OMX Surveillance Vuosikertomus 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OMX Surveillance Vuosikertomus 2005"

Transkriptio

1 OMX Surveillance Vuosikertomus 2005 Johdanto Menestyvän ja tuloksekkaan pörssitoiminnan perusta on markkinoiden luottamus pörssiä kohtaan. Asia saattaa unohtua nykyisenkaltaisessa tilanteessa, jossa markkinoiden trendi on positiivinen ja osakkeiden kurssit ovat nousseet pitkään. Markkinoiden, ja joskus myös pörssien muisti on lyhyt, ja perinteisesti tämä on ollut suurimpia syitä markkinoilla esiintyvään luottamuksen heikkenemiseen. OMX:n pörssien markkinavalvontatoiminto (Surveillance), sisältäen sääntörikkomusten seuraamusten toimeenpanon ja muodollisen listausprosessin, on laajalti vastuussa markkinoiden luottamuksen säilyttämisestä. Surveillance suorittaa vakuuttavaa, ammattimaista ja yhtenäistä valvontaa OMX:n markkinoilla. Vuonna 2005 Surveillancen päätehtävät olivat a) valvoa, että markkinaosapuolet noudattavat asiaankuuluvia sääntöjä ja määräyksiä (säädöksiä) b) tarpeen vaatiessa panna täytäntöön sääntöjen rikkomuksista aiheutuneet prosessit. Näillä toimenpiteillä pyritään luomaan tietyt toimintamallit tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi kaikille markkinoilla toimiville c) huolehtia listalleottamiseen liittyvistä toimenpiteistä (listalleottoesitteistä, listauskomiteakäsittelystä, eri instrumenttien listalleottamisen edellytyksistä, jne.) d) kouluttaa listayhtiöitä niitä koskevissa säännöissä e) tarjota korkealaatuista neuvontapalvelua listayhtiöille, välittäjille ja neuvonantajille f) yhdessä oikeudellisen yksikön kanssa valmistella uusia listayhtiöitä koskevia sääntöjä g) kehittää Norex-kaupankäyntisääntöjä yhdessä Norex-pörssien ja muiden OMXE:n kaupankäynnin valvontayksiköiden kanssa. OMX:n markkinavalvonta koostuu kolmesta markkinavalvontayksiköstä: Tukholman Pörssin Surveillance, Kööpenhaminan Pörssin Surveillance ja Helsingin Pörssin Surveillance. Edellä mainitut yksiköt koostuvat kahdesta toiminnosta: kaupankäynnin valvonnasta (Trading Surveillance) ja listayhtiöiden valvonnasta (Issuer Surveillance). Tämän lisäksi yksittäiset toimihenkilöt suorittavat markkinavalvontaa kaikissa kolmessa Baltian pörssissä. Valvontatoiminnot liittyvät yleensä kaupankäynnin valvontaan sellaisenaan sekä välittäjien, listayhtiöiden ja muiden markkinaosapuolien toimintaan markkinoilla. Tämän lisäksi valvonta kohdistuu uusien instrumenttien listalleottoon, pääosin kuitenkin osakkeiden, velkakirjojen, erilaisten korkoinstrumenttien ja warranttien listalleottamiseen. Kööpenhaminassa suoritetaan myös listalleottoesitteitä ja rahastoja koskevia valvontatoimenpiteitä.

2 Tukholman Pörssi Listalleotto ja listalta poistaminen Osakkeet Yhdeksän uutta osaketta listattiin O-Listalle. Indutrade AB, Hemtex AB, TradeDoubler AB, Orexo AB ja Hakon Invest AB otettiin listalle osakkeiden uusmerkinnän tai olemassa olevien osakkeiden myynnin jälkeen. Wihlborgs Fastigheter AB, Gunnebo Industrier AB ja Invik & Co AB irtautuivat olemassa olevista listayhtiöistä. Connecta AB listautui poistuttuaan toisen pörssin listalta. Viisitoista yhtiötä poistui listalta vuoden aikana, mutta useat näistä ovat yhä läsnä pörssissä niiden fuusioiduttua tai tultua muiden listayhtiöiden ostamaksi. Wihlborgs Fastigheter AB osti Fabege AB:n, NOCOM AB osti I.A.R. Systems AB:n ja Turnit AB:n, SCANIA AB osti Ainax AB:n ja Lundin Mining Corporation osti North Atlantic Resources AB:n. Gorthon lines yhdistyi B&N Nordsjöfrakt AB:n kanssa, Maxim Pharmaceuticals Inc. yhdistyi EpiCept Corporation:n kanssa ja HQ Fonder AB yhdistyi Hagströmer & Qviberg AB:n kanssa. TV4 AB ja Karlshamns AB listauspaikka vaihtui pörssistä Nya Marknadenille. Tivox AB poistettiin listalta, kun se oli hakeutunut konkurssimenettelyyn. Yksityiset osakeyhtiöt ostivat Song Networks AB:n, Sapa AB:n ja Riddarhyttan AB:n. Vuoden lopussa listayhtiöiden kokonaismäärä oli 270, kuusi vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa vastaavaan aikaan. Warrantit Vuonna 2005 listattiin uutta warranttia. Vastaavana ajankohtana vuonna 2004 määrä oli Vuonna 2005 listalta poistui 1560 (vuonna 2004: 1 236) warranttia. Vuonna 2005 Ruotsin markkinoille otettiin kaupankäynnin kohteeksi uusi tuote, knock-out -warrantti. Vuoden aikana Handelsbanken listasi yhteensä 213 knock-out -warranttia Tukholman Pörssissä. Velkakirjat Vuonna 2005 listattiin 385 (375) uutta velkakirjaa, joista 193 (125) tuli SOX-listalle, 163 (226) "Monthly"-listalle ja 29 (24) "Bulletin Board and Reporting" -listalle. 22 (47) MTNohjelmaa myönnettiin vuonna Muut instrumentit Joulukuussa 2005 pörssiin listattiin uuden tyyppinen instrumentti. Instrumentti on velkakirjan ja warrantin yhdistelmä ja sen toi markkinalle FöreningsSparbanken. SAXESSkaupankäyntijärjestelmään luotiin kokonaan uusi alamarkkina sekä uusi lista ("Other Fixed Income Products") instrumenttien asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi. 2(16)

3 Yhtiön siirtäminen tarkkailulistalle Yhtiön osake voidaan väliaikaisesti siirtää tarkkailulistalle, jolloin se on erityisen valvonnan kohteena. Tarkkailulistalle siirtämisellä halutaan kiinnittää markkinoiden huomio kyseistä liikkeeseenlaskijaa tai arvopaperia koskevaan erityiseen seikkaan tai toimenpiteeseen. Osake voi olla tarkkailulistalla kerrallaan enintään kuusi kuukautta. Vuonna 2005 Tukholman Pörssi siirsi 15 yhtiön osakkeet tarkkailulistalle. Näistä kymmenen ei täyttänyt listalleottamisen edellytyksiä koskien osakkeen omistuksen riittävää jakautumista, yksi yhtiö johtuen sen epävakaasta taloudellisesta tilanteesta, kaksi yhtiötä liiketoiminnan olennaisen muutoksen takia ja kaksi yhtiötä, koska ne olivat hakeneet osakkeidensa listalta poistamista Tukholman Pörssiltä. Pääomatapahtumat ja kaupankäynti omilla osakkeilla Vuonna 2005 toteutettiin 28 osakeantia, joka on määrällisesti samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Uuden pääoman tarve oli ilmeisin bioteknologia-alan yhtiöiden keskuudessa. Meda AB:n osakeanti oli suurin ja oli suuruudeltaan miljoonaa Ruotsin kruunua. Vuonna 2005 osakkeen splittauksia oli 13 ja käänteisiä splittauksia puolestaan 6, molempia selvästi enemmän kuin vuonna Normaalin osingonmaksun lisäksi lunastusohjelmat ja Telia AB:n takaisinostotarjous muodostivat merkittävän osuuden varallisuuden siirrosta osakkeenomistajille. Takaisinostotarjouksia oli yhteensä kaksi ja lunastuksia yhdeksän, joista viisi oli yhdistettynä splittaukseen. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvu oli merkittävä. Viisi yhtiötä jaettiin osinkoina osakkeenomistajille ja kahdeksan yhtiötä vaihtoi nimeään. Pääomatapahtumien seurauksena kaupankäynnin kohteena oli kaiken kaikkiaan 29 merkintäoikeutta, 25 merkintäosaketta, viisi lunastusoikeutta, seitsemän lunastusosaketta ja kaksi myyntioikeutta. Uusilla osakeanneilla kerättiin markkinoilta miljoonaa Ruotsin kruunua, kun osakkeiden takaisinostoilla lunastusohjelmilla palautettiin osakkeenomistajille miljoonaa Ruotsin kruunua. Pörssitiedotteet ja -ilmoitukset Listauksiin ja listalta poistamiseen liittyvissä asioissa Issuer Surveillance julkisti yhteensä 932 (894) pörssitiedotetta. Puolet näistä oli ruotsinkielisiä ja puolet englanninkielisiä. Helpottaakseen tiedonsaantia omistusten muutoksista listayhtiöissä, Issuer Surveillance -yksikkö antaa markkinoille tiedotteita julkistettujen omistusosuuksien muutoksista. Vuonna 2005 tiedotteita lähetettiin 569 (513) kappaletta. Listayhtiöiden, välittäjien ja muiden markkinaosapuolten sääntörikkomukset Tukholman Pörssi käsitteli 63 epäiltyä sääntörikkomusta. Tapauksista 24 päättyi pörssin antamaan kirjalliseen huomion kiinnittämiseen ja neljä tapausta siirrettiin Kuripitolautakuntaan. Kirjallista huomion kiinnittämistä aiheuttaneet tapaukset koskivat seuraavia asioita: 11 yhtiön huomio kiinnitettiin niiden annettua arvopaperin arvoon vaikuttavaa tietoa haastatteluissa, puhelinkonferensseissa tai pääomamarkkinapäivillä. Neljän yhtiön huomio kiinnitettiin seikkoihin, jotka liittyivät julkisiin ostotarjouksiin, neljän yhtiön huomiota kiinnitettiin niiden rikottua hallituksen jäsenen toimiin liittyviä sääntöjä ja viiden muun yhtiön huomio kiinnitettiin erilaisiin muihin rikkomuksiin koskien niiden julkistamia tietoja. 3(16)

4 Tukholman Pörssi on vuoden 2005 aikana priorisoinut valvonnassaan liputussääntöjen noudattamista. Pörssi on ottanut yhteyttä useisiin markkinaosapuoliin, niin välittäjiin kuin muihinkin markkinaosapuoliin, tapauksissa, joissa on ollut syytä epäillä sääntörikkomusta. Näiden seurauksena Kurinpitolautakunta on antanut kolme päätöstä (katso tarkemmin osio Kurinpitolautakunnan päätöksiä). Yhdessä tapauksessa moitteita on antanut asian käsitellyt Arvopaperilautakunta ja lisäksi 19 tapauksessa Tukholman Pörssi on pyytänyt asianomaista kiinnittämään tarkempaa huomiota sääntökohdan noudattamiseen. Tukholman Pörssi on ollut yhteydessä 57 yhtiöön erilaisten vähäisten ja muodollisten virheiden tai puutteiden takia koskien vuoden 2005 aikana julkistettuja osavuosikatsauksia. Virheiden määrä vähentyi vuoden loppua kohti. Tukholman Pörssi on kiinnittänyt pörssivälittäjien huomiota erilaisiin laiminlyönteihin 16 kertaa 15 erilaisessa tapauksessa vuoden 2005 aikana. Huomion kiinnittämisiä on annettu seitsemälle paikalliselle välittäjälle ja kahdeksalle etävälittäjälle. Tutkituista sääntörikkomusasioista kahdeksan tapausta ei johtanut jatkotoimenpiteisiin. Suurin osa huomion kiinnittämisiin johtaneista tapauksista aiheutui siitä, että arvopaperin kaupankäyntikurssi ei vastannut vallitsevaa markkinahintaa. Useimmat näistä tapauksista tapahtuivat aivan kaupankäyntipäivän lopussa ja usein myös kuukauden viimeisinä kaupankäyntipäivinä. Kahdessa yllä mainitussa tapauksessa, pääasiallinen syy miksi kyseinen sanktio annettiin oli, että välittäjä ei ollut kyseenalaistanut loppuasiakkaan tekemiä tarjouksia. Yhdessä tapauksessa aiheutui huomattava kurssimuutos suurehkon tarjouksen täsmäytyessä loppuun ja toisessa tapauksessa huomion kiinnittäminen kohdistui loppuhuutokaupan aikana tapahtuneeseen tarjouksen tallentamiseen, joka aiheutti niin ikään huomattavan kurssimuutoksen. Kolmessa tapauksessa, jossa tarjous syötettiin poikkeavaan markkinahintaan, pörssivälittäjää pyydettiin kiinnittämään huomiota siihen, että välittäjä on vastuussa pörssille kaikista sen nimissä tallennetuista tarjouksista, myös automaattisessa tarjousten välittämisessä. Mikäli yksittäinen tarjous poikkeaa merkittävästi vallitsevasta kurssitasosta, joka on tallennettu pörssivälittäjän käytössä olevan automaattisen tarjousten välitysohjelman kautta, välittäjän on pystyttävä havaitsemaan poikkeava tarjous ja tarpeen vaatiessa estettävä tällaisen tarjouksen pääsy pörssin kaupankäyntijärjestelmään. Tukholman Pörssi on pyytänyt välittäjiä kiinnittämään huomiota asiakkaittensa kyseenalaisiin toimiin kaupankäynnissä, vaikka tarjouksien hintapoikkeamat eivät olekaan olleet riittävän suuria jäädäkseen hintavaihtelurajojen ulkopuolelle. Tukholman Pörssi on todennut, että välittäjä on vastuussa asiakkaistaan ja välittäjän pitäisi estää sellaisten loppuasiakkaiden pääsy markkinoille, joiden pörssin sääntöjen edellyttämistä toimista se ei voi olla varma. Kolmessa tapauksessa huomion kiinnittäminen on koskenut välittäjien kaupankäyntijärjestelmien hintavaihtelurajoja tai sitä, että järjestelmä on automaattisesti tehnyt markkinahintaisia tarjouksia pörssin kaupankäyntijärjestelmään. Yllä mainittujen puutteitten seurauksena kaupankäynnissä on aiheutunut voimakkaita, yllättäviä ja lyhytkestoisia hintamuutoksia paljastaen eroavaisuuksia välittäjien käyttämien hintavaihtelurajojen logiikoissa. Tiettyjen välittäjien huomiota on kiinnitetty 4(16)

5 kaupankäyntijärjestelmien käyttöönottoon, joissa ei ole suuria kurssimuutoksia estäviä toimintoja. Kauppojen raportointisääntöjen laiminlyönteihin on kiinnitetty välittäjien huomiota. Ne koskevat kauppojen raportoinnin oikeellisuutta ja aikarajojen noudattamatta jättämistä. Yhden välittäjän huomiota on kiinnitetty jatkuvan kaupankäynnin aikana tapahtuneista tuplaraportoinneista. Kauppojen tuplaraportointi antaa väärää markkinainformaatiota ja siten voi olla toisten markkinaosapuolten harhaanjohtamista. Täten tapausta pidettiin vakavana sääntörikkomuksena. Toisessa tapauksessa sääntöjen noudattamatta jättäminen on ollut toistuvaa. Vuoden 2005 aikana Surveillance kiinnitti erityistä huomiota tarjouskirjoissa tehtyihin, edellisestä vuodesta merkittävästi lisääntyneisiin, harhaanjohtaviin toimiin, ei ainoastaan täsmäytyneisiin kauppoihin. Tarjoukset, jotka on syötetty tarjouskirjaan muussa tarkoituksessa kuin toteuttaa itse kauppa, voidaan tulkita olevan kurssin vääristämistä ja arvopaperin hintakuvaa häiritsevää. Yhdessä tapauksessa välittäjän huomiota kiinnitettiin siihen, että se oli syöttänyt erittäin suuria tarjouksia avaushuutokaupan aikana tarkoituksenaan ainoastaan vaikuttaa hetkellisesti huutokaupan aikana muodostuvaan tasapainohintaan saadakseen muut välittäjät poistamaan omat tarjouksensa juuri ennen markkinoiden avautumista. Kyseinen menettely tulkitaan olevan sääntöjen vastaista kurssin vääristämistä. Kahden välittäjän huomiota kiinnitettiin osallistumisesta sisäpiiritiedon välittämiseen. Tukholman Pörssin mielestä osakkeen hintaan vaikuttavaa informaatiota oli jaettu vastuuttomasti ja hyvien tapojen vastaisesti. Tässä tapauksessa välittäjää ei arvosteltu osallistumisesta kaupankäyntiin. Lisäksi yhden välittäjän huomiota kiinnitettiin sen menettelyyn automaattisessa tarjousten välityksessä. Välittäjä oli ottanut käytäntöön sovelluksen, joka mahdollisti sääntöjen vastaisen tarjousten välittämisen Tukholman Pörssin kaupankäyntijärjestelmään. Useat edellä mainitut tapaukset on myös ilmoitettu Rahoitustarkastukselle tai talousrikoksia tutkivalle virastolle (Ekobrottsmyndighet). Tapaukset liittyvät välittäjien loppuasiakkaiden toimiin. Vuonna 2005 tapauksia oli 42 niiden ollessa edellisenä vuonna 33. Tukholman Pörssin kurinpitolautakunnan päätöksiä Tukholman Pörssin kurinpitolautakunnan tehtävänä on käsitellä epäiltyjä listayhtiöiden, välittäjien tai meklarien sääntörikkomuksia. Pörssin epäillessä osapuolten rikkovan sääntöjä, tapaus ilmoitetaan kurinpitolautakunnalle. Pörssi tutkii ja valmistelee asian, jonka jälkeen kurinpitolautakunta tekee päätöksen mahdollisista kurinpidollisista toimista. Mahdolliset rangaistukset listayhtiöille ovat varoitus, sakko tai listalta poistaminen. Sakon määrä on suuruudeltaan yhdestä viiteentoista vuosimaksua. Välittäjille langetettavat mahdolliset rangaistukset ovat varoitus, sakko tai jäsenyyden lopettaminen. Meklareita puolestaan voidaan varoittaa tai joissain tapauksissa perua meklarioikeus. Kurinpitolautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla lakimiehiä ja heillä tulee olla kokemusta tuomarin tehtävistä. Vähintään kahdella jäsenellä tulee olla syvällistä kokemusta osakemarkkinoista. 5(16)

6 Kurinpitolautakunta antoi päätöksen vuonna 2005 yhteensä yhdeksässä tapauksessa. Neljä tapausta koski listayhtiöitä. Intentia AB sai sakkoja Ruotsin kruunua (yksi vuosimaksu) johtuen arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavan tiedon julkaisemisesta muutoin kuin sääntöjen edellyttämällä tavalla. Karolin Machine Tool AB sai sakkoja Ruotsin kruunua (kaksi vuosimaksua), koska ei noudattanut ylimmän johdon palkkioiden ja etuuksien julkistamista koskevia sääntöjä 2003 vuoden vuosikertomuksessaan. Yhtiö rikkoi myös muita kirjanpitoa koskevia säädöksiä. Note AB sai sakkoja Ruotsin kruunua annettuaan osakkeen arvoon olennaisesti vaikuttavia tietoja ja ennusteita analyytikkotapaamisessa. Fastighets AB Balder/Enlight International sai sakkoja Ruotsin kruunua muutettuaan ennusteitaan julkistamatta muutosta pörssitiedotteella samaan aikaan. Muutoksesta ei mainittu myöskään ensimmäistä vuosineljännestä koskevassa osavuosikatsauksessa. Viisi tapausta käsitteli Tukholman Pörssin välittäjiä. Kahdessa tapauksessa annettiin välittäjille sanktioita, jotka liittyivät välittäjien toimintaan kaupankäynnissä. Yksi rangaistus annettiin Fischer Partners Fondkommission AB:lle jatkuvasta Norexkaupankäyntisääntöjen rikkomisesta. Välittäjä tallensi tarjouksia, joilla oli suuri, äkillinen ja lyhytkestoinen vaikutus osakekursseihin. Tällöin kaupankäynnissä käytettiin tarjousten automaattista välitystä. Fischer Partners Fondkommission AB sai sakkoja Ruotsin kruunua. Toinen rangaistus annettiin Kaupthing Bank Sverige AB:n työntekijälle tapauksesta, jossa työntekijä oli neuvonut ja avustanut kahta asiakasta toteuttamaan näennäiskaupan. Kauppa raportoitiin pörssissä kahtena kauppana ja rikkoi näin pörssin sääntöjä. Rangaistuksen syynä oli epäasiallinen neuvonta, kaupankäyntisääntöjen heikko tuntemus ja kaupankäyntisääntöjen noudattamatta jättäminen. J.P. Morgan Securities Ltd, Lehman Brothers International (Europe) ja Citigroup Global Markets Limited saivat kaikki varoituksen Kuripitolautakunnalta jättäessään täyttämättä NBK:n (Näringslivets Börskommité) sääntöjen mukaiset liputusvelvollisuudet. Täydellinen lista Kurinpitolautakunnan päätöksistä löytyy Tukholman Pörssin kotisivuilta osoitteesta Kaupankäynnin keskeytykset Tukholman Pörssi voi pörssi- ja selvitystoiminnasta annetun lain perusteella tietyissä olosuhteissa päättää kaupankäynnin keskeytyksestä. Edellä mainittu tilanne saattaa olla sellainen, jossa kaikilla kaupankäynnin osapuolilla ei ole mahdollista saada käsiinsä riittävää ja tasapuolista tietoa listayhtiöstä tai arvopaperista. Päätös kaupankäynnin keskeytyksestä voidaan tehdä myös olosuhteissa, jossa listayhtiö aikoo julkaista arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa jatkuvan kaupankäynnin aikana. Kaupankäynnin keskeytyksen tulee olla ajallisesti lyhyt, tavallisesti muutaman tunnin mittainen. Yli päivän mittaiset keskeytykset ovat harvinaisia. Vuonna 2005 Tukholman Pörssi keskeytti kaupankäynnin 13 kertaa listattujen yhtiöiden osakkeilla. 6(16)

7 Rahoitustarkastukselle (Finansinspektionen) tai Ekobrottsmyndighet:lle ilmoitetut, sisäpiirintiedon väärinkäyttöä tai markkinamanipulaatiota koskevat asiat Vuoden 2005 aikana ilmoitettiin 42 tapauksesta, joissa epäiltiin lain tai sääntöjen rikkomusta. Suurimmassa osassa tapauksissa epäiltiin kurssin vääristämistä tai sisäpiirikaupankäyntiä. Kahdeksan tapausta liittyivät erilaisiin kurssin vääristämisiin, muun muassa epäiltyyn window dressing -tyyppiseen tai wash trading -tyyppiseen kaupankäyntiin. Suuri osa raportoiduista tapauksista viittaa tilanteisiin, joissa tietty markkinaosapuoli edustaa eri oikeudellisia yhteisöjä, joilla on erilaiset velvollisuudet verojen maksamisen suhteen. Siten transaktiot on tehty tarkoituksena muuttaa verotuksen perusteita eri verotuskohteiden välillä. Listayhtiöiden hallitusten jäsenten, johtajien ja tilintarkastajien koulutus Vuonna 2005 yli 600 ihmistä osallistui koulutustilaisuuksiin, joissa käsiteltiin pörssi- ja sisäpiirisääntöjä. Tukholman Pörssin listalleottoedellytyksien mukaan listayhtiön hallituksen jäsenten, ylimmän johdon ja tilintarkastajien on otettava osaa koulutukseen. Koulutus tuli pakolliseksi heinäkuussa 2003 ja siitä lähtien yli ihmistä on osallistunut koulutusseminaareihin. Muut toimet luottamuksen kasvattamiseksi Lisääntyneet valvonnan resurssit kohdistetaan kaupankäyntiosapuolten toimien seuraamiseen markkinoilla, keskittyen muihinkin asioihin kuin syntyneisiin kauppoihin. Lisähuomiota on myös kiinnitetty tiedottamiseen suurista omistusmuutoksista ja pörssivälittäjien osallisuudesta ja toimista näissä tilanteissa. Tukholman Pörssi on myös tehostanut johdannaisinstrumenttien markkinatakauksen valvontaa ja reagoinut tilanteisiin, joissa tarjoustasot ovat muuttuneet kuukausien lopuilla, vuosien lopuilla tai merkittävinä ajankohtina, sekä tilanteisiin, joissa epälikvidien instrumenttien tarjoustasot ovat muuttuneet antaen hyötyä markkinaosapuolen omalle positiolle. Jotkin näistä tarjouksista on syötetty ilman, että ne välttämättä olisi tarkoitettu täsmäytyvän kaupoiksi. Trading Surveillance on järjestänyt tiedotustilaisuuden paikallisille välittäjille kertoakseen toiminnastaan ja jakaakseen kokemuksia. Tilaisuudessa käsiteltiin kaupankäyntisääntöjä ja menettelytapoja markkinoilla. Surveillance on myös vieraillut paikallisten välittäjien luona. Yhteydenpidon on tarkoitus jatkua vuonna 2006 ja etävälittäjiä yritetään myös saada mukaan tapaamisiin. Vuoden aikana Issuer Surveillance henkilöstö osallistui 15 varsinaiseen yhtiökokoukseen ja järjesti useita tapaamisia, joissa läsnä olivat warranttien ja velkakirjojen liikkeellelaskijat, asiantuntijat ja toimittajat. Yhdessä rahoitustarkastuksen kanssa järjestettiin tilaisuuksia, joissa välittäjille ja neuvonantajille kerrottiin viime aikoina käyttöönotetusta listalleottoesitedirektiivistä. Tämän lisäksi on järjestetty tilaisuuksia toimittajille, listayhtiöille ja neuvonantajille listayhtiöitä koskevista säännöistä. 7(16)

8 Corporate Governance Ruotsalaisen Corporate Governance -säännön valmistumisen myötä Tukholman Pörssin uudet listalleottamisen edellytyksiä ja listaussopimusta koskevat säännöt tulivat voimaan Kaikki ruotsalaiset yhtiöt, joiden osake on listattu A-listalla ja yhtiöt, joiden osakkeet ovat listattu O-listalla ja joiden markkina-arvo ylittää 3 miljardia Ruotsin kruunua, tulee noudattaa Ruotsin Corporate Governance -sääntöä. Muiden kuin ruotsalaisten yhtiöiden tulee noudattaa Corporate Governance -sääntöä, joka on voimassa niiden omassa kotimaassaan. Jos sellaista ei ole, niiden tulee noudattaa Ruotsin sääntöä. Termillä noudattaa tarkoitetaan, että yhtiön tulee jatkuvasti määritellä suhtautumistaan uusiin Corporate Governance -sääntöihin ja kertoa tästä verkkosivuillaan Comply or Explain -periaatteen mukaisesti. Hyvää hallintoa ja pörssin sääntöjä koskevia esityksiä on pidetty kuudessa seminaarissa. Tilintarkastusasiat Tilintarkastuksia käsittelevä paneelin (Redovisningsrådet) tehtävänä on varmistaa, että ruotsalaiset yhtiöt valmistelevat taloudelliset tiedotteensa asiaankuuluvien lakien ja säännösten mukaisesti, ja että ne on tehty hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti. Vuonna 2005 Redovisningsrådet on julkaissut yhdeksän lausuntoa. Lisää tietoa yksittäisistä tapauksista on saatavilla osoitteessa Vuonna 2005 kaikki ruotsalaiset yhtiöt siirtyivät IFRS-kirjanpitokäytäntöön. Muutoksen yhteydessä Tukholman Pörssi suositteli yhtiöitä julkaisemaan vuosikertomuksessa siirtymisen aiheuttamista vaikutuksista. Lähes kaikki yhtiöt antoivat suositellulla tavalla muutoksen vaikutuksista. Tukholman Pörssi järjesti vuonna 2005 perinteisen The Best Financial Reporting -kilpailun. Suurten yhtiöiden sarjassa voittaja oli Vattenfall AB ja pienempien yritysten sarjassa voittaja oli Boss Media AB. Helsingin Pörssi Listalleotto ja listalta poistaminen Osakkeet Vuonna 2005 listauskomitea päätti ottaa listalle yhdeksän yhtiötä. Neste Oil Oyj:n, AffectoGenimap Oyj:n ja Alma Nova Oyj:n osakkeet otettiin aluksi Pre-listalle ja myöhemmässä vaiheessa ne siirrettiin Päälistalle. KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n osakkeet otettiin Päälistalle Kone Oyj:n jakauduttua kahtia, KONE Oyj:ksi ja Cargotec Oyj:ksi. Saunalahti Group Oyj:n, Amanda Capital Oyj:n, Etteplan Oyj:n ja eq Oyj:n osakkeet siirrettiin NM-Listalta Päälistalle. 8(16)

9 Listauskomitea päätti poistaa listalta kolme yhtiötä. Chips Oyj:n A- ja B-osakkeet poistettiin Päälistalta. Turun Arvokiinteistöt Oyj:n osakkeet ja Plandent Oyj:n A-osakkeet poistettiin I- Listalta. Kone Oyj:n osakkeet poistuivat Päälistalta yhtiön jakautumisen seurauksena. Alma Media Oyj:n ja Almanova Oyj:n fuusion yhteydessä Almanova Oyj nimettiin uudelleen Alma Media Oyj:ksi. Yhdistyneen Alma Media Oyj:n I- ja II-sarjan osakkeet poistuivat Päälistalta. Listayhtiöiden lukumäärä vuoden 2005 lopussa oli 137 (vuonna 2004: 137). Warrantit Vuonna 2005 listattiin yhteensä 577 warranttia. Vuonna 2004 listalle otettiin 432 warranttia. Vuonna 2005 listalta poistui 550 warranttia. Velkakirjat ja optio-oikeudet Vuonna 2005 listattiin yhteensä 75 (vuonna 2004: 93) joukkovelkakirjalainaa ja 65 joukkovelkakirjalainaa poistui listalta. 24 (27) optio-oikeutta ja 25 optio-oikeuksien lisäerää listattiin sekä 26 optio-oikeutta poistui listalta. Yhtiön siirtäminen tarkkailulistalle Tarkkailulistan tarkoituksena on kiinnittää markkinoiden huomio erityisiin seikkoihin tai toimenpiteisiin kyseessä olevassa yhtiössä tai sen osakkeessa. Tarkkailulista on virallisen listan osa. Vuonna 2005 Helsingin Pörssi siirsi neljän yhtiön osakkeet tarkkailulistalle. Yhden yhtiön osake siirrettiin Päälistan tarkkailulistalle ja kahden yhtiön osakkeet I-listan tarkkailulistalle johtuen siitä, että yhtiöt olivat hakeneet listalta poistamista. Yhden yhtiön osakkeet siirrettiin Päälistan tarkkailulistalle johtuen siitä, että yrityksellä havaittiin olennaisia puutteita listalleottamisen edellytyksissä ja siitä, että yritys oli toistuvasti rikkonut pörssin sääntöjä. Pääomatapahtumat ja omien osakkeiden hankinta Helsingin Pörssi päätti 338 (263) osakkeen lisäerän ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi. Näistä 40 koski suunnattuja anteja, kaksi osakkeita, joita käytettiin yhtiöiden yhdistymisen vastikkeena ja yksi liittyi osakeantiin. Loput 295 koskivat optio-oikeuksilla merkittyjä osakkeita tai vaihtovelkakirjalainoja ja osakesarjan muutoksia. Tämän lisäksi käsiteltiin kuusi osakkeen splittausta ja neljä käänteistä splittausta. Yhteensä 36 yhtiötä hankki omia osakkeitaan vuonna Yhtiöistä 35 hankki osakkeita normaalissa osakekaupankäynnissä ja yksi yhtiö osakkeen takaisinosto-ohjelmalla, joka oli suunnattu kaikille osakkeenomistajille. Pörssitiedotteet Helsingin Pörssi on vuoden aikana valmistellut ja lähettänyt pörssitiedotetta liittyen uusien instrumenttien listalleottoon, osakkeiden ja muiden instrumenttien lisäeriin, 9(16)

10 markkinatakaukseen ja muutoksiin nimissä tai kaupankäyntitunnuksissa. Puolet näistä kirjoitettiin suomeksi ja puolet englanniksi. Listayhtiöiden, välittäjien ja muiden markkinaosapuolten sääntörikkomuksiin liittyvät asiat Helsingin Pörssi lähetti vuoden aikana 29 kirjallista lausuntopyyntöä. Niistä neljätoista johti pörssin antamaan kirjalliseen kritiikkiin/huomautukseen, kuusi yhtiötä sai muistutuksen kurinpitolautakunnan sihteeriltä ja kolme tapausta siirrettiin Kurinpitolautakuntaan. Tapaukset, jotka johtivat pörssin kirjalliseen kritiikkiin/huomautukseen johtuivat seuraavassa käsitellyistä asioista. Surveillancen tekemät päätösket Surveillance kiinnitti seitsemän listayhtiön huomiota tiedon julkistamatta jättämiseen ilman aiheetonta viivytystä. Kuuden yhtiön huomio kiinnitettiin siihen, että pörssitiedotteissa oli puutteita koskien hallituksen ehdotuksia yhtiökokoukselle ja yhden yhtiön huomio kiinnitettiin omien osakkeiden hankintaan liittyvään pörssitiedottamiseen. Kahden yhtiön huomio kiinnitettiin pörssitiedotteen samanaikaista julkistamista koskevan säännön laiminlyönnistä. Toinen yhtiö julkisti tietoa liittyen yhteisyrityksen tilinpäätökseen ennen kuin tieto oli julkistettu pörssitiedotteella ja vastaavasti toinen yhtiö oli kommentoinut tietoja ensimmäisen vuosineljänneksen myynnistä yhtiökokouksen aikana ilman, että tietoa oli julkistettu ennen yhtiökokouksen alkua. Kolmen yhtiön huomiota kiinnitettiin siihen, että niiden julkistama tieto ei ollut riittävää. Kaksi näistä yhtiöistä jätti julkistamatta tietoa tulevaisuuden näkymistä sääntöjen mukaisella tavalla ja yksi yhtiö julkisti arvopaperin arvoon vaikuttavaa tietoa, mutta julkistetun tiedon perusteella ei pystytty arvioimaan sen vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan ja tulevaan toimintaan. Lisäksi kahdessa muussa tapauksessa toisen yhtiön huomiota kiinnitettiin sen hallituksen kokoonpanon negatiiviseen vaikutukseen sijoittajien tuntemaan luottamukseen yhtiön johtoa ja koko osakemarkkinoita kohtaan. Toisen yhtiön huomio kiinnitettiin siihen, että se ei ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin, kun oli epäiltävissä, että tieto yhtiön valmistelemasta tulosvaroituksesta oli vuotanut. Helsingin Pörssin Kurinpitolautakunnan ja lautakunnan sihteerin tekemät päätökset Kurinpitolautakunnan sihteeri antoi muistutuksen kuudelle yhtiölle. Jokaisessa tapauksessa yhtiöt olivat rikkoneet pörssin sääntöjä. Rikkomukset eivät kuitenkaan olleet niin merkittäviä tai toistuvia, että ne olisi pitänyt käsitellä Kurinpitolautakunnassa. Kaksi tapausta liittyi tiedon julkistamiseen ilman aiheetonta viivytystä. Toinen liittyi yhtiökokouksissa tehtyjen päätösten julkistamiseen yhtiökokousta seuraavana päivänä ja toinen epäpuhtaan tilintarkastuskertomuksen julkistamiseen useita päiviä sen antamisen jälkeen. Kahdelle yritykselle annettiin muistutus tietojen samanaikaisen julkistamisen laiminlyönnistä. Toinen yhtiö julkisti tilinpäätöstä koskevia tietoja verkkosivuillaan ja 10(16)

11 toinen yhtiö antoi sähköpostilla osakkeen arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa ennen kuin julkisti sen pörssitiedotteella. Yksi yhtiö sai varoituksen riittämättömistä tiedoista koskien sen julkistamia tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Positiiviset pidemmän aikavälin tulevaisuuden kehitysnäkymät katsottiin oikeiksi mutta riittämättömiksi, sillä yhtiö oli tai sen olisi pitänyt olla tietoinen, että sen lyhyen aikavälin taloudellinen kehitys oli ristiriidassa julkaistun informaation kanssa. Tämän lisäksi yhdelle yhtiölle annettiin muistutus, koska sen julkistama tieto oli puutteellista ja sen lisäksi yhtiö rikkoi samanaikaisen tiedottamisen vaatimusta antamalla ensin toimittajalle tarkennettuja tietoja ennen kuin nämä julkistettiin pörssitiedotteella. Kurinpitolautakunta on antanut ennakkopäätöksen ja varoituksen Nokia Oyj:lle tulosvaroituksen julkistamatta jättämisestä ilman aiheetonta viivytystä. Komitea myös varoitti ja määräsi kurinpitomaksun TJ Group Oyj:lle tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta liittyen liiketoiminnan myyntiin. Yksi epäilty sääntörikkomus on yhä käsittelyn alla. Yhteenvedot Kurinpitolautakunnan markkinavalvontapäätöksistä ovat luettavissa Helsingin Pörssin kotisivuilla, osoitteessa Kaupankäynnin keskeytykset Arvopaperimarkkinalain perusteella Pörssin tulee keskeyttää kaupankäynti arvopaperilla, kun se on tarpeen pörssin toiminnasta annettujen säännösten ja määräysten, pörssin sääntöjen tai hyvän tavan vastaisen menettelyn taikka muun arvopaperin hinnanmuodostukseen olennaisesti vaikuttavan seikan vuoksi. Vuonna 2005 Helsingin Pörssi keskeytti kaupankäynnin kuusi kertaa. Kahdessa tapauksessa kyse oli siitä, että osakkeen arvoon olennaisesti vaikuttavaa tietoa oli vuotanut ennen sen julkistamista. Neljässä tapauksessa kaupankäynti keskeytettiin yhtiön pyynnöstä niiden saatua ostotarjouksen osakkeistaan. Epäiltyyn sisäpiiritiedon väärinkäyttöön tai markkinamanipulaatioon liittyvät, Rahoitustarkastukselle ilmoitetut asiat Helsingin Pörssi ilmoitti vuonna 2005 rahoitustarkastukselle 15 tapauksesta, joissa epäiltiin sisäpiiritiedon väärinkäyttöä tai muuta markkinamanipulaatiota. Koulutus Helsingin Pörssi on tarjonnut koulutusta uusille listayhtiöille ja muille sidosryhmille, kuten asianajotoimistoille. Surveillance on myös ottanut osaa uusien meklareiden koulutukseen ja valmistellut sekä korjannut meklaritutkintoon vaadittavan laki- ja sääntökokeen. Corporate Governance Uusi Corporate Governance -suositus (CG-suositus) eli Suositus listayhtiöiden hallinnointija ohjausjärjestelmistä astui voimaan heinäkuussa Surveillance on seurannut listattujen yhtiöiden suosituksen noudattamista. Syksyllä 2005 tehdystä tutkimuksesta kävi ilmi, että 133 tutkitusta yhtiöstä 80 noudatti suositusta ilman poikkeuksia, 23 yhtiöllä oli poikkeuksia, jotka oli selitetty ja 29 yhtiöllä oli poikkeuksia, joita ei joko oltu selitetty tai 11(16)

12 CG-lausunnossa ei mainittu riittäviä tietoja. Tämän lisäksi yksi yhtiö ilmoitti, ettei aio noudattaa suositusta ja yhdellä yhtiöllä ei ollut ilmoittamiseen vaadittuja kotisivuja internetissä. Suurin osa puutteista oli vähäisiä. Yhtiöiden kanssa keskusteltiin puutteista, jonka seurauksena suurin osa yhtiöistä on parantanut CG-lausuntoaan. Tammikuussa 2006 Surveillancen tekemän tutkimuksen mukaan ilmeni, että 84 listayhtiötä noudatti suositusta kokonaisuudessaan, 34 yhtiöllä oli poikkeuksia, jotka oli selitetty Comply or Explain -periaatteen mukaisesti ja 11 yhtiöllä oli edelleen puutteita suosituksen noudattamisessa. Viimeksi mainitun seurauksena Surveillance antoi kirjallisia sanktioita neljälle yhtiölle huomattavista puutteista suosituksen noudattamisessa. Säännöt Helsingin Pörssi saattoi voimaan uusia sääntöjä vuonna Muutokset säännöissä johtuivat EU-direktiivien voimaan saattamisesta Suomen lainsäädäntöön. Stabilisaatiota koskevien sääntöjen tilalle tuli EU:n komission asetus. Tämän lisäksi listayhtiön omien osakkeiden hankkimista ja luovuttamista koskevaan ohjeistukseen ja sisäpiiriohjeeseen tehtiin muutoksia. Myös joitakin muutoksia valmisteltiin tiedottamiseen liittyviin sääntöihin, jotka astuivat voimaan Kööpenhaminan Pörssi Listalle ottaminen ja listalta poistaminen Osakkeet Kööpenhaminan Pörssiin listautui kuusi yhtiötä vuonna Kolme näistä yhtiöistä oli uusia yhtiöitä. Uusissa osakeanneissa ja osakemyynneissä Spar Nord Formueinvest keräsi uutta pääomaa 497 miljoonaa Tanskan kruunua, TopoTarget 258,8 miljoonaa Tanskan kruunua ja vastaavasti TrygVesta miljoonaa Tanskan kruunua. Aiemmin Tukholmaan ja Helsinkiin listattu OMX, joka omistaa pörssit Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Helsingissä, Riiassa, Tallinnassa ja Vilnassa listattiin Kööpenhaminaan helmikuussa Listalle saatiin kaksi muuta uutta yhtiötä vuonna 2005, kun Potagua jakautui Potagua Kapitaliksi ja Potagua FLS:ksi. Vuonna 2005 jo listatut yhtiöt keräsivät uutta pääomaa noin 3,5 miljardia Tanskan kruunua, kun vuonna 2004 määrä oli 11,1 miljardia Tanskan kruunua. Listalta poistettiin 15 yhtiötä vuonna Listalta poistumisista huolimatta yhtiöiden markkina-arvo kasvoi vuonna ,6 miljardista Tanskan kruunusta 1 165,7 miljardiin Tanskan kruunuun (35 %). Vuonna 2005 yhden listayhtiön keskimääräinen markkina-arvo nousi 42 prosentilla 6,6 miljardiin Tanskan kruunuun. Joukkovelkakirjalainat Kööpenhaminan Pörssin joukkovelkakirjalainamarkkinoille tuli 17 uutta liikkeeseenlaskijaa ja listattiin 249 uutta joukkovelkakirjalainaa vuoden 2005 aikana. Näistä 131 oli kiinnitysluottolainoja, 4 valtion liikkeellelaskemia joukkovelkakirjalainoja, 18 vaihtovelkakirjalainoja sekä 96 yrityksen liikkeellelaskemia joukkovelkakirjalainoja. Lisäksi vuonna 2005 listattiin 7 kiinteistövelkakirjalainaa. Kööpenhaminan Pörssin joukkovelkakirjamarkkinoille oli listattu vuoden 2005 lopussa joukkovelkakirjalainaa, 12(16)

13 joiden markkina-arvo oli miljardia Tanskan kruunua. Vuoden 2004 lopussa listattuja joukkovelkakirjalainoja oli ja niiden markkina-arvo oli 2,706 miljardia Tanskan kruunua. Sijoitusrahastot Vuonna 2005 listattiin 19 uutta sijoitusrahastoa, joista 9 sijoitusrahastoa hyväksyttiin XtraMarked:iin ja 5 hyväksyttiin XtraList:lle. Listattujen sijoitus-sertifikaattien arvo kasvoi vuonna 2005 merkittävästi 120,5 miljardiin Tanskan kruunuun verrattuna vuoden 2004 lopun 73,5 miljardiin Tanskan kruunuun. Vastaavasti sijoitus-sertifikaattejen arvo vuonna 2005 XtraMarked:illa nousi 73,8 miljardista Tanskan kruunusta 111 miljardiin Tanskan kruunuun. Samoin XtraList:lla olevien sijoitusrahastojen arvo nousi 15,1 miljardista Tanskan kruunusta 30 miljardiin Tanskan kruunuun. Yhtiöiden siirtäminen tarkkailulistalle Vuonna 2005 siirrettiin 22 yhtiötä tarkkailulistalle. Näistä 10 johtui yhtiöitä koskevista ostotarjouksista ja loput muista syistä, kuten tiedonantovelvollisuutta koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä tai osakepääoman alentumisesta. Pääomatapahtumat sekä omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset Vuonna 2005 Kööpenhaminan Pörssille ilmoitettiin yhteensä 129 omien osakkeiden hankinnasta tai luovutuksesta, joissa listayhtiön omistusosuus oli ylittänyt tai alittanut 2 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Vuonna 2005 Kööpenhaminan Pörssi käsitteli yhteensä 117 erityyppistä muuta listausta, pääosin suunnattuja anteja. Tiedotteet omistusosuuksien muutoksissa Vuonna 2005 Kööpenhaminan Pörssille tehtiin 315 omistusosuuden muutosilmoitusta. Sääntörikkomukset (listayhtiöt, välittäjät ja muut) Vuonna 2005 Kööpenhaminan Pörssi teki 22 listayhtiötä koskevaa päätöstä. Kymmenessä tapauksessa Kööpenhaminan Pörssi tutki osakkeen arvoon vaikuttavan tiedon kyseenalaista jakamista. Tämän seurauksena pörssi on korostanut, että osakkeen arvoon vaikuttavaa tietoa ei anneta analyytikko- ja sijoittajatapaamisissa. Kööpenhaminan Pörssi on myös korostanut, että yhtiöiden tulee harkita huolellisesti sitä, mitä ne kertovat yksittäisille analyytikoille, sijoittajille tai muille osapuolille jo aikaisemmin julkistetuista tiedoista koskien yhtiön liikevaihtoa ja tulosta, sekä suoraan että välillisesti. Tällainen tieto on arvopaperin arvoon vaikuttavaa ja on olemassa riski, että jo julkistettu informaatio voidaan tulkita uudeksi informaatioksi, vaikka tästä ei ole kyse. Pörssi on lisäksi todennut, että on äärimmäisen tärkeää, että yhtiöt harkitsevat huolellisesti sanavalintansa ja ne tavat, joilla markkinoille kommunikoidaan, jotta väärinymmärryksiltä vältyttäisiin. Siten on tärkeää, että yhtiöiden tiedotteet voidaan lukea erillisinä ja, että informaatio koskien samaa tai samaan asiaan liittyvää asiaa linkitetään toisiinsa. Pörssi on myös tuonut esille, että arvopaperin arvoon vaikuttava tieto tulee aina julkistaa 13(16)

14 pörssitiedotteena riippumatta siitä, että jokin media on jo julkistanut kyseisen informaation osittain tai kokonaan. Lisäksi pörssi on todennut, että yhtiön tilaa koskevat kannanotot annettuina muutoin kuin pörssitiedotteina aiheuttavat epävarmuutta osakkeen arvon määrittämisessä. Pörssi on korostanut, että on erityisen tärkeää, että kaikilla on yhtäläinen pääsy arvopaperin arvoon vaikuttavaan informaatioon ja, että tieto tulee julkistaa pörssissä samanaikaisesti muun julkistamisen kanssa. Kahdessa tapauksessa pörssi on antanut yhtiölle muistutuksen, koska ne eivät olleet hoitaneet asianmukaisesti tiedottamista julkistaessaan substanssiarvojaan. Pörssi on myös korostanut, että markkinoiden luottamuksen kannalta on erityisen tärkeää, että yhtiöt täyttävät tiedonantovelvollisuutta koskevat vaatimukset ja kykenevät tuottamaan markkinoille tarkkaa ja oikeaa informaatiota. Kahdessa tapauksessa pörssi reagoi siihen, että julkistettuja pörssitiedotteita ei löytynyt yhtiön internet-sivuilta. Toisessa tapauksessa pörssi antoi yhtiölle muistutuksen siitä, että yhtiö ei julkistanut pörssitiedotetta internet-sivuillaan välittömästi. Toisessa tapauksessa pörssi pyysi yhtiötä päivittämään internet-sivunsa, jotta se täyttäisi Tanskan Arvopaperimarkkinalain vaatimukset ja näin julkistaisi tiedotteensa samanaikaisesti myös internet-sivuillaan. Pörssi on myös tutkinut lunastusvelvollisuutta koskevaa tapausta, jossa yhden osakkeenomistajaryhmän sisällä on tapahtunut omistusmuutoksia. Edellä mainitussa tapauksessa lunastusvelvollisuutta ei syntynyt. Toisessa tapauksessa tutkittiin osakkeenomistajien tasavertaista kohtelua tilanteessa, jossa ostotarjouksen tekijä oli samalla tehnyt listayhtiön kanssa sopimuksen myös sen omaisuuden ostamisesta kyseessä olevalta listayhtiöltä. Tässä tapauksessa pörssi päätti, että kaikkia osakkeenomistajia on kohdeltava yhdenvertaisesti eikä mikään yksittäinen osakkeenomistajaryhmä saa saada parempia ehtoja kuin muut omistajat. Lisäksi pörssi tähdensi, että osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu ei estä tekemästä sopimuksia ostotarjouksen tekijän ja yksittäisen osakkeenomistajan välillä. Yhdelle yhtiölle annettiin muistutus, sillä se ei julkistanut tiedotetta ilman aiheetonta viivytystä, tultuaan tietoiseksi sellaisen yhtiön konkurssista, johon sillä oli merkittäviä sijoituksia. Lisäksi konkurssiuutinen vaikutti negatiivisesti listayhtiön osakkeen arvoon. Toisessa tapauksessa listayhtiö julkisti osakkeen arvoon vaikuttavan oikeuden päätöksen kolme tuntia päätöksen antamisen jälkeen. Kävi ilmi, että yhtiö oli aloittanut tiedotusprosessin noin kaksi tuntia oikeuden päätöksen kuulemisen jälkeen. Pörssi ei antanut huomautusta yhtiölle, mutta pyysi yhtiötä harkitsemaan toimintatapojaan julkistaessaan arvopaperin arvoon vaikuttavia tietoja. Pörssi tutki myös tapausta, jossa kolme merkittävää osakkeenomistajaa halusi poistaa erään yhtiön pörssilistalta, koska heillä ei ollut oikeutta tai he eivät halunneet myydä osakkeitaan ulkopuolisille sijoittajille. Kyseisten osakkeenomistajien hakemuksesta pörssi päätti yhtiön listalta poistamisesta. Päätös tehtiin ehdolla, että yhtiö turvaa osakkeenomistajille mahdollisuuden myydä osakkeitaan markkinahintaan yhtiön listalta poistamiseen asti. Lisäksi pörssi edellytti, että yhtiö julkaisee pörssitiedotteen listalta poistamisesta. 14(16)

15 Tiedotteessa tuli selvittää yhtiön osakkeenomistajien asema listalta poistamisen jälkeen ja mahdollisuus myydä osakeomistuksensa markkinahintaan listalta poistamiseen saakka. Yhdessä tapauksessa listayhtiö käytti tiedotteessaan sanamuotoa täysin merkitty, joka koski osakeannin loppumista etuosto-oikeuksien osalta, vaikka anti ei ollutkaan täysin merkitty. Pörssi paheksui sanamuodon täysin merkitty käyttöä. Toisessa tapauksessa, jossa osakkeenomistaja oli käyttänyt oikeutta pakkolunastaa vähemmistöosakkeet ja halusi pitää yhtiön listattuna, koska osakkeenomistaja halusi keskustella mahdollisuudesta käyttää julkista listausta Kööpenhaminan Pörssissä muihin kuin nykyisiin toimintoihin. Pörssi kuitenkin päätti, että yhtiöllä ei ollut enää edellytyksiä listalla olemiselle. Päätöksen perusteluna oli se, että yhtiössä olisi ollut vain yksi osakkeenomistaja, joten pörssillä ei ollut syytä poiketa listalta poistamista koskevista säännöistä pakkolunastustilanteessa. Kaupankäynnin keskeytykset Kööpenhaminan Pörssi päättää tavallisesti kaupankäynnin keskeytyksistä listayhtiöiden julkistaessa arvopaperin arvon kannalta olennaista tietoa. Tämän lisäksi joissain tapauksissa pörssi aloittaa kaupankäynnin keskeytyksen, kun tiedotteen odotetaan sisältävän arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttaa tietoa. Epäiltyyn sisäpiirintiedon väärinkäyttöön tai markkinamanipulaatioon liittyvät, Rahoitustarkastukselle ilmoitetut asiat Tanskan Surveillance valvoo listayhtiöitä koskevaa sisäpiirinkaupankäyntiä ja markkinamanipulaatiota. Pörssi suorittaa jatkuvaa markkinavalvontaa, joka saattaa johtaa perusteellisiin tutkimuksiin. Joissain tapauksissa asia siirretään Tanskan Rahoitustarkastukselle jatkotoimenpiteitä varten. Koulutus Vuonna 2005 Kööpenhaminan Pörssi järjesti useita koulutuksia listayhtiöille ja tilintarkastajille tiedonantovelvollisuudesta. Avointen koulutusten lisäksi vuoden aikana on järjestetty tarvittaessa myös muita esityksiä yhtiöiden johdolle ja hallituksen jäsenille. Lisäksi Surveillance on osallistunut lukuisten kurssien järjestämiseen uusille välittäjille pääasiassa Kööpenhaminan Pörssin kaupankäyntisäännöistä ja muista kaupankäyntiin liittyvistä asioista. Corporate Governance Uusi corporate governance -sääntö hyväksyttiin vuonna Listayhtiöt ovat implementoineet säännöt vuosikertomuksiinsa tammikuun 2006 alusta alkaen. Säännöissä todetaan, että tanskalaisten yhtiöiden tulee sisällyttää vuosikertomukseen lausunto siitä, miten yhtiöt ovat ottaneet corporate governance -säännön käyttöön. Yhtiöiden tulee noudattaa Comply or Explain -periaatetta valmistellessaan tätä lausuntoa. 15(16)

16 Säännöt ja määräykset Huhtikuun ensimmäisenä päivänä implementoitiin uusi markkinamanipulaatiota koskeva säännöstö koskien tiedonantovelvollisuutta, sisäpiirisäännöksiä ja hintamanipulaatiota EU:n Market Abuse -direktiiviin mukaisesti. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä tuli voimaan listalle ottamista koskevat säännöt listalleottoesitedirektiivin mukaisesti. Tämän seurauksena Kööpenhaminan Pörssi muutti vastaavasti sääntöjään arvopaperien listaamisesta Kööpenhaminan Pörssissä. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Yleisesti ottaen uudet tilinpäätöstä koskevat säännöt tarkoittavat sitä, että yhtiöiden tulee noudattaa IFRS-standardeja. Lainsäädännön mukaan Tanskan Securities Council vastaa listayhtiöiden IFRS-standardien noudattamisen valvonnasta. 16(16)

Viranomaisille raportoidut tapaukset epäillystä markkinoiden väärinkäytöstä

Viranomaisille raportoidut tapaukset epäillystä markkinoiden väärinkäytöstä Markkinavalvonnan vuosiraportti 2008 Helsinki Osakkeet Listauskomitea ei tehnyt vuonna 2008 yhtään (2) listalleottopäätöstä. Neljä yhtiötä poistettiin pörssilistalta. Birka Line Oyj:n, Perlos Oyj:n ja

Lisätiedot

OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2006

OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2006 OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2006 Johdanto Menestyksekkään ja tuloksekkaan pörssitoiminnan perusta on markkinoiden luottamus pörssiin. Markkinavalvonta Pohjoismaisessa Pörssissä (OMX:ään kuuluvissa

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Tukholman kurinpitolautakunta on huhtikuussa käsitellyt neljää mahdollista Pörssin sääntöjen rikkomustapausta.

OMX Pohjoismainen Pörssi Tukholman kurinpitolautakunta on huhtikuussa käsitellyt neljää mahdollista Pörssin sääntöjen rikkomustapausta. OMX Surveillance Kuukausiraportti huhtikuu 2008 Tukholma OMX Pohjoismainen Pörssi Tukholman kurinpitolautakunta on huhtikuussa käsitellyt neljää mahdollista Pörssin sääntöjen rikkomustapausta. Ensimmäisessä

Lisätiedot

OMX Exchanges 1 : Kuukausitilasto huhtikuu 2005

OMX Exchanges 1 : Kuukausitilasto huhtikuu 2005 Lehdistötiedote 2.5.2005 OMX Exchanges 1 : Kuukausitilasto huhtikuu 2005 1 Tämä tilasto kattaa Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin, Tallinnan, Riian ja Liettuan pörssien luvut. Raportoidut luvut viittaavat

Lisätiedot

Yhdelle yhtiölle annettiin huomautus, koska yhtiö ei noudattanut Pörssin sääntöjä julkistaessaan yhtiökokouksen päätökset viiveellä.

Yhdelle yhtiölle annettiin huomautus, koska yhtiö ei noudattanut Pörssin sääntöjä julkistaessaan yhtiökokouksen päätökset viiveellä. OMX Surveillance Kuukausiraportti syyskuu 2008 Tukholma Tukholman Pörssin kurinpitolautakunnassa käsiteltiin syyskuun aikana yhtä tapausta.tapaus koski tilannetta, jossa Avanza Bank AB.N meklari oli vastaanottanut

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Yhtiöiden listautumisvaihtoehdot Suomessa Miksi vaihtoehtoinen

Lisätiedot

OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2007

OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2007 OMX Surveillance Puolivuotiskatsaus 2007 Sisällys: Johdanto...3 Yhteenveto...4 Tukholma...8 Helsinki...15 Kööpenhamina...19 Vilna...23 Islanti...26 Riika...30 Tallinna...31 2(33) Johdanto Menestyksekkään

Lisätiedot

OMX Surveillance Vuosikatsaus 2006

OMX Surveillance Vuosikatsaus 2006 OMX Surveillance Vuosikatsaus 2006 Johdanto...2 Yhteenveto...2 Tukholman Pörssi...5 Helsingin Pörssi...16 Kööpenhaminan Pörssi...22 EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS Johdanto Menestyksekkään ja tuloksekkaan

Lisätiedot

OMX Surveillance. Tukholma

OMX Surveillance. Tukholma OMX Surveillance Kuukausiraportti marraskuu 2008 Tukholma NASDAQ OMX Tukholman kurinpitolautakunta on marraskuun tehnyt päätöksen yhdestä tapauksesta koskien HQ Bankaktiebolagia ja yhtä sen työntekijää.

Lisätiedot

MARKKINAVALVONTA HELSINGIN PÖRSSISSÄ. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

MARKKINAVALVONTA HELSINGIN PÖRSSISSÄ. Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. MARKKINAVALVONTA HELSINGIN PÖRSSISSÄ Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. ESITYKSEN SISÄLTÖ Markkinat ja listaukset Markkinavalvonnan tehtävät Listayhtiöiden valvonta Kaupankäynnin

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, helmikuu 2009

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, helmikuu 2009 2. maaliskuuta NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, helmikuu NASDAQ OMX Nordic otti helmikuussa käyttöön First North Premier luokittelun, joka on tarkoitettu auttamaan First North yhtiöitä vahvistamaan

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

OMX Surveillance. Tukholma

OMX Surveillance. Tukholma OMX Surveillance Kuukausiraportti lokakuu 2008 Tukholma Tukholman Pörssi on lokakuun aikana huomauttanut viittä yhtiötä päämarkkinoilla. Ensimmäinen tapaus koski tilannetta, jossa yhtiö ei puutteellisten

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

OMX Pohjoismaisen Pörssin elokuun tilastoraportti

OMX Pohjoismaisen Pörssin elokuun tilastoraportti 2.9. OMX Pohjoismaisen Pörssin elokuun tilastoraportti Elokuun osakevaihto Keskimääräinen päivävaihto oli 2,7 miljardia euroa, ja vastaava lukema viime 12 kuukauden ajalta on 4,3 miljardia. Kauppoja päivässä

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, kesäkuu 2009

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, kesäkuu 2009 1.heinäkuuta NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, kesäkuu n osakevaihto oli 2,0 miljardia euroa, ja vastaava lukema viime 12 kuukauden ajalta on 2,7 miljardia. Kauppoja tehtiin päivässä keskimäärin

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä. LISTAYHTIÖN OMAT OSAKKEET 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi tänään

OMX Pohjoismainen Pörssi tänään OMX Pohjoismainen Pörssi tänään Nina Rudanko, 4. huhtikuuta, 2008 The NASDAQ OMX Group Maailman johtava pörssi ja teknologiayhtiö Yksi maailman suurimmista pörsseistä 4887 Listautumis- ja kaupankäyntipaikka

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pekka Loikkanen KHT Oy 22.2.2006 P C Säädöstausta Arvopaperimarkkinalaki Rikoslaki Valtiovarainministeriön asetukset ja päätökset

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä. OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

Lisätiedot

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04

Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 Pörssitiedote 30.5.2007 klo 16.04 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 :N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 :n mukaisesti ilmoitamme, että Suomen Helasto Oyj

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 27.4.2017 Versio: 2.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän periaatteet

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismaisten pörssien tilastoraportti, huhtikuu 2010

NASDAQ OMX:n pohjoismaisten pörssien tilastoraportti, huhtikuu 2010 3. toukokuuta NASDAQ OMX:n pohjoismaisten pörssien tilastoraportti, huhtikuu Ennätys osakekauppojen määrässä Osakekauppojen määrä pohjoismaisissa pörsseissä ylsi huhtikuussa uuteen ennätykseen, kun päivässä

Lisätiedot

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Sijoittajan sanastoa Pörssisäätiön sijoituskoulu VERO 2014 Prof. Minna Martikainen Hanken School of Economics, Finland Sijoitusmaailman termistö ja logiikka, omat toimet ja näin luen. SIJOITUSMAAILMAN

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, maaliskuu 2009

NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, maaliskuu 2009 1. huhtikuuta NASDAQ OMX:n pohjoismainen tilastoraportti, maaliskuu - Osakekauppoja tehtiin aktiivisesti NASDAQ OMX:n pohjoismaisessa pörssissä tehtiin maaliskuussa korkea määrä osakekauppoja. oli 222

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 115/2005 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 15.03.2005 päivätyn sekä 9.5.2005 täydennetyn Alfred Berg SE:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka eq Oyj

Tiedonantopolitiikka eq Oyj Tiedonantopolitiikka eq Oyj SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 1.1 Tarkoitus... 1 1.2 Soveltamisala... 1 1.3 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet... 1 1.4 Viestinnän vastuualueet... 2 1.5 Tulkinnat ja poikkeamat...

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus

RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS. Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus RAHASTOYHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUS Finanssialan Keskusliiton (FK) sijoitusrahastojohtokunnan suositus 1.2.2012 1 Rahastoyhtiöiden omistajaohjaus Sisällysluettelo 1 TAUSTAA SUOSITUKSELLE... 2 2 RAHASTOYHTIÖIDEN

Lisätiedot

Johdannaiskaupankäynnissä saavutettiin ennätys myös 20.3.2008, jolloin tehtiin 2 127 958 sopimusta (entinen ennätys 21.4.2006: 1 989 325 sopimusta).

Johdannaiskaupankäynnissä saavutettiin ennätys myös 20.3.2008, jolloin tehtiin 2 127 958 sopimusta (entinen ennätys 21.4.2006: 1 989 325 sopimusta). LEHDISTÖTIEDOTE S 1.4. OMX Pohjoismaisessa Pörssissä tehtiin maaliskuussa ennätys johdannaiskaupankäynnissä Helsinki, 1.4. OMX Pohjoismaisessa Pörssissä, joka kuuluu NASDAQ OMX Group, Inc:iin (NASDAQ:

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003

Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Warranttikohtaiset ehdot 11/2003 Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät

Lisätiedot

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät 1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät Affecto Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Toimikunta")

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 76/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.1. Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus. Päivitetty: 9.12.2013

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.1. Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus. Päivitetty: 9.12.2013 TIEDONANTOPOLITIIKKA Versio 1.1 Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus Päivitetty: 9.12.2013 ASPOCOMP GROUP OYJ, Keilaranta 1, FI-02150 Espoo, Finland. Phone: +358 20 775 6860. Fax:+358 20 775 6868. www.aspocomp.com

Lisätiedot

Incapin sijoittajaviestintää hoitaa konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa viime kädessä tiedonantovelvollisuudesta.

Incapin sijoittajaviestintää hoitaa konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa viime kädessä tiedonantovelvollisuudesta. TIEDONANTOPOLITIIKKA 1 (5) INCAP OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA (DISCLOSURE POLICY) Incap-konsernin emoyhtiön Incap Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Incap noudattaa tiedonantopolitiikassaan

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

Tammikuu ennätys johdannaismarkkinoilla ja osakekauppojen määrässä

Tammikuu ennätys johdannaismarkkinoilla ja osakekauppojen määrässä Lehdistötiedote 1.2. ennätys johdannaismarkkinoilla ja osakekauppojen määrässä Pohjoismaisessa Pörssissä tehtiin tammikuussa ennätys osakekauppojen määrässä. n 22. päivänä tehtyjen kauppojen määrä oli

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Kaikkien aikojen ennätys OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä

Kaikkien aikojen ennätys OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Lehdistötiedote 1.3. Kaikkien aikojen ennätys OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä saavutettiin helmikuussa osakekaupankäynnin kaikkien aikojen ennätys. n 28. päivänä osakevaihto

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Standardin 5.2b muutokset. Listayhtiötilaisuudet 2008 Marjatta Virtanen

Standardin 5.2b muutokset. Listayhtiötilaisuudet 2008 Marjatta Virtanen Standardin 5.2b muutokset Listayhtiötilaisuudet 2008 Marjatta Virtanen RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION 2 Standardi 5.2b Liikkeeseenlaskijan ja osakkeenomistajan tiedonantovelvollisuus

Lisätiedot

Exel Composites Oyj:n tiedonantopolitiikka. Taustaa

Exel Composites Oyj:n tiedonantopolitiikka. Taustaa Exel Composites Oyj:n tiedonantopolitiikka Taustaa Exel Composites Oyj:n hallintoelinten tehtävät perustuvat Suomen osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalainsäädäntöön ja muuhun asianomaiseen lainsäädäntöön.

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

OMXH25-OSAKEINDEKSIN INDEKSIKUVAUS

OMXH25-OSAKEINDEKSIN INDEKSIKUVAUS OMXH25-OSAKEINDEKSIN INDEKSIKUVAUS 1. OMXH25-osakeindeksin laskija OMXH25-osakeindeksin laskija on OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki (pörssi). 2. Laskentakausi OMXH25-osakeindeksin laskentakausi on pörssin

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Politiikan hyväksyjä: Nixu Oyj:n hallitus Politiikan vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Politiikka on hyväksytty: 13.11.2014 1 Yleistä Nixu Oyj:n ( Nixu, yhtiö ) osakkeet noteerataan

Lisätiedot

OMXH25-OSAKEINDEKSIN INDEKSIKUVAUS

OMXH25-OSAKEINDEKSIN INDEKSIKUVAUS OMXH25-osakeindeksin indeksikuvaus 1(7) OMXH25-OSAKEINDEKSIN INDEKSIKUVAUS 1. OMXH25-osakeindeksin laskija OMXH25-osakeindeksin laskija on Helsingin Pörssi. Laskemista valvoo pörssin valitsema puolueeton,

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 22/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

Lyhyeksimyynti mitä ja miksi?

Lyhyeksimyynti mitä ja miksi? Lyhyeksimyynti mitä ja miksi? Sijoitus Invest 2014, Wanha Satama 13.11.2014 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority Lyhyeksimyyntiasetus tuli voimaan 1.11.2012 Sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA

GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA GLASTON TIEDONANTOPOLITIIKKA 1. Yleistä Glastonin tiedonantopolitiikassa kuvataan periaatteet ja menettelyt, joiden mukaisesti yhtiö tiedottaa pääomamarkkinoille. Glaston pyrkii varmistamaan, että kaikilla

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka. Projektinumero. Tietoturvaluokka: Julkinen 10.9.2012. puhelin: +358 10 272 9000 telefax: +358 10 272 9001

Tiedonantopolitiikka. Projektinumero. Tietoturvaluokka: Julkinen 10.9.2012. puhelin: +358 10 272 9000 telefax: +358 10 272 9001 Tiedonantopolitiikka 10.9.2012 Projektinumero Tietoturvaluokka: Julkinen contact@innofactor.com puhelin: +358 10 272 9000 tele Tiedonantopolitiikka 10.9.2012 Julkinen Sisältö 1 Viestinnän periaatteet ja

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 1(6) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 51/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi osakeyhtiölain,

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 (8) Vastaanottaja Honkarakenne Oyj FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 Päätös 2 Kuuleminen 3 Honkarakenne Oyj:n menettely asiassa Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004 1(7) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 59/2004 Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan ja siihen

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch.

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch. 1 (6) Danske Bank A/S, Helsinki Branch Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet VALVOTTAVATIEDOTE 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Esiterekisterissä olevat esitteet Rahoitustarkastus (Rata) julkaisee esiterekisterissä ne arvopaperitarjouksista ja arvopaperien

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi

Yleiskatsaus. Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi v.26 Jos et ole vielä uutiskirjeen tilaaja, klikkaa TÄSTÄ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen listatut@sipnordic.fi www.aktiiviporssikauppa.com Yleiskatsaus Kohde-etuus Suositus 1 viikko 1 kuukausi LONG-tuote

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe Johdanto Johdon vastuu sijoittajaviestinnässä Lait ja säännökset... 31

Sisällys. Esipuhe Johdanto Johdon vastuu sijoittajaviestinnässä Lait ja säännökset... 31 Sisällys Esipuhe........................................... 11 1 2 Johdanto......................................... 13 Johdon vastuu sijoittajaviestinnässä................... 19 1.1 IR:n historiasta.......................................

Lisätiedot

PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ

PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ Yhtiön X SISÄPIIRIOHJE, LIITE 3 1 (5) PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ FINANSSIVALVONNALLE TOIMITETTAVAT TIEDOT HUOM.: Finanssivalvonnalle toimitetaan alla olevat tiedot ainoastaan sellaisesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

15.4.2014 FORTUMIN TIEDONANTOPOLITIIKKA

15.4.2014 FORTUMIN TIEDONANTOPOLITIIKKA Konserniohje 1 (7) Jakelu Tarkastettu Fortum-konserni Fortum Executive Management, 15.4. 2014 Voimassa: alkaen Hyväksytty Tapio Kuula, FORTUMIN TIEDONANTOPOLITIIKKA Konserniohje 2 (7) Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot