Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

2 SISÄLTÖ 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika Ajalle Päivittäinen toteutus Loma-ajat 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5. Toiminnan yksikkökohtaiset tavoitteet 6. Menetelmät 7. Esiopetuksen oppilashuolto 7.1 Esiopetuksen oppilashuollon tuen tasot 7.2 Esiopetusikäisten kuljetus 8. Retket ja tapahtumat 9. Yhteistyö vanhempien kanssa 10. Yhteistyö koulun kanssa 11. Arviointi A) Keskustelut vanhempien kanssa B) Lapsen itsearviointi C) Opetuksen arviointi ja kehittäminen D) Osallistumistodistus

3 1. YKSIKKÖ Tammentuvan päiväkoti, Tuohenpesän esiopetus Nummenniityntie Nukari p Päiväkodin johtaja Tarja Rajamäki p Tammentuvan päiväkoti sijaitsee Nurmijärven Nukarilla, koulun välittömässä läheisyydessä. Tammentuvan esiopetusryhmälle peruskorjattiin uudet tilat Nukarin koululta. Nämä tilat otettiin käyttöön elokuussa Tammentuvassa, päiväkodin puolella, toimii tällä hetkellä kaksi sisarusryhmää Takut ja Tikut. Päiväkodissa on paikat 42 lapselle. Päiväkodin puolella henkilökuntaa on 8, joista kasvattajia on kuusi ja laitosapulaisia kaksi. Esikoulun puolella on paikat 21 lapselle. Tällä hetkellä esikoulussa on 16 lasta, joista 9 on osapäiväisiä. Heistä osa tulee taksikyydillä esiopetukseen. Tämän lisäksi meillä on kolme 5- vuotiasta lasta ja kaksi koululaista iltapäivähoidossa. Henkilökuntaan kuuluvat 6-tuntinen lastentarhanopettaja, 6 ja 8 tuntinen lastenhoitaja sekä 6-tuntinen laitosapulainen. 2. TOIMINTA-AIKA Ajalle: Päivittäinen toteutus: Toiminta-ajat noudattavat koulujen toiminta-aikoja. Syys- ja kevätkaudella esiopetusta on yhteensä vähintään 700 tuntia. Päivittäinen esiopetuksen toimintaaika on klo Esiopetusaikamme on sopeutettu taksikuljetusaikataulujen mukaan. Loma-ajat: Syysloma Joululoma Talviloma Pääsiäisloma

4 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Tammentuvan päiväkoti sijaitsee Nurmijärvellä Nukarilla, Nukarinkosken vieressä - luonnonhelmassa, rauhallisella paikalla. Esiopetustilat on remontoitu entisen rehtorin vanhasta asunnosta. Tilat ovat kodinomaiset ja viihtyisät. Erilaisille leikeille ja toiminnoille on hyvin tilaa sekä tilat antavat mahdollisuuden toteuttaa pienryhmätoimintaa. Esikoulun yhteydessä on oma piha-alue, joka on päivittäisessä käytössä. Talvisin nautimme hiihdon riemuista maastoon tehdyillä laduilla. Lähimetsät ja laavu kosken rannalla tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet retkeilyyn. Sisäliikuntatuokiot toteutetaan lokakuusta alkaen koulun salissa. Esikoululaisten ruokailu tapahtuu koulun ruokalassa, jossa jokainen harjoittelee omatoimisuutta ottamalla ruokansa itse ja viemällä sen tarjottimella omalle paikalleen. Kerran viikossa vierailemme kirjastoautolla koulun pihassa. Hyvän fyysisen toimintaympäristön lisäksi myös psyykkisellä ja sosiaalisella ympäristöllä on tärkeä merkitys. Tavoitteenamme on luoda turvallinen, positiivinen kasvu- ja oppimisympäristö lapsille, jossa jokaista arvostetaan, kunnioitetaan ja kannustetaan. Ilo, nauru ja huumori ovat iso osa esiopetuspäiväämme! Haluamme, että meillä jokaisella on täällä hyvä olla yhdessä. Teemme yhteistyötä päiväkodin ja koulun väen kanssa. Näin lapsella on mahdollisuus luoda sosiaalisia suhteitaan myös koululaisiin ja päiväkodin lapsiin. Näitä tuemme yhteisten toimintojen kautta. 4. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET Kokonaisvaltainen oppiminen ja oppimisen ilo! Leikki ja leikin avulla oppiminen Sosiaaliset taidot Pienryhmäpedagokiikka Näemme oppimisympäristön uudelleen järjestämisen mahdollisuutena tukea lapsen kehitystä

5 5. TOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET TAVOITTEET Tammentuvassa tavoitteenamme on luoda lapselle turvallinen hoitopäivä, jonka aikana vahvistamme ja tuemme yksilöllisyyttä, omatoimisuutta ja itseluottamusta. Yhteisten sääntöjen ja hyvien tapojen noudattaminen sekä toisten huomioon ottaminen ja erilaisuuden hyväksyminen antavat lapselle tärkeän ryhmään kuulumisen tunteen. Kasvatus on lapsilähtöisyyteen perustuvaa, kokonaisvaltaista toimintaa, jossa huomioidaan lasten omat ideat ja kokemukset osana suunnittelua. Tärkeä osa työtämme on lapsiryhmän havainnointi. Erityisesti elo-syyskuussa käytämme paljon aikaa havainnointiin. Sitä kautta saamme tärkeää tietoa lapsista ja heidän ominaisista tavoistaan toimia ryhmän jäsenenä. Esiopetusikäiset lapset opettelevat toimimaan ryhmän jäsenenä sekä huomioimaan ja auttamaan muita. Lisäksi tärkeitä asioita ovat oman vuoron odottaminen, toisten kuunteleminen, yhteisten sääntöjen noudattaminen ja pienistä käytännön asioista huolehtiminen. Esikouluvuoden aikana tutustumme kirjain- ja numeromerkkeihin sekä harjoittelemme kirjainten äänteitä. Pienryhmissä harjoittelemme äidinkielen ja matematiikan taitoja. Pyrimme kehittämään jokaisen lapsen kouluvalmiuksia. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri rohkaisee lasta yrittämään, opettelemaan ja erehtymään sekä iloitsemaan oppimisestaan. Avoimella keskustelulla on tärkeä merkitys. Juttelemme ja pohdimme lasten kanssa erilaisia asioita. Keskusteluja käydään niin lasten kokouksissa kuin myös draaman välityksellä: käsinuket ovat usein yhdessä lasten kanssa ratkomassa pulmia tai muuten vaan osallisina keskusteluissa. Leikillä on myös tärkeä merkitys oppimisessa ja uusien asioiden sisäistämisessä. Lapsen jokaisessa esiopetuspäivässä on tilaa vapaalle leikille sekä sisällä että ulkona. Lapsilla on käytössään Leikkitaulu, josta he voivat valita itselleen mieluisan leikin tai muun puuhan. Leikkikaveriarpajaiset ovat myös mainio tapa tutustua toisiin lapsiin. Yhteen hiileen puhaltamisen kautta pyrimme siihen, että lapselle, vanhemmalle ja kasvattajalle jää jokaisesta päivästä hyvä olo. Vanhempien kanssa tavoitteenamme on avoin ja luottamuksellinen yhteistyö. Kaikista asioista pystytään puolin ja toisin keskustelemaan. Tänä vuonna Tammentuvan päiväkoti on ottanut tavoitteekseen parantaa oppimisympäristöään (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen). Haluamme nähdä oppimisympäristön uudelleen järjestämisen mahdollisuutena tukea lapsen kehitystä. Asiaa on lähdetty pohtimaan Nurmijärven kunnan laatukriteereiden pohjalta.

6 6. MENETELMÄT Toiminnan sisältöalueina ovat kieli- ja vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö- ja luonnontieto, fyysinen ja psyykkinen kehitys ja terveys, sekä taide ja kulttuuri, liitettynä kalenterivuoden tapahtumiin. Menetelminä ovat opetustuokiot, tutkiminen, kokeileminen, pienet työtehtävät, pelit, leikki, draama sekä teema- että projektityöskentely. Esimerkiksi metsäretkellä voimme laskea käpyjä ja samalla miettiä millä kirjaimella käpy alkaa ja kuinka monta hyppyä tarvitsemme seuraavan kävyn luokse. Näin yhdistämme sekä kielen, matematiikan ja liikkumisen ilon. Syksyllä ja keväällä esiopetuksessa tehdään myös niin sanottu kontrolloitu piirrostarkkailutehtävä, jonka avulla havainnoidaan muun muassa lasten keskittymistä ryhmätilanteessa, kykyä työskennellä itsenäisesti, kielellistä ymmärtämistä ja käsitteiden hallintaa sekä hienomotoriikkaa. Havainnoista keskustellaan vanhempien kanssa. Liikkumalla lähiympäristössä, tutustumme samalla liikennekasvatukseen ja opimme toimimaan liikenteessä tulevaa kouluvuottakin silmällä pitäen. Mediakasvatus on myös osana tämän päivän esiopetusta. Tutustumme kirjallisuuteen, lehtiin, valokuviin ja kuuntelemme musiikkia. Elokuussa saimme ryhmämme käyttöön dokumenttikameran ja älytaulun. Lapset saavat yksin tai yhdessä kaverin kanssa tutustua median maailmaan aikuisen avustuksella. Uuden välineistön avulla saamme esimerkiksi äidinkieleen, matematiikkaan ja taiteeseen uudet ulottuvuudet! Toiminnan toteuttamisessa käytämme pien- tai kokoryhmä työskentelyä, riippuen tilanteesta ja aiheesta. Pienryhmissä toimimme niin paljon kuin se on päivän aikana mahdollista. Esiopetuskirjana meillä on Pikkumetsän esiopetus - harjoitusvihko. Harjoitusvihkoa on kerrallaan tekemässä puoli ryhmää. Sillä välin toinen puoli ryhmää on harjoittelemassa matematiikan ja äidinkielen taitoja toiminnallisen tekemisen kautta. Lisäksi jokaisella esikoululaisella on oma kansio, johon kerätään vuoden aikana tehdyt lasten omat tuotokset, kuten piirustukset, maalaukset ja lisätehtävät. Lisäksi on käytössä Nalle-vihko, johon tehdään erilaisia tehtäviä. Retkillä lähimaastoon tutustumme luonnon ihmeisiin ja tarkkailemme eri vuodenaikojen merkkejä. Maanantai aamuisin esikoululaisilla on oma Lasten kokous, jossa käydään edellisen viikon mukavat ja mahdolliset harmitusta aiheuttaneet asiat. Jokainen lapsi saa oman puheenvuoronsa. Lisäksi saa esittää toiveita seuraavalle viikolle. Ryhmän aikuiset kirjaavat kaiken ylös pöytäkirjaan ja se käydään läpi ryhmän aikuisten omassa tiimissä. Jokainen lapsi pääsee vaikuttamaan oman esiopetusvuotensa toimintaan. Lasta kuullaan aidosti ja hänen toiveensa huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

7 Esikoululaisilla on kerran kuukaudessa laulupiirtämistä. Se on toimintaa, jossa yhdistyvät laulu ja kuvallinen ilmaisu samanaikaisesti ja toisiaan tukien. Toiminnan tavoitteena on kehittää lapsen visuaalista hahmottamista, kielen ymmärtämistä ja tuottamista, motoriikkaa ja luovaa ilmaisua. Laulupiirtäminen antaa hyvän välineen myös vuorovaikutukselliseen leikkiin ja toimintaan. Syksyn aikana meillä alkaa Viikon henkilö - haastattelut. Lapset yhdessä aikuisten kanssa miettivät etukäteen, mitä asioita haluavat henkilöltä kysyä. Haastattelu on nähtävillä eteisen seinällä kera oman kuvan. Tänä vuonna käytämme ryhmässämme Vatupassi-ohjelmaa, joka kuuluu Lions Questohjelmiin. Lapsille käytämme tästä nimitystä Nalle-tunti. Tunneilla ohjataan ja opetetaan lapsille elämisentaitoja. Tavoitteena on kasvattaa lapsista vastuuntuntoisia, terveitä ja vahvoja ihmisiä, jotka ovat valmiita auttamaan. Menetelmä sisältää oppituokioita seuraavista aihepiireistä: turvallinen ryhmä, itseluottamus, vuorovaikutustaidot, tunnetaidot ja terveellinen elämä. Olennaisena osana ohjelmaa on Nalle Karhunen, joka tulee vierailemaan vuoden aikana jokaisen lapsen (viikon henkilön) kotona. 7. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Päivähoidon esiopetuksessa lapsen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtivat lastentarhanopettajat yhdessä muun henkilöstön kanssa, tarvittaessa varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan tuella. Kaksikielisen lapsen ja tämän perheen kohtaamisen tukena on S2 lastentarhanopettaja. Hän osallistuu havainnointi-, seuranta ja arviointityöhön kanssamme. Teemme myös yhteistyötä perhetyön ja perheneuvolan kanssa. Esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena on terveen ja turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön luominen, sekä lapsen kehityksen ja oppimisen esteiden varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen yhdessä vanhempien/huoltajien kanssa. Kasvattajien asiantuntemuksen avulla luodaan, ylläpidetään ja uudistetaan oppimisympäristöä ja sen turvallisuutta. Lepohetket ovat olennainen osa lasten hyvinvointia samoin kuin säännöllisesti tarjottavat ateriat. Esiopetuksessa huolehditaan päivittäisestä terveyskasvatuksesta mm. huolehtimalla säännöllisestä käsien pesusta.

8 7.1 Esiopetuksen oppilashuollon tuen tasot Kasvun ja oppimisen tukeminen sisältyy päivittäiseen yhdessäoloon ja vuorovaikutukseen. Näitä asioita harjoitellaan sekä kotona että esiopetusryhmässä. Yhteistyö vanhempien kanssa on lapsen tukemisen perusedellytys. Kasvun ja oppimisen tuen tasot jaetaan kolmeen eri osaan; yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Yleinen tuki koskee kaikkia esiopetusikäisiä lapsia. Tehostetun tuen vaihe alkaa silloin, kun yleinen tuki ei ole riittävää. Se on yleistä tukea säännöllisempää ja suunnitelmallisempaa. Erityisessä tuessa otetaan huomioon vahvasti lapsen yksilöllisen tuen tarve. Lapsikohtaista esiopetuksen oppilashuoltoa tapahtuu silloin, kun lapsen asioita kokoonnutaan miettimään yhdessä vanhempien, varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan ja mahdollisten muiden sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden kanssa. Tapaamisissa sovitut pedagogiset asiat kirjataan lapsen esiopetuksen suunnitelmaan sekä sen lisäksi yksikön oppilashuollolliseen arkistoon erillisellä lomakkeella, johon on kirjattu asian vireille panija, läsnäolijat, aihe sekä päätetyt jatkotoimenpiteet. Tuohenpesässä puututaan välittömästi kiusaamiseen. Olemme korostaneet vanhemmille varhaisen puuttumisen tärkeyttä. Viestimme vanhemmille hyvinkin herkästi tilanteista ja toivomme että vanhemmat käyvät tilanteen tarvittaessa vielä kotona läpi lapsen kanssa. Ongelmanratkaisuissa käytämme keinoina Lasten kokouksia, joissa yhdessä pohdimme mielipahaa aiheuttaneita tilanteita. Toisena mahdollisuutena näemme draaman käytön välineet. Tarvittaessa ryhmässämme vierailee käsinukkeja, joilla on jokin ongelma ja johon lapset lähtevät etsimään ratkaisua. 7.2 Esiopetusikäisten kuljetus Koulukuljetus järjestetään lapsille, jotka osallistuvat pelkästään maksuttomaan esiopetukseen. Koulukuljetuksista päätetään perusopetuksen ja kunnan koululautakunnan tekemien periaatepäätösten mukaisesti. Esiopetuskuljetuksissa noudatetaan samoja sääntöjä kuin 1. luokan oppilaan kuljetuksissa. Oppilaalle järjestetään koulukuljetus, mikäli hänen koulumatkansa on yli kolme kilometriä tai koulumatka muodostuu ilman kuljetusta oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan kuljetukseen koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää myös vain osalle koulumatkasta. Päätöksen koulukuljetuksesta tekee kunnan kuljetussuunnittelija.

9 8. RETKET JA TAPAHTUMAT Vanhempainilta Valokuvaus Perheiden liikuntaseikkailu päiväkodin pihassa klo Koko päiväkodin metsäretki Koko päiväkodin temppurata koulun salissa Koko päiväkodin yhteinen itsenäisyyspäiväjuhla Joulujuhla Luistelut Klaukkalan jäähallissa, retket lähiympäristöön, Minun ystäväni -tapaamiset, kirjastoautokäynnit, talon yhteinen lauluhetket, kevätretki ja kevätjuhla. 9. YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA Yhteistyö tulevien esikoululaisten ja vanhempien kanssa alkaa jo kesä- ja elokuussa, jolloin perheillä on mahdollisuus tulla tutustumaan Tuohenpesän aikuisiin ja tiloihin. Tällöin on mahdollisuus kysellä tulevasta esikoulusta mieltä askarruttavia kysymyksiä. Samalla tutustuminen myös varmasti helpottaa monen esikoululaisen jännitystä tulevasta syksystä. Lasten esiopetuksen oppimissuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen vanhempien kanssa syyslokakuussa. Vanhempien kanssa keskustellaan kuulumisista sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista lähes päivittäin. Taksikyydityksissä olevien lasten mukana kulkevat reissuvihkot, jotka toimivat viestinviejinä esikoulun ja kodin välillä. Viikko-ohjelma ja kuukausitiedote menevät perheille sähköpostitse. Vanhempainillassa kerroimme vanhemmille ryhmämme toiminnasta sekä kävimme läpi esiopetuksen käytäntöjä ja tavoitteita. Tänä vuonna juttelimme myös yhdessä mediakasvatuksesta ja median käytöstä kuusivuotiaan kanssa. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman arviointikeskustelu käydään yhdessä vanhempien kanssa huhtikuussa. Lisäksi vanhempien kanssa koemme yhdessä yhteiset tapahtumat ja juhlat pitkin esiopetusvuotta. Nukarilla toimii myös aktiivinen vanhempaintoimikunta. Päiväkodin puolelta yhteistyössä on mukana kaksi työntekijää.

10 10. YHTEISTYÖ KOULUN KANSSA Syyskuun aikana esiopettaja ja Nukarin koulun 1. luokan opettaja tapaavat ja sopivat yhteistyön muodoista lukuvuonna. Yhteistyön tarkoituksena on tukea lapsen siirtymistä esiopetuksesta alkuopetukseen. Vuoden aikana osallistumme mukaan koulun erilaisiin tilaisuuksiin. Esikoululaiset näkevät päivittäin koululaisia sekä ruokailevat ja jumppaavat koulun tiloissa. Tämän lisäksi hyödynnämme muutenkin koulun tiloja: luokkahuoneita ja teknisen työn luokkaa. Käytössämme oleva kirjasarja Pikkumetsä jatkuu Nukarin koulun alkuopetuksessa. Näin Pikkumetsän henkilöt ja tapahtumat ovat lapsille kouluun siirryttäessä jo ennalta tuttuja. Huhtikuussa teemme yhteistyötä rehtorin tai erityisopettajan kanssa, jos lapsen kouluun siirtymiseen liittyy opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä tiedotettavia asioita (yleisen tuen lapset). Toukokuun loppuun mennessä pidetään tehostetun- ja erityisen tuen piiriin kuuluvien lasten oppilaskohtaiset nivelpalaverit alkuopettajan kanssa. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmat siirtyvät koulun rehtorille vanhempien suostumuksella toukokuussa. 11. ARVIOINTI A) Keskustelut vanhempien kanssa Vanhempien kanssa keskustellaan lähes päivittäin sekä lapsen päivään että esiopetukseen liittyvistä asioista. Taksilaisilla kulkee mukanaan reissuvihko esikoulun ja vanhempien välistä yhteydenpitoa varten. Haluamme luoda vanhempien kanssa avoimen ja toista kunnioittavan kasvatuskumppanuussuhteen. Syksyllä laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma, jota täydennetään tarvittaessa joulukuussa. Huhtikuussa pidetään arviointikeskustelu. B) Lapsen itsearviointi Lapsella on an mahdollisuus arvioida omaa oppimistaan töidensä ja harjoitusvihkonsa kautta. Pohdimme yhdessä tekemiämme asioita ja kokemuksiamme. Lasten kokouksissa

11 lapsilla on myös mahdollista ilmaista ajatuksiaan ja toiveitaan. Sekä syksyllä että keväällä lapsella on oma itsearviointiosio esiopetuksen oppimissuunnitelmassa. C) Opetuksen arviointi ja kehittäminen Opetuksen, toiminnan, menetelmien ja lasten kehityksen arviointia teemme viikkopalavereissa. Arvioinnin välineinä käytämme kirjallisia lomakkeita, havainnointia, keskusteluja sekä lasten, vanhempien että työntekijöiden kanssa. Tarvittaessa arvioimme ja kehitämme toimintaamme myös muiden yhteistyötahojen kanssa. Myös vanhemmilta ja lapsilta saadut palautteet hyödynnämme työssämme. Henkilökunnalla on lisäksi kaksi kehittämispäivää vuodessa. Dokumentoimme toimintaamme digikameralla. D) Osallistumistodistus Jokaiselle esiopetuksessa mukana olleelle lapselle annetaan keväällä todistus esiopetusvuodesta.

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2013-2014 SISÄLTÖ 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika Ajalle Päivittäinen toteutus Loma-ajat 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2010-2011 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma

Ylitilantien päiväkodin. Esiopetuksen toimintasuunnitelma Ylitilantien päiväkodin Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Ylitilantien päiväkoti Ylitilantie 5 01800 Klaukkala Puh. 040 317 4447 2. TOIMINTA-AIKA Ajalla 11.8. 2010-31.5.2011 Esiopetusta

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 2011 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 Yksikkö Perttulan päiväkoti, esiopetusryhmä Leijonat. Ryhmään kuuluu sekä osa- että kokopäiväeskareita. Uotilan koulutie 81, 01860 Perttula Toiminta-aika

Lisätiedot

Maaniitun päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 2014-2015

Maaniitun päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 2014-2015 Maaniitun päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 2014-2015 Sisältö: 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 5. TOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET TAVOITTEET 6.

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Noona Parkkonen, Soraset Sanna Pippuri, Kiviset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset

Lisätiedot

SUOPOLUN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

SUOPOLUN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 SUOPOLUN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika 3. Toimintaympäristön kuvaus 3.1 Psyykkinen toimintaympäristö 3.2 Fyysinen toimintaympäristö 3.3

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Röykän päiväkoti Kangastie 1, 05100 Röykkä Esiopetusikäisiä lapsia on 29. Esiopetusta toteutetaan Metsäläisten, Tiitiäisten ja Maahisten

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015

LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 LEPSÄMÄN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2015 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 2 SISÄLTÖ: 1. Yksikkö 1 2. Toiminta-aika 1 3. Toimintaympäristön kuvaus 1 4. Toiminnan painopistealueet 2 5. Toiminnan yksikkökohtaiset

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Talossamme toimii viisi ympärivuorokautista ryhmää (Kiiltomadot

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

7. Monikulttuuriset lapset

7. Monikulttuuriset lapset ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA lv 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ei ole lvsuunnitelmassa 1. Käsittelytiedot 2. Esiopetuksen toiminta-ajatus 3. Esiopetuksen opetussuunnitelma 4. Kasvatuksen ja oppimisen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Maaniitun päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015-2016

Maaniitun päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015-2016 Maaniitun päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisältö: 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5. Toiminnan yksikkökohtaiset tavoitteet

Lisätiedot

Opetusta ei anneta päiväkodin kehittämispäivinä ja mahdollisina henkilökunnan koulutuspäivinä.

Opetusta ei anneta päiväkodin kehittämispäivinä ja mahdollisina henkilökunnan koulutuspäivinä. ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Aitohelmen eskari kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät/ Klaukkalan koulu

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011-2012 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti sijaitsee Nurmijärven kirkonkylässä, osoitteessa Toreenintie 30. Esiopetusta annetaan

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2013-2014

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2013-2014 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2013-2014 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Talossamme toimii viisi ympärivuorokautista ryhmää (Kiiltomadot

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2014-2015 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014 Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2013-2014 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2014-2015

Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2014-2015 Professorintien päiväkodin esiopetussuunnitelma 2014-2015 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 4. TOIMINNAN PAINOPISTEET 5. TOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014

SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014...ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Päiväkotimme tarjoaa lapsille ainoana kunnassa ympärivuorokautista

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015

Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 Toivojentien ja Kylänpään päiväkotien Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 1 Sisältö 1. YKSIKKÖ... 2 2.TOIMINTA-AIKA... 3 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 3 4. TOIMINNAN TAVOITTEET JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Esikoulun siirtymä. Ylivieska

Esikoulun siirtymä. Ylivieska Esikoulun siirtymä Ylivieska 31.3.2011 Hannele Karikoski, KT Kasvatustieteiden tiedekunta Oulun yliopisto hannele.karikoski@oulu.fi Sisältö: 1. Esiopetuksen taustaa 2. Lapsen esikoulun aloittaminen * on

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2012-2013

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2012-2013 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäntysalon päiväkoti Eräpolku 2 01820 Klaukkala 040-317 4232 (Haltijat) Päiväkodissamme toimii neljä kokopäiväryhmää. Mäntysalon esiopetus on integroitua

Lisätiedot

Maaniitun päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 2012 2013

Maaniitun päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 2012 2013 Maaniitun päiväkodin esiopetuksen opetussuunnitelma 2012 2013 1. YKSIKKÖ Maaniitun päiväkoti, Väinöläntie 2, 01900 Nurmijärvi 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetus

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. YKSIKKÖ Mäkituvan päiväkoti Toreenintie 4 01900 NURMIJÄRVI 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetuksessa noudatetaan koulun toiminta-aikoja. Esiopetusta

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut

TYÖSUUNNITELMA 2015-2016. Huvikumpu pk, Pitkätossut Sipoon kunta Päivämäärä TYÖSUUNNITELMA 2015-2016 Lukuvuosi 2015-2016 Lisäys kunnalliseen opetussuunnitelmaan perusopetuslain 9 mukaan 1. Esiopetuspaikan yhteystiedot Nimi Huvikumpu pk, Pitkätossut Osoite

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

Rajamäen esiopetusryhmä. Toimintasuunnitelma 2013 2014

Rajamäen esiopetusryhmä. Toimintasuunnitelma 2013 2014 Rajamäen esiopetusryhmä Toimintasuunnitelma 2013 2014 1. YKSIKKÖ Rajamäen esiopetusryhmä Villentie 2 05200 Rajamäki aamupäiväryhmän puh. 040 317 4067 iltapäiväryhmän puh. 040 317 4888 esiopetus.rajamaki@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Toivojentien, Länsikaaren ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015 2016

Toivojentien, Länsikaaren ja Kylänpään päiväkotien. Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015 2016 Toivojentien, Länsikaaren ja Kylänpään päiväkotien Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2015 2016 1. YKSIKÖT Toivojentien päiväkoti Aarne Einari Toivojentie 4 Toivojentie 1 05200 Rajamäki 05200 Rajamäki p.040-317

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2015-2016

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2015-2016 sivla 15.9.2015 ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2015-2016 Kunnan velvollisuus on järjestää esiopetusta oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. 1.1.2015 voimaan tulleen lakimuutoksen

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI....ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012

SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI....ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012 SORVANKAAREN PÄIVÄKOTI...ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2012-2013 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2015-2016 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Tuulikellot, Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 1. YKSIKKÖ Perttulan päiväkodin koko- ja osapäiväryhmä. Osoite: Uotilan koulutie 50, 01860 Perttula Puhelin: kokopäiväryhmä 040-317 2691,

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kolkka-Taneli 2017-2018 TERVETULOA VY KOLKKA-TANELIIN! Päiväkodit Kolkka ja Taneli ovat toimineet yhdessä varhaiskasvatusyksikkönä 1.8.2017 alkaen. Kolkassa

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm

ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi (Perusopetusasetus 852/1998 9) Pvm ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuosi 2016-2017 (Perusopetusasetus 852/1998 9) PÄIVÄKODIN NIMI: Merituulen päiväkoti ESIOPETUSRYHMÄN NIMI: Tuulikellot, Heinähatut ja Meritähdet KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Kallio-Sörkka-Terhi Leikkiin ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö Näin meidän yksikössä/ryhmässä : Pienryhmätoimintaan on mahdollisuus päivittäin.

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA HARJULAN PÄIVÄKOTI 2014-2015 SISÄLLYS 1. YKSIKKÖ 2. TOIMINTA-AIKA 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 3.1 FYYSINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.2 PSYYKKINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 3.3 SOSIAALINEN

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot