Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen"

Transkriptio

1 1 TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ KOKKOLAN KAUPUNGISSA JA KRUUNUPYYN KUNNASSA

2 2 JOHDANTO Valtioneuvoston uusi asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) edellyttää (4 :n 1 momentti), että terveyskeskusten tulee laatia yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa yhtenäinen toimintaohjelma, joissa on sovittu asetuksessa säädettyjen palvelujen järjestämisestä. Toimintaohjelmassa tulee sopia mm. eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä, työnjaosta, vastuuhenkilöistä ja menettelytavoista. Yhtenäiset toimintaohjelmat voivat keskeisiltä osiltaan olla osa lastensuojelulain edellyttämää suunnitelmaa, joka tehdään lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi. Kunnan kansanterveystyöstä vastaavan luottamustoimielimen on hyväksyttävä neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma. Toimintaohjelma on osa kunnan laajempaa taloussuunnitelmaa, joka laaditaan valtuustokausittain ja toimintaohjelman mukaisesta toiminnasta raportoidaan vuosittaisessa toimintakertomuksessa sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen Uuden asetuksen merkitys Velvoittaa kuntaa järjestämään asetuksenmukaiset palvelut mennessä Korostaa vanhempien tukemista, asiakkaiden näkökulmaa Edistää suunnitelmallista terveysseurantaa ja neuvontaa Tukee moniammatillista yhteistyötä Hillitsee korjaavien palvelujen lisäämispaineita ja kustannustason nousua

3 3 Asetuksen taustalla olevat oppaat/ suositukset Äitiyshuollon suositukset 2013 Imetyksen edistäminen Suomessa, toimintaohjelma Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus 2004:11 Lastenneuvolaopas 2004 Kouluterveydenhuollon opas 2002 (peruskoulut) Kouluterveydenhuollon laatusuositus 2004 Opiskeluterveydenhuollon opas 2006 (lukiot, ammatilliset oppilaitokset, AMK, yliopisto) Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma 2007 Kokkolan, Kruunupyyn ja Jyta- alueen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Kokkolan ja Kruunupyyn alueen turvallisuussuunnitelma Terveydenhuoltolaki 2010 Terveys kansanterveysohjelma Terveydenedistämisen laatusuositus, 2006 Kokkolan kaupungin hyvinvointisuunnitelma

4 4 1. ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA Tavoitteet Edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveyttä ja turvallisuutta Tunnistaa mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt ja järjestää viipymättä tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea Ehkäistä terveyseroja ja syrjäytymistä varhain kohdennetun tuen avulla Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimiva yhteistyö ja toimiva hoitoketju Sikiön terveyden turvaaminen ja edistäminen Vanhemmaksi kasvun ja parisuhteen tukeminen Perheen sosiaalisen tukiverkoston edistäminen Yksilön ja koko perheen terveyden, suun- ja mielenterveyden sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Lähi- ja parisuhdeväkivallan ehkäisy Varhaisen vuorovaikutuksen ja imetyksen tukeminen Seksuaaliterveyden edistäminen Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen Asetuksen mukaiset äitiysneuvolakäynnit Raskauden aikaiset seurantakäynnit 6-8-rv palvelutarpeen arviointi puhelimessa/vats.otolla 8-10 rv ensikäynti rv laajaterveys tarkastus rv lääkäri laaja terv.tark rv rv ensisynnyttäjille rv rv /lääkäri rv kotikäynti synnytyksen jälkeen 1-7vrk kotiutuksesta

5 5 Jälkitarkastus synnytyksen jälkeen 5-12 vkoa Jälkitarkastus 5-12 viikkoa synnytyksen jälkeen jälkitarkastus, EPDS- mielialaseulonta, äitiysneuvolaterveydenhoitaja 5-12 viikkoa synnytyksen jälkeen jälkitarkastus, lääkäri Terveystapaamiset ja vastuualueet Sektori Tehtävä Toimenpiteet Menetelmät Vastuutaho Arviointi Äitiysneuvola Raskauden aikaiset määräaikaistarkastukset 1. Käynnit terveydenhoitajalla: 2. Käynnit lääkärillä käyntiä suositusten mukaiset sisällöt 2. 2 käyntiä 1. Äitiysneuvola/ 2. Äitiysneuvola/ lääkäri Äitiysneuvola Laaja-alainen terveystarkastus Odotusaikana 1 laaja terveystarkastus Terveydenhoitaja suorittaa tarkastukset rv, joissa kartoitetaan koko perheen hyvinvointi, voimavarat ja erityistarpeet. Isä ohjataan tarvittaessa työterveyshuoltoon/ aluevastaanotolle Lääkärin suorittama laaja Äitiysneuvolan /lääkäri Äitiysneuvola Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen vanhempien vakavat sairaudet päihdeongelmat mielenterveysongelmat läheisväkivalta perheen toimentuloon tai elinoloihin liittyvät ongelmat tarkastus rv Perheen hyvinvointiin liittyvät arviointimenetelmät BMI DEHKO Tupakointi Audit Äitiysneuvolan /lääkäri

6 6 Äitiysneuvola Äitiysneuvola Seulontatutkimukset Kotikäynnit laaditaan hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa Ultraääni-tutkimukset Veritutkimukset Virtsatutkimukset Kohdunpohjan korkeus Sikiön sydänäänet Verenpaineen mittaus 1.lasta odottaville perheille synnytyksen jälkeen, tarvittaessa odotusaikana uudelleen synnyttäjille sopimuksen mukaan Raskauden aikainen vuorovaikutusta tukeva haastattelu EPDSmielialalomake synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseksi Parisuhdeväkivalla n arviointilomake Neuvokas perhe UÄ- tutkimukset X 2 Veriryhmä, vasta-aineet, Hepatiitti, HIV, Hb, PLV kotikäynti Kiuru Äitiysneuvolan THL, SPR Syt-lab. Äitiysneuvolan

7 7 Äitiysneuvola Äitiysneuvola Äitiysneuvola/ lastenneuvola Äitiysneuvola Suunterveydenhuolto Perhevalmennus Seksuaaliterveys Vanhempainryhmätoiminta Suun terveydenhuolto Kokkolan kaupungin alueen perhevalmennus keskitetty kaupungin talon kokoustiloihin, uusi ryhmä alkaa joka toinen kuukausi Kruunupyyn alueen yhteinen perhevalmennus järjestetään tarpeen mukaan. Parisuhde Seksuaalisuus Raskauden ehkäisy Lastenhoitotunti Synnytysvalmennus Tutustuminen synn yksikköön Synnytyksen jälkeen pienryhmätoiminta sopimuksen mukaan 1. Terveydenhoitaja antaa vanhemmille informaation mahdollisuudesta varata vastaanottoaika suuhygienistille Vanhemmuuteen kasvaminen ja perheen ihmissuhteet parisuhde turvallinen varhainen vuorovaikutus liikunta ja raskaus isäksi kasvaminen vauvan kehitys suun terveydenhuolto monikkovalmennus terveysneuvonta perhevalmennus ryhmätapaaminen 1. Ensimmäisellä neuvolakäynnillä Isäryhmä Perheneuvoja Terveydenhoitaja Suunterveydenhuolto ja fysioterapia ja kela neuvolan kotisivuilla. terveydenhoitaja Lastennla äitiysnlan äitiys / lastenneuvolan/ äidit/kolmassektori Kiuru/synn yksikkö 1. Terveydenhoitaja 2. Hammashoitolassa tapahtuva suun terveydentilan ja hoidon 2. Vastaanottokäynti suuhygienistillä 2. Suuhygienisti

8 8 tarpeen arviointi lasta odottavalle perheelle keskiraskaudessa 3.Terveydenhoitaja 3. Nettisivuilta löytyy suun terveysneuvontaa odottaville vanhemmille Riittävät henkilöstöresurssit Kokkolassa 6,8 työpanos Kruunupyy 1,2 työpanos Kokkolassa 86 perhettä/ perhettä/synnytystä/, Kruunupyy: 80 perhettä/ Suositus 78/ Kokkolassa: vajaus 1 terveydenhoitajaa Kokkolan kaupunki/ sosiaali- ja terveyslautakunta Suunterveydenhuolto Äitiysneuvolan perhevalmennukset jäävät pois ja tilalle laitetaan Kokkolan nettisivuille perhevalmennuksessa käytetty materiaali. Saara ja Merja muokkaavat materiaalin asiasisällön oikeaan muotoon saamme nettisivuille muokatun tekstin. Terveydenhoitajat ohjaavat kaikki lastaan odottavat perheet suuhygienistin vastaanotolle. Terveydenhoitajia on informoitu maksullisuudesta ja siitä mikä on ilmaista hoitoa. Tästä infosin, että otamme kaikki odottavat perheet ohjantaan suun terveydentilan ja hoidontarpeen arviointiin.

9 9 Asetuksen tuomat muutokset Moniammatillinen yhteistyö Lastensuojelu Erikoissairaanhoito Määräaikaisten terveystarkastusten vähentäminen matalan riskin raskauksissa terveiden raskaana olevien äitien kohdalla Ensisynnyttäjä; raskausaikana 9 käyntiä ja synnytyksen jälkeen 2 käyntiä (aikaisemmin 13+2) Uudelleensynnyttäjä; 8 käyntiä ja synnytyksen jälkeen 2 käyntiä. (aikaisemmin 10+2) Raskaudenaikaiset lääkärikäynnit 2 käyntiä ( aikaisemmin 3 käyntiä) Käyntimäärät ovat muuttuneet 2013 vuonna julkaistun äitiysneuvolasuosituksen mukaisiksi, otetaan käyttöön Yksilöllisen tuen tarve arvioidaan jokaisessa määräaikaistarkastuksessa ja kirjataan hoitosuunnitelmaan. Lisäseurantaan varataan 20% sekä terveydenhoitajan/kätilön että lääkärin vastaanottotyöhön käytettävästä ajasta Lisätuen tarve voi olla seurausta mm. odottavan naisen kroonisesta perussairaudesta, terveydentilasta, mielenterveyshäiriöistä, päihdeongelmista, aikaisemmasta ongelmallisesta raskaus tai synnytyshistoriasta, raskauteen liittyvistä komplikaatioista, raskaana olevan ja perheen erityistilanteet Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekeminen aikuissosiaalityöhön, toimintaohje laadittu Lähetekriteerit äitiyspoliklinikalle päivitetty Valmennuspoliklinikka Vauvatiimi, suomenkielinen UÄ- tutkimukset on keskitetty äitiyspoliklinikalle Säännölliset tutustumiset synnytysyksikköön LYSY-toiminta; toimintaohje laadittu

10 10 Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut Yhteiset koulutuspäivät 1-2x/v Yhteispalaverit 2x/v Päihdeäidin hoitopolku laadittu yhteistyössä Kiurun, Ensi ja turvakodin avopalveluyksikön kanssa Säännölliset työntekijätapaamiset Kiurun päihdevastuulääkäri nimetty Avopalveluyksikkö IIdaliinan työparit sovittu neuvoloihin EPDS- seulonta, synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistaminen. Hoitopolku on päivitetty tk:n psyk. tiimi/kpks, psyk pkl, vauvatiimi säännöllinen konsultaatioaika psyk.pkl psyk.sh ja perhetyöntekijä perheterapeutti Kruunupyyssä Lapsiperheiden perhepalvelu Yhteistyöstä sovittu Kokkolan kaupungin ja Kruunupyyn perhepalvelun kanssa Tällä hetkellä resurssit ovat niukat, eivätkä vastaa lapsiperheiden tarvetta MLL tarjoaa lastenhoitopalveluja Fysioterapia Fysioterapeutti/kuntohoitajan ohjaus löytyy nettisivuilta Ohjaus/neuvonta kuntoneuvolassa Kela Työterveyshuolto Yhteistyö erityispäivärahaa koskien Konsultaatio mahdollisuus Kokkolan Työplus Koulutus erityiskysymyksissä

11 11 Toimenpide- ehdotukset Uusien äitiysneuvolan suositusten käyttöönotto Asetuksen mukaisten lääkäri ja terveydenhoitajaresurssien täyttäminen, asetuksen mukainen lisäys Kokkolassa 1 terveydenhoitaja Sähköisen asioinnin käyttöönotto Asiakaskäyntien ajanvarauksen yhtenäiset toimintaperiaatteet Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen Täysimetykseen panostaminen, vauvamyönteisyys ohjelman päivittäminen 2. LASTENNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA Tavoitteet Lapsen kehityksen, terveyden, hyvinvoinnin, huolenpidon, kasvatuksen ja sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen Lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukeminen Vanhempien hyvinvoinnin, jaksamisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen Määräaikaistarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvitys Lapsen mielipiteen ja kokemusten kuuntelu Moniammattillisen yhteistyön vahvistaminen

12 12 Väestöennusteet KOKKOLA Kokkola KRUUNUPYY ikä/vuosi yhteensä

13 13 Asetuksen mukaiset lastenneuvolakäynnit 1. ikävuosi neuvolassa 1-2 vk 1 kk 4-6 vk 2 kk 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk 8 kk 10 kk kotikäynti lääkäri lääkäri laaja yksilö tai ryhmä lääkäri tarv. Ikävuodet 1-6 v. neuvolassa 1v 1,5v 2v 3v 4v 5v 6v +lääkäri, +lääkäri +lääkäri laaja-tarkastus laaja tarkastus

14 14 Terveystapaamiset ja vastuutahot Sektori Tehtävä Toimenpiteet Menetelmät Vastuutaho Arviointi Lastenneuvola Määräaikaistarkastukset 1. Terveydenhoitajat tekemät tarkastukset 1. Ensimmäisen vuoden aikana vähintään 6 Lastenneuvola/ /lääkäri tekemää tarkastusta: 1-4 vk, 2 kk, 3 kk, 4kk, 5 kk, 6 kk, 8kk, (10kk) ja 1v 1-6 v aikana vähintään neljä tarkastusta: 18kk, 2v, 3 v, 4v, 5v. ja 6 v 2. Lääkärin tarkastukset: 4-6 vk, 4kk, 8 kk, 18 kk ja 4 v Lastenneuvola Laaja-alaiset terveystarkastukset 2. Lääkärin tekemät tarkastukset Laaja terveystarkastus: 4 kk, 18kk ja 4 v ikäisenä Lääkärin ja terveydenhoitajan yhdessä tekemä tarkastus Päivähoidon henkilökunnan kirjallinen arvio 4v. lapsesta on käytössä, kehitteillä 1½v lapsen arviointilomake Lastenneuvolan /lääkäri Seulontatutkimukset kasvuun ja kehitykseen liittyvät tutkimukset perheen hyvinvointiin liittyvät Lastenneuvolan / lääkäri

15 15 perheen hyvinvoinnin, jaksamisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen arviointimenetelmät: perheen voimavarat Audit perheen tupakointi Vavu täysimetys Perheväkivallan arviointilomake Näkö/kuulo paino/pituus päänympärys neuvokas perhe 2v. Lastenneuvola Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen vanhempien vakavat sairaudet päihdeongelmat mielenterveysongelmat läheisväkivalta perheen toimentuloon tai elinoloihin liittyvät ongelmat lähetekriteerit sovittu fys terapia toim terapia perheneuvola neuvolapsykologi perhetyötekijä psyk.sh puheterapia Kiuru/lastenyks. Kuntoutustyöryhmä (erityistyöntekijät) Lastensuojelun tukiryhmä neuvolatiimit

16 16 Lastenneuvola Kotikäynnit Lastenneuvolan terveydenhoitajan tekemä kotikäynti Lastenneuvola Lastenneuvola Suun terveydenhuolto Vanhempainryhmätoiminta Lapsen neuvolakäynti Lapsen hammashoitokäynti Vastaanottokäynti Vanhemmille järjestetään pienryhmätoimintaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa Neuvolakäynnin yhteydessä suun kotihoidon ohjaus Suun terveystarkastuksia järjestetään vähintään kolme kertaa 1-6 vuoden ikäisille 1- vuotiskäynti Ensimmäisen lapsen saaneiden perheiden kotiin tehdään kotikäynti. Tarvittaessa kotikäynti tehdään uudelleen vanhemmaksi tuleville Ryhmäneuvola/yksilökäynti Perhevalmennuksen jatkona pienryhmätoiminta Perhekahvila Terveydenhoitajan tekemä, 6 kk ikäisenä, suun kotihoito-ohjeet löytyy nettisivulta. Suun terveystarkastus, imemis-, ravinto- ja harjaustottumukset, fluorisuositukset, kariestartunta (st-mutans), hammasharja ja ohjelehtinen Lastenneuvolan Lastenneuvolan Kolmas sektori Seurakunta Terveydenhoitaja Suuhygienisti Vastaanottokäynti 3- vuotiskäynti Suun terveystarkastus, purennan tarkastus, ravintotottumukset ja harjausohjaus, ksylitolin käyttö, hammasharja ja ohjelehtinen Suuhygienisti

17 17 Vastaanottokäynti 5- vuotiskäynti Suun terveystarkastus, purenta, 1- vaihduntavaihe, harjausopetus, vanhemman vastuu lapsen suunhoidossa, hammasharja ja ohjelehtinen Suuhygienisti Vastaanottokäynti Välivuosina (2,4 ja 6 vuotiaina) kutsutaan yksilöllisen tarpeen mukaan Kariesriski - Pitkäaikaissairaus - Pelkopotilaat - määrävuositarkastukseen tulematta jättäneet Suuhygienisti/ hammaslääkäri/ erikoishammaslääkäri Jaettava materiaali Toimintakäsikirjan mukaan neuvolakäyntien yhteydessä Riittävät henkilöstöresurssit Kokkolassa työpanos 9,6 Kruunupyyssä työpanos 1, lasta/, suositus 340 lasta / Kokkolassa vajaus 3 kehittämisryhmä lastenneuvolan terveydenhoitaja Kokkolan kaupunki/ sosiaali- ja terveyslautakunta

18 18 Asetuksen tuomat muutokset 4 kk:n ja 18kk:n ja 4v. ikäisen laajaterveystarkastus 6 kk:n ikäisten vauvojen terveystarkastus pidetään mahdollisuuksien mukaan ryhmäneuvolana, ensisijaisesti ensimmäisen lapsen perheet. 4-6 viikon, 4 kk:n, 8 kk:n ja 18 kk:n ikäisen lääkärikäynnit tuovat myös hoitajille lisäkäynnin yhteistyö ulkomaalaistoimiston kanssa määräaikaistarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvitys Moniammatillinen yhteistyö Sivistystoimi/ varhaiskasvatus Hoito- ja kasvuryhmät; nimetty terveydenhoitaja/päiväkoti Yhteistyöstä sovittu varhaiskasvatuksen kanssa o 4v tarkastusta (Lene) varten varhaiskasvatuksen arviointilomake ja palautelomake käytössä o 1,5 v palautelomake kehitteillä varhaiskasvatuksen lääkehoidon suunnitelma laadittu, päivitetään Lastensuojelu Erikoissairaanhoito Lastensuojeluilmoituksen tekeminen, prosessi kuvattu ja lähetekriteerit sovittu Nopsa Lähetekriteerit sovittava Kiurun lastenyksikön kanssa, konsultaatiot sovittu Kiurun silmäpkl lähetekriteerit sovittu Kiurun korvapkl lähetekriteerit sovittava Lasten psyk. yksikön kriteerit on sovittu Vauvatiimi yhteistyöstä on sovittu

19 19 Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut Perheiden alkoholin käyttö, kun huoli herää perheestä, jatkosuunnitelmat sovittava A-klinikan kanssa sovittava yhteistyöstä Kiuru/ lasten psyk. yksikkö, yhteistyö sovittu Vauvatiimi, yhteistyö sovittu Perheneuvola, yhteistyöstä sovittava Neuvolapsykologi, kehitysarviot sovittu Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut saatavilla perhetyön näkökulmasta Lapsiperheiden perhepalvelut: perhetyö, kotipalvelu, sosiaalityö Vastaanotto Perheneuvola perhetyöntekijä Lapsiperheiden kotipalvelun resurssit riittämättömät MLL:n lastenhoitopalvelut Lääkärin vastaanotto x1pvä/vko, lisäksi konsultaatio mahdollisuus Lähetekriteerit sovittu Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, käytänteet sopimatta Fysioterapia/ Toimintaterapia Lähetekriteerit sovittu Konsultaatiot ja koulutus Kela

20 20 Puheterapia Lähetekriteerit sovittu Ravitsemussuunnittelija Lähetekriteerit sovittu Kolmas sektori Ensi ja turvakoti; yhteistyö sovittu esim. unikoulu MLL:n perhekahvilatoiminta aktiivista kanta Kokkolan, Ullavan ja Alavetelin alueilla Maahanmuuttajat Tulotarkastukset Tulkkipalvelut Sairaan lapsen hoitovapaat neuvolan terveydenhoitajat kirjoittavat sairaan lapsen hoitovapaat ja antavat ohjausta Toimenpide- ehdotukset matkailijoiden rokotusneuvonta ja rokottaminen hoidetaan neuvoloissa asetuksen mukaisten lääkäri ja terveydenhoitajaresurssien täyttäminen, asetuksen mukainen lisäys Kokkolassa 3 terveydenhoitajaa sähköisen asioinnin käyttöönotto asiakaskäyntien ajanvarauksen yhtenäiset toimintaperiaatteet riittävät lääkäriresurssit, tarkastuksia lisää 3 ikäryhmää n 2000 lääkärikäynnin lisäys terveydenhoitajan ja lääkärin yhteisvastaanoton vakiinnuttaminen laajoissa terveystarkastuksissa Kirkonmäen alueen toimitilojen suunnittelu meneillään Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun kanssa säännölliseksi Laajojen terveystarkastusten kattavuuden seuranta Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen

21 21 3. KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Tavoitteet Osallistuminen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen Koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen Osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa. Väestöennuste KOKKOLA 7-15-vuotiaat peruskoululaisten, väestöennuste ikä/vuosi yhteensä

22 22 KRUUNUPYY 7-15-vuotiaat peruskoululaisten, väestöennuste ikä/vuosi yhteensä Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon käynnit Alakoulu koulun alkava 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk tapaa koulualoittajan yhdessä vanhempien kanssa laaja terveystarkastus /lääkäri/opp/ vanhemmat terv tark terv tark/ terv tark/ laaja terveystarkastus /lääkäri/opp/ vanhemmat terv tark/

23 23 Yläkoulu siirtymävaihe yläkouluun 7.lk 8.lk 9.lk terv. tark./ niille, joille ei ole tehty 8lk lääkärintarkastusta tapaa 7-luokkalaisen yhdessä vanhempien kanssa kesän aikana Terveystapaamiset ja vastuutahot terv tark (osa laajaa terveystarkastusta) laaja terveys- tarkastus/, oppilas/vanhemmat/lääkäri (osa laajaa terveystarkastusta) nuorisonterveystodistus lääkäri/ nuorison terv.tod. Sektori Tehtävä Toimenpiteet Menetelmät Vastuutaho Arviointi Kouluterveyden Määräaikais- 1. Terveydenhoitajat tekemät huolto tarkastukset tarkastukset Kouluterveyden huolto Laaja-alaiset terveystarkastukset Laaja terveystarkastus: 1. Kouluvuosien terveystarkastukset: 2., 3., 4., 6., 7. ja 9. vl. Lääkärin ja terveydenhoitajan yhdessä tekemä tarkastus vl. 1., 5. ja 8. Päivähoidon henkilökunnan arvio lapsesta huoltajan suostumuksella joko suullisesti tai kirjallisesti 1. vuosiluokalla tarvittaessa. Muilla luokilla opettaja arvioi oppilaan Kouluterveyden huollon /tarvittaessa lääkäri Kouluterveyden huollon /lääkäri

24 24 Kouluterveyden huolto Kouluterveyden huolto Seulontatutkimukset Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen oppilaan kokemus omasta terveydestä oppilaan aikaisempi terveys oppilaan arkipäivän kulku vanhempien kertomana oppiminen ja koulunkäynnin sujuminen perhetilanne vanhempien kertomana/ perheen hyvinvoinnin selvitys fyysinen aktiivisuus ravintotottumukset kasvuun ja kehitykseen liittyvät tutkimukset Neurologisen ja sosiaalisen selviytymisen havainnot arvioida oppilaan eritystarpeet ammattivalinnan ja jatkoopiskelun suhteen 8. vuosiluokalla. vaikeuksia koulun etenemisessä päihdeongelmat mielenterveysongelmat läheisväkivalta perheen toimentuloon tai elinoloihin liittyvät ongelmat selviytymistä koulussa tarvittaessa. Pituuden ja painon mittaus / kasvukäyrät Ryhdin ja rakenteen kliininen arvio Puberteettikehityksen arvio Skolioositutkimus Näön tutkimus Värinäkö Kuulon tutkimus Verenpaineen mittaus Mielialakysely (RBDI 13) tupakointituotteiden käyttö/altistus nuorten päihdemittari - Riskiperhekartoitus Nuorten päihdemittari Kouluterveyden huollon /lääkäri Oppilashuoltoryhmä Lastensuojelun tukiryhmä

25 25 Kouluterveyden huolto Kouluterveyden huolto Suun terveydenhuolto, Peruskoulu 1-6 lk Kotikäynnit Ryhmätoiminta Vastaanottokäynti Kokkolassa hammashoitoaika lähetetään kotiin. Kruunupyyssä toimitaan yhteistyössä koulun kanssa. Kouluterveydenhoitajan kotikäynti Oppilaille järjestetään pienryhmätoimintaa 1 lk, kesä- elokuu, vanhemmat tuovat lapsen vastaanotolle. 3 lk, loka- joulukuu 5 lk, tammi- maaliskuu Tarvittaessa Terveyskasvatusta Suun terveystarkastus, purennan tarkastus, riskipotilaiden seulominen, tarvittaessa pinnoitus, vanhemmat tukevat lapsen omahoitoa, harjaus kahdesti päivässä, ksylitolin käyttö Suun terveystarkastus, purennan tarkastus, harjaustekniikan kontrolli, välipalat, vesi janojuomana Kouluterveyden huollon Kouluterveyden huollon Hammaslääkäri Hammaslääkäri 2, 4 ja 6 lk Suun terveystarkastus, purennan tarkastus, yläkolmosten palpointi, seiskojen puhkeamisen arvionti (shg:n kutsut), erosiiviset juomat, tupakka Hammaslääkäri 2,4, ja 6 lk Terveyskasvatustilaisuus, aiheina harjaus ja ravinto, (15/15 min, yht 30 min). Suuhygienisti hammashoitajat

26 26 Ryhmätilaisuus koululla 8 lk, marras- maaliskuu Toivotaan, että opettaja ja/tai kouluavustaja on mukana terveysneuvontatilanteessa Yksilöllisen tarpeen mukaan ennaltaehkäisevän hoidon käynti ja hoitotoimenpiteet Suuhygienisti Hammaslääkäri Vastaanottokäynti 7 ja 9 lk Suun terveystarkastus, purennan kontrollointi, hammaslangan käyttö, tupakka, nuuska, lävistykset, nuori ottaa itse vastuun suun terveydestään Hammaslääkäri Vastaanottokäynti 9 lk, koulukohtaisesti, koulu/ luokka Yksilöllisen tarpeen mukaan ennaltaehkäisevän hoidon käynti, tehdään tarvittavat toimenpiteet Suuhygienisti/ha mmaslääkäri Vastaanottokäynti Ennaltaehkäisevä suun terveys, ravinto, tupakka Suuhygienisti

27 27 Kouluterveyden huolto Ryhmäkäynti koululla Jaettava materiaali Toimintakäsikirjan/ yksilöllisen tarpeen mukaan Terveystarkastusten yhteydessä jaetaan Kouluterveyden huolto Riittävät henkilöstöresurssit Kokkolassa terveydenhoitajien työpanos 9,5 ja Kruunupyyssä 1,1 Kokkolassa: 534/ Kruunupyyssä: 700/ Suositus 600 lasta/ Kokkolan kaupunki/ sosiaali- ja terveyslautakunta Asetuksen tuomat muutokset Koulunaloittajan terveystapaamiset pääsääntöisesti kesän aikana vanhempien/huoltajan kanssa Siirtymävaiheessa alakoulusta yläkouluun terveystapaaminen vanhempien/huoltajan kanssa kesän aikana Laaja-alaiset terveystarkastukset 1lk, 5lk ja 7/8 lk Terveydenhuollon vastuulla on järjestää tarvittaessa erikoislääkärin tekemä näön tai kuulon tutkimus, sekä psykiatrin tai psykologin tutkimus Moniammatillinen yhteistyö Sivistystoimi/ päivähoito Oppilashuoltoryhmät toimivat säännöllisesti kouluissa Oppilashuollon palvelut; kuraattori ja koulupsykologi Yhteistyö laajassa terveystarkastuksessa, opettajan lausunto Yhteistyö esiopetuksen kanssa sovittava

28 28 Lastensuojelu Erikoissairaanhoito Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut Lastensuojeluilmoituksen tekeminen Nopsa Yhteistyö lasten ja nuorten yksikön kanssa perustuu lähetekäytöntöön Yhteistyö lasten ja nuorten psykiatrisen yksikön kanssa on sovittu Yhteistyö korva- pkl:n kanssa perustuu lähetekäytäntöön Silmälääkäripalvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta, lähetekäytännöt on sovittu Yhteistyökäytännöt Nuotan kanssa on sovittu ja niitä tarkennetaan Koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut Yhteistyö perheneuvolan kanssa on sovittu Yhteistyö lasten ja nuorten psykiatrisen yksikön kanssa on sovittu Lapsiperheiden palvelut: perhetyö, kotipalvelu, sosiaalityö Lastensuojelun ilmoituksen tekeminen, Nopsa-yksikkö tekemä arviointi tarvittaessa Lapsiperheiden kotihoitoresurssit ovat niukat Iltapäiväkerhotoiminta alakoulussa luokkalaisille Vastaanotto Sairaanhoitopalveluista on sovittu Koulutapaturmien toimintaohje on laadittu Fysioterapia Konsultaatiomahdollisuus Lähetekriteereistä on sovittu Kuntoneuvola

29 29 Puheterapia Ravitsemussuunnittelija Kolmas sektori Puheterapiaa ei tällä hetkellä anneta kouluille niukkojen resurssien takia. Lähetekriteerit on päivitetty, asiantuntemusta hyödynnetään paremmin Liikunta- ja teatterikerhot toimivat osassa alakouluissa. Toimenpide-ehdotukset Koululääkärin viran täyttäminen Sähköisen asioinnin käyttöönotto 4. OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin kuuluvat: Lukiolaiset Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat Ammattikorkeakoululaiset Yliopisto-opiskelijat Aikuisopiskelijat, joiden opiskelu on päätoimista ja opintotukeen oikeutettua Tavoitteet Opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen Opiskeluyhteisön - ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja

30 30 päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus Seksuaaliterveyttä edistävät palvelut sekä suun terveydenhuollon palvelut. Asetuksen mukaiset opiskeluterveydenhuollon käynnit Lukio, 2.aste ensimmäinen vuosi toinen vuosi terveydenhoitajan tekemä terveyshaastattelu ja terveydenhoitajan terveystarkastus terveystarkastus ja lääkärin tekemä terveystarkastus lääkärintarkastus oppilaille joilta puuttuu voimassa oleva erityisopiskelijalle ja opiskeluun/ammattiin vaikuttava nuorison terveystodistus tai T-todistus, asevelvollisten pitkäaikaissairaus tarkastukset Ammattikorkeakoulu, yliopisto ensimmäinen vuosi terveyshaastattelulomake terveystarkastus tarvittaessa lääkärintarkastus tehdään tarvittaessa terveydenhoitajan tarkastuksen perusteella Toimenpiteet ja vastuutahot Sektori Tehtävä Toimenpiteet Menetelmät Vastuutaho Arviointi Opiskelijaterveyde nhuolto Määräaikaistarkastukset 1. Terveydenhoitajan tekemät tarkastukset 1. Tarkastus: Terveyskysely lähetetään etukäteen kaikille 1. vuoden opiskelijoille. Tarkastukseen otetaan lukiolaiset ja toisen asteen, Opiskelijatervey denhuollon /lääkäri

31 31 sekä tarvittaessa muut opiskelijat terveyskyselyn pohjalta. 2. Lääkärin tekemät tarkastukset 2. Lääkärin tarkastukset: Ammattiopistossa 1. tai 2. opiskeluvuonna lääkärintarkastus, ellei lääkärintarkastusta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä Opiskeluterveydenhuolto Seulontatutkimukset elämäntilanne terveysongelmien erityispiirteet terveyden ja opiskelun edistäminen (opiskeluyhteisön hyvinvointia, yksilön terveyden Lääkärintarkastus tulee kuitenkin aina järjestää 1. opiskeluvuonna opiskelijalle, joka on erityisopetuksessa tai jolla terveydentilan ja opiskelukyvyn selvittäminen on tarpeellinen opiskelualan tai tulevan ammatin vuoksi. näön tutkimus kuulon tutkimus RR vyötärönympärys BMI Dehko Opiskeluterveyd enhuollon / lääkäri

32 32 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto/ Äitiysneuvola Opiskeluterveydenhuolto/P erhesuunnittelu Opiskeluterveydenhuolto Suunterveyden- huolto, Lukio ja ammatilliset oppilaitokset Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen edistäminen ja terveysviestintä) mielenterveysongelmat läheisväkivalta päihdeongelmat toimentuloon tai elinoloihin liittyvät ongelmat Mielialakysely (RBDI 13) tupakointi nuorten päihdemittari tai Audit Arviointilomake jatkohoitoon ohjaaminen, esim. Ammattiopistossa käytössä oma psyk.sh käytettävissä päihdeohjelma Äitiysneuvolatoiminta raskausajan seuranta Opiskelupaikkakunnan neuvola Perhesuunnittelu ja ehkäisy seksuaaliterveys ja ehkäisyneuvonta Opiskelupaikkakunnan neuvola Ryhmätoiminta Tarvittaessa Opiskelijatervey denhuollon Vastaanottokäynti Opiskelijalle tulee järjestään Ensimmäisenä Hammaslääkäri kerran opiskeluaikana suun opiskeluvuonna terveystarkastus, jossa informoidaan selvitetään suun mahdollisuudesta varata terveysneuvonnan ja aika suun palveluiden tarve. Oppilaan terveystarkastukseen hammashoitola määräytyy (tiedote sähköisesti koulun mukaan. oppilaitoksen kautta jokaiselle oppilaalle) Suun terveystarkastus, terveysneuvonta, ravinto,

33 33 napostelu, tupakka/nuuska, parodontologisten riskipotilaiden seulonta suuhygienia AMKoppilaitokset Vastaanottokäynti Jaettava materiaali Riittävät henkilöstöresurssit Opiskelijalle tulee järjestää kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palveluiden tarve. Hoitoaika tulee varata itse. Yli18- vuotiaiden hammashoitola jakautuu osoitteen mukaan. Toimintakäsikirjan/ yksilöllisen tarpeen mukaan Kokkolassa terveydenhoitajien työpanos 5.5 ja Kruunupyyssä 0,4 Suun terveystarkastus, terveysneuvonta Ensimmäisenä opiskeluvuonna informoidaan mahdollisuudesta varata aika suun terveystarkastukseen (tiedote sähköisesti oppilaitoksen kautta) Suun terveystarkastus, viisaudenhampaat, eroosio, parodontologisten riskipotilaiden seulonta Jaetaan terveystarkastusten yhteydessä Kokkola: 895 opiskelijaa/ Kruunupyy: 335 opiskelijaa/ Suositus 800 opiskelija / toisella asteella ja 1000 opiskelijaa AMK asteella Hammaslääkäri Kokkolan kaupunki/ sosiaali- ja terveyslautakunt a

Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen

Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen 1 TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ KOKKOLAN KAUPUNGISSA JA KRUUNUPYYN KUNNASSA 2 JOHDANTO Valtioneuvoston

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuollon sisältö Lähtökohdat Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus 338/2011 Opiskeluterveydenhuollon sisältöä ohjaa Opiskeluterveydenhuollon

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 20.8.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon yksikkö PL 200 65101 Vaasa

Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 20.8.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon yksikkö PL 200 65101 Vaasa 1 Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 20.8.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon yksikkö PL 200 65101 Vaasa Vastine Selvityspyyntöön LSSAVI/3288/05.07.03/2014 ASIA: LOMAUTUSTEN VAIKUTUS ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011. 338/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011. 338/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 338/2011 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun

Lisätiedot

Neuvola-asetus ja laajat terveystarkastukset

Neuvola-asetus ja laajat terveystarkastukset Neuvola-asetus ja laajat terveystarkastukset Oulu 17.6.2010 Erikoissuunnittelija Arja Hastrup Neuvolatoiminta Neuvolatyö on keskeinen osa perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää

Lisätiedot

Neuvolat lapsen ja perheen tukena

Neuvolat lapsen ja perheen tukena Neuvolat lapsen ja perheen tukena Tuovi Hakulinen-Viitanen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 1 Esityksen sisältö Tutkimustietoa lasten terveydestä ja hyvinvoinnista Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset

Lisätiedot

Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti

Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus Kutsutaan molemmat vanhemmat Ainakin

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Väestöennuste 0-6-vuotiaat vuosina 2015-2025 Pirkkala (Stat.fi Tilastokeskus)

Väestöennuste 0-6-vuotiaat vuosina 2015-2025 Pirkkala (Stat.fi Tilastokeskus) 2 Sisältö 1. VÄESTÖENNUSTEET... 4 2. ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA... 6 2.1 Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteet ja tehtävät... 6 2.2 Tarkastukset äitiysneuvolassa... 6 2.3 Äitiysneuvolatoiminta Pirkkalan

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset raskaana oleville ja heidän perheilleen

Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset raskaana oleville ja heidän perheilleen Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset raskaana oleville ja heidän perheilleen Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti, TtT tuovi.hakulinen-viitanen@thl.fi 9.10.2013 Tuovi Hakulinen-Viitanen

Lisätiedot

Aluehallintovirasto PÄÄTÖS 1 (9)

Aluehallintovirasto PÄÄTÖS 1 (9) Aluehallintovirasto PÄÄTÖS 1 (9) L SSAVI/3288/05.07.03/2014 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 29.9.2015 Julkinen Sosiaali-ja terveysyksikkö Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta PL 43 67101

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 15 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Opiskeluterveydenhuolto Laatija: opiskeluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: opiskeluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN

KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN KÄYTÄNNÖN NÄKÖKULMIA ÄITIYSNEUVOLATYÖHÖN JYTE= Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 14 NEUVOLAA Jyväskylä 11 neuvolaa, joissa yhteensä 53.5 terveydenhoitajaa äitiysneuvolatyössä 35.5 th:aa,

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

Minkälaista tukea uusi asetusluonnos antaa lasten ja lapsiperheiden terveyserojen kaventamiseen?

Minkälaista tukea uusi asetusluonnos antaa lasten ja lapsiperheiden terveyserojen kaventamiseen? Minkälaista tukea uusi asetusluonnos antaa lasten ja lapsiperheiden terveyserojen kaventamiseen? Marjaana Pelkonen 15.10.2008 Pelkonen, ylitarkastaja etunimi.sukunimi@stm.fi Sisällys Taustaa Asetuksen

Lisätiedot

Neuvolasta otetaan aina yhteyttä määräaikaistarkastuksista poisjääviin perheisiin.

Neuvolasta otetaan aina yhteyttä määräaikaistarkastuksista poisjääviin perheisiin. Liite 3/Perusturvaltk. 24.3.2011 NEUVOLANTOIMINTAOHJE LASTA ODOTTAVAT PERHEET Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata odottavan äidin ja sikiön sekä koko perheen mahdollisimman hyvä terveys. Äitiysneuvolan

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA Terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA Terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 319 PERHEIDEN JA LASTEN SEKÄ OPPILAIDEN TERVEYSTARKASTUSTEN JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMEENPANO-OHJELMA Terke 2010-45 Esityslistan asia TJA/4 TJA Käsittely Terveyslautakunta

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma 1.9.2016 Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT 1 Tietoa nuorista Tutkimustietoa lapsista ja nuorista ( Kouluterveyskyselyt,

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN VALTAKUNNALLINEN SYYSSEMINAARI. 20.11.2008 Oulu. Osaamisen ja sivistyksen asialla

OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN VALTAKUNNALLINEN SYYSSEMINAARI. 20.11.2008 Oulu. Osaamisen ja sivistyksen asialla OPPILASHUOLLON PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN VALTAKUNNALLINEN SYYSSEMINAARI 20.11.2008 Oulu Ehdotus asetukseksi neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä

Lisätiedot

Lasten elinympäristö ja vanhempien terveystottumukset

Lasten elinympäristö ja vanhempien terveystottumukset Lasten elinympäristö ja vanhempien terveystottumukset Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 17.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Kuusi kymmenestä vanhemmasta koki, että perheellä ei ole

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

4.3 Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella... 26

4.3 Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella... 26 2 Toimintaohjelma neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle Päivitys 27.3.2014 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti Tuovi Hakulinen-Viitanen 9.10.2014 Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA MUHOKSEN KUNTA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA MUHOKSEN KUNTA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA MUHOKSEN KUNTA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 19.8.2015 2 Sisällysluettelo JOHDANTO...

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009)

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu-

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely Perusprosessit Lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Syntymä Yhteydenotto lastenneuvolaan Ensikäynti:

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhoito

Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa, jota toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 14.12.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 14.12.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 17/2010 1 338 30.11.2010 pöydälle pantu asia PERHEIDEN JA LASTEN SEKÄ OPPILAIDEN TERVEYSTARKASTUSTEN JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMEENPANO-OHJELMA Terke 2010-45 Esityslistan

Lisätiedot

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 7.2.2014 Jyväskylä Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus - määritelmä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 1 PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Pääotsikko RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Esittelijä Oulun kaupunki Koskelan neuvola 2 Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

1 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KUOPIOSSA/ Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteon tukena (IVA) 23.3.

1 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KUOPIOSSA/ Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteon tukena (IVA) 23.3. 1 ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLAPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN KUOPIOSSA/ Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteon tukena (IVA) 23.3.2010 Äitiys- ja lastenneuvolatyön tavoitteet: Koko perhe

Lisätiedot

Kainuun sote. Perhekeskus

Kainuun sote. Perhekeskus Kainuun sote Perhekeskus Perheiden hyvinvointi on meille tärkeintä. Neuvolatoiminta Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvolan laajat terveystarkastukset tarjoavat perheille tilaisuuden keskustella

Lisätiedot

Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa

Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa Hanna-Mari Kommonen TtM, suuhygienisti Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Esityksen sisältö Suun terveyden edistäminen

Lisätiedot

Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa

Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveysvirasto Kouluterveydenhuolto & Lasten ja nuorten lääkäripalvelut 2015 Kouluterveydenhuoltoa ohjaavia

Lisätiedot

Asetus neuvolatoiminnasta, kouluja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009

Asetus neuvolatoiminnasta, kouluja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009 Asetus neuvolatoiminnasta, kouluja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009 neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, STM Tampere 11.11.2010 Sisältö Yleistä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

MITÄ VAUVA TOIVOO Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus ja varhainen tuki

MITÄ VAUVA TOIVOO Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus ja varhainen tuki MITÄ VAUVA TOIVOO Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus ja varhainen tuki Arja Hastrup, kehittämispäällikkö, Lapset, nuoret ja perheet osasto Asetuksen mukainen neuvolatoiminta Lapsen syntymä Määräaikainen

Lisätiedot

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Mirja Laiti Avohoidon johtaja 12.11.2013 Inarin perustietoja Kunnan pinta-ala noin 17 300 m2 Väestö noin 6730 Väestötiheys 0.45 asukasta/m2

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta 22.9.2017 Autio Eva Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä

Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä Terveydenhoitaja Päivi Muhonen ja lääkäri Satu Kotiaho /Saarikka 16.5.2017 Historiaa Ensimmäiset koulutarkastukset

Lisätiedot

Hailuodon kunnan neuvolatyön, kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma. vuosille 2015 2017

Hailuodon kunnan neuvolatyön, kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma. vuosille 2015 2017 Hailuodon kunnan neuvolatyön, kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toitaohjelma vuosille 2015 2017 Toim. Hyrynkangas-Järvenpää Pirkko Jokitalo Tuula Sipola Sinikka Viitaluoma Anneli

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

KOULULÄÄKÄRIN PUHEENVUORO

KOULULÄÄKÄRIN PUHEENVUORO KOULULÄÄKÄRIN PUHEENVUORO Kasvun kumppani vai sairauksien seuloja Marjut Jalonen Skoopin 50-v juhlaseminaari Hanasaari, 11.10.2013 Koululääkäri kasvun kumppani vai sairauksien seuloja Marjut Jalonen Lääketieteen

Lisätiedot

Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus

Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus A.n tarkastus ennen koulun aloittamista kesällä: Tiedot koululaisesta ja hänen perheestään: tarkentaa tietoja keskustelun avulla. Terveyskeskustelu:

Lisätiedot

Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus

Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus Tarkastusajankohta Lomakkeet Tekijä 1. luokka Laaja terveystarkastus A.n tarkastus ennen koulun aloittamista kesällä: Tiedot koululaisesta ja hänen perheestään: tarkentaa tietoja keskustelun avulla. Terveyskeskustelu:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 11.12.2012 207 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma Järvenpään kaupungissa

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma Järvenpään kaupungissa Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma Järvenpään kaupungissa alkaen 1.1.2011 1 Johdanto ja perustelut... 3 2 Palvelujen

Lisätiedot

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla

Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla Äitiysneuvolat Suomessa 2000-luvulla Eija Raussi-Lehto 10.5.2014 Äne 2000 / E..R-L 1 Taustaa: Täsmällistä tietoa kuntatason palvelutarjonnasta ja äitiysneuvolatoiminnan sisällön kannalta oleellisista piirteistä

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Järvenpää 28.11.2013 Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM etunimi.sukunimi(at) stm.fi 27.11.2013

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. 380/2009 ; voimaan 1.7.

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta. 380/2009 ; voimaan 1.7. Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009 ; voimaan 1.7.09 Miksi uusi asetus? lisääntyneet kuntien väliset erot

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 8.3.2012 1 Ohjeistus Hakulinen-Viitanen T,

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN JA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2012-2013

NEUVOLATOIMINNAN JA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2012-2013 1 (8) NEUVOLATOIMINNAN JA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2012-2013 2 (8) Toimintaohjelma on valmisteltu yhteistyössä Uudenkaupungin terveyskeskuksen yhteistoiminta-alueen kuntien sosiaalitoimen,

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Ajankohtaista koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Ajankohtaista koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta Ajankohtaista koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 29.11.2012 Marjaana Pelkonen 29.11.2012 Marjaana Pelkonen, ylitarkastaja, STM Sisältö Koulu-

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle v.

TOIMINTAOHJELMA neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle v. TOIMINTAOHJELMA neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle v. 2015-2017 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Toiminnan sisältö ja menettelytavat

Lisätiedot

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Uusi isyyslaki - koulutustilaisuus Marjaana Pelkonen 6.10.2015 6.10.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Tuovi Hakulinen,

Lisätiedot

LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA Marianne Junes-Leinonen

LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA Marianne Junes-Leinonen LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA 2013 Marianne Junes-Leinonen 12.11.2013 1.käynti (rvk 8-10, kesto 60 min) raskaana olevan ja puolison terveydentilan selvitys, sukuanamneesi suun terveydentilan selvittäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (7) 85 Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite aistiherkkien lasten perheiden omasta tukimallista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 19.1.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 14 LAUSUNTO TOIVOMUSPONNESTA LASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN VARHAISESTA TUNNISTAMISESTA JA TUKI- JA KUNTOUTUSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2009-2636 Esityslistan asia

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009)

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Laajojen terveystarkastusten tunnuspiirteitä Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 9.11.2010 1 Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Koko perheen hyvinvoinnin arviointi

Lisätiedot

Poisjäävät asiakkaat neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Poisjäävät asiakkaat neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Poisjäävät asiakkaat neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Terveydenhoitajapäivät 30.1.2014 Marjaana Pelkonen 24.2.2014 Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM etunimi.sukunimi@stm.fi Sisällys Taustaa

Lisätiedot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Pirjo Varjoranta 9.2.2007

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Pirjo Varjoranta 9.2.2007 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuotteistaminen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksessa Pirjo Varjoranta 9.2.2007 Työryhmä Apulaisylilääkäri Kyllikki Hyvönen ja Kaj Korhonen Terveyskeskuslääkäri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Terveyslautakunta Tja/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Terveyslautakunta Tja/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (7) 275 Lausunto aloitteesta aivotoiminnan ja aistitasapainon häiriöitä sairastavien lasten perheiden tukimallista HEL 2012-013151 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012

Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012 Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012 Anne Korhonen va. sosiaalipalvelujohtaja Niina Heino, perhetyöntekijä Imatrasta vajaan 29 000 asukkaan kaupunki kaakkoisella itärajalla lasten ja nuorten

Lisätiedot

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia

JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Äitiysneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolatyön strategia Anu Leinonen pj Elise Lepistö Sinikka Kaakinen Maarit Niemistö Jaana Syväjärvi Anu Tekoniemi Asta Hakala Tarja

Lisätiedot

Opiskelijan tukeminen

Opiskelijan tukeminen Opiskelijan tukeminen Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM etunimi.sukunimi(at)stm.fi 19.10.2013 Lainsäädäntö opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 - osa kansanterveystyötä lääkintöhallitus

Lisätiedot

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010

Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä. Sini Peteri 13.1.2010 Kertomuksia/kohtaamisia terveyden edistämisen työstä Sini Peteri 13.1.2010 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhoitajan työ moninaista, kuten myös kaikki muukin terveydenhoitajan työ kokonaisuudessaan

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton

TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Sosiaali- ja terveystoimi LIITE 10 Terveysneuvonta TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Otsikko: Terveystarkastukset yläkoulu Laatija: kouluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: kouluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Lasten Kaste kehittämistyö jatkuu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku 1 Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Valtakunnalliset neuvolapäivät 3-4.11.2010 Helsinki Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Koskelan neuvola 2 Taustaa TUKEVA 1-hankepilotointi

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Lahdessa Hannele Poutiainen

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Lahdessa Hannele Poutiainen Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Lahdessa 9.10.2014 Hannele Poutiainen Lahti: lapsiystävällinen, ympäristökaupunki Lahdessa on yli 100 000 asukasta Päijät-Häme on yli 200 000 asukkaan maakunta

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR

OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR OPISKELUHUOLLON YHTEINEN ASIAKASTYÖ LAPE-SEMINAAR1 23.11.2017 LAPSI- JA PERHEPALVELUT, ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT TANJA EKLÖF, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON VASTAAVA LÄÄKÄRI ELIISA ROINE, PALVELUPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009

Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 380/2009 Asetus neuvolatoiminnasta, koulu ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 38/29 Ptl 23.3.21 / Johtava hoitaja Anne Valtonen Asetuksen voimaantulo, sisältö

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Lapsiperheiden tiimipalvelu KEINU Tampereen hyvinvointineuvolan toimintamallin esittely

Lapsiperheiden tiimipalvelu KEINU Tampereen hyvinvointineuvolan toimintamallin esittely Lapsiperheiden tiimipalvelu KEINU Tampereen hyvinvointineuvolan toimintamallin esittely Tamperelainen hyvinvointineuvolan toimintamalli reipas (noin) 10-vuotias Lähtölaukauksena Pirkanmaan mielenterveyshankkeen

Lisätiedot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittäminen ja laajat terveystarkastukset Helsingissä 2011

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittäminen ja laajat terveystarkastukset Helsingissä 2011 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittäminen ja laajat terveystarkastukset Helsingissä 2011 Hanna Viitala, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon päällikkö, TtM, th, sh Terveysasemat Johtava ylihoitaja

Lisätiedot