KOOSTE TILIKAUDEN 2008 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOOSTE TILIKAUDEN 2008 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA"

Transkriptio

1 1 (10) KOOSTE TILIKAUDEN 2008 AIKANA PÖRSSIN KAUTTA JULKISTETUISTA TIEDOTTEISTA JA UUTISISTA Ruukki Group Oyj:n kaikki pörssitiedotteet ja sijoittajauutiset ovat luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla osoitteessa: Alla on esitetty yhteenveto yhtiön tilikauden 2008 pörssitiedotteista ja sijoittajauutisista asiasisällön mukaan luokiteltuna. 1. TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN Tilinpäätöstiedote tilikaudelta Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus YHTIÖKOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous Päätökset: - Konsernin ja emoyhtiön tilikauden 2008 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; - Osingonjakopäätös: 0,04 euroa per osake; - Hallituksen jäsenten valinta: Kankaala, Lainema, Poranen, Vilppula, Koncar, Ryzhkov, Smit; - Tilintarkastajien valinta: KHT Reino Tikkanen sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab; - Hallituksen jäsenten palkkiot: puheenjohtajalle euroa ja jäsenille euroa kuukaudessa; - Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (enintään osaketta); - Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta (enintään osaketta) Ylimääräinen yhtiökokous Päätökset: - Hallituksen jäsenten valinta: Kankaala, Smit, Borman, Hukkanen, Manojlovic; - Hallituksen jäsenten palkkiot: puheenjohtajalle euroa ja jäsenille euroa kuukaudessa, hallituksen puheenjohtajan tehtävä on täysipäiväinen.

2 2 (10) Ylimääräinen yhtiökokous Päätökset: - Hallituksen jäsenten valinta: Hukkanen, Kankaala, Manojlovic, Smit, Hoyer, McConnachie; - Hallituksen jäsenten palkkiot: puheenjohtajalle euroa ja hallituksen jäsenille euroa kuukaudessa Ylimääräinen yhtiökokous Päätökset: - Kromimalmi- ja ferrokromitoimintoja koskevan yrityskauppa-kokonaisuuden toteuttaminen: konserni ostaa 100 % maltalaisen RCS Ltd:n osakkeista sekä Ruukki Group Oyj 98,75 % turkkilaisen Türk Maadin Sirketi A.S.:n osakkeista Kermas Ltd:ltä; - Täytäntöönpanohetkellä kauppahintana maksetaan 80 miljoonaa euroa käteisellä ja lisäkauppahintana seuraavan viiden tilikauden nettotuloksen perusteella puolet RCS: ja TMS:n yhteenlasketusta voitosta. Lisäkauppahinnan määrä on enintään 150 miljoonaa euroa; - Enintään optio-oikeuden suunnattu liikkeelle laskeminen Kermas Ltd:lle em. yrityskauppaan liittyvän tulosperusteisen lisäkauppahinnan maksuna; - Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta (enintään osaketta); - Enintään optio-oikeuden antaminen yhtiön toimitusjohtajalle Alwyn Smitille. 3. YRITYSJÄRJESTELYT Ruukki Groupin liiketoimintaa fokusoidaan strategian mukaisesti - Ruukki Group ostaa enemmistön Junnikkalan ja Pyyn sahoista Pohjanmaalla Ruukki Group sopimukseen hoivapalveluliiketoiminnan myymisestä Ruukki Group myy enemmistön Selka-Line Oy:stä Ruukki Group vahvistaa talonrakennusliiketoimintaansa Ruukki Group sopimukseen pakkauslavaliiketoiminnan laajentamisesta Ruukki Groupin talonrakentamisen liiketoimintaryhmä täytäntöönpannut Gloria House Finland Oy:n liiketoiminnan oston Ruukki Group vähentänyt omistustaan huonekaluliiketoiminnassa

3 3 (10) 4. LAAJENTUMINEN MINERAALIMARKKINOILLE Ruukki Group laajentuu mineraalimarkkinoille Ruukki Group on tehnyt esisopimuksen kromimalmi- ja ferrokromiliiketoiminnan hankinnasta Ruukki Group Oyj:n kromiliiketoimintaa koskevan yrityskaupan täytäntöönpano toteutettu 5. MUUT TIEDOTETUT ASIAT Ruukki Groupin Venäjän investointien suunnittelu jatkuu Arno Pelkonen eroaa Ruukki Group Oyj:n hallituksesta Ruukki-nimen käytöstä markkinaoikeuden päätös Kutsu Ruukki Group Oyj:n vuoden 2007 tuloksen julkistamiseen Ruukki Groupin Venäjän Kostroman investointihanke: Kostroman aluehallinnon tiedote Ruukki Group jatkaa Venäjän strategiansa toteuttamista, keskeyttää Kostromassa Ruukki Group Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Ruukki Group Oyj:n vuosikertomus ja vuosikooste Ehdotus Ruukki Group Oyj:n hallituksen jäseniksi Kutsu Ruukki Group Oyj:n osavuosikatsauksen julkistamiseen Ruukki Group Oyj:n yhteistilillä olevien osakkeiden myynti Ruukki Group Oyj:n taloudellinen ennuste vuodelle operatiiviset toimet ja uusi kromimahdollisuus Ruukki Groupin talonrakentamisen liiketoimintaryhmä sopimukseen Suomutunturin majoituskapasiteetin laajentamisesta Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Ehdotus Ruukki Group Oyj:n hallituksen jäseniksi

4 4 (10) Muutoksia Ruukki Group Oyj:n johdossa; Matti Vikkula luopuu toimitusjohtajan tehtävästä Kutsu Ruukki Group Oyj:n osavuosikatsauksen julkistamiseen Tom Borman eronnut Ruukki Group Oyj:n hallituksesta Ruukki Groupin huonekaluliiketoimintaryhmä aloittanut rationalisointitoimenpiteet Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Muutoksia Ruukki Group Oyj:n johdossa; Alwyn Smit toimitusjohtajaksi, Antti Kivimaa ja Jukka Havia varatoimitusjohtajiksi Ruukki Groupin huonekaluliiketoimintaa sopeutetaan vastaamaan kysyntää Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Hallituksen ehdotus kromi- ja ferrokromiliiketoimintaa harjoittavan yrityskokonaisuuden hankkimiseksi Kermas Limited nimiseltä yhtiöltä Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamisesta ehdotetun RCS- ja TMS- yhtiöitä koskevan yrityskaupan toteuttamiseen liittyen Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamisesta toimitusjohtajalle Ruukki Groupin ylimääräiseen yhtiökokoukseen lisäaineistoa Kutsu Ruukki Group Oyj:n osavuosikatsauksen julkistamiseen Ruukki Group Oyj:n sahaliiketoiminnan vientikauppaan liittyvät valuuttakurssiriskit lisääntyneet Yhteenveto Ruukki Groupin merkittävistä osakkeenomistajista ja toteutetun kromiliiketoimintakaupan pääasiallisista kaupallisista ehdoista Ruukki Groupin huonekaluliiketoimintaryhmän yt-neuvottelut päättyneet Ruukki Group Oyj:n taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2009

5 5 (10) Tulosvaroitus: Ruukki Group muuttaa tilikauden 2008 tulosennusteen muotoa ja tarkentaa tulosennusteen sisältöä Ruukki Groupin tytäryhtiö Pohjolan Design-Talo Oy on nimittänyt uuden toimitusjohtajan 6. OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA Ruukki Group Oyj:n hallituksen päätös omien osakkeiden hankkimista koskevasta osto-ohjelmasta Omien osakkeiden hankinnat: Osakemäärä: kpl Kokonaishinta: ,50 euroa Osakemäärä: Kokonaishinta: ,60 euroa Osakemäärä: Kokonaishinta: ,00 euroa Osakemäärä: Kokonaishinta: ,50 euroa Osakemäärä: Kokonaishinta: ,00 euroa Osakemäärä: Kokonaishinta: ,00 euroa Osakemäärä: Kokonaishinta: ,00 euroa Osakemäärä: Kokonaishinta: ,90 euroa Osakemäärä: Kokonaishinta: ,20 euroa Osakemäärä: Kokonaishinta: ,00 euroa Osakemäärä: Kokonaishinta: ,00 euroa

6 6 (10) Osakemäärä: Kokonaishinta: ,60 euroa Osakemäärä: Kokonaishinta: ,00 euroa Osakemäärä: Kokonaishinta: ,00 euroa Osakemäärä: Kokonaishinta: ,80 euroa Osakemäärä: Kokonaishinta: ,80 euroa Osakemäärä: Kokonaishinta: ,30 euroa Ruukki Group Oyj aloittaa omien osakkeiden hankkimista koskevan ostoohjelman Omien osakkeiden hankinnat: Osakemäärä: Kokonaishinta: ,50 euroa Osakemäärä: Kokonaishinta: ,50 euroa 7. LIPUTUSIMOITUKSET (arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaiset ilmoitukset) Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: ylittää 1/4, tulee alittamaan 3/20, 1/10 ja 1/ Liputtaja: Moncheur & Cie SA Omistuksen muutos: ylittää 1/ Liputtaja: Procomex S.A. Omistuksen muutos: alittaa 1/ Liputtaja: JSC VTB Pankki Omistuksen muutos: ylittää 1/ Liputtaja: RCS Trading Corporation Ltd Omistuksen muutos: ylittää 1/20

7 7 (10) Liputtaja: Oy Herttakakkonen Ab Omistuksen muutos: alittaa 1/ Liputtaja: Oy Herttakakkonen Ab Omistuksen muutos: alittaa mahdollisesti 1/ Liputtaja: Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori Omistuksen muutos: ylittää 1/20, tulee alittamaan 1/ Liputtaja: Procomex S.A. Omistuksen muutos: alittaa 1/ Liputtaja: JSC VTB Pankki Omistuksen muutos: ylittää 1/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: alittaa 1/5, tulee laskemaan alle 1/10 ja 1/ Liputtaja: Evli Pankki Oyj Omistuksen muutos: alittaa 1/ Liputtaja: Oy Herttakakkonen Ab Omistuksen muutos: alittaa 3/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: ylittää 1/5, tulee alittamaan 1/5, 1/10 ja 1/ Liputtaja: RCS Trading Corporation Ltd Omistuksen muutos: ylittää 1/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: alittaa 1/5, tulee alittamaan 1/10 ja 1/ Liputtaja: Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori Omistuksen muutos: ylittää 1/10, tulee alittamaan 1/ Liputtaja: Hanwa Co., Ltd Omistuksen muutos: ylittää 1/ Liputtaja: JSC VTB Pankki Omistuksen muutos: alittaa 1/10 ja 1/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: ylittää 1/5, tulee alittamaan 1/5, 3/20 ja 1/20

8 8 (10) Liputtaja: Helsingin Mekaanikontalo Oy ja Procomex S.A. Omistuksen muutos: yhteenlaskettu osuus alittaa 1/ Liputtaja: RCS Trading Corporation Ltd Omistuksen muutos: ylittää 1/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: edelleen yli 1/5, tulee alittamaan 3/20 ja 1/ Liputtaja: Kermas Ltd ja RCS Trading Corporation Ltd Omistuksen muutos: Kermasin potentiaalinen omistus ylittää 1/10, yhteenlaskettu potentiaalinen omistus ylittää 3/ Liputtaja: Oy Herttakakkonen Ab Omistuksen muutos: alittaa 1/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: edelleen yli 1/5, tulee alittamaan 1/5 ja 1/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: alittaa 1/5, tulee ylittämään 1/5 ja alittamaan 1/5 ja 1/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: ylittää 1/5, tulee alittamaan 1/5 ja 1/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: ylittää 1/4, tulee alittamaan 1/4 ja 1/ Liputtaja: Atkey Ltd Omistuksen muutos: ylittää 1/ Liputtaja: JPMorgan Chase & Co. Omistuksen muutos: alittaa 1/ Liputtaja: Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori Omistuksen muutos: ylittää 3/20, tulee alittamaan 3/ Liputtaja: Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori Omistuksen muutos: alittaa 1/10, tulee ylittämään 3/ Liputtaja: Ruukki Group Oyj osakkeenomistajien puolesta Omistuksen muutos: a) optio-oikeuksien liikkeelle laskun yhteydessä: Kermas Ltd ja RCS Trading Corporation Ltd ylittää 1/2 Kermas Ltd ylittää 1/4 b) optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden rekisteröinnin yhteydessä:

9 9 (10) Kermas Ltd ja RCS Trading Corporation Ltd ylittää 3/10 Kermas Ltd ylittää 1/4 Nordea Pankki Suomi Oyj alittaa 1/4 Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori alittaa 3/20 Hanwa Company Ltd alittaa 1/ Liputtaja: Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori Omistuksen muutos: alittaa 1/10, tulee ylittämään 3/ Liputtaja: Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori Omistuksen muutos: alittaa 3/ Liputtaja: RCS Trading Corporation Ltd Omistuksen muutos: ylittää 1/10, tulee alittamaan 1/ Liputtaja: Kermas Ltd ja RCS Trading Corporation Ltd Omistuksen muutos: Kermas ylittää 1/20, RCS alittaa 1/5, yhteenlaskettu nykyinen ja tuleva omistus ylittää 1/ Liputtaja: Bassanio Services Ltd ja Alwyn Smit Omistuksen muutos: yhteenlaskettu mahdollinen tuleva omistus ylittää 1/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: alittaa 1/4, tulee alittamaan 1/ Liputtaja: Procomex S.A. Omistuksen muutos: alittaa 1/ Liputtaja: Nordea Pankki Suomi Oyj Omistuksen muutos: alittaa 1/5, tulee alittamaan 1/ Liputtaja: RCS Trading Corporation Ltd ja Kermas Ltd Omistuksen muutos: RCS alittaa 1/20, yhteenlaskettu omistus alittaa 1/ Liputtaja: Atkey Ltd ja Aida Djakov Omistuksen muutos: yhteenlaskettu olemassa oleva ja mahdollinen tuleva omistus ylittää 1/10 ( ), Aida Djakovin olemassa oleva omistus ylittää 1/5 ( ), yhteenlaskettu olemassa oleva omistus ylittää 1/5 ( ), yhteenlaskettu olemassa oleva ja mahdollinen tuleva omistus ylittää 3/20 ( ), Atkey Ltd:n olemassa oleva omistus ylittää 1/5 ( ), yhteenlaskettu olemassa oleva omistus ylittää 3/20 ( ) Liputtaja: Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttori Omistuksen muutos: alittaa 1/20

10 10 (10) Liputtaja: Oy Herttakakkonen Ab Omistuksen muutos: alittaa 1/ Liputtaja: RCS Trading Corporation Ltd Omistuksen muutos: alittaa 3/20

KONSERNIN LIIKETOIMINTARAKENNE RUUKKI GROUP OYJ MINERAALILIIKETOIMINTA PUUNJALOSTUSLIIKETOIMINTA JALOSTUS TALONRAKENTAMINEN

KONSERNIN LIIKETOIMINTARAKENNE RUUKKI GROUP OYJ MINERAALILIIKETOIMINTA PUUNJALOSTUSLIIKETOIMINTA JALOSTUS TALONRAKENTAMINEN VUOSIKERTOMUS 2008 2 KONSERNIN LIIKETOIMINTARAKENNE RUUKKI GROUP OYJ MINERAALILIIKETOIMINTA PUUNJALOSTUSLIIKETOIMINTA KAIVOSTOIMINTA SAHALIIKETOIMINTA Türk Maadin Sirketi A.S. (Turkki) Tervolan Saha ja

Lisätiedot

RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA HOIVAPALVELUT METALLITEOLLISUUS MERKITTÄVIMMÄT OSAKKUUSYHTIÖT

RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA HOIVAPALVELUT METALLITEOLLISUUS MERKITTÄVIMMÄT OSAKKUUSYHTIÖT RUUKKI GROUP -KONSERNI 14.8.2007 (merkittävimmät konserniyhtiöt) RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN 90,1 % POHJOLAN DESIGN-TALO OY - Nivaelement Oy (100%) - RG Design-Talotekniikka Oy (70,1 %) ** SAHALIIKETOIMINTA

Lisätiedot

LIITE 7 RUUKKI GROUP OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10 TOUKOKUUTA 2012 KIRJE OSAKKEENOMISTAJILLE TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. Mikäli olet epävarma toimista, joihin sinun tulisi

Lisätiedot

Konsernin liiketoimintarakenne

Konsernin liiketoimintarakenne vuosikertomus 2007 2 Konsernin liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALU- LIIKETOIMINTA HOIVAPALVELUT MUUT TOIMINNOT Pohjolan Design-Talo Oy Lappipaneli Oy Incap

Lisätiedot

Taseemme ja likviditeettimme ovat pysyneet vahvoina, minkä uskomme antavan valmiudet kohdata taloudellisesti epävarmat ajat vuonna 2012.

Taseemme ja likviditeettimme ovat pysyneet vahvoina, minkä uskomme antavan valmiudet kohdata taloudellisesti epävarmat ajat vuonna 2012. Ruukki Group Oyj ( Ruukki tai Yhtiö ) (LSE: RKKI, OMX: RUG1V), tilinpäätöstiedote, 24.2.2012 klo 09:00 RUUKKI GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2011 YHTEENVETO Loka-joulukuu 2011: - Tuotanto kasvoi

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

RUUKKI GROUP -KONSERNI 31.10.2007 (merkittävimmät konserniyhtiöt) RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA

RUUKKI GROUP -KONSERNI 31.10.2007 (merkittävimmät konserniyhtiöt) RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN SAHALIIKETOIMINTA HUONEKALULIIKETOIMINTA RUUKKI GROUP -KONSERNI 31.10.2007 (merkittävimmät konserniyhtiöt) RUUKKI GROUP OYJ TALONRAKENTAMINEN 90,1 % POHJOLAN DESIGN-TALO OY - Nivaelement Oy (100%) - RG Design-Talotekniikka Oy (70,1 %) ** SAHALIIKETOIMINTA

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous

Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Kokouspöytäkirja 1/2015 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015-01 Aika 19.3.2015, klo 15.00 16.27 Paikka Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki Läsnä Kokouksessa oli läsnä tai edustettuna 602 osakkeenomistajaa, jotka edustivat

Lisätiedot

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku

Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 14.4.2015 klo 11.00 12.45 Paikka: Läsnä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku Kokouksessa olivat edustettuina

Lisätiedot

- Strategiaa määriteltiin uudelleen: painopiste talonrakentamisessa, sahaliiketoiminnan suhteellista merkitystä pienennettiin

- Strategiaa määriteltiin uudelleen: painopiste talonrakentamisessa, sahaliiketoiminnan suhteellista merkitystä pienennettiin Ruukki Group Oyj, tilinpäätöstiedote, 26.2.2010 RUUKKI GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2009 Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Seuraava selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä koskee vuonna 2009 vallinnutta tilannetta, mutta siinä on myös otettu huomioon tilikauden päättymisen

Lisätiedot

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

8. Tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Afarak Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 8.5.2015 kello 10.00 alkaen Helsingissä ravintola Palacen tiloissa,

Lisätiedot

RUUKKI GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003

RUUKKI GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 RUUKKI GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 RUUKKI GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 Ruukki Group Oyj ( Yhtiö ) on yrittäjyyteen erikoistunut kehitysyhtiö, jonka liiketoiminta

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI.

TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ JA VAATII VÄLITÖNTÄ HUOMIOTASI. Mikäli olet epävarma toimista, joihin sinun tulisi ryhtyä, on suositeltavaa, että pyydät henkilökohtaista taloudellista neuvontaa omalta pörssimeklariltasi,

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2015 kello 10.30 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

RUUKKI GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004. Ruukki Group kasvoi ja kannattavuus nousi vahvasti

RUUKKI GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004. Ruukki Group kasvoi ja kannattavuus nousi vahvasti RUUKKI GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 Ruukki Group kasvoi ja kannattavuus nousi vahvasti Ruukki Group Oyj ylsi vuonna 2004 erinomaiseen operatiiviseen tulokseen. Liikevaihto nousi 68,7

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan 14.30. YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2014 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie 1, 00370 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Basware Oyj Varsinainen yhtiökokous 16.2.2012 Musiikkitalo, Mannerheimintie 13, Helsinki

Basware Oyj Varsinainen yhtiökokous 16.2.2012 Musiikkitalo, Mannerheimintie 13, Helsinki Basware Oyj Varsinainen yhtiökokous 16.2.2012 Musiikkitalo, Mannerheimintie 13, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien

Lisätiedot

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa

Lisätiedot

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää :N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

KONSERNIN liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ LISTATTU EMOYHTIÖ RAPORTOINTISEGMENTIT TYTÄRYHTIÖT. Ruukki Group Oyj. Mineraali.

KONSERNIN liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ LISTATTU EMOYHTIÖ RAPORTOINTISEGMENTIT TYTÄRYHTIÖT. Ruukki Group Oyj. Mineraali. VUOSIKERTOMUS 2009 2 KONSERNIN liiketoimintarakenne RUUKKI GROUP OYJ LISTATTU EMOYHTIÖ Ruukki Group Oyj RAPORTOINTISEGMENTIT Mineraali Puunjalostus TYTÄRYHTIÖT Erikoisferrokromi Etelä-Eurooppa Metalliseokset

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot