Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset raskaana oleville ja heidän perheilleen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset raskaana oleville ja heidän perheilleen"

Transkriptio

1 Äitiysneuvolan määräaikaiset terveystarkastukset raskaana oleville ja heidän perheilleen Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti, TtT Tuovi Hakulinen-Viitanen 1

2 Esityksen sisältö Äitiysneuvolan tavoitteet Määräaikaisten terveystarkastusten periaatteita Suositus määräaikaisten terveystarkastusten määrästä, ajankohdista, toteuttajasta ja kestosta Perusteluja suositukselle Suositus lisäseurannasta Esimerkkejä lisäseurantaa vaativista tilanteista Tuen kohdentaminen sitä tarvitseville Esimerkkejä terveystarkastusten keskeisistä sisällöistä Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus Tuovi Hakulinen-Viitanen 2

3 Äitiysneuvolan tavoitteet Turvata raskaana olevan ja sikiön terveys ja hyvinvointi Edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveyttä ja turvallisuutta Edistää kansanterveyttä ja ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä Tunnistaa mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt ja järjestää viiveettä tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea Ehkäistä terveyseroja ja syrjäytymistä varhain kohdennetun tuen avulla Tuovi Hakulinen-Viitanen 3

4 Määräaikaisten terveystarkastusten periaatteita Kaikki raskaana olevat kuuluvat äitiysneuvolan määräaikaisten terveystarkastusten piiriin Terveystarkastukset ja niihin sisältyvä terveysneuvonta muodostavat palvelukokonaisuuden raskauden alusta aina jälkitarkastukseen saakka jatkuen lastenneuvolaan, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö ja hoitoketju Tuovi Hakulinen-Viitanen 4

5 Suositus määräaikaisten terveystarkastusten määrästä terveille äideille, matalan riski raskaus Määräaikaisia terveystarkastuksia ensisynnyttäjälle yhteensä 11 ja uudelleensynnyttäjälle 10 Ensisynnyttäjä: raskausaikana 9 ja 2 synnytyksen jälkeen Uudelleensynnyttäjä: raskausaikana 8 ja 2 synnytyksen jälkeen Näihin määriin sisältyvät Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus Lääkärintarkastukset 2 Aikaisempi suositus vuodelta 1999 Ensisynnyttäjälle 13+2 Uudelleensynnyttäjälle Tuovi Hakulinen-Viitanen 5

6 Perusteluja suositukselle Havainnoivissa tutkimuksissa on huomattu, että äitiyshuollon tarkastukset ovat vähentäneet äitiys- ja imeväiskuolleisuutta ja ovat myös parantaneet raskaustuloksia Suurin osa raskauksista on matalan riskin raskauksia Normaalisti etenevissä, matalan riskin raskauksissa säännölliset, huolellisesti tehdyt terveystarkastukset riittävät Lisäseurannan tarve arvioidaan jokaisella käynnillä Tuovi Hakulinen-Viitanen 6

7 Perusteluja käyntimäärien vähentämiselle Käyntimäärien vähentäminen terveiltä raskaana olevilta 8-12 käyntiin Ei lisännyt raskausajan ongelmia esim. verenpaineongelmia, pre-eklampsiaa, ennenaikaisia synnytyksiä, keisarileikkauksia, verenvuotoa Ei lisännyt syntyvän lapsen terveysongelmia esim. pienipainoisuutta, tehohoidon tarvetta Lähde: Dowswell ym Cohrane-katsaus: 7 tutkimusta, yht. yli naista Tuovi Hakulinen-Viitanen 7

8 Ajankohta Pariteetti Määräaikainen terveystarkastus ja sen toteuttaja Aika 6 8 rvk E, U Ensikontakti, puhelimessa tapahtuva palvelutarpeen arvio 15 min 8 10 rvk E, U Ensikäynti terveydenhoitajalle/kätilölle 1t 30 min rvk E, U Laaja terveystarkastus: terveydenhoitajan/kätilön osuus 1t 30min rvk E, U Laaja terveystarkastus: lääkärin osuus 30 min rvk E, U Terveydenhoitaja/ kätilö 30 min rvk E Terveydenhoitaja/ kätilö 30 min rvk E, U Terveydenhoitajan/kätilön vastaanottokäynti Tai kotikäynti ensisynnyttäjälle 30 min 2t 30min rvk E, U Lääkäri ja terveydenhoitaja/kätilö 30 min rvk 1 7 vrk kotiutuksesta 012 E, U E,U Terveydenhoitajan/kätilön käynti 2 viikon välein, tarvittaessa tiheämmin 30 min 30 min E, U Terveydenhoitajan/kätilön vastaanotto- tai kotikäynti 60 min 2t 30min 5 12 vk E, U Synnytyksen jälkitarkastus lääkäri/terveydenhoitaja/kätilö 30 min Tuovi Hakulinen-Viitanen 8

9 Säännös erityisen tuen tarpeen tunnistamisesta ja tuen kohdentamisesta sitä tarvitseville (VNA 338/2011) Terveystarkastukset ja terveysneuvonta on järjestettävä siten, että raskaana olevan ja perheen erityisen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarpeenmukainen tuki järjestetään mahdollisimman varhain Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja toteuttamiseksi on tarvittaessa järjestettävä lisäseurantaa Tuovi Hakulinen-Viitanen 9

10 Lisäseurannan tarve arvioidaan yksilöllisesti Tarve lisäseurantaan arvioidaan jokaisessa määräaikaisessa terveystarkastuksessa/ tapaamisessa Varauduttava siihen, että osa raskaana olevista/perheistä tarvitsee tukea, neuvontaa ja lisäseurantaa pulmien tarkemman selvittelyn vuoksi Lisäseurantaan varataan 20 % sekä terveydenhoitajan/kätilön että lääkärin vastaanottotyöhön käytettävissä olevasta ajasta Tuovi Hakulinen-Viitanen 10

11 Huolen syntyminen ja puheeksi ottaminen Vanhemman kertoma huoli Terveystarkastuksen perusteella syntynyt huoli Terveydenhoitajille syntyi huoli lapsen tai perheen tilanteesta noin 25 % terveystarkastuksia (Poutiainen ym. 2013) Terveydenhoitajat tunnistavat erilaisia tuen tarpeita terveystarkastuksissa Luottamussuhde helpottaa puheeksi ottamista Osallisuutta ja aktiivisuutta tukevien keskustelumenetelmien käyttö Voimavarojen vahvistaminen Tuovi Hakulinen-Viitanen 11

12 Esimerkkejä lisäseurantaa vaativista tilanteista äitiysneuvolassa Raskausongelmien tunnistaminen ja hoito Pre-eklampsia/raskaushypertensio Raskausdiabetes Raskaana olevan sairaudet tai ongelmat Krooniset sairaudet mm. diabetes, RR, astma, Mielenterveysongelmat Aikaisemmat raskauden komplikaatiot Raskaana olevan ja perheen erityistilanteet Vanhempien päihteiden käyttö Parisuhdeväkivalta Tuovi Hakulinen-Viitanen 12

13 Tuen kohdentaminen sitä tarvitseville Neuvola Neuvonta, tuki, lisäseuranta terveydenhoitajan/kätilön/lääkärin vastaanotolla Lähete äitiyspoliklinikalle Kotikäynnit ja perhetyöntekijän tukea kotiin Moniammatillinen yhteistyö Terveyskeskuksen erityistyöntekijät Sosiaalityö Neuvola äitiyspoliklinikka/synnytyssairaala - neuvola Hoito- ja palveluketjut! Tuovi Hakulinen-Viitanen 13

14 Esimerkkejä terveystarkastusten keskeisistä sisällöistä Tuovi Hakulinen-Viitanen 14

15 6.-8. rvk Ensikontakti äitiysneuvolaan raskausaikana Palvelutarpeen arvioinnissa sekä omalle terveydenhoitajalle /kätilölle soitettaessa että keskitetyssä ajanvarauksessa perheelle annetaan aika ensikäynnille neuvolaan ja aloitetaan hoidon tarpeen arviointi Tarkoituksena on asiakkaan perustietojen selvittäminen, raskauteen liittyvä ohjaus ja neuvolatoiminnasta informointi Henkilö- ja esitiedot Informointi alkuraskauden normaaleista/epänormaaleista tuntemuksista ja oireista Ohjausmateriaali Kutsu vastaanotolle yhdessä puolison kanssa Tuovi Hakulinen-Viitanen 15

16 rvk: Ensimmäinen vastaanottokäynti terveydenhoitajalla/kätilöllä (E,U) Raskaana olevan ja puolison terveydentilan selvitys Aiemmat raskaudet ja synnytykset Työn ja ristitekijöiden huomiointi Terveysneuvonta ja keskustelu alkoholin ja muiden päihteiden käytön riskeistä Keskustelu ja neuvonta sikiön poikkeavuuksien seulonnasta Alkuraskauden verinäytteet ja muut laboratorionäytteet Tarvittaessa ohjaus sokerirasitukseen rvk:lla Perustutkimukset: RR, pituus, paino, BMI, Hb, plv + bakteeriviljely Kutsu laajaan terveystarkastukseen Tuovi Hakulinen-Viitanen 16

17 Säännös lasta odottavan perheen laajasta terveystarkastuksesta (VNA 338/2011) Kunnan on järjestettävä lasta odottavalle perheelle vähintään yksi laaja terveystarkastus Lasta odottavan perheen laajassa terveystarkastuksessa raskaana olevan ja sikiön terveydentilan tutkimisen lisäksi selvitetään perheen hyvinvointia haastattelulla ja tarvittaessa muilla menetelmillä Kuntien on täytynyt järjestää em. tarkastus alkaen Tuovi Hakulinen-Viitanen 17

18 Perusteluja laajalle terveystarkastukselle Vanhempien terveys ja hyvinvointi (esim. raskaana olevan stressi, mielenterveys) sekä terveystottumukset (mm. ravintotottumukset, päihteet) vaikuttavat jo raskausajalta alkaen lapsen terveyteen ja hyvinvointiin sekä terveystottumuksiin (Lobel ym. 2008, Martini ym. 2010, Räisänen ym. 2013) Varhaislapsuuden olosuhteet vaikuttavat lapsen myöhempään terveyteen ja hyvinvointiin (Kaikkonen ym. 2012, Paananen ym. 2012) Tuovi Hakulinen-Viitanen

19 Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus Kutsutaan molemmat vanhemmat Ainakin raskaana oleva osallistuu tarkastukseen ja mahdollisuuksien mukaan hänen puolisonsa Käsitellään syntyvän lapsen, vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisesti eri näkökulmista Tehdään yhteenveto Toteuttavat terveydenhoitaja/kätilö yhteistyössä lääkärin kanssa Yhteisvastaanotto tai erillisillä vastaanotoilla Tuovi Hakulinen-Viitanen

20 Suositus lasta odottavan perheen laajan terveystarkastuksen ajankohdasta ja vastaanottoajan kestosta Suositeltava ajankohta rvk Tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen kohdentaminen sitä tarvitseville mahdollisimman varhain Terveydenhoitajan/kätilön tekemään tarkastukseen varataan aikaa 1 tunti 30 minuuttia Lääkärin tapaamiseen varataan aikaa 30 min Tarvittaessa varataan pidempi aika Mitoituslaskelmassa on varattu aikaa kirjaamiseen, sähköiseen asiointiin ja puhelinasiointiin Tuovi Hakulinen-Viitanen 20

21 Kokonaisarviointi perheen terveydestä Vanhempien käsitys koko perheen hyvinvoinnista Raskaana olevan käsitys omasta terveydestä ja koko perheen hyvinvoinnista Terveydenhoitajan/kätilön ja lääkärin havainnot raskaana olevan ja sikiön terveydestä Terveydenhoitajan/kätilön ja lääkärin havainnot vanhempien terveydestä ja perheen hyvinvoinnista Voimavarojen ja tuen tarpeiden tunnistaminen Kokonaisarvio koko perheen terveydestä ja hyvinvoinnista sekä yhteinen sopimus jatkosta ja seurannasta - Voimavarojen ja vanhemmuuden vahvistaminen sekä tarpeen mukainen terveysneuvonta Määräaikaisten terveystarkastusten jatkuminen tarkastusohjelman mukaisesti Terveys- ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen erityisen tuen järjestämiseksi Mukaellen Hakulinen-Viitanen T. ym. 2012, s

22 rvk: Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus - terveydenhoitajan/kätilön osuus (E,U) Molemmat puolisot kutsuttu yhdessä vastaanotolle Koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen esim. Raskaana olevan ja puolison mieliala: EPDS Perheen elämäntilanteeseen vaikuttavat sairaudet Terveystottumukset: Audit/tupakkariippuvuusseula/ huumeet/lääkkeet puolisolta, jos ei aiemmin tehty Perheen sisäinen vuorovaikutus Parisuhde: seksuaalisuus, rakentava riitely, väkivalta Odotukset synnytyksestä ja vanhemmuudesta ml. kokemukset Tukiverkostot ja taloudellinen tilanne Tarvittaessa ohjeistus rakenneultraäänitutkimuksesta ja ajanvaraus Tiedonsiirron varmistaminen työparille Perustutkimukset: RR, paino, u-gluk, u-prot, sikiön syke Tuovi Hakulinen-Viitanen 22

23 rvk: Lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus - lääkärin osuus (E,U) Koko perheen hyvinvoinnin ja terveydentilan tarkastelu Huomioidaan edeltävä terveydenhoitajan/kätilön toteuttaman tarkastuksen sisältö ja perheen tarpeet Keskustelu sikiön poikkeavuuksien seulonnasta Terveysneuvonta ja tuki Työhön liittyvät tekijät raskauden kannalta Raskauden kulkuun liittyvät merkitykselliset lääketieteelliset tekijät ml. riskit Ohjeistus raskaana olevan omaseurannasta ml. hälyttävät oireet ja toiminta niiden yhteydessä Raskauteen ja synnytykseen liittyvät tuntemukset myös huolet, fyysinen vointi Sikiön syke Tuovi Hakulinen-Viitanen 23

24 Laajojen terveystarkastusten keskeisten sisältöjen toteutuminen Lähde: Hakulinen-Viitanen T, Hietanen-Peltola M, Bloigu A & Pelkonen M Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen seuranta THL, Raportti, Käsikirjoitus. Tuovi Hakulinen-Viitanen

25 Neuvolahenkilöstön kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Perheet ovat ottaneet laajat terveystarkastukset omakseen Asiakkaiden tuen tarvetta pystytään kartoittamaan aiempaa järjestelmällisemmin Vaikeista asioista puhuminen on madaltunut Esille on tullut yllättäviä perheen ongelmia Kansanterveyden perusta tulee huomioiduksi laaja-alaisesti Laajat terveystarkastukset ovat olleet kehittämistyön sysäyksenä koko terveyskeskukselle Lähde: Hakulinen-Viitanen T, Hietanen-Peltola M, Bloigu A & Pelkonen M Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen seuranta THL, Raportti, Käsikirjoitus. Tuovi Hakulinen-Viitanen

26 Vanhempien (n= 2 956) kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Lähde: THL. Lapsiperhekysely Tuovi Hakulinen-Viitanen 26

27 rvk: Vastaanottokäynti terveydenhoitajalla/kätilöllä (E,U) Fyysinen ja psyykkinen vointi Tarvittaessa veriryhmäkontrolli (24-26 rvk), anti-dimmunoglobuliinisuojauksen huomiointi Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake niin, että toinen puoliso ei ole paikalla BCG-kysely Raskaana olevan työssä käynnin tukeminen, liikunta, ravitsemus ja muut terveystottumukset Informaatio Kelan etuuksien hakemisesta ja todistus raskaudesta (SV 755) Perustutkimukset: RR, paino, u-gluk, u-prot, sf-mitta, sikiön syke Tuovi Hakulinen-Viitanen 27

28 rvk: Vastaanottokäynti terveydenhoitajalla/kätilöllä (E) Fyysinen ja psyykkinen vointi työssä, opiskelussa ja vapaa-ajalla Raskaana olevan ja sikiön terveys Pre-eklampsian oireet, supistelut, sikiön kasvu Raskaana olevan omaseurannan ohjaus ja tuki Hälyttävät oireet ja toiminta niiden yhteydessä Perustutkimukset Tuovi Hakulinen-Viitanen 28

29 rvk: Vastaanottokäynti terveydenhoitajalla/kätilöllä (tai kotikäynti ensisynnyttäjille) (E, U) Fyysinen vointi Mieliala, ravitsemus, liikunta, muut terveystottumukset Imetyksen merkitys ja valmistautuminen imetykseen Vanhemmuus Varhainen vuorovaikutus: VaVu-haastattelu Vauvan hoito ja tarvikkeet Tukiverkoston kokoaminen tarvittaessa Perhe- ja työtilanne Synnytys ja siihen liittyvät tuntemukset Esitietolomake synnytyssairaalaan Ohjaus omaseurannasta ja hälyttävistä oireista Perustutkimukset Tuovi Hakulinen-Viitanen 29

30 rvk: Vastaanottokäynti lääkärillä ja terveydenhoitajalla/kätilöllä (E,U) Fyysinen vointi, mieliala: tarvittaessa EPDS Terveystottumukset Synnytyksen lähestymisen merkit ja mahdolliset synnytykseen liittyvät huolet ja pelot Synnytystapa-arvio, loppuraskauteen ja synnytykseen liittyvien riskitekijöiden arviointi, tarvittaessa ohjaus synnytyssairaalaan Loppuraskauden sekä synnytyksen jälkeinen seksuaalisuus, perhesuunnittelu synnytyksen jälkeen Imetys Tarv. veriryhmävasta-aineet kontrolli rvk:lla 36 B-streptokokkiseulonta rvk:lla Perustutkimukset: mm. ulkotutkimus, sikiön tarjonta ja syke Tuovi Hakulinen-Viitanen 30

31 rvk: Vastaanottokäynnit kahden viikon välein terveydenhoitajalla/kätilöllä (E,U) Fyysinen vointi, mieliala Ohjaus omaseurannasta ja hälyttävistä oireista Synnytykseen liittyvät asiat Imetys Parisuhde Perheen valmistautuminen lapsen syntymiseen Tarvittaessa lasketun ajan ylittymisen vuoksi lähete synnytyssairaalaan Perustutkimukset Tuovi Hakulinen-Viitanen 31

32 1.-7. vrk synnytyksestä: Vastaanotto- tai kotikäynti, terveydenhoitaja/kätilö (E,U) Molempien puolisojen raskaus- ja synnytyskokemukset Mieliala Imetys Synnyttäjän fyysinen toipuminen Vastasyntyneen tutkimus Tieto vastasyntyneen voinnin ja kehityksen jatkoseurannasta lastenneuvolassa Parisuhde ja seksuaalisuus, ehkäisyneuvonta Varhainen vuorovaikutus ja vanhemmuus Lapsenhoito Sisarusten huomiointi Tukiverkosto ja Kodin turvallisuus Tuovi Hakulinen-Viitanen 32

33 5.-12 vk synnytyksestä: Synnytyksen jälkitarkastus, lääkäri tai siihen koulutuksen saanut terveydenhoitaja/kätilö (E,U) Kokemukset raskausajasta ja synnytyksestä Lisääntymis- ja seksuaaliterveys (ehkäisyneuvonta) Imetys Äidin ja perheen voimavarat (tukiverkosto) Synnytyksen jälkeinen masennus (EPDS) Synnyttäneen hyvinvointi ja terveystottumukset Todistus jälkitarkastuksesta (SV 755) Terveydentilan seurannan jatkosuunnitelma GDM tai muu myöhempää huomiota vaativa raskauden tai synnytyksen aikainen häiriö tai sairaus Perustutkimukset Tuovi Hakulinen-Viitanen 33

34 Suositus kotikäynneistä Ensisynnyttäjälle kotikäynti raskausaikana ja synnytyksen jälkeen Uudelleensynnyttäjälle kotikäynti synnytyksen jälkeen Lisäksi kotikäyntejä erityistä tukea tarvitseville yksilöllisen tarpeen mukaisesti Kotikäynnin tekee terveydenhoitaja/kätilö tarvittaessa yhteistyössä perhetyöntekijän tai muun ammattiryhmän kanssa Kotikäyntiin varataan aikaa 1,5+1 h KIITOS! Tuovi Hakulinen-Viitanen 34

Neuvolat lapsen ja perheen tukena

Neuvolat lapsen ja perheen tukena Neuvolat lapsen ja perheen tukena Tuovi Hakulinen-Viitanen Dosentti, TtT, Tutkimuspäällikkö 1 Esityksen sisältö Tutkimustietoa lasten terveydestä ja hyvinvoinnista Lainsäädäntö ja valtakunnalliset ohjeistukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAMALLI Sivu 2 / 16 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Sisällysluettelo... 2 1 LUKIJALLE... 3 2 MÄÄRÄAIKAISTEN TERVEYSTARKASTUSTEN AJANKOHDAT...4

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne

Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa ja äitiysneuvolan suositusten valmistumisen ajankohtainen tilanne Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 8.3.2012 1 Ohjeistus Hakulinen-Viitanen T,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45

Sisällysluettelo. Liite 1... 15 Liite 2... 24 Lähteet... 45 Neuvolatoiminnan sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Äitiysneuvolan tehtävät 4 2.3. Lastenneuvolan

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA PYHTÄÄLLÄ

ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA PYHTÄÄLLÄ ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA PYHTÄÄLLÄ TH = terveydenhoitaja, L= lääkäri, PTT= perhetyöntekijä, = laaja terveystarkastus, E= ensisynnyttäjä, U= uudelleensynnyttäjä Tekijä Ajankohta Määräaikainen terveystarkastus

Lisätiedot

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta

Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 1 Vantaa Neuvolatoiminta Äitiysneuvolan kehittämistyöryhmä 2013 Leeni Löthman-Kilpeläinen Kommentteja ja kysymyksiä uudesta suosituksesta 3.1.3 Työhön liittyvät erityistilanteet riskejä arvioidaan neuvolan

Lisätiedot

Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen

Päätavoitteet Vahvistaa terveyden edistämistä ja tehostaa varhaista tukea ja syrjäytymisen ehkäisyä Alueellinen tasa-arvo, terveyserojen kaventaminen 1 TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ KOKKOLAN KAUPUNGISSA JA KRUUNUPYYN KUNNASSA 2 JOHDANTO Valtioneuvoston

Lisätiedot

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2 2. TERVEYSTARKASTUKSET...3 2.1. Lasten ja nuorten määräaikaiset terveystarkastukset...3

Lisätiedot

Äitiysneuvolan tarkastukset terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla

Äitiysneuvolan tarkastukset terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla Sosiaali- ja terveystoimi Terveysasemat LIITE 2 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Äitiysneuvolan tarkastukset terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla Laatija: äitiysneuvolatiimi Ylläpitäjä: äitiysneuvolatiimi

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

Päivystysv. Vastuu viikkojen

Päivystysv. Vastuu viikkojen Tuotantolautakunta LIITTEET 28.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta Yhteensä Mikkeli(+R+S)

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA

ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA Päivitetty 2.1.2014 2.1.2014 2 Anna-Maija Huttunen Päivitetty 2.1.2014 Sisällys 1. ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINNAN YLEISET TAVOITTEET 1 2. ÄITIYSNEUVOLAN RUNKO-OHJELMA 1 2.1 6-8 raskausviikolla

Lisätiedot

1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2.

1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2. Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2015 1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset...

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Lasten ja perheiden palvelut Hyvinvointineuvola

Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva Lasten ja perheiden palvelut Hyvinvointineuvola HYVINVOINTINEUVOLA : Toimintasuunnitelma 2013-2014 1. käynti raskausviikkoja 8-10: 1,5-2 h, molemmat vanhemmat läsnä: Terveyshaastattelu, terveystottumukset, riskien kartoitus: - Pegasos asiakastietojärjestelmän

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

ÄITIYSNEUVOLATYÖN KÄYTÄNTÖ KAJAANISSA

ÄITIYSNEUVOLATYÖN KÄYTÄNTÖ KAJAANISSA Liite nro 8: ÄITIYSNEUVOLATYÖN KÄYTÄNTÖ KAJAANISSA AJANVARAUS ÄITIYSNEUVOLAAN Terveydenhoitaja antaa neuvola-ajan Suunniteltu raskaus: raskaustestiä ei tarvita ( halutessaan asiakas voi itse tehdä apteekista

Lisätiedot

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8

1 Taustaa 2. 3 Suun terveydenhuolto 8 3.1 Suun terveydenhuollon palvelualue 8 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman päivitys vuosille 2015-2018 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 Taustaa

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

Neuvola-asetuksen sisällön juurruttaminen paikallisesti

Neuvola-asetuksen sisällön juurruttaminen paikallisesti Neuvola-asetuksen sisällön juurruttaminen paikallisesti -PaKasteen terveyden edistämisen työskentelyjakso 2010 Tarja Kaplas 08.11.2010 Kolarin kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kolarin kunnan terveyden

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

Riskipotilaat hammashoidossa

Riskipotilaat hammashoidossa TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN KAUPUNGIN

Lisätiedot