Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

2 SISÄLTÖ 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika Ajalle Päivittäinen toteutus Loma-ajat 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5. Toiminnan yksikkökohtaiset tavoitteet 6. Menetelmät 7. Esiopetuksen oppilashuolto 7.1 Esiopetuksen oppilashuollon tuen tasot 7.2 Esiopetusikäisten kuljetus 8. Retket ja tapahtumat 9. Yhteistyö vanhempien kanssa 10. Yhteistyö koulun kanssa 11. Arviointi A) Keskustelut vanhempien kanssa B) Lapsen itsearviointi C) Opetuksen arviointi ja kehittäminen D) Osallistumistodistus

3 1. YKSIKKÖ Tammentuvan päiväkoti, Tuohenpesän esiopetus Nummenniityntie Nukari p Päiväkodin johtaja Tarja Rajamäki p Tammentuvan päiväkoti sijaitsee Nurmijärven Nukarilla, koulun välittömässä läheisyydessä. Tammentuvan esiopetusryhmälle peruskorjattiin uudet tilat Nukarin koululta. Nämä tilat otettiin käyttöön elokuussa Tammentuvassa, päiväkodin puolella, toimii tällä hetkellä kaksi sisarusryhmää Takut ja Tikut. Päiväkodissa on paikat 42 lapselle. Päiväkodin puolella henkilökuntaa on 8, joista kasvattajia on kuusi ja laitosapulaisia kaksi. Esikoulun puolella on paikat 21 lapselle. Tällä hetkellä esikoulussa on 16 lasta, joista 9 on osapäiväisiä. Heistä osa tulee taksikyydillä esiopetukseen. Tämän lisäksi meillä on kolme 5- vuotiasta lasta ja kaksi koululaista iltapäivähoidossa. Henkilökuntaan kuuluvat 6-tuntinen lastentarhanopettaja, 6 ja 8 tuntinen lastenhoitaja sekä 6-tuntinen laitosapulainen. 2. TOIMINTA-AIKA Ajalle: Päivittäinen toteutus: Toiminta-ajat noudattavat koulujen toiminta-aikoja. Syys- ja kevätkaudella esiopetusta on yhteensä vähintään 700 tuntia. Päivittäinen esiopetuksen toimintaaika on klo Esiopetusaikamme on sopeutettu taksikuljetusaikataulujen mukaan. Loma-ajat: Syysloma Joululoma Talviloma Pääsiäisloma

4 3. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Tammentuvan päiväkoti sijaitsee Nurmijärvellä Nukarilla, Nukarinkosken vieressä - luonnonhelmassa, rauhallisella paikalla. Esiopetustilat on remontoitu entisen rehtorin vanhasta asunnosta. Tilat ovat kodinomaiset ja viihtyisät. Erilaisille leikeille ja toiminnoille on hyvin tilaa sekä tilat antavat mahdollisuuden toteuttaa pienryhmätoimintaa. Esikoulun yhteydessä on oma piha-alue, joka on päivittäisessä käytössä. Talvisin nautimme hiihdon riemuista maastoon tehdyillä laduilla. Lähimetsät ja laavu kosken rannalla tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet retkeilyyn. Sisäliikuntatuokiot toteutetaan lokakuusta alkaen koulun salissa. Esikoululaisten ruokailu tapahtuu koulun ruokalassa, jossa jokainen harjoittelee omatoimisuutta ottamalla ruokansa itse ja viemällä sen tarjottimella omalle paikalleen. Kerran viikossa vierailemme kirjastoautolla koulun pihassa. Hyvän fyysisen toimintaympäristön lisäksi myös psyykkisellä ja sosiaalisella ympäristöllä on tärkeä merkitys. Tavoitteenamme on luoda turvallinen, positiivinen kasvu- ja oppimisympäristö lapsille, jossa jokaista arvostetaan, kunnioitetaan ja kannustetaan. Ilo, nauru ja huumori ovat iso osa esiopetuspäiväämme! Haluamme, että meillä jokaisella on täällä hyvä olla yhdessä. Teemme yhteistyötä päiväkodin ja koulun väen kanssa. Näin lapsella on mahdollisuus luoda sosiaalisia suhteitaan myös koululaisiin ja päiväkodin lapsiin. Näitä tuemme yhteisten toimintojen kautta. 4. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET Kokonaisvaltainen oppiminen ja oppimisen ilo! Leikki ja leikin avulla oppiminen Sosiaaliset taidot Pienryhmäpedagokiikka Näemme oppimisympäristön uudelleen järjestämisen mahdollisuutena tukea lapsen kehitystä

5 5. TOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET TAVOITTEET Tammentuvassa tavoitteenamme on luoda lapselle turvallinen hoitopäivä, jonka aikana vahvistamme ja tuemme yksilöllisyyttä, omatoimisuutta ja itseluottamusta. Yhteisten sääntöjen ja hyvien tapojen noudattaminen sekä toisten huomioon ottaminen ja erilaisuuden hyväksyminen antavat lapselle tärkeän ryhmään kuulumisen tunteen. Kasvatus on lapsilähtöisyyteen perustuvaa, kokonaisvaltaista toimintaa, jossa huomioidaan lasten omat ideat ja kokemukset osana suunnittelua. Tärkeä osa työtämme on lapsiryhmän havainnointi. Erityisesti elo-syyskuussa käytämme paljon aikaa havainnointiin. Sitä kautta saamme tärkeää tietoa lapsista ja heidän ominaisista tavoistaan toimia ryhmän jäsenenä. Esiopetusikäiset lapset opettelevat toimimaan ryhmän jäsenenä sekä huomioimaan ja auttamaan muita. Lisäksi tärkeitä asioita ovat oman vuoron odottaminen, toisten kuunteleminen, yhteisten sääntöjen noudattaminen ja pienistä käytännön asioista huolehtiminen. Esikouluvuoden aikana tutustumme kirjain- ja numeromerkkeihin sekä harjoittelemme kirjainten äänteitä. Pienryhmissä harjoittelemme äidinkielen ja matematiikan taitoja. Pyrimme kehittämään jokaisen lapsen kouluvalmiuksia. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri rohkaisee lasta yrittämään, opettelemaan ja erehtymään sekä iloitsemaan oppimisestaan. Avoimella keskustelulla on tärkeä merkitys. Juttelemme ja pohdimme lasten kanssa erilaisia asioita. Keskusteluja käydään niin lasten kokouksissa kuin myös draaman välityksellä: käsinuket ovat usein yhdessä lasten kanssa ratkomassa pulmia tai muuten vaan osallisina keskusteluissa. Leikillä on myös tärkeä merkitys oppimisessa ja uusien asioiden sisäistämisessä. Lapsen jokaisessa esiopetuspäivässä on tilaa vapaalle leikille sekä sisällä että ulkona. Lapsilla on käytössään Leikkitaulu, josta he voivat valita itselleen mieluisan leikin tai muun puuhan. Leikkikaveriarpajaiset ovat myös mainio tapa tutustua toisiin lapsiin. Yhteen hiileen puhaltamisen kautta pyrimme siihen, että lapselle, vanhemmalle ja kasvattajalle jää jokaisesta päivästä hyvä olo. Vanhempien kanssa tavoitteenamme on avoin ja luottamuksellinen yhteistyö. Kaikista asioista pystytään puolin ja toisin keskustelemaan. Tänä vuonna Tammentuvan päiväkoti on ottanut tavoitteekseen parantaa oppimisympäristöään (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen). Haluamme nähdä oppimisympäristön uudelleen järjestämisen mahdollisuutena tukea lapsen kehitystä. Asiaa on lähdetty pohtimaan Nurmijärven kunnan laatukriteereiden pohjalta.

6 6. MENETELMÄT Toiminnan sisältöalueina ovat kieli- ja vuorovaikutus, matematiikka, etiikka ja katsomus, ympäristö- ja luonnontieto, fyysinen ja psyykkinen kehitys ja terveys, sekä taide ja kulttuuri, liitettynä kalenterivuoden tapahtumiin. Menetelminä ovat opetustuokiot, tutkiminen, kokeileminen, pienet työtehtävät, pelit, leikki, draama sekä teema- että projektityöskentely. Esimerkiksi metsäretkellä voimme laskea käpyjä ja samalla miettiä millä kirjaimella käpy alkaa ja kuinka monta hyppyä tarvitsemme seuraavan kävyn luokse. Näin yhdistämme sekä kielen, matematiikan ja liikkumisen ilon. Syksyllä ja keväällä esiopetuksessa tehdään myös niin sanottu kontrolloitu piirrostarkkailutehtävä, jonka avulla havainnoidaan muun muassa lasten keskittymistä ryhmätilanteessa, kykyä työskennellä itsenäisesti, kielellistä ymmärtämistä ja käsitteiden hallintaa sekä hienomotoriikkaa. Havainnoista keskustellaan vanhempien kanssa. Liikkumalla lähiympäristössä, tutustumme samalla liikennekasvatukseen ja opimme toimimaan liikenteessä tulevaa kouluvuottakin silmällä pitäen. Mediakasvatus on myös osana tämän päivän esiopetusta. Tutustumme kirjallisuuteen, lehtiin, valokuviin ja kuuntelemme musiikkia. Elokuussa saimme ryhmämme käyttöön dokumenttikameran ja älytaulun. Lapset saavat yksin tai yhdessä kaverin kanssa tutustua median maailmaan aikuisen avustuksella. Uuden välineistön avulla saamme esimerkiksi äidinkieleen, matematiikkaan ja taiteeseen uudet ulottuvuudet! Toiminnan toteuttamisessa käytämme pien- tai kokoryhmä työskentelyä, riippuen tilanteesta ja aiheesta. Pienryhmissä toimimme niin paljon kuin se on päivän aikana mahdollista. Esiopetuskirjana meillä on Pikkumetsän esiopetus - harjoitusvihko. Harjoitusvihkoa on kerrallaan tekemässä puoli ryhmää. Sillä välin toinen puoli ryhmää on harjoittelemassa matematiikan ja äidinkielen taitoja toiminnallisen tekemisen kautta. Lisäksi jokaisella esikoululaisella on oma kansio, johon kerätään vuoden aikana tehdyt lasten omat tuotokset, kuten piirustukset, maalaukset ja lisätehtävät. Lisäksi on käytössä Nalle-vihko, johon tehdään erilaisia tehtäviä. Retkillä lähimaastoon tutustumme luonnon ihmeisiin ja tarkkailemme eri vuodenaikojen merkkejä. Maanantai aamuisin esikoululaisilla on oma Lasten kokous, jossa käydään edellisen viikon mukavat ja mahdolliset harmitusta aiheuttaneet asiat. Jokainen lapsi saa oman puheenvuoronsa. Lisäksi saa esittää toiveita seuraavalle viikolle. Ryhmän aikuiset kirjaavat kaiken ylös pöytäkirjaan ja se käydään läpi ryhmän aikuisten omassa tiimissä. Jokainen lapsi pääsee vaikuttamaan oman esiopetusvuotensa toimintaan. Lasta kuullaan aidosti ja hänen toiveensa huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

7 Esikoululaisilla on kerran kuukaudessa laulupiirtämistä. Se on toimintaa, jossa yhdistyvät laulu ja kuvallinen ilmaisu samanaikaisesti ja toisiaan tukien. Toiminnan tavoitteena on kehittää lapsen visuaalista hahmottamista, kielen ymmärtämistä ja tuottamista, motoriikkaa ja luovaa ilmaisua. Laulupiirtäminen antaa hyvän välineen myös vuorovaikutukselliseen leikkiin ja toimintaan. Syksyn aikana meillä alkaa Viikon henkilö - haastattelut. Lapset yhdessä aikuisten kanssa miettivät etukäteen, mitä asioita haluavat henkilöltä kysyä. Haastattelu on nähtävillä eteisen seinällä kera oman kuvan. Tänä vuonna käytämme ryhmässämme Vatupassi-ohjelmaa, joka kuuluu Lions Questohjelmiin. Lapsille käytämme tästä nimitystä Nalle-tunti. Tunneilla ohjataan ja opetetaan lapsille elämisentaitoja. Tavoitteena on kasvattaa lapsista vastuuntuntoisia, terveitä ja vahvoja ihmisiä, jotka ovat valmiita auttamaan. Menetelmä sisältää oppituokioita seuraavista aihepiireistä: turvallinen ryhmä, itseluottamus, vuorovaikutustaidot, tunnetaidot ja terveellinen elämä. Olennaisena osana ohjelmaa on Nalle Karhunen, joka tulee vierailemaan vuoden aikana jokaisen lapsen (viikon henkilön) kotona. 7. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Päivähoidon esiopetuksessa lapsen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtivat lastentarhanopettajat yhdessä muun henkilöstön kanssa, tarvittaessa varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan tuella. Kaksikielisen lapsen ja tämän perheen kohtaamisen tukena on S2 lastentarhanopettaja. Hän osallistuu havainnointi-, seuranta ja arviointityöhön kanssamme. Teemme myös yhteistyötä perhetyön ja perheneuvolan kanssa. Esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena on terveen ja turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön luominen, sekä lapsen kehityksen ja oppimisen esteiden varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen yhdessä vanhempien/huoltajien kanssa. Kasvattajien asiantuntemuksen avulla luodaan, ylläpidetään ja uudistetaan oppimisympäristöä ja sen turvallisuutta. Lepohetket ovat olennainen osa lasten hyvinvointia samoin kuin säännöllisesti tarjottavat ateriat. Esiopetuksessa huolehditaan päivittäisestä terveyskasvatuksesta mm. huolehtimalla säännöllisestä käsien pesusta.

8 7.1 Esiopetuksen oppilashuollon tuen tasot Kasvun ja oppimisen tukeminen sisältyy päivittäiseen yhdessäoloon ja vuorovaikutukseen. Näitä asioita harjoitellaan sekä kotona että esiopetusryhmässä. Yhteistyö vanhempien kanssa on lapsen tukemisen perusedellytys. Kasvun ja oppimisen tuen tasot jaetaan kolmeen eri osaan; yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Yleinen tuki koskee kaikkia esiopetusikäisiä lapsia. Tehostetun tuen vaihe alkaa silloin, kun yleinen tuki ei ole riittävää. Se on yleistä tukea säännöllisempää ja suunnitelmallisempaa. Erityisessä tuessa otetaan huomioon vahvasti lapsen yksilöllisen tuen tarve. Lapsikohtaista esiopetuksen oppilashuoltoa tapahtuu silloin, kun lapsen asioita kokoonnutaan miettimään yhdessä vanhempien, varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan ja mahdollisten muiden sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden kanssa. Tapaamisissa sovitut pedagogiset asiat kirjataan lapsen esiopetuksen suunnitelmaan sekä sen lisäksi yksikön oppilashuollolliseen arkistoon erillisellä lomakkeella, johon on kirjattu asian vireille panija, läsnäolijat, aihe sekä päätetyt jatkotoimenpiteet. Tuohenpesässä puututaan välittömästi kiusaamiseen. Olemme korostaneet vanhemmille varhaisen puuttumisen tärkeyttä. Viestimme vanhemmille hyvinkin herkästi tilanteista ja toivomme että vanhemmat käyvät tilanteen tarvittaessa vielä kotona läpi lapsen kanssa. Ongelmanratkaisuissa käytämme keinoina Lasten kokouksia, joissa yhdessä pohdimme mielipahaa aiheuttaneita tilanteita. Toisena mahdollisuutena näemme draaman käytön välineet. Tarvittaessa ryhmässämme vierailee käsinukkeja, joilla on jokin ongelma ja johon lapset lähtevät etsimään ratkaisua. 7.2 Esiopetusikäisten kuljetus Koulukuljetus järjestetään lapsille, jotka osallistuvat pelkästään maksuttomaan esiopetukseen. Koulukuljetuksista päätetään perusopetuksen ja kunnan koululautakunnan tekemien periaatepäätösten mukaisesti. Esiopetuskuljetuksissa noudatetaan samoja sääntöjä kuin 1. luokan oppilaan kuljetuksissa. Oppilaalle järjestetään koulukuljetus, mikäli hänen koulumatkansa on yli kolme kilometriä tai koulumatka muodostuu ilman kuljetusta oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Oppilaalla ei ole oikeutta maksuttomaan kuljetukseen koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää myös vain osalle koulumatkasta. Päätöksen koulukuljetuksesta tekee kunnan kuljetussuunnittelija.

9 8. RETKET JA TAPAHTUMAT Vanhempainilta Valokuvaus Perheiden liikuntaseikkailu päiväkodin pihassa klo Koko päiväkodin metsäretki Koko päiväkodin temppurata koulun salissa Koko päiväkodin yhteinen itsenäisyyspäiväjuhla Joulujuhla Luistelut Klaukkalan jäähallissa, retket lähiympäristöön, Minun ystäväni -tapaamiset, kirjastoautokäynnit, talon yhteinen lauluhetket, kevätretki ja kevätjuhla. 9. YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA Yhteistyö tulevien esikoululaisten ja vanhempien kanssa alkaa jo kesä- ja elokuussa, jolloin perheillä on mahdollisuus tulla tutustumaan Tuohenpesän aikuisiin ja tiloihin. Tällöin on mahdollisuus kysellä tulevasta esikoulusta mieltä askarruttavia kysymyksiä. Samalla tutustuminen myös varmasti helpottaa monen esikoululaisen jännitystä tulevasta syksystä. Lasten esiopetuksen oppimissuunnitelma laaditaan yhdessä lapsen vanhempien kanssa syyslokakuussa. Vanhempien kanssa keskustellaan kuulumisista sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista lähes päivittäin. Taksikyydityksissä olevien lasten mukana kulkevat reissuvihkot, jotka toimivat viestinviejinä esikoulun ja kodin välillä. Viikko-ohjelma ja kuukausitiedote menevät perheille sähköpostitse. Vanhempainillassa kerroimme vanhemmille ryhmämme toiminnasta sekä kävimme läpi esiopetuksen käytäntöjä ja tavoitteita. Tänä vuonna juttelimme myös yhdessä mediakasvatuksesta ja median käytöstä kuusivuotiaan kanssa. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman arviointikeskustelu käydään yhdessä vanhempien kanssa huhtikuussa. Lisäksi vanhempien kanssa koemme yhdessä yhteiset tapahtumat ja juhlat pitkin esiopetusvuotta. Nukarilla toimii myös aktiivinen vanhempaintoimikunta. Päiväkodin puolelta yhteistyössä on mukana kaksi työntekijää.

10 10. YHTEISTYÖ KOULUN KANSSA Syyskuun aikana esiopettaja ja Nukarin koulun 1. luokan opettaja tapaavat ja sopivat yhteistyön muodoista lukuvuonna. Yhteistyön tarkoituksena on tukea lapsen siirtymistä esiopetuksesta alkuopetukseen. Vuoden aikana osallistumme mukaan koulun erilaisiin tilaisuuksiin. Esikoululaiset näkevät päivittäin koululaisia sekä ruokailevat ja jumppaavat koulun tiloissa. Tämän lisäksi hyödynnämme muutenkin koulun tiloja: luokkahuoneita ja teknisen työn luokkaa. Käytössämme oleva kirjasarja Pikkumetsä jatkuu Nukarin koulun alkuopetuksessa. Näin Pikkumetsän henkilöt ja tapahtumat ovat lapsille kouluun siirryttäessä jo ennalta tuttuja. Huhtikuussa teemme yhteistyötä rehtorin tai erityisopettajan kanssa, jos lapsen kouluun siirtymiseen liittyy opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä tiedotettavia asioita (yleisen tuen lapset). Toukokuun loppuun mennessä pidetään tehostetun- ja erityisen tuen piiriin kuuluvien lasten oppilaskohtaiset nivelpalaverit alkuopettajan kanssa. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmat siirtyvät koulun rehtorille vanhempien suostumuksella toukokuussa. 11. ARVIOINTI A) Keskustelut vanhempien kanssa Vanhempien kanssa keskustellaan lähes päivittäin sekä lapsen päivään että esiopetukseen liittyvistä asioista. Taksilaisilla kulkee mukanaan reissuvihko esikoulun ja vanhempien välistä yhteydenpitoa varten. Haluamme luoda vanhempien kanssa avoimen ja toista kunnioittavan kasvatuskumppanuussuhteen. Syksyllä laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma, jota täydennetään tarvittaessa joulukuussa. Huhtikuussa pidetään arviointikeskustelu. B) Lapsen itsearviointi Lapsella on an mahdollisuus arvioida omaa oppimistaan töidensä ja harjoitusvihkonsa kautta. Pohdimme yhdessä tekemiämme asioita ja kokemuksiamme. Lasten kokouksissa

11 lapsilla on myös mahdollista ilmaista ajatuksiaan ja toiveitaan. Sekä syksyllä että keväällä lapsella on oma itsearviointiosio esiopetuksen oppimissuunnitelmassa. C) Opetuksen arviointi ja kehittäminen Opetuksen, toiminnan, menetelmien ja lasten kehityksen arviointia teemme viikkopalavereissa. Arvioinnin välineinä käytämme kirjallisia lomakkeita, havainnointia, keskusteluja sekä lasten, vanhempien että työntekijöiden kanssa. Tarvittaessa arvioimme ja kehitämme toimintaamme myös muiden yhteistyötahojen kanssa. Myös vanhemmilta ja lapsilta saadut palautteet hyödynnämme työssämme. Henkilökunnalla on lisäksi kaksi kehittämispäivää vuodessa. Dokumentoimme toimintaamme digikameralla. D) Osallistumistodistus Jokaiselle esiopetuksessa mukana olleelle lapselle annetaan keväällä todistus esiopetusvuodesta.

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys 2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Alkun historia ja nykyisyys 3. Mitä pidämme tärkeänä? toimintamme arvoperusta 3.1. Lasten, vanhempien ja henkilökunnan arvot 4. Kasvatuskumppanuus 5. Oppiminen ja

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 Vesikansan päiväkodin toiminta ajatus: Luomme kasvatuskumppanuudessa perheiden kanssa lapselle turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin ympäröivän luonnon

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Varhaiskasvatusympäristö 4. Toimiva kasvattajayhteisö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

2011-2012. Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila

2011-2012. Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila 2011-2012 Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN PÄIVÄKOTI PELTOWILLASSA: Opetuksen ja kasvatuksen perustana käytetään Ulvilan

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET-------------------------------- SIVU 5

TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET-------------------------------- SIVU 5 1 SAATTEEKSI Paltamon esiopetusta koskeva opetussuunnitelma perustuu esiopetuksesta annettuun lainsäädäntöön (eduskunta 23.12.99/ 1288, 24.6.2010/642) ja Opetushallituksen antamiin esiopetuksen perusteisiin

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot