Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen"

Transkriptio

1 1 TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ KOKKOLAN KAUPUNGISSA JA KRUUNUPYYN KUNNASSA

2 2 JOHDANTO Valtioneuvoston uusi asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (380/2009) edellyttää (4 :n 1 momentti), että terveyskeskusten tulee laatia yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa yhtenäinen toimintaohjelma, joissa on sovittu asetuksessa säädettyjen palvelujen järjestämisestä. Toimintaohjelmassa tulee sopia mm. eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä, työnjaosta, vastuuhenkilöistä ja menettelytavoista. Yhtenäiset toimintaohjelmat voivat keskeisiltä osiltaan olla osa lastensuojelulain edellyttämää suunnitelmaa, joka tehdään lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi. Kunnan kansanterveystyöstä vastaavan luottamustoimielimen on hyväksyttävä neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma. Toimintaohjelma on osa kunnan laajempaa taloussuunnitelmaa, joka laaditaan valtuustokausittain ja toimintaohjelman mukaisesta toiminnasta raportoidaan vuosittaisessa toimintakertomuksessa sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen Uuden asetuksen merkitys Velvoittaa kuntaa järjestämään asetuksenmukaiset palvelut mennessä Korostaa vanhempien tukemista, asiakkaiden näkökulmaa Edistää suunnitelmallista terveysseurantaa ja neuvontaa Tukee moniammatillista yhteistyötä Hillitsee korjaavien palvelujen lisäämispaineita ja kustannustason nousua

3 3 Asetuksen taustalla olevat oppaat/ suositukset Äitiyshuollon suositukset 2013 Imetyksen edistäminen Suomessa, toimintaohjelma Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus 2004:11 Lastenneuvolaopas 2004 Kouluterveydenhuollon opas 2002 (peruskoulut) Kouluterveydenhuollon laatusuositus 2004 Opiskeluterveydenhuollon opas 2006 (lukiot, ammatilliset oppilaitokset, AMK, yliopisto) Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma 2007 Kokkolan, Kruunupyyn ja Jyta- alueen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Kokkolan ja Kruunupyyn alueen turvallisuussuunnitelma Terveydenhuoltolaki 2010 Terveys kansanterveysohjelma Terveydenedistämisen laatusuositus, 2006 Kokkolan kaupungin hyvinvointisuunnitelma

4 4 1. ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA Tavoitteet Edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveyttä ja turvallisuutta Tunnistaa mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt ja järjestää viipymättä tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea Ehkäistä terveyseroja ja syrjäytymistä varhain kohdennetun tuen avulla Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimiva yhteistyö ja toimiva hoitoketju Sikiön terveyden turvaaminen ja edistäminen Vanhemmaksi kasvun ja parisuhteen tukeminen Perheen sosiaalisen tukiverkoston edistäminen Yksilön ja koko perheen terveyden, suun- ja mielenterveyden sekä psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Lähi- ja parisuhdeväkivallan ehkäisy Varhaisen vuorovaikutuksen ja imetyksen tukeminen Seksuaaliterveyden edistäminen Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen Asetuksen mukaiset äitiysneuvolakäynnit Raskauden aikaiset seurantakäynnit 6-8-rv palvelutarpeen arviointi puhelimessa/vats.otolla 8-10 rv ensikäynti rv laajaterveys tarkastus rv lääkäri laaja terv.tark rv rv ensisynnyttäjille rv rv /lääkäri rv kotikäynti synnytyksen jälkeen 1-7vrk kotiutuksesta

5 5 Jälkitarkastus synnytyksen jälkeen 5-12 vkoa Jälkitarkastus 5-12 viikkoa synnytyksen jälkeen jälkitarkastus, EPDS- mielialaseulonta, äitiysneuvolaterveydenhoitaja 5-12 viikkoa synnytyksen jälkeen jälkitarkastus, lääkäri Terveystapaamiset ja vastuualueet Sektori Tehtävä Toimenpiteet Menetelmät Vastuutaho Arviointi Äitiysneuvola Raskauden aikaiset määräaikaistarkastukset 1. Käynnit terveydenhoitajalla: 2. Käynnit lääkärillä käyntiä suositusten mukaiset sisällöt 2. 2 käyntiä 1. Äitiysneuvola/ 2. Äitiysneuvola/ lääkäri Äitiysneuvola Laaja-alainen terveystarkastus Odotusaikana 1 laaja terveystarkastus Terveydenhoitaja suorittaa tarkastukset rv, joissa kartoitetaan koko perheen hyvinvointi, voimavarat ja erityistarpeet. Isä ohjataan tarvittaessa työterveyshuoltoon/ aluevastaanotolle Lääkärin suorittama laaja Äitiysneuvolan /lääkäri Äitiysneuvola Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen vanhempien vakavat sairaudet päihdeongelmat mielenterveysongelmat läheisväkivalta perheen toimentuloon tai elinoloihin liittyvät ongelmat tarkastus rv Perheen hyvinvointiin liittyvät arviointimenetelmät BMI DEHKO Tupakointi Audit Äitiysneuvolan /lääkäri

6 6 Äitiysneuvola Äitiysneuvola Seulontatutkimukset Kotikäynnit laaditaan hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa Ultraääni-tutkimukset Veritutkimukset Virtsatutkimukset Kohdunpohjan korkeus Sikiön sydänäänet Verenpaineen mittaus 1.lasta odottaville perheille synnytyksen jälkeen, tarvittaessa odotusaikana uudelleen synnyttäjille sopimuksen mukaan Raskauden aikainen vuorovaikutusta tukeva haastattelu EPDSmielialalomake synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistamiseksi Parisuhdeväkivalla n arviointilomake Neuvokas perhe UÄ- tutkimukset X 2 Veriryhmä, vasta-aineet, Hepatiitti, HIV, Hb, PLV kotikäynti Kiuru Äitiysneuvolan THL, SPR Syt-lab. Äitiysneuvolan

7 7 Äitiysneuvola Äitiysneuvola Äitiysneuvola/ lastenneuvola Äitiysneuvola Suunterveydenhuolto Perhevalmennus Seksuaaliterveys Vanhempainryhmätoiminta Suun terveydenhuolto Kokkolan kaupungin alueen perhevalmennus keskitetty kaupungin talon kokoustiloihin, uusi ryhmä alkaa joka toinen kuukausi Kruunupyyn alueen yhteinen perhevalmennus järjestetään tarpeen mukaan. Parisuhde Seksuaalisuus Raskauden ehkäisy Lastenhoitotunti Synnytysvalmennus Tutustuminen synn yksikköön Synnytyksen jälkeen pienryhmätoiminta sopimuksen mukaan 1. Terveydenhoitaja antaa vanhemmille informaation mahdollisuudesta varata vastaanottoaika suuhygienistille Vanhemmuuteen kasvaminen ja perheen ihmissuhteet parisuhde turvallinen varhainen vuorovaikutus liikunta ja raskaus isäksi kasvaminen vauvan kehitys suun terveydenhuolto monikkovalmennus terveysneuvonta perhevalmennus ryhmätapaaminen 1. Ensimmäisellä neuvolakäynnillä Isäryhmä Perheneuvoja Terveydenhoitaja Suunterveydenhuolto ja fysioterapia ja kela neuvolan kotisivuilla. terveydenhoitaja Lastennla äitiysnlan äitiys / lastenneuvolan/ äidit/kolmassektori Kiuru/synn yksikkö 1. Terveydenhoitaja 2. Hammashoitolassa tapahtuva suun terveydentilan ja hoidon 2. Vastaanottokäynti suuhygienistillä 2. Suuhygienisti

8 8 tarpeen arviointi lasta odottavalle perheelle keskiraskaudessa 3.Terveydenhoitaja 3. Nettisivuilta löytyy suun terveysneuvontaa odottaville vanhemmille Riittävät henkilöstöresurssit Kokkolassa 6,8 työpanos Kruunupyy 1,2 työpanos Kokkolassa 86 perhettä/ perhettä/synnytystä/, Kruunupyy: 80 perhettä/ Suositus 78/ Kokkolassa: vajaus 1 terveydenhoitajaa Kokkolan kaupunki/ sosiaali- ja terveyslautakunta Suunterveydenhuolto Äitiysneuvolan perhevalmennukset jäävät pois ja tilalle laitetaan Kokkolan nettisivuille perhevalmennuksessa käytetty materiaali. Saara ja Merja muokkaavat materiaalin asiasisällön oikeaan muotoon saamme nettisivuille muokatun tekstin. Terveydenhoitajat ohjaavat kaikki lastaan odottavat perheet suuhygienistin vastaanotolle. Terveydenhoitajia on informoitu maksullisuudesta ja siitä mikä on ilmaista hoitoa. Tästä infosin, että otamme kaikki odottavat perheet ohjantaan suun terveydentilan ja hoidontarpeen arviointiin.

9 9 Asetuksen tuomat muutokset Moniammatillinen yhteistyö Lastensuojelu Erikoissairaanhoito Määräaikaisten terveystarkastusten vähentäminen matalan riskin raskauksissa terveiden raskaana olevien äitien kohdalla Ensisynnyttäjä; raskausaikana 9 käyntiä ja synnytyksen jälkeen 2 käyntiä (aikaisemmin 13+2) Uudelleensynnyttäjä; 8 käyntiä ja synnytyksen jälkeen 2 käyntiä. (aikaisemmin 10+2) Raskaudenaikaiset lääkärikäynnit 2 käyntiä ( aikaisemmin 3 käyntiä) Käyntimäärät ovat muuttuneet 2013 vuonna julkaistun äitiysneuvolasuosituksen mukaisiksi, otetaan käyttöön Yksilöllisen tuen tarve arvioidaan jokaisessa määräaikaistarkastuksessa ja kirjataan hoitosuunnitelmaan. Lisäseurantaan varataan 20% sekä terveydenhoitajan/kätilön että lääkärin vastaanottotyöhön käytettävästä ajasta Lisätuen tarve voi olla seurausta mm. odottavan naisen kroonisesta perussairaudesta, terveydentilasta, mielenterveyshäiriöistä, päihdeongelmista, aikaisemmasta ongelmallisesta raskaus tai synnytyshistoriasta, raskauteen liittyvistä komplikaatioista, raskaana olevan ja perheen erityistilanteet Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekeminen aikuissosiaalityöhön, toimintaohje laadittu Lähetekriteerit äitiyspoliklinikalle päivitetty Valmennuspoliklinikka Vauvatiimi, suomenkielinen UÄ- tutkimukset on keskitetty äitiyspoliklinikalle Säännölliset tutustumiset synnytysyksikköön LYSY-toiminta; toimintaohje laadittu

10 10 Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut Yhteiset koulutuspäivät 1-2x/v Yhteispalaverit 2x/v Päihdeäidin hoitopolku laadittu yhteistyössä Kiurun, Ensi ja turvakodin avopalveluyksikön kanssa Säännölliset työntekijätapaamiset Kiurun päihdevastuulääkäri nimetty Avopalveluyksikkö IIdaliinan työparit sovittu neuvoloihin EPDS- seulonta, synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistaminen. Hoitopolku on päivitetty tk:n psyk. tiimi/kpks, psyk pkl, vauvatiimi säännöllinen konsultaatioaika psyk.pkl psyk.sh ja perhetyöntekijä perheterapeutti Kruunupyyssä Lapsiperheiden perhepalvelu Yhteistyöstä sovittu Kokkolan kaupungin ja Kruunupyyn perhepalvelun kanssa Tällä hetkellä resurssit ovat niukat, eivätkä vastaa lapsiperheiden tarvetta MLL tarjoaa lastenhoitopalveluja Fysioterapia Fysioterapeutti/kuntohoitajan ohjaus löytyy nettisivuilta Ohjaus/neuvonta kuntoneuvolassa Kela Työterveyshuolto Yhteistyö erityispäivärahaa koskien Konsultaatio mahdollisuus Kokkolan Työplus Koulutus erityiskysymyksissä

11 11 Toimenpide- ehdotukset Uusien äitiysneuvolan suositusten käyttöönotto Asetuksen mukaisten lääkäri ja terveydenhoitajaresurssien täyttäminen, asetuksen mukainen lisäys Kokkolassa 1 terveydenhoitaja Sähköisen asioinnin käyttöönotto Asiakaskäyntien ajanvarauksen yhtenäiset toimintaperiaatteet Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen Täysimetykseen panostaminen, vauvamyönteisyys ohjelman päivittäminen 2. LASTENNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA Tavoitteet Lapsen kehityksen, terveyden, hyvinvoinnin, huolenpidon, kasvatuksen ja sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen Lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukeminen Vanhempien hyvinvoinnin, jaksamisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen Määräaikaistarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvitys Lapsen mielipiteen ja kokemusten kuuntelu Moniammattillisen yhteistyön vahvistaminen

12 12 Väestöennusteet KOKKOLA Kokkola KRUUNUPYY ikä/vuosi yhteensä

13 13 Asetuksen mukaiset lastenneuvolakäynnit 1. ikävuosi neuvolassa 1-2 vk 1 kk 4-6 vk 2 kk 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk 8 kk 10 kk kotikäynti lääkäri lääkäri laaja yksilö tai ryhmä lääkäri tarv. Ikävuodet 1-6 v. neuvolassa 1v 1,5v 2v 3v 4v 5v 6v +lääkäri, +lääkäri +lääkäri laaja-tarkastus laaja tarkastus

14 14 Terveystapaamiset ja vastuutahot Sektori Tehtävä Toimenpiteet Menetelmät Vastuutaho Arviointi Lastenneuvola Määräaikaistarkastukset 1. Terveydenhoitajat tekemät tarkastukset 1. Ensimmäisen vuoden aikana vähintään 6 Lastenneuvola/ /lääkäri tekemää tarkastusta: 1-4 vk, 2 kk, 3 kk, 4kk, 5 kk, 6 kk, 8kk, (10kk) ja 1v 1-6 v aikana vähintään neljä tarkastusta: 18kk, 2v, 3 v, 4v, 5v. ja 6 v 2. Lääkärin tarkastukset: 4-6 vk, 4kk, 8 kk, 18 kk ja 4 v Lastenneuvola Laaja-alaiset terveystarkastukset 2. Lääkärin tekemät tarkastukset Laaja terveystarkastus: 4 kk, 18kk ja 4 v ikäisenä Lääkärin ja terveydenhoitajan yhdessä tekemä tarkastus Päivähoidon henkilökunnan kirjallinen arvio 4v. lapsesta on käytössä, kehitteillä 1½v lapsen arviointilomake Lastenneuvolan /lääkäri Seulontatutkimukset kasvuun ja kehitykseen liittyvät tutkimukset perheen hyvinvointiin liittyvät Lastenneuvolan / lääkäri

15 15 perheen hyvinvoinnin, jaksamisen ja keskinäisen vuorovaikutuksen tukeminen arviointimenetelmät: perheen voimavarat Audit perheen tupakointi Vavu täysimetys Perheväkivallan arviointilomake Näkö/kuulo paino/pituus päänympärys neuvokas perhe 2v. Lastenneuvola Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen vanhempien vakavat sairaudet päihdeongelmat mielenterveysongelmat läheisväkivalta perheen toimentuloon tai elinoloihin liittyvät ongelmat lähetekriteerit sovittu fys terapia toim terapia perheneuvola neuvolapsykologi perhetyötekijä psyk.sh puheterapia Kiuru/lastenyks. Kuntoutustyöryhmä (erityistyöntekijät) Lastensuojelun tukiryhmä neuvolatiimit

16 16 Lastenneuvola Kotikäynnit Lastenneuvolan terveydenhoitajan tekemä kotikäynti Lastenneuvola Lastenneuvola Suun terveydenhuolto Vanhempainryhmätoiminta Lapsen neuvolakäynti Lapsen hammashoitokäynti Vastaanottokäynti Vanhemmille järjestetään pienryhmätoimintaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa Neuvolakäynnin yhteydessä suun kotihoidon ohjaus Suun terveystarkastuksia järjestetään vähintään kolme kertaa 1-6 vuoden ikäisille 1- vuotiskäynti Ensimmäisen lapsen saaneiden perheiden kotiin tehdään kotikäynti. Tarvittaessa kotikäynti tehdään uudelleen vanhemmaksi tuleville Ryhmäneuvola/yksilökäynti Perhevalmennuksen jatkona pienryhmätoiminta Perhekahvila Terveydenhoitajan tekemä, 6 kk ikäisenä, suun kotihoito-ohjeet löytyy nettisivulta. Suun terveystarkastus, imemis-, ravinto- ja harjaustottumukset, fluorisuositukset, kariestartunta (st-mutans), hammasharja ja ohjelehtinen Lastenneuvolan Lastenneuvolan Kolmas sektori Seurakunta Terveydenhoitaja Suuhygienisti Vastaanottokäynti 3- vuotiskäynti Suun terveystarkastus, purennan tarkastus, ravintotottumukset ja harjausohjaus, ksylitolin käyttö, hammasharja ja ohjelehtinen Suuhygienisti

17 17 Vastaanottokäynti 5- vuotiskäynti Suun terveystarkastus, purenta, 1- vaihduntavaihe, harjausopetus, vanhemman vastuu lapsen suunhoidossa, hammasharja ja ohjelehtinen Suuhygienisti Vastaanottokäynti Välivuosina (2,4 ja 6 vuotiaina) kutsutaan yksilöllisen tarpeen mukaan Kariesriski - Pitkäaikaissairaus - Pelkopotilaat - määrävuositarkastukseen tulematta jättäneet Suuhygienisti/ hammaslääkäri/ erikoishammaslääkäri Jaettava materiaali Toimintakäsikirjan mukaan neuvolakäyntien yhteydessä Riittävät henkilöstöresurssit Kokkolassa työpanos 9,6 Kruunupyyssä työpanos 1, lasta/, suositus 340 lasta / Kokkolassa vajaus 3 kehittämisryhmä lastenneuvolan terveydenhoitaja Kokkolan kaupunki/ sosiaali- ja terveyslautakunta

18 18 Asetuksen tuomat muutokset 4 kk:n ja 18kk:n ja 4v. ikäisen laajaterveystarkastus 6 kk:n ikäisten vauvojen terveystarkastus pidetään mahdollisuuksien mukaan ryhmäneuvolana, ensisijaisesti ensimmäisen lapsen perheet. 4-6 viikon, 4 kk:n, 8 kk:n ja 18 kk:n ikäisen lääkärikäynnit tuovat myös hoitajille lisäkäynnin yhteistyö ulkomaalaistoimiston kanssa määräaikaistarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvitys Moniammatillinen yhteistyö Sivistystoimi/ varhaiskasvatus Hoito- ja kasvuryhmät; nimetty terveydenhoitaja/päiväkoti Yhteistyöstä sovittu varhaiskasvatuksen kanssa o 4v tarkastusta (Lene) varten varhaiskasvatuksen arviointilomake ja palautelomake käytössä o 1,5 v palautelomake kehitteillä varhaiskasvatuksen lääkehoidon suunnitelma laadittu, päivitetään Lastensuojelu Erikoissairaanhoito Lastensuojeluilmoituksen tekeminen, prosessi kuvattu ja lähetekriteerit sovittu Nopsa Lähetekriteerit sovittava Kiurun lastenyksikön kanssa, konsultaatiot sovittu Kiurun silmäpkl lähetekriteerit sovittu Kiurun korvapkl lähetekriteerit sovittava Lasten psyk. yksikön kriteerit on sovittu Vauvatiimi yhteistyöstä on sovittu

19 19 Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut Perheiden alkoholin käyttö, kun huoli herää perheestä, jatkosuunnitelmat sovittava A-klinikan kanssa sovittava yhteistyöstä Kiuru/ lasten psyk. yksikkö, yhteistyö sovittu Vauvatiimi, yhteistyö sovittu Perheneuvola, yhteistyöstä sovittava Neuvolapsykologi, kehitysarviot sovittu Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut saatavilla perhetyön näkökulmasta Lapsiperheiden perhepalvelut: perhetyö, kotipalvelu, sosiaalityö Vastaanotto Perheneuvola perhetyöntekijä Lapsiperheiden kotipalvelun resurssit riittämättömät MLL:n lastenhoitopalvelut Lääkärin vastaanotto x1pvä/vko, lisäksi konsultaatio mahdollisuus Lähetekriteerit sovittu Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, käytänteet sopimatta Fysioterapia/ Toimintaterapia Lähetekriteerit sovittu Konsultaatiot ja koulutus Kela

20 20 Puheterapia Lähetekriteerit sovittu Ravitsemussuunnittelija Lähetekriteerit sovittu Kolmas sektori Ensi ja turvakoti; yhteistyö sovittu esim. unikoulu MLL:n perhekahvilatoiminta aktiivista kanta Kokkolan, Ullavan ja Alavetelin alueilla Maahanmuuttajat Tulotarkastukset Tulkkipalvelut Sairaan lapsen hoitovapaat neuvolan terveydenhoitajat kirjoittavat sairaan lapsen hoitovapaat ja antavat ohjausta Toimenpide- ehdotukset matkailijoiden rokotusneuvonta ja rokottaminen hoidetaan neuvoloissa asetuksen mukaisten lääkäri ja terveydenhoitajaresurssien täyttäminen, asetuksen mukainen lisäys Kokkolassa 3 terveydenhoitajaa sähköisen asioinnin käyttöönotto asiakaskäyntien ajanvarauksen yhtenäiset toimintaperiaatteet riittävät lääkäriresurssit, tarkastuksia lisää 3 ikäryhmää n 2000 lääkärikäynnin lisäys terveydenhoitajan ja lääkärin yhteisvastaanoton vakiinnuttaminen laajoissa terveystarkastuksissa Kirkonmäen alueen toimitilojen suunnittelu meneillään Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun kanssa säännölliseksi Laajojen terveystarkastusten kattavuuden seuranta Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen

21 21 3. KOULUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Tavoitteet Osallistuminen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen Koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen Osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa. Väestöennuste KOKKOLA 7-15-vuotiaat peruskoululaisten, väestöennuste ikä/vuosi yhteensä

22 22 KRUUNUPYY 7-15-vuotiaat peruskoululaisten, väestöennuste ikä/vuosi yhteensä Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon käynnit Alakoulu koulun alkava 1.lk 2.lk 3.lk 4.lk 5.lk 6.lk tapaa koulualoittajan yhdessä vanhempien kanssa laaja terveystarkastus /lääkäri/opp/ vanhemmat terv tark terv tark/ terv tark/ laaja terveystarkastus /lääkäri/opp/ vanhemmat terv tark/

23 23 Yläkoulu siirtymävaihe yläkouluun 7.lk 8.lk 9.lk terv. tark./ niille, joille ei ole tehty 8lk lääkärintarkastusta tapaa 7-luokkalaisen yhdessä vanhempien kanssa kesän aikana Terveystapaamiset ja vastuutahot terv tark (osa laajaa terveystarkastusta) laaja terveys- tarkastus/, oppilas/vanhemmat/lääkäri (osa laajaa terveystarkastusta) nuorisonterveystodistus lääkäri/ nuorison terv.tod. Sektori Tehtävä Toimenpiteet Menetelmät Vastuutaho Arviointi Kouluterveyden Määräaikais- 1. Terveydenhoitajat tekemät huolto tarkastukset tarkastukset Kouluterveyden huolto Laaja-alaiset terveystarkastukset Laaja terveystarkastus: 1. Kouluvuosien terveystarkastukset: 2., 3., 4., 6., 7. ja 9. vl. Lääkärin ja terveydenhoitajan yhdessä tekemä tarkastus vl. 1., 5. ja 8. Päivähoidon henkilökunnan arvio lapsesta huoltajan suostumuksella joko suullisesti tai kirjallisesti 1. vuosiluokalla tarvittaessa. Muilla luokilla opettaja arvioi oppilaan Kouluterveyden huollon /tarvittaessa lääkäri Kouluterveyden huollon /lääkäri

24 24 Kouluterveyden huolto Kouluterveyden huolto Seulontatutkimukset Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen oppilaan kokemus omasta terveydestä oppilaan aikaisempi terveys oppilaan arkipäivän kulku vanhempien kertomana oppiminen ja koulunkäynnin sujuminen perhetilanne vanhempien kertomana/ perheen hyvinvoinnin selvitys fyysinen aktiivisuus ravintotottumukset kasvuun ja kehitykseen liittyvät tutkimukset Neurologisen ja sosiaalisen selviytymisen havainnot arvioida oppilaan eritystarpeet ammattivalinnan ja jatkoopiskelun suhteen 8. vuosiluokalla. vaikeuksia koulun etenemisessä päihdeongelmat mielenterveysongelmat läheisväkivalta perheen toimentuloon tai elinoloihin liittyvät ongelmat selviytymistä koulussa tarvittaessa. Pituuden ja painon mittaus / kasvukäyrät Ryhdin ja rakenteen kliininen arvio Puberteettikehityksen arvio Skolioositutkimus Näön tutkimus Värinäkö Kuulon tutkimus Verenpaineen mittaus Mielialakysely (RBDI 13) tupakointituotteiden käyttö/altistus nuorten päihdemittari - Riskiperhekartoitus Nuorten päihdemittari Kouluterveyden huollon /lääkäri Oppilashuoltoryhmä Lastensuojelun tukiryhmä

25 25 Kouluterveyden huolto Kouluterveyden huolto Suun terveydenhuolto, Peruskoulu 1-6 lk Kotikäynnit Ryhmätoiminta Vastaanottokäynti Kokkolassa hammashoitoaika lähetetään kotiin. Kruunupyyssä toimitaan yhteistyössä koulun kanssa. Kouluterveydenhoitajan kotikäynti Oppilaille järjestetään pienryhmätoimintaa 1 lk, kesä- elokuu, vanhemmat tuovat lapsen vastaanotolle. 3 lk, loka- joulukuu 5 lk, tammi- maaliskuu Tarvittaessa Terveyskasvatusta Suun terveystarkastus, purennan tarkastus, riskipotilaiden seulominen, tarvittaessa pinnoitus, vanhemmat tukevat lapsen omahoitoa, harjaus kahdesti päivässä, ksylitolin käyttö Suun terveystarkastus, purennan tarkastus, harjaustekniikan kontrolli, välipalat, vesi janojuomana Kouluterveyden huollon Kouluterveyden huollon Hammaslääkäri Hammaslääkäri 2, 4 ja 6 lk Suun terveystarkastus, purennan tarkastus, yläkolmosten palpointi, seiskojen puhkeamisen arvionti (shg:n kutsut), erosiiviset juomat, tupakka Hammaslääkäri 2,4, ja 6 lk Terveyskasvatustilaisuus, aiheina harjaus ja ravinto, (15/15 min, yht 30 min). Suuhygienisti hammashoitajat

26 26 Ryhmätilaisuus koululla 8 lk, marras- maaliskuu Toivotaan, että opettaja ja/tai kouluavustaja on mukana terveysneuvontatilanteessa Yksilöllisen tarpeen mukaan ennaltaehkäisevän hoidon käynti ja hoitotoimenpiteet Suuhygienisti Hammaslääkäri Vastaanottokäynti 7 ja 9 lk Suun terveystarkastus, purennan kontrollointi, hammaslangan käyttö, tupakka, nuuska, lävistykset, nuori ottaa itse vastuun suun terveydestään Hammaslääkäri Vastaanottokäynti 9 lk, koulukohtaisesti, koulu/ luokka Yksilöllisen tarpeen mukaan ennaltaehkäisevän hoidon käynti, tehdään tarvittavat toimenpiteet Suuhygienisti/ha mmaslääkäri Vastaanottokäynti Ennaltaehkäisevä suun terveys, ravinto, tupakka Suuhygienisti

27 27 Kouluterveyden huolto Ryhmäkäynti koululla Jaettava materiaali Toimintakäsikirjan/ yksilöllisen tarpeen mukaan Terveystarkastusten yhteydessä jaetaan Kouluterveyden huolto Riittävät henkilöstöresurssit Kokkolassa terveydenhoitajien työpanos 9,5 ja Kruunupyyssä 1,1 Kokkolassa: 534/ Kruunupyyssä: 700/ Suositus 600 lasta/ Kokkolan kaupunki/ sosiaali- ja terveyslautakunta Asetuksen tuomat muutokset Koulunaloittajan terveystapaamiset pääsääntöisesti kesän aikana vanhempien/huoltajan kanssa Siirtymävaiheessa alakoulusta yläkouluun terveystapaaminen vanhempien/huoltajan kanssa kesän aikana Laaja-alaiset terveystarkastukset 1lk, 5lk ja 7/8 lk Terveydenhuollon vastuulla on järjestää tarvittaessa erikoislääkärin tekemä näön tai kuulon tutkimus, sekä psykiatrin tai psykologin tutkimus Moniammatillinen yhteistyö Sivistystoimi/ päivähoito Oppilashuoltoryhmät toimivat säännöllisesti kouluissa Oppilashuollon palvelut; kuraattori ja koulupsykologi Yhteistyö laajassa terveystarkastuksessa, opettajan lausunto Yhteistyö esiopetuksen kanssa sovittava

28 28 Lastensuojelu Erikoissairaanhoito Päihdepalvelut Mielenterveyspalvelut Lastensuojeluilmoituksen tekeminen Nopsa Yhteistyö lasten ja nuorten yksikön kanssa perustuu lähetekäytöntöön Yhteistyö lasten ja nuorten psykiatrisen yksikön kanssa on sovittu Yhteistyö korva- pkl:n kanssa perustuu lähetekäytäntöön Silmälääkäripalvelut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta, lähetekäytännöt on sovittu Yhteistyökäytännöt Nuotan kanssa on sovittu ja niitä tarkennetaan Koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut Yhteistyö perheneuvolan kanssa on sovittu Yhteistyö lasten ja nuorten psykiatrisen yksikön kanssa on sovittu Lapsiperheiden palvelut: perhetyö, kotipalvelu, sosiaalityö Lastensuojelun ilmoituksen tekeminen, Nopsa-yksikkö tekemä arviointi tarvittaessa Lapsiperheiden kotihoitoresurssit ovat niukat Iltapäiväkerhotoiminta alakoulussa luokkalaisille Vastaanotto Sairaanhoitopalveluista on sovittu Koulutapaturmien toimintaohje on laadittu Fysioterapia Konsultaatiomahdollisuus Lähetekriteereistä on sovittu Kuntoneuvola

29 29 Puheterapia Ravitsemussuunnittelija Kolmas sektori Puheterapiaa ei tällä hetkellä anneta kouluille niukkojen resurssien takia. Lähetekriteerit on päivitetty, asiantuntemusta hyödynnetään paremmin Liikunta- ja teatterikerhot toimivat osassa alakouluissa. Toimenpide-ehdotukset Koululääkärin viran täyttäminen Sähköisen asioinnin käyttöönotto 4. OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin kuuluvat: Lukiolaiset Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat Ammattikorkeakoululaiset Yliopisto-opiskelijat Aikuisopiskelijat, joiden opiskelu on päätoimista ja opintotukeen oikeutettua Tavoitteet Opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen Opiskeluyhteisön - ja ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja

30 30 päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus Seksuaaliterveyttä edistävät palvelut sekä suun terveydenhuollon palvelut. Asetuksen mukaiset opiskeluterveydenhuollon käynnit Lukio, 2.aste ensimmäinen vuosi toinen vuosi terveydenhoitajan tekemä terveyshaastattelu ja terveydenhoitajan terveystarkastus terveystarkastus ja lääkärin tekemä terveystarkastus lääkärintarkastus oppilaille joilta puuttuu voimassa oleva erityisopiskelijalle ja opiskeluun/ammattiin vaikuttava nuorison terveystodistus tai T-todistus, asevelvollisten pitkäaikaissairaus tarkastukset Ammattikorkeakoulu, yliopisto ensimmäinen vuosi terveyshaastattelulomake terveystarkastus tarvittaessa lääkärintarkastus tehdään tarvittaessa terveydenhoitajan tarkastuksen perusteella Toimenpiteet ja vastuutahot Sektori Tehtävä Toimenpiteet Menetelmät Vastuutaho Arviointi Opiskelijaterveyde nhuolto Määräaikaistarkastukset 1. Terveydenhoitajan tekemät tarkastukset 1. Tarkastus: Terveyskysely lähetetään etukäteen kaikille 1. vuoden opiskelijoille. Tarkastukseen otetaan lukiolaiset ja toisen asteen, Opiskelijatervey denhuollon /lääkäri

31 31 sekä tarvittaessa muut opiskelijat terveyskyselyn pohjalta. 2. Lääkärin tekemät tarkastukset 2. Lääkärin tarkastukset: Ammattiopistossa 1. tai 2. opiskeluvuonna lääkärintarkastus, ellei lääkärintarkastusta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä Opiskeluterveydenhuolto Seulontatutkimukset elämäntilanne terveysongelmien erityispiirteet terveyden ja opiskelun edistäminen (opiskeluyhteisön hyvinvointia, yksilön terveyden Lääkärintarkastus tulee kuitenkin aina järjestää 1. opiskeluvuonna opiskelijalle, joka on erityisopetuksessa tai jolla terveydentilan ja opiskelukyvyn selvittäminen on tarpeellinen opiskelualan tai tulevan ammatin vuoksi. näön tutkimus kuulon tutkimus RR vyötärönympärys BMI Dehko Opiskeluterveyd enhuollon / lääkäri

32 32 Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuolto/ Äitiysneuvola Opiskeluterveydenhuolto/P erhesuunnittelu Opiskeluterveydenhuolto Suunterveyden- huolto, Lukio ja ammatilliset oppilaitokset Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen edistäminen ja terveysviestintä) mielenterveysongelmat läheisväkivalta päihdeongelmat toimentuloon tai elinoloihin liittyvät ongelmat Mielialakysely (RBDI 13) tupakointi nuorten päihdemittari tai Audit Arviointilomake jatkohoitoon ohjaaminen, esim. Ammattiopistossa käytössä oma psyk.sh käytettävissä päihdeohjelma Äitiysneuvolatoiminta raskausajan seuranta Opiskelupaikkakunnan neuvola Perhesuunnittelu ja ehkäisy seksuaaliterveys ja ehkäisyneuvonta Opiskelupaikkakunnan neuvola Ryhmätoiminta Tarvittaessa Opiskelijatervey denhuollon Vastaanottokäynti Opiskelijalle tulee järjestään Ensimmäisenä Hammaslääkäri kerran opiskeluaikana suun opiskeluvuonna terveystarkastus, jossa informoidaan selvitetään suun mahdollisuudesta varata terveysneuvonnan ja aika suun palveluiden tarve. Oppilaan terveystarkastukseen hammashoitola määräytyy (tiedote sähköisesti koulun mukaan. oppilaitoksen kautta jokaiselle oppilaalle) Suun terveystarkastus, terveysneuvonta, ravinto,

33 33 napostelu, tupakka/nuuska, parodontologisten riskipotilaiden seulonta suuhygienia AMKoppilaitokset Vastaanottokäynti Jaettava materiaali Riittävät henkilöstöresurssit Opiskelijalle tulee järjestää kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palveluiden tarve. Hoitoaika tulee varata itse. Yli18- vuotiaiden hammashoitola jakautuu osoitteen mukaan. Toimintakäsikirjan/ yksilöllisen tarpeen mukaan Kokkolassa terveydenhoitajien työpanos 5.5 ja Kruunupyyssä 0,4 Suun terveystarkastus, terveysneuvonta Ensimmäisenä opiskeluvuonna informoidaan mahdollisuudesta varata aika suun terveystarkastukseen (tiedote sähköisesti oppilaitoksen kautta) Suun terveystarkastus, viisaudenhampaat, eroosio, parodontologisten riskipotilaiden seulonta Jaetaan terveystarkastusten yhteydessä Kokkola: 895 opiskelijaa/ Kruunupyy: 335 opiskelijaa/ Suositus 800 opiskelija / toisella asteella ja 1000 opiskelijaa AMK asteella Hammaslääkäri Kokkolan kaupunki/ sosiaali- ja terveyslautakunt a

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2 2. TERVEYSTARKASTUKSET...3 2.1. Lasten ja nuorten määräaikaiset terveystarkastukset...3

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45 Neuvolatoiminnan sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Äitiysneuvolan tehtävät 4 2.3. Lastenneuvolan

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ Hyväksytty yhtymähallituksessa 15.12.2011/80 Päivitys 23.8.2012 KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ 2012 JOHDANTO Tämän toimintaohjelman työstämiseen ovat

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma

Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon KY Opiskeluterveydenhuollon toimintaohjelma 25.04.2014 Opiskeluterveydenhuollon laatutyöryhmä Hiljanen Suvi Liukkonen Minna Multisilta Minna Pelto-Piri Ulla Simula Taru

Lisätiedot

Neuvolat lapsen ja perheen tukena

Neuvolat lapsen ja perheen tukena Neuvolat lapsen ja perheen tukena Tuovi Hakulinen-Viitanen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 1 Esityksen sisältö Tutkimustietoa lasten terveydestä ja hyvinvoinnista Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016

NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016 NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014-2016 Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 2(6) SOSTERIN NEUVOLATOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 ÄITIYS-, PERHESUUNNITTELU - JA LASTENNEUVOLATOIMINTA

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 1 Vantaa Neuvolatoiminta Äitiysneuvolan kehittämistyöryhmä 2013 Leeni Löthman-Kilpeläinen Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 3.1.3 Työhön liittyvät erityistilanteet riskejä arvioidaan neuvolan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015. Huittisten kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2011 2015 Huittisten kaupunki 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO JA SUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN NYKYTILA... 7 3 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot