Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa"

Transkriptio

1 Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa Hanna-Mari Kommonen TtM, suuhygienisti Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

2 Esityksen sisältö Suun terveyden edistäminen neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksessa Yhteistyö suun terveyden edistämisessä Terveydenhoitaja suun terveyden edistäjänä Neuvolaterveydenhuollossa Kouluterveydenhuollossa Opiskeluterveydenhuollossa

3 Suun terveys hyvinvoinnin tärkeä osa-alue Toimiva suu ja hampaisto, jossa ei ole sairauksia tai kipua. Suu tuntuu miellyttävältä. Suuta ja hampaita voi käyttää syömiseen ja puhumiseen. Yksilöllä on mahdollisuus toimia omassa sosiaalisessa roolissaan. Suun sairaudet voivat vaikuttaa yleisterveyteen ja yleissairaudet sekä lääkitykset voivat puolestaan heikentää suun terveyttä.

4 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (2011/338) Kunnan on järjestettävä määräaikaiset suun terveystarkastukset: 1) ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio. Arvion tekee suun terveydenhuollon ammattihenkilö haastattelulla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. 2) alle kouluikäiselle lapselle suuhygienistin tai hammashoitajan tekemä suun terveystarkastus, kun tämä on 1- tai 2-vuotias, 3- tai 4-vuotias ja 5- tai 6-vuotias. Tarpeen mukaan suun terveystarkastuksen tekee hammaslääkäri.

5 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (2011/338) Kunnan on järjestettävä määräaikaiset suun terveystarkastukset: 3) oppilaalle suun terveystarkastus ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella vuosiluokalla. Oppilaan suun määräaikaistarkastuksen tekee hammaslääkäri, suuhygienisti tai täydennyskoulutuksen saanut hammashoitaja. Oppilaiden suun terveystarkastuksiin sisältyy aina myös hammaslääkärin tutkimuksia, jotka kohdennetaan tarpeen mukaan. Lisäksi tehdään tarvittaessa erikoisalakohtaisia suun tutkimuksia. 4) opiskelijalle vähintään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve.

6 Määräaikaiset suun terveystarkastukset Suun terveystarkastuksia tekevät suun terveydenhuollon ammattihenkilöt hammaslääkärit, suuhygienistit ja hammashoitajat. Suun terveystarkastuksissa selvitetään suun terveydentila, kehitys ja hoidon tarve sekä tehdään henkilökohtainen suun terveyssuunnitelma. Määräaikaiset suun terveystarkastukset tarjotaan kaikille määriteltyyn ikä- ja vuosiluokkaan kuuluville. Määräaikaisten suun terveystarkastusten lisäksi tehdään yksilöllisen tarpeen mukaisia tarkastuksia. Lapselle, jolla on erityinen riski sairastua suusairauksiin, on järjestettävä tehostettu ehkäisevä suun terveydenhuolto ja yksilöllisesti määritellyt terveystarkastukset. Kuva: ClipArt

7 Terveydenhoitajan arvio suun terveydentilasta terveystarkastuksen yhteydessä Asetuksen mukaan kunnan on järjestettävä lapselle tämän ollessa 1 6 vuoden ikäinen vähintään kuusi terveystarkastusta, joihin sisältyvät laaja terveystarkastus 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä; yhteen terveystarkastukseen on sisällytettävä terveydenhoitajan arvio suun terveydentilasta. Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (2011/338)

8 Yhteistyö suun terveyden edistämisessä Kunnan on laadittava toimintaohjelma neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle. Toimintaohjelma on laadittava yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa. Terveystarkastusten ja niiden perusteella suunnitellun terveysneuvonnan on muodostettava suunnitelmallinen yksilön ja perheen niihin osallistumisen mahdollistava kokonaisuus. Oman kunnan toimintaohjelman tuntemus on tärkeää. Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (2011/338)

9 Yhteistyöllä kohti suun terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia Yhteistyö eri ammattiryhmien ja tahojen välillä on onnistumisen edellytys. Yhteinen tavoite on tukea ottamaan vastuuta terveydestä ja hyvinvoinnista. Esimerkki Rovaniemen käytännöistä yhteistyössä Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä ennaltaehkäisevälle suun terveydenhuollolle Kuvat: ClipArt

10 Terveydenhoitaja suun terveyden edistäjänä Terveydenhoitaja suun terveyden edistäjänä Neuvolaterveydenhuollossa Kouluterveydenhuollossa Opiskeluterveydenhuollossa Terveydenhoitajat tapaavat perheitä, alle kouluikäisiä, koululaisia ja opiskelijoita säännöllisesti, jolloin on luontevaa ottaa myös suun terveys puheeksi yhtenä tärkeänä terveyden osa-alueena. Terveydenhoitajalla on tilaisuus edistää suun terveyttä sekä havaita ne, joilla on kehittymässä tai jo olemassa suun terveyden ongelmia ja ohjata heidät suun terveydenhuoltoon.

11 Terveydenhoitaja suun terveyden edistäjänä Suun terveyden puheeksi ottaminen ja neuvonta tarvittaessa Hampaiden harjaus kahdesti päivässä fluoritahnalla ensimmäisen hampaan puhjettua, osa päivittäistä hygieniaa (karieksen hallinnan käypä hoito -suositus) Säännölliset ruoka-ajat ja monipuolinen ruokavalio, vesi jaonjuomana Ksylitolituotteiden käyttö aterioiden päätteeksi Päihteet ja niiden suuvaikutukset Erityistä tukea tarvitsevat, suun terveyden erityinen huomiointi Ohjaaminen suun terveydenhuoltoon ja yhteistyö suun terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa

12 Odottavat perheet Suun terveyden puheeksi ottaminen järjestelmällisesti odottavien kanssa. Ensimmäistä lasta odottavien ohjaaminen asetuksen mukaiseen suun terveydentilan arvioon suun terveydenhuoltoon. Uudelleen synnyttäjien ohjaaminen yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuva:

13 Alle kouluikäiset Suun terveyden puheeksi ottaminen perheen kanssa järjestelmällisesti. Terveydenhoitajan tekemä suun terveydentilan arvio 1-6-vuotiaalle terveystarkastuksen yhteydessä oman kunnan käytäntöjen mukaisesti. Koko perheen suun terveyden edistäminen. Ohjaaminen suun terveydenhuoltoon ja yhteistyö suun terveydenhuollon kanssa. Havaintojen kirjaaminen neuvolakorttiin suun terveys -sivulle. Perheiden kannustaminen suun terveys sivun täyttämiseen.

14 Terveydenhoitajan suorittama suun terveydentilan arvio 1-6-vuotiaille Arvio suun terveyden tilasta, ei suun terveystarkastus Plakin eli bakteeripeitteen esiintymisen tarkistelu nostamalla lapsen ylähuulta Selvitettävät asiat: vanhempien ja lapsen hampaiden harjaus ja fluorituotteiden käyttö vanhempien ja lapsen ksylitolin käyttö ruokatottumukset (ateriarytmi, sokerin käyttötiheys, janojuoma) Imemistottumukset (tutti, tuttipullo, peukalo, muu) suuhun ja hampaisiin liittyvien särkyjen ja vaivojen esiintyminen kasvojen alueen poikkeamat, tapaturmat käynnit suun terveydenhuollossa Muut mahdolliset suun terveyden riskitekijät, sairaudet, lääkitykset Ohjaaminen suun terveydenhuoltoon Poikkeamia tai suun terveyden riskitekijöitä havaitessa määräaikaisiin suun terveystarkastuksiin kunnan käytäntöjen mukaisesti Arvio ja havaitut asiat kirjataan neuvolakorttiin suun terveys sivulle, kirjaaminen potilastietojärjestelmään Terveystarkastukset lastenneuvoloissa & kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja. THL > Suunterveys

15 Suun sairauksien riskitekijöitä Yleissairaus, johon jatkuva lääkitys, hankalia tai useita allergioita tai toistuvia infektiosairauksia, kehitysvamma. Epäsäännöllinen ateriarytmi, napostelua useita kertoja päivässä. Sokeripitoinen ravinto, sokeripitoiset juomat janojuomana esim. mehut Lapsella on näkyvää plakkia etuhampaiden pinnoilla. Alkavia reikiä tai hampaita on paikattu. Sisaruksilla on reikiä tai paikattuja hampaita. Tutin ja tuttipullon käyttö jatkuu yli 2-vuotiaana. Vanhemmilla on välinpitämätön asenne hammashoitoon, perheellä ei ole voimavaroja huolehtia lapsen suun terveydestä. Perhe ei ole käynyt suun terveydenhuollossa määräaikaisissa tarkastuksissa. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:14.

16 Lapsuusiän terveyskortin suun terveys -sivu Tietoa lapsen suun terveydestä ja suun hoitotottumuksista. Merkintöjen tekeminen aloitetaan lapsen ensimmäisten elinkuukausien aikana. Tietoa huoltajien motivoimiseksi lasten suun hoitamiseen ja suun terveyden kehittymisen seurantaan. Merkintöjä tekevät terveydenhuollon ammattilaiset sekä huoltajat. Terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyöväline suun terveyden edistämisessä yhteisten tietojärjestelmien puuttuessa. Otettu käyttöön vuoden 2011 alussa.

17 Vanhemmat seuraavat hampaiden puhkeamista ja merkitsevät puhkeamisajat. Kannustetaan seuraamaan hampaiden kehitystä. Suun terveys sivu lapsuusiän terveyskortissa Suun terveystottumuksia kuvaava osio täytetään yhdessä perheen kanssa. Toimii keskustelun ohjaamisessa. Ohjataan päivittäiseen suun hoitoon. Merkintöjä voi tehdä sekä vanhemmat että terveydenhuollon ammattilaiset. Lyhenteet alla. Suun terveydenhuollon käynnillä määritellään seuraava käynti hammashoitolassa.

18 Kouluikäiset Suun terveyden puheeksi ottaminen järjestelmällisesti etenkin erityistä tukea tarvitsevien koululaisten kanssa. Perheen merkitys tärkeä. Ravitsemustottumusten ja päihteiden suuvaikutusten muistaminen. Ohjaaminen suun terveydenhuoltoon tarvittaessa. Yhteistyö suun terveydenhuollon kanssa.

19 Opiskelijat Suun terveyden puheeksi ottaminen ja varmistaminen, että opiskelija käy säännöllisesti suun terveystarkastuksissa. Ravitsemustottumusten ja päihteiden suuvaikutusten muistaminen. Ohjaaminen suun terveydenhuoltoon tarvittaessa. Yhteistyö suun terveydenhuollon kanssa.

20 Suun sairauksien riskitekijöitä lapsilla ja nuorilla Puutteita päivittäisessä suun hoidossa Epäsäännöllinen ateriarytmi, napostelua useita kertoja päivässä. Sokeripitoinen ravinto, sokeripitoiset juomat janojuomana esim. mehut, virvoitus- ja/tai energiajuomat Alkavia reikiä tai hampaita on paikattu. Välinpitämätön asenne hammashoitoon, ei ole voimavaroja huolehtia suun terveydestä. Yleissairaus, johon jatkuva lääkitys, kehitysvamma. Päihteiden käyttö Ei ole käynyt suun terveydenhuollossa määräaikaisissa tarkastuksissa. Ohjaaminen suun terveydenhuoltoon Poikkeamia tai suun terveyden riskitekijöitä havaitessa määräaikaisiin suun terveystarkastuksiin kunnan käytäntöjen mukaisesti

21 Päihteet ja suun terveys Suun sairauksien riski kasvaa Nuuskan aiheuttamat limakalvovauriot Alkoholi kuivatta suuta, alkoholin käyttö lisää suusyövän riskiä Huumeiden käyttö kuivattaa suuta, jotkin huumeet lisäävät makean käyttöä, Huumeiden käyttäjät laiminlyövät usein suun terveyttä Tupakan värjäämät hampaat Nuuskan aiheuttama limakalvovaurio

22 Yhteistyötä tarvitaan Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä. Sukupuoli- ja luokka-astevakioidut prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokan sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuosina 2010/2011. Kouluterveyskysely/ THL Hampaiden harjaus harvemmin kuin kahdesti päivässä. Sukupuoli- ja luokka-astevakioidut prosenttiosuudet peruskoulun 8. ja 9. luokan sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista vuosina 2010/ / Peruskoulun pojat Peruskoulun tytöt Lukion pojat Lukion tytöt Amis-pojat Amis-tytöt

23 Lisätietoja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (2011/338) Terveystarkastukset lastenneuvoloissa & kouluterveydenhuollossa, Suunterveys Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2004:14. Mattila M-L, Rautava P. Lapsen suu on perheen peili mitä peili voi kertoa? Duodecim 2007;123: Terveyden edistämisen laatusuositus. Suun terveys. Sosiaali- ja terveysministeriö. Julkaisuja 2006:19. > Karieksen hallinta > terve suu

24 Kiitos mielenkiinnostanne! Työn iloa terveyden edistämisessä yhteistyössä perheiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa!

Hailuodon kunnan neuvolatyön, kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma. vuosille 2015 2017

Hailuodon kunnan neuvolatyön, kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma. vuosille 2015 2017 Hailuodon kunnan neuvolatyön, kouluterveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toitaohjelma vuosille 2015 2017 Toim. Hyrynkangas-Järvenpää Pirkko Jokitalo Tuula Sipola Sinikka Viitaluoma Anneli

Lisätiedot

Riskipotilaat hammashoidossa

Riskipotilaat hammashoidossa TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Suunterveyden edistäminen äitiysneuvolatoiminnassa

Suunterveyden edistäminen äitiysneuvolatoiminnassa Suunterveyden edistäminen äitiysneuvolatoiminnassa Ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle kunnan on lakisääteisesti järjestettävä vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio, jonka tekee

Lisätiedot

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ

Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ Perusturvalautakunta 22.3.2011 / LIITE Haukiputaan kunnan Terveyspalveluiden ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuodelle 2011 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

3.8.2.1 Downin oireyhtymän suuvaikutukset...35 3.8.2.2 Vammaisen suun hoidon erityispiirteitä...35 3.8.3 Diabeetikot...37

3.8.2.1 Downin oireyhtymän suuvaikutukset...35 3.8.2.2 Vammaisen suun hoidon erityispiirteitä...35 3.8.3 Diabeetikot...37 Sisällysluettelo 1 Hankkeen lähtökohdat...4 2 Hammashuollon toimintamallin luominen Posion kunnassa...6 3 Yksilön terveysohjaus ja suun terveydenhoito...10 3.1 Odottava perhe...15 3.2 Tutkimukset ja terveystarkastukset

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015

Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijater- veydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Toimintaohjelma neuvolatyölle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle 2012 2015 Sisältö JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1

Lisätiedot

Odottavan perheen suun terveys

Odottavan perheen suun terveys Vinkkejä lapsiperheen suun hoitoon Onnea vauvauutisen johdosta! Lapsen odotus on hyvä aika muuttaa koko perheen tavat ja tottumukset sellaisiksi, että ne mahdollistavat lapselle hyvän suun terveyden. Vanhempana

Lisätiedot

1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2.

1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset... 4 2.1 Määräaikaiset terveystarkastukset... 4 2.2 Laajat terveystarkastukset... 4 2. Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2015 1 Toimintaohjelman tavoitteet... 3 2 Terveystarkastukset...

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA LIMINGAN KUNNASSA VUOSILLE 2015 2016 18.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 ÄITIYSNEUVOLA 4 LASTENNEUVOLA......6

Lisätiedot

PSYKOLOGI- JA PERHENEUVONTAPALVELUT

PSYKOLOGI- JA PERHENEUVONTAPALVELUT Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma 2014 2016 1 Sisällysluettelo 1. Taustaa 3 2. Tavoitteet ja tehtävät 3 2.1. Tavoitteet 3 2.2. Tehtävät 4 3. Terveystarkastukset

Lisätiedot

Neuvolaikäisen suun terveys

Neuvolaikäisen suun terveys Yhteisiä tavoitteita Neuvolaikäisen suun terveys Tiina Joensuu HLT Pohjoisen alueen Kaste Fyysinen ja psykososiaalinen kehitys Ravitsemus ja ruokailutottumukset Painon hallinta Hygienia Imemistottumukset

Lisätiedot

NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN

NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN NEUVOLAIKÄISTEN LASTEN SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN OPAS NEUVOLOILLE 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3 2 ODOTTAVA PERHE 4 2.1 Bakteeritartunta 4 2.2 Ksylitolin käyttö 4 3 LAPSEN SUUN HOITO 6 3.1 Maitohampaiden kehitys

Lisätiedot

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma

Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 18 KAUNIAISTEN kaupunki Kauniaisten neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva toimintaohjelma 3.9.2013 2 1. Toimintaohjelman lähtökohdat 3 2. Lasten,

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 LAITILAN KAUPUNKI TERVEYSKESKUS Ehkäisevä terveydenhuolto NEUVOLATOIMINTA, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLTO Asetus 380/2009 TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Päivitetty marraskuussa

Lisätiedot

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015

Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 Wiitaunionin lasten ja nuorten terveydenedistämisen toimintaohjelma vuosille 2013-2015 SISÄLTÖ 1. TOIMINTAOHJELMAN TAVOITTEET...2 2. TERVEYSTARKASTUKSET...3 2.1. Lasten ja nuorten määräaikaiset terveystarkastukset...3

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA MUHOKSEN KUNTA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA MUHOKSEN KUNTA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ EHKÄISEVÄ SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA MUHOKSEN KUNTA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 19.8.2015 2 Sisällysluettelo JOHDANTO...

Lisätiedot

4.3 Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella... 26

4.3 Asetuksen mukaiset kouluterveydenhuollon tarkastukset Pirkkalan yhteistoimintaalueella... 26 2 Toimintaohjelma neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle Päivitys 27.3.2014 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 ÄITIYSNEUVOLAN TOIMINTAOHJELMA...

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 1 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Lisätiedot

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ

KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ Hyväksytty yhtymähallituksessa 15.12.2011/80 Päivitys 23.8.2012 KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA KUUSIOKUNTIEN TERVEYSKUNTAYHTYMÄSSÄ 2012 JOHDANTO Tämän toimintaohjelman työstämiseen ovat

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11

4 TERVEYSTARKASTUKSET JA -NEUVONTA KOULUTERVEYDENHUOLLOSSA 10 4.1 Alakoulut 10 4.2 Yläkoulut 11 4.3 Erikoistutkimukset kouluterveydenhuollossa 11 0 Hyvinvointipalvelut Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2011-2014 SISÄLLYS LUETTELO 1 1 TAUSTAA 3 1.1

Lisätiedot

Suun ja hampaiden huollon suun terveyden edistämisen toimintamalli. SUUN TERVEYDEKSI Tieto tukee terveyttä elämän eri vaiheissa

Suun ja hampaiden huollon suun terveyden edistämisen toimintamalli. SUUN TERVEYDEKSI Tieto tukee terveyttä elämän eri vaiheissa SUUN TERVEYDEKSI Tieto tukee terveyttä elämän eri vaiheissa Suun ja hampaiden huollon suun terveyden edistämisen toimintamalli Maija Tytärniemi Suuhygienisti 4.1.-30.9.2010 (1. osa) ja 15.8.-30.9.2011

Lisätiedot

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA

NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATOIMINNAN, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA Kuva Milla von Konow Lohjan kaupunki Terveyden edistäminen Tiivistelmä Valtioneuvoston

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015

HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 HÄMEENKYRÖN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT NEUVOLAPALVELUJEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2012 2015 Perusturvalautakunta 22.5.2012 Johdanto Tämän toimintaohjelman tarkoituksena on kuvata Hämeenkyrön

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja -1, LANULA 3.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Rosendal Anne puheenjohtaja Päätöksentekijät Harkko Mia varapuheenjohtaja Eerola Seppo jäsen Kansonen Jani Komulainen Rita Nironen Kimmo Silvala Suvi Viitanen Kimmo

Lisätiedot

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA

Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA Mustijoen perusturva MÄNTSÄLÄN KUNTA/MUSTIJOEN PERUSTURVA KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTASUUNNITELMAN PERUSTA 3 1.1 Arvot ja toiminnan perusta

Lisätiedot

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittäminen ja laajat terveystarkastukset Helsingissä 2011

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittäminen ja laajat terveystarkastukset Helsingissä 2011 Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kehittäminen ja laajat terveystarkastukset Helsingissä 2011 Hanna Viitala, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon päällikkö, TtM, th, sh Terveysasemat Johtava ylihoitaja

Lisätiedot