaja: Procomex S.A. ja Helsingin Mekaanikontalo Omistuksen muutos: alittaa 1/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: alittaa 3/20, tulee alittamaan 1/ Liputtaja: JPMorgan Chase & Co. Omistuksen muutos: ylittää 1/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: ylittää 3/20, tulee alittamaan 3/20 ja 1/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: ylittää 1/5, tulee alittamaan 3/20 ja 1/ Liputtaja: Moncheur & Cie SA ja Pierre Moncheur Omistuksen muutos: alittaa 1/ Liputtaja: Oy Herttakakkonen Ab Omistuksen muutos: ylittää 1/ Liputtaja: JPMorgan Chase & Co. Omistuksen muutos: ylittää 1/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: ylittää 1/ Liputtaja: EVLI Pankki Oyj Omistuksen muutos: ylittää 1/ Liputtaja: Procomex S.A. Omistuksen muutos: ylittää 3/20

7 7 (7) Liputtaja: Procomex S.A. ja Helsingin Mekaanikontalo Omistuksen muutos: ylittää 1/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: ylittää 1/4, ei ole laskenut alle 1/5

KOOSTE TILIKAUDEN 2008 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA

KOOSTE TILIKAUDEN 2008 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA 1 (10) KOOSTE TILIKAUDEN 2008 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA Ruukki Group Oyj:n kaikki pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla

Lisätiedot

RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA HOIVAPALVELUT METALLITEOLLISUUS MERKITTÄVIMMÄT OSAKKUUSYHTIÖT

RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA HOIVAPALVELUT METALLITEOLLISUUS MERKITTÄVIMMÄT OSAKKUUSYHTIÖT RUUKKI GROUP -KONSERNI 14.8.2007 (merkittävimmät konserniyhtiöt) RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN 90,1 % POHJOLAN DESIGN-TALO OY - Nivaelement Oy (100%) - RG Design-Talotekniikka Oy (70,1 %) ** SAHALIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Konsernin liiketoimintarakenne

Konsernin liiketoimintarakenne vuosikertomus 2007 2 Konsernin liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALU- LIIKETOIMINTA HOIVAPALVELUT MUUT TOIMINNOT Pohjolan Design-Talo Oy Lappipaneli Oy Incap

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

RUUKKI GROUP -KONSERNI 31.10.2007 (merkittävimmät konserniyhtiöt) RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA

RUUKKI GROUP -KONSERNI 31.10.2007 (merkittävimmät konserniyhtiöt) RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA RUUKKI GROUP -KONSERNI 31.10.2007 (merkittävimmät konserniyhtiöt) RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN 90,1 % POHJOLAN DESIGN-TALO OY - Nivaelement Oy (100%) - RG Design-Talotekniikka Oy (70,1 %) ** SAHALIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 28.2.2014 klo 8.45

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 28.2.2014 klo 8.45 Dovre Group Oyj Pörssitiedote 28.2.2014 klo 8.45 Kutsu Dovre Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Dovre Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina

Lisätiedot

Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi avasi kokouksen.

Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi avasi kokouksen. 1 IXONOS OYJ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikkona 2.4.2014 kello 15.30 16.35 Paikka Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio, Helsinki

Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio, Helsinki HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2015, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio, Helsinki Liitteessä 3 luetellut

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu

Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu :N Aika: klo 13.00 Paikka: Läsnä: Elektroniikkatie 3 (auditorio), 90590 Oulu Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2015 kello 10.30 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite

Lisätiedot

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 8.5.2015 kello 10.00 alkaen Helsingissä ravintola Palacen tiloissa,

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.6.26 RUUKKI GROUP -KONSERNI RUUKKI GROUP OYJ PUUTUOTETEOLLISUUDEN LIIKETOIMINTARYHMÄ SAHATEOLLISUUSLIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA 1 % RUUKKI YHTIÖT OY HIRVISET GROUP OY 1

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN UPM-Kymmene Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 4. päivänä 2013 klo 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa,

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen Incap Oyj Pörssitiedote 9.3.2015 klo 15.15 YHTIÖKOKOUSKUTSU Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 15 BANKin kokoustiloissa osoitteessa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2014 TECNOTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2014 TECNOTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 16.00-16.58 Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Aika 19.3.2015, klo 15.00 16.27 Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuna 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. :N Aika: 7.4.2011 klo 14.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen EFORE OYJ Pörssitiedote 13.2.2015 klo 9.50 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 9.30 alkaen Stella

Lisätiedot

INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU INNOFACTOR OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 alkaen Innofactor Oyj:n toimitiloissa osoitteessa

Lisätiedot

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1/6 KUTSU VALMET OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Valmet Oyj:n pörssitiedote 6.2.2014 klo 15:00 Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 26.

Lisätiedot

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa).

Westend ICT -konsernin katsauskauden liikevaihto oli 0,89 miljoonaa euroa (0,82 milj. euroa). 1 Westend ICT Oyj Pörssitiedote 24.4.2008 klo 8:30 WESTEND ICT -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2008 (IFRS) - Liikevaihto 0,89 milj. euroa (0,82 milj. euroa) - Liiketulos -0,19 milj. euroa (-0,12 milj.

Lisätiedot

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015

ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015 ZEELAND OYJ YHTIÖTIEDOTE 30.3.2015 ZEELAND OYJ:N 1.4.2015 KOOLLE KUTSUTUN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PERUUTTAMINEN JA KUTSU UUTEEN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 27.4.2015 1.4.2015 koolle kutsutun varsinaisen

Lisätiedot