Mt1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mt1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla"

Transkriptio

1 KOKONAISURAKKA

2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuttaja Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelijat Käyttäjät Muut urakoitsijat RAKENNUSKOHDE Rakennuskohde ja -paikka Tutustuminen rakennuspaikkaan HANKKEEN URAKKAMUOTO Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakkasuhteet RAKENNUSKOHTEEN URAKAT Pääurakka Tarkennuksia urakkarajoihin Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt Rakennusalue Työnaikaiset rakenteet Työnaikaiset asennukset Rakennusvälineet Telineet ja suojarakenteet Mittaukset Nostot ja siirrot Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto Työmaahuolto Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta Suunnitelmakatselmukset Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Suunnitelmat ja niiden toimittaminen LAATU Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Kojeet ja laitteet Raivaus ja purkujäte Purkumateriaalin hyötykäyttö Ongelmajäte ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus Rakennuttajan määrälaskenta... 11

3 8 URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Välitavoitteet ja vaiheistus Työaika Viivästyminen VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUDET Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuudet Muutostyöt Muutostyötarjous ja -hinnat Yksikköhinnat VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Suunnittelijan laadunvalvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Kulkuluvat Kirjaukset Työmaakokoukset Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Viranomaiskatselmukset VASTAANOTTOMENETTELY Vastaanottotarkastus Urakkasuorituksen tarkastus Tarkastuskustannukset Toimintakokeet ja koekäytöt Luovutusasiakirjat ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen vertailuperusteet Vaihtoehtotarjoukset TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjoukseen liitettävät todistukset ja liitteet Tarjouksen voimassaoloaika

4 16.4 Tarjouksen tekeminen Tarjousten avaus Lisätiedot Liitteet: Turvallisuusasiakirja

5 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja 0.2 Rakennuttaminen ja valvonta Pornaisten kunta Tekninen toimi PL PORNAINEN Tekninen johtaja Mikko Autere Matkap Rakennuttaminen Pornaisten kunta Tekninen toimi PL PORNAINEN Tekninen johtaja Mikko Autere Matkap Vesihuolto puheenjohtaja Veijo Peltola p Uudenmaan ELY:n valtuuttamat valvojat Henry Romppanen, TL-InfRa Oy (sopimus ja liikenteenohjaus) puhelin: sähköposti: henry.romppanen(at)tloy.com Varahenkilöt: Martti Kuikka, TL-InfRa Oy puhelin: sähköposti: martti.kuikka(at)tloy.com Tievalaistus ja sähköt (rakentaminen / vastaanotto) Mika Saari, Licon-AT Oy puhelin: sähköposti: mika.saari(at)licon-at.fi 0.3 Suunnittelijat

6 Suunnittelija FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Merimiehenkatu 38 A Joensuu projektipäällikkö Eino Mönkkönen Puh Käyttäjät 0.5 Muut urakoitsijat 1 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteessa ei ole erillisiä käyttäjien edustajia. Muita urakoitsijoita: - Mäntsälän Sähkö Oy / Nivos Oy rakentaa sähköverkkoa - TeliaSonera Finland Oyj rakentaa televerkkoa - Porvoon Energia Oyj rakentaa tievalaistuksen - Verkko-osuuskunta Kajo rakentaa tarvittaessa monipalveluverkkoa Muut urakoitsijat rakentavat tämän urakan kanssa samanaikaisesti omat verkkonsa. Mahdollisista suojaputkien ja kaivojen rakentamisista ja muutostöistä sovitaan erikseen pääurakoitsijan kanssa. Pääurakoitsija vastaa verkonrakentajien töiden yhteensovituksesta omien töidensä kanssa sekä työmaan työturvallisuuden yleisjohdosta verkonrakentajien töiden osalta. 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Suunnittelukohde on mt 1493 Pornaisissa, Parkkojan koulun kohdalla. Maantie varustetaan kevyen liikenteen väylällä välillä Juholantie Humalaventie. Lisäksi Parkkojan koululle rakennetaan uusi yksityistie Y7 saattoliikennejärjestelyineen. Parkkojan putkisiltaa jatketaan ja Y7:lle rakennetaan uusi putkisilta. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Urakoitsijan edellytetään tutustuvan rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Kohdetta esittelee tarvittaessa Jyrki Vainionpää / HTJ Oy. 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa työhön valittu urakoitsija toimii YSE:n ja lainsäädännön tarkoittamana pääurakoitsijan asemassa toimivana päätoteuttajana.

7 3 2.2 Maksuperuste 2.3 Urakkasuhteet Urakka on kokonaishintaurakka. Urakkahinnalla/-summalla tarkoitetaan tässä urakkaohjelmassa urakan arvonlisäverotonta hintaa. Seuraavat työsuoritukset on sidottu rakennuttajan ilmoittamiin määriin kokonaishintaan sisältyvinä. Rakennuttaja sitoo seuraavat määrät: - suuntaporaus, paineviemäri 90 M PN10 95 m - suuntaporaus, vesijohto 110 M PN10 95 m - vesijohto 110 M PN m - vesijohto 65 M PN10 30 m - paineviemäri 110 M PN10 75 m - paineviemärin tonttiliitoksia 2 kpl - vesijohdon tonttiliittymä sulkuventtiileineen 4 kpl Kaikkien hinnat valmiina rakenteina hankintoineen ja asennuksineen. Lisäksi rakennuttaja sitoo seuraavat erikseen tilattavien tuntitöiden määrät: rakennusammattimies 80 h, KKH (25 tn) 80 h ja kuorma-auto 4-aks. 80h. Mikäli em. erikseen tilattavia töitä ei urakan aikana tilata tai sidotut määrät eivät täyty, urakoitsija hyvittää määrät lisä- ja muutostöiden yksikköhintataulukon mukaisella hinnalla. Urakkasopimus tehdään urakoitsijan ja rakennuttajan kesken. Valittu urakoitsija toimii pääurakoitsijana. 3 RAKENNUSKOHTEEN URAKAT 3.1 Pääurakka Urakkaan sisältyvät mm. seuraavien töiden ja hankintojen suoritus: - Mt 1493 parantaminen Parkkojan koulun kohdalla varustamalla se kevyen liikenteen väylällä - uuden Parkkojan koulun yksityistien, Y7 rakentaminen - suunniteltujen vesihuoltolinjojen rakentaminen tonttiliitoksineen - suojatiesaarekkeiden rakentaminen tien levennyksineen - linja-autopysäkkien rakentaminen, pysäkkikatoksineen - teräsputkirummun S1 jatkaminen ja uuden S2 rakentaminen ja niiden välisen laskuojan teko - tarvittavat peltosalaojien muutokset, salaojakaivon siirtäminen - maanrakennustyöt asiakirjaluettelossa mainittujen asiakirjojen ja suunnitelmien mukaisesti - työmaapalvelut (YSE 3 ) - työmaan johtovelvollisuudet - työnaikaiset liikennejärjestelyt suunnitelmineen, Elyn ohjeiden mukaan - kaikki tässä urakkaohjelmassa esitetyt urakoitsijalle kuuluvat tehtävät Tärkeimmät urakkaan kuuluvat osatehtävät ovat:

8 - työmaan perustaminen - kaiteiden purku sekä kuljetus - asfaltin poisto ja kuljetus tilaajan hyväksymään sijoituspaikkaan - raivausjätteiden ja pintamaiden poisto sekä kuljetus läjitysalueelle - maanleikkausten ja pengerrysten (kevennykset) tekeminen - Kaivantojen kuivana pito pumppaamalla sekä tarvittavien työnaikaisten penkereiden, rumpujen ja patorakenteiden rakentaminen - olemassa olevien johtolinjojen työnaikaiset/pysyvät siirrot sekä työnaikainen tuenta - kaikki vesihuollon rakentamiseen liittyvät väliaikaiset veden jakelujärjestelmien rakentaminen ylläpito ja purkaminen - kiinteistöjen liittäminen uuteen vesihuoltolinjaan - vesihuoltolinjojen rakentaminen - kiviainesarinoiden tekeminen - teräsputkisillan S1 jatkaminen ja uuden S2 rakentaminen - täyttöjen ja rakennekerrosten tekeminen ilman kulutuskerrosta - reunakivien asentaminen - asfalttityöt, maalaukset - päällysteen reunatäyttöjen tekeminen - kiveyksien tekeminen - nurmetukset ja viimeistelytyöt - tarkepiirustusten tekeminen - työmaan purkaminen 3.2 Tarkennuksia urakkarajoihin Materiaali tarkennukset Suunnitelmissa rakennekerroksissa merkityn suodatinkerroksen hiekka voidaan korvata betonimurskeella (luokka 1) niillä osuuksilla, joissa uusirakenne ei ole kiinni vanhassa tierakenteessa. Osuuksilla, joissa uusi rakenne tulee kiinni vanhaan tierakenteeseen voidaan suodatinkerroksen hiekka korvata (koko poikkileikkauksen leveydeltä) kalliomurskeella # 0 90 mm:ä. Mikäli urakoitsija käyttää betonimursketta, urakoitsijan velvollisuuteen kuuluu vaadittavien ilmoitusten ja lupien hankinta. Jos suodatinkerros tehdään em. materiaaleilla on kerrospaksuutta lisättävä 5 Työnaikaiset liikennejärjestelyt Liikennejärjestelysuunnitelman laatimisesta vastaa urakoitsija. Suunnittelun tulee täyttää Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisun tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella sekä ELY:n vaatimukset. Kaikki liikennejärjestelyjen aiheuttamat hankinnat, rakenteet ja niiden ylläpito ja purkaminen kuuluvat urakkaan. Kaikille työmaan vaikutuspiiriin kuuluville kiinteistöille pitää olla jatkuva tieyhteys. Mittaukset Urakkaan kuuluvat kaikki työssä tarvittavat mittaustyöt. Urakoitsija hankkii korkeus- ja kiintopistetiedot Pornaisten kunnalta ja suorittaa lähtötietojen tarvittavat tarkistusmittaukset. 4

9 Kaikista maahan asennettavista putkista, rakenteista ja rakennekerroksista urakoitsija toimittaa sijaintitiedot Mäntsälän Veden (Nivos) tarkemittausohjeen mukaisesti. Ympäristöstä huolehtiminen Urakoitsijan tulee selvittää kaikki alueella olevat johto- /kaapelilinjat, ennen kaivutöiden aloittamista. Urakkaan kuuluu 2 kpl työmaatauluja (hankinta ja asennus Lähikiinteistöihin urakoitsija jakaa työnaikaiset tiedotteet (vesikatkot, liikennekatkot, pelastustiet, jne) Toteutussopimus ELY /Pornaisten kunta Toteuttamissopimuksen, Maantie 1493 Haarajoki - Halkia (Halkiantie)parantaminen Parkkojan koulun kohdalla Pornainen, mukaiset velvoitteet/sanktiot kuuluvat tämän urakan suoritusvelvollisuuteen. Mikäli urakkaohjelman ja toteuttamissopimuksen kirjauksissa on ristiriitaisuutta, noudatetaan toteutussopimusta. Määrälaskenta Tilaaja ei ole suorittanut määrälaskentaa. Urakoitsijan tulee tarkistaa kaikki annetut määrät suunnitelmapiirustuksista ja urakka-asiakirjoista sekä huomioida ne tarjouksessaan. Urakassa ei ole sivu-urakoita. 3.3 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Mäntsälän Sähkö Oy tekee sähkötyöt. TeliaSonera Finland Oyj rakentaa televerkkoa ja Porvoon Energia Oyj rakentaa tievalaistuksen. Lisäksi verkkoosuuskunta Kajo voi rakentaa monipalveluverkkoa. Edellä mainitut verkonrakennustyöt tehdään samanaikaisesti tämän urakan töiden kanssa. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet 4.2 Työaikataulu Urakoitsija huolehtii työvaiheiden yhteensovittamisesta. Yhteensovitusvelvollisuus käsittää myös yhteistoiminnan muiden urakoitsijoiden kanssa. Töiden järjestelystä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaaalueen järjestelyistä rakennuttajan hyväksyttäväksi (1) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Valvontaa varten urakoitsijan tulee laatia työsuunnitelma työaikatauluineen. Työsuunnitelma on luovutettava rakennuttajan tarkastettavaksi viimeistään (1) viikon kuluttua töiden aloittamisesta. Aikataulun laadinnassa tulee noudattaa seuraavia periaatteita: - aikataulun mitoitus perustuu työmenekkeihin - aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain 5

10 4.3 Työmaajärjestelyt - aikataulu on laadittava vähintään kriittisten työvaiheiden osalta paikkaaikakaavion avulla siten, että siitä voidaan seurata töiden etenemistä kerroksittain - kriittisille töille on riittävät häiriöpelivarat - työvaiheet on siten järjestetty, että saavutetaan hyvä työturvallisuus - aikataulussa on varaa urakoitsijan oman työn tarkastukselle. Työaikataulua laadittaessa tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat yksityiskohdat: - eri tuotteiden hankinta- ja toimitusajat - hankinta-aikoihin liittyvä tuotteiden hyväksyminen ja eri toimitusasteiden mukaisten suunnitelmien kuten rakennus-, tuotanto- ja asennussuunnitelmien laatiminen - rakennuttajan erillishankintojen ja -urakoiden ajankohdat tulee esittää yksityiskohtaisilla nimikkeillä niin, että keskinäiset riippuvuussuhteet on selvästi todettavissa - vesikatkosten keston ja ajankohdan ilmoittaminen asianosaisille - työaikaisen, työvaiheeseen kuuluvan, sekä loppusiivouksen ja puhdistuksen tarvitsema aika - urakkasopimuksen edellyttämät välitavoitteet ja/tai rajoitukset - malliasennusten ja valmistuminen. Työaikataulun toteutuminen tarkistetaan työmaakokouksissa. Urakoitsija ovat velvollisia ilmoittamaan mahdollisista aikataulupoikkeamista ja esittämään toimenpiteet poikkeaman korjaamiseksi. Muutoksia työaikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla ja rakennuttajan hyväksynnällä Rakennusalue Rakennusalue ja urakka-alue on tiealuerajan ja laskuojarajan rajaama alue. Urakoitsija laatii työmaa-alueesta työmaasuunnitelman, toimittaa sen rakennuttajalle tiedoksi ja hyväksyttää sen tarpeen mukaan viranomaisilla. Muista kuin piirustusten esittämistä järjestelyistä urakoitsijan on sovittava ennalta rakennuttajan ja viranomaisten kanssa Työnaikaiset rakenteet Urakoitsija pystyttää työmaahuoltorakennukset kuten toimisto-, henkilöstö-, varasto- yms. tilat. Niiden rakentamiseksi mahdollisesti tarvittavat rakennusluvat hankkii urakoitsija Työnaikaiset asennukset Urakoitsija hankkii ja suorittaa kaikki tarvitsemansa työnaikaiset asennukset Rakennusvälineet 6

11 Urakoitsijan tulee suorittaa omille tai käyttöönsä hankkimilleen koneille, laitteille, telineille jne. määräysten mukaiset käyttöönotto-, kunnossapito- ja 7 määräaikaistarkastukset. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia määräysten mukaisesta käyttökoulutuksesta ja käytönopastuksesta Telineet ja suojarakenteet Urakoitsija huolehtii putoamisen estävien suojarakenteiden teosta ja kunnossa pidosta työmaalla ja hankkii ja kustantaa tarvittavat telineet ja tukirakenteet. Erityistä huomiota tulee kiinnittää työalueen eristämiseen ja merkitsemiseen niin, ettei alueella pääse ulkopuolisia. Urakoitsija huolehtii näiden telineiden ja suojarakenteiden suunnittelu- ja tarkastusmenettelystä Mittaukset Urakoitsija suorittaa kaikki tähän työhön kuuluvat mittaukset. Urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä Nostot ja siirrot Urakoitsija hankkii tarvitsemansa nostokaluston ja suorittaa nostot Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen asennustyötä. Urakoitsija vastaa tarvikkeiden vastaanotosta ja oikeasta varastoinnista Työmaahuolto Urakoitsija vastaa työmaanaikaisten asennusten käyttökustannuksista. Urakoitsija huolehtii työmaan jätehuollosta ja siivouksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee olla asiallisia ja siistejä Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta Urakoitsija huolehtii rakennustyömaan aluevartioinnista. Urakoitsijan on itse huolehdittava omien rakennusvälineiden ja tarvikkeiden varastoinnista ja lukitsemisesta. Jokaisella työmaalla työskentelevällä on oltava kuvallinen henkilötunniste, josta käy ilmi henkilön nimi, veronumero ja yritys. Erillisiä kulkulupia työmaalla ei tarvita.

12 4.4 Suunnitelmakatselmukset Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden to- teamiseksi tai suunnitelmien toimittamisen sopimiseksi. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 4.6 Luvat Ennen hankkeen aloitusta pidetään urakoitsijan ja tilaajan kesken aloituskatselmus, jossa todetaan olosuhteiden lähtötilanne. Hankkeen aloituskatselmuksen kutsuu koolle urakoitsija. Aloituskatselmuksesta pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan kaikkien osapuolten hyväksynnät aloitusolosuhteiden sopimuksenmukaisuudesta. Työvaiheiden aloituskatselmuksia urakoitsija pitää laatimansa kohteen ja rakennuttajan hyväksymän laadunhallintasuunnitelman mukaisesti. Näistä aloituskatselmuksista on ilmoitettava rakennuttajalle. Kaikista katselmuksista laaditaan muistiot tai tarkastuspöytäkirjat. Rakennuttaja hankkii suunnitelman mukaiseen rakentamiseen rakennusluvan. Työsuorituksiin liittyvien muiden lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. Urakoitsijan tulee myös huolehtia vesikatkoksien ilmoittamisesta asianosaisille. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen 5 LAATU 5.1 Laadunvarmistus Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin laadituttamistaan suunnitelmista ensimmäisessä työmaakokouksessa sovittavan määrän kopioita. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemansa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Urakoitsijalta tulevien asennus- ja työpiirustuksien toimittamisesta rakennuttajan hyväksyttäväksi sovitaan ensimmäisessä työmaakokouksessa. Rakennuttaja edellyttää urakoitsijalta selvityksen urakoitsijan laadunvarmistuksen tilanteesta. Urakoitsija laatii projektikohtaisen laatusuunnitelman ja hankkeen laadunhallintasuunnitelman. Rakennuttajan edustajat tarkastavat ja hyväksyvät laadunhallintasuunnitelman ja sen toteuttamista valvotaan koko hankkeen ajan. Tämä työ tehdään ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista. 8

13 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Vaihtoehtoiset tuotteet 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan on valvottava omaa ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuorituksen sekä työtuloksen vaatimusten mukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaistarkastukset tulevat pidetyksi. Tarkastuksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. Lisäksi urakoitsijan tulee suorittaa tai suorituttaa kaikki työselitysten mukaiset laadunvalvontakokeet ja tutkimukset. Tutkimustulokset tulee välittömästi luovuttaa rakennuttajalle. Suunnitelma-asiakirjoihin merkityt tuotteet ja tarvikkeet voidaan vain rakennuttajan suostumuksella vaihtaa toiseksi. Vastuu vaihdosta ja vastaavuuden osittamisvelvollisuus jää vaihdon esittäjälle. Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. 6.2 Irrotettavat ainekset ja purkujäte Maa-, kivi- ja puuaines Urakka-alueelta irrotettava, hyödynnettävä maa-aines kuuluu rakennuttajalle. Urakoitsija käyttää kyseisen maa-aineksen kohteen rakenteisiin. Rakenteisiin kelpaamattoman ja ylijäämä maa-aineksen poiskuljetus jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluu urakoitsijalle. Työalueelta poistettavat päällysteet ovat urakoitsijan omaisuutta. Urakoitsijan on toimitettava ennen nykyisen asfaltin poistoa tilaajalle hyväksyttäväksi selvitys poistettavan asfaltin käsittelystä ja sijoituspaikasta Kojeet ja laitteet Purettavat kaiteet kuuluvat urakoitsijalle Raivaus ja purkujäte

14 Raivaus- ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja kaatopaikkamaksuineen kuuluu urakoitsijalle. 6.3 Purkumateriaalin hyötykäyttö 6.4 Ongelmajäte 7 ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakoitsija toimittaa puretun kaiteen kierrätykseen. Alueella ei ole tehty ongelmajätekartoitusta. Alueella ei ole tiedossa olevia ongelmajätteitä. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä, niin siitä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkastettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Kunta laittaa tarjouspyynnöstä ilmoituksen Hilmaan ja sieltä on linkki kunnan kotisivuille, jossa tarjouspyyntöaineisto on. Urakoitsija hankkii kustannuksellaan tarvitsemansa kopiot. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimukset tehdään RT urakkasopimuslomakkeelle. Urakoissa noudatetaan "Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998" RT Asiakirjojen pätevyysjärjestys (YSE ) on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a) Urakkasopimus ja toteuttamissopimus b) Urakkaneuvottelupöytäkirja c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT d) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) Urakkaohjelma f) Turvallisuusasiakirja g) Tarjous h) Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelot i) Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, määrämittausohje, InfraRYL 2015 B. Tekniset asiakirjat j) Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset k) Sopimuspiirustukset l) Yleiset laatuvaatimukset ja selostukset 10

15 7.3 Asiakirjojen julkisuus m) InraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1, Väylät ja alueet. n) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset osa 2järjestelmät ja täydentävät osat o) InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset osa 3 sillat ja rakennustekniset osat Edellä mainittujen sopimusasiakirjojen lisäksi rakennustyössä tulee noudattaa voimassa olevia lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä sekä rakennuttajan alueellaan antamia muita määräyksiä. Urakkasopimukset ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ joka ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan. Toimitetut suunnitelmat ovat rakennuttajan omaisuutta eikä niitä saa käyttää muissa kohteissa. 7.4 Rakennuttajan määrälaskenta 8 URAKKA-AIKA Rakennuttaja edellyttää, että urakkatarjoukset tehdään tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Määräluetteloiden määrät eivät ole sitovia. 8.1 Töiden aloitus Rakennustyöt voidaan aloittaa, kun hankintapäätös on lainvoimainen, urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuus on jätetty ja ne tulee aloittaa viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun sopimus on allekirjoitettu 8.2 Rakennusaika Työn tulee olla valmis ja rakennuttajalle luovutettavassa kunnossa viimeistelytöineen viimeistään Välitavoitteet ja vaiheistus 8.4 Työaika 8.5 Viivästyminen Urakaan ei sisälly välitavoitteita eikä vaiheistuksia. Normaali työaika on klo Poikkeamista on sovittava rakennuttajan kanssa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. 11

16 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika 9.2 Urakoitsijan vakuudet 9.3 Vakuutukset 9.4 Rakennuttajan vakuudet YSE:n mukaan. Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta viivästyssakkoa jokaiselta työpäivältä, jonka urakan valmistuminen myöhästyy. Viivästyssakko on 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja se lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä. Urakoitsijan takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin rakennuttaja on urakan hyväksynyt ja vastaanottanut. Takuuvelvollisuus kattaa kaikki urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat. Takuuaika on kaksi (2) vuotta. Rakennusaikaisen vakuuden suuruus on 10 % urakkasopimuksen mukaisesta alv. 0 % urakkahinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli koko urakkasuorituksen valmistumisajan. Vakuus palautetaan kun työ on hyväksyttynä vastaanotettu ja takuuajan vakuus jätetty rakennuttajalle. Takuuajan vakuus on 2 % alv. 0 % urakkahinnasta. Takuuajan vakuuden on oltava voimassa kolme (3) kuukautta yli koko takuuajan. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Rakennuttaja ei vaadi erillistä rakennustyövakuutusta. Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUDET 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkatarjoushinnassa ilmoitetaan arvolisäveroton hinta. Urakkasopimukseen merkitään urakan arvonlisätön kokonaishinta. Tilaaja kuuluu käännetyn arvonlisäveron piiriin Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään urakoitsijan laatima ja rakennuttajan hyväksymät maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta, että asennus. 12

17 13 Rakennuttajalla on oikeus pidättää maksueristä urakoitsijan vastattavat, tästä työstä aiheutuvat ilmeisesti suoritettavaksi tulevat haitat, vahingonkorvaukset ja kustannusten korvaukset, joista rakennuttaja saattaa työn teettäjänä joutua myöhemmin vastuuseen. Samoin rakennuttajalla on oikeus pidättää sopimussakot ja arvonvähennykset Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 5 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja asianomaiset työt on aloitettu Loppuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuus on luovutettu rakennuttajalle Maksuaika ja viivästyskorko 10.3 Hintasidonnaisuudet 0.4 Muutostyöt Urakkalaskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun laskutettava työ on suoritettu ja valvoja on tehnyt tästä merkinnän hänelle toimitettuun laskuun. Yliajalta on oikeus laskuttaa korkolain mukainen viivästyskorko. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta viivästymisestä vastaa urakoitsija. ALV-ehto Jos Suomen arvonlisäveroa koskevia säädöksiä urakkatarjouksen antamisen jälkeen muutetaan siten, että sopimuksessa tarkoitettujen tavaroiden myynnissä sekä työ- ja muiden palvelusuoritusten tekemisestä on suoritettava arvonlisäveroa muutettujen säädösten mukaan on sopimuksessa sovittuja hintoja korotettava tai alennettava sen mukaan kuin suoritettava arvonlisäveron määrä muuttuu. Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. Rakennuttajalla on oikeus suunnitelman muuttamiseen ja urakoitsijalla on velvollisuus suunnitelmasta aiheutuvien muutos- ja lisätöiden suorittamiseen. Urakoitsijan on aina ennen työhön ryhtymistä annettava yksikköhintoihin perustuva kirjallinen tarjous ja rakennuttajan on kirjallisesti tilattava työ. Tarjouksessa on mainittava aina töiden vaikutus urakka-aikaan. Ainoastaan kirjalliseen tarjoukseen ja tilaukseen perustuvat lisälaskut hyväksytään. Jälkeenpäin esitettyjä lisäkorvausvaatimuksia ja lisäaikavaatimuksia ei huomioida. Luvan rakennustarvikkeiden vaihtamiseen voi antaa ainoastaan rakennuttaja.

18 Muutostyötarjous ja -hinnat 11 VALVONTA Lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan urakkasopimukseen liitettyjen lisä- ja muutostöiden yksikköhintojen perusteella. Urakoitsijan tulee antaa muutostyön vaikutuksesta yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Mikäli muutostöiden tekemisestä sovitaan YSE 47 :n mukaisesti omakustannushintaan, niin yleiskustannuslisänä rakennustöissä on 12 % Yksikköhinnat Muutostöissä noudatetaan lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelossa sovittuja hintoja. Kuhunkin yksikköhintaan kuuluu nimikkeen mukainen työ täysin valmiina aineineen, asennuksineen sekä tarpeellisine työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksineen. lisä- ja muutostöiden Yksikköhintoja ei sidota indeksiin Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 11.2 Rakennuttajan valvonta Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet määritellään urakkasopimuksessa. Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan laatuvastuuta. Rakennuttaja asettaa työmaalle rakennustöiden valvojan. Valvonnan suorituksesta laaditaan työmaan laadunhallintasuunnitelmaan erillinen valvontasuunnitelma. Uudenmaan Ely:llä on myös valtuutettuja valvojia (kohta 0.2) Suunnittelijan laadunvalvonta Suunnittelijat valvovat rakennuttajan oman organisaation lisäksi, että työstä tulee suunnitelmien mukainen. Heillä ei ole oikeutta suoraan sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet

19 12.2 Työvoima 12.3 Kulkuluvat 12.4 Kirjaukset 12.5 Työmaakokoukset Urakoitsijan tulee ensimmäisessä työmaakokouksessa ilmoittaa työmaalla oleva vastuullinen työnjohtaja. Työnjohtajan ei tarvitse aina olla työmaalla, mutta työnjohtajan on aina oltava tavoitettavissa. Urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojelu organisaatio ja työmaan turvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Urakoitsijan tulee tehdä viranomaisten edellyttämät työnjohtoa ja työntekijöitä koskevat rekisteri-ilmoitukset. Työhön on käytettävä ensisijaisesti paikallisen työvoimaviranomaisen osoittamaa työvoimaa, lukuun ottamatta urakoitsijan palveluksessa vakinaisesti olevaa henkilöstöä. Ammattitaitoa vaativissa töissä on käytettävä pätevää ammattityövoimaa. Työvoimasta on toimitettava rakennuttajan määrääminä päivinä ilmoitus rakennuttajalle. Rakentamisessa on noudatettava työsuojeluviranomaisten antamia määräyksiä. Kaikilla urakoitsijan tai hänen aliurakoitsijan palveluksessa työmaalla olevilla henkilöillä tulee olla henkilön ja urakoitsijan yksilöivä tunniste. Urakoitsijan on pidettävä numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Urakoitsijalla on velvollisuus kirjata työmaapäiväkirjaan aliurakoitsijoiden tekemät työmaan kulkua koskevat huomautukset. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Työmaakokouksia pidetään noin 1 kuukaudessa. Urakoitsija varaa tilat kokouksen pitämiseen Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijat pitävät tarvittaessa yhteistoimintakokouksia ja kokoukseen pyydetään tarvittaessa rakennuttajan edustaja Viranomaiskatselmukset Kohteen viranomaisten edellyttämistä katselmuksista ja tarkastuksista vastaa urakoitsija. 15

20 16 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE98:n ja toteuttamissopimuksen mukaan. Ennakkotarkastus pidetään vähintään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta yhdessä rakennuttajan edustajien kanssa Urakkasuorituksen tarkastus 13.3 Tarkastuskustannukset Urakkatöiden osalta suoritetaan tarkistuksia työn etenemisen mukaan seuraavasti: - toteuttamissopimuksen mukaiset tarkastukset - siltaputken silmämääräinen tarkistus ennen paikalleen nostamista - sillan sijainnin ja korkeusaseman tarkastus ennen rakennekerrosten tekoa - rakennekerrosten tasaisuus ja tiiveystarkkailut ennen seuraavan kerroksen ajoa - kantavan kerroksen tasaisuus ja tiiveystarkkailut ennen päällystämistä Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksista. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset urakoitsijalta seuraavasti: - ensimmäinen jälkitarkastus; veloituksetta - toinen jälkitarkastus ja seuraavat; veloitetaan syntyneiden kustannuksien mukaisesti 13.4 Toimintakokeet ja koekäytöt 13.5 Luovutusasiakirjat Urakkaan kuluu kaikki vesihuoltolinjojen laadunvarmistustoimenpiteet (tarkemittaukset, linjojen videokuvaukset, painekokeet ja vesinäytteet) Urakoitsija luovuttaa rakennuttajalle seuraavat asiakirjat: - valvojan merkinnällä varustetut tarkepiirustukset ja lopullisia asennuksia vastaavat asennuspiirustukset (2 sarjaa paperikopioita ja konekielinen piirustus dwg- ja pdf- formaatissa) - viranomaisten tarkastuspöytäkirjat - kohteesta laaditut tarkastuspöytäkirjat - työmaapäiväkirja - laatuaineisto kansio

21 - ely:lle aineistot toteuttamissuunnitelman mukaan ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaiset riitaisuudet jätetään Tuusulan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 15 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjouksen saa liittää omia ehtoja. Epätäydelliset tarjoukset hylätään Tarjouksen vertailuperusteet 15.3 Vaihtoehtotarjoukset 16 TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin tarjous. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä. Urakkatarjous on annettava asianmukaisesti täytetyllä urakkatarjouslomakkeella. Urakkatarjouksessa on annettava kiinteä arvonlisäveroton kokonaishinta. Tarjoukseen liitetään pyydetyt erittelyt ja lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo 16.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset ja liitteet Tarjoukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat tarjoajan taloudellisesta tilanteesta ja teknisestä suorituskyvystä: - selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin; - kaupparekisteriote; - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;

22 - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; - todistus tapaturmavakuutuksesta - todistus työterveyshuollon järjestämisestä Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia Tarjouksen voimassaoloaika 16.4 Tarjouksen tekeminen 16.5 Tarjousten avaus 16.6 Lisätiedot Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kahden (2) kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. Rakennuttaja ilmoittaa kirjallisesti tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä. Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa tarjouskirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Kuoren päällä on oltava merkintä: " Rakennuttaja avaa tarjouksen tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen pitämässään kokouksessa, kirjaa saadut tarjoukset, suorittaa tarjousten vertailut ja valitsee urakkaneuvotteluun osallistuvat urakoitsijat. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskentapapereissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään kahdeksan (8) vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Rakennushanketta koskevia lisäselvityksiä on oikeutettu antamaan vain rakennuttaja. Rakennuttaja ei vastaa muista kuin kirjallisesti kaikille laskijoille lähetetyistä lisäselvityksistä. Pornaisten kunta Mikko Autere Tekninen johtaja 18 Liitteet: Turvallisuusasiakirja

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 22.4.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten uusi ryhmäkoti, Oulainen Urakkaohjelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala

PARIKKALAN KUNTA Tekninen toimi URAKKAOHJELMA. Lehmuskujan rakentaminen. Lehmuskuja, 59100 Parikkala Lehmuskujan rakentaminen Lehmuskuja, 59100 Parikkala 1 1 RAKENNUSKOHDE Urakka käsittää Lehmuskujan kaavatien, parkkipaikan ja tien alle tulevan kunnallistekniikan rakentamisen suunnitelma-asiakirjojen

Lisätiedot

Virkamiehenkadun saneeraus

Virkamiehenkadun saneeraus Mänttä-Vilppulan kaupunki Virkamiehenkadun saneeraus Urakkaohjelma 22.12.15 Sivu 2 / 22 Sisällysluettelo 1. Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Rakennuttaja Mänttä-Vilppulan kaupunki (kadut ja hulevesi)

Lisätiedot

KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA Vastaanottaja Kiertokapula Oy Asiakirjatyyppi Urakkaohjelma Päivämäärä 16.5.2016 Muutos A, 31.5.2016 Viite 1510020673 KIERTOKAPULA OY VESIENHALLINTAJÄRJESTEL- MÄN RAKENTAMINEN Päivämäärä 16.5.2016 Muutos

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013

MYRSKYLÄN KUNTA. Urakkaohjelma. Työ: E26269. Tampere 20.6.2013 MYRSKYLÄN KUNTA MARJUMÄENTIEN KUNNALLISTEKNIIKKA Työ: E26269 Tampere 20.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5 www.fmcgroup.fi Toimistot:

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA

LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA 1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka

Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Vestia Oy Haapaveden kaatopaikan pintarakenneurakka Urakkaohjelma (YSE 1998) 12.3.2013 Vestia Oy p. (08) 410 8700 Vestianväylä 80 asiakaspalvelu@vestia.fi PL 66, 84101 Ylivieska www.vestia.fi Y-tunnus

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 16.3.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: URAKKAOHJELMA TAMK F-TALO KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA (ALISTETTU SIVU-URAKKA) Tampellan Esplanadi 2, 3.krs,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia.

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia. Urakkaohjelma 1 (22) URAKKAOHJELMA Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka Urakkaohjelma 2 (22) Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 5 0.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA LVI-URAKKA SÄHKÖURAKKA SPRIKLERITYÖURAKKA Rakennus- ja Maaseutusuunnittelu

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 2.5.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA

URAKKAOHJELMA. KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA KÅRKULLA SAMKOMMUN Linjakatu 28, Hanko KOKONAISURAKKA KÅRKULLA SAMKOMMUN, Linjakatu 28, hanko SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 3 2 URAKKAMUOTO 3 URAKAN LAAJUUS 4 TYÖN TOTEUTUS

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11) RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

"SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN"

SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN 1/6 INFRAPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 8.1.2015 "SUIKKILAN KARTANON ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN" 1. Tarjouspyynnön kohde Turun kaupunki / Kiinteistöliikelaitos / Infrapalvelut pyytää kokonaisurakkatarjousta

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN MIKA WALTARIN KOULU, PORNAINEN URAKKAOHJELMA 22.3.2013 Sivu 1/32 Tilaaja: Pornaisten kunta 07170 Pornainen Hanke: n rakentaminen, Anttilantie 9, 07150 Laukkoski JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Jaettu urakka

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (13) MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3

Lisätiedot

Sipoon kunta. - Asfalttiurakan asiakirjat 2012, arvonmuutosperusteet, Suomen Kuntaliitto / PANK ry 1) +358 923531. Puhelin Telefax Internet

Sipoon kunta. - Asfalttiurakan asiakirjat 2012, arvonmuutosperusteet, Suomen Kuntaliitto / PANK ry 1) +358 923531. Puhelin Telefax  Internet 59983 1/7 KaVi 59983 1. : Katja Jaranne Suomi puh. +358 923536993 katja.jaranne@sipoo.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: KaVi 59983 Hankinnan kuvaus: Kaupalliset

Lisätiedot