Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen"

Transkriptio

1 1 TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ KOKKOLAN KAUPUNGISSA JA KRUUNUPYYN KUNNASSA

2 2 JOHDANTO Valtioneuvoston uusi asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) edellyttää (4 :n 1 momentti), että terveyskeskusten tulee laatia yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa yhtenäinen toimintaohjelma, joissa on sovittu asetuksessa säädettyjen palvelujen järjestämisestä. Toimintaohjelmassa tulee sopia mm. eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä, työnjaosta, vastuuhenkilöistä ja menettelytavoista. Yhtenäiset toimintaohjelmat voivat keskeisiltä osiltaan olla osa lastensuojelulain edellyttämää suunnitelmaa, joka tehdään lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi. Kunnan kansanterveystyöstä vastaavan luottamustoimielimen on hyväksyttävä neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma. Toimintaohjelma on osa kunnan laajempaa taloussuunnitelmaa, joka laaditaan valtuustokausittain ja toimintaohjelman mukaisesta toiminnasta raportoidaan vuosittaisessa toimintakertomuksessa sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen Uuden asetuksen merkitys Velvoittaa kuntaa järjestämään asetuksenmukaiset palvelut mennessä Korostaa vanhempien tukemista, asiakkaiden näkökulmaa Edistää suunnitelmallista terveysseurantaa ja neuvontaa Tukee moniammatillista yhteistyötä Hillitsee korjaavien palvelujen lisäämispaineita ja kustannustason nousua

3 3 Asetuksen taustalla olevat oppaat/ suositukset Äitiyshuollon suositukset 2013 Imetyksen edistäminen Suomessa, toimintaohjelma Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus 2004:11 Lastenneuvolaopas 2004 Kouluterveydenhuollon opas 2002 (peruskoulut) Kouluterveydenhuollon laatusuositus 2004 Opiskeluterveydenhuollon opas 2006 (lukiot, ammatilliset oppilaitokset, AMK, yliopisto) Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma 2007 Kokkolan, Kruunupyyn ja Jyta- alueen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Kokkolan ja Kruunupyyn alueen turvallisuussuunnitelma Terveydenhuoltolaki 2010 Terveys kansanterveysohjelma Terveydenedistämisen laatusuositus, 2006 Kokkolan kaupungin hyvinvointisuunnitelma

4 4 1. ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA Tavoitteet Edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveyttä ja turvallisuutta Tunnistaa mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt ja järjestää viipymättä tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea Ehkäistä terveyseroja ja syrjäytymistä varhain kohdennetun tuen avulla Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimiva yhteistyö ja toimiva hoitoketju Sikiön terveyden turvaaminen ja edistäminen Vanhemmaksi kasvun ja parisuhteen tukeminen Perheen sosiaalisen tukiverkoston edistäminen Yksilön ja koko perheen terveyden, suun- ja mielenterveyden sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Lähi- ja parisuhdeväkivallan ehkäisy Varhaisen vuorovaikutuksen ja imetyksen tukeminen Seksuaaliterveyden edistäminen Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen Asetuksen mukaiset äitiysneuvolakäynnit Raskauden aikaiset seurantakäynnit 6-8-rv palvelutarpeen arviointi puhelimessa/vats.otolla 8-10 rv ensikäynti rv laajaterveys tarkastus rv lääkäri laaja terv.tark rv rv ensisynnyttäjille rv rv /lääkäri rv kotikäynti synnytyksen jälkeen 1-7vrk kotiutuksesta

5 5 Jälkitarkastus synnytyksen jälkeen 5-12 vkoa Jälkitarkastus 5-12 viikkoa synnytyksen jälkeen jälkitarkastus, EPDS- mielialaseulonta, äitiysneuvolaterveydenhoitaja 5-12 viikkoa synnytyksen jälkeen jälkitarkastus, lääkäri Terveystapaamiset ja vastuualueet Sektori Tehtävä Toimenpiteet Menetelmät Vastuutaho Arviointi Äitiysneuvola Raskauden aikaiset määräaikaistarkastukset 1. Käynnit terveydenhoitajalla: 2. Käynnit lääkärillä käyntiä suositusten mukaiset sisällöt 2. 2 käyntiä 1. Äitiysneuvola/ 2. Äitiysneuvola/ lääkäri Äitiysneuvola Laaja-alainen terveystarkastus Odotusaikana 1 laaja terveystarkastus Terveydenhoitaja suorittaa tarkastukset rv, joissa kartoitetaan koko perheen hyvinvointi, voimavarat ja erityistarpeet. Isä ohjataan tarvittaessa työterveyshuoltoon/ aluevastaanotolle Lääkärin suorittama laaja Äitiysneuvolan /lääkäri Äitiysneuvola Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen vanhempien vakavat sairaudet päihdeongelmat mielenterveysongelmat läheisväkivalta perheen toimentuloon tai elinoloihin liittyvät ongelmat tarkastus rv Perheen hyvinvointiin liittyvät arviointimenetelmät BMI DEHKO Tupakointi Audit Äitiysneuvolan /lääkäri

6 6 Äitiysneuvola Äitiysneuvola Seulontatutkimukset Kotikäynnit laaditaan hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa Ultraääni-tutkimukset Veritutkimukset Virtsatutkimukset Kohdunpohjan korkeus Sikiön sydänäänet Verenpaineen mittaus 1.lasta odottaville perheille synnytyksen jälkeen, tarvittaessa odotusaikana uudelleen synnyttäjille sopimuksen mukaan Raskauden aikainen vuorovaikutusta tukeva haastattelu EPDSmielialalomake synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseksi Parisuhdeväkivalla n arviointilomake Neuvokas perhe UÄ- tutkimukset X 2 Veriryhmä, vasta-aineet, Hepatiitti, HIV, Hb, PLV kotikäynti Kiuru Äitiysneuvolan THL, SPR Syt-lab. Äitiysneuvolan

7 7 Äitiysneuvola Äitiysneuvola Äitiysneuvola/ lastenneuvola Äitiysneuvola Suunterveydenhuolto Perhevalmennus Seksuaaliterveys Vanhempainryhmätoiminta Suun terveydenhuolto Kokkolan kaupungin alueen perhevalmennus keskitetty kaupungin talon kokoustiloihin, uusi ryhmä alkaa joka toinen kuukausi Kruunupyyn alueen yhteinen perhevalmennus järjestetään tarpeen mukaan. Parisuhde Seksuaalisuus Raskauden ehkäisy Lastenhoitotunti Synnytysvalmennus Tutustuminen synn yksikköön Synnytyksen jälkeen pienryhmätoiminta sopimuksen mukaan 1. Terveydenhoitaja antaa vanhemmille informaation mahdollisuudesta varata vastaanottoaika suuhygienistille Vanhemmuuteen kasvaminen ja perheen ihmissuhteet parisuhde turvallinen varhainen vuorovaikutus liikunta ja raskaus isäksi kasvaminen vauvan kehitys suun terveydenhuolto monikkovalmennus terveysneuvonta perhevalmennus ryhmätapaaminen 1. Ensimmäisellä neuvolakäynnillä Isäryhmä Perheneuvoja Terveydenhoitaja Suunterveydenhuolto ja fysioterapia ja kela neuvolan kotisivuilla. terveydenhoitaja Lastennla äitiysnlan äitiys / lastenneuvolan/ äidit/kolmassektori Kiuru/synn yksikkö 1. Terveydenhoitaja 2. Hammashoitolassa tapahtuva suun terveydentilan ja hoidon 2. Vastaanottokäynti suuhygienistillä 2. Suuhygienisti

8 8 tarpeen arviointi lasta odottavalle perheelle keskiraskaudessa 3.Terveydenhoitaja 3. Nettisivuilta löytyy suun terveysneuvontaa odottaville vanhemmille Riittävät henkilöstöresurssit Kokkolassa 6,8 työpanos Kruunupyy 1,2 työpanos Kokkolassa 86 perhettä/ perhettä/synnytystä/, Kruunupyy: 80 perhettä/ Suositus 78/ Kokkolassa: vajaus 1 terveydenhoitajaa Kokkolan kaupunki/ sosiaali- ja terveyslautakunta Suunterveydenhuolto Äitiysneuvolan perhevalmennukset jäävät pois ja tilalle laitetaan Kokkolan nettisivuille perhevalmennuksessa käytetty materiaali. Saara ja Merja muokkaavat materiaalin asiasisällön oikeaan muotoon saamme nettisivuille muokatun tekstin. Terveydenhoitajat ohjaavat kaikki lastaan odottavat perheet suuhygienistin vastaanotolle. Terveydenhoitajia on informoitu maksullisuudesta ja siitä mikä on ilmaista hoitoa. Tästä infosin, että otamme kaikki odottavat perheet ohjantaan suun terveydentilan ja hoidontarpeen arviointiin.

9 9 Asetuksen tuomat muutokset Moniammatillinen yhteistyö Lastensuojelu Erikoissairaanhoito Määräaikaisten terveystarkastusten vähentäminen matalan riskin raskauksissa terveiden raskaana olevien äitien kohdalla Ensisynnyttäjä; raskausaikana 9 käyntiä ja synnytyksen jälkeen 2 käyntiä (aikaisemmin 13+2) Uudelleensynnyttäjä; 8 käyntiä ja synnytyksen jälkeen 2 käyntiä. (aikaisemmin 10+2) Raskaudenaikaiset lääkärikäynnit 2 käyntiä ( aikaisemmin 3 käyntiä) Käyntimäärät ovat muuttuneet 2013 vuonna julkaistun äitiysneuvolasuosituksen mukaisiksi, otetaan käyttöön Yksilöllisen tuen tarve arvioidaan jokaisessa määräaikaistarkastuksessa ja kirjataan hoitosuunnitelmaan. Lisäseurantaan varataan 20% sekä terveydenhoitajan/kätilön että lääkärin vastaanottotyöhön käytettävästä ajasta Lisätuen tarve voi olla seurausta mm. odottavan naisen kroonisesta perussairaudesta, terveydentilasta, mielenterveyshäiriöistä, päihdeongelmista, aikaisemmasta ongelmallisesta raskaus tai synnytyshistoriasta, raskauteen liittyvistä komplikaatioista, raskaana olevan ja perheen erityistilanteet Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekeminen aikuissosiaalityöhön, toimintaohje laadittu Lähetekriteerit äitiyspoliklinikalle päivitetty Valmennuspoliklinikka Vauvatiimi, suomenkielinen UÄ- tutkimukset on keskitetty äitiyspoliklinikalle Säännölliset tutustumiset synnytysyksikköön LYSY-toiminta; toimintaohje laadittu

10 10 Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut Yhteiset koulutuspäivät 1-2x/v Yhteispalaverit 2x/v Päihdeäidin hoitopolku laadittu yhteistyössä Kiurun, Ensi ja turvakodin avopalveluyksikön kanssa Säännölliset työntekijätapaamiset Kiurun päihdevastuulääkäri nimetty Avopalveluyksikkö IIdaliinan työparit sovittu neuvoloihin EPDS- seulonta, synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistaminen. Hoitopolku on päivitetty tk:n psyk. tiimi/kpks, psyk pkl, vauvatiimi säännöllinen konsultaatioaika psyk.pkl psyk.sh ja perhetyöntekijä perheterapeutti Kruunupyyssä Lapsiperheiden perhepalvelu Yhteistyöstä sovittu Kokkolan kaupungin ja Kruunupyyn perhepalvelun kanssa Tällä hetkellä resurssit ovat niukat, eivätkä vastaa lapsiperheiden tarvetta MLL tarjoaa lastenhoitopalveluja Fysioterapia Fysioterapeutti/kuntohoitajan ohjaus löytyy nettisivuilta Ohjaus/neuvonta kuntoneuvolassa Kela Työterveyshuolto Yhteistyö erityispäivärahaa koskien Konsultaatio mahdollisuus Kokkolan Työplus Koulutus erityiskysymyksissä

11 11 Toimenpide- ehdotukset Uusien äitiysneuvolan suositusten käyttöönotto Asetuksen mukaisten lääkäri ja terveydenhoitajaresurssien täyttäminen, asetuksen mukainen lisäys Kokkolassa 1 terveydenhoitaja Sähköisen asioinnin käyttöönotto Asiakaskäyntien ajanvarauksen yhtenäiset toimintaperiaatteet Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen Täysimetykseen panostaminen, vauvamyönteisyys ohjelman päivittäminen 2. LASTENNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA Tavoitteet Lapsen kehityksen, terveyden, hyvinvoinnin, huolenpidon, kasvatuksen ja sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen Lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukeminen Vanhempien hyvinvoinnin, jaksamisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen Määräaikaistarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvitys Lapsen mielipiteen ja kokemusten kuuntelu Moniammattillisen yhteistyön vahvistaminen

12 12 Väestöennusteet KOKKOLA Kokkola KRUUNUPYY ikä/vuosi yhteensä

13 13 Asetuksen mukaiset lastenneuvolakäynnit 1. ikävuosi neuvolassa 1-2 vk 1 kk 4-6 vk 2 kk 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk 8 kk 10 kk kotikäynti lääkäri lääkäri laaja yksilö tai ryhmä lääkäri tarv. Ikävuodet 1-6 v. neuvolassa 1v 1,5v 2v 3v 4v 5v 6v +lääkäri, +lääkäri +lääkäri laaja-tarkastus laaja tarkastus

14 14 Terveystapaamiset ja vastuutahot Sektori Tehtävä Toimenpiteet Menetelmät Vastuutaho Arviointi Lastenneuvola Määräaikaistarkastukset 1. Terveydenhoitajat tekemät tarkastukset 1. Ensimmäisen vuoden aikana vähintään 6 Lastenneuvola/ /lääkäri tekemää tarkastusta: 1-4 vk, 2 kk, 3 kk, 4kk, 5 kk, 6 kk, 8kk, (10kk) ja 1v 1-6 v aikana vähintään neljä tarkastusta: 18kk, 2v, 3 v, 4v, 5v. ja 6 v 2. Lääkärin tarkastukset: 4-6 vk, 4kk, 8 kk, 18 kk ja 4 v Lastenneuvola Laaja-alaiset terveystarkastukset 2. Lääkärin tekemät tarkastukset Laaja terveystarkastus: 4 kk, 18kk ja 4 v ikäisenä Lääkärin ja terveydenhoitajan yhdessä tekemä tarkastus Päivähoidon henkilökunnan kirjallinen arvio 4v. lapsesta on käytössä, kehitteillä 1½v lapsen arviointilomake Lastenneuvolan /lääkäri Seulontatutkimukset kasvuun ja kehitykseen liittyvät tutkimukset perheen hyvinvointiin liittyvät Lastenneuvolan / lääkäri

15 15 perheen hyvinvoinnin, jaksamisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen arviointimenetelmät: perheen voimavarat Audit perheen tupakointi Vavu täysimetys Perheväkivallan arviointilomake Näkö/kuulo paino/pituus päänympärys neuvokas perhe 2v. Lastenneuvola Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen vanhempien vakavat sairaudet päihdeongelmat mielenterveysongelmat läheisväkivalta perheen toimentuloon tai elinoloihin liittyvät ongelmat lähetekriteerit sovittu fys terapia toim terapia perheneuvola neuvolapsykologi perhetyötekijä psyk.sh puheterapia Kiuru/lastenyks. Kuntoutustyöryhmä (erityistyöntekijät) Lastensuojelun tukiryhmä neuvolatiimit

16 16 Lastenneuvola Kotikäynnit Lastenneuvolan terveydenhoitajan tekemä kotikäynti Lastenneuvola Lastenneuvola Suun terveydenhuolto Vanhempainryhmätoiminta Lapsen neuvolakäynti Lapsen hammashoitokäynti Vastaanottokäynti Vanhemmille järjestetään pienryhmätoimintaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa Neuvolakäynnin yhteydessä suun kotihoidon ohjaus Suun terveystarkastuksia järjestetään vähintään kolme kertaa 1-6 vuoden ikäisille 1- vuotiskäynti Ensimmäisen lapsen saaneiden perheiden kotiin tehdään kotikäynti. Tarvittaessa kotikäynti tehdään uudelleen vanhemmaksi tuleville Ryhmäneuvola/yksilökäynti Perhevalmennuksen jatkona pienryhmätoiminta Perhekahvila Terveydenhoitajan tekemä, 6 kk ikäisenä, suun kotihoito-ohjeet löytyy nettisivulta. Suun terveystarkastus, imemis-, ravinto- ja harjaustottumukset, fluorisuositukset, kariestartunta (st-mutans), hammasharja ja ohjelehtinen Lastenneuvolan Lastenneuvolan Kolmas sektori Seurakunta Terveydenhoitaja Suuhygienisti Vastaanottokäynti 3- vuotiskäynti Suun terveystarkastus, purennan tarkastus, ravintotottumukset ja harjausohjaus, ksylitolin käyttö, hammasharja ja ohjelehtinen Suuhygienisti

17 17 Vastaanottokäynti 5- vuotiskäynti Suun terveystarkastus, purenta, 1- vaihduntavaihe, harjausopetus, vanhemman vastuu lapsen suunhoidossa, hammasharja ja ohjelehtinen Suuhygienisti Vastaanottokäynti Välivuosina (2,4 ja 6 vuotiaina) kutsutaan yksilöllisen tarpeen mukaan Kariesriski - Pitkäaikaissairaus - Pelkopotilaat - määrävuositarkastukseen tulematta jättäneet Suuhygienisti/ hammaslääkäri/ erikoishammaslääkäri Jaettava materiaali Toimintakäsikirjan mukaan neuvolakäyntien yhteydessä Riittävät henkilöstöresurssit Kokkolassa työpanos 9,6 Kruunupyyssä työpanos 1, lasta/, suositus 340 lasta / Kokkolassa vajaus 3 kehittämisryhmä lastenneuvolan terveydenhoitaja Kokkolan kaupunki/ sosiaali- ja terveyslautakunta

18 18 Asetuksen tuomat muutokset 4 kk:n ja 18kk:n ja 4v. ikäisen laajaterveystarkastus 6 kk:n ikäisten vauvojen terveystarkastus pidetään mahdollisuuksien mukaan ryhmäneuvolana, ensisijaisesti ensimmäisen lapsen perheet. 4-6 viikon, 4 kk:n, 8 kk:n ja 18 kk:n ikäisen lääkärikäynnit tuovat myös hoitajille lisäkäynnin yhteistyö ulkomaalaistoimiston kanssa määräaikaistarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvitys Moniammatillinen yhteistyö Sivistystoimi/ varhaiskasvatus Hoito- ja kasvuryhmät; nimetty terveydenhoitaja/päiväkoti Yhteistyöstä sovittu varhaiskasvatuksen kanssa o 4v tarkastusta (Lene) varten varhaiskasvatuksen arviointilomake ja palautelomake käytössä o 1,5 v palautelomake kehitteillä varhaiskasvatuksen lääkehoidon suunnitelma laadittu, päivitetään Lastensuojelu Erikoissairaanhoito Lastensuojeluilmoituksen tekeminen, prosessi kuvattu ja lähetekriteerit sovittu Nopsa Lähetekriteerit sovittava Kiurun lastenyksikön kanssa, konsultaatiot sovittu Kiurun silmäpkl lähetekriteerit sovittu Kiurun korvapkl lähetekriteerit sovittava Lasten psyk. yksikön kriteerit on sovittu Vauvatiimi yhteistyöstä on sovittu

19 19 Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut Perheiden alkoholin käyttö, kun huoli herää perheestä, jatkosuunnitelmat sovittava A-klinikan kanssa sovittava yhteistyöstä Kiuru/ lasten psyk. yksikkö, yhteistyö sovittu Vauvatiimi, yhteistyö sovittu Perheneuvola, yhteistyöstä sovittava Neuvolapsykologi, kehitysarviot sovittu Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut saatavilla perhetyön näkökulmasta Lapsiperheiden perhepalvelut: perhetyö, kotipalvelu, sosiaalityö Vastaanotto Perheneuvola perhetyöntekijä Lapsiperheiden kotipalvelun resurssit riittämättömät MLL:n lastenhoitopalvelut Lääkärin vastaanotto x1pvä/vko, lisäksi konsultaatio mahdollisuus Lähetekriteerit sovittu Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, käytänteet sopimatta Fysioterapia/ Toimintaterapia Lähetekriteerit sovittu Konsultaatiot ja koulutus Kela

20 20 Puheterapia Lähetekriteerit sovittu Ravitsemussuunnittelija Lähetekriteerit sovittu Kolmas sektori Ensi ja turvakoti; yhteistyö sovittu esim. unikoulu MLL:n perhekahvilatoiminta aktiivista kanta Kokkolan, Ullavan ja Alavetelin alueilla Maahanmuuttajat Tulotarkastukset Tulkkipalvelut Sairaan lapsen hoitovapaat neuvolan terveydenhoitajat kirjoittavat sairaan lapsen hoitovapaat ja antavat ohjausta Toimenpide- ehdotukset matkailijoiden rokotusneuvonta ja rokottaminen hoidetaan neuvoloissa asetuksen mukaisten lääkäri ja terveydenhoitajaresurssien täyttäminen, asetuksen mukainen lisäys Kokkolassa 3 terveydenhoitajaa sähköisen asioinnin käyttöönotto asiakaskäyntien ajanvarauksen yhtenäiset toimintaperiaatteet riittävät lääkäriresurssit, tarkastuksia lisää 3 ikäryhmää n 2000 lääkärikäynnin lisäys terveydenhoitajan ja lääkärin yhteisvastaanoton vakiinnuttaminen laajoissa terveystarkastuksissa Kirkonmäen alueen toimitilojen suunnittelu meneillään Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun kanssa säännölliseksi Laajojen terveystarkastusten kattavuuden seuranta Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen

21 21 3. KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Tavoitteet Osallistuminen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen Koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen Osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa. Väestöennuste KOKKOLA 7-15-vuotiaat peruskoululaisten, väestöennuste ikä/vuosi yhteensä

22 22 KRUUNUPYY 7-15-vuotiaat peruskoululaisten, väestöennuste ikä/vuosi yhteensä Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon käynnit Alakoulu koulun alkava 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk tapaa koulualoittajan yhdessä vanhempien kanssa laaja terveystarkastus /lääkäri/opp/ vanhemmat terv tark terv tark/ terv tark/ laaja terveystarkastus /lääkäri/opp/ vanhemmat terv tark/

23 23 Yläkoulu siirtymävaihe yläkouluun 7.lk 8.lk 9.lk terv. tark./ niille, joille ei ole tehty 8lk lääkärintarkastusta tapaa 7-luokkalaisen yhdessä vanhempien kanssa kesän aikana Terveystapaamiset ja vastuutahot terv tark (osa laajaa terveystarkastusta) laaja terveys- tarkastus/, oppilas/vanhemmat/lääkäri (osa laajaa terveystarkastusta) nuorisonterveystodistus lääkäri/ nuorison terv.tod. Sektori Tehtävä Toimenpiteet Menetelmät Vastuutaho Arviointi Kouluterveyden Määräaikais- 1. Terveydenhoitajat tekemät huolto tarkastukset tarkastukset Kouluterveyden huolto Laaja-alaiset terveystarkastukset Laaja terveystarkastus: 1. Kouluvuosien terveystarkastukset: 2., 3., 4., 6., 7. ja 9. vl. Lääkärin ja terveydenhoitajan yhdessä tekemä tarkastus vl. 1., 5. ja 8. Päivähoidon henkilökunnan arvio lapsesta huoltajan suostumuksella joko suullisesti tai kirjallisesti 1. vuosiluokalla tarvittaessa. Muilla luokilla opettaja arvioi oppilaan Kouluterveyden huollon /tarvittaessa lääkäri Kouluterveyden huollon /lääkäri

24 24 Kouluterveyden huolto Kouluterveyden huolto Seulontatutkimukset Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen oppilaan kokemus omasta terveydestä oppilaan aikaisempi terveys oppilaan arkipäivän kulku vanhempien kertomana oppiminen ja koulunkäynnin sujuminen perhetilanne vanhempien kertomana/ perheen hyvinvoinnin selvitys fyysinen aktiivisuus ravintotottumukset kasvuun ja kehitykseen liittyvät tutkimukset Neurologisen ja sosiaalisen selviytymisen havainnot arvioida oppilaan eritystarpeet ammattivalinnan ja jatkoopiskelun suhteen 8. vuosiluokalla. vaikeuksia koulun etenemisessä päihdeongelmat mielenterveysongelmat läheisväkivalta perheen toimentuloon tai elinoloihin liittyvät ongelmat selviytymistä koulussa tarvittaessa. Pituuden ja painon mittaus / kasvukäyrät Ryhdin ja rakenteen kliininen arvio Puberteettikehityksen arvio Skolioositutkimus Näön tutkimus Värinäkö Kuulon tutkimus Verenpaineen mittaus Mielialakysely (RBDI 13) tupakointituotteiden käyttö/altistus nuorten päihdemittari - Riskiperhekartoitus Nuorten päihdemittari Kouluterveyden huollon /lääkäri Oppilashuoltoryhmä Lastensuojelun tukiryhmä

25 25 Kouluterveyden huolto Kouluterveyden huolto Suun terveydenhuolto, Peruskoulu 1-6 lk Kotikäynnit Ryhmätoiminta Vastaanottokäynti Kokkolassa hammashoitoaika lähetetään kotiin. Kruunupyyssä toimitaan yhteistyössä koulun kanssa. Kouluterveydenhoitajan kotikäynti Oppilaille järjestetään pienryhmätoimintaa 1 lk, kesä- elokuu, vanhemmat tuovat lapsen vastaanotolle. 3 lk, loka- joulukuu 5 lk, tammi- maaliskuu Tarvittaessa Terveyskasvatusta Suun terveystarkastus, purennan tarkastus, riskipotilaiden seulominen, tarvittaessa pinnoitus, vanhemmat tukevat lapsen omahoitoa, harjaus kahdesti päivässä, ksylitolin käyttö Suun terveystarkastus, purennan tarkastus, harjaustekniikan kontrolli, välipalat, vesi janojuomana Kouluterveyden huollon Kouluterveyden huollon Hammaslääkäri Hammaslääkäri 2, 4 ja 6 lk Suun terveystarkastus, purennan tarkastus, yläkolmosten palpointi, seiskojen puhkeamisen arvionti (shg:n kutsut), erosiiviset juomat, tupakka Hammaslääkäri 2,4, ja 6 lk Terveyskasvatustilaisuus, aiheina harjaus ja ravinto, (15/15 min, yht 30 min). Suuhygienisti hammashoitajat

26 26 Ryhmätilaisuus koululla 8 lk, marras- maaliskuu Toivotaan, että opettaja ja/tai kouluavustaja on mukana terveysneuvontatilanteessa Yksilöllisen tarpeen mukaan ennaltaehkäisevän hoidon käynti ja hoitotoimenpiteet Suuhygienisti Hammaslääkäri Vastaanottokäynti 7 ja 9 lk Suun terveystarkastus, purennan kontrollointi, hammaslangan käyttö, tupakka, nuuska, lävistykset, nuori ottaa itse vastuun suun terveydestään Hammaslääkäri Vastaanottokäynti 9 lk, koulukohtaisesti, koulu/ luokka Yksilöllisen tarpeen mukaan ennaltaehkäisevän hoidon käynti, tehdään tarvittavat toimenpiteet Suuhygienisti/ha mmaslääkäri Vastaanottokäynti Ennaltaehkäisevä suun terveys, ravinto, tupakka Suuhygienisti

27 27 Kouluterveyden huolto Ryhmäkäynti koululla Jaettava materiaali Toimintakäsikirjan/ yksilöllisen tarpeen mukaan Terveystarkastusten yhteydessä jaetaan Kouluterveyden huolto Riittävät henkilöstöresurssit Kokkolassa terveydenhoitajien työpanos 9,5 ja Kruunupyyssä 1,1 Kokkolassa: 534/ Kruunupyyssä: 700/ Suositus 600 lasta/ Kokkolan kaupunki/ sosiaali- ja terveyslautakunta Asetuksen tuomat muutokset Koulunaloittajan terveystapaamiset pääsääntöisesti kesän aikana vanhempien/huoltajan kanssa Siirtymävaiheessa alakoulusta yläkouluun terveystapaaminen vanhempien/huoltajan kanssa kesän aikana Laaja-alaiset terveystarkastukset 1lk, 5lk ja 7/8 lk Terveydenhuollon vastuulla on järjestää tarvittaessa erikoislääkärin tekemä näön tai kuulon tutkimus, sekä psykiatrin tai psykologin tutkimus Moniammatillinen yhteistyö Sivistystoimi/ päivähoito Oppilashuoltoryhmät toimivat säännöllisesti kouluissa Oppilashuollon palvelut; kuraattori ja koulupsykologi Yhteistyö laajassa terveystarkastuksessa, opettajan lausunto Yhteistyö esiopetuksen kanssa sovittava

28 28 Lastensuojelu Erikoissairaanhoito Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut Lastensuojeluilmoituksen tekeminen Nopsa Yhteistyö lasten ja nuorten yksikön kanssa perustuu lähetekäytöntöön Yhteistyö lasten ja nuorten psykiatrisen yksikön kanssa on sovittu Yhteistyö korva- pkl:n kanssa perustuu lähetekäytäntöön Silmälääkäripalvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta, lähetekäytännöt on sovittu Yhteistyökäytännöt Nuotan kanssa on sovittu ja niitä tarkennetaan Koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut Yhteistyö perheneuvolan kanssa on sovittu Yhteistyö lasten ja nuorten psykiatrisen yksikön kanssa on sovittu Lapsiperheiden palvelut: perhetyö, kotipalvelu, sosiaalityö Lastensuojelun ilmoituksen tekeminen, Nopsa-yksikkö tekemä arviointi tarvittaessa Lapsiperheiden kotihoitoresurssit ovat niukat Iltapäiväkerhotoiminta alakoulussa luokkalaisille Vastaanotto Sairaanhoitopalveluista on sovittu Koulutapaturmien toimintaohje on laadittu Fysioterapia Konsultaatiomahdollisuus Lähetekriteereistä on sovittu Kuntoneuvola

29 29 Puheterapia Ravitsemussuunnittelija Kolmas sektori Puheterapiaa ei tällä hetkellä anneta kouluille niukkojen resurssien takia. Lähetekriteerit on päivitetty, asiantuntemusta hyödynnetään paremmin Liikunta- ja teatterikerhot toimivat osassa alakouluissa. Toimenpide-ehdotukset Koululääkärin viran täyttäminen Sähköisen asioinnin käyttöönotto 4. OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin kuuluvat: Lukiolaiset Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat Ammattikorkeakoululaiset Yliopisto-opiskelijat Aikuisopiskelijat, joiden opiskelu on päätoimista ja opintotukeen oikeutettua Tavoitteet Opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen Opiskeluyhteisön - ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja

30 30 päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus Seksuaaliterveyttä edistävät palvelut sekä suun terveydenhuollon palvelut. Asetuksen mukaiset opiskeluterveydenhuollon käynnit Lukio, 2.aste ensimmäinen vuosi toinen vuosi terveydenhoitajan tekemä terveyshaastattelu ja terveydenhoitajan terveystarkastus terveystarkastus ja lääkärin tekemä terveystarkastus lääkärintarkastus oppilaille joilta puuttuu voimassa oleva erityisopiskelijalle ja opiskeluun/ammattiin vaikuttava nuorison terveystodistus tai T-todistus, asevelvollisten pitkäaikaissairaus tarkastukset Ammattikorkeakoulu, yliopisto ensimmäinen vuosi terveyshaastattelulomake terveystarkastus tarvittaessa lääkärintarkastus tehdään tarvittaessa terveydenhoitajan tarkastuksen perusteella Toimenpiteet ja vastuutahot Sektori Tehtävä Toimenpiteet Menetelmät Vastuutaho Arviointi Opiskelijaterveyde nhuolto Määräaikaistarkastukset 1. Terveydenhoitajan tekemät tarkastukset 1. Tarkastus: Terveyskysely lähetetään etukäteen kaikille 1. vuoden opiskelijoille. Tarkastukseen otetaan lukiolaiset ja toisen asteen, Opiskelijatervey denhuollon /lääkäri

31 31 sekä tarvittaessa muut opiskelijat terveyskyselyn pohjalta. 2. Lääkärin tekemät tarkastukset 2. Lääkärin tarkastukset: Ammattiopistossa 1. tai 2. opiskeluvuonna lääkärintarkastus, ellei lääkärintarkastusta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä Opiskeluterveydenhuolto Seulontatutkimukset elämäntilanne terveysongelmien erityispiirteet terveyden ja opiskelun edistäminen (opiskeluyhteisön hyvinvointia, yksilön terveyden Lääkärintarkastus tulee kuitenkin aina järjestää 1. opiskeluvuonna opiskelijalle, joka on erityisopetuksessa tai jolla terveydentilan ja opiskelukyvyn selvittäminen on tarpeellinen opiskelualan tai tulevan ammatin vuoksi. näön tutkimus kuulon tutkimus RR vyötärönympärys BMI Dehko Opiskeluterveyd enhuollon / lääkäri

32 32 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto/ Äitiysneuvola Opiskeluterveydenhuolto/P erhesuunnittelu Opiskeluterveydenhuolto Suunterveyden- huolto, Lukio ja ammatilliset oppilaitokset Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen edistäminen ja terveysviestintä) mielenterveysongelmat läheisväkivalta päihdeongelmat toimentuloon tai elinoloihin liittyvät ongelmat Mielialakysely (RBDI 13) tupakointi nuorten päihdemittari tai Audit Arviointilomake jatkohoitoon ohjaaminen, esim. Ammattiopistossa käytössä oma psyk.sh käytettävissä päihdeohjelma Äitiysneuvolatoiminta raskausajan seuranta Opiskelupaikkakunnan neuvola Perhesuunnittelu ja ehkäisy seksuaaliterveys ja ehkäisyneuvonta Opiskelupaikkakunnan neuvola Ryhmätoiminta Tarvittaessa Opiskelijatervey denhuollon Vastaanottokäynti Opiskelijalle tulee järjestään Ensimmäisenä Hammaslääkäri kerran opiskeluaikana suun opiskeluvuonna terveystarkastus, jossa informoidaan selvitetään suun mahdollisuudesta varata terveysneuvonnan ja aika suun palveluiden tarve. Oppilaan terveystarkastukseen hammashoitola määräytyy (tiedote sähköisesti koulun mukaan. oppilaitoksen kautta jokaiselle oppilaalle) Suun terveystarkastus, terveysneuvonta, ravinto,

33 33 napostelu, tupakka/nuuska, parodontologisten riskipotilaiden seulonta suuhygienia AMKoppilaitokset Vastaanottokäynti Jaettava materiaali Riittävät henkilöstöresurssit Opiskelijalle tulee järjestää kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palveluiden tarve. Hoitoaika tulee varata itse. Yli18- vuotiaiden hammashoitola jakautuu osoitteen mukaan. Toimintakäsikirjan/ yksilöllisen tarpeen mukaan Kokkolassa terveydenhoitajien työpanos 5.5 ja Kruunupyyssä 0,4 Suun terveystarkastus, terveysneuvonta Ensimmäisenä opiskeluvuonna informoidaan mahdollisuudesta varata aika suun terveystarkastukseen (tiedote sähköisesti oppilaitoksen kautta) Suun terveystarkastus, viisaudenhampaat, eroosio, parodontologisten riskipotilaiden seulonta Jaetaan terveystarkastusten yhteydessä Kokkola: 895 opiskelijaa/ Kruunupyy: 335 opiskelijaa/ Suositus 800 opiskelija / toisella asteella ja 1000 opiskelijaa AMK asteella Hammaslääkäri Kokkolan kaupunki/ sosiaali- ja terveyslautakunt a

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti

Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus Kutsutaan molemmat vanhemmat Ainakin

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma 1.9.2016 Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT 1 Tietoa nuorista Tutkimustietoa lapsista ja nuorista ( Kouluterveyskyselyt,

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA Terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA Terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 319 PERHEIDEN JA LASTEN SEKÄ OPPILAIDEN TERVEYSTARKASTUSTEN JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMEENPANO-OHJELMA Terke 2010-45 Esityslistan asia TJA/4 TJA Käsittely Terveyslautakunta

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Tuovi Hakulinen-Viitanen, Tutkimuspäällikkö, Dosentti Tuovi Hakulinen-Viitanen 9.10.2014 Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset

Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 7.2.2014 Jyväskylä Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus - määritelmä

Lisätiedot

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa

Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Kokemuksia laajojen terveystarkastuksien toteuttamisesta Inarissa Mirja Laiti Avohoidon johtaja 12.11.2013 Inarin perustietoja Kunnan pinta-ala noin 17 300 m2 Väestö noin 6730 Väestötiheys 0.45 asukasta/m2

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Järvenpää 28.11.2013 Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM etunimi.sukunimi(at) stm.fi 27.11.2013

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (7) 85 Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite aistiherkkien lasten perheiden omasta tukimallista päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Raskausajan tuen polku

Raskausajan tuen polku 1 Raskausajan tuen polku Hyvinvointiarviointi ja kotikäynti parityöskentelynä Valtakunnalliset neuvolapäivät 3-4.11.2010 Helsinki Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Koskelan neuvola 2 Taustaa TUKEVA 1-hankepilotointi

Lisätiedot

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Uusi isyyslaki - koulutustilaisuus Marjaana Pelkonen 6.10.2015 6.10.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Tuovi Hakulinen,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Terveyslautakunta Tja/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (7) Terveyslautakunta Tja/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (7) 275 Lausunto aloitteesta aivotoiminnan ja aistitasapainon häiriöitä sairastavien lasten perheiden tukimallista HEL 2012-013151 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA Marianne Junes-Leinonen

LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA Marianne Junes-Leinonen LAAJAT TERVEYSTARKASTUKSET TORNIOSSA 2013 Marianne Junes-Leinonen 12.11.2013 1.käynti (rvk 8-10, kesto 60 min) raskaana olevan ja puolison terveydentilan selvitys, sukuanamneesi suun terveydentilan selvittäminen

Lisätiedot

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta

Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Sähköinen terveys- ja hyvinvointikysely- hyvinvointikartta Rauman koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ja 4v. laajassa tarkastuksessa 7.2.2017 Nimi Maritta Komminaho 1 Raumalla hyvinvointikysely on käytössä

Lisätiedot

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa

Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Varhaista tukea ja kumppanuutta rakentamassa Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen Lasten Kaste kehittämistyö jatkuu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA Sivistyslautakunta 75 07.09.2016 Sosiaali- ja terveysltk. 135 03.11.2016 VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA 228/22/2016 SIVLK 07.09.2016 75 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perusturvatoimen palveluverkko Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Palveluverkon kehittämisen tavoitteita Toiminta on laadukasta ja perustuu todettuun hyötyyn potilaalle tai asiakkaalle Asiakasystävällisyys

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015

VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 VALTAKUNNALLISET NEUVOLAPÄIVÄT 20.10.2015 Terveydenhoitajan näkökulma sosiaalihuoltolakiin JOENSUUSTA Perustettu vuonna 1848, 284 asukasta Asukkaita 1.1.2015 75 041 Syntyvyys v 2014 768 lasta Asukastiheys

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

Perheeksi ryhmätoiminta odottaville ja vauvaperheille 2015 - koonti tapaamisista eri lapsiperheiden toimijoiden kanssa ryhmätoimintojen näkökulmasta

Perheeksi ryhmätoiminta odottaville ja vauvaperheille 2015 - koonti tapaamisista eri lapsiperheiden toimijoiden kanssa ryhmätoimintojen näkökulmasta Perheeksi ryhmätoiminta odottaville ja vauvaperheille 2015 - koonti tapaamisista eri lapsiperheiden toimijoiden kanssa ryhmätoimintojen näkökulmasta :nykytila ja tulevaisuuden tarpeet Perheeksi monitoimijuuden

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (7) 183 Stj / Valtuutettu Sari Näreen aloite erityistuen vahvistamisesta peruskouluissa ja päiväkodeissa päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa

Lisätiedot

Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti

Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset. Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus uudet äitiysneuvolasuositukset Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti Laajat terveystarkastukset (VNA 338/2011, aik. 380/2009) Koko perheen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015, Joensuu Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Selvitys (LSAVI/2877/ /2012)

Selvitys (LSAVI/2877/ /2012) 23.1.2013 Lounais-Suomen aluehallintovirasto PL 22 20801 TURKU Selvitys (LSAVI/2877/05.07.03/2012) Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Raision sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnalta,

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM maire.kolimaa@stm.fi 24.9.2015 Opiskeluterveydenhuollon toimivuus Helsinki 17.9.2015 Sisältö opiskeluterveydenhuollon taustaa

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 17.4.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi (Stakes 2008)

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa. Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen)

Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa. Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen) Päihteet ja elintavat puheeksi neuvolassa Tuovi Hakulinen Dosentti (Terveyden edistäminen) 7.2.2017 Tuovi Hakulinen 1 Miksi ehdotimme teemaa? Vanhempien elintavat, esim. päihteiden riskikäyttö vaikuttavat

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Koillismaan kehittämisalue (Kuusamo-Posio-Taivalkoski) 4v. tarkastuksen mallinnus. Ohjausryhmä 19.10.2010 Anu Määttä

Koillismaan kehittämisalue (Kuusamo-Posio-Taivalkoski) 4v. tarkastuksen mallinnus. Ohjausryhmä 19.10.2010 Anu Määttä Koillismaan kehittämisalue (Kuusamo-Posio-Taivalkoski) 4v. tarkastuksen mallinnus Ohjausryhmä 19.10.2010 Anu Määttä Taustaa: Uusi neuvola-asetus 1.7.2009: kunnan on järjestettävä 4 vuoden ikäiselle lapselle

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti

Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti Laajat terveystarkastukset kouluterveydenhuollossa Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Lahti 9.10.2014 Kehittämistarpeita kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa Vanhempien mukaan saaminen

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 1 Hyvinvointipalvelut Terveysneuvonta Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2011 2014 1.3.2011 2 Saatesanat ohjelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö ammatillisen koulutuksen kentällä

Oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö ammatillisen koulutuksen kentällä Oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö ammatillisen koulutuksen kentällä Lähtökohdat Opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon säädetään Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013) Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien

Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien Jyväskylän yhteistoiminta-alue 4 Kuntaa 12 Terveysasemaa 150 000 asukkaan perusterveydenhuolto Henkilökuntaa 1400 115 aluelääkäriä ja muita lääkäreitä 12 terveysasemaa

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄT TERVEYSPALVELUT ITÄ-SUOMESSA

LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄT TERVEYSPALVELUT ITÄ-SUOMESSA LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄT TERVEYSPALVELUT ITÄ-SUOMESSA Valtioneuvoston asetuksen (28.5.2009/380) neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä

Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen. Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä TAUSTAMUISTIO 1 (6) 2.11.2009 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen Oppilas- ja opiskelijahuollon nykytila lainsäädännössä Oppilas- ja opiskelijahuollosta

Lisätiedot

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Tuovi Hakulinen, tutkimuspäällikkö, THL etunimi.sukunimi@stm.fi Isyyden tunnustaminen neuvolassa

Lisätiedot

Taustatietoja terveyskeskuksesta

Taustatietoja terveyskeskuksesta Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa 2016 Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme vastauksen täyttämistä ensin paperiselle lomakkeelle. Vastaamisen voi keskeyttää "Keskeytä"-painikkeesta

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointi ja palveluiden paikat korjaavasta työst. stä hyvinvoinnin edistämiseen

Lasten ja perheiden hyvinvointi ja palveluiden paikat korjaavasta työst. stä hyvinvoinnin edistämiseen Jukka Mäkelä: Lasten ja perheiden hyvinvointi ja palveluiden paikat 1 Lasten ja perheiden hyvinvointi ja palveluiden paikat korjaavasta työst stä hyvinvoinnin edistämiseen Jukka MäkelM kelä Lastenpsykiatri,

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon sisältö. Susanna Fagerlund-Jalokinos Kehittämispäällikkö

Opiskeluterveydenhuollon sisältö. Susanna Fagerlund-Jalokinos Kehittämispäällikkö Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos Kehittämispäällikkö Lähtökohdat Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta,

Lisätiedot

ristön terveysriskien ehkäisy

ristön terveysriskien ehkäisy Kylmän n ja kuuman ympärist ristön terveysriskien ehkäisy yksikön johtaja Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden edistäminen Projektin tarkoitus Projektin päämäärä on estää ja vähentää

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon sisältö. Susanna Fagerlund-Jalokinos Kehittämispäällikkö

Opiskeluterveydenhuollon sisältö. Susanna Fagerlund-Jalokinos Kehittämispäällikkö Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos Kehittämispäällikkö Lähtökohdat Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta,

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9

HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PE- RUSKOULUN VUOSILUOKILLE 7 9 Suomenkielinen koulutusjaosto 17.9.2013 HUOLTA HERÄTTÄVIIN POISSAOLOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTASUUNNITELMA PERUS-

Lisätiedot

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin

ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin ROVANIEMEN PILOTTI 2014 /8 2015/12 Tavoitteena edistävän ja ehkäisevän työotteen vahvistaminen moniammatillisesti ryhmätoiminnan keinoin LAPSIPERHEIDEN PALVELUISSA RYHMÄMUOTOINEN TOIMINTA MENETELMÄOSAAJAT

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Erityisestä edistävään tulokset ja kehittämishaasteet

Erityisestä edistävään tulokset ja kehittämishaasteet Erityisestä edistävään tulokset ja kehittämishaasteet Mielenterveystyön kehittäminen 1.8.2008 30.4.2009 Pekka Makkonen Marita Päivärinne Irmeli Leino Liisa Anttila ESITYKSEN SISÄLTÖ Case-työpaja työskentelyn

Lisätiedot

Terveydenedistämisen, neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma

Terveydenedistämisen, neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma Terveydenedistämisen, neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 17.4.2015 Sisältö historia opiskeluterveydenhuollon tila ja kehittäminen terveydenhuoltolaki (1326/2010) valtioneuvoston

Lisätiedot

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä

Kipuprojektin satoa. Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Kipuprojektin satoa Pitkäkestoisen kivun moniammatillisen hoitomallin ja alueellisen palvelujärjestelmän kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirissä Osaraportti: nykytilan kuvaus ja toimijoiden haastattelut

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon sisältö

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos Kehittämispäällikkö Lähtökohdat Terveydenhuoltolaki (1326/2010) Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot