MARKKINOINTI KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ. Markkinoinnin perusteoriat, osa I KTT Joni Salminen, 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MARKKINOINTI KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ. Markkinoinnin perusteoriat, osa I KTT Joni Salminen, 2014"

Transkriptio

1 MARKKINOINTI KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ Markkinoinnin perusteoriat, osa I KTT Joni Salminen, 2014

2 KYSELYN TULOKSET 10 Pitäisikö kurssin olla sekä teoriaa että käytäntöä painottava enemmän teoriapainotteinen enemmän käytäntöpainotteinen

3 TENTISTÄ tenttiin luennot ja kirja (50 / 50) kirjasta kappaleet: 1 What do marketers do? 4 Segmentation, targeting and positioning 5 Market research 8 Distribution 9 Marketing communications and promotional tools 10 Marketing planning, implementation and control.

4 LUENNON TARKOITUS Opettaa käytännössä hyödyllisiä teoreettisia malleja.

5 MARKKINOINTIMIX (4P S) Product tuotekehittely Place jakelu (ensi luento) Mitä puuttuu? Price arvohinnoittelu captive pricing psykologinen hinnoittelu mainonta volyymihinnoittelu myyntityö Promotion myynninedistäminen PR Kenttämyynti Myymälämyynti, Suoramyynti, B2B myynti TV, radio, ulkomainonta Suoramainonta posti, sähköinen Internet Tuotesijoittelu Lehti aikakausi, sanoma, ilmaisjakelu, ammatti, asiakas Myyntipaikkojen myynninedistämismateriaalit Pakkaukset

6 MIKÄ ON ASIAKAS? Taho, joka maksaa meille vastineeksi toimittamastamme tuotteesta. (Olettaa vaihdannan, jossa on ostaja ja myyjä, jotka toimivat markkinoilla vapaaehtoisesti.)

7 MITÄ TEET KUN ON PALJON ASIAKKAITA? Tuoteportfolion hallinta Yritykset eivät halua kaikkia potentiaalisia asiakkaita asiakkaiksi. Kaikki asiakkaat eivät myöskään saa samanarvoista palvelua. Miksi?

8 MIKÄ ON TUOTE? Asiakaspalvelu Oston jälkeinen tuki Asennnus Pakkaus Muotoilu Brändi Ydinhyödyt Ominaisuudet Laatu Takuu Toimitus Ydintuote Varsinainen tuote Laajennettu tuote Henkilöstö

9 MITÄ TEET KUN ON PALJON TUOTTEITA? Boston consulting group -matriisi Klassinen malli tuoteportfolion hallintaan (vrt. Pareto-sääntö)

10 ONKO TUOTE IKUINEN? Tuotteen elinkaari On tärkeää ymmärtää, että muutos koskee paitsi yksittäisiä tuotteita, myös tuoteryhmiä ja kokonaisia toimialoja (vrt. Rooman imperiumi)

11 MIETI! Mitä teet elinkaaritiedolla? auttaa ymmärtämään kilpailun kehittymistä ajan funktiona kussakin vaiheessa tuotteella on erilaiset uhkansa ja mahdollisuutensa ja täten kukin vaihe vaatii erilaisen strategian elinkaaren tunteminen voi mahdollistaa myynnin ennakoimisen kokonaiskannattavuuden ja sen vaihteluiden arvioinnin markkinointimixin käytön ja ajoituksen suunnittelun uusien tuotteiden markkinoille tulon arvioinnin.

12 GARTNERIN HYPESYKLI

13 PARITEHTÄVÄ Mikä asia on juuri nyt hypetetty omalla alallasi? (Jos et tiedä, et tunne alaasi tarpeeksi hyvin!) Miten uskot sen kehittyvän tulevaisuudessa? Millaisia muita kehityksiä näet tulevaisuudessa?

14 ANSOFFIN MATRIISI (1972) Nykyiset tuotteet Uudet tuotteet Nykyiset markkinat Markkinapenetraatio (nykyisen liiketoiminnan kehittäminen) Tuotekehitys (riskit, kustannukset) Uudet markkinat Markkinoiden kehittäminen (vahva tuote uusille markkinoille) Diversifikaatio (uusi liiketoiminta)

15 MITEN TEEMME TUOTTEELLA RAHAA? Liiketoimintalogiikka Mistä raha tulee? Miksi raha tulee? Kenelle tuotetaan hyötyä? esim. valtio Mistä raha tulee? Kansalaisilta ja yrityksiltä veroina. Miksi raha tulee? Vastineeksi palveluista, kuten koulutus, sairaanhoito ja turvallisuus. Kenelle tuotetaan hyötyä? Kansalaisille ja yrityksille ja valtiolle itselleen.

16 BUSINESS MODEL CANVAS

17 PARITEHTÄVÄ Onko sinulla ollut liikeideoita? Miksi? Miksi ei? Kerro ideasi! Idean tiivistäminen on tärkeää: hissipuhe eli pitch Palautteen saaminen on tärkeämpää kuin salassapito (riski huonosta ideasta on suurempi kuin se, että joku varastaisi täydellisen ideasi).

18 ERI ALOJEN LIIKETOIMINTALOGIIKKA virkamiehen logiikka on, että mitä enemmän säädöksiä, sitä tarpeellisempi hän on yrittäjän logiikka on, että mitä vähemmän säädöksiä sen vähemmän esteitä yritystoiminnalle eri logiikat voivat olla ristiriidassa nämä ovat ns. intressiristiriitoja ne eivät suoraan liity kilpailuun kuten puhtaassa neoklassisessa taloustieteessä ajatellaan, ts. markkinoita ohjaavat intressit joskus enemmän kuin kilpailu tällä on tietenkin hyviä ja huonoja vaikutuksia. liiketoimintalogiikan ymmärtäminen on silmät avaava kokemus

19 MIETI! Mikä on oman organisaatiosi/alasi liiketoimintalogiikka?

20 STP-MALLI 1. segmentointi 2. targetointi (kohdentaminen) 3. positiointi (asemointi) & differointi (erilaistaminen) Identifioidaan ne asiakasryhmät, joiden palvelemiseen yrityksellä on kilpailu- ja erikoistumisetuja, ja asemoidaan yritys näille markkinoille. 20

21 STP-PROSESSI Segmentointi 1. Segmentointiperusteiden tunnistaminen 2. Segmentointiprofiilien kehittäminen Kohdentaminen Positiointi 1. Yrityksen / tuotteen sijoittaminen erilaiseen asemaan verrattuna kilpailijoihin 2. Markkinoinnin kilpailukeinojen (markkinointimixin) mukauttaminen segmenteille 1. Segmenttien houkuttavuuden arviointi (mittarit) 2. Kohdesegmenttien valinta 21

22 SEGMENTOINTI Segmentoinnilla tarkoitetaan markkinoiden jakamista toisistaan erottuviin ostajaryhmiin, joista yritys valitsee omat kohderyhmänsä, joille se suunnittelee ja toteuttaa ryhmän tarpeita ja toimintatapoja vastaavan markkinointiohjelman. Potentiaalisten ostajien (yksilöiden tai organisaatioiden) jakaminen sisäisesti samanlaisiin ryhmiin, joilla on yhteisiä, samanlaisia tarpeita ja, jotka reagoivat markkinoijan toimenpiteisiin samalla tavalla. Miten valita markkinoilta osia, joita yritys pystyy palvelemaan parhaiten ja kannattavimmin? 22

23 MITÄ SEGMENTOINTIKRITEEREJÄ KEKSIT? ikä sukupuoli sijainti kiinnostuksen kohteet tulot koko, toimiala (B2B) käyttäytyminen (switching behavior) psykografia (VALS = values, attitudes, lifestyles).

24 INNOVAATION OMAKSUJATYYPIT Muita ideaalityyppejä: markkinointipersoonat (marketing personas) 24

25 PARITEHTÄVÄ Mihin ryhmiin itse kuulut? Miksi? Tunnetko ihmisiä muista ryhmistä? Vaikuttavatko he sinun ostokäyttäytymiseesi vai sinä heidän?

26 MITÄ HYÖTYÄ SEGMENTOINNISTA ON? Pystytään paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin niukkojen resurssien kohdentaminen. Tiettyjen markkinasegmenttien valitseminen luo vahvuuksia niillä kilpailemiseen asiakkaiden pitäminen helpottuu. Usein kannattavampaa kuin massamarkkinointi (viestinnän kohdistuminen tehostuu). Kasvattaa mahdollisuuksia hallittuun kasvuun uusien segmenttien kautta. 26

27 KRITEERIT TEHOKKAALLE SEGMENTOINNILLE Mitattavuus Eroteltavuus Olennaisuus Segmenttien koko, ostovoima tuottavuus, profiilit voidaan mitata Eroavatko segmentit riittävän selkeästi toisistaan? Reagoivatko ne eri tavoin markkinointiin? Onko segmentti tarpeeksi suuri tai kannattava? Saavutettavuus Pystytäänkö segmentit saavuttamaan? Palvelemaan järkevästi, tehokkaasti ryhmänä? Toimivuus, toiminnallisuus Segmentille pitää voida suunnitella toimiva markkinointiohjelma joka houkuttaa ja palvelee segmenttejä 27

28 KOHDENTAMINEN (TARGETING) Kohdentamisessa arvioidaan kunkin segmentin houkuttelevuus ja valitaan niistä yksi tai useampia kohdemarkkinoiksi. Koko ja kasvu suhteessa yrityksen omiin tavoitteisiin, kykyihin ja resursseihin. Rakenteellinen houkuttelevuus: kilpailun taso, korvaavat tuotteet, ostajien suhteellinen valta, toimittajien suhteellinen valta. 28

29 ESIMERKKI KOHDENTAMISESTA M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 Yhteen segmenttiin keskittyminen P1 P2 P3 M1 M2 M3 Markkinaerikoistuminen Valikoiva erikoistuminen P1 P2 P3 M1 M2 M3 Koko markkinoiden kattaminen Tuote-erikoistuminen 29

30 KOHDENTAMISEN DIKOTOMIA Kustannustehokkuus Asiakastyytyväisyys Massamarkkinointi (differoimaton) (differoitu) Nichemarkkinointi (vain yksi segmentti) Markkinasegmentointi Mikromarkkinointi, one-to-one (täysin räätälöity, (Joskus oikea niche löytyy kokeilemalla.) massaräätälöinti) 30

31 POSITIOINTI JA DIFFEROINTI Positiointi: yrityksen / tuotteen sijoittaminen haluttuun mielikuva-asemaan verrattuna kilpailijoihin Differointi: yrityksen / tuotteen erottaminen kilpailijoiden tarjouksista joillakin merkitsevillä eroilla Tuotteella on oltava selvästi erottuva paikka kohderyhmän mielissä suhteessa kilpailijoiden tuotteisiin. Kilpailuetu, kun asiakkaalle tarjotaan kilpailijan tuotetta enemmän etuja. 31

32 a) Tuotteen differointi DIFFEROINTIKEINOJA Fyysisten tuotteiden differointi voidaan tehdä ominaisuuksilla, suorituskyvyllä, tasaisella laadulla, kestävyydellä, luotettavuudella, korjattavuudella, tyylillä ja designilla. b) Palvelujen differointi Jos fyysistä tuotetta ei voida differoida on liitännäispalveluiden differointi keskeistä: Tilauksen helppous, toimitus, asennus, asiakkaiden koulutus, konsultointi, huollot ja korjaukset, elinkaaripalvelut, optimointi, ulkoistus c) Henkilökunnan differointi Palkataan ja koulutetaan parempia työntekijöitä kuin kilpailijoilla Kompetenssi, kohteliaisuus, uskottavuus, luotettavuus, reagointinopeus, kommunikaatiokyky d) Jakelukanavadifferointi Kattavuus, asiantuntevuus ja suorituskyky e) Imagon differointi Identiteetti, symbolit, kirjoitettu ja audiovisuaalinen media, ilmapiiri, tapahtumat.

33 ASEMOINTIKARTTA RUOKAKAUPPOJA TURUSSA Kattava valikoima Citymarket Prisma Anttila Kauppahalli Stockmannin herkku Wiklundin herkku Halpa Lidl S-market K-supermarket Valintatalo Kallis Sale K-market Siwa K-extra, 7-23 Suppea valikoima 33

34 MITEN LÖYTÄÄ KILPAILUETU? SWOT-ANALYYSI 34 Yritys/ ympäristö Auttaa tavoitteiden saavuttamisessa Vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamisessa Sisäiset VAHVUUDET Strenghts HEIKKOUDET Weaknesses Ulkoiset MAHDOL- LISUUDET Opportunities UHAT Threats

35 MITEN SOVELTAA? Oma heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet, uhat Auttaa suunnittelemaan elämää! Sama juttu yrityksen tai muun organisaation kanssa Koska maailma muuttuu, SWOT olisi hyvä tehdä tasaisin väliajoin. (Konsulteista on joskus hyötyä.)

36 ESIMERKKI POSITIOINNISTA + Hinta + Enemmän suuremmalla panostuksella Enemmän samalla panostuksella Enemmän pienemmällä panostuksella Häagen-Dazs Lexus IKEA Edut Sama pienemmällä panostuksella Amazon, Lidl Vähemmän huomattavasti pienemmällä panostuksella Wizz Air 36

37 KILPAILUETUJEN VALINTA Arvolupaus: kaikki tuotteen/brändin edut, joiden mukaan tuote/brändi asemoidaan. Perinteinen ajattelutapa Mitä eroja halutaan painottaa? Kuinka monia eroja halutaan painottaa? Kenet halutaan tavoittaa? Parempi ajattelutapa Mitä eroja halutaan luoda? Kuinka monia eroja halutaan luoda? Kenelle halutaan tehdä? Tuote: annettu vs. meidän käsissä 37

38 Kiitos ja ensi viikkoon! 38

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy

L IIKETALOUS. ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy T AMPEREEN A MMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA CASE: Bedbest Oy Laura Kuokkanen Liiketalouden koulutusohjelma huhtikuu 2007 Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Innovaatiokuukausi Työkirja ACE

Innovaatiokuukausi Työkirja ACE ACE Innovaatiokuukausi Työkirja Innovaatiokuukausi Työkirja Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu ACE-projekti 2011 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B:30 Vastaava toimittaja: Kirjoittajat:

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi

CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi CAFÉ ELOSEN ERIKOISKAHVILISTA Mielipidekyselystä markkinoinnin vuosikalenteriksi Kotro Minna-Mari Opinnäytetyö Maaliskuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA

ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA ALOITTAVAN YRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Case t:mi Kenkälaurila Emma Ahonen Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Viestintä Tekijä(t) AHONEN, Emma Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 45 Julkaisun kieli suomi

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Nettikauppa-työkirja Nettikauppa Paras LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Työkirja 1 Liikeidea Tmi NETTIKAUPPA tarjoaa aluksi koko Suomen alueelle CD-levyjä, joita on täältä vaikea saada levykaupoista niiden pienen

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä

Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 LAURA HÄMÄLÄINEN Tuotteistus kirjaston palvelujen kehittäjänä Case Yrityksen verkkotietoiskut Turun ammattikorkeakoulun raportteja 84 Turun ammattikorkeakoulu Turku

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA WILLE NUMMIKOSKI ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA Diplomityö Tarkastajat: Professori Olavi Uusitalo, Lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja

Lisätiedot

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30 Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 Orientaatio (yrityksen perustaminen, hyvä yrittäjä, yrittäjäksi ryhtyminen, yritysmuodot) ja Yrittäjyysdiili-peli (yleiskuva, kurssin suorittaminen, arviointi) Ryhmäytyminen

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA. ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA ASIAKKAAN KOKEMA ARVO MARKKINOINNIN KILPAILUKEINONA Case Helmihattu Minna Vuorensola Markkinoinnin ja logistiikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

MARKKINOINTI KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ. Joni Salminen KTT, markkinointi joni.salminen@tse.fi 2014

MARKKINOINTI KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ. Joni Salminen KTT, markkinointi joni.salminen@tse.fi 2014 MARKKINOINTI KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ Joni Salminen KTT, markkinointi joni.salminen@tse.fi 2014 MINUSTA Joni Salminen kauppatieteiden tohtori Osaamisalueet: Digitaalinen markkinointi Startupit Alustat,

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA

SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Tomi Äikää 2009 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma T:mi Kulturellis Ulla Viskari-Perttu 24.5.2012 HUMAK Kulttuurituotannon koulutusohjelma Markkinointi 2/2 Lehtori Kari Keuru/ Jenny Honka SISÄLLYS 1 PERUSKUVAUS YRITYKSESTÄ 3 2 MARKKINAT

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot