SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014"

Transkriptio

1 SORVANKAAREN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ettei kellään ois orpo olo, tarvis enemmän duoo ku sooloo... Kuningasidea 2012

2 1. Päiväkodin oppimisympäristö Sorvankaaren päiväkoti sijaitsee Nurmijärven kirkonkylässä, osoitteessa Toreenintie 30. Esiopetusta annetaan Karvatassujen ryhmässä, jossa opetuksesta vastaa ryhmän lastentarhanopettaja. Lisäksi opetuksen toteuttamiseen osallistuvat ryhmässä toimivat lastenhoitajat. Sorvankaaren päiväkoti tarjoaa esiopetukselle hyvät, toimivat ja ajanmukaiset tilat. Esiopetus tapahtuu pääosin ryhmätiloissa, jotka on jaettu toiminta- ja lepohuoneisiin. Oppimisympäristön rakentamisessa käytetään lisäksi päiväkodin yhteisiä tiloja. Aula ja akvaario soveltuvat hyvin pienryhmätyöskentelyyn. Päiväkodin tilava sali ja monipuolinen liikuntavälineistö antavat liikunnalle ja päiväkodin yhteisille tapahtumille toimivat puitteet. Yhteiset tilat ovat kunkin lapsiryhmän käytössä yhtenä päivänä viikossa. Päiväkodin laaja leikkipiha innostaa liikuntaleikkeihin. Aidan takana alkavaan majametsään, muihin lähimetsiin ja leikkipuistoihin suuntautuvilla retkillä tutustumme lähiympäristöön ja luontoon. Ulkoleikeistä ja retkiltä palataan päiväkodille syömään oman keittiön valmistamaa maistuvaa ruokaa. Turvallinen, kiireetön kasvuympäristö, aikuisen aito läsnäolo, herkkyys lapsen tarpeisiin näkyvät lapsen leikeissä ja suhteessa kavereihin. Ryhmätiloja jakamalla saa leikki ja muu pienryhmätoiminta oman tilansa. Askartelu - ja leikkimateriaalit sekä pelit ja oppimispelit ovat järjestetty niin, että lapsi oppii omatoimisesti hakemaan itselleen tekemistä vapaan tekemisen aikana. Lapsia kuullaan ja kuunellaan oppimisympäristön rakentamisessa. Lapset saavat vaikuttaa oman toimintaympäristön rakentamiseen. 2. Toiminta-aika Esiopetusta toteutetaan välisenä aikana. Esiopetuksen toiminta-aika on kello 8-12 ja opetusta ei ole koulujen loma-aikoina, jotka ovat seuraavat: Syysloma Joululoma Talviloma Pääsiäisloma

3 3. Toiminnan arvot, tavoitteet ja painopistealueet Arvot Nurmijärven kunnan arvot: vastuullisuus, avoimuus, uudistumiskyky ja yhteistyö- ja palveluhenkisyys ovat myös päiväkodin ja esiopetuksen arvopohjana. Vastuullisuus näkyy lapsen hyvinvoinnista huolehtimisena, avoimuus on hyvää kasvatuskumppanuutta, keskustelukulttuuria sekä selkeää tiedottamista. Esiopetuksen jatkuva arviointi ja kehittäminen osoittavat uudistumiskykyä ja yhteistyö- ja palveluhenkisyys näkyy valmiutena vastata perheiden erilaisiin tarpeisiin. Tavoitteet Tavoitteenamme on, että lapsella on keväällä kyky itsenäiseen ajatteluun ja taidot ryhmässä toimimiseen. He ovat oppimishaluisia ja innostuneita uusia asioita kohtaan ja luottavat oman oppimisen taitoihinsa. Lapsi saa tunteen omasta ainutkertaisuudestaan ja luottamuksen siihen, että aikuinen ohjaa, turvaa ja tukee lasta hänen kasvussaan. Lapsen kiinnostusta erilaisten asioiden oppimiseen (oppimaan oppimisen taitoja) herätellään useilla osa-alueilla. Harjoitellaan päivärytmin mukaisia arkitaitoja, saadaan kokemuksia ryhmä- ja kaveritaidoista, opetellaan itsenäisen työskentelyn taitoja, tuetaan motoristen taitojen kehittymistä sekä annetaan valmiuksia kielen ja matematiikan oppimiseen. Painopistealueet Ajattelemaan saattaminen : Harjoittelemme ongelmaratkaisutaitoja ja itsenäistä ajattelua. Kuuntelemisen oppiminen : Opimme kuuntelemaan, keskustelemaan ja ottamaan toiset huomioon. Työskentelytaitojen opettelu : Harjoittelemme itsenäistä työskentelyä, tehtäviin keskittymistä, ohjeiden muistamista ja tehtävien loppuun tekemistä. Tuettu leikki : Leikin tukeminen ja rikastaminen esiopetuksen oppimistavoitteiden näkökulmasta. Liikennekasvatus : Päiväkodissa opettelemme ryhmässä liikkumista lähiympäristössä ja julkisissa tiloissa. Kodin tehtävänä on opettaa lapselle liikenteessä liikkumista kodin lähipiirissä ja tulevilla koulumatkoilla. Mediakasvatus: Tutustumme mediakasvatukseen. Varhaiskasvatuksen mediakasvatuksessa lapsella on oikeus saada omiin tarpeisiin, ikään ja kehitystasoon pohjautuvaa mediakasvatusta, tutustua mediaan turvallisessa ympäristössä, tutustua ajanmukaiseen mediavälineistöön ja -sisältöihin, ilmaista itseään mediavälineillä, toimia mediassa ja saada siihen tukea. 4. Toiminnan menetelmät ja sisällöt Lapsi käyttää oppiessaan kaikkia aistikanaviaan. Lapsen oppiminen tapahtuu leikin, toiminnallisuuden ja konkreettisten asioiden käsittelyn kautta. Lapsen oppimisessa tunteet ovat aktiivinen tekijä kokemusten syntymiseksi ja jäsentämiseksi. Ainutlaatuiset tilanteet lasten kanssa vaativat aikuisilta toimintaa ja reaktiota, joita ei voi valmistella täysin

4 etukäteen. Suunnitelmat rakentuvat ja muotoutuvat toiminnan myötä, kuitenkin kunnan esiopetussuunnitelmaa noudattaen. Esiopetuksessa oppimaan oppimisen taitoja harjoitellaan päivittäin ja toistaen lapsen elämänpiiriin kuuluvien aihekokonaisuuksien, kiinnostuksen kohteiden ja leikkien kautta. Toiminta ei ole oppiainejakoista, vaan aineksia teemoihin ja toimintaan otetaan eri sisältöalueilta (esim. etiikka ja katsomus, ympäristö- ja luonnontieto, fyysinen ja psyykkinen terveys sekä taide ja kulttuuri). Myös kielen ja matematiikan valmiuksiin liittyviä asioita opitaan osana muuta toimintaa. Taitoja harjoitellaan monipuolisesti tarinoiden, laulujen, leikkien, liikunnan ja erilaisten harjoitusten kautta. Lapsen kielellistä kehitystä kartoitetaan Kummit-3 lukemisvalmiutta arvioivalla lomakkeella. Opetuksessa käytetään Äänneleikki-menetelmää. Matematiikassa käytetään soveltaen Varga - Neményi opetusmenetelmää ja välineistöä. Kielellisen tietoisuuden ja matemaattisten taitojen harjoittelu sisältävät: Äidinkieli: - riimin tunnistaminen, riimin tuottaminen, sanojen pituuksien vertailu, sana alkuäänteen tunnistaminen ja nimeäminen, sanan tarkka tavuttaminen, sanan loppuäänteen tunnistaminen, sanan alkutavun nimeäminen, äänteiden yhdistäminen sanaksi (lyhyet sanat). Matematiikka: - arjen matematiikkaa - lukujonotaidot, luokittelu, vertailu ja järjestäminen, geometriset kappaleet ja kuviot, numero-lukumäärävastaavuus, suuntien ilmaiseminen ja ymmärtäminen, järjestykseen asettaminen ja sarjoittaminen sekä päättelytaidot. Aikaan liittyvät käsitteet ovat mittaamista ja ne tulevat esiopetusikäisen arjessa päivittäin. 5. Esiopetuksen oppilashuolto Sorvankaaren päiväkodissa esiopetuksessa olevien lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtii oppilashuoltoryhmä. Se kokoontuu kaksi kertaa syksyisin ja keväisin. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat päiväkodin johtaja, ryhmien lastentarhanopettajat, erityislastentarhanopettaja ja tarvittaessa muita yhteistyötahoja. Ryhmän toiminta perustuu kasvatuskumppanuuteen ja varhaiseen avoimeen yhteistyöhön. Moniammatillisia yhteistyötahoja ovat mm. perheneuvola, puheterapeutti, toimintaterapeutti, neuvola ja sosiaalityö. Oppilashuoltoryhmässä käsitellään mm. kiusaamista. Päiväkodissamme kiusaamiseen puuttumisen menetelmiä ovat: - Kerrotaan tarinoita ja pohditaan tunteita, sanoitetaan ajatuksia hyvästä kaverista ja kaveruudesta ( ajatuksella huomaa hyvä toisessa ) - Päiväkodin arjessa tuetaan lapsen itsetuntoa ja rakennetaan ryhmän mehenkeä. - käytössämme on kirja: Turvataitoja lapselle

5 6. Retket ja tapahtumat Talon yhteiset retket, juhlat tai muut tapahtumat Ryhmien omat retket, juhlat tai muut tapahtumat 7. Yhteistyö vanhempien kanssa Kasvatuskumppanuudessa tuetaan perheitä heidän kasvatustyössään ja tuodaan esille päivähoidon näkemys lapsesta. Vanhempien tutustumiskäynnit ennen hoitosuhteen alkua Vanhempien kanssa käytävä alkukeskustelu hoitosuhteen alkaessa Päivittäiset kuulumisen vaihtamiset lapsen tuonti- ja hakutilanteissa Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman laatiminen yhdessä vanhempien kanssa Päiväkodin juhlat, tapahtumat, talkoot ja retket Vanhempainillat Tiedotteet koteihin Ilmoitustaululla on esillä kahden viikon runko toiminnan sisällöistä. Päikky-mobiilisovelluksen kokeilu jatkuu 8. Nivelvaihe koulun kanssa Alku opetuksen kanssa tehdään yhteistyötä. Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma toimitetaan koululle vanhempien luvalla. Vanhempien kieltäessä tietojen antamisen, on esiopettajalla velvollisuus siirtää lapsen opetuksen järjestämiseen liittyvät tiedot koululle. Erityisen- ja tehostetun tuen piiriin kuuluvien lasten nivelpalavereihin osallistuvat huoltajat, esiopettaja, erityislastentarhanopettaja, alkuopettaja ja mahdolliset muut erityistyöntekijät. 9. Arviointi Arvioimme toimintaamme ja menetelmiämme viikoittaisissa palavereissa. Jokaisesta lapsesta tehdään oppimissuunnitelma, jossa lapsen oppimisen taitoja arvioidaan kolme kertaa toimintavuoden aikana. Pohdimme lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä vanhempien ja myös lapsen itsensä kanssa. Lapselta itseltään tuleva välitön palaute toiminnasta pitää myös yllä arvioinnin jatkuvaa prosessia. Arviointi on meille tärkeä työmme kehittämisen väline. Keväällä lapsi saa todistuksen osallistumisestaan esiopetukseen.

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 SISÄLTÖ 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika Ajalle Päivittäinen toteutus Loma-ajat 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5.

Lisätiedot

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS Perusopetuslain mukainen esiopetus on kaikille 6-vuotiaille tarkoitettua maksutonta toimintaa, jonka perusteena on perusopetuslain mukainen

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 3 NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI Hilmankuja 4, Viiala Akaan päivähoidon visio Hymyilevä aikuinen hymyilevä lapsi Lapsi tarvitsee välittävän huolenpidon eli rakkautta. Ilman sitä

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Varhaiskasvatusympäristö 4. Toimiva kasvattajayhteisö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

WENDY HOUSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

WENDY HOUSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA WENDY HOUSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 LUKIJALLE... 3 2 LEIKKIKOULU... 4 3 WENDYN ESIKOULU... 5 3.1 VANHEMPIEN OSALLISUUS ESIKOULUVUONNA... 5 4 ESIKOULUN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN... 6 5 TYÖTAPOJA...

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys 2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Alkun historia ja nykyisyys 3. Mitä pidämme tärkeänä? toimintamme arvoperusta 3.1. Lasten, vanhempien ja henkilökunnan arvot 4. Kasvatuskumppanuus 5. Oppiminen ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN SIJAINTI JA KUVAUS 2. TOIMINTA-AJATUS 3. KASVATUKSEEN VAIKUTTAVAT ARVOT 3.1 PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATTAJIEN ARVOT 3.2 VANHEMPIEN

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

2011-2012. Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila

2011-2012. Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila 2011-2012 Ulvilan kaupunki Päiväkoti PeltoWilla Kiltatie 1 28450 Vanha-Ulvila PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN ESIOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN PÄIVÄKOTI PELTOWILLASSA: Opetuksen ja kasvatuksen perustana käytetään Ulvilan

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 Vesikansan päiväkodin toiminta ajatus: Luomme kasvatuskumppanuudessa perheiden kanssa lapselle turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin ympäröivän luonnon

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot